Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi M.-Nr

2 Sisältö Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Pidä huolta ympäristöstäsi Laitteen osat Keittotaso CS CS CS Merkkivalot Keittoalueiden tehonvalitsimien symbolit Näyttöruutu Keittoalueiden tiedot Käyttöönotto Keittotason ensimmäinen puhdistus Keittotason ensimmäinen käyttökerta Induktio Toimintaperiaate Epätavalliset äänet Valmistusastiat Energiansäästövihjeitä Säätöalueet Käyttö Keittoalueiden tehonvalitsimet Päälle kytkeminen Laitteen kytkeminen pois päältä Jälkilämmön osoitin Alkukuumennusautomatiikka Booster-toiminto Lämpimänäpito Turvatoiminnot Käytön estävä lukitus Turvakatkaisu Ylikuumenemissuoja Puhdistus ja hoito Keraaminen lasipinta Teräksinen kehys ja ohjaustaulu Tehonvalitsimet

3 Sisältö Vianetsintä Erikseen ostettavat lisävarusteet Turvallisuusohjeita asentamista varten Turvaetäisyydet Ohjeita asennukseen Laitteen mitat CS CS / CS Kun asennat useita laitteita rinnakkain Laitteen sijoittaminen kalusteisiin Sähköliitäntä Huolto, arvokilpi, takuu Tuotetiedot

4 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä keittotaso täyttää asetetut turvamääräykset. Asiattomasta käytöstä voi kuitenkin aiheutua vaaratilanteita keittotason käyttäjälle. Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää keittotasoa. Käyttöohjeessa on tärkeitä laitteen turvallisuutta, käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja keittotason vahingoittumisen. Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä keittotasoa käytetään käyttöohjeiden vastaisesti tai muuten huolimattomasti. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat keittotason toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. 4

5 Määräystenmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä keittotaso on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä. Tätä keittotasoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Keittotasoa saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruokien valmistukseen ja lämpimänäpitoon. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään keittotasoa turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä keittotasoa ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. Tällaiset henkilöt saavat käyttää keittotasoa ilman valvontaa vain, kun heille on opetettu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja kun he ymmärtävät, mitä vaaratilanteita laitteen käyttöön saattaa liittyä. 5

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kotonasi on lapsia Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla keittotasosta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää keittotasoa ilman valvontaa ainoastaan, jos heille on kerrottu miten laitetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita keittotason väärä käyttö voi aiheuttaa. Lapset eivät saa puhdistaa keittotasoa ilman valvontaa. Valvo keittotason läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Keittotaso kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Pidä siksi lapset loitolla kuumasta laitteesta, kunnes se on jäähtynyt niin etteivät lapset voi vahingossakaan polttaa itseään. Palovamman vaara! Älä säilytä keittotason päällä tai takana olevalla vapaalla työtasolla esineitä, jotka voisivat kiinnostaa lapsia. Lapsille voi tulla houkutus kiivetä laitteen päälle. Palovamman vaara! Käännä kuumien kattiloiden ja pannujen kädensijat työtasoon päin, jotta lapset eivät pääse vetämään astioita keittotasolta päälleen ja polttamaan itseään. Tukehtumisvaara! Jos lapset saavat leikkiä pakkausmateriaaleilla, he saattavat vetää esim. pakkausmuoveja päänsä yli ja tukehtua niihin. Pidä siksi lapset loitolla pakkausmateriaaleista. Käytä käytön estävää lukitusta, jotta lapset eivät pääse vahingossa kytkemään keittoalueita päälle. 6

7 Tekninen turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Asiattomat asennus-, huolto- ja korjaustyöt saattavat aiheuttaa vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Siksi asennus-, huolto- ja korjaustyöt on jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Vahingoittunut keittotaso voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkista keittotaso ulkoisten vaurioiden varalta. Älä koskaan ota käyttöön vahingoittunutta laitetta. Keittotason luotettava ja varma toiminta on taattu ainoastaan silloin, kun keittotaso on liitetty julkiseen sähköverkkoon. Keittotason sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopistorasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti testattava. Myös sijoituspaikan sähköjärjestelmä on epäselvissä tapauksissa testattava. Varmista ennen keittotason liittämistä sähköverkkoon, että käyttämäsi sähköliitännän tiedot vastaavat laitteen arvokilvessä mainittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja jännite), muuten laite voi vahingoittua. Kysy tarvittaessa neuvoa sähköasentajalta. Jatkojohdot ja haaroituspistorasiat eivät takaa riittävää sähköturvallisuutta (tulipalon vaara). Älä siksi liitä keittotasoa sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian välityksellä. Keittotasoa saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin sen turvallinen toiminta on taattu. Tätä keittotasoa ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty). Keittotason sähköä johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Muutokset keittotason sähköisissä tai mekaanisissa rakenteissa voivat vahingoittaa keittotason toimintaa. Älä missään tapauksessa avaa keittotason ulkovaippaa. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Takuuaikana tehtävät korjaukset on jätettävä ainoastaan Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei ole enää voimassa. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Keittotasoa ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen kellokytkimen tai etäkäyttöjärjestelmän kanssa. Jos verkkoliitäntäjohdon pistotulppa irrotetaan tai verkkoliitäntäjohdossa ei ole pistotulppaa, laitteen saa liittää sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja. Jos vahingoittunut verkkoliitäntäjohto vaihdetaan uuteen, sen on ehdottomasti oltava tyyppiä H 05 VV-F (PVC-eristeinen). Verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja (ks. kohta "Sähköliitäntä"). Keittotaso täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Toimi jollakin seuraavista tavoista: 8 kytke keittotason sulake pois päältä sulaketaulusta tai kierrä keittotason sulake irti sulaketaulusta tai vedä laitteen pistotulppa (jos sellainen on) pistorasiasta. Älä vedä tällöin verkkoliitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan. Sähköiskun vaara! Jos havaitset keittotasossa vikaa, halkeamia tai säröjä, älä ota keittotasoa käyttöön, ja kytke päällä oleva keittotaso välittömästi pois päältä. Irrota laite sähköverkosta esimerkiksi irrottamalla sulake sulaketaulusta. Ota yhteys huoltoon. Jos keittotaso on sijoitettu kalusteoven taakse, keittotasoa saa käyttää vain kalusteovi avattuna. Jos suljet oven, lämpö ja kosteus pääsevät kertymään sen taakse, jolloin ne voivat vahingoittaa itse keittotasoa, ympäröiviä kalusteita ja lattiaa. Sulje kalusteovi vasta, kun jälkilämmön osoittimet ovat sammuneet.

9 Asianmukainen käyttö Tärkeitä turvallisuusohjeita Keittotaso kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Keittoalueisiin voi koskea vaaratta vasta, kun niiden jälkilämmön osoittimet ovat sammuneet. Valvo keittotason toimintaa koko ajan, kun kypsennät ruokia öljyssä tai rasvassa, sillä öljy ja rasvat voivat syttyä palamaan. Älä koskaan sammuta öljy- ja rasvapaloa vedellä. Kytke keittotaso pois päältä ja tukahduta liekit varovasti esim. kattilankannella tai sammutuspeitteellä. Liekit voivat sytyttää liesituulettimen rasvansuodattimet palamaan. Älä koskaan liekitä ruokia liesituulettimen alla. Kun suihkepullot, helposti syttyvät nesteet tai syttyvät materiaalit kuumenevat liikaa, ne saattavat syttyä itsestään. Älä siksi koskaan säilytä herkästi syttyviä esineitä suoraan keittotason alla olevissa vetolaatikoissa. Mahdollisten laatikossa pidettävien ruokailuvälinelokeroiden on oltava kuumuutta kestävää materiaalia. Älä koskaan kuumenna valmistusastioita tyhjinä. Ilmatiiviisti suljettuihin tölkkeihin muodostuu umpioimisen ja kuumentamisen aikana ylipaine, joka voi saada tölkit halkeamaan. Älä siksi käytä keittotasoa tällaisten tölkkien umpioimiseen ja kuumentamiseen. Jos peität keittotason suojuksilla tms. esineillä, esineet voivat syttyä palamaan, hajota tai sulaa, jos kytket keittotason vahingossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma. Älä siksi koskaan peitä keittotasoa keittolevyn suojuksilla, liinalla tai liesisuojalla. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos keittotaso on päällä, jos kytket keittotason epähuomiossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma, keittotasolla olevat metalliesineet saattavat kuumentua (palovamman vaara). Muut keittoalueelle unohtuneet materiaalit voivat sulaa tai syttyä palamaan. Kosteiden kattilankansien alle voi syntyä tyhjiö, jolloin ne takertuvat kiinni keittotasoon. Älä käytä keittotasoa laskutilana. Kytke aina kaikki keittoalueet pois päältä käytön jälkeen! Voit saada palovammoja kuumaa keittoaluetta koskettaessasi. Käytä aina patakintaita, pannulappuja tai vastaavia suojavälineitä, kun työskentelet kuuman keittotason äärellä. Tarkista kuitenkin, etteivät patakintaat tai pannulaput ole kastuneet tai muuten kosteat. Märät tai kosteat tekstiilit eristävät lämpöä huonosti, jolloin voit polttaa kätesi. Jos käytät keittotason läheisyydessä jotain piensähkölaitetta, kuten sauvasekoitinta tai sähkövatkainta, varo ettei sähkölaitteen verkkoliitäntäjohto pääse kosketuksiin kuuman keittotason kanssa. Verkkoliitäntäjohdon sähköeristys voi vahingoittua. Suola, sokeri tai esim. vihannesten mukana tullut hiekka saattavat naarmuttaa keittotasoa, jos niitä pääsee kattilanpohjan alle. Varmista siksi aina, että sekä keittotason keraaminen pinta että valmistusastian pohja ovat puhtaita ennen kuin asetat valmistusastian keittotasolle. Jo suolasirotin voi huonolla onnella aiheuttaa tasolle pudotessaan halkeaman tai naarmun. Varo, ettet pudottele kevyitäkään esineitä keraamiselle pinnalle. Keraamisen tason alla oleva elektroniikka saattaa vahingoittua, jos asetat kuumia keittoastioita elektronisten osien päälle. Älä missään tapauksessa aseta kuumia kattiloita tai pannuja näyttöruudun päälle. 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kuumalle keittotasolle pääsee sokeria, sokeria sisältäviä ruokia, muovia tai alumiinifoliota siten, että ne ehtivät sulaa, ne vahingoittavat keraamista pintaa keittotason jäähtyessä. Kytke tällöin keittotaso välittömästi pois päältä ja kaavi tasolle joutuneet aineet heti pois lasikaapimella tason ollessa vielä kuuma. Suojaa kätesi esim. patakintailla. Puhdista keittoalueet lopuksi vielä keraamisen tason puhdistusaineella, kun keittotaso on kokonaan jäähtynyt. Kuiviin kiehuvat kattilat voivat vahingoittaa keraamista tasoa. Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! Karheat kattilan- ja pannunpohjat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Käytä ainoastaan sileäpohjaisia kattiloita ja pannuja. Kun siirrät valmistusastioita keittotasolla, nosta aina astia irti tasosta. Näin vältyt astioiden pohjien aiheuttamilta naarmuilta ja hankaumilta. Koska induktioalueet toimivat erittäin nopeasti, tyhjänä kuumennetun valmistusastian pohjan lämpötila voi kuumeta yllättävän nopeasti öljyjen tai rasvojen itsesyttymislämpötilaan. Älä koskaan jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! Kuumenna rasvaa tai öljyä enintään minuutin ajan äläkä koskaan käytä tähän booster-toimintoa. Jos sinulla on sydämentahdistin: Päälle kytketyn induktiotason välittömään läheisyyteen syntyy sähkömagneettinen kenttä. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä vaikuttaisi sydämentahdistimen toimintaan. Jos olet epävarma, kysy neuvoa hoitavalta lääkäriltäsi tai sydämentahdistimen valmistajalta. Päälle kytketyn keittotason sähkömagneettinen kenttä voi vahingoittaa magnetoituvia esineitä. Älä säilytä tällaisia esineitä, kuten pankkikortteja, tallennusvälineitä tai laskimia päälle kytketyn keittotason välittömässä läheisyydessä. 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Metalliesineet, joita säilytetään keittotason alla olevassa vetolaatikossa, saattavat kuumeta, kun keittotasoa käytetään pitkän aikaa suurilla tehoilla. Älä siksi säilytä metalliesineitä suoraan keittotason alla olevassa vetolaatikossa. Keittotasossa on jäähdytyspuhallin. Jos keittotason alle on asennettu vetolaatikosto, huolehdi siitä, että ylimmän vetolaatikon sisällön ja keittotason alapinnan väliin jää tarpeeksi tilaa tehokkaalle ilmanvaihdolle. Ylimmässä laatikossa ei saa säilyttää teräesineitä tai paperin kaltaisia kevyitä tavaroita. Tällaiset esineet voivat päästä jäähdytyspuhaltimen ilmanvaihtoaukkoihin tai imun vaikutuksesta peittää aukot kokonaan, jolloin ne vahingoittavat puhallinta ja heikentävät jäähdytystä. Älä koskaan käytä kahta valmistusastiaa samanaikaisesti samalla keitto- tai paistoalueella. Jos valmistusastia on keitto- tai paistoalueella vain osittain, astian metallia sisältävä kahva saattaa kuumeta polttavan kuumaksi. Aseta valmistusastiat siksi aina mahdollisimman keskelle keitto- tai paistoaluetta! Kun asennat useita Combiset-laitteita rinnakkain: Kuumat esineet voivat vahingoittaa välilistojen tiivisteitä. Älä aseta kuumia pannuja ja kattiloita välilistojen päälle. 12

13 Puhdistus ja hoito Tärkeitä turvallisuusohjeita Höyryilmatoimisen puhdistuslaitteen höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä siksi koskaan käytä keittotason puhdistukseen höyrypuhdistimia. Jos olet asentanut keittotason pyrolyysiuunin päälle, älä käytä keittotasoa pyrolyysitoiminnon aikana, koska se voi laukaista keittotason ylikuumenemissuojan (ks. turvatoimintoja käsittelevää kappaletta). 13

14 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen. Vanhan laitteen käytöstä poistaminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Kysy tarvittaessa lisätietoja koneen toimittajalta. Muista säilyttää laite poissa lasten ulottuvilta kunnes viet sen keräyspisteeseen. 14

15 Laitteen osat Keittotaso CS a Keittoalue, jossa TwinBooster b Keittoalue, jossa booster c Keittoalueen näyttöruutu d Käytettävän keittoalueen symboli e Merkkivalot f Takimmaisen keittoalueen tehonvalitsin g Etumaisen keittoalueen tehonvalitsin 15

16 Laitteen osat CS a Keittoalue, jossa TwinBooster b Keittoalueen näyttöruutu c Merkkivalot d Keittoalueiden tehonvalitsimet 16

17 Laitteen osat CS 1222 a Paistoalue, jossa Twinbooster b Keittoalue, jossa booster c Keittoalueen näyttöruutu d Käytettävän keittoalueen symboli e Merkkivalot g Etumaisen keittoalueen tehonvalitsin h Takimmaisen keittoalueen tehonvalitsin Merkkivalot B l Toiminnan merkkivalo m Booster-toiminnon merkkivalo n Jälkilämmön osoitin 17

18 Laitteen osat Keittoalueiden tehonvalitsimien symbolit Symboli Selitys 0 Keittoalue pois päältä Lämpimänäpitoteho 1 9 Tehot B I Yksivaiheinen booster B I/II Kaksivaiheinen TwinBooster Näyttöruutu Symboli / Selitys Kattila puuttuu tai väärää materiaalia (ks. kohta "Induktio") Alkukuumennusautomatiikka Booster/Teho 1 TwinBooster Teho 2 TwinBooster Käytön estävä lukitus käytössä Turvakatkaisu (ks. kohtaa "Turvatoiminnot") Ylikuumenemissuoja (ks. kohtaa "Turvatoiminnot") Keittoalueiden tiedot Keittoalue CS Ø cm* Teho W (liitäntä 230 V) normaali booster normaali TwinBooster, teho 1 TwinBooster, teho Yhteensä 3700 * Ilmoitetun alueen sisällä voidaan käyttää halkaisijaltaan kaikenkokoisia valmistusastioita. ** Ilmoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan. 18

19 Laitteen osat CS Ø cm* Teho W (liitäntä 230 V) normaali TwinBooster, teho 1 TwinBooster, teho * Ilmoitetun alueen sisällä voidaan käyttää halkaisijaltaan kaikenkokoisia valmistusastioita. ** Ilmoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan. Keittoalue CS Ø cm* Teho W (liitäntä 230 V) normaali booster normaali TwinBooster, teho 1 TwinBooster, teho x30 normaali TwinBooster, teho 1 TwinBooster, teho Yhteensä 3700 * Ilmoitetun alueen sisällä voidaan käyttää halkaisijaltaan kaikenkokoisia valmistusastioita. ** Ilmoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan. 19

20 Käyttöönotto Liimaa laitteen mukana saamasi arvokilpi tämän käyttöohjeen kappaleessa "Huolto, arvokilpi, takuu" olevaan sille varattuun kohtaan. Irrota kaikki mahdolliset suojakalvot ja tarrat. Keittotason ensimmäinen puhdistus Pyyhi keittotaso ennen ensimmäistä käyttökertaa kostealla liinalla ja kuivaa pinta lopuksi. Keittotason ensimmäinen käyttökerta Kun liität keittotason sähköverkkoon ensimmäistä kertaa sekä aina sähkökatkon jälkeen kaikki merkkivalot syttyvät noin sekunnin ajaksi toiminnan testausta varten. Kun merkkivalot ovat sammuneet, voit käyttää laitetta normaalisti. Metalliset osat on suojattu hoitoaineella. Hoitoaine saattaa ensimmäisellä kuumennuskerralla aiheuttaa ohimenevää käryä ja höyryä. Myös induktiokäämien kuumeneminen aiheuttaa käryä ensimmäisten käyttötuntien aikana. Käryn muodostuminen vähenee seuraavilla käyttökerroilla ja loppuu vähitellen kokonaan. Käryn ja mahdollisen höyryn muodostuminen on ohimenevä ilmiö, joka ei ole merkki mistään virheellisistä kytkennöistä tai laitteessa olevasta viasta. Käryt eivät ole myöskään terveydelle haitallisia. Huomaa myös, että induktioalueilla valmistusastia kuumenee huomattavasti nopeammin kuin tavallisilla keittolevyillä. 20

21 Induktio Toimintaperiaate Jokaisen induktioalueen alla on induktiokäämi. Kun kytket induktioalueen päälle, käämi synnyttää magneettikentän, joka vaikuttaa suoraan valmistusastian pohjaan ja kuumentaa sen. Induktioalue lämpenee siten vain epäsuorasti valmistusastian pohjasta syntyvästä säteilylämmöstä. Induktio toimii vain, jos valmistusastian pohja on valmistettu magnetoituvasta metallista (ks. kohta "Valmistusastiat"). Induktio tunnistaa automaattisesti valmistusastian pohjan koon. Keittoalueen näytössä näkyy, jos induktioalueella ei ole valmistusastiaa tai jos astia on väärää materiaalia (muuta kuin magnetisoituvaa metallia). jos valmistusastian pohjan halkaisija on liian pieni. jos nostat valmistusastian pois keittoalueelta. Jos asetat induktioalueelle keittoastian 3 minuutin kuluessa, merkki sammuu, ja induktioalue alkaa toimia normaalisti. Jos induktioalueella ei ole valmistusastiaa tai jos astia on väärää materiaalia, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä 3 minuutin kuluttua. Keittoalueen näytössä vilkkuu vuorotellen merkin kanssa. Jos keittotaso on päällä, jos kytket sen vahingossa päälle tai jos keittoalue on vielä kuuma, tasolle unohtuneet metalliesineet kuumenevat. Palovamman vaara! Älä siksi käytä keittotasoa laskutilana. Kytke aina kaikki keittoalueet pois päältä käytön jälkeen kiertämällä tehonvalitsimet asentoon 0. 21

22 Induktio Epätavalliset äänet Kun käytät induktiotasoa, valmistusastiat voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ääniä sen mukaan, mistä materiaalista ne on valmistettu ja miten niiden pohja on käsitelty: Hurinaa voi kuulua, kun käytät suuria tehoja. Kun alennat tehoa, hurina heikkenee ja häviää lopulta kokonaan. Ritinää voi kuulua valmistusastioista, joiden pohja on valmistettu metallisekoitteista (ns. kerrospohja). Vinkunaa voi kuulua, kun käytät pareina toimivia induktioalueita samanaikaisesti täydellä teholla (ks. kohta "Booster-toiminto"), ja kummallakin induktioalueella on valmistusastia, jonka pohja on valmistettu metallisekoitteista (ns. kerrospohja). Napsahdukset voivat aiheutua keittoalueiden elektroniikan toiminnasta, varsinkin alhaisilla tehoilla. Surinaa voi kuulua, kun jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle. Jäähdytyspuhallin käynnistyy laitteen elektroniikan suojaamiseksi, kun käytät keittotasoa pitkään suurilla tehoilla. Jäähdytyspuhallin voi käydä vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet kytkenyt laitteen pois päältä. 22

23 Induktio Valmistusastiat Seuraavat materiaalit sopivat induktiokäyttöön: teräs, jossa on magnetoituva pohja emaloitu teräs valurauta Seuraavat materiaalit eivät sovi induktiokäyttöön: teräs ilman magnetoituvaa pohjaa alumiini, kupari lasi ja keramiikka, kivitavara Jollet ole varma, sopiiko valmistusastia käytettäväksi induktioalueella, voit tarkistaa asian pitämällä erillistä magneettia astian pohjaa vasten. Jos magneetti tarttuu astian pohjaan, astia sopii induktiokäyttöön. Jos käytät väärästä materiaalista valmistettua astiaa, keittoalueen näytössä näkyy merkki. Ota huomioon, että valmistusastian pohjan käyttöominaisuudet vaikuttavat myös valmistustuloksen tasaisuuteen (esim. lettuja paistaessasi). Hyödynnät induktiota mahdollisimman hyvin, kun valitset valmistusastian, jonka pohja sopii keittoalueen kokoon (ks. kappale "Keittoalueiden tiedot"). Jos valmistusastia on liian pieni, keittoalue reagoi ikään kuin keittoalueella ei olisi lainkaan valmistusastiaa ja keittoalueen näyttöön ilmestyy merkki. Käytä ainoastaan sileäpohjaisia kattiloita ja pannuja, sillä karheat kattilanja pannunpohjat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Kun siirrät valmistusastioita keittotasolla, nosta astia aina irti tasosta. Näin vältyt astioiden pohjien aiheuttamilta naarmuilta ja hankaumilta. Huomaa myös, että pannujen ja kattiloiden halkaisija ilmaistaan yleensä suurimmasta mahdollisesta halkaisijasta tai kannen halkaisijasta. Tärkeintä tässä yhteydessä on kuitenkin valmistusastian pohjan halkaisija, joka on yleensä ilmoitettua halkaisijaa pienempi. 23

24 Energiansäästövihjeitä Käytä mahdollisuuksien mukaan kannellisia kattiloita ja pannuja. Näin lämpö ei pääse karkuun. Valitse pienille ruokamäärille pienempi astia. Pieni kattila vie vähemmän sähköä kuin suuri, vajaasti täytetty kattila. Käytä kypsentämiseen mahdollisimman vähän vettä. Säädä keittoalueen tehoa ajoissa pienemmälle kiehauttamisen tai paistolämpötilan saavuttamisen jälkeen. Voit lyhentää kypsennysaikoja huomattavasti, kun käytät painekattilaa. 24

25 Säätöalueet Säätöalueet Lämpimänäpito Voin sulatus 1-2 Liivatteen liuotus Suklaan sulatus Maitopohjaisten puurojen keittäminen 2 Pienten nestemäärien lämmitys 3 Riisin haudutus Vihannesten sulatus yhtenä kimpaleena (esim. pinaatti) 3 Viljatuotteiden haudutus 3 Nestemäisten ja puolikiinteiden ruokien lämmitys 4 Munakkaiden valmistus ja munien paistaminen ruskistamatta Marjojen höyryttäminen Pastan keittäminen 4 Kalan ja vihannesten höyrytys 5 Pakasteiden sulatus lämmitys 5 Häränsilmien hellävarainen paistaminen (ilman rasvan ylikuumentamista) 6 Isojen määrien alkukuumennus ja keittäminen, esim. pataruoat. 6-7 Kastikkeiden valmistus, esim. hollandaise. Kalan, leikkeiden, makkaroiden, munien jne. hellävarainen paistaminen 6-7 (ilman rasvan ylikuumentamista) Perunakuorukoiden, ohukaisten, blinien jne. valmistus 7 Haudutettavien ruokien alkukuumennus 8 Ison vesimäärän kiehauttaminen 9 Alkukuumennus Taulukossa annetut tehot ovat ohjearvoja. Induktiokäämin teho vaihtelee valmistusastian pohjan koon ja materiaalin mukaan. Kun käytät omia valmistusastioitasi, on mahdollista, että astioillesi sopivat tehot poikkeavat hieman yllämainituista. Parhaimmat mahdolliset säätöalueet kullekin valmistusastialle voit määrittää käytännön käytön aikana. Kun käytät uusia astioita, joiden käyttöominaisuuksia et vielä tunne, valitse aluksi suositeltua tehoa seuraavaksi pienempi teho. 25

26 Käyttö Palovaara! Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! Huomaa että induktioalueilla valmistusastia kuumenee huomattavasti nopeammin kuin tavallisilla keittolevyillä. Keittoalueiden tehonvalitsimet Tehonvalitsinta ei saa kiertää myötäpäivään pääteasentonsa B I tai B I/II ohi asentoon 0. Päälle kytkeminen Palovaara! Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! Huomaa että induktioalueilla valmistusastia kuumenee huomattavasti nopeammin kuin tavallisilla keittolevyillä. Laitteen kytkeminen pois päältä Kierrä keittoalueen tehonvalitsin vastapäivään asentoon 0. Kun kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä, toiminnan merkkivalo sammuu. Jälkilämmön osoitin Jos keittoalue on vielä kuuma, kun kytket sen pois päältä, jälkilämmön osoitin syttyy. Jälkilämmön osoitin sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt niin paljon, että siihen voi vaaratta koskea. Palovamman vaara! Älä koske keittoalueisiin, kun jälkilämmön osoittimet palavat. Kierrä keittoalueen tehonvalitsinta myötäpäivään haluamasi tehon kohdalle. Toiminnan merkkivalo syttyy. Kun keittoalue on lämmennyt tiettyyn lämpötilaan, myös jälkilämmön osoitin syttyy. 26

27 Käyttö Alkukuumennusautomatiikka Kun olet kytkenyt alkukuumennusautomatiikan päälle, keittoalue kuumenee aluksi suurimmalla teholla (alkukuumennusvaihe) ja kytkeytyy sitten valitsemallesi jatkokypsennysteholle automaattisesti. Alkukuumennusaika määräytyy valitsemasi jatkokypsennystehon perusteella (katso taulukko). Ottaminen käyttöön Kierrä keittoalueen tehonvalitsinta vastapäivään vasteeseen saakka ja pidä sitä tässä asennossa, kunnes keittoalueen näytössä näkyy. Kierrä tämän jälkeen tehonvalitsin välittömästi takaisin myötäpäivään haluamasi jatkokypsennystehon kohdalle. Jatkokypsennysteho Alkukuumennusaika [min : sek] 1 n. 0 : 15 2 n. 0 : 15 3 n. 0 : 25 4 n. 0 : 50 5 n. 2 : 00 6 n. 5 : 50 7 n. 2 : 50 8 n. 2 : 50 9 Kierrä tehonvalitsin jatkokypsennystehon kohdalle 5 sekunnin kuluessa siitä, kun olet kytkenyt alkukuumennusautomatiikan päälle. Voit vielä muuttaa jatkokypsennystehoa noin 10 sekunnin kuluessa siitä, kun olet kytkenyt alkukuumennusautomatiikan päälle. Jos pidät tehonvalitsinta liian pitkään vasteeseen painettuna, käytön estävä lukitus aktivoituu ja keittoalueen näytössä näkyy. Alkukuumennuksen aikana (ks. taulukko) keittoalueen näytössä näkyy. Ottaminen pois käytöstä Valitse jokin toinen teho. 27

28 Käyttö Booster-toiminto Keittoalueissa on joko yksitehoinen Booster tai kaksitehoinen TwinBooster (ks. "Laitteen osat Keittotaso"). Booster-toiminnoilla voit nostaa keittoalueen tehoa kiehauttaaksesi suuria määriä nopeasti, esim. vettä pastan keittämistä varten. Voit käyttää boostertehoa enintään 10 minuuttia kerrallaan. Voit käyttää booster-toimintoa enintään kahdella keittoalueella samanaikaisesti. Kun booster-toiminto on päättynyt, keittoalue siirtyy automaattisesti teholle 9. Keittoalueista aina kaksi toimii keskenään pareina, jotta toinen näistä keittoalueista pystyisi tuottamaan boosterin tarvitseman tehon. Booster-toiminto ottaa tarvitsemansa tehon kyseiseen keittoalueeseen liitetystä keittoalueesta. Tällä voi olla seuraavia vaikutuksia: alkukuumennusautomatiikka kytkeytyy pois päältä keittoalueen teho alenee kyseiseen keittoalueeseen liitetty keittoalue kytkeytyy pois päältä. Jos parina toimivan keittoalueen teho alenee, alentunut teho vilkkuu keittoalueen näytössä vuorotellen merkin kanssa. Jos parina toimiva keittoalue kytkeytyy kokonaan pois päältä, keittoalueen näytössä vilkkuu vuorotellen merkin kanssa. 28

29 Käyttö Booster-toiminnon kytkeminen päälle Kierrä tehonvalitsinta ensin myötäpäivään tehon 9 yli asentoon B I ja sitten takaisin tehon 9 kohdalle. Keittoalueen näytössä näkyy ja merkkivalo B palaa. Booster-/TwinBooster-toiminnon kytkeminen pois päältä Valitse jokin toinen teho. Booster-symboli ja B sammuvat. TwinBoosterin kytkeminen päälle, teho 1 Kierrä tehonvalitsinta ensin myötäpäivään tehon 9 yli asentoon B I/II ja sitten takaisinpäin tehon 9 kohdalle. Keittoalueen näytössä näkyy ja merkkivalo B palaa. TwinBoosterin kytkeminen päälle, teho 2 Kierrä tehonvalitsinta ensin myötäpäivään tehon 9 yli asentoon B I/II ja sitten takaisinpäin tehon 9 kohdalle. Keittoalueen näytössä näkyy ja merkkivalo B palaa. Kierrä tehonvalitsinta uudelleen myötäpäivään tehon 9 yli asentoon B I/II ja sitten takaisinpäin tehon 9 kohdalle. Keittoalueen näytössä näkyy. 29

30 Käyttö Lämpimänäpito Lämpimänäpitotehoa ei saa käyttää kylmien ruokien uudelleen lämmittämiseen, vaan juuri valmistuneen, vielä lämpimän ruuan lämpimänäpitoon. Lämpimänäpitotehon kytkeminen päälle Kierrä tehonvalitsinta myötäpäivään asentoon. Kun valitset lämpimänäpitotehon, keittoalue pysyy päälle kytkettynä enintään 2 tuntia. Säilytä ruuat lämpimänä niiden omissa valmistusastioissa (kattilassa/pannussa). Peitä valmistusastia kannella lämpimänäpidon aikana. Lämpimänäpidon aikana ruokaa ei tarvitse sekoittaa. Ruuan ravintoarvo alkaa heiketä heti elintarvikkeiden valmistamisen yhteydessä, ja heikkeneminen jatkuu lämpimänäpidon aikana. Mitä kauemmin pidät ruokaa lämpimänä, sitä heikommaksi sen ravintoarvo käy. Pidä siksi lämpimänäpitojaksot mahdollisimman lyhyinä. 30

31 Turvatoiminnot Käytön estävä lukitus Voit kytkeä käytön estävän lukituksen päälle vasta kun kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä. Käytön estävä lukitus estää keittotason päälle kytkemisen vahingossa. Jos yrität valita keittoalueelle tehon, vaikka käytönesto on kytketty päälle, keittoalueen näytössä näkyy noin 3 sekunnin ajan. Turvakatkaisu Turvakatkaisu laukeaa automaattisesti, jos jokin keittoalue on päällä epätavallisen pitkän ajan. Turvakatkaisuaika vaihtelee valitun tehon mukaan. Jos turvaaika ylittyy, keittoalue kytkeytyy pois päältä ja keittoalueen näytössä vilkkuu vuorotellen merkin kanssa. Voit ottaa keittoalueen uudelleen käyttöön kytkemällä sen ensin pois päältä ja sitten takaisin päälle. Ottaminen käyttöön Kierrä oikeanpuoleista (takimmaisen) keittoalueen tehonvalitsinta vastapäivään vasteeseen saakka ja pidä valitsin tässä asennossa, kunnes näyttöön ilmestyy. Ottaminen pois käytöstä Kierrä oikeanpuoleista (takimmaisen) keittoalueen tehonvalitsinta vastapäivään vasteeseen saakka ja pidä valitsin tässä asennossa, kunnes häviää näytöstä. 31

32 Turvatoiminnot Ylikuumenemissuoja Kaikissa induktiokäämeissä ja keittotason jäähdytysvastuksessa on ylikuumenemissuoja. Jos induktiokäämi tai jäähdytysvastus on vaarassa kuumentua liikaa, ylikuumenemissuoja aiheuttaa jonkin seuraavista toiminnoista: Mahdollinen booster-toiminto kytkeytyy pois päältä. Valitsemasi teho alenee. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tällöin keittoalueen näytössä näkyy. Muut keittoalueet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Kytke kyseinen keittoalue pois päältä. Ylikuumenemissuoja saattaa laueta, jos kuumennat keittoastiaa liian kauan tyhjänä. kuumennat rasvaa tai öljyä käyttämällä suurinta mahdollista tehoa. ilmanvaihto keittotason alapuolella on riittämätön. kytket kuuman keittoalueen takaisin päälle sähkökatkon jälkeen. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa uudelleen, vaikka olet poistanut häiriön aiheuttaneen syyn, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jollet kytke keittoaluetta pois päältä, kyseisen keittoalueen näytössä vilkkuu vuorotellen merkin. kanssa Kun virheilmoitus on sammunut, voit käyttää keittoaluetta taas tavalliseen tapaan. 32

33 Puhdistus ja hoito Palovamman vaara! Keittoalueiden on oltava kytkettyinä pois päältä ja keittotason tulee olla kunnolla jäähtynyt. Loukkaantumisvaara! Höyrytoimisen puhdistuslaitteen höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Älä siksi koskaan käytä keittotason puhdistukseen höyryilmatoimisia puhdistuslaitteita. Kaikki pinnat voivat värjäytyä pysyvästi, jos käytät vääränlaisia puhdistusaineita. Kaikki pinnat naarmuuntuvat herkästi. Älä missään tapauksessa jätä pintaan puhdistusaineiden jäämiä! Anna Combisetin jäähtyä aina ennen puhdistusta. Puhdista Combiset ja varusteet jokaisen käyttökerran jälkeen. Kuivaa Combiset aina kun olet pyyhkinyt sen kostealla. Näin vältyt kalkkijäämiltä. Epäsopivat puhdistusaineet ja -välineet Jotta pinnat eivät vahingoittuisi, älä käytä puhdistukseen: käsiastianpesuainetta, soodaa, alkalia, ammoniakkia, happoa tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, kalkkia irrottavia puhdistusaineita, tahran- tai ruosteenpoistoainetta, hankaavia puhdistusaineita, kuten hankausjauheita, -nesteitä tai hankauskiviä, liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, astianpesukoneen pesuaineita, grillin- tai uuninpuhdistusaineita, lasinpuhdistusaineita, hankaavia puhdistusvälineitä, kuten patasieniä tai käytettyjä pesusieniä, joissa voi olla vielä hankausaineiden jäämiä, ihmesieniä (taikasieniä). 33

34 Puhdistus ja hoito Keraaminen lasipinta Älä puhdista keraamisen pinnan ja keittotason kehyksen tai työtason ja keittotason kehyksen välistä aluetta terävillä esineillä. Tiivisteet voivat vahingoittua. Älä käytä keraamisen pinnan puhdistamiseen käsiastianpesuaineita. Käsiastianpesuaine ei poista kaikkia likaantumia ja jäämiä keraamiselta pinnalta. Lisäksi astianpesuaineesta jää lasiin sinertäviä läikkiä. Näitä värjääntymiä on myöhemmin mahdoton poistaa. Puhdista siksi keraaminen taso säännöllisesti keraamisen tason puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella. Poista karkea lika kostealla liinalla, kiinnitarttunut lika puhdistuskaapimen avulla. Puhdista lopuksi keittotaso Mielen keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistukseen (ks. kohta "Erikseen ostettavat lisävarusteet") tarkoitetulla puhdistusaineella tai vastaavalla keraamisten tasojen puhdistusaineella. Käytä apuna talouspaperia tai puhdasta liinaa. Älä levitä puhdistusainetta kuumalle pinnalle, sillä siitä voi jäädä läikkiä tasoon. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita. Pyyhi laite vielä kostealla liinalla ja kuivaa pinta lopuksi. Muussa tapauksessa puhdistusaineen jäämät palavat kiinni seuraavilla käyttökerroilla ja vahingoittavat laitteen lasipintaa. Poista kaikki puhdistusaineen jäämät huolellisesti pois tason pinnalta. 34 Keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella saat poistettua kalkin, veden ja alumiinijäämien aiheuttamat (metallinhohtoiset) tahrat. Palovamman vaara! Suojaa kätesi esim. patakintailla, ennen kuin alat kaapia kuumalle keittotasolle joutunutta sokeria, muovia tai alumiinifoliota pois puhdistuskaapimella. Jos kuumalle keittotaso joutuu sokeria, muovia tai alumiinifoliota, kytke keittotaso välittömästi pois päältä. Kaavi tasolle joutunut aine heti pois puhdistuskaapimen avulla tason ollessa vielä kuuma. Ole varovainen, ettet polta sormiasi! Kun keittotaso on jäähtynyt, puhdista se vielä huolellisesti ohjeiden mukaan.

35 Puhdistus ja hoito Teräksinen kehys ja ohjaustaulu Puhdista teräksinen kehys ja ohjaustaulu sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, jossa on tilkka käsiastianpesuainetta. Teräksiseen kehykseen ja ohjaustauluun voit käyttää teräksisten pintojen hoitoaineita, jotka vähentävät teräspintojen likaantumista (ks. kappale "Erikseen ostettavat lisävarusteet"). Älä koskaan käytä teräspintojen puhdistukseen tarkoitettuja aineita ohjaustaulun painatuksen alueella. Painatus saattaa kulua pois. Käytä tämän alueen puhdistukseen vain pehmeää sieniliinaa, käsiastianpesuainetta ja lämmintä vettä. Tehonvalitsimet Puhdista tehonvalitsimet puhtaalla sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, jossa on tilkka käsiastianpesuainetta. Kuivaa tehonvalitsimet puhtaalla liinalla. 35

36 Vianetsintä Useimmat laitteen päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse. Seuraavan taulukon tarkoituksena on auttaa sinua siinä. Ota kuitenkin yhteys Miele-huoltoon (yhteystiedot käyttö-/asennusohjeen takakannessa), jollet löydä ongelman syytä tai jollet voi poistaa sitä itse. Loukkaantumisvaara! Asiattomista asennus-, huolto- ja korjaustöistä voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista Miele ei voi olla vastuussa. Laitteen asennus-, huolto- ja korjaustyöt on aina jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Älä koskaan avaa itse laitteen ulkovaippaa. Ongelma Keittoalueet eivät kuumene. Kun käytät uutta keittotasoa ensimmäistä kertaa, siitä muodostuu hajua ja höyryä. Syy ja toimenpide Keittotaso ei saa virtaa. Varmista ettei laitteen sulake ole lauennut. Ota tarvittaessa yhteyttä sähköasentajaan tai Miele-huoltoon (ks. vähimmäissulakekoko laitteen arvokilvestä). Kyseessä voi olla tekninen häiriö. Kierrä tehonvalitsin asentoon 0. Irrota laite sähköverkosta noin 1 minuutin ajaksi jollain seuraavista tavoista: kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake kokonaan irti sulaketaulusta tai kytke vikavirtasuojakytkin pois päältä. Ellei laite kytkeydy päälle vielä sittenkään, kun kytket sulakkeen/vikavirtasuojakytkimen takaisin päälle, ota yhteyttä sähköalan ammattilaiseen tai valtuutettuun Miele-huoltoon. Metalliset osat on suojattu hoitoaineella. Hoitoaine saattaa ensimmäisellä kuumennuskerralla aiheuttaa ohimenevää käryä ja höyryä. Myös induktiokäämien kuumeneminen aiheuttaa käryä ensimmäisten käyttötuntien aikana. Käryn muodostuminen vähenee seuraavilla käyttökerroilla ja loppuu vähitellen kokonaan. Käryn ja mahdollisen höyryn muodostuminen on ohimenevä ilmiö, joka ei ole merkki mistään virheellisistä kytkennöistä tai laitteessa olevasta viasta. Käryt eivät ole myöskään terveydelle haitallisia. 36

37 Vianetsintä Ongelma Keittoalueen näytössä vilkkuu merkki. Keittoalueen näytössä vilkkuu vuorotellen valitsemasi tehon numeron kanssa. Keittoalueen näytössä vilkkuu yhdessä merkin kanssa. Keittoalue on kytkeytynyt itsekseen pois päältä. Keittoalueen näytössä näkyy. Kun kytket keittoalueen päälle, keittoalueen näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan. Kun kytket keittoalueen päälle, keittoalueen näytössä näkyy muutaman sekunnin ajan merkki. Keittoalue ei kuumene. Syy ja toimenpide Keittoalueella ei ole astiaa tai astia on vääränlaista materiaalia. Käytä oikeanlaista astiaa (ks. kappale "Valmistusastiat"). Keittoalueen teho on alentunut parina toimivan keittoalueen booster-toiminnon ajaksi (ks. kappaletta "Booster-toiminto"). Keittoalueella ei ole ollut astiaa 3 minuuttiin tai astia on vääränlaista materiaalia. Käytä oikeanlaista astiaa (ks. kappale "Valmistusastiat") tai kytke keittoalue pois päältä, jollet käytä sitä enää. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Ks. kappale "Ylikuumenemissuoja". Käytät parina toimivaa keittoaluetta toiminnolla TwinBooster teho II. Ylikuumenemissuoja on lauennut. Ks. kappale "Ylikuumenemissuoja". Käytön estävä turvalukitus on kytketty päälle. Poista käytönesto käytöstä (ks. kappale "Käytönesto"). Esittelytila on kytketty päälle. Kierrä oikeanpuoleista (takimmaisen) keittoalueen tehonvalitsinta ensin kaksi kertaa lyhyesti vastapäivään vasteeseen saakka ja sitten vielä kolmannen kerran, mutta pidä valitsinta tälloin tässä asennossa noin 3 sekuntia. 37

38 Erikseen ostettavat lisävarusteet Miele on kehittänyt laajan valikoiman lisävarusteita sekä puhdistus- ja hoitotuotteita, jotka on sovitettu Mielen laitteisiin optimaalisella tavalla. Voit hankkia näitä tuotteita kätevimmin Mielen verkkokaupasta: shop.miele.fi. Voit hankkia kaikkia tuotteita myös Miele-huollosta (katso tämän käyttöohjeen takakansi) tai Miele-kauppiaaltasi. Keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistusaine 250 ml Poistaa pinttyneitä likaantumia, kalkkitahroja ja alumiinijäämiä. Teräspintojen hoitoaine 250 ml Poistaa helposti vesitahrat, likatahrat ja sormenjäljet. Suojaa pintoja nopealta likaantumiselta. Mikrokuituliina Sormenjälkien ja kevyiden tahrojen pyyhkimiseen. 38

39 Turvallisuusohjeita asentamista varten Keittotason saa asentaa kalusteisiin vain valtuutettu alan ammattilainen. Laitteen saa liittää sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja. Asenna Combiset paikalleen vasta seinäkaappien ja liesituulettimen asentamisen jälkeen, niin laite ei pääse vahingoittumaan muiden laitteiden asennustöiden yhteydessä. Työtason pinnoitteen on oltava liimattu kuumuutta kestävällä (100 C) liima-aineella, jottei pinnoite irtoa tai menetä muotoaan. Seinän ja keittotason väliin tulevien listojen on oltava kuumuutta kestäviä. Combisetiä ei saa asentaa kylmälaitteiden, astianpesukoneen eikä pesukoneen tai kuivausrummun yläpuolelle. Keittotason saa asentaa ainoastaan sellaisten uunien päälle, joissa on höyryn jäähdytysjärjestelmä. Combisetin verkkoliitäntäjohto ei saa joutua kosketuksiin liikkuvien keittiökalusteiden osien (esim. vetolaatikosto) kanssa eikä johtoon saa kohdistua minkäänlaista mekaanista rasitusta. Noudata seuraavilla sivuilla annettuja turvaetäisyyksiä. Kaikki asennuspiirroksissa ilmoitetut mitat ovat millimetrejä. 39

40 Turvaetäisyydet Turvaetäisyys Combiset-tason yläpuolella Combiset-tason ja sen yläpuolelle asennettavan liesituulettimen väliin on jätettävä liesituuletinvalmistajan suosittelema turvaväli. Jos liesituuletinvalmistajan suosituksia ei ole käytettävissä, Combiset-tason ja helposti syttyvien materiaalien, kuten yläpuolelle ripustetun hyllyn väliseksi turvaetäisyydeksi on jätettävä vähintään 760 mm. Kun asennat rinnakkain useita Combiset-laitteita, joiden käyttö- ja asennusohjeissa suositeltu vähimmäisetäisyys liesituulettimesta on erilainen, etäisyydeksi tulee valita aina suurin ilmoitettu etäisyys. 40

41 Turvaetäisyydet Turvaetäisyys sivuilta/takaa Combisetin saa asentaa siten, että sen takapuolella ja toisella puolella (oikealla tai vasemmalla) on seinä tai laitetta korkeammalle ulottuva kaluste, muut sivut on jätettävä vapaiksi (katso kuvia). laitteen upotusaukon takareunan ja takaseinän välinen etäisyys vähintään 50 mm laitteen upotusaukon oikean tai vasemman reunan ja sivuseinän (esim. komerokaapin) välinen etäisyys vähintään: 40 mm CS 1212 / CS CS 1221 / CS CS 1234 / CS CS 1223 CS mm CS 1112 CS 1122 CS 1134 CS 1326 CS 1327 CS mm CS 1012 / CS mm CS 1421 CS 1312 CS mm CS 1034 / CS mm CS 1011 / CS 1021 Ei sallittu! Erittäin suositeltava! Ei suositeltava! Ei suositeltava! 41

42 Turvaetäisyydet Turvaetäisyys alapuolella Laitteen ilmanvaihdon takaamiseksi laitteen alareunan ja laitteen alle asennetun uunin, välipohjan tai vetolaatikoston väliin on jätettävä riittävän suuri rako. Vähimmäisturvaetäisyys keittotason alareunasta uunin yläreunaan on 15 mm. välipohjan yläreunaan on 15 mm. vetolaatikon pohjaan on 75 mm. Välipohja Keittotason alle ei tarvita välipohjaa, mutta haluttaessa sellaisen voi asentaa. Verkkoliitäntäjohdon vetämistä varten välipohjan taakse on varattava vähintään 10 mm:n ilmarako. Keittotason hyvän ilmankierron varmistamiseksi suosittelemme 20 mm:n ilmarakoa. 42

43 Turvaetäisyydet Laitteen turvaetäisyys, kun välitilan seinässä on erikoispinnoite Jos laitteen takana olevassa välitilaseinässä on erikoispinnoite, työtasoon tehtävän upotusaukon ja seinäpinnoitteen väliin täytyy jättää riittävä turvaetäisyys, koska korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa tai muovata seinäpinnoitetta. Kun välitilan seinäpinnoite on puuta tai muuta palavaa materiaalia, upotusaukon takareunan ja seinäpinnoitteen välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 mm. Jos seinäpinnoite on palamatonta materiaalia (metallia, luonnonkiveä, keraamisia laattoja tms.), upotusaukon ja seinäpinnoitteen välinen vähimmäisetäisyys on 50 mm vähennettynä seinäpinnoitteen paksuudella. Esimerkki: seinäpinnoitteen paksuus 15 mm 50 mm - 15 mm = vähimmäisetäisyys 35 mm a Seinärakenne b Seinäpinnoitteen mitta x = seinäpinnoitteen paksuus c Työtaso d Työtasoon tehty upotusaukko e Vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin 50 mm palamattomiin materiaaleihin 50 mm - mitta x 43

44 Ohjeita asennukseen Combisetin ja työtason välinen tiiviste Kaakeloitu työtaso Jos Combiset täytyy myöhemmin irrottaa työtasosta, Combiset ja työtaso voivat vahingoittua, jos olet käyttänyt saumausainetta Combisetin tiivistämiseen. Älä siksi käytä minkäänlaisia saumausaineita Combisetin ja työtason välisen sauman tiivistämiseen. Combisetin reunan alla oleva tiiviste toimii riittävänä tiivisteenä työtasoa vasten. Saumojen ja Combisetin upotuspinnan alle jäävän, kuvassa viivoitetun osan on oltava sileä ja tasainen, jotta Combiset painuisi tasaisesti upotusaukkoon, ja jotta laitteen reunan alla oleva tiivistenauha olisi riittävän tiivis työtason pintaa vasten. 44

45 Laitteen mitat CS a Kiinnitysjouset b Laitteen etupuoli c Upotuskorkeus d Upotuskorkeus: liitäntärasia ja verkkoliitäntäjohto, P = 2000 mm 45

46 Laitteen mitat CS / CS 1222 a Kiinnitysjouset b Laitteen etupuoli c Upotuskorkeus d Upotuskorkeus: liitäntärasia ja verkkoliitäntäjohto, P = 2000 mm 46

47 Esimerkki: 3 Combiset-laitetta Kun asennat useita laitteita rinnakkain a Kiinnitysjouset b Välilistat c Välilistan ja työtason väliin jäävä rako d Tiivistelista e Combiset-laitteen leveys miinus 8 mm f Combiset-laitteen leveys g Combiset-laitteen leveys miinus 8 mm h Työtason upotusaukko 47

48 Kun asennat useita laitteita rinnakkain Työtason upotusaukon koon laskeminen Combiset-laitteiden kehykset tulevat oikealta ja vasemmalta puolelta 8 mm työtason pinnan päälle. Laske yhteen Combiset-laitteiden leveydet ja vähennä summasta 16 mm. Esimerkki: 288 mm mm mm = 956 mm - 16 mm = 940 mm Combiset-laitteiden leveydet ovat 288 mm, 380 mm tai 576 mm (ks. kappale "Laitteen mitat"). Välilistat Kun asennat useita Combiset-laitteita rinnakkain, jokaisen laitteen väliin pitää asentaa välilista. Kunkin välilistan kiinnityskohta vaihtelee Combiset-laitteen leveyden mukaan. Asennus Downdraft-liesituulettimen kanssa Katso tarvittavat asennusaukon mitat ja välilistojen asennusohjeet Combiset-laitteiden yhteyteen asennettavaksi tarkoitetun Downdraft-liesituulettimen käyttö- ja asennusohjeesta. 48

49 Työtason esivalmistelu Tee työtasoon upotusaukko mittapiirrosten mukaan (ks. kappale "Laitteen mitat") tai laskettuasi tarvittavan upotusaukon koon (ks. kappale "Kun asennat useita laitteita rinnakkain"). Noudata vähimmäisturvaetäisyyksiä (ks. kappale "Turvaetäisyydet"). Puinen työtaso Tiivistä upotusaukon leikkauspinnat erikoislakalla, silikonilla tai valuhartsilla. Näin vältyt leikkauspintojen turpoamiselta mahdollisen kosteuden vaikutuksesta. Käytettävien tiivisteaineiden on kestettävä kuumia lämpötiloja. Ole huolellinen levittäessäsi tiivisteitä, ettei niitä joudu työtason yläpinnalle. Laitteen sijoittaminen kalusteisiin Aseta kiinnitysjouset tai välilistat upotusaukon yläreunaan kuvien osoittamiin kohtiin. Kiinnitä kiinnitysjouset tai välilistat mukana toimitetuilla puuruuveilla 3,5 x 25 mm. 49

50 Laitteen sijoittaminen kalusteisiin Luonnonkivestä valmistettu työtaso Tarvitset kiinnitysjousien tai välilistojen kiinnittämiseen vahvaa kaksipuolista tarranauhaa (ei toimiteta laitteen mukana). Kiinnitä tarranauhan palat upotusaukon yläreunaan kuvien osoittamiin kohtiin. Aseta kiinnitysjouset tai välilistat upotusaukon yläreunaa vasten ja paina ne tiukasti kiinni tarroihin. Tiivistä lopuksi kiinnitysjouset tai välilistat lämmönkestävällä silikonilla molemmilta sivuilta ja alareunasta. Tiivistä lopuksi listojen ja työtason väliin jäävät raot silikonilla. 50

51 Laitteen sijoittaminen kalusteisiin Asennus Downdraft-liesituulettimen kanssa Noudata Downdraft-liesituulettimen ja Combiset-laitteen asennuksessa Combiset-laitteiden yhteyteen asennettavaksi tarkoitetun Downdraft-liesituulettimen käyttö- ja asennusohjetta. Combiset-laitteen asennus Pujota verkkoliitäntäjohto upotusaukon läpi. Aseta ensiksi Combiset-laitteen etureuna työtasoon tehtyyn upotusaukkoon. Tartu sitten Combiset-laitteen reunoihin molemmin käsin ja paina laitteen reunoja tasaisesti alas, kunnes tunnet, että laite selvästi napsahtaa paikalleen. Tarkista samalla, että laitteen tiivistenauha kiinnittyy tasaisesti joka puolelta työtason pintaan. Vain tällä tavoin laite on tiivis joka puolelta. Älä missään tapauksessa käytä saumausaineita (esim. silikonia) Combiset-laitteen tiivistämiseen! Usean Combiset-laitteen asennus rinnakkain Työnnä paikalleen sijoitettua laitetta sivulle sen verran, että välilistan reiät tulevat näkyviin. Napsauta tiivistelista välilistassa oleviin reikiin. Asenna seuraava laite paikalleen upotusaukkoon aloittamalla laitteen etureunasta. Jatka asentamista edellä kuvatulla tavalla. Jollei tiivistenauha painu kaikista laitteen nurkista tiivisti työtason pintaa vasten, työstä nurkkien sädettä ( R4) varovasti pistosahalla. 51

52 Laitteen sijoittaminen kalusteisiin Combiset-laitteen sähköliitäntä Liitä Combiset-laite sähköverkkoon. Tarkista lopuksi kaikkien Combisetlaitteiden toiminta. Combiset-laitteiden irrottaminen Jollei laitteeseen pääse käsiksi alhaaltapäin, tarvitset laitteen irrottamiseen erikoistyökalun. Jos laitteeseen pääsee käsiksi alapuolelta, voit työntää laitteen irti alhaaltapäin. Työnnä ensin laitteen takaosa irti. 52

53 Sähköliitäntä Suosittelemme, että liität Combiset-laitteen sähköverkkoon pistotulppaliitännän välityksellä. Pistorasian on sijaittava paikassa, jossa siihen pääsee laitteen asennuksen jälkeen helposti käsiksi. Loukkaantumisvaara! Asiattomista asennus- ja huoltotöistä sekä korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle, joista Miele ei ole vastuussa. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen puuttuvasta tai puutteellisesta maadoituksesta (esim. sähköiskut). Jos verkkoliitäntäjohdon pistotulppa irrotetaan tai verkkoliitäntäjohdossa ei ole pistotulppaa, laitteen saa liittää sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasentaja. Mikäli pistorasiaan ei pääse käsiksi asennuksen jälkeen tai mikäli laite asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Käytettävän kytkimen erotusvälin on oltava yli 3 mm. Tällaisia kytkimiä ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja kontaktorit. Tarvittavat sähköliitäntätiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Tarkista, että arvokilven tiedot vastaavat käytettäviä sulakkeita ja sähköverkon jännitettä. Suojaeristettyjen osien kosketussuojaus täytyy tarkistaa asennuksen jälkeen! Liitäntä AC 230 V / 50 Hz Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät arvokilvestä. Tarkista, että arvokilven tiedot vastaavat käytettäviä sulakkeita ja sähköverkon jännitettä. Vikavirtasuojakytkin Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa VDE-suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30 ma. Kokonaisliitäntäteho katso arvokilpi 53

54 Sähköliitäntä Sähköverkosta irrottaminen Sähköiskun vaara! Kun laite on erotettu sähköverkosta, varmista ettei mikään tai kukaan pääse kytkemään laitetta vahingossa takaisin sähköverkkoon. Jos laite on irrotettava sähköverkosta, toimi jollakin seuraavista tavoista: Keraamiset sulakkeet Kierrä sulake kokonaan irti sulaketaulusta. Automaattisulakkeet Paina testauspainiketta (punainen), kunnes keskipainike (musta) hyppää ulos, Verkkoliitäntäjohdon vaihtaminen Sähköiskun vaara! Verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen, joka tuntee tarkoin voimassaolevat määräykset ja noudattaa niitä huolellisesti. Jos verkkoliitäntäjohto vaihdetaan uuteen, sen on ehdottomasti oltava tyyppiä H 05 VV-F (PVC-eristeinen). Verkkoliitäntäjohdon voi tilata Mieleltä tai valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä. Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät laitteen arvokilvestä. Upotetut automaattisulakkeet (Johdonsuojakatkaisija, vähintään tyyppi B tai C!): Käännä vipukytkin asennosta 1(päällä) asentoon 0 (pois päältä), Vikavirtasuojakytkin Kytke pääkytkin asennosta 1 (päällä) asentoon 0 (pois päältä) tai paina testauspainiketta. 54

55 Huolto Jos laitteessa on toimintahäiriö, jota et voi itse korjata, ota yhteys Miele-kauppiaaseen tai valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen. Huolto, arvokilpi, takuu Tietoja lähimmästä valtuutetusta Miele-huoltoliikkeestä saat tämän käyttö- ja asennusohjeen lopusta löytyvästä puhelinnumerosta. Huolto tarvitsee laitteen tyyppi- ja valmistusnumeron. Arvokilpi Liimaa laitteen mukana toimitettu arvokilpi tähän. Tarkista, että arvokilvessä ilmoitettu mallinumero on sama kuin tämän käyttöohjeen takakannessa. Takuuaika ja takuuehdot Tälle laitteelle on myönnetty kahden (2) vuoden takuu. Lisätietoja takuuehdoista löydät laitteen mukana toimitetusta erillisestä takuuvihkosesta. 55

56 Tuotetiedot Kotitalouksien sähkökeittotasojen tuoteseloste EU asetuksen 66/2014 mukaan MIELE Mallitunniste / -merkki CS Keittovyöhykkeiden ja/tai alueiden lukumäärä 2 Pyöreät sähkökeittovyöhykkeet, kunkin hyötypinta-alan/keittoalueen halkaisija Muut kuin pyöreät sähkökeittovyöhykkeet tai - alueet: keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypintaalan pituus/leveys Kunkin sähkökeittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC electric cooking) Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC electric hob ) 1. = Ø mm 2. = Ø mm 3. = 4. = 5. = 6. = 1. = 185,2 Wh/kg 2. = 168,9 Wh/kg 177,1 Wh/kg Kotitalouksien sähkökeittotasojen tuoteseloste EU asetuksen 66/2014 mukaan MIELE Mallitunniste / -merkki CS 1222 Keittovyöhykkeiden ja/tai alueiden lukumäärä 2 Pyöreät sähkökeittovyöhykkeet, kunkin hyötypinta-alan/keittoalueen halkaisija Muut kuin pyöreät sähkökeittovyöhykkeet tai - alueet: keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypintaalan pituus/leveys Kunkin sähkökeittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC electric cooking) Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC electric hob ) 1. = Ø mm 2. = Ø 200 / 200x300 mm 3. = 4. = 5. = 6. = 1. = 185,2 Wh/kg 2. = 188,7 Wh/kg 187,0 Wh/kg 56

57 Tuotetiedot Kotitalouksien sähkökeittotasojen tuoteseloste EU asetuksen 66/2014 mukaan MIELE Mallitunniste / -merkki CS 1222 Keittovyöhykkeiden ja/tai alueiden lukumäärä 2 Pyöreät sähkökeittovyöhykkeet, kunkin hyötypinta-alan/keittoalueen halkaisija Muut kuin pyöreät sähkökeittovyöhykkeet tai - alueet: keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypintaalan pituus/leveys Kunkin sähkökeittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC electric cooking) Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus (EC electric hob ) 1. = Ø mm 2. = Ø 200 / 200x300 mm 3. = 4. = 5. = 6. = 1. = 185,2 Wh/kg 2. = 188,7 Wh/kg 187,0 Wh/kg 57

58

59 Miele Oy Porttikaari 6 Porttipuisto Vantaa Puhelin: Faksi: (09) (09) Sähköposti: Internet: Saksa Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße Gütersloh

60 CS / CS / CS 1222 fi-fi M.-Nr / 03

Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Asennusohje Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 KM 6383 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen

Lisätiedot

Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Käyttöohje Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN.

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. GRANDE GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. TURVALLISUUSOHJEET! TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! Kun käytät

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE

PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE PYSTYPAKASTIN SFS 205 SFS 101 SFS 270 SFS 100 KÄYTTÖOHJE Laitteen kuvailu 7 1. Päällys 2. Lokero 3. Keskimmäinen lokero 4. Iso lokero 5. Säädettävät jalat 6. Termostaattikytkin 7. Pikapakastuskytkin Kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI SUOMI Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032

KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 KÄYTTÖOHJE KALUSTEESEEN SIJOITETTAVA INDUKTIO-LIESITASO TI 932, TI1032 Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Sillä tavalla varmistat laitteen virheettöman ja tehokkaan toiminnan. TURVALLISUUS

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE IO 00342 LIESITUULETIN EFU 602-00, EFU 602-00 X KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE FI Hyvä asiakkaamme Hankkimasi liesituuletin on moderni ja helppokäyttöinen. Tämän käyttöohjeen avulla voit tutustua laitteeseen nopeasti

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min

KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010. 5 min 1 KÄYTTÖOHJE F07902010002 & F10902010010 5 min 5 Käyttöohje Tärkeää! Lue koko ohje ennen keittotason käyttöä. Ohjeen tekstit vastaavat numeroituja kuvia. Tunnistaminen Tunnista keittotasosi malli ( a,

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään.

Ennen saunaoven asennustöitä varmista, että ovi on ehjä eikä siinä ole vikoja. Vikojen ilmetessä pyydämme ottamaan yhteyttä tuotteen jälleenmyyjään. Saunaoven asennusohjeet Lasioven asennustöiden suorittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Lasi ei kestä kovien ja painavien esineiden iskuja. Iskusta lattiaan tai seinään lasi voi rikkoutua. Älä koskaan

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT

SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT SALAMANTERI SRH 1060/2060, SRT 1060/2060 4172730, 4172732, 4172034, 4712036 Asennus- ja käyttöohjeet 19.4.2011 Alkuperäisten ohjeiden käännös 19.4.2011 METOS Salamanteri SRH/SRT 1060/2060 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje

Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Kivipatterit - Käyttö- ja asennusohje Turvallisen lämmittämisen takaamiseksi lue nämä varoitukset ensin! Sähköverkkoliitännän saa tehdä ainoastaan sähköasentaja, jolla on voimassa olevien määräysten mukaiset

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Lasiseinän asennusohje

Lasiseinän asennusohje Lasiseinän asennusohje Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi 1. Katon panelointi Lasiseinän yläreunassa käytetään normaalitilanteessa upotettavaa lasilistaa. Tällä

Lisätiedot

Kalusteidenasennusohjeet

Kalusteidenasennusohjeet Kalusteidenasennusohjeet Kiinnityskorkeus Kuvassa on esitetty kalusteiden kiinnityskorkeudet. Mikäli sokkelikorkeus on 110 mm, vähennä esitetyistä mitoista 50 mm. Tarkasta, että seinärakenne on riittävän

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MINIKEITTIÖ LIMATEC

KÄYTTÖOHJE MINIKEITTIÖ LIMATEC KÄYTTÖOHJE MINIKEITTIÖ LIMATEC 1 2 Sisältö Teemat sivu Minikeittiön esittely 3 Ympäristönsuojelu ja energian säästäminen 4 Käyttöönotto Jääkaapin ja hellan käyttö 5 Ruuanvalmistus 6 Yleinen osuus Oikeat

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita.

Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit noudattaa laitteen asennusohjeita. SISÄLLYSLUETTELO Asennusohje - F17926010601 1 / TURVALLISUUSOHJEET Tärkeät varoitukset 2 2 / ASTIANPESUKONEEN ASENNUS Vapaasti sijoitettavat laitteet 3 Kalusteisiin upotettavat laitteet 3 Keittotason alle

Lisätiedot

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7

Liesikupu 782 16 Stil Vitrum. FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 Liesikupu 782 16 Stil Vitrum FI...3 Asennus...3 Käyttö...7 125660/15.5.2013 (2741) ASENNUS Liesikupu 782-16 Stil Vitrum on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Liesikuvussa on muuntaja keskustuulettimen

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12

ASENNUSOHJE DEPO. ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 ASENNUSOHJE DEPO ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 10.06.2008-1/12 OSALUETTELO Pääosat Osa Nr Nimike 1 1498 Spiraali PFlex Ø53 2 8143 Ruuvi T6SS M6 x 20 3 1433 Sovitusakselitappi 4 1365 Akselitappi 5

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

GRIPO S331K Langaton näppäimistö

GRIPO S331K Langaton näppäimistö GRIPO S33K Langaton näppäimistö Asennus- ja käyttöohje Esittely Tämä langaton näppäimistö toimii usean GRIPO hälytysjärjestelmän kanssa (esim. HA5, HA52, H302Y ja H302W). 5 6 7 pois päältä (paitsi silloin

Lisätiedot

DENISON. Denison hiiligrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ.

DENISON. Denison hiiligrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. DENISON Denison hiiligrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS! Grilliä ei saa käyttää sisätiloissa vain ulkokäyttöön.

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Käyttötarkoitus Lattianpäällyste, tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön asuinrakennuksissa. "Floor in a box" ei sovellu kylpyhuoneisiin.

ASENNUSOHJEET. Käyttötarkoitus Lattianpäällyste, tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön asuinrakennuksissa. Floor in a box ei sovellu kylpyhuoneisiin. Jotta mitään tärkeää ei jäisi huomiotta ja jotta saisit täyden hyödyn lattiastasi vuosiksi eteenpäin, suosittelemme näiden asennusohjeiden lukemista huolellisesti. ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Desinfiointi ja kunnossapito

Desinfiointi ja kunnossapito DESINFIOINTI Laerdal-nuken kasvojen desinfiointi On suositeltavaa antaa kaikkien opiskelijoiden käyttöön omat nuken kasvot. Tällöin dekontaminaatiota ei tarvitse suorittaa opiskelijoiden välillä. Kaikki

Lisätiedot

Kovalevyn pika asennusopas

Kovalevyn pika asennusopas Kovalevyn pika asennusopas Tärkeimmät ominaisuudet: Tietokoneen massamuisti Laitteistovaatimukset: Vapaa SATA/PATA portti emolevyllä/ohjainkortissa Vapaa SATA/4 pin virtaliitin HUOM! Muista lukea tämä

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Profex Lasinpuhdistaja

Profex Lasinpuhdistaja Profex Lasinpuhdistaja Lasinpuhdistusaine, sopii kaikille lasipinnoille, kiiltäville muoveille yms. Haihtuva aine, ei jätä jäämiä puhdistetuille pinnoille. Pyyhi pinta nukkaamattomalla liinalla tai kuivaa

Lisätiedot

GENIUS CARBON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LÄMMITYSPATJAT MITTATILAUKSENA

GENIUS CARBON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LÄMMITYSPATJAT MITTATILAUKSENA GENIUS CARBON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ LÄMMITYSPATJAT MITTATILAUKSENA KÄYTTÖOHJEET 1 SUOMI GENIUS CARBON - LÄMMITYSPATJAN ASENNUSOHJEET PVMI.0.000.000 Lattialämmitysjärjestelmä mittatilauksena GENIUS CARBON

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C

Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt kuivakäymäläkomerolle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle 1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle TrendyNailWraps kynsikalvot on valmistettu yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle joka on niin kestävä että sen päälle voidaan karhentamisen jälkeen

Lisätiedot

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I

W W W. K O D I N K O N E K A U P P A. F I Electrolux jääkaappi ERE38406X Tässä erinomainen jääkaappi dynaamisella kylmennyksellä. Dynaaminen kylmennys pitää huolen, että kaapin lämpötila on jokaisella tasolla lähes sama. Elintarvikkeiden säilyvyys

Lisätiedot

Ennen asennuksen aloittamista:

Ennen asennuksen aloittamista: Asennusopas Asennusopas Ennen asennuksen aloittamista: 1. Ennen asennuksen aloittamista varmistu että olet hankkinut oikean lukkopesän, joka sopii lukkoon. Yleisesti käytössä oleviin oviin oikeat lukkopesät

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Oma puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä esite näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin kattoon.

Lisätiedot

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet

HUOMAA! ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ VÄLIT TIIVISTETÄÄN SILIKONILLA. MUUTEN VESI VOI TUNKEUTUA RAKENTEISIIN. Asennusohjeet Vinter-liukuovet Lue asennusohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Jotta kehykset eivät vaurioituisi kuljetuksen aikana, ne toimitetaan osina. Olemme kuitenkin testanneet koko järjestelmän paneeleineen ennen toimitusta

Lisätiedot

Onninen Eco poistopuhallin

Onninen Eco poistopuhallin Onninen Eco poistopuhallin Käyttö- ja asennusohjeet 1 FIN Käyttö- ja asennusohjeet LUE NÄMÄ KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT ASENTAA LAITETTA. VALMISTAJA JA MAAHANTUOJA EIVÄT VASTAA

Lisätiedot

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

S 5004 Takkatuliverhous. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! S 5004 Takkatuliverhous Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohjeen täydennys Turvallisuusohjeet... 2 Tärkeitä käyttöohjeita...

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje

KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vaipallinen lämpökaapeli suojapunoksella asennettuna mattoon 2 m:n kylmäkaapeli 2 x 0,75 mm

Lisätiedot

TULOILMAVENTTIILI VLR-100

TULOILMAVENTTIILI VLR-100 TULOILMAVENTTIILI VLR-100 Uuteen läpivientiin VELCO VLR-100 tuotekokonaisuus. Sisältää termostaatilla varustetun Velco korvausilmaventtiilin, F9 -luokan Filtrete suodattimen, ulkoritilän sekä jatko- ja

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI: RONDO L1

TUOTEKORTTI: RONDO L1 TUOTEKORTTI: RONDO L1 Tuotekoodi: Rondo L1-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) kuva 1: Rondo L1 seinäliittymä, pystyleikkaus TUOTEKUVAUS Käyttötarkoitus Raaka-aineet Värit

Lisätiedot

POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE POREAMMEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 1 (1) SISÄLLYSLUETTELO ASIAKKAALLE... 2 ASENNUS... 3 SÄÄTÖJALAT... 3 VIEMÄRÖINTI... 3 ETUPANEELIT... 3 SÄHKÖASENNUS... 4 UPOTUSASENNUS... 5 KÄYTTÖ... 7 KYTKIMET JA SÄÄTIMET...

Lisätiedot

TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo

TT-THERMO moottorilämmitin. Asennus- ja käyttöohje v 2,0. Sisällysluettelo TT-THERMO moottorilämmitin 1 Asennus- ja käyttöohje v 2,0 Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo s.1 2. Toimitus sisältää s.1 3. Toimintaperiaate s.2 4. Lämmittimien tekniset tiedot s.3 5. Lämmittimien rakenne

Lisätiedot

Vesipannun turvallisuus Tärkeät turvatoimenpiteet... 5 Sähkövaatimukset... 7 Sähkölaitteiden hävittäminen... 7

Vesipannun turvallisuus Tärkeät turvatoimenpiteet... 5 Sähkövaatimukset... 7 Sähkölaitteiden hävittäminen... 7 Vesipannun OHJEET Sisällysluettelo Vesipannun turvallisuus Tärkeät turvatoimenpiteet... 5 Sähkövaatimukset... 7 Sähkölaitteiden hävittäminen... 7 OSAT JA OMINAISUUDET Osat... 8 vesipannun käyttö Ennen

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Petromax Atago. Käyttöohje

Petromax Atago. Käyttöohje Petromax Atago Käyttöohje KÄYTTÖOHJE PETROMAX ATAGOLLE Kiitos että ostit Petromax Atagon. Toivomme, että tulette olemaan tyytyväisiä Petromax Atagoon ja sen loistaviin ominaisuuksiin. Jos sinulle herää

Lisätiedot

1.1.2T S1 00.1 UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN J-KARMI

1.1.2T S1 00.1 UMPIPALO-OVI TIIVISTEELLINEN J-KARMI 1.1.2T S1 1. Kansilevy 2. Pohjalevy 3. Paloluokiteltu eriste 4. Paloluokiteltu eriste (ei vakiotoimituksessa) 5. Sarana 6. Suljinvahvike 7. Lukkosovite 8. Karmi UMPIPALO-PARIOVI 1.1.2T S2 1. Kansilevy

Lisätiedot

Asennusohje. Elegance. Liukuovet/-ikkunat Taul. 2, Elementit, jotka työnnetään kiinteän elementin tai seinän taakse

Asennusohje. Elegance. Liukuovet/-ikkunat Taul. 2, Elementit, jotka työnnetään kiinteän elementin tai seinän taakse Asennusohje Tuote no.. 000655 1(5) Lue asennusohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat asennuksen. Liukuovet/-ikkunat Taul. 2, Elementit, jotka työnnetään kiinteän elementin tai seinän taakse Tavallinen

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464

Käyttöoppaasi. HP PAVILION W5000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/848464 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION W5000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION W5000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit

ROSE ROSE K2 POTILASOHJE IRREGULAR CORNEA. Post Graft TM ROSE K2 XL. semiskleraaliset piilolinssit ROSE TM K TM ROSE K2 ROSE K2 TM NC POTILASOHJE ROSE K2 IRREGULAR CORNEA IC TM ROSE K2 Post Graft TM ROSE K2 XL semiskleraaliset piilolinssit TM Semiskleraalisten Rose K2 XL piilolinssien silmiin laitto

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi

devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink RS Huoneanturin asennusohje Suomi devilink TM RS huoneanturi devilink TM RS huoneanturissa on sisäänrakennettu lämpötilan mittaus, joka mittaa ympäröivää lämpötilaa. Huoneanturiyksikön avulla

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot