Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE. Asennus- ja huolto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE. Asennus- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE Asennus- ja huolto-ohje

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Turvaohjeita Pidä tämä ohje niiden saatavilla, jotka ovat vastuussa läpivientieristimen asennuksesta, huollosta ja käytöstä. Läpiviennin asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyy lukuisia mahdollisia vaaratekijöitä, joita ovat mm. seuraavat: Suuret paineet Hengenvaaralliset jännitteet Liikkuvat työkoneet Raskaat kappaleet Liukastuminen, kompastuminen tai putoaminen ja kaatuminen Tällaisten laitteiden kanssa työskentelyä varten täytyy olla erityiset menettelytapaohjeet ja niitä on noudatettava. Ohjeista piittaamattomuus voi aiheuttaa ihmisen vammautumisen monin tavoin tai kuoleman ja/tai tuotteen tai omaisuuden tuhoutumisen. Lisäksi henkilöstön, joka asentaa, käyttää tai huoltaa ja/tai poistaa käytöstä tällaisia laitteita, täytyy noudattaa kaikkia asiaankuuluvia menettelytapoja kuten alueellisia ja paikallisia ohjeita ja määräyksiä, turvallisia työtapoja ja hyvää asiantuntemusta. Vaaratilanteet luokitellaan tässä ohjeessa sen mukaan mitä ne voivat aiheuttaa, seuraavasti: 1. Ihmisen vammautuminen tai kuolema 2. Tuotteen tai omaisuuden tuhoutuminen (sisältäen läpiviennin tai muun omaisuuden tuhoutuminen ja läpiviennin käyttöiän lyhenemisen). Varo-ohjeet on tarkoitettu pelastushenkilökunnalle, jonka kuuluu huolehtia vahingoittuneista tai kuolleista ihmisistä ja omaisuusvahingon rajoittamisesta. Heidän täytyy sisäistää ohjetekstit ennen vaihetta, jolloin tilanne on käsillä. Vaaratilanteet on otsikoitu kolmella eri tavalla riippuen vahingon vakavuustasosta, jotka on määritelty seuraavasti: HENGENVAARA Äkkinäinen vahinko, jonka seurauksena on erilaisia henkilövahinkoja, kuolema tai omaisuuden tuhoutuminen. VAROITUS Vahinko tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa olla erilaisia henkilövahinkoja, kuolema tai omaisuuden tuhoutuminen. HUOMAUTUS: Vahinko tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa vähäinen henkilö- tai omaisuusvahinko.

4 fi, Rev.9

5 Sisällysluettelo 1 Kuvaus Rakenne Vaakasuoraan asennettavien läpivientien rakenne Erikoisrakenne, joka on varustettu öljypinnan alapuolella olevalla liitännällä Tarvittavat työkalut Käyttöolosuhteet Mekaaninen kuormitus Varaosat 11 2 Asennus Työkalut Voiteluaineet Kuljetus ja käsittely Nosto laatikosta Asennus Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus Alapään liitos varustettuna 4 kierrereiällä (N1=4) kaapelikenkiä varten Alapään liitos varustettuna 6 kierrereiällä (N1=6) kaapelikenkiä varten Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään mutteriin Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään liittimeen Sisäinen liitin / Läpivientikaapeli Vetotanko Läpiviennin asennus vaakasuoraan Ulkoisen liittimen asennus Laipan maadoitus Odotusaika ennen jännitteen kytkemistä Suositeltavat kokeet ennen jännitteen kytkemistä Tiiveyskoe muuntajan ja läpiviennin laipan välille Läpiviennin ulkoisen liittimen tiiveyskoe Kapasitanssin ja tan δ mittaus Ylimenoresistanssin tarkistus 31 3 Huolto Suositeltavat huolto- ja tarkistustoimenpiteet Eristimen pinnan puhdistus Kapasitanssin ja tan δ mittaus Paikallisten ylikuumenemisten tarkistus liitoksista termokuvauksella (infrapunakamera) Vuototarkistus Öljytason tarkistus ja säätö Vaakasuoraan asennetun läpiviennin poisottaminen Käytöstä poisto käyttöiän loputtua fi, Rev. 9 5

6 1 Kuvaus 1 Kuvaus Rakenne GOE läpivientien rakenne ja mitat on annettu dokumentissa Technical Guide, 1ZSE Rakenneperiaate ilmenee myös kuvista 1a-d. GOE läpiviennit on varustettu kuvan 2 mukaisella mittausulosotolla, jota voidaan käyttää läpiviennin eristyksen tarkistukseen mittaamalla kapasitanssi ja häviökerroin huollon yhteydessä. Jatkuvaa mittausta varten mittausliitin voidaan varustaa kuvan 3 mukaisella liitäntärasialla. Läpiviennissä voidaan käytettää kahta erityyppistä liitäntätapaa; vetotankosysteemiä tai vedettävää läpivientikaapelia, kuten on kuvattu sennusohjeissa jäljempänä. Kuva. 1a. Rakenneperiaate. 1. Yläpään mutteri 2. Joustava liitäntä 3. Yläpään kammio 4. Öljynkorkeuden osoitin (täydellinen tiivisteineen ja muttereineen) a) Prismatyyppinen, A b) Magneettinen, B 5. Posliinieristin, ilmapuoli 6. Esijännitetyt putket 7. Muuntajaöljy 8. Kondensaattoriosa 9. Puristin 10. Asennuslaippa 11. Pidennys virtamuuntajia varten 12. Posliinieristin, öljypuoli 13. Alapään mutteri 14. Sulkutulppa täydellisenä a) M8; A b) M16; B goe_0001 goe_0002 Öljytason korkeus, A, katso kohta fi, Rev.9

7 1 Kuvaus gob_0017 goel_015 Kuva. 1b. Aikaisempi sulkutulpan rakenne, A. 1. Kuusiokoloruuvi, Tiiviste, Lautasjousialuslaatta, Kuva. 1d. Sulkutulppa, B. 1. Ruuvi, Tiiviste, Lautasjousialuslaatta, gob_0018 Kuva. 1c. Uusi sulkutulpan rakenne, A. 1. Laipallinen pultti DIN 6921, Tiiviste, Kuva. 2. Mittausulosotto, T, ja mittausulosoton kansi, M. 1. Kansi, Lieriökantaruuvi, Maadoitusjousi, Tiiviste (O-rengas) 64,5 x 3 5. Sulkutulppa, A, öljyntäyttöä varten, kun käytetään jännitelaitetta. Poista 15% täydestä öljymäärästä ennen sulkemista. 6. Läpivienti, N 7. Puristusruuvi, Lautasjousi, Tiiviste (O-rengas) 24,2 x Kaapeli 11. Liitintappi, Tiivistealuslaatta 4,5 x Kosketintappi, goel_005 1) Lukitusneste (Loctite 601) Maksimi koejännite 1 min, 50 Hz, 20 kv Maksimi käyttöjännite 6 kv Pr 22.5 (Pg 16 DIN mukaan) Käännettävissä haluttuun suuntaan. D=80 F Kuva. 3. Liittäntärasia kiinteän mittauspiirin kytkentää varten, C. Liitäntärasia pitää varustaa sopivalla ylijännitesuojalla välttääkseen käytönaikaiset vauriot. Kaapelin tiivisteholkki pitää suunnata alaspäin, jotta vältetään veden tunkeutuminen laitteisiin. 65 goel_ fi, Rev. 9 7

8 1 Kuvaus Vaakasuoraan asennettavien läpivientien rakenne Jos läpivienti tullaan asentamaan vaakasuoraan asentoon, siitä täytyy olla selvä maininta tilauksessa. Läpivienti toimitetaan tällöin varustettuna laipalla, jossa on reikä öljypuolella. Tämän reiän kautta syntyy yhteys läpiennin ja muuntajan öljyjärjestelmien välille. Koska vaakasuoraan asennetut läpiviennit täytyy täyttää täysin öljyllä, pääsee tämän reiän kautta läpiviennin öljyn paine tasoittumaan lämpötilan vaihtelun aiheuttaman öljyn tilavuuden vaihdellessa. Toimitettaessa reikä on peitetty lattakumisella tiivisteellä ja teräslaatalla alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Tämä järjestely varmistaa sen, että reikä avautuu ennen läpiviennin asennusta. On tärkeää tarkistaa, ettei muuntajan laipan päällä oleva tiiviste peitä tätä reikää käytössä. Reikä sijaitsee kahden asennusreiän välissä ja mitan B etäisyydellä laipan reunasta. Taulukko 1. Tyyppi GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE Mitta B Kuva 1f. gob_0013 goe_0017 Kuva 1e. Rakenneperiaate - vaakasuoraan asennettu läpivienti fi, Rev.9

9 1 Kuvaus Erikoisrakenne öljypinnan alapuolisella liitännällä Erikoisessa GOE rakenteessa on öjyliitäntä läpiviennin öljytason alapuolella. Tyypeissä GOE 900 öljy täytetään läpiviennin laippaan asennetun venttiilin kautta. Tyypeissä GOE > 900 öljyntäyttö tehdään alla kuvassa 4 kuvatun toimenpideliitännän kautta. Kuva 4. Toimenpideliitäntä 1. Liitäntäkierteet, Tiivistealuslaatta, Liitäntänippa, Tiivistealuslaatta, Liitännän kansi, Kartiomainen suojatulppa, goe_ Tarvittavat työkalut HUOMAUTUS: Älä suorita täyttöä äläkä näytteenottoa läpiviennistä lämpötilan ollessa alle -10 C. Läpivientien täyttöön ja öljynäytteen ottoon toimenpideliitännän kautta tarvitaan erikoistyökalu. Katso kuvista 5a-b. Liitäntäyhde täytyy tilata ABB:ltä. Liitäntäkierre on ISO-G 3/8. Kuva 5a. Käytä tällaista tai vastaavaa avainta liitännän kannen avaukseen. Kuva 5b. Öljynäytteen otossa ja öljyn lisäämisessä käytettävä laite fi, Rev. 9 9

10 1 Kuvaus 1.2 Käyttöolosuhteet Alla olevassa taulukossa on esitetty GOE öljy-ilma-läpiviennin tekniset perustiedot. Jos olosuhteet poikkeavat alla mainituista arvoista, pyydämme ottamaan yhteyttä ABB. Yhteiset tekniset tiedot: Käyttökohde: Luokittelu: Muuntajat Öljykyllästetty paperi, kapasitiivisesti ohjattu, ulkokäyttöön tarkoitettu. Ympäristön lämpötila: C, minimi lämpötila on IEC luokan 2 mukainen Käyttöpaikan korkeus: < m Sademäärä ja kosteus: 1-2 mm sadetta/min vaaka- ja pystysuoraan, IEC mukaisesti Saastetaso: Määritellyn pintapurkaustien ja IEC mukaisesti Kyllästysnesteen tyyppi: Öljyn taso läpiviennin laipan alapuolella: Maksimi väliaineen paine: Merkinnät: Muuntajaöljy. Maksimi päivittäinen öljyn keskilämpötila 90 C. Maksimi lyhytaikainen öljyn lämpötila 115 C Maksimi 30 mm 100 kpa ylipainetta Yhdenmukaiset IEC/ IEEE kanssa 1 IEC "Ohje eristimen valintaa varten koskien saasteisia olosuhteita.". 1.3 Mekaaninen kuormitus Läpiviennit on suunniteltu kestämään seuraavia yläpään liittimen keskipisteeseen vaikuttavia kohtisuoraan läpiviennin akselin suuntaan vaikuttavia voimia. GOE läpivienti voi kestää aksiaalista kuormitusta jatkuvasti 20 kn. Ulkoiseen liitintappiin kohdistuva maksimi vääntömomentti on 250 Nm. Taulukko 2. Mekaaninen kuormitus Läpivienti Maksimi koe- Maksimi sallittu kuormitus (N) kuormitus käytössä eri asennuskulmissa 1 min (N) GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE , GOE GOE 1950, GOE GOE fi, Rev.9

11 1.4 Varaosat Tapauksessa, jossa läpivienti vaurioituu vakavasti, suosittelemme, että se lähetetään ABB mahdollista korjausta ja uudelleen koestusta varten. Tietyt osat (Kuvat 1-4, 16-19, 24 ja 28), jotka voivat vahingoittua tai hävitä kuljetuksessa tai asennettaessa, voidaan tilata ABB. 2 Asennus 2.1 Työkalut Pehmeitä rakseja Nostoväline, A, katso kuva 6, tai A, katso kuva 7 Sakkelit, reikään Ø 28 mm sopivat, pehmeiden raksien liittämistä varten läpiviennin laippaan Momenttiavain kuusiokantaisia ruuveja varten, avainväli 16 mm (M10) ja 13 mm (M8) Talja läpiviennin asentamista varten tiettyyn kulmaan Pehmeä alusta Ø50 Joustava läpivetonaru, A, vetotangon asennusta varten ks. kuva 8 Holkkiavain, B, vetotangon asennusta varten, katso kuva Ø14 Ø11 M Ø Ø100.5± Ø goe_0003 Kuva 6. Nostoväline, A. Paino14 kg. Läpivienneille enintään 2000 kg fi, Rev. 9 11

12 goel_010 Kuva 7. Nostoväline, A. Paino: 12,5 kg. Läpivienneille painoltaan enintään 3000 kg (6600 lb). goe_0005 goe_0004 Kuva 8. Joustava vetonaru, A. Kuva 9. Holkkiavain, B. 2.2 Voiteluaineet Vedetöntä vaseliinia, Mobilgrease 28 tai muuta muuntajaöljylle haitatonta rasvaa, sellaisten ruuvien voiteluun, jotka tulevat kosketuksiin muuntajaöljyn kanssa. Mobilgrease 28 tai muuta sopivaa rasvaa maadoitusruuvin ja ulkoisen liittimen O-rengastiivisteen voiteluun ja suojaukseen. Molykote 1000 tai muuta sopivaa seosta ruuvien voiteluun, jotka tekevät ulkoisen liittimen kontaktin ja tiivistää sen fi, Rev.9

13 2.3 Kuljetus ja käsittely HUOMAUTUS: Läpivienti voi olla kuljetettaessa ja varastoitaessa enintään 6 kuukautta vaakasuorassa. Jos varastointiaika on pitempi kuin 6 kuukautta, on suositeltavaa nostaa läpivienti pystyasentoon siten, että yläpää on ylöspäin, tai pitää sitä kallellaan ainakin 7 asteen kulmassa siten, että yläpää on ylöspäin. Pidä läpiviennit kuivina ja puhtaina ja suojaa ne mekaanisilta vaurioilta. "Top End" Väh. 7 Kuva 10a. Pitkäaikainen varastointi. Suojaa läpivienti tunkeutuvalta vedeltä ulkona varastoitaessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei laatikkoa saa varastoida sellaiselle alueelle, jossa maan voidaan ennakoida vettyvän tai liettyvän voimakkaan sateen aikana. Suojaa laatikko vesisateelta ja lumelta suojapeitteellä tai katoksella. Tarkasta läpivienti huolellisesti vastaanottaessasi sen, ettei siinä ole kuljetusvaurioita. Ota huomioon, että läpivienti on ollut sitä rutiinikoestettaessa öljyssä ja siten öljyä on voinut jäädä hiukan jäljelle, erityisesti kondensaattoriosan ja laipan välissä olevaan kapeaan rakoon. Läpiviennit toimitetaan normaalisti ABB laatikoissa, joihin läpivienti on tuettu solumuovisilla kappaleilla ja kuitulevyillä. Laatikkoihin on merkitty "Top End" (yläpää). 2.4 Nosto laatikosta VAROITUS Käytä läpiviennin nostoon laatikosta kahta puhdasta raksia kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Rakseja ei saa kiertää eristimen ympärille, koska sen lautaset voivat rikkoutua. Tue läpivientiä samoista pisteistä kuin laatikossa, jos sijoitat sen maahan, tai laita tuet yläpään kammion ja kiinnityslaipan alle. Sitä ei saa tukea posliinin lautasista. Reikä Ø 28 sakkelia varten Kuva 10b. Nosto laatikosta. goe_ fi, Rev. 9 13

14 2.5 Asennus VAROITUS Läpiviennin alapään alla täytyy käyttää pehmeää alustaa, esim. kumimattoa tai puulevyä. Läpiviennin paino (kg) on merkitty arvokilpeen. Enintään 2000 kg painavat läpiviennit voidaan nostaa pystyasentoon kuvassa 11 esitetyllä tavalla. Raskaammat läpiviennit on nostettava pystyasentoon kuvan 12 esittämällä tavalla. Nostettaessa läpivientiä tiettyyn kulmaan nostoväline tulee kiinnittää läpivientiin kuvan 13 tai 14 mukaisesti. Jos läpiviennin yläpäähän kiinnitettävää nostovälinettä ei ole käytettävissä, voidaan nostoraksi kiertää eristimen ( 900) ympärille välittömästi yläpään kammion alle huolehtien siitä, että se tapahtuu sellaisella tavalla, ettei menettely vahingoita posliinilautasia. Läpiviennin johtimen keskireikä ja läpiviennin alapää asennuslaipasta alaspäin on puhdistettava ja tarkastettava huolellisesti ennen muuntajaan asennusta. Naru tai joustava vaijeri, jonka päässä on M8 kara (kuva 8), vedetään keskireiän ja yläpään liitäntäosien läpi kuvan 24 mukaisesti vetotankosysteemissä ja kuvan 22 mukaisesti käytettäessä vedettävää läpivientikaapelia. Läpivienti on nyt valmis nostettavaksi muuntajaan. Kuvan 6 mukainen nostoväline Kuvan 7 mukainen nostoväline Reikä Ø 28 sakkelia varten Pehmeä alusta goe_0007 Kuva 11. Asennus pystysuoraan. Läpiviennit maks kg (4400 lb) Kuva 12. Asennus pystysuoraan. Läpiviennit maks kg (6600 lb) fi, Rev.9

15 Kuvan 6 mukainen nostoväline Talja Reikä Ø 28 sakkelia varten Pehmeä alusta goe_0008 Kuva 13. Asennus tiettyyn kulmaan. Kuvan 7 mukainen nostoväline Kiinnitys esitetty kuvassa 15. goe_ fi, Rev. 9 Kuva 14. SF 6 laitokseen tarkoitettujen läpivientien ja muiden yli 2000 kg painavien läpivientien asennus tiettyyn kulmaan. 15

16 SF 6 laitokseen tarkoitettuihin läpivienteihin on sisäinen ja ulkoinen liitin asennettu normaalisti valmiiksi ja tiiveystestattu ennen toimitusta. Siitä syystä ulkoista liitintä ei saa irroittaa. Tällaisissa tapauksissa käytetään kuvan 7 mukaista nostovälinettä ja se asennetaan kuvan 15a mukaisesti. Nosto suoritetaan joko kuvan 12 tai 14 mukaisesti. Tämä pätee myös läpivienneille, joissa on esiasennetut ulkoiset liittimet ja jotka tiiveys-koestetaan asiakkaan vaatimusten mukaan Nostettaessa läpivientejä, joita ei ole tarkoitettu SF 6 laitokseen, nostoväline asennetaan suoraan läpiviennin yläpään mutteriin. Kolme kuudesta M10 x 60 ruuvista ruuvataan pois ja laitetaan niiden tilalle kolme pitempää ruuvia M10 x 100. Kuva 15a. Nostovälineen asennus. Käytä puisia välipaloja nostettaessa läpivientejä, maks kg. Kiinnitä välipalat teipillä goel_012 Kun läpivienti on asennettava kallelleen, prismatyyppiset öljynkorkeuden osoittimet on asennettava sivulle ja magneettiset öljynkorkeuden osoittimet alaspäin kallistuvalle kyljelle kuvan 15b mukaisesti. Prismatyyppinen öljynkorkeuden osoitin, sivulla Magneettinen öljynkorkeuden osoitin, alakyljellä goe_0026 Kuva 15b. Öljynkorkeuden osoittimet kallelleen asennettavissa läpivienneissä fi, Rev.9

17 2.6 Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus Purkaussuoja ja asennusosat ovat pakattuina vanerilaatikkoon Alapään liitos varustettuna 4 kierrereiällä (N1=4) kaapelikenkiä varten 1. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit läpiviennin alapäähän. Ohjainholkkien tehtävänä on pakottaa, että purkaussuojan yläpää asettuu asennettaessa tarkasti 17 mm päähään kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkumisen kolokantaruuvien suuntaisesti. 2. Aseta purkaussuoja väliaikaisesti kuten kuvassa 16 on esitetty. 3. Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. 4. Kytke kaapelikegät aläpään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. 5. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään mutteriin päin. 6. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 7. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 8. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa alaspäin. Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus fi, Rev. 9 Kuva 16. goek_ Läpiviennin alapää 2. Jousi, Ohjainholkki, 12/10 x Puristusrengas 5. Kolokantaruuvi, M10 x Kaapelikenkä 7. Purkaussuoja 8. Käämin liitäntäjohtimet 9. Suojaputki 10. Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre Kuva 17. goek_015 17

18 2.6.2 Alapään liitos varustettuna 6 kierrereiällä (N1=6) kaapelikenkiä varten Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään mutteriin 1. Kytke kaapelikegät alapään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. 2. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit läpiviennin alapäähän. Ohjainholkkien tehtävänä on pakottaa, että purkaussuojan yläpää asettuu asennettaessa tarkasti 17 mm päähään kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkumisen kolokantaruuvien suuntaisesti. 3. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään mutteriin päin. 4. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 5. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 6. Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa alaspäin. 7. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. goek_023 goek_017 Kuva 18. Liitoksen tekeminen alapäähän. Kuva 19. Purkaussuojan asennus. 1. Läpiviennin alapää 2. Jousi, Ohjainholkki, 12/10 x Puristusrengas 5. Kolokantaruuvi, M10 x Kaapelikengät 7. Purkaussuoja 8. Käämin liitäntäjohtimet 9. Suojaputki 10. Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre fi, Rev.9

19 Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään liittimeen 1. Kytke kaapelikegät aläpään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. 2. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit alapään liittimeen. Ohjainholkkien tehtävänä on pakottaa, että purkaussuojan yläpää asettuu asennettaessa tarkasti 17 mm päähään kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkumisen kolokantaruuvien suuntaisesti. 3. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään liitimeen päin. 4. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 5. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 6. Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa ylöspäin. 7. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. 7 goek_019 goek_018 goek_023 goek_015 Kuva 20. Liitoksen tekeminen alapäähän. Kuva 21. Purkaussuojan asennus fi, Rev Läpiviennin alapää 2. Jousi, Ohjainholkki, 12/10 x Puristusrengas 5. Kolokantaruuvi, M10 x Kaapelikengät 7. Purkaussuoja 8. Käämin liitäntäjohdin 9. Suojaputki 10. Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre 19

20 2.7 Sisäinen liitin / Läpivientikaapeli HUOMAUTUS: Johtimen asennuksen täytyy tapahtua alla olevan työjärjestyksen mukaan. Kosketinpinnat täytyy puhdistaa. Juotettujen liittimien oksidi poistetaan harjaamalla. Mikäli läpiviennin laippa kiinnitetään kiinteillä vaarnaruuveilla, on suositeltavaa laittaa kahteen tai kolmeen ruuviin muoviholkki ohjaamaan laippaa paikalleen, jotta vältetään metallilastujen irtoaminen, jotka saattavat pudota muuntajan sisälle. Läpivientikaapelin sisäinen liitin, katso kuva 22, kovajuotetaan joustavaan johtimeen muuntajatehtaalla. Läpivientikaapelin pituus mitattuna läpiviennin laipan tiivistepinnasta täytyy olla yhtä kuin Technical Guide 1ZSE :ssä kullekin läpiviennin koolle annettu mitan L2 nimellisarvo miinus 350 mm. Tähän täytyy lisätä kyllin suuri lisämitta, jotta läpivientikaapeli ei kiristyisi liikaa käyttöasennossa. Liittimen pituus täytyy säätää läpiviennille sopivaksi seuraavalla tavalla ja läpivientiin tehdään asianmukainen merkintä lopullista asennusta varten sen asentamiseksi samaan paikkaan. Säätövaraa tarvitaan, koska pienimpien GOE läpivientien pituus voi vaihdella ± 20 mm ja suurimpien ± 60 mm. Yksinkertaisin tapa löytää oikea keskenäinen asema kahdelle sisäisen liittimen osalle on mitata posliinin pituus L1, katso kuva 1, vähentää siitä Technical Guide 1ZSE :n mukainen nimellinen L1, jonka jälkeen valitaan kiinnitysreiät kuvan 22 mukaisesti. Kuljetuksen ajaksi sisäinen liitin voidaan kiinnittää umpikanteen. Asennuksessa umpikansi poistetaan ja liitin irroitetaan. 1. Vedä säikeinen kaapeli suoraksi juotetun sisäisen liittimen kanssa, joka on normaalisti kiinnitettynä kansilevyyn. Vältä tekemästä mutkia. 2. Pudota läpivetonaru läpiviennin keskireiän läpi. 3. Nosta läpivienti asennusaukon yläpuolelle. Sijoita yläpään kytkentäosat paikalleen vetonaruun kuten kuvassa 22 on esitetty. 4. Kiinnitä M8 kara säikeisen kaapelin päässä olevaan sisäiseen liittimeen. Laske läpivienti muuntajan sisälle ohjaten samalla säikeistä kaapelia pitämällä vetonarua tiukalla. Jos muuntajassa on läpivientien lähellä tarkastusluukut, ne pitää avata läpiviennin asennuksen ajaksi, jotta voi tarkistaa, että johdin menee läpiviennin sisään oikein. 5. Jos johtimen todetaan olevan liian lyhyt tai kovin pitkä, täytyy läpivienti nostaa uudestaan ylös ja säätää johtimen pituutta. Tämä voidaan yleensä aikaansaada kytkemällä kaksi liittimen osaa uudestaan. Peräkkäinen reikärivi mahdollistaa liittimen osien siirtämistä toistensa suhteen 30 mm portain. Molempia ruuveja täytyy käyttää. 6. Kiinnitä läpivienti kanteen. 7. Asenna virtaa johtava kosketinaluslaatta, tasoaluslaatta, lautasjousialuslaatta ja mutteri kuvan 22b mukaisesti. Kaksi pidäkettä kosketialuslaatan pohjapinnassa estävät liittimen kääntymisen kiristettäessä ja kaksi ohjainsokkaa lähellä ulkoreunaa menevät läpivientijohtimen päässä oleviin pohjareikiin samassa tarkoituksessa. On suositeltavaa vetää johdinta jonkin verran yli lopullisen asemansa ja asentaa kaikki irralliset osat liittimeen ja laskea sitten täydellinen kokoonpano paikalleen ohjaten ohjainsokat reikiin ja sitten lopuksi kiristää määrättyyn momenttiin 140 Nm. Kierteet pitää öljytä kevyesti ennen asennusta fi, Rev.9

21 8. Löysää varovasti läpivetonaru. 9. Poista läpivetonaru. 10. Jatka välittömästi kohtaan 2.10 Ulkoisen liittimen asennus. Läpiviennin yläpää Öljytty kierre Kiristysmomentti 140 Nm Posliinin pituus Mitattu L1 (ks. kuva 1) Jatkoksen miinus nimellisarvo L1 asema (ks. Technical Guide, Reikien 1ZSE ) numero Lyhyempi kuin tai pidempi 5-6 Reiän nro Kuva 22b Öljytty kierre Kiristysmomentti Nm Mitta L2-350 läpiviennin laipan tiivistepinnasta, ks. Technical Guide, 1ZSE goe_0016 Kuva 22. Vedettävän läpivientikaapelin asennus. 1. Kuvan 8 mukainen joustava läpivetonaru 2. Kuusiomutteri M16 3. Lautasjousialuslaatta 17 x 39 x 4 (Belleville-jousi) 4. Aluslaatta 17 x 42 x 4 5. Kosketinaluslaatta Sisäinen liitin, ylempi osa 7. Joustava vedettävä kaapeli 8. Kuvan 6 mukainen nostoväline 9. Kuusiokantaruuvi M10 x Sisäinen liitin, alempi osa fi, Rev. 9 21

22 2.8 Vetotanko HUOMAUTUS: Vetotangon asennuksen täytyy tapahtua alla olevan työjärjestyksen mukaan. Kosketinpinnat täytyy puhdistaa. Huomaa, että purkaussuoja, jos se asennetaan alapään liittimeen, pitää asentaa kuvan 21 mukaisesti. Asennus väärälle, vastakkaiselle, puolen aiheuttaa korkean kentänvoimakkuuden ja vakavan vaurion riskin. Muuntajan kannen alla olevat osat ovat yleensä tuettuina kuljetusluukkuun, kuten kuvassa 23 on esitetty. Läpivientiä asennettaessa avataan ensin pienempi luukku ja ruuvataan irti läpivinnin liitinosien tuki. Sitten otetaan pois suurempi kuljetusluukku. 1. Kuvan 24 mukainen tasauslaite sijoitetaan läpiviennin sisäputken yläosaan. Tämän putken pää on aina samalla etäisyydellä alapään osista riippumatta läpiviennin ulkoisen eristimen toleransseista. 2. Jos vetotanko on varustettu lisäjatkoksella esim. läpivientipöntön irroittamiseksi kuljetusta varten, jatkoholkki on lukittava käyttöpaikalla lukitusnesteellä (Loctite 242 ja aktivaattori Loctite T747) paikalleen, jotta voidaan välttää tämän liitoksen avautuminen, jos vetotankosysteemi mahdollisesti myöhemmin joudutaan irroittamaan. Kuvassa 25 on esitetty kuinka liitokset ovat lukittuina toimitettaessa. 3. Narua, joka on vedetty läpiviennin ja tasauslaitteen (7), aluslaatan (4), mutterin (3) ja hylsyavaimen (2) läpi, käytetään vetotangon yläosan laskemiseen oikeaan asentoon, jotta se voidaan liittää kierremuhvilla tangon alaosaan. 4. Läpivienti lasketaan sitten muuntajaan pitäen narua kireällä. HUOMAUTUS: Mikäli läpiviennin laippa kiinnitetään kiinteillä vaarnaruuveilla, on suositeltavaa laittaa kahteen tai kolmeen ruuviin muoviholkki ohjaamaan laippaa paikalleen, jotta vältetään metallilastujen irtoaminen, jotka saattavat pudota muuntajan sisälle. Kuva 23. Esimerkki etotangon sisäisten liitäntäosien kiinnityksestä muuntajan kuljetuksen ajaksi. 1. Pienempi kansi 2. Kuljetuskansi 3. Muuntajan kansi 4. Vetotanko 5. Väliputki 6. Purkaussuoja 7. Alapään liitin 8. Liitäntäjohdin käämiin goek_ fi, Rev.9

23 Läpiviennin yläpää Kuva 24. Vetotankosysteemin asennus. 1. Kuvan 8 mukainen joustava vetonaru 2. Kuvan 9 mukainen hylsyavain 3. Kuusiokantamutteri M16 4. Aluslaatta 17 x 45 x 3 5. Kuvan 8 mukainen pidennysosa 6. Vetotanko 7. Tasauslaite 8. Kuvan 6 mukainen nostoväline 9. Kuusiokantaruuvi M10 x Jatkomuhvi Laatta Lautasjousialuslaatta 17 x 39 x 4 (Belleville jousi) 5 aluslaattaa goe_0012 Kuva 24b Kuva 24c Asenna kohdan "Vetotanko" mukaan Kuva 24d (Aikaisempi rakenne) 2 aluslaattaa Riippuen vetotangon pituudesta on joskus tarpeen olla yksi tai kaksi lisäjatkosta. Ne lukitaan aina molempiin osiin lukitusnesteellä (Loctite 270). Laipan tasalla oleva jatkos. Lisäjatkos vaadittaessa. Lukittu lukitusnesteellä (Loctite 270). Lukitsematta toimitettaessa. Lukittu lukitusnesteellä (Loctite 270). Lukitsematta toimitettaessa. Kuva 25. Vetotangon lukitus. goe_ fi, Rev. 9 23

24 5. Kiinnitä läpivienti muuntajan kanteen 6. Aluslaatta ja mutteri kiinnitetään kuvan 24b mukaisesti. Eräät pienemmät läpivientityypit, joissa ei ole tasauslaitetta vetotangossa, asennetaan kuvan 24c mukaisesti. Huomaa, että lautasjouset on asennettava kuvan mukaisesti oikean toiminnan takaamiseksi. Kierteet ja mutteri käsitellään voiteluaineella ABB Componentsin tehtaalla. Jos mutteria ei voi helposti ruuvata tankoon tasaisesti, laita tankoon varovasti Molykote 1000 rasvaa. Poista ylimääräinen Molykote tangosta rievulla. Jokaisen vetotangollisen läpiviennin mukana on tehtaalla mitattu arvo (b-a). Jos läpivienti ei ole normien mukainen, mitattu arvo ilmoitetaan. Kiristysmomentti on välillä Nm. HUOMAUTUS: Sen varmistamiseksi, että vetotankoon syntyy oikean vetovoima, mutteri pitää kiristää seuraavasti menetellen: A. Aluslaatta kuvan 24b mukaan ja asennus kuvan 26 mukaan. 1. Kiristä mutteri 10 Nm momenttiin ja mittaa vetotangon pään ulkonema (a) mutterin yläpinnasta. 2. Kiristä mutteria ja mittaa ulkonema (b). 3. Jatka mutterin kiristämistä kunnes toisen ja ensimmäisen mittauksen ero, (b-a) = pidennys, on taulukossa 3 annetun arvon mukainen. Jokainen kierros vastaa 2 mm lisäystä ulkonemassa. Jotta määrätty ulkonema saavutetaan, pitää kiristysmomentin olla välillä Nm. 4. Tarkista momenttiavaimella, että mutteri on kiristetty suuremmalla kuin 70 Nm momentilla. 5. Tarkista momenttiavaimella, että mutteria ei ole kiristettu suuremmalla kuin 140 Nm momentilla. Tarkistettava eromitta = b - a Kuva 26. goe_0014 B. Lautasjousialuslaatat kuvan 24c mukaan ja asennus kuvan 27 mukaan. 1. Kiristä mutteri momenttiin 140 Nm. 2. Löysää mutteria momenttiin 10 Nm ja mittaa vetotangon pään ukonema (a) mutterin yläpinnasta kuvan 27 mukaisesti. 3. Kiristä mutteria ja mittaa ulkonema (b). 4. Jatka mutterin kiristämistä kunnes toisen ja ensimmäisen mittauksen ero, (b-a) = pidennys, on taulukossa 3 annetun arvon mukainen. Jokainen kierros vastaa 2 mm lisäystä ulkonemassa. Samanaikaisesti kun määrätty ulkonema saavutetaan, pitää kiristysmomentin olla välillä Nm fi, Rev.9

25 Kuva 27. Vetotangon kiristys. 5. Tarkista momenttiavaimella, että mutterin kiristysmomentti on 70 Nm ja 140 Nm välillä. Taulukko 3. Mitat kiristysmomentin tarkistamiseksi. Tyyppi Eromitta (b-a) Tyyppi Eromitta (b-a) Tyyppi Eromitta (b-a) GOE (mm) GOE (mm) GOE (mm) ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0.5 Jos ei ole mahdollista saavuttaa taulukon 3 arvoa Nm kiristysmomentilla, on otettava yhteys ABB. VAROITUS Näin menetellen saadaan riittävän suuri kosketusvoima läpiviennin eri osien välille. Laiminlyönnit tässä saattavat johtaa vaurioon. Vanhoissa GOE läpivienneissä on käytetty kahta lautasjousialuslaattaa, jotka on sijoitettu kuvassa 24d esitetyllä tavalla. Ne toimivat kuten tasoaluslaatta, mutta taulukossa 2 annettuun arvoon pitää lisätä 1 mm. 2.9 Läpiviennin asennus vaakasuoraan goek_007 Vaakasuoraan asennetussa GOE läpiviennissä on mittausulosotto normaalisti alaspäin. Vaihtoehto 1. Muuntajan täyttö tyhjön alaisena. Koska suurin osa läpiviennin sisällä olevasta ilmasta jää yläpään kammioon, kun läpivienti on asetettu kumoon, GOE läpivienti pitää aina täyttää öljyllä seuraavalla tavalla: Aseta läpivienti pystysuoraan ja avaa yksi öljyntäyttötulppa ylhäältä. Lisää puhdasta ja kuivaa muuntajaöljyä kunnes läpivienti on aivan täynnä. Laita tulppa takaisin ja kiristä se ja aseta läpivienti vaakasuoraan, niin että laipassa oleva reikä on ylöspäin. Poista peitelaatta tai tulppa välittömästi ja asenna läpivienti muuntajaan sitä kääntämättä ja kallistelematta. Vaihtoehto 2. Muuntajan täyttö ilman tyhjöä. Aseta läpivienti pystysuoraan ja avaa yksi öljyntäyttötulppa ylhäältä. Lisää puhdasta ja kuivaa muuntajaöljyä kunnes läpivienti on aivan täynnä. Laita tulppa takaisin ja kiristä se ja aseta läpivienti vaakasuoraan, niin että laipassa oleva reikä on ylöspäin. Poista peitelaatta tai tulppa välittömästi ja asenna läpivienti muuntajaan sitä kääntämättä ja kallistelematta fi, Rev. 9 25

26 2.10 Ulkoisen liittimen asennus HUOMAUTUS: Ennen johtimen liittimien asennusta alumiiniset ulkoiset liittimet täytyy huolellisesti puhdistaa teräsharjalla ja rasvata liitosvoiteella tai vaseliinilla. Alumiinisten ulkoisten liittimien sisäpuolinen kosketinpinta on tina-sinkki-pinnoitettu ja siksi teräsharjaa ei saa käyttää. Jotta saavutettaisiin oikea puristuspaine ja alhainen ylimenoresistanssi, on meneteltävä seuraavasti: 1. Puhdista huolellisesti kosketin- ja tiivistepinnat. 2. Voitele O-rengas Mobilgrease 28 rasvalla. 3. Asenna puristusrengas, O-rengas ja ulkoinen liitintappi ja laita ne sisäisen liitimen päälle. 4. Voitele kaikkien ruuvien kierteet ja kantojen alapinnat Molykote 1000 rasvalla tai muulla sopivalla aineella. 5. Aseta tasoaluslaatat ja ruuvit paikoilleen ja kiristä M10 ruuvit, jotka puristavat liitintapin sisäistä liitintä vasten. Kiristä ruuvit portaittain lopulliseen momenttiin 40 ±4 Nm. 6. Aseta taso- ja lautasjousialuslaatat ja M8 ruuvit, jotka pitävät tiivisteen puristusrengasta, paikoilleen. Kiristä ne niin, että ne puristavat tiivisteen paikalleen. Kiristä vastakkain vuoronperään lopullisenn momenttiin 20 ±2 Nm. HUOMAUTUS: On erittäin tärkeää, että molemmissa tapauksissa kiristys tapahtuu tasaisesti. Siksi ruuvit pitää kiristää portaittain vähitellen ja vuoronperään molemmilta puolilta. 1 2 Kiristysmomentti 20 Nm Kiristysmomentti 40 Nm 3 Kuva 28. Ulkoisen liittimen asennus. 1. Liitintappi 2. Kuusiokantainen ruuvi M8 x Kuusiokantainen ruuvi M10 x Lautasjousialuslaatta 8,4 x 18 x 1 (Belleville) 5. Aluslaatta 10,5 x 22 x 2 6. Tiiviste (O-rengas) 99,1 x 5,7 7. Tiivisteen puristusrengas 8. Läpiviennin yläpää 5 8 goel_ Nämä osat ovat mukana vain silloin, kun käytetään läpivientikaapelia fi, Rev.9

27 2.11 Laipan maadoitus Läpiviennin laippa on varustettu M12 kierrereiällä. Sen jälkeen, kun ruuvit, joilla läpivienti kiinnitetään muuntajasäiliöön, on kiristetty, laippa täytyy maadoittaa. Tämä estää sähköiset purkaukset läpiviennin laipan ja muuntajasäiliön välillä normaalissa käyttötilanteessa. Vaihtoehto 1 Laita runsaasti rasvaa (Mobilgrease 28 on suositeltavaa) suippokärkiseen maadoitusruuviin M12 (ruostumaton teräs A4-80 suositeltavaa). Kiristys 40 Nm lävistää muuntajasäiliön maalipinnan laipan alla.tämä tekee sähköisen kytkennän läpiviennin ja muuntajasäiliön välille pitäen ne samassa potentiaalissa. Vaihtoehto 2 Kytke joustava kaapeli läpivientilaipan M12 maadoitusreiän ja vastaavan muuntajassa olevan kytkentäpisteen välille. Voitele ruuvi (Mobilgrease 28 on suositeltavaa) ja kiristä M12 ruuvi läpiviennissä momenttiin 40 Nm. Kytke kaapelin toinen pää muuntajaan Odotusaika ennen jännitteen kytkemistä HUOMAUTUS: Kun läpivienti on ollut varastoituna vaakasuorassa, se täytyy nostaa pystyyn yläpää ylöspäin vähintään 12 tuntia ennen käyttöjännitteen kytkemistä ja vähintään 24 tuntia ennen koejännitteen kytkemistä. Jos läpivienti on ollut vahingossa varastoituna vaakasuorassa enemmän kuin vuoden, se täytyy sijoittaa pystysasentoon vähintään viikko ennen jännitteen kytkemistä. Tietty odotusaika ennen jännitteen kytkemistä saattaa olla tarpeen, jotta vältetään ilmakuplista läpiviennin pinnalla johtuvat ylilyönnit tai osittaispurkaukset. Valitse alla kuvatuista menettelytavoista ko. tapaukseen sopiva. Työhjönalaisena täytetty muuntaja Läpiviennistä johtuva odotusaika ei ole tarpeen. Tyhjökäsitellyllä öljyllä täytetty muuntaja Poista asennettaessa puhtaalla ja kuivalla siveltimellä kuplat pinnalta. Odota 6 tuntia ennen jännitteen kytkemistä. Kaasulla kyllästyneellä öljyllä täytetty muuntaja Poista asennettaessa puhtaalla ja kuivalla siveltimellä kuplat pinnalta. Odota 24 tuntia ennen jännitteen kytkemistä. Tyhjökäsitellyllä öljyllä täytetty muuntaja, jossa alennettu öljytaso Odota öljyn lopputäytön jälkeen 24 tuntia ennen jännitteen kytkemistä. Kaikissa tapauksissa lukuunottamatta tyhjönalaisena täytettyä muuntajaa pitää muuntajan keskiputki ilmata niin, että öljytaso nousee vähintään laipan korkeuteen. Tämä suoritetaan löysäämällä ulkoisen liittimen tiivistysmekanismia ja antamalla ilman virrata tätä kautta ulos fi, Rev. 9 27

28 2.13 Suositeltavat kokeet ennen jännitteen kytkemistä Seuraavat kokeet voidaan suorittaa läpiviennin eristyksen, tiiveyden ja virtatien tarkistamiseksi. Kokeet pitää tehdä asennuksen jälkeen, mutta ennen kuin läpiviennin ulkoinen liitin kytketään muuntoaseman sähköverkkoon. 1. Tiiveyskoe muuntajan ja läpiviennin laipan välille. 2. Läpiviennin ulkoisen liittimen tiiveyskoe. 3. Kapasitanssin ja tan δ mittaukset. 4. Ylimenoresistanssin tarkistus Tiiveyskoe muuntajan ja läpiviennin laipan välille Koska voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, siksi me viittaamme ohjeisiin, jotka on antanut yritys, joka on vastuussa muuntajan kokoonpanosta käyttöpaikalla. Yksi yksinkertainen esimerkki tiiveyskokeen tekemiseksi muuntajan ja läpiviennin laipan välille on käyttää liitua tai, ehkä helpommin, paperiliuskoja mahdollisten vuotojen ilmaisuun silloin, kun muuntaja on täynnä öljyä Läpiviennin ulkoisen liittimen tiiveyskoe Koska yläpään liitin sijaitsee usein ylempänä kuin muuntajan paisuntasäiliön öljytaso, vuoto tässä kohtaa on erityisen vaarallista, koska vesi voi päästä tätä tietä sisään suoraan muuntajan eristeisiin. Sen takia on suositeltavaa tehdä tiiveyskoe asennuksen jälkeen mieluummin ali- ja ylipaineella. Koska voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, siksi me viittaamme ohjeisiin, jotka on antanut yritys, joka on vastuussa muuntajan kokoonpanosta käyttöpaikalla. Yksi mahdollinen menetelmä on käyttää merkkikaasua: 1. Puhalla merkkikaasua keskiputkeen ennen ulkoisen liittimen asennusta. Öljytason muuntajassa täytyy olla läpiviennin alapään yläpuolella, mutta laipan alapuolella. 2. Nosta painetta keskiputkeen kohottamalla öljytasoa muuntajassa niin paljon kuin mahdollista. 3. Etsi mahdolliset vuodot tiivisteen kohdalta kaasuvuodon ilmaisimella (haistelijalla) fi, Rev.9

29 Kapasitanssin ja tan δ mittaukset VAROITUS Koska C 2 on normaalisti suhteellisen pieni, mittausulosotto ei saa milloinkaan olla aukikytkettynä kytkettäessä jännite muuntajaan. Se täytyy aina olla maadoitettuna tai kytkettynä ulkopuoliseen impedanssiin. Tarkista mittauksen jälkeen, että mittausulosoton kansi on asennettu kunnolla läpivientiin. On suositeltavaa mitata kapasitanssi asennuksen jälkeen. Mittaussilta kytketään ulkoisen liittimen ja mittausulosoton välille. Tämä on mahdollista tehdä irroittamatta läpivientiä muuntajasta, kun läpiviennissä on eristetty mittausulosotto, ks. kuva 2. Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy tuotetiedotteesta "Bushing diagnostics and conditioning". Muuntajan ollessa jännitteetön ja läpiviennin ulkoinen liitin irroitettuna mekaanisesti verkosta, poistetaan mittausulosoton kansi. Mittauslaite kytketään mittausulosottoon ja mittausjännite syötetään läpiviennin liittimeen. Kapasitanssi C 1 keskiputken ja mittausulosoton välillä ja kapasitanssi C 2 mittausulosoton ja maan välillä ovat merkittyinä arvokilpeen. Eri tyyppisten läpivientien nimelliskapasitanssit C 1 on listattuna taulukossa 4a ja 4b. C 2 on voimakkaasti riippuvainen viereisistä osista muuntajan sisällä, joten sille ei ole mahdollista ilmoittaa nimellisarvoa, joka pätisi kaikissa käyttötilanteissa. Taulukko 4a. Nimelliskapasitanssi [pf] (Toleranssi C 1 :lle on ± 10%. C 2 arvot ovat vain suuntaaantavia) 1600 A 2500 A A Tyyppi L3= 0 mm L3= 305 mm L3= 605 mm L3= 0 mm L3= 305 mm L3= 605 mm GOE C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C fi, Rev. 9 29

30 Taulukko 4b. Nimelliskapasitanssi [pf] (Toleranssi C 1 :lle on ± 10%. C 2 arvot ovat vain suuntaa-antavia) Tyyppi 2500 A A L3= 0 mm L3= 305 mm L3= 605 mm GOE C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C Häviökerroin vaihtelee läpiviennin rungon lämpötilan mukaan ja näinollen mitatut arvot pitää kertoa korjauskertoimella (kerroin), joka on annettu alla. Taulukko 5. Häviökertoimen vaihtelu lämpötilan funtiona. Läpiviennin rungon Kerroin lämpötilaan 20 C lämpötila C (IEC) 3-7 0, , , , , , , , , , fi, Rev.9

31 Ylimenoresistanssin tarkistus Ylimenoresistanssin mittausmenetelmä riippuu muuntajan rakenteesta. Yleensä virta syötetään läpiviennistä läpivientiin. Jännitehäviö ulkoisesta liittimestä ulkoiseen liittimeen mitataan. Resistanssi lasketaan ohmin lain mukaan, U = R. I. (U: Mitattu jännitehäviö. I: Läpimenevä virta. R: Piirin kokonaisresistanssi.) Kokonaisresistanssi on muuntajan käämin ja käämin liitäntäjohtimen resistanssien sekä läpiviennin johtimen ja liitoksen ylimenoresistanssien summa. Läpiviennin johtimesta johtuva resistanssin lisäys ei saa olla enempää kuin µω. Koska tavanomaisen suurmuuntajan yläjännitekäämin resistanssi on suuruusluokkaa 0,1..1 Ω, on tämä varsin karkea menetelmä, jota voidaan käyttää vain erittäin vakavien vaurioiden selvittelyyn virtapiirissä, kuten katkokset. Epäkuntoiset kosketukset voidaan löytää vain tekemällä tarkka mittaus jokaisen liitoskohdan yli tai mittaamalla lämpenemät käytön aikana infrapunakameralla (termokuvaus) fi, Rev. 9 31

32 3 Huolto 3 Huolto GOE läpiviennit ovat huoltovapaita. Läpivienneistä, joissa on öljytason tarkistusikkuna, on suositeltavaa todeta öljytaso laitoksen normaalin rutiinitarkastuksen yhteydessä. VAROITUS Läpiviennille ei voi suorittaa mitään töitä sen ollessa jännitteinen tai maadoittamaton. 3.1 Suositeltavat huolto- ja tarkistustoimenpiteet 1. Eristimen pinnan puhdistus 2. Kapasitanssin ja tan δ mittaukset. 3. Paikallisten ylikuumenemisten tarkistus liitoksista termokuvauksella (infrapunakamera) 4. Vuototarkistus 5. Öljytason tarkistus ja säätö Eristimen pinnan puhdistus HUOMAUTUS: Vältä liuottimen joutumista läpiviennin tiivisteeseen ja posliinin liitoksiin. Erityisen likaisissa käyttöolosuhteissa saattaa olla tarpeen puhdistaa posliinieristimen pinta. Tämä pitää tehdä vesuihkulla tai pyyhkimällä kostealla pyyhkeellä. Jos on tarpeellista, voi käyttää etyylialkoholia tai etyyliasetaattia Kapasitanssin ja tan δ mittaukset Katso kappaleesta 2. Asennus Paikallisten ylikuumenemisten tarkistus liitoksista termokuvauksella (infrapunakamera) Normaalisti läpiviennin ulkoinen liitin lämpenee maksimi nimellisvirralla C yli ympäröivän ilman. Merkittävästi korkeammat lämpötilat, erityisesti pienellä kuormitusvirralla, voivat olla merkki huonoista liitoksista Vuototarkistus Tarkista normaalin sähköaseman valvonnan yhteydessä silmämääräisesti esiintyykö vuotoja fi, Rev.9

33 3 Huolto Öljytason tarkistus ja säätö Läpivienneissä, joissa on kaksi öljytason tarkistusikkunaa ja öjytaso lämpötilassa 20 C täytyy olla näiden ikkunoiden välissä. Läpivienneissä, joissa on magneettinen öljytason osoitin, osoitus säädetty näyttämään, ettei öljytaso alita minimitasoa. Öljytaso normaalissa tai korkeassa lämpötilassa on yleensä niin ylhäällä, että osoitin näyttää asteikon yli. Jos öljytaso on liian alhaalla, täytyy lisätä puhdasta ja kuivaa muuntajaöljyä. Kuvan 1a mukaisen oikean öljytason A saamiseksi ota yhteyttä ABB. Öljytason säätö on sallittua vain, kun läpiviennin lämpötila on +5 C C. On suositeltavaa, että sulkutulppa varustetaan uudella tiivisteellä tarkistuksen jälkeen. Sulkutulppa kiristetään momenttiin 20 Nm. Muuta tietoa öljynäytteistä saa pyytämällä meiltä tuotetiedotteen , Bushing diagnositcs and conditioning". HUOMAUTUS: Normaalisti emme suosittele öljyn näytteenottoa tai läpiviennin avaamista. Läpivienti on suljettu ja tiiveys on testattu valmistuksen aikana. Öljynäytteen ottaminen tarkoittaa läpiviennin avaamista. Siten on myös olemassa tiiveysriski näytteenoton jälkeen. Lisäksi, kun ongelma tunnetaan, esim. suuri tehokerroin C 1 :n yli, tai näkyvä vuoto ovat oireita, joissa tarvitaan öljyn näytteenottoa ja kaasuanalyysiä tai öljytason tarkastusta. Pyydä tässä tapauksessa tuotetietoa " Bushing diagnostics and conditioning" Vaakasuoraan asennetun läpiviennin poisottaminen Kun läpivienti otetaan pois muuntajasta se on aivan täynnä öljyä. Tyhjennä pieni määrä öljyä pois ja sulje laipan reikä tiivisteellä ja peitelaatalla tai tulpalla. Aseta läpivienti pystysuoraan ja säädä sen öjytaso kohdan mukaisesti. 3.2 Käytöstä poisto käyttöiän loputtua Läpivienti sisältää seuraavia materiaaleja: - Johdinputki kuparia tai vähän seostettua alumiinia. - Liittimet kuparia, messinkiä tai vähän seostettua alumiinia, jotka voivat olla pinnoitettuja esimerkiksi hopealla, tinalla tai nikkelillä kerrospaksuuteen 20 µm asti. - Muuntajaöljyä, IEC 60296, class 2. - Muuntajaöljyllä kyllästetty kondensaattoriosa, joka sisältää paperia ja 1 % Al folioita. - Yläpään kammio, yläpään mutteri, mittausulosotto ja joustava liitos ovat Al seosta. - Laippan rakenne voi olla alumiiniseosta ta hitsattua terästä. - Öljytason tarkistusikkunan puristusrengas on pinnoitettua messinkiä. - Prismalasi on lasia. - Eristinosat ovat kvartsi- tai alumiinisilikaattipohjaista posliinia fi, Rev. 9 33

34 ABB Power Technologies AB Components Katuosoite: Lyviksvägen 10 Postiosoite: SE Ludvika, SWEDEN Puh Telefax Sähköposti: fi, Rev. 9,

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY

Käyttöohjekirja JC 3000 4000. kylvölannoitin. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! NO: 98674304 C 26.01.10 TUME-AGRI OY 1 TUME-AGRI OY NO: 98674304 C 26.01.10 Käyttöohjekirja JC 3000 4000 kylvölannoitin Alkaen valmistusnumerosta JJ 49140 Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa! 2 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus TUME-AGRI

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa.

Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E. Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Käyttöohje SMB 70 SMB 70 E Lue tarkkaan tämä käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sisällön ennen kuin käytät piensahaa. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tunnukset... 4 Varoitusmerkit... 4 Turvamääräykset...

Lisätiedot

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS

Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ympäristöenergia aurinkokeräimet SF100-03-DE / SF100-03-DS Jodat YMPÄRISTÖENERGIA Oy Uittosalmentie 210 35990 Kolho puh. 040-77321 39 Perehdy tähän ohjeeseen huolella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS

SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS SPECIALIZED PYÖRÄN OMISTAJAN OPAS Pyörän Omistajan Opas 9:s painos, 2007 Tämä opas täyttää EN Standardit 14764, 14765, 14766 ja 14781. TÄRKEÄÄ: Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, jotka koskevat pyörän

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2)

Ohje KAIVOLLE. HUOMIOI! Huomioi että käytössä olevaan kaivoon voi muodostua kaasuja, KOMBIKAIVO. Kuva 1. SISÄÄN ULOS SISÄÄN PB (2) Versio 1.0 2012-01-27 Kuva 1. ULOS KOMBIKAIVO PB (2) 1 kpl sisään tulo jako-/ tarkastuskaivolle 130 mm pohjasta 4 kpl ulostuloja (joista 2 kpl ovat valinnaisia) jako-/ tarkastuskaivolle, 30 mm pohjalta

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot