Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje fi, Rev. 11,

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Turvallisuusohjeita Pidä tämä ohje niiden saatavilla, jotka ovat vastuussa läpivientien asennuksesta, huollosta ja käytöstä. Läpiviennin asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyy lukuisia mahdollisia vaaratekijöitä, joita ovat mm. seuraavat: Suuret paineet Hengenvaaralliset jännitteet Liikkuvat koneet Painavat osat Liukastuminen, kompastuminen ja putoaminen Tällaisten laitteiden parissa työskenneltäessä on noudatettava erityisiä menettelytapoja ja ohjeita. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, kuoleman ja/ tai tuotteen tai omaisuuden vaurioitumisen. Lisäksi henkilöstön, joka asentaa, käyttää tai huoltaa ja/tai poistaa käytöstä tällaisia laitteita, täytyy noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvatoimia, kuten alueellisia tai paikallisia turvallisuusohjeita ja määräyksiä, turvallisia työtapoja ja tervettä harkintaa. Tässä ohjeessa määritellyillä turvatoimilla pyritään ehkäisemään kaksi tilannetta: 1. Henkilövahinko tai kuolema. 2. Tuotteen tai omaisuuden vaurioitumisen (mukaan lukien läpiviennin tai muun omaisuuden vaurioituminen ja läpiviennin käyttöiän lyhenemisen). Turvallisuusohjeet on tarkoitettu varoittamaan henkilökuntaa henkilövahinkojen, kuoleman ja omaisuusvahinkojen mahdollisuudesta. Ne on sijoitettu ohjetekstiin ennen työvaihetta, johon kyseinen vaara liittyy. Vaaratilanteet on otsikoitu kolmen eri vakavuustason mukaisesti: VAARA Välitön vaara, josta on seurauksena vakava henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vaurioituminen. VAROITUS Vaara tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa olla vakava henkilövahinko, kuolema tai omaisuuden vaurioituminen. VARO: Vaara tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa vähäinen henkilötai omaisuusvahinko.

4

5 Sisältö 1 Kuvaus Rakenne Vaakasuoraan asennettavien läpivientien rakenne Erikoisrakenne öljypinnan alapuolisella liitännällä Tarvittavat työkalut Käyttöolosuhteet Mekaaninen kuormitus Varaosat 11 2 Asennus Työkalut Voitelu- ja apuaineet Kuljetus ja käsittely Nostaminen laatikosta Asennus Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus Pieni alapään liitos varustettuna 4 kierrereiällä (N1=4) kaapelikenkiä varten_ Suuri alapään liitos varustettuna 4 tai 6 kierrereiällä (N1=4 tai 6) kaapelikenkiä varten Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään mutteriin Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään liittimeen Sisäliitin / Läpivientikaapeli Tyyppi GOE Tyyppi GOE(2) Vetotanko Tyyppi GOE Tyyppi GOE(2) Läpivientien asennus vaakasuoraan Ulkoliittimen asennus Laipan maadoitus Odotusaika ennen jännitteen kytkemistä Suositeltavat kokeet ennen jännitteen kytkemistä Tiiviyskoe muuntajan ja läpiviennin välillä Läpiviennin ulkoliittimen tiiviyskoe Kapasitanssi- ja tan δ mittaus Ylimenoresistanssin tarkistus 34 3 Huolto Suositeltava huolto ja valvonta Eristimen pinnan puhdistus Kapasitanssi- ja tan δ mittaus Liittimien paikallisen ylikuumenemisen tarkistus lämpökuvauksella (infrapunakamera) Vuototarkistus Öljytason tarkistus ja säätö Vaakasuoraan asennetun läpiviennin irrotus Romutus käyttöiän loputtua 37

6 1 Kuvaus 1 Kuvaus Rakenne GOE GOE-läpivientien rakenne ja mitat on annettu dokumentissa Technical Guide, 1ZSE Rakenneperiaate ilmenee myös kuvista 1a-c. GOE läpiviennit on varustettu kuvan 2 mukaisella mittausulosotolla, jota voidaan käyttää läpiviennin eristyksen tarkistukseen mittaamalla kapasitanssi ja häviökerroin huollon yhteydessä. Koestusliitin maadoitetaan koestusliittimen kannen kautta. Jatkuvaa mittausta varten koestusliitin voidaan varustaa kuvan 3 mukaisella liitäntärasialla. Läpiviennissä voidaan käyttää kahta erityyppistä liitäntätapaa: vetotankoa tai vedettävää läpivientikaapelia, kuten jäljempänä on kuvattu. a, b GOE(2) a goe_ Öljytason korkeus, A, katso kohta goe_0001 Kuva 1a. Rakenneperiaate 1) Yläpään mutteri 2) Joustava liitäntä 3) Yläpään kammio 4) Öljynkorkeuden osoitin (täydellisenä tiivisteineen ja ruuveineen) a) Prismatyyppinen, A b) Magneettinen, B 5) Posliinieristin, ilmapuoli 6) Esijännitetyt putket 7) Muuntajaöljy 13 8) Kondensaattoriosa 9) Kiristin 10) Asennuslaippa 11) Pidennys virtamuuntajia varten 12) Posliinieristin, öljypuoli 13) Alapään mutteri 14) Sulkutulppa a) M8; A b) M16; B 15) Jousisarja 16) Valettu laippa goe_ fi, Rev. 11

7 1 Kuvaus gob_0018 goel_015 Kuva 1b. Sulkutulppa, A 1) Laipparuuvi DIN 6921, ) Tiiviste, Kuva 1c. Sulkutulppa, B. 1) Ruuvi, ) Lautasjousialuslaatta, ) Tiiviste, Kuva 2. Koestusliitin, T, ja koestusliittimen kansi, M. 1) Kansi, ) Lieriökantaruuvi, ) Maadoitusjousi, ) Tiiviste (O-rengas), 64,5 x 3 5) Sulkutulppa, A, öljyntäyttöä varten, kun käytetään jännitelaitetta. Poista 15 % täydestä öljymärästä ennen sulkemista. 6) Läpivienti, N 7) Puristusruuvi, ) Lautasjousi, ) Tiiviste (O-rengas), 24.2 x 3 10) Kaapeli 11) Liitintappi, ) Tiivistealuslaatta, 4.5 x 7 13) Liitintappi, goel_005 1) Lukitusneste (Loctite 601) Maks. koejännite 1 min, 50 Hz, 20 kv Maks. käyttöjännite 6 kv Pr 22,5 (Pg 16 DIN mukaisesti) Käännettävissä haluttuun asentoon Fig. 3. Liitäntärasia kiinteän mittauspiirin kytkentää varten, C. Liitäntärasia pitää varustaa sopivalla ylijännitesuojalla, jotta vältetään käytönaikaiset vauriot. Kaapelin läpivientiholkki on suunnattava alaspäin, jotta laitteisiin ei pääse tunkeutumaan vettä. D=80 F 65 goel_ fi, Rev. 11 7

8 1 Kuvaus Vaakasuoraan asennettavien läpivientien rakenne Jos läpivienti tullaan asentamaan vaakasuoraan asentoon, siitä täytyy olla selvä maininta tilauksessa. Läpivienti toimitetaan tällöin varustettuna laipalla, jossa on reikä öljypuolella. Tämän reiän kautta syntyy yhteys läpiviennin ja muuntajan öljyjärjestelmien välille. Koska vaakasuoraan asennetut läpiviennit täytyy täyttää täysin öljyllä, tämän reiän kautta läpiviennin öljyn paine pääsee tasoittumaan lämpötilan vaihtelun aiheuttaman öljyn tilavuuden vaihdellessa. Toimitettaessa reikä on peitetty litteällä kumitiivisteellä ja teräslaatalla alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Tämä järjestely varmistaa sen, että reikä avautuu ennen läpiviennin asennusta. On tärkeää tarkistaa, ettei muuntajan laipan päällä oleva tiiviste peitä tätä reikää käytössä. Reikä sijaitsee kahden asennusreiän välissä ja etäisyydellä B laipan reunasta. Huomaa, että GOE(2) 1175 EI voida asentaa vaakasuoraan. Taulukko 1. Tyyppi GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE Mitta B Kuva 1f. gob_0013 goe_0017 Kuva 1e. Rakenneperiaate - vaakasuoraan asennettu läpivienti fi, Rev. 11

9 1 Kuvaus Erikoisrakenne öljypinnan alapuolisella liitännällä Erikoisessa GOE rakenteessa on öjyliitäntä läpiviennin öljytason alapuolella. Tyypeissä GOE 900 öljy täytetään läpiviennin laippaan asennetun venttiilin kautta. Tyypeissä GOE >900 öljyntäyttö tehdään alla kuvassa 4 kuvatun toimenpideliitännän kautta. Kuva 4. Toimenpideliitäntä 1) Liitäntäkierteet, ) Tiivistealuslaatta, ) Liitäntänippa, ) Tiivistealuslaatta, ) Liitännän kansi, ) Kartiomainen suojatulppa, goe_ Tarvittavat työkalut VARO: Älä suorita läpivientien täyttöä tai näytteenottoa lämpötilan ollessa alle -10 C. Läpivientien täyttöön ja öljynäytteen ottoon toimenpideliitännän kautta tarvitaan erikoistyökaluja. Katso kuvat 5a-b. Liitäntäyhde täytyy tilata ABB:ltä. Liitäntäkierre on ISO-G 3/8. goe_0043 Kuva 5a. Käytä tällaista tai vastaavaa avainta liitännän kannen avaukseen. goe_0044 Kuva 5b. Öljynäytteen otossa ja öljyn lisäämisessä käytettävä laite fi, Rev. 11 9

10 1 Kuvaus 1.2 Käyttöolosuhteet Alla olevassa taulukossa on esitetty GOE öljy-ilma-läpivientien tekniset perustiedot. Jos olosuhteet poikkeavat alla mainituista arvoista, pyydämme ottamaan yhteyttä ABB:hen. Yleiset tekniset tiedot: Käyttökohde: Luokittelu: Muuntajat Öljykyllästetty paperi, kapasitiivisesti ohjattu, ulkokäyttöön tarkoitettu Ympäristön lämpötila: C, minimilämpötila on IEC luokan 2 mukainen Käyttöpaikan korkeus: Sademäärä ja kosteus: < m 1-2 mm sadetta/min vaaka- ja pystysuoraan, IEC mukaisesti Saastetaso: Määritellyn pintapurkaustien ja IEC mukaisesti 1) Kyllästysnesteen tyyppi: Öljyn taso läpiviennin laipan alapuolella: Ympäröivän väliaineen maksimipaine: Merkinnät: Muuntajaöljy. Maksimi öljyn päivittäinen keskilämpötila 90 C. Lyhytaikainen öljyn maksimilämpötila 115 C Maksimi 30 mm. 100 kpa ylipainetta IEC/IEEE-standardien mukaan 1) IEC "Ohje eristimen valintaa varten koskien saasteisia olosuhteita." 1.3 Mekaaninen kuormitus Läpiviennit on suunniteltu kestämään seuraavia yläpään liittimen keskipisteeseen, kohtisuoraan läpiviennin akselia vastaan vaikuttavia voimia. GOE läpivienti kestää jatkuvaa 20 kn aksiaalista kuormitusta. Ulkoiseen liitintappiin kohdistuva maksimivääntömomentti on 250 Nm. Taulukko 2. Mekaaninen kuormitus Läpivienti Suurin koekuormitus 1 min (N) Suurin sallittu kuormitus (N) käytössä eri asennuskulmilla GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE , GOE GOE 1950, GOE GOE GOE GOE(2) GOE(2) GOE(2) fi, Rev. 11

11 1.4 Varaosat Jos läpivienti vaurioituu vakavasti, suosittelemme lähettämään sen ABB:lle mahdollista korjausta ja uudelleenkoestusta varten. Tietyt osat (Kuvat 1-4, 16-19, 24 ja 28), jotka voivat vahingoittua tai kadota kuljetuksessa tai asennettaessa, voidaan tilata ABB:ltä. 2 Asennus 2.1 Työkalut Pehmeitä rakseja Nostoväline, A, katso kuva 6, tai A, katso kuva 7, GOEläpivienneille Nostoväline, C, katso kuva 7b GOE(2)-läpivienneille Sakkelit, reikään Ø 28 mm sopivat, pehmeiden raksien liittämistä varten läpiviennin laippaan Momenttiavain kuusioruuveja varten, avainväli 16 mm (M10) ja 13 mm (M8) Talja läpiviennin asentamista varten tiettyyn kulmaan Pehmeä alusta Joustava läpivetonaru, A, vetotangon asennusta varten katso kuva 8 Holkkiavain, B, vetotangon asennusta varten katso kuva 9 goe_ fi, Rev. 11 Kuva 6. Nostoväline, A. Paino: 14 kg. Enintään 2000 kg läpivienneille. 11

12 goe_0039 Kuva 7a. Nostoväline, A. Paino: 12,5 kg. Enintään 3000 kg läpivienneille goe_0042 Kuva 7b. Nostoväline, C. Paino: 11,5 kg. Enintään 1100 kg läpivienneille. goe_0005 goe_0004 Kuva 8. Joustava vetonaru, A. Kuva 9. Holkkiavain, B. 2.2 Voitelu- ja apuaineet Vedetön vaseliini, Mobilgrease 28 tai muu muuntajaöljylle haitaton rasva sellaisten ruuvien voiteluun, jotka joutuvat kosketuksiin muuntajaöljyn kanssa. Mobilgrease 28 tai muu sopiva rasva maadoitusruuvin ja ulkoisen liittimen O- rengastiivisteen voiteluun ja suojaukseen. Molykote 1000 tai muu sopiva seos ruuvien voiteluun, jotka koskettavat ulkoiseen liittimeen ja tiivistävät sen fi, Rev. 11

13 2.3 Kuljetus ja käsittely VARO: Läpivientiä saa kuljettaa ja varastoida enintään 6 kuukautta vaakasuorassa. Jos varastointiaika on pitempi kuin 6 kuukautta, on suositeltavaa nostaa läpivienti pystyasentoon siten, että yläpää on ylöspäin, tai pitää sitä kallellaan ainakin 7 asteen kulmassa siten, että yläpää on ylöspäin. Pidä läpiviennit kuivina ja puhtaina ja suojaa ne mekaanisilta vaurioilta. "Top End" (Yläpää) Väh. 7 Kuva 10a. Pitkäaikainen varastointi. Suojaa läpivienti tunkeutuvalta vedeltä ulkona varastoitaessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei laatikkoa saa varastoida sellaiselle alueelle, jossa maan voidaan ennakoida vettyvän tai liettyvän voimakkaan sateen aikana. Suojaa laatikko vesisateelta ja lumelta suojapeitteellä tai katoksella. Tarkasta läpivienti huolellisesti vastaanoton yhteydessä kuljetusvaurioiden varalta. Ota huomioon, että läpivienti on ollut sitä rutiinikoestettaessa öljyssä ja öljyä on voinut jäädä hiukan jäljelle, erityisesti kondensaattoriosan ja laipan välissä olevaan kapeaan rakoon. Läpiviennit toimitetaan normaalisti ABB laatikoissa, joihin läpivienti on tuettu solumuovisilla kappaleilla ja kuitulevyillä. Laatikkoihin on merkitty "Top End" (yläpää). 2.4 Nostaminen laatikosta VAROITUS Käytä läpiviennin nostoon laatikosta puhtaita rakseja kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Rakseja ei saa kiertää eristimen ympärille, koska sen lautaset voivat rikkoutua. Tue läpivientiä samoista pisteistä kuin laatikossa, jos sijoitat sen maahan, tai laita tuet asennuslaipan ja yläsuojuksen alle. Sitä ei saa tukea posliinilaippojen alta. Kuva 10b. Nostaminen laatikosta. goe_ fi, Rev

14 2.5 Asennus VAROITUS Läpiviennin alapään alla täytyy käyttää pehmeää alustaa, esim. kumimattoa tai puulevyä. Läpiviennin paino (kg) on merkitty arvokilpeen. Enintään 2000 kg painavat läpiviennit voidaan nostaa pystyasentoon kuvassa 11 esitetyllä tavalla. Raskaammat läpiviennit on nostettava pystyasentoon kuvan 12 esittämällä tavalla. Nostettaessa läpivientiä tiettyyn kulmaan nostoväline tulee kiinnittää läpivientiin kuvan 13 tai 14 mukaisesti. Jos läpiviennin yläpäähän kiinnitettävää nostovälinettä ei ole käytettävissä, voidaan nostoraksi kiertää eristimen (BIL 900 kv) ympärille välittömästi yläpään kammion alle huolehtien siitä, että se tapahtuu sellaisella tavalla, ettei menettely vahingoita posliinilautasia. Läpiviennin johtimen keskireikä ja läpiviennin alapää asennuslaipasta alaspäin on puhdistettava ja tarkastettava huolellisesti ennen muuntajaan asennusta. Naru tai joustava vaijeri, jonka päässä on M8 kara (kuva 8), vedetään keskireiän ja yläpään liitäntäosien läpi kuvan 24 mukaisesti vetotankosysteemissä ja kuvan 22 mukaisesti käytettäessä vedettävää läpivientikaapelia. Läpivienti on nyt valmis nostettavaksi muuntajaan. Kuvan 6 mukainen nostoväline Kuvan 7 mukainen nostoväline Reikä Ø 28 sakkelia varten Pehmeä alusta goe_0007 Kuva 11. Asennus pystysuoraan. Enintään 2000 kg läpivienneille Kuva 12. Asennus pystysuoraan. Enintään 3000 kg läpivienneille fi, Rev. 11

15 Kuvan 6 mukainen nostoväline Talja Reikä Ø 28 sakkelia varten Pehmeä alusta goe_0008 Kuva 13. Asennus tiettyyn kulmaan Kuvan 7 mukainen nostoväline Kiinnitys esitetty kuvassa 15. goe_0009 Kuva 14. SF 6 -laitokseen tarkoitettujen läpivientien ja muiden yli 2000 kg painavien läpivientien asennus tiettyyn kulmaan fi, Rev

16 SF 6 -laitokseen tarkoitettuihin läpivienteihin on normaalisti asennettu valmiiksi sisäinen ja ulkoinen liitin ja tiiviystestattu ne ennen toimitusta. Siitä syystä ulkoista liitintä ei saa irrottaa. Tällaisissa tapauksissa käytetään kuvan 7 mukaista nostovälinettä ja se asennetaan kuvan 15a mukaisesti. Nosto suoritetaan joko kuvan 12 tai 14 mukaisesti. Tämä pätee myös läpivienneille, joissa on esiasennetut ulkoiset liittimet ja jotka tiiviystestataan asiakkaan vaatimusten mukaan. Nostettaessa läpivientejä, joita ei ole tarkoitettu SF6 laitokseen, nostoväline asennetaan suoraan läpiviennin yläpään mutteriin. Kolme kuudesta M10 x 60 ruuvista irrotetaan ja korvataan kolmella pidemmällä M10 x 100 ruuvilla. Kuva 15a. Nostovälineen asennus. Käytä puisia välipaloja nostettaessa läpivientejä, maks kg. Kiinnitä välipalat teipillä. goel_012 Kun läpivienti on asennettava kallelleen, prismatyyppiset öljynkorkeuden osoittimet on asennettava sivulle ja magneettiset öljynkorkeuden osoittimet alaspäin kallistuvalle kyljelle kuvan 15b mukaisesti. Prismatyyppinen öljynkorkeuden osoitin, sivulla magneettinen öljynkorkeuden osoitin, suunnattu alaspäin goe_0026 Kuva 15b. Öljynkorkeuden osoittimet kallelleen asennettavissa läpivienneissä fi, Rev. 11

17 2.6 Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus Purkaussuoja ja asennusosat on pakattu vanerilaatikkoon Pieni alapään liitos varustettuna 4 kierrereiällä (N1=4) kaapelikenkiä varten 1. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit läpiviennin alapäähän. Ohjainholkkien tehtävänä on ohjata purkaussuoja asennettaessa tarkasti 17 mm päähän kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkuminen kuusiokoloruuvien suuntaisesti. 2. Aseta purkaussuoja väliaikaisesti kuten kuvassa 16 on esitetty. 3. Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. 4. Kytke kaapelikengät alapään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. VARO: On erittäin tärkeää, että kaapelit eivät ole kireällä eivätkä kohdista ylimääräistä voimaa alaliittimeen. 5. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään mutteriin päin. 6. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 7. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 8. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa alaspäin fi, Rev. 11 Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus. 1) Läpiviennin alapää 2) Jousi, ) Ohjainholkki, 12/10 x 17 4) Puristusrengas 5) Kolokantaruuvi, M10 x 25 6) Kaapelikengät 7) Purkaussuoja 8) Käämin liitäntäjohtimet 9) Suojaputki goek_014 10) Alapään liitin, reiät M12, kierreelementti, jossa Kuva 16. Kuva 17. lukituskierre goek_015 17

18 2.6.2 Suuri alapään liitos varustettuna 4 tai 6 kierrereiällä (N1=4 tai 6) Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään mutteriin 1. Kytke kaapelikengät alapään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. VARO: On erittäin tärkeää, että kaapelit eivät ole kireällä eivätkä kohdista ylimääräistä voimaa alaliittimeen. 2. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit läpiviennin alapäähän. Ohjainholkkien tehtävänä on ohjata purkaussuoja asennettaessa tarkasti 17 mm päähän kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkuminen kuusiokoloruuvien suuntaisesti. 3. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään mutteriin päin. 4. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 5. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 6. Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa alaspäin. 7. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. goek_023 goek_017 Kuva 18. Liitoksen tekeminen alapäähän. Kuva 19. Purkaussuojan asennus. 1) Läpiviennin alapää 2) Jousi, ) Ohjainholkki, 12/10 x 17 4) Puristusrengas 5) Kolokantaruuvi, M10 x 25 6) Kaapelikengät 7) Purkaussuoja 8) Käämin liitäntäjohtimet 9) Suojaputki 10) Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre fi, Rev. 11

19 Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään liittimeen 1. Kytke kaapelikengät alapään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. VARO: On erittäin tärkeää, että kaapelit eivät ole kireällä eivätkä kohdista ylimääräistä voimaa alaliittimeen. 2. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit alapään liittimeen. Ohjainholkkien tehtävänä on pakottaa, että purkaussuojan yläpää asettuu asennettaessa tarkasti 17 mm päähään kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkumisen kolokantaruuvien suuntaisesti. 3. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään liitimeen päin. 4. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 5. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 6. Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa ylöspäin. 7. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. 7 goek_019 goek_018 goek_023 goek_015 Kuva 20. Liitoksen tekeminen alapäähän. 1) Alaliitin 2) Jousi, ) Ohjainholkki, 12/10 x 17 4) Puristusrengas 5) Kolokantaruuvi, M10 x 25 6) Kaapelikengät 7) Purkaussuoja 8) Käämin liitäntäjohtimet 9) Suojaputki Kuva 21. Purkaussuojan asennus. 10) Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre fi, Rev

20 2.7 Sisäliitin / Läpivientikaapeli VARO: Johtimen asennuksen täytyy tapahtua alla olevan työjärjestyksen mukaan. Kosketuspintojen pitää olla puhtaat. Juotettujen liittimien oksidi poistetaan harjaamalla. Mikäli läpiviennin laippa kiinnitetään kiinteillä vaarnaruuveilla, on suositeltavaa laittaa kahteen tai kolmeen ruuviin muoviholkki ohjaamaan laippaa paikalleen, jotta vältetään metallilastujen irtoaminen, jotka saattavat pudota muuntajan sisälle Tyyppi GOE Läpivientikaapelin sisäinen liitin, katso kuva 22a, kovajuotetaan joustavaan johtimeen muuntajatehtaalla. Läpivientikaapelin pituus mitattuna läpiviennin laipan tiivistepinnasta täytyy olla yhtä kuin kullekin läpiviennin koolle annettu mitan L2 nimellisarvo miinus 350 mm, katso Technical Guide, 1ZSE Tähän täytyy lisätä kyllin suuri lisämitta, jotta läpivientikaapeli ei kiristyisi liikaa käyttöasennossa. Liittimen pituus täytyy säätää läpiviennille sopivaksi seuraavalla tavalla ja läpivientiin tehdään asianmukainen merkintä lopullista asennusta varten sen asentamiseksi samaan paikkaan. Säätövaraa tarvitaan, koska pienimpien GOE-läpivientien pituus voi vaihdella ± 20 mm ja suurimpien ± 60 mm. Katso mittapiirros tai taulukot 1, 5, 9, 13 ja 17 ohjekirjasta Technical Guide, 1ZSE Yksinkertaisin tapa löytää oikea keskenäinen asema kahdelle sisäisen liittimen osalle on mitata posliinin pituus L1, katso kuva 1, vähentää siitä Technical Guide:n mukainen nimellinen L1, jonka jälkeen valitaan kiinnitysreiät kuvan 22a mukaisesti. Kuljetuksen ajaksi sisäinen liitin voidaan kiinnittää umpikanteen. Asennuksessa umpikansi poistetaan ja liitin irrotetaan. 1. Vedä säikeinen kaapeli suoraksi juotetun sisäisen liittimen kanssa, joka on normaalisti kiinnitettynä kansilevyyn. Vältä tekemästä silmukoita. 2. Pudota läpivetonaru läpiviennin keskireiän läpi. 3. Nosta läpivienti asennusaukon yläpuolelle. Sijoita yläpään kytkentäosat paikalleen vetonaruun kuten kuvassa 22a on esitetty. 4. Kiinnitä M8 kara säikeisen kaapelin päässä olevaan sisäiseen liittimeen. Laske läpivienti muuntajan sisälle ohjaten samalla säikeistä kaapelia pitämällä vetonarua tiukalla. Jos muuntajassa on läpivientien lähellä tarkastusluukut, ne pitää avata läpiviennin asennuksen ajaksi, jotta voi tarkistaa, että johdin menee läpiviennin sisään oikein. 5. Jos johtimen todetaan olevan liian lyhyt tai kovin pitkä, täytyy läpivienti nostaa uudestaan ylös ja säätää johtimen pituutta. Tämä voidaan yleensä aikaansaada kytkemällä kaksi liittimen osaa uudestaan. Peräkkäinen reikärivi mahdollistaa liittimen osien siirtämistä toistensa suhteen 30 mm portain. Molempia ruuveja täytyy käyttää. 6. Kiinnitä läpivienti muuntajan kanteen. Kiristä ruuveja tasaisesti ja vuorotellen, jottei laippa vaurioidu. 7. Asenna virtaa johtava kosketinaluslaatta, tasoaluslaatta, lautasjousialuslaatta ja mutteri kuvan 22a mukaisesti. Kaksi pidäkettä kosketialuslaatan pohjapinnassa estävät liittimen kääntymisen kiristettäessä ja kaksi ohjainsokkaa lähellä ulkoreunaa menevät läpivientijohtimen päässä oleviin pohjareikiin samassa tarkoituksessa fi, Rev. 11

21 On suositeltavaa vetää johdinta jonkin verran yli lopullisen asemansa ja asentaa kaikki irralliset osat liittimeen ja laskea sitten täydellinen kokoonpano paikalleen ohjaten ohjainsokat reikiin ja sitten lopuksi kiristää määrättyyn momenttiin 140 Nm. Kierteet pitää öljytä kevyesti ennen asennusta. 8. Löysää varovasti läpivetonaru. 9. Poista läpivetonaru. 10. Jatka välittömästi kohtaan 2.10 Ulkoisen liittimen asennus Tyyppi GOE(2) 1. Vedä säikeinen kaapeli suoraksi juotetun sisäisen liittimen kanssa, joka on normaalisti kiinnitettynä kansilevyyn. Vältä tekemästä silmukoita. 2. Pudota läpivetonaru läpiviennin keskireiän läpi. 3. Nosta läpivienti asennusaukon yläpuolelle. 4. Kiinnitä M8 kara säikeisen kaapelin päässä olevaan sisäiseen liittimeen. Laske läpivienti muuntajan sisälle ohjaten samalla säikeistä kaapelia pitämällä vetonarua tiukalla. 5. Kiinnitä läpivienti muuntajan kanteen. Kiristä ruuveja tasaisesti ja vuorotellen, jottei laippa vaurioidu. 6. Lukitse sisäinen liitin jaetulla renkaalla kuvan 22b mukaisesti. 7. Löysää läpivetonaru varovasti niin, että johdin lepää jaetulla renkaalla. 8. Poista läpivetonaru. 9. Jatka välittömästi kohtaan 2.10 Ulkoisen liittimen asennus fi, Rev

22 Kuva 22a. Vedettävän läpivientikaapelin asennus. 1) Kuvan 8 mukainen joustava läpivetonaru 2) Mutteri M16 3) Lautasjousialuslaatta 17 x 39 x 4 (Bellevillejousi) 4) Aluslaatta 17 x 42 x 4 5) Tiivistealuslaatta, ) Sisäinen liitin, ylempi osa 7) Joustava vedettävä kaapeli 8) Kuvan 6 mukainen nostoväline 9) Kuusiokantaruuvi M10 x 50 10) Sisäinen liitin, alempi osa Posliinin pituus Mitattu L1 (katso kuva 1) miinus nimellisarvo L1 (ks. Technical Guide, 1ZSE ) Lyhyempi kuin tai pidempi 5-6 Jatkoksen asema Reikien nro Läpiviennin yläpää Reiän nro Mitta L2-350 läpiviennin laipan tiivistepinnasta, katso Technical Guide, 1ZSE Kuva 22a. GOE goe_0016 Öljytty kierre Kiristysmomentti 140 Nm Öljytty kierre Kiristysmomentti Nm Kuva 22b. Ulko- ja sisäliitintappi. 1) Ulkoliitintappi 2) Kuusioruuvi, M8 x 30 3) Lautasjousialuslaatta 8.4 x 18 x 1 4) Tiiviste (O-rengas), 59,2 x 5,7 5) Tiivisteen kiristysrengas 6) Läpiviennin yläpää 7) Jaettu rengas 8) Kuusioruuvi, M10 x 60 9) Aluslaatta 10,5 x 22 x 2 10) Sisäliitintappi Kiristysmomentti n. 40 Nm (4 kpm, 30 foot-pound) Tiukkuus n. 20 Nm (2 kpm, 15 foot-pound) gom_0007 Kuva 22b. GOE(2) fi, Rev. 11

23 2.8 Vetotanko VARO: Vetotangon asennuksen täytyy tapahtua alla olevan työjärjestyksen mukaan. Kosketuspintojen pitää olla puhtaat. Huomaa, että purkaussuoja, jos se asennetaan alapään liittimeen, pitää asentaa kuvan 21 mukaisesti. Asennus väärälle, vastakkaiselle, puolen aiheuttaa korkean kentänvoimakkuuden ja vakavan vaurion riskin Tyyppi GOE Muuntajan kannen alla olevat osat ovat yleensä tuettuina kuljetusluukkuun, kuten kuvassa 23 on esitetty. Läpivientiä asennettaessa avataan ensin pienempi luukku ja ruuvataan irti läpiviennin liitinosien tuki. Sitten otetaan pois suurempi kuljetusluukku. 1. Kuvan 24 mukainen tasauslaite sijoitetaan läpiviennin sisäputken yläosaan. Tämän putken pää on aina samalla etäisyydellä alapään osista riippumatta läpiviennin ulkoisen eristimen toleransseista. 2. Jos vetotanko on varustettu lisäjatkoksella esim. läpivientitornin irrottamiseksi kuljetusta varten, jatkoholkki on lukittava käyttöpaikalla lukitusnesteellä (Loctite 242 ja aktivaattori Loctite T747) paikalleen, jotta voidaan välttää tämän liitoksen avautuminen, jos vetotankosysteemi mahdollisesti myöhemmin joudutaan irrottamaan. Kuvassa 25 on esitetty kuinka liitokset ovat lukittuina toimitettaessa. 3. Narua, joka on vedetty läpiviennin ja tasauslaitteen (7), aluslaatan (4), mutterin (3) ja hylsyavaimen (2) läpi, käytetään vetotangon yläosan laskemiseen oikeaan asentoon, jotta se voidaan liittää kierremuhvilla tangon alaosaan. 4. Läpivienti lasketaan sitten muuntajaan pitäen narua kireällä. VARO: Mikäli läpiviennin laippa kiinnitetään kiinteillä vaarnaruuveilla, on suositeltavaa laittaa kahteen tai kolmeen ruuviin muoviholkki ohjaamaan laippaa paikalleen, jotta vältetään metallilastujen irtoaminen, jotka saattavat pudota muuntajan sisälle. Kuva 23. Esimerkki vetotangon sisäisten liitäntäosien kiinnityksestä muuntajan kuljetuksen ajaksi. 1) Pienempi kansi 2) Kuljetuskansi 3) Muuntajan kansi 4) Vetotanko 5) Väliputki 6) Purkaussuoja 7) Alaliitin 8) Liitäntäjohdin käämiin goek_ fi, Rev

24 Läpiviennin yläpää Kuva 24b Asenna kohdan Vetotanko mukaisesti Kuva 24. Vetotakosysteemin asennus 2 aluslaattaa 1) Kuvan 8 mukainen joustava läpivetonaru 2) Kuvan 9 mukainen hylsyavain 3) Mutteri M16 5 aluslaattaa 4) Aluslaatta 17 x 45 x 3 5) Kuvan 8 mukainen pidennysosa 6) Vetotanko 7) Tasauslaite goe_0012 Kuva 24c Kuva 24d Aikaisempi rakenne) 8) Kuvan 6 mukainen nostoväline 9) Kuusiokantaruuvi M10 x 50 10) Jatkomuhvi ) Laatta ) Lautasjousialuslaatta 17 x 39 x 4 (Belleville-jousi) Riippuen vetotangon pituudesta joskus tarvitaan yksi tai kaksi lisäjatkosta. Ne lukitaan aina molempiin osiin lukitusnesteellä (Loctite 270). Jatkos laipan tasolla. Lukittu lukitusnesteellä (Loctite 270). Lukitsematta toimitettaessa. Lisäjatkos tilauksesta. Lukittu lukitusnesteellä (Loctite 270). Lukitsematta toimitettaessa. Kuva 25. Vetotangon lukitus. goe_ fi, Rev. 11

25 5. Kiinnitä läpivienti muuntajan kanteen. Kiristä ruuveja tasaisesti ja vuorotellen, jottei laippa vaurioidu. 6. Aluslaatta ja mutteri kiinnitetään kuvan 24b mukaisesti. Eräät pienemmät läpivientityypit, joissa ei ole tasauslaitetta vetotangossa, asennetaan kuvan 24c mukaisesti. Huomaa, että lautasjouset on asennettava kuvan mukaisesti oikean toiminnan takaamiseksi. Kierteet ja mutteri käsitellään voiteluaineella ABB Componentsin tehtaalla. Jos mutteria ei voi helposti ruuvata tankoon tasaisesti, laita tankoon varovasti Molykote 1000 rasvaa. Poista ylimääräinen Molykote tangosta rievulla. Jokaisen vetotangollisen läpiviennin mukana on tehtaalla mitattu arvo (b-a). Jos läpivienti ei ole normien mukainen, mitattu arvo ilmoitetaan. Kiristysmomentti on välillä Nm. VARO: Sen varmistamiseksi, että vetotankoon syntyy oikean vetovoima, mutteri pitää kiristää seuraavasti menetellen: A. Aluslaatta kuvan 24b mukaan ja asennus kuvan 26 mukaan. 1) Kiristä mutteri 10 Nm momenttiin ja mittaa vetotangon pään ulkonema (a) mutterin yläpinnasta. 2) Kiristä mutteria ja mittaa ulkonema (b). 3) Jatka mutterin kiristämistä kunnes toisen ja ensimmäisen mittauksen ero, (b-a) = pidennys, on taulukossa 3 annetun arvon mukainen. Vaaditun ulkoneman saavuttamiseksi kiristysmomentin pitää olla välillä Nm. Tarkista momenttiavaimella. Tarkistettava eromitta = b - a Kuva 26. goe_0014 B. Lautasjousialuslaatat kuvan 24c mukaan ja asennus kuvan 27 mukaan. 1. Kiristä mutteri momenttiin 140 Nm. 2. Löysää mutteria momenttiin 10 Nm ja mittaa vetotangon pään ukonema (a) mutterin yläpinnasta kuvan 27 mukaisesti. 3. Kiristä mutteria ja mittaa ulkonema (b). 4. Jatka mutterin kiristämistä kunnes toisen ja ensimmäisen mittauksen ero, (b-a) = pidennys, on taulukossa 3 annetun arvon mukainen. Jokainen kierros vastaa 2 mm lisäystä ulkonemassa. Vaaditun ulkoneman saavuttamiseksi kiristysmomentin pitää olla välillä Nm. Tarkista momenttiavaimella fi, Rev

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto

GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET. Pumppaamon asennus ja käyttöönotto GRUNDFOS KÄYTTÖOHJEET Pumppaamon asennus ja käyttöönotto SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ...2 1.1 Tärkeää... 2 1.2 Varoituksia... 2 2 SÄILIÖ...2 2.1 Kuljetus ja nostaminen... 3 2.2 Säiliön vastaanottotarkastus...

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot