HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010

2 2

3 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2010: 1 ISSN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kehittämistoimikunta Kaupunginhallitus Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus/ Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 3

4 4

5 Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO sivu 7 2. PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ELI CEMRIN EUROOPPALAISEN TASA-ARVON PERUSKIRJAN TOTEUTTAMINEN KUOPIOSSA sivu YHDENVERTAISUUS KUOPIOSSA sivu 25 Raportin kuvat: Kuopion kaupunki / Terve Kuopio -ohjelma 5

6 6

7 TIIVISTELMÄ Tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Naiset ja miehet, tytöt ja pojat tulee huomioida tasaarvoisesti päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Yhdenvertaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että ketään ei saa syrjiä, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Keskeiset asiat tämän raportin kolmesta osa-alueesta on kuvattu oheisessa taulukossa. Käsittelytilanne Keskeinen sisältö ja teemat Minkä kohderyhmän tilannetta halutaan kohentaa Avainsanat Henkilöstöpolitiikan tasaarvo Kuopiossa Päivitetty suunnitelma kh:ssa alkuvuosi 2010 Rekrytointi Työ- ja virkaehtosopimukset Johtaminen ja työyhteisö-taidot Osaamisen kehittäminen Työhyvinvointi ja työympäristö Uudelleensijoittaminen Muutostilanteet Koko henkilöstö ja työyhteisöt tasa-arvo kaupungin henkilöstön ja työyhteisöjen näkökulmasta Toiminnallinen tasaarvo (CEMRin eurooppalaisen tasaarvon peruskirjan toteuttaminen) Kuopiossa Peruskirja hyväksyttiin valtuustossa 08 / 2007 Artiklojen aihealueet: Demokraattinen vastuu Poliittinen rooli Tasa-arvon yleinen toimintakehys Työnantajarooli Julkiset hankinnat ja sopimukset Palveluntarjoajarooli Kaavoitus ja kestävä kehitys Sääntelijän rooli Ystävyyssuhteet ja kansainvälinen yhteistyö Kuntalaiset palvelutarjonnan näkökulmasta tasa-arvo päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä Erityispiirteitä Palkkauksellinen tasa-arvo Terve Kuopio ohjelma sekä Kuopion toiminta WHO:n eurooppalaisessa Healthy Cities verkostossa edistävät myös CEMRin peruskirjan tavoitteita Seurannan järjestäminen Vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä Vuosittain tilinpäätöskertomuksen yhteydessä Lisätietoja kaupungin intranet (sinetti) kunnat.net Kuntaliitto koordinoi Yhteyshenkilö Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) valtakunnallista yhteistyötä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) Yhdenvertaisuus Kuopiossa Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 12 / 2008 Neuvontapalvelut Rekrytointi ja henkilöstön palkkaaminen Syrjimättömyyden käsittely kaupungin järjestämässä henkilöstökoulutuksessa Esteettömyys eli fyysisen ympäristön syrjimättömyys Asenneilmapiiri kaupungin työyhteisöissä Kaupungin päätöksenteko ja suunnitelmat Miten kaupunki itse arvioi ja seuraa omaa toimintaansa Tiedotus Ristiriitatilanteiden ratkaisu Syrjimättömyys asiakastyössä Kuntalaisten erityisryhmät ja vähemmistöt yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, positiivinen erityiskohtelu Yhdenvertaisuuden tikapuut-kysely toteutettu verkkokyselynä 12 / 2009 Kuopiossa. Seurannassa tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Vuosittain tilinpäätöskertomuksen yhteydessä yhdenvertaisuus.fi Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä/ Henkilöstön kehittämispäällikkö (pj) Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Asiakirjojen tavoitteet sisällytetään hyvän toiminnan käsikirjaan ja ne otetaan huomioon laatutyössä ja Kuopion kaupungin palvelualueuudistuksessa, minkä edetessä selkeytyvät myös palvelualuekohtaiset vastuutoimijat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoaa tietoja. Seurannan tasot määritellään lähemmin palvelualueuudistuksen astuttua voimaan

8 Johdanto Tämä asiakirja käsittää kolme tasa-arvoon kytkeytyvää suunnitelmaa, jotka ovat henkilöstöpolitiikan tasa-arvo, toiminnallinen eli palvelujen tasa-arvo sekä palvelujen yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Kaupunginjohtajan vuonna 2009 nimeämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä on päivittänyt tähän asiakirjaan henkilöstöpolitiikan tasa-arvosuunnitelman. Kuopion kaupunki on hyväksynyt vuonna 2007 CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan, joka käsittelee erityisesi palvelujen tasa-arvoisuutta. Nyt käsillä oleva asiakirja asettaa tavoitteet peruskirjan toimeenpanoa varten ja tunnistaa jo olevia toimintamalleja jotka toteuttavat peruskirjan tavoitteita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2008 Kuopion yhdenvertaisuussuunnitelman, joka perustuu lakiin viranomaisen yhdenvertaisuudesta. Tiivistelmä hyväksytystä suunnitelmasta on liitetty asiakirjan loppuosaan ja sen toteutusvaihetta kuvataan raportin lopussa. Seurannasta ja valmistelusta vastaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä Kaikkien asiakirjan valmistelusta, päivittämisestä ja seurannasta vastaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, johon kuuluvat Tapio Immonen sosiaali- ja terveyspalveluista, Johanna Jussila koulutuspalveluista, Isto Karjalainen koulutuspalveluista, Hanna-Mari Kokkonen kulttuuripalveluista, Raija Kovanen (sihteeri) talous- ja strategiapalvelusta, Raili Rönkkö (puheenjohtaja) henkilöstön ja työhyvinvoinnin yksiköstä, Sirpa Salo-Berger sosiaali- ja terveyspalveluista, Vesa Toivanen kaupunginlakimiehen toimistosta ja Ulla Vuori vapaa-ajan palveluista. Raportointi Henkilöstöpolitiikan tasa-arvon toteutuminen raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen ja CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöskertomuksen yhteydessä. Seurannan tasot määritellään lähemmin palvelualueuudistuksen astuttua voimaan Päätöksenteko, laatutyö ja palvelualueuudistus Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaatimukset otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Tavoitteet sisällytetään hyvän toiminnan käsikirjaan ja ne otetaan huomioon laatutyössä ja palvelualueuudistuksessa, minkä edetessä selkeytyvät myös palvelualuekohtaiset vastuutoimijat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä kokoaa tietoja. Helmikuussa 2010 Raili Rönkkö henkilöstön kehittämispäällikkö työryhmän puheenjohtaja 8

9 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO 9

10 1. Henkilöstöpolitiikan tasa-arvo Henkilöstöpolitiikan tasa-arvo on jaettu seitsemään vaiheeseen, jossa tasa-arvon toteutumista tarkastellaan. Työryhmä on käynyt keskustelua jokaisen vaiheen tavoitteista, kehittämistarpeista ja esittänyt niitä koskevat seurattavat mittarit. Tasa-arvoisen henkilöstöpolitiikan prosessissa on tunnistettu seuraavat keskeiset vaiheet ja osaalueet: 1. Rekrytointi 2. Työ- ja virkaehtosopimukset 3. Johtaminen ja työyhteisötaidot 4. Osaamisen kehittäminen 5. Työhyvinvointi ja työympäristö 6. Uudelleensijoittaminen 7. Muutostilanteet Taulukoiden lukuohje Seuraavassa käydään läpi henkilöstöpolitiikan vaiheet 1 7. Kunkin osuuden lopussa on taulukkoon koottuna aihetta koskevat keskeiset ohjeet, tavoitteet vuoteen 2012 sekä lopuksi ehdotukset mittareiksi ja tilastoitaviksi asioiksi. Vahvennetulla merkityt mittarit ovat uusia aiempaan nähden Rekrytointiasiat Keskeiset olemassa olevat ohjeet ovat Työpaikkailmoitusohjeisiin lisäys: hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia (sinetti: viestintä, yhteydet mediaan). Virkavalintaohje. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto Tasapuoliset valintaperusteet naiset/miehet. Palkkaus nais- ja miesjohtajien osalta tasa-arvoisemmaksi Valintailmoitukset tasapuolisia. Rohkeus valita tehtäviä hakeneiden parista niitä osaavia, mahdollisesti vähemmistötaustaisia hakijoita, joilla on tähän asiakasryhmään liittyvää tuntemusta ja osaamista Nykytilanteesta Elokuussa 2009 on täsmennetty Kuopion kaupungin virkavalintaohjetta. Siihen on tullut mukaan maininta, että halutaan hakijoiksi sekä miehiä että naisia. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. 10

11 Rekrytointi Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Työpaikkailmoitteluohjeisiin lisäys: hakijoiksi toivotaan miehiä ja naisia (sinetti: viestintä, yhteydet mediaan). Virkavalintaohje Palkkaus / nais- ja miesjohtajat Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto Tasapuoliset valintaperusteet naiset/miehet Valintailmoitukset tasapuolisia Kaikki työntekijät naiset/miehet Nais- ja miesjohtajat Tehtäviä hakeneet naiset/miehet Valitut naiset/miehet Valitukset valinnoista tasa-arvoperuste/muu Työ- ja virkaehtosopimukset Keskeiset olemassa olevat ohjeet Henkilökohtainen palkkaus. Työn vaativuuden arviointi Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Hallinnollisen aseman määrittely palvelualueuudistuksessa HR-järjestelmässä osaamisen hallintaosio Koulutustasotiedot kattavasti henkilötietojärjestelmään TVAn vastuullinen käyttö: arviointi suoritetaan mahdollisimman yhteismitallisesti, yhdenmukaisin ja tasa-arvoisin perustein. Henkilökohtainen palkkaus Tasa-arvotavoite: Naisten ja miesten välinen tasa-arvo palkkauksen suhteen tulee toteutua myös sopimusaloittain. Perusteettomat palkkaerot on poistettava Toteutunut: Miesten varsinainen palkka marraskuussa 2008 oli keskimäärin 2687 euroa ja naisten 2285 euroa (85,0 % miesten palkasta). Sopimusaloittain tarkasteltuna naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat suurimmat KVTES:ssa, jossa naisten osuus oli 79,8 % miesten palkasta (Henkilöstökertomus 2008). Tasa-arvotavoite: Henkilötietojärjestelmää on täydennettävä palkka ja tehtäväluokituksella. Mahdollinen palkkauksellinen epätasa-arvo saadaan selville vasta, kun vertaillaan naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin ja sen mukaista palkkarakennetta. Myös henkilöstön koulutustaso on määriteltävä. Toteutunut: Palkkavertailun tekemistä varten on selvitetty kaupungin henkilöstön hallinnollisen aseman mukainen luokitus sekä lisätty palkkausjärjestelmään sieltä osittain puuttuneet henkilöstön koulutustiedot. Näiden tietojen avulla oletettiin voitavan saada esille se, ovatko naisten ja miesten palkat tasa-arvoisia riippumatta asemasta tai koulutuksesta. 11

12 Tehdyn luokittelun jälkeen oli todettava, että palkkavertailua ei pystytä tekemään asemaluokituksen ja koulutuksen perusteella mm. siitä syystä, että palkanmuodostus eroaa eri sopimusalojen välillä, mikä vaikeuttaa yli sopimusalojen tehtävää tarkastelua. Palkansaajat työskentelevät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) ja Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä sekä vähäisemmässä määrin muilla sopimusaloilla, mm. muusikoiden ja näyttelijöiden sopimusten piirissä. Tehtäväkohtaisen palkan osuus kokonaisansioista on riippuvainen sopimusalasta TVA tarkoittaa sitä, että palkkaus määräytyy tehtävän, ei henkilön mukaan, jolloin palkkaan ei vaikuta henkilön sukupuoli yms. Työn vaativuuden arviointi Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus edellyttää, että tehtäväkohtaista viranhaltija/työntekijän palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa vertailun kohteena ovat saman työnantajan palveluksessa olevien samaan palkkaryhmään kuuluvien tehtävät vaativuustarkastelu aina tosiasiallisten tehtävien perusteella palkkaryhmän soveltamisedellytyksissä usein tietty koulutustaso viranhaltijan/työntekijän lisäpätevyys tai kokemuksen kautta hankitut taidot Tavanomaista vaativammat tehtävät tulee huomioida tehtäväkohtaisessa palkassa. Yhteenvetona Palkkausasioihin liittyy luultavasti eniten herkkyystekijöitä. Kuopion kaupungin perusorganisaatio tulee saada selkeäksi palvelualueuudistuksen yhteydessä. Tarvitaan vertailumahdollisuutta esimerkiksi johtajien ja esimiesten osalta. Johtosääntöjen tulee olla niin selkeitä, että palkkojen vertailu organisaatiotasoissa on mahdollista. Samantasoiset vertailut pitää olla mahdollisia läpi kaupunkiorganisaation. Voimassa oleva sopimuspohja on kunnossa. Työn vaativuuden arviointi on sopimuspohjainen, ja se on lähtökohtaisesti tehty mahdollisimman aukottomaksi. Kriittinen asia on sen soveltaminen. Jos työn vaativuuden arviointia osataan käyttää, se on tasa-arvoinen. Palkkausasiaan liittyvät korjattavat ja muistettavat asiat: Työn vaativuuden arviointia on säännönmukaisesti hyödynnettävä tehtävien muuttuessa, ettei tule vääristymiä. Henkilötietojärjestelmään lisättävä koulutustasotiedot. Palvelualueuudistuksessa johtosäännöt laadittava niin, että tasovertailut mahdollistuvat 12

13 Tarvitaan HR-järjestelmä josta näkyy osaaminen: koulutus, kyvyt, taidot (kuten kielitaito). Järjestelmän tulee palvella henkilöstön kehittämistoimenpiteitä. Kehityskeskusteluista ja työpaikkakokouksista käsitellyt osaamistarpeet tulee pystyä kirjaamaan tietojärjestelmään, josta tiedot välittyvät koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työ- ja virkaehtosopimukset Keskeiset ohjeet Henkilökohtainen palkkaus. Työn vaativuuden arviointi Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Hallinnollisen aseman määrittely palvelualueuudistuksessa HR-järjestelmässä osaamisen hallintaosio Koulutustasotiedot kattavasti henkilötietojärjestelmään TVAn vastuullinen käyttö: arviointi suoritetaan mahdollisimman yhteismitallisesti, yhdenmukaisin ja tasa-arvoisin perustein. Keskimääräiset palkat N/M. Tilasto: naisten ja miesten palkkaerot suhteessa hallinnolliseen asemaan ja koulutustasoon Johtaminen ja työyhteisötaidot Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit. Kehityskeskusteluohjeet lähijohtajalle/ työntekijälle. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Kaikki esimiehet ovat käyneet johtamiskoulutuksen Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa (100%). Vuoden 2008 tilanteessa osuus on noin 75%. Sovelletaan tarvittaessa ryhmäkehityskeskustelumahdollisuutta. Esille tulleet kehittämistarpeet raportoidaan eteenpäin. Seurantaa on jäntevöitettävä esim. johtoryhmissä ja kehittämistoimikunnissa. Tietoteknisiä mahdollisuuksia on hyödynnettävä. Kehityskeskusteluissa on syytä tarttua ajankohtaisiin haasteisiin, joita tulee esim. asiakaspalautteen kautta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset sisällytetään kehityskeskusteluihin On kiinnitettävä huomiota osaamiseen ja työssä jaksamiseen. Osaamista seurataan strategisten tavoitteiden kautta Haasteena on ikäjohtamisen kehittäminen Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit sekä kehityskeskusteluohjeet Hyvän työyhteisön kriteeristö luo vankan henkilöstöjohtamisen perustan. Kehityskeskustelujen avulla seurataan, päivitetään ja kehitetään kunkin työntekijän / työyhteisön osalta tilannetta vuositasolla. Molemmat ohjeet ovat laajuudessaan kattavia tasa-arvoisuuden näkökulmasta ja tarjoavat hyvän ohjenuoran (muistisäännön) esimiehille ja työntekijöille asioiden edistämiseksi. Joitakin kysymyksiä molempien ohjeistuksien kohdalla nousee kuitenkin esille, jos haluamme pohtia ohjeistusten käytäntöön soveltamista sekä vaikuttavuutta. Kriittisiä kohtia ovat esimerkiksi seuraavat: 13

14 Kuinka toteutumista seurataan * seuranta: esim. käydäänkö kehityskeskusteluja vai ei, tehdäänkö johtoryhmissä yhteenvetoa esille nousseista osaamiseen tai jaksamiseen liittyvistä asioista ja työyksikköjen välisestä työkiertomahdollisuudesta (raportointi eteenpäin) Kuinka esimiestehtäviin valittu ohjeistetaan ja opastetaan visioon, strategiaan/tavoitteisiin, esimiestoimintaan ja kuinka työryhmäkäytäntöjä kehitetään viestinnän edistämiseksi * miten varmistetaan palvelualueuudistuksen myötä selkeästi yhteiset tavoitteemme ja jokaisen rooli työyhteisössä? Miten huolehditaan tasa-arvoisesta tiedonsaannin turvaamisesta muutoksessa työtehtävistä tai toimipisteestä riippumatta? Kuinka kunkin roolia ja tehtävää avataan tavoitteisiin nähden, kuinka henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön ja edistetään me-henkeä sekä tasa-arvoisuutta Hyvistä ohjeistuksista ei niinkään ole pulaa, heikkous on ennemminkin niiden käyttöönotossa ja seurannassa sekä tulosten arvioinnissa. Tämä saattaa johtaa usein myös epätasa-arvoiseen kohteluun tai sen tunteeseen. Ohjeistuksessa on paikallaan korostaa asioita, joiden seurantaan esimiesten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Näitä ovat esim. asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu, esteettömyys, palvelujen kehittäminen ja erityisryhmien huomioiminen sekä ikäjohtamisen haasteet, Onko kaupungin väestössä kasvava joukko, jonka hyvinvoinnin edistämiseksi palvelujen tasaarvoistaminen on välttämätöntä esim. maahanmuuttajat? Kerääkö esimies kehityskeskusteluissa työntekijöiltä palautetta, kokemuksia, ideoita ja huomioita näiden asioiden edistämiseksi? Usein henkilökunta asiakasrajapinnassa on tehnyt jo huomioita ennen kuin organisaatio havahtuu asiaan. Johtamisella on keskeinen rooli organisaation muutostilanteissa, kuten palvelualueuudistuksen yhteydessä. Tätä on käsitelty kappaleessa 1.7. Muutostilanteet. Johtaminen ja alaistaidot Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön kriteerit. Kehityskeskusteluohjeet lähijohtajalle/ työntekijälle. Kehityskeskustelut käydään kaikkien työntekijöiden kanssa (100%). Sieltä nousseita teemoja seurataan systemaattisesti. Myös asiakaspalaute ja tasaarvoasiat on syytä sisällyttää niihin. Mittareita ja tilastoja Johtajavalmennus naiset/miehet Käydyt kehityskeskustelut % naiset/miehet Muutosjohtajavalmennus naiset/miehet Yt-henkilöstö naiset/miehet. Yhteistoimintakokousten lukumäärä 14

15 1.4. Osaamisen kehittäminen Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli. Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Asiakaslähtöisyys ja erityisesti asiakastarpeiden muutosten huomioiminen osaamisen uudistamisessa Osaamisen kohdentuminen perustehtäviin Työn kehittäminen Lakisääteinen täydennyskoulutus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden sisällyttäminen perehdytykseen Palvelualueuudistuksessa huomioidaan osaamisen kannalta tasa-arvoiset ratkaisut Luodaan järjestelmiä hiljaisen tiedon ja osaamisen siirron turvaamiseksi ja ikääntyvien työntekijöiden osaamisen saamiseksi työyhteisöjen käyttöön Työkierron mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen koko kaupunkiorganisaation tasolla Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli ja tasa-arvo Kuopion henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli käsittelee hyvin kattavasti ja perusteellisesti henkilöstön perehdyttämistä, kehittämiskeskusteluja, osaamisen kehittämistä työssä, työnohjausta sekä työn ja työyhteisön ulkopuolella tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Asiat on ohjeistettu hyvin. Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli ja sitä tarkentavat perehdyttämisopas ja kehityskeskustelulomake on kirjoitettu siten, että ne soveltuvat kaikkien työyhteisöjen ja erilaisissa tehtävissä toimivien työntekijöiden perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen tueksi. Tasa-arvo-osaamista koulutuksen ja kehittämisen toimintamallissa ei ole erikseen käsitelty, mutta tavoitteissa korostetaan työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia ja osaamisen kehittämisen tärkeyttä, mihin tasa-arvo-osaaminen on sisällytettävissä osana tämän päivän työelämän osaamista. Tasa-arvo-osaamista on haluttaessa mahdollista vahvistaa ottamalla se mukaan yhdeksi perehdyttämisessä ja kehittämiskeskusteluissa käsiteltäväksi asiaksi. Tasa-arvo-osaamista voi olla myös mahdollista käsitellä vielä tiiviimmin työyhteisöjen omissa sekä kaupungin henkilöstön yhteisissä koulutuksissa. Yhdenvertaisuuden käsittelyn osalta perehdyttäminen, työyhteisön oma kehittämistyö- ja henkilöstökoulutus ovat hyviä paikkoja tarkastella eri asiakasryhmiä ja niiden tarpeita yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Yhdenvertaisuuden toteutumista on myös mahdollista käsitellä kehittämiskeskusteluissa. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. 15

16 Osaamisen kehittäminen Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen toimintamalli. Asiakaslähtöisyys Kohdentuminen perustehtäviin. Lakisääteinen täydennyskoulutus Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sisällyttäminen perehdyttämiseen Työkierron hyödyntäminen Koulutukseen osallistuneet naiset/miehet Lakisääteinen täydennyskoulutus naiset/miehet 1.5. Työhyvinvointi ja työympäristö Tasa-arvoinen käyttäytyminen kaikissa työelämän tilanteissa on työyhteisön toiminnan perusta. Keskeiset ohjeet: Ollaan immeisiks Kuopiossa ohje Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus Paikallinen yhteistoimintasopimus (sisältää aktiivisen aikaisen puuttumisen ohjeen) Sisäilmasto-ohje, Savuton työpaikka -ohje Työhyvinvointi/työsuojeluohjelma Työterveyshuollon toimintaohje Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Sisäilma-asiat kuntoon. Sairauspoissaolojen väheneminen. Häirinnässä 0-toleranssi (häirintä mukaan vaara-tilanteen ilmoituslomakkeeseen), mikä on huomioitava ohjeistuksessa esimiehille. Nykytilannetta Toimintaohjeita ja sääntöjä on kattavasti, mahdolliset ongelmat liittyvät niiden tuntemukseen, tulkintaan ja toimenpiteiden seurantaan. Ohjeita pitäisi päivittää vastaamaan paremmin tasaarvolain vaatimuksia. Tavoitteena on myös työnantajan tarjoamien palvelujen (työterveys, liikunta- ja kulttuuripalvelut, henkilöstökoulutus) tarjonnan ja riittävyyden parempi seuranta ja suunnittelu tasa-arvon näkökulmasta. Esimiehiä tulee ohjeistaa ja kannustaa kantamaan vastuutaan tasa-arvoisen työpaikan kriteerien noudattamisessa. Sukupuolisesta häirinnästä ja muista poikkeamista ilmoittaminen on myös esimiesten vastuulla. Nykyinen menetelmä vaaratilanteiden ilmoittamisesta kaipaa kehittämistä, se ei erottele ilmoituksia sukupuolen mukaan. 16

17 Työhyvinvointi ja työympäristö Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Ollaan immeisiks Kuopiossa ohje Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus Paikallinen yhteistoimintasopimus Sisäilmasto-ohje Työhyvinvointi/työsuojeluohjelma Työterveyshuollon toimintaohje Sisäilma-asiat kuntoon. Sairaspoissaolojen väheneminen. Häirinnässä 0-toleranssi (häirintä mukaan vaaratilanteen ilmoituslomakkeeseen). Sairauspoissaolot naiset/miehet Perhevapaat naiset/miehet Vuorotteluvapaat naiset/miehet Kuntoremotit /tyky naiset/miehet Työkyvyttömyyseläkkeet naiset/miehet Tapaturmatilastot naiset/miehet Työhyvinvointikysely 1.6. Uudelleensijoittaminen Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Uudelleensijoitusmalli Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Uudelleensijoitus toimii uuden ohjeen mukaan. Työkierto toimii ja siihen on rakennettu järjestelmä Nykyinen tilanne Uudelleensijoitusohje: Olennaisinta on todeta, että aktiivista aikaista puuttumista seuraava vaihe on uudelleensijoitus, jolloin uuteen työhön sijoittuminen tarkastellaan kaupunkitasoisesti. Uudelleensijoittamisesta vastaa johtosäännössä määrätty palvelukseen ottava viranhaltija. Jos palvelukseen ottava viranomainen on toimielin, uudelleensijoituksen valmistelusta ja esittelystä vastaa toimialajohtaja. Lähiesimies toimii palvelukseen ottavan viranhaltijan avustavana valmistelijana. Muut toimijat ovat mukana prosessissa tukena ja apuna. Haasteellista on, että toimialoille on annettu nykyisellään paljon asiassa vastuuta. Keskitetty tuki on kuitenkin tarpeen uudelleensijoituksen järjestämisessä ja seurannassa. 17

18 Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli on hyvä ja se tarvitsee tuekseen järjestetyn tuen koko kaupungin tasolla. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. Uudelleensijoittaminen Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Uudelleensijoituksen toimintamalli. Aktiivisen aikaisen puuttumisen malli Uudelleensijoitus toimii uuden ohjeen mukaan Työkierto toimii, malli kehitetty Aktiivisen aikaisen puuttumisen seula käytössä Uudelleensijoitukset naiset/miehet Työkierrossa olevat naiset/miehet 1.7. Muutostilanteet Keskeiset olemassa olevat ohjeet: Eläköityminen Lomautukset Palvelualueuudistus Säästötilanteet Ostopalvelut Keskeisiä tavoitteita vuoteen 2012 Muutoksen hallinta siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus olla normaaliin eläkeikään asti työssä Hiljaisen tiedon siirto ikääntyneiltä Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastuullinen huomioiminen muutostilanteiden ennakkosuunnitteluvaiheista lähtien Yhdenvertaisuus poikkeus- ja kriisitilanteissa Palvelualuekohtaisten tasa-arvosuunnitelmien laatiminen palvelualueiden käynnistyessä 2011 lähtien Huomion kiinnittäminen toiminnalliseen tasa-arvoon, eli kuntalaisiin kohdistuviin vaikutuksiin ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan Suomessa menetetään joka vuosi noin puoli miljoonaa työvuotta siksi, että sankat joukot poistuvat työelämästä ennen virallista eläkeikää. Työvoimakustannuksina menetys on noin 21 miljardia euroa. Luvun suuruudesta saa käsityksen, kun sitä verrataan Suomen valtion budjettiin, joka on tänä vuonna 49,9 miljardia 18

19 euroa. Pienet korjaukset nykykäytäntöihin eivät riitä, vaan tarvitaan uusia vaihtoehtoja. Tutkimukset osoittavat, että kiire ja pakkotahtisuus aiheuttavat ennenaikaista työelämästä syrjäytymistä. Ennakkotiedot Työterveyslaitoksen tutkimuksesta Työ ja terveys Suomessa kertovat joustavien työaikojen, osa-aikatyön ja työajan lyhentämisen olevan edellytyksiä sille, että paljon stressiä kokevat ihmiset jatkavat työntekoa 63 ikävuoden jälkeen. (Lähde Helsingin Sanomat Työurien pidentäminen vaatii uudenlaista ajattelua, Guy Ahonen ja Harri Vainio Työterveyslaitos). Kuopiossa vakinaisen henkilöstön eläkkeelle siirtymisessä tapahtuu nousu 2010 ja nousu jatkuu seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuopion kaupungin edellisessä tasaarvosuunnitelmassa on maininta, että viimeistään 2020 on mahdollisuus korjata miesten ja naisten suhteellista osuutta kokonaishenkilöstöstä. Kuopion kaupungin työntekijöiden eläköitymistaso on varhaiseläkevertailun mukaan 67 % korkeampi kuin keskimäärin koko maassa. Kuopion maksut vuonna 2008 varhaiseläkkeiden hoitoon ovat olleet 2.9 miljoonaa euroa. Kahden viimeisen vuoden aikana varhaiseläkkeiden kustannukset ovat nousseet euroa vuodessa. (Lähde Keva 2009). Säästövelvoitteet lisäävät työntekijöiden työn kuormitusta. Kustannuksia syntyy esim. niin, että jos varhaiseläkkeelle jäänti tapahtuu kolme vuotta etuajassa, kustannus kunnalle on euroa 1000 euron kuukausieläkkeellä. Varhaiseläkkeelle Kuopion kaupungin palveluksesta on jäänyt viimeisien kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 70 henkilöä vuodessa. PALVELUALUEUUDISTUS Palvelualueuudistus on ajankohtainen, koko kaupungin henkilöstöä koskeva hanke. Tärkeää on, että eri henkilöstöryhmät voivat osallistua oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Tasa-arvon toteutumista tulee seurata erityisesti valittaessa henkilöstöä prosessien ja avainalueiden johtoon. Tasa-arvon toteutumista tulee systemaattisesti seurata, sillä osaprojektien vastuuhenkilövalinnoissa naiset ovat olleet selvästi aliedustettuina (12 osaprojektia, joista kahdessa on nainen vetäjänä). Tasa-arvotavoitteet on paikallaan huomioida jo muutosprosessien ennakkosuunnitelmissa, jotta erilaiset näkemykset tulevat riittävän monipuolisesti huomioiduiksi. Muutostilanteissa tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta huolehtiminen henkilöstön kanssa on tärkeää. Johtaminen ja työyhteisötaidot liittyvät nekin palvelualueuudistukseen ja ne ovat osin samaa asiaa. Tasa-arvon näkökulmasta katsoen tulee seurata, miten palvelualueuudistuksen toteutus, johtajien valinta ja henkilöstön uudelleenasemointi toteutuu. SÄÄSTÖTILANTEET Tavoitteena on, että säästöjen olisi kohdistuttava mahdollisimman tasapuolisesti. Jos esimerkiksi ostopalveluja lisätään, tulee vaikutuksia seurata ja arvioida myös tasa-arvon näkökulmasta. Säästöjen suunnittelu tasa-arvoisesti on erityisen haasteellista palvelualueuudistuksen yhteydessä, kun henkilöstön asema ei vielä ole riittävästi tiedossa. Henkilöstösäästöt on yleensä kohdennettu tilanteisiin, jotka ovat tulleet ensimmäisinä vastaan. Toiminnallinen tasa-arvo suhteessa kuntalaisiin ei säästövelvoitteiden aikana voi toteutua, koska palvelut järjestetään etupäässä niin, että lakisääteiset palvelut turvataan eikä palvelujen käyttäjien erilaisia tarpeita pystytä riittävästi huomioimaan. Vain minimitaso turvataan. 19

20 Johtopäätöksiä Jatkossa tarvitaan tasa-arvosuunnitelmat palvelualueittain Organisaatiouudistuksen valmistelu- ja suunnitteluryhmissä ei ole nyt riittävästi toteutunut tasa-arvo. Lakiin perustuvat peruslähtökohdat, kuten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on huomioitava myös säästö- ja organisaatiomuutostilanteissa. Näitä tulee painottaa hyvän toiminnan käsikirjassa. Oheisessa taulukossa tiedot ovat vielä kootusti niin, että esitetään myös mittarit asian seuraamiseksi. Muutostilanteet Keskeiset ohjeet Tavoitteet vuoteen 2012 Mittareita ja tilastoja Eläköityminen Lomautukset Palvelualueuudistus Säästötilanteet Muutoksen hallinta. Esim. säästötoimien kohdistuminen mahdollisimman tasapuolisesti. Normaaliin eläkeikään asti työssä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastuullinen huomioiminen myös muutostilanteissa. Palvelualuekohtaisten tasaarvosuunnitelmien laatiminen. Huomion kiinnittäminen toiminnalliseen tasaarvoon, eli kuntalaisiin kohdistuviin vaikutuksiin. Eläkkeelle jääneet naiset/miehet Eläkeiän jälkeen jatkaneet naiset/miehet Mistä tehtävistä, johtajat/ Muut/naiset/miehet 20

21 2. PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO eli CEMRin eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan toteuttaminen Eurooppalainen peruskirja (CEMR) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa asiakirja, hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hyväksytty hallintojaostossa 17.8.2015. 2 (6) 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola

Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka Mikola Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä - TASE - projekti Kuntien tasa-arvofoorumi 27.-28.2011 Turku Sinikka

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

"Suvauksen käyttöönotto Hämeenlinnassa: Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja

Suvauksen käyttöönotto Hämeenlinnassa: Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja Valtuutettu Sari Raution ja usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite Suvauksen käyttöönotosta Hämeenlinnassa; Tasa-arvonäkökulma osana valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja KV 5.9.2011

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksena on tunnistaa ja poistaa käytäntöjä, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta. Suomen Sulkapalloliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Hyväksytty liittohallituksessa 9.12.2015 Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan,

Lisätiedot

Tase-projektin tulokset. Tasa-arvo todeksi nyt! Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön, päätösseminaari Sinikka Mikola, Milla Sandt

Tase-projektin tulokset. Tasa-arvo todeksi nyt! Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön, päätösseminaari Sinikka Mikola, Milla Sandt Tase-projektin tulokset Tasa-arvo todeksi nyt! Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön, päätösseminaari 12.6.2013 Sinikka Mikola, Milla Sandt Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnissa Naisten ja miesten

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTAN 14.11.2016 liite nro 5 HEINÄVEDEN KUNTA TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2018 Yhteistyötoimikunta / 2016 Kunnanhallitus / 2016 Valtuusto / 2016 1. JOHDANTO 1.1.

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016

ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TOIMINNALLISEN TASA-ARVON SUUNNITELMA 2014-2016 ESPOON KAUPUNKI YKSIKKÖ OSOITE 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD ENHET ADRESS 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI 2 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Tasa-arvosuunnitelma Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 1.2. 7a Tavoitteena tasa-arvoinen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012

Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Liperin kunta 2013 2016 Tyhy-toimikunta 18.12.2012 Henkilöstöjaosto 14.1.2013 3 Kunnanhallitus 21.1.2013 42 sisältö 1. Miksi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma?...

Lisätiedot

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012

Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 Henkilöstötoimikunta 23.2.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- JA YH- DENVERTAI SUUSSUUNNITELMA 2010 2013 - seuranta 2012 HUS:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto

Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta. Case: Itä-Suomen yliopisto Paneelikeskustelu arjen tasaarvosta yliopistossa Case: Itä-Suomen yliopisto - Pj. Henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle - Professori Riitta Ahonen - Tutkija Pirjo Pöllänen - Luottamusmies Lea Kervinen - Amanuenssi

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017 2021 Yhteistyöryhmä 17.11.2016 14 Kunnanhallitus 28.11.2016 214 Valtuusto 12.12.2016 51 liite nro 4 1 1. Johdanto Sonkajärven kunnan henkilöstöpolitiikassa

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma LUONNOS 2.6.2016 Pohjois-Pohjanmaan liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 2018 Yhteistyötoimikunta 18.4.2016 Maakuntahallitus xx.x.2016 1. Johdanto Pohjois-Pohjanmaan liitto on työyhteisö,

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Strategioista ja suunnitelmista konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavuuteen. Sallan kunta

Strategioista ja suunnitelmista konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavuuteen. Sallan kunta Strategioista ja suunnitelmista konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavuuteen 1 Salla eräämaapitäjä rajanylityspaikalla varustettuna Maa- ja vesipinta-ala on 5878 km², josta maata 98,6 ja sisävettä

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

TASA-ARVOFOORUMI 27.-28.10.2011 STRATEGINEN TASA-ARVOSUUNNITTELU JA SUKUPUOLINÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA JA VALMISTELUSSA

TASA-ARVOFOORUMI 27.-28.10.2011 STRATEGINEN TASA-ARVOSUUNNITTELU JA SUKUPUOLINÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA JA VALMISTELUSSA TASA-ARVOFOORUMI 27.-28.10.2011 STRATEGINEN TASA-ARVOSUUNNITTELU JA SUKUPUOLINÄKÖKULMAN HUOMIOIMINEN KUNNAN PÄÄTÖKSENTEOSSA JA VALMISTELUSSA 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ A B C Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen

CASE SALLA. Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen CASE SALLA Lakisääteisen tasa-arvosuunnitelman päivittäminen Tiedoksi Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (8.8.1986/609) edellyttää, että kaikkien säännöllisesti yli 30 henkeä työllistävien

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten palkkakartoitus kuntatyönantajalla Hankkeen päätösseminaari 25.4.2008 Tilastokeskus/Kaisa Weckström www.stat.fi/segregaatio Eri tehtävissä toimivien palkkojen vertailujen

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6. Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.2012 Sisältö Kunnat muutoksessa ajankohtaista Kuntien vaikutukset sukupuolten

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSKYSELY

YHDENVERTAISUUSKYSELY YHDENVERTAISUUSKYSELY Hyvä oikeusministeriöläinen, Tervetuloa vastaamaan ministeriön yhdenvertaisuuskyselyyn! Vastaukset annetaan ja niitä käsitellään anonyymisti. Vastaamalla olet mukana kehittämässä

Lisätiedot

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Huolehtimalla tasa-arvon toteutumisesta työnantaja edistää myös työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. 1 LOHJAN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2016-2021 Yhteistyötoimikunta, esitys 21.6.2016 1. Johdanto Työnantajalla on kaikessa toiminnassaan velvollisuus kohdella henkilöstöään tasapuolisesti sekä pyrittävä

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017 yhdenvertaisuussuunnitelma 2015-2017 yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2017 yhdenvertaisuussuunnitelman taustaa Savon koulutuskuntayhtymän yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

LIMINGAN KUNTA. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma LIMINGAN KUNTA Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. OIKEUDELLINEN PERUSTA... 3 2.1. Tasa-arvolaki... 3 2.2. Yhdenvertaisuuslaki... 4 3. JOHDON JA ORGANISAATION

Lisätiedot

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Johdanto Diasarja kokoaa perustiedot tasa-arvosta kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Kokonaisuus on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa?

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Kuntaliiton seminaari Haastava kuntajohtaminen 12.9.2013 Krista Nuutinen, ylitarkastaja 19.9.2013 Krista Nuutinen SISÄLTÖ Tausta: Kartoitus monimuotoisuusjohtamisesta

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kannuksen kaupungin henkilöstöpoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2015 2020 1 Sisällysluettelo 1 Mikä on henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot