HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010

2 2

3 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2010: 1 ISSN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kehittämistoimikunta Kaupunginhallitus Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus/ Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 3

4 4

5 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO sivu 7 2. PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ELI CEMRIN EUROOPPALAISEN TASA-ARVON PERUSKIRJAN TOTEUTTAMINEN KUOPIOSSA sivu YHDENVERTAISUUS KUOPIOSSA sivu 25 Raportin kuvat: Kuopion kaupunki / Terve Kuopio -ohjelma 5

6 6

7 TIIVISTELMÄ Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Naiset ja miehet, tytöt ja pojat tulee huomioida tasaarvoisesti päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Yhdenvertaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että ketään ei saa syrjiä, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Keskeiset asiat tämän raportin kolmesta osa-alueesta on kuvattu oheisessa taulukossa. Käsittelytilanne Keskeinen sisältö ja teemat Minkä kohderyhmän tilannetta halutaan kohentaa Avainsanat Henkilöstöpolitiikan tasaarvo Kuopiossa Päivitetty suunnitelma kh:ssa alkuvuosi 2010 Rekrytointi Työ- ja virkaehtosopimukset Johtaminen ja työyhteisö-taidot Osaamisen kehittäminen Työhyvinvointi ja työympäristö Uudelleensijoittaminen Muutostilanteet Koko henkilöstö ja työyhteisöt tasa-arvo kaupungin henkilöstön ja työyhteisöjen näkökulmasta Toiminnallinen tasaarvo (CEMRin eurooppalaisen tasaarvon peruskirjan toteuttaminen) Kuopiossa Peruskirja hyväksyttiin valtuustossa 08 / 2007 Artiklojen aihealueet: Demokraattinen vastuu Poliittinen rooli Tasa-arvon yleinen toimintakehys Työnantajarooli Julkiset hankinnat ja sopimukset Palveluntarjoajarooli Kaavoitus ja kestävä kehitys Sääntelijän rooli Ystävyyssuhteet ja kansainvälinen yhteistyö Kuntalaiset palvelutarjonnan näkökulmasta tasa-arvo päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä Erityispiirteitä Palkkauksellinen tasa-arvo Terve Kuopio ohjelma sekä Kuopion toiminta WHO:n eurooppalaisessa Healthy Cities verkostossa edistävät myös CEMRin peruskirjan tavoitteita Seurannan järjestäminen Vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä Vuosittain tilinpäätöskertomuksen yhteydessä Lisätietoja kaupungin intranet (sinetti) kunnat.net Kuntaliitto koordinoi Yhteyshenkilö Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) valtakunnallista yhteistyötä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) Yhdenvertaisuus Kuopiossa Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 12 / 2008 Neuvontapalvelut Rekrytointi ja henkilöstön palkkaaminen Syrjimättömyyden käsittely kaupungin järjestämässä henkilöstökoulutuksessa Esteettömyys eli fyysisen ympäristön syrjimättömyys Asenneilmapiiri kaupungin työyhteisöissä Kaupungin päätöksenteko ja suunnitelmat Miten kaupunki itse arvioi ja seuraa omaa toimintaansa Tiedotus Ristiriitatilanteiden ratkaisu Syrjimättömyys asiakastyössä Kuntalaisten erityisryhmät ja vähemmistöt yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, positiivinen erityiskohtelu Yhdenvertaisuuden tikapuut-kysely toteutettu verkkokyselynä 12 / 2009 Kuopiossa. Seurannassa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vuosittain tilinpäätöskertomuksen yhteydessä yhdenvertaisuus.fi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Asiakirjojen tavoitteet sisällytetään hyvän toiminnan käsikirjaan ja ne otetaan huomioon laatutyössä ja Kuopion kaupungin palvelualueuudistuksessa, minkä edetessä selkeytyvät myös palvelualuekohtaiset vastuutoimijat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoaa tietoja. Seurannan tasot määritellään lähemmin palvelualueuudistuksen astuttua voimaan

8 Johdanto Tämä asiakirja käsittää kolme tasa-arvoon kytkeytyvää suunnitelmaa, jotka ovat henkilöstöpolitiikan tasa-arvo, toiminnallinen eli palvelujen tasa-arvo sekä palvelujen yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Kaupunginjohtajan vuonna 2009 nimeämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on päivittänyt tähän asiakirjaan henkilöstöpolitiikan tasa-arvosuunnitelman. Kuopion kaupunki on hyväksynyt vuonna 2007 CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka käsittelee erityisesi palvelujen tasa-arvoisuutta. Nyt käsillä oleva asiakirja asettaa tavoitteet peruskirjan toimeenpanoa varten ja tunnistaa jo olevia toimintamalleja jotka toteuttavat peruskirjan tavoitteita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2008 Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelman, joka perustuu lakiin viranomaisen yhdenvertaisuudesta. Tiivistelmä hyväksytystä suunnitelmasta on liitetty asiakirjan loppuosaan ja sen toteutusvaihetta kuvataan raportin lopussa. Seurannasta ja valmistelusta vastaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä Kaikkien asiakirjan valmistelusta, päivittämisestä ja seurannasta vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, johon kuuluvat Tapio Immonen sosiaali- ja terveyspalveluista, Johanna Jussila koulutuspalveluista, Isto Karjalainen koulutuspalveluista, Hanna-Mari Kokkonen kulttuuripalveluista, Raija Kovanen (sihteeri) talous- ja strategiapalvelusta, Raili Rönkkö (puheenjohtaja) henkilöstön ja työhyvinvoinnin yksiköstä, Sirpa Salo-Berger sosiaali- ja terveyspalveluista, Vesa Toivanen kaupunginlakimiehen toimistosta ja Ulla Vuori vapaa-ajan palveluista. Raportointi Henkilöstöpolitiikan tasa-arvon toteutuminen raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöskertomuksen yhteydessä. Seurannan tasot määritellään lähemmin palvelualueuudistuksen astuttua voimaan Päätöksenteko, laatutyö ja palvelualueuudistus Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteet sisällytetään hyvän toiminnan käsikirjaan ja ne otetaan huomioon laatutyössä ja palvelualueuudistuksessa, minkä edetessä selkeytyvät myös palvelualuekohtaiset vastuutoimijat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoaa tietoja. Helmikuussa 2010 Raili Rönkkö henkilöstön kehittämispäällikkö työryhmän puheenjohtaja 8

9 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO 9

10 1. Henkilöstöpolitiikan tasa-arvo Henkilöstöpolitiikan tasa-arvo on jaettu seitsemään vaiheeseen, jossa tasa-arvon toteutumista tarkastellaan. Työryhmä on käynyt keskustelua jokaisen vaiheen tavoitteista, kehittämistarpeista ja esittänyt niitä koskevat seurattavat mittarit. Tasa-arvoisen henkilöstöpolitiikan prosessissa on tunnistettu seuraavat keskeiset vaiheet ja osaalueet: 1. Rekrytointi 2. Työ- ja virkaehtosopimukset 3. Johtaminen ja työyhteisötaidot 4. Osaamisen kehittäminen 5. Työhyvinvointi ja työympäristö 6. Uudelleensijoittaminen 7. Muutostilanteet Taulukoiden lukuohje Seuraavassa käydään läpi henkilöstöpolitiikan vaiheet 1 7. Kunkin osuuden lopussa on taulukkoon koottuna aihetta koskevat keskeiset ohjeet, tavoitteet vuoteen 2012 sekä lopuksi ehdotukset mittareiksi ja tilastoitaviksi asioiksi. Vahvennetulla merkityt mittarit ovat uusia aiempaan nähden Rekrytointiasiat Keskeiset olemassa olevat ohjeet ovat Työpaikkailmoitusohjeisiin lisäys: hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia (sinetti: viestintä, yhteydet mediaan). Virkavalintaohje. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto Tasapuoliset valintaperusteet naiset/miehet. Palkkaus nais- ja miesjohtajien osalta tasa-arvoisemmaksi Valintailmoitukset tasapuolisia. Rohkeus valita tehtäviä hakeneiden parista niitä osaavia, mahdollisesti vähemmistötaustaisia hakijoita, joilla on tähän asiakasryhmään liittyvää tuntemusta ja osaamista Nykytilanteesta Elokuussa 2009 on täsmennetty Kuopion kaupungin virkavalintaohjetta. Siihen on tullut mukaan maininta, että halutaan hakijoiksi sekä miehiä että naisia. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. 10

11 Rekrytointi Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Työpaikkailmoitteluohjeisiin lisäys: hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia (sinetti: viestintä, yhteydet mediaan). Virkavalintaohje Palkkaus / nais- ja miesjohtajat Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto Tasapuoliset valintaperusteet naiset/miehet Valintailmoitukset tasapuolisia Kaikki työntekijät naiset/miehet Nais- ja miesjohtajat Tehtäviä hakeneet naiset/miehet Valitut naiset/miehet Valitukset valinnoista tasa-arvoperuste/muu Työ- ja virkaehtosopimukset Keskeiset olemassa olevat ohjeet Henkilökohtainen palkkaus. Työn vaativuuden arviointi Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Hallinnollisen aseman määrittely palvelualueuudistuksessa HR-järjestelmässä osaamisen hallintaosio Koulutustasotiedot kattavasti henkilötietojärjestelmään TVAn vastuullinen käyttö: arviointi suoritetaan mahdollisimman yhteismitallisesti, yhdenmukaisin ja tasa-arvoisin perustein. Henkilökohtainen palkkaus Tasa-arvotavoite: Naisten ja miesten välinen tasa-arvo palkkauksen suhteen tulee toteutua myös sopimusaloittain. Perusteettomat palkkaerot on poistettava Toteutunut: Miesten varsinainen palkka marraskuussa 2008 oli keskimäärin 2687 euroa ja naisten 2285 euroa (85,0 % miesten palkasta). Sopimusaloittain tarkasteltuna naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat suurimmat KVTES:ssa, jossa naisten osuus oli 79,8 % miesten palkasta (Henkilöstökertomus 2008). Tasa-arvotavoite: Henkilötietojärjestelmää on täydennettävä palkka ja tehtäväluokituksella. Mahdollinen palkkauksellinen epätasa-arvo saadaan selville vasta, kun vertaillaan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin ja sen mukaista palkkarakennetta. Myös henkilöstön koulutustaso on määriteltävä. Toteutunut: Palkkavertailun tekemistä varten on selvitetty kaupungin henkilöstön hallinnollisen aseman mukainen luokitus sekä lisätty palkkausjärjestelmään sieltä osittain puuttuneet henkilöstön koulutustiedot. Näiden tietojen avulla oletettiin voitavan saada esille se, ovatko naisten ja miesten palkat tasa-arvoisia riippumatta asemasta tai koulutuksesta. 11

12 Tehdyn luokittelun jälkeen oli todettava, että palkkavertailua ei pystytä tekemään asemaluokituksen ja koulutuksen perusteella mm. siitä syystä, että palkanmuodostus eroaa eri sopimusalojen välillä, mikä vaikeuttaa yli sopimusalojen tehtävää tarkastelua. Palkansaajat työskentelevät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) ja Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä sekä vähäisemmässä määrin muilla sopimusaloilla, mm. muusikoiden ja näyttelijöiden sopimusten piirissä. Tehtäväkohtaisen palkan osuus kokonaisansioista on riippuvainen sopimusalasta TVA tarkoittaa sitä, että palkkaus määräytyy tehtävän, ei henkilön mukaan, jolloin palkkaan ei vaikuta henkilön sukupuoli yms. Työn vaativuuden arviointi Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus edellyttää, että tehtäväkohtaista viranhaltija/työntekijän palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa vertailun kohteena ovat saman työnantajan palveluksessa olevien samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävät vaativuustarkastelu aina tosiasiallisten tehtävien perusteella palkkaryhmän soveltamisedellytyksissä usein tietty koulutustaso viranhaltijan/työntekijän lisäpätevyys tai kokemuksen kautta hankitut taidot Tavanomaista vaativammat tehtävät tulee huomioida tehtäväkohtaisessa palkassa. Yhteenvetona Palkkausasioihin liittyy luultavasti eniten herkkyystekijöitä. Kuopion kaupungin perusorganisaatio tulee saada selkeäksi palvelualueuudistuksen yhteydessä. Tarvitaan vertailumahdollisuutta esimerkiksi johtajien ja esimiesten osalta. Johtosääntöjen tulee olla niin selkeitä, että palkkojen vertailu organisaatiotasoissa on mahdollista. Samantasoiset vertailut pitää olla mahdollisia läpi kaupunkiorganisaation. Voimassa oleva sopimuspohja on kunnossa. Työn vaativuuden arviointi on sopimuspohjainen, ja se on lähtökohtaisesti tehty mahdollisimman aukottomaksi. Kriittinen asia on sen soveltaminen. Jos työn vaativuuden arviointia osataan käyttää, se on tasa-arvoinen. Palkkausasiaan liittyvät korjattavat ja muistettavat asiat: Työn vaativuuden arviointia on säännönmukaisesti hyödynnettävä tehtävien muuttuessa, ettei tule vääristymiä. Henkilötietojärjestelmään lisättävä koulutustasotiedot. Palvelualueuudistuksessa johtosäännöt laadittava niin, että tasovertailut mahdollistuvat 12

13 Tarvitaan HR-järjestelmä josta näkyy osaaminen: koulutus, kyvyt, taidot (kuten kielitaito). Järjestelmän tulee palvella henkilöstön kehittämistoimenpiteitä. Kehityskeskusteluista ja työpaikkakokouksista käsitellyt osaamistarpeet tulee pystyä kirjaamaan tietojärjestelmään, josta tiedot välittyvät koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työ- ja virkaehtosopimukset Keskeiset ohjeet Henkilökohtainen palkkaus. Työn vaativuuden arviointi Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Hallinnollisen aseman määrittely palvelualueuudistuksessa HR-järjestelmässä osaamisen hallintaosio Koulutustasotiedot kattavasti henkilötietojärjestelmään TVAn vastuullinen käyttö: arviointi suoritetaan mahdollisimman yhteismitallisesti, yhdenmukaisin ja tasa-arvoisin perustein. Keskimääräiset palkat N/M. Tilasto: naisten ja miesten palkkaerot suhteessa hallinnolliseen asemaan ja koulutustasoon Johtaminen ja työyhteisötaidot Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit. Kehityskeskusteluohjeet lähijohtajalle/ työntekijälle. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Kaikki esimiehet ovat käyneet johtamiskoulutuksen Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa (100%). Vuoden 2008 tilanteessa osuus on noin 75%. Sovelletaan tarvittaessa ryhmäkehityskeskustelumahdollisuutta. Esille tulleet kehittämistarpeet raportoidaan eteenpäin. Seurantaa on jäntevöitettävä esim. johtoryhmissä ja kehittämistoimikunnissa. Tietoteknisiä mahdollisuuksia on hyödynnettävä. Kehityskeskusteluissa on syytä tarttua ajankohtaisiin haasteisiin, joita tulee esim. asiakaspalautteen kautta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset sisällytetään kehityskeskusteluihin On kiinnitettävä huomiota osaamiseen ja työssä jaksamiseen. Osaamista seurataan strategisten tavoitteiden kautta Haasteena on ikäjohtamisen kehittäminen Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit sekä kehityskeskusteluohjeet Hyvän työyhteisön kriteeristö luo vankan henkilöstöjohtamisen perustan. Kehityskeskustelujen avulla seurataan, päivitetään ja kehitetään kunkin työntekijän / työyhteisön osalta tilannetta vuositasolla. Molemmat ohjeet ovat laajuudessaan kattavia tasa-arvoisuuden näkökulmasta ja tarjoavat hyvän ohjenuoran (muistisäännön) esimiehille ja työntekijöille asioiden edistämiseksi. Joitakin kysymyksiä molempien ohjeistuksien kohdalla nousee kuitenkin esille, jos haluamme pohtia ohjeistusten käytäntöön soveltamista sekä vaikuttavuutta. Kriittisiä kohtia ovat esimerkiksi seuraavat: 13

14 Kuinka toteutumista seurataan * seuranta: esim. käydäänkö kehityskeskusteluja vai ei, tehdäänkö johtoryhmissä yhteenvetoa esille nousseista osaamiseen tai jaksamiseen liittyvistä asioista ja työyksikköjen välisestä työkiertomahdollisuudesta (raportointi eteenpäin) Kuinka esimiestehtäviin valittu ohjeistetaan ja opastetaan visioon, strategiaan/tavoitteisiin, esimiestoimintaan ja kuinka työryhmäkäytäntöjä kehitetään viestinnän edistämiseksi * miten varmistetaan palvelualueuudistuksen myötä selkeästi yhteiset tavoitteemme ja jokaisen rooli työyhteisössä? Miten huolehditaan tasa-arvoisesta tiedonsaannin turvaamisesta muutoksessa työtehtävistä tai toimipisteestä riippumatta? Kuinka kunkin roolia ja tehtävää avataan tavoitteisiin nähden, kuinka henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön ja edistetään me-henkeä sekä tasa-arvoisuutta Hyvistä ohjeistuksista ei niinkään ole pulaa, heikkous on ennemminkin niiden käyttöönotossa ja seurannassa sekä tulosten arvioinnissa. Tämä saattaa johtaa usein myös epätasa-arvoiseen kohteluun tai sen tunteeseen. Ohjeistuksessa on paikallaan korostaa asioita, joiden seurantaan esimiesten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Näitä ovat esim. asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu, esteettömyys, palvelujen kehittäminen ja erityisryhmien huomioiminen sekä ikäjohtamisen haasteet, Onko kaupungin väestössä kasvava joukko, jonka hyvinvoinnin edistämiseksi palvelujen tasaarvoistaminen on välttämätöntä esim. maahanmuuttajat? Kerääkö esimies kehityskeskusteluissa työntekijöiltä palautetta, kokemuksia, ideoita ja huomioita näiden asioiden edistämiseksi? Usein henkilökunta asiakasrajapinnassa on tehnyt jo huomioita ennen kuin organisaatio havahtuu asiaan. Johtamisella on keskeinen rooli organisaation muutostilanteissa, kuten palvelualueuudistuksen yhteydessä. Tätä on käsitelty kappaleessa 1.7. Muutostilanteet. Johtaminen ja alaistaidot Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit. Kehityskeskusteluohjeet lähijohtajalle/ työntekijälle. Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa (100%). Sieltä nousseita teemoja seurataan systemaattisesti. Myös asiakaspalaute ja tasaarvoasiat on syytä sisällyttää niihin. Mittareita ja tilastoja Johtajavalmennus naiset/miehet Käydyt kehityskeskustelut % naiset/miehet Muutosjohtajavalmennus naiset/miehet Yt-henkilöstö naiset/miehet. Yhteistoimintakokousten lukumäärä 14

15 1.4. Osaamisen kehittäminen Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Asiakaslähtöisyys ja erityisesti asiakastarpeiden muutosten huomioiminen osaamisen uudistamisessa Osaamisen kohdentuminen perustehtäviin Työn kehittäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden sisällyttäminen perehdytykseen Palvelualueuudistuksessa huomioidaan osaamisen kannalta tasa-arvoiset ratkaisut Luodaan järjestelmiä hiljaisen tiedon ja osaamisen siirron turvaamiseksi ja ikääntyvien työntekijöiden osaamisen saamiseksi työyhteisöjen käyttöön Työkierron mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen koko kaupunkiorganisaation tasolla Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli ja tasa-arvo Kuopion henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli käsittelee hyvin kattavasti ja perusteellisesti henkilöstön perehdyttämistä, kehittämiskeskusteluja, osaamisen kehittämistä työssä, työnohjausta sekä työn ja työyhteisön ulkopuolella tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Asiat on ohjeistettu hyvin. Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli ja sitä tarkentavat perehdyttämisopas ja kehityskeskustelulomake on kirjoitettu siten, että ne soveltuvat kaikkien työyhteisöjen ja erilaisissa tehtävissä toimivien työntekijöiden perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen tueksi. Tasa-arvo-osaamista koulutuksen ja kehittämisen toimintamallissa ei ole erikseen käsitelty, mutta tavoitteissa korostetaan työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia ja osaamisen kehittämisen tärkeyttä, mihin tasa-arvo-osaaminen on sisällytettävissä osana tämän päivän työelämän osaamista. Tasa-arvo-osaamista on haluttaessa mahdollista vahvistaa ottamalla se mukaan yhdeksi perehdyttämisessä ja kehittämiskeskusteluissa käsiteltäväksi asiaksi. Tasa-arvo-osaamista voi olla myös mahdollista käsitellä vielä tiiviimmin työyhteisöjen omissa sekä kaupungin henkilöstön yhteisissä koulutuksissa. Yhdenvertaisuuden käsittelyn osalta perehdyttäminen, työyhteisön oma kehittämistyö- ja henkilöstökoulutus ovat hyviä paikkoja tarkastella eri asiakasryhmiä ja niiden tarpeita yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yhdenvertaisuuden toteutumista on myös mahdollista käsitellä kehittämiskeskusteluissa. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. 15

16 Osaamisen kehittäminen Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli. Asiakaslähtöisyys Kohdentuminen perustehtäviin. Lakisääteinen täydennyskoulutus Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sisällyttäminen perehdyttämiseen Työkierron hyödyntäminen Koulutukseen osallistuneet naiset/miehet Lakisääteinen täydennyskoulutus naiset/miehet 1.5. Työhyvinvointi ja työympäristö Tasa-arvoinen käyttäytyminen kaikissa työelämän tilanteissa on työyhteisön toiminnan perusta. Keskeiset ohjeet: Ollaan immeisiks Kuopiossa ohje Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus Paikallinen yhteistoimintasopimus (sisältää aktiivisen aikaisen puuttumisen ohjeen) Sisäilmasto-ohje, Savuton työpaikka -ohje Työhyvinvointi/työsuojeluohjelma Työterveyshuollon toimintaohje Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Sisäilma-asiat kuntoon. Sairauspoissaolojen väheneminen. Häirinnässä 0-toleranssi (häirintä mukaan vaara-tilanteen ilmoituslomakkeeseen), mikä on huomioitava ohjeistuksessa esimiehille. Nykytilannetta Toimintaohjeita ja sääntöjä on kattavasti, mahdolliset ongelmat liittyvät niiden tuntemukseen, tulkintaan ja toimenpiteiden seurantaan. Ohjeita pitäisi päivittää vastaamaan paremmin tasaarvolain vaatimuksia. Tavoitteena on myös työnantajan tarjoamien palvelujen (työterveys, liikunta- ja kulttuuripalvelut, henkilöstökoulutus) tarjonnan ja riittävyyden parempi seuranta ja suunnittelu tasa-arvon näkökulmasta. Esimiehiä tulee ohjeistaa ja kannustaa kantamaan vastuutaan tasa-arvoisen työpaikan kriteerien noudattamisessa. Sukupuolisesta häirinnästä ja muista poikkeamista ilmoittaminen on myös esimiesten vastuulla. Nykyinen menetelmä vaaratilanteiden ilmoittamisesta kaipaa kehittämistä, se ei erottele ilmoituksia sukupuolen mukaan. 16

17 Työhyvinvointi ja työympäristö Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Ollaan immeisiks Kuopiossa ohje Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus Paikallinen yhteistoimintasopimus Sisäilmasto-ohje Työhyvinvointi/työsuojeluohjelma Työterveyshuollon toimintaohje Sisäilma-asiat kuntoon. Sairaspoissaolojen väheneminen. Häirinnässä 0-toleranssi (häirintä mukaan vaaratilanteen ilmoituslomakkeeseen). Sairauspoissaolot naiset/miehet Perhevapaat naiset/miehet Vuorotteluvapaat naiset/miehet Kuntoremotit /tyky naiset/miehet Työkyvyttömyyseläkkeet naiset/miehet Tapaturmatilastot naiset/miehet Työhyvinvointikysely 1.6. Uudelleensijoittaminen Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Uudelleensijoitusmalli Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Uudelleensijoitus toimii uuden ohjeen mukaan. Työkierto toimii ja siihen on rakennettu järjestelmä Nykyinen tilanne Uudelleensijoitusohje: Olennaisinta on todeta, että aktiivista aikaista puuttumista seuraava vaihe on uudelleensijoitus, jolloin uuteen työhön sijoittuminen tarkastellaan kaupunkitasoisesti. Uudelleensijoittamisesta vastaa johtosäännössä määrätty palvelukseen ottava viranhaltija. Jos palvelukseen ottava viranomainen on toimielin, uudelleensijoituksen valmistelusta ja esittelystä vastaa toimialajohtaja. Lähiesimies toimii palvelukseen ottavan viranhaltijan avustavana valmistelijana. Muut toimijat ovat mukana prosessissa tukena ja apuna. Haasteellista on, että toimialoille on annettu nykyisellään paljon asiassa vastuuta. Keskitetty tuki on kuitenkin tarpeen uudelleensijoituksen järjestämisessä ja seurannassa. 17

18 Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli on hyvä ja se tarvitsee tuekseen järjestetyn tuen koko kaupungin tasolla. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. Uudelleensijoittaminen Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Uudelleensijoituksen toimintamalli. Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli Uudelleensijoitus toimii uuden ohjeen mukaan Työkierto toimii, malli kehitetty Aktiivisen aikaisen puuttumisen seula käytössä Uudelleensijoitukset naiset/miehet Työkierrossa olevat naiset/miehet 1.7. Muutostilanteet Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Eläköityminen Lomautukset Palvelualueuudistus Säästötilanteet Ostopalvelut Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Muutoksen hallinta siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus olla normaaliin eläkeikään asti työssä Hiljaisen tiedon siirto ikääntyneiltä Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastuullinen huomioiminen muutostilanteiden ennakkosuunnitteluvaiheista lähtien Yhdenvertaisuus poikkeus- ja kriisitilanteissa Palvelualuekohtaisten tasa-arvosuunnitelmien laatiminen palvelualueiden käynnistyessä 2011 lähtien Huomion kiinnittäminen toiminnalliseen tasa-arvoon, eli kuntalaisiin kohdistuviin vaikutuksiin ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan Suomessa menetetään joka vuosi noin puoli miljoonaa työvuotta siksi, että sankat joukot poistuvat työelämästä ennen virallista eläkeikää. Työvoimakustannuksina menetys on noin 21 miljardia euroa. Luvun suuruudesta saa käsityksen, kun sitä verrataan Suomen valtion budjettiin, joka on tänä vuonna 49,9 miljardia 18

19 euroa. Pienet korjaukset nykykäytäntöihin eivät riitä, vaan tarvitaan uusia vaihtoehtoja. Tutkimukset osoittavat, että kiire ja pakkotahtisuus aiheuttavat ennenaikaista työelämästä syrjäytymistä. Ennakkotiedot Työterveyslaitoksen tutkimuksesta Työ ja terveys Suomessa kertovat joustavien työaikojen, osa-aikatyön ja työajan lyhentämisen olevan edellytyksiä sille, että paljon stressiä kokevat ihmiset jatkavat työntekoa 63 ikävuoden jälkeen. (Lähde Helsingin Sanomat Työurien pidentäminen vaatii uudenlaista ajattelua, Guy Ahonen ja Harri Vainio Työterveyslaitos). Kuopiossa vakinaisen henkilöstön eläkkeelle siirtymisessä tapahtuu nousu 2010 ja nousu jatkuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuopion kaupungin edellisessä tasaarvosuunnitelmassa on maininta, että viimeistään 2020 on mahdollisuus korjata miesten ja naisten suhteellista osuutta kokonaishenkilöstöstä. Kuopion kaupungin työntekijöiden eläköitymistaso on varhaiseläkevertailun mukaan 67 % korkeampi kuin keskimäärin koko maassa. Kuopion maksut vuonna 2008 varhaiseläkkeiden hoitoon ovat olleet 2.9 miljoonaa euroa. Kahden viimeisen vuoden aikana varhaiseläkkeiden kustannukset ovat nousseet euroa vuodessa. (Lähde Keva 2009). Säästövelvoitteet lisäävät työntekijöiden työn kuormitusta. Kustannuksia syntyy esim. niin, että jos varhaiseläkkeelle jäänti tapahtuu kolme vuotta etuajassa, kustannus kunnalle on euroa 1000 euron kuukausieläkkeellä. Varhaiseläkkeelle Kuopion kaupungin palveluksesta on jäänyt viimeisien kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 70 henkilöä vuodessa. PALVELUALUEUUDISTUS Palvelualueuudistus on ajankohtainen, koko kaupungin henkilöstöä koskeva hanke. Tärkeää on, että eri henkilöstöryhmät voivat osallistua oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Tasa-arvon toteutumista tulee seurata erityisesti valittaessa henkilöstöä prosessien ja avainalueiden johtoon. Tasa-arvon toteutumista tulee systemaattisesti seurata, sillä osaprojektien vastuuhenkilövalinnoissa naiset ovat olleet selvästi aliedustettuina (12 osaprojektia, joista kahdessa on nainen vetäjänä). Tasa-arvotavoitteet on paikallaan huomioida jo muutosprosessien ennakkosuunnitelmissa, jotta erilaiset näkemykset tulevat riittävän monipuolisesti huomioiduiksi. Muutostilanteissa tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta huolehtiminen henkilöstön kanssa on tärkeää. Johtaminen ja työyhteisötaidot liittyvät nekin palvelualueuudistukseen ja ne ovat osin samaa asiaa. Tasa-arvon näkökulmasta katsoen tulee seurata, miten palvelualueuudistuksen toteutus, johtajien valinta ja henkilöstön uudelleenasemointi toteutuu. SÄÄSTÖTILANTEET Tavoitteena on, että säästöjen olisi kohdistuttava mahdollisimman tasapuolisesti. Jos esimerkiksi ostopalveluja lisätään, tulee vaikutuksia seurata ja arvioida myös tasa-arvon näkökulmasta. Säästöjen suunnittelu tasa-arvoisesti on erityisen haasteellista palvelualueuudistuksen yhteydessä, kun henkilöstön asema ei vielä ole riittävästi tiedossa. Henkilöstösäästöt on yleensä kohdennettu tilanteisiin, jotka ovat tulleet ensimmäisinä vastaan. Toiminnallinen tasa-arvo suhteessa kuntalaisiin ei säästövelvoitteiden aikana voi toteutua, koska palvelut järjestetään etupäässä niin, että lakisääteiset palvelut turvataan eikä palvelujen käyttäjien erilaisia tarpeita pystytä riittävästi huomioimaan. Vain minimitaso turvataan. 19

20 Johtopäätöksiä Jatkossa tarvitaan tasa-arvosuunnitelmat palvelualueittain Organisaatiouudistuksen valmistelu- ja suunnitteluryhmissä ei ole nyt riittävästi toteutunut tasa-arvo. Lakiin perustuvat peruslähtökohdat, kuten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on huomioitava myös säästö- ja organisaatiomuutostilanteissa. Näitä tulee painottaa hyvän toiminnan käsikirjassa. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. Muutostilanteet Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Eläköityminen Lomautukset Palvelualueuudistus Säästötilanteet Muutoksen hallinta. Esim. säästötoimien kohdistuminen mahdollisimman tasapuolisesti. Normaaliin eläkeikään asti työssä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastuullinen huomioiminen myös muutostilanteissa. Palvelualuekohtaisten tasaarvosuunnitelmien laatiminen. Huomion kiinnittäminen toiminnalliseen tasaarvoon, eli kuntalaisiin kohdistuviin vaikutuksiin. Eläkkeelle jääneet naiset/miehet Eläkeiän jälkeen jatkaneet naiset/miehet Mistä tehtävistä, johtajat/ Muut/naiset/miehet 20

21 2. PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO eli CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan toteuttaminen Eurooppalainen peruskirja (CEMR) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa asiakirja, hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa

Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Tasa-arvosuunnittelu hallintokunnan näkökulmasta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa Nuorisoasiainkeskus monenlaista toimintaa nuorille Helsingissä Noin 90 nuorisotaloa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa

Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa Perusopetuksen opetussuunnitelma Turussa OPS 2016 koordinaattori Tuija Vänni 8.9.2016 Vänni 2016 1 Ytimenä on, että oppiminen syntyy kannustavassa vuorovaikutuksessa se, mitä opiskellaan, auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Tase-projektin tulokset. Tasa-arvo todeksi nyt! Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön, päätösseminaari Sinikka Mikola, Milla Sandt

Tase-projektin tulokset. Tasa-arvo todeksi nyt! Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön, päätösseminaari Sinikka Mikola, Milla Sandt Tase-projektin tulokset Tasa-arvo todeksi nyt! Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön, päätösseminaari 12.6.2013 Sinikka Mikola, Milla Sandt Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnissa Naisten ja miesten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta yliopistossa Case: Itä-Suomen yliopisto - Pj. Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle - Professori Riitta Ahonen - Tutkija Pirjo Pöllänen - Luottamusmies Lea Kervinen - Amanuenssi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin kunta 2013 2016 Tyhy-toimikunta 18.12.2012 Henkilöstöjaosto 14.1.2013 3 Kunnanhallitus 21.1.2013 42 sisältö 1. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma?...

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan?

Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnittelu ja opinto-ohjauksen kehittäminen: Mitä muutoksia uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö tuo tullessaan? Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, OM Yhdenvertaisuuslaki on

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku

Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikutukset tasa-arvoon? Eeva Honkanummi va Kehittämispäällikkö Espoon kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi Turku Vaikuttavuus Tämän seminaarin esittelyteksti: pohditaan naisten ja miesten tasaarvon merkitystä

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola

Tasa-arvofoorumi Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Tasa-arvofoorumi 27.10.2011 Turun kaupunki strategiajohtaja Antti Kirkkola Turun kaupungin YVTA- työstä Turun kaupungilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien edellyttämä suunnittelutyö on yhdistetty YVTA

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS

TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS TYÖHYVINVOINTI- KYSELY MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELY- TIETEEN LAITOS 2015-2013 Työhyvinvointikysely Taustatiedot Sukupuoli: 10 8 69.0 % 72.5 % 6 4 31.0 % 27.5 % 2 Nainen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v

WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v 665/001/2016 Sivistyslautakunta 29.11.2016 138 WIITAUNIONIN KOULUTOIMEN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA v. 2017 2018 Sisällysluettelo 1. Yhdenvertaisuuslaki 3 2. Ketä koskee, kenen on vastuu 3 3. Koulut ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöstöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 22.3.2005: Työyhteisön fyysinen ja henkinen turvallisuus Työyhteisön riskejä Fyysinen turvallisuus ei

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA

OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA OPPILAITOKSEN TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA-ARVOSUUNNITELMA Tavoitteet: Ymmärtää tasa-arvosuunnitelman tarkoitus ja rakenne. Tutustua tasa-arvosuunnitelman laatimisprosessiin. Sisältö: Tasa-arvosuunnittelun

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA KAUHAJOEN LUKION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2016 2019 Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a :n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?

YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? YHDENVERTAISUUSLAKI MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Vammaisten henkilöiden oikeudet ja yhdenvertaisuus 2.2.2017 Oulu Pamela Sarasmo Ylitarkastaja, YVV-toimisto 2 VALTUUTETUN TEHTÄVÄ Valtuutettu edistää yhdenvertaisuutta

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot