MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011"

Transkriptio

1 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011 MUCissa TAPAHTUU - YLIOPISTOKESKUS PÄIVITTÄÄ STRATEGIANSA - KUVATALKOILLA VAALITAAN KULTTUURIPERINTÖÄ - ETELÄ-SAVON LÄHIRUOKAOPPAAN TOINEN PAINOS ILMESTYY KESÄ-HEINÄKUUSSA - YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS TULI TUTUKSI MIKKELISSÄ: PÄÄOSASSA OVAT IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI - RURALIA-INSTITUUTTI ON MUKANA SUUNNITTELEMASSA UUTTA KOULUTUSOHJELMAA LÄNSI-BALKANIN MAIHIN - VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUTTA KARTOITETAAN LOMA- ASUNTOMESSUILLA MÄNTYHARJUSSA PIENYRITYSKESKUS MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ POHJOISMAIDEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN VÄ- LISTÄ INNOVAATIOYHTEISTYÖTÄ - PURSIALASSA DIGITOITIIN ENNÄTYSMÄÄRÄ AINEISTOA TULEVAISUUDEN RAHOITUS EPÄVARMA - RURALIA-INSTITUUTTI JA LUOMU MUKANA MIKKELIN MESSUILLA - LUOVA KOHTAAMISPAIKKA HERÄTTELI MIETTIMÄÄN TULEVAISUUSVISIOITA MIKKELISSÄ: MIELIKUVITUS LUO TULEVAISUUTTA - KESKI- JA ITÄ-EUROOPAN METSÄTIETOPALVELU -HANKKEESSA TUTUSTUTAAN SEURAA- VAKSI ROMANIAN METSÄSEKTORIIN TAPAHTUMIA - SUOMEN ENSIMMÄINEN OSUUSTOIMINTAKONFERENSSI JÄRJESTETÄÄN MIKKELISSÄ KOULUTUSTA - ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE VALMIUKSIA YRITYKSEN SISÄISEN KEHITTÄMISTYÖN JOHTA- MISEEN - BIZNES PO-RUSSKI VIE VENÄJÄLLE LUENTOJA - KE klo 16:30 18:00 SEUTUKAUPUNKI HENKILÖSTÖUUTISIA HYVÄÄ KESÄÄ!

2 YLIOPISTOKESKUS PÄIVITTÄÄ STRATEGIANSA Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmä päätti tammikuussa yliopistokeskuksen strategian päivittämisestä. Strategiapäivityksen on tarkoitus ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja emoyliopistojen strategiat. Suurin muutos on yliopistojen oikeudellisen aseman muuttuminen. Yliopistolain muutoksen myötä yliopistoista tuli joko julkisoikeudellisia laitoksia tai yksityisoikeudellisia säätiöitä eivätkä ne enää ole enää valtion virastoja. Strategian päivitys aloitettiin Mikkelin yliopistokeskuksen neuvottelukunnan kokouksessa maaliskuussa, jonka jälkeen näkemyksiä on kuultu yksiköiden ja yliopistojen johdolta. Strategialuonnos esitellään yliopistokeskuksen ohjausryhmälle syyskuun lopussa ja yliopistokeskuksen neuvottelukunta kommentoi strategiaa lokakuussa. - Keskusteluissa on tullut selvästi esille yliopistokeskuksen rooli emoyliopistojen ja alueen välillä. Yliopistot asettavat omat tavoitteensa alueella toimiville yksiköille ja päättävät toiminnasta Mikkelissä. Yliopistokeskus kokoaa toimijat yhteen. Strategiatyön pohjaksi käydyissä keskusteluissa yliopistojen sitoutumisessa Mikkeliin ei ole ollut epäselvää. Lähtökohdat ovat hyvät, mutta tässä vaiheessa ei tiedetä miten uuden hallitusohjelman yliopistojen rahoitusleikkaukset vaikuttavat aluetoimintoihin, toteaa yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen. - Hallitusohjelmassa on maininta yliopistokeskuksien toimintamahdollisuuksien turvaamisesta. Toivottavasti uusi hallitus huomioi tämän tukemalla yliopistojen toimintaa alueilla. Hallitusohjelmassa useampaan kertaan mainittuihin puhtaaseen veteen, bioenergiaan ja luomuun on Mikkelissä vahvaa osaamista, toteaa Malinen. Lisätietoja: Pääsihteeri Matti Malinen, puh , KUVATALKOILLA VAALITAAN KULTTUURIPERINTÖÄ Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksessa alkaa syksyllä 2011 Kuvatalkoot -projekti, jossa kehitetään sosiaalisen metadatan tuotantovälineet ja toimintamalli, jonka avulla tehostetaan digitointitoimintaa ja parannetaan digitoidun aineiston laatua, käytettävyyttä sekä aineistoon suoritettavien tiedonhakujen tarkkuutta. Lisäksi luodaan edellytyksiä kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden ihmisten aktiivisen osallistumisen edistämiseen. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa digitointiprosessista irrotettavissa olevat tehtävät hajautetaan Internetin välityksellä ja henkilöt voivat suorittaa niitä paikasta ja kelloajasta riippumatta. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama (ESR/Vipuvoimaa EU:lta) hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Minna Kaukonen puh , ETELÄ-SAVON LÄHIRUOKAOPPAAN TOINEN PAINOS ILMESTYY KESÄ-HEINÄKUUSSA Erinomaista Etelä-Savosta -opas on kuluttajille suunnattu infopaketti Etelä-Savon alueen lähiruokatarjonnasta. Oppaan toinen tarkistettu painos ilmestyy kesä-heinäkuun vaihteessa ja sitä tulee jakoon lähiruokayrityksissä, matkailukohteissa sekä liikenteen solmukohdissa. Opas sisältää lähiruokayrityksien yhteystiedot, tuotetiedot, palvelut, aukioloajat ja ajo-ohjeet. Oppaan tekemisestä on kantanut päävastuun Elintarvikeosaamiskeskus Ekoneum ry. Työ on tehty Ruraliainstituutissa ja sen rahoittaa Mikkelin Seutu. 2

3 Ekoneum ry:n toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki esittelee oppaan Mikkelin Messut tapahtuman yhteydessä Mikkelin jäähallissa Opas on luettavissa myös verkossa osoitteessa Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki, puh , YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS TULI TUTUKSI MIKKELISSÄ: PÄÄOSASSA OVAT IHMISEN JA YMPÄRIS- TÖN HYVINVOINTI Yhteiskunnallinen yrittäjyys ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia liiketoiminnan keinoin. Kuntien ulkoistaessa omaa palvelutuotantoaan yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen kohdistuu paljon odotuksia. Pienyrityskeskuksen professorit ja tutkijat ovat jo pitkään herätelleet keskustelua yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Mikkelissä toukokuun lopulla järjestetyssä teemaseminaarissa esiteltiin toimivia käytäntöjä. - Yhteiskunnallisia yrityksiä on kolmea eri tyyppiä: kansalaisjärjestölähtöisiä, kuntalähtöisiä ja uuden talouden yrityksiä. Esimerkiksi kansalaisjärjestölähtöisissä yrityksissä palvelujen tai tuotteiden tuottaminen on usein eriytetty yhdistystoiminnasta omaksi yritykseksi. Uuden talouden yrityksissä taas on usein voimakas eettinen arvoperusta, toimitusjohtaja, yhteiskunnallisen yritystoiminnan asiantuntija, Jaana Merenmies kuvaa. Merenmiehen johtama Syfo Oy on analysoinut yhteiskunnallisia yrityksiä ja huomannut, että niissä painottuvat muun muassa ekologisuus, yhteiskunnallisuus, kannattavuus, yhteisöllisyys, avoimuus, sosiaaliset innovaatiot ja työhyvinvointi. - Yhteiskunnallinen yritys on onnistunut, kun sen ansiosta jonkun tilanne on parempi, hyödyt toiminnasta ovat suuremmat kuin panokset, yritys tietää tämän ja muutkin ymmärtävät, miksi näin on. Mitä paremmin yhteiskunnallisten yritysten yhteiskunnalliset vaikutukset kyetään ymmärtämään, sitä merkityksellisemmäksi niiden arvo kasvaa. Ruralia-instituutissa osuustoiminnan professorina pitkään toiminut Tapani Köppä muistutti omassa kommenttipuheenvuorossaan, että yhteiskunnallisilla yrityksillä on selkeästi tärkeä lisäarvo monien palvelujen järjestämisessä, mikä mahdollisuus on otettava ilolla huomioon. Yhteiskunnalliset yritykset uusi tapa yrittää? tilaisuus oli osa NYT Nuoren yrittäjyyden tuki - hanketta, jota osarahoittaa Etelä-Savon ELY-keskuksen työvoimaosasto. Hanke tukee alkuvaiheen yrittäjiä järjestämällä yrittäjyyskoulutuksia. Toiminnassa ovat tiiviisti mukana Etelä-Savon TE-toimistot, uusyrityskeskukset, kunnalliset elinkeinopoliittiset toimijat ja yrittäjäjärjestöt. Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen yrittäjyysohjelmista: Koulutuspäällikkö Marja Närhi, puh , RURALIA-INSTITUUTTI ON MUKANA SUUNNITTELEMASSA UUTTA KOULUTUSOHJELMAA LÄNSI-BALKANIN MAIHIN Helsingin yliopisto ja Ruralia-instituutti ovat mukana suunnittelemassa uutta maaseudun kehittämisen koulutusohjelmaa Albaniaan, Bosnia-Hertsegovinaan, Makedoniaan ja Serbiaan. Professori Pirjo Siiskonen kertoo, että erikoistumisohjelma (30 op) ja täydennyskoulutus sovelletaan paikallisiin oloihin, mutta niiden sisällöissä ja rakenteessa on hyödynnetty mm. Ruralia-instituutin aiemmin Suomen oloihin kehittämiä koulutuskokonaisuuksia ja sisältöjä. Koulutusohjelman suunnitteluun on osallistunut yliopistoja Albaniasta, Bosniasta, Serbiasta sekä Makedoniasta. Helsingin yliopiston lisäksi muista EU maista suunnitteluun ovat osallistuneet Wageningenin yliopisto Hollannista, University of Life Sciences Prahasta 3

4 ja Readingin yliopisto Englannista. Koulutusohjelmaa suunnitelleet professorit ja muut asiantuntijat vierailevat kussakin mukana olevassa maassa. Suomessa ryhmä vieraili kesäkuussa ja Ruralia-instituutissa Mikkelissä vieraat tutustuivat maaseutualan yliopistolliseen opetukseen ja perehtyivät Suomen maaseutupolitiikkaan, maaseudun kehittämiseen ja yritystoimintaan maaseudulla. Erityiskiinnostuksen kohteena vierailla oli Ruralia-instituutin toimintamalli, missä tutkimus, kehittämishanketoiminta, yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus maaseudun kehittämisessä toimivat vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä. Tarkoituksena on tukea ko. maiden yliopistollisen maaseutuopetuksen kehittämistä ja erikoistumisohjelman rakentamista sekä edistää maaseudun yritystoiminnan kehittymistä Balkanin maissa. Kehittämistoimet toteutetaan Tempus IV-hankkeessa, joka alkoi vuonna 2010 ja joka päättyy vuonna Hanketta hallinnoi Readingin yliopisto Englannista. Suomesta hankkeen asiantuntijoina toimivat professori Harri Westermarck Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta ja professori Pirjo Siiskonen Ruralia-instituutista. Lisätietoja: Johtaja, professori Pirjo Siiskonen, puh , VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUTTA KARTOITETAAN LOMA-ASUNTOMESSUILLA MÄNTYHARJUSSA Vapaa-ajan asumisen muuttuessa palvelujen merkitys tulee yhä tärkeämmäksi. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kartoittaa vapaa-ajan asukkaiden palvelujen saavutettavuutta Loma-asuntomessuilla Mäntyharjussa. Haastattelujen ja kyselyn perusteella halutaan selvittää sekä vapaa-ajan asukkailta että yrittäjiltä, miten palvelut ovat saavutettavissa (esim. palvelujen sijainti, aukiolot, sijainti, tiedottaminen ja valikoima). Kyselyn avulla saatavia tietoja käytetään taustatietona syksyllä järjestettävässä Palvelufoorumissa, jossa kehitetään vapaa-ajan asukkaiden palveluja yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistyönä. Palvelukartoituksen ja foorumin rahoittaa Mikkelin Seutu. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Manu Rantanen, puh , PIENYRITYSKESKUS MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ POHJOISMAIDEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN VÄLISTÄ INNOVAA- TIOYHTEISTYÖTÄ The Emerging Innovation in the Northern Europe on Nordenin ja Nordregion ohjelma, jossa vahvistetaan Pohjoismaiden ja Venäjän välistä yhteistyötä, osaamista ja verkostoja, vaihdetaan kokemuksia, luodaan uusia kontakteja ja edistetään yritys- ja investointitoimintaa. Ohjelmassa perustettiin syyskuussa 2010 työryhmä, johon Pienyrityskeskuksesta kutsuttiin mukaan Itämeren alueen kansainvälistymisprojektien asiantuntijana Anne-Marie Salmi sekä hautomotoiminnan asiantuntijana Marika Paakkala. Työryhmässä oli osallistujia Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta sekä laaja edustus Luoteis- Venäjältä (Pietari, Leningrad oblast, Murmansk, Pihkova, Petroskoi ja Kaliningrad). Ensimmäinen tapaaminen järjestettiinkin Pietarin Innovaatiofoorumin yhteydessä syyskuussa Lenexpossa pidetty suurtapahtuma antoi hyvän kuvan Venäjän innovaatiotoiminnasta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Pienyrityskeskus on työryhmän työskentelyn aikana tehnyt uuden luovien alojen hanke-aloitteen Moskovan EU-Delegaatioon ja osallistunut partnerina Itämeren alueen Interreg IV B hankekonsortioon kasvuyrittäjyyden edistämiseksi. Jatkossa Norden tulee kehittämään ohjelmaa ja työryhmätyöskentelyä sekä jakamaan innovaatioteeman erilaisiin osa-alueisiin. Ohjelman vaikutuksesta Norden käynnistää vuoden 4

5 2011 aikana kaksi uutta projektia, toisen Green Growth konspetin kehittämiseksi ja toisen Health Economics alalle. Lisätietoja: Projektipäällikkö Anne-Marie Salmi, puh , PURSIALASSA DIGITOITIIN ENNÄTYSMÄÄRÄ AINEISTOA TULEVAISUUDEN RAHOITUS EPÄVARMA Mikkelin Pursialassa sijaitsevassa Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksessa on vuoden aikana muutettu aineistoa digitaaliseen muotoon enemmän kuin koskaan ennen. Noin 2,5 miljoonaa aikakauslehden sivua ja noin 3000 tuhoutumisvaarassa olevaa C-kasettia on digitoitu ja pelastettu näin käytettäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä elvytysrahalla palkatut uudet työntekijät mahdollistivat suuret digitointimäärät. Syksyllä 2010 Digitointi- ja konservointikeskuksessa aloitti varojen turvin 36 uutta henkilöä digitointitehtävissä, mikä kaksinkertaisti tuotannon normaalimääriin verrattuna. Digitoinnin lisäksi määrärahoja on käytetty Kansalliskirjastossa myös Helsingissä muun muassa luettelointityöhön, joka tukee digitointia ja aineiston käyttöä. Digitoitu tekijänoikeusvapaa aineisto tulee kaikkien käytettäväksi Kansalliskirjaston verkkopalveluun osoitteeseen Materiaali, joka on vielä tekijänoikeussuojan alaista, on käytettävissä tietokoneilla Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön elvytysvaroilla toteutetut digitointihankkeet päättyvät kesäkuun lopussa, jolloin lisätyövoima poistuu Kansalliskirjastosta. Digitoinnin esimies ja tietojärjestelmäpäällikkö Pekka Lampinen toivoo, ettei digitointi olisi vain yksittäisten määrärahojen varassa. Kansalliskirjastossa toivotaan, että digitoinnin rahoitus vakinaistettaisiin. Näin varmistettaisiin kallisarvoisten aineistojen säilyvyys ja helppo käyttö kenelle vain. Lisätietoja: Tietojärjestelmäpäällikkö Pekka Lampinen, puh , ja suunnittelija Hanna Arpiainen, puh , RURALIA-INSTITUUTTI JA LUOMU MUKANA MIKKELIN MESSUILLA Ruralia-instituutti ja luomu ovat mukana Mikkelin Messuilla Mikkelin jäähallilla sekä näytteilleasettajana että luentojen ja tietoiskujen pitäjänä. Professori Pirjo Siiskosen luennon aiheena on Lisää luomututkimusta - millaista, miten ja miksi? ja Elintarvikeosaamiskeskus Ekoneumin toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki esittelee Erinomaista Etelä-Savosta -lähiruokaoppaan tuoreen painoksen. Lisätietoa: Tiedottaja Anne Hytönen, puh , LUOVA KOHTAAMISPAIKKA HERÄTTELI MIETTIMÄÄN TULEVAISUUSVISIOITA MIKKELISSÄ: MIELIKUVITUS LUO TULEVAISUUTTA Pienyrityskeskuksessa mietittiin tulevaisuusvisioita ja kannustettiin kiinnittämään huomiota ympäristöön ja sen erilaisiin signaaleihin. Valtakunnallisen hankkeen projektijohtaja Silja Suntola kertoi verkostomaisesta toimintatavasta, joka antaa luovien alojen yrittäjille mahdollisuuden saada tietoa ja kertoa omasta kehitystyöstään. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua koti- ja ulkomailla ja sen kautta voi kuulla 5

6 toimivista käytännöistä. Sekä valtakunnallinen että alueellinen hanke toimittavat uutiskirjeitä ja tiedottavat sivuillaan alan kuulumisista. Futuristi, KTT Elina Hiltunen muistutti, että uudet pinnan alla muhivat asiat ja ajatukset voivat muuttua kannattavaksi liiketoiminnaksi. - Kannattaa ennakoida eli miettiä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Seuraavaksi on syytä innovoida eli tehdä itse tulevaisuutta. Kolmanneksi on tärkeää kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa. Heikot signaalit ovat usein merkki muutoksesta, josta saattaa syntyä trendi tai maailmanlaajuinen megatrendi. Heikoille signaaleille kannattaa pitää silmät avoinna, vaikka usein niistä puhuminen voikin saada muissa hilpeyttä aikaan. Pienyrityskeskus koordinoi valtakunnallista Luova Suomi -hanketta ja sen kylkeen Etelä-Savo on saanut oman alueellisen hankkeen, joka madaltaa maakunnan luovien alojen yrittäjien matkaa Pietarin markkinoille. - Ensi vuonna järjestämme valtakunnallisen Luovan Suomen kanssa Venäjä-yhteistyöstä tapahtuman. Hankkeessa on meneillään on myös Venäjään liittyvää soveltavaa tutkimusta, sillä MAMK selvittää parhaillaan, minkälaisia tukipalveluja Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneet luovien alojen yrittäjät kaipaavat, projektipäällikkö Kaija Villman kuvasi hankkeen antia eteläsavolaisille. Syksylle on suunnitteilla rahoittajatahojen kanssa erillinen Venäjä-työpaja ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa mietitään uudenlaista valmennusta liiketoimintaideoiden kehittämiseen. Syksyllä jatkuvat myös te lat ja yritysten sparraukset. Luova Kohtaamispaikka -tilaisuus oli osa Luovien alojen yrittäjyys Etelä-Savon vahvuudeksi -hanketta ja Luova Suomi Etelä-Savossa -hanketta, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELYkeskus. Lisätietoja: Projektipäällikkö Kaija Villman, puh ja verkossa: KESKI- JA ITÄ-EUROOPAN METSÄTIETOPALVELU -HANKKEESSA TUTUSTUTAAN SEURAAVAKSI ROMANIAN METSÄSEKTORIIN Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus järjestää syksyllä 2011 itäsuomalaisille metsä-, metsäteknologia-, bioenergia-, ja puualan yrityksille sekä muille alan toimijoille koulutustilaisuuden metsäsektorin liiketoimintamahdollisuuksista Romaniassa ja verkostoitumismatkan Romaniaan Matkalle ilmoittautuville yrityksille etsitään etukäteen toiveiden mukaan potentiaalisia romanialaisia yrityskontakteja. Lisätietoja: Tutkija Sinikka Mynttinen, puh , 6

7 TAPAHTUMIA SUOMEN ENSIMMÄINEN OSUUSTOIMINTAKONFERENSSI JÄRJESTETÄÄN MIKKELISSÄ Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n vuosittainen osuustoiminnan tutkimuskonferenssi järjestetään Mikkelissä Konferenssi kokoaa yhteen osuustoiminnan tutkijoita, asiantuntijoita, käytännön toimijoita ja osuustoiminnallisesta toimintatavasta kiinnostuneita eri puolilta maailmaa. Tämä kansainvälinen tutkimuskonferenssi järjestetään nyt ensi kertaa Suomessa. Konferenssilla on suuri merkitys osuustoimintaa koskevan tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi sekä Suomessa että muualla maailmassa. Konferenssi on suunnattu osuustoiminnan tutkijoille, jotka edustavat eri tieteenaloja sekä myös niille eri toimialoja edustaville asiantuntijoille ja käytännön toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimustiedon hyödyntämisestä. Konferenssin tarkoituksena on rohkaista tutkijoita ja osuustoiminnallisia yrityksiä aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä herättää kiinnostusta osuustoiminnan soveltamismahdollisuuksiin uusilla tehtäväalueilla. Konferenssin teemana on osuustoiminnan uudet mahdollisuudet. Teeman valinnalla halutaan tuoda esiin osuustoiminnan merkitystä kasvavien sosioekonomisten haasteiden ratkaisukeinona, monimuotoisuutta ja soveltuvuutta erilaisiin tarkoituksiin. Konferenssi on avoin eri tieteenaloja edustaville osuustoiminnan tutkijoille, tutkimustiedon hyödyntämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille ja kaikille käytännön toimijoille. Mikaelissa ja Mikkelin yliopistokeskuksen kampuksella järjestettävä konferenssi on hyvä lähtölaukaus YK:n kansainväliselle osuustoimintavuodelle Mikkeliin odotetaan noin kahtasataa osallistujaa. Konferenssin sponsoreina toimivat Pellervo-seura ja S-ryhmä, Osuuskauppa Suur-Savo ja Suur-Savon osuuspankki, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Mikkelin ja Tampereen kaupungit, Mikkelin yliopistokeskus, Suomen yhteiskunnallisten yritysten liitto FinSERN sekä Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ, puh , professori Pirjo Siiskonen, puh , professori Tapani Köppä, puh , sekä viestintäsuunnittelija Sirpa Taskinen, puh , KOULUTUSTA ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE VALMIUKSIA YRITYKSEN SISÄISEN KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMISEEN Uudistuva johtajuus hankkeen tarkoituksena on antaa esimiehille ja johdolle valmiuksia yrityksen sisäisen kehittämistyön johtamiseen luvun työyhteisöt edellyttävät johdolta uusia valmentavan johtamisen työmenetelmiä, joiden avulla esimiehet ja johto pystyvät innostamaan henkilöstön oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen osana arjen työtä. Henkilöstön ja johdon yhteinen sitoutuminen kehittämiseen lisää yrityksen sisällä joustavuutta ja muutosvalmiutta. Tarkoitus on, että koko työyhteisö oppii. Tavoitteena on, että osallistavan johtamiskulttuurin avulla parannetaan yritysten kilpailukykyä ja tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on yhteisellä asialla -tyyppisen ajattelun syntyminen yritysten toimintakulttuuriin, jossa kehittäminen nähdään mahdollisuutena ei uhkana. Lisätietoa: 7

8 BIZNES PO-RUSSKI VIE VENÄJÄLLE Huhtikuussa alkanut Biznes po-russki -hanke tarjoaa eteläsavolaisille ja itäsuomalaisille pk-yrityksille, yrittäjille sekä yritysten johdolle että henkilöstölle väylän ottaa tuntumaa Venäjän-kauppaan olipa siitä aiempaa kokemusta tai ei. Mukaan toivomme yrityksiä, jotka haluavat kehittää ja lisätä omaa toimintaansa Venäjän suuntaan. Mukaan mahtuu myös julkisen sektorin toimijoita, joilla on tarvetta Venäjä-osaamiselle tai sillä suunnalla jo yhteistyökumppanuuksia, hankkeen projektipäällikkö Merja Ryökäs Pienyrityskeskuksesta korostaa. Hanke jakaa ajantasaista tietoa, järjestää tilaisuuksia verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti, lisää osallistujien Venäjän-kauppaan liittyviä valmiuksia ja osaamista, auttaa tehostamaan markkinointia ja asiakashankintaa sekä syventämään venäjän kielen ja kulttuurin osaamista. Mukaan pääsee jo elokuussa, kun venäjän kielen tehokurssi starttaa Venäjän toimintakulttuurin tuntemisesta kilpailuetua! -koulutus järjestetään Markkinointi- ja myyntikoulutus alkaa Pietariin suunnataan venäjän intensiivikurssille ja matchmaking-verkostoitumistapahtumaan Venäjä on mahdollisuuksien maa. Siihen me uskomme vahvasti, Ryökäs innostaa. Biznes po-russki -hankkeen toteuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun saakka, ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELYkeskus. Lisätietoja: Projektipäällikkö Merja Ryökäs, puh , LUENTOJA ke klo 16:30 18:00 SEUTUKAUPUNKI MIKKELI Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5 HENKILÖSTÖUUTISIA TkK Tuuli Laitinen on aloittanut tutkimusapulaisena bioenergian tutkimusryhmässä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikössä LUT Savossa MsC Paul Barker Manchester Metropolitan Universitystä aloittaa vierailevana tutkijana ASTRaL- tutkimusryhmässä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikössä LUT Savossa 8

9 MUCINOITA TOIMITUS: Päätoimittaja: Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toimitus: Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Toiminnassa painottuvat luontoon ja ympäristöön liittyvien osaamisalojen yhdistäminen tekniikkaan ja yrittäjyyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. OSAAMISALAT Aluekehitys ja maaseutuosaaminen Bioenergia Digitointi Elintarvikeala Luomutuotanto Materiaalitekniikka Osuustoiminta Ympäristötekniikka Yrittäjyys- ja liiketoiminta TUNNUSLUVUT LYHYESTI Kokonaisrahoitus 18,7 M Henkilökuntaa 227 Kandidaattiopiskelijoita 247 Opiskelijoita 5176 Professuureja 7 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEEN KUULUVAT HELSINGIN YLIOPISTO Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Pienyrityskeskus International business -kandidaattiohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Savo ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ 9

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkeli University Consortium www.muc.fi Yliopistokeskukset osa kansallista korkeakoulujärjestelmää OPM:n perustamia vuonna 2004 Toimivat kuudella paikkakunnalla Kokoavat yhteen yliopistotoiminnot maakunnissa,

Lisätiedot

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Päivän ohjelma 10.00 10.15 Tervetuloa seminaariin Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi hankkeen toiminnan esittely Projektipäällikkö Tytti Klén, Helsingin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Mikkelin yliopistokeskus Sisältö MUC lyhyesti 3 Pääsihteerin katsaus 4 Vuoden kohokohtia 5, 6 Graafeja 7, 8 Tapahtumia 10 Studia Generalia -luennot 11 Yhteystiedot 12 2 MUC lyhyesti Mikkelin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2011 1 1) JOHDANTO Viestintäsuunnitelmassa määritellään Mikkelin yliopistokeskuksen viestinnän peruslinjat ja painopisteet, joiden avulla tuetaan Mikkelin

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012 Tervetuloa! OHJELMA 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Johtaja Risto Ravattinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2011

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2011 30.03.2011 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2011 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLA TAPAHTUMARIKAS KEVÄT - TKT, KTT TARJA CRONBERG SELVITTÄÄ LUOMUINSTITUUTIN EDELLYTYKSIÄ

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2012

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 4/2012 www.muc.fi UUTISIA - MIKKELI ISÄNNÖI MAAILMAN TIEDETOIMITTAJIEN POST TOURIA KESÄKUUSSA 2013 - AALTO-YLIOPISTON OPISKELIJAT AUTTAVAT ETELÄSAVOLAISIA

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 4 Graafeja 6 8 MUC 9 Yhteystiedot 2 2 Pääsihteerin katsaus Yt, yt ja yt. Siinä loppuvuoden kolme näkyvintä asiaa.

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS. Toimintakertomus 2010 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2010 Sisältö Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 5 Mikkelin yliopistokeskus 6 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 11 Opetus 17 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

10.04.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012

10.04.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012 10.04.2012 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2012 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - MIKKELIN TIEDEPÄIVÄSSÄ 19.4.2012 TARTUTAAN ROHKEASTI SEUDUN HAASTEISIIN - ENNÄTYSMÄÄRÄ HAKIJOITA INTERNATIONAL

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI

KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI KEHITTYVÄ JA KASVAVA MIKKELI Meidän Mikkeli Vetovoimainen vapaa-ajanviettokeskus Meidän Mikkeli on Itä-Suomen kasvukeskus, jossa uudistuva kaupunkikeskusta, vireä maaseutu elinvoimaisine taajamineen, Saimaa

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

10.10.2011 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2011

10.10.2011 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2011 10.10.2011 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2011 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - MIKKELI 2020-LUENTOSARJA ON LUODANNUT MIKKELIN ELINVOIMAN KEHITTÄMISTÄ - PROFESSORI MIKA SILLANPÄÄ ON NIMITETTY

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen

Osuustoimintatutkimuksen eteneminen PELLERVON PÄIVÄ 2007 PELLERVO-SEURAN VUOSIKOKOUS Kokousesitelmä: Osuustoimintatutkimuksen eteneminen KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ESITYKSEN SISÄLTÖ Osuustoimintatutkimuksen

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Co-op Network Studies

Co-op Network Studies Seuraa meitä! www.facebook.com/coopnetworkstudies Osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkko-opinnot Co-op Network Studies Co-op Network Studies (CNS) on yliopistoverkosto, joka tarjoaa opiskelijoille osuustoiminnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET

YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET YHTEISTYÖPAJA HANASAAREN STRATEGISET TAVOITTEET 2017 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖ: POHJOISMAISUUS MUUTOKSESSA Asumme maissa, jotka kuuluvat kaikin tavoin maailman hienoimpiin. Olemme vapaita, onnellisia ja

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 1/2013 www.muc.fi UUTISIA - MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN TUNNUSLUVUISSA KASVUA EDELLISEEN VUOTEEN VERRATTUNA - KANSALLISKIRJASTON DIGITOINTI- JA KONSERVOINTIKESKUKSESSA

Lisätiedot

ICA. Cooperative enterprises build a better world

ICA. Cooperative enterprises build a better world YK:n Kansainvälinen Osuustoimintavuosi 2012 ICA:n maailmanhallituksen jäsen SOK Maine ja vastuullisuus 1 Osuustoimintajärjestöt Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA Pj. Dame Pauline Green Pääjohtaja

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro

Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro Etelä-Savosta kansainvälisille markkinoille kommenttipuheenvuoro Kilpailuetua viennistä ja kansainvälistymisestä Ville Paasonen Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa Miktech Oy MISSIO: Miktech tuottaa

Lisätiedot

Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op)

Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op) Osaaminen lentoon. Asiantuntijasta pedagogiksi - Valmennusohjelma (20 op) Lähtökohtana on asiakas- ja ihmislähtöinen prosessi, jossa matkaan lähdetään luovan osaamisen tunnistamisesta ja ohjaamisesta kannustavalla,

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016

Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankeen esittely 1.1.2015 31.12.2016 Hankkeen perustiedot Nimi: Luomuinstituutin jalkauttaminen Kesto: 1.1.2015 31.12.2016 Kokonaisrahoitus: 472 500 EAKR 60 % (maakuntaliitto)

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

ROIHU Uutta yrittäjyyttä, kasvua ja kansainvälisyyttä Etelä-Savosta hanke

ROIHU Uutta yrittäjyyttä, kasvua ja kansainvälisyyttä Etelä-Savosta hanke ROIHU Uutta yrittäjyyttä, kasvua ja kansainvälisyyttä Etelä-Savosta hanke Hankkeen perustiedot: ROIHU ROIHU Uutta yrittäjyyttä, kasvua ja kansainvälisyyttä Etelä- Savosta hanke Koko Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

Talouden seuraava aalto on biotalous

Talouden seuraava aalto on biotalous Agrobiotalouden innovaatioyhteisö 28.1.2016 Ari Sivula Projektipäällikkö Talouden seuraava aalto on biotalous 50 % enemmän ruokaa Väestön kasvun vuoksi 2030 maailmassa tarvitaan: 30 % enemmän vettä 45

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS

MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUS Toimintakertomus 2011 Mikkelin yliopistokeskus 1 Toimintakertomus 2011 Sisältö Katsaus vuoteen 2011 5 Mikkelin yliopistokeskus 7 Yliopistokeskuksen painopistealat ja yksiköt 13

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 29.9.2010 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 3/2010 www.muc.fi MUCissa TAPAHTUU - Digitointiseminaari keräsi alan huiput Mikkelin yliopistokeskukseen - Professori Diana Phillips innoissaan opetusjaksostaan

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Osuustoiminnan lahjoitusprofessuuri

Osuustoiminnan lahjoitusprofessuuri Osuustoiminnan lahjoitusprofessuuri Perusteet ja tavoitteet Tiedotustilaisuus 22.1.2013 Suomi osuustoiminnallisin Maailmassa osuuskuntien jäsenyyksiä miljardi - työllistävät 100 miljoonaa ihmistä - 300

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Yliopistokeskus. Tori täynnä lähiruokaa s.4 -LEHTI 2011 2012. Korualan yritys haluaa kasvaa s.10 YLIOPISTOKESKUSLEHTI 2011 2012 1

Yliopistokeskus. Tori täynnä lähiruokaa s.4 -LEHTI 2011 2012. Korualan yritys haluaa kasvaa s.10 YLIOPISTOKESKUSLEHTI 2011 2012 1 Yliopistokeskus -LEHTI 2011 2012 Tori täynnä lähiruokaa s.4 Opiskelijat ideoivat markkinointia s.4 Korualan yritys haluaa kasvaa s.10 YLIOPISTOKESKUSLEHTI 2011 2012 1 Bioenergia Etelä- Savon ykköstuote

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 5 Graafeja 6 8 Tapahtumia 9 0 Studia Generalia -luennot Yhteystiedot Pääsihteerin katsaus Vuosi oli Mikkelissä hieman

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Ohjelma 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet

Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Ympäristö ja yrittäjyys -signaalisessio Kestävän liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Yritysfuturologi, KTT Tarja Meristö FuturesLab CoFi, Laurea Lohja 13.3.2013 Sparrausfoorum III Motto: Maailman pelastamisesta

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/103/05.12.01/2017 Etelä-Suomi 11.5.2017 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 21.9.2017

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma

Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma Keski-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Sykettä Suomen sydämestä Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus 12.2.2015 Sivu 2 Maaseudun kehittämisen perusperiaatteet Keski- Suomessa

Lisätiedot

IT S HAPPENING HERE.

IT S HAPPENING HERE. IT S HAPPENING HERE. Uusi kasvo Greenreality-viestintään Aloitin 6.3.2017 Lappeenrannan kaupungin elinkeinopoliittisena viestintäasiantuntijana. Yhtenä tehtävänä on koordinoida Greenreality-brändin viestintää

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritys Mahdollistava ohjelmapolitiikka ja innovatiiviset käytännöt - Ison-Britannian kokemukset 13.5.2011 Oulu Anne Bland Social Business International Oy 1 Globaali liike 2 Britannian

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Kyselytutkimuksen tuloksia Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRITYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017

Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Työhyvinvoinnin koulutukset 2017 Osallistu Elon työhyvinvointiaiheisiin koulutuksiin. Voit osallistua yksittäisille kursseille tai suorittaa työhyvinvoinnin superosaajan opintokokonaisuuden. Kaikki koulutukset

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2010

MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2010 21.6.2010 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2010 www.muc.fi SISÄLLYS - Mikkelin yliopistokeskuksella toimelias alkuvuosi - Mikkelistä Suomen Florida? - Osuustoiminta tekee väkevän paluun

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

OPISKELIJAMETROPOLI-HANKE: opiskelija-asumisen asiantuntijatapaaminen

OPISKELIJAMETROPOLI-HANKE: opiskelija-asumisen asiantuntijatapaaminen Tervetuloa! OPISKELIJAMETROPOLI-HANKE: opiskelija-asumisen asiantuntijatapaaminen keskiviikkona 3. maaliskuuta 2010 Helsingin kaupungintalolla AAMUPÄIVÄN OHJELMA 9.00 avaus ja hankkeen esittelyä 9.20 osallistujien

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

A GRID. Aalto Innovation Scout projekti. TEKES Innovation scout -jamboree, Finding Paths -tilaisuus, Turku

A GRID. Aalto Innovation Scout projekti. TEKES Innovation scout -jamboree, Finding Paths -tilaisuus, Turku A GRID Aalto Innovation Scout projekti TEKES Innovation scout -jamboree, Finding Paths -tilaisuus, 18.01.2017 Turku Marika Paakkala Aalto Start-Up Center Aalto yliopisto Uudenlaisen Aalto Start Up Center

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot