VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Toteutus ja seuranta WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE TALOUSKAAVIOT TULOSLASKELMA YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tukipalvelut talousarvio ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perhepalvelut talousarvio VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Vanhuspalvelut talousarvio SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Sairaanhoitopalvelut talousarvio KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Koulut talousarvio OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjasto talousarvio KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio

3 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio TILAPALVELU Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio MAANKÄYTTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio MUUT TEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio YMPÄRISTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristö talousarvio HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA ALLEKIRJOITUKSET...56

4 1. JOHDANTO 1. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kaksi osiota: - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 2) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 3-24) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Tulevaisuudessa palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Nyt valmistelu on tehty vielä pitkälle vanhalla mallilla, vaikka rakenne on uudistettu.

5 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus VIITASAAREN VISIO 2008 Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA IMAGO POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: - Väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen osasto - Vuokra-asunnot Oy, asuntosihteeri

6 Kuntatalous plussalle 3. Tavoitteet : - vuosikate positiiviseksi v talousarviossa Toimenpiteet : palvelutarpeet ennakoidaan ajoissa palvelutuotannon rakennemuutokset toteutetaan investointiohjelmaa kevennetään lainaa vähennetään tuottavuutta lisätään Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen perustetaan uusia yrityksiä Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

7 Matkailusta uusi tukijalka 4. Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ruuponsaaren alueen kokonaiskehittäminen keskustan kehittäminen matkailualueena (vesistöpalvelukeskus, käsityökeskus, kauppakeskus) Savivuoren alueen kehittäminen verkostoyhteistyönä alueen palvelutarjonnan ja olemassaolevan matkailun kanssa hotellin rakentaminen keskustaan lähelle ABC-liikenneasemaa kulttuurimatkailun edellytysten hyödyntäminen Vastuutahot: - kehittämisryhmä - Witas Oy/ matkailupäällikkö - Imago positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi - Vastuutahot: kehittämisryhmä MITTARIT Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat

8 2.3. Toteutus ja seuranta 5. Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

9 3. WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET Tulostavoite Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Itsehallinnon toteutuminen 1.1. Demokratia hyvässä tilassa Demokratiatilinpäätös 2. Kansalaiskunnan johtaminen 2.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla 2.2. Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia 2.3. Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään tien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus 2.5. Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Strategian tavoitteiden toteutumisaste Oma arvio valtioneuvoston päätöksestä Oma arvio EU:n linjauksista Oma arvio tehdyistä päätöksistä Haettujen ja saatujen rahoitusten erotus Demokratiatilinp 1 x v 6. Kunnansihteeri 1/2 vuosittain kh ja kv Tp:n yhteydessä arvio Arvio 3/07 Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv 3. Omistajaohjaus 3.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 3.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 3.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 3.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 3.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 3.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa 3.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute Työ tyytyväisyys mittauksen, sairauspoissaolot ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Mittaus 6/06 Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t patu henkilöstöjohtaja Ltk:t Ltk:t Patu, Kansku

10 3.8. Koulujen johtamisjärjestelmän yhdenmukaistaminen kustannustehokkuuden lähtökohdista 3.9. Kustannukset/oppilas, määritellään perusopetuksessa ka. ja maksimi ja minimi Ikävakioidut terveydenhuollon ja vanhushuollon kustannukset ovat vähintään 10 % alle maan keskitason Lastensuojelun ja päihdehuollon kustannusten kasvu on alle asukkaan kuntien keskitason Kuntalaisten omaehtoisen toiminnan edistäminen ja laitoshoidon minimoiminen ja yksiköiden erikoistuminen, olennaiset muutokset valtuustoon Selvitetään sairaanhoidollisten tukipalveluiden vaihtoehtoiset toimintatavat, joilla voidaan lisätä Kustannukset Kustannukset Kustannukset Tilastot ja tehdyt päätökset Tehdyt päätökset ja kustannukset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio kustannustehokkuutta Yhteiskirjastomalli on toiminnassa Oma arvio mallista Tp:n yhteydessä arvio Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua Yhteisön elinvoiman edellyttämät hyvinvoinnin indikaattorit on määritelty ja niiden mukainen arviointi osoittaa hyvinvoinnin olevan asteikolla 1-5 tasolla Ollaan mukana projekteissa, jotka edistävät kunnan strategian toteutumista Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation On määritelty kunnan omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset Ostopalvelujen osuus Arvio johtamisjärjestelmästä Hyvinvointiindikaattoreilla tehty mittaus Oma arvio projektista Asiakaspalaute Asiakaspalaute Tehdyt päätökset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Siv.ltk Siv.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Siv.ltk Ltk:t Valt + tark.ltk Kh Ltk:t Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Patu Kansku Kh

11 8. 4. PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

12 5. TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE

13

14 2. TALOUSKAAVIOT

15

16 7. TULOSLASKELMA

17

18 8. YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginvaltuusto ja hallitus keskittyvät kansalaiskunnan edustajina kuntayhteisön kehityksen ohjaamiseen ja palvelukunnan johtamiseen omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi yht , elinkeinotoimen projekteihin yht ( Small Town Networks, osuus aluekeskusohjelmaan/ Jykes, Uusiutuva energiahanke) ja kaupungin osuuteen kylien laajakaistaverkon rakentamiseksi Markkinointiin on varattu euroa. Vuonna 2006 on varauduttu kaupungin 10-vuotisjuhliin eurolla, historian jatko-osan valmistumiseen eurolla, johon myyntituoja saadaan euroa, sekä muutto- ja rakentamiskannusteiden käyttöön eurolla. Avustuksia eri yhteisöille maksetaan v yhteensä Avustuksista Viitasaaren Kesäakatemia ry:n tukemiseen on varattu euroa, kylien kehittämiseen euroa, kuntalisään euroa ja 4Hyhdistykselle yhteensä euroa Yleishallinnon talousarvio 2006

19

20

21 9. TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstöhallinnon tiimi tuottaa palkkalaskennan sekä henkilöstöjohtajan tehtäväkuvaan liittyviä palveluja toimialoille ja kansalaiskunnille. Henkilöstöhallinnon osalta otetaan käyttöön yhteinen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä lukien. Yhteisellä järjestelmällä voidaan hoitaa sijaisuuksia joustavasti kuntien välillä sekä kevään 2006 aikana otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet ja raportointi. Vuoden 2006 kuntien talousarvioihin on varattu määrärahat henkilöstön liikunnan tukemiseen, virkistystoimintaan, muistamisiin sekä esimiesten koulutukseen. Lisäksi on varattu määrärahaa sijoitus- ja valmennusyksikön toimintaan, lähinnä koulutustukeen. Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa. Yhtenäiset taloushallinnon järjestelmät otetaan asteittain käyttöön vuoden 2006 alkupuolella. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa toimialojen taloudellisuuden seurannan ja vertailun molempien kuntien osalta. Kun järjestelmät on täydellisesti käytössä, voimme tarjota sekä henkilöstöettä taloushallinnon palveluita myös muille kunnille. Olemme siirtymässä yhteiseen puhelinvaihteeseen vuoden 2006 aikana, jolloin voimme varmistaa keskusten häiriöttömän toiminnan. Tietohallintotiimi on saanut vuoden 2005 aikana yhtenäistettyä suurimman osan kuntien tietohallintojärjestelmistä. Kuntien käytössä ollut palvelinlaitteisto on siirretty PPO:n hallinnoimaan konekeskukseen Ylivieskaan. Näin ollen IT tukihenkilöiden resurssit voidaan keskittää käyttötuen antamiseen toimialoille Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmassa ei ole poikkeamia henkilöstöhallinnon osalta. Taloushallinto tiimistä on siirtynyt vuoden 2005 aikana yksi henkilö tekniselle toimialalle ja vuoden 2006 aikana siirtyy ½ henkilötyövuotta asuntotoimen puolelle Tukipalvelut talousarvio 2006

22

23 10. ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Vuonna 2005 Pihtiputaalla ja Viitasaarella maatalouden hallinto on ollut kummassakin kunnassa omana toimintonaan. Vuonna 2006 aloitetaan yhteistyö ja maatalouden hallinnointi tapahtuu Pihtiputaalta. Molemmissa kunnissa on oma maaseutusihteeri ja työt tehdään pääsääntöisesti samalla tavalla kuin tähänkin asti. Muutoksia tulee siihen, että maaseutusihteerit sijaistavat toisiaan ja tukihakemuksiin liittyviä tallennusten tarkastuksia voidaan tehdä kuntien kesken eli Iacs-kuntaohjelmaan haetaan käyttöoikeudet maaseutusihteereille molempiin kuntiin Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2006

24

25

26 11. PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kuljetuspalveluissa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Psykiatrisessa palveluasumisessa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Päihdetyöntekijän työsuhde uutena Pihtiputaalle + päihdetyön toimintarahoitus euroa, työsuhde sisältyy henkilöstösuunnitelmaan Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Viitasaari Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Haapaniemen päivähoitokeskus - Henkilökohtaisia avustajia 12 ja 4 kk, yht euroa - Perustelut: erityislapsia, joilla on asiantuntijalausunto avustajan tarpeesta kolme sekä yksi koululykkäyslapsi, päivähoitoa on lisäksi aloittamassa kaksi lasta, joiden avuntarve on suuri - Erityisopetus -.nousua v 2005 talousarvioon euroa. V 2005 erityislastentarhanopettajan palkkamenoja vain 7 kuukaudelle säästösyistä. Loppuvuoden palkkamenot siirretty lasten kotihoidontuesta. Erityislastentarhanopettajan virka sisältyy henkilöstösuunnitelmaan - Mielenterveyskuntoutus - nousua v 2005 talousarvioon euroa, ohjaajan työsuhteeseen ei ole varattu v määrärahaa, 0,4 työntekijää palkattu niin, että palkkausrahat on siirretty perhepalveluprosessin sisällä. Ohjaajan työsuhde on henkilöstösuunnitelmassa, mutta se täytetään 0,4 työntekijän työpanoksella - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä, sijaismäärärahaa euroa henkilöstön muuttuneen tilanteen johdosta, sijainen välttämätön estämään sairaalajaksojen lisääntymistä Pihtipudas Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Perhepäivähoito - Nousua v 2005 talousarvioon euroa, - määräraha laskettu v käytön mukaan, lapsia ollut ennakoitua enemmän hoidossa ja hoidossa lapsia, joiden vanhemmilla sellaiset työajat, että kertyy paljon erilliskorvauksia (ilta, lauantai- ja sunnuntaikorvauksia) - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä

27 - Sosiaalipäivystys nousua v 2005 talousarvioon euroa - sosiaalipäivystykseen varattu v 2005 liian vähän määrärahoja. Korvausta maksettu päivystäjille liian vähän, joten korjaus v talousarvioon - Yleinen sosiaalityö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - Kirjattu 1,5 kanslistin palkka, joka aikaisemmin ollut perusturvan hallinnossa, perhepalvelujohtajan Viitasaarelta tulevan palkan osuus kirjattu tähän, on myös tulona, joten ei tule nettomenoa - Edunvalvonta - Nousua v 2005 talousarvioon euroa Kirjattu aikaisemmin perhetyöhön, joten nettomenoa ei tule Perhepalvelut talousarvio 2006

28

29 12. VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Asumispalvelut: Avohuollon asumispalvelut: Helmiina: ryhmäkotitoiminnan laajentaminen, muutostyöt aloitettu marraskuussa Tavoitteena aloittaa toiminta 2006 alussa. Paikkaluku muuttuu 12:sta 26:een. Laitoshoito Rantakoti Vanhainkoti 14 paikkaiseksi hoivakodiksi alkaen. Vuonna 2006 varauduttu ylipaikkojen käyttöön siirtymävaiheen ajan, yhteensä paikkaa. Palvelukoti Lehtola Asumispaikkojen lisäys :sta 29:een. Yhteinen yksityisen tuottama yöhoito kotihoidon kanssa. Ostopalvelut Asumispalveluiden ostopaikkojen lisäys vuodelle 2006, kokovuodelle laskettuna 3. Ostopaikkoja suunniteltu vaihtoehtoisesti perhehoidossa. Omaishoidontuki Lisätään tuen saajia 3-4. Palveluseteli Kotipalvelun palveluseteli otetaan käyttöön Noin 20:lle henkilölle x1/vko. Nollabudjetti edellyttää: Omaishoitajien määrän vähentämistä jolloin asumispalvelun tai hoivapalvelun tarve kasvaa. Kotipalvelusetelin poistamista joka rajoittaa kotona asumisen mahdollisuuksia. Ostopalvelujen vähentämistä ( 5) mutta kunnalla ei ole korvaavia palveluja. Edellä olevaa ei voi toteuttaa, koska korvaavia (edullisempia) vaihtoehtoja ei ole. Palvelujen tarve kasvaa vanhusten määrä kasvaessa Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmasta ei ole poikettu Henkilöstökulut 2006: -1,5%. Muutosten perusteet Vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti tuetaan kotona asumista omaishoidon tuella ja kotipalvelusetelillä. Vähennetään laitospaikkoja, tehostettua palveluasumista lisätään tarpeen mukaan omana toimintana tai ostopalveluna Vanhuspalvelut talousarvio 2006

30

31 13. SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaari Lääkärin palkkojen varaus pois vastaanottopalveluista siihen yksikköön, missä toiminta tapahtuu. Ei aiheuta nettoeroa kustannuksiin, mutta sisäinen laskutus vähenee. Toisaalta vaikeuttaa kustannusten jakoa työvoiman vajaustilanteissa. Sisäiset vyörytykset sairaanhoidon tukipalveluista vastaanotolle, sairaalaan ja hammashuoltoon. Aikaisemmin huomioitu vain kustannuslaskennassa myyntihintoja laskettaessa. Vaikeuttaa aikaisempiin vuosiin vertaamista, mutta tarpeellinen toimenpide. Laboratorio, röntgen ja välinehuolto sekä keskusvarasto toimivat 0-budjetilla. Sairaalan jako kahteen yksikköön, akuuttisairaalaan ja hoivaosastoon. Kokonaispaikkaluku ei vähene, mutta työvoiman käyttö järkevöityy ja hoitoideologiaa voidaan hiukan eriyttää. Myös kustannusten laskeminen hoitopäivälle helpottuu ja kustannusten kohdentaminen tapahtuu oikeammin. Sairaankuljetuksen kustannukset kohdennetaan Sapalle, aikaisemmin olivat teknisen budjetissa. Palataan yksityisten ortopedisten ostopalveluiden käyttöön parin vuoden tauon jälkeen (toimenpiteet). Pihtipudas Johtavan hoitajan virkaa ei jatketa. Terveysneuvonnassa siirrytään osittain yhteiseen palvelutuotantoon Viitasaaren kanssa ja työvoimaa vähennetään, resurssia siirretään aikuisneuvolaan. Johtavan lääkärin palkkakulut jaetaan Viitasaaren ja Pihtiputaan yksiköille suoraan. Hammashoidossa lisätään kapasiteettia ostopalveluin hoitovajeen täyttämiseksi Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Virat ja toimet pääosin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Poikkeukset ja selitykset: Vastaanottopalvelut Lääkärien kohdalla asiakastyöhön on budjetoitu Pihtiputaalla 2,5 lääkäriä ja Viitasaarella 3,85 lääkäriä, eli yhteensä 6,35 lääkäriä, mikä ei yllä tavoitteen minimiin 7-9 lääkäriä. Lisäksi on budjetoitu yhteensä 1 lääkäri mielenterveystyöhön ja 1 lääkäri työterveyshuoltoon, sekä 0,9 lääkäriä sairaaloiden hoitoon. Talousarvionousua Pihtiputaalla (23%) ja Viitasaarella (26%), johtuu pääosin vyörytyksistä, kun tukipalveluille tehty 0-budjetit. Sairaalapalvelut Viitasaaren sairaalassa on budjetoitu 2 ylimääräistä lähihoitajaa sijaismäärärahoihin. Vuodeosaston puolella on 30 paikkaa ja hoitohenkilökuntaa 17+6=23, josta tulee suhde 0,76. Hoivaosastolla on paikkoja 13, hoitajia 1+4,5, suhde 0,42. Henkilöstösuunnitelman mukaista siirtymistä Vanhuspalveluihin ei tapahdu, koska hoivaosasto jää Sairaanhoitopalveluihin. Talousarvionousua Pihtiputaalla (5%) ja Viitasaarella yhteensä hoivaosaston kanssa (19%), pääosin myös vyörytyseristä, mutta Viitasaarella myös henkilöstövarauksista. Hammashuolto Pihtiputaalla varauduttu lisävakanssiin kertyneen hoitovajeen paikkaamiseksi, hammaslääkäripula on vaivannut useita vuosia, jolloin hoitoa on jouduttu laiminlyömään ja suma on purettava. Muilta osin nousua on jonkin verran vyörytysten vuoksi, muuten kustannustasoa vastaavasti. Viitasaarella nousua on merkittävästi vain vyörytysten osalta.

32 Työterveyshuolto 28. Työterveyslääkärin virka yritetään täyttää yhteisenä Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Kerääntyneen työpaineen purkamiseen otetaan ylimääräinen työterveyshoitaja määräaikaiseksi. Esimiesvirka täytetään ja toimii osittain molemmissa kunnissa. Erikoissairaanhoito Pihtipudas: Varattu määräraha on realistinen, hiukan suurempi kuin kuluvalle vuodelle, mutta pienempi kuin 2003 toteutuma. Ostopalvelua yksityiseltä käytetään palvelujen joustavan saannin turvaamiseen ja myös edullisuutensa vuoksi. Viitasaari: Määrärahaa shp:n osalta on hiukan supistettu v toteutumaan verrattuna, osittain vaje pyritään kattamaan ostamassa yksityisesti ortopedisia palveluja halvemmalla yksikköhinnalla. Erikoissairaanhoidon menot ovat 6,1 milj., v talousarviossa 5,8 milj Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2006

33

34

35 14. KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaarella on lakkautettu 2 koulua, mistä saatavat säästöt kohdentuvat vasta v koko vuodelle. Viitasaaren peruskoulujen ja lukion tuntikehystä pienennetty 105 h lukuvuodesta lukuvuoteen , muuten koulujen toimintamenot on pidetty vuoden 2005 tasolla. Talousarvion loppusumman kasvu johtuu kunnan sisäiset laskutuksen lisääntymisestä laskutuskäytäntöjen muuttuessa ja palkkojen korotuksista 3 % Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Opettajien virkojen määrä vähentynyt koulujen lakkautuksen johdosta 4 ja koulunkäyntiavustajien määrä on vähentynyt 1 toimella Koulut talousarvio 2006

36

37 15. OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitaseudun opiston ja Viitasaaren alueen musiikkiopiston toiminta jatkuu vuonna 2006 samoilla periaatteilla kuin vuonna Opistot hoitavat tehtävänsä kuntien sekä kuntalaisten aikuiskoulutus, nuorisokoulutus ja kulttuurilliset toiveet ja koulutus tarpeet hoituvat resurssien mukaisesti. Opistot hoitavat lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelma 2006 ei muutoksia eikä poikkeamia Opistot talousarvio 2006

38

39 16. KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kirjastotoimessa henkilöstöä on vähennetty v Pihtiputaalla, em. syystä kirjaston aukio-oloaikoja on jouduttu vähentämään, pidemmät seisokit pyritään ajoittamaan koulujen lomakausiin. Viitasaaren kirjastossa suurimmat muutokset vuonna 2006 liittyvät atkjärjestelmä vaihdetaan Pihtiputaalla käytössä olevaan Atp Origo ohjelmistoon ja samalla kirjasto liittyy mukaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 10 kirjaston muodostamaan Kepri-kimppaan. Pihtiputaan ja Viitasaaren kirjastoautopalvelujen yhdistämistä v. 07 aletaan valmistella vuoden 2006 aikana, ja samalla kartoitetaan mahdollisuuksia yhteiseen kirjastolaitokseen siirtymiseen Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kirjastotoimessa henkilöstösuunnitelma toteutuu suunnitellusti: Pihtiputaan kirjaston kokonaisvähennys henkilöstömäärässä on (1,39 htv) eli 26 %, eli puolipäiväinen järjestelyapulainen ja osa-aikaiset työllistetyt (0,88 htv). Viitasaarella henkilöstön kokonaismäärä säilyy ennallaan (5 htv + työllistetyt 0,88 htv) Kirjasto talousarvio 2006

40

41 17. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kulttuuriasioiden hoito sivistystoimen toimialajohtajalta siirretään Viitasaaren kulttuurisihteerille v alusta. Viitasaarta koskien ei tapahdu toiminnallisia muutoksia Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Ei poikkeamia Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2006

42

43

44 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kesken yhdyskuntatekniikan osalla on vuodesta 2005 alkaen toiminut yhteinen organisaatio, jossa yhdyskuntatekniikan toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii myös yhteinen neljän jäsenen tiejaosto, jonka työnä on käsitellä molempien kuntien lautakunnalle kuuluvat yksityistieasiat. Vuoden 2006 alusta lukien yhdyskuntatekniikan kaikki työntekijät ovat kuntaparin yhteisiä työntekijöitä. Vuoden 2006 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio Pihtiputaalla ja Viitasaarella tarkoittaa vesihuoltolaitosta (kunnan omistuksessa olevien vesilaitosten puhtaan veden pumppaamista jakelua ja jätevesien poisjohtamista ja puhdistamista), katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Pihtiputaan kunnassa yhdyskuntatekniikan palvelujen piiriin kuuluu lisäksi Pihtiputaan kunnan kaukolämpölaitoksen toiminnasta vastaaminen. Molempien kuntien yhdyskuntateknisissä palveluissa toimitaan vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon osalla ja Pihtiputaalla lisäksi kaukolämpölaitoksen osalla liikelaitoksen periaatteiden mukaisesti, jolloin asiakkailta perittävillä maksuilla katetaan toiminnan kaikki kulut. Kummankaan kunnan liikelaitoksien taksoihin ei ole esitetty muutoksia vuodelle Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kuntaparin työntekijöiden henkilömäärä on mitoitettu samaksi kuin se oli kuntien toimiessa omina organisaatioina vuonna Toiminnassa noudatetaan kuitenkin henkilöstösuunnitelmaa ja siinä mainittuja henkilöstön määrän muutoksia. Yleisenä periaatteena pidetään, että kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2006

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 TULOSLASKELMA 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Keskusvaalilautakunta 9 Vaalit 9 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALOUSARVIO VUODELLE SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 3 Yleinen taloudellinen tilanne 3 Kuntatalous 4 Kaupungin taloudellinen

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot