MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011"

Transkriptio

1 MUCinoita Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote 2/2011 MUCissa TAPAHTUU - YLIOPISTOKESKUS PÄIVITTÄÄ STRATEGIANSA - KUVATALKOILLA VAALITAAN KULTTUURIPERINTÖÄ - ETELÄ-SAVON LÄHIRUOKAOPPAAN TOINEN PAINOS ILMESTYY KESÄ-HEINÄKUUSSA - YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS TULI TUTUKSI MIKKELISSÄ: PÄÄOSASSA OVAT IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI - RURALIA-INSTITUUTTI ON MUKANA SUUNNITTELEMASSA UUTTA KOULUTUSOHJELMAA LÄNSI-BALKANIN MAIHIN - VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUTTA KARTOITETAAN LOMA- ASUNTOMESSUILLA MÄNTYHARJUSSA PIENYRITYSKESKUS MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ POHJOISMAIDEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN VÄ- LISTÄ INNOVAATIOYHTEISTYÖTÄ - PURSIALASSA DIGITOITIIN ENNÄTYSMÄÄRÄ AINEISTOA TULEVAISUUDEN RAHOITUS EPÄVARMA - RURALIA-INSTITUUTTI JA LUOMU MUKANA MIKKELIN MESSUILLA - LUOVA KOHTAAMISPAIKKA HERÄTTELI MIETTIMÄÄN TULEVAISUUSVISIOITA MIKKELISSÄ: MIELIKUVITUS LUO TULEVAISUUTTA - KESKI- JA ITÄ-EUROOPAN METSÄTIETOPALVELU -HANKKEESSA TUTUSTUTAAN SEURAA- VAKSI ROMANIAN METSÄSEKTORIIN TAPAHTUMIA - SUOMEN ENSIMMÄINEN OSUUSTOIMINTAKONFERENSSI JÄRJESTETÄÄN MIKKELISSÄ KOULUTUSTA - ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE VALMIUKSIA YRITYKSEN SISÄISEN KEHITTÄMISTYÖN JOHTA- MISEEN - BIZNES PO-RUSSKI VIE VENÄJÄLLE LUENTOJA - KE klo 16:30 18:00 SEUTUKAUPUNKI HENKILÖSTÖUUTISIA HYVÄÄ KESÄÄ!

2 YLIOPISTOKESKUS PÄIVITTÄÄ STRATEGIANSA Mikkelin yliopistokeskuksen ohjausryhmä päätti tammikuussa yliopistokeskuksen strategian päivittämisestä. Strategiapäivityksen on tarkoitus ottaa huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja emoyliopistojen strategiat. Suurin muutos on yliopistojen oikeudellisen aseman muuttuminen. Yliopistolain muutoksen myötä yliopistoista tuli joko julkisoikeudellisia laitoksia tai yksityisoikeudellisia säätiöitä eivätkä ne enää ole enää valtion virastoja. Strategian päivitys aloitettiin Mikkelin yliopistokeskuksen neuvottelukunnan kokouksessa maaliskuussa, jonka jälkeen näkemyksiä on kuultu yksiköiden ja yliopistojen johdolta. Strategialuonnos esitellään yliopistokeskuksen ohjausryhmälle syyskuun lopussa ja yliopistokeskuksen neuvottelukunta kommentoi strategiaa lokakuussa. - Keskusteluissa on tullut selvästi esille yliopistokeskuksen rooli emoyliopistojen ja alueen välillä. Yliopistot asettavat omat tavoitteensa alueella toimiville yksiköille ja päättävät toiminnasta Mikkelissä. Yliopistokeskus kokoaa toimijat yhteen. Strategiatyön pohjaksi käydyissä keskusteluissa yliopistojen sitoutumisessa Mikkeliin ei ole ollut epäselvää. Lähtökohdat ovat hyvät, mutta tässä vaiheessa ei tiedetä miten uuden hallitusohjelman yliopistojen rahoitusleikkaukset vaikuttavat aluetoimintoihin, toteaa yliopistokeskuksen pääsihteeri Matti Malinen. - Hallitusohjelmassa on maininta yliopistokeskuksien toimintamahdollisuuksien turvaamisesta. Toivottavasti uusi hallitus huomioi tämän tukemalla yliopistojen toimintaa alueilla. Hallitusohjelmassa useampaan kertaan mainittuihin puhtaaseen veteen, bioenergiaan ja luomuun on Mikkelissä vahvaa osaamista, toteaa Malinen. Lisätietoja: Pääsihteeri Matti Malinen, puh , KUVATALKOILLA VAALITAAN KULTTUURIPERINTÖÄ Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksessa alkaa syksyllä 2011 Kuvatalkoot -projekti, jossa kehitetään sosiaalisen metadatan tuotantovälineet ja toimintamalli, jonka avulla tehostetaan digitointitoimintaa ja parannetaan digitoidun aineiston laatua, käytettävyyttä sekä aineistoon suoritettavien tiedonhakujen tarkkuutta. Lisäksi luodaan edellytyksiä kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden ihmisten aktiivisen osallistumisen edistämiseen. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa digitointiprosessista irrotettavissa olevat tehtävät hajautetaan Internetin välityksellä ja henkilöt voivat suorittaa niitä paikasta ja kelloajasta riippumatta. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama (ESR/Vipuvoimaa EU:lta) hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Minna Kaukonen puh , ETELÄ-SAVON LÄHIRUOKAOPPAAN TOINEN PAINOS ILMESTYY KESÄ-HEINÄKUUSSA Erinomaista Etelä-Savosta -opas on kuluttajille suunnattu infopaketti Etelä-Savon alueen lähiruokatarjonnasta. Oppaan toinen tarkistettu painos ilmestyy kesä-heinäkuun vaihteessa ja sitä tulee jakoon lähiruokayrityksissä, matkailukohteissa sekä liikenteen solmukohdissa. Opas sisältää lähiruokayrityksien yhteystiedot, tuotetiedot, palvelut, aukioloajat ja ajo-ohjeet. Oppaan tekemisestä on kantanut päävastuun Elintarvikeosaamiskeskus Ekoneum ry. Työ on tehty Ruraliainstituutissa ja sen rahoittaa Mikkelin Seutu. 2

3 Ekoneum ry:n toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki esittelee oppaan Mikkelin Messut tapahtuman yhteydessä Mikkelin jäähallissa Opas on luettavissa myös verkossa osoitteessa Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki, puh , YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS TULI TUTUKSI MIKKELISSÄ: PÄÄOSASSA OVAT IHMISEN JA YMPÄRIS- TÖN HYVINVOINTI Yhteiskunnallinen yrittäjyys ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia liiketoiminnan keinoin. Kuntien ulkoistaessa omaa palvelutuotantoaan yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen kohdistuu paljon odotuksia. Pienyrityskeskuksen professorit ja tutkijat ovat jo pitkään herätelleet keskustelua yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Mikkelissä toukokuun lopulla järjestetyssä teemaseminaarissa esiteltiin toimivia käytäntöjä. - Yhteiskunnallisia yrityksiä on kolmea eri tyyppiä: kansalaisjärjestölähtöisiä, kuntalähtöisiä ja uuden talouden yrityksiä. Esimerkiksi kansalaisjärjestölähtöisissä yrityksissä palvelujen tai tuotteiden tuottaminen on usein eriytetty yhdistystoiminnasta omaksi yritykseksi. Uuden talouden yrityksissä taas on usein voimakas eettinen arvoperusta, toimitusjohtaja, yhteiskunnallisen yritystoiminnan asiantuntija, Jaana Merenmies kuvaa. Merenmiehen johtama Syfo Oy on analysoinut yhteiskunnallisia yrityksiä ja huomannut, että niissä painottuvat muun muassa ekologisuus, yhteiskunnallisuus, kannattavuus, yhteisöllisyys, avoimuus, sosiaaliset innovaatiot ja työhyvinvointi. - Yhteiskunnallinen yritys on onnistunut, kun sen ansiosta jonkun tilanne on parempi, hyödyt toiminnasta ovat suuremmat kuin panokset, yritys tietää tämän ja muutkin ymmärtävät, miksi näin on. Mitä paremmin yhteiskunnallisten yritysten yhteiskunnalliset vaikutukset kyetään ymmärtämään, sitä merkityksellisemmäksi niiden arvo kasvaa. Ruralia-instituutissa osuustoiminnan professorina pitkään toiminut Tapani Köppä muistutti omassa kommenttipuheenvuorossaan, että yhteiskunnallisilla yrityksillä on selkeästi tärkeä lisäarvo monien palvelujen järjestämisessä, mikä mahdollisuus on otettava ilolla huomioon. Yhteiskunnalliset yritykset uusi tapa yrittää? tilaisuus oli osa NYT Nuoren yrittäjyyden tuki - hanketta, jota osarahoittaa Etelä-Savon ELY-keskuksen työvoimaosasto. Hanke tukee alkuvaiheen yrittäjiä järjestämällä yrittäjyyskoulutuksia. Toiminnassa ovat tiiviisti mukana Etelä-Savon TE-toimistot, uusyrityskeskukset, kunnalliset elinkeinopoliittiset toimijat ja yrittäjäjärjestöt. Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen yrittäjyysohjelmista: Koulutuspäällikkö Marja Närhi, puh , RURALIA-INSTITUUTTI ON MUKANA SUUNNITTELEMASSA UUTTA KOULUTUSOHJELMAA LÄNSI-BALKANIN MAIHIN Helsingin yliopisto ja Ruralia-instituutti ovat mukana suunnittelemassa uutta maaseudun kehittämisen koulutusohjelmaa Albaniaan, Bosnia-Hertsegovinaan, Makedoniaan ja Serbiaan. Professori Pirjo Siiskonen kertoo, että erikoistumisohjelma (30 op) ja täydennyskoulutus sovelletaan paikallisiin oloihin, mutta niiden sisällöissä ja rakenteessa on hyödynnetty mm. Ruralia-instituutin aiemmin Suomen oloihin kehittämiä koulutuskokonaisuuksia ja sisältöjä. Koulutusohjelman suunnitteluun on osallistunut yliopistoja Albaniasta, Bosniasta, Serbiasta sekä Makedoniasta. Helsingin yliopiston lisäksi muista EU maista suunnitteluun ovat osallistuneet Wageningenin yliopisto Hollannista, University of Life Sciences Prahasta 3

4 ja Readingin yliopisto Englannista. Koulutusohjelmaa suunnitelleet professorit ja muut asiantuntijat vierailevat kussakin mukana olevassa maassa. Suomessa ryhmä vieraili kesäkuussa ja Ruralia-instituutissa Mikkelissä vieraat tutustuivat maaseutualan yliopistolliseen opetukseen ja perehtyivät Suomen maaseutupolitiikkaan, maaseudun kehittämiseen ja yritystoimintaan maaseudulla. Erityiskiinnostuksen kohteena vierailla oli Ruralia-instituutin toimintamalli, missä tutkimus, kehittämishanketoiminta, yliopisto-opetus ja täydennyskoulutus maaseudun kehittämisessä toimivat vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä. Tarkoituksena on tukea ko. maiden yliopistollisen maaseutuopetuksen kehittämistä ja erikoistumisohjelman rakentamista sekä edistää maaseudun yritystoiminnan kehittymistä Balkanin maissa. Kehittämistoimet toteutetaan Tempus IV-hankkeessa, joka alkoi vuonna 2010 ja joka päättyy vuonna Hanketta hallinnoi Readingin yliopisto Englannista. Suomesta hankkeen asiantuntijoina toimivat professori Harri Westermarck Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta ja professori Pirjo Siiskonen Ruralia-instituutista. Lisätietoja: Johtaja, professori Pirjo Siiskonen, puh , VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUTTA KARTOITETAAN LOMA-ASUNTOMESSUILLA MÄNTYHARJUSSA Vapaa-ajan asumisen muuttuessa palvelujen merkitys tulee yhä tärkeämmäksi. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kartoittaa vapaa-ajan asukkaiden palvelujen saavutettavuutta Loma-asuntomessuilla Mäntyharjussa. Haastattelujen ja kyselyn perusteella halutaan selvittää sekä vapaa-ajan asukkailta että yrittäjiltä, miten palvelut ovat saavutettavissa (esim. palvelujen sijainti, aukiolot, sijainti, tiedottaminen ja valikoima). Kyselyn avulla saatavia tietoja käytetään taustatietona syksyllä järjestettävässä Palvelufoorumissa, jossa kehitetään vapaa-ajan asukkaiden palveluja yrittäjien ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistyönä. Palvelukartoituksen ja foorumin rahoittaa Mikkelin Seutu. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Manu Rantanen, puh , PIENYRITYSKESKUS MUKANA KEHITTÄMÄSSÄ POHJOISMAIDEN JA LUOTEIS-VENÄJÄN VÄLISTÄ INNOVAA- TIOYHTEISTYÖTÄ The Emerging Innovation in the Northern Europe on Nordenin ja Nordregion ohjelma, jossa vahvistetaan Pohjoismaiden ja Venäjän välistä yhteistyötä, osaamista ja verkostoja, vaihdetaan kokemuksia, luodaan uusia kontakteja ja edistetään yritys- ja investointitoimintaa. Ohjelmassa perustettiin syyskuussa 2010 työryhmä, johon Pienyrityskeskuksesta kutsuttiin mukaan Itämeren alueen kansainvälistymisprojektien asiantuntijana Anne-Marie Salmi sekä hautomotoiminnan asiantuntijana Marika Paakkala. Työryhmässä oli osallistujia Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta sekä laaja edustus Luoteis- Venäjältä (Pietari, Leningrad oblast, Murmansk, Pihkova, Petroskoi ja Kaliningrad). Ensimmäinen tapaaminen järjestettiinkin Pietarin Innovaatiofoorumin yhteydessä syyskuussa Lenexpossa pidetty suurtapahtuma antoi hyvän kuvan Venäjän innovaatiotoiminnasta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Pienyrityskeskus on työryhmän työskentelyn aikana tehnyt uuden luovien alojen hanke-aloitteen Moskovan EU-Delegaatioon ja osallistunut partnerina Itämeren alueen Interreg IV B hankekonsortioon kasvuyrittäjyyden edistämiseksi. Jatkossa Norden tulee kehittämään ohjelmaa ja työryhmätyöskentelyä sekä jakamaan innovaatioteeman erilaisiin osa-alueisiin. Ohjelman vaikutuksesta Norden käynnistää vuoden 4

5 2011 aikana kaksi uutta projektia, toisen Green Growth konspetin kehittämiseksi ja toisen Health Economics alalle. Lisätietoja: Projektipäällikkö Anne-Marie Salmi, puh , PURSIALASSA DIGITOITIIN ENNÄTYSMÄÄRÄ AINEISTOA TULEVAISUUDEN RAHOITUS EPÄVARMA Mikkelin Pursialassa sijaitsevassa Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksessa on vuoden aikana muutettu aineistoa digitaaliseen muotoon enemmän kuin koskaan ennen. Noin 2,5 miljoonaa aikakauslehden sivua ja noin 3000 tuhoutumisvaarassa olevaa C-kasettia on digitoitu ja pelastettu näin käytettäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä elvytysrahalla palkatut uudet työntekijät mahdollistivat suuret digitointimäärät. Syksyllä 2010 Digitointi- ja konservointikeskuksessa aloitti varojen turvin 36 uutta henkilöä digitointitehtävissä, mikä kaksinkertaisti tuotannon normaalimääriin verrattuna. Digitoinnin lisäksi määrärahoja on käytetty Kansalliskirjastossa myös Helsingissä muun muassa luettelointityöhön, joka tukee digitointia ja aineiston käyttöä. Digitoitu tekijänoikeusvapaa aineisto tulee kaikkien käytettäväksi Kansalliskirjaston verkkopalveluun osoitteeseen Materiaali, joka on vielä tekijänoikeussuojan alaista, on käytettävissä tietokoneilla Kansalliskirjastossa ja muissa vapaakappalekirjastoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön elvytysvaroilla toteutetut digitointihankkeet päättyvät kesäkuun lopussa, jolloin lisätyövoima poistuu Kansalliskirjastosta. Digitoinnin esimies ja tietojärjestelmäpäällikkö Pekka Lampinen toivoo, ettei digitointi olisi vain yksittäisten määrärahojen varassa. Kansalliskirjastossa toivotaan, että digitoinnin rahoitus vakinaistettaisiin. Näin varmistettaisiin kallisarvoisten aineistojen säilyvyys ja helppo käyttö kenelle vain. Lisätietoja: Tietojärjestelmäpäällikkö Pekka Lampinen, puh , ja suunnittelija Hanna Arpiainen, puh , RURALIA-INSTITUUTTI JA LUOMU MUKANA MIKKELIN MESSUILLA Ruralia-instituutti ja luomu ovat mukana Mikkelin Messuilla Mikkelin jäähallilla sekä näytteilleasettajana että luentojen ja tietoiskujen pitäjänä. Professori Pirjo Siiskosen luennon aiheena on Lisää luomututkimusta - millaista, miten ja miksi? ja Elintarvikeosaamiskeskus Ekoneumin toiminnanjohtaja Sari Mäkinen-Hankamäki esittelee Erinomaista Etelä-Savosta -lähiruokaoppaan tuoreen painoksen. Lisätietoa: Tiedottaja Anne Hytönen, puh , LUOVA KOHTAAMISPAIKKA HERÄTTELI MIETTIMÄÄN TULEVAISUUSVISIOITA MIKKELISSÄ: MIELIKUVITUS LUO TULEVAISUUTTA Pienyrityskeskuksessa mietittiin tulevaisuusvisioita ja kannustettiin kiinnittämään huomiota ympäristöön ja sen erilaisiin signaaleihin. Valtakunnallisen hankkeen projektijohtaja Silja Suntola kertoi verkostomaisesta toimintatavasta, joka antaa luovien alojen yrittäjille mahdollisuuden saada tietoa ja kertoa omasta kehitystyöstään. Toiminta tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua koti- ja ulkomailla ja sen kautta voi kuulla 5

6 toimivista käytännöistä. Sekä valtakunnallinen että alueellinen hanke toimittavat uutiskirjeitä ja tiedottavat sivuillaan alan kuulumisista. Futuristi, KTT Elina Hiltunen muistutti, että uudet pinnan alla muhivat asiat ja ajatukset voivat muuttua kannattavaksi liiketoiminnaksi. - Kannattaa ennakoida eli miettiä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Seuraavaksi on syytä innovoida eli tehdä itse tulevaisuutta. Kolmanneksi on tärkeää kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa. Heikot signaalit ovat usein merkki muutoksesta, josta saattaa syntyä trendi tai maailmanlaajuinen megatrendi. Heikoille signaaleille kannattaa pitää silmät avoinna, vaikka usein niistä puhuminen voikin saada muissa hilpeyttä aikaan. Pienyrityskeskus koordinoi valtakunnallista Luova Suomi -hanketta ja sen kylkeen Etelä-Savo on saanut oman alueellisen hankkeen, joka madaltaa maakunnan luovien alojen yrittäjien matkaa Pietarin markkinoille. - Ensi vuonna järjestämme valtakunnallisen Luovan Suomen kanssa Venäjä-yhteistyöstä tapahtuman. Hankkeessa on meneillään on myös Venäjään liittyvää soveltavaa tutkimusta, sillä MAMK selvittää parhaillaan, minkälaisia tukipalveluja Venäjä-yhteistyöstä kiinnostuneet luovien alojen yrittäjät kaipaavat, projektipäällikkö Kaija Villman kuvasi hankkeen antia eteläsavolaisille. Syksylle on suunnitteilla rahoittajatahojen kanssa erillinen Venäjä-työpaja ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa mietitään uudenlaista valmennusta liiketoimintaideoiden kehittämiseen. Syksyllä jatkuvat myös te lat ja yritysten sparraukset. Luova Kohtaamispaikka -tilaisuus oli osa Luovien alojen yrittäjyys Etelä-Savon vahvuudeksi -hanketta ja Luova Suomi Etelä-Savossa -hanketta, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELYkeskus. Lisätietoja: Projektipäällikkö Kaija Villman, puh ja verkossa: KESKI- JA ITÄ-EUROOPAN METSÄTIETOPALVELU -HANKKEESSA TUTUSTUTAAN SEURAAVAKSI ROMANIAN METSÄSEKTORIIN Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus järjestää syksyllä 2011 itäsuomalaisille metsä-, metsäteknologia-, bioenergia-, ja puualan yrityksille sekä muille alan toimijoille koulutustilaisuuden metsäsektorin liiketoimintamahdollisuuksista Romaniassa ja verkostoitumismatkan Romaniaan Matkalle ilmoittautuville yrityksille etsitään etukäteen toiveiden mukaan potentiaalisia romanialaisia yrityskontakteja. Lisätietoja: Tutkija Sinikka Mynttinen, puh , 6

7 TAPAHTUMIA SUOMEN ENSIMMÄINEN OSUUSTOIMINTAKONFERENSSI JÄRJESTETÄÄN MIKKELISSÄ Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n vuosittainen osuustoiminnan tutkimuskonferenssi järjestetään Mikkelissä Konferenssi kokoaa yhteen osuustoiminnan tutkijoita, asiantuntijoita, käytännön toimijoita ja osuustoiminnallisesta toimintatavasta kiinnostuneita eri puolilta maailmaa. Tämä kansainvälinen tutkimuskonferenssi järjestetään nyt ensi kertaa Suomessa. Konferenssilla on suuri merkitys osuustoimintaa koskevan tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi sekä Suomessa että muualla maailmassa. Konferenssi on suunnattu osuustoiminnan tutkijoille, jotka edustavat eri tieteenaloja sekä myös niille eri toimialoja edustaville asiantuntijoille ja käytännön toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimustiedon hyödyntämisestä. Konferenssin tarkoituksena on rohkaista tutkijoita ja osuustoiminnallisia yrityksiä aktiiviseen vuorovaikutukseen sekä herättää kiinnostusta osuustoiminnan soveltamismahdollisuuksiin uusilla tehtäväalueilla. Konferenssin teemana on osuustoiminnan uudet mahdollisuudet. Teeman valinnalla halutaan tuoda esiin osuustoiminnan merkitystä kasvavien sosioekonomisten haasteiden ratkaisukeinona, monimuotoisuutta ja soveltuvuutta erilaisiin tarkoituksiin. Konferenssi on avoin eri tieteenaloja edustaville osuustoiminnan tutkijoille, tutkimustiedon hyödyntämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille ja kaikille käytännön toimijoille. Mikaelissa ja Mikkelin yliopistokeskuksen kampuksella järjestettävä konferenssi on hyvä lähtölaukaus YK:n kansainväliselle osuustoimintavuodelle Mikkeliin odotetaan noin kahtasataa osallistujaa. Konferenssin sponsoreina toimivat Pellervo-seura ja S-ryhmä, Osuuskauppa Suur-Savo ja Suur-Savon osuuspankki, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Mikkelin ja Tampereen kaupungit, Mikkelin yliopistokeskus, Suomen yhteiskunnallisten yritysten liitto FinSERN sekä Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ, puh , professori Pirjo Siiskonen, puh , professori Tapani Köppä, puh , sekä viestintäsuunnittelija Sirpa Taskinen, puh , KOULUTUSTA ESIMIEHILLE JA JOHDOLLE VALMIUKSIA YRITYKSEN SISÄISEN KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMISEEN Uudistuva johtajuus hankkeen tarkoituksena on antaa esimiehille ja johdolle valmiuksia yrityksen sisäisen kehittämistyön johtamiseen luvun työyhteisöt edellyttävät johdolta uusia valmentavan johtamisen työmenetelmiä, joiden avulla esimiehet ja johto pystyvät innostamaan henkilöstön oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen osana arjen työtä. Henkilöstön ja johdon yhteinen sitoutuminen kehittämiseen lisää yrityksen sisällä joustavuutta ja muutosvalmiutta. Tarkoitus on, että koko työyhteisö oppii. Tavoitteena on, että osallistavan johtamiskulttuurin avulla parannetaan yritysten kilpailukykyä ja tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Tavoitteena on yhteisellä asialla -tyyppisen ajattelun syntyminen yritysten toimintakulttuuriin, jossa kehittäminen nähdään mahdollisuutena ei uhkana. Lisätietoa: 7

8 BIZNES PO-RUSSKI VIE VENÄJÄLLE Huhtikuussa alkanut Biznes po-russki -hanke tarjoaa eteläsavolaisille ja itäsuomalaisille pk-yrityksille, yrittäjille sekä yritysten johdolle että henkilöstölle väylän ottaa tuntumaa Venäjän-kauppaan olipa siitä aiempaa kokemusta tai ei. Mukaan toivomme yrityksiä, jotka haluavat kehittää ja lisätä omaa toimintaansa Venäjän suuntaan. Mukaan mahtuu myös julkisen sektorin toimijoita, joilla on tarvetta Venäjä-osaamiselle tai sillä suunnalla jo yhteistyökumppanuuksia, hankkeen projektipäällikkö Merja Ryökäs Pienyrityskeskuksesta korostaa. Hanke jakaa ajantasaista tietoa, järjestää tilaisuuksia verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti, lisää osallistujien Venäjän-kauppaan liittyviä valmiuksia ja osaamista, auttaa tehostamaan markkinointia ja asiakashankintaa sekä syventämään venäjän kielen ja kulttuurin osaamista. Mukaan pääsee jo elokuussa, kun venäjän kielen tehokurssi starttaa Venäjän toimintakulttuurin tuntemisesta kilpailuetua! -koulutus järjestetään Markkinointi- ja myyntikoulutus alkaa Pietariin suunnataan venäjän intensiivikurssille ja matchmaking-verkostoitumistapahtumaan Venäjä on mahdollisuuksien maa. Siihen me uskomme vahvasti, Ryökäs innostaa. Biznes po-russki -hankkeen toteuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun saakka, ja sitä rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELYkeskus. Lisätietoja: Projektipäällikkö Merja Ryökäs, puh , LUENTOJA ke klo 16:30 18:00 SEUTUKAUPUNKI MIKKELI Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5 HENKILÖSTÖUUTISIA TkK Tuuli Laitinen on aloittanut tutkimusapulaisena bioenergian tutkimusryhmässä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikössä LUT Savossa MsC Paul Barker Manchester Metropolitan Universitystä aloittaa vierailevana tutkijana ASTRaL- tutkimusryhmässä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mikkelin yksikössä LUT Savossa 8

9 MUCINOITA TOIMITUS: Päätoimittaja: Matti Malinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toimitus: Sirpa Taskinen, Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö, puh , Toiminta perustuu tieteelliseen tutkimukseen, yliopisto-opetukseen ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Toiminnassa painottuvat luontoon ja ympäristöön liittyvien osaamisalojen yhdistäminen tekniikkaan ja yrittäjyyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. OSAAMISALAT Aluekehitys ja maaseutuosaaminen Bioenergia Digitointi Elintarvikeala Luomutuotanto Materiaalitekniikka Osuustoiminta Ympäristötekniikka Yrittäjyys- ja liiketoiminta TUNNUSLUVUT LYHYESTI Kokonaisrahoitus 18,7 M Henkilökuntaa 227 Kandidaattiopiskelijoita 247 Opiskelijoita 5176 Professuureja 7 MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEEN KUULUVAT HELSINGIN YLIOPISTO Ruralia-instituutti Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Pienyrityskeskus International business -kandidaattiohjelma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Savo ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ 9

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 tilannekatsaus valtakunnallista hankkeista ja koordinaatiohankkeista Maa ja metsätalousministeriö Valtakunnalliset maaseudun kehittämishankkeet Tavoitteena

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin yliopistokeskus Mikkelin yliopistokeskus TOIMINTAKERTOMUS Sisältö Pääsihteerin katsaus Vuoden kohokohtia 4 Graafeja 6 8 MUC 9 Yhteystiedot 2 2 Pääsihteerin katsaus Yt, yt ja yt. Siinä loppuvuoden kolme näkyvintä asiaa.

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Osuustoiminnan lahjoitusprofessuuri

Osuustoiminnan lahjoitusprofessuuri Osuustoiminnan lahjoitusprofessuuri Perusteet ja tavoitteet Tiedotustilaisuus 22.1.2013 Suomi osuustoiminnallisin Maailmassa osuuskuntien jäsenyyksiä miljardi - työllistävät 100 miljoonaa ihmistä - 300

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007

Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Henkilöstön työkyky ja yrityksen menestyminen vuosina 1997 2007 Kyselytutkimuksen tuloksia Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi tapaaminen 13.2.2009 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA YRITYKSEN MENESTYMINEN VUOSINA

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

VALMENTAVA JOHTAMINEN

VALMENTAVA JOHTAMINEN KUTSU ESAVI/10961/2016 Etelä-Suomi 8.12.2016 Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämään valmennukseen torstaina 9.3.2017 klo 8.45

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyön suunnittelusta Työkalupakki mallin esittelysivu esittelysivu Mihin asioihin tulisi ottaa kantaa Sisältö Muutoksen johtaminen Nykytila Toimenpiteet Suunnan Organisoituminen aloittaminen Rakenne Seuranta ja Strategia ja

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen!

Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! Kansallinen StarT-hanke 2016 2018 Startti Suomen hyvään tulevaisuuteen! StarTin keskiössä ovat Taitavat lapset ja nuoret Suomen Tulevaisuuden Tekijät Jokainen voi olla Tähti www.luma.fi/start Päätavoitteena

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto

Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta. Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Rahoittajan näkökulma KATKI-hankkeesta Soile Juuti, ohjelmapäällikkö Pohjois-Savon liitto Kansainvälisen TKI-rahoitusosaamisen nostaminen (KATKI) Rahoitus: Kustannukset yht. 260 806, mistä EAKR-tuki: 182

Lisätiedot

Botnia-Atlantica

Botnia-Atlantica Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Rahoitustaulukko (EUR) Toimintalinjat EU 60 % Kansallinen

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito

Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Tavoitteena innovatiivinen insinöörin ammattitaito Insinöörikoulutuksen foorumi 2012 TkT Olli Mertanen ja KTT Liisa Kairisto-Mertanen Innovaatiopedagogiikan avulla pyritään tuottamaan ammattitaitoa, joka

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Osaaminen työllistää

Osaaminen työllistää Osaaminen työllistää Kuopion seudulla on yhteensä yli 50 000 työpaikkaa. Savilahden ympäristössä on työpaikkoja seuraavasti: KYS: 4200 Teknian yritysryväs 2300 Kuopion yliopisto 1700 Sektoritutkimuslaitokset

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII /

KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / KUNTATYÖRYHMÄKIRJE VIII / 2009 13.3.2009 Sisällysluettelo Ajankohtaista hankkeessa keväällä 2009 1. ARVO - koulutus 2. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluihin liittyvien matalan kynnyksen toimintamallien

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Hämeen työttömyyden kehitys jatkuu viiden vuoden takaisella tasolla

Hämeen työttömyyden kehitys jatkuu viiden vuoden takaisella tasolla Hämeen ELY-keskus tiedottaa LOKAKUUN TYÖLLISYYSKATSAUS Julkaistavissa 23.11.2010 klo 9.00 Hämeen työttömyyden kehitys jatkuu viiden vuoden takaisella tasolla Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden vertais- ja itsearviointimallit Anne-Mari Ikola 19.5.2016 Taustaa Vuonna 2007 pääkaupunkiseudulla kehitettiin nuorisotyön avointen nuorteniltojen auditointi- ja itsearviointimalli

Lisätiedot