VIRTUKAMPUS HANKKEEN JÄRJESTÄMIEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTUKAMPUS HANKKEEN JÄRJESTÄMIEN"

Transkriptio

1 VIRTUKAMPUS HANKKEEN JÄRJESTÄMIEN SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSTEN VAIKUTUS OSALLISTUJIEN TOIMINTAAN JA MIELIPITEISIIN SOSIAALISESTA MEDIASTA Eine Pakarinen & Anne Uimari & Sanna Laulainen

2 KYSELYYN OSALLISTUNEIDEN TAUSTATIETOJA Kyselyyn vastasi 113 henkilöä (kyselyn sai 411 henkilöä) Kyselyyn vastanneista t naisia i oli 68,5 % ja miehiä 31,5 % vuotta Yli 60-vuotta vuotta vuotta 35-39vuotta vuotta vuotta vuotta

3 KYSELYYN OSALLISTUNEIDEN TAUSTATIETOJA Muu Savonia ammattikorkeakoulu Itä-Suomen yliopisto Kuopion kaupunki Kyselyyn osallistuneet henkilöt organisaation mukaan

4 TIETÄMYS SOSIAALISESTA MEDIASTA Koulutus lisäsi tietämystä sosiaalisesta mediasta

5 ASENNE SOSIAALISEEN MEDIAAN Koulutus lisäsi myönteistä asennetta sosiaaliseen mediaan

6 SYITÄ KOULUTUKSIIN OSALLISTUMISEEN Kiinnostus: pysyä ajan tasalla opetukseen ja oppimiseen liittyvistä suuntauksista tutustua t t sosiaalisen median mahdollisuuksiin ja työkaluihin saada tietoa, miten sosiaalista mediaa voi käyttää opetuksessa löytää uusia keinoja etäisyyksien voittamiseen syventää tietoja

7 SYITÄ KOULUTUKSIIN OSALLISTUMISEEN Sosiaalista mediaa tarvitaan työssä Ammattitaidon päivittämistä Mahdollisuus tavata muita sosiaalista mediaa käyttäneitä Uusien ideoiden syntyminen ja sovellusten käyttäminen opetuksen kehittämiseen Jotta pystyisi seuraamaan oppilaiden, nuorten sosiaalista käyttäytymistä y y Osana henkilöstökoulutusta Koulutus oli pakollinen Työnantaja velvoitti / esimiehen suosituksesta

8 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ ENNEN JA JÄLKEEN Ennen koulutusta KOULUTUKSEN Koulutuksen jälkeen Moodle, Wikipedia, ACP-yhteys, Facebook, Skybe, Blogit,Käsitekarttaohjelmia, Vidopodit, jaetut slidet, dokumentit, Second life, Ning, Nokian widsets, G-site, Twitter, Linkedin, Sloodle, ainejärjestön foorumi, kuvapankit, Igooglesite, Optima, keskustelupalsta, GoogleDocs, Pedanet, videopodit, YouTube, Piratepad, Sharepoint, Pele, Dropbox, WordPress,

9 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ KOULUTUKSEN JÄLKEEN

10 MIKSI SOSIAALISTA MEDIAA EI OLE KÄYTETTY OPETUKSESSA/TYÖSSÄ Ei ole: tullut vielä ajankohtaiseksi / tämänhetkisessä työssä ei tarvitse aikaa tehdä eikä perehtyä paremmin aikaa suunnitella opintojaksoja muualle kuin Moodleen ollut sopivaa tilaisuutta ajanmukaista välineistöä ehditty sisällyttää jo olemassa oleviin sisältöihin Maksullisuus esim. Ning Tuntuu turhalta kikkailulta Käyttökelpoinen sovellutus puuttuu Yksityis- ja työminän välille ei ole sosiaalisessa mediassa aina helppo tehdä eroa

11 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN OPETUKSESSA/ 1. Tilat, laitteet, ohjelmistot 2. Opiskelijoiden laitteet ja ohjelmistot 3. Puutteelliset aikaresurssit 4. Motivaatio TYÖSSÄ VAIKUTTAA ,24 % 53,0% 1.Opetettava aine 2. Opiskelijoiden/asiakkaiden valmiudet 3. Omat sosiaalisen median taidot 4. Omat tietotekniset taidot ,96% 49,52 % ,45 % 45,26 % 1. Työyhteisön kannustus 2. Tietoturva ja tietosuoja ,99 % 41,51 % ,0 % 37,0 %

12 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN OPETUKSESSA/ TYÖSSÄ VAIKUTTAA Aika ei riitä Vaatii opetuksen suunnittelutyössä huomattavasti enemmän aikaa kuin tavallisen luennon Tilat, laitteet ja ohjelmistot, tietoturva ja tietosuoja asettavat rajoituksia Väline ei saa olla itseisarvo Opetus ei voi olla kovin tietokonesidonnaista Työnantaja ei anna käyttää verkkoaan Facebookiin Koneen teho yliopistolla ei riitä

13 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN OPETUKSESSA/ TYÖSSÄ VAIKUTTAA Opiskelijoille ei saa asettaa teknisiä tai henkisiä esteitä, jotka estävät opiskelua Tietokone ei ole niin tavallinen varuste opiskelijalla, kuin usein annetaan ymmärtää Tietotekniset taidot ovat heikot Opetettava aine vaikuttaa Osaamispula rajoittaa käyttöä Tottumattomuus Kannustus vaikuttaa paljon

14 TÄRKEIN TEKIJÄ, JOKA EDISTÄÄ/ESTÄÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÄ ESTÄVÄT TEKIJÄT Aika- ja taloudelliset resurssit, ohjaus Ajanpuute, taloudelliset resurssit Osaaminen Oma aktiivisuus/kiinnostus/motivaatio Toimivat laitteet Yhteydenpidon helppous Helppo käytettävyys Kokeilunhalu Väline pedagogisesti perusteltu/hyödyllinen, nopeat tulokset, helpottaa työtä Myönteinen kulttuuri, yhteinen kehittäminen, työyhteisön asenne/tuki, joustavuus, yleinen paine Riippumattomuus ajasta ja paikasta Tietojen/taitojen puute Valmiudet/ennakkoluulot Toimimattomat/puutteelliset laitteet Suuri opiskelijamäärä/riittämätön tuki Kokemattomuus/totutut tavat Asenne Opetettavat aineet/työtehtävät Organisaation jäykkyys/vähäiset valmiudet tutkia ja kehittää sos. median opetusta/käyttöä Suljetun tietojärjestelmän perinne

15 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖTY TYÖSSÄ Poistaa paikan ja läsnäolon rajoitukset Vuorovaikutus monipuolistuu Verkostoituminen Nopeus tiedonkulussa, joustavuus Tavoittaa laajan joukon ihmisiä Hyvin käytettynä vähentää sähköpostin painetta Saa enemmän aikaan tärkeitä asioita Säästää matkakuluissa, tilavarauksissa, ajassa Vaihtoehtoisuus Asiantuntijuuden lisääntyminen / uuden oppiminen

16 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖTY OPETUSTYÖSSÄ Monipuolistaa opetusvälineitä Tuo oppimistilanteisiin autenttisuuden Parantaa opetuksen elinkaarta ennen ja jälkeen opetuksen Antaa uusia, luovia mahdollisuuksia kehittää opetusta Mahdollistaa henkilökohtaisen ohjaussysteemin Opiskelijoiden motivaatio ja oppimistulokset parempiap Mahdollistaa opiskelijamäärän kasvattamisen

17 KOULUTUKSESSA SYNTYNEITÄ OIVALLUKSIA Sosiaalinen media tätä päivää ja tulevaisuutta Sosiaalisen huomiointi tärkeänä osana mediakasvatusta ja oppimista Etäopetusmahdollisuuksien ja verkon mahdollisuuksien oivaltaminen ja hyödyntäminen Hyödynnä opiskelijoiden omat tutut kanavat, sosiaalinen media osa nuorten elämäntyyliä Sosiaalinen media ei olekaan vaikeaa Paljon erilaisia mahdollisuuksia Yhteistyö sosiaalisen median kautta helpompaa ja halvempaa Mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen ja opetuksen Ongelmat pysyvät vaikka välineet muuttuvat

18 SOSIAALISEN MEDIAN VAIKUTUS OPETTAMISEEN SOSIAALINEN MEDIA TUKEE OPETTAMISTA Uusia mahdollisuuksia ja menetelmiä opettamiseen, lisää mielekkyyttä SOSIAALINEN MEDIA EI TUE OPETTAMISTA Vaativa ja työläs, aikaa vievä Aikaan/paikkaan sitomatonta, tavoittaa Ei sovellu kaikkeen opetukseen/ opiskelijat oppiaineisiin, henkilökohtainen kontakti puuttuu Helppo jakaa tietoa, mahdollisuus Ei osata hyödyntää mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun Tukee yhteisöllistä tiedon tuottamista/oppimista Opiskelijat joutuvat ottamaan vastuuta Palautteen anto/saanti helpottuu Orientoituminen epäonnistuu Vaikeat ohjelmat ja opiskelijoiden heikot atk-taidot, metataidot puuttuvat Sotkee keskeisiä asioita Oppiminen tulee läpinäkyväksi Sekoittuu viihdekäyttöön Motivoi opiskelijoita Auttaa ajattelemaan Vaikeudet palomuurien kanssa

19 SOSIAALINEN MEDIA JA OPPIMISEN TUKEMINEN SOSIAALINEN MEDIA TUKEE OPPIMISTA Ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan / joustavuus / etäopiskelu Nykyaikainen tapa oppia Monipuolinen ja innostava Luo keinoja dialogiin ja yhteiseen työskentelyyn On osa opetus- ja oppimisprosessia Aiheeseen ja materiaaliin helppo palata / helpottaa materiaalin jakamista Lisää oma-aloitteisuutta Oppiminen ja reflektio tulevat näkyväksi / opiskelija hallitsee omaa oppimistaan SOSIAALINEN MEDIA EI TUE OPPIMISTA Puuttuu halu uuden menetelmän oppimiseen Tietokonetyöskentely koetaan tylsänä Negatiivinen asenne sosiaaliseen mediaan Ryhmäytyminen ei onnistu / puuttuu henkilökohtainen kontakti Ei selkeitä oppimistavoitteita / väline tärkeämpi kuin opittava asia Tarjolla liikaa järjestelemätöntä tietoa Tietotekninen osaamattomuus Riski pinnallisuuteen ja kritiikittömyyteen

20 PARHAITEN OPETTAMISTA JA OPPIMISTA TUKEVA SOSIAALISEN MEDIAN VÄLINE Moodle Suhteellisen helppo ja monipuolinen Hyödyllinen Toimii hyvin ja mahdollistaa laajan kirjon toimenpiteitä Wiki ja Wikispaces Sopii opettajille yhteisiin juttuihin Blogi Tutunomainen Helpoin ottaa käyttöön Connect Pro

21 PARHAITEN OPETTAMISTA JA OPPIMISTA TUKEVA SOSIAALISEN MEDIAN VÄLINE Facebook Hyvä lisä epävirallisemman keskustelun ylläpitämiseen Second Life Jos opettaja tietää, mistä on kyse ja osaa itse opettaa Keskustelupalstat l Sovellukset, jotka helpottavat keskustelemista Välineellä ei ole väliä, kunhan kuulijat ja luennoitsijat osaavat yhden ja saman välineen ja käynnistävät siellä yhteisen kanavan

22 KIITOKSET MIELENKIINNOSTA Eine Pakarinen & Anne Uimari & Sanna Laulainen

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä

IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä IL-yhteistyö ja -verkostoituminen -kysely keväällä 2014 / Suomen tieteellinen kirjastoseura, Informaatiolukutaito-ryhmä 1. 1. Minkälaista IL-oppimateriaalia yleensä teet? (Voit valita useammankin vaihtoehdon.)

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

- Alakohtaiset ratkaisut ja sovellukset - Kaikkia polkuja ei voi tarjota kaikille opiskelijoille

- Alakohtaiset ratkaisut ja sovellukset - Kaikkia polkuja ei voi tarjota kaikille opiskelijoille YKSILÖLLISTEN OPINTOPOLKUJEN SWOT VAHVUUDET HEIKKOUDET MAHDOLLISUUDET UHAT OPISKELIJA Toimiva HOPS - Tarpeet, tavoitteet ja toiveet voidaan huomioida - Opiskelijan lähtökohdat ja - Alakohtaiset ratkaisut

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti

Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014. Yhteenvetoraportti Turun sivistystoimialan toisen asteen opiskelijoiden tieto ja viestintätekniikan osaaminen 2014 Yhteenvetoraportti 12.2.2015 Turun sivistystoimialan 2. asteen oppilaiden TVT osaaminen 2014 Keväällä 2014

Lisätiedot