Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE. Asennus- ja huolto-ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE. Asennus- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE Asennus- ja huolto-ohje

2 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään luvattomaan tarkoitukseen. Kiellon rikkominen johtaa syytteeseen.

3 Turvaohjeita Pidä tämä ohje niiden saatavilla, jotka ovat vastuussa läpivientieristimen asennuksesta, huollosta ja käytöstä. Läpiviennin asentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyy lukuisia mahdollisia vaaratekijöitä, joita ovat mm. seuraavat: Suuret paineet Hengenvaaralliset jännitteet Liikkuvat työkoneet Raskaat kappaleet Liukastuminen, kompastuminen tai putoaminen ja kaatuminen Tällaisten laitteiden kanssa työskentelyä varten täytyy olla erityiset menettelytapaohjeet ja niitä on noudatettava. Ohjeista piittaamattomuus voi aiheuttaa ihmisen vammautumisen monin tavoin tai kuoleman ja/tai tuotteen tai omaisuuden tuhoutumisen. Lisäksi henkilöstön, joka asentaa, käyttää tai huoltaa ja/tai poistaa käytöstä tällaisia laitteita, täytyy noudattaa kaikkia asiaankuuluvia menettelytapoja kuten alueellisia ja paikallisia ohjeita ja määräyksiä, turvallisia työtapoja ja hyvää asiantuntemusta. Vaaratilanteet luokitellaan tässä ohjeessa sen mukaan mitä ne voivat aiheuttaa, seuraavasti: 1. Ihmisen vammautuminen tai kuolema 2. Tuotteen tai omaisuuden tuhoutuminen (sisältäen läpiviennin tai muun omaisuuden tuhoutuminen ja läpiviennin käyttöiän lyhenemisen). Varo-ohjeet on tarkoitettu pelastushenkilökunnalle, jonka kuuluu huolehtia vahingoittuneista tai kuolleista ihmisistä ja omaisuusvahingon rajoittamisesta. Heidän täytyy sisäistää ohjetekstit ennen vaihetta, jolloin tilanne on käsillä. Vaaratilanteet on otsikoitu kolmella eri tavalla riippuen vahingon vakavuustasosta, jotka on määritelty seuraavasti: HENGENVAARA Äkkinäinen vahinko, jonka seurauksena on erilaisia henkilövahinkoja, kuolema tai omaisuuden tuhoutuminen. VAROITUS Vahinko tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa olla erilaisia henkilövahinkoja, kuolema tai omaisuuden tuhoutuminen. HUOMAUTUS: Vahinko tai varomaton menettely, jonka seurauksena saattaa vähäinen henkilö- tai omaisuusvahinko.

4 fi, Rev.9

5 Sisällysluettelo 1 Kuvaus Rakenne Vaakasuoraan asennettavien läpivientien rakenne Erikoisrakenne, joka on varustettu öljypinnan alapuolella olevalla liitännällä Tarvittavat työkalut Käyttöolosuhteet Mekaaninen kuormitus Varaosat 11 2 Asennus Työkalut Voiteluaineet Kuljetus ja käsittely Nosto laatikosta Asennus Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus Alapään liitos varustettuna 4 kierrereiällä (N1=4) kaapelikenkiä varten Alapään liitos varustettuna 6 kierrereiällä (N1=6) kaapelikenkiä varten Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään mutteriin Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään liittimeen Sisäinen liitin / Läpivientikaapeli Vetotanko Läpiviennin asennus vaakasuoraan Ulkoisen liittimen asennus Laipan maadoitus Odotusaika ennen jännitteen kytkemistä Suositeltavat kokeet ennen jännitteen kytkemistä Tiiveyskoe muuntajan ja läpiviennin laipan välille Läpiviennin ulkoisen liittimen tiiveyskoe Kapasitanssin ja tan δ mittaus Ylimenoresistanssin tarkistus 31 3 Huolto Suositeltavat huolto- ja tarkistustoimenpiteet Eristimen pinnan puhdistus Kapasitanssin ja tan δ mittaus Paikallisten ylikuumenemisten tarkistus liitoksista termokuvauksella (infrapunakamera) Vuototarkistus Öljytason tarkistus ja säätö Vaakasuoraan asennetun läpiviennin poisottaminen Käytöstä poisto käyttöiän loputtua fi, Rev. 9 5

6 1 Kuvaus 1 Kuvaus Rakenne GOE läpivientien rakenne ja mitat on annettu dokumentissa Technical Guide, 1ZSE Rakenneperiaate ilmenee myös kuvista 1a-d. GOE läpiviennit on varustettu kuvan 2 mukaisella mittausulosotolla, jota voidaan käyttää läpiviennin eristyksen tarkistukseen mittaamalla kapasitanssi ja häviökerroin huollon yhteydessä. Jatkuvaa mittausta varten mittausliitin voidaan varustaa kuvan 3 mukaisella liitäntärasialla. Läpiviennissä voidaan käytettää kahta erityyppistä liitäntätapaa; vetotankosysteemiä tai vedettävää läpivientikaapelia, kuten on kuvattu sennusohjeissa jäljempänä. Kuva. 1a. Rakenneperiaate. 1. Yläpään mutteri 2. Joustava liitäntä 3. Yläpään kammio 4. Öljynkorkeuden osoitin (täydellinen tiivisteineen ja muttereineen) a) Prismatyyppinen, A b) Magneettinen, B 5. Posliinieristin, ilmapuoli 6. Esijännitetyt putket 7. Muuntajaöljy 8. Kondensaattoriosa 9. Puristin 10. Asennuslaippa 11. Pidennys virtamuuntajia varten 12. Posliinieristin, öljypuoli 13. Alapään mutteri 14. Sulkutulppa täydellisenä a) M8; A b) M16; B goe_0001 goe_0002 Öljytason korkeus, A, katso kohta fi, Rev.9

7 1 Kuvaus gob_0017 goel_015 Kuva. 1b. Aikaisempi sulkutulpan rakenne, A. 1. Kuusiokoloruuvi, Tiiviste, Lautasjousialuslaatta, Kuva. 1d. Sulkutulppa, B. 1. Ruuvi, Tiiviste, Lautasjousialuslaatta, gob_0018 Kuva. 1c. Uusi sulkutulpan rakenne, A. 1. Laipallinen pultti DIN 6921, Tiiviste, Kuva. 2. Mittausulosotto, T, ja mittausulosoton kansi, M. 1. Kansi, Lieriökantaruuvi, Maadoitusjousi, Tiiviste (O-rengas) 64,5 x 3 5. Sulkutulppa, A, öljyntäyttöä varten, kun käytetään jännitelaitetta. Poista 15% täydestä öljymäärästä ennen sulkemista. 6. Läpivienti, N 7. Puristusruuvi, Lautasjousi, Tiiviste (O-rengas) 24,2 x Kaapeli 11. Liitintappi, Tiivistealuslaatta 4,5 x Kosketintappi, goel_005 1) Lukitusneste (Loctite 601) Maksimi koejännite 1 min, 50 Hz, 20 kv Maksimi käyttöjännite 6 kv Pr 22.5 (Pg 16 DIN mukaan) Käännettävissä haluttuun suuntaan. D=80 F Kuva. 3. Liittäntärasia kiinteän mittauspiirin kytkentää varten, C. Liitäntärasia pitää varustaa sopivalla ylijännitesuojalla välttääkseen käytönaikaiset vauriot. Kaapelin tiivisteholkki pitää suunnata alaspäin, jotta vältetään veden tunkeutuminen laitteisiin. 65 goel_ fi, Rev. 9 7

8 1 Kuvaus Vaakasuoraan asennettavien läpivientien rakenne Jos läpivienti tullaan asentamaan vaakasuoraan asentoon, siitä täytyy olla selvä maininta tilauksessa. Läpivienti toimitetaan tällöin varustettuna laipalla, jossa on reikä öljypuolella. Tämän reiän kautta syntyy yhteys läpiennin ja muuntajan öljyjärjestelmien välille. Koska vaakasuoraan asennetut läpiviennit täytyy täyttää täysin öljyllä, pääsee tämän reiän kautta läpiviennin öljyn paine tasoittumaan lämpötilan vaihtelun aiheuttaman öljyn tilavuuden vaihdellessa. Toimitettaessa reikä on peitetty lattakumisella tiivisteellä ja teräslaatalla alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Tämä järjestely varmistaa sen, että reikä avautuu ennen läpiviennin asennusta. On tärkeää tarkistaa, ettei muuntajan laipan päällä oleva tiiviste peitä tätä reikää käytössä. Reikä sijaitsee kahden asennusreiän välissä ja mitan B etäisyydellä laipan reunasta. Taulukko 1. Tyyppi GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE Mitta B Kuva 1f. gob_0013 goe_0017 Kuva 1e. Rakenneperiaate - vaakasuoraan asennettu läpivienti fi, Rev.9

9 1 Kuvaus Erikoisrakenne öljypinnan alapuolisella liitännällä Erikoisessa GOE rakenteessa on öjyliitäntä läpiviennin öljytason alapuolella. Tyypeissä GOE 900 öljy täytetään läpiviennin laippaan asennetun venttiilin kautta. Tyypeissä GOE > 900 öljyntäyttö tehdään alla kuvassa 4 kuvatun toimenpideliitännän kautta. Kuva 4. Toimenpideliitäntä 1. Liitäntäkierteet, Tiivistealuslaatta, Liitäntänippa, Tiivistealuslaatta, Liitännän kansi, Kartiomainen suojatulppa, goe_ Tarvittavat työkalut HUOMAUTUS: Älä suorita täyttöä äläkä näytteenottoa läpiviennistä lämpötilan ollessa alle -10 C. Läpivientien täyttöön ja öljynäytteen ottoon toimenpideliitännän kautta tarvitaan erikoistyökalu. Katso kuvista 5a-b. Liitäntäyhde täytyy tilata ABB:ltä. Liitäntäkierre on ISO-G 3/8. Kuva 5a. Käytä tällaista tai vastaavaa avainta liitännän kannen avaukseen. Kuva 5b. Öljynäytteen otossa ja öljyn lisäämisessä käytettävä laite fi, Rev. 9 9

10 1 Kuvaus 1.2 Käyttöolosuhteet Alla olevassa taulukossa on esitetty GOE öljy-ilma-läpiviennin tekniset perustiedot. Jos olosuhteet poikkeavat alla mainituista arvoista, pyydämme ottamaan yhteyttä ABB. Yhteiset tekniset tiedot: Käyttökohde: Luokittelu: Muuntajat Öljykyllästetty paperi, kapasitiivisesti ohjattu, ulkokäyttöön tarkoitettu. Ympäristön lämpötila: C, minimi lämpötila on IEC luokan 2 mukainen Käyttöpaikan korkeus: < m Sademäärä ja kosteus: 1-2 mm sadetta/min vaaka- ja pystysuoraan, IEC mukaisesti Saastetaso: Määritellyn pintapurkaustien ja IEC mukaisesti Kyllästysnesteen tyyppi: Öljyn taso läpiviennin laipan alapuolella: Maksimi väliaineen paine: Merkinnät: Muuntajaöljy. Maksimi päivittäinen öljyn keskilämpötila 90 C. Maksimi lyhytaikainen öljyn lämpötila 115 C Maksimi 30 mm 100 kpa ylipainetta Yhdenmukaiset IEC/ IEEE kanssa 1 IEC "Ohje eristimen valintaa varten koskien saasteisia olosuhteita.". 1.3 Mekaaninen kuormitus Läpiviennit on suunniteltu kestämään seuraavia yläpään liittimen keskipisteeseen vaikuttavia kohtisuoraan läpiviennin akselin suuntaan vaikuttavia voimia. GOE läpivienti voi kestää aksiaalista kuormitusta jatkuvasti 20 kn. Ulkoiseen liitintappiin kohdistuva maksimi vääntömomentti on 250 Nm. Taulukko 2. Mekaaninen kuormitus Läpivienti Maksimi koe- Maksimi sallittu kuormitus (N) kuormitus käytössä eri asennuskulmissa 1 min (N) GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE GOE , GOE GOE 1950, GOE GOE fi, Rev.9

11 1.4 Varaosat Tapauksessa, jossa läpivienti vaurioituu vakavasti, suosittelemme, että se lähetetään ABB mahdollista korjausta ja uudelleen koestusta varten. Tietyt osat (Kuvat 1-4, 16-19, 24 ja 28), jotka voivat vahingoittua tai hävitä kuljetuksessa tai asennettaessa, voidaan tilata ABB. 2 Asennus 2.1 Työkalut Pehmeitä rakseja Nostoväline, A, katso kuva 6, tai A, katso kuva 7 Sakkelit, reikään Ø 28 mm sopivat, pehmeiden raksien liittämistä varten läpiviennin laippaan Momenttiavain kuusiokantaisia ruuveja varten, avainväli 16 mm (M10) ja 13 mm (M8) Talja läpiviennin asentamista varten tiettyyn kulmaan Pehmeä alusta Ø50 Joustava läpivetonaru, A, vetotangon asennusta varten ks. kuva 8 Holkkiavain, B, vetotangon asennusta varten, katso kuva Ø14 Ø11 M Ø Ø100.5± Ø goe_0003 Kuva 6. Nostoväline, A. Paino14 kg. Läpivienneille enintään 2000 kg fi, Rev. 9 11

12 goel_010 Kuva 7. Nostoväline, A. Paino: 12,5 kg. Läpivienneille painoltaan enintään 3000 kg (6600 lb). goe_0005 goe_0004 Kuva 8. Joustava vetonaru, A. Kuva 9. Holkkiavain, B. 2.2 Voiteluaineet Vedetöntä vaseliinia, Mobilgrease 28 tai muuta muuntajaöljylle haitatonta rasvaa, sellaisten ruuvien voiteluun, jotka tulevat kosketuksiin muuntajaöljyn kanssa. Mobilgrease 28 tai muuta sopivaa rasvaa maadoitusruuvin ja ulkoisen liittimen O-rengastiivisteen voiteluun ja suojaukseen. Molykote 1000 tai muuta sopivaa seosta ruuvien voiteluun, jotka tekevät ulkoisen liittimen kontaktin ja tiivistää sen fi, Rev.9

13 2.3 Kuljetus ja käsittely HUOMAUTUS: Läpivienti voi olla kuljetettaessa ja varastoitaessa enintään 6 kuukautta vaakasuorassa. Jos varastointiaika on pitempi kuin 6 kuukautta, on suositeltavaa nostaa läpivienti pystyasentoon siten, että yläpää on ylöspäin, tai pitää sitä kallellaan ainakin 7 asteen kulmassa siten, että yläpää on ylöspäin. Pidä läpiviennit kuivina ja puhtaina ja suojaa ne mekaanisilta vaurioilta. "Top End" Väh. 7 Kuva 10a. Pitkäaikainen varastointi. Suojaa läpivienti tunkeutuvalta vedeltä ulkona varastoitaessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei laatikkoa saa varastoida sellaiselle alueelle, jossa maan voidaan ennakoida vettyvän tai liettyvän voimakkaan sateen aikana. Suojaa laatikko vesisateelta ja lumelta suojapeitteellä tai katoksella. Tarkasta läpivienti huolellisesti vastaanottaessasi sen, ettei siinä ole kuljetusvaurioita. Ota huomioon, että läpivienti on ollut sitä rutiinikoestettaessa öljyssä ja siten öljyä on voinut jäädä hiukan jäljelle, erityisesti kondensaattoriosan ja laipan välissä olevaan kapeaan rakoon. Läpiviennit toimitetaan normaalisti ABB laatikoissa, joihin läpivienti on tuettu solumuovisilla kappaleilla ja kuitulevyillä. Laatikkoihin on merkitty "Top End" (yläpää). 2.4 Nosto laatikosta VAROITUS Käytä läpiviennin nostoon laatikosta kahta puhdasta raksia kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Rakseja ei saa kiertää eristimen ympärille, koska sen lautaset voivat rikkoutua. Tue läpivientiä samoista pisteistä kuin laatikossa, jos sijoitat sen maahan, tai laita tuet yläpään kammion ja kiinnityslaipan alle. Sitä ei saa tukea posliinin lautasista. Reikä Ø 28 sakkelia varten Kuva 10b. Nosto laatikosta. goe_ fi, Rev. 9 13

14 2.5 Asennus VAROITUS Läpiviennin alapään alla täytyy käyttää pehmeää alustaa, esim. kumimattoa tai puulevyä. Läpiviennin paino (kg) on merkitty arvokilpeen. Enintään 2000 kg painavat läpiviennit voidaan nostaa pystyasentoon kuvassa 11 esitetyllä tavalla. Raskaammat läpiviennit on nostettava pystyasentoon kuvan 12 esittämällä tavalla. Nostettaessa läpivientiä tiettyyn kulmaan nostoväline tulee kiinnittää läpivientiin kuvan 13 tai 14 mukaisesti. Jos läpiviennin yläpäähän kiinnitettävää nostovälinettä ei ole käytettävissä, voidaan nostoraksi kiertää eristimen ( 900) ympärille välittömästi yläpään kammion alle huolehtien siitä, että se tapahtuu sellaisella tavalla, ettei menettely vahingoita posliinilautasia. Läpiviennin johtimen keskireikä ja läpiviennin alapää asennuslaipasta alaspäin on puhdistettava ja tarkastettava huolellisesti ennen muuntajaan asennusta. Naru tai joustava vaijeri, jonka päässä on M8 kara (kuva 8), vedetään keskireiän ja yläpään liitäntäosien läpi kuvan 24 mukaisesti vetotankosysteemissä ja kuvan 22 mukaisesti käytettäessä vedettävää läpivientikaapelia. Läpivienti on nyt valmis nostettavaksi muuntajaan. Kuvan 6 mukainen nostoväline Kuvan 7 mukainen nostoväline Reikä Ø 28 sakkelia varten Pehmeä alusta goe_0007 Kuva 11. Asennus pystysuoraan. Läpiviennit maks kg (4400 lb) Kuva 12. Asennus pystysuoraan. Läpiviennit maks kg (6600 lb) fi, Rev.9

15 Kuvan 6 mukainen nostoväline Talja Reikä Ø 28 sakkelia varten Pehmeä alusta goe_0008 Kuva 13. Asennus tiettyyn kulmaan. Kuvan 7 mukainen nostoväline Kiinnitys esitetty kuvassa 15. goe_ fi, Rev. 9 Kuva 14. SF 6 laitokseen tarkoitettujen läpivientien ja muiden yli 2000 kg painavien läpivientien asennus tiettyyn kulmaan. 15

16 SF 6 laitokseen tarkoitettuihin läpivienteihin on sisäinen ja ulkoinen liitin asennettu normaalisti valmiiksi ja tiiveystestattu ennen toimitusta. Siitä syystä ulkoista liitintä ei saa irroittaa. Tällaisissa tapauksissa käytetään kuvan 7 mukaista nostovälinettä ja se asennetaan kuvan 15a mukaisesti. Nosto suoritetaan joko kuvan 12 tai 14 mukaisesti. Tämä pätee myös läpivienneille, joissa on esiasennetut ulkoiset liittimet ja jotka tiiveys-koestetaan asiakkaan vaatimusten mukaan Nostettaessa läpivientejä, joita ei ole tarkoitettu SF 6 laitokseen, nostoväline asennetaan suoraan läpiviennin yläpään mutteriin. Kolme kuudesta M10 x 60 ruuvista ruuvataan pois ja laitetaan niiden tilalle kolme pitempää ruuvia M10 x 100. Kuva 15a. Nostovälineen asennus. Käytä puisia välipaloja nostettaessa läpivientejä, maks kg. Kiinnitä välipalat teipillä goel_012 Kun läpivienti on asennettava kallelleen, prismatyyppiset öljynkorkeuden osoittimet on asennettava sivulle ja magneettiset öljynkorkeuden osoittimet alaspäin kallistuvalle kyljelle kuvan 15b mukaisesti. Prismatyyppinen öljynkorkeuden osoitin, sivulla Magneettinen öljynkorkeuden osoitin, alakyljellä goe_0026 Kuva 15b. Öljynkorkeuden osoittimet kallelleen asennettavissa läpivienneissä fi, Rev.9

17 2.6 Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus Purkaussuoja ja asennusosat ovat pakattuina vanerilaatikkoon Alapään liitos varustettuna 4 kierrereiällä (N1=4) kaapelikenkiä varten 1. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit läpiviennin alapäähän. Ohjainholkkien tehtävänä on pakottaa, että purkaussuojan yläpää asettuu asennettaessa tarkasti 17 mm päähään kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkumisen kolokantaruuvien suuntaisesti. 2. Aseta purkaussuoja väliaikaisesti kuten kuvassa 16 on esitetty. 3. Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. 4. Kytke kaapelikegät aläpään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. 5. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään mutteriin päin. 6. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 7. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 8. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa alaspäin. Alapään liitoksen tekeminen ja purkaussuojan asennus fi, Rev. 9 Kuva 16. goek_ Läpiviennin alapää 2. Jousi, Ohjainholkki, 12/10 x Puristusrengas 5. Kolokantaruuvi, M10 x Kaapelikenkä 7. Purkaussuoja 8. Käämin liitäntäjohtimet 9. Suojaputki 10. Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre Kuva 17. goek_015 17

18 2.6.2 Alapään liitos varustettuna 6 kierrereiällä (N1=6) kaapelikenkiä varten Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään mutteriin 1. Kytke kaapelikegät alapään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. 2. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit läpiviennin alapäähän. Ohjainholkkien tehtävänä on pakottaa, että purkaussuojan yläpää asettuu asennettaessa tarkasti 17 mm päähään kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkumisen kolokantaruuvien suuntaisesti. 3. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään mutteriin päin. 4. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 5. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 6. Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa alaspäin. 7. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. goek_023 goek_017 Kuva 18. Liitoksen tekeminen alapäähän. Kuva 19. Purkaussuojan asennus. 1. Läpiviennin alapää 2. Jousi, Ohjainholkki, 12/10 x Puristusrengas 5. Kolokantaruuvi, M10 x Kaapelikengät 7. Purkaussuoja 8. Käämin liitäntäjohtimet 9. Suojaputki 10. Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre fi, Rev.9

19 Purkaussuojan asennus läpiviennin alapään liittimeen 1. Kytke kaapelikegät aläpään liittimeen. Kiristysmomentti 68 ± 6 Nm. 2. Asenna ohjainholkit, jouset, puristusrenkaat ja kolokantaruuvit alapään liittimeen. Ohjainholkkien tehtävänä on pakottaa, että purkaussuojan yläpää asettuu asennettaessa tarkasti 17 mm päähään kierrerei'istä (M10) ja mahdollistaa puristusrenkaan ja jousen liikkumisen kolokantaruuvien suuntaisesti. 3. Työnnä purkaussuojaa läpiviennin alapään liitimeen päin. 4. Ohjaa kolokantaruuvit purkaussuojan sisällä olevien avaimenreiän muotoisten reikien läpi. 5. Purista jousia yhtä aikaa kokoon. 6. Kierrä purkaussuojaa niin paljon kuin se kiertyy (noin 20 ). Anna jousien painaa purkaussuojaa ylöspäin. 7. Käännä purkaussuojaa hieman taaksepäin tarkistaaksesi, että ruuvien kannat ovat lukituskohdissaan, katso kuva Laske läpivienti alas ja kiinnitä se muuntajaan. 7 goek_019 goek_018 goek_023 goek_015 Kuva 20. Liitoksen tekeminen alapäähän. Kuva 21. Purkaussuojan asennus fi, Rev Läpiviennin alapää 2. Jousi, Ohjainholkki, 12/10 x Puristusrengas 5. Kolokantaruuvi, M10 x Kaapelikengät 7. Purkaussuoja 8. Käämin liitäntäjohdin 9. Suojaputki 10. Alapään liitin, reiät M12, kierre-elementti, jossa lukituskierre 19

20 2.7 Sisäinen liitin / Läpivientikaapeli HUOMAUTUS: Johtimen asennuksen täytyy tapahtua alla olevan työjärjestyksen mukaan. Kosketinpinnat täytyy puhdistaa. Juotettujen liittimien oksidi poistetaan harjaamalla. Mikäli läpiviennin laippa kiinnitetään kiinteillä vaarnaruuveilla, on suositeltavaa laittaa kahteen tai kolmeen ruuviin muoviholkki ohjaamaan laippaa paikalleen, jotta vältetään metallilastujen irtoaminen, jotka saattavat pudota muuntajan sisälle. Läpivientikaapelin sisäinen liitin, katso kuva 22, kovajuotetaan joustavaan johtimeen muuntajatehtaalla. Läpivientikaapelin pituus mitattuna läpiviennin laipan tiivistepinnasta täytyy olla yhtä kuin Technical Guide 1ZSE :ssä kullekin läpiviennin koolle annettu mitan L2 nimellisarvo miinus 350 mm. Tähän täytyy lisätä kyllin suuri lisämitta, jotta läpivientikaapeli ei kiristyisi liikaa käyttöasennossa. Liittimen pituus täytyy säätää läpiviennille sopivaksi seuraavalla tavalla ja läpivientiin tehdään asianmukainen merkintä lopullista asennusta varten sen asentamiseksi samaan paikkaan. Säätövaraa tarvitaan, koska pienimpien GOE läpivientien pituus voi vaihdella ± 20 mm ja suurimpien ± 60 mm. Yksinkertaisin tapa löytää oikea keskenäinen asema kahdelle sisäisen liittimen osalle on mitata posliinin pituus L1, katso kuva 1, vähentää siitä Technical Guide 1ZSE :n mukainen nimellinen L1, jonka jälkeen valitaan kiinnitysreiät kuvan 22 mukaisesti. Kuljetuksen ajaksi sisäinen liitin voidaan kiinnittää umpikanteen. Asennuksessa umpikansi poistetaan ja liitin irroitetaan. 1. Vedä säikeinen kaapeli suoraksi juotetun sisäisen liittimen kanssa, joka on normaalisti kiinnitettynä kansilevyyn. Vältä tekemästä mutkia. 2. Pudota läpivetonaru läpiviennin keskireiän läpi. 3. Nosta läpivienti asennusaukon yläpuolelle. Sijoita yläpään kytkentäosat paikalleen vetonaruun kuten kuvassa 22 on esitetty. 4. Kiinnitä M8 kara säikeisen kaapelin päässä olevaan sisäiseen liittimeen. Laske läpivienti muuntajan sisälle ohjaten samalla säikeistä kaapelia pitämällä vetonarua tiukalla. Jos muuntajassa on läpivientien lähellä tarkastusluukut, ne pitää avata läpiviennin asennuksen ajaksi, jotta voi tarkistaa, että johdin menee läpiviennin sisään oikein. 5. Jos johtimen todetaan olevan liian lyhyt tai kovin pitkä, täytyy läpivienti nostaa uudestaan ylös ja säätää johtimen pituutta. Tämä voidaan yleensä aikaansaada kytkemällä kaksi liittimen osaa uudestaan. Peräkkäinen reikärivi mahdollistaa liittimen osien siirtämistä toistensa suhteen 30 mm portain. Molempia ruuveja täytyy käyttää. 6. Kiinnitä läpivienti kanteen. 7. Asenna virtaa johtava kosketinaluslaatta, tasoaluslaatta, lautasjousialuslaatta ja mutteri kuvan 22b mukaisesti. Kaksi pidäkettä kosketialuslaatan pohjapinnassa estävät liittimen kääntymisen kiristettäessä ja kaksi ohjainsokkaa lähellä ulkoreunaa menevät läpivientijohtimen päässä oleviin pohjareikiin samassa tarkoituksessa. On suositeltavaa vetää johdinta jonkin verran yli lopullisen asemansa ja asentaa kaikki irralliset osat liittimeen ja laskea sitten täydellinen kokoonpano paikalleen ohjaten ohjainsokat reikiin ja sitten lopuksi kiristää määrättyyn momenttiin 140 Nm. Kierteet pitää öljytä kevyesti ennen asennusta fi, Rev.9

21 8. Löysää varovasti läpivetonaru. 9. Poista läpivetonaru. 10. Jatka välittömästi kohtaan 2.10 Ulkoisen liittimen asennus. Läpiviennin yläpää Öljytty kierre Kiristysmomentti 140 Nm Posliinin pituus Mitattu L1 (ks. kuva 1) Jatkoksen miinus nimellisarvo L1 asema (ks. Technical Guide, Reikien 1ZSE ) numero Lyhyempi kuin tai pidempi 5-6 Reiän nro Kuva 22b Öljytty kierre Kiristysmomentti Nm Mitta L2-350 läpiviennin laipan tiivistepinnasta, ks. Technical Guide, 1ZSE goe_0016 Kuva 22. Vedettävän läpivientikaapelin asennus. 1. Kuvan 8 mukainen joustava läpivetonaru 2. Kuusiomutteri M16 3. Lautasjousialuslaatta 17 x 39 x 4 (Belleville-jousi) 4. Aluslaatta 17 x 42 x 4 5. Kosketinaluslaatta Sisäinen liitin, ylempi osa 7. Joustava vedettävä kaapeli 8. Kuvan 6 mukainen nostoväline 9. Kuusiokantaruuvi M10 x Sisäinen liitin, alempi osa fi, Rev. 9 21

22 2.8 Vetotanko HUOMAUTUS: Vetotangon asennuksen täytyy tapahtua alla olevan työjärjestyksen mukaan. Kosketinpinnat täytyy puhdistaa. Huomaa, että purkaussuoja, jos se asennetaan alapään liittimeen, pitää asentaa kuvan 21 mukaisesti. Asennus väärälle, vastakkaiselle, puolen aiheuttaa korkean kentänvoimakkuuden ja vakavan vaurion riskin. Muuntajan kannen alla olevat osat ovat yleensä tuettuina kuljetusluukkuun, kuten kuvassa 23 on esitetty. Läpivientiä asennettaessa avataan ensin pienempi luukku ja ruuvataan irti läpivinnin liitinosien tuki. Sitten otetaan pois suurempi kuljetusluukku. 1. Kuvan 24 mukainen tasauslaite sijoitetaan läpiviennin sisäputken yläosaan. Tämän putken pää on aina samalla etäisyydellä alapään osista riippumatta läpiviennin ulkoisen eristimen toleransseista. 2. Jos vetotanko on varustettu lisäjatkoksella esim. läpivientipöntön irroittamiseksi kuljetusta varten, jatkoholkki on lukittava käyttöpaikalla lukitusnesteellä (Loctite 242 ja aktivaattori Loctite T747) paikalleen, jotta voidaan välttää tämän liitoksen avautuminen, jos vetotankosysteemi mahdollisesti myöhemmin joudutaan irroittamaan. Kuvassa 25 on esitetty kuinka liitokset ovat lukittuina toimitettaessa. 3. Narua, joka on vedetty läpiviennin ja tasauslaitteen (7), aluslaatan (4), mutterin (3) ja hylsyavaimen (2) läpi, käytetään vetotangon yläosan laskemiseen oikeaan asentoon, jotta se voidaan liittää kierremuhvilla tangon alaosaan. 4. Läpivienti lasketaan sitten muuntajaan pitäen narua kireällä. HUOMAUTUS: Mikäli läpiviennin laippa kiinnitetään kiinteillä vaarnaruuveilla, on suositeltavaa laittaa kahteen tai kolmeen ruuviin muoviholkki ohjaamaan laippaa paikalleen, jotta vältetään metallilastujen irtoaminen, jotka saattavat pudota muuntajan sisälle. Kuva 23. Esimerkki etotangon sisäisten liitäntäosien kiinnityksestä muuntajan kuljetuksen ajaksi. 1. Pienempi kansi 2. Kuljetuskansi 3. Muuntajan kansi 4. Vetotanko 5. Väliputki 6. Purkaussuoja 7. Alapään liitin 8. Liitäntäjohdin käämiin goek_ fi, Rev.9

23 Läpiviennin yläpää Kuva 24. Vetotankosysteemin asennus. 1. Kuvan 8 mukainen joustava vetonaru 2. Kuvan 9 mukainen hylsyavain 3. Kuusiokantamutteri M16 4. Aluslaatta 17 x 45 x 3 5. Kuvan 8 mukainen pidennysosa 6. Vetotanko 7. Tasauslaite 8. Kuvan 6 mukainen nostoväline 9. Kuusiokantaruuvi M10 x Jatkomuhvi Laatta Lautasjousialuslaatta 17 x 39 x 4 (Belleville jousi) 5 aluslaattaa goe_0012 Kuva 24b Kuva 24c Asenna kohdan "Vetotanko" mukaan Kuva 24d (Aikaisempi rakenne) 2 aluslaattaa Riippuen vetotangon pituudesta on joskus tarpeen olla yksi tai kaksi lisäjatkosta. Ne lukitaan aina molempiin osiin lukitusnesteellä (Loctite 270). Laipan tasalla oleva jatkos. Lisäjatkos vaadittaessa. Lukittu lukitusnesteellä (Loctite 270). Lukitsematta toimitettaessa. Lukittu lukitusnesteellä (Loctite 270). Lukitsematta toimitettaessa. Kuva 25. Vetotangon lukitus. goe_ fi, Rev. 9 23

24 5. Kiinnitä läpivienti muuntajan kanteen 6. Aluslaatta ja mutteri kiinnitetään kuvan 24b mukaisesti. Eräät pienemmät läpivientityypit, joissa ei ole tasauslaitetta vetotangossa, asennetaan kuvan 24c mukaisesti. Huomaa, että lautasjouset on asennettava kuvan mukaisesti oikean toiminnan takaamiseksi. Kierteet ja mutteri käsitellään voiteluaineella ABB Componentsin tehtaalla. Jos mutteria ei voi helposti ruuvata tankoon tasaisesti, laita tankoon varovasti Molykote 1000 rasvaa. Poista ylimääräinen Molykote tangosta rievulla. Jokaisen vetotangollisen läpiviennin mukana on tehtaalla mitattu arvo (b-a). Jos läpivienti ei ole normien mukainen, mitattu arvo ilmoitetaan. Kiristysmomentti on välillä Nm. HUOMAUTUS: Sen varmistamiseksi, että vetotankoon syntyy oikean vetovoima, mutteri pitää kiristää seuraavasti menetellen: A. Aluslaatta kuvan 24b mukaan ja asennus kuvan 26 mukaan. 1. Kiristä mutteri 10 Nm momenttiin ja mittaa vetotangon pään ulkonema (a) mutterin yläpinnasta. 2. Kiristä mutteria ja mittaa ulkonema (b). 3. Jatka mutterin kiristämistä kunnes toisen ja ensimmäisen mittauksen ero, (b-a) = pidennys, on taulukossa 3 annetun arvon mukainen. Jokainen kierros vastaa 2 mm lisäystä ulkonemassa. Jotta määrätty ulkonema saavutetaan, pitää kiristysmomentin olla välillä Nm. 4. Tarkista momenttiavaimella, että mutteri on kiristetty suuremmalla kuin 70 Nm momentilla. 5. Tarkista momenttiavaimella, että mutteria ei ole kiristettu suuremmalla kuin 140 Nm momentilla. Tarkistettava eromitta = b - a Kuva 26. goe_0014 B. Lautasjousialuslaatat kuvan 24c mukaan ja asennus kuvan 27 mukaan. 1. Kiristä mutteri momenttiin 140 Nm. 2. Löysää mutteria momenttiin 10 Nm ja mittaa vetotangon pään ukonema (a) mutterin yläpinnasta kuvan 27 mukaisesti. 3. Kiristä mutteria ja mittaa ulkonema (b). 4. Jatka mutterin kiristämistä kunnes toisen ja ensimmäisen mittauksen ero, (b-a) = pidennys, on taulukossa 3 annetun arvon mukainen. Jokainen kierros vastaa 2 mm lisäystä ulkonemassa. Samanaikaisesti kun määrätty ulkonema saavutetaan, pitää kiristysmomentin olla välillä Nm fi, Rev.9

25 Kuva 27. Vetotangon kiristys. 5. Tarkista momenttiavaimella, että mutterin kiristysmomentti on 70 Nm ja 140 Nm välillä. Taulukko 3. Mitat kiristysmomentin tarkistamiseksi. Tyyppi Eromitta (b-a) Tyyppi Eromitta (b-a) Tyyppi Eromitta (b-a) GOE (mm) GOE (mm) GOE (mm) ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 0.5 Jos ei ole mahdollista saavuttaa taulukon 3 arvoa Nm kiristysmomentilla, on otettava yhteys ABB. VAROITUS Näin menetellen saadaan riittävän suuri kosketusvoima läpiviennin eri osien välille. Laiminlyönnit tässä saattavat johtaa vaurioon. Vanhoissa GOE läpivienneissä on käytetty kahta lautasjousialuslaattaa, jotka on sijoitettu kuvassa 24d esitetyllä tavalla. Ne toimivat kuten tasoaluslaatta, mutta taulukossa 2 annettuun arvoon pitää lisätä 1 mm. 2.9 Läpiviennin asennus vaakasuoraan goek_007 Vaakasuoraan asennetussa GOE läpiviennissä on mittausulosotto normaalisti alaspäin. Vaihtoehto 1. Muuntajan täyttö tyhjön alaisena. Koska suurin osa läpiviennin sisällä olevasta ilmasta jää yläpään kammioon, kun läpivienti on asetettu kumoon, GOE läpivienti pitää aina täyttää öljyllä seuraavalla tavalla: Aseta läpivienti pystysuoraan ja avaa yksi öljyntäyttötulppa ylhäältä. Lisää puhdasta ja kuivaa muuntajaöljyä kunnes läpivienti on aivan täynnä. Laita tulppa takaisin ja kiristä se ja aseta läpivienti vaakasuoraan, niin että laipassa oleva reikä on ylöspäin. Poista peitelaatta tai tulppa välittömästi ja asenna läpivienti muuntajaan sitä kääntämättä ja kallistelematta. Vaihtoehto 2. Muuntajan täyttö ilman tyhjöä. Aseta läpivienti pystysuoraan ja avaa yksi öljyntäyttötulppa ylhäältä. Lisää puhdasta ja kuivaa muuntajaöljyä kunnes läpivienti on aivan täynnä. Laita tulppa takaisin ja kiristä se ja aseta läpivienti vaakasuoraan, niin että laipassa oleva reikä on ylöspäin. Poista peitelaatta tai tulppa välittömästi ja asenna läpivienti muuntajaan sitä kääntämättä ja kallistelematta fi, Rev. 9 25

26 2.10 Ulkoisen liittimen asennus HUOMAUTUS: Ennen johtimen liittimien asennusta alumiiniset ulkoiset liittimet täytyy huolellisesti puhdistaa teräsharjalla ja rasvata liitosvoiteella tai vaseliinilla. Alumiinisten ulkoisten liittimien sisäpuolinen kosketinpinta on tina-sinkki-pinnoitettu ja siksi teräsharjaa ei saa käyttää. Jotta saavutettaisiin oikea puristuspaine ja alhainen ylimenoresistanssi, on meneteltävä seuraavasti: 1. Puhdista huolellisesti kosketin- ja tiivistepinnat. 2. Voitele O-rengas Mobilgrease 28 rasvalla. 3. Asenna puristusrengas, O-rengas ja ulkoinen liitintappi ja laita ne sisäisen liitimen päälle. 4. Voitele kaikkien ruuvien kierteet ja kantojen alapinnat Molykote 1000 rasvalla tai muulla sopivalla aineella. 5. Aseta tasoaluslaatat ja ruuvit paikoilleen ja kiristä M10 ruuvit, jotka puristavat liitintapin sisäistä liitintä vasten. Kiristä ruuvit portaittain lopulliseen momenttiin 40 ±4 Nm. 6. Aseta taso- ja lautasjousialuslaatat ja M8 ruuvit, jotka pitävät tiivisteen puristusrengasta, paikoilleen. Kiristä ne niin, että ne puristavat tiivisteen paikalleen. Kiristä vastakkain vuoronperään lopullisenn momenttiin 20 ±2 Nm. HUOMAUTUS: On erittäin tärkeää, että molemmissa tapauksissa kiristys tapahtuu tasaisesti. Siksi ruuvit pitää kiristää portaittain vähitellen ja vuoronperään molemmilta puolilta. 1 2 Kiristysmomentti 20 Nm Kiristysmomentti 40 Nm 3 Kuva 28. Ulkoisen liittimen asennus. 1. Liitintappi 2. Kuusiokantainen ruuvi M8 x Kuusiokantainen ruuvi M10 x Lautasjousialuslaatta 8,4 x 18 x 1 (Belleville) 5. Aluslaatta 10,5 x 22 x 2 6. Tiiviste (O-rengas) 99,1 x 5,7 7. Tiivisteen puristusrengas 8. Läpiviennin yläpää 5 8 goel_ Nämä osat ovat mukana vain silloin, kun käytetään läpivientikaapelia fi, Rev.9

27 2.11 Laipan maadoitus Läpiviennin laippa on varustettu M12 kierrereiällä. Sen jälkeen, kun ruuvit, joilla läpivienti kiinnitetään muuntajasäiliöön, on kiristetty, laippa täytyy maadoittaa. Tämä estää sähköiset purkaukset läpiviennin laipan ja muuntajasäiliön välillä normaalissa käyttötilanteessa. Vaihtoehto 1 Laita runsaasti rasvaa (Mobilgrease 28 on suositeltavaa) suippokärkiseen maadoitusruuviin M12 (ruostumaton teräs A4-80 suositeltavaa). Kiristys 40 Nm lävistää muuntajasäiliön maalipinnan laipan alla.tämä tekee sähköisen kytkennän läpiviennin ja muuntajasäiliön välille pitäen ne samassa potentiaalissa. Vaihtoehto 2 Kytke joustava kaapeli läpivientilaipan M12 maadoitusreiän ja vastaavan muuntajassa olevan kytkentäpisteen välille. Voitele ruuvi (Mobilgrease 28 on suositeltavaa) ja kiristä M12 ruuvi läpiviennissä momenttiin 40 Nm. Kytke kaapelin toinen pää muuntajaan Odotusaika ennen jännitteen kytkemistä HUOMAUTUS: Kun läpivienti on ollut varastoituna vaakasuorassa, se täytyy nostaa pystyyn yläpää ylöspäin vähintään 12 tuntia ennen käyttöjännitteen kytkemistä ja vähintään 24 tuntia ennen koejännitteen kytkemistä. Jos läpivienti on ollut vahingossa varastoituna vaakasuorassa enemmän kuin vuoden, se täytyy sijoittaa pystysasentoon vähintään viikko ennen jännitteen kytkemistä. Tietty odotusaika ennen jännitteen kytkemistä saattaa olla tarpeen, jotta vältetään ilmakuplista läpiviennin pinnalla johtuvat ylilyönnit tai osittaispurkaukset. Valitse alla kuvatuista menettelytavoista ko. tapaukseen sopiva. Työhjönalaisena täytetty muuntaja Läpiviennistä johtuva odotusaika ei ole tarpeen. Tyhjökäsitellyllä öljyllä täytetty muuntaja Poista asennettaessa puhtaalla ja kuivalla siveltimellä kuplat pinnalta. Odota 6 tuntia ennen jännitteen kytkemistä. Kaasulla kyllästyneellä öljyllä täytetty muuntaja Poista asennettaessa puhtaalla ja kuivalla siveltimellä kuplat pinnalta. Odota 24 tuntia ennen jännitteen kytkemistä. Tyhjökäsitellyllä öljyllä täytetty muuntaja, jossa alennettu öljytaso Odota öljyn lopputäytön jälkeen 24 tuntia ennen jännitteen kytkemistä. Kaikissa tapauksissa lukuunottamatta tyhjönalaisena täytettyä muuntajaa pitää muuntajan keskiputki ilmata niin, että öljytaso nousee vähintään laipan korkeuteen. Tämä suoritetaan löysäämällä ulkoisen liittimen tiivistysmekanismia ja antamalla ilman virrata tätä kautta ulos fi, Rev. 9 27

28 2.13 Suositeltavat kokeet ennen jännitteen kytkemistä Seuraavat kokeet voidaan suorittaa läpiviennin eristyksen, tiiveyden ja virtatien tarkistamiseksi. Kokeet pitää tehdä asennuksen jälkeen, mutta ennen kuin läpiviennin ulkoinen liitin kytketään muuntoaseman sähköverkkoon. 1. Tiiveyskoe muuntajan ja läpiviennin laipan välille. 2. Läpiviennin ulkoisen liittimen tiiveyskoe. 3. Kapasitanssin ja tan δ mittaukset. 4. Ylimenoresistanssin tarkistus Tiiveyskoe muuntajan ja läpiviennin laipan välille Koska voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, siksi me viittaamme ohjeisiin, jotka on antanut yritys, joka on vastuussa muuntajan kokoonpanosta käyttöpaikalla. Yksi yksinkertainen esimerkki tiiveyskokeen tekemiseksi muuntajan ja läpiviennin laipan välille on käyttää liitua tai, ehkä helpommin, paperiliuskoja mahdollisten vuotojen ilmaisuun silloin, kun muuntaja on täynnä öljyä Läpiviennin ulkoisen liittimen tiiveyskoe Koska yläpään liitin sijaitsee usein ylempänä kuin muuntajan paisuntasäiliön öljytaso, vuoto tässä kohtaa on erityisen vaarallista, koska vesi voi päästä tätä tietä sisään suoraan muuntajan eristeisiin. Sen takia on suositeltavaa tehdä tiiveyskoe asennuksen jälkeen mieluummin ali- ja ylipaineella. Koska voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, siksi me viittaamme ohjeisiin, jotka on antanut yritys, joka on vastuussa muuntajan kokoonpanosta käyttöpaikalla. Yksi mahdollinen menetelmä on käyttää merkkikaasua: 1. Puhalla merkkikaasua keskiputkeen ennen ulkoisen liittimen asennusta. Öljytason muuntajassa täytyy olla läpiviennin alapään yläpuolella, mutta laipan alapuolella. 2. Nosta painetta keskiputkeen kohottamalla öljytasoa muuntajassa niin paljon kuin mahdollista. 3. Etsi mahdolliset vuodot tiivisteen kohdalta kaasuvuodon ilmaisimella (haistelijalla) fi, Rev.9

29 Kapasitanssin ja tan δ mittaukset VAROITUS Koska C 2 on normaalisti suhteellisen pieni, mittausulosotto ei saa milloinkaan olla aukikytkettynä kytkettäessä jännite muuntajaan. Se täytyy aina olla maadoitettuna tai kytkettynä ulkopuoliseen impedanssiin. Tarkista mittauksen jälkeen, että mittausulosoton kansi on asennettu kunnolla läpivientiin. On suositeltavaa mitata kapasitanssi asennuksen jälkeen. Mittaussilta kytketään ulkoisen liittimen ja mittausulosoton välille. Tämä on mahdollista tehdä irroittamatta läpivientiä muuntajasta, kun läpiviennissä on eristetty mittausulosotto, ks. kuva 2. Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy tuotetiedotteesta "Bushing diagnostics and conditioning". Muuntajan ollessa jännitteetön ja läpiviennin ulkoinen liitin irroitettuna mekaanisesti verkosta, poistetaan mittausulosoton kansi. Mittauslaite kytketään mittausulosottoon ja mittausjännite syötetään läpiviennin liittimeen. Kapasitanssi C 1 keskiputken ja mittausulosoton välillä ja kapasitanssi C 2 mittausulosoton ja maan välillä ovat merkittyinä arvokilpeen. Eri tyyppisten läpivientien nimelliskapasitanssit C 1 on listattuna taulukossa 4a ja 4b. C 2 on voimakkaasti riippuvainen viereisistä osista muuntajan sisällä, joten sille ei ole mahdollista ilmoittaa nimellisarvoa, joka pätisi kaikissa käyttötilanteissa. Taulukko 4a. Nimelliskapasitanssi [pf] (Toleranssi C 1 :lle on ± 10%. C 2 arvot ovat vain suuntaaantavia) 1600 A 2500 A A Tyyppi L3= 0 mm L3= 305 mm L3= 605 mm L3= 0 mm L3= 305 mm L3= 605 mm GOE C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C fi, Rev. 9 29

30 Taulukko 4b. Nimelliskapasitanssi [pf] (Toleranssi C 1 :lle on ± 10%. C 2 arvot ovat vain suuntaa-antavia) Tyyppi 2500 A A L3= 0 mm L3= 305 mm L3= 605 mm GOE C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C Häviökerroin vaihtelee läpiviennin rungon lämpötilan mukaan ja näinollen mitatut arvot pitää kertoa korjauskertoimella (kerroin), joka on annettu alla. Taulukko 5. Häviökertoimen vaihtelu lämpötilan funtiona. Läpiviennin rungon Kerroin lämpötilaan 20 C lämpötila C (IEC) 3-7 0, , , , , , , , , , fi, Rev.9

31 Ylimenoresistanssin tarkistus Ylimenoresistanssin mittausmenetelmä riippuu muuntajan rakenteesta. Yleensä virta syötetään läpiviennistä läpivientiin. Jännitehäviö ulkoisesta liittimestä ulkoiseen liittimeen mitataan. Resistanssi lasketaan ohmin lain mukaan, U = R. I. (U: Mitattu jännitehäviö. I: Läpimenevä virta. R: Piirin kokonaisresistanssi.) Kokonaisresistanssi on muuntajan käämin ja käämin liitäntäjohtimen resistanssien sekä läpiviennin johtimen ja liitoksen ylimenoresistanssien summa. Läpiviennin johtimesta johtuva resistanssin lisäys ei saa olla enempää kuin µω. Koska tavanomaisen suurmuuntajan yläjännitekäämin resistanssi on suuruusluokkaa 0,1..1 Ω, on tämä varsin karkea menetelmä, jota voidaan käyttää vain erittäin vakavien vaurioiden selvittelyyn virtapiirissä, kuten katkokset. Epäkuntoiset kosketukset voidaan löytää vain tekemällä tarkka mittaus jokaisen liitoskohdan yli tai mittaamalla lämpenemät käytön aikana infrapunakameralla (termokuvaus) fi, Rev. 9 31

32 3 Huolto 3 Huolto GOE läpiviennit ovat huoltovapaita. Läpivienneistä, joissa on öljytason tarkistusikkuna, on suositeltavaa todeta öljytaso laitoksen normaalin rutiinitarkastuksen yhteydessä. VAROITUS Läpiviennille ei voi suorittaa mitään töitä sen ollessa jännitteinen tai maadoittamaton. 3.1 Suositeltavat huolto- ja tarkistustoimenpiteet 1. Eristimen pinnan puhdistus 2. Kapasitanssin ja tan δ mittaukset. 3. Paikallisten ylikuumenemisten tarkistus liitoksista termokuvauksella (infrapunakamera) 4. Vuototarkistus 5. Öljytason tarkistus ja säätö Eristimen pinnan puhdistus HUOMAUTUS: Vältä liuottimen joutumista läpiviennin tiivisteeseen ja posliinin liitoksiin. Erityisen likaisissa käyttöolosuhteissa saattaa olla tarpeen puhdistaa posliinieristimen pinta. Tämä pitää tehdä vesuihkulla tai pyyhkimällä kostealla pyyhkeellä. Jos on tarpeellista, voi käyttää etyylialkoholia tai etyyliasetaattia Kapasitanssin ja tan δ mittaukset Katso kappaleesta 2. Asennus Paikallisten ylikuumenemisten tarkistus liitoksista termokuvauksella (infrapunakamera) Normaalisti läpiviennin ulkoinen liitin lämpenee maksimi nimellisvirralla C yli ympäröivän ilman. Merkittävästi korkeammat lämpötilat, erityisesti pienellä kuormitusvirralla, voivat olla merkki huonoista liitoksista Vuototarkistus Tarkista normaalin sähköaseman valvonnan yhteydessä silmämääräisesti esiintyykö vuotoja fi, Rev.9

33 3 Huolto Öljytason tarkistus ja säätö Läpivienneissä, joissa on kaksi öljytason tarkistusikkunaa ja öjytaso lämpötilassa 20 C täytyy olla näiden ikkunoiden välissä. Läpivienneissä, joissa on magneettinen öljytason osoitin, osoitus säädetty näyttämään, ettei öljytaso alita minimitasoa. Öljytaso normaalissa tai korkeassa lämpötilassa on yleensä niin ylhäällä, että osoitin näyttää asteikon yli. Jos öljytaso on liian alhaalla, täytyy lisätä puhdasta ja kuivaa muuntajaöljyä. Kuvan 1a mukaisen oikean öljytason A saamiseksi ota yhteyttä ABB. Öljytason säätö on sallittua vain, kun läpiviennin lämpötila on +5 C C. On suositeltavaa, että sulkutulppa varustetaan uudella tiivisteellä tarkistuksen jälkeen. Sulkutulppa kiristetään momenttiin 20 Nm. Muuta tietoa öljynäytteistä saa pyytämällä meiltä tuotetiedotteen , Bushing diagnositcs and conditioning". HUOMAUTUS: Normaalisti emme suosittele öljyn näytteenottoa tai läpiviennin avaamista. Läpivienti on suljettu ja tiiveys on testattu valmistuksen aikana. Öljynäytteen ottaminen tarkoittaa läpiviennin avaamista. Siten on myös olemassa tiiveysriski näytteenoton jälkeen. Lisäksi, kun ongelma tunnetaan, esim. suuri tehokerroin C 1 :n yli, tai näkyvä vuoto ovat oireita, joissa tarvitaan öljyn näytteenottoa ja kaasuanalyysiä tai öljytason tarkastusta. Pyydä tässä tapauksessa tuotetietoa " Bushing diagnostics and conditioning" Vaakasuoraan asennetun läpiviennin poisottaminen Kun läpivienti otetaan pois muuntajasta se on aivan täynnä öljyä. Tyhjennä pieni määrä öljyä pois ja sulje laipan reikä tiivisteellä ja peitelaatalla tai tulpalla. Aseta läpivienti pystysuoraan ja säädä sen öjytaso kohdan mukaisesti. 3.2 Käytöstä poisto käyttöiän loputtua Läpivienti sisältää seuraavia materiaaleja: - Johdinputki kuparia tai vähän seostettua alumiinia. - Liittimet kuparia, messinkiä tai vähän seostettua alumiinia, jotka voivat olla pinnoitettuja esimerkiksi hopealla, tinalla tai nikkelillä kerrospaksuuteen 20 µm asti. - Muuntajaöljyä, IEC 60296, class 2. - Muuntajaöljyllä kyllästetty kondensaattoriosa, joka sisältää paperia ja 1 % Al folioita. - Yläpään kammio, yläpään mutteri, mittausulosotto ja joustava liitos ovat Al seosta. - Laippan rakenne voi olla alumiiniseosta ta hitsattua terästä. - Öljytason tarkistusikkunan puristusrengas on pinnoitettua messinkiä. - Prismalasi on lasia. - Eristinosat ovat kvartsi- tai alumiinisilikaattipohjaista posliinia fi, Rev. 9 33

34 ABB Power Technologies AB Components Katuosoite: Lyviksvägen 10 Postiosoite: SE Ludvika, SWEDEN Puh Telefax Sähköposti: fi, Rev. 9,

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOB. Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOB. Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOB Asennus- ja huolto-ohje Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme ja sen sisältöä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää mihinkään

Lisätiedot

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje 2750 515-1 fi, Rev. 11, 2006-12-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa

Lisätiedot

Seinäeristimet, tyyppi GSA-AA Asennus- ja kunnossapito-ohje

Seinäeristimet, tyyppi GSA-AA Asennus- ja kunnossapito-ohje Seinäeristimet, tyyppi GSA-AA Asennus- ja kunnossapito-ohje 2750 515-133 fi, Rev. 2, 2001-05-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF varustettuna moottoriohjaimella tyyppiä BUF 3 Asennus- ja käyttöönotto-ohje 1ZSE 5492-115 fi, Rev. 3, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master sarjan leikkureille. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. CE-sarja Pehmeä E-Z Vac -kaksoiskerääjä Z Master 000 -sarjan leikkureille Mallinro: 9-990 -9 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje

Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje Käämikytkimet tyyppiä UZE ja UZF Moottoriohjain tyyppiä BUF 3 Korjausohje 1ZSE 5492-128 fi, Rev. 4, 1997-01-30 Tätä dokumenttia ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Asennusohje ANTTI M06 3W KUIVURIT YLÄSÄILIÖ (fi)

Asennusohje ANTTI M06 3W KUIVURIT YLÄSÄILIÖ (fi) Asennusohje ANTTI M06 3W KUIVURIT YLÄSÄILIÖ 0808 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 530 Kanunki, Kuusjoki Puh. +358 77 700 Fax +358 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi 01-01-010

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90

Pieni (590) 12...20 630 20 130 70 30 50 Iso (850) 20...32 825 30 210 90 45 90 LENTON KIERREMUHVIJATKOSTEN JA ANKKUREIDEN ASENNUS Toimitustila Ellei toisin ole sovittu, jatkokset tai ankkurit toimitetaan liitoskappale valmiiksi asennettuna toiseen liitettävään tankoon ja muhvin vapaa

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl.

Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359444 Versio 1.2 Osa nro 31359438 Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia, 4-syl. IMG-247665 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin, pistorasia,

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Korjausohje Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Korjausohje Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä käyttää

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31359727 Versio 1.3 Osa nro 31414266, 31359740, 31359718 Vetokoukku, kiinteä Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31359727 - V1.3 Sivu 1 / 41 Materiaali

Lisätiedot

Eristinadapteri PITO-E

Eristinadapteri PITO-E Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa

Lisätiedot

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli RAKENNUSOHJE Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli 295 Lehden nro 69 mukana sait seitsemän uutta osaa, jotka kuuluvat mittakaavan 1:7 F2007 autosi GX-21-moottorin mekaaniseen kokonaisuuteen.

Lisätiedot

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400)

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400) SCdefault -3 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Vetokoukku, kiinteä ja irrotettava Accessories Part No. Group Date Instruction

Lisätiedot

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus.

3 Seisontavalo 2 Valon kannatin (vain sarja ) 2 Lukkopultti (#10 1/2 tuumaa) (vain 4 sarja ) 4 Seisontavalojen asennus. Form No. Ajovalo- ja katsastusvarustussarja 202-malli ja uudempi Workman HD -työajoneuvo Mallinro: 20-5030 Mallinro: 20-5045 3386-909 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30668471 1.2 30682095, 30682096 Vetokoukku, kiinteä M8901547 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sivu 2 / 16 IMG-223189 Sivu 3 / 16 IMG-213320

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

Midwest PetGate koiraportti

Midwest PetGate koiraportti Midwest PetGate koiraportti Asennusohje malleihin 2929sw gl, 2939sw gl 2929sg gl, 2939sg gl. TÄRKEÄÄ TIETOA Pura kaikki osat laatikosta. Säilytä laatikko ja pakkausmateriaalit, kunnes tuote on kasattu.

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä Ohje nro Versio Osa nro 9172666 1.0 Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä M3903274 Sivu 1 / 8 Varuste A0000162 A0000161 M8802509 Sivu 2 / 8 M3903275 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla

Asennusohjeet Sektoroitu ENVENTUS-roottori vaipalla Lämmönsiirrin sisältää: Vaipan kahdessa osassa Roottorilohkot Navan, akselit, laakerit ja peitelevyt Puolat Kotelon, lukkomutterit ja kiristysruuvit Asennustarvikkeet: Kehikko ja narut Kiristyshihna (väh.

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Varaosaluettelo Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä Installation instructions, accessories Ohje nro 30698770 Versio 1.3 5 Osa nro 30698764, 30754576, 30754968 Vetokoukku, kiinteä IMG-211570 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 30698770 - V1.3 Sivu

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Valintaventtiilisarja Multi Pro WM -ruiskutuslaite Mallinro: 130-7190 Form No. 3386-265 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Lamelliverhojen asennusohjeet

Lamelliverhojen asennusohjeet 9728BFI Lamelliverhojen asennusohjeet 2017-08 Willab Garden AB pidättää oikeuden materia muutoksiin, ohjeisiin ja muotoiluun. 2017-08-30/ml Tomtaholmsvägen 11 Östra Karup 269 21 Båstad RUOTSI Puh. 09 615

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet

Saab. 900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. Suksien-/lumilaudanpitimet SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Suksien-/lumilaudanpitimet MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30756782 1.3 30660691 Vetokoukku, kiinteä IMG-218040 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 IMG-217920 IMG-308223 Sivu 2 / 14 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , , Installation instructions, accessories Ohje nro 30796884 Versio 1.3 Osa nro 30796879, 30796876, 31359712, 31359714 Vetokoukku, kiinteä IMG-211570 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 30796884 - V1.3

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, Hitch. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 21 IMG

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, Hitch. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 21 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 30796885 Versio 1.1 Osa nro 30796880 Vetokoukku, Hitch IMG-228967 Volvo Car Corporation Vetokoukku, Hitch- 30796885 - V1.1 Sivu 1 / 21 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

liittimet, kiristysliitos

liittimet, kiristysliitos 1 Muoviputken liittimet, kiristysliitos Kotimainen, tyyppihyväksytty HELA-muoviputkenliitin on tarkoitettu kiinteistöjen kylmävesitaan korkealaatuista sinkkikadonkestävää erikois- HELA-liittimien raaka-aineena

Lisätiedot