Projektin loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti 17.03.2008"

Transkriptio

1 ESRA Projektin loppuraportti Taustatiedot Diaarinumero 69/385/2002 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi YRITYKSISSÄ TAPAHTUVA HUIPPUOSAAJIEN AMMATTITAITOVALMENNUS II - JATKOPROJEKTI (HUVA II -jatkoprojekti) Projektikoodi S83690 Tavoiteohjelma 3 Toimintalinja 4 Toimenpidekokonaisuus 2 Projektin suunnitelman mukainen kestoaika Projektin päävastuuviranomainen 2906 Opetushallitus Projektia hallinoiva organisaatio Skills Finland ry Projektin vastuuhenkilö Eija Alhojärvi Puhelinnumero ; Postiosoite Rahakamarinportti 3 B, HELSINKI 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Tavoitteet Yrityksissä tapahtuva huippuosaajien ammattitaitovalmennus II jatkoprojektin eli HUVA II jatkoprojektin tavoitteena oli rakentaa vakiintunut ja kehittyvä huippuosaamisen ammattitaitovalmennusjärjestelmä Suomeen. Projekti oli jatkoprojekti HUVA:lle. Projekti liittyi kiinteästi Skills Finlandin rakentamaan ja hallinnoimaan ammattitaitokilpailujärjestelmään, johon kuuluvat Taitaja 9- ja Taitaja SM-kilpailut sekä kansainväliset WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailut. Tavoitteena oli: 1. yritysten ja oppilaitosten yhteistyön parantaminen 2. yritysten työntekijöiden ammatillisen osaamisen tason kohottaminen 3. nuorten valmentaminen huippuosaajiksi ja kilpailijoiksi kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin 4. ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai sen osien suorittaminen valmennuksen aikana 5. ammatillisen koulutuksen imagon ja vetovoiman parantaminen. Toteutus Projekti pyrki tavoitteisiin luomalla ammattitaitovalmennusverkoston, jonka muodostivat huippuvalmennusyksiköt (ammatilliset oppilaitokset) sekä huippuvalmennusyritykset. Verkoston toimijoina olivat alakohtaiset lajipäälliköt ja asiantuntijaekspertit sekä alakohtaiset ammattitaidon valmentajat. Huippuvalmennusta toteutettiin ja kehitettiin verkoston kanssa yhteistyössä. Nuoret huippuosaajat valmentautuivat ja osallistuivat hankkeen kautta kansainvälisiin WorldSkills-ammattitaidon MMkilpailuihin vuosina 2003, 2005 ja 2007 sekä Abilympics-erityistä tukea tarvitsevien ammattitaidon MM-kilpailuihin vuonna Lisäksi he suorittivat ammattitutkintoja tai niiden osia. Hankkeen tulokset: 1. valmennusverkosto Tulostettu

2 2. kolmiportainen valmennusmalli 3. valmennuksen sisältöalueet 4. menestyminen ammattitaitokilpailuissa 5. ammattikoulutuksen käytäntöjen ja mallien kehittäminen valmentavan otteen avulla. 1. valmennusverkosto Projektissa mukana oli 368 organisaatiota, joista 289 oli eri kokoisia yrityksiä, 38 oppilaitoksia ja 41 muita organisaatioita. Ammattialoja valmennuksessa viimeisellä valmennuskaudella oli 45, joista 39 ammattialaa tähtäsi WorldSkills-ammattitaidon MM-kilpailuihin, 4 Abilympics-erityistä tukea tarvitsevien MM-kilpailuihin, yksi kuljetustekniikan PM-kilpailuihin ja yksi laji ei osallistunut ammattitaitokilpailuihin ollenkaan. 2. kolmiportainen valmennusmalli Skills huippuvalmennuksessa on kolme kautta: perusvalmennuskausi, huippuvalmennuskausi ja maajoukkuevalmennuskausi. Perusvalmennuskauden aikana valmennuksessa on 4-20 nuorta huippuammattilaista/laji. Perusvalmennuskauden lopussa järjestetään semifinaalit, joiden perusteella valitaan 3 kilpailijaa/laji huippuvalmennuskaudelle. Poikkeuksena ovat lajit, joissa kilpaillaan tiimeinä. Huippuvalmennuskauden lopulla on semifinaalit, joiden perusteella muodostetaan varsinainen joukkue. 3. valmennuksen sisältöalueet Skills huippuvalmennuksessa on neljä sisältöaluetta: ammatilliset valmiudet, työturvallisuus, kilpailuvalmiudet (henkinen ja fyysinen valmennus) sekä materiaalia valmennuksen tueksi. 4. menestyminen ammattitaitokilpailuissa Suomen ammattitaitomaajoukkue, Teamfinland2007, saavutti Japanin Shizuokassa käydyissä WorldSkills ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuissa kaikkiaan kahdeksan mitalia ja yksitoista diplomitason suoritusta. Maiden välisessä vertailussa Suomi sijoittui jaetulle seitsemännelle sijalle 46 maan joukossa. Nyt saavutetut kullat (automaalaus ja ravintolapalvelu) olivat Suomen ensimmäiset kyseisissä lajeissa kautta aikojen. Joka toinen vuosi käytäviin WorldSkills-kilpailuihin Suomi on osallistunut vuodesta 1989 lähtien. Edellisissä WorldSkills-kilpailuissa Helsingissä vuonna 2005 Suomi saavutti neljä kultaa, yhden hopean, kolme pronssia sekä 17 diplomitason suoritusta. 5. ammattikoulutuksen käytäntöjen ja mallien kehittäminen valmentavat otteen avulla Huippuvalmennukseen osallistuminen on tehostanut oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Työpaikkaohjaajien ja opettajien osaaminen, ammattitaito ja motivaatio ovat kasvaneet. Opiskelijoiden osaaminen ja motivaatio on lisääntynyt. Kansainvälisen kilpailutoiminnan kautta oppilaitokset saavat systemaattisesti ajankohtaista tietoa globaaleista työelämän muutoksista. Koulutuksen työelämävastaavuus on parantunut ja yritysten kilpailukyky on tätä kautta parantunut. Huippuvalmennusta toteuttavien yritysten ja ammattioppilaitosten vetovoima on kasvanut. Projektin www-sivut ovat: 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Yrityksissä tapahtuva huippuosaajien ammattitaitovalmennus II jatkoprojektin eli HUVA II jatkoprojektin tavoitteena oli rakentaa vakiintunut ja kehittyvä huippuosaamisen ammattitaitovalmennusjärjestelmä Suomeen. Projekti oli jatkoprojekti HUVA:lle. Tulostettu

3 Maamme elinkeinorakenteessa, ammatti- ja toimialarakenteessa sekä toimenkuvissa ja ammattien tehtäväsisällöissä tapahtuu muutoksia. Kilpailukyky edellyttää osaavaa työvoimaa. Osaamiseen kohdistuvat vaatimukset edellyttävät koulutuksen ja työelämän välistä tiivistä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Huva I- ja Huva II-hankkeiden aikana kehitetyn mallin avulla voidaan parantaa oppimisen tuloksellisuutta ja laatua ja toteuttaa tuloksekasta työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä. Kansainvälisen ammattitaitokilpailujärjestelmän kautta saadaan tietoa globaalien työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden muutoksista. Ammattitaitokilpailutoiminnan ja valmennusjärjestelmään liittyvällä valmentavalla otteella voidaan oppiminen suunnata tehokkaasti. Projekti liittyi kiinteästi ammattitaitokilpailujärjestelmään, johon kuuluvat Taitaja 9- ja Taitaja SM-kilpailut sekä kansainväliset WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailut. Tavoitteet: 1. yritysten ja oppilaitosten yhteistyön parantaminen 2. yritysten työntekijöiden ammatillisen osaamisen tason kohottaminen 3. nuorten valmentaminen huippuosaajiksi ja kilpailijoiksi WorldSkills ammattitaidon MM-kilpailuihin 4. ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai sen osien suorittaminen valmennuksen aikana 5. ammatillisen koulutuksen imagon ja vetovoiman parantaminen. Tavoitteena oli yrityksissä olevien nuorten työntekijöiden osaamisen kehittäminen niin, että heistä kehittyi valmennuksen kautta yrityksissä lyhyellä aikavälillä huipputason osaajia. Huippuosaamiseen kehitettiin valmennusjärjestelmä ja malleja, jotka ovat käytössä sekä oppilaitoksissa että yrityksissä ja jotka kehittävät motivaatiota jatkuvaan itsensä ja työn kehittämiseen. Projekti laajensi valmennusyritysverkostoa ja syvensi sekä kehitti laadullisesti yhteistyötä toiminnassa mukana olevien oppilaitosten ja yritysten välillä. Tavoiteltuina pysyvinä vaikutuksina olivat yritysten työntekijöiden ammatillisen osaamisen tason kohoaminen ja yrityksen toimintaedellytysten paraneminen, yrityksiin rekrytoitavien nuorten määrän lisääntyminen, vakiintuneen valmennusjärjestelmän ja verkoston toimiminen ja oppilaitosten vetovoimaisuuden kehittäminen. Kohderyhmä: Projektin lopullisena kohderyhmänä olivat 1. nuoret, ammatillisella uralla olevat henkilöt 2. ammatilliset oppilaitokset, niiden toimijat ja henkilöstö, 3. erikokoiset ja eri toimialojen yritykset, niiden toimijat ja muu henkilöstö, PK-sektori edustettuna 4. ammatilliseen koulutukseen potentiaalisesti hakevat nuoret. 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1. Osallistujien ja yritysten valinta Valmennusoppilaitokset haettiin hankkeeseen julkisella haulla (Liite 1, Valmennusyksikköhakukirje). Osana valmennusyksikköhakua oppilaitokset ehdottivat hankkeen toimijoiksi lajipäälliköitä ja valmentajia. Valmennushenkilöstön vastuulla oli järjestää kohdennettu julkinen haku kunkin lajin valmennettavien saamiseksi. Useasti rekrytointikanavina olivat aktiiviset oppilaitokset sekä Taitaja kilpailut. Valmennusyritykset valittiin projektiin niiden osaamisen ja yritysten kiinnostuksen perusteella. Valtaosin valmennusyrityksinä toimi valmennettavan jo olemassa oleva työpaikka. Valmennuksen tarpeet huomioon ottaen erityisosaamista haettiin alan johtavista yrityksistä (Liite 2, Mukana olleet yritykset, oppilaitokset ja muut organisaatiot). Tulostettu

4 Projektissa mukana oli 368 organisaatiota, joista 289 oli yrityksiä, 38 oppilaitoksia ja 41 muita organisaatioita (säätiöitä, liittoja, yhdistyksiä). Ammattialoja valmennuksessa viimeisellä valmennuskaudella oli 45, joita 39 ammattialaa tähtäsi WorldSkills-ammattitaidon MM-kilpailuihin, 4 Abilympics-erityistä tukea tarvitsevien MMkilpailuihin, yksi kuljetustekniikan PM-kilpailuihin ja yksi laji ei osallistunut ammattitaitokilpailuihin ollenkaan. Liitteenä WorldSkills ja Abilympics kilpailuiden osallistujaluettelo (Liite 3, WorldSkills ja Abilympics kilpailijoiden osallistujaluettelo). Hankkeessa mukana olevien henkilöiden lukumäärä ylitti tavoitteen. Seurantatietojen mukaan hankkeessa mukana oli 785 henkilöä. Lukumäärät: tavoite *kaikki/720 toteuma *kaikki/785 *naiset/197 *valmennettavat/456 *valmentajat/329 *alle 25v/456 *joista naisia/114 *25-39v/77 *joista naisia/47 *yli 40v/252 *joista naisia/36 Tarkempi erittely löytyy liitteestä (Liite 4, Henkilöitä kuvaavat tiedot) Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Valmennusyksiköiden (oppilaitosten) kanssa tehtiin sopimukset lajikohtaisen valmennuksen koordinoinnista ja toteutuksesta. Valmennusyksiköt nimesivät oppilaitoksistaan valmennushenkilökuntaa tarvittaviin rooleihin: valmentajiksi, lajipäälliköiksi ja eksperteiksi. Valmennusyksiköt tekivät lajikohtaisia valmennussopimuksia yritysten kanssa, jotka valmensivat valmennettavia yhteistyössä valmennusyksikön (oppilaitoksen) kanssa (Liite 5, Valmennusyksikkösopimus). Lähtökohdiltaan sekä tavoitteiltaan samansuuntaisia sisarhankkeita olivat HuvaKarjala, HuvaSavo ja HuvaOulu. Verkostossa mukana oli myös HAMK:n Akva-hanke, jonka erityistehtävänä oli huippuosaamisen kehittäminen koulutuksellisin ja tutkimuksellisin keinoin, sekä AEL, joka koordinoi ja toteutti oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa huippuosaajien valmennusta ja kehitti valmennuksen laatujärjestelmää, tähän tarkoitukseen myönnettyjen oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikkojen turvin Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Skills Finland ry koordinoi hanketta, kehitti valmennusjärjestelmää ja valmennusmalleja. Valmennusyksiköt (oppilaitokset) olivat vastuussa lajikohtaisen valmennuksen toteutuksesta ja kehittämisestä. Vastuista sovittiin tarkemmin valmennusyksikkösopimuksella (Liite 5, Valmennusyksikkösopimus) Kansainvälinen yhteistyö Hanke valmensi Suomen ammattitaitomaajoukkueen vuosien 2003, 2005 ja 2007 Ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuihin sekä vuoden 2007 Abilympics erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailuihin. Tulostettu

5 Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin edellä mainituissa kilpailuissa, sekä valmennuksen kautta eri maiden vastaavien toimijoiden mm. lajivalmentajien kesken. Tavoitteena viimeisellä valmennuskaudella oli, että mahdollisimman monella MM-edustajalla oli kokemusta kansainvälisestä valmennnusjaksosta ennen MM-kilpailuja. Tavoite toteutui noin 10 lajissa. Edellämainitun lisäksi yhdellä Suomen MM-joukkueen valmennusleirillä oli mukana kaksi kansainvälistä kilpailijaa sekä ekspertti. Yhdessä lajissa karsinta maajoukkueeseen järjestetiin PM-kilpailujen yhteydessä. Yhteistyötä tehtiin myös Viron kanssa. Virossa järjestettiin kahdessa lajissa harjoituskilpailu. Viron valmennushenkilöstö osallistui suomalaisten kollegoiden kanssa valmennusta ja ammattitaitokilpailuja käsittelevään koulutukseen. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Tiedotuksessa ja markkinoinnissa projektin koko elinkaaren ajan käytettiin yhdistyksen viestintäkanavia. Niitä olivat verkkosivut, kuukausittain julkaistava NewsLetter ja vuotuinen laivaseminaari. Projekti oli esillä kaikessa yhdistyksen markkinointi- ja tiedotustoiminnassa Taitaja-tapahtumassa, koulutusmessuilla ja kansainvälisissä kilpailuissa. Yhdistyksen hallitustahot sekä hankkeen ohjausryhmän jäsenet olivat sitoutuneet markkinoimaan projektia, tiedottamaan sen toimista ja edistämään sen tulosten hyödyntämistä. Kansainvälisessä tiedotuksessa ja markkinoinnissa hyödynnettiin WorldSkills-, IAF- ja ESPO-järjestöjen NewsLettereitä sekä Euroopan unionin ammatillisen koulutuskeskuksen, Cedefopin, tiedotuskanavia. Tiedottamisen keskeiset kohderyhmät olivat: ammatillisten oppilaitosten valmentajat, työpaikkaohjaajat sekä nuoret ammattiosaajat. Tiedotus ja markkinointi suunniteltiin kohderyhmittäin ja vastaamaan ajankohtaisia tarpeita. Tiedotuksessa ja markkinoinnissa nostettiin valikoidusti esille nuoria huippuosaajia. Hankkeen aikana julkaistiin valmennuskäsikirja, joka kuvasi valmennusmalleja ja käytäntöjä. Valmennuskäsikirja on ladattavissa sivuilta Lisäksi valmennusta käsiteltiin Skills Finland ry:n Skills-julkaisusarjan julkaisussa WorldSkills2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut. Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista. Heikki Saarinen (toim.). Hamk/Skillsjulkaisuja 4/2005, joka on ladattavissa sivuilta Lisäksi valmennuskausien loppuvaiheessa julkaistiin maajoukkue-esite, julisteita sekä muuta markkinointimateriaalia. Hanke osallistui tiedotustilaisuuksiin, seminaareihin ja messutoimintaan, joita olivat: 1. NextStep-messut 2. Skillsin laivaseminaarit 3. Taitaja-kilpailut 4. Auto- ja korjaamoalan messut 5. Puutarhamessut 6. WorldSkills-kilpailut 7. NRJ-Awards tapahtuma 8. European Mobility Show messutapahtuma. Lisäksi hankkeen toimijat, valmennusyksiköt ja yhteistyökumppanit pitivät hanketta esillä omissa messu- ja markkinointitilaisuuksissaan. Tiedotus- tms. tilaisuuksissa mukana olleiden henkilöiden määrä ylitti reilusti tavoitteet. Seurantatietojen mukaan mukana oli 8615 henkilöä. Tavoitteena oli 400. Tarkempi erittely tilaisuuksista ja kävijöistä liitteessä (Liite 6, Tulostettu

6 Tiedotus- tms. tilaisuuksissa mukana olleet henkilöt). Hanke toteutti mainoskampanjoita Radiokana NRJ:llä. Lehtimainontaa hanke toteutti pääasiassa COMO-lehden kautta, mutta myös Taloussanomien ja Nyt-liitteen kautta. Sisäinen tiedotus 1. toimijaryhmälle lähetettiin joka kuukausi tiedotuskirje, johon kerättiin ajankohtaiset tapahtumat 2. toimijaryhmälle järjestettiin koulutustapahtumia keskimäärin neljästi vuodessa 3. toimintaa esiteltiin yhdistyksen hallituksen työvaliokunnan kokouksissa ja yhdistyksen hallituksen kokouksissa 4. projektin työntekijöille ei järjestetty erillistä tiedotusta. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin yhdistyksen viikoittaisessa aamupalavereissa ja kehittämispäivillä. Ulkoinen tiedotus 1. ulkoinen tiedotus hoidettiin pääsääntöisesti nettisivujen (www.huippuosaamista.fi, kautta ja sähköisen uutiskirjeen kautta 2. rahoittajalle toiminnasta raportoitiin ESR-säännösten mukaisesti 3. projekti tiedotti ja markkinoi toimintaansa markkinointimateriaalin avulla. Materiaalia on tarjolla pääasiassa suomeksi ja joiltakin osin myös englanniksi 4. käytettiin sähköisen kanavien lisäksi tiedotteita ja esitteitä 5. järjestettiin seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia 6. projekti osallistui messutoimintaan (NextStep, Taitaja), ulkomailla pidettäviin ammattitaitokilpailuihin, seminaareihin ja yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutustilaisuuksiin 7. projekti tiedotti toimitsijaryhmäänsä säännöllisesti ja toimitsijat tiedottivat omia sidosryhmiään ja huolehtivat paikallisesta tiedottamisesta 8. www-sivuja päivitettiin aina ajantasaisella tiedolla. Hämeen ammattikorkeakoulun Akva-hanke osallistui myös laajalti Huva-hankkeen tiedotukseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. Akva-hankeen erityistehtävänä oli huippuosaamisen kehittäminen koulutuksellisin ja tutkimuksellisin keinoin. AEL osallistui yhtenä hankkeen yhteistyökumppanina Huva-hankkeen tiedotukseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. AEL koordinoi ja toteuttaa oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa huippuosaajien valmennusta ja kehittää valmennuksen laatujärjestelmää, tähän tarkoitukseen myönnettyjen oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikkojen turvin. Tiedotuksen ja markkinoinnin henkilöstöresurssit Tiedotusta hoitivat projektipäällikkö, projektisihteeri sekä yhdistyksen tiedottaja. He päivittivät nettisivuja, suunnittelivat ja tekivät mainosmateriaalia, tiedotteita ja lehtijuttuja. Markkinointimateriaalin suhteen toimittiin yhteistyössä Skills Finland ry:n kilpailuttaman mainostoimiston (Viisikko Oy) kanssa. Tiedotuksen ja markkinoinnin seuranta Tiedotussuunnitelmassa asetetut tavoitteet tarkistettiin vuosittain. Julkaistut tiedotteet ja materiaali olivat näkyvissä nettisivuilla. Markkinointimateriaali ja tiedotteet arkistoitiin. Toimintaa arvioi ohjausryhmä ja Skills Finlandin hallitus ja hallituksen työvaliokunta. Vuosittain kerättiin palautetta tiedotuksesta toiminnassa mukana olevilta yrityksiltä ja koulutuksen järjestäjiltä, lajipäälliköiltä, eksperteiltä, valmentajilta, työpaikkaohjaajilta, valmennettavilta, kilpailijoilta, kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta. Hankkeen loppupuolella saatiin tietoa myös vaikuttavuusarvioinnin kautta (Liite 7, Huva 2 hankkeen vaikuttavuustutkimus, joka on ladattavissa myös sivuilta Tulostettu

7 Toimenpiteiden kautta saatua palautetta, tietoja ja tuloksia hyödynnettiin toiminnan kehittämisessä ja suunnittelussa. Suomessa järjestettyjen WorldSkills2005 kilpailuiden aikana tehtiin mediaseuranta. Seurannan tuloksena arkistoihin kertyi satoja lehtiartikkeleita ja muita mediaosumia. 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Seurantatietojen tutkintomäärä ei saavuttanut sille asetettua numeerista tavoitelukumäärää. Kaikkia seurantatietoja ei saatu hankkeen valmennushenkilökunnalta Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Vaikutukset ja suosituksen Huva II hankkeen vaikuttavuustutkimuksen kautta nousevat kehitystarpeet ja ideat (Liite 7, Huva 2 hankkeen vaikuttavuustutkimus): Suositus 1: valmennusmallien ja hyvien käytäntöjen siirtäminen osaksi normaalia ammatillista koulutusta. Suositus 2: tasapuolistaa valmennushankkeeseen pääsyä ja valmennuksen laadullista tasoa paikkakunnasta riippumatta. Suositus 3: yrityksille erillinen selvitys heidän näkemyksistään ja toiveistaan valmennustoiminnalle yrityksen näkökulmasta. Suositus 4: kehittää monipuolinen seuranta- ja monitorointijärjestelmä, toiminnan mittareita ja indikaattoreita kuvaamaan toiminnan tuloksia ja niiden vaikutuksia, systemaattisesti kerättyä analyyttista tietoa toiminnan vaikutuksista ja kohdatuista haasteista. HuvaSavo ja HuvaKarjala vaikuttavuustutkimuksista nousevat kehitystarpeet ja ideat: Suositus 1: toiminnan vakiinnuttamiseksi ja pysyvyyden saavuttamiseksi olisi tärkeää, että oppilaitoksissa määriteltäisiin selkeät yksilöidyt tavoitteet kilpailu- ja valmennustoiminnalle. Kilpailijoiden, eksperttien ja lajipäälliköiden vuosittaiset palautteet: Suositus 1: hankkeen toiminnalla (kehittämisellä ja tarjoamilla resursseilla) merkittävä osuus valmennuksen toteutumiseen. Teamfinland2007-kilpailijoiden omien arvioiden mukaan valmennus oli paitsi parantanut ammattitaitoa, myös lisännyt itseluottamusta, paineensietokykyä, tehokkuutta, tarkkuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, edistänyt verkostoitumista ja kansainvälisiä kontakteja ja lisännyt puhtia yrittää kehittää itseään. Skills Finlandin jäsenkysely: Suositus 1: ammattitaitovalmennus merkittävä osa Skillsin toimintaa. Hankkeen luomien hyvien käytäntöjen levittämistä on syytä jatkaa. Ne eivät ole vielä riittävän laajasti käytössä. Lisäksi valmennuksen laatuun vaikuttaa valmennettavan asuin ja opiskelupaikkakunta: kaikkialla valmennusverkoston tarjoama tuki valmennukseen ei ole vielä tasalaatuista. Ammattitaitovalmennusverkosto jatkaa toimintaansa kohti tulevia ammattitaitokilpailuja. Osa hankkeen toimijoista on hakenut valmennushankkeita oman valmennustoimintansa tueksi tulevalta rakennerahastokaudelta, joilla valmennetaan kilpailijoita ammattitaitokilpailuja ajatellen ja kehitetään ammatillisen koulutuksen malleja ja käytäntöjä. Skills Finland ry on hakenut uudelle rakennerahastokaudelle ESR-hanketta valmennuksen tietotaidon levittämiseen ja juurruttamiseen. Tulostettu

8 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Projektin tavoitteena oli kehittää yhtenäinen, vakiintunut ja kehittyvä valmennusjärjestelmä valmennusvaiheineen, sisältöineen ja rakenteineen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää huippuosaamisen malleja, jotka konkretisoitiin laatukäsikirjana ja joiden toteutumista arvioitiin tutkimusten ja selvitysten kautta. Hankkeen tulokset: 1. valmennusverkosto 2. kolmiportainen valmennusmalli 3. valmennuksen sisältöalueet 4. menestyminen ammattitaitokilpailuissa 5. ammattikoulutuksen käytäntöjen ja mallien kehittäminen valmentavan otteen avulla. 1. valmennusverkosto Projektissa mukana oli 368 organisaatiota, joista 289 oli yrityksiä, 38 oppilaitoksia ja 41 muita organisaatioita (säätiöitä, liittoja, yhdistyksiä). Ammattialoja valmennuksessa viimeisellä valmennuskaudella oli 45, joita 39 ammattialaa tähtäsi WorldSkills-ammattitaidon MM-kilpailuihin, 4 Abilympics-erityistä tukea tarvitsevien MMkilpailuihin, yksi kuljetustekniikan PM-kilpailuihin ja yksi laji ei osallistunut ammattitaitokilpailuihin ollenkaan. Liitteenä WorldSkills ja Abilympics kilpailuiden osallistujaluettelo (Liite 3, WorldSkills ja Abilympics kilpailijoiden osallistujaluettelo). 2. kolmiportainen valmennusmalli Kolmiportainen valmennusmalli on kuvattu tarkemmin julkaisussa Valmennuskäsikirja, s (Liite 8, Valmennuskäsikirja, s 14-15). Skills huippuvalmennuksessa on kolme kautta: perusvalmennuskausi, huippuvalmennuskausi ja maajoukkuevalmennuskausi. Perusvalmennuskauden aikana valmennuksessa on 4-20 nuorta huippuammattilaista/laji. Perusvalmennuskauden lopussa järjestetään semifinaalit, joiden perusteella valitaan 3 kilpailijaa/laji huippuvalmennuskaudelle. Poikkeuksena ovat lajit, joissa kilpaillaan tiimeinä. Huippuvalmennuskauden lopulla on semifinaalit, joiden perusteella muodostetaan varsinainen joukkue. 3. valmennuksen sisältöalueet Valmennuksen sisältöalueita on kuvattu tarkemmin julkaisussa Valmennuskäsikirja, s 16 (Liite 8, Valmennuskäsikirja, s 16). Skills huippuvalmennuksessa on neljä sisältöaluetta: ammatilliset valmiudet, työturvallisuus, kilpailuvalmiudet (henkinen ja fyysinen valmennus) sekä materiaalia valmennuksen tueksi. Edellä mainittujen osa-alueiden jatkuva esille tuominen valmennuksessa on ensi arvoisen tärkeää valmennuksen onnistumisen kannalta. 4. Menestyminen ammattitaitokilpailuissa Liitteessä 9 on taulukoitu Suomen menestymistä ammattitaitokilpailuissa kautta aikojen (Liite 9, Suomen menestyminen ammattitaitokilpailuissa vuosina ). Suomen ammattitaitomaajoukkue, TeamFinland, saavutti Japanin Shizuokassa käydyissä WorldSkills ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuissa kaikkiaan kahdeksan mitalia ja yksitoista diplomitason suoritusta. Maiden välisessä vertailussa Suomi sijoittui jaetulle seitsemännelle sijalle 46 maan joukossa. Kultaa Suomelle toivat ravintolapalvelulajin Miia Sironen ja automaalauslajin Taneli Sarajärvi. Pronssille ylsivät Tulostettu

9 autokorinkorjaaja Lauri Mertala, robotiikan pari Aki Lempinen ja Lari Ernsten, hiusmuotoilija Jaana Hellstén, kultaseppä Ville Tuovinen, tietokone ja verkot -kilpailija Olli Janatuinen sekä konepajatekniikan joukkue Janne, Jani ja Jouni Ahola. Diplomitason suoritukseen eli 500 pisteen ylitykseen ylsi 11 suomalaista. Suomi osallistui WorldSkills-kilpailuissa 39 lajiin. Tarkat tulokset löytyvät WorldSkills Internationalin verkkosivuilta. Nyt saavutetut kullat (automaalaus ja ravintolapalvelu) olivat Suomen ensimmäiset kyseisissä lajeissa kautta aikojen. Joka toinen vuosi käytäviin WorldSkills-kilpailuihin Suomi on osallistunut vuodesta 1989 lähtien. Edellisissä WorldSkills-kilpailuissa Helsingissä vuonna 2005 Suomi saavutti neljä kultaa, yhden hopean, kolme pronssia sekä 17 diplomitason suoritusta. Seuraavat WorldSkills-kilpailut käydään Kanadan Calgaryssä vuonna Teamfinland2007-kilpailijoiden omien arvioiden mukaan valmennus oli paitsi parantanut ammattitaitoa, myös lisännyt itseluottamusta, paineensietokykyä, tehokkuutta, tarkkuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, edistänyt verkostoitumista ja kansainvälisiä kontakteja ja lisännyt puhtia kehittää itseään. 5. ammattikoulutuksen käytäntöjen ja mallien kehittäminen valmentavan otteen avulla Huippuvalmennukseen osallistuminen on tehostanut oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Työpaikkaohjaajien ja opettajien osaaminen, ammattitaito ja motivaatio ovat kasvaneet. Opiskelijoiden osaaminen ja motivaatio on lisääntynyt. Kansainvälisen kilpailutoiminnan kautta oppilaitokset saavat systemaattisesti ajankohtaista tietoa globaaleista työelämän muutoksista. Yritykset ja oppilaitokset hyödyntävät kansainvälisiä ammattitaitokilpailuja suomalaisen osaamisen benchmarkkauksessa. Koulutuksen työelämävastaavuus on parantunut ja yritysten kilpailukyky on tätä kautta parantunut. Huippuvalmennusta toteuttavien yritysten ja ammattioppilaitosten vetovoima on kasvanut Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työpaikoille yrittäjäksi koulutukseen työttömänä aloittaneita oli yhteensä 1 henkilöä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille yrittäjäksi koulutukseen aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 7.2. Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin 7.3. Työpaikat ja uudet yritykset Tulostettu

10 Projektin aikaansaamat uudet työpaikat 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joihin sijoittunut naisia 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Projektin aikaansaamat uudet yritykset 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joista naisten työpaikkoja 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4. Välilliset työllisyysvaikutukset Seurantatietoja kyseiseen kohtaan ei ole. Huippuvalmennukseen osallistuminen on tehostanut oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Työpaikkaohjaajien ja opettajien osaaminen, ammattitaito ja motivaatio ovat kasvaneet. Opiskelijoiden osaaminen ja motivaatio on lisääntynyt, keskeyttäminen vähentynyt ja siirtyminen koulutuksesta työelämään tehostunut. Kansainvälisen kilpailutoiminnan kautta oppilaitokset saavat systemaattisesti ajankohtaista tietoa globaaleista työelämän muutoksista. Yritykset ja oppilaitokset hyödyntävät kansainvälisiä ammattitaitokilpailuja suomalaisen osaamisen benchmarkkauksessa. Koulutuksen työelämävastaavuus on parantunut ja yritysten kilpailukyky on tätä kautta parantunut. Huippuvalmennusta toteuttavien yritysten ja ammattioppilaitosten vetovoima on kasvanut. 8. Projektin innovatiivisuus Projektin innovatiivisuus tulee esille projektin tulosten kautta. Sosiaalisina innovaatioina hanke tuotti valmennuksen hyviä käytäntöjä, joita hyödynnettiin valmennuksen ja valmennusverkoston kehittämisessä, sekä ammattikoulutuksen käytäntöjen ja mallien kehittämisessä valmentavat otteen avulla. Valmennusmenetelmien käyttö ja soveltaminen opetuksessa ovat projektin suurin innovaatio. Hankkeen synnyttämät hyvät käytännöt: 1. valmennusverkosto 2. kolmiportainen valmennusmalli 3. valmennuksen sisältöalueet 4. menestyminen ammattitaitokilpailuissa 5. ammattikoulutuksen käytäntöjen ja mallien kehittäminen valmentavat otteen avulla. Tuloksena voidaan nähdä myös menestyminen ammattitaitokilpailuissa. Lisäksi tuloksena voidaan nähdä, että hanke vaikutti yhtenä tekijänä ammatillisen koulutuksen arvostuksen kasvuun. 9. Toiminnan jatkuvuus Hankkeen synnyttämä ammattitaitovalmennusverkosto jatkaa toimintaansa kohti tulevia ammattitaitokilpailuja. Verkostossa hyödynnetään hankkeen synnyttämiä valmennusmalleja ja valmennusta toteutetaan hankkeen aikana kartoitettujen sisältöalueiden mukaan. Osa hankkeen toimijoista on hakenut valmennushankkeita oman valmennustoimintansa tueksi tulevalta rakennerahastokaudelta, joilla valmennetaan kilpailijoita ammattitaitokilpailuja ajatellen ja kehitetään ammatillisen koulutuksen malleja ja käytäntöjä. Skills Finland ry on hakenut uudelle rakennerahastokaudelle ESR-hanketta valmennuksen tietotaidon levittämiseen ja Tulostettu

11 juurruttamiseen. 10. Projektin rahoitus Projektin rahoitus suunnitelman* mukaan (OPM:n hallinnonalalla sidontatiedot) Projektin tähän mennessä toteutunut rahoitus. Voidaan ilmoittaa ilman opintososiaalisia etuisuuksia. ESR- ja valtion rahoitus euro euro Muu julkinen rahoitus 0 euro 0 euro Kuntien rahoitus euro euro Yksityinen rahoitus 6050 euro 6050 euro Tulot 750 euro 750 euro Rahoitus yhteensä euro euro Valuutta EURO *Suunnitelma=viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma. 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt (nimi ja asema)* 1/2003-4/2003 Juhani Honka, toiminnanjohtaja 1/2003-4/2003 Jorma Sonninen, vs. toiminnanjohtaja 1/2003-4/2004 Hannele Kokotti, projektijohtaja 1/2003-4/2004 Juha Leviäkangas, projektipäällikkö 5/2004-9/2005 Kati Lundgren, projektipäällikkö 4/ /2005 Henri Nordenswan, talouspäällikkö 5/ /2007 Eija Alhojärvi, toiminnanjohtaja 10/ /2007 Pekka Matikainen, projektipäällikkö Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio* 1/ /2006 Pirjo Lehto, kirjanpitäjä, 1/ /2007 Eija Rikama, kirjanpitäjä, Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio* 1/ /2006 Pirjo Lehto, kirjanpitäjä, 1/ /2007 Eija Rikama, kirjanpitäjä, 1/ /2007 tilintarkastuksesta vastannut organisaatio on ollut KPMG Oy Ab. Vuosina tilintarkastajina ovat toimineet Jari Nurmi ja Olli-Pekka Seppälä KPMG:stä Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Eija Rikama, kirjanpitäjä, Jari Nurmi, KPMG Olli-Pekka Seppälä, KPMG Eija Alhojärvi, Skills Finland ry, toiminnanjohtaja Pekka Matikainen, Skills Finland ry, projektipäällikkö Tulostettu

12 11.5. Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Eija Alhojärvi, Skills Finland ry, toiminnanjohtaja Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Asiakirjoja säilytetään Skills Finland ry:n toimiston yhteydessä olevassa arkistossa Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Eija Alhojärvi, Skills Finland ry, toiminnanjohtaja Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Asiakirjoja säilytetään Skills Finland ry:n toimiston yhteydessä olevassa arkistossa. 12. Seurantaraportti Tätä loppuraporttia täydentää viimeisen seurantakauden seurantaraportti, joka on laadittu vuoden 2007 seurantakaudelta ja toimitettu projektin päävastuuviranomaiselle. 13. Allekirjoitus ja pvm Vakuutan, että projektiin liittyviä asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa tositteineen säilytetään vähintään vuoden 2012 loppuun tai ESR-rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Allekirjoittaja* Helsingissä Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Skills Finland ry * Allekirjoittajana organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava. Tulostettu

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus

Valmennusjärjestelmässä mukana huippuosaajien-, WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics - valmennus Ammatillisen koulutuksen järjestäjät SKILLS-HUIPPUVALMENNUSYKSIKKÖ HAKU 2015 2017 SKILLS-LAJIPÄÄLLIKÖIDEN JA -VALMENTAJIEN NIMEÄMINEN Skills Finland hakee huippuvalmennusyksiköitä, lajipäälliköitä ja valmentajia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja

Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen. WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Ekspertin työn ja kansainvälisen kilpailutoiminnan hyödyntäminen WSC2015-eksperttikoulutus Hämeenlinna 4.11.2015 Eija Alhojärvi toiminnanjohtaja Skills Finland ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu

Lisätiedot

Osaavia. eri aloille. tekijöitä. Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu

Osaavia. eri aloille. tekijöitä. Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu Osaavia tekijöitä eri aloille Ammattitaitovalmennus on kaikkien etu Ammattitaitovalmennus kuuluu kaikille Valmennuksella koulutetaan entistä osaavampaa työvoimaa. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella. 23.8.2013 Teija Ripattila

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella. 23.8.2013 Teija Ripattila KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella 23.8.2013 Teija Ripattila Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden

Lisätiedot

Uusi valmennusjärjestelmä sekä ekspertin, lajipäällikön ja valmentajien yhteistyö. Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry

Uusi valmennusjärjestelmä sekä ekspertin, lajipäällikön ja valmentajien yhteistyö. Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry Uusi valmennusjärjestelmä sekä ekspertin, lajipäällikön ja valmentajien yhteistyö Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry Valmennus Skills Finland on kehittänyt valmennusjärjestelmän

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Uusi valmennusjärjestelmä. Together we make future

Uusi valmennusjärjestelmä. Together we make future Uusi valmennusjärjestelmä Together we make future Everyone Matters Skills Finland ry:n tulee löytää malli, jossa eri ammattialat/lajiperheet voivat itse määrittää sen tavan, jolla he organisoivat ja rahoittavat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteissä Skills Finland 2020

Ammatillinen koulutus muutosten pyörteissä Skills Finland 2020 Ammatillinen koulutus muutosten pyörteissä Skills Finland 2020 Skills Finland Road Show Skills Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja, opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Näyttötutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Tukeeko kilpailutoiminta suomalaisen ammatillisen koulutuksen markkinointia kansainvälisesti?

Tukeeko kilpailutoiminta suomalaisen ammatillisen koulutuksen markkinointia kansainvälisesti? Tukeeko kilpailutoiminta suomalaisen ammatillisen koulutuksen markkinointia kansainvälisesti? Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 Seija Rasku, Skills Finland

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland

Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa. Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Yrittäjyys ammattitaitokilpailuissa Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja Helsinki 31.1.2012 Eija Alhojärvi Skills Finland Skills Finland - toiminnan tavoitteet Edistää tietoisuutta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2014

YHTEISTYÖSOPIMUS 2014 Projektin nimi Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja3 3: Työmarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2012-2013

YHTEISTYÖSOPIMUS 2012-2013 Projektin nimi Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja3 3: Työmarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI 2000-2006 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi: Aktiivisesti ammattiin teemapäivät 1.2 Projektikoodi: 86668 1.3 Tavoiteohjelma: 3 toimintalinja: 2 toimenpidekokonaisuus:

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k

HUIPUT KEHIIN. WinNova 02.04.2013. T.Eerola. w w w. h a m k. f i / a o k k HUIPUT KEHIIN WinNova 02.04.2013 T.Eerola HUIPUT KEHIIN kehittää ammatillista huippuosaamista Projektin yleistavoitteena on pysyvien, ammatillista huippuosaamista kehittävien, alueellisten ja klusterikohtaisten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet

EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 hankkeen mahdollisuudet EuroSkills 2020 ammattkoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Helsinki 3.9.2015 Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Valmentautuminen ES2016-kilpailuihin ja kilpailujen hyödyntäminen. Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry OD, EuroSkills

Valmentautuminen ES2016-kilpailuihin ja kilpailujen hyödyntäminen. Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry OD, EuroSkills Valmentautuminen ES2016-kilpailuihin ja kilpailujen hyödyntäminen Teija Ripattila Huippuvalmennuspäällikkö Skills Finland ry OD, EuroSkills Miksi ammattitaidosta kilpaillaan? Opintopolku potentiaaliselle

Lisätiedot

KILTA 2011 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella. 14.5.2012 Teija Ripattila

KILTA 2011 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella. 14.5.2012 Teija Ripattila KILTA 2011 2013 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella 14.5.2012 Teija Ripattila Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden

Lisätiedot

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e

S k i l l s f i n l a n d g r a a f i n e n i l m e S k i l l s f i n l a n d 2 0 0 7 Skills Finland ry/viestintä Oy Viisikko 3/2007 Käyttäjälle Arvoisa ohjeen käyttäjä! Skills Finlandin graafinen ilme on päivitetty. Uudistus koskee Skills Finlandia, sen

Lisätiedot

EuroSkills 2020 ammattikoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus. Keskustelutilaisuus Helsinki 29.1.2015 Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EuroSkills 2020 ammattikoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus. Keskustelutilaisuus Helsinki 29.1.2015 Seija Rasku seija.rasku@minedu. EuroSkills 2020 ammattikoulutuksen yhteinen haaste ja mahdollisuus Keskustelutilaisuus Helsinki 29.1.2015 Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Suomi - maailman osaavin kansakunta vuonna 2020 Miksi EuroSkills

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittäminen. Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia laivalla Yli-insinööri Timo Repo

Ammattiosaamisen kehittäminen. Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia laivalla Yli-insinööri Timo Repo Ammattiosaamisen kehittäminen Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia laivalla 6.-8.10.2009 Yli-insinööri Timo Repo Käsitys oppimisesta ammatillisessa koulutuksessa Tavoitteena ammatin ja siihen sisältyvän ammattitaidon

Lisätiedot

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari Tampere 2.10.2013 Opetusneuvos Seija Rasku KOPO/AM seija.rasku@minedu.fi Kataisen hallitusohjelma ja KESU 2011-2016

Lisätiedot

EuroSkills2016 eksperttien kehittämistyö Pirjo Tuominen HAMK

EuroSkills2016 eksperttien kehittämistyö Pirjo Tuominen HAMK EuroSkills2016 eksperttien kehittämistyö Pirjo Tuominen HAMK Ammatillisen opettajan huippuosaamisen viitekehys Seija Mahlamäki-Kultanen on rakentanut ammatillisen opettajan huippuosaamisen viitekehyksen

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

SKILLS FINLAND RY KILTA-HANKKEEN VAIKUTTAVUUSSELVITYS. Loppuseminaari 22.8.2014

SKILLS FINLAND RY KILTA-HANKKEEN VAIKUTTAVUUSSELVITYS. Loppuseminaari 22.8.2014 SKILLS FINLAND RY KILTA-HANKKEEN VAIKUTTAVUUSSELVITYS Loppuseminaari 22.8.2014 ARVIOINTITYÖN TAVOITTEET Ramboll Management Consulting Oy:n arviointi on ulkopuolinen näkökulma Kilta-hankkeen ja laajemmin

Lisätiedot

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( )

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( ) Lomakkeen tila: Palautettu PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat (2000-2006) 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 1.1 n nimi PEDAGOGIK OCH LÄRENDE PÅ INTERNET 1.2 koodi S81818 1.4 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

Skills-toiminnasta hyötyjä ja Työkaluja opettajan arkeen. Vesa Iltola Valmennuspäällikkö

Skills-toiminnasta hyötyjä ja Työkaluja opettajan arkeen. Vesa Iltola Valmennuspäällikkö Skills-toiminnasta hyötyjä ja Työkaluja opettajan arkeen Vesa Iltola Valmennuspäällikkö Työkaluja opettajan arkeen Tule mukaan kehittämään ammatillista koulutusta ja skills-toimintaa Kilpailuissa näet

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Huippuvalmennustoimikunnan puheenjohtajan terveiset

Huippuvalmennustoimikunnan puheenjohtajan terveiset Huippuvalmennustoimikunnan puheenjohtajan terveiset HUIPPUVALMENNUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 6.-7.9.2012 Jouko Sohlberg Autoalan Keskusliitto Ry Projektin tarkoitus Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen!

Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Lämpimät onnittelut valinnasta EuroSkills ekspertiksi! Tervetuloa eksperttivalmennukseen! Valmennuksen järjestää Finnish Academy for Skills Excellence (FASE) yhteistyössä Skills Finland ry:n kanssa. Valmennuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen ajankohtaiset asiat

Oppisopimuskoulutuksen ajankohtaiset asiat Oppisopimuskoulutuksen ajankohtaiset asiat Oppisopimuskoulutuksen tietotori 11.5.2011 Finlandia-talo Pasi Rentola 1) Oppisopimuskoulutuksen määrät, rahoitus, täydennysjako 2) Uusin vauhtikirje ja oppisopimus

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Huippuvalmennustoimikunnan terveiset. KILTA-hankkeen päätösseminaari 22.8.2014 Tiedekeskus Heureka, Vantaa

Huippuvalmennustoimikunnan terveiset. KILTA-hankkeen päätösseminaari 22.8.2014 Tiedekeskus Heureka, Vantaa Huippuvalmennustoimikunnan terveiset KILTA-hankkeen päätösseminaari 22.8.2014 Tiedekeskus Heureka, Vantaa Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA TAVOITE: Parantaa ammatillisen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

KANSALLISET NUORTEN TAITAJAKILPAILUT Taitaja SM-kilpailujen ja semifinaalikilpailujen säännöt

KANSALLISET NUORTEN TAITAJAKILPAILUT Taitaja SM-kilpailujen ja semifinaalikilpailujen säännöt KANSALLISET NUORTEN TAITAJAKILPAILUT Taitaja SM-kilpailujen ja semifinaalikilpailujen säännöt Hyväksytty Skills Finland ry:n hallituksessa 25.3.2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAITAJA -KILPAILUJEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010

EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN KIELTENOPETTAJA 2010 TIEDOTE 16/2010 1 (5) 2.3.2010 Perusopetuksen, lukio-opetuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjille EUROPEAN LABEL - KIELTENOPETUKSEN EUROOPPALAINEN LAATULEIMA SEKÄ VUODEN

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016

TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 TAITAJA2016, Seinäjoki Lajivastaavakoulutus 2014-2016 1 Aloitus ja sitoutuminen lajivastaavan tehtävään Opintojakso 1 21.3.14 Lajivastaavakoulutuksen 1. lähipäivä (Seinäjoki) 3.9.14 Valtakunnallinen 1.

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

KILTA-hankkeen VAIKUTTAVUUSARVIOINTI. Skills Finland ry ja Ramboll Management Consulting Oy

KILTA-hankkeen VAIKUTTAVUUSARVIOINTI. Skills Finland ry ja Ramboll Management Consulting Oy KILTA-hankkeen VAIKUTTAVUUSARVIOINTI Skills Finland ry ja Ramboll Management Consulting Oy Selvityksen tilaaja: Skills Finland ry Selvityksen toteuttaja: Ramboll Management Consulting Oy Taitto: Viestintätoimisto

Lisätiedot

Skills-kilpailumuodot

Skills-kilpailumuodot Skills toiminta on Verkostotoimintaa huippuosaamisen kehittämiseksi Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten parantamista Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edistämistä Toiminta kohdistuu ammatillisin

Lisätiedot

Montako huippuosaajaa tarvitaan?

Montako huippuosaajaa tarvitaan? Valmennustoiminnan tukeminen on sijoitus ammatilliseen huippuosaamiseen ja suomalaiseen työn laatuun Montako huippuosaajaa tarvitaan? Monta! Huiput rakentavat suomalaisten tietä maailman osaavimmaksi kansaksi.

Lisätiedot

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 30.1.2013 yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus Sisältö Tutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Taitaja2016. Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015. www.taitaja2016.fi

Taitaja2016. Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015. www.taitaja2016.fi Taitaja2016 Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015 www.taitaja2016.fi Taitaja-kilpailun pakolliset teemat: Yrittäjyys Kestävä kehitys Työhyvinvointi Työturvallisuus Jatkuvat kehittämisteemat: Pedagoginen kehittäminen

Lisätiedot

huippuvalmennuksen opas

huippuvalmennuksen opas Huippuvalmennuksella kilpailukykyä huippuvalmennuksen opas Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Annamari Henriksson Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Skills-valmennusverkoston rakenne ja johtaminen...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

o jonka työnantaja tai valmennuksesta vastaava koulutuksenjärjestäjä ei pysty edellä mainitun osaamisen kehittämistä tarjoamaan tai kustantamaan.

o jonka työnantaja tai valmennuksesta vastaava koulutuksenjärjestäjä ei pysty edellä mainitun osaamisen kehittämistä tarjoamaan tai kustantamaan. Mestarikiltaneuvosto ry Käsiteollisuuden Edistämissäätiö NUORTEN HUIPPUOSAAJIEN VALMENTAUTUMISAPURAHA Käsiteollisuuden Edistämissäätiön tarkoituksena on muun muassa edistää korkeaa ammattitaitoa, kädentaitoja

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Ammatillisen huippuosaamisen. kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Ammatillisen huippuosaamisen. kehittäminen Pohjois-Karjalassa kehittäminen Pohjois-Karjalassa Projektipäällikkö Jouko Ignatius Koulutustarkastaja Sakari Kolehmainen 2 kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hanke Kuka hyötyy ja mitä? Opiskelija/valmennettava a) kytkeytyy

Lisätiedot

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin VALMENNUSKÄSIKIRJA Toimittanut Tiina Meklin SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 A. SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUTOIMINTA...4 SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUT... 5 TAITAJA 9... 6 TAITAJA... 8 WORLDSKILLS COMPETITION... 10 B.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET.

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET. OLE HYVÄ JA TULE Taitaja2017 valtaa stadin 15. 18.5.2017. Messukeskus, ja koko kaupunki, on toukokuussa täynnä tämän päivän ja tulevaisuuden huippuosaajia. Nelipäiväinen tapahtuma koostuu SM-ammattitaitokilpailuista

Lisätiedot

Osaamisen iloa! Taitaja2013 kumppanuudet

Osaamisen iloa! Taitaja2013 kumppanuudet Osaamisen iloa! Taitaja2013 kumppanuudet Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2013 Joensuussa 14. - 16.5.2013 Osaajat kohtaavat Joensuussa! Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on Suomen suurin ammatillisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 21.04.2008

Projektin loppuraportti 21.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 21.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi

Lisätiedot

TaitajaPLUS Oulussa 2010 Kuopiossa 2011

TaitajaPLUS Oulussa 2010 Kuopiossa 2011 TaitajaPLUS Oulussa 2010 Kuopiossa 2011 TaitajaMästare 2010 Oulu Ideasta syntyy kädenjälki TaitajaPLUS (MästarePLUS) lajiperhe mukana ensimmäisen kerran Taitaja kisoissa Aiemmin kansallisia kisoja Abilympics

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö/ammatillisen koulutuksen reformi. Case: Huippuosaajia oppilaitoksen ja elinkeinoelämän yhteistyönä

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö/ammatillisen koulutuksen reformi. Case: Huippuosaajia oppilaitoksen ja elinkeinoelämän yhteistyönä Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö/ammatillisen koulutuksen reformi Case: Huippuosaajia oppilaitoksen ja elinkeinoelämän yhteistyönä Ammatillisen koulutuksen reformi 1.1.2018 Ammatillisen

Lisätiedot

TERVETULOA EuroSkills 2014 EKSPERTTIKOULUTUKSEEN. Koulutuspäivän 6.2.2014 ohjelma

TERVETULOA EuroSkills 2014 EKSPERTTIKOULUTUKSEEN. Koulutuspäivän 6.2.2014 ohjelma TERVETULOA EuroSkills 2014 EKSPERTTIKOULUTUKSEEN Koulutuspäivän 6.2.2014 ohjelma Lämpimät onnittelut valituille EuroSkills -eksperteille! A dream at hand Wellcome to Euroskills Competition HAMK Skills

Lisätiedot

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista

1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot. VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004. 1. Perustiedot projektista 1(8) Etelä-Suomen lääninhallitus Sivistysosasto EU:n rakennerahastot VUOSIRAPORTTI vuodelta 2004 1. Perustiedot projektista Projektin nimi: ERITYINEN Projektikoodi: 84510 Tavoiteohjelma: 3 Toimintalinja:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Nuoria infratöihin. uutiskirje 2 / 2015

Nuoria infratöihin. uutiskirje 2 / 2015 Nuoria infratöihin uutiskirje 2 / 2015 Tiivistelmä Mitä tehty - Maarakennuskoneenkuljettajan RekryKoulutus - Infra-alan tunnetuksi tekeminen - Messuja ja tapahtumia Suunnitelmia & suuntaviivoja vuodelle

Lisätiedot

Semifinaalien hyödyntäminen alojen markkinoinnissa

Semifinaalien hyödyntäminen alojen markkinoinnissa Semifinaalien hyödyntäminen alojen markkinoinnissa Koulutustilaisuus Taita-semifinaalien järjestämisestä 5.11.2014 Seinäjoella Liisa Lähdesmäki, Taitaja2016 Kilpailujohtaja Taitajamästare2015 semifinaalit

Lisätiedot

Lähde mukaan rakentamaan ammatillista huippuosaamista

Lähde mukaan rakentamaan ammatillista huippuosaamista Lähde mukaan rakentamaan ammatillista huippuosaamista Abilympics-valmentajien päiväkirjat 2 Abilympics-valmennus samalle tasolle muun valmennuksen kanssa Suomalaisten hyvä menestys kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

TUOMAREIDEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA

TUOMAREIDEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA ETÄTEHTÄVÄ 5 TUOMAREIDEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA 1) Kilpailun eettiset säännöt ja arvot Matkailulajiin osallistuminen on vapaaehtoista ja opiskelijan oma halu kilpailuun on otettu huomioon kilpailijoita

Lisätiedot

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET.

OLE HYVÄ JA TULE SUOMI TÄYTTÄÄ SATA VUOTTA JA TAITAJA 28 VUOTTA. LUVASSA HYVÄT BILEET. OLE HYVÄ JA TULE Taitaja2017 valtaa stadin 15. 18.5.2017. Messukeskus, ja koko kaupunki, on toukokuussa täynnä tämän päivän ja tulevaisuuden huippuosaajia. Nelipäiväinen tapahtuma koostuu SM-ammattitaitokilpailuista

Lisätiedot

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut

Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Lahjakkaiden opiskelijoiden opintopolut Valmennusohjelma alueellisille, ammatillista huippuosaamista kehittäville yhteistyöverkostoille Valmennusohjelman tavoitteet Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia

Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Turussa 6.-7.10.2009 Kansainvälisyys ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Ajankohtaista toimintaa, kehittämisajatuksia Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattiopistojen Taitaja2013 Joensuu -Finalistit

Pohjois-Karjalan ammattiopistojen Taitaja2013 Joensuu -Finalistit jen Taitaja2013 Joensuu -Finalistit Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään Joensuu Areenalla 14.-16.5.2013. Tapahtumaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli Valmistelussa

Lisätiedot

SKILLS FINLAND 2020 - STRATEGISET LINJAUKSET

SKILLS FINLAND 2020 - STRATEGISET LINJAUKSET SKILLS FINLAND 2020 - STRATEGISET LINJAUKSET Skills Finland ry Hallitus 4.9.2013 Johdanto Skills Finland 2020 strategiset linjaukset on hyväksytty yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 20.9.2012. Strategiaa

Lisätiedot

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen

Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Toimivaa laadunhallintaa ammatilliseen koulutukseen Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 11.2.2013 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart uraohjausmalli Tarve - Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään

Lisätiedot

Miten ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminta kehittyy voiko sen avulla tukea työhyvinvointia ja kehittää henkilöstön osaamista?

Miten ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminta kehittyy voiko sen avulla tukea työhyvinvointia ja kehittää henkilöstön osaamista? Miten ammatillisen koulutuksen kilpailutoiminta kehittyy voiko sen avulla tukea työhyvinvointia ja kehittää henkilöstön osaamista? Jussi Kaatrasalo, kilpailutoiminnan verkosto Jussi Kaatrasalo, tekninen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot