Käyttö- ja asennusohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot CS Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr

2 Sisällysluettelo Laitteen osat....4 Keittotaso...4 Näyttöruutu...5 Keittoalueiden tiedot...5 Tärkeitä turvallisuusohjeita...6 Pidä huolta ympäristöstäsi...19 Ennen ensimmäistä käyttökertaa...20 Induktio...21 Toimintaperiaate...21 Käytöstä aiheutuvat äänet...22 Valmistusastiat...23 Käyttö...24 Kytkeminen päälle ja pois päältä Jälkilämmön osoittimet Säätöalueet...25 Alkukiehutusautomatiikka...26 Booster-toiminto Lämpimänäpito...29 Energiansäästövihjeitä...30 Turvatoiminnot Käytön estävä lukitus...31 Turvakatkaisu Ylikuumenemissuoja

3 Sisällysluettelo Puhdistus ja hoito...33 Mitä tehdä, jos...?...35 Erikseen ostettavat lisävarusteet...37 Turvallisuusohjeita asennusta varten...38 Laitteen mitat...43 Työtason esivalmistelu...44 Kun asennat useita laitteita rinnakkain...45 Kiinnitysjousien ja välilistojen asennus...48 Laitteen/laitteiden upotus työtasoon...50 Yleisiä asennusohjeita...51 Sähköliitäntä Huolto/Arvokilpi/Takuu

4 Laitteen osat Keittotaso Keittoalueet, joissa tavallinen booster (BI) Keittoalue, jossa TwinBooster (BI/II) Käytettävän keittoalueen merkintä Merkkivalot Keittoalueiden tehonvalitsimet: edessä oikealla takana oikealla takana vasemmalla edessä vasemmalla Näyttöruutu Merkkivalot Toiminnan merkkivalo Booster-toiminnon merkkivalo Jälkilämmön osoittimet 4

5 Näyttöruutu ß = Kattila puuttuu tai väärää materiaalia A = Alkukiehutusautomatiikka I = Booster I II = Booster II (vain keittoalueissa, joissa on tämä toiminto) L = Käytön estävä turvalukitus (ks. kohtaa "Turvatoiminnot") Laitteen osat Keittoalueiden tiedot Keittoalue pienin / suurin Teho W (liitäntä 230 V**) cm* edessä vasemmalla normaali: booster-toiminnon kanssa: takana vasemmalla normaali: booster-toiminnon kanssa: takana oikealla normaali: toiminnon Booster I kanssa: toiminnon Booster II kanssa: edessä oikealla normaali: booster-toiminnon kanssa: Yhteensä: 7400 * Ilmoitetun alueen sisällä voidaan käyttää halkaisijaltaan kaikenkokoisia valmistusastioita. ** Ilmoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan. 5

6 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tämä keittotaso täyttää asetetut turvamääräykset. Asiattomasta käytöstä voi kuitenkin aiheutua vaaratilanteita keittotason käyttäjälle. Lue tämä käyttö- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat käyttää keittotasoa. Käyttöohjeessa on tärkeitä laitteen turvallisuutta, käyttöä, asennusta ja huoltoa koskevia ohjeita. Näin vältät mahdolliset vahingot ja keittotason vahingoittumisen. Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat keittotason toiselle käyttäjälle, muista antaa käyttöohje laitteen mukana. 6

7 Tärkeitä turvallisuusohjeita Asianmukainen käyttö Tämä keittotaso on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä, esimerkiksi: myymälät, toimistot ja muut vastaavat työtilat, maatilat, hotellit, aamiaismajoituspaikat, asuntolat yms. asuintilat, joissa laite tarjotaan yksittäisten asiakkaiden käyttöön. Tätä keittotasoa saa käyttää ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouksien kaltaisissa ympäristöissä ruokien valmistukseen ja lämpimänäpitoon. Kaikenlainen muu käyttö on kiellettyä. Miele ei vastaa keittotason asiattomasta tai väärästä käytöstä aiheutuneista vahingoista. Keittotasoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa. Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään keittotasoa turvallisesti fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä keittotason toiminnasta, eivät saa käyttää tätä keittotasoa ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta. 7

8 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos kotona on lapsia Käytä käytön estävää turvalukitusta, niin lapset eivät pääse vahingossa kytkemään keittotasoa päälle. Valvo keittotason läheisyydessä oleskelevien lasten toimintaa. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla keittotasosta, jollet valvo heidän toimintaansa koko ajan. Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää keittotasoa ilman valvontaa vain, jos olet varma siitä, että he osaavat käyttää sitä täysin turvallisesti. Lasten on tunnettava mahdollisesta väärästä käytöstä aiheutuvat vaaratilanteet. Keittotaso kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Pidä siksi lapset loitolla kuumasta laitteesta, kunnes se on jäähtynyt niin etteivät lapset voi vahingossakaan polttaa itseään. Älä säilytä keittotason päällä tai takana olevalla vapaalla työtasolla esineitä, jotka voisivat kiinnostaa lapsia. Lapsille voi tulla houkutus kiivetä laitteen päälle. Palovamman vaara! 8

9 Tärkeitä turvallisuusohjeita Huolehdi siitä, etteivät lapset pääse vetämään keittotasolta päälleen kuumia kattiloita ja pannuja. Helpointa on kääntää kattiloiden ja pannujen kädensijat työtasoon päin, niin lapset eivät ylety koskemaan niiden kädensijoihin! Voit hankkia tarvittaessa keittotasoon suojaritilän (erikois- ja lastentarvikeliikkeistä). Pakkausmateriaalit (kuten muovikalvot, styroksi) voivat olla vaarallisia lasten käsissä. Tukehtumisen vaara! Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa ja hävitä materiaalit asianmukaisesti mahdollisimman pian. 9

10 Tärkeitä turvallisuusohjeita Tekninen turvallisuus Ennen kuin upotat keittotason työtasoon, tarkista laite ulkoisten vaurioiden varalta. Älä missään tapauksessa ota käyttöön vahingoittunutta laitetta. Vahingoittunut laite voi vaarantaa turvallisuutesi. Keittotason sähköturvallisuus on taattu vain, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on erittäin tärkeää. Pyydä tarvittaessa sähköasentajaa tarkistamaan maadoitus. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen liittämisestä maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään. Ennen kuin kytket keittotason sähköverkkoon, tarkista ehdottomasti, että laitteen arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat sähköverkon jännitettä ja taajuutta. Väärä jännite ja taajuus voivat vahingoittaa laitetta. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä sähköasentajaan. Keittotasoa saa käyttää vain paikalleen asennettuna. Vain tällöin laitteen turvallinen toiminta on taattu. 10

11 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä missään tapauksessa avaa keittotason ulkovaippaa. Keittotason sähköä johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Muutokset laitteen sähköisissä tai mekaanisissa rakenteissa voivat vahingoittaa laitteen toimintaa. Keittotason sähköasennukset sekä huolto- ja korjaustyöt on aina jätettävä Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi. Asiattomista asennus-, huolto- ja korjaustöistä voi aiheutua laitteen käyttäjälle vaaratilanteita, joista Miele ei voi olla vastuussa. Keittotaso täytyy irrottaa sähköverkosta aina asennus-, huolto- ja korjaustöiden ajaksi. Keittotaso on kytketty pois sähköverkosta vasta kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: laitteen automaattisulake on kytketty pois päältä. laitteen sulake on kierretty irti sulaketaulusta. laitteen verkkoliitäntäjohto on irrotettu sähköliitännästä. Kun irrotat pistotulpalla varustetun keittotason sähköverkosta, älä vedä verkkoliitäntäjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan. 11

12 Tärkeitä turvallisuusohjeita Takuuaikana tehtävät korjaukset on aina annettava Mielen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäviksi, muuten takuu ei vastaa korjausten jälkeen ilmenevistä vioista. Rikkinäiset osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin Miele-varaosiin. Vain tällaisista varaosista Miele voi taata, että ne täyttävät vaaditut turvallisuusmääräykset. Keittotason viallisen verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain tyypin H 05 VV-F (PVC-eristeinen) verkkoliitäntäjohtoon, jonka voi tilata Mieleltä tai Mielen valtuuttamasta huoltoliikkeestä. Keittotasoa ei saa käyttää ulkoisen kellokytkimen eikä etäkäyttöjärjestelmän kanssa. Älä liitä keittotasoa sähköverkkoon jatkojohdon tai haaroituspistorasian avulla, jottei laitteen sähköturvallisuus vaarannu (ylikuumenemisvaara). Jos havaitset keittotasossa vikaa, halkeamia tai säröjä, älä ota keittotasoa käyttöön, ja kytke päällä oleva keittotaso välittömästi pois päältä. Irrota laite sähköverkosta esimerkiksi irrottamalla sulake sulaketaulusta. Rikkoutunut keittotaso voi aiheuttaa sähköiskun vaaran! 12

13 Tärkeitä turvallisuusohjeita Jos keittotason pistotulppa poistetaan, keittotason saa asentaa ja liittää sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen. Käytä valtuutettuja sähköalan liikkeitä, jotka tuntevat voimassaolevat määräykset ja noudattavat niitä. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta asentamisesta tai liitännästä. Asianmukainen käyttö Jos sinulla on sydämentahdistin: Huomaa, että päälle kytketyn keittotason välittömään läheisyyteen syntyy sähkömagneettinen kenttä. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä vaikuttaisi sydämentahdistimen toimintaan. Jos olet epävarma, kysy neuvoa hoitavalta lääkäriltäsi tai sydämentahdistimen valmistajalta. Magnetoituvia esineitä, kuten pankkikortteja, levykkeitä tai laskimia, ei saa säilyttää päälle kytketyn keittotason välittömässä läheisyydessä. Sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa kyseisten esineiden toimintaan. Keittotaso kuumenee käytön aikana ja pysyy jonkin aikaa kuumana pois päältä kytkemisen jälkeenkin. Keittoalueisiin voi koskea vaaratta vasta, kun niiden jälkilämmön osoittimet ovat sammuneet. 13

14 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa! Tyhjiin kiehuneet kattilat saattavat vahingoittaa laitteen keraamista pintaa. Miele ei vastaa tällaisista vahingoista. Kuuma rasva tai öljy voi syttyä palamaan ja tuli saattaa levitä. Jos kuuma rasva tai öljy kuitenkin syttyy palamaan, älä koskaan yritä sammuttaa sitä vedellä! Tukahduta liekit esimerkiksi kattilan kannella, märällä astiapyyhkeellä tai vastaavalla. Käytä aina patakintaita, pannulappuja tai vastaavia suojavälineitä, kun työskentelet kuuman keittotason äärellä. Tarkista kuitenkin, etteivät patakintaat ole kastuneet tai muuten kosteat. Kosteus heikentää tekstiilien lämmöneristyskykyä, mistä voi aiheutua palovamman vaara. Älä koskaan liekitä ruokia liesituulettimen alla. Liekit voivat sytyttää liesituulettimen. 14

15 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä käytä keittotasoa laskutilana. Älä missään tapauksessa säilytä esim. veitsiä, haarukoita, lusikoita tai muita metallisia esineitä keittotason päällä. Kun keittotaso on päällä, kun kytket sen vahingossa päälle tai kun keittoalue on vielä kuuma, tasolle kuulumattomat metalliesineet kuumenevat (palovamman vaara). Muut keittoalueelle unohtuneet esineet voivat sulaa tai syttyä palamaan, materiaalin mukaan. Kosteat kattilankannet voivat tarttua kiinni keraamiseen pintaan. Kytke siksi keittoalueet pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen! Kun olet asentanut useita laitteita rinnakkain Älä aseta kuumia pannuja tai kattiloita laitteiden välisen välilistan päälle, sillä kuumuus voi vahingoittaa välilistan kumitiivistettä. Älä koskaan peitä keittotasoa liinalla, liesisuojalla tai suojakalvolla. Jos kytket keittotason vahingossa päälle tai kun keittotaso on vielä kuuma, materiaalit voivat syttyä palamaan, haljeta tai sulaa. Älä käytä keittotasolla muovisia astioita tai alumiinifoliorasioita. Nämä sulavat korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi ne voivat syttyä palamaan! 15

16 Tärkeitä turvallisuusohjeita Älä kuumenna suljettuja astioita, kuten säilyketölkkejä keittoalueilla. Ne saattavat räjähtää syntyvän ylipaineen vaikutuksesta ja aiheuttaa loukkaantumis- ja palovammavaaran! Käytä vain sileäpohjaisia kattiloita ja pannuja. Karheat kattilan- ja pannunpohjat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Jos käytät keittotason läheisyydessä jotain piensähkölaitetta, kuten sauvasekoitinta tai sähkövatkainta, varo ettei sähkölaitteen verkkoliitäntäjohto joudu kosketuksiin kuuman keittotason kanssa, sillä kuumuus voi vahingoittaa johdon suojaeristettä. Sähköiskuvaara! Älä koskaan kuumenna valmistusastiaa tyhjänä, mikäli astianvalmistaja ei ole nimenomaan sallinnut tällaista käyttöä! Koska induktioalueet toimivat erittäin nopeasti, tyhjänä kuumennetun valmistusastian pohjan lämpötila voi kuumeta yllättävän nopeasti öljyjen tai rasvojen itsesyttymislämpötilaan. Pidä keittotaso aina puhtaana. Suola, sokeri tai esim. vihannesten mukana tullut hiekka saattavat naarmuttaa keittotasoa. Älä missään tapauksessa aseta kuumia kattiloita tai pannuja ohjaustaulun päälle. Kuumuus saattaa vahingoittaa keraamisen pinnan alla olevaa elektroniikkaa. 16

17 Tärkeitä turvallisuusohjeita Varo, ettet pudottele kevyitäkään esineitä keraamiselle pinnalle. Jo suolasirotin voi huonolla onnella aiheuttaa tasolle pudotessaan halkeaman tai naarmun. Älä päästä kuumennetulle keittotasolle sokeria, sokeria sisältäviä ruokia, muovia tai alumiinifoliota. Jos tällaisia aineita kuitenkin vahingossa joutuu tasolle, kytke laite pois päältä. Kaavi tasolle joutuneet aineet heti pois lasikaapimella tason ollessa vielä kuuma, sillä jäähtyessään aineet vahingoittavat keraamista pintaa. Varo, ettet polta itseäsi! Kun taso on jäähtynyt, puhdista se vielä huolellisesti. Keittotasossa on jäähdytyspuhallin. Jos keittotason alle on asennettu vetolaatikosto, huolehdi siitä, että ylimmän vetolaatikon sisällön ja keittotason alapinnan väliin jää tarpeeksi tilaa tehokkaalle ilmanvaihdolle. Ylimmässä laatikossa ei saa säilyttää teräesineitä tai paperin kaltaisia kevyitä tavaroita. Tällaiset esineet voivat päästä jäähdytyspuhaltimen ilmanvaihtoaukkoihin tai imun vaikutuksesta peittää aukot kokonaan, jolloin ne vahingoittavat puhallinta ja heikentävät jäähdytystä. Jos keittotason alapuolella on vetolaatikosto, keittotason alla olevassa vetolaatikossa ei saa säilyttää helposti syttyviä esineitä (kuten suihkepulloja) tai muita syttyviä materiaaleja. Mahdollisten laatikossa pidettävien ruokailuvälinelokeroiden on oltava kuumuutta kestävää materiaalia. 17

18 Tärkeitä turvallisuusohjeita Metalliesineet, joita säilytetään keittotason alla olevassa vetolaatikossa, saattavat kuumeta, kun keittotasoa käytetään pitkän aikaa suurilla tehoilla. Kuumenna ruoka aina riittävän kuumaksi. Mahdolliset ruoassa olevat bakteerit kuolevat vain, kun ruokaa kypsennetään riittävän korkeassa lämpötilassa riittävän pitkään. Älä koskaan käytä samanaikaisesti kahta valmistusastiaa samalla keitto- tai paistoalueella. Jos keittotaso on asennettu kalusteoven taakse, käytä laitetta vain kalusteovi avattuna. Sulje kalusteovi vasta, kun keittotaso on pois päältä ja kun kaikki jälkilämmön osoittimet ovat sammuneet. Jos olet asentanut keittotason pyrolyysiuunin päälle, älä käytä keittotasoa pyrolyysitoiminnon aikana, koska se voi laukaista keittotason ylikuumenemissuojan (ks. turvatoimintoja käsittelevää kappaletta). Mikäli tätä laitetta käytetään käyttöohjeiden vastaisesti tai muuten huolimattomasti, vastuu syntyvistä esineja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. 18

19 Pidä huolta ympäristöstäsi Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkausmateriaalit on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalin kiertoon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kauppiaasi huolehtii kuljetuspakkauksen talteenotosta. Vanhan laitteen hävittäminen Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä poistettavia laitteita sekajätteen mukana. Vie sen sijaan vanhat laitteet sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen oman kuntasi jäteasemalle tai kierrätyskeskukseen. Voit tiedustella kierrätysmahdollisuuksia myös omalta kauppiaaltasi. Pidä huolta että säilytät laitteet poissa lasten ulottuvilta ennen kuin viet ne keräyspisteeseen. 19

20 Ennen ensimmäistä käyttökertaa Kiinnitä laitteen mukana toimitettu irrallinen arvokilpi sille varattuun kohtaan tämän käyttöohjeen kappaleessa "Arvokilpi". Ensimmäinen puhdistus Irrota ensin mahdolliset suojakalvot ja tarrat. Puhdista laite kostealla liinalla ja kuivaa pinta lopuksi. Älä käytä keraamisen pinnan puhdistamiseen astianpesuainetta, koska siitä voi jäädä lasiin sinertäviä läikkiä. Käyttöönotto Kun liität keittotason sähköverkkoon ensimmäistä kertaa, sekä aina sähkökatkon jälkeen, kaikki merkkivalot syttyvät sekunnin ajaksi. Kun kaikki merkkivalot ovat sammuneet, voit alkaa käyttää keittotasoa normaalisti. Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, siitä saattaa muodostua hiukan käryä ja hajua. Käryn muodostuminen vähenee seuraavilla käyttökerroilla ja loppuu vähitellen kokonaan. Käryn ja mahdollisen höyryn muodostuminen on ohimenevä ilmiö, joka ei ole merkki mistään virheellisistä kytkennöistä tai laitteessa olevasta viasta. Ne eivät ole myöskään terveydelle haitallisia. Huomaa myös, että induktioalueilla valmistusastia kuumenee huomattavasti nopeammin kuin tavallisilla keittolevyillä. 20

21 Induktio Toimintaperiaate Jokaisen induktiolla toimivan keittoalueen alla on induktiokäämi. Kun kytket induktioalueen päälle, käämi synnyttää magneettikentän, joka vaikuttaa suoraan valmistusastian pohjaan ja kuumentaa sen. Induktioalue lämpenee siten vain epäsuorasti valmistusastian pohjasta syntyvästä säteilylämmöstä. Induktioalueen toiminta edellyttää, että valmistusastian pohja on valmistettu magnetoituvasta metallista (ks. kohtaa "Valmistusastiat"). Induktio tunnistaa käyttämäsi valmistusastian koon automaattisesti, eli induktioalue toimii vain astian pohjan kokoiselta alueelta. Induktioalue ei toimi, jos induktioalueella ei ole valmistusastiaa tai jos astia on väärää materiaalia (muuta kuin magnetisoituvaa metallia). jos valmistusastian pohjan halkaisija on liian pieni. jos nostat valmistusastian pois induktioalueelta. Tällöin näytössä alkaa vilkkua merkki ß. Jos asetat induktioalueelle valmistusastian 3 minuutin kuluessa, merkki ß sammuu, ja induktioalue alkaa toimia normaalisti. Muussa tapauksessa induktioalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä 3 minuutin kuluttua. Tällöin näytössä vilkkuu merkki 0 vuorotellen merkin C kanssa. Jos haluat ottaa induktiotason uudelleen käyttöön, kierrä tehonvalitsin ensin takaisin asentoon "0". Älä käytä induktiotasoa esim. veitsien, haarukoiden, lusikoiden tai muiden metallisten esineiden laskutilana. Kun induktioalue on päällä, kun kytket sen vahingossa päälle tai kun induktioalue on vielä kuuma, tasolle kuulumattomat metalliesineet kuumenevat (palovamman vaara). Kytke siksi induktioalueet pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen! Pelkkä keittoastian poistaminen keittoalueelta ei riitä. 21

22 Induktio Käytöstä aiheutuvat äänet Kun käytät induktioalueita, valmistusastiat voivat aiheuttaa seuraavanlaisia ääniä sen mukaan, mistä materiaalista ne on valmistettu ja miten niiden pohja on käsitelty: Surinaa voi kuulua, kun käytät suuria tehoja. Kun alennat tehoa, surina heikkenee ja häviää lopulta kokonaan. Ritinää voi kuulua valmistusastioista, joiden pohja on valmistettu metallisekoitteista (ns. kerrospohja). Vinkunaa voi kuulua, kun käytät kahta induktioaluetta samanaikaisesti. Tällöin valmistusastioiden pohjat on valmistettu metallisekoitteista (esim. kerrospohja) ja ainakin toinen induktioalueista toimii booster-teholla. Napsahdukset voivat aiheutua induktiotason elektroniikan toiminnasta, varsinkin alhaisilla tehoilla. Laitteen käyttöiän pidentämiseksi elektroniikka on varustettu jäähdytyspuhaltimella. Kun käytät induktiotasoa suurella teholla, jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle ja laitteesta kuuluu surinaa. Jäähdytyspuhallin voi käydä vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet kytkenyt laitteen pois päältä. 22

23 Induktio Valmistusastiat Astian materiaali Seuraavat materiaalit sopivat induktiokäyttöön: teräs, jossa on magnetoituva pohja emaloitu teräs valurauta Seuraavat materiaalit eivät sovi induktiokäyttöön: teräs ilman magnetoituvaa pohjaa alumiini, kupari lasi ja keramiikka, kivitavara Jollet ole varma, sopiiko valmistusastia käytettäväksi induktioalueella, voit tarkistaa asian pitämällä erillistä magneettia astian pohjaa vasten. Jos magneetti tarttuu astian pohjaan, astia sopii induktiokäyttöön. Ota huomioon, että valmistusastian pohjan käyttöominaisuudet vaikuttavat myös valmistustuloksen tasaisuuteen. Hyödynnät induktiota mahdollisimman hyvin, kun valitset valmistusastian, jonka pohja mahtuu induktioalueen uloimman ja sisimmän merkinnän väliin. Jos astian pohja on pienempi kuin induktioalueen sisin merkintä, induktio ei välttämättä toimi. Induktioalue ei tällöin tunnista valmistusastiaa lainkaan. Huomaa myös, että pannujen ja kattiloiden läpimitta ilmaistaan yleensä suurimmasta mahdollisesta halkaisijasta tai kannen halkaisijasta. Tärkeintä tässä yhteydessä on kuitenkin valmistusastian pohjan halkaisija, joka on yleensä ilmoitettua halkaisijaa pienempi. Aseta valmistusastia aina mahdollisimman keskelle keittoaluetta. Jos valmistusastia on keittoalueella vain osittain, astian metallia sisältävä kahva saattaa kuumeta polttavan kuumaksi. 23

24 Käyttö Kytkeminen päälle ja pois päältä Kytke kukin keittoalue päälle kiertämällä tehonvalitsinta myötäpäivään haluamasi tehon kohdalle, ja vastaavasti pois päältä kiertämällä tehonvalitsinta takaisin vastapäivään asentoon "0". Jälkilämmön osoittimet Jälkilämmön merkkivalo sammuu vasta, kun keittoalue on jäähtynyt niin paljon, että siihen voi vaaratta koskea. Kun jälkilämmön merkkivalo palaa, älä koske keittoalueeseen äläkä aseta sen päälle mitään kuumuudelle herkkää tavaraa. Palovamman ja tulipalon vaara! Tehonvalitsinta ei saa kiertää myötäpäivään asennon BI tai BI/II ohitse asentoon "0". Kun kytket keittoalueen päälle, toiminnan merkkivalo syttyy. Jonkin ajan kuluttua myös jälkilämmön merkkivalo syttyy. Kun kytket kaikki keittoalueet pois päältä, toiminnan merkkivalo sammuu. 24

25 Käyttö Säätöalueet Valmistustapa Säätöalue* Lämpimänäpito Voin sulatus 1-2 Liivatteen liuotus Maitopohjaisten puurojen keittäminen 2 Pienten nestemäärien lämmitys 3 Riisin haudutus Vihannesten sulatus yhtenä kimpaleena (esim. pinaatti) Nestemäisten ja puolikiinteiden ruokien lämmitys Munakkaiden valmistus ja munien paistaminen ruskistamatta Marjojen höyryttäminen Pastan keittäminen Vihannesten höyryttäminen, kalan sulatus ja pakasteiden lämmitys Isojen määrien alkukiehutus ja keittäminen, esim. pataruoat Kastikkeiden valmistus, esim. hollandaise Munien hellävarainen paistaminen (ilman rasvan ylikuumentamista) Kalan, leikkeiden, makkaroiden jne. hellävarainen paistaminen (ilman rasvan ylikuumentamista) Perunakuorukoiden, ohukaisten, blinien jne. valmistus Haudutettavien ruokien alkukiehutus 8 Ison vesimäärän kiehauttaminen 9 Alkukiehutus * Taulukon säätöalueet ovat vain ohjeellisia. Induktiokäämin teho vaihtelee valmistusastian pohjan koon ja materiaalin mukaan. Kun käytät omia valmistusastioitasi, on mahdollista, että astioillesi sopivat tehot poikkeavat hieman yllämainituista. Parhaimmat mahdolliset säätöalueet kullekin valmistusastialle voit määrittää käytännön käytön aikana. 25

26 Käyttö Alkukiehutusautomatiikka Jatkokypsennysteho Alkukiehutusaika minuuttia ja sekuntia (n.) 1 0:15 2 0:15 3 0:25 4 0:50 5 2:00 6 5:50 7 2:50 8 2: Kun olet kytkenyt alkukiehutusautomatiikan päälle, keittoalue kuumenee aluksi suurimmalla teholla (alkukiehutusvaihe) ja kytkeytyy sitten valitsemallesi jatkokypsennysteholle automaattisesti. Alkukiehutusaika määräytyy valitsemasi jatkokypsennystehon perusteella (katso taulukkoa). Koska suuria jatkokypsennystehoja käytetään ensisijaisesti paistamiseen, tyhjän valmistusastian kuumentamiseen riittää suhteellisen lyhyt alkukiehutusvaihe. Jos nostat valmistusastian pois keittoalueelta alkukiehutusvaiheen aikana, alkukiehutusautomatiikka keskeytyy. Se jatkaa toimintaansa, jos asetat valmistusastian takaisin keittoalueelle 3 minuutin kuluessa keskeyttämisestä. Alkukiehutusautomatiikan kytkeminen päälle Kierrä tehonvalitsinta vastapäivään vasteeseen saakka. Pidä tehonvalitsinta tässä asennossa, kunnes näyttöruudussa näkyy A. Jos pidät tehonvalitsinta tässä asennossa liian kauan, näyttöön ilmestyy L ja keittotason käytön estävä lukitus kytkeytyy päälle (ks. kohtaa "Käytön estävä lukitus"). Nyt voit kiertää tehonvalitsinta tavalliseen tapaan myötäpäivään haluamasi tehon kohdalle. Jollet valitse jatkokypsennystehoa viiden sekunnin kuluessa, alkukiehutusautomatiikka peruuntuu. Voit muuttaa jatkokypsennystehoa vain 10 sekunnin kuluessa siitä, kun olet kytkenyt alkukiehutusautomatiikan päälle. Tehon muuttaminen tämän jälkeen kytkee alkukiehutusautomatiikan pois päältä. Alkukiehutusvaiheen ajan näyttöruudussa näkyy kirjain A. 26

27 Käyttö Booster-toiminto Keittoalueissa on joko tavallinen booster-toiminto (I) tai TwinBooster-toiminto (I/II) (ks. "Laitteen osat"). Booster-toiminnolla voit nostaa keittoalueen tehoa hetkellisesti keittääksesi suuria määriä nopeasti, esim. vettä. Booster I ja Booster II -toiminto nostaa keittoalueen maksimitehon 10 minuutin ajaksi entistäkin tehokkaammaksi. Voit käyttää booster-toimintoa samanaikaisesti vain kahdella keittoalueella, jommallakummalla oikeanpuoleisella ja jommallakummalla vasemmanpuoleisella keittoalueella. Kun booster-toiminto on päättynyt, keittoalue palaa automaattisesti teholle 9. Jos nostat valmistusastian pois keittoalueelta booster-toiminnon aikana, toiminto keskeytyy. Se jatkaa toimintaansa, jos asetat valmistusastian takaisin keittoalueelle 3 minuutin kuluessa keskeyttämisestä. Jotta keittotaso pystyy tuottamaan tarvittavan booster-tehon, sen parina toimivan keittoalueen teho alenee booster-toiminnon ajaksi. Keittotason keittoalueista aina kaksi toimii keskenään pareina kuvan osoittamalla tavalla. Esimerkki: Kun kytket päälle toiminnon Booster/TwinBooster teho 1 jollekin keittoalueelle, kyseisen keittoalueen parina toimivalle keittoalueelle tapahtuu seuraavaa: jos alkukiehutusautomatiikka on käytössä, se kytkeytyy pois päältä. jos keittoalue on käytössä teholla 9, sen teho alenee keittoalueen parina toimivan keittoalueen booster-toiminnon ajaksi. Näyttöruudussa vilkkuu keittoalueen alennettu teho vuorotellen kirjaimen C kanssa. Kun kytket päälle toiminnon TwinBooster teho 2, keittoalueen parina toimiva keittoalue kytkeytyy kokonaan pois päältä. Näyttöruudussa vilkkuu 0 vuorotellen kirjaimen C kanssa. 27

28 Käyttö Booster I -toiminnon kytkeminen päälle Kierrä tehonvalitsin maksimitehon 9 ohitse symbolin BI tai BI/II kohdalle ja sitten takaisin teholle 9. Näyttöruudussa näkyy I ja merkkivalo B syttyy. Booster II -toiminnon kytkeminen päälle Kierrä tehonvalitsin maksimitehon 9 ohitse symbolin BI/II kohdalle ja sitten takaisin teholle 9. Näyttöruudussa näkyy I ja merkkivalo B syttyy. Kierrä tehonvalitsin uudelleen maksimitehon 9 ohitse symbolin BI/II kohdalle ja sitten takaisin teholle 9. Näyttöruudussa näkyy nyt II. Booster-toiminnon kytkeminen pois päältä Voit kytkeä booster-toiminnon pois päältä ennenaikaisesti. Kierrä tehonvalitsin niin monta kertaa maksimitehon 9 ohitse symbolin BI tai BI/II kohdalle ja sitten takaisin teholle 9, kunnes näyttöruudun symboli I tai II sammuu; tai alenna tehoa. 28

29 Käyttö Lämpimänäpito Kaikissa keittoalueissa on lämpimänäpito-toiminto. Kun kytket lämpimänäpito-toiminnon päälle, keittoalue kytkeytyy pois päältä viimeistään kahden tunnin kuluttua. Lämpimänäpito-toiminto on tarkoitettu juuri valmistuneen, vielä kuuman ruuan lämpimänäpitoon. Sitä ei saa käyttää kylmien ruokien uudelleen lämmittämiseen! Neuvoja Säilytä ruuat lämpimänä niiden omissa valmistusastioissa (kattilassa/pannussa). Peitä valmistusastia kannella lämpimänäpidon aikana. Lämpimänäpidon aikana ruokaa ei tarvitse sekoittaa. Ruuan ravintoarvo alkaa heiketä heti elintarvikkeiden valmistamisen yhteydessä, ja heikkeneminen jatkuu lämpimänäpidon aikana. Mitä kauemmin pidät ruokaa lämpimänä, sitä heikommaksi sen ravintoarvo käy. Pidä siksi lämpimänäpitojaksot mahdollisimman lyhyinä. 29

30 Energiansäästövihjeitä Käytä mahdollisuuksien mukaan kannellisia kattiloita ja pannuja. Näin lämpö ei pääse karkuun. avoin suljettu Valitse pienille ruokamäärille pienempi astia. Pieni kattila vie vähemmän sähköä kuin suuri, vajaasti täytetty kattila. Käytä kypsentämiseen mahdollisimman vähän vettä. Säädä keittoalueen tehoa ajoissa pienemmälle kiehauttamisen tai paistolämpötilan saavuttamisen jälkeen. Voit lyhentää kypsennysaikoja huomattavasti, kun käytät painekattilaa. 30

31 Turvatoiminnot Käytön estävä lukitus Keittotasossa on käytön estävä turvalukitus, joka estää keittoalueiden päälle kytkemisen vahingossa. Voit kytkeä käytön estävän lukituksen päälle vain silloin, kun kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä. Käytön estävä lukitus kytketään päälle ja pois päältä oikeanpuoleisella tehonvalitsimella. Kytkeminen päälle Käännä tehonvalitsinta vastapäivään vasteeseen saakka ja pidä valitsinta tässä asennossa, kunnes näyttöruutuun ilmestyy kirjain L. Tämän jälkeen kirjain L näkyy näyttöruudussa kolmen sekunnin ajan aina, kun kierrät tehonvalitsinta. Kytkeminen pois päältä Käännä tehonvalitsinta vastapäivään vasteeseen saakka ja pidä valitsinta tässä asennossa, kunnes näyttöruudussa näkyvä kirjain L sammuu ja näyttöruudussa näkyy hetken aikaa 0. Turvakatkaisu Tässä keittotasossa on turvakatkaisutoiminto. Jos jokin keittoalue on päällä epätavallisen pitkän ajan (ks. taulukkoa) ilman, että tehoa muutetaan, keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tällöin näyttöruudussa vilkkuu kirjain C vuorotellen numeron 0 kanssa. Jos haluat ottaa keittoalueen uudelleen käyttöön, kierrä tehonvalitsin ensin takaisin asentoon "0". Toiminnan merkkivalo ja näyttöruutu sammuvat. Teho Enimmäiskäyttöaika tunteina

32 Turvatoiminnot Ylikuumenemissuoja Kaikissa induktiokäämeissä ja keittotason jäähdytysvastuksissa on ylikuumenemissuoja. Jo ennen kuin induktiokäämit tai jäähdytysvastukset kuumenevat liikaa, ylikuumenemissuoja toimii seuraavasti joko yksittäisen keittoalueen tai kaikkien keittoalueiden osalta: Jos booster-toiminto on kytketty päälle, se keskeytyy. Valitsemasi teho alenee. Jos kyseessä on induktiokäämin ylikuumeneminen, kyseinen keittoalue kytkeytyy heti pois päältä, ja näyttöruutuun ilmestyy H. Hetken kuluttua muutkin keittoalueet saattavat kytkeytyä pois päältä. Kierrä kyseisen keittoalueen tehonvalitsin asentoon "0". Voit käyttää keittotasoa tavalliseen tapaan vasta, kun kirjain H on sammunut näyttöruudusta. Jollet kierrä tehonvalitsinta takaisin asentoon "0", näyttöruudussa vilkkuu kirjain C vuorotellen numeron 0 kanssa siihen saakka, että keittotaso on jäähtynyt riittävästi. Jos haluat ottaa keittotason uudelleen käyttöön, kierrä tehonvalitsin ensin takaisin asentoon "0". Jos jäähdytysvastus ylikuumenee, keittoalueiden teho alenee automaattisesti. Kun jäähdytysvastus on jäähtynyt riittävästi, kaikki keittoalueet alkavat jälleen toimia normaalisti sillä teholla, jolle ne oli alun perin säädetty. Mikäli lämpötila nousee edelleen keittotason tehon pienenemisen jälkeen, kyseinen keittoalue kytkeytyy pois päältä. Hetken kuluttua muutkin keittoalueet saattavat kytkeytyä pois päältä. Tällöin näyttöruudussa vilkkuu merkki C vuorotellen merkin 0 kanssa. Kierrä kyseisen keittoalueen tehonvalitsin asentoon "0". Kun keittoalueet ovat jäähtyneet tarpeeksi, voit käyttää niitä uudelleen tavalliseen tapaan. Ylikuumenemissuoja saattaa kytkeytyä päälle, jos kuumennat valmistusastiaa liian kauan tyhjänä. kuumennat rasvaa tai öljyä käyttämällä suurinta mahdollista tehoa. keittotason alapuolella ei ole riittävän hyvä ilmanvaihto. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa uudelleen, vaikka olet poistanut häiriön aiheuttaneen syyn, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 32

33 Puhdistus ja hoito Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen höyryilmatoimisia puhdistuslaitteita. Höyry voi päästä laitteen sähköä johtaviin osiin ja aiheuttaa oikosulun. Puhdista koko laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Anna laitteen kuitenkin jäähtyä ennen puhdistusta. Kuivaa laite huolellisesti aina puhdistuksen jälkeen, niin siihen ei pääse muodostumaan kalkkikertymiä. Jotteivät laitteen pinnat vaurioidu, vältä käyttämästä pintojen puhdistukseen soodaa, alkalia, ammoniakkia, happoa tai klooria sisältäviä puhdistusaineita, kalkkia irrottavia puhdistusaineita, tahran- tai ruosteenpoistoainetta, hankaavia puhdistusaineita, kuten hankausjauheita ja -nesteitä tai hankauskiviä, liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, koneastianpesuaineita, grillin- tai uuninpuhdistusaineita, lasinpesuaineita, hankaavia kovia harjoja ja pesusieniä (esim. karhunkieliä) tai käytettyjä pesusieniä, joissa voi olla vielä hankausaineiden jäämiä, ihmesieniä (taikasieniä), teräviä esineitä (jotteivät keittotason kehyksen ja työtason väliset tiivisteet vahingoittuisi). 33

34 Puhdistus ja hoito Keraaminen pinta Älä käytä keraamisen pinnan puhdistamiseen käsiastianpesuaineita. Käsiastianpesuaine ei poista kaikkia likaantumia ja jäämiä keraamiselta pinnalta. Lisäksi käsiastianpesuaineesta jää lasiin pysyviä sinertäviä läikkiä. Puhdista keittotaso säännöllisesti erityisellä keraamisen tason puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella Poista karkea lika kostealla liinalla, kiinnitarttunut lika puhdistuskaapimen avulla. Puhdista keraaminen pinta lopuksi keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistukseen (ks. kohtaa "Erikseen ostettavat lisävarusteet") tarkoitetulla puhdistusaineella, talouspaperilla tai puhtaalla liinalla. Älä levitä puhdistusainetta kuumalle pinnalle, sillä siitä voi jäädä läikkiä tasoon. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita. Pyyhi keittotaso lopuksi märällä ja kuivaa se. Poista kaikki puhdistusaineen jäämät huolellisesti pois tason pinnalta. Muutoin jäämät palavat kiinni seuraavilla käyttökerroilla ja vahingoittavat laitteen lasipintaa. Keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella saat poistettua kalkin, veden ja alumiinijäämien aiheuttamat (metallinhohtoiset) tahrat. Jos kuumalle keittotasolle joutuu sokeria, muovia tai alumiinifoliota, kytke laite välittömästi pois päältä. Kaavi keittoalueelle joutuneet aineet heti pois puhdistuskaapimen avulla tason ollessa vielä kuuma. Varo, ettet polta itseäsi! Kun keittotaso on jäähtynyt, puhdista se vielä huolellisesti edellä kuvatulla tavalla. Teräspinnat Käytä puhdistukseen keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta (ks. kohtaa "Erikseen ostettavat lisävarusteet"). Erityiset ruostumattoman teräksen hoitoaineet vähentävät teräspintojen likaantumista (ks. kohtaa "Erikseen ostettavat lisävarusteet"). Levitä ainetta ohut, tasainen kerros pehmeän liinan avulla. Älä käytä teräspintojen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta painatuksen kohdalla. Se pilaa painatuksen. Käytä tämän alueen puhdistukseen vain pehmeää puhdistusliinaa, käsiastianpesuainetta ja lämmintä vettä. 34

35 Mitä tehdä, jos...? Sähkölaitteita saa korjata vain sähköalan ammattilainen. Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen käyttäjälle. Mitä tehdä, jos keittoalueet eivät toimi? Tarkista, onko keittotason sulake lauennut. Kytke sulake tarvittaessa takaisin päälle. Jos keittotaso ei kytkeydy vieläkään päälle, kierrä tehonvalitsin asentoon "0" ja irrota laite sähköverkosta noin 1 minuutin ajaksi. Jollet pysty vieläkään ottamaan keittotasoa käyttöön, käänny sähköasentajan tai valtuutetun Miele-huoltoliikkeen puoleen.... näytöllä vilkkuu merkki ß? Tarkista, oletko kytkenyt keittoalueen päälle vahingossa ilman astiaa. oletko asettanut keittotasolle induktiokäyttöön sopivan ja riittävän suuren astian (ks. kohtaa "Valmistusastiat".)... keittoalueen näytöllä vilkkuu kirjain C vuorotellen tehon numeron kanssa? Keittoalueen teho on alentunut keittoalueen parina toimivan keittoalueen booster-toiminnon ajaksi (ks. kappaletta "Booster-toiminto").... keittoalueen näytöllä vilkkuu kirjain C vuorotellen numeron 0 kanssa? Keittoalue on kytkeytynyt pois päältä automaattisesti, koska käytät keittoalueen parina toimivaa keittoaluetta toiminnolla TwinBooster teho 2 (ks. kappaletta "Booster-toiminto"). keittoalueella ei ole astiaa tai astia on vääränlaista materiaalia. keittotason ylikuumenemissuoja on lauennut (katso kohtaa "Ylikuumenemissuoja").... keittoalueen päälle kytkemisen jälkeen näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan merkki "d" eikä keittoalue kuumene? Keittotason esittelytoiminto ("demo") on kytkettynä päälle. Kytke esittelytoiminto pois päältä kiertämällä oikeanpuoleista tehonvalitsinta kaksi kertaa lyhyesti (<1 sekuntia) vastapäivään vasteeseen saakka. Kierrä tämän jälkeen tehonvalitsinta vielä kerran vastapäivään vasteeseen saakka ja pidä valitsinta tällä kertaa tässä asennossa noin 3 sekuntia. 35

36 Mitä tehdä, jos...?... keittoalueen päälle kytkemisen jälkeen näytöllä näkyy muutaman sekunnin ajan kirjain L? Käytön estävä lukitus on otettu käyttöön (ks. kappaletta "Käytön estävä lukitus").... näytöllä vilkkuu merkki H? Keittotason ylikuumenemissuoja on lauennut (katso kohtaa "Ylikuumenemissuoja").... näytöllä vilkkuvat vuorotellen F 47 jaf48? Keittotason ilmanvaihtoritilä on peitetty tai puhallin on rikki. Keittotason ilmanvaihtoritilää ei saa peittää. Poista kaikki mahdolliset esineet, jotka voisivat peittää ilmanvaihtoritilän. Jos virheilmoitus palaa näyttöön, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.... näytöllä näkyy muita virheilmoituksia FE..? Elektroniikan toimintahäiriö. Irrota keittotaso kokonaan sähköverkosta noin minuutin ajaksi (esim. irrottamalla sulake). Jos häiriö toistuu, kun liität keittotason takaisin sähköverkkoon, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.... yksi tai useampi keittoalue kytkeytyy itsestään pois päältä? Turvakatkaisutoiminto tai ylikuumenemissuoja on lauennut (ks. kohtia "Turvakatkaisu", "Ylikuumenemissuoja").... booster-toiminto kytkeytyy itsestään pois päältä liian aikaisin? Keittotason ylikuumenemissuoja on lauennut (katso kohtaa "Ylikuumenemissuoja").... keittotaso ei toimi valitsemallasi teholla tarpeeksi tehokkaasti? Keittotason ylikuumenemissuoja on lauennut (katso kohtaa "Ylikuumenemissuoja").... alkukiehutusautomatiikkaa käyttäessäsi valmistusastian sisältö ei ala kiehua lainkaan tai kiehuu vain huonosti? Syynä voi olla se, että keität kerralla tavallista suuremman määrän ruokaa. valmistusastia johtaa huonosti lämpöä. Valitse seuraavalla kerralla suurempi jatkokypsennysteho tai valitse ensin alkukiehutusteho käsin ja säädä tehoa pienemmälle sitten, kun ruoka on alkanut kiehua.... jäähdytyspuhallin jatkaa käyntiään, vaikka olet kytkenyt keittotason pois päältä? Kyseessä ei ole häiriö! Jäähdytyspuhallin jatkaa toimintaansa, kunnes keittotaso on jäähtynyt tarpeeksi, ja kytkeytyy sitten pois päältä automaattisesti. 36

37 Erikseen ostettavat lisävarusteet Miele on kehittänyt laajan valikoiman lisävarusteita sekä puhdistus- ja hoitotuotteita, jotka on sovitettu Mielen laitteisiin optimaalisella tavalla. Kätevimmin voit tilata näitä tuotteita Mielen verkkokaupasta: Voit hankkia tuotteita myös Miele-huollosta (katso tämän käyttöohjeen takakansi) tai Miele-kauppiaaltasi. Keraamisten tasojen ja teräspintojen puhdistusaine 250 ml Poistaa pinttyneitä likaantumia, kalkkitahroja ja alumiinijäämiä. Teräspintojen hoitoaine 250 ml Poistaa helposti vesitahrat, likatahrat ja sormenjäljet. Suojaa pintoja nopealta likaantumiselta. Mikrokuituliina yleiskäyttöön Sormenjälkien ja kevyiden tahrojen pyyhkimiseen. 37

38 Turvallisuusohjeita asennusta varten Asenna keittotaso paikalleen vasta seinäkaappien ja liesituulettimen asentamisen jälkeen, niin laite ei pääse vahingoittumaan näiden asennuksen yhteydessä. Työtason pinnoitteen on oltava liimattu kuumuutta kestävällä (100 C) liima-aineella, jottei pinnoite irtoa tai menetä muotoaan. Seinän ja keittotason väliin tulevien listojen on oltava kuumuutta kestäviä. Tämän keittotason käyttö muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. laivoissa) on kiellettyä. Tarkista asennuksen yhteydessä ehdottomasti, ettei keittotason liitäntäjohtoon pääse kohdistumaan minkäänlaista rasitusta, ettei se esimerkiksi pääse jäämään puristuksiin alla olevan laatikoston vetolaatikkojen väliin. Keittotasoa ei saa asentaa kylmälaitteiden, astianpesukoneen eikä pesukoneen ja kuivausrummun yläpuolelle. Keittotason voi asentaa Mielen kalusteuunin päälle vain, jos työtason korkeus on vähintään 40 mm. Noudata ehdottomasti seuraavilla sivuilla mainittuja turvaetäisyyksiä. Kaikki mitat ovat millimetrejä (mm). 38

39 Turvallisuusohjeita asennusta varten Turvaetäisyys yläpuolella Kun asennat rinnakkain useita laitteita, joiden käyttö- ja asennusohjeessa suositeltu vähimmäisetäisyys liesituulettimesta on erilainen, esimerkiksi esim. wok-induktiotaso ja keraaminen taso, etäisyydeksi tulee valita suurin ilmoitettu etäisyys. Keittotason ja sen yläpuolelle asennettavan liesituulettimen väliin on jätettävä liesituuletinvalmistajan suosittelema turvaväli. Jos liesituuletinvalmistajan suosituksia ei ole käytettävissä, keittotason ja helposti syttyvien materiaalien, kuten yläpuolelle ripustetun hyllyn väliseksi turvaetäisyydeksi on jätettävä vähintään 760 mm. 39

40 Turvallisuusohjeita asennusta varten Turvaetäisyys sivuilla Keittotason saa asentaa siten, että sen toisella sivulla ja takapuolella on seinä tai laitetta korkeammalle ulottuva kaluste, muut sivut on jätettävä vapaiksi (katso kuvia). Keittotasosta säteilevän lämmön takia keittotason upotusaukosta takaseinään on jätettävä vähintään 50 mm:n turvaetäisyys. Keittotason upotusaukon ja viereisten kalusteiden, kuten komerokaapin väliin on oikealle tai vasemmalle sivulle jätettävä vähintään seuraava turvaetäisyys: 40 mm malleissa CS 1212 / CS 1221 / CS 1234 / CS 1223 CS mm malleissa CS 1112 CS 1122 CS 1134 CS 1326 CS 1327 CS mm malleissa CS 1012 / mm malleissa CS 1421 CS 1312 CS mm malleissa CS 1034 / mm malleissa CS 1011 CS 1021 erittäin suositeltava! ei suositeltava! ei sallittu! 40

41 Turvallisuusohjeita asennusta varten Turvaetäisyys alapuolella Laitteen ilmanvaihdon takaamiseksi laitteen alareunan ja laitteen alle asennetun uunin, välipohjan tai vetolaatikoston väliin on jätettävä vähimmäisturvaetäisyys. Vähimmäisetäisyys keittotason alareunasta kalusteuunin yläreunaan on 15 mm. välipohjan yläreunaan on 15 mm. laatikon pohjaan on 75 mm. Välipohja Keittotason alle ei tarvita välipohjaa, mutta haluttaessa sellaisen voi asentaa. Verkkoliitäntäjohdon vetämistä varten välipohjan taakse on varattava vähintään 10 mm:n ilmarako. Keittotason hyvän ilmankierron varmistamiseksi suosittelemme 20 mm:n ilmarakoa. 41

42 Turvallisuusohjeita asennusta varten Laitteen turvaetäisyys, kun välitilan seinässä on erikoispinnoite Jos laitteen takana olevassa välitilaseinässä on erikoispinnoite, työtasoon tehtävän upotusaukon ja seinäpinnoitteen väliin täytyy jättää riittävä turvaetäisyys, koska laitteen käytöstä syntyvät korkeat lämpötilat voivat pilata tai vahingoittaa seinäpinnoitetta! Kun välitilan seinäpinnoite on puuta tai muuta palavaa materiaalia, upotusaukon ja seinäpinnoitteen välille on jätettävä 50 mm:n vähimmäisetäisyys. Jos seinäpinnoite on palamatonta materiaalia (metallia, keraamisia laattoja tms.), upotusaukon ja seinäpinnoitteen vähimmäisetäisyys on 50 mm vähennettynä seinäpinnoitteen paksuudella. Esimerkki: Seinäpinnoitteen paksuus 15 mm 50 mm - 15 mm = vähimmäisetäisyys 35 mm Seinärakenne Seinäpinnoite Mitta x = seinäpinnoitteen paksuus Työtaso Työtasoon tehty upotusaukko Vähimmäisetäisyys palavat materiaalit: 50mm palamattomat materiaalit: 50 mm - mitta x 42

43 Laitteen mitat Kiinnitysjouset Laitteen etupuoli Upotuskorkeus Upotuskorkeus: liitäntärasia ja keittotason verkkoliitäntäjohto, P = 2000 mm 43

44 Työtason esivalmistelu Tee työtasoon upotusaukko oheisten kuvien mukaan. Muista tarkistaa vähimmäismitat takaseinään ja molemmilta sivuilta sivuseiniin. Katso kappaletta "Turvallisuusohjeita asentamista varten". Tiivistä upotusaukon leikkauspinnat kuumuutta kestävällä erikoislakalla, silikonilla tai valuhartsilla. Näin vältyt leikkauspintojen turpoamiselta mahdollisen kosteuden vaikutuksesta. Kaikkien näiden aineiden on oltava kuumuutta kestäviä. Pidä kuitenkin huolta siitä, ettei näitä aineita joudu työtason työpinnalle. Jos keittotason asennuksessa huomataan, ettei upotuskehyksen tiiviste painu nurkistaan tiivisti työtason pintaa vasten, nurkkien sädettä R4 voidaan työstää varovasti pistosahalla. 44

45 Kun asennat useita laitteita rinnakkain, jokaisen laitteen väliin pitää asentaa välilista. Katso kapppaletta "Kiinnitysjousien ja välilistojen asennus". Upotusaukko - kaksi laitetta Kun asennat useita laitteita rinnakkain Upotusaukko - kolme laitetta Kun asennat kaksi laitetta rinnakkain, mitat A ja C määräävät upotusaukon leveyden D. Kun asennat kolme laitetta rinnakkain, mitat A, B ja C määräävät upotusaukon leveyden D. A = laitteen leveys (288 mm tai 380 mm tai 576 mm) -8mm B = laitteen leveys (288 mm tai 380 mm tai 576 mm) C = laitteen leveys (288 mm tai 380 mm tai 576 mm) -8mm D = Upotusaukon leveys Kun asennat enemmän kuin kolme laitetta rinnakkain, mittoihin A ja B ja C pitää vastaavasti lisätä kunkin lisättävän laitteen leveysmitta B (288 mm tai 380 mm tai 576 mm). 45

46 Kun asennat useita laitteita rinnakkain Upotusaukon koon laskentaesimerkki, kolmen laitteen asentaminen rinnakkain A Laitteen leveys - 8 B Laitteen leveys C Laitteen leveys - 8 D Upotusaukon koko Kaikki mitat ovat millimetrejä (mm). 46

47 Kun asennat useita laitteita rinnakkain Kiinnitysjouset Välilistat Välilistan ja työtason väliin jäävä rako Tiivistelista Kuva esittää kiinnitysjousien ja välilistojen kiinnityskohdat kolmen laitteen rinnakkain asentamista varten. Kun asennat enemmän kuin kolme laitetta, jokaisen lisättävän laitteen väliin tarvitaan oma välilista. Lisättävän välilistan kiinnityskohta lasketaan laitteen B leveyden (288 mm / 380 mm / 576 mm) mukaan. 47

48 Kiinnitysjousien ja välilistojen asennus Puinen työtaso Kiinnitä laitteen mukana toimitetut kiinnitysjouset ja välilistat upotusaukon yläreunaan kuvien osoittamiin kohtiin. Kiinnitä kiinnitysjouset ja välilistat mukana toimitetuilla 3,5 x 25 mm:n ruuveilla. 48

49 Luonnonkivestä valmistettu työtaso Luonnonkivestä valmistettuihin työtasoihin ei tarvita kiinnitysruuveja. Kiinnitysjousien ja välilistojen asennus Tiivistä lopuksi kiinnitysjouset ja välilista lämmönkestävällä silikonilla molemmilta sivureunoilta ja alareunasta. Sijoita kiinnitysjouset ja välilistat paikoilleen ja kiinnitä ne vahvalla kaksipuolisella tarralla. Tiivistä lopuksi välilistan ja työtason väliin jäävät raot silikonilla. 49

50 Laitteen/laitteiden upotus työtasoon Pujota laitteen sähköjohto upotusaukon läpi. Aseta ensiksi laitteen etureuna työtasoon tehtyyn upotusaukkoon. Tartu sitten tason reunoihin molemmin käsin ja paina tason reunoja tasaisesti alas, kunnes tunnet, että taso selvästi napsahtaa paikalleen. Tarkista samalla, että laitteen tiivistenauha kiinnittyy tasaisesti joka puolelta työtason pintaan. Vain tällä tavoin laite on tiivis joka puolelta. Älä käytä tason kiinnittämiseen saumausaineita! Työnnä paikalleen sijoitettua laitetta sivulle sen verran, että välilistan reiät tulevat näkyviin. Asenna seuraava laite paikalleen upotusaukkoon aloittamalla laitteen etureunasta. Liitä laite/laitteet sähköverkkoon (katso kohtaa: "Sähköliitäntä"). Tarkista laitteen/laitteiden toiminta. Laite voidaan irrottaa erikoistyökalun avulla. Jos laitteeseen pääsee käsiksi alapuolelta, voit työntää laitteen irti alhaaltapäin. Huomaa kuitenkin tällöin, että sinun on työnnettävä laitetta ylöspäin ensin takareunasta, ja vasta sitten etupuolelta. Työnnä peitelevy välilistaan tehtyihin reikiin. 50

51 Yleisiä asennusohjeita Tiivistäminen työtasoa vasten Kaakeloitu työtaso Laitteen reunan alla oleva tiivistenauha toimii riittävänä tiivisteenä työtasoa vasten. Älä missään tapauksessa käytä saumausaineita induktiotason kehyksen ja työtason välissä! Tällöin tasoa on mahdotonta irrottaa, esimerkiksi korjausta varten, rikkomatta induktiotason kehystä tai työtason reunaa. Saumojen ja induktiotason upotuskehyksen alle jäävän viivoitetun osan on oltava sileä ja tasainen, jotta upotuskehys painuisi tasaisesti upotusaukkoon, ja jotta laitteen reunan alla oleva tiivistenauha olisi riittävän tiivis työtason pintaa vasten. 51

52 Sähköliitäntä Miele ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat laitteen asiattomasta asennuksesta tai väärin tehdystä sähköliitännästä. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat puuttuvasta tai puutteellisesta maadoituksesta (esim. sähköiskut). Suojaeristettyjen osien kosketussuojaus täytyy tarkistaa asennuksen jälkeen! Tämän keittotason saa asentaa sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen, joka tuntee tarkoin voimassaolevat määräykset ja noudattaa niitä huolellisesti. Kokonaisliitäntäteho katso arvokilpeä Liitäntä ja sulakkeet: Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät laitteen arvokilvestä. Tarkista, että arvokilven tiedot vastaavat käytettäviä sulakkeita ja sähköverkon jännitettä. Vaihevirta vaihtovirta 230 V/50Hz Erilaiset liitäntämahdollisuudet käyvät ilmi oheisesta liitäntäkaaviosta. Vikavirtasuojakytkin Turvallisuuden lisäämiseksi liitännän voi varustaa VDE-suositusten mukaisella vikavirtasuojakytkimellä, jonka laukeamisvirta on 30mA. 52

53 Sähköliitäntä Erotuskytkentä sähköverkosta Asennus on varustettava erillisellä, kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä! (Käytettävän kytkimen erotusvälin tulee olla vähintään 3mm!) Tällaisia kytkimiä ovat mm. ylivirtasuojakytkimet ja suojakytkimet. Sähköverkosta irrottaminen Jos laite on irrotettava sähköverkosta, toimi jollakin seuraavista tavoista: Keraamiset sulakkeet Kierrä sulakekotelo irti ja ota sulake kokonaan ulos kotelosta; tai: Sulakeautomaatit: Paina testauspainiketta (punainen), kunnes keskipainike (musta) hyppää ulos; tai: Upotetut automaattisulakkeet: (johdonsuojakatkaisija, vähint. tyyppi B tai C!): Käännä vipukytkin asennosta 1 (päällä) asentoon 0 (pois päältä); tai: Vikavirtasuojakytkin Kytke pääkytkin asennosta 1 (päällä) asentoon 0 (pois päältä) tai paina testauspainiketta. Varmista ettei mikään tai kukaan pääse kytkemään laitetta vahingossa uudelleen sähköverkkoon. Verkkoliitäntäjohdon vaihtaminen Jos verkkoliitäntäjohto täytyy vaihtaa, siihen saa käyttää ainoastaan tyyppiä H 05 VV-F (PVC-eristeinen) olevaa kaapelia, jonka saat Mieleltä tai valtuutetusta Miele-huollosta. Verkkoliitäntäjohdon saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen, joka tuntee tarkoin voimassaolevat määräykset ja noudattaa niitä huolellisesti. Tarvittavat sähköliitäntätiedot löydät laitteen arvokilvestä. Sähkökytkentäkaaviot a b c d L1 L2 L3 N V~ V~ V~ a a L1 b L V~ V~ b L1 c c V~ d N (L3) d N (L2)

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset

Lisätiedot

Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Asennusohje Keraamiset tasot KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso CS 1223-1 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso

Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso Käyttö- ja asennusohje Combiset Tepan Yaki -paistotaso Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6310 / KM 6311 / KM 6312 KM 6313 / KM 6314 / KM 6315 KM 6340 / KM 6342 / KM 6344 KM 6346 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingotja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 KM 6383 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6322 / KM 6323 KM 6347 / KM 6348 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Barbeque-sähkögrilli CS 1312 CS 1322 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Käyttöohje Keraaminen keittotaso KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso

Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso Käyttö- ja asennusohje Wok-induktiotaso Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingotja

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen tämän tuotteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja tuotteen rikkoontumisen.

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot KM 6316 KM 6319 KM 6321 Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja fi-fi asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen tämän tuotteen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja tuotteen rikkoontumisen.

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot Lue ehdottomasti laitteen käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Lue ehdottomasti laitteen fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZMF2105VD. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZMF2105VD käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet

BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER. Asennus- ja käyttöohjeet BAARIKYLMÄKALUSTE BARCOOLER Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 1 LAITTEEN TOIMITUS... 1 YKSIKÖIDEN MITAT... 2 ASENNUS... 3 Ohjeita asentajalle... 3 Asennus... 3 Ovien avautumissuunnan

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset tasot Lue ehdottomasti laitteen käyttöohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet

Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Mikroaaltouuni MH-6047 käyttöohjeet Yleiset turvallisuusohjeet Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia turvallisuusohjeita. 1. Ruokia ja juomia ei saa lämmittää

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Ruokien lämpimänäpitolaatikko ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje fi-fi ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46

SISÄLLYS. ENNEN JÄÄKAAPIN KÄYTTÖÖNOTTOA Sivu 46 SISÄLLS SF JÄÄKAAPIN OSAT Sivu 46 ENNEN JÄÄKAAPIN KÄTTÖÖNOTTOA Sivu 46 TÄRKEÄÄ Sivu 47 KÄTTÖ Sivu 47 SULATUS - HOITO Sivu 48 VIANETSINTÄ Sivu 49 HUOLTO Sivu 49 ASENNUS Sivu 50 AVAUSSUUNNAN VAIHTAINEN Sivu

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,

Lisätiedot

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KDIX 8810. Asennusohjeet

KDIX 8810. Asennusohjeet KDIX 8810 Asennusohjeet Astianpesukoneen turvallisuus 4 Asennusvaatimukset 5 Asennusohjeet 7 Astianpesukoneen turvallisuus Sinun ja muiden turvallisuus on hyvin tärkeää. Ohjekirjassa ja laitteessa on

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet

Glo-Ray LÄMPÖSÄTEILIJÄ. Asennus- ja käyttöohjeet ON OFF O MIL Foodwarmer AUKEE, WI U.S A. PARTS & SERVICE ASSISTANCE WWW HATCOCORP COM ON OFF O 800-558-0607 GLO-RAY Foodwarmer HATCO CORP MILWAUKEE WI US A PARTS & SERVICE ASSISTANCE 800-558-0607 WWWHATCOCORP

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI TYYPPI: SS106, SS206 Asennus- ja käyttöohjeet S/N: = Rev.: 2.1 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan. Teemme

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 TERRASS + KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN TERASSILLE 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 8 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN

Lisätiedot