Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Ympäristölautakunta Ysp/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL T Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista Oy, Sokerilinnantie 2 A 2, ESPOO Y-tunnus Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Asian vireilletulo Kaavoitustilanne Arkista Oy:n harjoittama jätteen laitos- ja ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 :n 1 momentissa mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n kohdan 12 d mukaan autopurkamon ympäristölupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristölupahakemus on jätetty ympäristölautakunnalle Toiminta sijoittuu osittain Helsingin 41. kaupunginosassa (Suurmetsä) korttelin tontille 6 ja osalle siihen rajoittuvan kiinteistön hallintayksikköä V31 osoitteessa Kytkintie 53 ja 51, Helsinki. Asemakaavassa (9200, ) alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Toimitilat Arkista Oy:n toimitilat sijaitsevat Tattarisuon teollisuusalueella. Naapuritonteilla on mm. autopurkamoja, autokorjaamoja, metalliteollisuutta, maanrakennusyritys ja kaivinkonevarasto. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 300 metrin päässä. Lähin pohjavesialue (Tattarisuo , I luokka) sijaitsee noin 350 metriä toiminta-alueesta itään. Arkista Oy on vuokrannut toimintaa varten 100 m²:n suuruisen hallitilan, erillisen 45 m²:n toimisto- ja sosiaalirakennuksen sekä vajaat 1000 m²

2 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Toiminnan kuvaus piha-aluetta. Piha-alueen etuosa on asfaltoitu, muu alue on hiekkapintaista. Hallissa on betonilattia. Arkista Oy:n käytössä olevassa tilassa ei ole vesipisteitä eikä lattiakaivoja. Erillisessä rakennuksessa olevat sosiaalitilat on liitetty Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n vesi- ja viemäriverkostoon. Arkista Oy harjoittaa autopurkamotoimintaa ja myy varaosia ulkomaille ja kotimaahan. Purkamon aukioloaika on arkisin klo 8-16, tarvittaessa myös muina aikoina. Käytetyt ajoneuvot ostetaan yksityisiltä autonomistajilta ja yrityksiltä, kuten esimerkiksi Autovahinkokeskus Oy:ltä. Toiminnan alussa yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä. Purkuun tulevat autot otetaan vastaan aidatulle piha-alueelle, josta ne siirretään välittömästi hallitilaan kuivausta varten. Hallissa autosta poistetaan kaikki nesteet ja vaaralliset jätteet. Kuivatut autot varastoidaan hiekkapintaisella piha-alueella korkeintaan 3-5 päivää ennen purkamista. Purku tapahtuu hallissa. Käyttökelpoiset osat irrotetaan, merkitään ja varastoidaan erilliseen konttiin. Autojen korit välivarastoidaan pihaalueella ennen toimittamista asianmukaiselle vastaanottajalle, esimerkiksi Stena Oy:lle. Vaaralliset jätteet varastoidaan valuma-altaalla varustetussa, lukittavassa kontissa lajiteltuna jätelajeittain. Katalysaattorit kerätään IBCkonttiin, akut tiiviiseen akkulaatikkoon ja vaaralliset nesteet erilleen omiin astioihinsa. Kaikki jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen, jätelajista riippuen esimerkiksi Romu Keinänen Oy:lle, Ekokem Oyj:lle, L&T Oyj:lle tai Kat Metal Oy:lle. Ajoneuvoista poistettu polttoaine otetaan omaan käyttöön. Arkista Oy ottaa vastaan noin 600 purettavaa henkilöautoa tai vastaavaa vuodessa, joista syntyy korkeintaan 700 tonnia metalliromua vuosittain. Varastossa on korkeintaan 25 tonnia kuivattuja autoja kerrallaan. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta paras käytäntö ja energiatehokkuus Kuljetuksissa käytetään mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä. Koneet ja laitteet pidetään asianmukaisessa kunnossa. Toiminnanharjoittaja kehittää prosesseja, seuraa varastomääriä kirjanpidon avulla ja huolehtii alueen siisteydestä. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

3 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Toiminnanharjoittajan mukaan Arkista Oy:n autopurkamotoiminnasta ei aiheudu merkittäviä ympäristöriskejä eikä haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Toiminta ei poikkea alueen muusta toiminnasta. Tattarisuon alueella on useita autopurkamoja. Toiminnassa ei juurikaan käytetä kemikaaleja. Vastaanotetuista ajoneuvoista poistetut vaaralliset nesteet varastoidaan lukituissa, valumaaltaalla varustetuissa konteissa. Arkista Oy:n autopurkamoalueella on kameravalvonta. Prosessi dokumentoidaan vaiheittain. Vaarallisten jätteiden määrät tarkistetaan viikoittain ja nouto tilataan tarvittaessa. Maaperän pilaantumisen estäminen Merkittäviä päästöjä maaperään, pohjaveteen tai viemäriin ei hakemuksen mukaan tapahdu. Piha-alueella on vähäinen nestevuotojen mahdollisuus, jota pyritään vielä vähentämään siirtämällä autot vastaanoton jälkeen halliin kuivattavaksi. Myös ajoneuvojen purku sekä omien koneiden ja ajoneuvojen satunnaiset huoltotoimet ja tankkaukset tehdään hallissa. Varsinaiset huollot teetetään muualla. Öljyiset osat varastoidaan konteissa. Mahdolliset vähäiset vuodot siivotaan välittömästi. Imeytysaineena käytetään purua ja sisätiloissa myös imeytysmattoja. Jätevedet Kiinteistöllä on HSY:n vesi- ja viemäriliittymä. Arkista Oy:n vuokratiloissa jätevesiä syntyy vain sosiaalitiloissa. Hallitilassa ei ole vesipistettä eikä viemäröintiä. Päästöt ilmaan, melu ja tärinä Laitoksen päästöt ilmaan ja veteen ovat vähäiset. Laitokselle ei esitetä vaikutustarkkailua. Melua aiheutuu työkoneista, raskaasta liikenteestä ja sisätiloissa tapahtuvasta purkutoiminnasta. Se ei ole hakemuksen mukaan kuitenkaan merkittävää. Toiminnasta ei aiheudu merkittävissä määrin tärinää. Liikenne Liikenne ei poikkea teollisuusalueen muusta liikenteestä. Asiakaskäyntien määräksi arvioidaan 1-10 päivittäin, kuorma-auto noutaa ajoneuvojen rungot kerran viikossa. Purettavien autojen, auton runkojen ja varaosien siirroissa käytetään trukkia. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen sekä varastointi Taulukossa on esitetty purettavista ajoneuvoista peräisin olevien jätteiden määrät ja luvan hakemusvaiheessa tiedossa olevat toimituspaikat (* vaarallinen jäte).

4 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Jätejae Tunnus Määrä/a Toimituspaikka Metalliromu t Kajaanin Romu tai vastaava Renkaat vanteineen t Romuakut * 12 t Jäteöljyt * * 3600 l Ekokem Oyj tai vastaava Jäähdytys- ja jarrunesteet * 2500 l Ekokem Oyj tai vastaava Katalysaattorit kpl Kat-Metal Oy Tuulilasit Autonkorien mukana Sekajäte vähäinen määrä Lassila & Tikanoja Oyj tai vastaava Poikkeukselliset tilanteet Tulipaloihin varaudutaan ensisammutuskalustolla. Alueella on kameravalvonta. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu Vakuus Lupahakemuksen käsittely Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavista ja lähtevistä materiaaleista, toimittajista ja asiakkaista. Kirjanpidosta käy ilmi kuorman osalta jätetyyppi, toimitusajankohta ja toimittaja sekä jätteen syntypaikka ja - määrä. Lisäksi pidetään kirjaa poikkeavista tilanteista. Hakija ei ole esittänyt vakuuden määrää. Lupahakemuksen vireillä olosta on tiedotettu Helsingin kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä tai sähköpostilla tiedossa oleville asianosaisille. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty määräajassa muistutuksia eikä mielipiteitä. Neuvottelut ja katselmukset Hakemuksen johdosta on pidetty neuvottelu ja kohteessa on tehty katselmus

5 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Ympäristölautakunnan ratkaisu päättää myöntää Arkista Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan autopurkamolle hakijan antamien selvitysten mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin. 1. Arkista Oy:n autopurkamo saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä romuajoneuvoja ( * ja ) enintään 600 kpl vuodessa. Autopurkamolla kerrallaan varastoitavien kuivattujen autojen ja purettujen autonrunkojen yhteismäärä saa olla enintään 50 kpl tai 25 tonnia. Mikäli alueelle tuodaan luvan vastaisesti muita jätteitä, on ne viipymättä toimitettava käsittelypaikkaan, jolla on kyseisen jätteen vastaanottoon tarkoitettu ympäristölupa. (YSL 58, JL 12, 29 ja 72 ) 2. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden kuten romuajoneuvojen, niiden osien ja käytöstä poistettujen renkaiden vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Arkista Oy:n on tehtävä ennen toiminnan aloittamista kyseisen tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, josta selviävät yhteistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on myös selvittävä, mitä tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus koskee. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Romutettavia ajoneuvoja vastaanotettaessa on tarkastettava onko asiakkaalla oikeus luovuttaa ajoneuvo romutusta varten. (JL 6, 47 ja 59, VNA 123/ ) 3. Arkista Oy:n autopurkamotoiminnalla tulee olla riittävän ammattitaidon omaava vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Helsingin ympäristökeskukselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on siitä ilmoitettava viipymättä. Arkista Oy:n tulee huolehtia henkilöstön riittävästä koulutuksesta ja jätehuollon asiantuntemuksen ylläpidosta. (JL 141 ) 4. Ajoneuvot on otettava vastaan asfaltoidulle alueelle, josta ne on aina mahdollisimman pian siirrettävä nestetiiviiksi pinnoitettuun esikäsittelyhalliin. Esikäsittelyssä ajoneuvosta on poistettava akku, polttoaineet ja vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat nesteet sekä

6 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) räjähdysvaaralliset osat. Käsittelykapasiteetista johtuvista syistä voidaan ajokuntoisena vastaanotettuja ajoneuvoja säilyttää pihaalueella ennen esikäsittelyä korkeintaan kahden työpäivän ajan. Kolaroidut tai muuten mahdollisia vuotoja aiheuttavat huonokuntoiset ajoneuvot on välittömästi siirrettävä esikäsittelyhalliin. (YSL 52, JL 13, Vna 123/2015 liite 2) 5. Esikäsitellyt ajoneuvot voidaan välivarastoida siihen varatulla pinnoittamattomalla piha-alueella, jos siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai roskaantumista. Esikäsitellyt ja esikäsittelemättömät ajoneuvot on pidettävä erillään toisistaan. Öljyiset varaosat on säilytettävä nestetiiviiksi pinnoitetussa tai suojaaltaalla varustetussa katetussa varastotilassa niin, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. (YSL 52, Vna 123/2015, JL 13 ) 6. Mahdolliset työkoneiden ja omien ajoneuvojen tankkaukset, huollot ja korjaukset on tehtävä hallitilassa. (YSL 52, JL 13 ) 7. Vaaralliset nestemäiset jätteet on varastoitava kullekin jätelajille tarkoitetuissa astioissa suoja-altaalla varustetussa kontissa tai vastaavassa tilassa siten, etteivät ne pääse onnettomuustilanteessa maaperään, vesistöön tai viemäriin. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään suurimman sen päälle sijoitetun astian tai säiliön kokoinen. Romuakut on säilytettävä esimerkiksi akkulaatikossa tai muussa katetussa tilassa haponkestävällä alustalla. Kaikki vaaralliset jätteet on säilytettävä lukittavassa tilassa. (YSL 52, JL 13 ) 8. Alueelta lähtevät jätteet tulee toimittaa vastaanottajalle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottamiseksi. (YSL 52, JL 29 ) 9. Vaarallisista jätteistä on laadittava siirtoasiakirjat, jotka tulee pyydettäessä esittää viranomaiselle. Siirtoasiakirjat on säilytettävä kolme vuotta. (JL , VNA 179/2012, 24 )

7 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) 10. Toiminnassa käytettävien kuljetusyritysten tulee olla merkittyjä jätehuoltorekisteriin. (JL 29 ja 94 ) 11. Toiminnassa on pidettävä kirjaa, josta selviää -vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen ajoneuvojen määrät - toiminnassa syntyneiden jätteiden määrät, luovutukset ja vastaanottajat - tiedot tehdyistä merkityksellisistä kunnostus- ja huoltotöistä - tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista ja niistä seuranneista toimenpiteistä Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kirjallinen yhteenvetoraportti edellä mainituista tiedoista edellisen kalenterivuoden ajalta. (YSL 62, JL 118 ) 12. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päiväaikaan (klo 7-22) ekvivalenttitasoa 55 db (LAeq) eikä yöaikaan (klo 22-7) ekvivalenttitasoa 50 db (LAeq). (YSL 52, VNp 993/1992) 13. Laitosalueen tulee olla aidattu ja porttien on oltava lukittu muina kuin aukioloaikoina. 14. Toiminnassa tulee käyttää sellaisia työtapoja, että roskaantuminen on mahdollisimman vähäistä. Jos roskaantumista kuitenkin tapahtuu, ympäristö on puhdistettava mahdollisimman nopeasti. (YSL 52, JL 13, 72 ja 73 ) 15. Vahinko- tai onnettomuustilanteessa maahan päässeet vaaralliset kemikaalit tai jätteet on kerättävä välittömästi talteen. Vahinkotapausten varalta toiminnanharjoittajalla on oltava imeytysainetta ja kalustoa vuotojen keräämiseksi. Häiriötilanteista tai onnettomuuksista, joissa voi syntyä päästöjä maaperään tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa, on ilmoitettava viipymättä Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. voi ilmoituksen johdosta antaa määräyksiä, jotka ovat tarpeen ympäristön pilaantumisen estämiseksi tai maaperän puhdistamiseksi. (YSL 52 ja 58 )

8 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Perustelut 16. Luvan haltijan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja otettava tällainen toimintaan soveltuva tekniikka ja ympäristön kannalta parhaat käytännöt käyttöön. (JL 13 ) 17. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. Toiminnan loppuessa ympäristökeskukselle on esitettävä selvitys tontin ja sen ympäristön jälkihoidosta ja kunnostustarpeesta. Selvityksen perusteella ympäristölautakunta voi antaa määräyksiä tontin kunnostamisesta. (YSL 52, 62, 94 ja 170, JL 13, VNA 179/ ) 18. Arkista Oy:n tulee ennen toiminnan aloittamista asettaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle 2000 euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi toiminnan mahdollisesti loppuessa kyseisessä toimipisteessä. (YSL 59 ja 60 ) Yleisperustelut Arkista Oy:n autopurkamon toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset edellytykset silloin, kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa annettujen selvitysten mukaisesti ja tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Tällöin toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pohjaveden tai maaperän pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, roskaantumista, maiseman rumentumista tai kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminnanharjoittajalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioiden käytettävissä riittävä asiantuntemus. Lupamääräysten perustelut 1. Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, ettei jätettä keräänny laitokselle niin että se aiheuttaisi ympäristöön epäsiisteyttä. 2. Tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat

9 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu. Tällaista voi olla esimerkiksi auton käytettyjen varaosien käyttö. 3. Jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön pitää olla toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava riittävä ammattitaito tämän tehtävän hoitamiseen. 4. Määräys on tarpeen maaperän pilaantumisen estämiseksi. Määräyksessä on huomioitu valtioneuvoston asetuksen 123/2015 liitteessä 2 säädetyt vähimmäisvaatimukset romuajoneuvojen varastoinnille. 5. Määräykset ovat tarpeen maaperän pilaantumisen estämiseksi. Toiminnassa tulee noudattaa ympäristön kannalta parasta mahdollista käytäntöä ja riittävää varovaisuutta. 6. Määräys on tarpeen ympäristön pilaantumisen estämiseksi. 7. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi vaaralliset jätteet ja kemikaalit on varastoitava riittävän turvallisesti. 8. Jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn on oltava ympäristölupa. 9. Siirtoasiakirjat ovat tarpeen toiminnan valvontaa varten. 10. Jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljetusyritykselle. 11. Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen toiminnan valvontaa varten. Jätteen käsittelypaikan pitäjän on oltava selvillä käsiteltävien jät-

10 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) teiden lajista, määrästä, laadusta ja ympäristövaikutuksista. 12. Koska toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, ja häiriintyviä kohteita ei ole toimipaikan läheisyydessä, toimintaa voi harjoittaa myös iltaisin ja viikonloppuisin. 13. Aitaaminen estää mahdollista ilkivaltaa. 14. Toiminta tulee järjestää ja sitä tulee harjoittaa siten, ettei siitä aiheudu jätelaissa tarkoitettua roskaantumista. Roskaantumisen aiheuttaja on velvollinen siivoamaan roskaantuneen alueen. 15. Määräykset ovat tarpeen maaperän pilaantumisen estämiseksi ja mahdollisesti pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen arvioimiseksi. 16. Toiminnassa tulee ottaa huomioon yleiset velvollisuudet ja periaatteet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Haitalliset ympäristövaikutukset on pyrittävä ehkäisemään ennalta ja toiminnassa on noudatettava riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen parasta mahdollista tekniikkaa. 17. Jätteen käsittelylaitos tai -paikka on toiminnan loppuessa saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelaissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. 18. Vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun sekä toiminnan lopettamisessa ja sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruus on arvioitu alueella kerrallaan varastoitavan jätemäärän kuormauksen, poiskuljetuksen sekä alueen siistimisen aiheuttamista kustannuksista. Luvan voimassaolo ja tarkistaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.

11 Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Muutoksenhaku Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan lupaan sisältyviä määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 ) Lupapäätöksen muuttamisen tai peruuttamisen perusteista on säädetty ympäristönsuojelulain 89 ja 93 :ssä. Päätöksen täytäntöönpano Sovelletut oikeusohjeet päättää määrätä, että päätöksen mukainen toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa ennen toiminnan aloittamista 2000,00 euron vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vielä ympäristölautakunta päätti määrätä, että lupapäätöksen tullessa lainvoimaiseksi mainittu 2000,00 euron vakuus muutetaan lupamääräysten kohdassa 18 määrätyksi ympäristönsuojelulain 59 :n mukaiseksi vakuudeksi. (YSL 59 ) Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 1, 5, 6 8, 16, 17, 20, 27, 29, 34, 40, 43, 44, 48, 49, 52, 58 62, 70, 71, 83 85, 87,89, 93, 94, 170, 172, 190, 198, 199 ja 205 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 6, 8, 11 ja Jätelaki (646/2011) 13, 29, 72 73, 94, 118, ja 142 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 13, 24 Valtionneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015) Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Ympäristölautakunnan (276 ) hyväksymän taksan mukainen hakemuksen käsittelymaksu on 4250,00 euroa ja vakuuden käsittelymaksu 225,00 euroa, yhteensä 4475,00 euroa. Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin ilmoitustaululla.

12 . Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (12) Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päättyy Valitusosoitus on liitteenä. Esittelijä Lisätiedot ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kippo-Edlund Leena Terhemaa, ympäristötarkastaja, puhelin: leena.terhemaa(a)hel.fi Liitteet 1 Ympäristölupahakemus Arkista Oy 2 Arkista Oy_täydennys ympäristölupahakemukseen_ pdf 3 Arkista Oy_täydennys ympäristölupahakemukseen_ pdf Muutoksenhaku Hallintovalitus, ympäristölupapäätös Otteet Ote Arkista Oy Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat) Kiinteistövirasto Ympäristönsuojeluosasto Asianosaiset Otteen liitteet Hallintovalitus, ympäristölupapäätös Hallintovalitus, ympäristölupapäätös

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2011 1 (5) Ympäristölautakunta Yvp/2 04.10.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2011 1 (5) Ympäristölautakunta Yvp/2 04.10.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2011 1 (5) 297 Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristöluvan rauetus HEL 2011-003854 T 11 01 00 00 Päätös päätti, että ympäristölautakunnan 20.6.2006 (223 ) Lassila & Tikanoja

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös. Päätös Autonkorjaus ja osamyynti Kari Laineen autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Päätös. Päätös Autonkorjaus ja osamyynti Kari Laineen autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Päätös Etelä-Suomi Nro 72/2010/2 Dnro ESAVI/433/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös Autonkorjaus ja osamyynti Kari Laineen autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski.

Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 60/2012/1 Dnro ISAVI/114/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2012 ASIA HAKIJA Ammattimaista jätteenkäsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Juankoski. Eka-Palvelut

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416

Helsinki 5.10.2006. No YS 1416 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (15) Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 131 111 No YS 1416 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien uutta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 18.2.2011 Dnro: KARP 316/2011 ASIA Päätös Purku & Piikkaus Oy:n ympäristöluvan mukaisen toiminnan raukeamisesta.

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentti

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentti 1(15) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 11 YLO LOS-2005-Y-833-111 Annettu julkipanon jälkeen 14.2.2008 ASIA Päätös AutoPalsta Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee autopurkamon

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2015. Nro N73/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 18.8.2015 77 LIITE 7

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2015. Nro N73/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 18.8.2015 77 LIITE 7 LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2015 Nro N73/2015 Rak.- ja ymp. ltk. 18.8.2015 77 LIITE 7 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4. kohta Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentti

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4. kohta Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentti 1(13) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 97 YLO LOS-2007-Y-983-111 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2009 ASIA Päätös Auto- ja varaosamyynti T. Hintun ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/Upm-Kymmene Oyj Seikun Saha UPM-Kymmene Oyj Seikun saha hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Yj:n ehdotus: PL 80

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA

Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa, Kankaanpää

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen toimintaa, Kankaanpää Päätös Etelä-Suomi Nro 97/2010/2 Dnro ESAVI/561/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Jätehuolto Härmälä Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 1(11) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 71 YLO LOS-2004-Y-971-111 Annettu julkipanon jälkeen 1.9.2005 ASIA Päätös Raision Seudun Työttömät ry:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

Päätös Nro 66/2010/1 Dnro LSSAVI/18/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2010 ASIA

Päätös Nro 66/2010/1 Dnro LSSAVI/18/04.08/2010. Länsi- ja Sisä-Suomi. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2010 ASIA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 66/2010/1 Dnro LSSAVI/18/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014

Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 1 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 5522/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,

Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 ASIA Päätös Henkel Makroflex Oy:n Hausjärvellä sijaitsevan saumaeriste- ja eristelevytehtaan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin

10 <2006 01156> Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin Lahden kaupunki Asia Ympäristölupapäätös Pasimetalli Ky:n ympäristölupahakemuksesta romumetallin kierrätystoiminnalle Päättäjä Lahden seudun ympäristölautakunta Päätöspäivä 08.08.2006 Pykälä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Päätös. Nro 12/2011/2 Dnro ESAVI/568/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2011

Päätös. Nro 12/2011/2 Dnro ESAVI/568/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 12/2011/2 Dnro ESAVI/568/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2011 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sähkö-

Lisätiedot

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041)

Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 15.04.2003 3 Ymp 8420-2002 (235, 222) Lehtisen Linja Oy:n ympäristölupahakemus (Paattistentie 1041) Ympkaalk 264 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 8.6.2007 Kokouspvm 5.6.2007 Diaarinro 971/607

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Julkipanopvm 8.6.2007 Kokouspvm 5.6.2007 Diaarinro 971/607 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 8.6.2007 Kokouspvm 5.6.2007 Diaarinro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Ympäristölupa metalliromun ja romuautojen vastaanottoon, varastointiin ja esikäsittelyyn,

Ympäristölupa metalliromun ja romuautojen vastaanottoon, varastointiin ja esikäsittelyyn, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 79/10/1 Dnro ISAVI/161/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa metalliromun ja romuautojen vastaanottoon, varastointiin ja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 28.8.2008 PIR 2002 Y 426 119 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Puolustusvoimien

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. Dnro ESA-2008-Y-225-111 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2009 ASIA

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. Dnro ESA-2008-Y-225-111 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2009 ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro ESA-2008-Y-225-111 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2009 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee elektroniikka-, metalli- ja sekajätteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2005-Y-101-111... Nro YLO/lup/123/05

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro HAM-2005-Y-101-111... Nro YLO/lup/123/05 H Ä M E E N YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YLO/lup/123/05 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Osatori Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj

Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 11.04.2006 4 Ymp 2512-2006 (235) Ympäristölupahakemus/Lassila & Tikanoja Oyj Tiivistelmä: - Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy

Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Turun kaupunki Päätöspöytäkirja 1 13800-2013 (235) Ympäristölupapäätös Betonityö Heinonen Oy Ympäristönsuojelu 17.6.2014 / Tiina Liira 1. Asia Betonityö Heinonen Oy on jättänyt 4.12.2013 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot