Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr

2 Sisällysluettelo Tärkeitä turvallisuusohjeita...4 Laitteen osat Keittotaso...13 Hipaisukytkimet / Osoittimet Keittoalueiden tiedot...16 Pidä huolta ympäristöstäsi...17 Ennen ensimmäistä käyttökertaa...18 Ensimmäinen puhdistus Käyttöönotto Induktio...19 Toimintaperiaate...19 Käytöstä aiheutuvat äänet...20 Valmistusastiat...21 Säätöalueet Käyttö...23 Käyttöperiaate...23 Näin kytket keittotason päälle...24 Tehon säätäminen / muuttaminen PowerFlex-keittoalue...24 Alkukuumennusautomatiikka...25 Booster-toiminto Lämpimänäpito...28 Kytkeminen pois päältä ja jälkilämmön osoitin...29 Energiansäästövihjeitä...30 Ajastin...31 Hälytyskello...31 Keittoalueen kytkeminen pois päältä automaattisesti...32 Aikatoimintojen käyttö samanaikaisesti

3 Sisällysluettelo Lisätoiminnot...34 Stop and Go Recall...34 Turvatoiminnot Käytön estävä turvalukitus...35 Turvakatkaisu Ylikuumenemissuoja...37 Puhdistus ja hoito...38 Mitä tehdä, jos...?...40 Erikseen ostettavat lisävarusteet...43 Turvallisuusohjeita asentamista varten Turvaetäisyydet...45 Ohjeita asennukseen...49 Sijoitusmitat...50 Upotus työtasoon...51 Sähköliitäntä Verkkoliitäntäjohto...53 Sähkökytkentäkaaviot...54 Huolto / arvokilpi / takuu

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä keittotaso täyttää asetetut turvamääräykset. Asiattomasta käytöstä voi kuitenkin aiheutua vaaratilanteita keittotason käyttäjälle. Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää keittotasoa. Käyttöohjeessa on tärkeitä laitteen turvallisuutta, käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja keittotason vahingoittumisen. Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä keittotasoa käytetään käyttöohjeiden vastaisesti tai muuten huolimattomasti. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat keittotason toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. 4

5 Tärkeitä turvallisuusohjeita Asianmukainen käyttö Tämä keittotaso on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä keittotasoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Keittotasoa saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruokien valmistukseen ja lämpimänäpitoon. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään tätä keittotasoa turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä keittotason toiminnasta, saavat käyttää keittotasoa vain, jos heidän toimintaansa valvotaan koko ajan. Tällaiset henkilöt saavat käyttää keittotasoa ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten keittotasoa käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita keittotason käyttöön saattaa liittyä. 5

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kotona on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla keittotasosta, jollet valvo heidän toimintaansa koko ajan. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää keittotasoa ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on tunnistettava laitteen vääränlaiseen käyttöön liittyvät vaaratilanteet. Lapset eivät saa puhdistaa keittotasoa ilman valvontaa. Valvo keittotason läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Keittotaso kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Pidä siksi lapset loitolla kuumasta laitteesta, kunnes se on jäähtynyt niin etteivät lapset voi vahingossakaan polttaa itseään. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. Palovamman vaara! Älä säilytä keittotason päällä tai takana olevalla vapaalla työtasolla esineitä, jotka voisivat kiinnostaa lapsia. Lapsille voi tulla houkutus kiivetä laitteen päälle. Palovamman vaara! Aseta kuumat kattilat ja pannut keittotasolle aina siten, etteivät lapset vedä pääse vetämään niitä keittotasolta päälleen ja polttamaan itseään. Käytä käytön estävää turvalukitusta, niin lapset eivät pääse vahingossa kytkemään keittotasoa päälle. Kun käytät keittotasoa, kytke lukitustoiminto päälle, jotteivät lapset pääse vahingossa muuttamaan valitsemiasi asetuksia. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tekninen turvallisuus Asiattomista asennus- ja huoltotöistä sekä korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Asennus- ja huoltotyöt sekä korjaukset on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Vahingoittunut keittotaso voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista keittotaso ulkoisten vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta laitetta. Keittotason sähköturvallisuus on taattu vain, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on erittäin tärkeää. Pyydä tarvittaessa sähköasentajaa tarkistamaan maadoitus. Ennen kuin kytket keittotason sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Jos olet epävarma, kysy neuvoa sähköasentajalta. Älä liitä keittotasoa sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara). Keittotasoa saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu. Tämän keittotason käyttö muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. laivoissa) on kiellettyä. Keittotason sähköä johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Muutokset laitteen sähköisissä tai mekaanisissa rakenteissa voivat vahingoittaa laitteen toimintaa. Älä missään tapauksessa avaa keittotason ulkovaippaa. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Takuuaikana tehtävät korjaukset on aina annettava Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain näistä osista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Keittotasoa ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen kellokytkimen tai etäkäyttöjärjestelmän kanssa. Keittotason saa liittää sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja. Vahingoittuneen verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa ja asentaa vain valtuutettu sähköasentaja (ks. kohtaa "Sähköliitäntä") Keittotaso täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Toimi jollakin seuraavista tavoista: kytke laitteen automaattisulake pois päältä, tai kierrä laitteen sulake kokonaan irti sulaketaulusta, tai vedä pistotulppa (jos sellainen on) pistorasiasta. Älä vedä liitäntäjohdosta, vaan tartu pistotulppaan. Jos keittotasoon on asennettu lähetinmoduuli, myös lähetinmoduuli täytyy irrottaa sähköverkosta asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Sähköiskun vaara! Jos havaitset keittotasossa vikaa, halkeamia tai säröjä, älä ota keittotasoa käyttöön, ja kytke päällä oleva keittotaso välittömästi pois päältä. Irrota laite sähköverkosta esimerkiksi irrottamalla sulake sulaketaulusta. 8

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita Asianmukainen käyttö Valvo keittotason toimintaa koko ajan, kun kypsennät ruokia öljyssä tai rasvassa, sillä öljy ja rasvat voivat syttyä palamaan. Älä koskaan sammuta öljy- ja rasvapaloa vedellä. Kytke keittotaso pois päältä ja tukahduta liekit varovasti esim. kattilankannella tai sammutuspeitteellä. Liekit voivat sytyttää liesituulettimen rasvansuodattimet palamaan. Älä koskaan liekitä ruokia liesituulettimen alla. Kun suihkepullot, helposti syttyvät nesteet tai syttyvät materiaalit kuumenevat liikaa, ne saattavat syttyä itsestään. Älä siksi koskaan säilytä herkästi syttyviä esineitä suoraan keittotason alla olevissa vetolaatikoissa. Mahdollisten laatikossa pidettävien ruokailuvälinelokeroiden on oltava kuumuutta kestävää materiaalia. Älä koskaan kuumenna valmistusastioita tyhjinä. Ilmatiiviisti suljettuihin tölkkeihin muodostuu umpioimisen ja kuumentamisen aikana ylipaine, joka voi saada tölkit halkeamaan. Älä siksi käytä keittotasoa tällaisten tölkkien umpioimiseen ja kuumentamiseen. Jos peität keittotason suojuksilla tms. esineillä, esineet voivat syttyä palamaan, hajota tai sulaa, jos kytket keittotason vahingossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma. Älä siksi koskaan peitä keittotasoa keittolevyn suojuksilla, liinalla tai liesisuojalla. Jos käytät keittotason läheisyydessä jotain piensähkölaitetta, kuten sauvasekoitinta tai sähkövatkainta, varo ettei sähkölaitteen verkkoliitäntäjohto pääse kosketuksiin kuuman keittotason kanssa. Verkkoliitäntäjohdon sähköeristys voi vahingoittua. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos keittotaso on sijoitettu kalusteoven taakse, keittotasoa saa käyttää vain kalusteovi avattuna. Sulje kalusteovi vasta, kun jälkilämmön osoittimet ovat sammuneet. Keittotaso kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Keittoalueisiin voi koskea vaaratta vasta, kun niiden jälkilämmön merkkivalot ovat sammuneet. Voit saada palovammoja kuumaa keittoaluetta koskettaessasi. Käytä aina patakintaita, pannulappuja tai vastaavia suojavälineitä, kun työskentelet kuuman keittotason äärellä. Tarkista kuitenkin, etteivät patakintaat tai pannulaput ole kastuneet tai muuten kosteat. Märät tai kosteat tekstiilit eristävät lämpöä huonosti, jolloin voit polttaa kätesi. Jos keittotaso on päällä, jos kytket keittotason epähuomiossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma, keittotasolla olevat metalliesineet saattavat kuumentua (palovamman vaara). Muut keittoalueelle unohtuneet materiaalit voivat sulaa tai syttyä palamaan. Kosteiden kattilankansien alle voi syntyä tyhjiö, jolloin ne takertuvat kiinni keittotasoon. Älä käytä keittotasoa laskutilana. Kytke aina kaikki keittoalueet pois päältä käytön jälkeen! Jos kuumalle keittotasolle pääsee sokeria, sokeria sisältäviä ruokia, muovia tai alumiinifoliota siten, että ne ehtivät sulaa, ne vahingoittavat keraamista pintaa keittotason jäähtyessä. Kytke tällöin keittotaso välittömästi pois päältä ja kaavi tasolle joutuneet aineet heti pois lasikaapimella tason ollessa vielä kuuma. Suojaa kätesi esim. patakintailla. Puhdista keittoalueet lopuksi vielä keraamisen tason puhdistusaineella, kun keittotaso on kokonaan jäähtynyt. Kuiviin kiehuvat kattilat voivat vahingoittaa keraamista tasoa. Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Karheat kattilan- ja pannunpohjat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Käytä ainoastaan sileäpohjaisia kattiloita ja pannuja. Suola, sokeri tai esim. vihannesten mukana tullut hiekka saattavat naarmuttaa keittotasoa, jos niitä pääsee kattilanpohjan alle. Varmista siksi aina, että sekä keittotason keraaminen pinta että valmistusastian pohja ovat puhtaita ennen kuin asetat valmistusastian keittotasolle. Jo suolasirotin voi huonolla onnella aiheuttaa tasolle pudotessaan halkeaman tai naarmun. Varo, ettet pudottele kevyitäkään esineitä keraamiselle pinnalle. Hipaisukytkimien ja merkkivalojen päälle asetetut kuumat esineet saattavat vahingoittaa keraamisen pinnan alla olevaa elektroniikkaa. Älä missään tapauksessa aseta kuumia kattiloita tai pannuja hipaisukytkimien ja merkkivalojen päälle. Koska induktioalueet toimivat erittäin nopeasti, tyhjänä kuumennetun valmistusastian pohjan lämpötila saattaa kuumeta yllättävän nopeasti öljyjen tai rasvojen itsesyttymislämpötilaan. Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! Kuumenna öljyjä tai rasvoja enintään minuutin ajan äläkä koskaan käytä tähän booster-toimintoa. Jos sinulla on sydämentahdistin: Huomaa, että päälle kytketyn keittotason välittömään läheisyyteen syntyy sähkömagneettinen kenttä. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä vaikuttaisi sydämentahdistimen toimintaan. Jos olet epävarma, kysy neuvoa hoitavalta lääkäriltäsi tai sydämentahdistimen valmistajalta. Päälle kytketyn keittotason sähkömagneettinen kenttä voi vahingoittaa magnetoituvia esineitä. Älä säilytä tällaisia esineitä, kuten pankkikortteja, tallennusvälineitä tai laskimia päälle kytketyn keittotason välittömässä läheisyydessä. 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Metalliesineet, joita säilytetään keittotason alla olevassa vetolaatikossa, saattavat kuumeta, kun keittotasoa käytetään pitkän aikaa suurilla tehoilla. Älä siksi säilytä metalliesineitä suoraan keittotason alla olevassa vetolaatikossa. Keittotasossa on jäähdytyspuhallin. Jos keittotason alle on asennettu vetolaatikosto, huolehdi siitä, että ylimmän vetolaatikon sisällön ja keittotason alapinnan väliin jää tarpeeksi tilaa tehokkaalle ilmanvaihdolle. Ylimmässä laatikossa ei saa säilyttää teräesineitä tai paperin kaltaisia kevyitä tavaroita. Tällaiset esineet voivat päästä jäähdytyspuhaltimen ilmanvaihtoaukkoihin tai imun vaikutuksesta peittää aukot kokonaan, jolloin ne vahingoittavat puhallinta ja heikentävät jäähdytystä. Älä koskaan käytä kahta valmistusastiaa samanaikaisesti samalla keitto- tai paistoalueella tai PowerFlex-keittoalueella. Puhdistus ja hoito Höyryilmatoimisen puhdistuslaitteen höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä siksi koskaan käytä keittotason puhdistukseen höyrypuhdistimia. Jos olet asentanut keittotason pyrolyysiuunin päälle, älä käytä keittotasoa pyrolyysitoiminnon aikana, koska se voi laukaista keittotason ylikuumenemissuojan (ks. turvatoimintoja käsittelevää kappaletta). 12

13 Laitteen osat Keittotaso PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster-toiminto PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster-toiminto PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster-toiminto PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster-toiminto + yhdistettävissä yhdeksi PowerFlex-keittoalueeksi + yhdistettävissä yhdeksi PowerFlex-keittoalueeksi Ohjaustaulu 13

14 Laitteen osat Hipaisukytkimet / Osoittimet Osakuva min 14

15 Hipaisukytkimet Virtakytkin Stop and Go Ajastin - Keittotason kytkeminen päälle - Vaihto toiminnosta toiseen - Poiskytkeytymisajan valinta (ks. "Keittoalueen kytkeminen pois päältä automaattisesti") Ajan asettaminen Lämpimänäpito Tehon säätäminen PowerFlex-keittoalueen kytkeminen päälle + Käytön estävä lukitus Merkkivalot Turvalukitus Keittoalueen näyttö 0 = Keittoalue käyttövalmiina ^ = Lämpimänäpito 1-9 = Keittoalueiden tehot f = Teho 1 TwinBooster h = Booster / Teho 2 TwinBooster ß = Kattila puuttuu tai väärää materiaalia (ks. kappaletta "Induktio") # = Jälkilämmön osoitin F = Alkukuumennusautomatiikka = Automaattinen poiskytkeytyminen ohjelmoitu Ajastimen näyttö = Aika minuutteina = Merkkivalo = Hälytysajan näyttö Laitteen osat Käytettävän keittoalueen symboli 15

16 Laitteen osat Keittoalueiden tiedot Keittoalue + + pienin / suurin cm* Teho W (liitäntä 230 V**) normaali TwinBooster, teho 1 TwinBooster, teho / 15x23 23x39 normaali TwinBooster, teho 1 TwinBooster, teho Yhteensä: 7300 * Ilmoitetun alueen sisällä voidaan käyttää halkaisijaltaan kaikenkokoisia valmistusastioita. ** Ilmoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan. 16

17 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalin kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii kuljetuspakkauksen talteenotosta. Vanhan laitteen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Voit tiedustella kierrätysmahdollisuuksia myös omalta kauppiaaltasi. Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne keräyspisteeseen. 17

18 Ennen ensimmäistä käyttökertaa Kiinnitä laitteen mukana toimitettu irrallinen arvokilpi sille varattuun kohtaan tämän käyttöohjeen kappaleessa "Arvokilpi". Ensimmäinen puhdistus Poista keittotasosta mahdolliset suojakalvot ja tarrat. Pyyhi laite ennen ensimmäistä käyttökertaa kostealla liinalla ja kuivaa pinta lopuksi. Käyttöönotto Koskee vain kehyksettömiä keittotasoja (joissa viistetty lasireunus): Ensimmäisinä päivinä asennuksen jälkeen keittotason ja työtason välissä voi näkyä vielä pieni rako. Rako pienenee keittotason käytön myötä. Rako ei kuitenkaan missään tapauksessa vaaranna laitteen sähköturvallisuutta. Metalliset osat on suojattu hoitoaineella. Hoitoaine saattaa ensimmäisellä kuumennuskerralla aiheuttaa ohimenevää käryä ja höyryä. Myös induktiokäämien kuumeneminen aiheuttaa käryä ensimmäisten käyttötuntien aikana. Käryn muodostuminen vähenee seuraavilla käyttökerroilla ja loppuu vähitellen kokonaan. Käryn ja mahdollisen höyryn muodostuminen on ohimenevä ilmiö, joka ei ole merkki mistään virheellisistä kytkennöistä tai laitteessa olevasta viasta. Ne eivät ole myöskään terveydelle haitallisia. Huomaa myös, että induktioalueilla valmistusastia kuumenee huomattavasti nopeammin kuin tavallisilla keittolevyillä. 18

19 Toimintaperiaate Induktio Jokaisen induktioalueen alla on induktiokäämi. Kun kytket induktioalueen päälle, käämi synnyttää magneettikentän, joka vaikuttaa suoraan valmistusastian pohjaan ja kuumentaa sen. Induktioalue lämpenee siten vain epäsuorasti valmistusastian pohjasta syntyvästä säteilylämmöstä. Induktio toimii vain, jos valmistusastian pohja on valmistettu magnetoituvasta metallista (ks. kohtaa "Valmistusastiat"). Induktio tunnistaa automaattisesti valmistusastian pohjan koon. Käyttämäsi keittoalueen näyttöruudussa alkaa vilkkua merkki ß vuorotellen valitsemasi tehon numeron kanssa, jos induktioalueella ei ole valmistusastiaa tai jos astia on väärää materiaalia (muuta kuin magnetisoituvaa metallia). jos valmistusastian pohjan halkaisija on liian pieni. jos nostat valmistusastian pois induktioalueelta. Jos asetat induktioalueelle keittoastian 3 minuutin kuluessa, merkki ß sammuu, ja induktioalue alkaa toimia normaalisti. Muussa tapauksessa induktioalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä 3 minuutin kuluttua. Palovamman vaara! Jos keittotaso on päällä, jos kytket sen vahingossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma, tasolle kuulumattomat metalliesineet kuumenevat. Älä siksi säilytä metallisia esineitä (esim. ruokailuvälineitä) keittotason päällä. Kytke aina kaikki keittoalueet pois päältä käytön jälkeen. 19

20 Induktio Käytöstä aiheutuvat äänet Kun käytät induktioalueita, valmistusastiat voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ääniä sen mukaan, mistä materiaalista ne on valmistettu ja miten niiden pohja on käsitelty: Hurinaa voi kuulua, kun käytät suuria tehoja. Kun alennat tehoa, surina heikkenee ja häviää lopulta kokonaan. Ritinää voi kuulua valmistusastioista, joiden pohja on valmistettu metallisekoitteista (ns. kerrospohja). Vinkunaa voi kuulua, kun käytät pareina toimivia induktioalueita samanaikaisesti täydellä teholla (ks. kohtaa "Booster-toiminto"), ja kummallakin induktioalueella on valmistusastia, jonka pohja on valmistettu metallisekoitteista (ns. kerrospohja). Napsahdukset voivat aiheutua induktiotason elektroniikan toiminnasta, varsinkin alhaisilla tehoilla. Surinaa voi kuulua, kun jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle. Jäähdytyspuhallin käynnistyy laitteen elektroniikan suojaamiseksi, kun käytät keittotasoa pitkään suurilla tehoilla. Jäähdytyspuhallin voi käydä vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet kytkenyt laitteen pois päältä. 20

21 Valmistusastiat Induktio Seuraavat materiaalit sopivat induktiokäyttöön: teräs, jossa on magnetoituva pohja, emaloitu teräs, valurauta. Seuraavat materiaalit eivät sovi induktiokäyttöön: teräs ilman magnetoituvaa pohjaa, alumiini tai kupari, lasi ja keramiikka, kivitavara. Jollet ole varma, sopiiko valmistusastia käytettäväksi induktioalueella, voit tarkistaa asian pitämällä erillistä magneettia astian pohjaa vasten. Jos magneetti tarttuu astian pohjaan, astia sopii induktiokäyttöön. Ota huomioon, että valmistusastian pohjan käyttöominaisuudet vaikuttavat myös valmistustuloksen tasaisuuteen. Hyödynnät induktiota mahdollisimman hyvin, kun valitset valmistusastian, jonka pohja mahtuu induktioalueen uloimman ja sisimmän merkinnän väliin. Jos valmistusastia on sisintäkin merkintää pienempi, keittoalue reagoi tällöin ikään kuin keittoalueella ei olisi lainkaan valmistusastiaa. Huomaa myös, että pannujen ja kattiloiden halkaisija ilmaistaan yleensä suurimmasta mahdollisesta halkaisijasta tai kannen halkaisijasta. Tärkeintä tässä yhteydessä on kuitenkin valmistusastian pohjan halkaisija, joka on yleensä ilmoitettua halkaisijaa pienempi. Palovamman vaara! Jos valmistusastia on vain osittain keitto- tai paistoalueen päällä, astian kahvat saattavat kuumeta erittäin kuumiksi. Aseta siksi aina valmistusastiat keitto- ja paistoalueiden keskelle. 21

22 Säätöalueet Tehoalue Voin sulatus 1-2 Liivatteen liuotus Maitopohjaisten puurojen keittäminen 2 Pienten nestemäärien lämmitys 3 Riisin haudutus Vihannesten sulatus yhtenä kimpaleena (esim. pinaatti) Nestemäisten ja puolikiinteiden ruokien lämmitys Munakkaiden valmistus ja munien paistaminen ruskistamatta Marjojen höyryttäminen Pastan keittäminen Vihannesten höyryttäminen, kalan sulatus ja pakasteiden lämmitys Isojen määrien alkukuumennus ja keittäminen, esim. pataruoat Kastikkeiden valmistus, esim. hollandaise Munien hellävarainen paistaminen (ilman rasvan ylikuumentamista) Kalan, leikkeiden, makkaroiden jne. hellävarainen paistaminen (ilman rasvan ylikuumentamista) Perunakuorukoiden, ohukaisten, blinien jne. valmistus Haudutettavien ruokien alkukuumennus 8 Ison vesimäärän kiehauttaminen 9 Alkukuumennus Taulukossa annetut tehot ovat ohjearvoja. Induktiokäämin teho vaihtelee valmistusastian pohjan koon ja materiaalin mukaan. Kun käytät omia valmistusastioitasi, on mahdollista, että astioillesi sopivat tehot poikkeavat hieman yllämainituista. Parhaimmat mahdolliset säätöalueet kullekin valmistusastialle voit määrittää käytännön käytön aikana

23 Käyttö Käyttöperiaate Tässä keraamisessa tasossa on elektroniset hipaisukytkimet, jotka reagoivat sormen kosketukseen. Käytä keittotasoa koskemalla sormellasi haluamiasi hipaisukytkimiä. Laitteesta kuuluu merkkiääni aina, kun jokin kytkin reagoi kosketukseesi. Jos hipaisukytkimet ovat likaisia tai jos niiden päällä on jotain ylimääräistä, ne eivät reagoi kosketukseesi. Ääritilanteessa tämä saattaa aiheuttaa sen, että keittotaso kytkeytyy päälle tai pois päältä itsestään (katso kappale "Turvakatkaisu"). Keraamisen tason alla oleva elektroniikka saattaa vahingoittua, jos asetat kuumia keittoastioita hipaisukytkimien tai osoittimien päälle. Pidä hipaisukytkimet ja osoittimet aina puhtaina, älä säilytä niiden päällä esineitä äläkä aseta niiden päälle kuumia astioita. 23

24 Käyttö Näin kytket keittotason päälle Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! Kosketa virtakytkintä. Kaikkien keittoalueiden näyttöihin ilmestyy 0. Jollet tee mitään valintoja, koko keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä muutaman sekunnin kuluttua. Tehon säätäminen / muuttaminen Kosketa haluamasi keittoalueen numeroasteikosta haluamasi tehon numeroa. Valitsemasi teho näkyy keittoalueen näytössä. PowerFlex-keittoalue Voit liittää kaksi peräkkäistä PowerFlex-keittoaluetta toisiinsa yhdeksi suureksi PowerFlex-keittoalueeksi. PowerFlex-keittoaluetta käytetään etumaisen keittoalueen valitsimilla, takimmaisen keittoalueen näytössä näkyy symboli. Ottaminen käyttöön/pois käytöstä Kosketa hipaisukytkintä. 24

25 Alkukuumennusautomatiikka Käyttö Kun olet kytkenyt alkukuumennusautomatiikan päälle, keittoalue kuumenee aluksi suurimmalla teholla (alkukuumennusvaihe) ja kytkeytyy sitten valitsemallesi jatkokypsennysteholle automaattisesti. Alkukuumennusaika määräytyy valitsemasi jatkokypsennystehon perusteella (katso taulukkoa). Kytkeminen päälle Kosketa haluamasi jatkokypsennystehon numeroa niin pitkään, että laitteesta kuuluu merkkiääni ja valitsemasi jatkokypsennystehon numero alkaa vilkkua. Alkukuumennuksen aikana jatkokypsennystehon numero vilkkuu näytössä vuorotellen kirjaimen A kanssa (ks. taulukko). Jos muutat jatkokypsennystehoa kesken alkukuumennuksen, alkukuumennusautomatiikka kytkeytyy pois päältä. Kytkeminen pois päältä Kosketa valitsemaasi jatkokypsennystehoa niin pitkään, että näyttö lakkaa vilkkumasta ja alkaa palaa yhtäjaksoisesti. tai Valitse jokin toinen teho. Jatkokypsennysteho Alkukuumennusaika minuuttia ja sekuntia (n.) 1 0:15 2 0:15 3 0:25 4 0:50 5 2:00 6 5:50 7 2:50 8 2:

26 Käyttö Booster-toiminto Induktioalueissa on joko tavallinen booster-toiminto tai TwinBooster-toiminto (ks. "Laitteen osat"). Booster-toiminnoilla voit nostaa keittoalueen tehoa keittääksesi suuria määriä nopeasti, esim. vettä pastan keittämistä varten. Voit käyttää booster-tehoa enintään 10 minuuttia kerrallaan. Vaikka nostaisit valmistusastian pois keittoalueelta booster-toiminnon aikana, boosterin käyttöaika jatkaa kulumistaan. Kun booster-toiminto on päättynyt, keittoalue palaa automaattisesti teholle 9. Keittoalueista aina kaksi toimii keskenään pareina, jotta toinen näistä keittoalueista pystyisi tuottamaan boosterin tarvitseman tehon. Booster-toiminto ottaa tarvitsemansa tehon kyseiseen keittoalueeseen liitetystä keittoalueesta. Tällä voi olla seuraavia vaikutuksia: - alkukuumennusautomatiikka kytkeytyy pois päältä - keittoalueen teho alenee - kyseiseen keittoalueeseen liitetty keittoalue kytkeytyy pois päältä. 26

27 Käyttö Booster-toiminnon kytkeminen päälle Kosketa haluamasi keittoalueen numeroasteikon numeroa "9" kaksi kertaa. Keittoalueen näyttöön ilmestyy h. TwinBoosterin kytkeminen päälle Teho 1 Kosketa haluamasi keittoalueen numeroasteikon numeroa "9" kaksi kertaa. Keittoalueen näyttöön ilmestyy f. Teho 2 Kosketa haluamasi keittoalueen numeroasteikon numeroa "9" kolme kertaa. Keittoalueen näyttöön ilmestyy h. Booster-/TwinBooster-toiminnon kytkeminen pois päältä Valitse jokin toinen teho. 27

28 Käyttö Lämpimänäpito Etumaisissa keittoalueissa ja kaksiosaisessa PowerFlex-keittoalueessa on lämpimänäpitoteho. Lämpimänäpitotehoa ei saa käyttää kylmien ruokien uudelleen lämmittämiseen, vaan juuri valmistuneen, vielä kuuman ruuan lämpimänäpitoon. Kun valitset lämpimänäpitotehon, keittoalue pysyy päälle kytkettynä enintään 2 tuntia. Lämpimänäpitotehon kytkeminen päälle/pois päältä Kosketa haluamasi keittoalueen hipaisukytkintä. Neuvoja Säilytä ruuat lämpimänä niiden omissa valmistusastioissa (kattilassa/pannussa). Peitä valmistusastia kannella lämpimänäpidon aikana. Lämpimänäpidon aikana ruokaa ei tarvitse sekoittaa. Ruuan ravintoarvo alkaa heiketä heti elintarvikkeiden valmistamisen yhteydessä, ja heikkeneminen jatkuu lämpimänäpidon aikana. Mitä kauemmin pidät ruokaa lämpimänä, sitä heikommaksi sen ravintoarvo käy. Pidä siksi lämpimänäpitojaksot mahdollisimman lyhyinä. 28

29 Kytkeminen pois päältä ja jälkilämmön osoitin Käyttö Keittoalueen kytkeminen pois päältä Kosketa kyseisen keittoalueen numeroasteikon numeroa "0". Keittoalueen näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan 0. Jos keittoalue on vielä kuuma, näyttöön ilmestyy hetken kuluttua jälkilämmön osoitin. Koko keittotason kytkeminen pois päältä Kosketa virtakytkintä. Nyt kaikki keittotason keittoalueet on kytketty pois päältä. Samalla vielä kuumien keittoalueiden näyttöön ilmestyy jälkilämmön osoitin. Jälkilämmön osoittimet Jälkilämmön osoittimen palkit sammuvat yksi kerrallaan sitä mukaa kuin keittoalue jäähtyy. Viimeinen palkki sammuu vasta, kun keittoalueeseen on täysin turvallista koskea. Palovamman vaara! Älä koske keittoalueisiin niin kauan kuin jälkilämmön osoittimet palavat. 29

30 Energiansäästövihjeitä Käytä mahdollisuuksien mukaan kannellisia kattiloita ja pannuja. Näin lämpö ei pääse karkuun. avoin suljettu Valitse pienille ruokamäärille pienempi astia. Pieni kattila vie vähemmän sähköä kuin suuri, vajaasti täytetty kattila. Käytä kypsentämiseen mahdollisimman vähän vettä. Säädä keittoalueen tehoa ajoissa pienemmälle kiehauttamisen tai paistolämpötilan saavuttamisen jälkeen. Voit lyhentää kypsennysaikoja huomattavasti, kun käytät painekattilaa. 30

31 Ajastin Voit käyttää ajastinta kahteen tarkoitukseen: hälytyskellona munakellon tapaan kytkemään keittoalueen automaattisesti pois päältä. Voit valita aikoja aina 99 minuuttiin saakka. Kun asettamasi aika on kulunut, näytössä näkyy aika 00 ja laitteesta kuuluu samalla merkkiääni muutaman sekunnin ajan. Kytke merkkiääni pois päältä koskettamalla hipaisupainiketta - tai +. Hälytyskello Voit käyttää hälytyskellotoimintoa keittotason ollessa päällä tai pois päältä. Ajan asettaminen Kosketa hipaisukytkintä. Kosketa hipaisukytkintä - tai + niin kauan, että näyttöruudulla näkyy haluamasi aika, esim. 15 minuuttia. Hälytyskello käynnistyy ja alkaa laskea aikaa taaksepäin. Asetetun ajan muuttaminen Kosketa hipaisukytkintä. Muuta haluamasi aika edellä kuvatulla tavalla. Ajan poistaminen Kosketa hipaisukytkintä. Kosketa samanaikaisesti hipaisupainikkeita - ja + niin kauan, että näyttöruutuun ilmestyy aika

32 Ajastin Keittoalueen kytkeminen pois päältä automaattisesti Voit asettaa ajan, jonka jälkeen keittoalue kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Voit asettaa ajan erikseen kaikille haluamillesi keittoalueille. Jos asettamasi aika on pidempi kuin sallittu enimmäiskäyttöaika, turvakatkaisin kytkee keittoalueen pois päältä automaattisesti kun sallittu enimmäiskäyttöaika on kulunut (ks. kyseistä kappaletta). Valitse ensin haluamasi keittoalueen teho. Kosketa hipaisupainiketta niin monta kertaa, että symboli ilmestyy valitsemasi keittoalueen näyttöruutuun. Kosketa hipaisukytkintä - tai + niin kauan, että näyttöruudulla näkyy haluamasi aika, esim. 15 minuuttia. Jos haluat ajastaa muutkin keittoalueet kytkeytymään automaattisesti pois päältä, toimi samalla tavalla. Jos olet ajastanut eri keittoalueille eripituisia aikoja, vain lyhin aika on näkyvissä ja kyseisen keittoalueen näyttöruudussa näkyy symboli. Jos haluat tarkistaa muiden taustalla toimivien toimintojen jäljellä olevia aikoja, kosketa hipaisupainiketta niin monta kertaa, että symboli näkyy haluamasi keittoalueen näyttöruudussa. 32

33 Aikatoimintojen käyttö samanaikaisesti Ajastin Voit ajastaa keittoalueet kytkeytymään automaattisesti pois päältä ja silti käyttää hälytyskellotoimintoa samanaikaisesti. Kun olet ajastanut yhden tai useamman keittoalueen ja haluat käyttää samanaikaisesti hälytyskellotoimintoa: Kosketa hipaisupainiketta niin monta kertaa, että ajastimen näyttöruutuun ilmestyy 00 ja min. Kun käytät hälytyskellotoimintoa ja haluat samanaikaisesti ajastaa yhden tai useamman keittoalueen: Kosketa hipaisupainiketta niin monta kertaa, että symboli ilmestyy valitsemasi keittoalueen näyttöruutuun. Hetken kuluttua siitä, kun olet valinnut viimeisen aikatoiminnon, ajastimen näyttöruudussa näkyy lyhin jäljellä oleva aika. Jos haluat tarkistaa muiden keittoalueiden jäljellä olevat ajat, kosketa hipaisupainiketta niin monta kertaa, että haluamasi aika ilmestyy näyttöruutuun. 33

34 Lisätoiminnot Stop and Go Keittotasossa on toiminto, joka alentaa kaikkien päälle kytkettyjen keittoalueiden tehon samanaikaisesti teholle 1. Kaikki mahdollisesti asettamasi ajat (hälytyskello, automaattinen kytkeytyminen pois päältä) pysähtyvät. Tämän jälkeen et voi muuttaa keittoalueiden tehoja tai ajastimeen asetettua aikaa, voit ainoastaan kytkeä keittotason pois päältä. Kun kytket tämän toiminnon pois päältä, keittoalueet alkavat jälleen toimia aiemmin asettamallasi teholla ja kaikki mahdollisesti ohjelmoimasi ajat jatkavat kulumistaan. Jollet kytke toimintoa pois päältä 10 minuutin kuluessa, keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Ottaminen käyttöön/pois käytöstä Kosketa hipaisukytkintä. Recall Jos satut joskus kytkemään keittotason pois päältä kesken ruoanlaiton, tällä toiminnolla voit palauttaa ("recall") kaikki asetukset nopeasti takaisin. Keittotaso on kuitenkin kytkettävä takaisin päälle 6 sekunnin kuluessa pois päältä kytkemisestä. Kytke keittotaso takaisin päälle. Kosketa välittömästi (6 sekunnin kuluessa) päälle kytkemisen jälkeen hipaisupainiketta. 34

35 Käytön estävä turvalukitus Turvatoiminnot Keittotasossa on käytön estävä turvalukitus, joka estää keittotason päälle kytkemisen vahingossa. Kun käytön estävä lukitus on kytketty päälle ja yrität kytkeä keittotason päälle, näyttöruudussa näkyy muutaman sekunnin ajan LC. Turvalukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä sähkökatkon jälkeen. Kytkeminen päälle Kytke keittotaso päälle. Kosketa samanaikaisesti hipaisukytkimiä ja niin kauan, että ajastimen näyttöön ilmestyy "LC". Kytkeminen pois päältä Kytke keittotaso päälle. Kosketa samanaikaisesti hipaisukytkimiä ja niin kauan, että merkki "LC" häviää ajastimen näyttöruudusta. 35

36 Turvatoiminnot Turvakatkaisu Kun käyttöaika on liian pitkä Jos jokin keittoalue on päällä epätavallisen pitkän ajan (ks. taulukkoa) ilman, että tehoa muutetaan, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja jälkilämmön osoitin tulee näkyviin. Voit ottaa pois päältä kytkeytyneen keittoalueen uudelleen käyttöön kytkemällä sen päälle tavalliseen tapaan. Teho* Enimmäiskäyttöaika tunteina Kun hipaisukytkimet peittyvät Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos yksi tai useampia hipaisukytkimiä on peitettynä yli 10 sekunnin ajan, esim. sormella, ylikiehuneella ruoalla tai päälle asetetulla esineellä. Niiden keittoalueiden näyttöruuduissa, joiden hipaisukytkimet ovat peitettynä, näkyy "salama" ja laitteesta kuuluu merkkiääni. Puhdista hipaisukytkin tai poista sen päälle asetettu esine. Ajastimen näyttöruutu ja merkkiääni sammuvat. Nyt voit taas käyttää keittotasoa normaalisti. 36

37 Ylikuumenemissuoja Turvatoiminnot Kaikissa induktiokäämeissä ja keittotason jäähdytysvastuksessa on ylikuumenemissuoja. Jos induktiokäämi tai jäähdytysvastus kuumenee liikaa, ylikuumenemissuoja aiheuttaa jonkin seuraavista toiminnoista. Päälle kytketty booster-toiminto keskeytyy. Valitsemasi teho alenee. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Keittoalueen näytössä näkyy "E2". Kun virheilmoitus on hävinnyt näytöltä, voit jälleen käyttää keittoaluetta tavalliseen tapaan. Ylikuumenemissuoja saattaa kytkeytyä päälle, jos kuumennat valmistusastiaa liian kauan tyhjänä. kuumennat rasvaa tai öljyä käyttämällä suurinta mahdollista tehoa. keittotason alapuolella ei ole riittävän hyvä ilmanvaihto. kytket kuuman keittoalueen takaisin päälle sähkökatkon jälkeen. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa uudelleen, vaikka olet poistanut häiriön aiheuttaneen syyn, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 37

38 Puhdistus ja hoito Loukkaantumisvaara! Höyryilmatoimisen puhdistuslaitteen höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä siksi koskaan käytä laitteen puhdistukseen höyrypuhdistimia. Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Anna laitteen kuitenkin ensin jäähtyä. Kuivaa laite huolellisesti aina puhdistuksen jälkeen, niin siihen ei pääse muodostumaan kalkkikertymiä. Jotteivät laitteen pinnat vaurioidu, vältä käyttämästä pintojen puhdistukseen käsiastianpesuainetta, soodaa, alkalia, ammoniakkia, happoa tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, kalkkia irrottavia puhdistusaineita, tahran- tai ruosteenpoistoainetta, hankaavia puhdistusaineita, kuten hankausjauheita ja -nesteitä tai hankauskiviä, liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, koneastianpesuaineita, grillin- tai uuninpuhdistusaineita, lasinpesuaineita, hankaavia kovia harjoja ja pesusieniä (esim. karhunkieliä) tai käytettyjä pesusieniä, joissa voi olla vielä hankausaineiden jäämiä, ihmesieniä (taikasieniä), teräviä esineitä (jotteivät keittotason kehyksen ja työtason väliset tiivisteet vahingoittuisi). 38

39 Puhdistus ja hoito Älä käytä keraamisen pinnan puhdistamiseen käsiastianpesuaineita. Käsiastianpesuaine ei poista kaikkia likaantumia ja jäämiä keraamiselta pinnalta. Lisäksi astianpesuaineesta jää lasiin sinertäviä läikkiä. Näitä värjääntymiä on myöhemmin mahdotonta poistaa. Puhdista siksi keraaminen taso säännöllisesti keraamisen tason puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella. Poista karkea lika kostealla liinalla, kiinnitarttunut lika puhdistuskaapimen avulla. Puhdista lopuksi keittotaso Mielen keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistukseen (ks. kohtaa "Erikseen ostettavat lisävarusteet") tarkoitetulla puhdistusaineella. Käytä tähän talouspaperia tai puhdasta liinaa. Älä levitä puhdistusainetta kuumalle pinnalle, sillä siitä voi jäädä läikkiä tasoon. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita. Pyyhi laite vielä kostealla liinalla ja kuivaa pinta lopuksi. Muussa tapauksessa puhdistusaineen jäämät palavat kiinni seuraavilla käyttökerroilla ja vahingoittavat laitteen lasipintaa. Poista kaikki puhdistusaineen jäämät huolellisesti pois tason pinnalta. Keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella saat poistettua kalkin, veden ja alumiinijäämien aiheuttamat (metallinhohtoiset) tahrat. Palovamman vaara! Suojaa kätesi esim. patakintailla, ennen kuin alat kaapia kuumalle keittotasolle joutunutta sokeria, muovia tai alumiinifoliota pois lasikaapimella. Jos kuumalle keittotasolle joutuu sokeria, muovia tai alumiinifoliota, kytke laite välittömästi pois päältä. Kaavi keittotasolle joutunut aine pois perusteellisesti heti, siis tason ollessa vielä kuuma. Käytä tähän lasikaavinta. Kun taso on jäähtynyt, puhdista se vielä huolellisesti edellä kuvatulla tavalla. 39

40 Mitä tehdä, jos...? Useimmat laitteen päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Seuraavan taulukon tarkoituksena on auttaa sinua siinä. Ota kuitenkin yhteys valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen, jollet löydä ongelman syytä tai jollet voi poistaa sitä itse. Loukkaantumisvaara! Asiattomat korjaukset saattavat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. Miele ei vastaa asiattomista korjauksista aiheutuneista vahingoista. Älä koskaan avaa laitteen ulkovaippaa itse. Laitteen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on aina jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Ongelma Syy Toimenpide Keittotaso tai keittoalueet eivät kytkeydy päälle. Laitteen sulake on lauennut. Laitteessa saattaa olla tekninen häiriö. Palauta sulake toimintakuntoon (tarkista sulakekoko arvokilvestä). Irrota laite sähköverkosta noin minuutin ajaksi jollain seuraavista tavoista: kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake kokonaan irti sulaketaulusta tai kytke vikavirtasuojakytkin pois päältä. Ellei laite kytkeydy päälle vielä sittenkään, kun kytket sulakkeen/vikavirtasuojakytkimen takaisin päälle, ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen tai valtuutettuun Miele-huoltoon. 40

41 Mitä tehdä, jos...? Ongelma Syy Toimenpide Kun käytät uutta keittotasoa ensimmäistä kertaa, siitä muodostuu hajua ja höyryä. Käyttämäsi keittoalueen näyttöruudussa alkaa vilkkua merkki ß vuorotellen valitsemasi tehon numeron kanssa. Kun kytket keittotason päälle, ajastimen näyttöruudussa näkyy "LC" muutaman sekunnin ajan. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Booster-toiminto kytkeytyy itsestään pois päältä liian aikaisin. Keittotaso ei toimi valitsemallasi teholla tarpeeksi tehokkaasti. Valitsemasi keittoalueen teho 9 alenee itsestään, kun valitset keittoalueen parina toimivalle keitto- tai paistoalueelle myös tehon 9 samanaikaisesti. Keittoalueella ei ole astiaa tai astia on vääränlaista materiaalia. Käytön estävä turvalukitus on kytketty päälle. Keittoaluetta on käytetty liian pitkään. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Kun käytät pareina toimivia keittoalueita samanaikaisesti teholla 9, keittoalueiden nimelliskokonaisteho saattaa ylittyä. Käryn muodostuminen vähenee seuraavilla käyttökerroilla ja loppuu vähitellen kokonaan. Käytä oikeanlaista astiaa (ks. kappaletta "Valmistusastiat") Poista käytön estävä lukitus käytöstä (ks. kappaletta "Käytön estävä lukitus"). Voit ottaa keittoalueen heti uudelleen käyttöön (ks. kappaletta "Turvakatkaisu"). Ks. kappaletta "Ylikuumenemissuoja". 41

42 Mitä tehdä, jos...? Ongelma Syy Toimenpide Laite kytkeytyy pois päältä käytön aikana ja ajastimen näyttöruudussa vilkkuu "salama". Puhdista ohjaustaulu tai poista sen päälle asetetut esineet (ks. kappaletta "Turvakatkaisu"). Alkukuumennusautomatiikkaa käyttäessäsi keittoastian sisältö ei ala kiehua. Jäähdytyspuhallin jatkaa käyntiään, vaikka olet kytkenyt keittotason pois päältä. Keittoalueiden näyttöruuduissa vilkkuu kirjain U ja numeroita. Laitteesta kuuluu merkkiääni. Keittoalueiden näytöissä vilkkuu E tai ER ja numeroita. E2 Muut virheilmoitukset E.. tai "ER.." Yksi tai useampia hipaisukytkimiä on ollut peitettynä, esim. sormella, ylikiehuneella ruoalla tai päälle asetetulla esineellä. Keität kerralla tavallista suuremman määrän ruokaa. Valmistusastia johtaa huonosti lämpöä. Jäähdytyspuhallin jatkaa toimintaansa, kunnes keittotaso on jäähtynyt tarpeeksi, ja kytkeytyy sitten pois päältä automaattisesti. Keittotaso on liitetty sähköverkkoon väärin. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Elektroniikan toimintahäiriö. Jatka kuumennusta suurimmalla teholla ja säädä sitten tehoa käsin pienemmälle. Liitä keittotaso sähköverkkoon sähköliitäntäkaavion mukaisesti. Ks. kappaletta "Ylikuumenemissuoja". Irrota keittotaso kokonaan sähköverkosta noin minuutin ajaksi (esim. irrottamalla sulake). Jos häiriö toistuu, kun liität keittotason takaisin sähköverkkoon, ota yhteys valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen. 42

43 Erikseen ostettavat lisävarusteet Miele on kehittänyt laajan valikoiman lisävarusteita sekä puhdistus- ja hoitotuotteita, jotka on sovitettu Mielen laitteisiin optimaalisella tavalla. Kätevimmin voit tilata näitä tuotteita Mielen verkkokaupasta: Keitto-/paistoastiat Hoito- ja puhdistustuotteet Voit hankkia tuotteita myös Miele-huollosta (katso tämän käyttöohjeen takakansi) tai Miele-kauppiaaltasi. Mielen valikoimiin kuuluu laaja valikoima keitto- ja paistoastioita. Valmistusastioiden toiminnallisuus ja mitoitus on suunniteltu sopimaan täydellisesti Mielen laitteisiin. Tarkempia tietoja yksittäisistä tuotteista löydät Mielen verkkosivuilta Erikokoiset kattilat ja padat Kannellinen haudutuspannu Tarttumattomalla pinnalla käsitelty pannu Wok-pannu Yleispannu Keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistusaine 250 ml Poistaa pinttyneitä likaantumia, kalkkitahroja ja alumiinijäämiä. Mikrokuituliina Sormenjälkien ja kevyiden tahrojen pyyhkimiseen. 43

44 Turvallisuusohjeita asentamista varten Keittotason saa asentaa kalusteisiin vain valtuutettu alan ammattilainen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja. Asenna keittotaso paikalleen vasta seinäkaappien ja liesituulettimen asentamisen jälkeen, niin laite ei pääse vahingoittumaan asennuksen yhteydessä. Tarkista ehdottomasti asennuksen aikana, ettei keittotason liitäntäjohtoon kohdistu minkäänlaista mekaanista rasitusta ja ettei kukaan pääse koskemaan liitäntäjohtoon vahingossa asennuksen jälkeen. Kaikki tässä asennusohjeessa annetut mitat ovat millimetrejä (mm). Työtason pinnoitteen on oltava liimattu kuumuutta kestävällä (100 C) liima-aineella, jottei pinnoite irtoa tai menetä muotoaan. Seinän ja keittotason väliin tulevien listojen on oltava kuumuutta kestäviä. Keittotasoa ei saa asentaa kylmälaitteiden, astianpesukoneen eikä pesukoneen ja kuivausrummun yläpuolelle. Keittotason saa asentaa ainoastaan sellaisten uunien päälle, joissa on höyryn jäähdytysjärjestelmä. 44

45 Turvaetäisyydet Turvaetäisyys laitteen yläpuolella Keittotason ja sen yläpuolelle asennettavan liesituulettimen väliin on jätettävä liesituuletinvalmistajan suosittelema turvaväli. Jos liesituuletinvalmistajan suosituksia ei ole käytettävissä, keittotason ja helposti syttyvien materiaalien, kuten yläpuolelle ripustetun hyllyn väliseksi turvaetäisyydeksi on jätettävä vähintään 760 mm. Kun asennat rinnakkain useita laitteita, joiden käyttö- ja asennusohjeissa suositeltu vähimmäisetäisyys liesituulettimesta on erilainen, etäisyydeksi tulee valita aina suurin ilmoitettu etäisyys. 45

46 Turvaetäisyydet Turvaetäisyys sivuilta/takaa Keittotason saa asentaa siten, että sen takapuolella ja toisella puolella (oikealla tai vasemmalla) on seinä tai laitetta korkeammalle ulottuva kaluste, muut sivut on jätettävä vapaiksi (katso kuvia). 50 mm vähimmäisetäisyys takapuolelle keittotason upotusaukosta takaseinään. 50 mm vähimmäisetäisyys oikealle keittotason upotusaukon oikealta sivulta sivuseinään (esim. komerokaappiin). 50 mm vähimmäisetäisyys vasemmalle keittotason upotusaukon vasemmalta sivulta sivuseinään (esim. komerokaappiin). Ei sallittu! Erittäin suositeltava! Ei suositeltava! Ei suositeltava! 46

47 Turvaetäisyydet Turvaetäisyys alapuolella Laitteen ilmanvaihdon takaamiseksi laitteen alareunan ja laitteen alle asennetun uunin, välipohjan tai vetolaatikoston väliin on jätettävä vähimmäisturvaetäisyys. Noudata seuraavia turvaetäisyyksiä: keittotason alareunasta uunin yläreunaan 15 mm. keittotason alareunasta välipohjan yläreunaan 15 mm. keittotason alareunasta vetolaatikoston pohjaan 75 mm. Välipohja Keittotason alle ei tarvita välipohjaa, mutta haluttaessa sen voi asentaa. Verkkoliitäntäjohdon vetämistä varten välipohjan taakse on varattava vähintään 10 mm:n ilmarako. Keittotason hyvän ilmankierron varmistamiseksi suosittelemme 20 mm:n ilmarakoa. 47

48 Turvaetäisyydet Laitteen turvaetäisyys, kun välitilan seinässä on erikoispinnoite Jos laitteen takana olevassa välitilaseinässä on erikoispinnoite, työtasoon tehtävän upotusaukon ja seinäpinnoitteen väliin täytyy jättää riittävä turvaetäisyys, koska korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa tai muovata seinäpinnoitetta. Kun välitilan seinäpinnoite on puuta tai muuta palavaa materiaalia, upotusaukon ja seinäpinnoitteen välille on jätettävä 50 mm:n vähimmäisetäisyys. Jos seinäpinnoite on palamatonta materiaalia (metallia, luonnonkiveä, keraamisia laattoja tms.), upotusaukon ja seinäpinnoitteen vähimmäisetäisyys on 50 mm vähennettynä seinäpinnoitteen paksuudella. Esimerkki: Seinäpinnoitteen paksuus 15 mm 50 mm - 15 mm = vähimmäisetäisyys 35 mm Huulloskeittotasot Kehykselliset / viistetyt keittotasot Seinärakenne Seinäpinnoite Mitta x = seinäpinnoitteen paksuus Työtaso Työtasoon tehty upotusaukko Vähimmäisetäisyys käytettäessä palavia materiaaleja 50 mm käytettäessä ei-palavia materiaaleja 50 mm - mitta x 48

49 Ohjeita asennukseen Keittotason ja työtason välinen tiiviste Kaakeloitu työtaso Jos keittotaso täytyy myöhemmin irrottaa työtasosta, keittotaso ja työtaso voivat vahingoittua, jos olet käyttänyt saumausainetta keittotason tiivistämiseen. Älä siksi käytä minkäänlaisia saumausaineita keittotason ja työtason välisen sauman tiivistämiseen. Saumojen ja keittotason upotuspinnan alle jäävän, kuvassa viivoitetun osan on oltava sileä ja tasainen, jotta keittotaso painuisi tasaisesti upotusaukkoon, ja jotta laitteen reunan alla oleva tiivistenauha olisi riittävän tiivis työtason pintaa vasten. Keittotason reunan alla oleva tiiviste toimii riittävänä tiivisteenä työtasoa vasten. 49

50 Sijoitusmitat Laitteen etupuoli Upotuskorkeus Verkkoliitäntärasia Verkkoliitäntäjohto (P =1440 mm) on laitteen mukana irrallisena. 50

51 Upotus työtasoon Työtason esivalmistelu Tee työtasoon upotusaukko mittapiirroksen mukaan. Noudata ehdottomasti turvaetäisyyksiä (ks. kappaletta "Turvallisuusohjeita asentamista varten"). Tiivistä upotusaukon leikkauspinnat kuumuutta kestävällä erikoislakalla, silikonilla tai valuhartsilla. Näin vältyt leikkauspintojen turpoamiselta mahdollisen kosteuden vaikutuksesta. Pidä kuitenkin huolta siitä, ettei näitä aineita joudu työtason työpinnalle. Keittotaso pysyy tukevasti paikallaan upotusaukossa erillisen tiivistelistan ansiosta, kiinnittämiseen ei tarvita kiinnitysjousia. Keittotason ja työtason välissä näkyvä pieni rako pienenee keittotason käytön myötä. Keittotason upottaminen Pujota verkkoliitäntäjohto upotusaukon läpi. Aseta keittotaso tarkasti upotusaukon keskelle. Tarkista samalla, että laitteen tiivistenauha painuu tasaisesti joka puolelta kiinni työtason pintaan, jotta tiiviste tulee riittävän tiiviisti työtason pintaa vasten. Älä missään tapauksessa käytä saumausaineita (esim. silikonia) keittotason tiivistämiseen! Jollei tiivistenauha painu kaikista laitteen nurkista tiivisti työtason pintaa vasten, nurkkien sädettä - R4 - voidaan työstää varovasti pistosahalla. Liitä keittotaso sähköverkkoon. Tarkista keittotason toiminta. Verkkoliitäntäjohdon liittäminen laitteeseen Verkkoliitäntäjohdon saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Liitä verkkoliitäntäjohto laitteeseen sähkökytkentäkaavion mukaisesti (ks. kappaletta "Sähköliitäntä/Sähkökytkentäkaavio"). 51

52 Sähköliitäntä Laitteen saa asentaa ja liittää sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen, joka tuntee tarkoin voimassaolevat määräykset ja noudattaa niitä huolellisesti. Sama koskee laitteen verkkoliitäntäjohdon vaihtamista. Valmistaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat asiattomasta asennuksesta tai väärin tehdystä sähköliitännästä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat puuttuvasta tai puutteellisesta maadoituksesta (esim. sähköiskut). Suojaeristettyjen osien kosketussuojaus täytyy tarkistaa asennuksen jälkeen! Kokonaisliitäntäteho katso arvokilpeä Liitäntä ja sulakkeet: Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät arvokilvestä. Tarkista, että arvokilven tiedot vastaavat käytettäviä sulakkeita ja sähköverkon jännitettä. Vaihevirta vaihtovirta 230 V/50Hz Erilaiset liitäntämahdollisuudet käyvät ilmi oheisesta liitäntäkaaviosta. Vikavirtasuojakytkin Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa VDE-suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30mA. 52

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso CS 1223-1 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso

Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingotja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6322 / KM 6323 KM 6347 / KM 6348 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6310 / KM 6311 / KM 6312 KM 6313 / KM 6314 / KM 6315 KM 6340 / KM 6342 / KM 6344 KM 6346 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 KM 6383 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen

Lisätiedot

Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Käyttöohje Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot CS 1234-1 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso

Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso Gaggenau Käyttöohje CE261/273 Lasikeraaminen keittotaso 2 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä:

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Ruokien lämpimänäpitolaatikko ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje fi-fi ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje

Käyttöohje. Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä käyttöohje Käyttöohje Pesuaineen automaattinen annostelulaite AWD 10 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje fi-fi ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoutumisen.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen tämän tuotteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja tuotteen rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Käyttö- ja asennusohje Höyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot Lue ehdottomasti laitteen käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6316 KM 6319 KM 6321 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Yhdistelmähöyryuuni

Käyttö- ja asennusohje Yhdistelmähöyryuuni Käyttö- ja asennusohje Yhdistelmähöyryuuni Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Käyttöohje Liesituuletin DA 196, DA 199

Käyttöohje Liesituuletin DA 196, DA 199 Käyttöohje Liesituuletin DA 196, DA 199 Z Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 05 033

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso

Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev.2.1) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa käytetyt merkinnät...3 1.3. Laitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastinyhdistelmä Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GAGGENAU CE491212 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3550879

Käyttöoppaasi. GAGGENAU CE491212 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3550879 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Käyttöohje. Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2

Käyttöohje. Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2 Käyttöohje Liesituuletin DA 196-2 DA 199-2 Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen liesituulettimen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. f M.-Nr. 05

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Asennusohje Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingotja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen tämän tuotteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja tuotteen rikkoontumisen.

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot