Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods 206 Kesäkuu Juni June VIENTI NOUSI VIISI PROSENTTIA KESÄKUUSSA Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa n ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,9 miljardia euroa, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Viennin arvo kasvoi edellisen kerran heinäkuussa 205. Tammi-kesäkuun yhteenlaskettu vienti laski viisi prosenttia verrattuna vuoden 205 ensimmäiseen puoliskoon. Tuonti nousi kesäkuussa kaksi prosenttia ja oli arvoltaan 4,6 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden ensimmäisellä puoliskolla laski prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuukausittainen kauppatase kääntyi kesäkuussa ylijäämäiseksi ensimmäistä kertaa kuluvana vuonna. Ylijäämää kirjattiin 325 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa kauppataseen alijäämää kuitenkin kertyi 990 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 75 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-kesäkuussa ylijäämää tuli 260 miljoonaa euroa. Tavaraviennin arvon kasvu johtui 480 miljoonan euron arvoisesta laivatoimituksesta Saksaan. Laskettuna ilman alustoimitusta kokonaisvienti olisi kesäkuussa vähentynyt noin viisi prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo suureni merkittävästi kesäkuussa, ja loivempaa nousua tilastoitiin sahatavaran kohdalle. Muiden tärkeimpien tavararyhmien, eli koneiden ja laitteiden, kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti heikkeni kesäkuussa. Öljyn tuonnin arvo jatkoi huhtikuussa alkanutta kasvuaan vuodentakaisesta. Koneiden ja laitteiden tuonti niin ikään vahvistui kesäkuussa. Kokonaistuonnin kasvua tuki Ranskasta kesäkuussa tuotu lentokone. Laskussa kesäkuussa oli kemianteollisuuden tuotteiden, raudan ja teräksen sekä malmien ja rikasteiden tuonti. Vienti EU-maihin nousi kesäkuussa 5 prosenttia ja tuonti EU:sta kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle laski tuolloin seitsemän prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta suureni kolme prosenttia. Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin väheni kolme prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EUmaista säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia. Vienti Saksaan kasvoi huomattavasti kesäkuussa alustoimituksen vuoksi. Myös vienti Ruotsiin, Belgiaan ja Ranskaan vahvistui. Vienti muihin Suomen tärkeimpiin kauppakumppanimaihin laski kesäkuussa. Tuonti Saksasta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Alankomaista aleni, mutta tuonti Ranskasta nousi. Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava. Uppgifterna kan lånas med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 Taulu - Tabell - Table : Vienti - Export - Exports , milj. euro - mill. euro Kuukausi Yhteensä - Totalt - Total EU yhteensä - EU totalt Euroalue - Euroområde Ulkokauppa - Externhandeln Månad EU total Euro zone External trade Month * 206* * 206* * 206* * 206* Kesä-Jun Muutos -0% 5% % 5% 5% 23% -2% -7% Kum Muutos -3% -5% -2% -3% 5% -3% -3% -9% Taulu - Tabell - Table 2: Tuonti - Import - Imports , milj. euro - mill. euro Kuukausi Yhteensä - Totalt - Total EU yhteensä - EU totalt Euroalue - Euroområde Ulkokauppa - Externhandeln Månad EU total Euro zone External trade Month * 206* * 206* * 206* * 206* Kesä-Jun Muutos -6% 2% 3% 2% 5% 3% -8% 3% Kum Muutos -7% -% 0% 0% 2% % -7% -2% Taulu - Tabell - Table 3: Kauppatase - Handelsbalans - Trade balance , milj. euro - mill. euro Kuukausi Yhteensä - Totalt - Total EU yhteensä - EU totalt Euroalue - Euroområde Ulkokauppa - Externhandeln Månad EU total Euro zone External trade Month * 206* * 206* * 206* * 206* Kum * ennakkotieto, preliminära uppgifter, preliminary data ändring, change

3 Kuvio. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain Figur. Export, import och handelsbalans månadsvis Figure. Monthly export, import and trade balance Milj. e - Mill. euro Vienti Tuonti Tase Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år Figure 2. Changes of export values by month compared with the same month of the previous year 40% 30% 20% 0% 0% -0% -20% -30% -40% EU Euroalue Ulkokauppa Yhteensä Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år Figure 3. Changes of import values by month compared with the same month of the previous year 40% 30% EU Euroalue Ulkokauppa Yhteensä 20% 0% 0% -0% -20% -30% -40%

4 Taulu 4: Viennin ja tuonnin kausitasoitetut arvot (milj. e) sekä muutos (%) edelliseen kuukauteen Tabell 4: Säsongsjusterade värden (milj. euro) vid export och import samt ändring (%) från föregående månad Table 4: The seasonally adjusted values (mill. euro) of export and import, as well as the change (%) from previous month KAUSITASOITETTU VIENTI - SÄSONGSJUSTERAD EXPORT - SEASONALLY ADJUSTED EXPORT År Månad Totalt Ändring EU totalt Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring KAUSITASOITETTU TUONTI - SÄSONGSJUSTERAD IMPORT - SEASONALLY ADJUSTED IMPORT År Månad Totalt Ändring EU total Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring

5 Taulu 5: Viennin ja tuonnin trendiluvut (milj. e) sekä muutos (%) edelliseen kuukauteen Tabell 5: Trendtal (milj. euro) vid export och import samt ändring (%) från föregående månad Table 5: Trend figures (mill. euro) of export and import, as well as the change (%) from previous month VIENNIN TRENDILUVUT - TRENDTAL VID EXPORT - TREND FIGURES OF EXPORT År Månad Totalt Ändring EU totalt Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring TUONNIN TRENDILUVUT - TRENDTAL VID IMPORT - TREND FIGURES OF IMPORT År Månad Totalt Ändring EU totalt Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring

6 Kuvio 4. Vienti (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi) Figur 4. Export (ursprunglig, säsongsjusterad och trend) Figure 4. Exports (original, seasonally adjusted and trend) Alkuperäinen - Ursprunglig - Original Kausitasoitettu - Säsongsjusterad - Seasonally adjusted Trendi - Trend Milj. e - Mill. euro Kuvio 5. Tuonti (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi) Figur 5. Import (ursprunglig, säsongsjusterad och trend) Figure 5. Imports (original, seasonally adjusted and trend) Alkuperäinen - Ursprunglig - Original Kausitasoitettu - Säsongsjusterad - Seasonally adjusted Trendi - Trend Milj. e - Mill. euro Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan aikasarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Ulkomaankaupan sarjojen kausitasoituksessa sovelletaan Eurostatin suosittelemaa mallipohjaista TRAMO/SEATS -menetelmää. Tammikuun 204 ennakosta alkaen kausitasoituslaskennassa on käytössä uusi Demetraversio JDemetra+. Tämän johdosta joidenkin vanhojen kuukausien arvot ovat revisioituneet aiemmin laskettuihin nähden. Säsongsjustering är en kalkylmetod med hjälp av vilken man försöker eliminera regelbundet återkommande säsongvariationer från tidsserierna. Från trendserien har man också rensat bort de oregelbundna variationerna. I säsongsjusteringen av serier över utrikeshandel tillämpas en modellbaserad TRAMO/SEATS-metod som rekommenderas av Eurostat. Från och med januari 204 preliminära statistik har en ny version av Demetra, som används i beräkningen av säsongsjusterade export- och importvärden, tagits i bruk. Den nya versionen är JDemetra+. På grund av detta har några av de förra månadernas värden reviderats jämfört med tidigare beräknade. Seasonal adjustment is a statistical technique to remove the effects of seasonal calendar infl uences operating on a series. Irregular fl uctuations in the trend series have also been fi ltered off. The TRAMO/SEATS method recommended by Eurostat has been implement in the seasonal adjustment of the foreign trade series. Starting January 204 a new version of Demetra, the JDemetra+, has been implemented in calculating seasonal adjustments. As a result seasonal adjustments for some of the previous months have been revised.

7 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 206 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods 206:E06, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Penttilä, Olli-Pekka p Sähköposti: Kesäkuun 206 kuukausitilasto julkaistaan Kaikki tilastot ja katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa n Internet-sivuilla Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-opas sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta ulkomaankauppatietojen jakelujärjestelmästä (ULJAS) uljas.tulli.fi ISSN = Suomen virallinen tilasto (painojulkaisu) ISSN = Suomen virallinen tilasto (pdf) ISSN-L = Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto ISSN = Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto (painettu) ISSN = Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto (verkkojulkaisu) Yhteystiedot: Opastinsilta 2 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 2 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 2 PO Box 52 FI-000 Helsinki Exchange (0) Statistics service (0)