VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Toteutus ja seuranta WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE TALOUSKAAVIOT TULOSLASKELMA YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tukipalvelut talousarvio ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perhepalvelut talousarvio VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Vanhuspalvelut talousarvio SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Sairaanhoitopalvelut talousarvio KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Koulut talousarvio OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjasto talousarvio KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio

3 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio TILAPALVELU Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio MAANKÄYTTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio MUUT TEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio YMPÄRISTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristö talousarvio HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA ALLEKIRJOITUKSET...56

4 1. JOHDANTO 1. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kaksi osiota: - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 2) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 3-24) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Tulevaisuudessa palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Nyt valmistelu on tehty vielä pitkälle vanhalla mallilla, vaikka rakenne on uudistettu.

5 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus VIITASAAREN VISIO 2008 Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA IMAGO POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: - Väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen osasto - Vuokra-asunnot Oy, asuntosihteeri

6 Kuntatalous plussalle 3. Tavoitteet : - vuosikate positiiviseksi v talousarviossa Toimenpiteet : palvelutarpeet ennakoidaan ajoissa palvelutuotannon rakennemuutokset toteutetaan investointiohjelmaa kevennetään lainaa vähennetään tuottavuutta lisätään Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen perustetaan uusia yrityksiä Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

7 Matkailusta uusi tukijalka 4. Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ruuponsaaren alueen kokonaiskehittäminen keskustan kehittäminen matkailualueena (vesistöpalvelukeskus, käsityökeskus, kauppakeskus) Savivuoren alueen kehittäminen verkostoyhteistyönä alueen palvelutarjonnan ja olemassaolevan matkailun kanssa hotellin rakentaminen keskustaan lähelle ABC-liikenneasemaa kulttuurimatkailun edellytysten hyödyntäminen Vastuutahot: - kehittämisryhmä - Witas Oy/ matkailupäällikkö - Imago positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi - Vastuutahot: kehittämisryhmä MITTARIT Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat

8 2.3. Toteutus ja seuranta 5. Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

9 3. WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET Tulostavoite Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Itsehallinnon toteutuminen 1.1. Demokratia hyvässä tilassa Demokratiatilinpäätös 2. Kansalaiskunnan johtaminen 2.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla 2.2. Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia 2.3. Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään tien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus 2.5. Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Strategian tavoitteiden toteutumisaste Oma arvio valtioneuvoston päätöksestä Oma arvio EU:n linjauksista Oma arvio tehdyistä päätöksistä Haettujen ja saatujen rahoitusten erotus Demokratiatilinp 1 x v 6. Kunnansihteeri 1/2 vuosittain kh ja kv Tp:n yhteydessä arvio Arvio 3/07 Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv 3. Omistajaohjaus 3.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 3.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 3.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 3.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 3.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 3.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa 3.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute Työ tyytyväisyys mittauksen, sairauspoissaolot ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Mittaus 6/06 Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t patu henkilöstöjohtaja Ltk:t Ltk:t Patu, Kansku

10 3.8. Koulujen johtamisjärjestelmän yhdenmukaistaminen kustannustehokkuuden lähtökohdista 3.9. Kustannukset/oppilas, määritellään perusopetuksessa ka. ja maksimi ja minimi Ikävakioidut terveydenhuollon ja vanhushuollon kustannukset ovat vähintään 10 % alle maan keskitason Lastensuojelun ja päihdehuollon kustannusten kasvu on alle asukkaan kuntien keskitason Kuntalaisten omaehtoisen toiminnan edistäminen ja laitoshoidon minimoiminen ja yksiköiden erikoistuminen, olennaiset muutokset valtuustoon Selvitetään sairaanhoidollisten tukipalveluiden vaihtoehtoiset toimintatavat, joilla voidaan lisätä Kustannukset Kustannukset Kustannukset Tilastot ja tehdyt päätökset Tehdyt päätökset ja kustannukset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio kustannustehokkuutta Yhteiskirjastomalli on toiminnassa Oma arvio mallista Tp:n yhteydessä arvio Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua Yhteisön elinvoiman edellyttämät hyvinvoinnin indikaattorit on määritelty ja niiden mukainen arviointi osoittaa hyvinvoinnin olevan asteikolla 1-5 tasolla Ollaan mukana projekteissa, jotka edistävät kunnan strategian toteutumista Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation On määritelty kunnan omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset Ostopalvelujen osuus Arvio johtamisjärjestelmästä Hyvinvointiindikaattoreilla tehty mittaus Oma arvio projektista Asiakaspalaute Asiakaspalaute Tehdyt päätökset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Siv.ltk Siv.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Siv.ltk Ltk:t Valt + tark.ltk Kh Ltk:t Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Patu Kansku Kh

11 8. 4. PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

12 5. TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE

13

14 2. TALOUSKAAVIOT

15

16 7. TULOSLASKELMA

17

18 8. YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginvaltuusto ja hallitus keskittyvät kansalaiskunnan edustajina kuntayhteisön kehityksen ohjaamiseen ja palvelukunnan johtamiseen omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi yht , elinkeinotoimen projekteihin yht ( Small Town Networks, osuus aluekeskusohjelmaan/ Jykes, Uusiutuva energiahanke) ja kaupungin osuuteen kylien laajakaistaverkon rakentamiseksi Markkinointiin on varattu euroa. Vuonna 2006 on varauduttu kaupungin 10-vuotisjuhliin eurolla, historian jatko-osan valmistumiseen eurolla, johon myyntituoja saadaan euroa, sekä muutto- ja rakentamiskannusteiden käyttöön eurolla. Avustuksia eri yhteisöille maksetaan v yhteensä Avustuksista Viitasaaren Kesäakatemia ry:n tukemiseen on varattu euroa, kylien kehittämiseen euroa, kuntalisään euroa ja 4Hyhdistykselle yhteensä euroa Yleishallinnon talousarvio 2006

19

20

21 9. TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstöhallinnon tiimi tuottaa palkkalaskennan sekä henkilöstöjohtajan tehtäväkuvaan liittyviä palveluja toimialoille ja kansalaiskunnille. Henkilöstöhallinnon osalta otetaan käyttöön yhteinen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä lukien. Yhteisellä järjestelmällä voidaan hoitaa sijaisuuksia joustavasti kuntien välillä sekä kevään 2006 aikana otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet ja raportointi. Vuoden 2006 kuntien talousarvioihin on varattu määrärahat henkilöstön liikunnan tukemiseen, virkistystoimintaan, muistamisiin sekä esimiesten koulutukseen. Lisäksi on varattu määrärahaa sijoitus- ja valmennusyksikön toimintaan, lähinnä koulutustukeen. Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa. Yhtenäiset taloushallinnon järjestelmät otetaan asteittain käyttöön vuoden 2006 alkupuolella. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa toimialojen taloudellisuuden seurannan ja vertailun molempien kuntien osalta. Kun järjestelmät on täydellisesti käytössä, voimme tarjota sekä henkilöstöettä taloushallinnon palveluita myös muille kunnille. Olemme siirtymässä yhteiseen puhelinvaihteeseen vuoden 2006 aikana, jolloin voimme varmistaa keskusten häiriöttömän toiminnan. Tietohallintotiimi on saanut vuoden 2005 aikana yhtenäistettyä suurimman osan kuntien tietohallintojärjestelmistä. Kuntien käytössä ollut palvelinlaitteisto on siirretty PPO:n hallinnoimaan konekeskukseen Ylivieskaan. Näin ollen IT tukihenkilöiden resurssit voidaan keskittää käyttötuen antamiseen toimialoille Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmassa ei ole poikkeamia henkilöstöhallinnon osalta. Taloushallinto tiimistä on siirtynyt vuoden 2005 aikana yksi henkilö tekniselle toimialalle ja vuoden 2006 aikana siirtyy ½ henkilötyövuotta asuntotoimen puolelle Tukipalvelut talousarvio 2006

22

23 10. ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Vuonna 2005 Pihtiputaalla ja Viitasaarella maatalouden hallinto on ollut kummassakin kunnassa omana toimintonaan. Vuonna 2006 aloitetaan yhteistyö ja maatalouden hallinnointi tapahtuu Pihtiputaalta. Molemmissa kunnissa on oma maaseutusihteeri ja työt tehdään pääsääntöisesti samalla tavalla kuin tähänkin asti. Muutoksia tulee siihen, että maaseutusihteerit sijaistavat toisiaan ja tukihakemuksiin liittyviä tallennusten tarkastuksia voidaan tehdä kuntien kesken eli Iacs-kuntaohjelmaan haetaan käyttöoikeudet maaseutusihteereille molempiin kuntiin Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2006

24

25

26 11. PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kuljetuspalveluissa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Psykiatrisessa palveluasumisessa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Päihdetyöntekijän työsuhde uutena Pihtiputaalle + päihdetyön toimintarahoitus euroa, työsuhde sisältyy henkilöstösuunnitelmaan Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Viitasaari Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Haapaniemen päivähoitokeskus - Henkilökohtaisia avustajia 12 ja 4 kk, yht euroa - Perustelut: erityislapsia, joilla on asiantuntijalausunto avustajan tarpeesta kolme sekä yksi koululykkäyslapsi, päivähoitoa on lisäksi aloittamassa kaksi lasta, joiden avuntarve on suuri - Erityisopetus -.nousua v 2005 talousarvioon euroa. V 2005 erityislastentarhanopettajan palkkamenoja vain 7 kuukaudelle säästösyistä. Loppuvuoden palkkamenot siirretty lasten kotihoidontuesta. Erityislastentarhanopettajan virka sisältyy henkilöstösuunnitelmaan - Mielenterveyskuntoutus - nousua v 2005 talousarvioon euroa, ohjaajan työsuhteeseen ei ole varattu v määrärahaa, 0,4 työntekijää palkattu niin, että palkkausrahat on siirretty perhepalveluprosessin sisällä. Ohjaajan työsuhde on henkilöstösuunnitelmassa, mutta se täytetään 0,4 työntekijän työpanoksella - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä, sijaismäärärahaa euroa henkilöstön muuttuneen tilanteen johdosta, sijainen välttämätön estämään sairaalajaksojen lisääntymistä Pihtipudas Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Perhepäivähoito - Nousua v 2005 talousarvioon euroa, - määräraha laskettu v käytön mukaan, lapsia ollut ennakoitua enemmän hoidossa ja hoidossa lapsia, joiden vanhemmilla sellaiset työajat, että kertyy paljon erilliskorvauksia (ilta, lauantai- ja sunnuntaikorvauksia) - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä

27 - Sosiaalipäivystys nousua v 2005 talousarvioon euroa - sosiaalipäivystykseen varattu v 2005 liian vähän määrärahoja. Korvausta maksettu päivystäjille liian vähän, joten korjaus v talousarvioon - Yleinen sosiaalityö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - Kirjattu 1,5 kanslistin palkka, joka aikaisemmin ollut perusturvan hallinnossa, perhepalvelujohtajan Viitasaarelta tulevan palkan osuus kirjattu tähän, on myös tulona, joten ei tule nettomenoa - Edunvalvonta - Nousua v 2005 talousarvioon euroa Kirjattu aikaisemmin perhetyöhön, joten nettomenoa ei tule Perhepalvelut talousarvio 2006

28

29 12. VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Asumispalvelut: Avohuollon asumispalvelut: Helmiina: ryhmäkotitoiminnan laajentaminen, muutostyöt aloitettu marraskuussa Tavoitteena aloittaa toiminta 2006 alussa. Paikkaluku muuttuu 12:sta 26:een. Laitoshoito Rantakoti Vanhainkoti 14 paikkaiseksi hoivakodiksi alkaen. Vuonna 2006 varauduttu ylipaikkojen käyttöön siirtymävaiheen ajan, yhteensä paikkaa. Palvelukoti Lehtola Asumispaikkojen lisäys :sta 29:een. Yhteinen yksityisen tuottama yöhoito kotihoidon kanssa. Ostopalvelut Asumispalveluiden ostopaikkojen lisäys vuodelle 2006, kokovuodelle laskettuna 3. Ostopaikkoja suunniteltu vaihtoehtoisesti perhehoidossa. Omaishoidontuki Lisätään tuen saajia 3-4. Palveluseteli Kotipalvelun palveluseteli otetaan käyttöön Noin 20:lle henkilölle x1/vko. Nollabudjetti edellyttää: Omaishoitajien määrän vähentämistä jolloin asumispalvelun tai hoivapalvelun tarve kasvaa. Kotipalvelusetelin poistamista joka rajoittaa kotona asumisen mahdollisuuksia. Ostopalvelujen vähentämistä ( 5) mutta kunnalla ei ole korvaavia palveluja. Edellä olevaa ei voi toteuttaa, koska korvaavia (edullisempia) vaihtoehtoja ei ole. Palvelujen tarve kasvaa vanhusten määrä kasvaessa Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmasta ei ole poikettu Henkilöstökulut 2006: -1,5%. Muutosten perusteet Vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti tuetaan kotona asumista omaishoidon tuella ja kotipalvelusetelillä. Vähennetään laitospaikkoja, tehostettua palveluasumista lisätään tarpeen mukaan omana toimintana tai ostopalveluna Vanhuspalvelut talousarvio 2006

30

31 13. SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaari Lääkärin palkkojen varaus pois vastaanottopalveluista siihen yksikköön, missä toiminta tapahtuu. Ei aiheuta nettoeroa kustannuksiin, mutta sisäinen laskutus vähenee. Toisaalta vaikeuttaa kustannusten jakoa työvoiman vajaustilanteissa. Sisäiset vyörytykset sairaanhoidon tukipalveluista vastaanotolle, sairaalaan ja hammashuoltoon. Aikaisemmin huomioitu vain kustannuslaskennassa myyntihintoja laskettaessa. Vaikeuttaa aikaisempiin vuosiin vertaamista, mutta tarpeellinen toimenpide. Laboratorio, röntgen ja välinehuolto sekä keskusvarasto toimivat 0-budjetilla. Sairaalan jako kahteen yksikköön, akuuttisairaalaan ja hoivaosastoon. Kokonaispaikkaluku ei vähene, mutta työvoiman käyttö järkevöityy ja hoitoideologiaa voidaan hiukan eriyttää. Myös kustannusten laskeminen hoitopäivälle helpottuu ja kustannusten kohdentaminen tapahtuu oikeammin. Sairaankuljetuksen kustannukset kohdennetaan Sapalle, aikaisemmin olivat teknisen budjetissa. Palataan yksityisten ortopedisten ostopalveluiden käyttöön parin vuoden tauon jälkeen (toimenpiteet). Pihtipudas Johtavan hoitajan virkaa ei jatketa. Terveysneuvonnassa siirrytään osittain yhteiseen palvelutuotantoon Viitasaaren kanssa ja työvoimaa vähennetään, resurssia siirretään aikuisneuvolaan. Johtavan lääkärin palkkakulut jaetaan Viitasaaren ja Pihtiputaan yksiköille suoraan. Hammashoidossa lisätään kapasiteettia ostopalveluin hoitovajeen täyttämiseksi Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Virat ja toimet pääosin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Poikkeukset ja selitykset: Vastaanottopalvelut Lääkärien kohdalla asiakastyöhön on budjetoitu Pihtiputaalla 2,5 lääkäriä ja Viitasaarella 3,85 lääkäriä, eli yhteensä 6,35 lääkäriä, mikä ei yllä tavoitteen minimiin 7-9 lääkäriä. Lisäksi on budjetoitu yhteensä 1 lääkäri mielenterveystyöhön ja 1 lääkäri työterveyshuoltoon, sekä 0,9 lääkäriä sairaaloiden hoitoon. Talousarvionousua Pihtiputaalla (23%) ja Viitasaarella (26%), johtuu pääosin vyörytyksistä, kun tukipalveluille tehty 0-budjetit. Sairaalapalvelut Viitasaaren sairaalassa on budjetoitu 2 ylimääräistä lähihoitajaa sijaismäärärahoihin. Vuodeosaston puolella on 30 paikkaa ja hoitohenkilökuntaa 17+6=23, josta tulee suhde 0,76. Hoivaosastolla on paikkoja 13, hoitajia 1+4,5, suhde 0,42. Henkilöstösuunnitelman mukaista siirtymistä Vanhuspalveluihin ei tapahdu, koska hoivaosasto jää Sairaanhoitopalveluihin. Talousarvionousua Pihtiputaalla (5%) ja Viitasaarella yhteensä hoivaosaston kanssa (19%), pääosin myös vyörytyseristä, mutta Viitasaarella myös henkilöstövarauksista. Hammashuolto Pihtiputaalla varauduttu lisävakanssiin kertyneen hoitovajeen paikkaamiseksi, hammaslääkäripula on vaivannut useita vuosia, jolloin hoitoa on jouduttu laiminlyömään ja suma on purettava. Muilta osin nousua on jonkin verran vyörytysten vuoksi, muuten kustannustasoa vastaavasti. Viitasaarella nousua on merkittävästi vain vyörytysten osalta.

32 Työterveyshuolto 28. Työterveyslääkärin virka yritetään täyttää yhteisenä Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Kerääntyneen työpaineen purkamiseen otetaan ylimääräinen työterveyshoitaja määräaikaiseksi. Esimiesvirka täytetään ja toimii osittain molemmissa kunnissa. Erikoissairaanhoito Pihtipudas: Varattu määräraha on realistinen, hiukan suurempi kuin kuluvalle vuodelle, mutta pienempi kuin 2003 toteutuma. Ostopalvelua yksityiseltä käytetään palvelujen joustavan saannin turvaamiseen ja myös edullisuutensa vuoksi. Viitasaari: Määrärahaa shp:n osalta on hiukan supistettu v toteutumaan verrattuna, osittain vaje pyritään kattamaan ostamassa yksityisesti ortopedisia palveluja halvemmalla yksikköhinnalla. Erikoissairaanhoidon menot ovat 6,1 milj., v talousarviossa 5,8 milj Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2006

33

34

35 14. KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaarella on lakkautettu 2 koulua, mistä saatavat säästöt kohdentuvat vasta v koko vuodelle. Viitasaaren peruskoulujen ja lukion tuntikehystä pienennetty 105 h lukuvuodesta lukuvuoteen , muuten koulujen toimintamenot on pidetty vuoden 2005 tasolla. Talousarvion loppusumman kasvu johtuu kunnan sisäiset laskutuksen lisääntymisestä laskutuskäytäntöjen muuttuessa ja palkkojen korotuksista 3 % Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Opettajien virkojen määrä vähentynyt koulujen lakkautuksen johdosta 4 ja koulunkäyntiavustajien määrä on vähentynyt 1 toimella Koulut talousarvio 2006

36

37 15. OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitaseudun opiston ja Viitasaaren alueen musiikkiopiston toiminta jatkuu vuonna 2006 samoilla periaatteilla kuin vuonna Opistot hoitavat tehtävänsä kuntien sekä kuntalaisten aikuiskoulutus, nuorisokoulutus ja kulttuurilliset toiveet ja koulutus tarpeet hoituvat resurssien mukaisesti. Opistot hoitavat lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelma 2006 ei muutoksia eikä poikkeamia Opistot talousarvio 2006

38

39 16. KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kirjastotoimessa henkilöstöä on vähennetty v Pihtiputaalla, em. syystä kirjaston aukio-oloaikoja on jouduttu vähentämään, pidemmät seisokit pyritään ajoittamaan koulujen lomakausiin. Viitasaaren kirjastossa suurimmat muutokset vuonna 2006 liittyvät atkjärjestelmä vaihdetaan Pihtiputaalla käytössä olevaan Atp Origo ohjelmistoon ja samalla kirjasto liittyy mukaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 10 kirjaston muodostamaan Kepri-kimppaan. Pihtiputaan ja Viitasaaren kirjastoautopalvelujen yhdistämistä v. 07 aletaan valmistella vuoden 2006 aikana, ja samalla kartoitetaan mahdollisuuksia yhteiseen kirjastolaitokseen siirtymiseen Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kirjastotoimessa henkilöstösuunnitelma toteutuu suunnitellusti: Pihtiputaan kirjaston kokonaisvähennys henkilöstömäärässä on (1,39 htv) eli 26 %, eli puolipäiväinen järjestelyapulainen ja osa-aikaiset työllistetyt (0,88 htv). Viitasaarella henkilöstön kokonaismäärä säilyy ennallaan (5 htv + työllistetyt 0,88 htv) Kirjasto talousarvio 2006

40

41 17. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kulttuuriasioiden hoito sivistystoimen toimialajohtajalta siirretään Viitasaaren kulttuurisihteerille v alusta. Viitasaarta koskien ei tapahdu toiminnallisia muutoksia Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Ei poikkeamia Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2006

42

43

44 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kesken yhdyskuntatekniikan osalla on vuodesta 2005 alkaen toiminut yhteinen organisaatio, jossa yhdyskuntatekniikan toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii myös yhteinen neljän jäsenen tiejaosto, jonka työnä on käsitellä molempien kuntien lautakunnalle kuuluvat yksityistieasiat. Vuoden 2006 alusta lukien yhdyskuntatekniikan kaikki työntekijät ovat kuntaparin yhteisiä työntekijöitä. Vuoden 2006 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio Pihtiputaalla ja Viitasaarella tarkoittaa vesihuoltolaitosta (kunnan omistuksessa olevien vesilaitosten puhtaan veden pumppaamista jakelua ja jätevesien poisjohtamista ja puhdistamista), katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Pihtiputaan kunnassa yhdyskuntatekniikan palvelujen piiriin kuuluu lisäksi Pihtiputaan kunnan kaukolämpölaitoksen toiminnasta vastaaminen. Molempien kuntien yhdyskuntateknisissä palveluissa toimitaan vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon osalla ja Pihtiputaalla lisäksi kaukolämpölaitoksen osalla liikelaitoksen periaatteiden mukaisesti, jolloin asiakkailta perittävillä maksuilla katetaan toiminnan kaikki kulut. Kummankaan kunnan liikelaitoksien taksoihin ei ole esitetty muutoksia vuodelle Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kuntaparin työntekijöiden henkilömäärä on mitoitettu samaksi kuin se oli kuntien toimiessa omina organisaatioina vuonna Toiminnassa noudatetaan kuitenkin henkilöstösuunnitelmaa ja siinä mainittuja henkilöstön määrän muutoksia. Yleisenä periaatteena pidetään, että kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2006

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen:

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen: Kunnanhallitus 210 21.11.2016 Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 418/200/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 210 Kuntalain 110 talousarviosta on

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Palvelutarjooma Rekrytointipalvelut Hallinnollinen tukipalvelu, haastattelut, sijaisvinkkaus, seurantapalvelu Sijaispalvelu

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016

KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta KANNUKSEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2016 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot