REITIT SELVIKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REITIT SELVIKSI 2003-2005"

Transkriptio

1 REITIT SELVIKSI Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle osoitettujen kyselyjen vastauksista Tiia Inkeroinen

2 Matti Mäkelä 2

3 Sisältö: 1 Kyselyjen toteutus Alueen päihdepalveluntuottajille osoitettu kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle osoitettu kysely Päihdepalveluntuottajien välinen yhteistyö Lähetekäytännöt ja asiakastiedon kulku Konsultaatioyhteistyö ja jalkautuvat päihdepalvelut Työntekijävaihto ja koulutusyhteistyö Mainiemen kuntoutumiskeskuksen profiili päihdehuollon laitospalvelujen kentässä Mainiemen kuntoutumiskeskus Mainiemen henkilökunnan silmin Mainiemen kuntoutumiskeskus alueen päihdepalveluntuottajien näkökulmasta Kuntayhtymän alueen päihdepalvelujen tarpeet ja kehittäminen Kuntayhtymän alueen päihdepalvelujen tarpeet Alueen päihdehuollon laitospalvelujen tarpeeseen vastaaminen Tulevaisuuden ammattilaiset: Mainiemi opiskelijoiden harjoitteluyksikkönä Kyselyjen tulokset pähkinänkuoressa Kyselyjen anti Reitit selviksi hankkeelle...16 Liite 1: Kysely Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille...18 Liite 2: Kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle...21

4 1 1 Kyselyjen toteutus Kysely Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja kysely Mainiemen henkilökunnalle kuuluvat Reitit selviksi hankkeen alkukartoituksiin. Syksyllä 2003 toteutettiin myös kolmas laaja kysely, joka kohdistettiin kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskuntien sosiaalijohtajille. Kunnille osoitetusta kyselystä on saatavilla yhteenvetoraportti (Osaraportti 1). Tässä yhteenvetoraportissa esitellään Mainiemen henkilökunnalle ja alueen päihdepalveluntuottajille osoitettujen kyselyjen tulokset. Lisäksi kappaleessa 4.2 esitellään Mainiemen kuntoutumiskeskuksen uudet palvelut. 1.1 Alueen päihdepalveluntuottajille osoitettu kysely Päihdepalveluntuottajille osoitetulla kyselyllä kartoitettiin alueella toimivaa ammatillista yhteistyötä (konsultaatio- ja koulutusyhteistyö) ja mahdollisuuksia kehittää uusia yhteistyömuotoja päihdetyöhön (ks. liite 1). Toiseksi kyselyllä haluttiin saada ideoita siitä, mitä alueen päihdetyö vaatisi toimiakseen paremmin. Kyselyssä tiedusteltiin myös alueen muiden päihdepalveluntuottajien näkemyksiä Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta. Päihdepalveluntuottajille osoitettu kysely lähettiin 34:lle eri palvelutaholle kuntayhtymän alueella. Vastausprosentti kyselyyn oli 47 % (16 vastausta) ja se toteutettiin postikyselynä ajalla Kyselyyn vastanneet päihdepalveluntuottajat: Forssan seudun terveydenhuollon ky/a-klinikka, Hämeenlinnan päihdepalvelut/living room, Hämeenlinnan päihdepalvelut/holstilan kuntoutumisyksikkö, Hämeenlinnan päihdepalvelut/aklinikka (kaksi vastausta), Lahden A-klinikkatoimi/Pitkämäen kuntoutusyksikkö, Lahden A- klinikkatoimi/a-klinikka, Lahden Sininauha ry/nousurinteen palvelukeskus, Mäntän A- terveysneuvola, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri/lahden psykiatrian poliklinikka, Riihimäen A- klinikka, Tampereen A-klinikkatoimi/Kuntoutumiskeskus, Tampereen A- klinikkatoimi/nuorisoasema, Tampereen A-klinikkatoimi/Matala, TAYS/Akuuttipsykiatrian osasto APS5 (Pitkäniemen sairaala), TAYS/päihdepoliklinikka.

5 2 1.2 Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle osoitettu kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle osoitettu kysely keskittyi kartoittamaan mainiemeläisten ajatuksia kuntayhtymän tulevaisuudesta ja palvelujen kehittämisestä (ks. liite 2). Lisäksi kysyttiin henkilökunnan näkemyksiä Mainiemen profiilista ja siitä, miten Mainiemi sijoittuu alueen päihdepalveluiden kentässä. Yhteneväisiä kysymyksiä alueen päihdepalveluntuottajille osoitetun kyselyn kanssa olivat kysymykset ammattillisesta yhteistyöstä ja sen kehittämisestä sekä kysymykset yhteistyöhalukkuudesta muiden palveluntuottajien kanssa. Henkilökunnan kysely jaettiin 24:lle työntekijälle ja kyselyyn sai vastata nimettömänä. Hoitohenkilökunnan lisäksi mukana oli Mainiemen keittiö-, kiinteistö- ja hallintohenkilökunta. Vastausprosentiksi saatiin 54 % (13). Kysely toteutettiin välisenä aikana. 2 Päihdepalveluntuottajien välinen yhteistyö 2.1 Lähetekäytännöt ja asiakastiedon kulku Päihdehuollon palveluissa esiintyy monenlaista lähetekäytäntöä: osa hoitotahoista ei kaipaa lähetteitä, toiset puolestaan pitävät lähetettä ehdottoman tärkeänä asiakkaan perustiedon lähteenä. Kyselyissä alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen henkilökunnalle tiedusteltiin muun muassa sitä, minkälaista esitietoa asiakkaasta halutaan ja millainen lähetekäytäntö palvelee tehtävää parhaiten. Kyselyissä pyydettiin listaamaan hyvän lähetteen sisältö. Kyselyihin vastanneet päihdepalveluntuottajat ja Mainiemen henkilökunta suosivat yleisimmin kirjallista lähetekäytäntöä, koska sitä pidetään toimivimpana. Mainiemessä toivotaan lähetteen olevan mahdollisimman lyhyt, ytimekäs ja selkeä. Lähetteen tulisi sisältää perustiedot asiakkaasta, käytetty päihde sekä hänen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanteensa. Lisäksi lähetteessä tulisi olla mainittuna hoitojakson suunniteltu pituus, yhteistyötahot yhteystietoineen, lähtölääkitys ja sopimus päihdeseulojen ottamisesta hoitoaikana. Lähetteessä on hyvä mainita myös mahdollisesti suunnitellut jatkohoidot ja tukitoimet sekä erityistä huomiota vaativat asiat.

6 3 Alueen palveluntuottajat listaavat hyvän lähetteen sisältöön mm. infektiotaudit ja lääkitykset, päihdehistorian, aikaisemmat hoidot ja niiden sisällön, väkivaltaisuuden ja mahdolliset tulevat vankilatuomiot, oman tavoitteen hoidolle ja muut suunnitelmat, maksuasiat sekä yhteystiedot edelliseen hoitopaikkaan. Kaikki kyselyyn vastanneet kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajat haluavat saada palautetta asiakkaan hoidosta aiemmilta hoitotahoilta. Palautteen antaminen ja saaminen nähdään tärkeänä, koska sen kautta yhteistyö ja hoidon tuloksellisuus paranevat ja hoidon jatkuvuus turvautuu. Näin vältytään myös päällekkäiseltä työltä. Kaikki vastanneet tahot ovat valmiita antamaan omia asiakastietojaan eteenpäin, jos vain asiakkaalta on tähän suostumus. 2.2 Konsultaatioyhteistyö ja jalkautuvat päihdepalvelut Konsultaatioyhteistyö Kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajilta kysyttiin yksikköjen halua ja tarvetta antaa ja vastaanottaa konsultaatioapua muilta päihdehuollon yksiköiltä. Lisäksi kyselyissä tiedusteltiin missä asioissa konsultaation tarvetta erityisesti ilmenee ja millaisia konsultaatiotapoja yksiköillä on tai voisi olla. Kaikki kyselyihin osallistuneet tahot antavat (tai haluaisivat antaa) tarvittaessa, pyydettäessä, resurssien puitteissa tai säännöllisesti konsultaatiota muille päihdehuollon toimijoille ja vastaavasti saavat itse konsultaatioapua sitä tarvittaessa. Yleisimmin konsultaatiota on vastaajien mukaan paras toteuttaa puhelimitse tai tapaamalla. Muita tapoja voi olla sähköposti, kirjeet tai videoneuvottelut. Erään palveluntuottajan vastauksessa painotetaan, että Mainiemen olisi hyvä panostaa erityisesti videoneuvotteluihin: välimatka moneen jäsenkuntaan tai toiseen hoitotahoon on kovin pitkä matkustaminen puolin ja toisin vie liikaa aikaa. Alueen päihdepalveluntuottajien konsultaation tarve liittyy yleisimmin lääkäri- ja lääkeasioihin, kaksoisdiagnoosiasiakkaisiin tai muihin asiakasryhmiin, joilla on monia vakavia ongelmia esim. somaattinen sairaus päihdeongelman lisäksi. Myös lastensuojeluasioissa, asiakkaiden talous- ja toimeentuloasioissa, hoitopaikan valinnassa ja jatkohoidon suunnittelussa kaivataan tukea vastaajata-

7 4 hosta riippuen. Edellä mainittujen asioiden lisäksi Mainiemen henkilökunta kaipaa konsultaatiota rikos- ja vankiasioissa, asunnottomuudessa ja muissa vastaavissa tapauksissa, jotka eivät välttämättä suoranaisesti liity päihdetyöhön, mutta saattavat tulla esille kuntoutuksessa. Mainiemen konsultaatiopalvelut Reitit selviksi hankkeessa on suunniteltu konsultaatiopalvelun aloittamista Mainiemestä kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille. Kyselyssä Mainiemen henkilökuntaa pyydettiin visioimaan millaisia konsultaatiokäytäntöjä kuntayhtymälle voitaisiin kehittää ja minkälaisilla ehdoilla ne parhaiten toimisivat. Konsultaatioideoina esille tuli seuraavanlaisia ajatuksia: työpajatyyppinen työskentely tarkasti rajatusta aiheesta (esim. naisten päihdeongelma tai lääkeriippuvuus) ohjatut verkostopalaverit ohjattu hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus (työntekijä mukaan asiakkaan alkuhaastatteluihin ja kuntaan avuksi) e-konsultaatio puhelinkonsultaatio jalkautuva päihdetyö Konsultaatiopalvelun toteuttaminen vaatii Mainiemen henkilökunnan mukaan henkilöstöresurssien lisäystä, taitoa, innokkuutta ja aikaa. Muutama vastaaja ehdottaa yhtä erillistä konsultoivaa henkilöä Mainiemeen tai että konsultaatiolle olisi varattu erillinen aika, vaikkapa yksi päivä viikossa. Konsultaatiotarpeita uskotaan kuntien peruspalveluissa olevan laajalti. Mainiemen henkilökunta näkee kunnilla olevan konsultaatiotarvetta mm. päihdetyön perusasioista, kuntoutussuunnitelmista ja hoidon tarpeen arvioinnista ja päihdestrategioista, Mainiemen palveluista, käytännön asioiden järjestämisessä, päihdetyön organisoimisessa ja toiminnan rationalisoimisessa (etenkin pienissä kunnissa). Mainiemen henkilökunta määrittelee konsultaatioita voitavan antaa muun muassa yhteisöllisyydestä, ryhmädynamiikasta, päihdetyön perusteista, verkostoterapiasta, hoidon tarpeen määrittelystä ja akupunktion käytöstä päihdetyössä.

8 5 Jalkautuvat päihdepalvelut Toinen kehittämisajatuksen alla oleva kuntayhtymän uusi palvelutuote on jalkautuvat päihdepalvelut. Jalkautuvalla päihdetyöllä tarkoitetaan Mainiemen päihdetyön asiantuntijaa, joka vie ammattitaitonsa kuntiin peruspalveluiden työntekijöiden tueksi ja avuksi päihdeasioissa. Jalkautuva päihdetyöntekijä voi esimerkiksi ottaa kunnissa osaa verkostopalavereihin tai toimia itsenäisesti paikallisena A-klinikkana kunnan tarpeesta ja toiveesta riippuen. Jalkautuvan päihdetyön tarjoamista jäsenkunnille, etenkin pienille kunnille, kannattaa kuusi Mainiemen työntekijää. Hyviä puolia jalkautuvassa työssä on henkilökunnan mukaan se, että pienillä kunnilla ei usein ole erityisammattitaitoa päihdeongelmien hoitoon ja näin päihdeongelmat jäävät helposti rajallisten resurssien myötä muiden asioiden jalkoihin. Hoidon saatavuus ja asiakkaiden hoitoon pääsyn tasa-arvo paranisi ja hoitoon tulon kynnyskin olisi mahdollisesti matalampi. Jalkautuva työntekijä voisi osallistua kunnissa asiakkaiden hoidon tarpeen arviointien tekoon ja toimia päihdeasioiden asiantuntijana. Kolme henkilökunnan kyselyyn vastanneista olisi itse valmiita toimimaan kiertävinä päihdetyöntekijöinä kunnissa. Tämän tyyppiselle palvelulle uskotaan olevan tarvetta, koska jalkautuva päihdetyö on kunnille sekä tehokasta että taloudellista. 2.3 Työntekijävaihto ja koulutusyhteistyö Työntekijävaihto Työntekijävaihto toisen saman alan yksikön kanssa on hedelmällinen ja virkistävä ajatus. Molemmissa kyselyissä tiedusteltiin työntekijöiden kiinnostusta työskennellä toisessa päihdehuollon yksikössä. Kyselyssä pyydettiin myös ideoimaan tapoja, joilla työntekijävaihtoa voisi toteuttaa sekä nimeämään käytännön esteitä, joihin toteutuksessa voidaan törmätä. Suurinta osaa (69 %) Mainiemen henkilökunnasta vastanneista kiinnostaa työntekijävaihto toisen päihdehuollon yksikön kanssa. Perusteluiksi sanotaan yleisimmin uusien näkemysten saaminen ja oman työn urautumisen välttäminen. Omaan työhön halutaan vertailukohtaa ja uusia kokemuksia. Työntekijävaihto nähdään tilaisuutena kehittyä työssä. Useimmat (83 %) henkilökunnan jäsenet olisivat valmiita ainakin harkitsemaan siirtymistä määräajaksi toiseen päihdehuollon yksikköön

9 6 töihin. Toteutusajatuksena esille nousi kahdenvälinen vaihto. Vaihtoajan tulisi olla riittävän pitkä (noin vuosi) ja palkka tulisi kuitenkin omalta työnantajalta. Työntekijävaihto Mainiemen kanssa kiinnostaa ainakin ajatuksena - enemmistöä (69 %) päihdepalvelun tuottajille osoitettuun kyselyyn vastanneista tahoista. Työntekijävaihto olisi paras toteuttaa myös muiden päihdepalvelujen tuottajien mukaan siten, että vaihtoaika olisi tarpeeksi pitkä. Ehdotukset jakson pituudesta vaihtelevat muutamasta päivästä aina vuoteen saakka. Hyvä työhön perehdytys on edellytys onnistuneelle työntekijävaihdolle. Vaihto voisi tapahtua joko vuorovaihtona tai samanaikaisesti, siten että samaa ammattiryhmää edustavat työntekijät vaihtavat paikkaa määräajaksi. Vaihto voisi tapahtua myös tarpeen pohjalta ja räätälöiden. Käytännön kannalta työntekijävaihto edellyttää asumisen järjestämistä tai hyviä kulkumahdollisuuksia. Tutustumista muiden päihdehuollon toimijoiden työhön pidetään tärkeänä ja tapoja tähän on monia. Tutustumiseen on laajalti kiinnostusta niin Mainiemessä kuin alueen muiden päihdepalveluntuottajien parissa. Etenkin vertaistyön kokemusta pidetään tärkeänä: päihdetyötä tekevät haluavat vaihtaa kokemuksia, kehittää yhteistyötä ja päivittää tietojaan. Keinoina voi olla tutustumispäivät ja säännölliset tapaamiset vaikkapa vuosittain, koulutukset ja illanistujaiset, teematapaamiset, asiakkaan vaihto saattaen, yhteiset hoidon suunnitteluneuvottelut ja verkostopalaverit. Suurimpana esteenä yhteistyölle nähdään olevan resurssipula (raha, aika ja henkilöstö). Muita ongelmia tuottaa välimatkat ja organisaatioiden jäykkyys työaikojen suhteen, ennakkoluuloisuus ja motivoitumattomuus. Asiakastyöstä koetaan olevan vaikea irrottautua ja työssä on jatkuva kiire. Koulutusyhteistyö Koulutuksiin osallistuminen ja niiden järjestäminen tuo sopivassa määrin mielekästä vaihtelua arjen työhön. Kyselyissä kartoitettiin alueen päihdepalveluntuottajien ja Mainiemen henkilökunnan kiinnostusta yhteisiin koulutuksiin; koulutusten hyötyjä omalle työlle sekä kunkin tahon koulutustarpeita. Niin Mainiemen henkilökuntaa kuin muitakin alueen päihdepalveluntuottajia kiinnostaa yhteisiin koulutuksiin osallistuminen ja koulutuksen vastaanottaminen toisiltaan. Vastausten mukaan koulutus pitää ammattitaitoa ajan tasalla. Se varmistaa palvelujen laatua ja auttaa työntekijöitä jaksamaan

10 7 työssä. Kokemusten vaihto koetaan erityisen hedelmälliseksi, koska usein eri yksikköjen hoitoideologiat poikkeavat paljonkin toisistaan. Kyllä Ehkä Ei Kiinnostunut työntekijävaihdosta Mainiemen kanssa Halukas antamaan koulutusta alueen muille toimijoille Halukas vastaanottamaan koulutusta alueen muilta toimijoilta Halukas osallistumaan yhteisiin koulutuksiin Halukas yhteisten koulutusten järjestämiseen Kiinnostunut alueellisesta yhteistyöverkosta (esim. internet) Kiinnostunut osallistumaan säännöllisesti toisten toimintaan tutustumiseen Taulukko 1. Alueen päihdepalveluntuottajien kiinnostus työntekijävaihtoon ja koulutusyhteistyöhön Mainiemen henkilökunnan kanssa Aiheita, joista Mainiemen henkilökunta haluaisi koulutusta ja tietoa, ovat: yhteisöllisyys: yhteisön ohjaaminen yhteisöllisyyden suuntaan; miten yhteisöllisyys toimii; miten yhteisöllisyyttä on käytännössä toteutettu (esim. Mikkeli-yhteisöstä tai Kankaanpään A-kodista) huumekoulutus: huumetietous ja ajatuksia huumetyöstä (esim. Hietalinna-yhteisöstä) lääkehoito ja hoitotyö (lääkäreiltä ja muilta asiantuntijoilta) tietoa Myllyhoidosta (esim. Kalliolan klinikoilta) Mainiemen henkilökunnalta löytyy monenlaista ammattitaitoa jaettavaksi Mainiemen ulkopuolelle. Koulutusta ja kokemusten jakamista voitaisiin tarjota muun muassa: yhteisöllisyydestä Mainiemessä, vuorovaikutuksesta, nuorten ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä ja päihdetyöstä yleisesti, arvoista ja asenteista päihdehuollossa, päihteiden vaikutuksesta terveyteen, mielikuvatyöskentelystä, ryhmädynamiikasta ja verkostoterapiasta.

11 8 Kuntayhtymän alueen kyselyyn vastanneet muut päihdepalvelujen tuottajat puolestaan kaipaavat tietoa niin ikään yhteisöllisyydestä, lääkkeettömästä hoidosta ja pehmeistä hoitovaihtoehdoista, huumeasiakkaista, eri hoito- ja terapiamuodoista (esim. kognitiivinen terapia), asiakkaan motivoinnista, erityiskysymyksistä päihdeasiakkaiden hoidossa palvelutahosta riippuen. 3 Mainiemen kuntoutumiskeskuksen profiili päihdehuollon laitospalvelujen kentässä Yksi Reitit selviksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on Mainiemen kuntoutumiskeskuksen imagon selkeyttäminen. Kyselyillä haluttiin tietoa siitä, minkälaisena Mainiemi näyttäytyy sekä ulkoa päin että sisältä päin katsottuna. Erityisesti haluttiin tietoa Mainiemen vahvuuksista ja heikkouksista. 3.1 Mainiemen kuntoutumiskeskus Mainiemen henkilökunnan silmin Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunta näkee työpaikkansa päihdehuollon laitospalveluja tuottavana yksikkönä hyvin myönteisessä valossa (ks. taulukko 2); Mainiemessä hoito on laadukasta ja asiointi joustavaa sekä henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä. Vahvaksi kehittämiskohdaksi Mainiemessä nousee tiedottaminen ja yhteydenpito kuntiin tai muuhun asiakkaan lähettävään tahoon. Sama huomio nostettiin esille kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnista niille osoitetussa kyselyssä (ks. osaraportti 1: yhteenveto kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille osoitetun kyselyn vastauksista). Muista kuntouttavaa laitoshoitoa tuottavista laitoksista Mainiemi eroaa henkilökunnan näkemysten mukaan siten, että Mainiemen toiminta on pienimuotoisempaa ja vapaata erityisistä aatteista ja hoidollisista ideologioista. Lisäksi Mainiemen työtapa koetaan vahvasti asiakaslähtöiseksi ja sitä leimaa verkostollisuus, joustavuus ja ihmisläheisyys. Henkilökunnan käsityksen mukaan Mainiemessä henkilökohtaisen asiakastyön osuus on suurempi ja hoito on kokonaisvaltaisempaa kuin muissa vastaavissa laitoksissa. Sanoja, joilla Mainiemen erityisyyttä yleisimmin kuvaillaan, ovat terapeut-

12 9 tinen, inhimillinen, yhteisöllinen, joustava, kehittyvä, turvallinen, asiakasmyönteinen, tavoitteellinen, luonnonläheinen ja lämmin. Eri mieltä Samaa mieltä En osaa sanoa Mielestäni Mainiemeen pääsee hoitoon riittävän nopeasti Asiointi Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on joustavaa Mainiemi on hoitopaikkana viihtyisä Mainiemen henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä Mainiemessä hoito on laadukasta Mainiemessä hoidon hinta on edullinen Mainiemestä annetaan ulospäin tarpeeksi tietoa käytettävistä hoitomenetelmistä ja -käytännöistä Kuntoutumiskeskuksen yhteydenpito lähettävään tahoon on riittävää Kuntoutumiskeskuksen asiakkaan hoidosta antama palaute on riittävää Odotan jokaiseen hoitojaksoon sisältyvän verkostopalaverin (ei koske katkaisuhoitoa) Kunnan edustajan tulisi olla mukana asiakkaan jatkohoitosuunnitelmaa valmisteltaessa Taulukko 2. Henkilökunnan mielipiteet Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta päihdehuollon laitosyksikkönä Erityisinä onnistumisina Mainiemen henkilökunta mainitsee yhteisöllisyyden edistämisen sekä henkilökohtaisen asiakastyön ja perustyön laadun kehittämisen. Hyvin Mainiemenessä on onnistuttu myös naisten yhteisön kehittämisessä ja naisten erityistarpeiden huomioimisessa päihdetyössä sekä verkostotyön kehittämisessä. Talouden tasapainottaminen on ollut ajankohtaista viimeisimpinä vuosina ja tulokset ovat olleet kiitettävät myös tällä saralla. Kehittämisen varaa Mainiemen henkilökunta näkee henkilöstöpolitiikassa (koulutus ja kilpailukykyinen palkkaus); työilmapiirin ja työn jatkuvuuden tukemisessa, päätöksenteon avoimuudessa ja sijaiskäytäntöjen kehittämisessä. Lisäksi kehittämiskohdiksi mainitaan moniammatillisen osaamisen entistä parempi hyödyntäminen ja yhteisöllisyyden periaatteiden noudattaminen työssä. Myös alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön sekä tutkimustoimintaan voitaisiin panostaa tulevaisuudessa voimakkaammin.

13 Mainiemen kuntoutumiskeskus alueen päihdepalveluntuottajien näkökulmasta Kaikki alueen päihdepalveluntuottajille osoitettuun kyselyyn vastanneet tahot olivat tutustuneet Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimintaan. Osa oli käynyt paikan päällä ja osa lukenut esitteitä ja hakenut tietoa internetistä. Myös asiakasyhteistyötä on ollut monella vastaajalla Mainiemen henkilökunnan kanssa. Alueen päihdepalveluntuottajien mukaan Mainiemen kuntoutumiskeskuksella on tärkeä ja tarpeellinen rooli palvelujen kokonaisuudessa. Mainiemen asema nähdään vakiintuneeksi ja palvelut monipuolisiksi. Kyselyyn vastanneiden palveluntuottajien silmin Mainiemi esittäytyy hyvin monipuolisena laitospalveluyksikkönä. Mainiemi profiloituu yleisimmin alkoholistien hoitoon, mutta myös huumeiden käyttäjät ja sekakäyttäjät mainitaan monessa vastauksessa. Asiakasryhmiä, joille Mainiemi nähdään parhaiten soveltuvan, ovat yleisimmin työikäiset, yksinäiset ja perheettömät miehet ja naiset. Myös nuoret mainitaan omana ryhmänään. Vastauksissa mainitaan myös, että Mainiemi on asiakkaalle oikea paikka, jos hän on muutosta vakavasti suunnitteleva ja hän hyötyy yhteisöhoidosta. Eräässä vastauksessa puolestaan Mainiemeä kuvaillaan muutostyöhön valmistelevaksi yksiköksi, jolloin syvemmällä tasolla tapahtuvat muutokset ovat vielä kaukana. Näkemys Mainiemen profiilista on vastausten mukaan hyvin vaihteleva ja osittain selkiytymätön. Kritiikkiä Mainiemi saa heikosta, lähinnä asiakasasioihin liittyvästä, yhteydenpidosta muihin yksiköihin. 4 Kuntayhtymän alueen päihdepalvelujen tarpeet ja kehittäminen Päihdepalveluntuottajille osoitetussa kyselyssä pyydettiin nimeämään alueen keskeisimpiä palvelupuutteita. Lista on pitkä ja haastava. Mainiemessä pyritään kuuntelemaan kentän tarpeita ja kehittämään toimintaa tarpeen mukaiseksi. Erityisesti huumehoidon kehittämiseen on panostettu viime aikoina. Lisäksi perhehoidon lisätarve on tullut ilmeiseksi ja tähän on Mainiemessä vastattu. Tässä kappaleessa listataan palvelutuottajien esille tuomat päihdepalvelutarpeet ja esitellään Mainiemen

14 11 uudet hoitopalvelut. Opiskelijaharjoittelujen kehittäminen Mainiemessä kuuluu osaltaan päihdetyön tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseen ja sitä käsitellään lopuksi. 4.1 Kuntayhtymän alueen päihdepalvelujen tarpeet Kysyttäessä palveluntuottajilta alueen merkittävintä päihdepalvelun puutetta, vastausten hajonta on suuri. Seuraavassa yhteenvedossa on listattu kyselyvastauksissa nousseet keskeisimmät päihdepalvelujen puutteet: nuorten hoitopaikat kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoitopaikat päihdeongelmaisten vanhusten hoitopaikat tuettu asuminen katkaisuhoito pienen huumekatkaisuyksikön puute kroonikkojen asumispalvelut asiakkaiden keskitetty ohjaus puuttuu; palvelujen sisällöllinen kehittäminen ja jatkuvuuden tukeminen päihdeperheiden palvelut 4.2 Alueen päihdehuollon laitospalvelujen tarpeeseen vastaaminen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään kuuluu 45 jäsenkuntaa (vuonna jäsenkuntaa) ja kunnat sijaitsevat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Tällä hetkellä kuntayhtymä tuottaa ainoastaan päihdehuollon laitospalveluja (Mainiemen kuntoutumiskeskus). Vuonna 2003 Mainiemeen tuli asiakkaita 31:stä jäsenkunnasta ja 13:sta muusta kunnasta. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen palvelut ovat laajentuneet viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Syksyllä 2003 avasi ovensa huumekuntoutumisyhteisö Pähkinän yhteyteen 2-3 paikkainen itsenäistymisyhteisö Terho. Terhon tavoitteena on itsenäiseen elämään harjaantuminen oman vastuunottamisen ja arjesta selviytymisen kautta. Terhossa ohjaajien rooli pienenee ja vastuu asioiden hoitamisesta on yhä enemmän asiakkaalla itsellään.

15 12 Työtoiminta on tärkeä osa asiakkaiden kuntoutumisprosessia. Pitkissä hoidoissa olevilla asiakkailla on mahdollisuus resurssiensa mukaan tehdä työtä joko Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa eri tehtävissä tai lähialueen yrittäjien palveluksessa (puutarha, kaupat ym.). Työtoiminnasta maksetaan asiakkaalle pientä aktivoimisrahaa tai pidemmällä kuntoutuksessa olevat voivat saada työvoimahallinnolta työvoimakokeilun ylläpitokorvausta. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymällä on omistuksessaan alueella sijaitseva rivitalo, jossa on muutamia vuokra-asuntoja. Laitoshoidon jälkeen asiakas voi siirtyä asumaan rivitaloon omalla vuokrasopimuksella ja samalla hyödyntää Mainiemen avopalveluja. Tukiasumista pyritään kehittämään jatkossa järjestelmälliseksi osaksi pitkiä hoitoja ja siihen liittyy aina joko työskentely tai ammatillinen koulutus. Rivitalossa sijaitsee myös Mainiemen uusi perhekuntoutumisyhteisö Perho, jossa on asunnot kahdelle perheelle. Perho-yhteisö aloitti toimintansa vuoden 2004 alussa ja toimii niin ikään Pähkinähuumekuntoutumisyhteisön yhteydessä. Jatkossa Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän tavoitteena on tarjota jäsenkunnilleen myös muita kuin päihdehuollon laitospalveluja. Kehitteillä on muun muassa konsultaatiopalveluja, minipäiväkeskustoimintaa ja jalkautuvia päihdepalveluja. Näin kuntayhtymän jäsenkunnat voivat hyödyntää Mainiemen henkilökunnan ammattitaitoa kattavammin. 4.3 Tulevaisuuden ammattilaiset: Mainiemi opiskelijoiden harjoitteluyksikkönä Päihdehuollon palvelutarpeisiin voidaan vastata myös kouluttamalla päihdetyöhön entistä rautaisempia ammattilaisia. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa opiskelijoihin on jo totuttu, mutta harjoittelun koordinoinnissa ja sisällön kehittämisessä ollaan vasta alussa. Käytännön harjoittelut ovat tärkeä osa opiskelua. Mainiemen henkilökunnalle osoitetussa kyselyssä tiedusteltiin henkilökunnan mielipiteitä opiskelijoiden ohjaukseen liittyvistä asioista, kuten millainen opiskelija soveltuu harjoittelijaksi Mainiemeen ja mitä hyvän harjoittelun tulisi sisältää. Mainiemen henkilökunnasta valtaosa pitää opiskelijoiden harjoitteluja Mainiemessä hyvänä ja kannatettavana asiana. Kantaa perustellaan muun muassa sillä, että opiskelijan on hyvä nähdä ja oppia päihdetyötä käytännössä. Myös työntekijät saavat opiskelijoilta uusia virikkeitä ja näkemyksiä.

16 13 Mainiemi tulee tunnetuksi opiskelijoiden myötä ja saa mahdollisesti uutta työvoimaa harjoittelunsa Mainiemessä suorittaneista opiskelijoista. Muutamassa vastauksessa pohditaan, että opiskelijoiden määrää tulisi kuitenkin rajoittaa ( ei liikaa ). Viiden vastaajan mielestä Mainiemi voisi profiloitua selkeämmin opiskelijoiden harjoitteluyksiköksi. Perusteluissa painotetaan muun muassa opiskelijoiden ikää (ei liian nuoria ja kokemattomia; alaikäraja esim. 22 v.) ja määrää (korkeintaan yksi kerrallaan jne.). Opiskelijoiden koetaan vaativan paljon aikaa. On tärkeää priorisoida minkälaisia (ala, mitä osaa ja mitä haluaa oppia) opiskelijoita Mainiemeen soveltuu harjoittelijoiksi. Kuitenkin yhteistyötä koulujen ja tulevaisuuden työntekijöiden kanssa pidetään tärkeänä. Opiskelijan tulisi henkilökunnan mukaan suorittaa koko harjoittelunsa yhdessä yhteisössä. Jokaisella opiskelijalla tulisi olla omaan ammattiryhmään kuuluva harjoitteluohjaaja. Yhteistyö koulun kanssa on tärkeää. Opiskelijalla ja harjoittelun ohjaajalla täytyy olla yhteneväinen näkemys siitä, mitä harjoittelun aikana on tarkoitus oppia. Ohjaajalla on vastuu harjoittelun onnistumisesta; ohjaamiseen täytyy paneutua kunnolla. Lähes kaikki Mainiemen päihdetyötä tekevistä työntekijöistä olisivat valmiita toimimaan opiskelijoiden ohjaajina. Myönteisiä vastauksia perustellaan oman kokemuksen jakamisen tärkeydellä ja toisaalta oman työn arvioimisen ja näkökulmien vaihtamisen kautta. 6 Kyselyjen tulokset pähkinänkuoressa KYSELY KUNTAYHTYMÄN ALUEEN PÄIHDEPALVELUNTUOTTAJILLE Vastausprosentti 47 % (16 tahoa 34:stä) Kuntayhtymän alueella toimivilta päihdepalvelujen tuottajilta kysyttiin mielipiteitä ja näkemyksiä hoitoyhteistyöstä (lähetekäytännöt ja asiakastiedon kulku), konsultaatioyhteistyöstä sekä työntekijävaihdosta ja koulutusyhteistyöstä. Lisäksi tiedusteltiin, miltä Mainiemen kuntoutumiskeskus näyttää palveluntuottajien silmin sekä sitä, miten alueen päihdetyötä voitaisiin kehittää toimivammaksi.

17 14 Kaikki kyselyyn vastanneet tahot haluavat tietoa asiakkaan aikaisemmista hoidoista ja hoitopoluista. Tämän katsotaan edistävän yhteistyötä ja hoidon tuloksellisuutta, lisäksi näin vältytään päällekkäiseltä työltä. Yleisimmin vastanneet palveluntuottajat suosivat kirjallista lähetettä. Myös konsultaatioyhteistyön toivotaan toimivan molempiin suuntiin: vastanneet tahot antavat ja saavat konsultaatioita tarvittaessa eri tahoille/tahoilta. Yleisimmin konsultaatiotarvetta ilmenee lääketieteellisissä asioissa, erityisesti kaksoisdiagnoosiasiakkaiden ja moniongelmaisten asiakkaiden (päihdeongelman lisäksi vakava somaattinen sairaus) hoidossa. Työntekijävaihdosta Mainiemen kanssa oli suoraan kiinnostuneita neljä tahoa; yhdeksässä vastauksessa oli valittu vaihtoehto ehkä. Vaihtoajan tulisi olla tarpeeksi pitkä ja siihen tulisi kuulua hyvä perehdytys. Käytännössä vaihto edellyttää myös hyviä kulkumahdollisuuksia tai asumismahdollisuutta. Alueen päihdepalveluntuottajat ovat hyvin koulutusmyönteisiä: suurin osa kyselyyn vastanneista olisivat halukkaita osallistumaan yhteiseen koulutukseen, mutta aika ja muut resurssit ovat tiukassa. Koulutusta haluttaisiin mm. aiheista: yhteisöllinen päihdekuntoutuminen, lääkkeetön hoito ja pehmeät vaihtoehdot hoidossa, huumeasiakkaat, eri hoito- ja terapiamuodot, motivointi ja kognitiivinen terapia, erityiskysymykset päihdeasiakkaiden hoidossa. Mainiemi profiloituu alueen palveluntuottajien näkökulmasta yleisimmin alkoholistien hoitoon, mutta myös huumeiden käyttäjät ja sekakäyttäjät mainitaan useassa vastauksessa. Muita mainittuja asiakasryhmiä ovat: vakavasti muutosta suunnittelevat, työikäiset, eläkeläiset, nuoret aikuiset, alle keski-ikäiset, keski-ikäiset, yksinäiset ja perheettömät, yhteisöhoidosta hyötyvät miehet ja naiset. Mainiemen palveluvalikoimaa olisi tarvetta laajentaa vastausten mukaan erityisesti seuraaville asiakasryhmille: Huumekatkaisu-/vieroitushoito huumeiden käyttäjille, perhehoito päihdeperheille, pienten lasten äidit, pariskunnat, keski-ikäiset lääkkeiden väärinkäyttäjät ja nuoret kaksoisdiagnoosiasiakkaat. KYSELY MAINIEMEN HENKILÖKUNNALLE Vastausprosentti 54 % (13 henkilöä 24:stä) Mainiemen henkilökunnalta kysyttiin Mainiemen profiilista ja roolista päihdehuollon laitospalvelujen kentässä, yhteistyöstä ja yhteistyön kehittämisestä muiden palveluntuottajien kans-

18 15 sa, Mainiemen sisäisestä keittämisestä ja uusista palvelumuodoista, joita kuntayhtymä voisi jatkossa tarjota jäsenkunnilleen. Sanoja, joilla Mainiemeä yleisimmin kuvaillaan, ovat: terapeuttinen, inhimillinen, yhteisöllinen, joustava, kehittyvä, turvallinen, asiakasmyönteinen, tavoitteellinen, luonnonläheinen, kaukana kaupungeista ja lämmin. Erityisesti Mainiemi on onnistunut yhteisöllisyyden edistämisessä ja kehittämisessä, henkilökohtaisessa asiakastyössä, perustyön laadun kehittämisessä sekä naisten erityistarpeiden huomioimisessa päihdetyössä. Kehittämisen varaa jää vielä henkilöstöpolitiikan saralle (koulutus ja palkkaus). Lisäksi kehittämiskohtina mainitaan mm. moniammatillisen osaamisen parempi hyödyntäminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Myöskään tiedottaminen Mainiemestä kuntiin (niin palveluista kuin asiakasasioistakaan) ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Mainiemen henkilökunta näkee työpaikkansa pääosin hyvin myönteisessä valossa ja valtaosa vastanneista suhtautuu avoimesti työn kehittämiseen: Suurinta osaa henkilökunnasta kiinnostaa työntekijävaihto muiden päihdehuollon yksiköiden kanssa. Etenkin koulutuksiin suhtaudutaan myönteisesti. Eniten kiinnostusta herätti koulutus yhteisöllisyydestä (eri näkökulmia). Muita koulutusehdotuksia oli mm: huumekoulutus, lääkekoulutus ja esim. Myllyhoidon hoitokäytännöt. Konsultaatiota kaivataan mm. psyykkisiin sairauksiin liittyvissä asioissa, muissa sairauksissa, lääkityksissä, rikos- ja vankiasioissa, asunnottomuudessa ja muissa vastaavissa ilmiöissä, jotka eivät suoraan liity päihdetyöhön, mutta saattavat tulla kuntoutuksessa esille. Konsultaatiopalveluita ollaan valmiita antamaan myös Mainiemestä kuntien työntekijöille esim. seuraavista aiheista: yhteisöllisyys, ryhmädynamiikka, päihdetyön perusteet, verkostoterapia, hoidon tarpeen määrittely, akupunktion käyttö päihdetyössä. Konsultaatiopalvelun toteuttaminen vaatii lisää henkilöstöresursseja, taitoa, innokkuutta ja aikaa. Kunnilla uskotaan olevan konsultaatiotarpeita laajalti, joten kyseisen palvelun tarjoaminen olisi paikallaan. Myös jalkautuvan päihdetyön vieminen kuntiin saa kannatusta - Hoidon saatavuus pienissä kunnissa paranisi ja hoitoon tulokynnys olisi matalampi. Päihdetyön asiantuntemusta vietäisiin sinne, missä sitä ei välttämättä valmiiksi vielä ole ja yhteistyö kuntien kanssa paranisi. Opiskelijoihin suhtaudutaan Mainiemessä kiinnostuksella; myös työntekijät hyötyvät opiskelijoiden harjoittelujaksoista. Opiskelijoita ei kuitenkaan saa olla liikaa (kerrallaan), eivätkä he saa olla liian nuoria. Ohjaukseen tulee panostaa ja harjoittelujakson tulisi olla hyvin suunniteltu. Opiskelijan olisi hyvä suorittaa koko harjoittelujakso yhdessä yhteisössä. Harjoittelujen ohjaamiseen löytyy henkilökunnan parista hyvinkin mielenkiintoa.

19 16 7 Kyselyjen anti Reitit selviksi hankkeelle Kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajien ja Mainiemen henkilökunnan kyselyiden vastaukset vahvistavat niitä kehittämistarpeita, joita jäsen- ja sopimuskuntien kyselyssä nousi esille muun muassa päihdepalveluiden suhteen. Lisäksi nämä kaksi kyselyä tuovat uutta ajattelemisen aihetta Mainiemen sisäiseen ja imagolliseen kehittämiseen: tiedottamiseen, lomakkeiston suunnittelemiseen ja opiskelijoiden harjoittelujen kehittämiseen. Reitit selviksi hankkeen aluksi tehdyt neljä kyselyä (kysely kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille, alueen päihdepalveluntuottajille, Mainiemen henkilökunnalle ja asiakkaille) muodostavat pohjakartoituksen hanketyölle ja kuntayhtymän kehittämiselle jatkossakin. Niiden hyöty ei rajoitu ainoastaan hankkeen alkuun, vaan niihin voidaan aina palata kyselyissä käsiteltyjen asioiden, kuten koulutusten tai konsultaatiopalvelujen kehittämisen, tullessa ajankohtaisiksi. Hankkeessa toimii kuusihenkinen kehittämistyöryhmä, joka viikoittaisissa palavereissaan pohtii Mainiemen sisäisiä uudistuksia. Tähän mennessä (toukokuun puoliväli 2004) erityisesti Mainiemen imagolliset seikat sekä lomakkeiston uusiminen ovat olleet uudistusten alla. Hankkeen pilottikuntien avustuksella Mainiemeen on kehitetty oma asiakaslähete, esitietolomake, joka palvelee kuntien ja muiden tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Myös hoitoyhteenvetolomaketta ja sen käytäntöä on kehitetty. Selkeästä lomakkeistosta pyritään kehittämään aikaa säästävä tehokas työväline arkeen, joka palvelee niin asiakkaan lähettävää tahoa, Mainiemen henkilökuntaa kuin asiakastakin. Toisena konkreettisena edistyksenä mainittakoon Mainiemi tiedottaa tiedotteen syntyminen. Tiedote lähetetään kuntiin ja yhteistyökumppaneille neljännesvuosittain. Ensimmäinen tiedote on ilmestynyt maaliskuun 2004 lopussa. Tiedotteessa käsitellään Mainiemen ajankohtaisia asioita ja tiedotetaan tulevasta. Tiedottamisen avuksi lähitulevaisuudessa uusitaan Mainiemen kotisivut, joita kehittämisryhmässä on jo ideoitu. Myös laatuasiat ovat juuri nyt ajankohtaisia Mainiemessä. Kehittämisryhmän työn alla on Stakesin päihdepalveluille osoitetun laatuarvion tekeminen. Pyrimme huomioimaan Stakesin päihdepalvelujen laatusuositukset kaikissa kehittämiseen liittyvissä asioissa. (Lisätietoa laatusuosituksista ja laatuarviosta:

20 17 Seuraavassa loppusanoiksi päihdepalveluntuottajien vastauksissa esitettyjä vapaita näkemyksiä ja kommentteja: Hyvä, että näitä asioita joku kuntayhtymän alueella selvittää, koska vuosien varrella varmasti paljon paikallisia muutoksia niin palvelujen tarpeessa kuin niiden järjestämisessäkin. Toisaalta herkästi uraudutaan ja ravistelu tarpeen vaikkapa tällaisen kyselyn muodossa. Kiitos. Koulutus ja konsultaatio [kyselyssä] mainittu työnohjausta ei. Työnohjaus yli hallintorajojen hyvä tapa löytää uutta ja/tai yhteistä muiden kanssa. Perhetyön osuus on edelleen lisättävä alue perheinterventiot jossa lapset huomioidaan, lasten ryhmät. Psykiatristen sairauksien tehokkaampi hoito päihteenkäyttäjillä tärkeää. Kuntien tilanne heikentää hoitojen suunnittelua, loppuvuonna rahat vähissä mikä varmaan näkyy myös Mainiemessä. Hoitoon pääsykynnys voisi olla myös Mainiemessä matalampi hoito on prosessi (...) Jonkinasteinen vieroitushoito toisi Mainiemeen asiakkaita, ei tarvitsisi vaihtaa paikkaa vieroituksen ja kuntoutuksen välillä.

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen

Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asunnottomuuden ehkäisy, vapautuvat vangit ja AE-periaate teemaryhmän tapaaminen Asuminen, kuntouttava työote ja integraatio Jenni Mäki Sampo Järvelä 07.11.2011 Tampere AE-periaate ja lainrikkojat Asunnon

Lisätiedot

Hallinto- ja tukiyksikkö

Hallinto- ja tukiyksikkö Päihdepalvelut jakautuvat kolmeen toiminnalliseen yksikköön, jotka ovat ehkäisevän päihdetyön-, A-klinikkatyön- ja kuntouttavan asumispalvelun yksiköt. Päihdepalveluja hallinnoi hallinto- ja tukiyksikkö.

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA HARJOITTELUKIRJA 2 Harjoittelujaksoista Tutkintoon kuuluvan harjoittelun kokonaislaajuus on 24 op (4kk). Harjoittelu suoritetaan opiskelijan itse valitsemissa paikoissa vähintään

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE

HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE Keskipohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kokkolan Päivä- ja Työtoimintakeskus HAKEMUSLOMAKE TYÖTOIMINTAYKSIK- KÖ TERVAPAJALLE Vastaanottaja täyttää: Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty

Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille? 15.10.2013 Anne Lemmetty Antavatko Kelan standardit mahdollisuuden toteuttaa hyvää kuntoutusta mielenterveysongelmaisille?

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA

KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Työsuojelupaneeli VI KIIRE JA TYÖN AIKATAULUTTAMINEN TYÖPAIKALLA Minna Toivanen, Olli Viljanen & Minna Janhonen 10.12.2015 1 Työsuojelupaneeli VI Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu,

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteistyötahoille suunnatun kyselyn tulokset ( )

Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteistyötahoille suunnatun kyselyn tulokset ( ) Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteistyötahoille suunnatun kyselyn tulokset (29.9.2011) Vastaajia yhteensä: 27 1. Mitkä sanat kuvaavat mielestäsi parhaiten Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimintaa? (N=19)

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN

HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN HAKEMUSLOMAKE AVOTYÖN ARVIOINTI- JA VALMENNUSJAKSOLLE VASKOOLIIN JA KOIVUTARHAAN Vastaanottaja täyttää: Hakija: Hakemus nro: / Saapunut: Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 Hakeutumisohje:

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa

Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Osaamisen kehittyminen ja sen mittaaminen hoitotyön taitokoulutuksissa Henkilöstön joustava liikkuvuus - valtakunnalliset koulutuspäivät 11. 12.11.2015. Rosqvist Eerika, koulutussuunnittelija, sh, TtT

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

Asunto ensin periaate arjessa

Asunto ensin periaate arjessa Asunto ensin periaate arjessa Pathways, housing first, Sam Tsemberis, 1992, New York Ei valita asukkaita. Asukkaaksi pääsee hakemisjärjestyksessä. Asuminen tapahtuu normaalin asuntokannan puitteissa. Asukkaat

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 5 15.12.2009 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA PÄIHDERIIPPUVAISTEN LÄÄKKEETTÖMÄN YHTEISÖHOIDON MAHDOLLISTAMISESTA Terke 2009-2578 Esityslistan asia TJA/5 TJA

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ

KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ KÅRKULLA SAMKOMMUN KUNTAYHTYMÄ Kårkulla kuntayhtymä Kårkulla kuntayhtymä tuottaa ruotsinkielisiä vammaispalveluita. Toiminta aloitettiin 20.8.1960. Kårkulla kuntayhtymää ylläpitää kaikki 33 kaksikielistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää

Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Kehittämistyö osana varhaiskasvatuksen perustehtävää Liisa Heinämäki KT, erikoistutkija Stakes, Liisa Heinämäki Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 2 Kehittäminen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana - seminaari 4.9.2015 Erityisasiantuntija Laki

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen Hyvinvointia työstä Miten minä työntekijänä voisin vaikuttaa omassa työssäni siihen, että olemassa olevia työttömille suunnattuja eri palveluja ja niiden nykyisiä vahvuuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuksen työnjako

Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sopeutumisvalmennuksen työnjako Sari Miettinen Projektipäällikkö, vastaava tutkija (TtT) Vastuuyliopettaja Hyvinvointiosaamisen yksikkö Hämeen ammattikorkeakoulu Lähtökohtia Hankkeen kohteena nykytilan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Jyväskylä 22112010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot