Ammatillisen huippuosaamisen. kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen huippuosaamisen. kehittäminen Pohjois-Karjalassa"

Transkriptio

1 kehittäminen Pohjois-Karjalassa Projektipäällikkö Jouko Ignatius Koulutustarkastaja Sakari Kolehmainen

2 2 kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hanke Kuka hyötyy ja mitä? Opiskelija/valmennettava a) kytkeytyy yritykseen ja saa työpaikan b) saa valtakunnallista huippuvalmennusta/huippuosaamista ja siten on haluttu työntekijä yritykseen. c) saa suoritettua ammattitutkinnon. d) saa yritys- ja ammattilaiskontakteja ja voi onnistuessaan osallistua kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin. e) oppimiskyky huomioidaan yrityksessä yksilöllisesti ja siten opiskelija etenee urallaan nopeammin. Yritys a) saa erittäin motivoitunutta työvoimaa, jonka voi vielä kouluttaa omaan yritykseen soveltuvaksi. b) saa tuettua koulutusta omalle työntekijälleen. c) parantaa muidenkin yrityksen työntekijöiden kiinnostuneisuutta osaamistasonsa nostamiseen. d) tuo yritykseen uutta tieto-taitoa suomesta ja maailmalta. e) saa näkyvyyttä/imagoetua huippuosaajia valmentavana yrityksenä. f) saa luotua yrityskohtaisia opintopolkuja huippuosaajien koulutukseen oppilaitoksen kanssa yhteistyössä.

3 3 kehittäminen Pohjois-Karjalassa -hanke Kuka hyötyy ja mitä? Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/oppilaitos/ala a) saa luotua verkostoja/polkuja työelämään, että huippuosaajien kehitys ei pysähdy ja siten osaaminen saadaan hyödynnettyä maakunnan yritysten hyväksi mahdollisimman joustavasti. b) saa näkyvyyttä ja imagoetua huippuosaamisen koulutuspaikkana, mikä näkyy myös taloudellisesti, tulevien vuosien perusopetuksen rahoituksen takaajana. c) saa luotua positiivista mielialaa nostattavaa yhteistyötä yritysten kanssa ja siten parantaa vastaavasti yritysten arvostusta oppilaitoksen toimintaa kohtaan. Mitäs opettaja ihan henkilökohtaisesti saa? a) luotua ammatillisia huippuosaajien kontakteja paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. b) positiivisia onnistumisen elämyksiä ja arvostusta työstään. c) vaikuttaa alan kehitykseen. d) arvostusta opiskelijoilta ja yrityksiltä. e) kehitettyä omaa opetustaan mielekkäämmäksi ja motivoivammaksi. f) käytännön arkeen sopivia huippuosaajan opintopolkumalleja ja -prosesseja, sekä ohjeistuksia.

4 4 Hankkeessa painottuvat erityisesti seuraavat tavoitteet: 3. Yritysyhteistyömuotojen ja työssäoppimisen kehittäminen tukemaan huippuosaamisen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa. 4. Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen ammatillisen huippuosaamisen kehittämisessä (ammatillinen lisäkoulutus). Huippuosaamista kehittävien toimintamallien kehittäminen oppisopimuskoulutukseen. Pilottikoulutusten toteutus ja arviointi. 5. prosessin ja toimintatapojen mallintaminen ja kuvaaminen.

5 5 3. Yritysyhteistyömuotojen ja työssäoppimisen kehittäminen tukemaan huippuosaamisen kehittämistä ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on : Järjestää kansainvälistä työssäoppimista: a) kansainvälisten ammattitaitokilpailun järjestävässä maassa. b) Taitajaopintopolun ja huippuosaajan opintopolun valinneille yrityksen ulkomaisilla työpajoilla (auto- ja kone- ja metallialan Taitaja- ja huippuosaajan opintopolkuprosessien mallintaminen). Kokeiluun lähtevät metallialan opiskelijat ja ryhmäohjaajat on valittu, sekä kehittämissopimukset tehty. Kokki-lajin valmennuksessa olevalle Niina Jaakkolalle on järjestetty kansainvälistä huipputiimi-valmennusta Virossa. Resursoida kilpailijoille huippuvalmennusta työssäoppimispaikkoina toimivien yritysten työntekijöiden/ -mestareiden ammattitaidolla. - sähköalan kehittämistehtävän tavoitteena on taata laadukas perusopetus ja huippuosaaminen automaatio-opetuksessa myös tulevina vuosina. Tämän lisäksi he haluavat tarjota tuleville Taitaja-kilpailijoille yrityselämän huippuosaamisvalmennusta. Siemens ohjaukset ovat laajasti käytössä maailmanlaajuisesti ja myös meidän oppilaitoksessamme. Nyt on tarkoitus syventää opetusta työelämän vaatimusten mukaiseksi.

6 6 4. Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen ammatillisen huippuosaamisen kehittämisessä (ammatillinen lisäkoulutus). Huippuosaamista kehittävien toimintamallien kehittäminen oppisopimuskoulutukseen. Pilottikoulutusten toteutus ja arviointi. Oppisopimuskoulutusmallit huippuosaamisen kehittämisessä: Maalarin ammattitutkintoon johtava oppisopimus laadittu /WorldSkillss laji maalaus ja tapetointi valmennusryhmässä Siina Jolkkonen. Oppisopimusyrityksen, opiskelijan, Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskuksen ja aikuisopiston pintakäsittelyalan opettajan, WorldSkills valmentajan ja hänen edustaman oppilaitoksen kanssa on suunniteltu tietopuolisen valmennuksen, opetuksen ja näyttöjen järjestämisen uutta mallia. Kondiittorin ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus aloitetaan todennäköisesti tammikuussa 2013/Pauliina Räsänen on Worldskills laji kondiittori valmennusryhmässä mukana. Markkinointiviestinnän ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus on selvitysvaiheessa, mahdollinen aloitus syksy 2012/Pipsa Kokko on EuroSkills, laji somistus valmennusryhmässä mukana. WorldSkills?

7 7 4. Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen jatkuu Kokki kilpailija Niina Jaakkola on EuroSkills ja WorldSkills valmennuksessa ja on siirtymässä oppisopimuskoulutukseen Helsinkiläiseen yritykseen. Niina on osallistunut kansainvälisen yhteistyöverkoston (kilpailijoita ja valmentajia) yhteisiin tiimivalmennustilaisuuksiin Tallinnassa ja seuraava valmennusjakso järjestetään Joensuussa. Kivityöt kilpailija EuroSkills valmennuksessa, ei voinut aloittaa oppisopimuskoulutusta, koska silloin työsuhde olisi ollut määräaikainen ja hän ei olisi saanut asuntolainaa pankista. Asennustekniikka putkiasentajakilpailija Joonas Immonen on EuroSkills valmennuksessa, esitetty oppisopimusmahdollisuutta huippuosaamisen kehittämisessä, ei ollut erityisen kiinnostunut, koska töitä riittää muutenkin. Siistijä EuroSkills kilpailija on vielä opetussuunnitelmaperusteisessa perustutkintokoulutuksessa ja osallistuu valmennukseen. Hänelle on kerrottu valmistumisen jälkeisestä ammattitutkintoon johtavasta oppisopimuskoulutusmahdollisuudesta.

8 8 4. Oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen jatkuu Konepajatekniikkaan suuntautuva opiskelija Muikku Ville on osittanut erityistä lahjakkuutta. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon ja valmistuu kone ja metallialan perustutkinnosta keväällä 2013, jonka jälkeen on mahdollista, että hän siirtyy pohjoiskarjalaiseen tunnettuun konepajayritykseen oppisopimuskoulutukseen ja sitä kautta ammattitaitokilpailujen huippuosaamisvalmennukseen. Autotekniikka/autonasennukseen suuntautuva opiskelija oli ensimmäisellä luokalla työssäoppimassa perheyrityksessään. Opiskelija, autoalan yrittäjä-isä, sekä opettaja ovat kiinnostuneita kehittämään/kokeilemaan Taitaja- ja huippuosaajan opintopolku prosessia autoalalle oman alan yritysten kanssa yhteistyössä. Tarkoitus on löytää yritys/yrityksiä, joka sitoutuisivat kouluttamaan opiskelijoita ensin työssäoppimalla ja valmistumisen jälkeen ammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen keinoin. Ideana on, että käytetään työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen aikana jo olemassa olevia yritysten koulutusreittejä ja maahantuojien järjestämiä kilpailuja huippuosaamisen kehittämisessä. Sähköasentajan ammattitutkintoon johtava oppisopimuspaikka on löytynyt Timo-Pekka Mutaselle. Oppisopimuskoulutus alkaa Timo-Pekka on osallistunut valtakunnallisesti organisoituun WorldSkills- mekatroniikka lajin valmennukseen ja hanke on resursoinut hänelle lähivalmentajan ohjausta.

9 9 5. prosessin ja toimintatapojen mallintaminen ja kuvaaminen Taitaja- ja huippuosaajan opintopolkujen prosessikaaviot on tehty/ kuvattu ja ne on siirretty sähköiselle työpöydälle. Prosesseista on informoitu Pkky:n esimiehille ja opettajille pidetyssä taitajaloppukilpailuun osallistuvien kilpailijoiden valmennustilaisuudessa on esitelty opettajille ja kilpailijoille huippuosaajan polun ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet huippuosaamisen kehittämisessä. Automaatioasennus lajin huippuosaamisen mallinnus on tehty. Mallinnuksen tarkoitus on perehdyttää alan opettajat Taitaja-kilpailutoimintaan ja tuoda näkyväksi, mitä käytännössä on huippuosaaminen automaatioasennuksessa ja näin nostaa opetustyön laatua. Maalaus ja tapetointi- lajin osalta tehdään myös huippuosaamisen mallinnus. Mallinnuksen käytännön työt on tehty ja kuvattu videolle. Kaksi kertaa Taitaja-kilpailut voittanut ja WorldSkills-kilpailuissa kolmanneksi sijoittunut Aku Korhonen teki Taitaja- kilpailutehtävien työsuorituksia, jotka kuvattiin videokameralla. Molemmissa mallinnuksissa käytetään samanlaista sähköistä esitystapaa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattitaitokilpailutoimijoille on tehty kysely, jonka teemana oli mitä on huippuosaaminen eri ammattialoilla? Käytännönläheisen ohjeistuksen laatimisesta motivoituneiden, nopeammin omaksuvien- ja lahjakkaiden opiskelijoiden ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa on tehty kehittämissopimus opettaja/tutkintovastaava Toni Niemeläisen kanssa. Ohjeistukseen liittyvä lahjakkaiden opiskelijoiden prosessin kuvaus on jo julkaistu opettajien käyttöön hankkeen sivustolle Pkky:n sähköiselle työpöydälle.

10 10 5. prosessin ja toimintatapojen mallintaminen ja kuvaaminen jatkuu Autoalalla, sekä Kone- ja metallialalla testataan / kehitetään laaditun Taitaja- ja huippuosaajan opintopolkuprosessin toimivuutta käytännössä. - On sovittu käytettävissä olevista resursseista - Suunnitellaan ja kehitellään lahjakkaan opiskelijan opintopolkumalli autoalalle, sekä kone- ja metallialalle. - Laaditaan huippuosaamis-suunnitelmat opiskelijoille. - On valittu yhteistyöyritykset ja sovittu heidän kanssa työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen, sekä ammattitaitokilpailuihin valmentautumiseen liittyvästä yhteistyöstä. - Autoalalla on tarkoitus käyttää huippuosaamisen kehittämisessä ja ammattitaitokilpailuihin valmentautumisessa yritysten kehittämiä koulutusmalleja ja maahantuojien järjestämiä kilpailuja, sekä integroida valmennusta erikoisammattitutkintokoulutusten yhteyteen.

11 11 Laadittu/päivitetty ammatin opettajille tarkoitettu materiaali ammatillinen lahjakkuus ja luovuus, sekä ammatillinen opiskelu ja siinä ohjaaminen on toimitettu opettajien luettavaksi kaikkiin toimipisteisiin keskustelun avaamiseksi uudesta opettajuudesta.

12 12 Yhteystiedot Jouko Ignatius projektipäällikkö ammatillisen huippuosaamisen kehittäminen Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Peltolankatu Joensuu puh Sakari Kolehmainen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus PL 77 (Rantakatu 13) Joensuu puh ,

KILTA-hankkeen tuloksia ja tarinoita sekä muita arjen sankaritekoja oppilaitoksissa. Huippuvalmennuspäivät 13.2.2013

KILTA-hankkeen tuloksia ja tarinoita sekä muita arjen sankaritekoja oppilaitoksissa. Huippuvalmennuspäivät 13.2.2013 KILTA-hankkeen tuloksia ja tarinoita sekä muita arjen sankaritekoja oppilaitoksissa Huippuvalmennuspäivät 13.2.2013 KILPAILU OPETUSMENETELMÄNÄ -miten jyvät erotetaan akanoista- Jorma Haranen, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin VALMENNUSKÄSIKIRJA Toimittanut Tiina Meklin SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 A. SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUTOIMINTA...4 SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUT... 5 TAITAJA 9... 6 TAITAJA... 8 WORLDSKILLS COMPETITION... 10 B.

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu

Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu Taitaja2012 -tapahtuman julkaisu 2 Anssi ja Renne, Taitajan viemät 6 Jämsän yläkoulun 8E Taitajan odotuksessa 8 Lauri Ihalainen pohtii osaamisen merkitystä 4, 12, 14 Valitse kiinnostuksen kohteesi tapahtumassa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Vinkkejä valmennukseen maailmalta

Vinkkejä valmennukseen maailmalta Vinkkejä valmennukseen maailmalta Terveisiä kansainvälisiltä työelämäjaksoilta! Kirsi Coco Tuija Auramo Timo Rasinaho Nina Östman Virpi Pikkuaho Joskus on mentävä kauas, jotta näkee lähelle. Tässä esitteessä

Lisätiedot

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe: Mika Tammilehto... 3 Semifinaali-isännyys lisää oppilaitoksen arvostusta Suomen Liikemiesten Kauppaopisto... 4 Opettajan verkosto laajenee

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 17.03.2008

Projektin loppuraportti 17.03.2008 ESRA Projektin loppuraportti 17.03.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 69/385/2002 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi YRITYKSISSÄ TAPAHTUVA HUIPPUOSAAJIEN AMMATTITAITOVALMENNUS II - JATKOPROJEKTI

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Taitaja2013 Joensuu 14. 16.5.2013. Taitaja2013-kilpailu ammattitaidon nuorten suomenmestaruuskilpailut

LOPPURAPORTTI. Taitaja2013 Joensuu 14. 16.5.2013. Taitaja2013-kilpailu ammattitaidon nuorten suomenmestaruuskilpailut LOPPURAPORTTI LOPPURAPORTTI LOPPURAPORTTI Taitaja2013 Joensuu 14. 16.5.2013 Taitaja2013-kilpailu ammattitaidon nuorten suomenmestaruuskilpailut TaitajaPLUS-kilpailu ammattitaitokilpailu erityistä tukea

Lisätiedot

WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista. Heikki Saarinen (toim.)

WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista. Heikki Saarinen (toim.) WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MM-kilpailut Huippuosaamista, menestystä ja yhdessä oppimista Heikki Saarinen (toim.) WorldSkills 2005 Helsinki ammattitaidon MMkilpailut olivat menestys monella

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaustyö elämässä Sisällysluettelo AMIEDU 4 EDUPOLI 5 FAKTIA 6 HYRIA 9 KIIPULA 11 KOULUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS AMMATTIOISTO OISKELIJAN OAS 2015 2016 kesä LUKUVUOSI 2015 2016 KEUDAN AMMATTIOISTOSSA 18.12.2015 syyslukukausi päättyy Syysloma 12. 16.10.2015 3. jakso alkaa 3.12.2015 Joululoma 19.12.2015 3.1.2016 4.1.2016

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti. Matkalla huipulle. -Huippuvalmennuksen työkalut. Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen

Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti. Matkalla huipulle. -Huippuvalmennuksen työkalut. Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti Matkalla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto... 3 II. Valmennustiimin roolit ja

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa

Laajennetun työssäoppimisen projekti Pirkanmaan ammattiopistossa Pirkanmaan ammattiopistossa Opetushallitus Toisen vaiheen toteutussuunnitelma ajalle 1/2010-12/2010 (31.5.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. Versionhallinta...3 2. Projektin tavoitteet...3 3. Hankkeen toteutussuunnitelma...6

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot