HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS AIKA klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 2 ESITYS VUODEN 2015 HENKILÖSTÖSUUNNITEL- MAAN SISÄLTYVISTÄ UUSISTA VIRKA- JA TEHTÄ- VÄNIMIKKEISTÄ, NIIDEN KELPOISUUSEHDOISTA SEKÄ TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN LAKKAUTTAMISIS- TA JA MÄÄRÄAIKAISEN KOULUTUSYLILÄÄKÄRIN VIRAN JATKAMISESTA 3 ERON MYÖNTÄMINEN VÄHEMMISTÖKIELISEN LAUTAKUNNAN JÄSEN CHRISTIAN TUDOSELLE JA UUDEN JÄSENEN VAALI 4 LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLIN- TO-OIKEUDELLE MIKKO HAAPASEN VALITUS- ASIASSA KOSKIEN HÄNEN PYYNTÖÄÄN LUO- VUTTAA PACS TIETOJÄRJESTELMÄN HANKIN- TAAN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA JA JÄRJESTELMÄN TESTAUSRAPORTIT 5 HUS-ALUEEN PSYKIATRIAN KOKONAISSUUNNI- TELMA LOHJAN SAIRAALAN PSYKIATRIAN UUDISRAKEN- NUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMI- NEN 7 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYS- VIRASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOIMIN- NAN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPII- RIN KUNTAYHTYMÄLLE 8 HUS:N STRATEGIAN UUDISTAMISTARVE JA TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT HUS:N STRATEGIAN TOTEUTTAMISESTA 9 KYSYMYS HUS:N HALLITUKSEN KOKOUKSISSA LÄSNÄOLEVISTA VIRANHALTIJOISTA

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) 10 ESITYS KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2014 YLIJÄÄ- MÄN PALAUTTAMISESTA JÄSENKUNNILLE HALLITUKSEN KOULUTUKSET JA SEMINAARIT INFO-OSUUS MUUT ASIAT 32

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-11:08 puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 08:30-10:30 jäsen, vpj. :t 1-12 Haahtela Tari 08:30-11:08 jäsen Heinimäki Heikki 08:30-11:08 jäsen Ikävalko Suzan 08:33-11:08 jäsen Laine Leena 08:30-11:08 jäsen Luhtanen Leena 08:30-11:08 jäsen Långvik Berndt 08:30-11:08 jäsen Niemi Marika 08:33-11:08 jäsen Murto Pekka 08:30-11:08 varajäsen Ohisalo Maria 08:30-11:08 jäsen Oksanen Jari 08:30-11:08 jäsen Ranki Risto 08:30-11:08 jäsen Tahvanainen Säde 09:10-11:08 jäsen 5-13 Taipale Ilkka 08:30-11:08 jäsen Yltävä Harry 08:30-11:08 jäsen Karhu Ulla-Mari 08:30-11:08 valtuuston pj. Äyräväinen Irene 08:30-11:08 valtuuston II vpj. Lindén Aki 08:30-11:08 toimitusjohtaja Frostell Mari 08:30-11:08 talousjohtaja Mäkijärvi Markku 08:30-11:08 johtajaylilääkäri Lehtonen Lasse 08:30-11:08 hallintoylilääkäri Saukkomaa Johanna 08:30-11:08 viestintäjohtaja Renkonen Risto 08:30-11:08 dekaani Sonkeri Outi 08:30-11:08 henkilöstöjohtaja Torppa Kaarina 08:30-11:08 hallintoylihoitaja Holi Matti - toimialajohtaja :t 5-6 Kauppinen Ilkka 08:30-11:08 hallintojohtaja, sihteeri POISSA Karma Pekka jäsen Könkkölä Kalle valtuuston I vpj. ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Ilkka Kauppinen sihteeri 2-13 Aki Lindén pöytäkirjanpitäjä 1

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Berndt Långvik pöytäkirjantarkastaja Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI HUS, Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1C, Helsinki NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Berndt Långvik ja Leena Luhtanen.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL 1 Hallitus päätti kokouksessaan käyttää otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin ja 126. Hallituksen asettama palkkatyöryhmä käsitteli kokouksessaan HUS:n johtotason tehtävissä toimivien palkkausperusteita ja palkkojen keskinäisiä suhteita. Päätösesityksen 1 ja 2 kohdat koskevat em. toimitusjohtajan päätöksiä. 1. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta Tilannekatsaus nuoriso- ja vanhuspsykiatriaan 66 Ajankohtaisasiat 67 Toteumatiedot tammi-lokakuulta TA 2015 vakanssimuutokset 69 Virkanimikemuutos psykiatrian tulosyksikössä 70 Hallituksen pöytäkirjat 71 Lautakunnan kokoukset vuonna Muut asiat 2. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Ajankohtaiskatsaus 45 Toiminnan ja talouden seuranta tammi-lokakuulta Lautakunnan kokousajat alkuvuodesta Hallituksen pöytäkirjat 48 Muut mahdolliset asiat 49 Ilmoitusasiat 3. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutuminen ja suunnitelman päivittäminen 84 HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-lokakuu HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittämisohjelman päivitys 86 HYKS-sairaanhoitoalueen johtajan varahenkilön nimeäminen alkaen 87 Erikoislääkärin virkojen käytön jatkaminen määräaikaisesti ulkopuolisten päivystäjien virkapohjiksi HYKS-sairaanhoitoalueella Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 89 Muut asiat 90 Info-osuus

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUSLAB 94 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Kuvantaminen 95 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Apteekki 96 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Apteekki 97 Toiminnan ja talouden toteuma, HUSLAB 98 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Kuvantaminen 99 EKG-laitesopimuksen ja Digi-EKG-järjestelmäsopimuksen jatkaminen saakka 100 HUSLABin toimitusjohtajan varahenkilöt vuonna Työhyvinvointipäällikön toimen muuttaminen viraksi, erikoislääkärin viran muuttaminen osastonlääkärin viraksi sekä uuden erikoistuvan lääkärin viran perustaminen HUSLABissa 102 Muut asiat 5. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta Info-osuus 39 Tiedoksi merkittäviä asioita 40 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 41 Toiminnan ja talouden toteuma tammi-lokakuu Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen talousarvio ja toimintasuunnitelma Ensihoitotoiminta ja sen rahoitus 44 Sairaanhoitoalueen johtavan lääkärin varahenkilö 45 Kevään kokousaikataulu 46 Muut asiat 6. Toimitusjohtajan päätökset Erityistyöntekijöiden sijoittuminen HYKS-organisaatiossa alkaen HYKSin toimintaohjeen muuttaminen HUS-kuntayhtymän yhteistoimintaorganisaation ja yhteistoimintaelinten kokoonpanon tarkistaminen alkaen HUS-kuntayhtymän yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määrärahan varaaminen käyttöön vuonna HUS-kuntayhtymän täydentävä tutkimusmäärärahan varaaminen vuonna 2015 alkaville tutkimushankkeille Lohjan sairaanhoitoalueen vakanssien (1B , 1B ja 1C ) siirtäminen määräaikaisesti HYKS Pää- ja kaulakeskukseen Vuonna 2015 käytettävän organisaatioluettelon vahvistaminen Potilastukipiste OLKAn määräaikaisen sairaanhoitajan vakanssin 2C jatkaminen Apuvälineteknikon vakanssin perustaminen määräajaksi Hankintasihteerin vakanssin 5D vakinaistaminen alkaen

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Eräiden vakanssien siirto HUSLABista HYKS Lasten ja nuorten sairaudet tulosyksikköön alkaen Eräiden vakanssien siirto HUSLABista HYKS Akuutti tulosyksikköön alkaen HUS-yhteisjärjestö JHL ry:n luottamusmiesten ajankäytön tarkistaminen Ylilääkärin viran (1A ) ja sen haltija Eero Hirvensalon siirtäminen yhtymähallintoon alkaen Anssi Vartiaisen siirtäminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta HUS-Tietohallintoon Tuomioistuimille vakuutuslääketieteellisen lausunnon antavat asiantuntijat Työryhmän asettaminen valmistelemaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin varautumisen organisointia Jatkoajan myöntäminen HUS-kuntayhtymän saamasta valtion tutkimusrahoituksesta rahoitettavalle tutkimushankkeelle TYH vuodeksi Jatkoajan myöntäminen HUS-kuntayhtymän saamasta valtion tutkimusrahoituksesta rahoitettavalle tutkimushankkeelle TYH vuodeksi Asian ottaminen hallituksen käsiteltäväksi Toimistosihteerin siirtyminen vakansseineen operatiivisesta tulosyksiköstä HUS-Servisiin alkaen Määräaikaisen vakanssin perustaminen yhtymähallintoon, perusterveydenhuollon yksikköön Määräaikaisten vakanssien jatkaminen yhtymähallintoon, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccaan/Peliklinikka Vuoden 2015 toiminnankehittämismäärärahojen myöntäminen Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen tutkija Petteri Paasiolle ajalle Hoitohenkilökunnan vuokratyövoiman hankinta Hammashoitohenkilökunnan, perus- ja mielenterveyshoitajien sekä fysioterapeuttien vuokratyövoiman hankinta Lohjan sairaanhoitoalueen johtajan rahapalkan tarkistaminen HUS:n hallintojohtaja Ilkka Kauppisen kokonaispalkan tarkistaminen lukien 7. HUS-Tilakeskus, tilahallintopäällikön päätös M2 tilojen vuokraaminen HUSLABin toimintaa varten Porvoon kaupungilta läntisestä terveysasemasta, osoitteesta Askolinintie 1, Porvoo, alkaen 8. HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätökset Meilahden sairaala-alue; putkipostin peruskorjaus ja laajennus Toimitilojen vuokraaminen nuorten päihdepsykiatrian poliklinikalle osoitteesta Ratapihantie 11 (Itä-Pasila), -2. kerros

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Tietohallinto, taseyksikön johtajan päätökset Oppiportin käyttöoikeuden hankinta vuodeksi IBM Decision Server ohjelmiston käyttöoikeuden hankinta Mynla-järjestelmään Varusohjelmien käyttöoikeuksien ja ylläpidon jälleenmyynti HUSille sekä siihen liittyvät palvelut Väliaikainen sopimus puhelinpalveluista Efecte asiakaspalvelu lisämodulin hankinta Hallitus päätti kuntalain 51 :n nojalla ottaa puheenjohtaja Urhon ehdotettua käsiteltäväkseen Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan päätöksen , kirurgian erikoislääkärin vakanssin perustamisesta. Ko. päätös on oheismateriaalina A. Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, ettei HUS:n hallitus ole sidottu lautakunnan päätökseen. Hallitus voi täten muuttaa päätöstä tai kumota taikka pysyttää voimassa tehty päätös. Esittelijän näkemyksen mukaan viran perustamisasioissa on noudatettava erittäin suurta pidättyvyyttä. Suunnitelma HUS:n sairaaloiden välisestä työnjaosta mm. ortopedian ja traumatologian erikoisalalla on keskeneräinen, eikä pysyviin lisäresursointeihin tulisi tässä vaiheessa ryhtyä. Porvoon sairaalan nykyinen ortopediresurssi on sairaalan väestöpohjaan ja profiiliin nähden varsin kohtuullinen Päätösesitys Asian käsittely Päätös Hallitus päättää 1. todeta, että hallitus on kokouksessaan käyttänyt otto-oikeutta toimitusjohtajan päätöksiin ja 126; 2. pitää voimassa toimitusjohtajan päätöksen ja todeta, että toimitusjohtaja on tehnyt itseoikaisun päätöksestään ; 3. merkitä tiedoksi kohdissa 1-5 mainittujen toimielinten päätökset ja toimitusjohtajan päätökset ajalta , HUS-Tilakeskus, tilahallintopäällikön päätöksen , HUS-Tilakeskus tulosalueenjohtajan päätökset ja sekä Tietohallinto, taseyksikön johtajan päätökset ajalta ; 4. kumota Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan päätöksen kirurgian erikoislääkärin (ortopedi) viran perustamisesta Porvoon sairaalan ortopediseen tulosyksikköön; ja 5. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Merkittiin, että Ilkka Kauppinen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi; pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toimi toimitusjohtaja Aki Lindén. Esitys hyväksyttiin.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS ESITYS VUODEN 2015 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAAN SISÄLTYVISTÄ UUSISTA VIRKA- JA TEH- TÄVÄNIMIKKEISTÄ, NIIDEN KELPOISUUSEHDOISTA SEKÄ TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN LAKKAUTTA- MISISTA JA MÄÄRÄAIKAISEN KOULUTUSYLILÄÄKÄRIN VIRAN JATKAMISESTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 2 Hallitus päättää kuntayhtymässä käytössä olevista virka- ja tehtävänimikkeistä, vakanssien kelpoisuusehdoista ja niiden lakkauttamisesta. Hallitus päättää virkoja koskevista muutoksista Yhtymähallinnon, Apuvälinekeskuksen, HUS-Tilakeskuksen, Tietohallinnon ja Työterveyshuollon osalta sekä hallintosäännössä erikseen mainittujen virkojen osalta. Vastaavasti sairaanhoitoalueiden lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat päättävät talousarvioon perustuen alaisensa toiminnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Tulosalueiden ja liikelaitosten vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmiin sisältyy tehtävänimikkeiden muutoksia, jotka perustuvat toiminnallisiin muutoksiin. Osa nimikkeistä taas halutaan ottaa käyttöön ko. tehtäväalalla yleisesti käytettynä tehtävänimikkeenä. Henkilöstösuunnitelmien täytäntöönpano tapahtuu hallintosäännön mukaisesti hallituksessa, sairaanhoitoalueiden lautakunnissa sekä liikelaitosten johtokunnissa. Päätösesitys sisältää yhden määräaikaisen 60 % koulutusylilääkärin viran jatkamisen yhtymähallinnon perusterveydenhuollon yksikössä ajalle Hallitus päätti ( 5) perustaa johtajaylilääkärin alaisuuteen yhtymähallintoon perusterveydenhuollon yksikköön määräaikaisen 60 % koulutusylilääkärin viran ajalle , koska lääkärikoulutusta kehitettäessä myös perusterveydenhuollon yksikön lääkärikoulutukseen liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet. Perusterveydenhuollon yksikön lääkärikoulutukseen liittyvien sopimusperusteisten tehtävien hoitaminen edellyttää viran jatkamista. Sote-uudistuksen valmistelussa HUS:n perusterveydenhuollon yksikön koulutustoiminnan järjestäminen vuoden 2017 alusta arvioidaan uudestaan. Esitys määräaikaisen viran jatkamisesta sisältyy valtuuston hyväksymään talousarvioon. HUS:n kannalta esitys ovat kustannusneutraali, koska rahoitus saadaan sopimuksen perusteella kunnilta. Esitys virkojen ja tehtävien uusiksi nimikkeiksi kelpoisuusehtoineen, olemassa olevien virka- ja tehtävänimikkeiden kelpoisuusehtomuutoksista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä on esityslistan liitteenä 1. Päätösesitys Päätös Hallitus päättää 1. vahvistaa lukien liitteen mukaisesti uusien virkojen ja tehtävien nimikkeet kelpoisuusehtoineen sekä nimikkeiden lakkauttamiset; 2. jatkaa yhtymähallinnon perusterveydenhuollon yksikön määräaikaista koulutusylilääkärin virkaa ajalle Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Outi Sonkeri, p. (09)

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS ERON MYÖNTÄMINEN VÄHEMMISTÖKIELISEN LAUTAKUNNAN JÄSEN CHRISTIAN TUDOSELLE JA UUDEN JÄSENEN VAALI 117/00/00/01/02/2013 HALL 3 Christian Tudose on päivätyssä kirjeessään pyytänyt eroa vähemmistökielisen lautakunnan jäsenyydestä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on erikoissairaanhoitolain 18 :n 3 momentin mukaisesti vähemmistökielinen lautakunta, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteensovittaa sairaanhoitopiirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lautakunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopiirin (vähemmistökielisiä kuntia ja) kaksikielisten kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä. Lautakunnan jäseniin ei sovelleta kuntalain 81,4 :n (poliittinen edustavuus kunnanvaltuustoissa) eikä 82 :n (vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin) säännöksiä. Tasa-arvolain 4,2 :n mukaisesti kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Perussopimuksen 11 :n mukaan vähemmistökielisessä lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä lautakunnan jäsenistä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Valtuuston valitseman vähemmistökielisen lautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Jan-Erik Eklöf Vantaa Monica Avellan Tuusula Annika Korolainen Kirkkonummi Roger Weintraub Lohja Sofi Weckman Helsinki Timo Nurmiluoto Helsinki Thomas Micklin Helsinki Laura Lybeck Helsinki Viveca Lahti Kirkkonummi Torbjörn Bergström Loviisa Hilkka Toivonen Siuntio Marjatta Donner Helsinki Cristian Tudose Espoo Elena Koponen Espoo Werner Orre Raasepori Bodil Lund Porvoo Christer Holmberg HY Carl Gustav Nilsson HY

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Päätösesitys Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Christian Tudoselle eron vähemmistökielisen lautakunnan jäsenyydestä, valitsee jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi vähemmistökieliseen lautakuntaan Christian Tudosen tilalle uuden jäsenen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Esitys valtuustolle. Lisätietoja Jaana Vento, p. (09)

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE MIKKO HAAPASEN VALITUS- ASIASSA KOSKIEN HÄNEN PYYNTÖÄÄN LUOVUTTAA PACS TIETOJÄRJESTELMÄN HANKIN- TAAN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA JA JÄRJESTELMÄN TESTAUSRAPORTIT 241/07/01/04/2013 HALL 4 Helsingin hallinto-oikeus on lähetteessään pyytänyt HUS-kuntayhtymän hallitusta antamaan mennessä lausuntonsa toimittaja Mikko Haapasen valituksesta koskien HUS:n hallituksen päätöstä olla luovuttamatta Haapasen pyytämiä PACS-tietojärjestelmän hankintaan liittyviä asiakirjoja. Valitus on esityslistan liitteenä 2. HUS-kuntayhtymän hallitus on päättänyt olla luovuttamatta Mikko Haapaselle seuraavia salassa pidettäviä asiakirjoja: 1. HUS-kuntayhtymän ja GE:n välinen sopimus Agfan tarjouksen liitteet 2, 4, 8, 11, Agfan ja HUS:n välisen PACS-järjestelmän päivityssopimuksen liitteet 3, 4, sekä liitteen 10 (tarjous FI-T-002-R4) alaliitteet, 2, 4, 8, 11, 12 sekä tarjouksen lisäselvennykset 4. Agfan ja HUS:n välisen PACS-järjestelmän ylläpitosopimuksen liitteet 6 (tukipalvelukuvaus), 7 (varajärjestelmän toiminnallisuus), 8 (tarjous FI-T-002-R4) alaliitteet 2, 4, 8, 11, 12 sekä tarjouksen lisäselvennykset, 10 (Agfa salassapitositoumus) 5. Testausraportit Mikko Haapanen on saanut pyytämänsä hankintaan liittyvät julkiset asiakirjat. PACS -hankintaan liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat ovat nähtävänä ennen kokousta hallituksen sihteerin huoneessa ja kokouksessa. Päätösesitys Päätös Hallitus päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle liitteen 3 mukaisen lausunnon ja vaatia, että Mikko Haapasen valitus tulee perusteettomana hylätä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, p. (09) , Jyrki Putkonen, p , Jaana Vento, p. (09)

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS HUS-ALUEEN PSYKIATRIAN KOKONAISSUUNNITELMA /00/01/03/01/2014 HALL 5 HUS Psykiatrian Tiekarttatyöryhmän työskentelyn taustana on HUS:n hallituksen päätös psykiatrisen sairaalahoidon alueellisesta tavoitemitoituksesta ja psykiatrian hallintomallista sekä tämän taustalla oleva ns. psykiatriatyöryhmän (tj. 180/ ) valmisteleva työ: Psykiatrian sairaalapaikkojen tavoitteellinen mitoitus HUS-alueella on 0,4 promillea eli 4 sairaalapaikkaa asukasta kohti. Tämä tavoite toteutetaan mennessä. Edellä mainittu tavoite ja aikataulu edellyttävät avohoidon voimakasta kehittämistä. Alueellisen avohoidon tukena toimii psykiatrisia sairaalapaikkoja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntia varten Raaseporissa, Lohjan sairaanhoitoalueen kuntia varten Lohjalla ja Porvoon sairaanhoitoaluetta varten Porvoossa. Näissä alueellisissa yksiköissä on sairaalapaikkoja enintään puolet koko alueen sairaalapaikkatarpeesta muiden sairaalapaikkojen sijaitessa koko HUS-alueen keskitetyissä psykiatrian yksiköissä. Investointipäätöksiä tehtäessä arvioidaan sairaalapaikkojen määrä konkreettisesti edellä mainitun yleisen 0,4 promillen tavoitteen puitteissa alueellinen sairastavuus ja muut tarvetekijät huomioiden. Näiden tehtävien toteuttamiseksi toimitusjohtaja (tj 116/ ) nimesi työryhmän laatimaan "tiekartan", jolla em. sairaalapaikkojen määrälliset tavoitteet toteutetaan. Toteutussuunnitelman tuli kattaa myös avohoidon resursoinnin eri alueilla ja se tuli valmistella yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Myös Helsingin kaupungin edustus kutsuttiin mukaan. Suunnitelman tulee turvata potilaiden laadukas ja tasa-arvoinen hoito rakennemuutoksen aikana. Työryhmän tuli saada toteutussuunnitelma valmiiksi mennessä. Tiekarttatyöryhmän puheenjohtaja antoi työryhmälle lisäaikaa saakka. Tämä lisäaika hyödynnettiin tapaamiskierrokseen sairaanhoitoalueiden edustajien kanssa tiekarttatyöskentelyn alueellisten suunnitelmien eteenpäinviemiseksi. Tällä tavalla tiekarttaraporttia vielä tarkennettiin alueellisilla suunnitelmarungoilla avo- ja osastohoidon toteuttamisesta valmistuneessa tiekartta-raportissa asiantuntijoiden ja strategisten linjausten (esim. kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma) mukaan psykiatrinen avohoito ja vahva perustaso ovat psykiatrisen hoitojärjestelmän perusta ja hoidon painopistettä tulee siirtää perinteisestä osastohoidosta vaikuttaviin avohoidon palveluihin. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman keskeisiin linjauksiin kuuluu mm. terveyttä edistävä ja ehkäisevä työ sekä kaikkien ikäryhmien mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen toiminnallisena kokonaisuutena, jossa painopisteet ovat perus- ja avohoitopalveluissa sekä tiiviisti yhteen sovitetussa mielenterveys- ja päihdetyössä.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Myös päivystykselliset, kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut tulee huomioida. Tavoitteena on, että psykiatriset sairaansijat vähentyvät ja sairaalahoidossa tulee olla ongelmaerikoistunutta osaamista. Lisäksi painotetaan mm. vaikuttavien psykoterapiapalveluiden alueellisesti tasa-arvoista saatavuutta ja kunnan järjestämisvelvollisuutta. Avohoidon ja päihdetyön kehittämislinjauksia pohtinut alatyöryhmä toteaa, että suositeltavia avohoidon toimintamalleja on jo eripuolilla olemassa, mutta kunkin alueen osalta puuttuvia elementtejä tulisi täydentää avohoitopalveluiden optimoimiseksi. Tulevaisuuden kehittämishaasteet liittyvät kolmannen sektorin toimintojen koordinointiin, perustason toiminnan turvaamiseen ja tukemiseen, matalan kynnyksen toimintamallien luomiseen PTH-ESH rajapinnalle ja ESH:n tehostettujen avohoitomallien vientiin käytäntöön (esim. liikkuva toiminta, päivystävä avohoito, päiväosastot, adherenssipoliklinikat). Lisäksi ESH:n elektiivistä avohoitoa sekä kroonisten potilaiden kannattelua ESH-PTH-3. sektori - yhteistyössä tulee edelleen kehittää. Asumispalveluiden tulevaisuussuunnitelmaa pohtinut alatyöryhmä toi esiin, että palveluasumisen kuntoutusketju kohti itsenäistä asumista ei vedä, koska toiminnan pääpaino on palveluasumisessa, ei niinkään itsenäisen asumisen tuessa tai kotiin vietävissä palveluissa. Riittävät ja tarkoituksenmukaiset kuntouttavat palvelut on turvattava sekä omassa asunnossa että asumispalveluyksikössä asuville. Myös erikoissairaanhoito voisi olla aktiivisesti mukana tukemassa kuntia ja luomassa laatustandardeja sekä yhteistyön malleja sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, kokemusasiantuntijoiden, muiden toimijoiden ja erikoissairaanhoidon välille. Palveluasumisen tulevaisuussuunnitelmassa on varmistettava, että sairaalahoidon vähentäminen ei entisestään lisää kunnan vastuulla olevien mielenterveyskuntoutujien erilaisten asumisen tuen palveluiden kustannuksia. Raportin mukaan psykiatrisen hoitojärjestelmän pitkän tähtäimen haasteisiin kuuluvat mm. väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu, kestävyysvaje ja työvoiman supistuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että psykiatrian on tuotettava laadukkaita palveluita entistä kustannustehokkaammilla ja vaikuttavammilla menetelmillä ja on tarkkaan mietittävä, miten se rajalliset resurssinsa käyttää. Tähän suuntaan ohjaa myös HUS:n strategiset tuottavuustavoitteet. Näin HUS-psykiatria on valinnan edessä, minkälaisiin pitkälle tulevaisuuteen ulottuviin osastohoitoratkaisuihin se sitoo resurssinsa. Raportti esitteli mallit osastohoidon järjestämiseksi, ja toteutus esitellään päätösehdotuksen sairaansijojen vähennystä konkretisoivassa liitteessä. HUS:n hallitus linjasi , että Lohjalle (Lohjan sha ja Länsi-Uudenmaan sha yhdessä) tarvitaan suunniteltavaan uudisrakennukseen yhteensä 28 sairaansijaa. 28 osastopaikkaa eivät välttämättä edellytä Länsi-Uudenmaan sha:n käyttöä, vaan mitoitus soveltuu myös yksin Lohjan sha:n alueen käyttöön, jos ja kun mukaan lasketaan suunniteltu perustason osastokäyttö.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Toimenpide-ehdotukset: Hallitus käsitteli kokouksessaan HUS-alueen psykiatrian kokonaissuunnitelmaa , HUS Psykiatrian Tiekarttatyöryhmän valmistelemaa loppuraporttia Tuolloin päätösesityksessä ehdotettiin HUS-alueella 0,4 promillen tavoitemitoitusta sairaansijoille, psykiatristen etupäivystyspisteiden lukumäärän rajaamista neljään HUS-alueella, jatkaa neuvotteluja HUS:n ja Helsingin kaupungin psykiatrisen toiminnan integraatiosta, sekä jatkossa seurata HUS Psykiatrian kehittymistä em. tavoitteiden sekä Kansallisten ja Refinement -tutkimuksen suositusten suuntaan. Hallitus päätti merkitä raportin tiedoksi, mutta muilta osin asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Seuraavassa esiteltävät, aiempaan tiedoksi merkittyyn HUS Psykiatrian Tiekarttaraporttiin liitettävät toimenpide-ehdotukset työstettiin kaikkien HUS:n sairaanhoitoalueiden ja Helsingin kaupungin psykiatrian johtajien kanssa. Syntyneet ehdotukset esiteltiin, keskusteltiin ja hyväksyttiin HUS:n sairaanhoidon koordinointiryhmässä , minkä lisäksi ehdotuksen listatekstiä ovat kommentoineet HUS:n sairaanhoitoalueiden johtajat ja Helsingin kaupungin edustajat. Uudelleen valmistelun tuloksena alueellinen konsensus vallitsee siitä, että psykiatrian painopiste on avohoidossa, jota tukevat alueellisten somaattisten sairaaloiden yhteyteen siirtyvät erikokoiset psykiatriset yksiköt. Tämä toteutuu HUS psykiatrian osalta 2019 mennessä (LUSHA 2016, LoSHA 2018, HySHA ja PoSHA 2019). Valtaosa HUS:n sairaansijoista sijoittuu yhteiseen psykiatriseen sairaalaan, johon liittyvä suunnittelu yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa käynnistetään keväällä I. HUS psykiatrian tiiviimpi yhteistyö edellyttää yhteisiä mittareita ja tuotannon sisällönhallintaa. HUS psykiatrian tulosyksiköt alkavat vuonna 2015 käyttää yhteisiä keskitetysti tuotettuja mittareita, yhteistä tuloskorttipohjaa sekä toimenpidekoodein tapahtuvaa sisällön seurantaa. Keskeiset koulutus-, kehittämis- ja tutkimushankkeet pyritään toteuttamaan HUS-laajuisesti vuodesta II. HUS alueen psykiatrisia sairaansijoja vähennetään nykyisistä reilusta 780:sta 650:een, joka vastaa 0,4 promillea mennessä. Jo tehdyillä päätöksillä mennessä vähennetään n. 70 ss ja vuosina loput n. 60 ss (liite 4). Alueet vähentävät sairaansijoja, siirtäen resurssia avohoitoon ja lisäten yhteissairaansijojen suhteellista osuutta: vuonna 2015 kaikki HUS alueen tahdosta riippumattomat mielialahäiriöpotilaiden hoidot keskitetään Hyksiin ja Hyksissä hoidettujen akuutisti vaikeahoitoisten psykoosipotilaiden, nuorisopsykiatristen potilaiden sekä ruotsinkielisten potilaiden määrää lisätään. Vuosina uusia potilasryhmiä siirtyy hoidettavaksi yhteisosastoille.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS III. Psykiatrista päivystystoimintaa optimoidaan, jotta osastohoitojen tiivistyvä HUS yhteistyö saadaan sujuvaksi. Psykiatriset takapäivystysringit vähenevät Aikuispsykiatrian osalta viidestä nykyisestä kahteen (Itä- ja Länsi-Uusimaan ringit) 2016 loppuun mennessä, ja Lasten psykiatrian ja Nuorisopsykiatrian neljästä nykyisestä kahteen yhteiseen synkronoituun rinkiin. Yhteispäivystyspisteitä vahvistetaan psykiatrisilla sairaanhoitajilla, sekä aktiivisemmilla takapäivystysringeillä, sekä psykiatrisen ambulanssin käytöllä, jota HUS-alueella suunnitellaan yhteistyössä HYKS Akuutin kanssa. Psykiatristen etupäivystysrinkien poistamista somaattiseen sairaalaan siirtymisen myötä suunnittelevat tällä hetkellä LUSHA vuodeksi 2016 ja HySHA vuodeksi IV. Avohoitoon siirretään vaiheittain ja alueittain sairaalakäytöstä vapautuvaa resurssia. Vuosien välisenä aikana HUS:n alueella avohoitoon siirtyy n. 90 henkilöä vastaten noin 90 sairaansijan vähentämistä. Resurssia kohdennetaan eri kuntien ja alueiden palveluihin Refinement-tutkimuksen tuloksia hyödyntäen. Raportin suosituksia tarkoista toimintamalleista hyödynnetään, ja omistajakuntien kanssa laaditaan konkreettiset, perustason kattavat päihde- ja mielenterveystyön suunnitelmat, kuten HySHA:n 2014 käynnistynyt Hoitopolku-projekti (HOPO). SOTE-lain hengessä lähipalvelujen kynnyksetön saatavuus ja toimijoiden hyvät alueelliset verkostot yhdistyvät HUS-alueen tiivistyvän yhteistyön tuomiin potilasryhmäkohtaisiin laajoihin palveluvalikkoihin ja taloudellisuuteen. V. Suurin osa psykiatrian "pitkäaikaissairaansijoista" sijoittuu palveluasumisyksiköihin. Palveluasumisesta hankitaan kuntakohtaista jatkuvaa ajantasaista sairaansijakäyttöön verrattavaa tietoa. Tiekarttaraportin suositusten mukaan, Refinement-tutkimuksen tuloksia hyödyntäen palveluasumisen kriteerejä, laatustandardeja ja käyttömääriä yhdenmukaistetaan yhteistyössä sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, kokemusasiantuntijoiden, muiden toimijoiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Keskeisenä tavoitteena on lisätä potilaiden asumista kotona / vuokra-asunnoissa lisääntyvän ja monimuotoistuvan tuen avulla. Uusia kotona asumista tukevia toimintamalleja pilotoidaan yhteistyössä kaikkien palveluntarjoajien kanssa ja niihin luodaan taloudelliset kannustimet. VI. HUS ja Helsinki: Toimintamallit yhdenmukaistetaan mennessä. Pääkaupunkiseudun osasto- ja päivystystoimintaa selkiytetään ja siitä poistetaan päällekkäisyydet. Koko Uuttamaata palvelevan yhteissairaalatoiminnan suunnittelu käynnistetään keväällä Mikäli SOTE-laki astuu voimaan, Helsingin ja HUS:n toiminnat fuusioidaan vuoteen 2017 mennessä. Päihdepalveluiden ja perustason mielenterveyspalveluiden integroitumisessa psykiatrisiin hoitoketjuihin käytetään hyväksi Helsingin kaupungin kokemuksia. Päätösesitys Hallitus päättää hyväksyä esitetyt toimenpide-ehdotukset HUS-alueen psykiatrian kokonaissuunnitelman toteuttamiseksi.

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Asian käsittely Merkittiin, että esittelijä muutti päätösesityksen kuulumaan: Hallitus päättää 1. hyväksyä esitetyt toimenpide-ehdotukset HUS-alueen psykiatrian kokonaissuunnitelman toteuttamiseksi; ja 2. antaa toimitusjohtajan tehtäväksi asettaa työryhmän selvittämään Kellokosken ja Ohkolan sekä muiden HUS-alueen psykiatristen sairaaloiden tulevaa käyttöä. Päätös Hallitus päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti. Lisätietoja Markku Mäkijärvi, p. (09) , Matti Holi, p

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS LOHJAN SAIRAALAN PSYKIATRIAN UUDISRAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMI- NEN 612/02/02/2014 HALL 6 Valtuusto hyväksyi Lohjan sairaalan psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennusinvestoinnin ja sen kustannusarvioksi 19,2 milj. euroa. Hankesuunnitelman ja toteutussuunnitteluvaiheen valmistumisen ja urakkakilpailutuksen jälkeen hallitus päätti palauttaa hankkeen uudelleen valmisteltavaksi. Päätös liittyi meneillään olleeseen HUS:n psykiatrisen toiminnan kokonaissuunnitelmaan. Hanketta on tämän jälkeen supistettu jättämällä pois fysiatrian ja kuntoutuksen tilat ja psykiatrian sairaansijamäärä on vähennetty ns. tiekarttasuunnitelman mukaiseksi. Hallituksen tiedoksi merkitsemässä psykiatrian kokonaissuunnitelmassa esitetään 28 sairaansijaa sijoitettavaksi Lohjan sairaalan yhteyteen. Liitteenä 5 oleva uudisrakennuksen uusi hankesuunnitelma perustuu mitoitukseltaan em. suunnitelmaan; sairaansijat palvelevat Lohjan sairaanhoitoalueen ja tarvittaessa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen väestöä sekä Lohjan alueen perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja. Hankkeella korvataan käytöstä poistuva Paloniemen sairaala. Psykiatrian palveluiden siirtämistä somaattisen sairaalan yhteyteen pidetään tärkeänä yhteispäivystyksen ja somaattisten erikoisalojen läheisyyden potilasturvallisuudelle tuomien etujen vuoksi. Lisäksi järjestely antaa jatkossa mahdollisuuden arvioida yöaikaisen psykiatrian etupäivystyksen tarvetta osastoilla. Uudisrakennuksen valmistuttua Paloniemen sairaalan toiminta lakkautetaan ja uusiin tiloihin sijoitetaan 28 sairaansijan lisäksi psykiatrian avohoitoa. Tiekarttasuunnitelman mukaisesti vaikeahoitoisten ja kaksisuuntaisten mielialahäiriöpotilaiden sekä pitkittyneiden psykoosien vuodeosastohoidot järjestetään HYKS psykiatrian yhteisosastoilla ja valtion sairaaloissa. Lähivuosina tähdätään siihen, että yhteisosastoilla toteutettavat hoidot lisääntyvät ja ylittävät määrällisesti alueellisilla osastoilla annetut hoidot. Psykiatriassa avohoidon osuus lisääntyy ja hoitoajat vuodeosastoilla lyhenevät. Vuodeosastotilat rakennetaan rakennuksen toiseen kerrokseen. Potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita ja suunnittelussa huomioidaan osastotilojen muunneltavuus myös muiden potilasryhmien osasto- tai avohoitoon. Psykiatrian avohoitotoimintaa sijoitetaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Uudisrakennuksen 0-kerrokseen rakennetaan muun muassa henkilökunnan pukutiloja sekä teknisiä tiloja. Paloniemen sairaala on alueen kuntien omistuksessa ja tilat on vuokrattu HUS:n käyttöön. Sairaala on huonokuntoinen ja peruskorjaamaton eikä vastaa psykiatrisen sairaalahoidon nykyvaatimuksia. Kuntien suunnitelmissa ei ole investointeja Paloniemen sairaalan peruskorjaukseen.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Hankkeen taloudellisten vaikutusten arviot on tehty Lohjan sairaanhoitoalueen näkökulmasta, koska muutokset HYKS:n palveluiden käytössä ja Länsi-Uudenmaan psykiatristen palvelujen toiminnallinen järjestely ja niiden kustannusvaikutukset tarkentuvat vasta myöhemmin. Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään Lohjan sairaanhoitoalueella. Psykiatrian uudisrakennuksen käyttöönotto alentaa Lohjan sairaanhoitoalueen tukipalvelukustannuksia, potilaskuljetusmenoja ja mm. tieto- ja puhelinliikenteen kustannuksia. Lohjan sairaalan teknisiä järjestelmiä hyödynnetään uudisrakennuksen toiminnassa, mm. sähkö, lämmitys, automaatio, varavoima, tietoliikenne, puhelin- ja hälytysjärjestelmät yhdistetään olemassa oleviin järjestelmiin. Hankesuunnitelman mukaan Lohjan sairaanhoitoalueen psykiatrian tilakustannukset nousevat uuden rakennuksen käyttöönoton jälkeen noin eurolla vuodessa samalla kun muut vuotuiset toimintakulut vähenevät noin eurolla. Hankkeen vaikutus palvelujen hintoihin on arvioitu vasta alustavasti, mutta sillä ei ennakoida olevan oleellista vaikutusta jäsenkunta- ja muihin tuottoihin. Taloudelliset vaikutukset on eritelty hankesuunnitelmassa. Uudisrakennuksen suunnittelussa on huomioitu HUS:n ohje energiatehokkuuden varmistamisesta rakennusinvestoinneissa ja energiamuodoksi on valittu maalämpö. Maalämpöjärjestelmä tuottaa uudisrakennuksen lämmitys- ja jäähdytysenergiasta suurimman osan. Liitos aluelämpöjärjestelmään ja yksi vedenjäähdytyskone rakennetaan maalämpöjärjestelmän rinnalle. Hanke sisältyy hallituksen vahvistamaan vuosien investointiohjelmaan 14,8 milj. euron kustannusarviolla. Hankesuunnitelmassa kustannusarvio 15,3 milj. euroa, sisältäen myös maalämpöjärjestelmän ja sille tarvittavan tekniikkatilan kustannukset. Kustannusarvion muutos esitetään otettavaksi huomioon laadittaessa seuraavaa, vuosien investointiohjelmaa. Hankesuunnitelma-aineiston mukaisen tilaohjelman hyötyala on hym2 ja rakennuksen bruttoala brm2. Tilaohjelma vastaa aikaisemmin tehdyn hankeselvityksen laajuutta. Kustannukset ovat / brm2. Hankkeen toteutussuunnittelu käynnistyy helmikuussa Urakkalaskentavaihe on joulukuussa tammikuussa Rakennustyöt käynnistyvät keväällä Hanke valmistuu alkuvuodesta Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen, muutetun hallintosäännön mukaisesti kiinteistöjohtaja tilaa hallituksen hyväksymään investointiohjelmaan sisältyvien rakennusinvestointien suunnittelu- ja toteutustyöt HUS-Kiinteistöt Oy:ltä eikä yhtiön tarjouksia enää erikseen esitellä hallitukselle. HUS:n investointiohjeen mukaan valtuustoon nähden hankekohtaisesti sitovien suurten, kustannusarvioltaan vähintään 10 milj. euron rakennusprojektien hankesuunnitelmat esitetään kuitenkin hallituksen hyväksyttäväksi. Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja on osaltaan hyväksynyt hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma on seuraavia hankevaiheita ohjaava ja sitova.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/ (38) HALLITUS Päätösesitys Päätös Hallitus hyväksyy liitteenä olevan Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Mari Frostell, p, , Hannu Lähteenmäki, p

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HALLITUS 1 26.01.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 27/00/02/00/01/2015 HALL 1 Hallitus päätti kokouksessaan 11.12.2014 179 käyttää otto-oikeutta toimitusjohtajan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat:

Valtuuston kokouksessa käsitellyt asiat: HALLITUS 81 17.06.2015 VALTUUSTON KOKOUKSEN 17.6.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21/00/02/00/01/2013 HALL 81 Valtuuston kokouksessa 17.6.2015 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI 1 16.06.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (12) 1 16.06.2015 11 AIKA 16.06.2015 klo 17:00-19:10 PAIKKA Hyks psykiatriakeskus 1. krs., Tammisali, Välskärinkatu 12, 00260 Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

HALLITUS KELLOKOSKEN SAIRAALASTA LUOPUMINEN 88/00/01/03/01/2014 HALL 121

HALLITUS KELLOKOSKEN SAIRAALASTA LUOPUMINEN 88/00/01/03/01/2014 HALL 121 HALLITUS 121 02.11.2015 KELLOKOSKEN SAIRAALASTA LUOPUMINEN 88/00/01/03/01/2014 HALL 121 Suomessa on käynnissä psykiatrian palveluiden avohoitoistuminen, jonka myötä psykiatriset sairaansijat ovat vähentyneet,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky.

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky. HALLITUS 102 29.08.2016 HYKSIN JOHTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2017 ALKAEN 713/00/01/02/2010 HALL 102 HUS:n hallitukselle esitetään, että HYKSin johtavan ylilääkärin virka laitetaan avoimesti haettavaksi

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs.

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (6) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (6) AIKA 11.02.2015 klo 08:30-09:00 PAIKKA HUS hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, Helsinki, hallituksen kokoushuone, 4.krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 18.11.2013 klo 09:00 PAIKKA Töölön sairaala, 3. krs, pienryhmätila KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 78 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt

Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt Kaupunginhallitus 382 28.11.2016 Kaupunginhallitus 404 05.12.2016 Organisaatiomuutokseen liittyvät virkajärjestelyt KH 28.11.2016 382 Valtuusto päätti 20.1.2016 Lohjan kaupungin virkaorganisaation uudesta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTERVEYS -LIIKE- LAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 3-2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 8:00 Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat. Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero Maasalo Merja Yhtymähallitus 9.3.2016 21 Kokousaika 9.3.2016 klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Lindgren Hilkka Pöllänen Eero

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh.

Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh. Kaupunginhallitus 131 16.05.2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 1098/00.04.02/2016 Kh 16.05.2016 131 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761 1100, johtava ylilääkäri Sari

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Lyhyt historia Muurolan keuhkotautiparantola 1920 -luvulla Parantolan pihalla

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot