Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gaggenau Käyttöohje CE261/273. Lasikeraaminen keittotaso"

Transkriptio

1 Gaggenau Käyttöohje CE261/273 Lasikeraaminen keittotaso

2 2

3 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: ja Online-Shopista: Ympäristönsuojelu 6 Ympäristöystävällinen jätteenpoisto 6 Energiansäästövihjeitä 6 Tutustuminen laitteeseen 7 Ohjauspaneeli 7 Hipaisuvalitsimet 7 Keittoalueet 7 Jälkilämmön näyttö 7 Keittotason säätäminen 8 Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä 8 Tehoalueen säätäminen 8 Tehoalueen muutos 8 Keittoalueen kytkeminen pois päältä 8 Säätötaulukko 9 Kiehautusautomatiikka 10 Kiehautusautomatiikan kytkeminen päälle 10 Kiehautusautomatiikan kytkeminen pois päältä 10 Lapsilukko 10 Lapsilukon aktivointi 10 Lapsilukon deaktivointi 10 Ajastin 11 Keittoaika-automatiikan asettaminen 11 Toiminta-ajan korjaaminen 11 Ennenaikainen poistaminen 11 Hälytin 11 Hälyttimen asettaminen 11 Turvakatkaisu 12 Lisävalinnat-valikko 12 Lisävalinnat-valikko asetukset 12 Lisävalinnat-valikon valinta 13 Puhdistus ja hoito 13 Keraaminen lasi 13 Keittotason kehys 13 Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen 14 Huoltopalvelu 15 3

4 ã=turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Säilytä käyttö- ja asennusohje ja laitepassi myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten. Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön. Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruoanvalmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Laitetta voivat käyttää yli 8 -vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Palovaara! Kuuma öljy ja rasva syttyvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla. Palovaara! Palovaara! Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä aseta palavia esineitä keittotason päälle. Älä säilytä tavaroita keittotason päällä. Laite kuumenee. Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa. Keittotaso kytkeytyy itsestään pois päältä eikä sitä saa enää käytettyä. Laite voi kytkeytyä myöhemmin tahattomasti päälle. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun. Palovamman vaara! Keittoalueet ja niiden ympäristö kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä kosketa kuumia pintoja. Pidä alle 8- vuotiaat lapset poissa laitteen läheltä. Palovamman vaara! Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun. Sähköiskun vaara! Säröt tai murtumat keraamisessa lasissa voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun. Sähköiskun v aara! Sähköiskun v aara! Puhdistaminen höyryn avulla voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä höyrypuhdistimia. Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Jos laite on rikki, kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Loukkaantumisvaara! Kattilan pohjan ja keittoalueen välissä oleva neste voi aiheuttaa kattilan yhtäkkisen hypähtämisen. Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina. Magneetin aiheuttamat vaarat! Irrotettava valitsin on magneettinen ja se voi vaikuttaa elektronisiin implantteihin, esim. sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin. Elektronisten implanttien käyttäjille: älä kanna valitsinta vaatteiden taskuissa. Vähimmäisetäisyys sydämentahdistimeen 10 cm. Palovaara! 4

5 Vaurioiden syyt Huomio! Karkeat kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat keraamista lasia. Vältä kattiloiden kiehumista tyhjiksi. Se voi aiheuttaa vaurioita. Älä laita kuumia pannuja ja kattiloita ohjauspaneelin, näyttöalueen tai kehyksen päälle. Se voi aiheuttaa vaurioita. Kovien tai terävien esineiden putoaminen keittotason päälle voi aiheuta vaurioita. Alumiinifolio tai muoviastiat sulavat kuuman keittoalueen päällä. Lieden suojakalvo ei sovi keittotasolle. Yhteenveto Seuraavasta taulukosta löydät yleisimmät vauriot: Vaurio Syy Toimenpide Tahrat Ylikiehunut ruoka Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla. Sopimattomat puhdistusaineet Käytä vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille Naarmut Suola, sokeri ja hiekka Älä käytä keittotasoa työ- tai laskualustana Karkeat kattilan- ja pannunpohjat Tarkasta astiasi. naarmuttavat keraamista lasia Värjäytymät Sopimattomat puhdistusaineet Käytä vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille Kattilan aiheuttama hankauma (esim. Nosta kattiloita ja pannuja, kun siirrät niiden paikkaa. alumiini) Simpukanmuotoinen särö Sokeri, hyvin sokeripitoiset ruoat Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla. 5

6 Ympäristönsuojelu Pura laite pakkauksesta ja hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Ympäristöystävällinen jätteenpoisto Laite vastaa tyyppimerkinnältään EU:n sähköja elektroniikkalaiteromusta antamaa direktiiviä 2002/96/EY (WEEE - waste electrical an electronic equipment). Direktiivi antaa puitemääräykset koko EU-aluetta koskevalle laiteromun keräykselle, käsittelylle ja hyödyntämiselle. Energiansäästövihjeitä Sulje kattilat aina sopivalla kannella. Ruoanvalmistus ilman kantta kuluttaa neljä kertaa enemmän sähköä. Lasikansi mahdollistaa tarkkailun ilman, että kantta tarvitsee nostaa. Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja. Epätasaiset pohjat nostavat sähkönkulutusta. Kattilan ja pannun pohjan halkaisijan pitää vastata keittoalueen kokoa. Erityisesti keittoalueelle liian pieten kattiloiden käyttö tuhlaa energiaa. Ota huomioon, että astioiden valmistajat ilmoittavat usein kattilan yläreunan halkaisijan. Se on yleensä suurempi kuin kattilan pohjan halkaisija. Käytä pienille määrille pientä kattilaa. Suuri, vajaa kattila kuluttaa paljon sähköä. Kypsennä vähällä vedellä. Se säästää energiaa. Vitamiinit ja mineraalit säilyvät vihanneksissa. Kytke oikeaan aikaan pienemmälle tehoalueelle. Käytä keittotason jälkilämpö hyväksi. Kytke keittoalue pois päältä jo 5-10 minuuttia ennen kypsymisajan päättymistä, jos kypsymisaika on pitkä. 6

7 Tutustuminen laitteeseen Käyttöohjeet koskevat eri keittotasoja. Sivulta 2 löydät laitteen tyyppi- ja mittatiedot. Ohjauspaneeli Hipaisuvalitsimet Hipaisuvalitsimet ÿ FI t Pääkytkin Kiehautusautomatiikka Lisävalinnat-valikko Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu. Huomautuksia + Lisäaluekytkentä K Lapsilukko M Ajastin 1-9 Tehoalueet Asetukset eivät muutu, jos kosketat useampaa valitsinta yhtä aikaa. Voit siis pyyhkiä ylikiehuneen ruoan säätöalueelta pois. Pidä hipaisuvalitsimet aina kuivina. Kosteus vaikuttaa toimintaan. Näytöt -Š Tehoalueet s Ajastin Toiminta-aika Kiehautusautomatiikka Keittoalueet Keittoalue Kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä $ Yksitoimikeittoalue ð Kaksitoimikeittoalue Lisäaluevalinta: valitse magneettivalitsimella keittoalue, aseta 5 sekunnin kuluessa tehoalue, kosketa seuraavien 5 sekunnin kuluessa lisäaluevalinnan Kytkeminen pois käytöstä: valitse keittoalue, kosketa 5 sekunnin kuluessa lisäaluevalinnan p Paistovuoka-keittoalue Lisäaluevalinta: valitse magneettivalitsimella keittoalue, aseta 5 sekunnin kuluessa tehoalue, kosketa seuraavien 5 sekunnin kuluessa lisäaluevalinnan Kytkeminen pois käytöstä: valitse keittoalue, kosketa 5 sekunnin kuluessa lisäaluevalinnan Keittoalueen kytkeminen käyttöön: tehoalueen näytön vieressä palaa piste. Jälkilämmön näyttö Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle jälkilämmön näyttö. Jos näyttöön ilmestyy juokseva nolla, keittoalue on vielä kuuma. Voit esimerkiksi pitää pienen määrän ruokaa lämpimänä tai sulattaa kuorrutetta. Näyttö sammuu, kun keittoalue on jäähtynyt riittävästi. 7

8 Keittotason säätäminen Tässä luvussa saat ohjeet keittotason säätämisestä. Taulukosta löydät kypsennysmenetelmiä ja esimerkkejä eri tehoalueista. Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä Tehoalueen säätäminen Keittotason pitää olla kytketty pääkytkimellä päälle. Jokaisella keittoalueella on 9 tehoaluetta. Tehoalue 1 = pienin teho Tehoalue 9 = suurin teho 1 Valitse keittoalue. Kosketa sitä varten kyseistä symbolia näyttöruudulla. Keittotaso kytketään päälle ja pois päältä pääkytkimellä. Kytkeminen päälle: kosketa symbolia #. Kuulet äänimerkin. Pääkytkimen yläpuolella oleva lamppu ja näytöt palavat. Keittotaso on käyttövalmis. Kytkeminen pois päältä: kosketa symbolia #, kunnes pääkytkimen yläpuolella oleva lamppu sammuu. Kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä. Jälkilämmön näyttö palaa edelleen, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet riittävästi. Huomautuksia Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kaikki keittoalueet ovat yli 20 sekuntia pois päältä. Asetukset pysyvät muistissa ensimmäiset 5 sekuntia pois päältä kytkemisen jälkeen. Jos kytket laitteen tänä aikana taas päälle, keittotaso kytkeytyy käyttöön edeltävillä asetuksilla. 2 Valitse haluamasi tehoalue 5 sekunnin kuluessa. Tehoalueen näytössä palaa asetettu tehoalue. Valinta vahvistetaan muutaman sekunnin kuluttua äänimerkillä. Tehoalueen muutos Valitse keittoalue ja säädä haluamasi tehoalue. Keittoalueen kytkeminen pois päältä Valitse keittoalue ja säädä arvoksi 0. Keittoalue kytkeytyy pois päältä. Noin 5 sekunnin kuluttua näyttöön tulee jälkilämmön näyttö. 8

9 Säätötaulukko Jokaisella keittoalueella on 9 tehoaluetta. Saavuttaaksesi haluamasi lämpötilan nopeasti käytä kiehautusautomatiikkaa tai käytä tehoaluetta 9. Kytke sen jälkeen takaisinpäin haluamallesi tehoalueelle. Säätötaulukon arvot ovat vain suuntaa antavia, koska lämpöä tarvitaan ruokien tyypistä ja lämpötilasta sekä kattilan koosta ja täyttömäärästä riippuen enemmän tai vähemmän. Kaikkien keittoalueiden säätöalueet ovat samanlaiset. Tehoalue Kypsennysmenetelmä Esimerkit 9 Kiehauttaminen Vesi Ruskistaminen Liha Kuumentaminen Rasva, nesteet Kiehauttaminen Keitot, kastikkeet Blanseeraus Vihannekset 8-6 Paistaminen Liha, perunat 6-5 Paistaminen Kala 7-6 Paistaminen Jauhoruoat, munaruoat Keittäminen avoimessa astiassa Pastat, nesteet 6-5 Ruskistaminen Jauhot, sipulit Paahtaminen Mantelit, korppujauhot Sulatus Silava Keittäminen kokoon Liemet, kastikkeet 5-4 Hiljaa kypsentäminen avoimessa astiassa Knöödelit, mykyt, keittolisukkeet, keittoliha, uppomunat 4-3 Hiljaa kypsentäminen avoimessa astiassa Ruokamakkarat 5-4 Höyrykypsennys Vihannekset, perunat, kala Kiehautus pienessä määrässä nestettä Vihannekset, hedelmät, kala Haudutus Kääryleet, paistit, vihannekset 4-3 Haudutus Gulassi Kypsentäminen kansi suljettuna Keitot, kastikkeet 3-2 Sulatus Pakasteet Hidas haudutus Riisi, palkovihannekset Kypsentäminen hyydyttämällä Munaruoat 2-1 Lämmittäminen/lämpimänäpito Keitot, padat, vihannekset kastikkeessa Sulatus Voi, suklaa 9

10 Kiehautusautomatiikka Lapsilukko Kaikilla keittoalueilla on kiehautusautomatiikka. Kun kiehautusautomatiikka aktivoidaan, asetettu tehoalue nostetaan muutaman minuutin ajaksi maksimitehoksi. Tällöin keitettävän tuotteen keittolämpötila saavutetaan nopeammin. Kun kiehautusaika on kulunut loppuun, laite kytkeytyy automaattisesti asetetulle tehoalueelle. Kiehautusajan keston voit säätää itse. Kiehautusautomatiikkaa ei voi aktivoida tehoalueelle 9. Kiehautusautomatiikan kytkeminen päälle Keittotason pitää olla kytketty pääkytkimellä päälle. 1 Valitse keittoalue. Kosketa sitä varten kyseistä symbolia näyttöruudulla. 2 Valitse haluamasi tehoalue 5 sekunnin kuluessa. Tehoalueen näytössä palaa valittu tehoalue. 3 Kosketa 5 sekunnin kuluessa symbolia A. Tehoalueen näyttö palaa vuorotellen symbolin A kanssa. 4 Voit muuttaa kiehautusaikaa 5 sekunnin kuluessa. Ennakkoasetuksena on 3 minuuttia. Voit asettaa numeronäppäimillä ajan välille 1-20 minuuttia. Voit asettaa jokaiselle keittoalueelle eri kiehautusajan. Kun aktivoit kiehautusautomatiikan uudelleen, viimeksi valittu kiehautusaika pysyy ennakkoasetuksena. Lapsilukolla voit varmistaa, että lapset eivät voi kytkeä keittotasoa päälle. Huomautus: Jotta voit aktivoida lapsilukon, tämä toiminto on ensin otettava käyttöön Lisävalinnatvalikossa (ks. Lisävalinnat-valikko). Lapsilukon aktivointi 1 Kytke keittotaso pääkytkimellä päälle. Älä valitse mitään keittoaluetta tai ajastinta. Noin 10 sekunnin kuluttua yläpuolelle ilmestyy symboli K. 2 Kosketa Kuulet äänimerkin. Pidä painettuna niin kauan, että kuulet toisen äänimerkin. Keittotaso kytkeytyy pois päältä. Näyttö vilkkuu hitaasti K noin 10 sekunnin ajan. Lapsilukko on aktivoitu. Lapsilukon deaktivointi Jos haluat taas deaktivoida lapsilukon, toimi samoin kuin lapsilukkoa aktivoitaessa. Kiehautuksen jälkeen näytössä palaa vielä kypsennysteho. Kiehautusautomatiikan kytkeminen pois päältä Voit kytkeä kiehautusautomatiikan pois päältä myös ennen kiehautusajan päättymistä (esimerkiksi, jos kiehuminen on liian voimakasta). 1 Valitse keittoalue. 2 Kosketa 5 sekunnin kuluessa symbolia A. Keittotaso kytkeytyy pienemmälle, asetetulle tehoalueelle. 10

11 Ajastin Laitteeseen integroidun ajastimen avulla voit valita välillä 1-90 minuuttia 1 minuutin välein ajan, jonka jälkeen keittoalue kytkeytyy pois päältä (keittoaikaautomatiikka). Voit asettaa toiminta-ajan jokaiselle keittoalueelle. Keittoaika-automatiikan asettaminen Keittotason pitää olla kytketty pääkytkimellä päälle. 1 Valitse keittoalue. Aseta haluamasi tehoalue 5 sekunnin kuluessa. 2 Kosketa seuraavien 5 sekunnin kuluessa symbolia M. Toiminta-ajan korjaaminen Valitse keittoalue. Kosketa symbolia M. Muuta toiminta-aikaa. Ennenaikainen poistaminen Valitse keittoalue. Kosketa symbolia M. Aseta arvoksi. Näyttö sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Keittoalue kuumenee asetetulla teholla edelleen. Huomautus: Keittoaika-automatiikka ei ole sähkökatkon jälkeen enää aktiivinen. Hälytin Voit käyttää laitteeseen integroitua ajastinta myös hälyttimenä laitteen toiminnosta riippumatta. Hälytin toimii myös, kun kaikki keittoalueet on kytketty pois päältä. Hälyttimen asettaminen Keittotason pitää olla kytketty pääkytkimellä päälle. Mikään keittoalue ei saa olla valittuna. Ajastimen näytössä palaa. Tehoalueen näytön vieressä palaa s. 3 Aseta numerovalitsimilla haluamasi toiminta-aika välille 1-90 minuuttia. 1 Kosketa symbolia M. Ajastimen näytössä palaa. 2 Aseta haluamasi toiminta-aika. Jos kaikki keittoalueet ovat pois päältä, laite siirtyy valmiustilaan. Vain ajastimen näyttö palaa. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, näyttö vilkkuu. Äänimerkki kuuluu 3 minuutin ajan. Kosketa symbolia M. Näyttö sammuu ja äänimerkki loppuu. Jos haluat korjata toiminta-aikaa, kosketa symbolia M ja muuta toiminta-aika. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun toiminta-aika on kulunut. Tehoalueen näytössä vilkkuu. Äänimerkki kuuluu kolmen minuutin ajan. Ajastimen näytössä vilkkuu. Kosketa jotain hipaisuvalitsinta. Näytöt sammuvat ja äänimerkki loppuu. Huomautus: Hälytin ei käy sähkökatkon jälkeen. Jos haluat hakea keittoalueen jäljellä olevan toimintaajan näyttöön, valitse keittoalue. Toiminta-aika näkyy näytössä 5 sekunnin ajan. Jos olet asettanut toiminta-ajan useammalle keittoalueelle, ajastimen näytössä näkyy lyhimmän toiminta-ajan kuluminen. Tämän keittoalueen ajastimen symbolin vieressä palaa sektorin kaari s. Huomautus: Jos olet asettanut Lisävalinnat-valikossa valinnan., (keittoalueen valinta-aika ääretön), käyttöön tulee hälytin, kun kosketat yhden kerran symbolia M. Kosketa toisen kerran symbolia M, jolloin käyttöön tulee keittoaika-automaatti valittua keittoaluetta varten. 11

12 Turvakatkaisu Lisävalinnat-valikko Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos asetusta ei muuteta pitkään aikaan. Turvakatkaisun aktivoituminen riippuu asetetusta tehoalueesta (1-10 tuntia). Keittoalue kytkeytyy pois päältä, tehoalueen näytössä palaa jälkilämmön näyttö siihen asti, kunnes keittoalue on jäähtynyt. Voit kytkeä keittoalueen uudelleen päälle tavanomaiseen tapaan. Lisävalinnat-valikossa voit muuttaa keittotasosi seuraavat toiminnot yksilöllisesti: Lisäaluekytkentä Valitsinäänet Lapsilukko Kaikkien arvojen palauttaminen Keittoalueen valinta-aika Lisävalinnat-valikko asetukset Taulukosta löydät kaikki asetusten tekemistä koskevat toiminnot ja ohjeet: Näyttö Toiminto Asetusta koskevat ohjeet Lisäaluekytkentä Lisäaluekytkentä voidaan asettaa yksilöllisesti jokaiselle keittoalueelle. Valitse ensin haluamasi keitto- Lisäaluekytkentä on deaktivoitu, kun keittotaso kytketään päälle, ja se voidaan aktivoida.* alue. Valitse sitten haluamasi asetus Lisäaluekytkentä on aktivoitu, kun keittotaso kytketään päälle, ja se voidaan deaktivoida. Kun keittotaso kytketään päälle, käyttöön otetaan viimeksi käytetty tila. ƒ Valitsinäänet Valitse haluamasi asetus. Valitsinäänet pois päältä. Valitsinäänet päälle.* Huomautus: Tämä asetus ei koske ajastimen äänimerkkejä, varoitusäänimerkkejä eikä pääkytkimen signaalia. Lapsilukko Jotta voit käyttää lapsilukkoa, se on ensin kytkettävä Lapsilukkoa ei voida aktivoida.* käyttöön täällä Lisävalinnat-valikossa. Lapsilukko voidaan aktivoida. Kaikkien arvojen palauttaminen Tällä toiminnolla voidaan Lisävalinnat-valikon kaikki š Arvot eivät vastaa tehdasasetusta. arvot ja kiehautusajat palauttaa tehdasasetukseen. Kaikkien arvojen palauttaminen: kosketa numeronäppäintä 1. Symbolin š viereen ilmestyy piste. Huomautus: Arvot palautetaan vasta, kun poistut Lisävalinnat-valikosta ja tallennat asetukset. Jos symbolin š vieressä näkyy jo piste, kaikki asetukset vastaavat tehdasasetusta. Keittoalueen valinnan valinta-aika Kun valitset keittoalueen, Sinun pitää säätää tehoalue valinta-ajan kuluessa. Jos valinta-aika on ääre- Valinta-aika 5 sekuntia.* tön, voit muuttaa tehoaluetta milloin tahansa ilman,. Valinta-aika ääretön. että Sinun tarvitsee valita keittoaluetta uudelleen. * Tehdasasetus 12

13 Lisävalinnat-valikon valinta 1 Kytke keittotaso pääkytkimellä päälle. Älä valitse mitään keittoaluetta. Ajastimen pitää olla pois päältä. Noin 10 sekunnin kuluttua symbolin A yläpuolelle ilmestyy symboli?. 2 Kosketa symbolia A niin kauan, että kuulet kaksi äänimerkkiä. Puhdistus ja hoito Tästä luvusta löydät keittotason hoito-ohjeet. Sopivia puhdistus- ja hoitoaineita on saatavana huoltopalvelusta tai e-shopistamme. Keraaminen lasi Puhdista keittotaso aina ruoanlaiton jälkeen. Tällöin ruoanjätteet eivät pala kiinni. Puhdista keittotaso vasta, kun se on jäähtynyt riittävästi. 3 Kosketa symbolia A niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy haluamasi lisävalinta. 4 Valitse haluamasi asetus tai numerovalitsimilla. 5 Jos haluat tallentaa asetuksen ja poistua Lisävalinnat-valikosta, kosketa symbolia A niin kauan, että kuulet kaksi äänimerkkiä. Huomautuksia Äänimerkkiä ei kuulu, jos asetit ƒ-. Valitsinäänet pois päältä. Jos haluat poistua Lisävalinnat-valikosta ilman, että tallennat asetukset, kosketa pääkytkintä #. Käytä vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille. Noudata pakkauksessa olevia puhdistusohjeita. Älä käytä: laimentamatonta astianpesuainetta astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta hankausainetta voimakkaita puhdistusaineita kuten uuninpuhdistusainetta tai tahranpoistoainetta hankaavia sieniä painepesuria tai höyrysuihkua Runsaan lian poistat parhaiten alan liikkeistä saatavana olevalla puhdistuslastalla. Noudata valmistajan ohjeita. Sopiva puhdistuslasta on saatavana myös huoltopalvelusta tai e-shopistamme. Keittotason kehys Noudata seuraavia ohjeita, jotta vältät keittotason kehyksen vauriot: Käytä vain lämmintä astianpesuaineliuosta. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia aineita. Älä käytä puhdistuslastaa. 13

14 Pienten toimintahäiriöiden korjaaminen Jos häiriöitä esiintyy, kyseessä on usein vain pikkuseikka. Ennen kuin soitat huoltopalveluun, ota seuraavat ohjeet huomioon. Vika Keittotaso ei toimi. Keittotasoa ei saa kytkettyä päälle. Pääkytkin vilkkuu useaan kertaan, kun kosketat sitä. Keittotaso toimii, mutta keittoalueet eivät kuumene. Ajastimen näytössä palaa piste. Keittotaso on kytkeytynyt pois päältä. Näyttö ja luvut Vuorottelevat näytöt ja ˆ Näyttö Näyttö Näyttö Toimenpide Tarkasta, onko laitteen sulake kunnossa. Tarkasta muiden sähkölaitteiden avulla, onko kyseessä sähkökatko. Jonkin hipaisuvalitsimen päällä on joku esine (esimerkiksi astiapyyhe). Poista esine ja kytke keittotaso päälle tavanomaiseen tapaan. Laite on ensimmäisen sähköverkkoon kytkemisen jälkeen esittelytilassa. Irrota laite sulakkeen avulla vähintään 10 sekunnin ajaksi sähköverkosta. Liitä laite taas sähköverkkoon ja tee 3 minuutin kuluessa seuraavat toimenpiteet: 1 Kytke keittotaso pääkytkimellä # päälle. Ajastimen pitää olla pois päältä. 2 Kosketa ja pidä painettuna. Kosketa 3 sekunnin kuluessa lisäksi pääkytkintä #. Keittotaso kytkeytyy pois päältä. 3 Ota sormesi pois Kuulet äänimerkin. Ajastimen näytössä oleva piste sammuu. Pääkytkintä on vahingossa koskettu. Voit kytkeä keittotason taas päälle. Keittoalue oli liian kauan keskeytyksettä käytössä. Turvakatkaisu on aktivoitunut. Voit kytkeä keittoalueen taas päälle. Elektroniikassa on häiriö. Kytke laite sulakkeen tai sulakerasiassa olevan turvakatkaisimen avulla pois päältä ja taas päälle (nollaus). Jos näyttö ilmestyy uudelleen, irrota laite sulakkeen avulla sähköverkosta. Soita huoltopalveluun. Keittoalue, jolle on asetettu tehoalue 8 tai 9, on liian kuuma. Tämän keittoalueen teho on laskettu tehoalueelle 7. Kun sammuu, voit asettaa taas suuremman tehon. Laite on liian kuuma ja keittoalue on kytkeytynyt pois päältä. Ota kattila pois keittoalueelta. sammu, kun keittoalue on jäähtynyt riittävästi. Odota muutama minuutti, kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet. Jos ilmestyy päälle kytkemisen jälkeen uudelleen, keittotaso on vielä liian kuuma. Kytke keittoalueet pois päältä ja anna jäähtyä vielä. Yhdessä keittoalueessa on elektroniikkahäiriö Kytke laite sulakkeen tai sulakerasiassa olevan turvakatkaisimen avulla pois päältä ja muutaman minuutin kuluttua taas päälle (nollaus). Jos näyttö ilmestyy uudelleen, irrota laite sulakkeen avulla sähköverkosta. Soita huoltopalveluun. Ohjauspaneeli on liian kuuma ja laite on kytkeytynyt pois päältä. Tarkasta, onko kuuma kattila ohjauspaneelin päällä. Ota kattila pois ohjauspaneelilta. Odota muutama minuutti, kunnes ohjauspaneeli on jäähtynyt. Jos ilmestyy päälle kytkemisen jälkeen uudelleen, irrota laite sulakkeen avulla sähköverkosta. Soita huoltopalveluun. 14

15 Huoltopalvelu Jos laitteesi täytyy korjata, huoltopalvelumme on käytettävissäsi. Mallinumero ja sarjanumero: Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero). Tyyppikilven ja numerot löydät laitepassista. Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaikana. Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta. Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa FIN Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%) Mobile 8,27 snt/call + 15snt/min (inc. VAT 23%) Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. 15

16 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 D München fi (910621)

Käyttöoppaasi. GAGGENAU CE491212 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3550879

Käyttöoppaasi. GAGGENAU CE491212 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3550879 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX 6181M-BN http://fi.yourpdfguides.com/dref/619440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohje CE481/491. Lasikeraaminen keittotaso

Gaggenau Käyttöohje CE481/491. Lasikeraaminen keittotaso Gaggenau Käyttöohje CE481/491 Lasikeraaminen keittotaso 2 Sisällysluettelo Käyt öohje Turvallisuusohjeet 4 Vaurioiden syyt 5 Ympäristönsuojelu 6 Ympäristöystävällinen jätteenpoisto 6 Energiansäästövihjeitä

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Gaggenau Käyttöohje BMP 250/251. Yhdistelmämikroaaltouuni

Gaggenau Käyttöohje BMP 250/251. Yhdistelmämikroaaltouuni Gaggenau Käyttöohje BMP 250/251 Yhdistelmämikroaaltouuni Sisällysluettelo Käyt öohje Tärkeitä turvaohjeita 3 Vahinkojen syyt 6 Ympäristönsuojelu 6 Ympäristöystävällinen hävittäminen 6 Energiansäästöohjeita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot

Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asentamista, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6

INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 INDUKTIOLIESI METOS ARDOX I TYYPPI: I2, I4, I6 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev.2.1) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 1.1. Käsikirjassa käytetyt merkinnät...3 1.2. Laitteessa käytetyt merkinnät...3 1.3. Laitteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 3fi56229.fm Page 43 Friday, April 16, 2004 5:46 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU

YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU 31056229aFIN.fm Page 43 Wednesday, July 26, 2006 5:42 PM KÄYTTÖOHJEET YMPÄRISTÖNSUOJELU TÄRKEÄÄ ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA UUNIN VARUSTEET HUOLTO JA PUHDISTUS VIANETSINTÄ HUOLTOPALVELU Lue nämä käyttöohjeet

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET FI KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA LIITÄNTÄOHJEET INDUKTIOKEITTOTASO INDUKTIOKEITTOTASO Johdanto Tämä keittotaso on suunniteltu todelliselle ruoanlaiton ystävälle. Induktiokeittotason käyttö tarjoaa lukuisia etuja.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GAGGENAU CE

Käyttöoppaasi. GAGGENAU CE Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR

Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR Käyttöohje D GB F I E P NL DK FIN N S TR 103 Olet hankkinut Hansaton-Kuulolaitteen Olemme iloisia tekemästäsi valinnasta, sillä Hansaton-kuulolaite on viimeisimmän tekniikan mukainenkorke-alaatuinen tuote.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Keraamiset induktiokeittotasot CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen laitteen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet

Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet FI Käyttö- asennus- ja liitäntäohjeet Upotettava lasikeraaminen induktioliesi Upotettava lasikeraaminen induktioliesi Hyvä asiakas! Lasikeraaminen liesi on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Tuotteemme on

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE F

KÄYTTÖOHJE F KÄYTTÖOHJE F09902010007 Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä ohje on suunniteltu niin, että ohjeen tekstit liittyvät vastaaviin kuviin. 0 Tunnistaminen

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. GAGGENAU BM275130 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3544122

Käyttöoppaasi. GAGGENAU BM275130 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3544122 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX

KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI KÄYTTÖOHJE 2V-32TS 3MFT-2AX FI SUOMI Käyttöohje Erittäin tärkeää: Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen keittotason käyttöä. Tämä käyttöohje on suunniteltu siten, että tekstit liittyvät samannumeroisiin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG7616.0S Inbyggnadsugn HBG7616.0S

Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG7616.0S Inbyggnadsugn HBG7616.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG7616.0S Inbyggnadsugn HBG7616.0S [fi] Käyttöohje...3 [sv] Bruksanvisning... 36 Ý Sisällysluettelo[fi] Käytöohje Turvallisuusohjeet...4 Ennen asennusta...4 Turvallisuusohjeita...4

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä.

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä vältetä. SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD

Käyttöoppaasi. ZANUSSI ZMF2105VD Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ZANUSSI ZMF2105VD. Löydät kysymyksiisi vastaukset ZANUSSI ZMF2105VD käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA VAARA VAROITUS SUOMI Asennus Sivu 2 Käyttöohjeet Sivu TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue

Lisätiedot

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA

FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA FIKÄYTTÖOPAS LEIVÄNPAAHDIN 2 JA 4 VIIPALETTA Arvoisa Asiakas, Kiitämme 50-luvun tuotelinjaan kuuluvan leivänpaahtimen hankinnan johdosto. Tuotteemme valinta ohjaa sinut ratkaisuun, jossa kauniiden muotojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

BS 450/451 BS 454/455

BS 450/451 BS 454/455 Gaggenau Käyttöohje BS 450/451 BS 454/455 Yhdistelmähöyryuuni Sisällysluettelo Käyt öohje Tärkeitä turvaohjeita 3 Vaurioiden aiheuttajat 4 Ympäristönsuojelu 5 Ympäristöystävällinen jätteenpoisto 5 Energiansäästöohjeita

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Sisällysluettelo LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...6 Sähkövaatimukset...8 Sähkölaitteiden hävittäminen...8 OSAT JA OMINAISUUDET Leivänpaahtimen osat...9 Hallintapaneelin ominaisuudet...10

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS HC778540U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3653854

Käyttöoppaasi. SIEMENS HC778540U http://fi.yourpdfguides.com/dref/3653854 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SIEMENS HC778540U. Löydät kysymyksiisi vastaukset SIEMENS HC778540U käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöopas. Bruksanvisning. Operating Manual. Kasutusjuhend. Naudojimo instrukcija. Lietošanas instrukcija. Руководство по эксплуатации

Käyttöopas. Bruksanvisning. Operating Manual. Kasutusjuhend. Naudojimo instrukcija. Lietošanas instrukcija. Руководство по эксплуатации FI SV EN EE LT LV RU Käyttöopas Bruksanvisning Operating Manual Kasutusjuhend Naudojimo instrukcija Lietošanas instrukcija Руководство по эксплуатации FI Käyttöopas 2 Turvallisuusohjeet...4-8 Laite lyhyesti...9

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

HB86K.72S. [fi] Käyttöohje...2 *9000590498* 9000590498

HB86K.72S. [fi] Käyttöohje...2 *9000590498* 9000590498 HB86K.72S [fi] Käyttöohje...2 *9000590498* 9000590498 Ý Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Ennen asennusta...3 Turvallisuusohjeita...3 Mikroaaltoja koskevia ohjeita...3 Vahinkojen syyt...4 Uusi laitteesi...

Lisätiedot

Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG7819.0S Inbyggnadsugn HBG7819.0S

Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG7819.0S Inbyggnadsugn HBG7819.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG7819.0S Inbyggnadsugn HBG7819.0S [fi] Käyttöohje...3 [sv] Bruksanvisning... 38 Ý Sisällysluettelo[fi] Käytöohje Turvallisuusohjeet...4 Ennen asennusta...4 Turvallisuusohjeita...4

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX FM4300GAN http://fi.yourpdfguides.com/dref/609206 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS HS420210S http://fi.yourpdfguides.com/dref/3564833

Käyttöoppaasi. SIEMENS HS420210S http://fi.yourpdfguides.com/dref/3564833 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE

Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE. SAFERA Siro R-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20809 V4.5.0 FIN SIRO R-LINE Katso asennusvideo: ASENNUSOHJE SAFERA Siro R-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 0809 V..0 FIN SIRO R-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys.

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot