Malli: E880i. Omistajan käyttöohje SUOMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Malli: E880i. Omistajan käyttöohje SUOMI"

Transkriptio

1 Malli: E880i Omistajan käyttöohje SUOMI

2 IV-A Main frame IV-B Central supporting tube IV-C Front tube IV-E Side handle bar IV-F Front handle bar (IV-E1) Left side (IV-E2) Right side IV-D Rear tube IV-G Computer IV-K Pedal (IV-K1) IV-H Right Pedal Tube Assembly (IV-K2)

3 IV-J (IV-J1) Bolt M8 x L75mm (IV-J2) Bolt M8 x L90mm (IV-J3) Nut M8 (IV-J4) Spring Washer M8 (IV-J5) Wave Washer M8 (IV-J8) Knob (IV-J9) Bracket (IV-J10) Wave Washer M6 (IV-J11) Nut M6 (IV-J12) washer M6 (IV-J13) Spring washer M6 (IV-J14) Screw M6x50 (IV-J15) Knob (IV-J19) Bolt M8 x L45mm ADAPTOR (IV-A18) End Cap TOOLS

4 FIGURE 1 ETU- JA TAKATUEN ASENNUS 1. Aseta etutuki (IV-C) pääkehykseen (IV-A) käy äen esiasenne uja pul eja (IV-J1), prikkoja (IV-J5, IV-J4) sekä mu ereita (IV-J3) tarran osoi amaan suuntaan. 2. Aseta takatuki (IV-D) pääkehykseen (IV-A) käy äen esiasenne uja pul eja (IV-J2), prikkoja (IV-J5, IV-J4) sekä mu ereita (IV-J3). IV-J3 IV-J4 IV-J5 IV-A IV-J5 IV-J3 IV-J4 IV-C IV-J1 IV-D1 IV-J2 IV-D SÄÄTÖ Kun olet suori anut kohdat 1 & 2 eikä laite ole tasapainossa, käännä säätöpää-nuppia (IV-D1) halutulle tasolle saavu aaksesi tasapainon.

5 FIGURE 2 OIKEAN POLKIMEN PUTKEN ASENNUS 1. Ota ensin prikat (IV-J18, IV-4) ja ruuvi (IV-J6) ir akselista. Yhdistä koko oikean polkimen putki (IV-H) akseliin ja asenna prikat (IV-J18, IV-J4) sekä ruuvi (IV-J6) takaisin. Ruuvi tulee kiristää napakas. 2. Kiinnitä koristenappi (IV-A18) akseliin. IV-H IV-J18 IV-J4 IV-J6 IV-A18 **Koko oikean polkimen putki (IV-H) on koo u valmiiksi. Sinun ei tarvitse koota mitään osaa siitä.

6 FIGURE 3 IV-B IV-A IV-A1 IV-B1 IV-J5 IV-J4 IV-J6 KESKITUEN ASENNUS 1. Yhdistä sensorijohto (IV-A1) ja etokonekaapeli (IV-B1). 2. Kiinnitä keskituki (IV-B) pääkehykseen (IV-A) esiasennetuilla pulteilla (IV-J6) sekä prikoilla (IV-J4 & IV-J5). HUOMIO: PIDÄ HUOLTA ETTÄ KAAPELIT JA JOHDOT EIVÄT JÄÄ PURISTUKSIIN.

7 FIGURE 4 IV-B1 IV-B2 IV-J8 IV-J8 PEDAALINYHDISTÄJÄN ASENNUS 1. Kiinnitä pedaalinyhdistäjät kädensijan putkiin (IV-B1 & IV-B2) nupeilla (IV-J8). VAROITUS: TURVALLISUUSSYISTÄ asenna oikea ja vasen puoli samaan asentoon.

8 FIGURE 5 IV-E2 IV-E1 IV-J19 IV-J5 IV-J3 KÄDENSIJAN ASENNUS (VASEN JA OIKEA) Aseta vasen ja oikea kädensija (IV-E1 & IV-E2) tukiputkeen, ja kiristä ruuvi (IV-J19), prikka (IV-J5) ja mu eri (IV-J3) ukas.

9 FIGURE 6 IV-B STEP 2. IV-F IV-J10 IV-J11 IV-J9 ETUKÄDENSIJAN ASENNUS 1. Kiinnitä etukädensija (IV-F) keskitukeen (IV-B) pidikkeellä (IV-J9), prikoilla (IV-J10) ja mu ereilla (IV-J11). 2. Liu uta käden pulssimi arin johto keskituessa (IV-B) olevan reiän läpi niin, että se tulee ulos tuen yläpäästä (IV-B). TIETOKONEEN ASENNUS FIGURE 7 1. Irrota neljä ruuvia (IV-G1) etokoneesta (IV-G). 2. Yhdistä sensorijohdot etokoneen kaapeliin. IV-G 3. Työnnä etokone sille tarkoite uun koteloon keskituen (IV-B) päässä. IV-B1 4. Kiinnitä etokone (IV-G) keskitukeen (IV-B) ruuvien avulla (IV-G1). IV-B IV-G1

10 FIGURE 8 IV-J14 IV-K2 PEDAALIN ASENNUS 1. Kiinnitä oikea pedaali (IV-K2) oikeanpuoleiseen pedaalin tukiputkeen ruuveilla (IV-J14), prikoilla (IV-J12 & IV-J13) sekä nupeilla (IV-J15). Siinä on kolme säätömahdollisuu a. 2. Toista vasemmalle pedaalille (IV-K1). FIGURE 9 IV-J15 IV-J12 IV-J13 IV-F KUINKA LIIKUTTAA LAITETTA 1. Ota kiinni etukädensijasta (IV-F) ja paina alaspäin kuvan mukaises. 2. Liikuta laite a etuputkessa olevan renkaan avulla. FIGURE 10 KUINKA KÄYTTÄÄ MUUNTAJAA Sijoita laite sopivaan paikkaan käy äessäsi muuntajaa, jolle on reikä lai een takaosassa.

11 KONSOLI ja iconsole+ App KÄYTTÖOHJE Näppäintoiminnot i Console+ audio pistorasia USB virta pistorasia * i Console + audiojohto ei ole audiojohtojen tavanomaista tyyppiä. Käytä ainoastaan erityistä mallin kanssa tulevaa audiojohtoa. * USB virtajohdolle ei ole rajoituksia.

12 Tuetut lai eet: -Tuetut ios lai eet: iphone6plus iphone6 iphone5s iphone5s iphone5c iphone5 ipadair2 ipadair ipad4 ipad3 ipad2 ipad ipadmini3 ipadmini2 ipadmini iphone4s iphone4 iphone3gs Tukee ios tai uudempaa -Tuetut Android lai eet: Android tablet OS 4.02 tai uudempi Android tablet resoluu o 1280x752 pikseliä (vain alle 10-tuumaiset Android phone OS 2.2. tai uudempi Android phone resoluu o: 800x480 pikseliä, 1280x720 pikseliä, 1280x800 pikseliä (alle 7- tuumaiset tue u Made for ipod, Made for iphone, ja Made for ipad tarkoi avat e ä elektroninen lisävaruste on suunniteltu erityises ipodille, iphonelle tai ipadille, ja sillä on kehi äjän serkaa Applen suorituskykystandardien täy ämisestä. Apple ei vastaa tämän lai een toiminnasta tai sen turvallisuus- ja sääntelystandardien nouda amisesta. Huomioi e ä lisävarusteen käy ö ipodin, iphonen tai ipadin kanssa saa aa vaiku aa langa omaan suorituskykyyn. ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, ipod shu e ja ipod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa.

13 NÄYTÖN TOIMINNOT Näppäintoiminnot

14 TOIMINTAPERIAATTEET VIRTA PÄÄLLE Kytke virtalähde seinään, etokone käynnistyy ja näy ää kaikki segmen t LCD-näytöllä 2 sekunnin ajan (Piirros 1). Si en näkyy esiasete u pyörän halkaisijan arvo SPEED ikkunassa ja K (tai KM) DISTANCE ikkunassa 1 sekunnin ajan (Piirros 2). Tämän jälkeen konsoli menee päävalikkoon (Piirros 3). Jos laite a ei käytetä 4 minuu in, konsoli menee virransäästö laan. Herätä konsoli painamalla mitä tahansa näppäintä. Drawing 1 Drawing 2 HARJOITTELUN VALINTA Päävalikossa kierrä pyörönäppäintä ylös (UP) tai alas (DOWN) valitaksesi harjoi elun: M (Manual) (Piirros 3) P (Ohjelma 1-12) (Piirros 4) (H.R.C) (Piirros 5) W (WATTS) (Piirros 6) U (User) (Piirros 7), paina MODE vahvistaaksesi valinnan. Drawing 3 Drawing 4 Drawing 5 Drawing 6 Drawing 7

15 Manuaalinen la Kun painat päävalikossa START, voit aloi aa suoraan harjoi elun manual lassa. 1. Paina pyörönäppäintä ylös (UP) tai alas (DOWN) valitaksesi harjoi eluohjelman, valitse M ja paina MODE vahvistaaksesi valinnan. 2. Kierrä pyörönäppäintä säätääksesi rasitustason välillä 1-16 (Piirros 8, esiasete u arvo =1), paina MODE vahvistaaksesi. 3. Kierrä pyörönäppäintä ase aaksesi ajan (TIME) (Piirros 9), välimatkan (DISTANCE) (Piirros 10), kalorit (CALORIES) (Piirros 11), sykkeen (PULSE) (Piirros 12) ja paina MODE vahvistaaksesi. 4. Paina START/STOP näppäimiä aloi aaksesi harjoi elun (Piirros 13). Harjoi elun aikana käy äjä voi myös säätää rasitustasoa painamalla pyörönäppäintä. Rasitustaso näkyy WATT ikkunassa, jos sitä ei säädetä 3 sekun in, se vaihtuu näy öön TIME/RPM/SPEED/DISTANCE/CALORIES/WATT/PULSE. 5. Paina START/STOP näppäimiä keskey ääksesi harjoi elun. Paina RESET palataksesi päävalikkoon. Drawing 8 Drawing 9 Drawing 10 Drawing 11 Drawing 12 Drawing 13

16 Program la (Ohjelmat) 1. Paina pyörönäppäintä ylös (UP) tai alas (DOWN) valitaksesi harjoi eluohjelman, valitse P01 P12 (Piirros 14) ja paina MODE vahvistaaksesi. 2. Kierrä pyörönäppäintä säätääksesi rasitustason välillä 1-16 (Piirros 15, esiasete u arvo =1), paina MODE vahvistaaksesi. 3. Kierrä pyörönäppäintä ase aaksesi ajan (TIME) (Piirros 16). 4. Paina START/STOP näppäintä aloi aaksesi harjoi elun. Harjoi elun aikana käy äjä voi myös säätää rasitustasoa painamalla pyörönäppäintä. 5. Paina START/STOP näppäintä keskey ääksesi harjoi elun. Paina RESET palataksesi päävalikkoon. Drawing 14 Drawing 15 Drawing 16 H.R.C la (Sydänsykevalinnat) 1. Paina pyörönäppäintä ylös (UP) tai alas (DOWN) valitaksesi harjoi eluohjelman, valitse H.R.C. (Piirros 17) ja paina MODE vahvistaaksesi. 2. Kierrä pyörönäppäintä ase aaksesi iän (AGE) (Piirros 18), paina MODE vahvistaaksesi. 3. Kierrä pyörönäppäintä valitaksesi 55 % (Piirros 19), 75 % (Piirros 20), 90 % (Piirros 21) tai TAG (TARGET H.R./tavoitesyke, oletusarvo: 100) (Piirros 22). Kun valitset TAG, paina pyörönäppäintä ase aaksesi arvon Paina pyörönäppäintä ylös (UP) tai alas (DOWN) ase aaksesi harjoi elun keston (TIME) (Piirros 23). 5. Paina START/STOP näppäintä aloi aaksesi tai lope aaksesi harjoi elun. Paina RESET palataksesi päävalikkoon.

17 Drawing 17 Drawing 18 Drawing 19 Drawing 20 Drawing 21 Drawing 22 Drawing 23 Wa la (Polkemisvastuksen valinta) 1. Paina pyörönäppäintä ylös (UP) tai alas (DOWN) valitaksesi harjoi eluohjelman, valitse W (Piirros 24) ja paina MODE vahvistaaksesi. 2. Kierrä pyörönäppäintä ase aaksesi WATT tavoitevastuksen välillä (oletusarvo: 120, Piirros 25). 3. Kierrä pyörönäppäintä ase aaksesi keston (TIME) (Piirros 26). 4. Paina START/STOP näppäintä aloi aaksesi harjoi elun. Harjoi elun aikana järjestelmä säätää rasitustason automaa ses käy äjän harjoi elustatuksen pohjalta. Käy äj ä voi painaa pyörönäppäintä säätääkseen vastuslukua. 5. Paina START/STOP näppäintä keskey ääksesi harjoi elun. Paina RESET palataksesi päävalikkoon.

18 Drawing 24 Drawing 25 Drawing 26 User Program la (Käy äjäsäädöt) 1. Paina pyörönäppäintä valitaksesi harjoi eluohjelman, valitse U (Piirros 27) ja paina MODE vahvistaaksesi. 2. Kierrä pyörönäppäintä luodaksesi käy äjäpro ilin (Piirros 28). Palkkeja on 8, ja käy äjä voi säätää kunkin palkin rasitustasoa. Käy äjä voi painaa MODE näppäintä 2 sekun a lope aakseen kesken ase amisen. 3. Kierrä pyörönäppäintä ase aaksesi keston (TIME) (Piirros 29). 4. Paina START/STOP näppäintä aloi aaksesi harjoi elun. Harjoi elun aikana käy äjä voi myös säätää rasitustasoa painamalla pyörönäppäintä. 5. Paina START/STOP näppäintä keskey ääksesi harjoi elun. Paina RESET palataksesi päävalikkoon. Drawing 27 Drawing 28 Drawing 29

19 RECOVERY (Sykkeen toipumisarvo) Kun lopetat harjoituksen, pidä molemmin käsin kiinni kädensijoista tai pidä rintahihna pue una päälle ja paina RECOVERY nappia. Tämän jälkeen vain aika näkyy näytöllä ja TIME laskee alaspäin 60 sekunnista nollaan 00:60 >00:00 (Piirros 30). Laite näy ää palautumisarvosi arvosanoin F1-F6 (Piirros 31). F1 on paras, F6 huonoin. Käy äjä voi jatkaa harjoi elua parantaakseen palautumisarvoa. (Paina RECOVERY nappia uudelleen palataksesi päänäyttöön.) Drawing 30 Drawing 31 Console+ APP Käy äjä voi yhdistää konsolin table in käy ääkseen APP sovellusta allaolevan mene elytavan avulla: Kytke audiojohto Tunelinc -aukkoon yhdistääksesi konsolin table in. Käynnistä iconsole+ app table ssa, ja aloita harjoi elu table n kanssa. USB laturi Konsolin mukana tulee USB -laturi, joka on tarkoite u vain table lle ja älypuhelimelle.

20 Harjoitusohjelmien pro ilit: P01-P12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

21 Android kännykän Bluetoothin asetusohjeet Lataa iconsole+ Google Playssa, järjestelmävaatimukset: 480*800, 720*1280, 1280*800 Android 2.2. tai uudempi. Tuetut Android laitteet: Samsung Galaxy Note 1-4 Samsung Galaxy S2-5 HTC NEW ONE HTC D316d HTC M8 SONY Z ULTRA APPin latauksen jälkeen paina vasemman yläkulman kuvaketta yhdistääksesi. Valitse yhdistämistapa: Bluetooth tai Tunelinc. Bluetoothin yhdistäminen: Paina Scan for devices etsiäksesi. Löydä laite ja syötä oletusarvokoodi:0000.

22 Android Tunelinc yhdistämisohjeet Tunelincin yhdistäminen: Kytke audiokaapeli. Paina CONNECT. Yhdistäminen onnistui, sisääntulo APPiin. Yhteyden aikana älä säädä äänenvoimakkuutta välttääksesi fflinen.

23 ios Bluetoothin asetusohjeet Lattaa iconsole+ APP STOREsta, järjestelmävaatimukset: ios5.1.1 tai uudempi. Tuetut ios laitteet: ipad4, ipad3,ipad2,ipad mini,ipad Air. iphone4s,iphone5,iphone5s,iphone6 Lataamisen jälkeen käynnistä tabletin Bluetooth,ja ala etsimään Treadmillsin laitetta. Katso laitetta ja syötä oletus arvokoodi:0000. Sisääntulo APPiin.

24 ios Tunelinc yhdistämisohjeet Tunelincin yhdistäminen: Paina kuvaketta yhdistääksesi. Paina Tunelinc kuvaketta. Kytke audiokaapeli ja säädä äänenvoimakkuutta 70 % ja 90 % välillä. Paina CONNECT.

25 Sisääntulo APPiin. Yhteyden aikana älä säädä äänenvoimakkuutta välttääksesi offlinen. Ilmoituksia ja varoituksia 1) Jos APP ei saa mitään kommunikaatioprotokollan mukaista vastausta, se jatkaa signaalin lähettämistä ja kuittauksen odottamista. 15 sekunnin jälkeen Tunelinc menee offline tilaan, ja käyttäjän täytyy käynnistää uudelleen (Esim. puhelin, viesti, tai mikä tahansa äänihäiriö ilmestyy. Yhteys jatkuu 15 sekuntia, mutta 15 sekunnin ylittyessä käyttäjän täytyy uudelleenkäynnistää.) 2) TUNELINC audiokaapelin liitin on 4-päinen, ja maksimipituus on 50 cm. 3) TUNELINC audiokaapeli: käytä alkuperäistä tehtaan kaapelia varmistaaksesi korkealaatuisen lähetyksen. Muun audiokaapelin käyttö voi vaikuttaa suorituskykyyn sekä aikaansaada odottamattoman tuloksen, jolloin emme voi auttaa. 4) Kun olet laittanut Tunelincin audioliittimeen, älä kierrä. Audiokaapeli ei saa olla kiemuralla välttääksesi lähetysongelmat. 5) Käyttäessäsi Tunelincia, älä laita mitään laitetta lataukseen vähentääksesi lähetyksen interferenssiä. 6) Älä laita Tunelinc audiokaapelin liitintä kosteaan ympäristöön. 7) Jos iconsole + APP toiminnassa tarvitaan äänenvoimakkuuden nostoa, ja jos näyttöön tulee varoitusviesti äänenvoimakkuudesta, käyttäjän tulee painaa vahvistaakseen APPin toiminnalle hyödylliset operaatiot.

26 Sisäänkirjautumisohjeet SETTING Muokkaa profiilia Valitse Imperial / Metric Käytettäessä APPia ensimmäistä kertaa, käyttäjän täytyy kirjautua sisään. Paina LOG IN Kirjaudu sisään käyttäjän Google- tai FB -tilin avulla tai näppäile käyttäjän sähköpostiosoite sisäänkirjautumistiliksi ja aseta salasana.

27 Kirjaudu sisään Google-tilin avulla. Paina HYVÄKSY Onnistunut sisäänkirjautuminen. Kirjaudu sisään Facebook-tilin avulla.

28 Paina OK Onnistunut sisäänkirjautuminen. Luo uusi tili. Näppäile käyttäjätilin tiedot ja salasana.

29 Mahdollista sähköpostitili. Etsi tilin aktivoiva sähköpostiviesti ja klikkaa URL-linkkiä vahvistaaksesi tilin. Sisäänkirjautumisen jälkeen paina MUOKKAA luodaksesi henkilökohtaiset tiedot. Täytä henkilökohtaiset tiedot.

30 Klikkaa kamerakuvaketta valitaksesi tai ottaaksesi kuvan. Paina sitten VALMIS -kuvaketta yläoikealla lopettaaksesi asetusten tekemisen.

31 Ohjelman asetusohjeet PROGRAM 12 harjoitteluohjelmaa käyttäjien valittavissa. Ajan, välimatkan ja kalorien asetus painamalla kuvakkeita oikeassa alakulmassa. Ajan asettaminen

32 Välimatkan asettaminen Kalorien asettaminen Aika-asetus alkaa laskea alaspäin. Käyttäjä voi säätää kaltevuuden arvon konsolin ohjaimella milloin tahansa. Harjoittelun loputtua yhteenvedon voi julkaista Facebookissa tai Twitterissä.

33 Klikkaa Facebookia ladataksesi harjoittelun yhteenvedon.

34 Ohjelman asetusohjeet kännykälle PROGRAM 12 harjoitteluohjelmaa käyttäjien valittavissa. Ajan asettaminen Välimatkan asettaminen

35 Kalorien asettaminen Paina START -kuvaketta aloittaaksesi harjoituksen. Käyttäjä voi pysäyttää ja säätää kaltevuuden arvon painamalla oikean yläkulman punaista kuvaketta konsolin ohjaimessa milloin tahansa. Käyttäjä voi säätää kaltevuuden arvoja.

36 Quick Start asetusohjeet QUICK START Pain QUICK START aloittaaksesi harjoituksen. käyttäjä voi lopettaa milloin tahansa painamalla STOP -kuvaketta alakulmassa. Käyttäjä voi säätää kaltevuuden arvoa säätimen avulla. Harjoittelun loputtua yhteenvedon voi julkaista Facebookissa tai Twitterissä.

37 Klikkaa Facebookia kadatalsesi harjoituksen yhteenvedon.

38 Quick Start asetusohjeet kännykälle QUICK START Käyttäjä voi pysäyttää ja säätää kaltevuuden arvoa painamalla punaista kuzaketta konsolin ohjaimen oikeassa yläkulmassa milloin tahansa. Käyttäjä voi säätää kaltevuuden arvoja. Harjoituksen päätyttyä yhteenvedon voi julkaista Facebookissa tai Twitterissä.

39 Klikkaa Facebookia ladataksesi harjoituksen yhteenvedon.

40 HRC asetusohjeet (Sydänsyke) HRC Sykkeen arvo lasketaan iän perusteella. Käyttäjä voi valita prosenttimäärän. Käyttäjä voi tallentaa prosenttimäärän omakseen. Käyttäjä voi asettaa ajan painamalla kuvaketta konsolin ohjaimen oikeassa alakulmassa.

41 Ajan asettaminen Aika-asetus alkaa laskea alaspäin. Kaltevuuden arvo muuttuu sykkeen arvosta riippuen. Sykeanturi ei vastaanota signaalia. Harjoituksen päätyttyä yhteenvedon voi julkaista Facebookissa tai Twitterissä.

42 Klikkaa Facebookia ladataksesi harjoituksen yhteenvedon.

43 HRC asetusohjeet kännykälle HRC Käyttäjä voi tallentaa prosenttimäärän omakseen. Ajan asettaminen Aika-asetus aloittaa laskun alaspäin. Kaltevuuden arvo muuttuu sykkeen arvosta

44 Sykeanturi ei vastaanota signaalia. Harjoituksen päätyttyä yhteenvedon voi julkaista Facebookissa tai Twitterissä. Klikkaa Facebookia ladataksesi harjoituksen yhteenvedon.

45 WATT asetusohjeet (Harjoitusteho) WATT Paina tavoitetehon kuvaketta (TARGET WATT). Liu uttamalla vasemmalle ja oikealle voit säätää avoitetehoa (TARGET WATT). Klikkaa TIME TOOL -kuvaketta.

46 Ajan asettaminen Harjoituksen päätyttyä yhteenvedon voi julkaista Facebookiin tai Twitteriin. Klikkaa Facebookia ladataksesi harjoituksen yhteenvedon.

47 WATT asetusohjeet kännykälle WATT Ajan asettaminen Paina TARGET WATT -kuvaketta säätääksesi tehon tavoitearvon. Tavoitetehon asettaminen.

48 Harjoituksen päätyttyä yhteenvedon voi julkaista Facebookiin tai Twitteriin Klikkaa Facebookia ladataksesi harjoituksen yhteenvedon.

49 iroute asetusohjeet Paina Hankitut esineet PURSHASED ITEMS päästäkesi sisään. Paina Suunnittele oma reitti PLAM MY OWN ROUTE Syötä avainsana etsiäksesi käyttäjän sijainnin. Tai käyttäjän voi asettaa aloitusja lopetuspisteet painamalla 2 sekuntia, ja valita yhteensä 8 kääntymiskohtaa välillä. Paina Suosikkini MY FAVORITES

50 Suosikeissani on 5 oletusreittiä. käyttäjän valitsema reitti voidaan tallentaa Suosikkeihini. Reitin asetuksen ja harjoituksen aloittamisen jälkeen voidaan valita kolmen eri näkymätilan välillä. Standarditilar. Hybriditila.

51 Kayunäkymätila. Harjoituksen päätyttyä yhteenvedon voi julkaista Facebookiin tai Twitteriin. Kikkaa Facebookia ladataksesi harjoituksen yhteenvedon. Harjoituksen päätyttyä käyttäjä voi tallentaa reitin Susikkeihini painamalla tähden kuvaketta oikealla ylhäällä.

52 Käyttäjä voi nimetä reitin. Paina Tallenna SAVE. Tallennettu reitti näkyy Suosikeissani. Harjoituksen yhteenveto Klikkaa iconsole+ Koko harjoitteluhistoria.

53 <GYM CENTER> Gym centerissä käy äjä voi löytää valikoiman erilaisia harjoitusohjelmia. 1. Lataa haluamasi ohjelma GYM CENTERissä. 2. Ak voi iroute+ ohjelma. 3. Harjoitellakseen iroute+ kanssa (google maps -pohjainen), käy äjän tulee varmistaa onnistunut wi -yhteys ja kirjautua käy äjä lilleen.

HOME TRAINER. Malli B780P

HOME TRAINER. Malli B780P HOME TRAINER Malli B780P Osalista Kuvio 1 Etujalan asennus 1. Kiinnitä etujalka (B) pääkehykseen (A) ruuvit (L1), prikat (L2) sekä (L6) ja mutterit (L3). Kuvio 2 Reunajalan asennus 1. Kiinnitä reunajalka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 600 MAGNETIC

KÄYTTÖOHJE 600 MAGNETIC KÄYTTÖOHJE 600 MAGNETIC BUILT FOR HEALTH Vaihe 1: a. Kiinnitä etu ja takajalkatuet (I & J) laitteen runkoon käyttämällä aluslevyjä (N-4) ja ruuveja (N-3). Vaihe 2 a. Asenna vasen ja oikea poljin ( G-4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC

KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC KÄYTTÖOHJEET 400 MAGNETIC *4 *4 *4 N-3 M8*75L N-4 8*2T N-5 M8 Box Spanner(1) Vaihe 1: a. Asenna etuosan ja takaosan vakauttajat (J-3 ja I-3) neljällä lukkopultilla (N-3), neljällä puoliympyrän muotoisella

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 HUOM: tallenna laitteen sarjanumero alla olevan laatikkoon mahdollisia huoltoyhteydenottoja varten. Tallenna laitteen sarjanumero tähän: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P-

Lisätiedot

Soutulaite magneettisella vastuksella

Soutulaite magneettisella vastuksella Soutulaite magneettisella vastuksella 1 KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA MALLI R600 P SPORTOP Laitteella on vuoden takuu. Takuu kattaa sekä valmiste- että raaka-aineviat. Takuu on voimassa ainoastaan laitteen ollessa

Lisätiedot

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 OSALUETTELO Nro Kohta Kuvaus Määrä A, A-1 Tietokone ja ruuvi SM2871-67 1 KPL B Ohjaustanko 25,4 1 KPL B-1 Kahvan pehmuste 440x20x5,0 2 KPL B-2 Kahvan tulppa 7/8" 2 KPL B-3,

Lisätiedot

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Lisätiedot

Casall EB600 Kuntopyörä 91003

Casall EB600 Kuntopyörä 91003 Casall EB600 Kuntopyörä 91003 Räjäytyskuva 1 Kokoonpanokuva 2 OSALUETTELO Nro Kuvaus Tiedot Määrä A, A-1 TIETOKONE JA RUUVI 1 KPL B OHJAUSTANKO 1 KPL B-1 SYKEANTURISARJA 1 SARJA B-2 KAHVAPEHMUSTE 270x23x5

Lisätiedot

Crosstrainer (Malli E820P)

Crosstrainer (Malli E820P) Crosstrainer (Malli E820P) Vaihe 1. Keskiputken asennus. Liitä sensorin johto (A2) ja näytön johto (F2) toisiinsa. Kiinnitä keskiputki (F) runkoon (A) pultilla (F6), tiivisterenkaalla (F5) ja M8 tiivisterenkaalla

Lisätiedot

Casall EB200 Kuntopyörä 91001

Casall EB200 Kuntopyörä 91001 Casall EB200 Kuntopyörä 91001 HUOM: tallenna laitteen sarjanumero alla olevan laatikkoon mahdollisia huoltoyhteydenottoja varten. Tallenna laitteen sarjanumero tähän: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Asennuspiirustus 550 ELLIPTICAL

KÄYTTÖOHJEET. Asennuspiirustus 550 ELLIPTICAL KÄYTTÖOHJEET Asennuspiirustus 550 ELLIPTICAL Räjäytyskuva O Osaluettelo Nro Kuvaus Kpl A Tietokone 1 kpl A-1 Ruuvi 4 kpl B Kiinteä kädensijasarja 1 sarja B-1 Kädensijan päätytulppa 2 kpl B-2 Kädensijan

Lisätiedot

HOME TRAINER MALLI B480

HOME TRAINER MALLI B480 HOME TRAINER MALLI B480 KUVA 1 ETUOSAN ALATUEN ASENNUSOHJE Kohta 1. Irrota esiasennetut mutterit (L3) ja prikat (L2) Kohta 2. Asenna etuosan tuki (B) paikalleen rungon (A) kanssa käyttäen pultteja (L1),

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BT10.5 91006

KÄYTTÖOHJE BT10.5 91006 KÄYTTÖOHJE BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt (4)

Lisätiedot

Benefit B520 Kuntopyörä 91102

Benefit B520 Kuntopyörä 91102 Benefit B520 Kuntopyörä 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2

Lisätiedot

Tätä laitetta voidaan käyttää turvallisesti vain jos se tarkistetaan säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta.

Tätä laitetta voidaan käyttää turvallisesti vain jos se tarkistetaan säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. KUNTOPYÖRÄ PEC-4850 TURVALLISUUSOHJEET TÄRKEÄÄ a. Lue käyttöohje ja noudata sitä. b. Tämä laite on suunniteltu vain yksityiskäyttöön ja sisätiloihin. c. Tarkista kuntopyörä ennen käyttöä varmistaaksesi,

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöohjeet SOUTULAITE CASALL R-600

Käyttöohjeet SOUTULAITE CASALL R-600 Käyttöohjeet SOUTULAITE CASALL R-600 TYÖKALUT JA RUUVIT R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. X-erfit 595

KÄYTTÖOHJEET. X-erfit 595 KÄYTTÖOHJEET X-erfit 595 SISÄLLYS TOC TURVALLISUUSOHJEET Jotta varmistetaan hyvä turvallisuus, laite on säännöllisesti tarkistettava vaurioiden ja kuluneiden osien varalta. Jos luovutat tämän kuntoilulaitteen

Lisätiedot

BiiSafe Buddy Ohje. (C) Copyright 2017

BiiSafe Buddy Ohje. (C) Copyright 2017 1 BiiSafe Buddy Ohje Ohje 2 Tämä ohje kertoo, kuinka otat BiiSafe Buddyn käyttöösi, sekä kuvaa erilaisia käyttötapoja ja tuotteen ominaisuuksia. Varmista, että sinulla on: 1. BiiSafe Buddy -laite 2. Mobiililaite

Lisätiedot

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN

YLEISTÄ ALOITUS. Laitteen kuvaus. Näytön kuvaus. Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN WT6 Pikaopas YLEISTÄ Laitteen kuvaus UP = YLÖS DOWN = ALAS BACK = TAKAISIN Näytön kuvaus 1. Väylän numero 2. Vasen/oikea greeninäkymä 3. Väylän Par-luku 4. Matka greenin taakse 5. Matka greenin eteen 6.

Lisätiedot

4000 pro E käyttöohje

4000 pro E käyttöohje 4000 pro E käyttöohje Räjäytyskuva Osaluettelo Osa Kuvaus Tiedot Kpl 1 Päärunko 1 2 Kädensijan pylväs 1 3 Poljinvarsi (O) 1 4 Poljinvarsi (V) 1 5 Liitäntävarsi (V) 1 6 Liitäntävarsi (O) 1 7 Käsikisko (O)

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Langaton IP-kamera. Tekninen tuki QG4_B

Pika-aloitusopas. Langaton IP-kamera. Tekninen tuki QG4_B FI Tekninen tuki Langaton IP-kamera Pika-aloitusopas Lataa Windows- tai Mac-asiakasohjelmisto seuraavasta osoitteesta: https://reolink.com/software-and-manual/ Tarkemmat asennusohjeet selostetaan käyttöoppaassa:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XT

KÄYTTÖOHJE XT KÄYTTÖOHJE XT10.5 93004 Asennus, vaihe 1 1. Avaa esiasennetut ruuvit etu- (J) ja takavakaajasta (J4). 2. Kiinnitä sekä etu- että takavakaaja päärunkoon 2 lukkopultilla (K2), mutterilla (K2) ja aluslevyllä

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

Casall X200 CROSSTRAINER 93001

Casall X200 CROSSTRAINER 93001 Casall X200 CROSSTRAINER 93001 1 HUOM: tallenna laitteen sarjanumero alla olevan laatikkoon mahdollisia huoltoyhteydenottoja varten. Tallenna laitteen sarjanumero tähän: 2 X200 3 X200 NO.P-19 Spring Washer

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

Käyttöohjeet EBS440 91108

Käyttöohjeet EBS440 91108 Käyttöohjeet EBS440 91108 KOKOAMISOHJEET 1 VAIHE 1 Asenna tolppatuki (F) päärunkoon 6 ruuvilla (F-1), 4 aluslevyllä (F-2) ja litteillä aluslevyillä (F-5). VAIHE 2 1. Kiinnitä etu- (D) ja takavakaajat (L)

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

4000 pro B käyttöohje

4000 pro B käyttöohje 4000 pro B käyttöohje Räjäytyskuva OSALUETTELO Osa Kuvaus Tiedot Kpl 01 Päärunko Punainen 1 02 Takavakauttaja n76*t1,5*450 1 03 Säädettävä päätytulppa Ø76 2 04 Etuvakauttaja n76*t1,5*400 1 05 Kuljetuspyörä

Lisätiedot

Casall R400 Käyttöopas SOUTULAITE

Casall R400 Käyttöopas SOUTULAITE Casall R400 Käyttöopas SOUTULAITE Kokoonpanokaavio RÄJÄYTYSKAAVIO - 3 - Osaluettelo Nro Kuvaus Määrä A TIETOKONE 1 SARJA A-1 TIETOKONEEN KIINNITYSRUUVI 4 KPL B PÄÄRUNKO 1 SARJA B-1 TIETOKONEEN KANNATIN

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohjeet Indoor Bike S600 91007

Kokoamis- ja käyttöohjeet Indoor Bike S600 91007 Kokoamis- ja käyttöohjeet Indoor Bike S600 91007 F-14 O 1 RÄJÄHDYSKUVA F-16 O 1 PÄÄKOMPONENTIT F-16 O 2 KOKOAMISOHJEET VAIHE 1 1. Asenna etu- ja takatuki (H-1 ja D-5) neljällä pultilla (N). VAIHE 2 1.

Lisätiedot

60 CYCLE SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

60 CYCLE SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 60 CYCLE SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS VAROTOIMET 2 RÄJÄYTYSKUVA -8 TARKASTUSLISTA, ASENNUS 3 ASENNUS 9-13 OSALUETTELO, PIENET OSAT 4 TIETOKONE 13-19 OSALUETTELO 5-6 HARJOITUSOHJEITA 20-21 TÄRKEITÄ

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

50 ELLIPTICAL SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

50 ELLIPTICAL SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 50 ELLIPTICAL SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMET 2 TARKASTUSLISTA, ASENNUS 9 OSALUETTELO 3-5 ASENNUS 10-14 RÄJÄYTYSKUVA 6-7 TIETOKONE 12-19 PIENET OSAT 8 HARJOITUSOHJEITA 20-21 TÄRKEITÄ

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä.

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen kuusiokoloavainten lisäksi asennukseen vaaditaan ristipää ruuvimeisseli, jakoavain, kumivasara ja pihdit. Kun asennat kuntolaitetta käytä

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Taskutulostin KÄYTTÖOPAS

Taskutulostin KÄYTTÖOPAS Taskutulostin KÄYTTÖOPAS Kiitos Polaroid Mint -taskutulostimen ostamisesta. Tämä käyttöopas on tarkoitettu tarjoamaan sinulle ohjeita, joita noudattamalla tämän tuotteen käyttö on turvallista eikä se aiheuta

Lisätiedot

JABRA EVOLVE 65 pikaohje. Laitteen nappulat. Magneettinen kouru mikrofonille. Säädettävä pääpanta. Äänisäätö ylös Varattuna -valo

JABRA EVOLVE 65 pikaohje. Laitteen nappulat. Magneettinen kouru mikrofonille. Säädettävä pääpanta. Äänisäätö ylös Varattuna -valo JABRA EVOLVE 65 pikaohje Laitteen nappulat Magneettinen kouru mikrofonille Säädettävä pääpanta Äänisäätö ylös Varattuna -valo Monitoiminappula Äänisäätö alas Akun indikaattori Bluetooth indikaattori On/Off/Connect

Lisätiedot

Lue kaikki käyttöohjeiden sisältämät ohjeet, jotta osaat käyttää laitteen kaikkia ominaisuuksia.

Lue kaikki käyttöohjeiden sisältämät ohjeet, jotta osaat käyttää laitteen kaikkia ominaisuuksia. SISÄLLYS Tärkeitä ohjeita 2 Tarkistusluettelo 3 Tarkistusluettelo, pikkuosat 4 Osaluettelo 5 Räjäytyskuva 8 Asennus 10 Tietokone 15 Harjoittelu 23 Huolto 25 TÄRKEITÄ OHJEITA Lue kaikki käyttöohjeiden sisältämät

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Kiitos kun valitsitte Cooper&Hunter ilmalämpöpumpun

Kiitos kun valitsitte Cooper&Hunter ilmalämpöpumpun Ewpe Smart Wi-Fi Kiitos kun valitsitte Cooper&Hunter ilmalämpöpumpun Mukavuutesi hallinta ei ole koskaan ollut helpompaa, koska C & H-järjestelmään on rakennettu erittäin kehittyneitä WIFI-ohjausominaisuuksia.

Lisätiedot

Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FI - Käyttöohje Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD OMINAISUUDET Ylös/Toisto -painike Laukaisin/Valinta -painike Virta/Tila -painike Latauksen tilan osoitinvalo Kaiutin Alas/Wi-Fi -painike Mikrofoni

Lisätiedot

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini - yleistä 1. Mikä on Prospektini sovellus? 2. Mistä löydän Prospektini sovelluksen ja kuinka voin ladata sen? 3. Millä laitteilla Prospektini sovellus

Lisätiedot

Digital Thermometer KÄYTTÖOHJE

Digital Thermometer KÄYTTÖOHJE Digital Thermometer KÄYTTÖOHJE Lämpömittari 1 2 Anturin osoitin Lämpötilayksikkö ( C / F ) Anturin osoittama lämpötila Bluetooth-osoitin Virtapainike (ON/OFF) Parinmuodostuspainike Hälytyksen katkaisupainike

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET Käyttöohjeen sisältö Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet ja tiedot: Salasanan luominen Sovelluksen lataaminen ja kirjautuminen Profiilikuvan asettaminen Muumi-hahmon

Lisätiedot

Googlen palvelut synkronoinnin apuna. Kampin palvelukeskus Jukka Hanhinen, Urho Karjalainen, Rene Tigerstedt, Pirjo Salo

Googlen palvelut synkronoinnin apuna. Kampin palvelukeskus Jukka Hanhinen, Urho Karjalainen, Rene Tigerstedt, Pirjo Salo Googlen palvelut synkronoinnin apuna Kampin palvelukeskus 31.01.2018 Jukka Hanhinen, Urho Karjalainen, Rene Tigerstedt, Pirjo Salo Google-tili Jos käytät Gmail-sähköpostia niin sinulla on Google-tili (nn.nn@gmail.com)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Ultrasound Pikaopas made easy

Ultrasound Pikaopas made easy Pikaopas Onneksi olkoon Biim Ultrasound -järjestelmän hankinnan johdosta. Pakkaukseen kuuluvat Biim-ultraäänilaite ja Biim-akku sekä Biimlaturi. Tämä pikaopas auttaa sinua aloittamaan Biim-laitteiden käytön.

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Älyrannekkeen käyttöopas suomi [Yhteensopivuus] Älyranneke

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät

Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla. Kirjahyllyn toiminnot. Sisältötoiminnot. Digikirjojen rikasteet. Kirjahylly- ja luettelonäkymät Sanoma Pro digikirjat ipad- ja Android- tableteilla Yleistä Laitteistovaatimukset Sisäänkirjautuminen Kirjahyllyn toiminnot Kirjahyllyn ilmoitukset Sisältötoiminnot Digikirjojen lataaminen Digikirjojen

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä.

Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Asennus Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen kuusiokoloavainten lisäksi asennukseen vaaditaan ristipää ruuvimeisseli, jakoavain ja kumivasara. Kun asennat kuntolaitetta käytä alla

Lisätiedot

Casall EB400 Kuntopyörä 91002

Casall EB400 Kuntopyörä 91002 Casall EB400 Kuntopyörä 91002 HUOM: tallenna laitteen sarjanumero alla olevan laatikkoon mahdollisia huoltoyhteydenottoja varten. Tallenna laitteen sarjanumero tähän: No:J-12ScrewM3*14L(2)EB400 NO:J-1

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kiitos kun valitsit tuotteemme. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laiteen käyttöä.

Kiitos kun valitsit tuotteemme. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laiteen käyttöä. 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TURVALLISUUSOHJEET... 3 ENNEN KÄYTTÖÄ... 4 Kuva laitteen osista... 10 TOIMINTONÄPPÄIMET... 13 KÄYTÄNNÖN OHJEITA... 21 LÄMMITTELY OHJEITA... 27 2 JOHDANTO Kiitos kun valitsit

Lisätiedot

I. Rannekkeen esittely

I. Rannekkeen esittely I. Rannekkeen esittely II. Osat Ⅲ. Aloitus Sovelluksen (application) asennus iphone: etsi 'H Band' App Storesta ja lataa se. Android: etsi 'H Band' Google Play Storesta ja lataa se. Bluetooth-yhteys Vaihe

Lisätiedot

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja

Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Pikakäyttöohje: Firstbeat Kuntovalmentaja Kuntovalmentaja on avaimesi hyvään kuntoon! Valmentaja: Kertoo harjoitteletko oikein suhteessa kuntotasoosi ja tavoitteeseesi. Älykäs päivittyvä harjoitusohjelma.

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS BJ MADE IN CHINA. Enimmäiskuormitus 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.

KÄYTTÖOPAS BJ MADE IN CHINA. Enimmäiskuormitus 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. BJ-0 KÄYTTÖOPAS 05 Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. MADE IN CHINA Twist&Shape MNL TVINS FIN R0 07 Lue tämän oppaan sisältämät turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset Sisältö 1. Audio... 1 2. Puhelin... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleria... 7 6. Muuta... 7 1. Audio K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle? V: Vaihtaaksesi

Lisätiedot

Casall R300 Käyttöopas SOUTULAITE

Casall R300 Käyttöopas SOUTULAITE Casall R300 Käyttöopas SOUTULAITE Kokoonpanokaavio RÄJÄYTYSKAAVIO - 3 - Osaluettelo Nro Kuvaus Määrä A TIETOKONE 1 SARJA A-1 TIETOKONEEN KIINNITYSRUUVI 4 KPL B PÄÄRUNKO 1 SARJA B-1 TIETOKONEEN KIINNITYSKANNATIN

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Pulse SUOMI LATAAMINEN UNITILA 12 LAITEPARI TAVOITTEET 13 KIINNITTÄMINEN MUISTUTUKSET 13 NÄYTTÖTILAT ILMOITUKSET 14 AKTIIVISUUS SMS

Pulse SUOMI LATAAMINEN UNITILA 12 LAITEPARI TAVOITTEET 13 KIINNITTÄMINEN MUISTUTUKSET 13 NÄYTTÖTILAT ILMOITUKSET 14 AKTIIVISUUS SMS Pulse SUOMI LATAAMINEN 05 UNITILA 12 LAITEPARI 06 TAVOITTEET 13 KIINNITTÄMINEN 08 MUISTUTUKSET 13 NÄYTTÖTILAT 09 ILMOITUKSET 14 AKTIIVISUUS 10 SMS 15 SYKEMITTARI AJASTIN 11 11 VASTAAMATTOMAT PUHELUT TEKNISET

Lisätiedot

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 40 Pikaopas Rider 40 Rider 40:ssä on neljä näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Näppäintoiminnot 2 1 Lämmittely Kohde Min Kesto lyöntiä /min Maks min 2 3 4 Lisävarusteet Rider 40:n toimitukseen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

F-Secure KEY salasanojenhallintaohjelman käyttöönotto Mac -laitteella

F-Secure KEY salasanojenhallintaohjelman käyttöönotto Mac -laitteella F-Secure KEY salasanojenhallintaohjelman käyttöönotto Mac -laitteella 1 F-Secure KEY F-Secure KEY on palvelu, joka tallentaa turvallisesti kaikki henkilökohtaiset tunnistetiedot, kuten salasanat ja maksukorttitiedot,

Lisätiedot

YLEISTÄ. Näytön kuvaus. Päävalikko. Asetukset. GolfBuddy Tämä ominaisuus on yhteydessä GolfBuddy GPS Golf Applikaatioon.

YLEISTÄ. Näytön kuvaus. Päävalikko. Asetukset. GolfBuddy Tämä ominaisuus on yhteydessä GolfBuddy GPS Golf Applikaatioon. Pikaopas YLEISTÄ Näytön kuvaus 1. Väylän numero 6. Matka greenin keskelle 2. Satelliittisignaalin taso 7. Seuraava näyttö 3. Akunkesto 8. Matka greenin eteen 4. Väylän Par-luku 9. Dynaaminen greeninäkymä

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta.

C: Antenniliitin D: USB-liitin. Asennus FI. Aseta CD. Windows 98(SE), ME ei tueta. Tuotetiedot C A G B A: Infrapunavastaanotin B: Virtavalo (LED) C: Antenniliitin D: USB-liitin D E F E: USB-verkkokaapelin liitin F: Kauko-ohjain G: Antenni Asennus Sijoita antenni mielellään lähelle ikkunaa.

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet 1 Lämpötilamittarit Fortum Fiksu -järjestelmään kytkettävä paristokäyttöinen lämpötilamittari mittaa lämpötilaa ja lähettää tiedot langattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Sport In The Box Käyttöohje

Sport In The Box Käyttöohje Sport In The Box Käyttöohje Esivalmistelut: Kytke käytössä oleva pelikello/konsoli kiinni USBkaapelilla tietokoneeseen ennen virran kytkemistä pelikelloon/konsoliin. Odota että laite on asennettu käyttövalmiiksi,

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari

Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti. Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi. FirstStep. FA20 Aktiivisuusmittari Nuorten liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen projekti Johanna Korkala johanna.korkala@eduouka.fi FirstStep FA20 Aktiivisuusmittari AKTIIVISUUSMITTARI Päivittäisellä liikkumisella on tutkitusti terveyttä

Lisätiedot

PRO-GO Total Gym F-42507

PRO-GO Total Gym F-42507 PRO-GO Total Gym F-42507 Turvallisuusohjeet 1. Ole varovainen harjoitellessasi ja lue käyttöohjeet ennen kuin aloitat harjoittelun. 2. Ennen harjoittelun aloittamista, keskustele terveydentilastasi lääkärin

Lisätiedot

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Lukujärjestyspalvelun osoite: http://lukujarjestys.ucpori.fi Lukujärjestyslistalla näkyy sekä opintokokonaisuuksia, että yksittäisten kurssien lukujärjestyksiä.

Lisätiedot

Benefit B420 Kuntopyörä 91101

Benefit B420 Kuntopyörä 91101 Benefit B420 Kuntopyörä 91101 1 B420 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot