Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen"

Transkriptio

1 Taloyhtiön turvallisuusjohtaminen Porvoo Kristel Pynnönen, lakimies Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry

2 Sisältö - Avainturvallisuus - Valvontakamerat - Talvikunnossapidon erityiskysymyksiä Suomen Kiinteistöliitto ry

3 Avainturvallisuus

4 Avainturvallisuus Yleisavainta ja asukkaiden luovuttamia avaimia säilytettävä yhtiössä huolellisesti ja turvallisesti FK Avainturvallisuusohje 2010 Syytä nimetä erikseen avainturvallisuudesta vastaava henkilö Kaikista avainten luovutuksista ja palautuksista pidettävä kirjaa (kuittaukset) Luovutetaan vain kuhunkin käyttötarkoitukseen vaadittava avain Korjaushankkeet: urakoitsijalle luovuttavat välttämättömät avaimet kuittausta vastaan ja huolehdittava palautuksesta Ovenavausta pyytävän henkilöllisyys ja oikeus päästä huoneistoon on varmistettava (asukasluettelo)

5 Yleisavain Lukitusta suunniteltaessa harkittava tarvitaanko sarjoitusta yleisavaimelle Isommissa kiinteistöissä yleisavainsarjat pyrittävä jakamaan Tekniset tilat (teletilat), asuinhuoneistot, liikehuoneistot eri sarjoihin Yleisavainta ei saa käyttää normaalina jokapäiväisenä käyttöavaimena Kiinteistöjen avainsäilöissä (putkilukot) vain teknisten tilojen avaimia, ei koskaan yleisavainta Esim. teletilojen lukitus toteutettu siten, että putkilukosta löytyy vain reittiavain ko. tiloihin

6 Huoneiston avaimen luovuttaminen yhtiölle Asunto-osakeyhtiölaissa ei määräyksiä Luovutus yhtiölle suositeltavaa Luovutettuja avaimia säilytettävä huolellisesti, avainten suojaus (koodaus) FK Kassakaappiohje Vrt. osakkaan muutostyöoikeus huoneiston ulko-oven lukitus Ilmoitus yhtiölle ennen työn tekemistä Uudelleensarjoitus, turvalukko, turvaketju

7 Lukkojen korjaus- ja kunnossapitovastuu Ulko-ovien lukot: yhtiö Yhteistilojen lukot: yhtiö Huoneistojen ulko-oven lukot: yhtiö Osakkaan itsensä asentama lisälukko, esim. turvalukko: osakas

8 Pääsy huoneistoon (AOYL 8:1) Yhtiön edustajalla oikeus, kun tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapito-/muutostyötä tai niiden valvomista varten Käynti huoneiston haltijalle sopivana aikana, ellei työn kiireellisyys tai laatu estä Poliisilta virka-apua, jos pääsy kielletään Hätätilanteet, viranomaiset

9 Turun HO nro 1127 Osakas oli asentanut turvalukon, mutta ei ollut antanut yhtiölle avainta Osakas lähti lomalle, jonka aikana poliisiviranomaiset joutuivat murtamaan oven, koska oli syytä epäillä, että huoneistossa voisi olla kuollut henkilö Osakas vastasi oven korjauskustannuksista

10 Rakennukseen pääsy Järjestyslaki 8 Rakennuksen omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, että kerrostalossa on näkyvässä paikassa yhteystiedot talonmiehestä, isännöitsijästä tai muusta henkilöstä, jonka avulla poliisi-, pelastus- tai sosiaali- ja terveydenhoitoviranomainen tai haastemies voi viipymättä ja korvauksetta päästä rakennukseen. Järjestyslaki 16 Tahallisesta laiminlyönnistä voi saada sakot järjestysrikkomuksesta

11 Vakuutusturva Sarjoituskulut voidaan korvata välittömästi uhkaavan vaaran torjuntana Ongelma: milloin uhkaava vaara käsillä? Vastuuvakuutuksista: Hukkaajan vakuutuksesta muiden kuin hänen omien tilojensa lukot Esinevakuutuksista: Kiinteistövakuutuksista talon varastojen ja ulko-ovien lukot Kotivakuutuksista huoneistojen lukot

12 Valvontakamerat taloyhtiöön? Suomen Kiinteistöliitto ry

13 Kameravalvonta Oikeudettomasti tapahtuva salakatselu rangaistavaa (RL 24 luku) teknisellä laitteella katseleminen ja kuvaaminen jos tarkkailtavalta suostumus, ei oikeudetonta Kotirauhan suojaamat paikat: koti ja sen välitön ympäristö (asunnot) loma-asunnot muut asumiseen tarkoitetut tilat (hotellihuone, teltta, asuntovaunu, asuttava alus)

14 Kotirauhan piirissä Kotirauhan suojaamia paikkoja: Asuintalojen porraskäytävät Osakashallinnassa olevat piha-alueet Pukeutumistiloja, wc-tiloja, saunoja ja vastaavia paikkoja suojataan kuten kotirauhan piiriin kuuluvia alueita EI kotirauhan piirissä: kerrostalojen piha-alueet tai katu-alueet, parkkipaikat, roskakatokset

15 Julkisrauhan piirissä Julkisrauhan piiriin kuuluvat alueet: virastot liikehuoneistot toimistot kokoustilat muut vastaavat tilat ko. tilojen aidatut piha-alueet

16 Tarvitaanko kameravalvontaan suostumus? Kotirauhan piirissä: Henkilökohtainen suostumus tarvitaan, yhtiökokouspäätös ei riitä Julkisrauhan piirissä: Kameravalvonta on sallittua paikoilla, joihin yleisöllä on vapaa pääsy (esim. kadut, torit, kaupat, pankit) Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste laadittava ja oltava tarkkailtavien saatavilla Kameravalvontaopas 2010 (Poliisihallitus)

17 Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiön porraskäytävä Kaikkien asukkaiden suostumus + ilmoitus tallentavasta kameravalvonnasta ulko-oveen Kamera suunnataan kohti ulko-ovea, ei porraskäytävään Taloyhtiön piha-alue Enemmistöpäätös yhtiökokouksessa + ilmoitus näkyville Rivitalon ei osakashallinnassa oleva takapiha on kotirauhan piirissä ko. asukkaan suostumus tarvitaan Kiinteistön varastot, vintti- ja kellaritilat Enemmistöpäätös + ilmoitus

18 Päätös kameravalvonnasta ja muun turvallisuuspalvelun hankinnasta Enemmistöpäätös pääsääntönä Yli puolet annetuista äänistä (AOYL 6:26) Kustannukset vastikeperusteen mukaan Pohdittava lisäksi, että vastikerahoitteisen uudistuksen edellytykset täyttyvät (AOYL 6:31) Onko ajankohdan tavanmukaista tasoa Toteutuuko yhdenvertaisuus Onhan maksurasitus kohtuullinen Poikkeukselliset kiiretilanteet: hallitus / isännöitsijä

19 TALVIKUNNOSSAPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ Kiinteistönomistajan vastuu oikeuskäytännössä

20 Kiinteistönomistajan vastuu Aikaisemmin perustunut vahingonkorvauslakiin ja oikeuskäytäntöön, nykyisin myös AOYL:in Lisäksi määräyksiä esim. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta Järjestyslaki Maankäyttö- ja rakennuslaki Kuluttajaturvallisuuslaki (leikkivälineet) Yhtiöllä korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön ja rakennuksen turvallisuudesta

21 Kadun talvikunnossapito Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle Tontinomistajan velvollisuutena: Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää Huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja siihen käytetyn kiviaineksen poistamisesta Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle ja sen vierelle kertyneet lumivallit, pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä Tontille johtavan kulkutien kunnossapito Kunta voi ottaa päätöksellään alueen hoidettavaksi, jolloin myös vastuu kunnalla Kokonaan /osittain / potkukelkkailuun varattu (ei torjuta liukkautta)

22 KKO 1997:151 Asunto-osakeyhtiön omistaman talon katolta oli auringon lämmön vaikutuksesta valunut syöksytorvea pitkin jalkakäytävälle vettä, joka oli pakkassään johdosta jäätynyt A oli yöllä noin kello 1 liukastunut jäätyneessä kohdassa ja loukkaantunut Jää sulatettu ja hiekoitettu illalla ja tilanne tarkastettu klo 20

23 KKO 1997:151 yhtiön vastuusta Yhtiölle vahingonkorvausvastuu: Syöksytorvesta valuvan sulaveden jäätyminen pakkasyönä jalkakäytävälle ei ollut ennalta-arvaamatonta Asunto-osakeyhtiö ei ollut näyttänyt, että liukastumista estävän hiekan pysyminen jalkakäytävällä olisi vallinneissa olosuhteissa ollut mahdotonta. Aluetta, joka oli jäätynyt, ei ollut rajattu puomein tai osoitettu muulla varoitusmerkillä.

24 KKO 1997:151 isännöitsijän vastuusta Isännöitsijälle ei rikosoikeudellista, eikä vahingonkorvausvastuuta: Isännöitsijän ei ollut näytetty syyllistyneen liukkauden torjunnan järjestämisessä rikos- tai vahingonkorvausvastuun perustavaan laiminlyöntiin. Liukkauden torjunnasta huolehtiminen oli sovittu talonmiehen tehtäväksi ja hänen suorittamat toimenpiteet viittasivat siihen, että isännöitsijä ei laiminlyönyt puhdistustöiden järjestämistä ja valvontaa.

25 KKO 1995:169 AsOy:n osakkaat hoitivat piha-aluetta talkootyönä A oli aamupäivällä liukastunut ja kaatunut AsOy:n hiekoittamattomalla pihatiellä ja nilkka murtui AsOy oli voinut sopia hiekoituksen suorittamisesta talkoilla ja sopimus sitoi osakas A:ta A ollut sopimassa Sitoutunut noudattamaan järjestelyä Yhtiö ei ollut A:lle vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että asianmukainen hiekoittaminen laiminlyöty

26 Järjestyslaki Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle (5 ) Huolehtiminen Alueen eristäminen, opaste / varoitustaulut, mahdollisuus kiertää alue Vaaratilanteen poistaminen, kuten jään ja lumen hallittu pudottaminen

27 KKO 2007:62 AsOy:n omistamassa rakennuksessa asioinut henkilö sai surmansa jäälohkareen pudottua katolta hänen päähänsä. Kiinteistön hoito oli sopimuksella uskottu huoltoyhtiölle. Lumen ja jään poistamista katolta ei kuitenkaan ollut sisällytetty sopimuksessa lueteltuihin huoltoyhtiön tehtäviin. Kun vastuuta ei tältä osin ollut selvästi siirretty huoltoyhtiölle, AsOy:n tuli huolehtia tarvittaessa katon puhdistamisesta. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin kuolemantuottamuksesta, kun turvallisuusvelvoite oli laiminlyöty.

28 Kuolemantuottamuksesta Kuolemantuottamukseen voidaan tuomita henkilö, joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman. Menettely katsotaan huolimattomaksi, jos henkilö rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (tuottamus). KKO:n ratkaisu kohdistui taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaan, koska hänellä oli tässä yksittäistapauksessa katsottu olevan erityinen vastuuasema.

29 Huolellisuudesta Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset (MRL 166 ). Kiinteistönomistaja vastaa siitä, että katolta putoava lumi, jää, muu esine tai aine ei aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle (Järjestyslaki 5 ). Velvollisuus koskee asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä hallitusta, isännöitsijää tai toimitusjohtajaa.

30 KKO:n perusteluista huomioitavaa Tehtäviä voidaan jakaa tai siirtää sopimuksella huoltoyhtiölle tai muulle taholle, jolla on edellytykset tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Tehtävät on määriteltävä ja kuvattava riittävän tarkasti, että ei jää epäselvyyttä siitä, kenen vastuulla katon lumi- ja jäätilanteen tarkkailu ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen vaaran tai vahingon välttämiseksi ovat. Kiinteistön omistajien edustajien hallituksen, isännöitsijän ja toimitusjohtajan on lisäksi valvottava, että sopijakumppani hoitaa työt asianmukaisesti.

31 Kiinteistön turvallisuudesta huolehtiminen Isännöitsijä ja hallitus keskeisessä roolissa Kiinteistöpalvelusopimukset Tehtävät, velvoitteet, vastuut sovittava selkeästi Huomioitava kiinteistön erityispiirteet ja riskikohdat KP YSE 2007 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot Valvonta Jos huomataan vaaratilanteita ryhdyttävä toimenpiteisiin Puomit, varoituskyltit (koko pihaa ei voi puomittaa, eikä koko talvea voi pitää puomeja) - varotoimet mitoitettava riskin suuruuteen Vakuutukset Lisää tietoa: (talvikunnossapito)

32 KIITOS!

33 Autopaikat, niiden jakaminen ja autopaikan vuokrasopimuksen irtisanominen Taloyhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen jakaminen ja yhdenvertaisuus Suomen Kiinteistöliitto ry

34 Autopaikkojen jakamisesta Autopaikat: pihapaikat, autokatokset ja tallit HUOM! Irtisanomismenettely on erilainen AOYL Ei tarkkaa ohjetta autopaikkojen jakamisesta Jakamisesta tulee kuitenkin noudattaa osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta Maankäyttö- ja rakennuslaki Määräykset autopaikkoja koskien niukat Tontille osoitettujen autopaikkojen tulee olla sille rakennetun rakennuksen asukkaiden ja muiden käyttäjien käytössä

35 Osakkaiden yhdenvertaisuus autopaikkoja jaettaessa Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti samassa asemassa olevia osakkaita ei saa autopaikkoja jaettaessa asettaa toisiinsa nähden eriarvoiseen asemaan. Lisäksi lain esitöissä todettu osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden osalta: Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista on asettaa yhtiön rakennuksessa asuvat ja muut osakkeenomistajat erilaiseen asemaan, jollei erilaisista oikeuksista määrätä yhtiöjärjestyksessä. Esimerkiksi sijoittajaosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen lähtökohtaisesti samanlainen oikeus yhtiön autopaikkoihin kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla on.

36 Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen Autopaikkojen jakoperusteista syytä tehdä päätös yhtiökokouksessa (autopaikkasääntöjen vahvistaminen) Yhdenvertaisuuden mukaisia menettelytapoja: Jonotuslista Osakkaiden halukkuus autopaikkojen saamiseen selvitetään Mikäli halukkaita on enemmän kuin autopaikkoja, voidaan paikat esim. arpoa Tämän jälkeen tehdään jonotuslista, jonka mukaan paikat jaetaan Määräajoin suoritettava arpominen Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista olisi suorittaa arvonta vaikkapa kerran vuodessa ja näin kierrättää autopaikkoja Yhtiön hallinnassa olevaa autopaikkaa ei voi luovuttaa osakkeiden luovutuksen yhteydessä, vaan autopaikka annetaan aina yhtiön kautta

37 Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen - osakkaan vuokralaisen asema AOYL:n esitöiden mukaan olisi yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista asettaa rakennuksessa asuvat ja muut osakkaat erilaiseen asemaan Autopaikat samoilla edellytyksillä ja hinnoilla sekä asuvalle osakkaalle että sijoittajaosakkaan vuokralaiselle HUOM! Ei koske kokonaan ulkopuoliselle vuokrattua paikkaa Jos paikkoja ei riitä kaikille ja muodostetaan jonotuslista, sijoittajaosakkaan vuokralainen, ei osakas, asettuu jonoon Vuokralaisen vaihtuessa uusi vuokralainen asettuu jonoon viimeiseksi, eikä saa hyväkseen edeltäjänsä jonotuspaikkaa

38 Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen - autopaikan tarve Oltava konkreettinen autopaikan tarve, jotta oikeus vaatia autopaikkaa Yhtiön ei tarvitse antaa autopaikkaa, jos henkilöllä ei autoa ja siksi käyttäisi paikkaa vain tilapäisesti Paikat varataan ensisijaisesti talossa asuville (pääasiallinen asuinpaikka talossa) Loma-asuntona käytetyn kakkosasunnon haltijalla ei ole ensisijaista oikeutta autopaikkaan, jos paikkoja ei riitä rakennuksessa vakituisesti asuville tämän yhtiön osakkeenomistajille ja näiden vuokralaisille Autopaikkoja on ensin jaettava yksi kullekin ja vain jos niitä jää yli, luovuttaa kakkosautoille

39 Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen - autopaikkasääntöjen päivittäminen Mikäli autopaikat on yhtiössä jaettu vanhan lain mukaan yhtiön tulisi muuttaa järjestely nykyisen lain mukaiseksi Hallitus valmistelee ehdotuksen uusiksi autopaikkasäännöiksi ja yhtiökokous päättää Edellytyksenä on, että sopimukset autopaikkojen vuokraamisesta ovat irtisanottavissa sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen

40 Irtisanomismenettely Sovellettava lainsäädäntö: Pihapaikkojen vuokraukseen sovelletaan maanvuokralakia Autotallien ja katosten vuokraukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta

41 Irtisanomismenettely - maanvuokralaki Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Voidaan irtisanoa ja vuokrasuhde päättyy kahden viikon kuluttua irtisanomisesta Ellei irtisanomisesta ole sovittu tosin Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Irtisanomisilmoituksessa tulee mainita ajankohta, jolloin vuokrasuhde on tarkoitettu päättyväksi. Määräaikainen vuokrasopimus Laki mahdollistaa sopimuksen päättämisen tiettyjen sopimusrikkomusten yhteydessä Yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisuus ei oikeuta irtisanomaan/purkamaan määräaikaista sopimusta Ellei kirjallisena tehtyyn vuokrasopimukseen ole otettu ehtoa irtisanomisoikeudesta kyseisellä perusteella

42 Irtisanomismenettely - LHVL Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Voidaan irtisanoa liikehuoneiston vuokrauksessa noudatettavan hyvän tavan mukaisella irtisanomisperusteella Vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Irtisanomisilmoituksessa tulee mainita sekä irtisanomisperuste että vuokrasuhteen päättymisajankohta Määräaikainen vuokrasopimus Ei voi irtisanoa Purkaa voidaan tietyissä tilanteissa (LHVL 8 luku)

43 KIITOS!

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille

Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Koulutusiltapäivä isännöitsijöille Lahti 5.10.2011 Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Osakeluettelomerkintä Autopaikat, jakaminen ja irtisanominen Sovittelumenettelylaki Pelastuslaki Osakeluettelomerkintä

Lisätiedot

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 16.12.2014 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Opas liukastumisvahinkojen

Lisätiedot

Eletään vuoden viimeistä

Eletään vuoden viimeistä Katsaus menneeseen Eletään vuoden viimeistä kuukautta ja ainakin tällä hetkellä Oulussa lumi peittää maan ja ilmassa on pikkupakkasen tuomaa talven tuntua. Päivä on jo lyhyt, alle viisi tuntia, ja lyhenee

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 4 2006 6. vuosikerta Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13 Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 Konsultoinnit rakennusten kuntoarviot arkkitehtisuunnittelu kuntotutkimukset, RLVIS hankesuunnitelmat

Lisätiedot

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta.

Näytesivut. AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. 24 luku. Vahingonkorvaus 24 VAHINGONKORVaus AOYL 24 lukuun on koottu säännökset asunto-osakeyhtiöoikeudellisesta vahingonkorvausvastuusta. Luvussa on määritelty lähtökohtaisesti kaikki asunto-osakeyhtiölakiin

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä

Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä Menettelytapaohjeet asuntojen tupakansavuongelmia käsiteltäessä 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on tupakkalakia valvovana sekä tupakkalain ja terveydensuojelulain mukaista

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT, TOIMIVALTA, VASTUU JA PÄÄTÖKSENTEKO ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Päälakimies Anu Kärkkäinen Suomen Kiinteistöliitto ry YHTIÖN TOIMIELIMET YHTIÖKOKOUS TILINTARKASTAJA(T) HALLITUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Ohje vuokravälittäjälle, vuokranantajalle, vuokralaiselle ja isännöitsijälle Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja asunnon siivous Mitä on tavanomainen kuluminen? Yleiset periaatteet Tavanomaisella

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta

Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Hal 104 Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta 12.5.2010/365 1 Pinta-alan laskeminen. Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 5.6.2012 1 SISÄLLYS HYVÄ VÄLITYSTAPA... 4 1. VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMINEN... 4 1.1 YLEISTÄ VÄLITYSLIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISESTA... 4 1.2 VÄLITYSLIIKETOIMINNAN VALVONTA...

Lisätiedot