Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä Merja Sankelo, THT, Dosentti,Tutkijayliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

2 Julkiset palvelut Ovat palveluita, jotka ovat luonteeltaan yleishyödyllisiä ja lakiin tai vapaaehtoiseen järjestämiseen perustuvia: eri asteinen koulutus, sosiaali-ja terveyspalvelut, liikunta-ja kulttuuripalvelut, turvallisuutta ja oikeutta koskevat palvelut sekä energian jakelua, televiestintää, postipalveluja, julkista liikennettä ja vesi-ja jätehuoltoa koskevat palvelut Kuntien järjestämisvastuulla on noin 80 % julkisista palveluista

3 Innovaatio Innovaatiolla tarkoitetaan tuotteeseen, palveluun tai muuhun toimintaan liittyviä uudistuksia, joista on tavoiteltua hyötyä ja lisäarvoa organisaatiolle Julkisia palveluja koskevat innovaatiot ovat mm. uusia rakenteellisia ratkaisuja, teknologisia uudistuksia, uusia toimintatapoja ja prosesseja sekä uudenlaisia johtamis-ja työkäyntäntöjä tai uusien palvelujen synnyttämistä ja käyttöönottoa

4 Tarpeita innovaatiotoiminnalle Kuntien taloudelliset vaikeudet / palvelujen järjestämisvastuu Sote-palveluiden kysyntä kasvaa: väestön ikääntyminen, lapsiperheinen pahoinvointi, mielenterveysongelmat, tarve ja halu pidentää työuria, itsehoidon tukeminen Uhkana on työvoimapula tulevaisuudessa Väestön kohonnut vaatimustaso palveluiden laadun ja saatavuuden suhteen Globaalit palvelumarkkinat / kilpailukyky

5 Organisaatiotekijät Yksilölliset tekijät INNOVAATIOTOIMINTA Yksilö Vuorovaikutus Tiimit ja organisaatio * luovuus * toteutus Idean tuottaminen Demonstrointi, testaus Innovaatio Jatkokehittäminen Kaupallistaminen, käyttöönotto Ympäristötekijät Kuvio 1. Innovaatiotoiminta ja sen mahdollistavat tekijät.

6 Sitoutuminen Luottamus Johtaminen Työhyvinvointi Innovaatiotoiminta Kuvio 2. Innovaatiotoimintaan yhteydessä olevia tekijöitä / OSUVAtutkimusprojekti.

7 Innovaatiotoiminnan nykytilasta Kuntien johto ja työntekijät suhtautuvat myönteisesti innovaatiotoimintaan ja ideoita saa esittää vapaasti kunnilta puuttuu vielä sisäiset rakenteet palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi ja ideoiden määrätietoiseksi hyödyntämiseksi TKI-toimintaan varatut resurssit ovat vähäisiä; keskiössä on selviytyminen arjen rutiineista Puuttuu rohkeus radikaalisti muuttaa palveluja Puuttuu TKI-osaamista ja ulkopuolisia asiantuntijoita hyödynnetään vähän TKI-työssä

8 Johtamiskulttuuri on hierarkinen ja jäykkä Työntekijät ja asiakkaat osallistuvat edelleen liian vähän palvelujen uudistamiseen Johtajilta odotetaan jämäkämpää tarttumista esitettyihin ideoihin Tuki innovaatiotoiminnalle on vähäistä Kannustusta ja palautetta annetaan harvoin Jatkuvat muutokset estävät innovaatiotoiminnan; energia kohdistuu muutoksista selviytymiseen; toisaalta muutokset aiheuttavat tarvetta toiminnallisiin muutoksiin

9 Innovaatiotoiminnan edistäminen Sattumanvaraisesta innovoinnista organisoituun toimintaan Yhteistyöllä tuloksiin: yksilöiden, yhteisöjen ja eri toimijoiden välinen yhteistyö; työntekijät ja asiakkaat mukaan innovointiin HAASTEITA JOHTAMISELLE

10 Lähteitä De Jong J. & Hartog D How leaders influence employees innovative behavior. European Journal of innovation management 10(1), Jäppinen T Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Kuntaliitto, Acta 230,Helsinki. Sankelo M Innovaatiotoiminnan toteutumisen monimuotoisuus-organisaatiotekijöiden merkitys ja vaikutukset. Teoksessa Varamäki E.& Päällysaho S.(toim) Tapio Varmola-suomalaisen ammattikorkeakoulun rakentaja ja kehittäjä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A,Tutkimuksia 13, (http://urn.fi/urn:isbn: ) Sankelo M Julkiset palveluinnovaatiot syntyvät organisoidusti ja yhteistyönä. Sankelo M. & Piippo J Case-study of innovation activities in psychiatric care in Finland. 6th NOVO Symposium, Stockholm,15-16 November Abstract book,45. Seeck H.2008.Johtamisopit Suomessa:Taylorismista innovaatioteorioihin, Gaudeamus, Helsinki. Sotarauta M.,Saarivirta T. & Kolehmainen J Mikä estää kuntien uudistumista? Kunnallisalan kehittämisalan tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 6, kunnallisalan kehittämissäätiö, Helsinki. Valencia J., Valle R. & Jimenez D Organizational culture as determinant of product innovation. European journal of innovation management 13 (4),

11 KIITOS! Yhteystiedot: Puh