VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Toteutus ja seuranta WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE TALOUSKAAVIOT TULOSLASKELMA YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tukipalvelut talousarvio ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perhepalvelut talousarvio VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Vanhuspalvelut talousarvio SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Sairaanhoitopalvelut talousarvio KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Koulut talousarvio OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjasto talousarvio KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio

3 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio TILAPALVELU Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio MAANKÄYTTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio MUUT TEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio YMPÄRISTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristö talousarvio HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA ALLEKIRJOITUKSET...56

4 1. JOHDANTO 1. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kaksi osiota: - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 2) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 3-24) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Tulevaisuudessa palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Nyt valmistelu on tehty vielä pitkälle vanhalla mallilla, vaikka rakenne on uudistettu.

5 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus VIITASAAREN VISIO 2008 Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA IMAGO POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: - Väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen osasto - Vuokra-asunnot Oy, asuntosihteeri

6 Kuntatalous plussalle 3. Tavoitteet : - vuosikate positiiviseksi v talousarviossa Toimenpiteet : palvelutarpeet ennakoidaan ajoissa palvelutuotannon rakennemuutokset toteutetaan investointiohjelmaa kevennetään lainaa vähennetään tuottavuutta lisätään Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen perustetaan uusia yrityksiä Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

7 Matkailusta uusi tukijalka 4. Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ruuponsaaren alueen kokonaiskehittäminen keskustan kehittäminen matkailualueena (vesistöpalvelukeskus, käsityökeskus, kauppakeskus) Savivuoren alueen kehittäminen verkostoyhteistyönä alueen palvelutarjonnan ja olemassaolevan matkailun kanssa hotellin rakentaminen keskustaan lähelle ABC-liikenneasemaa kulttuurimatkailun edellytysten hyödyntäminen Vastuutahot: - kehittämisryhmä - Witas Oy/ matkailupäällikkö - Imago positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi - Vastuutahot: kehittämisryhmä MITTARIT Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat

8 2.3. Toteutus ja seuranta 5. Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

9 3. WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET Tulostavoite Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Itsehallinnon toteutuminen 1.1. Demokratia hyvässä tilassa Demokratiatilinpäätös 2. Kansalaiskunnan johtaminen 2.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla 2.2. Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia 2.3. Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään tien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus 2.5. Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Strategian tavoitteiden toteutumisaste Oma arvio valtioneuvoston päätöksestä Oma arvio EU:n linjauksista Oma arvio tehdyistä päätöksistä Haettujen ja saatujen rahoitusten erotus Demokratiatilinp 1 x v 6. Kunnansihteeri 1/2 vuosittain kh ja kv Tp:n yhteydessä arvio Arvio 3/07 Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv 3. Omistajaohjaus 3.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 3.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 3.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 3.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 3.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 3.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa 3.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute Työ tyytyväisyys mittauksen, sairauspoissaolot ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Mittaus 6/06 Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t patu henkilöstöjohtaja Ltk:t Ltk:t Patu, Kansku

10 3.8. Koulujen johtamisjärjestelmän yhdenmukaistaminen kustannustehokkuuden lähtökohdista 3.9. Kustannukset/oppilas, määritellään perusopetuksessa ka. ja maksimi ja minimi Ikävakioidut terveydenhuollon ja vanhushuollon kustannukset ovat vähintään 10 % alle maan keskitason Lastensuojelun ja päihdehuollon kustannusten kasvu on alle asukkaan kuntien keskitason Kuntalaisten omaehtoisen toiminnan edistäminen ja laitoshoidon minimoiminen ja yksiköiden erikoistuminen, olennaiset muutokset valtuustoon Selvitetään sairaanhoidollisten tukipalveluiden vaihtoehtoiset toimintatavat, joilla voidaan lisätä Kustannukset Kustannukset Kustannukset Tilastot ja tehdyt päätökset Tehdyt päätökset ja kustannukset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio kustannustehokkuutta Yhteiskirjastomalli on toiminnassa Oma arvio mallista Tp:n yhteydessä arvio Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua Yhteisön elinvoiman edellyttämät hyvinvoinnin indikaattorit on määritelty ja niiden mukainen arviointi osoittaa hyvinvoinnin olevan asteikolla 1-5 tasolla Ollaan mukana projekteissa, jotka edistävät kunnan strategian toteutumista Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation On määritelty kunnan omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset Ostopalvelujen osuus Arvio johtamisjärjestelmästä Hyvinvointiindikaattoreilla tehty mittaus Oma arvio projektista Asiakaspalaute Asiakaspalaute Tehdyt päätökset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Siv.ltk Siv.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Siv.ltk Ltk:t Valt + tark.ltk Kh Ltk:t Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Patu Kansku Kh

11 8. 4. PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

12 5. TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE

13

14 2. TALOUSKAAVIOT

15

16 7. TULOSLASKELMA

17

18 8. YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginvaltuusto ja hallitus keskittyvät kansalaiskunnan edustajina kuntayhteisön kehityksen ohjaamiseen ja palvelukunnan johtamiseen omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi yht , elinkeinotoimen projekteihin yht ( Small Town Networks, osuus aluekeskusohjelmaan/ Jykes, Uusiutuva energiahanke) ja kaupungin osuuteen kylien laajakaistaverkon rakentamiseksi Markkinointiin on varattu euroa. Vuonna 2006 on varauduttu kaupungin 10-vuotisjuhliin eurolla, historian jatko-osan valmistumiseen eurolla, johon myyntituoja saadaan euroa, sekä muutto- ja rakentamiskannusteiden käyttöön eurolla. Avustuksia eri yhteisöille maksetaan v yhteensä Avustuksista Viitasaaren Kesäakatemia ry:n tukemiseen on varattu euroa, kylien kehittämiseen euroa, kuntalisään euroa ja 4Hyhdistykselle yhteensä euroa Yleishallinnon talousarvio 2006

19

20

21 9. TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstöhallinnon tiimi tuottaa palkkalaskennan sekä henkilöstöjohtajan tehtäväkuvaan liittyviä palveluja toimialoille ja kansalaiskunnille. Henkilöstöhallinnon osalta otetaan käyttöön yhteinen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä lukien. Yhteisellä järjestelmällä voidaan hoitaa sijaisuuksia joustavasti kuntien välillä sekä kevään 2006 aikana otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet ja raportointi. Vuoden 2006 kuntien talousarvioihin on varattu määrärahat henkilöstön liikunnan tukemiseen, virkistystoimintaan, muistamisiin sekä esimiesten koulutukseen. Lisäksi on varattu määrärahaa sijoitus- ja valmennusyksikön toimintaan, lähinnä koulutustukeen. Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa. Yhtenäiset taloushallinnon järjestelmät otetaan asteittain käyttöön vuoden 2006 alkupuolella. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa toimialojen taloudellisuuden seurannan ja vertailun molempien kuntien osalta. Kun järjestelmät on täydellisesti käytössä, voimme tarjota sekä henkilöstöettä taloushallinnon palveluita myös muille kunnille. Olemme siirtymässä yhteiseen puhelinvaihteeseen vuoden 2006 aikana, jolloin voimme varmistaa keskusten häiriöttömän toiminnan. Tietohallintotiimi on saanut vuoden 2005 aikana yhtenäistettyä suurimman osan kuntien tietohallintojärjestelmistä. Kuntien käytössä ollut palvelinlaitteisto on siirretty PPO:n hallinnoimaan konekeskukseen Ylivieskaan. Näin ollen IT tukihenkilöiden resurssit voidaan keskittää käyttötuen antamiseen toimialoille Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmassa ei ole poikkeamia henkilöstöhallinnon osalta. Taloushallinto tiimistä on siirtynyt vuoden 2005 aikana yksi henkilö tekniselle toimialalle ja vuoden 2006 aikana siirtyy ½ henkilötyövuotta asuntotoimen puolelle Tukipalvelut talousarvio 2006

22

23 10. ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Vuonna 2005 Pihtiputaalla ja Viitasaarella maatalouden hallinto on ollut kummassakin kunnassa omana toimintonaan. Vuonna 2006 aloitetaan yhteistyö ja maatalouden hallinnointi tapahtuu Pihtiputaalta. Molemmissa kunnissa on oma maaseutusihteeri ja työt tehdään pääsääntöisesti samalla tavalla kuin tähänkin asti. Muutoksia tulee siihen, että maaseutusihteerit sijaistavat toisiaan ja tukihakemuksiin liittyviä tallennusten tarkastuksia voidaan tehdä kuntien kesken eli Iacs-kuntaohjelmaan haetaan käyttöoikeudet maaseutusihteereille molempiin kuntiin Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2006

24

25

26 11. PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kuljetuspalveluissa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Psykiatrisessa palveluasumisessa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Päihdetyöntekijän työsuhde uutena Pihtiputaalle + päihdetyön toimintarahoitus euroa, työsuhde sisältyy henkilöstösuunnitelmaan Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Viitasaari Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Haapaniemen päivähoitokeskus - Henkilökohtaisia avustajia 12 ja 4 kk, yht euroa - Perustelut: erityislapsia, joilla on asiantuntijalausunto avustajan tarpeesta kolme sekä yksi koululykkäyslapsi, päivähoitoa on lisäksi aloittamassa kaksi lasta, joiden avuntarve on suuri - Erityisopetus -.nousua v 2005 talousarvioon euroa. V 2005 erityislastentarhanopettajan palkkamenoja vain 7 kuukaudelle säästösyistä. Loppuvuoden palkkamenot siirretty lasten kotihoidontuesta. Erityislastentarhanopettajan virka sisältyy henkilöstösuunnitelmaan - Mielenterveyskuntoutus - nousua v 2005 talousarvioon euroa, ohjaajan työsuhteeseen ei ole varattu v määrärahaa, 0,4 työntekijää palkattu niin, että palkkausrahat on siirretty perhepalveluprosessin sisällä. Ohjaajan työsuhde on henkilöstösuunnitelmassa, mutta se täytetään 0,4 työntekijän työpanoksella - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä, sijaismäärärahaa euroa henkilöstön muuttuneen tilanteen johdosta, sijainen välttämätön estämään sairaalajaksojen lisääntymistä Pihtipudas Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Perhepäivähoito - Nousua v 2005 talousarvioon euroa, - määräraha laskettu v käytön mukaan, lapsia ollut ennakoitua enemmän hoidossa ja hoidossa lapsia, joiden vanhemmilla sellaiset työajat, että kertyy paljon erilliskorvauksia (ilta, lauantai- ja sunnuntaikorvauksia) - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä

27 - Sosiaalipäivystys nousua v 2005 talousarvioon euroa - sosiaalipäivystykseen varattu v 2005 liian vähän määrärahoja. Korvausta maksettu päivystäjille liian vähän, joten korjaus v talousarvioon - Yleinen sosiaalityö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - Kirjattu 1,5 kanslistin palkka, joka aikaisemmin ollut perusturvan hallinnossa, perhepalvelujohtajan Viitasaarelta tulevan palkan osuus kirjattu tähän, on myös tulona, joten ei tule nettomenoa - Edunvalvonta - Nousua v 2005 talousarvioon euroa Kirjattu aikaisemmin perhetyöhön, joten nettomenoa ei tule Perhepalvelut talousarvio 2006

28

29 12. VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Asumispalvelut: Avohuollon asumispalvelut: Helmiina: ryhmäkotitoiminnan laajentaminen, muutostyöt aloitettu marraskuussa Tavoitteena aloittaa toiminta 2006 alussa. Paikkaluku muuttuu 12:sta 26:een. Laitoshoito Rantakoti Vanhainkoti 14 paikkaiseksi hoivakodiksi alkaen. Vuonna 2006 varauduttu ylipaikkojen käyttöön siirtymävaiheen ajan, yhteensä paikkaa. Palvelukoti Lehtola Asumispaikkojen lisäys :sta 29:een. Yhteinen yksityisen tuottama yöhoito kotihoidon kanssa. Ostopalvelut Asumispalveluiden ostopaikkojen lisäys vuodelle 2006, kokovuodelle laskettuna 3. Ostopaikkoja suunniteltu vaihtoehtoisesti perhehoidossa. Omaishoidontuki Lisätään tuen saajia 3-4. Palveluseteli Kotipalvelun palveluseteli otetaan käyttöön Noin 20:lle henkilölle x1/vko. Nollabudjetti edellyttää: Omaishoitajien määrän vähentämistä jolloin asumispalvelun tai hoivapalvelun tarve kasvaa. Kotipalvelusetelin poistamista joka rajoittaa kotona asumisen mahdollisuuksia. Ostopalvelujen vähentämistä ( 5) mutta kunnalla ei ole korvaavia palveluja. Edellä olevaa ei voi toteuttaa, koska korvaavia (edullisempia) vaihtoehtoja ei ole. Palvelujen tarve kasvaa vanhusten määrä kasvaessa Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmasta ei ole poikettu Henkilöstökulut 2006: -1,5%. Muutosten perusteet Vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti tuetaan kotona asumista omaishoidon tuella ja kotipalvelusetelillä. Vähennetään laitospaikkoja, tehostettua palveluasumista lisätään tarpeen mukaan omana toimintana tai ostopalveluna Vanhuspalvelut talousarvio 2006

30

31 13. SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaari Lääkärin palkkojen varaus pois vastaanottopalveluista siihen yksikköön, missä toiminta tapahtuu. Ei aiheuta nettoeroa kustannuksiin, mutta sisäinen laskutus vähenee. Toisaalta vaikeuttaa kustannusten jakoa työvoiman vajaustilanteissa. Sisäiset vyörytykset sairaanhoidon tukipalveluista vastaanotolle, sairaalaan ja hammashuoltoon. Aikaisemmin huomioitu vain kustannuslaskennassa myyntihintoja laskettaessa. Vaikeuttaa aikaisempiin vuosiin vertaamista, mutta tarpeellinen toimenpide. Laboratorio, röntgen ja välinehuolto sekä keskusvarasto toimivat 0-budjetilla. Sairaalan jako kahteen yksikköön, akuuttisairaalaan ja hoivaosastoon. Kokonaispaikkaluku ei vähene, mutta työvoiman käyttö järkevöityy ja hoitoideologiaa voidaan hiukan eriyttää. Myös kustannusten laskeminen hoitopäivälle helpottuu ja kustannusten kohdentaminen tapahtuu oikeammin. Sairaankuljetuksen kustannukset kohdennetaan Sapalle, aikaisemmin olivat teknisen budjetissa. Palataan yksityisten ortopedisten ostopalveluiden käyttöön parin vuoden tauon jälkeen (toimenpiteet). Pihtipudas Johtavan hoitajan virkaa ei jatketa. Terveysneuvonnassa siirrytään osittain yhteiseen palvelutuotantoon Viitasaaren kanssa ja työvoimaa vähennetään, resurssia siirretään aikuisneuvolaan. Johtavan lääkärin palkkakulut jaetaan Viitasaaren ja Pihtiputaan yksiköille suoraan. Hammashoidossa lisätään kapasiteettia ostopalveluin hoitovajeen täyttämiseksi Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Virat ja toimet pääosin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Poikkeukset ja selitykset: Vastaanottopalvelut Lääkärien kohdalla asiakastyöhön on budjetoitu Pihtiputaalla 2,5 lääkäriä ja Viitasaarella 3,85 lääkäriä, eli yhteensä 6,35 lääkäriä, mikä ei yllä tavoitteen minimiin 7-9 lääkäriä. Lisäksi on budjetoitu yhteensä 1 lääkäri mielenterveystyöhön ja 1 lääkäri työterveyshuoltoon, sekä 0,9 lääkäriä sairaaloiden hoitoon. Talousarvionousua Pihtiputaalla (23%) ja Viitasaarella (26%), johtuu pääosin vyörytyksistä, kun tukipalveluille tehty 0-budjetit. Sairaalapalvelut Viitasaaren sairaalassa on budjetoitu 2 ylimääräistä lähihoitajaa sijaismäärärahoihin. Vuodeosaston puolella on 30 paikkaa ja hoitohenkilökuntaa 17+6=23, josta tulee suhde 0,76. Hoivaosastolla on paikkoja 13, hoitajia 1+4,5, suhde 0,42. Henkilöstösuunnitelman mukaista siirtymistä Vanhuspalveluihin ei tapahdu, koska hoivaosasto jää Sairaanhoitopalveluihin. Talousarvionousua Pihtiputaalla (5%) ja Viitasaarella yhteensä hoivaosaston kanssa (19%), pääosin myös vyörytyseristä, mutta Viitasaarella myös henkilöstövarauksista. Hammashuolto Pihtiputaalla varauduttu lisävakanssiin kertyneen hoitovajeen paikkaamiseksi, hammaslääkäripula on vaivannut useita vuosia, jolloin hoitoa on jouduttu laiminlyömään ja suma on purettava. Muilta osin nousua on jonkin verran vyörytysten vuoksi, muuten kustannustasoa vastaavasti. Viitasaarella nousua on merkittävästi vain vyörytysten osalta.

32 Työterveyshuolto 28. Työterveyslääkärin virka yritetään täyttää yhteisenä Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Kerääntyneen työpaineen purkamiseen otetaan ylimääräinen työterveyshoitaja määräaikaiseksi. Esimiesvirka täytetään ja toimii osittain molemmissa kunnissa. Erikoissairaanhoito Pihtipudas: Varattu määräraha on realistinen, hiukan suurempi kuin kuluvalle vuodelle, mutta pienempi kuin 2003 toteutuma. Ostopalvelua yksityiseltä käytetään palvelujen joustavan saannin turvaamiseen ja myös edullisuutensa vuoksi. Viitasaari: Määrärahaa shp:n osalta on hiukan supistettu v toteutumaan verrattuna, osittain vaje pyritään kattamaan ostamassa yksityisesti ortopedisia palveluja halvemmalla yksikköhinnalla. Erikoissairaanhoidon menot ovat 6,1 milj., v talousarviossa 5,8 milj Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2006

33

34

35 14. KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaarella on lakkautettu 2 koulua, mistä saatavat säästöt kohdentuvat vasta v koko vuodelle. Viitasaaren peruskoulujen ja lukion tuntikehystä pienennetty 105 h lukuvuodesta lukuvuoteen , muuten koulujen toimintamenot on pidetty vuoden 2005 tasolla. Talousarvion loppusumman kasvu johtuu kunnan sisäiset laskutuksen lisääntymisestä laskutuskäytäntöjen muuttuessa ja palkkojen korotuksista 3 % Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Opettajien virkojen määrä vähentynyt koulujen lakkautuksen johdosta 4 ja koulunkäyntiavustajien määrä on vähentynyt 1 toimella Koulut talousarvio 2006

36

37 15. OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitaseudun opiston ja Viitasaaren alueen musiikkiopiston toiminta jatkuu vuonna 2006 samoilla periaatteilla kuin vuonna Opistot hoitavat tehtävänsä kuntien sekä kuntalaisten aikuiskoulutus, nuorisokoulutus ja kulttuurilliset toiveet ja koulutus tarpeet hoituvat resurssien mukaisesti. Opistot hoitavat lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelma 2006 ei muutoksia eikä poikkeamia Opistot talousarvio 2006

38

39 16. KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kirjastotoimessa henkilöstöä on vähennetty v Pihtiputaalla, em. syystä kirjaston aukio-oloaikoja on jouduttu vähentämään, pidemmät seisokit pyritään ajoittamaan koulujen lomakausiin. Viitasaaren kirjastossa suurimmat muutokset vuonna 2006 liittyvät atkjärjestelmä vaihdetaan Pihtiputaalla käytössä olevaan Atp Origo ohjelmistoon ja samalla kirjasto liittyy mukaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 10 kirjaston muodostamaan Kepri-kimppaan. Pihtiputaan ja Viitasaaren kirjastoautopalvelujen yhdistämistä v. 07 aletaan valmistella vuoden 2006 aikana, ja samalla kartoitetaan mahdollisuuksia yhteiseen kirjastolaitokseen siirtymiseen Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kirjastotoimessa henkilöstösuunnitelma toteutuu suunnitellusti: Pihtiputaan kirjaston kokonaisvähennys henkilöstömäärässä on (1,39 htv) eli 26 %, eli puolipäiväinen järjestelyapulainen ja osa-aikaiset työllistetyt (0,88 htv). Viitasaarella henkilöstön kokonaismäärä säilyy ennallaan (5 htv + työllistetyt 0,88 htv) Kirjasto talousarvio 2006

40

41 17. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kulttuuriasioiden hoito sivistystoimen toimialajohtajalta siirretään Viitasaaren kulttuurisihteerille v alusta. Viitasaarta koskien ei tapahdu toiminnallisia muutoksia Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Ei poikkeamia Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2006

42

43

44 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kesken yhdyskuntatekniikan osalla on vuodesta 2005 alkaen toiminut yhteinen organisaatio, jossa yhdyskuntatekniikan toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii myös yhteinen neljän jäsenen tiejaosto, jonka työnä on käsitellä molempien kuntien lautakunnalle kuuluvat yksityistieasiat. Vuoden 2006 alusta lukien yhdyskuntatekniikan kaikki työntekijät ovat kuntaparin yhteisiä työntekijöitä. Vuoden 2006 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio Pihtiputaalla ja Viitasaarella tarkoittaa vesihuoltolaitosta (kunnan omistuksessa olevien vesilaitosten puhtaan veden pumppaamista jakelua ja jätevesien poisjohtamista ja puhdistamista), katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Pihtiputaan kunnassa yhdyskuntatekniikan palvelujen piiriin kuuluu lisäksi Pihtiputaan kunnan kaukolämpölaitoksen toiminnasta vastaaminen. Molempien kuntien yhdyskuntateknisissä palveluissa toimitaan vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon osalla ja Pihtiputaalla lisäksi kaukolämpölaitoksen osalla liikelaitoksen periaatteiden mukaisesti, jolloin asiakkailta perittävillä maksuilla katetaan toiminnan kaikki kulut. Kummankaan kunnan liikelaitoksien taksoihin ei ole esitetty muutoksia vuodelle Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kuntaparin työntekijöiden henkilömäärä on mitoitettu samaksi kuin se oli kuntien toimiessa omina organisaatioina vuonna Toiminnassa noudatetaan kuitenkin henkilöstösuunnitelmaa ja siinä mainittuja henkilöstön määrän muutoksia. Yleisenä periaatteena pidetään, että kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2006

WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006. Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg

WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006. Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg TAUSTAA Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntapari 1.1.2005 alkaen valmistelu alkoi keväällä 2002 Viitaseudun strategia valmistui loppuvuodesta

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen:

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen: Kunnanhallitus 210 21.11.2016 Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 418/200/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 210 Kuntalain 110 talousarviosta on

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2009 2010 TALOUSSUUNNITELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2009 2010 TALOUSSUUNNITELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2009 2010 TALOUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO... 5 2. KONSERNITAVOITTEET... 6 2.1. KAUPUNGIN YLEISET KONSERNITAVOITTEET... 6 2.2. VIITASAAREN

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2014 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/6 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2016. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

21 19.02.2014. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 21 19.02.2014 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 %

Talous lyhyesti. Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % LIITE 1: TALOUS LYHYESTI Talous lyhyesti TP 2003 Arvio 2004 TAE 2005 Asukasluku 1.1 82 409 83 400 84 200 Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 18,50 % Verotulot, milj. 218,4 218,9 228,4 Vuosikate, milj. 5,7 1,5

Lisätiedot