Hallinnon uusi rooli. Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnon uusi rooli. Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011"

Transkriptio

1 Hallinnon uusi rooli Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari

2 Onko hallinnosta innovaatioiden mahdollistajaksi, entä tuottajaksi? Mikä on hallinnon rooli innovaatioiden tuottamisessa? Riittääkö perusprosessien hyvä hoitaminen vai tarvitaanko lisäksi jotain muuta? Pystymmekö uudistumaan ilman kriisejä? Onko nykyisessä hallintokulttuurissamme piirteitä, jotka estävät uudella tavalla ajattelemisen ja tekemisen? Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 2

3 Innovatiivista hallintoa rakentamassa ovat olleet Hankeryhmässä Virpi Einola-Pekkinen VM, Jukka Erkkilä VM, Veli-Matti Lehtonen VM, Mikko Saarinen VM, Raili Mäkitalo VM, Urpo Hautala VM, Pilvi Pellikka VM, Minna Sneck VM, Heidi Nummela TEM, Tiina Hanhike TEM, Mikko Martikainen TEM, Iiris Patosalmi OKM, Pia Nyblom OKM, Mona Rundberg LVM, Sinikka Hartonen Liikennevirasto, Sami Mynttinen Trafi Ohjausryhmässä Katju Holkeri VM, Teuvo Metsäpelto VM, Päivi Nerg VM, Petri Peltonen TEM, Anita Lehikoinen OKM, Eeva Linkama LVM, Heikki Uusi-Honko TEKES, Mervi Hasu TTL, Elli Aaltonen Itä-Suomen AVI, Juha Kostiainen Sitra Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 3

4 Miksi julkisella sektorilla pitää juuri nyt ajatella ja toimia eri tavalla kuin ennen Kansainvälinen finanssikriisi ja Suomen väestön muita EU-maita jyrkempi ikääntymiskehitys ovat kova haaste hyvinvointiyhteiskunnalle Julkisen talouden kestävyys on suomalaisten hyvinvoinnin perusta Hyvinvointimallin turvaamiseksi tarvitaan koko julkisen sektorin yhteisiä, voimakkaita muutostoimia. Muutosten oltava radikaalimpia ja nopeampia kuin aiemmin Julkisella sektorilla tarvitaan tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta parantavia innovaatioita Nykyinen hallintokulttuuri ei riittävästi kannusta eikä palkitse innovaatioiden tuottamisesta, eikä hyödynnä kansalaisten tai yhteiskunnan muiden toimijoiden panosta innovaatioiden syntymisessä. Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 4

5 Näkökulmat kestävään tuottavuuteen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Sosiaalis - yhteisöllinen näkökulma Taloudellistoiminnallinen näkökulma Innovaatiokyvykkyys Ekologinen näkökulma Tuottavuus perustuu organisaatioiden ja yksilöiden osaamiseen ja kykyyn tuottaa ideoita ja jalostaa niitä innovaatioiksi, jotka uudistavat toimintaa, parantavat työelämän laatua ja em. kautta parantavat tuottavuutta Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 5

6 Nyt on paneuduttu erityisesti innovaatiojohtamiseen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Panokset Verkostoituminen ja kumppanuudet Osaaminen Osallistava johtaminen Joustavat rakenteet Innovaatioita esiinnostavan työkulttuurin osatekijät, kuten luottamus moniäänisyys rohkeus riskinsietokyky epävarmuuden sietäminen erilaisen osaamisen yhdistäminen Sosiaalis - yhteisöllinen näkökulma tuottavuuteen Taloudellistoiminnallinen näkökulma tuottavuuteen Innovaatiojohtaminen: Miten johdetaan organisaatiota ja ihmisiä kyseenalaistamisen kautta 1) ajattelemaan uudella tavalla 2) tekemään uudella tavalla Ekologinen näkökulma tuottavuuteen => Tuottamaan uusia ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin Innovaatiokyvykkyys Tuottavuus perustuu organisaatioiden ja yksilöiden osaamiseen ja kykyyn tuottaa ideoita ja jalostaa niitä innovaatioiksi, jotka uudistavat toimintaa, parantavat työelämän laatua ja em. kautta parantavat tuottavuutta Tuotokset Vanhoista toiminnoista ja toimintatavoista luopumisen kautta: uudet, vahvasti vuorovaikutteiset ja osallistavat toimintatavat entistä kustannustehokkaammat ja asiakaslähtöisemmät tuotteet ja palvelut ekologisesti kestävällä tavalla tehdyt päätökset ja hankinnat Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 6

7 Julkisen sektorin innovaatioympäristö Poliittiset päätöksentekijät Julkinen hallinto Yhteiskunnan tavoitteet sekä palvelujen käyttäjien tarpeet Esteet Palvelujen suunnittelu Palvelutuotannon organisointi Innovaatiot, liittyen Organisaatioihin Tuotteisiin Viestintään Palvelutuotantoon Palvelujen tuottaminen Mahdollistajat Parantunut julkisen sektorin tuloksellisuus Parantunut käyttäjien kokema palvelujen laatu Arviointi Julkisen ja yksityisen sektorin eri toimijat Suomen kilpailukyky ja julkisen talouden kestävyys Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta Muokattu lähteestä: OECD pp.kk.vvvv 7

8 Kysymys, johon olemme etsineet vastausta Miten hallintokoneisto saadaan tuottamaan tuloksellisia ja systeemisiä innovaatioita koko yhteiskunnan käyttöön? Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 8

9 Käsitteet Innovaatio uusi idea, joka on pantu täytäntöön. Idea tai keksintö ilman käytännön sovellusta ei vielä ole innovaatio. uudenlaisen arvon tuottamista enemmän kuin jokapäiväinen parantaminen ja kehittäminen ei ole itseisarvo vaan keino: tuottaa hyötyjä ja arvoa sekä sen tuottajille että käyttäjille, parantaa tuottavuutta, tuottaa kilpailukykyä, talouskasvua, hyvinvointia jne. toimii kehityksen pontimena, aikaansaa uusia innovaatioita Systeeminen innovaatio liittyy samanaikaisesti palveluihin, toimintaprosesseihin, organisatorisiin rakenteisiin, toimijoiden välisiin suhteisiin ja teknologiaan. tuottamiseen tarvitaan monien erilaisten toimijoiden välistä yhteistyötä. aikaansaaminen on hyvinvointiyhteiskunnan toimintaedellytysten kannalta kriittistä Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 9

10 Yksinkertaistettu vastaus kuuluu Ajattelemalla uudella tavalla Tekemällä uudella tavalla Uudella tavalla = toisin kuin ennen Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 10

11 Miten innovaatiokyvykkyys konkretisoituu Dialogi Asiakkaat Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys Kumppanuus Johtaminen Strateginen ketteryys Yhteisen tahtotilan ja yhteistyön johtaminen Toimintakulttuuri 2.0 Strategisen muutoksen tukeminen Osaamisen jakaminen ja yhdistäminen & tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen Ohjausjärjestelmät Asiantuntijuus Digitaalinen läsnätyö Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 11

12 Mistä eroon mitä tilalle 1. Toimintakulttuuri Turhasta byrokratiasta ja järjestelmäkeskeisyydestä rohkeuteen luopua vanhasta ja kokeilla uutta 2. Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys Katse hallinnon sisäisistä prosesseista asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien roolin hyödyntämiseen 3. Asiantuntijuus 4. Johtaminen Tiedon panttaamisesta osaamisen jakamiseen ja yhteisen tiedon tuottamiseen Kontrolliin perustuvasta johtamisesta mahdollistavaan ja luovuuden vapauttavaan yhteistyön johtamiseen 5. Ohjausjärjestelmät Valjastetaan tulosohjaus tukemaan hallinnon uudistumista Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 12

13 Hallintoon tarvitaan systemaattinen vanhasta luopumisen ja uuden luomisen toimintamalli MAHDOLLISTA UUDELLA TAVALLA AJATTELU JA TEKEMINEN 1. VAPAUTA LUOVUUS JA UUDELLA TAVALLA AJATTELU 2. PÄÄSTÄ IRTI VANHASTA 3. KRISTALLISOI UUSI 4.KOKEILE 5. OTA UUSI KÄYTTÖÖN LUOPUMALLA VANHASTA Kannusta kyseenalaistamiseen ja palkitse uudella, tuloksellisella tavalla toimimisesta IDEOINTI KONSEPTOINTI ARVONLUONTI Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 13

14 Yhteenveto: Hallintokulttuurin muutos konkretisoituu siten, että luomme tietoisesti kyseenalaistamisen ja vanhasta luopumisen kautta tilaa uudelle rakennamme tavoitteellisesti innovaatiotoiminnalle otollista toiminta- ja johtamiskulttuuria toimimme systeemisesti ja kokonaisuuksia johtaen kokeilemme, sallimme riskinoton ja epäonnistumisen, opimme virheistä kehitämme uudenlaista asiantuntijuuden, osaamisen ja yhteistyön kulttuuria. Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 14

15 Miten tästä eteenpäin Muutos konkretisoituu vain tekojen kautta Siksi on tärkeää, että uudet, innovatiivisia ratkaisuja synnyttävät toimintamallit otetaan käyttöön normaalissa virkavalmistelussa 1. Yhteiskunnan vaikeiden ongelmien työstämisessä 2. Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa 3. Uusiutuvassa tulosohjauksessa 4. Erilaisten strategioiden laatimisessa ja niiden toimeenpanossa Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 15

16 Kiitos ja hyvää Joulua kaikille! Julkaisumme löytyy VM:n sivuilta Lisätietoa hankkeesta: Osasto Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta pp.kk.vvvv 16

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN

INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 19 INNOVATIIVISTEN YMPÄRISTÖJEN JA ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 6/2004 Lisätietoja: Tutkija Ulrica Gabrielsson Tulevaisuusvaliokunta,

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 JOHDANTO Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa laadittava, pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä kannanotto, jonka valtioneuvosto

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot