Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 209 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods 208 Marraskuu November November VIENTI NOUSI YHDEKSÄN PROSENTTIA MARRASKUUSSA Paperin, sellun ja öljyjalosteiden viennin arvon nousu jatkui Suomen tavaraviennin arvo oli marraskuussa n ennakkotilaston mukaan lähes 5,8 miljardia euroa. Viennin arvo oli yhdeksän prosenttia suurempi kuin vuoden 207 marraskuussa. Tuonti nousi marraskuussa viisi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,8 miljardia euroa. Tammi-marraskuussa sekä yhteenlaskettu vienti että tuonti nousivat seitsemän prosenttia vuoden 207 vastaavalta ajanjaksolta. Kauppatase oli marraskuussa 60 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,2 miljardia euroa. Vuoden 207 marraskuussa kauppatase oli 238 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa 2,4 miljardia euroa alijäämäinen. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu oli marraskuussa nopeaa, vaikkakin se hidastui hieman lokakuusta. Öljyjalosteiden viennin arvon kasvu säilyi sen sijaan lokakuun nopeassa tahdissa. Myös koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi marraskuussa. Kasvua tilastoitiin myös raudan ja teräksen sekä nikkelin vientiin. Marraskuussa vietiin lisäksi kaasuputkia avomerelle, Ruotsiin ja Venäjälle noin 09 miljoonan euron edestä. Laskua tuli kojeiden ja mittareiden, kuparin ja sinkin viennin arvoon. Polttoaineiden tuonnin arvon kasvu jatkui marraskuussa loppuvuoden tapaan. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden sekä kojeiden ja mittareiden tuonti oli niin ikään nousussa. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvoon tilastoitiin laskua. Myös kuljetusvälineiden, metallien ja malmien tuonnin arvo laski. Vienti EU-maihin nousi marraskuussa yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:sta kaksi prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Tammimarraskuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Tuonti EU-maista nousi tuolloin neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia. Vienti kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin kasvoi marraskuussa Yhdysvaltoihin vientiä lukuun ottamatta. Viennin kasvu oli melko tasaista kaikkiin päävientimaihin. Tuonti Venäjältä kasvoi jyrkästi marraskuussa, mutta tuonti laski Isosta-Britanniasta ja Saksasta. Tuonti Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kiinasta kasvoi Venäjän-tuontia hitaammin. Helsinki Julkaistavissa klo Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava. Uppgifterna kan lånas med uppgivande av Tullen som källa. Quoting is encouraged provided Finnish Customs is acknowledged as the source.

2 Taulu - Tabell - Table : Vienti - Export - Exports , milj. euro - mill. euro Kuukausi Yhteensä - Totalt - Total EU yhteensä - EU totalt Euroalue - Euroområde Ulkokauppa - Externhandeln Månad EU total Euro zone External trade Month * * * * Marras-Nov Muutos 6% 9% 7% 9% 20% 8% 4% 8% Kum Muutos 6% 7% 8% 6% 2% 4% 3% 9% Taulu - Tabell - Table 2: Tuonti - Import - Imports , milj. euro - mill. euro Kuukausi Yhteensä - Totalt - Total EU yhteensä - EU totalt Euroalue - Euroområde Ulkokauppa - Externhandeln Månad EU total Euro zone External trade Month * * * * Marras-Nov Muutos 5% 5% 4% 2% % -2% 7% 0% Kum Muutos 5% 7% % 4% 0% 4% 2% 0% Taulu - Tabell - Table 3: Kauppatase - Handelsbalans - Trade balance , milj. euro - mill. euro Kuukausi Yhteensä - Totalt - Total EU yhteensä - EU totalt Euroalue - Euroområde Ulkokauppa - Externhandeln Månad EU total Euro zone External trade Month * * * * Kum * ennakkotieto, preliminära uppgifter, preliminary data ändring, change

3 Kuvio. Vienti, tuonti ja kauppatase kuukausittain Figur. Export, import och handelsbalans månadsvis Figure. Monthly export, import and trade balance Vienti Tuonti Tase Milj. e - Mill. euro Kuvio 2. Viennin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta Figur 2. Ändringar vid export jämfört med motsvarande månad föregående år Figure 2. Changes of export values by month compared with the same month of the previous year 60% 50% EU Euroalue Ulkokauppa Yhteensä 40% 30% 20% 0% 0% -0% -20% Kuvio 3. Tuonnin muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta Figur 3. Ändringar vid import jämfört med motsvarande månad föregående år Figure 3. Changes of import values by month compared with the same month of the previous year 60% 50% 40% 30% 20% 0% 0% -0% EU Euroalue Ulkokauppa Yhteensä -20%

4 Taulu 4: Viennin ja tuonnin kausitasoitetut arvot (milj. e) sekä muutos (%) edelliseen kuukauteen Tabell 4: Säsongsjusterade värden (milj. euro) vid export och import samt ändring (%) från föregående månad Table 4: The seasonally adjusted values (mill. euro) of export and import, as well as the change (%) from previous month KAUSITASOITETTU VIENTI - SÄSONGSJUSTERAD EXPORT - SEASONALLY ADJUSTED EXPORT År Månad Totalt Ändring EU totalt Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring KAUSITASOITETTU TUONTI - SÄSONGSJUSTERAD IMPORT - SEASONALLY ADJUSTED IMPORT År Månad Totalt Ändring EU total Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring

5 Taulu 5: Viennin ja tuonnin trendiluvut (milj. e) sekä muutos (%) edelliseen kuukauteen Tabell 5: Trendtal (milj. euro) vid export och import samt ändring (%) från föregående månad Table 5: Trend figures (mill. euro) of export and import, as well as the change (%) from previous month VIENNIN TRENDILUVUT - TRENDTAL VID EXPORT - TREND FIGURES OF EXPORT År Månad Totalt Ändring EU totalt Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring TUONNIN TRENDILUVUT - TRENDTAL VID IMPORT - TREND FIGURES OF IMPORT År Månad Totalt Ändring EU totalt Ändring Euroområde Ändring Externhandeln Ändring

6 Kuvio 4. Vienti (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi) Figur 4. Export (ursprunglig, säsongsjusterad och trend) Figure 4. Exports (original, seasonally adjusted and trend) Milj. e - Mill. euro Alkuperäinen - Ursprunglig - Original Kausitasoitettu - Säsongsjusterad - Seasonally adjusted Trendi - Trend Kuvio 5. Tuonti (alkuperäinen, kausitasoitettu ja trendi) Figur 5. Import (ursprunglig, säsongsjusterad och trend) Figure 5. Imports (original, seasonally adjusted and trend) Milj. e - Mill. euro Alkuperäinen - Ursprunglig - Original Kausitasoitettu - Säsongsjusterad - Seasonally adjusted Trendi - Trend Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan aikasarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Ulkomaankaupan sarjojen kausitasoituksessa sovelletaan Eurostatin suosittelemaa mallipohjaista TRAMO/SEATS -menetelmää. Tammikuun 204 ennakosta alkaen kausitasoituslaskennassa on käytössä uusi Demetraversio JDemetra+. Tämän johdosta joidenkin vanhojen kuukausien arvot ovat revisioituneet aiemmin laskettuihin nähden. Säsongsjustering är en kalkylmetod med hjälp av vilken man försöker eliminera regelbundet återkommande säsongvariationer från tidsserierna. Från trendserien har man också rensat bort de oregelbundna variationerna. I säsongsjusteringen av serier över utrikeshandel tillämpas en modellbaserad TRAMO/SEATS-metod som rekommenderas av Eurostat. Från och med januari 204 preliminära statistik har en ny version av Demetra, som används i beräkningen av säsongsjusterade export- och importvärden, tagits i bruk. Den nya versionen är JDemetra+. På grund av detta har några av de förra månadernas värden reviderats jämfört med tidigare beräknade. Seasonal adjustment is a statistical technique to remove the effects of seasonal calendar infl uences operating on a series. Irregular fl uctuations in the trend series have also been fi ltered off. The TRAMO/SEATS method recommended by Eurostat has been implement in the seasonal adjustment of the foreign trade series. Starting January 204 a new version of Demetra, the JDemetra+, has been implemented in calculating seasonal adjustments. As a result seasonal adjustments for some of the previous months have been revised.

7 Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 209 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the international trade in goods 208:E, Tiedustelut - Förfrågningar - Inquiries: Kaarna, Anssi p Telasuo, Christina p Sähköposti: Marraskuun 208 kuukausitilasto julkaistaan Kaikki tilastot ja katsaukset ovat ilmaiseksi luettavissa n Internet-sivuilla tulli.fi Internet-sivuiltamme löytyvät myös käsikirja ulkomaankaupan tilastointiperiaatteista, Intrastat-ohjeet sekä kunkin tilaston kuvaus ja laatuseloste. Tarkempia maa- ja tavarakohtaisia tietoja sekä logistiikkatilastoja on saatavissa maksutta Ulkomaankauppatilastojen hakupalvelusta (ULJAS) uljas.tulli.fi ISSN = Suomen virallinen tilasto (painojulkaisu) ISSN = Suomen virallinen tilasto (pdf) ISSN-L = Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto ISSN = Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto (painettu) ISSN = Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto (verkkojulkaisu) Yhteystiedot: Opastinsilta 2 PL Helsinki Vaihde Tilastopalvelu Kontaktuppgifter: Tullen Statistik Semaforbron 2 PB Helsingfors Växel Statistikservice Contact information: Finnish Customs Statistics Opastinsilta 2 PO Box 52 FI-000 Helsinki Exchange (0) Statistics service (0)