HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010

2 2

3 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2010: 1 ISSN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kehittämistoimikunta Kaupunginhallitus Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus/ Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 3

4 4

5 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO sivu 7 2. PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ELI CEMRIN EUROOPPALAISEN TASA-ARVON PERUSKIRJAN TOTEUTTAMINEN KUOPIOSSA sivu YHDENVERTAISUUS KUOPIOSSA sivu 25 Raportin kuvat: Kuopion kaupunki / Terve Kuopio -ohjelma 5

6 6

7 TIIVISTELMÄ Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Naiset ja miehet, tytöt ja pojat tulee huomioida tasaarvoisesti päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Yhdenvertaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että ketään ei saa syrjiä, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Keskeiset asiat tämän raportin kolmesta osa-alueesta on kuvattu oheisessa taulukossa. Käsittelytilanne Keskeinen sisältö ja teemat Minkä kohderyhmän tilannetta halutaan kohentaa Avainsanat Henkilöstöpolitiikan tasaarvo Kuopiossa Päivitetty suunnitelma kh:ssa alkuvuosi 2010 Rekrytointi Työ- ja virkaehtosopimukset Johtaminen ja työyhteisö-taidot Osaamisen kehittäminen Työhyvinvointi ja työympäristö Uudelleensijoittaminen Muutostilanteet Koko henkilöstö ja työyhteisöt tasa-arvo kaupungin henkilöstön ja työyhteisöjen näkökulmasta Toiminnallinen tasaarvo (CEMRin eurooppalaisen tasaarvon peruskirjan toteuttaminen) Kuopiossa Peruskirja hyväksyttiin valtuustossa 08 / 2007 Artiklojen aihealueet: Demokraattinen vastuu Poliittinen rooli Tasa-arvon yleinen toimintakehys Työnantajarooli Julkiset hankinnat ja sopimukset Palveluntarjoajarooli Kaavoitus ja kestävä kehitys Sääntelijän rooli Ystävyyssuhteet ja kansainvälinen yhteistyö Kuntalaiset palvelutarjonnan näkökulmasta tasa-arvo päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä Erityispiirteitä Palkkauksellinen tasa-arvo Terve Kuopio ohjelma sekä Kuopion toiminta WHO:n eurooppalaisessa Healthy Cities verkostossa edistävät myös CEMRin peruskirjan tavoitteita Seurannan järjestäminen Vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä Vuosittain tilinpäätöskertomuksen yhteydessä Lisätietoja kaupungin intranet (sinetti) kunnat.net Kuntaliitto koordinoi Yhteyshenkilö Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) valtakunnallista yhteistyötä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) Yhdenvertaisuus Kuopiossa Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 12 / 2008 Neuvontapalvelut Rekrytointi ja henkilöstön palkkaaminen Syrjimättömyyden käsittely kaupungin järjestämässä henkilöstökoulutuksessa Esteettömyys eli fyysisen ympäristön syrjimättömyys Asenneilmapiiri kaupungin työyhteisöissä Kaupungin päätöksenteko ja suunnitelmat Miten kaupunki itse arvioi ja seuraa omaa toimintaansa Tiedotus Ristiriitatilanteiden ratkaisu Syrjimättömyys asiakastyössä Kuntalaisten erityisryhmät ja vähemmistöt yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, positiivinen erityiskohtelu Yhdenvertaisuuden tikapuut-kysely toteutettu verkkokyselynä 12 / 2009 Kuopiossa. Seurannassa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vuosittain tilinpäätöskertomuksen yhteydessä yhdenvertaisuus.fi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Asiakirjojen tavoitteet sisällytetään hyvän toiminnan käsikirjaan ja ne otetaan huomioon laatutyössä ja Kuopion kaupungin palvelualueuudistuksessa, minkä edetessä selkeytyvät myös palvelualuekohtaiset vastuutoimijat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoaa tietoja. Seurannan tasot määritellään lähemmin palvelualueuudistuksen astuttua voimaan

8 Johdanto Tämä asiakirja käsittää kolme tasa-arvoon kytkeytyvää suunnitelmaa, jotka ovat henkilöstöpolitiikan tasa-arvo, toiminnallinen eli palvelujen tasa-arvo sekä palvelujen yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Kaupunginjohtajan vuonna 2009 nimeämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on päivittänyt tähän asiakirjaan henkilöstöpolitiikan tasa-arvosuunnitelman. Kuopion kaupunki on hyväksynyt vuonna 2007 CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka käsittelee erityisesi palvelujen tasa-arvoisuutta. Nyt käsillä oleva asiakirja asettaa tavoitteet peruskirjan toimeenpanoa varten ja tunnistaa jo olevia toimintamalleja jotka toteuttavat peruskirjan tavoitteita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2008 Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelman, joka perustuu lakiin viranomaisen yhdenvertaisuudesta. Tiivistelmä hyväksytystä suunnitelmasta on liitetty asiakirjan loppuosaan ja sen toteutusvaihetta kuvataan raportin lopussa. Seurannasta ja valmistelusta vastaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä Kaikkien asiakirjan valmistelusta, päivittämisestä ja seurannasta vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, johon kuuluvat Tapio Immonen sosiaali- ja terveyspalveluista, Johanna Jussila koulutuspalveluista, Isto Karjalainen koulutuspalveluista, Hanna-Mari Kokkonen kulttuuripalveluista, Raija Kovanen (sihteeri) talous- ja strategiapalvelusta, Raili Rönkkö (puheenjohtaja) henkilöstön ja työhyvinvoinnin yksiköstä, Sirpa Salo-Berger sosiaali- ja terveyspalveluista, Vesa Toivanen kaupunginlakimiehen toimistosta ja Ulla Vuori vapaa-ajan palveluista. Raportointi Henkilöstöpolitiikan tasa-arvon toteutuminen raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöskertomuksen yhteydessä. Seurannan tasot määritellään lähemmin palvelualueuudistuksen astuttua voimaan Päätöksenteko, laatutyö ja palvelualueuudistus Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteet sisällytetään hyvän toiminnan käsikirjaan ja ne otetaan huomioon laatutyössä ja palvelualueuudistuksessa, minkä edetessä selkeytyvät myös palvelualuekohtaiset vastuutoimijat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoaa tietoja. Helmikuussa 2010 Raili Rönkkö henkilöstön kehittämispäällikkö työryhmän puheenjohtaja 8

9 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO 9

10 1. Henkilöstöpolitiikan tasa-arvo Henkilöstöpolitiikan tasa-arvo on jaettu seitsemään vaiheeseen, jossa tasa-arvon toteutumista tarkastellaan. Työryhmä on käynyt keskustelua jokaisen vaiheen tavoitteista, kehittämistarpeista ja esittänyt niitä koskevat seurattavat mittarit. Tasa-arvoisen henkilöstöpolitiikan prosessissa on tunnistettu seuraavat keskeiset vaiheet ja osaalueet: 1. Rekrytointi 2. Työ- ja virkaehtosopimukset 3. Johtaminen ja työyhteisötaidot 4. Osaamisen kehittäminen 5. Työhyvinvointi ja työympäristö 6. Uudelleensijoittaminen 7. Muutostilanteet Taulukoiden lukuohje Seuraavassa käydään läpi henkilöstöpolitiikan vaiheet 1 7. Kunkin osuuden lopussa on taulukkoon koottuna aihetta koskevat keskeiset ohjeet, tavoitteet vuoteen 2012 sekä lopuksi ehdotukset mittareiksi ja tilastoitaviksi asioiksi. Vahvennetulla merkityt mittarit ovat uusia aiempaan nähden Rekrytointiasiat Keskeiset olemassa olevat ohjeet ovat Työpaikkailmoitusohjeisiin lisäys: hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia (sinetti: viestintä, yhteydet mediaan). Virkavalintaohje. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto Tasapuoliset valintaperusteet naiset/miehet. Palkkaus nais- ja miesjohtajien osalta tasa-arvoisemmaksi Valintailmoitukset tasapuolisia. Rohkeus valita tehtäviä hakeneiden parista niitä osaavia, mahdollisesti vähemmistötaustaisia hakijoita, joilla on tähän asiakasryhmään liittyvää tuntemusta ja osaamista Nykytilanteesta Elokuussa 2009 on täsmennetty Kuopion kaupungin virkavalintaohjetta. Siihen on tullut mukaan maininta, että halutaan hakijoiksi sekä miehiä että naisia. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. 10

11 Rekrytointi Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Työpaikkailmoitteluohjeisiin lisäys: hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia (sinetti: viestintä, yhteydet mediaan). Virkavalintaohje Palkkaus / nais- ja miesjohtajat Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto Tasapuoliset valintaperusteet naiset/miehet Valintailmoitukset tasapuolisia Kaikki työntekijät naiset/miehet Nais- ja miesjohtajat Tehtäviä hakeneet naiset/miehet Valitut naiset/miehet Valitukset valinnoista tasa-arvoperuste/muu Työ- ja virkaehtosopimukset Keskeiset olemassa olevat ohjeet Henkilökohtainen palkkaus. Työn vaativuuden arviointi Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Hallinnollisen aseman määrittely palvelualueuudistuksessa HR-järjestelmässä osaamisen hallintaosio Koulutustasotiedot kattavasti henkilötietojärjestelmään TVAn vastuullinen käyttö: arviointi suoritetaan mahdollisimman yhteismitallisesti, yhdenmukaisin ja tasa-arvoisin perustein. Henkilökohtainen palkkaus Tasa-arvotavoite: Naisten ja miesten välinen tasa-arvo palkkauksen suhteen tulee toteutua myös sopimusaloittain. Perusteettomat palkkaerot on poistettava Toteutunut: Miesten varsinainen palkka marraskuussa 2008 oli keskimäärin 2687 euroa ja naisten 2285 euroa (85,0 % miesten palkasta). Sopimusaloittain tarkasteltuna naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat suurimmat KVTES:ssa, jossa naisten osuus oli 79,8 % miesten palkasta (Henkilöstökertomus 2008). Tasa-arvotavoite: Henkilötietojärjestelmää on täydennettävä palkka ja tehtäväluokituksella. Mahdollinen palkkauksellinen epätasa-arvo saadaan selville vasta, kun vertaillaan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin ja sen mukaista palkkarakennetta. Myös henkilöstön koulutustaso on määriteltävä. Toteutunut: Palkkavertailun tekemistä varten on selvitetty kaupungin henkilöstön hallinnollisen aseman mukainen luokitus sekä lisätty palkkausjärjestelmään sieltä osittain puuttuneet henkilöstön koulutustiedot. Näiden tietojen avulla oletettiin voitavan saada esille se, ovatko naisten ja miesten palkat tasa-arvoisia riippumatta asemasta tai koulutuksesta. 11

12 Tehdyn luokittelun jälkeen oli todettava, että palkkavertailua ei pystytä tekemään asemaluokituksen ja koulutuksen perusteella mm. siitä syystä, että palkanmuodostus eroaa eri sopimusalojen välillä, mikä vaikeuttaa yli sopimusalojen tehtävää tarkastelua. Palkansaajat työskentelevät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) ja Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä sekä vähäisemmässä määrin muilla sopimusaloilla, mm. muusikoiden ja näyttelijöiden sopimusten piirissä. Tehtäväkohtaisen palkan osuus kokonaisansioista on riippuvainen sopimusalasta TVA tarkoittaa sitä, että palkkaus määräytyy tehtävän, ei henkilön mukaan, jolloin palkkaan ei vaikuta henkilön sukupuoli yms. Työn vaativuuden arviointi Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus edellyttää, että tehtäväkohtaista viranhaltija/työntekijän palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa vertailun kohteena ovat saman työnantajan palveluksessa olevien samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävät vaativuustarkastelu aina tosiasiallisten tehtävien perusteella palkkaryhmän soveltamisedellytyksissä usein tietty koulutustaso viranhaltijan/työntekijän lisäpätevyys tai kokemuksen kautta hankitut taidot Tavanomaista vaativammat tehtävät tulee huomioida tehtäväkohtaisessa palkassa. Yhteenvetona Palkkausasioihin liittyy luultavasti eniten herkkyystekijöitä. Kuopion kaupungin perusorganisaatio tulee saada selkeäksi palvelualueuudistuksen yhteydessä. Tarvitaan vertailumahdollisuutta esimerkiksi johtajien ja esimiesten osalta. Johtosääntöjen tulee olla niin selkeitä, että palkkojen vertailu organisaatiotasoissa on mahdollista. Samantasoiset vertailut pitää olla mahdollisia läpi kaupunkiorganisaation. Voimassa oleva sopimuspohja on kunnossa. Työn vaativuuden arviointi on sopimuspohjainen, ja se on lähtökohtaisesti tehty mahdollisimman aukottomaksi. Kriittinen asia on sen soveltaminen. Jos työn vaativuuden arviointia osataan käyttää, se on tasa-arvoinen. Palkkausasiaan liittyvät korjattavat ja muistettavat asiat: Työn vaativuuden arviointia on säännönmukaisesti hyödynnettävä tehtävien muuttuessa, ettei tule vääristymiä. Henkilötietojärjestelmään lisättävä koulutustasotiedot. Palvelualueuudistuksessa johtosäännöt laadittava niin, että tasovertailut mahdollistuvat 12

13 Tarvitaan HR-järjestelmä josta näkyy osaaminen: koulutus, kyvyt, taidot (kuten kielitaito). Järjestelmän tulee palvella henkilöstön kehittämistoimenpiteitä. Kehityskeskusteluista ja työpaikkakokouksista käsitellyt osaamistarpeet tulee pystyä kirjaamaan tietojärjestelmään, josta tiedot välittyvät koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työ- ja virkaehtosopimukset Keskeiset ohjeet Henkilökohtainen palkkaus. Työn vaativuuden arviointi Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Hallinnollisen aseman määrittely palvelualueuudistuksessa HR-järjestelmässä osaamisen hallintaosio Koulutustasotiedot kattavasti henkilötietojärjestelmään TVAn vastuullinen käyttö: arviointi suoritetaan mahdollisimman yhteismitallisesti, yhdenmukaisin ja tasa-arvoisin perustein. Keskimääräiset palkat N/M. Tilasto: naisten ja miesten palkkaerot suhteessa hallinnolliseen asemaan ja koulutustasoon Johtaminen ja työyhteisötaidot Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit. Kehityskeskusteluohjeet lähijohtajalle/ työntekijälle. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Kaikki esimiehet ovat käyneet johtamiskoulutuksen Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa (100%). Vuoden 2008 tilanteessa osuus on noin 75%. Sovelletaan tarvittaessa ryhmäkehityskeskustelumahdollisuutta. Esille tulleet kehittämistarpeet raportoidaan eteenpäin. Seurantaa on jäntevöitettävä esim. johtoryhmissä ja kehittämistoimikunnissa. Tietoteknisiä mahdollisuuksia on hyödynnettävä. Kehityskeskusteluissa on syytä tarttua ajankohtaisiin haasteisiin, joita tulee esim. asiakaspalautteen kautta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset sisällytetään kehityskeskusteluihin On kiinnitettävä huomiota osaamiseen ja työssä jaksamiseen. Osaamista seurataan strategisten tavoitteiden kautta Haasteena on ikäjohtamisen kehittäminen Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit sekä kehityskeskusteluohjeet Hyvän työyhteisön kriteeristö luo vankan henkilöstöjohtamisen perustan. Kehityskeskustelujen avulla seurataan, päivitetään ja kehitetään kunkin työntekijän / työyhteisön osalta tilannetta vuositasolla. Molemmat ohjeet ovat laajuudessaan kattavia tasa-arvoisuuden näkökulmasta ja tarjoavat hyvän ohjenuoran (muistisäännön) esimiehille ja työntekijöille asioiden edistämiseksi. Joitakin kysymyksiä molempien ohjeistuksien kohdalla nousee kuitenkin esille, jos haluamme pohtia ohjeistusten käytäntöön soveltamista sekä vaikuttavuutta. Kriittisiä kohtia ovat esimerkiksi seuraavat: 13

14 Kuinka toteutumista seurataan * seuranta: esim. käydäänkö kehityskeskusteluja vai ei, tehdäänkö johtoryhmissä yhteenvetoa esille nousseista osaamiseen tai jaksamiseen liittyvistä asioista ja työyksikköjen välisestä työkiertomahdollisuudesta (raportointi eteenpäin) Kuinka esimiestehtäviin valittu ohjeistetaan ja opastetaan visioon, strategiaan/tavoitteisiin, esimiestoimintaan ja kuinka työryhmäkäytäntöjä kehitetään viestinnän edistämiseksi * miten varmistetaan palvelualueuudistuksen myötä selkeästi yhteiset tavoitteemme ja jokaisen rooli työyhteisössä? Miten huolehditaan tasa-arvoisesta tiedonsaannin turvaamisesta muutoksessa työtehtävistä tai toimipisteestä riippumatta? Kuinka kunkin roolia ja tehtävää avataan tavoitteisiin nähden, kuinka henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön ja edistetään me-henkeä sekä tasa-arvoisuutta Hyvistä ohjeistuksista ei niinkään ole pulaa, heikkous on ennemminkin niiden käyttöönotossa ja seurannassa sekä tulosten arvioinnissa. Tämä saattaa johtaa usein myös epätasa-arvoiseen kohteluun tai sen tunteeseen. Ohjeistuksessa on paikallaan korostaa asioita, joiden seurantaan esimiesten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Näitä ovat esim. asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu, esteettömyys, palvelujen kehittäminen ja erityisryhmien huomioiminen sekä ikäjohtamisen haasteet, Onko kaupungin väestössä kasvava joukko, jonka hyvinvoinnin edistämiseksi palvelujen tasaarvoistaminen on välttämätöntä esim. maahanmuuttajat? Kerääkö esimies kehityskeskusteluissa työntekijöiltä palautetta, kokemuksia, ideoita ja huomioita näiden asioiden edistämiseksi? Usein henkilökunta asiakasrajapinnassa on tehnyt jo huomioita ennen kuin organisaatio havahtuu asiaan. Johtamisella on keskeinen rooli organisaation muutostilanteissa, kuten palvelualueuudistuksen yhteydessä. Tätä on käsitelty kappaleessa 1.7. Muutostilanteet. Johtaminen ja alaistaidot Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit. Kehityskeskusteluohjeet lähijohtajalle/ työntekijälle. Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa (100%). Sieltä nousseita teemoja seurataan systemaattisesti. Myös asiakaspalaute ja tasaarvoasiat on syytä sisällyttää niihin. Mittareita ja tilastoja Johtajavalmennus naiset/miehet Käydyt kehityskeskustelut % naiset/miehet Muutosjohtajavalmennus naiset/miehet Yt-henkilöstö naiset/miehet. Yhteistoimintakokousten lukumäärä 14

15 1.4. Osaamisen kehittäminen Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Asiakaslähtöisyys ja erityisesti asiakastarpeiden muutosten huomioiminen osaamisen uudistamisessa Osaamisen kohdentuminen perustehtäviin Työn kehittäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden sisällyttäminen perehdytykseen Palvelualueuudistuksessa huomioidaan osaamisen kannalta tasa-arvoiset ratkaisut Luodaan järjestelmiä hiljaisen tiedon ja osaamisen siirron turvaamiseksi ja ikääntyvien työntekijöiden osaamisen saamiseksi työyhteisöjen käyttöön Työkierron mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen koko kaupunkiorganisaation tasolla Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli ja tasa-arvo Kuopion henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli käsittelee hyvin kattavasti ja perusteellisesti henkilöstön perehdyttämistä, kehittämiskeskusteluja, osaamisen kehittämistä työssä, työnohjausta sekä työn ja työyhteisön ulkopuolella tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Asiat on ohjeistettu hyvin. Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli ja sitä tarkentavat perehdyttämisopas ja kehityskeskustelulomake on kirjoitettu siten, että ne soveltuvat kaikkien työyhteisöjen ja erilaisissa tehtävissä toimivien työntekijöiden perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen tueksi. Tasa-arvo-osaamista koulutuksen ja kehittämisen toimintamallissa ei ole erikseen käsitelty, mutta tavoitteissa korostetaan työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia ja osaamisen kehittämisen tärkeyttä, mihin tasa-arvo-osaaminen on sisällytettävissä osana tämän päivän työelämän osaamista. Tasa-arvo-osaamista on haluttaessa mahdollista vahvistaa ottamalla se mukaan yhdeksi perehdyttämisessä ja kehittämiskeskusteluissa käsiteltäväksi asiaksi. Tasa-arvo-osaamista voi olla myös mahdollista käsitellä vielä tiiviimmin työyhteisöjen omissa sekä kaupungin henkilöstön yhteisissä koulutuksissa. Yhdenvertaisuuden käsittelyn osalta perehdyttäminen, työyhteisön oma kehittämistyö- ja henkilöstökoulutus ovat hyviä paikkoja tarkastella eri asiakasryhmiä ja niiden tarpeita yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yhdenvertaisuuden toteutumista on myös mahdollista käsitellä kehittämiskeskusteluissa. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. 15

16 Osaamisen kehittäminen Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli. Asiakaslähtöisyys Kohdentuminen perustehtäviin. Lakisääteinen täydennyskoulutus Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sisällyttäminen perehdyttämiseen Työkierron hyödyntäminen Koulutukseen osallistuneet naiset/miehet Lakisääteinen täydennyskoulutus naiset/miehet 1.5. Työhyvinvointi ja työympäristö Tasa-arvoinen käyttäytyminen kaikissa työelämän tilanteissa on työyhteisön toiminnan perusta. Keskeiset ohjeet: Ollaan immeisiks Kuopiossa ohje Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus Paikallinen yhteistoimintasopimus (sisältää aktiivisen aikaisen puuttumisen ohjeen) Sisäilmasto-ohje, Savuton työpaikka -ohje Työhyvinvointi/työsuojeluohjelma Työterveyshuollon toimintaohje Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Sisäilma-asiat kuntoon. Sairauspoissaolojen väheneminen. Häirinnässä 0-toleranssi (häirintä mukaan vaara-tilanteen ilmoituslomakkeeseen), mikä on huomioitava ohjeistuksessa esimiehille. Nykytilannetta Toimintaohjeita ja sääntöjä on kattavasti, mahdolliset ongelmat liittyvät niiden tuntemukseen, tulkintaan ja toimenpiteiden seurantaan. Ohjeita pitäisi päivittää vastaamaan paremmin tasaarvolain vaatimuksia. Tavoitteena on myös työnantajan tarjoamien palvelujen (työterveys, liikunta- ja kulttuuripalvelut, henkilöstökoulutus) tarjonnan ja riittävyyden parempi seuranta ja suunnittelu tasa-arvon näkökulmasta. Esimiehiä tulee ohjeistaa ja kannustaa kantamaan vastuutaan tasa-arvoisen työpaikan kriteerien noudattamisessa. Sukupuolisesta häirinnästä ja muista poikkeamista ilmoittaminen on myös esimiesten vastuulla. Nykyinen menetelmä vaaratilanteiden ilmoittamisesta kaipaa kehittämistä, se ei erottele ilmoituksia sukupuolen mukaan. 16

17 Työhyvinvointi ja työympäristö Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Ollaan immeisiks Kuopiossa ohje Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus Paikallinen yhteistoimintasopimus Sisäilmasto-ohje Työhyvinvointi/työsuojeluohjelma Työterveyshuollon toimintaohje Sisäilma-asiat kuntoon. Sairaspoissaolojen väheneminen. Häirinnässä 0-toleranssi (häirintä mukaan vaaratilanteen ilmoituslomakkeeseen). Sairauspoissaolot naiset/miehet Perhevapaat naiset/miehet Vuorotteluvapaat naiset/miehet Kuntoremotit /tyky naiset/miehet Työkyvyttömyyseläkkeet naiset/miehet Tapaturmatilastot naiset/miehet Työhyvinvointikysely 1.6. Uudelleensijoittaminen Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Uudelleensijoitusmalli Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Uudelleensijoitus toimii uuden ohjeen mukaan. Työkierto toimii ja siihen on rakennettu järjestelmä Nykyinen tilanne Uudelleensijoitusohje: Olennaisinta on todeta, että aktiivista aikaista puuttumista seuraava vaihe on uudelleensijoitus, jolloin uuteen työhön sijoittuminen tarkastellaan kaupunkitasoisesti. Uudelleensijoittamisesta vastaa johtosäännössä määrätty palvelukseen ottava viranhaltija. Jos palvelukseen ottava viranomainen on toimielin, uudelleensijoituksen valmistelusta ja esittelystä vastaa toimialajohtaja. Lähiesimies toimii palvelukseen ottavan viranhaltijan avustavana valmistelijana. Muut toimijat ovat mukana prosessissa tukena ja apuna. Haasteellista on, että toimialoille on annettu nykyisellään paljon asiassa vastuuta. Keskitetty tuki on kuitenkin tarpeen uudelleensijoituksen järjestämisessä ja seurannassa. 17

18 Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli on hyvä ja se tarvitsee tuekseen järjestetyn tuen koko kaupungin tasolla. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. Uudelleensijoittaminen Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Uudelleensijoituksen toimintamalli. Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli Uudelleensijoitus toimii uuden ohjeen mukaan Työkierto toimii, malli kehitetty Aktiivisen aikaisen puuttumisen seula käytössä Uudelleensijoitukset naiset/miehet Työkierrossa olevat naiset/miehet 1.7. Muutostilanteet Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Eläköityminen Lomautukset Palvelualueuudistus Säästötilanteet Ostopalvelut Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Muutoksen hallinta siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus olla normaaliin eläkeikään asti työssä Hiljaisen tiedon siirto ikääntyneiltä Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastuullinen huomioiminen muutostilanteiden ennakkosuunnitteluvaiheista lähtien Yhdenvertaisuus poikkeus- ja kriisitilanteissa Palvelualuekohtaisten tasa-arvosuunnitelmien laatiminen palvelualueiden käynnistyessä 2011 lähtien Huomion kiinnittäminen toiminnalliseen tasa-arvoon, eli kuntalaisiin kohdistuviin vaikutuksiin ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan Suomessa menetetään joka vuosi noin puoli miljoonaa työvuotta siksi, että sankat joukot poistuvat työelämästä ennen virallista eläkeikää. Työvoimakustannuksina menetys on noin 21 miljardia euroa. Luvun suuruudesta saa käsityksen, kun sitä verrataan Suomen valtion budjettiin, joka on tänä vuonna 49,9 miljardia 18

19 euroa. Pienet korjaukset nykykäytäntöihin eivät riitä, vaan tarvitaan uusia vaihtoehtoja. Tutkimukset osoittavat, että kiire ja pakkotahtisuus aiheuttavat ennenaikaista työelämästä syrjäytymistä. Ennakkotiedot Työterveyslaitoksen tutkimuksesta Työ ja terveys Suomessa kertovat joustavien työaikojen, osa-aikatyön ja työajan lyhentämisen olevan edellytyksiä sille, että paljon stressiä kokevat ihmiset jatkavat työntekoa 63 ikävuoden jälkeen. (Lähde Helsingin Sanomat Työurien pidentäminen vaatii uudenlaista ajattelua, Guy Ahonen ja Harri Vainio Työterveyslaitos). Kuopiossa vakinaisen henkilöstön eläkkeelle siirtymisessä tapahtuu nousu 2010 ja nousu jatkuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuopion kaupungin edellisessä tasaarvosuunnitelmassa on maininta, että viimeistään 2020 on mahdollisuus korjata miesten ja naisten suhteellista osuutta kokonaishenkilöstöstä. Kuopion kaupungin työntekijöiden eläköitymistaso on varhaiseläkevertailun mukaan 67 % korkeampi kuin keskimäärin koko maassa. Kuopion maksut vuonna 2008 varhaiseläkkeiden hoitoon ovat olleet 2.9 miljoonaa euroa. Kahden viimeisen vuoden aikana varhaiseläkkeiden kustannukset ovat nousseet euroa vuodessa. (Lähde Keva 2009). Säästövelvoitteet lisäävät työntekijöiden työn kuormitusta. Kustannuksia syntyy esim. niin, että jos varhaiseläkkeelle jäänti tapahtuu kolme vuotta etuajassa, kustannus kunnalle on euroa 1000 euron kuukausieläkkeellä. Varhaiseläkkeelle Kuopion kaupungin palveluksesta on jäänyt viimeisien kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 70 henkilöä vuodessa. PALVELUALUEUUDISTUS Palvelualueuudistus on ajankohtainen, koko kaupungin henkilöstöä koskeva hanke. Tärkeää on, että eri henkilöstöryhmät voivat osallistua oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Tasa-arvon toteutumista tulee seurata erityisesti valittaessa henkilöstöä prosessien ja avainalueiden johtoon. Tasa-arvon toteutumista tulee systemaattisesti seurata, sillä osaprojektien vastuuhenkilövalinnoissa naiset ovat olleet selvästi aliedustettuina (12 osaprojektia, joista kahdessa on nainen vetäjänä). Tasa-arvotavoitteet on paikallaan huomioida jo muutosprosessien ennakkosuunnitelmissa, jotta erilaiset näkemykset tulevat riittävän monipuolisesti huomioiduiksi. Muutostilanteissa tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta huolehtiminen henkilöstön kanssa on tärkeää. Johtaminen ja työyhteisötaidot liittyvät nekin palvelualueuudistukseen ja ne ovat osin samaa asiaa. Tasa-arvon näkökulmasta katsoen tulee seurata, miten palvelualueuudistuksen toteutus, johtajien valinta ja henkilöstön uudelleenasemointi toteutuu. SÄÄSTÖTILANTEET Tavoitteena on, että säästöjen olisi kohdistuttava mahdollisimman tasapuolisesti. Jos esimerkiksi ostopalveluja lisätään, tulee vaikutuksia seurata ja arvioida myös tasa-arvon näkökulmasta. Säästöjen suunnittelu tasa-arvoisesti on erityisen haasteellista palvelualueuudistuksen yhteydessä, kun henkilöstön asema ei vielä ole riittävästi tiedossa. Henkilöstösäästöt on yleensä kohdennettu tilanteisiin, jotka ovat tulleet ensimmäisinä vastaan. Toiminnallinen tasa-arvo suhteessa kuntalaisiin ei säästövelvoitteiden aikana voi toteutua, koska palvelut järjestetään etupäässä niin, että lakisääteiset palvelut turvataan eikä palvelujen käyttäjien erilaisia tarpeita pystytä riittävästi huomioimaan. Vain minimitaso turvataan. 19

20 Johtopäätöksiä Jatkossa tarvitaan tasa-arvosuunnitelmat palvelualueittain Organisaatiouudistuksen valmistelu- ja suunnitteluryhmissä ei ole nyt riittävästi toteutunut tasa-arvo. Lakiin perustuvat peruslähtökohdat, kuten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on huomioitava myös säästö- ja organisaatiomuutostilanteissa. Näitä tulee painottaa hyvän toiminnan käsikirjassa. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. Muutostilanteet Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Eläköityminen Lomautukset Palvelualueuudistus Säästötilanteet Muutoksen hallinta. Esim. säästötoimien kohdistuminen mahdollisimman tasapuolisesti. Normaaliin eläkeikään asti työssä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastuullinen huomioiminen myös muutostilanteissa. Palvelualuekohtaisten tasaarvosuunnitelmien laatiminen. Huomion kiinnittäminen toiminnalliseen tasaarvoon, eli kuntalaisiin kohdistuviin vaikutuksiin. Eläkkeelle jääneet naiset/miehet Eläkeiän jälkeen jatkaneet naiset/miehet Mistä tehtävistä, johtajat/ Muut/naiset/miehet 20

21 2. PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO eli CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan toteuttaminen Eurooppalainen peruskirja (CEMR) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa asiakirja, hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Forssan kaupungin henkilöstön TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA Kuva: Loimijoki yöllä Yhteistoimintaryhmä xx.xx.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 214 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Tavoitteet... 2 1.2. Organisaatio... 3 1.3. Henkilöstöjaosto... 3 2. Henkilöstö... 3 3. Osaamisen ja suorituksen johtaminen... 7 4. Palkkaus

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Johdanto Diasarja kokoaa perustiedot tasa-arvosta kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Kokonaisuus on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot