UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA"

Transkriptio

1 1 TARJOUSPYYNTÖ UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1. HANKINNAN KOHDE Valkeakosken kaupunki pyytää tarjoustanne Valkeakosken kaupungin kotiin vietävien aterioiden kuljetuksista, kauppapalvelujen kotiinkuljetuksista sekä päiväkotien ja koulujen ruokien jakelukuljetuksista ajalla Lisäksi varaamme mahdollisuuden yhden vuoden optioon. Tarjouksen tekijää kutsutaan tässä tarjouspyynnössä Palvelun tarjoajaksi ja tarjouksen pyytäjää nimellä Tarjouksen pyytäjä. 2. HANKINNAN MUOTO Hankinnan muotona käytetään avointa menettelyä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilmakanavassa. Hankinnasta on tehty Hilma-kanavaan ennakkoilmoitus Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä Valkeakosken kaupunginhallituksen antamia hankintaa koskevia määräyksiä. 3. PALVELUN KUVAUS Valkeakosken kaupungin ruokapalvelu järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen, vanhusten ateriapalvelut ja vanhainkotien ruokapalvelut Valkeakosken kaupungissa. Ruokapalvelu tarjoaa päivittäin noin 4000 ateriaa yli kahdessakymmenessä ateriointipaikassa ateriapalveluasiakkaille toimitetaan lämmin ruoka ja kauppapalveluasiakkaalle toimitetaan kauppatarvikkeet kotiin. Ateriat ja kauppakassit toimitetaan asiakkaalle kotiin sisälle. Kotiin kuljetettavia lämpimiä aterioita tuotetaan neljästä eri tuotantokeittiöstä, tulevaisuudessa siirrytään yhteen tuotantokeittiöön. Tarjouspyyntö koskee myös koulujen ja päiväkotien välillä tapahtuvaa lämpimien ruokien, välipalojen, muiden tarvittavien elintarvikkeiden sekä toisinaan myös pesuaineiden ja välineiden kuljetusta ruoanvalmistuskeittiöiltä palvelukeittiöille päivittäin sekä raaka-aineiden kuljetusta isommilta keittiöiltä Valkeakosken kaupungin pienimmille kouluille kaksi kertaa viikossa. Lisäksi kuljetetaan mahdolliset kirjeet ja muu pienimuotoinen posti tarjouspyynnön paikkoihin. Palautusastiat ja posti tulee kuljettaa takaisin palvelukeittiöiltä valmistuskeittiölle samana päivänä sovittavan ajan puitteissa. Koulujen ja päiväkotien väliset kuljetukset on mahdollista tällä hetkellä hoitaa yhdellä autolla ja yhdellä kuljettajalla. Tarjouspyynnön aikana tullaan tarvitsemaan myös toinen auto. Edellytyksenä on, että kuljettaja noutaa toimitettavat tuotteet keittiön sisältä ja toimittaa ne jakelupaikan keittiöön sisälle sovittuun jättöpaikkaan sovitun ajan puitteissa.

2 2 Sopimuskauden aikana tarvitaan mahdollisesti myös muita elintarvike- tai ruokakuljetuksia Valkeakosken kaupungin alueella. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia kuljetusajankohtiin ja toimipisteisiin, eikä anna takuuta vähimmäistyötuntimäärälle. Esimerkiksi koulujen loma-ajat aiheuttavat aina yhdistelyja muita muutostarpeita reitteihin. Palvelun tarjoaja vastaa sovitun aikataulun noudattamisesta. Tarjouspyynnön ajankohdan toimitusosoitetiedot löytyvät liitteestä 1. Toimitusosoitteet ja toimituspäivät voivat muuttua päivittäin. Kaikille ateriapalveluateria-asiakkaille ei toimiteta aterioita joka päivä. 4. KALUSTO JA KULJETTAJA 4.1 KALUSTO Kuljetuskalustolta edellytetään asetuksen mukaista soveltuvuutta elintarvikkeiden kuljetukseen. Kalustolta vaaditaan myös Valkeakosken terveystarkastajan hyväksyntä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen (597/2000) elintarvikkeiden kuljetuslämpötiloista ja muista kuljetusoloista. 4.2 KULJETTAJAT Ennen sopimuksen allekirjoittamista kaikista kuljettajista vaaditaan esitettäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rekisteriotteen. Kuljetuksissa tulisi mielellään olla vakiokuljettaja, mutta myös sijaiskuljettajan tulee tietää toimintatapa niin, että kuljetukset järjestyvät aina sovitulla tavalla. Kuljettajien tulee olla sosiaalisesti myönteisiä ja hallita erityistilanteet, kuten esimerkiksi ruoka-astian kaatumisesta johtuvat erityisjärjestelyt. Kuljettajat vastaavat omalta osaltaan joustavasti tapahtuvista kuljetustilanteista. Koko henkilöstöä koskee ehdoton salassapitovelvoitteen noudattaminen. 5. TARJOUSHINTA JA EHDOT Tarjous tulee ilmoittaa muodossa euro/tunti. Hinnan tulee pitää sisällään auton kustannuksineen sekä kuljettajan. Tarjouksessa tulee olla määriteltynä arvio päivittäisestä tuntitarpeesta ripeällä joutuisuudella. Lisäksi tulee antaa vastaava tuntihinta mahdollisia lisäajoja varten. Tarjoushinnoissa tulee erotella arvonlisäveron osuus. Hintoja voidaan tarkistaa 1 kerta vuodessa siten, että sopimuskumppani tai tilaaja voi kirjallisesti 1.2. mennessä esittää perustelluista syistä hinnanmuutosta, jos Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on muuttunut yli 2 %. Hinnanmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken. Hinnanmuutos saa olla enintään indeksin muutoksen suuruinen. Ensimmäinen hinnankorotusajankohta voi olla

3 Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään mahdollisuuden neuvotella sopimuskumppanin kanssa sopimuskautena tapahtuvien toiminnallisten muutosten tuomien kuljetusjärjestelyjen muutoksista ja lisäyksistä. 3 Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään mahdollisuuden hyväksyä vain osatarjouksen. Osatarjoukset hyväksytään, mutta vain siinä tapauksessa, että osatarjouksista saadaan koko kuljetusta koskeva kokonaisuus hoidettua. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä TARJOUKSEN MUKAAN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 6. MAKSUEHDOT - toimintakertomus, jossa käyvät ilmi yrityksen kannattavuus, maksukyky ja referenssit - vara-autojärjestelmäkuvaus - varuillaolojärjestelmän kuvaus - selvitys virhetoimitusten määrästä viime vuodelta - kuvaus henkilöstön vaihtuvuudesta, sairauspoissaoloista ja sijaisten käytöstä (esim. henkilöstötilinpäätöksestä) - sitoumus yhteistyöstä asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehittämiseksi Valkeakosken kaupungin ruokapalvelu maksaa kuukausittain tehdystä työstä jälkikäteen viimeistään seuraavan kuun 30. päivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää netto. Laskussa tulee olla selkeästi olla eroteltuna jokaisen kohteen ajot. 7. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUS JA TARJOUSVERTAILU 7.1 TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten arviointi toteutetaan kolmessa eri vaiheessa: - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi - Tarjousten kokonaisedullisuuden vertailu 7.2 TARJOAJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI Tarjouskilpailusta suljetaan pois ennen tarjousten vertailua ehdokkaat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteutumiseen. Edellytykset arvioidaan liitteessä 2 mainituin perustein. Tarjouksesta suljetaan pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee hankintalain 35 mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli Palvelun tarjoaja ilmoittaa

4 tarjouksessaan käyttävänsä tarjouksessa omia alansa ehtoja, tarjouksessa on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 4 Tarjoajan juridisen, taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin tässä tarjouspyynnössä lueteltuja asiakirjoja. Tilaaja voi pyytää tarjoajalta lisäselvityksiä ja mahdollisia todisteita tarjoajan antamista tiedoista. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoajat, jotka eivät asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehittämiseksi sitoudu tekemään yhteistyötä kaupungin kanssa. Sitoumus yhteistyöhön tulee mainita tarjouksessa. 7.3 TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntö hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. 7.4 TARJOUSTEN KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU Ne tarjoukset, jotka täyttävät palveluille asetetut vaatimukset vertaillaan kriteereillä ja periaatteilla, jotka on esitetty liitteessä 2. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin painotuksella hinta 70 pistettä ja laatu 30 pistettä. 7.5 TARJOUSASIAKIRJAT Tarjouspyyntö liitteineen on tulostettavissa Valkeakosken kaupungin internet-sivustoilta. Tarjouspyyntöasiakirjoja ei lähetetä postitse. 7.6 TARJOUSPYYNTÖÖN KOHDISTUVAT TARKENNUSPYYNNÖT Tarjouspyyntöön tarjouspyyntöaikana kohdistuvat kysymykset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen: Kysymyksiin vastataan Valkeakosken kaupungin internet-sivuilla. 8. ALIHANKINNAT Tuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluista alihankintana. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja alihankkijoita koskevat samat vaatimukset kuin Palveluntarjoajaa. 9. ILMOITTAMINEN Valkeakosken Sanomissa ja Valkeakosken kaupungin internet- sivustoilla osoitteessa 10. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN Sitova tarjous tulee jättää viimeistään klo mennessä osoitteeseen:

5 Valkeakosken kaupunki Tekninen keskus Roineenkatu Valkeakoski 5 Kuoreen tulee merkintä kuljetustarjous. Määräajan jälkeen toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Kirjeeseen tulee sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyvä asiapapereita, ei laajoja mainosesitteitä. Aikaisempaan tarjouspyyntöön tulleet tarjoukset ovat avaamattomina mukana kilpailussa. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksesta kokonaan vastaavan henkilön ja tämän varahenkilön puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite tulee mainita tarjouksessa. Tarjoukset ovat julkisia hankintalain vaatimalla tavalla. Liikesalaisuudet pyydetään ilmoittamaan perusteluineen erillisellä liitteellä (hinta ei voi olla liikesalaisuus). Kaupunki voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua liikennettä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Ostaja voi siirtyä suorahankintaan, jos tarjouksia ei ole tehty lainkaan tai neuvottelumenettelyyn kaikkien tarjoajien kanssa, jos edellä esitellyt hylkäysperusteet täyttyvä. 11. SOPIMUS Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimus on voimassa Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitettaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimusta kumpikaan osapuoli ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. 12. LISÄTIEDOT Lisätietoja antaa: Ruokapalvelupäällikkö Raija-Leena Mäkinen: LIITTEET: Liite 1: Tilattavan kuljetuspalvelun kuvaus ja laatuvaatimukset ja jakelulista osoitteineen

6 Liite 2: Liite 3: Pisteytyksen kriteerit Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuusvaatimukset ja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Liite 1 6 TILATTAVAN KULJETUSPALVELUN KUVAUS JA LAATUVAATIMUKSET JA JAKELULISTA OSOITTEINEEN Kohde 1. Kuumien ruokien ja kylmien elintarvikkeiden sekä postin kuljettaminen Naakan keittiöltä Sointulan päiväkodille koulujen ja päiväkotien kaikkina toimintapäivinä. Noin kerran viikossa on myös pesuaine ja välinekuljetuksia näiden toimipisteiden välillä. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 2. Kuumien ruokien ja kylmien elintarvikkeiden sekä postin kuljettaminen Sorrilan koulun keittiöltä Sorrilan päiväkodin keittiölle, englantilaiseen päiväkotiin ja Kärjenniemen koululle. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 3. Kuumien ruokien, kylmien elintarvikkeiden ja postin kuljettaminen Roukon keskuskeittiöltä Tietolan koulun keittiölle ja Eerolan päiväkodin keittiölle. Noin kerran viikossa on myös pesuaine ja välinekuljetuksia näiden toimipisteiden välillä. Kuljetus tapahtuu välisenä aikana. Kohde 4. Raaka-aineiden ja postin kuljetus Naakan keittiöltä Tarttilan koululle. Kohde 5. Raaka-aineita ja lämpimiä ruokia Palmurinteen vanhainkodilta Kotikulman ryhmäkotiin, Muistikeskukseen ja keväällä 2010 avattavaan Talikadun ryhmäkotiin. KULJETUS Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja välineet. Liikennöintipäivät/ ajoaika Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee. Tietola heinäkuun kiinni.. Lähtöpaikka/ vientipaikat/ astiamäärät Roukon keskuskeittiö Eerolan päiväkoti- Tietolan koulu/ 8-14 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 3-9. Kuljetustapa Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Laatu- ja palvelutaso Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Naakan keittiö Sointulan päiväkoti- Laululahden Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä

7 välineet. Lämminruoka, elintarvikkeet, posti, siivousaineet ja välineet. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee. Arkipäivisin koulujen ja päiväkotien toimintapäivinä. Kesäkauden päivystyspaikka vaihtelee.. päiväkoti/ 8-12 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 3-9. Sorrilan koulun keittiö/ Sorrilan päiväkodin keittiö Eng.päiväkoti Kärjenniemen koulu 4-6 lämpölaatikkoa ja/tai lämpökuljetusastiaa, kuljetuslaatikoita 2-4 Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. 7 lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Ruoan pitää pysyä lämpimänä. Astioiden ja laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Palautusastiat Tiistaisin ja torstaisin. Mahdollisesti ei heinäkuussa. Vastaavat vientipäiviä Toiminnan muutokset ovat mahdollisia. Naakan koulun keittiö/ Tarttila kaikki edellä olevat paikat Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Ruoan kuljetukseen soveltuva pakettiauto. Kuljetus suoraa noutopaikasta toimituspaikkaan. Elintarvikkeiden pitää pysyä kylmänä ja talvella jäätymättä. Laatikoiden haku keskuskeittiöltä ja vienti palvelukeittiölle. Kuljetus suoraa lähtökeittiöille. Osoitteet: Roukon keskuskeittiö: Painontie 19 Eerolan keittiö: Eerolantie 7 Tietolan keittiö: Niementie 10 Naakan keittiö: Kaapelintie 18 Tarttilan keittiö: Koulukuja 4 Leppälän keittiö: Pälkäneentie 7 Haukilan keittiö: Koivukuja 61 Sorrilan keittiö: Koulukatu 13 Sorrilan päiväkodin keittiö: Kangaskatu 1 Sointulan keittiö: Innalantie 3, Laululahti -päiväkoti samassa kiinteistössä

8 8 KAUPPAPALVELUT TERVASAARESTA TUOTETUT PALMURINTEESTÄ TUOTETUT ATERIAT ATERIAT KANGASKATU 21 As 45 Antiniementie 46 Apiankatu 12 A 7 LEMPÄÄLÄNTIE 39 B 50 Apilapellontie 16 a 19 Hallintie 95 HONKINIEMENTIE 17 AS 1 Apilapellontie 16 a 3 Haukant.6-8 a2 INNALANTIE 11 B 12 Eerolantie 5 C 10 Heikkilänkatu 18 INNALANTIE 12 A 8 Honkiniementie 17 Innalantie 12 A 8 INNALANTIE 14 A 13 Honkiniementie 18 B 13 Innalantie 14 a 15 INNALANTIE 18 As 24 Honkiniementie 28 Innalantie 14 as 9 INNALANTIE 8 B 12 Järvikuja 4 B as 6 avain 6 Innalantie 18 as 24 JYRÄÄNKATU B 9 Järvikuja 4 C as 13 Innalantie 20 a 4 JÄRVIKUJA 4c As 13 Kaakkolammintie 23 Innalantie 20as 24 KANGASKATU 21 As 10 Kaakonojantie 24 d 34 Innalantie 5 B 17 KANGASKATU 21 As 13 kassonkatu 4 Innalantie 5b18 KANGASKATU 21 As 17 Katajatie 51 E 26 Innalantie 9 D 31 KANGASKATU 21 As 20 Kauppatori 4 A Isoniityntie 10 KANGASKATU 21 AS 21 Keskusaukio 3 B 22 Isoniityntie 18 KANGASKATU 21 AS 30 Kirjaskatu 2 c 50 Isoniityntie 8 KANGASKATU 21 As 33 Kirjaskatu 2 d 66 Jyräänkatu 10 c 27 KANGASKATU 21 As 37 Kirjaskatu 2 D 78 Jyräänkatu b9 KANGASKATU 21 As 42 Lempääläntie 15 G 63 Jyräänkatu c13 KANGASKATU 21 AS 46 Lempääläntie 39 A 1 Jyräänkatu f 33 KANGASKATU 21 As 47 Lempääläntie 5 A 5 Jyräänkatu 8 B 10 KANGASKATU 21 AS 51 Lempääläntie 5 A 8 Jyräänkatu 8 B 11 KANGASKATU 21 As 55 Mottimiehentie 2 A 4 Jyräänkuja 1 B as 9 KANGASKATU 21 As 56 Mottimiehentie 2 as 2 Jyräänkuja 6 A 1 KANGASKATU 21 AS. Painontie 52 kairantie 62 KANGASKATU 21 AS. 6 Pastellintie 4 c 18 Kangaskatu 20 B 11 KIRJASKATU 2 C 50 Pastellintie 21 Kangaskatu 8 A 4 KIRJASKATU 2 D 66 Pastellintie 4 A 9 Kantalantie 88 KIRKONMÄKI 3 As 5 Pastellintie 4 b 12 Kariniitynt. 4 as 3 LEMPÄÄLÄNTIE 12 A 3 Petäjätie 11 h 53 Kariniitynt.1 b 5 LEMPÄÄLÄNTIE 15 G 63 Rantatie 12 Kariniitynt.2 as 2 LEPPÄSTENTIE 38 Rantatie 15 Kariniitynt.4 as 1 MALLASVEDENKATU 17 B 14 Roukontie 2-6 A 8 Kauppilankatu 38 METSÄKANSANTIE 44 Roukontie 2-6 B 18 Kielokatu 16 PASTELLINTIE 1 A 5 Roukontie 2-6 D 48 Kielokatu 17 PASTELLINTIE 1 B 15 Roukontie 9 as 9 Kielokatu 9 PASTELLINTIE 8 As 6 Salomaantie 5 E 40 Kirkonmäki 15 as 5 ROINEENKATU A 3 Salomaantie 5 f 45 Kirkonmäki 3 A 5 RONINTIE 26 Salomaantie 5 h 55 Kotkantie 3-5 D 15 ROOPENKATU 1b As 1 Savottatie 4 D 33 Kotkantie 5 D 18 ROOPENKATU 1B AS 10 Savottatie 6 f 49 Koulukatu 6A7 ROOPENKATU 1B AS 15 Savottatie 6 s 46 Kuusistonk. 35 as 12 ROOPENKATU 1B AS 22 Seurahuoneenk 1F 38 Kuusistonk.35 as 9 ROOPENKATU 1b As 36 Seurahuoneenkatu 1 F Kuusistonkatu 35 as 29 ROOPENKATU 1b As 44 Seurahuoneenkatu 1-5 F 24 Laarikkaantie 10 ROOPENKATU 1b As 60 Seurahuoneenkatu 1-5 F 25 Leppästentie 38 ROUKONTIE 16 As 21 Seurahuoneenkatu 1-5-F 29 Liedontie 80

9 ROUKONTIE 9 AS 9 Tallikatu 1 as 12 Linnasuont. 50 SALOMAANTIE 5 C 22 Ulvajank. 7-9 B 18 Lukonmäentie 526 SAVOTTATIE 4 D 33 Ulvajankatu 27 A 10 Mallasvedenk.17 b 14 SEURAHUONEENKATU 1-5 F 2 Ulvajankatu 7-9 A 12 Mallasvedenk.19 A4 SEURAHUONEENKATU 1-5 F 3 Ulvajankatu 7-9 A 17 Mattilantie 12 SÄÄKSMÄENTIE 777 A 7 Ulvajankatu 7-9 B 20 Metsontie 20 SÄÄKSMÄENTIE 777a As 1 Ulvajankatu 7-9 B 31 Myllykatu 3 SÄÄKSMÄENTIE 777a As 3 Ulvajankatu 7-9 B 32 Mäliäistent. 365 SÄÄKSMÄENTIE 777b As 2 Valkeakoskenk. 18 as.1 Mäyräntie 33 SÄÄKSMÄENTIE 9 B 25 Valtakatu 15 as 16 Naakanrinne 6 B 11 TALLIKATU 1 AS 12 Valtakatu 16 b 7 Nikkasentie 34 ULVAJANKATU 7-9 A 13 Valtakatu 18 B 11 Oitintie 24 ULVAJANKATU 7-9 B 31 Viljontie 16 Pellervontie 18 c 17 VALTAKATU 19 C 21 Vääräkoivunkuja 4 as 24 Petäjistönt.10 VIPUSENTIE 8 B 8 Vääräkoivuntie 6 as 10 Pilvitie 15 A VÄINÖNTIE 48 Vääräkoivuntie 8 as 38 Poutatie 9 VÄÄRÄNKOIVUNTIE 6 AS 10 Vääränkoivunkuja 4 as 6 Pälkäneentie 385 VÄÄRÄNKOIVUNTIE 6 As 17 Vääränkoivunkuja 6 as. 32 Pälkäneentie 474 YRJÖLÄNKATU 44 C 8 Vääränkoivuntie 8 as 39 Pälkäneentie 777 YRJÖLÄNKATU 5 E 38 Rantavainiontie 3 Roineenkatu a3 TOHKASTA TOIMITETTAVAT Roineenkatu 6 as 2 Ronintie 26 Hopunnokantie 80 Sarvionkatu 7 Konhontie 341 Sointulankuja 3 C 20 Mesikämmenentie 16 Sointulantie 5 b 16 Metsäkansantie 44 Sointulantie 7 b Rantoontie 381 Sorakatu 1 B 12 Rauttuntie 65 Sorakatu 2 A 10 Ylenjoentie 142 Sorakatu 2 A 11 Suvitie 10 Lisäksi Roopenkatu 1 Sääksmäent.12B 49 9 Kotikulma Sääksmäent b 13 Sääksmäent.777 a 6 Sääksmäent.777 B 2 Sääksmäent.777 b4 Sääksmäent.777B 1 Sääksmäent.9 B 17 Sääksmäent.9 B 25 Sääksmäentie 12 a 42 Sääksmäentie 14 B 13 Sääksmäentie 777 Sääksmäentie 777 Sääksmäentie 777 a 3 Sääksmäentie 9 A 4 Vainionkatu 2 A 5 Vihtatie 3 Voipaalantie 3 Voipaalantie 3 as 2 Väinöntie 29 c Väinöntie 44 Väinöntie 48 Välikuja 3 E Yrjölänkatu 3 A 9 Yrjölänkatu 3 C 24 Yrjölänkatu 5 E 38 Yrjölänkatu 5 E 39

10 10 Liite 2 PISTEYTYKSEN KRITEERIT 1. TUOTETTAVAN PALVELUN ASIAKASLAATU, yhteensä 10 pistettä - toimintavarmuus 6 pistettä (kuvattava) - tavoitettavuus ja reagointiherkkyys 2 pistettä (kuvattava) - reklamaatioiden käsittely 2 pistettä (kuvattava) 2. TOIMINNALLINEN LAATU JA YMPÄRISTÖTEKIJÄT, yhteensä 10 pistettä - reittisuunnitelman kuvaus 3 pistettä (kuvattava) - käytettävien ajoneuvojen ikä 2008 tai uudempi 3 pistettä, pistettä, 2005 tai vanhempi 0 pistettä ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen, 2 pistettä (kuvattava) yhteensä 5 pistettä - kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta (kuvattava) 2 pistettä 3. HENKILÖSTÖN AMMATTITAITO, KOKEMUS JA PYSYVYYS yhteensä 10 pistettä - ammattitaito: henkilöstön koulutus- ja kokemustaso (kuvattava) 7 pistettä - henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot ja sijaistenkäyttö (kuvattava) 3 pistettä

11 11 Liite 3 TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUSVAATIMUKSET SEKÄ KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN VERTAILU 1. TARJOAJAN JA TARJOUKSEN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1.1 PALVELUN TARJOAJAN EDELLYTYKSET Edellytämme sekä tarjoajan että hänen mahdollisen alihankkijoidensa täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla kuvatut dokumentit. Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan tilinpäätökset viimeiseltä vuodelta sekä viimeisen osavuosiraportin. Jos yritys/organisaatio on ollut toiminnassa lyhyemmän ajan niin samat tiedot tältä ajalta. 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisen riskin hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta Suomen Asiakastiedolta. 3. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajan ja hänen mahdollisten alihankkijoidensa rekisteröityminen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Tämän vuoksi pyydämme toimittamaan yrityksen Y- tunnuksen tarjouksen mukana. Lisäksi palvelun tarjoajan tulee huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteista, pyydämme toimittamaan verojäämätodistuksen ja todistuksen maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista veroviranomaiselta (todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia). Ellei käynnistyvällä yrityksellä ole saatavilla edellä mainittuja tietoja, yrityksen tulee esittää niiden sijasta liiketoimintasuunnitelma. 1.2 TARJOUKSEN EDELLYTYKSET Tarjotun palvelun tulee vastata tarjouspyynnön ja sen liitteiden kuvausta ja mainittuja vaatimuksia. Kaikki pyydetyt selvitykset on toimitettava tarjouksen mukana.

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Tällä hetkellä koko kaupungin alueella 10-15 toimituspaikkaan menee ateriat kahdelle henkilölle.

Tällä hetkellä koko kaupungin alueella 10-15 toimituspaikkaan menee ateriat kahdelle henkilölle. TARJOUSPYYNTÖ YLÖJÄRVEN RUOKAKULJETUKSISTA Ylöjärven kaupunki pyytää tarjouksia ruokakuljetuksista ajalle 1.8.2010-31.12.2012. Lisäksi sopimukseen liitetään optio hankinnan jatkamisesta ajalle 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.08.2015

TARJOUSPYYNTÖ 20.08.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ 20.08.2015 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN ATERIAKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kohde Paimion kaupungin ruokapalvelut pyytää tarjouksia kaupungin ateriakuljetuksista tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA Paraisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Palvelutoiminnot Rantatie 28 21600 PARAINEN 25.4.2014 TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA 1. OSTAJA Paraisten kaupunki (y-tunnus

Lisätiedot

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017 PäJikaKe^v kiamt^ TARJOUSPYYNTÖ KOULULAIS- JA ASIOINTIKULJETUKSET REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ POHJAKARTAN PIIRTÄMISESTÄ Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.9.2012-31.12.2012. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee karttaliitteeseen

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ koulu- ja kouluruoka-kuljetuksista Kemiönsaaren kunta (ostaja) pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OPETUSVÄLINEISTÄ JA KALUSTEISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Opetusvälineet Kalusteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Syksy

Lisätiedot

2. HANKINNAN KOHDE JA KILPAILUTUSASIAKIRJAT

2. HANKINNAN KOHDE JA KILPAILUTUSASIAKIRJAT 1 KALAJOEN KAUPUNKI Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 13.7.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN ATERIAKULJETUKSISTA 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Yhteyshenkilöt: Kuljetuskoordinaattori

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Naantalin kaupungin saaristoalueen; Rymättylä, Merimasku, Velkua sekä kantakaupungin kahden kohteen koulujen, päiväkotien ja

Tarjouspyyntö: Naantalin kaupungin saaristoalueen; Rymättylä, Merimasku, Velkua sekä kantakaupungin kahden kohteen koulujen, päiväkotien ja Tarjouspyyntö: Naantalin kaupungin saaristoalueen; Rymättylä, Merimasku, Velkua sekä kantakaupungin kahden kohteen koulujen, päiväkotien ja hoivalaitosten/kotipalvelun ateriapalvelut ajalle xx.xx.20xx

Lisätiedot

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla:

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla: Päivämäärä 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Pälkäneen kunta pyytää tarjouksia koululaiskuljetusten hoitamisesta kohteet 1-8 joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulupäivinä lukuvuosina 2014-2015,

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden ruokapalvelusta. Tarjouskilpailun perusteella tehdään sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosasto 20.2.2014 Ruokapalvelut PL 7 04131 SIPOO

Sosiaali- ja terveysosasto 20.2.2014 Ruokapalvelut PL 7 04131 SIPOO ATERIAKULJETUKSISTA YLEISTÄ Sipoon kunnan ruokapalvelu pyytää liikennöitsijöiltä tarjousta ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.8.2014 31.7.2016 Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilmassa 20.2.2014 Hankinnassa

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus

Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1/5 Rintasyöpäseulontojen hankinta Kirkkonummen terveystoimelle Hankinnan kuvaus 1. Hankinnan yksilöinti Kirkkonummen kunnan terveystoimi pyytää tarjousta kirkkonummelaisten naisten

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot