Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 2005-2009"

Transkriptio

1 TUTKIMUSRAPORTTI 15 - ROVANIEMI 211 Jyrki Autti, Erkki Huttula ja Johanna Mehtälä Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 25-29

2 TUTKIMUSRAPORTTI 15- ROVANIEMI 211 Jyrki Autti, Erkki Huttula, Johanna Mehtälä Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 25-29

3

4 Julkaisija-Utgivare-Published by Asiakirjan koodi-kod-code Tutkimusraportti nro 15 Asiakirjan päivämäärä-datum-date Tekijä(t)-Författare-Author(s) Jyrki Autti, Erkki Huttula, Johanna Mehtälä Toimeksiantaja-Updragsgivare-Commissioned by Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy Nimike-Namn-Title Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina Tiivistelmä-Referat-Abstract Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy kompensoivat voimalaitosrakentamisen aiheuttamia kalataloushaittoja Kemijoen jokialueella kalaistutuksin. Istutusvelvoitteet perustuvat Pohjois-Suomen vesioikeuden (nyk. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) ja korkeimman hallinto-oikeuden antamiin päätöksiin, joiden mukaan yhtiöiden on myös tarkkailtava istutusten tuloksellisuutta kalatalousviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Tässä raportissa esitetään kalataloudellisen velvoitetarkkailun tulokset Kemijoen jokialueelta vuosilta Kalataloustarkkailussa käytetyt menetelmät ovat olleet kalastuskirjanpito, kalakantanäytteet, kalamerkinnät sekä kalastustutkimukset. Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen toteutusta muutettiin 199-luvulla korvaamalla heikkotuottoisiksi osoittautuneita kesänvanhojen siikojen istutuksia lupapäätöksen mahdollistamalla tavalla muiden kalalajien eli kirjolohen ja taimenen istutuksin. Samalla taimenten istukaskokoa kasvatettiin huomattavasti alkuperäisen velvoitepäätöksen mukaisesta vähimmäiskoosta. Siika- ja harjusistukkaita on korvattu myös kuhaistutuksin Kemijoen pääuoman altailla ja Raudanjoen Olkka- ja Jyrhämäjärvillä. Muutokset kalatalousvelvoitteen hoidossa ovat johtaneet esim. Kemijoen pääuoman voimalaitosaltailla siihen, että kirjolohen ja taimenen osuus saaliista on kohonnut merkittävästi ja on alkanut vakiintumaan nykyisille tasoille. Tällä tarkkailujaksolla Kemijoen jokialueen taimensaaliista noin 4 prosenttia pyydettiin pääuoman voimalaitosaltailta. Hieman yli puolet taimensaaliista jakautuu tasaisesti Ylä- Kemijoen, Kitisen ja Ounasjoen kesken. Taimenistutusten tuloksellisuutta tosin alentaa pyynnin kohdistuminen vielä alamittaisiin istukkaisiin sekä istukkaisiin kohdistuva predaatio. Kirjolohen osuus pääuomasta pyydetystä kokonaissaaliista käsitti lähes neljänneksen. Siikasaalis koostui kaikkialla suurelta osin luonnonvaraisesti lisääntyvästä sekä istutuksissa käytetystä vaellussiiasta ja sen saalisosuus oli merkittävin Kitisellä, Ounasjoella ja Ylä-Kemijoella. Harjusta saadaan pääasiassa Ounasjoesta ja Ylä- Kemijoesta sekä Keski-Kemijoelta Vanttauskosken voimalaitoksen ja Oikaraisen väliseltä jokijaksolta. Kemijoen pääuoman sekä Kitisen voimalaitosaltailla harjussaalis oli alhainen, mutta niihin laskevissa sivujoissa sen osuus oli merkittävä. Hauki on yleinen saalislaji kaikkialla Kemijoen vesistössä ja sen osuus oli lähes kolmannes tiedustelujen kokonaissaaliista. Kuhasaalis Kemijoen pääuoman voimalaitosaltailla on viime vuosina lisääntynyt tehostuneiden kuhaistutusten myötä ja jatkossa sen osuus saaliissa tulee todennäköisesti kasvamaan edelleen. Avainsanat-Nyckelord-Key words Kemijoki, kalakannat, kalaistutukset, velvoitetarkkailu ISSN ja avainnimike-nyckelnamn-key name - ISBN - Kokonaissivumäärä-Sidantal-Number of Pages 16 Jakaja-Utdelad av-distributed by Kemijoki Oy Valtakatu 11 Puhelin (16) 741 FIN-961 ROVANIEMI Faksi (16) FINLAND Int Kieli-Språk-Language Suomi Luottamuksellisuus-Konfidentiell-Confidentiality Julkinen Hinta-Pris-Price -

5

6 SISÄLLYS 1 JOHDANTO VELVOITETARKKAILUALUE VELVOITEISTUTUKSET AINEISTO JA MENETELMÄT KALASTUSKIRJANPITO KALAKANTANÄYTTEET KALAMERKINNÄT KALASTUSTUTKIMUKSET KOEKALASTUKSET SÄÄSTÄ JA HYDROLOGIASTA TULOKSET ALA-KEMIJOKI Kalastuskirjanpito Saalis eri pyydyksillä Pyyntiponnistus Yksikkösaaliit Siika Taimen Harjus Kirjolohi Kuha Hauki Kalakantanäytteet Siika Harjus Kuha Kalastustiedustelut KESKI-KEMIJOKI Kalastuskirjanpito Saalis eri pyydyksillä Valajaskosken patoallas Vanttauskosken voimalaitos - Sierilä Vanttauskosken voimalaitosallas Pirttikosken voimalaitosallas (Juujärvi) Saalisosuuksien kehitys verkko- ja vapakalastuksessa Pyyntiponnistus Yksikkösaaliit Siika Taimen Harjus Kirjolohi Hauki Kalakantanäytteet Siika Harjus Taimen Kalamerkinnät Taimenmerkinnät Vanttauskosken altaalla Kalastustiedustelu RAUDANJOKI Kalastustiedustelu Kalastustiedustelun toteutus Raudanjoen jokialue, Yli-Nampa-, Ala-Nampa- ja Vikajärvi Olkkajärvi Jyrhämäjärvi Vapaat kommentit Ravustus KEMIJÄRVI YLÄ-KEMIJOKI JA TENNIÖJOKI Kalastuskirjanpito Saalis eri pyydyksillä Pyyntiponnistus i

7 Yksikkösaaliit Siika Taimen Harjus Hauki Kalakantanäytteet Siika Harjus Taimen Taimenmerkinnät Ylä-Kemijoella Kalastustiedustelut LUIROJOKI Kalastuskirjanpito Saalis eri pyydyksillä Pyyntiponnistus Yksikkösaaliit Siika, taimen ja harjus Hauki Kalakantanäytteet Harjus Kalastustiedustelut KITINEN Kalastuskirjanpito Saalis eri pyydyksillä Pyyntiponnistus Yksikkösaaliit Siika, taimen, harjus, kirjolohi ja hauki Kalakantanäytteet Siika Harjus Taimen Kalastustiedustelut Tiedustelun toteutus Kalastajien ja kalastuspäivien määrä Pyydysten käyttö Saalis Kurittukosken allas Vajukosken allas Matarakosken allas Kelukosken allas Kurkiaskan allas Kokkosnivan allas Kokkosnivan alapuoli Koko Kitinen Taimensaalis Suurimmat kalat Kitiseen laskevien sivujokien saaliit Mielipidekysymykset Vapaamuotoiset kommentit OUNASJOKI Kalastuskirjanpito Saalis eri pyydyksillä Pyyntiponnistus Yksikkösaaliit Siika, taimen ja harjus Hauki Kalakantanäytteet Siika Harjus Taimenmerkinnät Kalastustiedustelut TULOSTEN TARKASTELU ALA-KEMIJOKI Kalastus Siika Taimen Harjus...13 ii

8 7.1.5 Kirjolohi Kuha Hauki Muut lajit KESKI-KEMIJOKI Kalastus Siika Taimen Harjus Kirjolohi Muut lajit RAUDANJOKI Kalastus Siika Taimen Harjus Muut lajit YLÄ-KEMIJOKI JA TENNIÖJOKI Kalastus Siika Taimen Harjus Muut lajit LUIROJOKI Kalastus Siika Taimen Harjus Muut lajit KITINEN Kalastus Siika Taimen Harjus Kirjolohi Muut lajit OUNASJOKI Kalastus Siika Taimen Harjus Muut lajit YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET...15 KIITOKSET KIRJALLISUUS LIITTEET iii

9

10 1 JOHDANTO Kemijoen kalakantojen istutus- ja tarkkailuvelvoitteet perustuvat Pohjois-Suomen vesioikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden antamiin päätöksiin. Päätösten mukaan on Kemijoki Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n (nyk. PVO-Vesivoima Oy) istutettava Kemijokeen ja sen merelliselle vaikutusalueelle kalanpoikasia voimatalousrakentamisesta kalastolle ja kalastukselle aiheutuneiden haittojen kompensoimiseksi. Istutusten tuloksia on seurattava maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Lainvoimaisen tarkkailusuunnitelman on maa- ja metsätalousministeriö hyväksynyt vuonna 26 (MMM:n päätös Drno 5813/717/24). Ministeriön edellyttämällä tavalla yhtiöt jättivät uudistetun tarkkailusuunnitelman Lapin TE-keskuksen (nyk. Lapin ELY-keskus) hyväksyttäväksi vuoden 27 lopussa. Lapin TE-keskus hyväksyi tarkkailusuunnitelman päätöksellään (Dnro 3356/ ), mutta hyväksymispäätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus. Sekä Pohjois- Suomen ympäristölupavirasto (nyk. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto) että Vaasan hallinto-oikeus ovat hylänneet ko. oikaisuvaatimuksen ja tällä hetkellä asia on käsittelyssä korkeimmassa hallintooikeudessa, joten kyseinen suunnitelma ei ole saanut lainvoimaa. Istutusvelvoitteen hoidosta Kemijoella on vuodesta 1987 alkaen vastannut Kemijoki Oy:n ja PVO- Vesivoima Oy:n yhteisesti omistama Voimalohi Oy. Tähän raporttiin on koottu kalataloudellisen velvoitetarkkailun tulokset ja niiden arviointi Kemijoen jokialueelta vuosilta Edelliset tarkkailujaksot on raportoitu vuosilta , , ja

11 2 VELVOITETARKKAILUALUE Velvoitetarkkailualue määräytyy merellisten vaelluskalojen entisten levinneisyysalueiden mukaisesti. Kemijoen jokialueella tarkkailualue käsittää Kemijoen pääuoman suurimpine sivuhaaroineen (Ounasjoki, Raudanjoki, Ylä-Kemijoki, Luirojoki ja Kitinen) Isohaaran voimalaitospatoon saakka. Säännöstellyn Kemijärven ja sen padotusalueen eli Kemijärven yläpuolisen jokialueen Ylä-Kemijoen, Luirojoen ja Kitisen yhtymäkohtaan saakka, kalakantoja tarkkaillaan maksuvelvoitevaroin erillisen ohjelman mukaisesti. Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä ei ole kalataloustarkkailuvelvoitteita. Tarkkailualue on esitetty kuvassa 1. Ala-Kemijoella tarkoitetaan tässä raportissa Kemijoen pääuomaa välillä Isohaaran voimalaitos Valajaskosken voimalaitos. Alue käsittää siis Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken ja Petäjäskosken voimalaitosaltaat. Alue kuuluu Ala-Kemijoen kalastusalueeseen. Isohaaran voimalaitosaltaan pinta-ala on 1 35 ha ja pituus 18 km. Altaaseen ei laske sivujokia. Taivalkosken voimalaitosaltaan pinta-ala on ha ja pituus 36 km. Altaaseen laskevat sivujoet ovat Kaisa-, Vare-, Vaa-, Loue-, Lehmi- ja Runkausjoki. Ossauskosken voimalaitosaltaan pinta-ala on 1 64 ha ja pituus 18 km. Altaaseen laskevat sivujoet ovat Vähä- ja Leivejoki. Petäjäskosken voimalaitosaltaan pinta-ala on ha ja pituus 22,5 km. Altaaseen laskevat sivujoet ovat Ternu- ja Ropsajoki. Keski-Kemijoella tarkoitetaan tässä raportissa Kemijoen pääuomaa välillä Valajaskosken voimalaitos - Seitakorvan voimalaitos. Alue käsittää siten Valajaskosken voimalaitoksen padotusalueen Ounasjokea Sinettään ja Kemijokea Olkkakoskeen saakka, jokijakson välillä Olkkakoski- Vanttauskoski, Vanttauskosken voimalaitosaltaan sekä Pirttikosken voimalaitosaltaan. Alue kuuluu Keski-Kemijoen kalastusalueeseen. Valajaskosken voimalaitosaltaan pinta-ala on 2 8 ha. Olkkakosken - Vanttauskosken välinen Kemijoki on noin 4 km pitkä virta-alue, jonka virtaamaan ja veden korkeuteen vaikuttaa yläpuolisen Vanttauskosken voimalaitoksen säännöstely. Alueen pinta-ala on 932 ha ja siihen laskevat merkittävimmät sivujoet ovat Kampsajoki ja Kuohunkijoki. Vanttauskosken voimalaitosallas on 22 km pitkä ja sen yläosassa on Auttinjyrhämän järvimäinen jokilaajentuma. Alueen pinta-ala on yhteensä 8 ha siihen laskevat sivujoet ovat Kaihua- ja Auttijoki. Pirttikosken voimalaitosallas on noin 15 km pitkä ja sen yläosassa on Juujärven järvilaajentuma. Alueen pinta-ala on yhteensä 733 ha. Juujärveen laskevat Siikajoki ja Päiväjoki. Raudanjoen vesistö on Kemijoen suurista haaroista järvisin. Joki saa alkunsa Lismanaavan länsipuolelta ja virtaa Yli-Nampajärven (pinta-ala 64 ha) ja Ala-Nampajärven (44 ha) kautta Vikajärveen (638 ha) ja edelleen Olkkajärveen (1 517 ha). Olkkajärveä säännöstellään Permantokosken voimalaitoksella. Permantokosken voimalaitokselta Raudanjoen vedet purkautuvat Jyrhämäjärven kautta Kemijokeen Oikaraisen kylän kohdalla noin 2 km Rovaniemeltä ylävirtaan. Tarkkailualue käsittää Vuojokisuun alapuolisen Raudanjoen em. järvineen Permantokosken voimalaitokseen saakka. Jokijakson pituus on noin 12 km. Alue kuuluu Raudanjoen kalastusalueeseen. Raudanjoen Olkkajärven yläpuoliset kosket on kunnostettu uittosäännön kumoamisen jälkeen vuosina ja alaosan kosket (käytännössä Vika- ja Vaattunkiköngäs) vuonna

12 Porttipahta Ounasjoki Lokka PORTTIPAHTA KURITTUKOSKI VAJUKOSKI MATARAKOSKI KELUKOSKI KURKIASKA Kitinen Luiro KOKKOSNIVA LOKKA Ylä-Kemijoki Tenniöjoki Napapiiri Rovaniemi VALAJASKOSKI PETÄJÄSKOSKI OSSAUSKOSKI TAIVALKOSKI ISOHAARA Kemijoki Raudanjoki Kemijärvi PERMANTO- KOSKI JUMISKO SEITA- KORVA VANTTAUS- Suolijärvet PIRTTI- KOSKI KOSKI KEMIJOKI OY:N VOIMALAITOS PVO-VESIVOIMA OY:N VOIMALAITOS SÄÄNNÖSTELYJÄRVI TEKOJÄRVI VALUMA-ALUE Kuva 1. Kemijoen vesistö- ja velvoitetarkkailualue. Ylä-Kemijoki alkaa useina latvahaaroina Savukosken kunnan pohjoisosassa. Ylä-Kemijoki on rakentamaton joki, jonka luonnontilaa ovat muuttaneet lähinnä uittoperkaukset ja metsäojitukset. Ylä- Kemijokeen laskee useita sivujokia, joista merkittävimmät ovat Kairijoki, Värriöjoki ja Tenniöjoki. Uiton loputtua Kemijoella on Ylä-Kemijoen uittosääntö kumottu ja kosket kunnostettu Lapin ympäristökeskuksen toimesta vuosina Ylä-Kemijoki kuuluu koskiensuojelulain piiriin (35/87) Tenniöjoen yhtymäkohdan alapuolista osaa lukuun ottamatta. 3

13 Tarkkailualueeseen kuuluu Kuttusojan alapuolinen 144 km:n pituinen jokijakso Tenniöjoki mukaan lukien. Ylä-Kemijoen latvaosa Kuttusojan suun yläpuolella on ollut rauhoitettuna kaikelta kalastukselta jo vuodesta 1965 lähtien. Alue kuuluu Yli-Kemin kalastusalueeseen. Luirojoen yläosassa sijaitsee vuonna 1967 valmistunut Lokan tekojärvi, jonka vedet on Vuotson kanavan rakentamisen jälkeen (v. 1981) juoksutettu Porttipahdan tekojärveen ja edelleen Kitiseen. Luirojoki on kautta vuoden luonnontilaista vähävetisempi. Juoksutussääntö turvaa Tanhuan kylän kohdalla minimivirtaamaksi 7 m 3 /s. Luirojoen pituus Lokan padon alapuolella on 133 km ja putouskorkeutta tällä välillä on 97 m. Luirojoen kosket perattiin aikanaan perusteellisesti useassa vaiheessa. Uiton loputtua Luirojoen uittosääntö on kumottu ja kosket kunnostettiin Lapin ympäristökeskuksen toimesta vuosina Lokan tekojärven alapuolinen Luirojoki kuuluu Sodankylän kalastusalueeseen. Kitisen tarkkailualue käsittää Porttipahdan tekojärven alapuolisen Kitisen pääuoman. Alue kuuluu Sodankylän kalastusalueeseen. Putouskorkeutta Kitisessä on Porttipahdan alapuolella noin 98 m. Kitisen yläosalla olevan Porttipahdan tekojärven täyttö aloitettiin vuonna 197. Porttipahdan padossa on myös voimalaitos. Porttipahdan ja Luiron latvoille rakennetun Lokan tekojärven yhdistävä Vuotson kanava valmistui vuonna Tämän jälkeen Lokan tekojärven vesi on juoksutettu kanavan kautta Porttipahtaan ja edelleen Kitiseen. Kitisen alaosan Kemihaaran-Kokkosnivan välinen alue on 16 km pitkä luonnonuoma, jonka vesimääriin vaikuttaa Kokkosnivan voimalaitoksen vuorokausisäännöstely. Kyseiselle alueelle ulottuu lisäksi Kemijärven säännöstely. Kokkosnivan voimalaitosallas (valmistui v. 199) on pinta-alaltaan ha ja pituudeltaan 42 km. Altaaseen laskevat Käyräsjoki ja Ylä-Korpijoki. Kurkiaskan voimalaitosaltaan (valmistui v. 1992) pinta-ala on 649 ha ja pituus 18 km. Altaaseen laskevat Ora-, Kylä-, Jeesiö-, ja Kelujoki. Lisäksi Kurkiaskan voimalaitoksen tulvaluukkujen alapuolisessa vanhassa uomassa on piilopadolla nostettu Nivalampi. Kitisen viimeisin voimalaitos, Kelukoski, valmistui syksyllä 21. Kelukosken voimalaitosaltaan pinta-ala on 1 15 ha ja pituus 17 km. Altaaseen laskeva sivujoki on Sattasjoki. Matarakosken voimalaitosallas (valmistui v. 1995) on pinta-alaltaan 325 ha ja pituudeltaan 16 km. Altaaseen laskee Ala-Postojoki. Vajukosken voimalaitosaltaan (valmistui v. 1985) pinta-ala on 1 56 ha ja pituus 23 km. Altaaseen laskevat Ylä-Posto-, Ala-Liesi-, Ylä-Liesi- ja Ala-Vaalojoki. Kitisen ylin, Kurittukosken voimalaitosallas (valmistui v. 1987) on pinta-alaltaan 394 ha ja pituudeltaan 13 km. Altaaseen laskevat Ylä-Vaalo- ja Pomojoki. Ounasjoki alkaa Enontekiön Ounasjärvestä, johon laskee useita pienehköjä jokia. Ounasjoen pääuoman kokonaispituus on noin 3 km ja pinta-ala noin 4 8 ha. Pääuomassa on putouskorkeutta yhteensä 214 m. Pääuomaan laskee useita sivujokia, joista suurimpia ovat Meltausjoki ja Loukinen. Ounasjoen vesistöalueen pinta-ala ( km 2 ) käsittää noin neljänneksen koko Kemijoen vesistöalueen pinta-alasta. Ounasjoen vesistöalueella ei ole vesivoimalaitoksia eikä voimataloudellista säännöstelyä. Ounasjoki on lisäksi suojeltu voimatalousrakentamiselta erillislailla (73/1983). Kemijoen pääuoman Valajaskosken voimalaitoksen padotus tosin vaikuttaa Ounasjoen alaosalla n. 2 km matkalla Ounasjokisuusta Sinettään saakka. Ounasjoen kosket on kunnostettu uittosäännön kumoamisen jälkeen vuosina Lapin ympäristökeskuksen toimesta. Ounasjoen vesistöalue muodostaa Ounasjoen kalastusalueen. 4

14 3 VELVOITEISTUTUKSET Voimalaitosrakentamisesta johtuva Kemijoen jokialueen kalanistutusvelvoite on 2 1 yksikesäistä siikaa, 2 yksikesäistä harjusta tai siikaa ja 6 vähintään 2 cm:n pituista järvitaimenta. Kitisellä on tämän perusvelvoitteen lisäksi voimalaitoskohtaisia erillisvelvoitteita. Velvoitteiden sisältö on koottu taulukkoon 1. Päävelvoitteen osalta istutusvelvoite on jaettu eri osa-alueiden kesken vesipinta-alojen suhteessa. Velvoitepäätös mahdollistaa istukkaan lajin ja/tai koon vaihtamisen siten, että istutusten rahallinen arvo ei muutu. Taulukko 1. Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n kalanistutus- ja tarkkailuvelvoitteet Kemijoen jokialueella. Kitisen voimalaitosten osalta velvoitteet ovat 1 % Kemijoki Oy:n, päävelvoitteen osalta vastuut ovat 83 % Kemijoki Oy ja 17 % PVO-Vesivoima Oy. Alue / kalalaji Ikä / koko Istutus, kpl/v Tarkkailu enintään, /a Kemijoki Taimen vähintään 2 cm 6 Siika 1-kesäinen 2 1 Harjus tai siika 1-kesäinen 2 Kurittukoski 841 Taimen vähintään 2 cm 3 Taimen 1-vuotias 1 Siika 1-kesäinen 12 Harjus 1-kesäinen 1 Vajukoski 76 Taimen vähintään 2 cm 3 Taimen 1-vuotias 2 75 Siika 1-kesäinen 4 Harjus 1-kesäinen 4 Matarakoski 1 85 Taimen 1-vuotias 2 Siika 1-kesäinen 1 Harjus 1-kesäinen 12 Kelukoski - Harjus 1-kesäinen 4 Taimen vähintään 3 cm 7 Kurkiaska Taimen vähintään 2 cm 5 - Taimen 1-vuotias 4 2 Harjus 1-kesäinen 3 Kokkosniva Taimen vähintään 2 cm 2 5 Siika 1-kesäinen 15 Harjus 1-kesäinen 23 Yksityiskohtaiset toteutuneet kappalemääräiset velvoiteistutukset eri alueilla on esitetty liitteessä 1. Seuraavissa kuvissa on esitetty Kemijoen jokialueen velvoiteistutusten toteutuminen vuosina Kuvaajat on koottu siten, että istutusten toteutuminen on esitetty suhteessa alkuperäisen velvoitteen rahalliseen arvoon. Esimerkiksi kuvassa 2 pylvään korkeuden arvo 1 tarkoittaa, että on istutettu juuri koko siikavelvoitteen, 2 1 yksikesäistä siikaa + 2 yksikesäistä siikaa tai harjusta, rahallista arvoa vastaava määrä kuvanmukaisia istukkaita. Vastaavasti kuvassa 3 pylvään korkeuden arvo 1 tarkoittaa, että on istutettu rahalliselta arvoltaan alkuperäistä taimenvelvoitetta, 6 kpl vähintään 2 cm:n pituisia taimenia, vastaava määrä kuvanmukaisia istukkaita. Näin on pyritty havainnollistamaan lupaehdon kohtaa, joka mahdollistaa istukaslajin ja/tai -koon vaihdokset, kunhan istutusten rahallinen arvo pysyy muuttumattomana. Istutusvelvoitteita on muutettu alueen 5

15 osakaskuntia kuulleen ja kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla muiksi lajeiksi, joita ovat olleet pyyntikokoiset kirjolohet, eri ikäiset taimenet, harjukset sekä viime vuosina lisääntyneessä määrin Kemijärven alapuolisilla altailla kuhaistukkaat. Yksityiskohtaiset toteutuneet kappalemääräiset velvoiteistutukset eri alueilla on esitetty liitteessä Siika (1-kes.) Harjus (1-kes.) Kirjolohi Taimen (1-3-v.) Muut Kuva 2. Siikavelvoitteen hoito Kemijoella vuosina vuotiaat 3-kes. - 3-v Kuva 3. Taimenvelvoitteen hoito Kemijoella vuosina Kitisellä velvoiteistutukset koostuvat em. päävelvoitteen lisäksi Kitisen rakentamisen myötä asetetuista erillisvelvoitteista. Siian erillisistutusvelvoite Kitisellä on ollut vuodesta 1996 alkaen yhteensä 77 kpl. Siikaistutukset on korvattu taimenilla jo vuodesta 1992 alkaen. Kitisen velvoitteiden 6

16 osalta on huomattava, että erillisvelvoitteita on tullut lisää voimalaitosrakentamisen etenemisen myötä. Tästä syystä kuvien 4-6 pylväät ovat tarkastelujakson alussa matalampia kuin lopussa. 12 Siika (1-kes.) Taimen (2-3-v.) Kuva 4. Siian erillisvelvoitteen hoito Kitisellä vuosina Taimenen erillisistutusvelvoite Kitisellä on yhteensä 4 3 kpl vähintään 2 cm pituisia taimenia sekä Kelukosken altaaseen 7 kpl vähintään 3 cm pituisia taimenia. Lisäksi Kitisen sivujokien istutusvelvoite on yhteensä 9 95 kpl paikallista kantaa olevia 1-vuotiaita taimenia. 14 Taimen väh.2 cm Taimen väh. 25 cm Taimen väh. 3 cm Taimen 3-kes Kuva 5. Taimenen erillisvelvoitteen hoito Kitisellä vuosina Kuvassa ei esitetä Kitiseen laskevien sivujokien 1-v. taimenvelvoitteita. 7

17 Harjuksen erillisistutusvelvoite Kitiseen ja sen sivujokiin on yhteensä 88 4 kpl kesänvanhaa harjusta. Harjusistutuksia Kitisen pääuomassa on vuodesta 1998 alkaen korvattu osittain kirjolohen ja taimenen istutuksilla Harjus Taimen 3-kes. Kirjolohi Kuva 6. Harjuksen erillisvelvoitteen hoito Kitisellä vuosina Lisäksi Kemijoen pääuoman koneistotehojen noston yhteydessä Kemijoki Oy:lle on määrätty laitoskohtaisia vuosittain toteutettavia kalatalousmaksuja, jotka ohjataan kalatalousviranomaisen kautta lähinnä kalanistutuksiin. Istutuksia on myös tehty Muurola-Jaatila osakaskunnan ja Kemijoki Oy:n keskinäisen moninaiskäyttösopimuksen varoilla sekä alueen osakaskuntien omilla varoilla. Muilla varoilla istutetut kalat ovat olleet pääasiassa kirjolohta, harjusta sekä kuhaa. Tarkemmat tiedot muista istutuksista löytyvät liitteestä 2. 8

18 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 4.1 Kalastuskirjanpito Kalastuskirjanpidolla seurataan eri kalalajien pyydyskohtaisia yksikkösaaliita. Yksikkösaaliilla tarkoitetaan yhdellä koentakerralla (vapapyydyksillä käyntikerralla) yhtä pyydystä kohti saatua saalista. Yksikkösaaliiden muutosten oletetaan heijastavan tiettyyn rajaan saakka kalakannan runsauden muutoksia (esim. Böhling ja Rahikainen 1999). Kemijoen jokialueella oli vuosina taulukossa 2 esitetty määrä kalastajia, jotka merkitsivät kalastuspäivittäin muistiin käyttämiensä pyydysten määrän ja saamansa saaliin yhteispainon pyydyksittäin ja kalalajeittain. Taulukko 2. Kalastuskirjanpitäjien määrä Kemijoen kalatalousvelvoitteen tarkkailualueilla vuosina Alue Isohaara Taivalakoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yhteensä* Valajaskoski Sierilä-Vanttauskoski Vanttauskoski Pirttikoski (Juujärvi) Keski-Kemijoki yhteensä* Ylä-Kemijoki Tenniöjoki Luirojoki Kitinen Ounasjoki Yhteensä *Kemijoen pääuoman altailla osa kirjanpitokalastajista on kalastanut useammalla alueella saman vuoden aikana. Kalastuskirjanpitotiedoista laskettiin kokonaissaaliin lajijakauma pyydyksittäin sekä kunkin kalalajin keskimääräinen yksikkösaalis [g] ja sen hajonta ( 95 % luotettavuusväli) pyydyksen koentakertaa kohden. Verkkopyynnissä yksikkösaalis laskettiin n. 3 m:n pituista verkkoa kohti. Vapakalastuksessa yksikkösaalis laskettiin kalassakäyntikertaa kohti. Yksikkösaaliiden tarkastelu tehtiin vuosikeskiarvoina. Vapakalastuksessa osa kalastuskirjanpitäjistä oli epähuomiossa kirjannut saaliinsa vanhanmalliselle lomakkeelle, jossa vapapyynnin muotoa ei oltu tarkemmin määritelty (esim. heittokalastus tai perhokalastus), mistä syystä saalistaulukoissa saattaa esiintyä tarkemmin määriteltyjen vapapyyntimuotojen ohella myös pelkkä "vapakalastus". 4.2 Kalakantanäytteet Kalakantanäytteitä kerättiin istutuksiin käytettävien kalalajien kasvun ja kalaston ikäluokkarakenteen sekä eri siikamuotojen runsaussuhteiden selvittämiseksi. Istutusalueilta hankittiin siika-, harjus-, taimen- ja kuhanäytteitä ostamalla näytekaloja kalastuskirjanpitäjiltä tai järjestämällä oma erillinen näytepyynti. Näytteistä määritettiin ikä suomusta, pituus, paino, sukupuoli sekä sukukypsyysaste. Siikojen siivilähammasmäärä laskettiin uloimmalta kiduskaarelta stereomikroskoopin avulla huomioimalla jokainen siivilähammasaihe. Siikamuodot eroteltiin siivilähammasjakaumasta olettaen, että eri siikamuotojen siivilähammasmäärät ovat normaalijakautuneita. Siivilähammasjakaumien analysointi tehtiin Bhattacharya n (1967) ja Hasselblad in (1966) menetelmillä, jotka perustuvat normaalijakaumien erotteluun osin päällekkäisistä jakaumista. Peledit eroteltiin omaksi ryhmäkseen ulkoisten tuntomerkkien perusteella. 9

19 Kunkin siikamuodon siivilähammasmäärän tunnusluvut (keskiarvo ± 95 % luotettavuusväli) laskettiin siivilähammasjakaumaan em. menetelmillä sovitetusta normaalijakaumasta. Siika-aineiston käsittely tehtiin siikamuodoittain siten, että kustakin muodosta pyrittiin valitsemaan esim. kasvutarkasteluihin ainoastaan sellaiset yksilöt, jotka edustivat siivilähammasmäärän perusteella mahdollisimman puhdasta muotoa. Pituus- ja painotiedoista laskettiin kuntokerroin sekä pituus-paino -suhde. Kuntokerroin laskettiin kaavalla K = 1 W/L 3, missä W = paino [g] ja L = pituus [cm]. Pituus-paino -suhde laskettiin kaavalla W = al b, missä W ja L ovat kuten edellä sekä a ja b vakioita. Ikä-, kasvu-, siivilähammas- ja muut määritykset tehtiin Voimalohi Oy:n henkilökunnan toimesta. 4.3 Kalamerkinnät Carlin-merkinnöillä on selvitetty istukasryhmistä saatua saalispalautetta, istukkaiden kasvua, vaelluksia sekä pyyntivälineitä. Carlin-merkintöjä on tehty taimenille ja kirjolohille. Harjuksella käytettiin kuonomerkintää istukkaiden ja luonnontuotannon välisen suhteen arvioimiseksi. Kemijoen jokialueelle on kalataloustarkkailussa vuoteen 21 mennessä istutettu yhteensä 86 järvitaimenen merkintäerää yhteismäärältään yksilöä. Purotaimenen merkintäeriä on vastaavana aikana istutettu 19 yhteismäärältään yksilöä. Kirjolohia on ko. aikana merkitty 11 ryhmää yhteismäärältään yksilöä. Sierilän voimalaitoshankkeen YVA-selvitykseen liittyvänä erillistutkimuksena kuonomerkittiin kesänvanhoja harjuksia vuonna 1997 yhteensä 25 4 yksilöä. Merkintäryhmiin on pyritty valitsemaan Kemijoen alueen velvoiteistutuksissa keskimäärin käytettäviä istukkaita. Ryhmissä on tällä tarkkailujaksolla käytetty Rautalammin reitin kantaa olevia järvitaimenia sekä Kemihaaran ja Ounasjoen kantaa olevia purotaimenia. Carlin-merkintöjen osalta on noudatettu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen merkintätyöryhmän suosituksia (Anon. 1981, Naarminen 1985). Osa Carlin-merkinnöistä on toteutettu istutusta edeltävänä syksynä, osa istutuskeväänä hyvissä ajoin ennen istutusta ja osa istutussyksynä. Merkintöjen yhteydessä kalojen nukutusaineena on käytetty puskuroitua MS-222:ta. Merkinnät on toteutettu pääosin Kemijoki Oy:n ja Voimalohi Oy:n henkilöstön toimesta. Merkintätulokset on saatu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta, jonne kalastajien palautusmerkit perustietoineen keskitetysti ohjataan. Tarkastelu perustuu merkkipalautuksiin, jotka olivat saapuneet RKTL:n merkintärekisteriin mennessä. Sellaisten merkintäryhmien tuloksia, joiden palautustulokset eivät ole täydentyneet edellisen tarkkailuraportin (Huttula ja Autti 26) jälkeen, ei tässä raportissa enää esitetä. 4.4 Kalastustutkimukset Selvityksiä kalastuksen määrästä ja laadusta sekä saaliista on Kemijoen jokialueen velvoitetarkkailualueella tehty postikyselyinä kalastuslupien lunastaneille henkilöille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tällä tarkkailujaksolla toteutetut kalastustutkimukset kattavat koko tarkkailualueen: Kemijoen pääuoma välillä Seitakorvan voimalaitos - Isohaaran voimalaitosallas vuonna 25 (Huttula ja Autti 26), Ylä-Kemijoki, Luiro ja Tenniöjoki vuonna 26 (Autti ja Huttula 27), Ounasjoki vuonna 28 (Autti ja Huttula 28), Kemijoki välillä Tervolan silta - Ossauskosken voimalaitos 29 (Autti 21), Kitinen vuonna 28 sekä Raudanjoki vuonna 29. 1

20 Koska em. kalastustutkimusten tulokset ovat kahta viimeksi mainittua lukuun ottamatta raportoitu erillisinä julkaisuina, ei tässä raportissa esitetä niiden yksityiskohtaisia tuloksia toistamiseen. Raudanjoen ja Kitisen kalastustutkimusten tulokset on sen sijaan esitetty yksityiskohtaisemmin. 4.5 Koekalastukset Tällä tarkkailujaksolla ei toteutettu varsinaisia koekalastuksia, mutta kalanäytteitä hankittiin paikoitellen loukku- ja verkkopyynnin avulla. 11

21 5 SÄÄSTÄ JA HYDROLOGIASTA Tarkkailujakson ensimmäinen vuosi (25) oli harvinaisen lämmin. Keväällä koettiin poikkeuksellisen suuria tulvia lumen nopean sulamisen ja runsaiden sateiden takia. Vuoden tulvahuippu kohosi jakson korkeimmaksi. Loppuvuodesta sadanta jälleen lisääntyi ja vedet nousivat vuoden lopulla keskimääräistä korkeammalle. Lämpimän kesän johdosta vedet lämpenivät kesän aikana nopeasti. Veden lämpötila Vanttauskoskella oli yli 15 ºC yhteensä 75 vuorokauden ajan. Vuosi 26 oli poikkeuksellisen vaihteleva. Vuoden alussa vedenpinnat olivat Lapissa keskiarvoa ylempänä, mutta vähäisten sateiden vuoksi kevään tulvahuippu jäi tarkastelujakson alhaisimmaksi. Vähäsateisen ja lämpimän kesän aikana vedenkorkeudet laskivat loppukesään mennessä poikkeuksellisen matalalle ja syksyn virtaamat jäivät alhaisiksi. Kesä oli kokonaisuudessaan erittäin lämmin, vaikka aivan huippulukemiin ei ylletty. Veden lämpötila Vanttauskoskella oli yli 15 ºC yhteensä 77 vuorokauden ajan. Vuoden 27 sadanta oli keskimääräistä runsaampaa ja myös kevätvirtaamahuippu nousi tavanomaista korkeammalle. Virtaamat kasvoivat poikkeuksellisen suuriksi myös heinäkuussa runsaiden sateiden vuoksi. Suhteellisen viileän alkukesän seurauksena vedet lämpenivät vasta elokuulla ja jäätyivät vasta marraskuulla eli tavanomaista myöhemmin. Veden lämpötila Vanttauskoskella oli yli 15 ºC yhteensä 59 vuorokauden ajan. Vedenpinnat olivat keskimääräistä ylempänä sekä vuoden 28 alkaessa että sen päättyessä. Vaikka jokien kevätvirtaamat jäivät keskimääräisiksi, nostivat kesän runsaat sateet ja vähäinen haihdunta vuosivirtaaman ennätyksellisen ylös. Loppukesä ja syksy olivat hyvin sateisia ja virtaama Kemijoessa sen myötä normaalia selvästi suurempi; virtaama kohosi hetkellisesti lähes kevään tulvalukemiin. Lämpötila pysytteli koko kesän alhaalla ja myös vedet olivat koko kesän ajan keskimääräistä viileämpiä. Vuonna 28 mitattiin Vanttauskoskella yli 15 ºC veden lämpötiloja tarkkailujakson lyhyimmän ajan eli 33 vrk:n aikana. Vuosi 29 oli monin paikoin vähäsateinen ja lämmin. Vesistöjen vedenpinnat olivat vuoden alussa hyvin korkealla. Vähälumisen talven ja kuivan kevään johdosta kevättulvat jäivät kuitenkin keskimääräistä pienemmiksi ja virtaamahuippu ajoittui tavanomaista aikaisemmaksi. Kesän korkeimmat lämpötilat mitattiin elokuun alkupuolella ja lämpimän loppukesän ansiosta vedet pysyivät pitkään lämpiminä, kunnes ne lokakuussa jäähtyivät erittäin nopeasti. Veden lämpötila pysytteli Vanttauskoskella yli 15 ºC lukemissa 7 vuorokauden ajan. 12

22 7 6 Kumulatiivinen sadanta, mm/kk Kuva 7. Kumulatiivinen kuukausisadanta Valajaskoskella vuosina Virtaama, m3/s Kuva 8. Virtaama Valajaskoskella vuosina

23 25 2 Veden lämpötila,ºc Kuva 9. Veden lämpötila Valajaskoskella vuosina

24 6 TULOKSET 6.1 Ala-Kemijoki Kalastuskirjanpito Saalis eri pyydyksillä Vuosina Ala-Kemijoen patoaltailla toimi kalastuskirjanpitäjää, kun vuosina 2-24 heitä oli Pyydysten käyttötietojen perusteella kalastuskirjanpitäjät kalastivat eniten verkoilla, joista käytetyimpiä olivat solmuväliltään mm:n verkot. Verkkojen kokukertojen määrä oli lisääntynyt edelliseen tarkkailujaksoon nähden huomattavasti ja nyt kokonaissaaliista saatiin hieman yli 6 % verkoilla. Verkkojen käytön lisääntymisen syynä oli lähinnä kalastuskirjanpitäjien määrän kasvu. Verkoilla kalastettiin ympäri vuoden, ja niitä koettiin eniten alku- ja loppukesästä. Verkkokalastuksen jälkeen tärkein pyyntimenetelmä oli vetokalastus, jolle kertyi 768 käyntikertaa ja kokonaissaaliista sillä saatiin vajaa neljännes kun edellisellä tarkkailujaksolla vetokalastamalla saadun saaliin osuus oli ollut peräti 36 %. Kaikkien pyydysten kokonaissaaliista kilomääräisesti kolme tärkeintä lajia olivat järjestyksessä kirjolohi, hauki ja ahven. Edelliseen tarkkailujaksoon nähden kirjolohen ja kuhan suhteellinen osuus kokonaissaaliissa oli kasvanut selkeästi, kun taas hauen ja särkikalojen osuus oli laskenut. Istutuslajeja kaikkien altaiden yhteenlasketusta kalastuskirjanpidon kokonaissaaliista oli 44,8 %, josta kirjolohta oli 31,8 %, kuhaa 6,6 %, taimenta 5,8 % ja harjusta,6 % (taulukko 3). Taulukko 3. Kalastuskirjanpitäjien pyydysten käyttö ja saaliin jakautuminen (%) eri kalalajien kesken sekä eri pyydysten keskimääräinen yksikkösaalis Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken ja Petäjäskosken voimalaitosaltailla v (kokonaissaalis 1 42 kg). Pyydys Kalastuspäiviä Pyydyksiä koettu Hauki Lohi Taimen Kirjolohi Muikku Siika muikkuverkko ,,,2, -, ,1, -, 1, 2, mm verkko , , - - -,2, mm verkko ,1 -,6 4,3 -,1,3,3,,,2,8, ,5, mm verkko ,2, 3,6 16,6 -,2,1 1,1,1,2 4,2 2,3 4,9, - 45,5,88 > 56 mm verkko ,3 -,1 1, -,1 -,,1-1,3,1, ,2 1,72 koukkupyynti , -,, ,8, ,,9 katiska ,2 -, ,9 - -,1 4, ,9 1,6 vetokalastus ,4-1,3 8,1 - -,1 -, -, 3,4, ,7 3,22 pilkki 77 77, -,,1 -,,, ,7 -, - 2,2 2,96 heittokalastus 93 93,3 -,1 1, ,, - -,1, ,9 2,16 perho ,1, ,3 2,3 mato-onki 19 19, -,, - -,, , ,6 3,42 yhteensä 29,4, 5,8 31,8,2,4,6 3,5,3,2 7,6 13,7 6,6,, 1, *kg/n=saalis kg/verkon kokukerta tai vapakalastuksessa kg/käyntikerta Harjus Särkikalat Säyne Lahna Made Ahven Kuha Kiiski Muut Yhteensä kg/n Tarkasteltaessa solmuväliltään yli 26 mm tiheämpien verkkojen saalista vuosina 25-29, huomataan, että hauen, kuhan ja kirjolohen saalisosuudet ovat hieman nousseet (kuva 1) aikaisempaan verrattuna. Tällä tarkkailujaksolla kuhia oli pyydetty kaikilta Ala-Kemijoen altailta, kun aikaisempina vuosina kuhat olivat peräisin lähes yksinomaan Isohaaran altaalta. 15

25 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % Muut yht Särkik yht Kuha Ahven Made Harjus Siika Kirjolohi Taimen Hauki % Kuva 1. Verkkosaaliin lajijakauma Ala-Kemijoella vuosina Vapakalastussaaliissa hauen osuus oli laskeva aikaisempaan tarkkailujaksoon verrattuna. Samalla kirjolohen suhteellinen osuus on ollut nouseva (kuva 11). Vapakalastuksen saalisosuudessa, pyyntiponnistus- ja yksikkösaalistiedoissa ei ole huomioitu mato-ongella tapahtunutta pyyntiä. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % Muut yht Särkik yht Kuha Ahven Made Harjus Siika Kirjolohi Taimen Hauki % Kuva 11. Vapakalastussaaliin lajijakauma Ala-Kemijoella vuosina Rautiosaarenputaan saalis kirjattiin yhden - kahden kalastajan toimesta vuosina Pyydyksistä eniten käytettiin verkkoja ja niillä saatiin 78 % kokonaissaaliista. Käytetyin verkon silmäharvuus oli mm ja niillä saatiin verkon kokukertaa kohti saalista keskimäärin 1,88 kg. Saalis muodostui pääosin kirjolohesta. Pilkillä käytiin 12 kertaa ja sillä saatiin 14 % kokonaissaaliista. Pilkkisaalis käyntikertaa kohti oli keskimäärin 1,81 kg ja koostui lähinnä ahvenista. Kaikkien pyydysten yhteenlasketusta kokonaissaalis oli 155 kg. Tärkeimmät saaliskalat olivat kirjolohi (58, %), ahven (16,4 %), hauki (11,7 %) ja särkikalat (1,1 %). 16

26 Pyyntiponnistus Ala-Kemijoella kalastuskirjanpitäjien pyyntiponnistus verkkokalastuksessa vaihteli tarkkailujaksolla verkon kokukerran välillä vuodessa (kuva 12). Verkkojen kokukertojen kokonaismäärä on noussut edelliseen viiden vuoden tarkkailujaksoon nähden kalastuskirjanpitäjien määrän noususta johtuen (vrt. taulukko 2) Verkot, kokukertojen lkm Petäjäskoski Ossauskoski Taivalkoski Isohaara Kuva 12. Kalastuskirjanpitäjien pyyntiponnistus verkkokalastuksessa Ala-Kemijoella vuosina Vuosina pylväät kuvaavat kalastuspäivien lukumäärää, kokukertojen määrä on ollut 3-4 kertaa suurempi. Vapakalastuksessa kalastuskirjanpitäjien vuosittainen pyyntiponnistus on Ala-Kemijoella vaihdellut viimeisellä tarkkailujaksolla kalassa käyntikerran välillä. Vapakalastuksessa käyntikertojen määrä on pysynyt korkeammalla tasolla viimeiset kymmenen vuotta kalastuskirjanpitäjien määrän lisääntymisen vuoksi. Viimeisen kolmen vuoden aikana eniten käyntikerrat ovat lisääntyneet Petäjäskosken altaalla (kuva 13). 17

27 Vapakalastus, käyntikertojen lkm Petäjäskoski Ossauskoski Taivalkoski Isohaara Kuva 13. Kalastuskirjanpitäjien pyyntiponnistus vapakalastuksessa Ala-Kemijoella vuosina Yksikkösaaliit Siika Siian yksikkösaalis verkkokalastuksessa kohosi Ossauskosken ja Petäjäskosken altailla 199-luvun lopussa (kuva 14), mihin vaikutti kalastuskirjanpitäjien osittainen vaihtuminen. Vuosituhannen vaihteen jälkeen siian yksikkösaalis on kaikilla Ala-Kemijoen voimalaitosaltailla laskenut hyvin alhaiseksi Siika, g/verkon kokukerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 14. Siian yksikkösaalis solmuväliltään yli 26 mm:n verkoilla Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina

28 Taimen Vuonna 1991 Ala-Kemijoella siirryttiin istuttamaan kookkaampia 3-vuotiaita taimenia velvoitepäätöksen mukaisten (vähintään 2 cm pituinen) taimenten sijaan. Taimenen yksikkösaalis verkkokalastuksessa on tuon jälkeen noussut 199-luvulla kaikilla Ala-Kemijoen patoaltailla ja korkeampi taso on säilynyt myös 2-luvulla (kuva 15). Vastaava ilmiö on nähtävissä myös vapakalastuksen yksikkösaaliissa 199-luvulla. Parhaimmat yksikkösaalistasot olivat vuosina välisenä aikana (kuva 16). Vapapyynnin pyyntiponnistus on ollut 2-luvulla selkeästi suurempi kuin 199-luvun loppupuoliskolla. Tämä vaikuttaa myös osaltaan yksikkösaalistason laskuun Taimen, g/verkon kokukerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 15. Taimenen yksikkösaalis solmuväliltään yli 26 mm:n verkoilla Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina Taimen, g/käyntikerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 16. Taimenen yksikkösaalis vapakalastuksessa Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina

29 Harjus Harjuksen verkkokalastuksen yksikkösaalis oli nouseva Ala-Kemijoella koko 9-luvun. Nousu jatkui aina 2-luvun alkupuolelle saakka, jonka jälkeen se on ollut laskeva (kuva 17). Nousuista ja laskuista huolimatta yksikkösaaliin taso on kuitenkin jäänyt alhaiseksi. Vapakalastuksessa yksikkösaaliin kehitys on ollut laskeva 198-luvulta lähtien ja pysynyt hyvin alhaisella tasolla koko 2-luvun (kuva 18) Harjus, g/verkon kokukerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 17. Harjuksen yksikkösaalis solmuväliltään yli 26 mm:n verkoilla Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina Harjus, g/käyntikerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 18. Harjuksen yksikkösaalis vapakalastuksessa Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina Kirjolohi Ala-Kemijoen kalastuskirjanpitäjien kirjolohen verkkokalastuksen yksikkösaaliit ovat kohonneet lähes koko tarkastelujakson ajan, mutta kahden viimeisen vuoden aikana on ollut laskua (kuva 19). 2

30 Vapakalastuksen yksikkösaaliin taso on noussut edelliseen tarkastelujaksoon nähden. Taso jää kuitenkin alhaisemmaksi kuin 9-luvun loppujaksolla (kuva 2) Kirjolohi, g/verkon kokukerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 19. Kirjolohen yksikkösaalis solmuväliltään yli 26 mm:n verkoilla Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina Kirjolohi, g/käyntikerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki Kuva 2. Kirjolohen yksikkösaalis vapapyynnissä Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina Kuha Kuhan istutukset harjusta tai siikaa korvaavana istukkaana aloitettiin Isohaaran altaaseen vuonna 1998 ja muihin altaisiin vuonna 24. Kuhia on Isohaaran altaaseen istutettu vähäisessä määrin jo 198-luvulta lähtien Isohaaran kalakerhon toimesta. Taivalkosken altaaseen on istutettu kuhia muiden tahojen toimesta vuosina 1995 ja 1997 sekä Ossauskosken altaaseen kuhia on istutettu vuodesta 21 lähtien tehonnostoon liittyvillä kalatalousmaksuilla sekä vuodesta 24 alkaen myös Kemijoen velvoitteen puitteissa. Kuhan yksikkösaalis verkoilla pyydettäessä on kohonnut selvästi 2-luvulla ja sitä saadaan kaikilta voimalaitosaltailta (kuva 21). 21

31 Kuha, g/verkon kokukerta Isohaara Taivalkoski Ossauskosken allas Petäjäskosken allas Ala-Kemijoki yht Kuva 21. Kuhan yksikkösaalis solmuväliltään yli 26 mm:n verkoilla Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina Hauki Ala-Kemijoen alueella verkkokalastuksessa hauen yksikkösaalis on viimeisen viiden vuoden aikana noussut korkeammalle kuin sitä edeltäneellä tarkkailujaksolla. Erityisesti Petäjäskosken altaalla yksikkösaaliit ovat kohonneet selvästi, mutta taso on laskenut lähemmäs muita altaita kolmen viimeisen vuoden aikana (kuva 22). Vapakalastuksessa hauen yksikkösaalis on ollut selvästi korkeampi 2- luvulla, mutta se on laskenut viimeisen kolmen vuoden aikana (kuva 23) Hauki, g/verkon kokukerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 22. Hauen yksikkösaalis solmuväliltään yli 26 mm:n verkoilla Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina

32 Hauki, g/käyntikerta Isohaara Taivalkoski Ossauskoski Petäjäskoski Ala-Kemijoki yht Kuva 23. Hauen yksikkösaalis vapapyynnissä Ala-Kemijoen patoaltailla vuosina Kalakantanäytteet Siika Ala-Kemijoen voimalaitosaltailta kerättiin siikanäytteitä loukkupyynnillä Petäjäskoskesta vuonna 29 (78 kpl). Näytteet pyydettiin tiheäperäisellä loukulla elokuun lopulla. Näytteiden siivilähammasmäärän jakauman perusteella Ala-Kemijoella vallitsevin siikamuoto oli aikaisempien tarkastelujaksojen tapaan vaellussiika. Sen lisäksi näytteissä oli pohjasiikoja sekä muutama tiheäsiivilähampaisempi siika (kuva 24) Siikoja, kpl Siivilähampaita, kpl Kuva 24. Siikojen siivilähammasjakauma Ala-Kemijoella Petäjäskosken voimalaitosaltaassa vuonna 29 (n = 77) 23

33 Käytetystä pyydyksestä johtuen näyteaineisto painottui nuoriin ikäluokkiin. Kaksikesäisen vaellussiian keskipituus oli 16,3 cm ja keskipaino 38 g (kuva 25 ja 26) Pituus, cm Ikä, v Kuva 25. Vaellussiikojen ikäryhmittäiset keskipituudet (± keskiarvon keskivirhe) ja ikäluokkajakauma (pylväät) Ala-Kemijoen saalisnäytteissä vuonna 29. Numero pylvään yläpuolella ilmaisee ko. ikäluokkaan kuuluvien yksiköiden lukumäärän Paino, g Pituus, cm Kuva 26. Vaellussiikojen pituus-paino-suhde Ala-Kemijoen saalisnäytteissä vuonna 29. Keskimääräinen kuntokerroin vaellussiioilla oli,86. 24

34 Harjus Ala-Kemijoelta kerättiin tarkkailujaksolla harjusnäytteitä yhteensä 68 kpl. Näyteharjuksista 38 kpl oli pyydetty Taivalkosken voimalaitosaltaasta ja 3 kpl Petäjäskosken voimalaitosaltaasta. Edelliseen tarkastelujaksoon (2-24) verrattuna nyt 28 % näytteistä oli peräisin verkkokalastuksesta, kun osuus edellisellä tarkastelujaksolla oli 59 %. Pilkillä oli pyydetty suurin osa eli 44 % näytteistä. Loput näytteistä oli pyydetty vapavälineillä. Näyteharjuksista ainoastaan yksi oli syntynyt tarkkailujaksolla vuonna 25. Runsaimmin edustettuina olivat vuosiluokat Harjus kasvoi ensimmäisinä elinvuosinaan melko nopeasti saavuttaen kalastusasetuksen mukaisen alamitan (3 cm) viimeistään kuusivuotiaana (kuva 27). Tämän jälkeen kasvu hidastui siten, että 35 cm:n keskipituus saavutettiin kahdeksantena kesänä. Harjuksen kasvussa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen tarkkailujaksoon verrattuna Pituus, cm Ikä, v Kuva 27. Harjusten ikäryhmittäinen keskipituus (± keskiarvon keskivirhe) ja ikäluokkajakauma (pylväät) Ala-Kemijoen saalisnäytteissä vuosina Numero pylvään yläpuolella ilmaisee ko. ikäluokkaan kuuluvien yksilöiden lukumäärän. Harjusten pituus-paino suhteeksi saatiin paino =,3 pituus 3,325. Kyseisen yhtälön mukaan alamitan (3 cm) saavuttaneiden harjusten keskipainoksi saadaan 245 g (kuva 28). Harjusten keskimääräinen kuntokerroin oli,76, mikä oli hieman alhaisempi kuin Ala-Kemijoen alueen harjuksilla edellisellä tarkkailujaksolla (,87). 25

35 Paino, g Pituus, cm Kuva 28. Harjusten pituus-paino-suhde Ala-Kemijoella vuosina Kaikista näytteistä 57 % oli koiraita. Nuorin yksittäinen sukukypsä yksilö oli neljävuotias, mutta vasta vuotta vanhempien yksilöiden joukossa sukukypsien osuus yleistyi Kuha Ala-Kemijoelta kertyi tarkkailujaksolla yhteensä 93 kuhanäytettä, joista suurin osa 85 % oli peräisin Petäjäskosken altaasta. Lähes kaikki näytekuhat oli pyydetty verkoilla (96 %). Kaksi näytteistä oli pyydetty uistimella ja kaksi loukulla. Verkolla pyynnistä johtuen näytekuhien koko oli valikoinut kokoluokkaan > 4 cm. Kuhat saavuttivat pyynnin alamitan 37 cm nelivuotiaina ja kasvu kiihtyi viidennen ikävuoden aikana. 26

36 Pituus, cm Ikä, v Kuva 29. Kuhien ikäryhmittäinen keskipituus (± keskiarvon keskivirhe) ja ikäluokkajakauma (pylväät) Ala-Kemijoen saalisnäytteissä vuosina Numero pylvään yläpuolella ilmaisee ko. ikäluokkaan kuuluvien yksilöiden lukumäärän Paino, g Pituus, cm Kuva 3. Kuhien pituus-paino-suhde Ala-Kemijoella vuosina (N = 93). Kuhien pituus-paino suhteeksi saatiin paino =,1 pituus 3,524. Kyseisen yhtälön mukaan alamitan (37 cm) saavuttaneiden kuhien keskipainoksi saadaan 336 g. 27

37 Kaikista kuhanäytteistä 6 % oli koiraita. Suurin osa näytekaloista oli sukukypsyysasteeltaan vielä nuoria tai kypsyviä eli sukukypsyys yleistyi vasta viidennen ikävuoden jälkeen Kalastustiedustelut Kalastusta ja saaliita Ala-Kemijoella välillä Valajaskosken voimalaitos - Isohaaran voimalaitos selvitettiin vuonna 25 (Huttula ja Autti 26). Petäjäskosken altaalla Rautiosaaren pudas mukaan lukien kalasti vuonna 25 yhteensä arviolta 149 taloutta. Kalastuspäiviä vuoden aikana kertyi taloutta kohti keskimäärin 23 päivää. Pyyntimuodoista suosituinta oli vetokalastus, jota oli harjoittanut puolet kalastajista. Verkoilla avovesiaikana oli kalastanut lähes joka neljäs kalastaja, sen sijaan jääkannen aikana verkkokalastusta oli harjoittanut yhteensä vain 14 taloutta (9 %). Kokonaissaalis Petäjäskosken altaasta oli Rautiosaarenpudas mukaan lukien kg. Hehtaarisaalis koko altaan alueella oli 2,8 kg/ha. Taloutta kohti saalista kertyi noin 5 kg. Saaliista oli haukea 27 %, ahventa 26 %, kirjolohta 16 %, taimenta 6 %, harjusta,4 % ja kuhaa,3 %. Särkikaloja saaliissa oli 18 %. Ossauskosken altaalla kalasti vuonna 25 tiedustelun mukaan yhteensä 152 taloutta, joille kertyi keskimäärin 17 kalastuspäivää vuoden aikana. Verkoilla avovesiaikana kalasti vajaa kolmannes kalastajista, kun talvella verkotti vain 5 % kalastaneista. Vetokalastus oli suosituin kalastusmuoto ja sitä harjoitti 56 % kalastaneista. Katiskoita oli käyttänyt noin 15 % kalastaneista. Kokonaissaalis Ossauskosken altaasta oli kg, mikä merkitsee 4,5 kg:n hehtaarisaalista. Taloutta kohti saalista saatiin vajaa 31 kg. Saaliista oli haukea 32 %, kirjolohta 26 %, ahventa 18 %, taimenta 5 %, harjusta 2 % ja kuhaa 1 %. Särkikalojen osuus oli 7 %. Taivalkosken altaalla kalasti vuonna 25 yhteensä 283 taloutta. Kalastuspäiviä taloutta kohti kertyi vuoden aikana keskimäärin 2 kpl. Verkoilla avovesiaikana oli kalastanut lähes kolmannes talouksista, talviaikaista verkkopyyntiä oli sitä vastoin harjoittanut ainoastaan kymmenen (4%) taloutta. Vetokalastus oli vapakalastusmuodoista suosituinta ja sitä oli harjoittanut 61 % talouksista. Myös muuta vapapyyntiä, kuten heittokalastusta ja onkimista harjoitti lähes kolmannes. Pilkillä oli käyty noin joka neljännestä taloudesta. Kokonaissaalis Taivalkosken altaasta oli kg. Taloutta kohti saalista saatiin siten reilu 47 kg. Hehtaarisaalis Taivalkosken altaalla oli 8,3 kg/ha. Kokonaissaaliista oli haukea kolmannes, ahventa 17 %, kirjolohta 16 %, taimenta 3 %, kuhaa 1 % ja harjusta 1 %. Särkikalojen osuus oli 22 %. Isohaaran altaalla kalasti yhteensä 144 taloutta. Kalastuspäiviä taloutta kohti kertyi vuoden aikana keskimäärin 15 kpl. Verkoilla avovesiaikana oli kalastanut 17 taloutta (12 %) ja talviaikaista verkkopyyntiä oli sitä vastoin harjoittanut ainoastaan kolme taloutta (2 %). Vetokalastusta oli harjoittanut hieman yli puolet talouksista ja muuta vapapyyntiä 42 %. Pilkillä oli käyty joka viidennestä taloudesta. Kokonaissaalis Isohaaran altaalta oli vuonna 25 yhteensä kg, mikä tekee hehtaarisaaliiksi 2,6 kg/ha. Taloutta kohti saalista saatiin keskimäärin 25 kg.. Kokonaissaaliista oli haukea 28 %, kirjolohta 25 %, ahventa 15 %, taimenta 4 % ja kuhaa 3 %. Särkikalojen osuus oli 1 %. Isohaaran uudemman voimalaitoksen yhteydessä olevan kalatien kautta nousseita lohia saatiin saaliksi yhteensä 11 kpl yhteispainoltaan 22 kg. Lohien keskipaino oli 2, kg ja osuus kokonaissaaliista oli,6 %. 28

vuosina 2010 2014 Raportin toteutti kanssamme Ahma Ympäristö Oy Projektinro 10846

vuosina 2010 2014 Raportin toteutti kanssamme Ahma Ympäristö Oy Projektinro 10846 TUTKIMUSRAPORTTI 21 - ROVANIEMI 216 Kemijoen jokialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuosina 21 214 Raportin toteutti kanssamme Ahma Ympäristö Oy Projektinro 1846 TIIVISTELMÄ Kemijoki Oy ja

Lisätiedot

Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2013

Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2013 TUTKIMUSRAPORTTI 20 - ROVANIEMI 2014 Selvitys kalastuksesta Kitisellä vuonna 2013 Raportin toteutti kanssamme Ahma Ympäristö Oy proj 10816/2014 KEMIJOKI OY SELVITYS KALASTUKSESTA KITISELLÄ VUONNA 2013

Lisätiedot

Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva - Isohaara vuonna 2010

Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva - Isohaara vuonna 2010 TUTKIMUSRAPORTTI 16 - ROVANIEMI 2012 Jyrki Autti ja Erkki Huttula Selvitys kalastuksesta Kemijoessa välillä Seitakorva - Isohaara vuonna 2010 TUTKIMUSRAPORTTI 16- ROVANIEMI 2012 Jyrki Autti ja Erkki Huttula

Lisätiedot

proj 20479/2013 POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 2009-2012

proj 20479/2013 POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 2009-2012 proj 2479/213 POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 29-212 PVO-VESIVOIMA OY POSION SUOLIJÄRVIEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET 29-212 Copyright Ahma ympäristö Oy 31.1.213

Lisätiedot

POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2014

POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2014 POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 214 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 182 PVO-VESIVOIMA OY POSION SUOLIJÄRVIEN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 214 8.6.215 Simo Paksuniemi, iktyonomi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 26-28 Markku Nieminen 29 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Menetelmät 2 1.2 Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tekijät 2 1.3 Kalastus 2-5 2. Yksikkösaaliit 6 2.1 Siika

Lisätiedot

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa???

Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? Kokemäenjoen harjusselvitys vuonna 2014 Kannattaako harjuksia istuttaa??? 24.3.2015 KOKEMÄKI Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmä Heikki Holsti Selvityksen tavoitteet Kalastajille kohdistetun

Lisätiedot

Uusiutuvaa, kotimaista, päästötöntä energiaa

Uusiutuvaa, kotimaista, päästötöntä energiaa Uusiutuvaa, kotimaista, päästötöntä energiaa Sierilä Kemijoen pääuoman viimeinen voimalaitos Sierilän vesivoimalaitos täydentää Lokan tekojärveltä lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantokoneistoksi.

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 3 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 21.5. 13.6

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY

FORTUM POWER AND HEAT OY KALATALOUSTARKKAILU 16X147918 2.4.215 FORTUM POWER AND HEAT OY Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu v. 212-214 Kalastuskirjanpito, kalastustiedustelu ja kalakantanäytteet Sotkamon ja Hyrynsalmen

Lisätiedot

Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa

Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa ET:n kevätseminaari Rovaniemellä 13.5.2016 Tuomas Timonen ja Timo Torvinen 13.5.2016 1 Sisältö Kemijoen ajankohtaiset kuulumiset Sierilän voimalaitosprojekti

Lisätiedot

Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena

Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena Lapin suuret tekojärvet kalastuksen, hoidon ja tutkimuksen kohteena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Inarin kalantutkimus ja vesiviljely Ahti Mutenia Lokan ja Porttipahdan ominaisuuksia Rakennettu

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 2 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 25.5.-28.6

Lisätiedot

Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 2009-13

Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 2009-13 Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 29-13 Markku Nieminen iktyonomi 31.1.215 Näsijärven kalastusalueen saaliskirjanpitokalastus vv. 29-13. 1. Johdanto ja menetelmät Näsijärven kalastusalue

Lisätiedot

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy

16WWE0037 16.6.2011. Fortum Power and Heat Oy 16.6.211 Fortum Power and Heat Oy Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta 27-21 Sotkamon ja Hyrynsalmen reittien kalataloustarkkailu Yhteenvetoraportti vuosilta

Lisätiedot

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi Kemijoki Oy on vesivoimalaitosten tehonnoston edelläkävijä PORTTIPAHTA KURITTU VAJU KELU KURKIASKA VALAJAS

Lisätiedot

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN VIRKISTYSKALASTUKSELLISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN ESISUUNNITELMA 3/2014 *Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala *Suunnittelija, kalastusmestari Matti Hiltunen Tavoite

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Iso-Lumperoisen verkkokoekalastus 2011

Iso-Lumperoisen verkkokoekalastus 2011 Iso-Lumperoisen verkkokoekalastus 2011 Juha Piilola Saarijärven osakaskunta 2011 Sisältö 1. Aineistot ja menetelmät...3 2. Tulokset ja tulosten tarkastelu saaliista ja lajeittain...4 Ahven...5 Särki...6

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA 2014 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KALATALOUS- TARKKAILUN RAPORTTI VUODELTA

Lisätiedot

VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu

VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu KALAJOEN TURVETARKKAILUT 2014 16X165600 24.3.2015 VAPO OY, KANTELEEN VOIMA OY, KOKKOLA POWER OY Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellinen tarkkailu Kalajoen turvetarkkailujen kalataloustarkkailut

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 19 - ROVANIEMI 2014. Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012. Jyrki Autti

TUTKIMUSRAPORTTI 19 - ROVANIEMI 2014. Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012. Jyrki Autti TUTKIMUSRAPORTTI 19 - ROVANIEMI 2014 Selvitys kalastuksesta Ounasjoella vuonna 2012 Jyrki Autti TUTKIMUSRAPORTTI 6- ROVANIEMI 2004TUTKIMUSRAPORTTI 6- ROVANIEMI TUTKIMUSRAPORTTI 19- ROVANIEMI 2014 Jyrki

Lisätiedot

Liite 1. Kalojen istutukset Näsijärvellä vv. 1989-2005 Liite 2. Eri lajien yksikkösaaliit Koljonselällä ja Vankavedellä vv.

Liite 1. Kalojen istutukset Näsijärvellä vv. 1989-2005 Liite 2. Eri lajien yksikkösaaliit Koljonselällä ja Vankavedellä vv. 1 KIRJANPITOKALASTUS 1.1. Menetelmät 1.2. Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tekijät 1.3. Kalastus 1.4. Yksikkösaaliit 1.4.1. Siika 1.4.2. Taimen 1.4.3. Hauki 1.4.4. Made 1.4.5. Lahna 1.4.6. Kuha 1.4.7. Muikku

Lisätiedot

Puulan kalastustiedustelu 2015

Puulan kalastustiedustelu 2015 26.2.2016 Puulan kalastustiedustelu 2015 Hyvä kalastaja! Puulan kalastusalue tekee Puulan viehekalastusta koskevan kalastustiedustelun. Kysely on lähetty kaikille niille Puulan vieheluvan ostaneille kalastajille,

Lisätiedot

65 Kemijoen vesistöalue

65 Kemijoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 151(196) 65 Kemijoen vesistöalue Vesistöalueen ala 51 127 km 2 Suomen puolella 49 467 km 2 Järvisyys 4,3 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987 ja laki Ounasjoen erityissuojelusta

Lisätiedot

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010

Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Hiidenveden Kirkkojärven ja Mustionselän kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuodelta 2010 Jorma Valjus Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 223/2011 LÄNSI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen 212 Näsijärven siikatutkimus 2-1 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen Markku Nieminen iktyonomi 25.2.212 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Saalisnäytteet... 3 3. Siikaistutukset ja siikarodut...

Lisätiedot

Mitä tiedetään Oulujärven kuhasta tänään?

Mitä tiedetään Oulujärven kuhasta tänään? Mitä tiedetään Oulujärven kuhasta tänään? Kaukametsän kongressi ja kulttuurikeskus, Kajaani 15.4.215 Pekka Hyvärinen Luonnonvarakeskus, Kainuun kalantutkimusasema www.luke.fi www.kfrs.fi Oulujärven kuhan

Lisätiedot

Kalastuksen kehitys Koitereella 1997-2004

Kalastuksen kehitys Koitereella 1997-2004 KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 359 Heikki Auvinen Toivo Korhonen Tauno Nurmio Maija Hyttinen Kalastuksen kehitys Koitereella 1997-2004 Helsinki 2005 Julkaisija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuoteen 2011 saakka

Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuoteen 2011 saakka TUTKIMUSRAPORTTI 17 - ROVANIEMI 2013 Erkki Huttula ja Jyrki Autti Kemijoen merialueen kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset vuoteen 2011 saakka Julkaisija-Utgivare-Published by Asiakirjan koodi-kod-code

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Kemi-Ounasjoen kalastusjärjestelyt -hanke Lapin ELY-keskus 9.9.2014 l 9.9.2014 / JK Sisällysluettelo 1. Yleiset

Lisätiedot

OULUJÄRVEN KALANHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

OULUJÄRVEN KALANHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Suunnitelma 1 (5) Jakelu KAINUUN ELY-keskus Kalatalous PL 115 87101 KAJAANI Kirjaamo.Kainuu@ely-keskus.fi Korvaa Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston päätöksellään 5.7.2011 nro 43/11/2 hyväksymän Oulujärven

Lisätiedot

ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56

ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE. Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56 ROINEEN-MALLASVEDEN-PÄLKÄNEVEDEN KALASTUSALUE KIRJANPITOKALASTUSRAPORTTI VUODET 21-27 Sanna Ojalammi/ Jussi Siivari Pirkanmaan kalatalouskeskuksen tiedonantoja nro 56 ISBN 952-9856-48-2 ISSN 789-975 25

Lisätiedot

Näsijärven siikaselvitys v. 2010

Näsijärven siikaselvitys v. 2010 2011 Näsijärven selvitys v. 2010 Markku Nieminen Iktyonomi 29.5.2011 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN TUTKIMUKSIA NÄSIJÄRVEN SIIKASELVITYS VUONNA 2010 1. Johdanto Näsijärven kalastusalueen hallitus päätti selvittää

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010

KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Raportti KOKEMÄENJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET HARJAVALLAN VOIMALAITOKSEN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2010 Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista 2 2 Menetelmät

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy B 5193.100 Anne Simanainen (email) Henna Mutanen (email) 18.12.2012 Tiedoksi: Pohjois-Karjalan ely-keskus (email) Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä

Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä ISTUTETAANKO TURHAAN? Pielisen ja Höytiäisen järvilohi- ja taimenmerkintöjen tulokset v. 2008-2010 istukaseristä Jorma Piironen RKTL Joensuu Lohikalaistutuksilla tavoitellaan kalastettavaa kalakantaa.

Lisätiedot

28.2.2002 Drno --/---/2002

28.2.2002 Drno --/---/2002 28.2.2002 Drno --/---/2002 Puulan kalastusalue Isännöitsijä Harri Liikanen Mikkelin kalatalouskeskus Viite puhelu 21.2.2002 Lausunto verkkokalastuksen järjestämisestä Puulalla Puulan kalastusalue on käyttö-

Lisätiedot

VARESJÄRVI KOEKALASTUS

VARESJÄRVI KOEKALASTUS Varsinais-Suomen Kalavesien Hoito Oy Puutarhakatu 19 A 20100 TURKU www.silakka.info VARESJÄRVI KOEKALASTUS 2012 Chris Karppinen Varsinais-suomen kalavesien Hoito Oy 1. Johdanto Maataloustuottajain säätiö

Lisätiedot

RAUMAN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN VELVOITE- TARKKAILU VUOSINA 2008 2012. Anna Väisänen ja Heikki Holsti. Julkaisu 696 ISSN 0781-8645

RAUMAN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN VELVOITE- TARKKAILU VUOSINA 2008 2012. Anna Väisänen ja Heikki Holsti. Julkaisu 696 ISSN 0781-8645 RAUMAN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLINEN VELVOITE- TARKKAILU VUOSINA 2008 2012 Anna Väisänen ja Heikki Holsti ISSN 0781-8645 Julkaisu 696 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TARKKAILUALUE... 2 3. KUORMITUS

Lisätiedot

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 5.12.2007 1 Vapaa-ajankalastus Suomessa ja Lapissa Poroeno 2001 5.12.2007 SVK / Petter Nissén 25.10.2007 2 Vapaa-ajankalastajat Suomessa n. 1,93 milj. vapaa-ajankalastajaa

Lisätiedot

SOTKAMON REITIN ISTUTUSVELVOITTEEN TOIMEENPANO 2012-2016 Hyväksytyn suunnitelman mukainen toimeenpano

SOTKAMON REITIN ISTUTUSVELVOITTEEN TOIMEENPANO 2012-2016 Hyväksytyn suunnitelman mukainen toimeenpano Suunnitelma 1 (3) päivitys Liite suunnitelmaan 25.10.2012 GEN-OJO-561 SOTKAMON REITIN ISTUTUSVELVOITTEEN TOIMEENPANO 2012-2016 Hyväksytyn suunnitelman mukainen toimeenpano Sotkamon reitin kalanistutusten

Lisätiedot

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke

Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014. Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Unelmakalapaikkakyselyn yhteenveto 25.11.2014 Isoja elämyksiä kotiaan kalavesiltä -hanke Kysely toteutettiin syksyn 2014 aikana Kohderyhmänä olivat aktiiviset vapakalastuksen harrastajat Metsähallituksen

Lisätiedot

Luonnonvaraisesti lisääntyvät siikakannat

Luonnonvaraisesti lisääntyvät siikakannat Luonnonvaraisesti lisääntyvät siikakannat Ari Leskelä ja Teuvo Niva RKTL Onko meillä uhanalaisia siikakantoja? Siika on yleisimpiä kalalajejamme ja hyvin monimuotoinen samassa vesistössä voi elää useita

Lisätiedot

100-v juhlaseminaari, UKK-instituutti Tampere 2.4.2014. Kalatalousneuvoja Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalouskeskus

100-v juhlaseminaari, UKK-instituutti Tampere 2.4.2014. Kalatalousneuvoja Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalouskeskus 100-v juhlaseminaari, UKK-instituutti Tampere 2.4.2014 Kalatalousneuvoja Ismo Kolari Pirkanmaan Kalatalouskeskus Evon kalanviljelylaitos Lammi 1892 Myllypuron kalanviljelylaitos Ylöjärvi 1916 toiminta

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmän hallinnoima EU:n osarahoitteinen hanke (50 %). Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.

Lisätiedot

Kokemuksia vesivoimarakentamisen asemasta uudessa vesioikeudellisessa ympäristössä

Kokemuksia vesivoimarakentamisen asemasta uudessa vesioikeudellisessa ympäristössä Kokemuksia vesivoimarakentamisen asemasta uudessa vesioikeudellisessa ympäristössä Kaj Hellsten Lakiasiainjohtaja Kemijoki Oy SYS:n ympäristöoikeuspäivät 8. 9.9.2011 1 Vesivoimarakentaminen uudessa vesioikeudellisessa

Lisätiedot

Harjus hoitokalana. Lapin kalastusaluepäivät 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto

Harjus hoitokalana. Lapin kalastusaluepäivät 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto Harjus hoitokalana Lapin kalastusaluepäivät 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden Keskusliitto Unelmakala sieltä jostakin Kuva: Ari Savikko Harjuksen hyviä puolia Paikallinen kala - ei

Lisätiedot

Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella

Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Ympäristösuunnittelija Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY Mikkeli 16.11.2010 Kyyveden Suovunselän hoitotarve koekalastus- ja vesianalyysitietojen perusteella Yleistä Kyyvesi kuntoon hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 209/2013 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 SORSAJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Sorsajoen kalataloudellisessa tarkkailuohjelmassa tutkittiin velvoitetarkkailuna valuma-alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Pohjois-Päijänteen kalastusalueen kalastonseuranta 2010-2013

Pohjois-Päijänteen kalastusalueen kalastonseuranta 2010-2013 POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE Pohjois-Päijänteen kalastusalueen kalastonseuranta 21-213 Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry Marko Puranen & Matti Havumäki Jyväskylä 214 Sisältö Tiivistelmä 1 1. Johdanto

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2011 KALASTUKSESTA

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2011 KALASTUKSESTA HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2011 KALASTUKSESTA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 222/2012 Jarkko Pönkä ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012

KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012. Heikki Holsti 2012 KOURAJOEN-PALOJOEN JA SEN SUU- RIMMAN SIVU-UOMAN MURRONJOEN KALASTON SELVITTÄMINEN SÄHKÖKALASTUKSILLA VUONNA 2012 Heikki Holsti 2012 Kirjenumero 1079/12 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. TUTKIMUSALUE... 1 3.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU

KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10650 KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU VUODEN 2013 TARKKAILUN TULOKSET Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 2013 KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 2.12.2014

Lisätiedot

Nuutajärven koeverkkokalastus vuonna 2014

Nuutajärven koeverkkokalastus vuonna 2014 Nuutajärven koeverkkokalastus vuonna 2014 Petri Mäkinen, Tomi Ranta ja Atte Mutanen 2014 Hämeen kalatalouskeskus Raportti nro 19/2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. Menetelmät... 3 3. Tulokset... 4 4. Tulosten

Lisätiedot

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005

KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 KIIKUNJOEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2005 Heidi Vatanen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kiikunjoen kalataloudellisessa tarkkailussa tutkittiin Kiikunjoki-Saveronjoki-Silmunjoki reitillä sijaitsevan

Lisätiedot

IMATRA - FINLAND. Ei ole Vuoksen voittanutta, yli käynyttä Imatran VUOKSI. Kalastajan opas KALASTAJAN OPAS

IMATRA - FINLAND. Ei ole Vuoksen voittanutta, yli käynyttä Imatran VUOKSI. Kalastajan opas KALASTAJAN OPAS IMATRA - FINLAND Ei ole Vuoksen voittanutta, yli käynyttä Imatran VUOKSI Kalastajan opas VUOKSI KALASTAJAN OPAS Kalapaikkana Vuoksi Vuoksen kalastusmatkailulla on pitkät perinteet. Ensimmäiset tarinat

Lisätiedot

ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUOSINA 2001-2011

ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUOSINA 2001-2011 ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUOSINA 2001-2011 Aarno Karels Etelä - Karjalan kalatalouskeskus ry Troolikalastus Saimaalla Puumala 5.11.2012 ETELÄ SAIMAAN ja VUOKSEN KALATALOUDELLINEN

Lisätiedot

Päijänteen kalastuskysely 2011

Päijänteen kalastuskysely 2011 5.3.2012 KESKI-SUOMEN KALATALOUSKESKUS ry PL 112, Kauppakatu 19 B 40101 JYVÄSKYLÄ Timo Meronen 040 0735 286 Matti Havumäki 040 1626 400 etunimi.sukunimi@ahven.net Päijänteen kalastuskysely 2011 Hyvä kalastaja!

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU

KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10650 KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU VUODEN 2013 TARKKAILUN TULOKSET Kemijärven maksuvelvoitetarkkailu 2013 KEMIJÄRVEN MAKSUVELVOITETARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 2.12.2014

Lisätiedot

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Eero Moilanen ja Pirkko-Liisa Luhta Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 119 Eero Moilanen

Lisätiedot

Iso Soukkajärven verkkokoekalastus 2012

Iso Soukkajärven verkkokoekalastus 2012 Iso Soukkajärven verkkokoekalastus 212 Marko Paloniemi 3.8.212 2 1. Johdanto Etelä-Pohjanmaan Kalatalouskeskus suoritti verkkokoekalastuksen Alavuden Iso Soukkajärvessä heinäkuussa 212. Koekalastus tehtiin

Lisätiedot

Kalastusalueen vedet

Kalastusalueen vedet Kalakannat, kalastus ja kalastuksen säätely Paatsjoen vesistössä 17231 Km 2, josta vettä 2148 Km 2 eli 12,5% Kalastusalueen vedet Kalastusalueen vesipinta-ala on 2148 km 2, josta valtio omistaa 92 %, vesiähallinnoi

Lisätiedot

Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu toukokuu 2006 huhtikuu 2007

Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu toukokuu 2006 huhtikuu 2007 Etelä-Kallaveden kalastusalue Etelä-Kallaveden kalastustiedustelu toukokuu 26 huhtikuu 27 Vapaa-ajan kalastajien saalis pyydyksittäin ja lajeittain omistajan luvalla 1.5.26-3.4.27 Etelä- Kallavedellä,

Lisätiedot

Metsähallituksen irkistyskalastuskohteiden kehittäminen

Metsähallituksen irkistyskalastuskohteiden kehittäminen Metsähallituksen irkistyskalastuskohteiden kehittäminen Lohi palaa kotiin seminaari 27.11.2014 Heikki Laitala Virkistyskalastuskohteet Lappi Yli-Kemi Metsähallituksen Lapin virkistyskalastuskohteille myydään

Lisätiedot

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2005 KALASTUKSESTA

HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2005 KALASTUKSESTA HEINOLAN KONNIVEDEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2005 KALASTUKSESTA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 150/2006 Jani Kirsi ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Kymijoen vesi

Lisätiedot

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu

Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 287 Erno Salonen Teuvo Niva Armi Maunu Heimo Pukkila Mika Kotajärvi Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu Toimintakertomus vuodelta

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Liite 4 Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Sähkökoekalastusraportti 29.1.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto... 2 2. Pyynnin toteutus... 3 3. Kerätty aineisto... 3 4. Kartta:

Lisätiedot

Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä

Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä Tutkimustuloksia taimenen järvi-istutuksista Oulujärveltä Pekka Hyvärinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 16.-17.11.2006 Oulun läänin Kalastusaluepäivät, Kuhmo Oulujärven jt-istutukset ja saalis

Lisätiedot

Istutussuositus. Kuha

Istutussuositus. Kuha Istutussuositus Kuha Kuhan istutuksia suunniteltaessa on otettava huomioon järven koko, veden laatu ja erityisesti järven kuhakannan tila. Lisäksi kuhaistutusten tuloksellisuuden kannalta olisi eduksi,

Lisätiedot

Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön. Kemijoen alaosan kalatieratkaisut

Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön. Kemijoen alaosan kalatieratkaisut Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön Kemijoen alaosan kalatieratkaisut Lap ELY Jarmo Huhtala 6.5.2014 1 Esitelmän pääasiallinen sisältö Mikä on kalatie, miksi kalateitä tarvitaan Kalatiesuunnitteluprosessi

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Puruveden kalastusalue

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Puruveden kalastusalue Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Puruveden kalastusalue Sisällysluettelo 1. UHANALAISET KOHDELAJIT... 4 1.1 Harjus... 4 1.2 Järvilohi... 4 1.3 Järvitaimen... 4 1.4 Saimaannieriä... 4 2. TOIMENPITEET...

Lisätiedot

- tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä

- tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä www.puula.fi - tietoa kaloista, kestävästä kalastuksesta, pyydysten merkinnästä ja lupamyynnistä Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011-14 Mikkeli 2014 Tekijä: Projektipäällikkö Teemu

Lisätiedot

Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Rautalammin reitillä. Pentti Valkeajärvi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Rautalammin reitillä. Pentti Valkeajärvi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Taimenkantojen tila ja istutusten tuloksellisuus Rautalammin reitillä Pentti Valkeajärvi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kuopio19.4.2011 Rautalammin reitti Keski-Suomen taimenkantojen hoitostrategiaa

Lisätiedot

Kala- ja vesimonisteita nro 69

Kala- ja vesimonisteita nro 69 Kala- ja vesimonisteita nro 69 Petri Karppinen & Sauli Vatanen Kokemäenjoen vesistöön vuosina 2006 ja 2007 tehtyjen järvitaimen- ja järvilohi-istutusten tuloksellisuus Carlin -merkintöjen perusteella KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Raportti Tuomiojärven kalastustiedustelusta vuodelta 2013

Raportti Tuomiojärven kalastustiedustelusta vuodelta 2013 Raportti Tuomiojärven kalastustiedustelusta vuodelta 2013 Jyväskylän kaupunki Tommi Rautiainen & Olli Saari Maaliskuu 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA... 3 2.1. Edellinen kysely... 3 2.2.

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 EU:n osarahoitteinen hanke (50%). Hankkeen kustannusarvio on noin 620 000 euroa. Hankkeella on rahoittajia 39 kpl. Neljä vesistöaluetta

Lisätiedot

Kemijoki Oy tänään Erkki Huttula Ympäristöpäällikkö. Lapin kalastusaluepäivät 13.-14.11.2014 13.11.2014

Kemijoki Oy tänään Erkki Huttula Ympäristöpäällikkö. Lapin kalastusaluepäivät 13.-14.11.2014 13.11.2014 Kemijoki Oy tänään Erkki Huttula Ympäristöpäällikkö 13.11.2014 1 Tässä esityksessä Kemijoki Oy:n tunnuslukuja Yhtiön historia Kemijoki Oy:n uusi toimintamalli Ajankohtaista kalarintamalla Padottu voima

Lisätiedot

IIJOEN MERIALUEEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET VUOSINA 2006 2010

IIJOEN MERIALUEEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET VUOSINA 2006 2010 KALATUTKIMUSRAPORTTI nro 5 IIJOEN MERIALUEEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET VUOSINA 26 21 211 Matti Hiltunen Muhoksen kalatalouspalvelut IIJOEN MERIALUEEN KALATALOUSVELVOITTEEN TARKKAILUTULOKSET

Lisätiedot

2(11) TORSAN KOEVERKKOKALASTUS VUONNA 2014. 1. Taustaa

2(11) TORSAN KOEVERKKOKALASTUS VUONNA 2014. 1. Taustaa 2(11) TORSAN KOEVERKKOKALASTUS VUONNA 2014 1. Taustaa Torsa on toinen keskusjärvi Hiitolanjoen vesistössä Simpelejärven ohella. Torsan pinta-ala on 1375 ha, järven suurin syvyys on 53 m ja keskisyvyys

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) Terhi Sulonen 6.8.2007

LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) Terhi Sulonen 6.8.2007 LOUNAIS-SUOMEN KALASTUSALUE KOEKALASTUSRAPORTTI 1 (8) UUDENKAUPUNGIN HAAVAISTEN LAHTIEN KOEKALASTUS 2007 Haavaisten vesialue on n. 10 km 2 suuruinen merenlahti Uudessakaupungissa. Koekelastus on osa Haavaisten

Lisätiedot

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE LIEVESTUOREENJÄRVEN KALASTUKSENHOITOYHTYMÄ

LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE LIEVESTUOREENJÄRVEN KALASTUKSENHOITOYHTYMÄ LEPPÄVEDEN KALASTUSALUE LIEVESTUOREENJÄRVEN KALASTUKSENHOITOYHTYMÄ Lievestuoreenjärven kalastustiedustelu 2013 Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Jyväskylä 2014 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Yleistä

Lisätiedot

KYMIJOEN ALAOSAN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2006 KALASTUKSESTA

KYMIJOEN ALAOSAN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2006 KALASTUKSESTA KYMIJOEN ALAOSAN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN YHTEISTARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUODEN 2006 KALASTUKSESTA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 165/2008 Janne Raunio & Jussi Mäntynen

Lisätiedot

Taimen ja kalatalouspolitiikka vertailussa Päijänne ja Vättern

Taimen ja kalatalouspolitiikka vertailussa Päijänne ja Vättern Taimen ja kalatalouspolitiikka vertailussa ja Mikko Jokilahti Jukka Syrjänen, Olli Sivonen, Kimmo Sivonen Jyväskylän yliopisto Konneveden kalatutkimus ry Keski-Suomen kalastusaluepäivä Jyväskylä 13.12.2013

Lisätiedot

Kalakantojen muutokset Saaristomerellä. Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet

Kalakantojen muutokset Saaristomerellä. Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet Kalakantojen muutokset Saaristomerellä Fiskebeståndens förändringar i Skärgårdshavet Skärgårdshavets biosfärområdets vinterträff 2010 28. 1. 2010 Ari Leskelä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalakantojen

Lisätiedot

Kari Kivelä, ikä 56v

Kari Kivelä, ikä 56v Kari Kivelä, ikä 56v Työura: Yrittäjä, oma insinööritoimisto 23 vuotta. Parikymmentä vuotta konsultoivaa työtä yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kalastusmatkailuun liittyviä hankkeita. Kemijärvi

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville!

Vesijärven kalat. Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Vesijärven kalat Jännittäviä hetkiä kalastajille! Herkkuja kalaruoan ystäville! Kalat ovat myös tärkeä osa Vesijärven elämää. Ne kuuluvat järven ravintoketjuun ja kertovat omalla tavallaan Vesijärvestä

Lisätiedot

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013

HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Raportti HARJUNPÄÄNJOEN SÄHKÖKOEKALASTUKSET LEINEPERIN RUUKIN ALAPUOLISILLA KOSKI- JA VIRTAPAIKOILLA VUONNA 2013 Kalatalouspalvelu Mäkelä Tmi Kimmo Puosi & Tapio Mäkelä SISÄLTÖ 1 Yleistä sähkökoekalastuksista

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 EU:n osarahoitteinen hanke (50%). Hankkeen kustannusarvio on noin 620 000 euroa. Hankkeella on rahoittajia 39 kpl. Neljä vesistöaluetta

Lisätiedot

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU

SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10 577 SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU OSA II KALATALOUSTARKKAILU 2013 SIIKAJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 OSA II: KALATALOUSTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 17.3.2014 Simo Paksuniemi, iktyonomi

Lisätiedot

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE. Päijänteen kalastustiedustelu 2011

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE. Päijänteen kalastustiedustelu 2011 POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALASTUSALUE Päijänteen kalastustiedustelu 2011 Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry Matti Havumäki Hämeen Kalatalouskeskus Tomi Ranta Sisältö 1.

Lisätiedot

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Aarno Karels Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry Valtakunnalliset XXIV Kalastusaluepäivät 16.-18.2.2012 Haapajärven

Lisätiedot

Inarijärven kalastus, saaliit ja kalakannat

Inarijärven kalastus, saaliit ja kalakannat Inarijärven kalanviljely- ja istutukset ja kalataloustarkkailu Inarijärven kalastus, saaliit ja kalakannat Muikkukanta ja kalastus Inarijärvellä Lapin kalastusaluepäivät 2012 Saariselkä 15.-16.11. 2012

Lisätiedot

Kala- ja vesijulkaisuja nro 171. Petri Karppinen, Ari Haikonen, Jani Helminen, Jouni Kervinen & Sauli Vatanen

Kala- ja vesijulkaisuja nro 171. Petri Karppinen, Ari Haikonen, Jani Helminen, Jouni Kervinen & Sauli Vatanen Kala- ja vesijulkaisuja nro 171 Petri Karppinen, Ari Haikonen, Jani Helminen, Jouni Kervinen & Sauli Vatanen Fennovoiman ydinvoimahankkeen rakentamisen aikainen kalataloustarkkailu --- Ennakkotarkkailu

Lisätiedot

Judinsalon osakaskunta, istutukset 2013

Judinsalon osakaskunta, istutukset 2013 aiheesta keskusteltu Keski-Suomen Kalatalouskeskus/Timo Meronen (TM ), Keski-Suomen Kalavesienhoito Oy/Jani Jokivirta (JJ),Laukaan Kalanviljelylaitos /Päivi Anttonen (PA) ja Savon Taimen/Yrjö Lankinen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 34/2013/2 Dnro PSAVI/36/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2013 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 34/2013/2 Dnro PSAVI/36/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2013 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 34/2013/2 Dnro PSAVI/36/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Seitakorvan voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen, Kemijärvi Kemijoki Oy Valtakatu 11 96100

Lisätiedot

ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS YLISIIRTOPYYNNIN KÄYNNISTÄMINEN Hankkeen arvioidut kustannukset 131 400 e / 2v Pyynti toteutettiin kahdella pyyntipaikalla

Lisätiedot