Palveluominaisuudet - NetCallUp 3.2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluominaisuudet - NetCallUp 3.2"

Transkriptio

1 Palveluominaisuudet - NetCallUp 3.2 NetCallUp:n palveluominaisuudet ovat hyvin laajat ja niitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden ja käyttäjien laajentuvia tarpeita ja toiveita. Yksittäisten palvelumoduulien tärkeimmät toiminnot on listattu jäljempänä. Mikäli tarvitsette lisää tietoja, voitte mainiosti ottaa yhteyttä meihin. Alla esitetyt tuotteemme vahvuudet helpottavat valintaasi: NetCallUp on ohjelmistotuote lukuisilla eri moduuleilla. Voitte Luoda itse oman persoonallisen palvelupakettin. NetCallUp on erittäin joustava ja kustannustehokas. Järjestelmää voidaan laajentaa usealla eri tavalla, pienillä kustannuksilla ja laajennuskohtaisella lisenssiavaimella. NetCallUp vapauttaa sinut vierailijavirtojen henkilökohtaisesta käsittelystä. Se tarjoaa vierailijoillesi mielenkiintoista lisätietoa näyttöpaneelin kautta, kuten uutisnauhat jotka päivittyvät automaattisesti, joitavoidaan myös ylläpitää itse.. Näyttölaitteisto kuten TV, monitori, projektori jne. on vapaasti valittavissa. Käytössäsi on standardi laitteistot Näytön ollessa odotustilassa, voidaan informaatiota vapaasti laajentaa tekstillä, kuvilla ja ääni- ja videoelementeillä. Näkymän voit konfiguroida vapaasti ja käyttää myös omaa yrityssuunnittelun asiantuntijaa apuna. Jos odotusajat ovat pidempiä, odottavia ihmisiä voidaan informoida automaattisesti varatusta tapahtumasta käyttämällä tekstiviestiä jolloin he voivat hyödyntää odotusajan vaikkapa ostosten tekoon. Ajanvarausten reaaliaikainen kirjaaminen on mahdollistettu internetin kautta. Vapaudut ajanvarausten kirjaamiselta, se voi nyt tapahtua suoraan Onlinemuodossa. Käytössä on myös moderneja optioita, jotka ovta kohdistettuja vierailijoille. kohdistettuina suoraan vierailijoillesi. Laajat tilastointi työkalut internet-rajapinnalla. Monikielinen käyttöliittymä Tuote tukee tietojensiirtoa muista järjestelmistä liittymärajapinnan kauttasoveltuu rajapinnoiksi myös muille ohjelmistotuotteille (esim. HL7 tai ADODB-KIS, OK.Vorfahrt-AKDB, vapaa-/varattu-tila ACDjärjestelmiin/ automaattinen kutsun jakelu kutsukeskuksissa). Ja mikä vielä lisäksi.. NetCallUp toimii myös Terminal-Server-ympäristössä!

2 P a l v e l u o m i n a i s u u d e t - N e t C a l l U p s i v u 2 Yksittäisten moduulien kuvaus Järjestelmän- Perusmoduuli Ohjelma toimii taustalla ollen koko palvelun ydin. hallintakeskus (palvelin) Ohjelma sisältää koko järjestelmänhallinnan (ajanvaraukset työntekijöillesi, aikataulutukset jne). Voit tarkastaa NetCallUp:n verkkolataukset ja tehdä asetusmuutoksia joustavasti. Ohjelma voidaan aloittaa myös palveluna. Luonnollisesti myös avoimia istuntoja ylläpidetään ja uudelleenkäynnistetään mikäli järjestelmävirhe johtaa uudelleenkäynnistymiseen. Info-toiminto antaa tietoa ohjelmatoiminnoista. Kaikki ohjelmavaiheet kirjataan sinne. Tätä tietoa voidaan täten viedä tilastomoduulista muualle analysoitavaksi toiminnon ollessa aktivoituna Konfigurointi Tämä työkalu sallii teidän konfiguroida ja hallita kaikkia järjestelmäparametreja. Tällä työkalulla hallitaan henkilökuntaa ja huonetiloja, ehtojen vakioasetusten lisäksi. Tieto järjestelmän käyttöajasta ja lisenssitunnus on tallennettu tänne. Huom: Lähes mikä tahansa lisäominaisuus ja toiminto voidaan valita yksitellen! Sinä itse voit määritellä NetCallUpin toiminta-alueen! Asiakkaan ohjausyksikkö Ehdot työasemien käyttöön- tai pois-käytöstä ottamiselle sekä odotustilat, kun kynnysarvot saavutetaan, voidaan määrätä ohjausyksiköllä. Päälle-/poiskytkentä voi olla toteutettu joko manuaalisesti tai automaattisesti työntekijän toimesta. Tietoteksti antaa työntekijälle merkin relevantista toiminnasta. Seuraavat asetukset ovat mahdollisia: Ehdot/kynnysarvot voidaan konfiguroida vapaasti odotustilaa kohti. Kynnysarvoja voidaan säätää vierailijoiden lukumäärän mukaan (vierailijoiden lukumäärä työntekijää kohti), huomioiden odotusaika, ennuste, viikonpäivä tai kellonaika. Linkitetyt ehdot ovat mahdollisia. Viestit päälle-/poiskytkentää varten voidaan määritellä vapaasti. Ohjausyksikön kosketusnäyttö Ohjausyksikön kosketusnäyttö säätelee vuoronumerolippujen määrää, joka voidaan laskea selkeästi odotustilaa ja aikaväliä kohden. Kun määritetyt kynnysarvot ylitetään, laskettujen vuoronumerolippujen antaminen voidaan lopettaa tai jatkaa pitempään niin sallittaessa. Seuraavat parametrit voidaan asettaa: Ehdot/kynnysarvot voidaan konfiguroida vapaasti odotustilaa kohden. Kynnysarvoja voidaan säätää esim. vierailijoiden lukumäärän mukaan huomioiden odotusaika, ennuste, viikonpäivä tai kellonaika.

3 P a l v e l u o m i n a i s u u d e t - N e t C a l l U p s i v u 3 Aika Seuraavan toimintatilan määritys (kosketusnäyttö aktivoitu, kyllä/ei pyyntöä, kosketusnäyttö estetty). Linkitetyt ehdot ovat mahdollisia. Viestit tai kuvat per ehto voidaan määritellä vapaasti. Kuukausi-tilasto Tietokantatilastotieto Raportit seuraavia parametreja kohden, ovat mahdollisia käyttämällä tilastotyökalua: Kuukausi Aikakehys kuukautta kohden Viikonpäivä Odotustila Tapaustyyppi Aika Työntekijä (jos kirjattu) Odotusajan kesto Lisäksi, seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä: Mahdollisuus pitää tilasto valinnaisena. Lisäksi on mahdollista lopettaa tarkka käsittelyaika kaikille tapaustyypeille. Työntekijöitä voidaan jakaa ryhmiin tietosuojasyistä. Tässä tapauksessa, vain asetusryhmien tietoja voidaan analysoida tilastollisesti. Raakadatan vienti csv-formaatissa jatkuvaa käsittelyä varten käyttäen laskentataulukkoja. Raporttien vienti käyttäen HTML-formaattia esim. kuukausittaisiin tai viikoittaisiin yleiskatsauksiin kotisivullesi. Reaalinen yleiskatsaus nykyisessä CallUpjärjestelmän toimintatilassa (esim. osastopäälliköille tai julkaistavaksi kotisivulla). Toimitetut Web-pohjat voidaan säätää yksitellen. Optio automaattiseen tiedostojensiirtoon. Kaikki tietopaikat voidaan summata ja analysoida, käyttäen tietokantasovellusta (MySQL/Microsoft SQL-Server) ja Web-pohjaista analyysiä (PHP/Apache/Microsoft IIS). Reaalinen yleiskatsaus aikataulun kanssa nykyisillä odotusajoilla, työntekijämäärällä ja vierailijoilla, CallUp-kutsuntatauot. Satoja tuhansia tietueita voidaan analysoida muutamassa sekunnissa. Yksittäisten päivien yleiskatsaukset käyttöanalyysille. Myöhempi jaksojen tilastotieto milloin tahansa, ja useat tietopaikat ovat mahdollisia. Tulosten graafinen näyttö josta näkee käytön yhdellä silmäyksellä. Tulokset sijainnin, viikonpäivän, päivämäärän, ajan, odotustilan, ryhmän, ja tapaustyypin mukaan.

4 P a l v e l u o m i n a i s u u d e t - N e t C a l l U p s i v u 4 Tapaustyyppi Suodatin-optio vääriin merkintöihin. Hakuominaisuus odotusaikoja varten, käsitellen aikaa, tapaustyyppien määrä todellisen tapaustyypin asiakasta ja numeroa kohti. Kaikki nämä suodatinoptiot voidaan myös ottaa pois käytöstä. Auktorisoitu tietopaikkojen näkyvyyden hallinta käyttäjän suuntaan. Rinnakkaiskäyttö jatkuvaa kutsujärjestelmää varten. Tietue Vastaanotto Tämä moduuli tallentaa vierailijat NetCallUp:n NetCallUp:ssa järjestelmässä, jos siinä on keskitetty vastaanotto. Samanaikaisesti ratkeaa, mihin odotustilaan (tehtäväalueeseen) he kuuluvat. Nämä ominaisuudet ovat myös käytettävissä: Lisäkommenttien merkintä, jotka ainoastaan vierailijan vastanottava työntekijä voi lukea. Jo tallennettujen vierailijoiden poisto esim. väärän merkinnän yhteydessä. Tapaustyyppien valinnainen merkintä (konfiguroitava), käytetään tilastotarkoituksiin, näin voidaan tehdä lisäpäätöksiä odotustilassa (esim. suorittaa tilastomoduulissa odotustilassa myös muuta kirjaamista, kuten kaupan ja yksityissektorin tapaustyypeissä, päämääränä olennaisen tiedon analysointi. Prioriteettien valinnainen varaus yksittäisille vierailijoille (esim. sairaalassa hätätila jne). SMS-ilmoituksen valinnainen merkintä (jos lisätyökalu on käytettävissä). Suora varaus huoneeseen/laskuri mahdollinen. Kirjattujen vierailijoiden/työntekijöiden ja odotusvyöhykkeiden yleiskatsaus. Näytön tyhjennys odotusajan jälkeen. CallUp- järjestelmän käynnistysten yksilöllinen määritys. Odottavat henkilöt (työntekijät) jotka on kutsuttu asiakkaiden toimesta joitakin kertoja, voidaan helposti kutsua uudelleen. Uutisnauhojen muuttaminen odotusalueella. Optio: Vuoronumerolippujen tulostusmahdollisuus. Voit suunnitella liput käyttämällä yksinkertaista tekstiohjelmaa. Mahdollisuus yksilöllisen suunnitelman tekemiseen kutakin odotustilaa varten. Lipputulostin voidaan varata järjestelmässä tulostamaan tiettyjä vuoronumerolippuja. Voitte optiona myös automatisoida käsintehtyjä merkintöjä vastaanotossa käyttöliittymän avulla. Voitte käyttää useita vastaanottoja, eri työasemia ja tietokoneita samassa järjestelmässä ja eri laiteyhdistelmiä kuten kosketusnäyttö, Online-liput tai lippumoduuli.. Tämä sallii vaihtoehdon näyttää odottaville ihmisille ainoastaan omaa ammattitaitoasi.

5 P a l v e l u o m i n a i s u u d e t - N e t C a l l U p s i v u 5 Alue Kosketusnäyttö Käytön suunnittelussa, ilman Upstream-vastaanottoa, suosittelemme teille kosketusnäyttömoduulia. Aiemmin määritellyt odotustilat näkyvät kosketusnäytöllä. Vierailijat saavat vuoronumerolipun valitsemalla heille oleellisen painikkeen jolloin heidät myös tallennetaan järjestelmään. Seuraavat parametrit voidaan valita yksitellen: Taustan suunnittelu (mahdollisuus mallipohjan suunnitteluun sisältyy toimituslaajuuteen). Painikkeiden koko, ilme ja ryhmittely odotustiloja varten. Järjestelmän laajentaminen rajoittamattomilla kielillä. Tulostetun vuoronumerolipun käytännöllisyys. Tarvittaessa voidaan myös tulostaa eri liput odotustilaa kohti. Valinnainen kieli, laskettuna vuoronumerosta, esteestä vapaata järjestelmää varten. Toiminnalliset ajat (myös useasti päivää kohden, voidaan asettaa kullekin viikonpäivälle). Määrittely, jos ja mitkä odotustilat näytetään kosketusnäyttöjärjestelmässä. Päävalikon ja alaryhmän valinnainen määritys. Alemman kolmannen tekstirivin muuttaminen kun toiminta on jatkuvaa. Mahdollisuus rajoittaa pääsylippujen maksimilukumäärää laskennalla. Aikaero kahden vuoronumerolipun välillä voidaan valita yksitellen (aikalukko jotta ehkäisee kaksoiskappalevaraukset). Riippuen hankitusta lisenssistä, eri yksilöllisesti konfiguroidut kosketusnäyttöjärjestelmät voidaan liittää NetCallUp:iin. Vuoronumerolippu voidaan suunnitella vapaasti (kuten vastaanottomoduulia varten). Yksittäiset tai tupla-pääsyliput voidaan tulostaa. Voidaan yhdistää vastaanottoon, lipputulostimeen ja Online-lippumoduuliin. Avainlippujen tulostin Vierailijat kirjataan käyttäen tätä moduulia. Määritetyt odotustilat näytetään pyynnöstä, ao. painikkeet. Jopa neljä odotustilaa voidaan määrittää. Valinnaiset prioriteettiasetukset yksittäisiä. odotustiloja varten Vuoronumerolippujen liikkeellelasku. Lippu voidaan suunnitella vapaasti. Voidaan määrittää toiminnallisia aikoja.

6 P a l v e l u o m i n a i s u u d e t - N e t C a l l U p s i v u 6 Yksittäinen tai kaksinkertainen lippu. Voidaan yhdistää vastaanottoon, kosketusnäyttöön ja Online-lippumoduuliin. NetAppoint-Moduuli Ajanvaraukset voidaan kirjata Online-periaatteella käyttäen (Online-Lippu) tätä moduulia. Ajanvaraukset tuodaan automaattisesti NetCallUpiin järkevässä ajassa. Verkkovaraus toteutetaan normaalisti NetCallUp Software GmbHin palvelimelle. Olennainen Web-sivusto on sisällytetty teidän omaan Websivustoonne. Yksityiskohtaiset ominaisuudet löytyvät palveluominaisuuksien yleiskatsauksesta NetAppointia varten. Odottavien Asiakas Tietty työntekijä kutsuu hänen osaamisalueeseensa ihmisten kutsu kuuluvan seuraavan vierailijan moduulia käyttämällä. Tämä tarkoittaa, että hän kutsuu seuraavan odottavan henkilön jota hän voi palvella, jos erilaisia odotustiloja on olemassa (esim. auton rekisteröinti, ajokorttiasiat). Seuraavat lisätoiminnot ovat käytettävissä tämän perustoiminnon lisäksi: Tieto odottavien ihmisten lukumäärästä ja heidän yksilölliset odotusaikansa (voidaan myös konfiguroida odotustilaa kohden tarvittaessa). Kynnysarvojen ylitykset on heti tunnistettavissa käyttäen ns. liikennevalojärjestelmää. Tarkista muiden odotustilojen tilanne optiona. Useat kutsunnat (relevantilla laskennalla) odotusvyöhyke-apuvälineellä. Odottavien ihmisten pysäköinti ja uudelleenkutsu. Suora kutsunta säädellyn numerojärjestyksen ulkopuolella (vain jos asiakkaalle on annettu asianmukaiset oikeudet konfiguroimalla). Jos on kutsuntatietoa kutsuttavan henkilön nimestä (kirjautumista vaativa), odotustiloista, odotusajasta ja valinnaisesta tapaustyypistä. Eteneminen toiseen odotustilaan tai toiselle työntekijälle käyttämällä mahdollista kirjausmuutosta lopetusaikaan. Odotustilan kytkentä päälle/pois. Hätäpuhelun laukaisu. Lisäkommenttien kirjaus vierailijasta. Tilastoanalyysi-tapauksen sulkeminen. Työntekijä voi yksinkertaisesti myös kirjata tapahtuman jos laskuri on vapaana, varattu tai suljettu. Teksti ja värit voidaan konfiguroida vapaasti Nykyinen toimintatila näytetään samanaikaisesti näyttömonitorilla. SMS-ilmoitus Jos odotusajat ovat pidempiä, on myös mahdollista että odottavat henkilöt käyttävät odotusaikaa eri paikassa. Tähän tarkoitukseen odottavan henkilön matkapuhelin numero kirjataan, joko, miehitetyssä vastaanotossa tai kosketusnäytöllä päätelaite indiointina.

7 P a l v e l u o m i n a i s u u d e t - N e t C a l l U p s i v u 7 Läpimenoaika kerrotaan hänelle NetCallUp:ssa, siten lasketaan nykyiset odotusajat, nykyiset odottavat henkilöt ja työntekijämäärä arvioituna kutsunta ajalla ja kerrotaan asiakkaalle ajoissa käyttäen automatisoitua SMS:ää. Odotusvyöhyk- Odotusvyöhyke Tätä moduulia tarvitaan näytölle silloin kun tarvitaan keiden laskeminen tietoa odotusvyöhykkeiden kutsunnoista, Sillä on seuraavat toiminnallisuudet: Odottavien ihmisten näyttö vilkkuvalla tiedolla ja/tai akustisella signaalilla. Te voitte määrittää, kuinka ja miten pitkään voimassa oleva kutsunta vilkkuu. Näytössä valittujen odotustilojen mukaan. Näyttö-apuväline voidaan valita vapaasti (näyttö, beamer, TV...). Optisen laitteen kuin myös sijainti ja erilaisten järjestelmämuuttujien suunnittelu (esim. kutsujen määrä, vierailijan nimi, työntekijöiden huonemäärä,...) on määritettävissä toimestasi käyttämällä toimitettuja työkaluja apuna (ks. myös EditDesign). Taustagrafiikat ovat määritettävissä yksilöllisesti. Erilaiset (valmiit suunnitelmat) voidaan tallentaa, jolloin niitä voidaan tuoda mukaan käytön aikana. Optio: On mahdollista poistaa valmis kutsunta näytöltä. Lisäksi on mahdollista lisätä tekstielementtejä, kuvaa/videot ja alemmat kolmannet tekstit. Alempaa 3. tekstiä päivitetään jatkuvasti jolloin sitä voidaan käyttää esim. vaihtuvana uutisnauhana. Voitte kytkeä usean, eri tavoin konfiguroidun odotusvyöhykkeen yhteen järjestelmään. Valinnainen kieli, laskettuna vuoronumerosta esteestä vapaata järjestelmää varten. Näyttö voidaan jakaa niin, että ylimääräinen ulkoinen ohjelmisto voi toimia tietyllä näyttöapuvälineellä. MuutaUlkoasua Tietoviihde Käyttämällä tätä työkalua, te voitte toteuttaa yllämainitut asetukset ja suunnitteluoptiot. Käsittely on hyvin helppoa Windows-käyttäjille; (Vedä ja pudota-teknologia), mitään ohjelmointitaitoa ei vaadita. Tällä työkalulla on mahdollista imuroida viimeisimpiä uutisia Internetistä ilmaiseksi ja toistaa niitä automaattisesti Aiemmin asetetussa alemmassa 3. rivissä. Seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä: Päivitystiheys voidaan määrittää. Eri internet-sivustoja voidaan käyttää tietovälineinä. Tietolähteitä voidaan säätää yksilöllisesti.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Opus Dental -julkaisutiedot Versio

Opus Dental -julkaisutiedot Versio Opus Dental -julkaisutiedot 31.12.2015 Versio 7.1.339 Versio 7.1.339 (version 7.1.336 jälkeen) Korjattu virhe, joka esti kirjauksen hoitokertomukseen 31.12.2015 Versio 7.1.336 (version 7.1.325 jälkeen)

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli

Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Pardco Group Oy Magento Trustpoint integraatio/maksutapa - moduuli Asennus- ja asetusohjeet Pardco Group Oy 9/6/2013 Sisältö Yleistä moduulista... 2 Moduulin asennus... 2 Asetukset... 2 Trustpoint Invoice

Lisätiedot

4.1. Sovitusopas. Sisällysluettelo. Maaliskuu 2015. Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet kuulokojeen sovittamiseen Phonak Target -ohjelmalla.

4.1. Sovitusopas. Sisällysluettelo. Maaliskuu 2015. Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet kuulokojeen sovittamiseen Phonak Target -ohjelmalla. 4.1 Maaliskuu 2015 Sovitusopas Tässä oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet kuulokojeen sovittamiseen Phonak Target -ohjelmalla. Katso myös Phonak Target -aloitusnäytön kohta [Uutisia]. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Versio Fidelix Oy

Versio Fidelix Oy Versio 1.96 2014 Fidelix Oy Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Esittely... 4 1.1 Toimintaperiaate... 5 1.2 Käyttöönotto... 6 2 Käyttöliittymä... 7 2.1 Päävalikko ja käyttö yleisesti... 7 2.2 Säätimen

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Sisältö Opus Online Client...3 Web asetukset...3 Vastaanotot...3 Ryhmät... 4 Hoitohenkilöt...5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7 Yleiset

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Business Online Likviditeetinhallinta

Business Online Likviditeetinhallinta Business Online Likviditeetinhallinta Sisältö 1. Likviditeetinhallinta Business Onlinessa... 2 2. Likviditeetinhallinta pääsivu... 3 3. Graafinen näkymä tilin saldohistoriaan ja limiitin käyttöhistoriaan...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Elisa Kassa kanta-asiakkuus

Elisa Kassa kanta-asiakkuus Elisa Kassa kanta-asiakkuus Elisa Kassa palvelun avulla asiakkaan tunnistaminen ja ostokäyttäytymisen seuranta sekä asiakkuuden raportointi on helppoa. Asiakkuuteen on mahdollista liittää kassalla koneellisesti

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Sijoittelu ja tulosten julkaisu yhteishaussa

Sijoittelu ja tulosten julkaisu yhteishaussa Sijoittelu ja tulosten julkaisu yhteishaussa Tässä ohjeessa kuvataan vaihettain sijoittelu, tulosten julkaisu ja varasijatäyttö korkeakoulujen yhteishaussa. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä korkeakoulutiimiin

Lisätiedot

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja

Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Datan analysointi ja visualisointi Teollisen internetin työpaja Jouni Tervonen, Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti 14.3.2016 Johdanto Tavoite yhdessä määritellä miten data-analytiikkaa voi auttaa

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi Release Notes 6.0 Release Notesit näytetään suoraan ja automaattisesti tässä ikkunassa. Kun olette lukeneet seuraavat Release Notesit, ruksittakaa alhaalta valintaruutu Olen lukenut ja ymmärrän. Linkit

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

TalentCentralin käyttöasetukset

TalentCentralin käyttöasetukset TalentCentralin käyttöasetukset Sisällys: TalentCentralin käyttöasetukset Käyttäjäroolit Ohjeita TalentCentral-alustan organisointiin Käyttäjän luominen ja hallinta Käyttäjäryhmän luominen Projektin tunnisteiden

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit.

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. K: Miten lisään aktiviteetin? V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

KURSSI-ILMOITTAUTUMISTEN PRIORISOINTIOHJE OPISKELIJOILLE 1.1 versio

KURSSI-ILMOITTAUTUMISTEN PRIORISOINTIOHJE OPISKELIJOILLE 1.1 versio KURSSI-ILMOITTAUTUMISTEN PRIORISOINTIOHJE OPISKELIJOILLE 1.1 versio Kielikeskuksen kurssi-ilmoittautumisissa käytetään priorisointia, opintojaksojen asettamista tärkeysjärjestykseen. Priorisoinnin tavoitteena

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

Mitä raportit ja tilastot kertovat?

Mitä raportit ja tilastot kertovat? Mitä raportit ja tilastot kertovat? 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Mitä tietoja raportissa voi kerätä?... 3 2 Raportissa tarkasteltavat käyttäjät... 4 3 Raportissa esillä olevat asiat... 5

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Ring-koulutus. Sauvon Kunta

Ring-koulutus. Sauvon Kunta Ring-koulutus Sauvon Kunta Perusasiat Kaikki puhelinliikenne on matkapuhelinverkossa Matkapuhelinnumero Yritysnumero Alanumero (4xxx) Puheposti toimii numerossa 777 (Ulkonumero: +358 2 474 4177) Oletusasetukset

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ PEGASOS POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ ROKOTUKSEN TILASTOINTI IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUT PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUT KOTIHOIDON TYÖASEMAN KAUTTA ROKOTUKSEN TILASTOINTI

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kanta-asiakastoiminnallisuudet

Kanta-asiakastoiminnallisuudet Kanta-asiakastoiminnallisuudet Elisa Kassa palvelun avulla asiakkaan tunnistaminen, ostokäyttäytymisen seuranta ja asiakaskohtainen raportointi on helppoa. Asiakkuuteen on mahdollista liittää kassalla

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot