Tilapalvelu Liikelaitos Päättäjien perehdytystilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilapalvelu Liikelaitos Päättäjien perehdytystilaisuus 21.2.2013"

Transkriptio

1 Tilapalvelu Liikelaitos Päättäjien perehdytystilaisuus Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja

2

3 Tilapalvelu Liikelaitoksen johtokunta Jäsen Riitta Mäkinen, pj Jaakko Selin, vpj Matti Pöppönen Ari Saxberg Tuulia Ikkelä-Koski Terhi Pulli Kimmo Suomi Tuija Mäkinen Varajäsen Tony Melville Jukka Järviniemi Irma Hirsjärvi Jorma Uski Jari Colliander Riitta Hautamäki Mervi Hovikoski Meri Lumela

4

5 Tase Mitä tämä vastuu tarkoittaa euroina? Kaupungin koko käyttöomaisuuden tasearvo = n. 582 M mistä rakennettu kiinteistöomaisuus = n. 346 M Investoinnit n. 60 % koko kaupungin taseesta Kaupungin kokonaisinvestoinnit valtuustokaudella ( ) n. 340 M, mistä talonrakennusinvestoinnit = n. 176 M Toimintakulut (käyttö- ja ylläpitokulut) n. 52 % koko kaupungin investoinneista n. 52 M /v

6 Tilapalvelun tehtävistä ja vastuista seuraa aiheellisia kysymyksiä: 1. Onko olemassa oleva kiinteistöomaisuus ja tilat tehokkaassa ja tuottavassa käytössä? 2. Säilyykö kiinteistöomaisuuden arvo korjausvelkaa? 3. Ovatko tilat toimivia, terveellisiä ja turvallisia lisäarvoa ydintoiminnalle? 4. Ovatko tilat / palvelupisteet oikeassa paikassa ja onko niitä riittävästi resursseihin nähden? 5. Kun resurssit ovat rajalliset investoidaanko oikeisiin rakennuksiin ja tiloihin? 6. Miten palvelutarve muuttuu pitkällä aikavälillä onko muutokset huomioitu tilaratkaisuissa? 7. Onko kaupungin aina omistettava tilat ja kannettava kaikki ns. taseriskit, esim. sisäilma- ja homeriski?

7 Strategiset päämäärät Asiakaspalvelun syventäminen Asiakaspalvelumme on avointa, vuorovaikutteista, nopeasti reagoivaa ja asiakkaan tarpeet ymmärtävää. Terveelliset ja turvalliset tilat Tilat huolletaan, korjataan ja rakennetaan Terve talo kriteereillä sekä turvallisilla sisäilma- ja ympäristöratkaisuilla Tilapalveluiden kilpailukykyinen hankkiminen Kiinteistö- ja tilapalvelumme ovat ammattitaitoisesti ostettuja, laadukkaita, ympäristöystävällisiä ja kilpailukykyisiä. Tilaomaisuuden tehokas käyttö Tilojen tehokkaan käytön ja hankinnan varmistamme vaihtoehtoisilla toimintamalleilla. Tarpeeton kiinteistö- ja tilaomaisuus realisoidaan.

8 Tilapalvelun hallinnassa olevat tilat ja tilankäyttö (m2) ( ) Kaupungin oma käyttö Kaupungin ulkopuolinen käyttö Ns. väistökäyttö Tyhjää tilaa Yhteensä Omat tilat Sisään vuokratut tilat Yhteensä Tilojen hallinta: - tase 440 M - vuokratilojen vastuut 11,5 M /v Tilojen käyttö: Tilaresurssin tehokas käyttö palvelutuotantoon Yhteiset tehostamistoimenpiteet kohdennettava tähän

9 Kiinteistöjohtaminen ja Tilapalvelun rooli yleisessä kehikossa Palvelustrategia - Mitä palveluja tuotetaan - Kuinka palvelutuotanto organisoidaan - Taloudellinen ja toiminnallinen viitekehys Palveluverkkoselvitykset - Toimintojen mallintaminen tilatarve - Olemassa olevat tilat Luopuminen Omistajapolitiikka - Mitä omistetaan toimitilastrategia - Tilojen hankinta ja salkutus Realisointi Ulosvuokraus V A I H T O E H D O T Oma tase tai välillinen omistus Ulkoinen tase tai vuokraus Perinteinen tapa - Tilapalvelu Liikelaitos Yhtiöittäminen - Education Facilities Oy PPP Elinkaarimalli Huhtasuo Vuokraaminen Leasing Sale and Lease back m m m m2

10 Tilapalvelun toimintaorganisaatio (29 hlö) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tilapalvelun johtokunta Kiinteistöjohtaja Esko Eriksson 4 hlö Kiinteistökehitys Mikko Lepo - toimitilojen hankinta - toimitilojen myynti ja vuokraus - kiinteistökehitys ja rahoitus Tarve- ja hankesuunnittelu Ulla Rannanheimo - tarve- ja hankeselvitykset - asiakkaiden palveluverkkojen kehittäminen - hankepäätösten valmistelu - dokumenttien hallinta PROSESSITIIMI Investointi- ja rakennusprosessin sujuvuuden varmistaminen Rakennuttaminen Tuija Lepistö - talonrakennushankkeiden ohjelmointi ja budjetointi - hankkeiden toteutuksen ohjaus ja valvonta - vuosikorjaushankkeiden toteutuksen ohjaus ja valvonta Tiimissä 5 henkilöä Hallinto ja talous Soile Kinos PROSESSITIIMI Kiinteistöjen elinkaaritaloudellisuuden ja turvallisuuden varmistaminen - talouden hallinta ja ohjaus - ulkoinen ja sisäinen vuokralaskutus - tila- ja rakennusrekisterit 4 hlö 5 hlö 12 hlö Kiinteistö- ja Tilapalvelut Olli Salmela - kiinteistöjen ylläpito - asiakkuuksien hoito - manageritehtävät - talotekniikka ja sisäilmaolosuhteet

11 Tilapalvelu pähkinänkuoressa 2013 Henkilökunta: 29 Suurimmat käyttäjät sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimi 90 % Sisäisiä vuokrasopimuksia 14 kpl liikevaihto 78,5 milj. Ulkoisia vuokrasopimuksia 185 kpl liikevaihto 2,3 milj. Tilaa hallinnassa (m2) omat rakennukset osaketilat vuokratilat Tästä vuokrattu sisäiseen käyttöön markkinoille tyhjänä tai väistötilana Talous vuonna 2013 Rakennuksia hallinnassa 372 kpl Osaketiloja hallinnassa 38 kpl Ulkoa vuokrattu 125 kpl Rakennusten hankintahintainen tasearvo 293 milj. Rakennusten uudishinta 759 milj. Rakennusten tekninen nykyarvo 525 milj. Liikevaihto 89,0 milj. Toimintakulut 51,5 milj. Poistot 46,3 milj. Korvaus peruspääomasta18,2 milj. Satunnaiset tuotot 27,1 milj. Tulostavoite +/- 0 milj. Investointibudjetti 22,8 milj.

12 Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta ja kehittäminen Jyväskylässä Lyhyet valot Pitkät valot

13 Lyhyet valot 1. Tämän hetkisen investointiohjelman toteuttaminen Aikataulut ja niissä pysyminen Kustannusarviot ja niissä pysyminen Väistötilat ja niiden oikea-aikainen hankinta Laatu / TerveTalo-kriteerien toteuttaminen ja valvominen Hankinnat / Urakoiden kilpailuttaminen uuden hankintalain mukaisesti 2. Sisäilmaongelmat ja niiden hallinta koko rakennuskannassa Aikataulut ja sisäilmatutkimukset Väistötilat ja niiden oikea-aikainen hankinta Väistötilakustannukset (ei talousarviossa) Oikea-aikainen ja avoin tiedottaminen Sisäilmaongelmien menettelytapaohje (prosessi)

14 Pitkät valot Palvelustrategia - Mitä palveluja tuotetaan - Kuinka palvelutuotanto organisoidaan - Taloudellinen ja toiminnallinen viitekehys Palveluverkkoselvitykset - Toimintojen mallintaminen tilatarve - Olemassa olevat tilat Luopuminen Omistajapolitiikka - Mitä omistetaan toimitilastrategia - Tilojen hankinta ja salkutus Realisointi Ulosvuokraus V A I H T O E H D O T Oma tase tai välillinen omistus Ulkoinen tase tai vuokraus Perinteinen tapa - Tilapalvelu Liikelaitos Yhtiöittäminen - Education Facilities Oy PPP Elinkaarimalli Huhtasuo Vuokraaminen Leasing Sale and Lease back m m m m2

15 Palveluverkkoselvitykset Palvelut ja tilat arvioitava yhdessä ja pitkäjänteisesti v Lopputuloksena Talonrakennuksen investointiohjelma

16 Valmistuneet palveluverkkoselvitykset Kouluverkko 2008 ( ) Päiväkotiverkko 2008 ( ) Päiväkoti- ja kouluverkko (yhdistäminen ja päivitys , KymppiR) Sosiaali- ja terveyspalveluverkko 2009 ( ) Terveyspalvelujen verkkoselvityksen päivitys jatkuu 2013 Nuorisoverkko 2010 ( ) Kirjastoverkko 2010 ( ) Liikuntaverkko 2011 ( ) Museoverkko 2011 ( ) Kansalaisopistoverkkoselvitys 2012 ( ) Arkistoverkkoselvitys alkuvuosi 2013 Suppeat selvitykset keskuskeittiöselvitys 2008 uuden keskuskeittiön rakentamispäätöstä varten hallintoverkkoselvitys 2008 kuntaliitoksen yhteydessä ja sen päivitys 2012 USOmitoituksella Verkkojen tarkennuksia suuralueittain kouluhankkeiden käynnistyessä (Vaajakoski 2008, Säynätsalo 2008, Palokka 2008, Tikkakoski 2009, Kuokkala-Vaajakoski 2010)

17 Tilapalvelun taloudellinen raami ja sisäiset vuokrat

18 Tilapalvelun talousarviorakenne v milj ,060 Satunnaiset tulot ,315 Poistot 0,784 2,300 7,432 Muut tulot Ulkoiset vuokratulot Sisäiset siivouskorvaukset ,200 Tuloutus emolle ,486 Sisäiset vuokratulot ,547 Toimintamenot 10 0 Menot Tulot 116,062 milj. 116,062 milj.

19 Kaupungin sisäiset vuokrat Sisäinen vuokra Pääomavuokra - korko 5 % teknisestä arvosta - korjausvastuu (poisto) Ylläpitovuokra - käyttökulut lämpö sähkö vesi n. 40 % kiinteistönhoito n. 20 % ulkoalueiden hoito n. 10 % jätehuolto ja erityislaitteet n.5 % vuosikorjaukset n. 20 % muut kulut n. 5 % Tuottovaatimus, kaupungille maksettava korko peruspääomalle (4,6% kirjanpitoarvosta ta 2013) Poistot Investointiohjelman kautta peruskorjauksiin (SAP-käyttöomaisuusjärjestelmän mukaiset) Ylläpidon ostot Kiinteistö- ja tilapalvelujen ostot markkinoilta sekä sisäisiltä tuottajilta Kaupungin kassa TULOSTAVOITE = 0

20 Käyttötalouden jakautuma Talousarvio 2013 henkilöstömenot 3,5 % 0,5 % muut menot sis. siivouskorvaukset 8 % ulkoiset vuokrat 3 % 1 % muut tulot vuokrat ja vastikkeet 34 % 43 % palveluiden ostot sisäiset vuokrat aineet, tarvikkeet ja tavarat energia ja vesi 99 % 19 % siivoussopimukset 32 % kiinteistöjenhoito 22 % ohj. kunnossapitopalvelut 15 % alueidenhoito 7 % Koneet ja laitteet 8 % jätevesi ja huolto 3 % muut palvelut 13 % 88 % MENOT TULOT

21 Sisäiset vuokrat Sisäisen vuokran tavoitteet Ohjata ja tehostaa tilojen käyttöä ja kohdistaa todelliset kustannukset palveluille Vuokran muutoksien vaikutus palvelukokonaisuuksien budjettiin Vuokrien nousu tai mahdollinen lasku lisätään palvelukokonaisuuksien talousarviokehykseen Vuokramuutokset eivät vaikuta palvelukokonaisuuksien muihin toimintamenoihin Yksi olennainen kokonaisvuokraan vaikuttava tekijä on kasvanut tai vähentynyt neliömäärä, tehdyt investoinnit ja yleinen kustannuskehitys

22 Kiinteistökustannusten kehitys (KYKI, Tilastokeskus) verrattuna sisäisten vuokrien korotuksiin (indeksi mittaa yhteistehtävien, yleishoidon, sähkön, lämmön, veden, erityislaitehuollon, jätehuollon, ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon kustannuskehitystä) %

23 Tilapalvelun suurimmat haasteet v

24

25 Talonrakennusinvestoinnit v Taloussuunnitelma ,6 29,9 24,1 32,2 = 113,8 M Kvalt TA ,7 20,0 14,7 17,5 = 74,9 M Kvalt TA edellyttää, että useita hankkeita toteutetaan vuokra- tai PPP-hankkeina.

26 Talonrakennuksen investointiohjelma v pähkinänkuoressa 1. Päätettyjä ja jo käynnistyneitä talonrakennushankkeita 14 kpl -> 19 M (v ohjelmasta 80 %) 2. Täysin uusia uudisrakennushankkeita ei ohjelmassa ole! Eteläportin päiväkoti, jonka toteutusaikataulu on sidoksissa alueen kaavoitukseen. 3. Uudisrakennushankkeita, jotka korvaavat vanhan rakennukset 2 kpl Vaajakosken terveysasema v Kultaniityn päiväkoti v Vaajakosken päiväkoti (vuokrahanke) v Ohjelmassa 80 % peruskorjaus- ja laajennushankkeita 5. Kokonaan poistettuja talonrakennushankkeita 3 kpl Keskustan terveysasema Keljon koulu

27 Kiitos!

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 2013 Jyväskylän Tilapalvelun vuosi Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 TkL VTM Harri Isoniemi 7.2.2013 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 1.2 SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA... 4 2. TILAKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S

TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S TOIMINTAKERTOMUS O U L U N T I L A K E S K U S 2009 Oulun Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintokuntien toimitilat. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto

1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto Toimitilastrategia 1.5.2014 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Toimeksianto... 3 1.2 Selvitykseen kuuluvat tilat... 4 1.3 Yhteydet kunnan strategiseen suunnitteluun... 4 1.4 Suunnitelman laatimistapa...

Lisätiedot

Ulkoistaminen toimitilahallinnossa Case Lahden kaupunki

Ulkoistaminen toimitilahallinnossa Case Lahden kaupunki Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyö Ulkoistaminen toimitilahallinnossa Case Lahden kaupunki Toimitilahallinnon kunnallisia kumppaneita Lahdessa Omistus-% ja liikevaihto 2009

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013

KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013 KERTOMUS TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA 2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli monella tapaa muutoksen vuosi Tilakeskus-liikelaitoksen toiminnassa. Toimitila-asioiden painotus kunnallisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014

Jyväskylän kaupunki. Tilinpäätös 2014 Jyväskylän kaupunki Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.1.2 Kunnan

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

Tilaviesti Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti Numero 3 / 2003

Tilaviesti Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti Numero 3 / 2003 Tilaviesti Jyväskylän Tilapalvelun asiakaslehti Numero 3 / 2003 Kahvimylly tuo asemarakennukseen ripauksen mannermaista tyyliä Halssilan koulun korjausaikataulua nopeutettiin Rakentajille helpotusta: kaikki

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan

Omistajapolitiikan mukaan omistukset voivat olla luonteeltaan Taloustoimikunta TOIMITILAT JA TALOUDEN HALLINTA 1. Kaupungin taloustilanne Vuoden 2013 tulos oli arvioitua parempi. Käyttöön otetut poikkeukselliset toimenpiteet vaikuttivat sekä henkilöstön että päättäjien

Lisätiedot