Pienyritysten sopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienyritysten sopimukset"

Transkriptio

1 Pienyritysten sopimukset Fondia Oy/ Legal Counsel Pirjo Valtanen

2 Sopimuksen teosta

3 Yritysten toiminta perustuu yhteistyösuhteisiin Komponenttitoimittajat Lisenssinantajat R&D palveluntarjoajat Logistiikkapalveluntarjoajat Sopimusvalmistajat alihankkijat Yhtiö X - työntekijät - osakkaat Markkinoinnin yhteistyökumppanit Loppukäyttäjät Tukkurit Jakelijat Rahoittajat 3

4 Yrityksen rooli Yrityksen oman toiminnan sopimukset Hallinto Liiketoimintaan liittyvät hankinnat Yrityksen ja asiakkaan väliset sopimukset B2B B2C Kuluttajakaupassa paljon ns. pakottavaa lainsäädäntöä kuluttajan eduksi 4

5 Mikä on sopimus? Osapuolten välinen yhteisymmärrys ja sitoumus jostain asiasta Kaksi tai useampi osapuoli Oikeuksia ja velvoitteita Tietty aika (yleensä) Mahdolliset vastuut Sopimusvapaus, pl. pakottava lainsäädäntö 5

6 Miten sopimus syntyy? Tarjous-hyväksyntä sopimus! Ehdollinen hyväksyntä uusi tarjous Kirjallinen/ suullinen Keskustelut, neuvottelut, hiljainen hyväksyntä Muotomääräisyys esim. kiinteistönkaupassa Huom! Varovaisuutta esim. sähköpostikirjeenvaihdossa we have a deal 6

7 Sopimuksen sitovuus Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen (vaikka huonokin sopimus) Pacta sunt servanda sopimukset on tehty pidettäviksi Lainvastaiset sitoumukset pätemättömiä 7

8 Sopimusneuvottelut

9 The golden rule: who ever has the gold, makes the rules 9

10 Neuvottelut Yritys hankkii itselleen tuotteita/palveluita/raakaaineita/ Yritys myy omia tuotteitaan Muista kummalla puolella olet Myytkö huonommilla ehdoilla kuin ostat? Ei copy paste toimintoja ilman tarkkaa mietintää 10

11 Neuvottelut Neuvotteluasema Iso/pieni toimija Tasavahvat neuvottelukumppanit Yksi/useampi mahdollinen sopimuskumppani Maantieteellinen asema 11

12 Neuvottelut Usein ajatellaan, että sovitaan diilistä ja tehdään sitten sopimus pois alta Antaa juristien hoitaa Sopimusneuvottelija juristille : Tässä ois vastapuolen sopimusehdotus, voisitsä kommentoida Jokaisella ehdolla on hintalappu ja vaikutus kannattavuuteen! 12

13 Sopimusten sisältökeskeiset lausekkeet

14 Helppo muistilista Kuka? Mitä? Milloin? Missä? Entä ellei? 14

15 Mallisopimukset Säästävät aikaa Yhdenmukaisuus Tunnetut, pohditut ratkaisut company standard Toistuvat sopimustilanteet Esim. kansisopimus, tarjouspyyntö/tilausvahvistus, palvelukuvaus/palvelutaso, yleiset ehdot Jos toistuva oma malli? Hyviä työkaluja mutta eivät vapauta omien aivojen käytöstä!! 15

16 Puitesopimukset Raamisopimus, jolla osapuolet sopivat sopimuskäytäntönsä päälinjoista Jatkuva sopimussuhde, toistuvia tilauksia/suorituksia Ei tarvitse aina neuvotella isoista linjoista, irtisanomismekaniikasta, maksuehdoista jne. Varottava yksinoikeusklausuuleita, most favoured treatment lausekkeita, sitovia ennusteita tms 16

17 Yleiset ehdot Luodaan yhtiön standardiehdot toistuvia tilanteita varten Toimialajärjestöjen yleiset ehdot IT 2010, KSE 1995, JYSE 2009 Yleensä myötämieliset laatineelle sopijapuolelle pienyrittäjän mahdollisuus neuvotella? Liitetään usein raamisopimukseen tai tarjoukseen/tarjouspyyntöön Mitä sovelletaan? 17

18 Ehtojen taisto ja sopimusrakenne Sopimus Liitteet: Tarjous, palvelukuvaus Myyjän yleiset ehdot, paitsi kohdat a,b,c Ostajan yleiset ehdot paitsi kohdat x,y,z KSE 1995 muilta osin luettavuus? 18

19 Kuka voi tehdä? Yhtiö, osuuskunta, yhdistys Yhtiön viralliset edustajat (esim. kaupparekisteriin merkityt) Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja Prokuristit Ns. asemavaltuutus Erikseen valtuutettu Neuvottelijat/ Hyväksyminen/ allekirjoitusoikeus tarkistettava valtuudet 19

20 Sopimuskumppanit Konsernin emo/tytär/osakkuusyhtiö siirrettävyys? Sivuliike ei ole itsenäinen Aputoiminimi liitettävä yritykseen Tarpeeksi yksilöivät ja viralliset tiedot! Mielellään Y-tunnus/vastaava identifikaatio Maksukyvyn selvittäminen Asiantuntemus ja ammattitaito (referenssit) 20

21 Sopimuksen otsikko versus sisältö Sisältö ratkaisee otsikosta huolimatta voi olla sitovia lausekkeita! Memorandum of Understanding Letter of Intent, aiesopimus Preliminary Agreement, esisopimus Agreement, sopimus, sitoumus 21

22 Määritelmät Sopimuksen sanakirja Eli useasti sopimuksessa toistuvat määreet Isolla kirjaimella ( Tuote ) Oltava johdonmukainen Varottava päällekkäisyyttä, esim. määritelmä jolla määritellään toista määritelmää 22

23 Sopimuksen kohde Molempien yhtenevä näkemys tietty tuote, palvelu, kokonaistoimitus, räätälöinti, tms. Määritellään usein myös liitteellä as defined in Schedule 1 as defined in the applicable Purchase Order Muutokset! 23

24 Hinta tai muu vastike X (+ voimassaoleva alv) /(alv 0 %) Esim. rojalti mistä maksetaan? Milloin ja missä lähetetäänkö lasku vai onko velvollisuus suorittaa tiettynä eräpäivänä? Hinnankorotukset? Maksuehdot Onko maksu maksettu, kun se on lähetetty vai saatu? Entä jos maksua ei suoriteta? Viivästyskorko, oikeus pidättyä omasta suorituksesta, oikeus purkuun, oikeus vahingonkorvaukseen? 24

25 Virhe ja viivästys Tuote ei täytä sovittuja vaatimuksia Toimitus on epätäydellinen Pakkaus on virheellinen Käyttöohjeita ei ole Toimitus viivästyy viivästyssakko? Kolmansien oikeudet estävät tai rajoittavat tuotteiden käyttöä Huom! Kuluttajasuojalaki: luonnollinen henkilö hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaansa varten Luottamuksellinen

26 Yksi tuote monta vastuuta Virhevastuu Takuu Tuotevastuu Vastuu siitä, että tuote loukkaa kolmansien oikeuksia 26

27 IPR korvausvastuu Immateriaalioikeudet (tekijänoikeus, tavaramerkit, patentit jne) Ostaja vaatii myyjältä yleensä ns. IPR indemnity:n, jolloin myyjä velvoittautuu huolehtimaan puolustautumisen kolmannen osapuolen esittäessä vaateen, että myyjän tuotteet tai niiden käyttö loukkaa kolmannen immateriaalioikeuksia, sekä korvaamaan kaikki aiheutuneet kulut ja vahingot Muista erottaa tekijänoikeus, käyttöoikeus, omistusoikeus 27

28 Oikeus vahingonkorvaukseen Muiden suojakeinojen ohella (virheen korjaus, hinnanalennus, sopimuksen purku) Suorat/välittömät vahingot (raha, joka jouduttu maksamaan kassasta, kuten kulut, kateoston kulut jne.) Epäsuorat/välilliset vahingot (raha, joka jäänyt kassaan tulematta, menetetty tuotanto, myynti, liikevoitto jne. ) Eri asia kuin sopimussakko! Luottamuksellinen

29 Vastuunrajoitukset Välillisten vahinkojen (saamatta jäänyt oletettu tai todistettava kate, markkinaosuuden menetys) korvausvelvollisuus suljetaan usein pois kokonaan (tietyin rajoitetuin poikkeuksin) Vastuukatto => max kaupan arvo tai tietty %-osuus siitä Tahallisuus, törkeä tuottamus ei voi pätevästi rajoittaa Usein myös IPR rikkomukset, tuotevastuu, luottamuksellisuusrikkomus Luottamuksellinen

30 Luottamuksellisuus Salassapitoklausuuli Sopijakumppanilta saadut tiedot Sopimuksen olemassaolo ja sen ehdot Usein myös sopimusta edeltävänä salassapitosopimus, NDA (non-disclosure agreement) Mikä tieto, kuinka kauan, mihin saa käyttää? Konserniyhtiö/alihankkija kenelle tietoa saa luovuttaa 30

31 Kilpailuasiat Kilpailukielto arvioitava AINA erikseen! Millainen sopimus on kyseessä, mikä on peruste kilpailukiellolle? Kilpailijat eivät voi missään olosuhteissa jakaa markkinoita, asiakkaita, sopia hinnoista jne kartelli Onko jollakin osapuolella määräävä markkina-asema? Jakelu- ja toimitussopimuksiin liittyvät kilpailunrajoitukset? Jos sopimus on kilpailulakien vastainen => sopimus on kokonaisuudessaan mitätön eikä sitä voida panna täytäntöön Seuraamukset kilpailulakien rikkomisesta ovat vakavat Luottamuksellinen

32 Sopimusaika Määräaikainen päättyy ilman eri irtisanomista esim. sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä/ ja päättyy Toistaiseksi voimassaoleva irtisanomismenettely esim. sopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella 3 kk irtisanomisajalla. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Voimassa tiettyyn päivään asti ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi, ellei jompikumpi irtisano xx kuukauden irtisanomisajalla, tai ensimmäinen irtisanomispäivä sovittu erikseen, jne. 32

33 Päättyminen Mitä tavoitellaan? (voimassaolo vrs. irtipääsy) Voimassaolo voi vaikuttaa myös toimitusvarmuuteen (esim. raaka-aineen toimitussopimus => toimittajalla lyhyt irtisanomisaika => riski) Mikä on riittävä irtisanomisaika/ kummalla puolella olet? Oikeudet ja velvollisuudet päättymistilanteessa Mikä on niin vakava sopimusrikkomus, että sopimus voidaan ennenaikaisesti päättää? 33

34 Muut ehdot Ns. yleis/standardilausekkeet ( legal mumble jumble ) Esim: Sopimusehtojen riippumattomuus toisistaan Siirto-oikeus Sopimuskokonaisuus (HUOM! Esim. kumotaan vakiintuneet käytännöt ) Tulkintajärjestys Force majeure 34

35 Erimielisyydet Neuvottelut Ratkaisuforum Yleinen alioikeus kumman kotipaikka? ADR Välimiesmenettely Sovellettava laki tärkeä!! Suomi, jos mahdollista excluding its choice of law UK, USA common law systeemi 35

36 Summa summarum Älä suostu ehtoon jota et ymmärrä tai joka ei kuulu asiayhteyteen (esim. angloamerikkalaiset lausekkeet) Jokaisella sopimuskohdalla on hintalappu, joten jako business lausekkeisiin ja juridisiin ei välttämättä selvä Kartoita mahdollisuudet ja pyri minimoimaan riskit 36

37 MUISTA ARKISTOIDA! 37

38 KIITOS Fondia Oy, Legal Counsel Pirjo Valtanen puh:

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab

Irtaimen kauppa. Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010. AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Irtaimen kauppa Helsingin yliopisto 14.1.-22.1.2010 AA, OTT Marko Mononen Asianajotoimisto Oy Juridia Ab Luentorunko I. PERUSKÄSITTEET II. IRTAIMEN KAUPAN SÄÄNTELY III.TAVARAN LUOVUTUS JA VAARANVASTUU

Lisätiedot

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi OSA I Kuinka valita oma toimintamuoto OSA II Sopimusten

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot