Sisällysluettelo 1. Tausta 2. Menetelmät 3. Tulokset 3.1 Osallistuminen 3.2 Diabetes ja heikentynyt glukoosinsietokyky 3.3 Lihavuus ja metabolinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo 1. Tausta 2. Menetelmät 3. Tulokset 3.1 Osallistuminen 3.2 Diabetes ja heikentynyt glukoosinsietokyky 3.3 Lihavuus ja metabolinen"

Transkriptio

1 PPP-Botnia-tutkimus Diabeteksen esiintyvyys, ennustettavuus ja ehkäisy Pohjanmaalla (Prevalens, Prediktion och Prevention av diabetes i Österbotten) Bo Isomaa

2 1 Sisällysluettelo 1. Tausta 2. Menetelmät 3. Tulokset 3.1 Osallistuminen 3.2 Diabetes ja heikentynyt glukoosinsietokyky 3.3 Lihavuus ja metabolinen oireyhtymä 3.4 Verenpaine, rasva-arvot ja lääkitys 3. Tupakointi, elämäntavat ja koettu terveys 3.6 Fyysinen kunto 4. PPP-Botnia-tutkimuksen jatko. Tieteelliset julkaisut, joissa PPP-Botnia on mukana 1

3 2 1. Tausta Tyypin 2 diabetes (T2D) on kansansairaus, joka aiheuttaa seuraamuksia sairastuneen henkilön lisäksi myös yhteiskunnan taloudelle. Yhteiskuntakehitys, johon liittyy lihavuuden yleistyminen ja liikunnan väheneminen johtaa tyypin 2 diabeteksen ja heikentyneen glukoosinsietokyvyn voimakkaaseen lisääntymiseen. Maailmanlaajuisesti diabetes on jo voimakkaasti lisääntynyt ja vuonna 2030 lähes 300 miljoonan ihmisen arvioidaan sairastavan diabetesta (Wild et al. 2004). T2D:n on raportoitu lisääntyvän myös nuorison ja nuorten aikuisten keskuudessa. Metabolinen oireyhtymä, joka usein kulkee käsi kädessä tyypin 2 diabeteksen kanssa, tarkoittaa eri riskitekijöiden kasautumista. Näitä ovat mm. vyötärölihavuus, kohonnut verenpaine ja rasva- ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt. Yhdysvalloista on raportoitu jopa 2 % aikuisväestöstä täyttävän metabolisen oireyhtymän kriteerit. Miltä tilanne näyttää Pohjanmaalla? Noin 20 vuotta sitten selvitettiin diabeteksen yleisyyttä Närpiössä (Eriksson et al. 1992). Tuolloin arvioitiin, että 3%:lla aikuisväestöstä oli diabetes. Ajankohtaista väestötietoa diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän yleisyydestä Pohjanmaalla ei ole. Sekä diabetes että metabolinen oireyhtymä ovat merkittäviä riskitekijöitä sydän- ja verisuonisairauksille kuten sydän- ja aivoinfarktille sekä periferiselle valtimotaudille. Sen lisäksi diabetes aiheuttaa pienten verisuonten ongelmia, jotka johtavat vaurioihin hermoissa, munuaisissa ja silmänpohjissa. Diabeteksen hoitoon arvioidaan kuluvan vähintään % Suomen sairaanhoitomenoista. On tarpeen selvittää ongelman laajus, riskitekijät ja ennen kaikkea kehittää strategioita diabeteksen ehkäisemiseksi. Tutkimuksen tarkoitus PPP-Botnia-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää diabeteksen ja sen esiasteiden sekä metabolisen oireyhtymän yleisyys Pohjanmaan aikuisväestössä. Nimen kolme P:kirjainta tulevat ruotsinkielisen nimen sanoista Prevalens (Esiintyvyys), Prediktion (Ennustaminen) ja Prevention (Ehkäisy). Suomeksi voitaisiin puhua EEE-Botniatutkimuksesta. PPP-Botnia-tutkimus mahdollistaa sekä perinnöllisten että elämäntapoihin liittyvien riskitekijöiden tutkimisen ja lisäksi eri riskitekijöiden yhteisvaikutuksen tutkimisen. Tutkimuksen toteutustavan ja laajuuden myötä saadaan tietoa keskeisistä terveyteen liittyvistä tekijöistä Pohjanmaan aikuisväestössä. Tutkimuksessa kerätään tietoa veren rasva-arvoista, verenpaineesta, tupakoinnista ja nuuskankäytöstä, ravintotottumuksista, psykososiaalisesta stressistä, koetusta terveydestä ja masennusoireista, liikuntatottumuksista ja fyysisestä kunnosta. 2

4 3 2. Menetelmät Tutkimushenkilöt PPP-Botnia-tutkimus toteutettiin väestöpohjaisena tutkimuksena viidessä Botnia-tutkimuksen keskuksessa Pohjanmaalla. Väestörekisteristä poimittiin sattumaotantana 18-7 vuotiaita tutkittavia kyseisistä kunnista. Tutkittavat saivat kirjallisen kutsun ja antoivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen. Osanottajat edustavat alla lueteltujen kuntien tai kuntien osien väestöä. Suluissa on mainittu tutkimuskeskus: - Närpiö ja Kaskinen (Närpiö) - Maalahti ja Korsnäs (Maalahti) - Mustasaari (Mustasaari) - Vaasa (Vaasa) - Pietarsaaren seutu: Pietarsaari, Luoto, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Kruunupyy, Teerijärvi (Pietarsaari) Tutkimusmenetelmät Glukoosirasitus ja verinäytteet Tutkittaville tehtiin glukoosirasitus (OGTT, Oral Glucose Tolerance Test ), jossa otettiin näytteet mm. glukoosi- ja insuliinimäärityksiä varten ennen tutkimuksen alkua (0 ) sekä 30 ja 120 minuutin kohdalla. Menetelmät on kuvattu kotisivuilla. Paastotilanteessa määritettiin veren rasva-arvot (kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli, triglyseridit), joista laskettiin LDL-kolesteroli. Lisäksi otettiin näytteet maksaentsyymeitä (ALAT), vapaita rasvahappoja, herkkää CRP:tä, adiponektiinia ja inkretiinihormoneja varten sekä geneettisiä tutkimuksia varten. Mittaukset Verenpaine, painoindeksi (BMI, Body-Mass Index ), lantion- ja vyötärönympärys ja rasvaprosentti mitattiin. Osallistujille tarjottiin mahdollisuutta osallistua 2 km kävelytestiin. Menetelmät on kuvattu kotisivuilla. Kyselylomake Tutkittavien täyttämässä kyselylomakkeessa kysyttiin elämäntavoista (liikunnasta, ravinnosta, tupakoinnista, nuuskankäytöstä, alkoholinkäytöstä), psykososiaalisesta stressistä ja koetusta terveydestä (SF-36), sydän- ja verisuonisairauksista, nykylääkityksestä ja diabeteksen esiintymisestä suvussa. Tutkittavien saama lausunto Osallistujat saivat kirjallisen lausunnon keskeisistä tutkimustuloksista (glukoosirasitus, rasvaarvot, verenpaine, painoindeksi, vyötärönympärys, ALAT) sekä suosituksen mahdollisesta jatkotutkimusten tai seurannan tarpeesta. Osallistujien luvalla tulokset lähetettiin myös työterveyshuoltoon tai omalle lääkärille tai terveydenhoitajalle. 3

5 4 3. Tulokset 3.1. Osallistuminen tutkimukseen Väestörekisterin avulla valittiin satunnaisesti yhteensä 919 henkilöä ikäluokista 18-7 vuotta, jotka kutsuttiin tutkimukseen. Heistä 208 henkilöä (4,7 %) osallistui. Taulukossa 1 on esitetty osallistujien määrä iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna ja taulukossa 2 heidän jakautumisensa eri tutkimuskeskusten mukaan. Osallistumisaktiviteetti oli suurin Närpiössä (78.1%) ja pienin Vaasassa (47.8%). Osallistuminen korreloi merkittävästi henkilön iän, sukupuolen, äidinkielen ja ammatin kanssa. Naiset osallistuivat aktiivisemmin kuin miehet (8 ja 0 %), ruotsinkieliset useammin kuin suomenkieliset (60 ja 48 %) ja vanhemmat useammin kuin nuoremmat. Korkeampi koulutus korreloi myös korkeampaan osallistumisaktiviteettiin. Taulukko 1: PPP-Botnia-tutkimukseen osallistuneet Ikärymät Miehet Naiset Kaikki Kaikki Taulukko 2: Osallistujien määrä ja osallistumisprosentti eri Botnia-keskuksissa Botnia-keskukset Osallistujat Osallistumisrosentti Närpiö Maalahti-Ristiniemi Mustasaari Pietarsaari Vaasa Kaikki Diabetes ja heikentynyt glukoosinsietokyky Diabeteksen ja sen esiasteiden esiintyvyyden selvittämiseksi tehtiin standardoitu glukoosirasitus (WHO, 7 g glukoosia). Aiemmin tehty diabetesdiagnoosi kirjattiin ja diagnoosi tarkistettiin tarvittaessa sairaskertomuksesta. Niinikään kirjattiin diabeteslääkityksen käyttö. Kuvissa 1 (miehet) ja 2 (naiset) esitetään esiintyvyysluvut diabeteksen (aiemmin tiedetyn tai tutkimuksen yhteydessä todetun eli uuden diabeteksen) ja heikentyneen glukoosinsiedon (IFG- ja IGT- ryhmät yhdistettynä) suhteen eri ikäluokissa. Diabeteksen esiintyvyys oli matala (n. 2 %) 0 vuoden ikään asti mutta se kasvoi sitten nopeasti ja on peräti 20% 70- vuotiaiden joukossa. Miehillä oli useammin diabetes kuin naisilla. Lähes puolella diabeetikoista ei sairautta oltu aiemmin diagnostisoitu. Heikentynyt glukoosinsietokyky oli kaikissa ikäluokissa yleisempi kuin diabetes. 4

6 Kuva 1. Tiedetyn ja uuden diabeteksen sekä heikentyneen glukoosinsietokyvyn (IGT/IFG) esintyvyys suhteessa ikään miehillä IGT/IFG uusi dm tiedetty dm v v v v v. 0-9 v. Kuva 2. Tiedetyn ja uuden diabeteksen sekä heikentyneen glukoosinsietokyvyn (IGT/IFG) esintyvyys suhteessa ikään naisilla IGT/IFG uusi dm tiedetty dm v. 0-9 v v v v v.

7 Lihavuus ja metabolinen oireyhtymä Painoindeksin (BMI) avulla voidaan tarkastella ylipainon ja lihavuuden jakautumista väestössä. BMI välillä 20-2 kg/m 2 on normaali, BMI 2-30 kg/m 2 merkitsee ylipainoa, yli 30 kg/m 2 lihavuutta ja yli 3 kg/m 2 vaikeaa lihavuutta. Kuvassa 3 esitetään BMI:n jakautuminen PPP-Botnia- tutkimuksessa miehillä ja naisilla. Kuvasta näkyy, että naisilla korkein pylväs on normaalipainon kohdalla ja miehillä ylipainon puolella. Naisilla oli myös useammin BMI alle 20 tia yli 3 kg/m 2. Painoindeksin keskiarvo ( keskihajonta, SD) on kg/m 2 miehillä ja kg/m 2 naisilla. Kuva 3: BMI:n jakautuminen (%) miehillä ja naisilla < >3 BMI-luokat (kg/m 2 ) miehet naiset 6

8 7 Kuva 4: Vyötärönympärys (cm) <80/ / 94-2 >88/2 miehet naiset Vyötärönympärys on yksi tapa arvioida keskivartalolihavuutta. Vyötärönympärystä, joka ylittää 2 cm (40 tuumaa) miehellä ja 88 cm (3 tuumaa) naisella pidetään poikkeavana. Kuvassa 4 näkyy vyötärönympäryksen suuruus miehillä ja naisilla eri ikäryhmissä. Noin 2%:lla miehistä ja 3%:lla naisista vyötärönympärys ylittää keskivartalolihavuuden rajan ja lisäksi n. 2%:lla on kohtalaisesti suurentunut vyötärönympärys (yli 94 cm miehillä ja yli 80 cm naisilla). Metabolisella oireyhtymällä (MBO) tarkoitetaan useiden aineenvaihdunnallisesti epäedullisten piirteiden yhteisesiintymistä (heikentynyt glukoosinsieto, keskivartalolihavuus, kohonnut verenpaine ja epäedulliset rasva-arvot), minkä katsotaan lisäävän riskiä sekä diabetekselle että sydän- ja verisuonisairauksille. PPP-Botnia-tutkimuksessa käytimme n.k. NCEP-määritelmää metaboliselle oireyhtymälle. MBO:n katsotaan olevan kyseessä, jos henkilöllä on vähintään kolme seuraavista poikkeavuuksista: - diabetes tai heikentynyt glukoosinsieto - vyötärönympärys yli 2 cm miehillä, yli 88 cm naisilla - verenpainelääkitys tai verenpaine yli130/8 mmhg - kohonnut triglyseridiarvo (yli 1.7 mmol/l) - matala HDL-kolesteroli (alle 1.0 mmol/l miehillä, alle1.3 mmol/l naisilla) 7

9 8 Kuvasta näkyy, että metabolisen oireyhtymän yleisyys nousee iän myötä sekä miehillä että naisilla. Koko aikuisväestössä 22.4%:lla miehistä ja 20.4%:lla naisista on MBO. Kuva : Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys (%) (NCEP-määritelmän mukaan) miehet naiset kaikki 70-7 v v. 0-9 v v v v. 8

10 Verenpaine, rasva-arvot ja lääkitys Kohonnut verenpaine ja kohonneet rasva-arvot, erityisesti kolesteroli, ovat merkittäviä sydänja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Käypä Hoito suositus sisältää kansalliset tavoitteet näille riskitekijöille. Verenpaineen suhteen tavoitteena on verenpainetaso alle 140/90 mmhg koko väestössä. 180/1 mmhg ylittävä verenpaine on merkittävästi kohonnut. Veren rasvaarvoille on kullekin omat suosituksensa. Väestötasolla tavoitteena on kokonaiskolesteroli alle.0 mmol/l, hyvä HDL-kolesteroli yli 1.0 mmol/l (yleensä naisilla käytetään tavoitetta yli 1.3 mmol/l), triglyseridiarvo alle 1.7 mmol/l ja haitallinen LDL-kolesteroli alle 3.0 mmol/l. Taulukosta 3 näemme, kuinka nämä tavoitteet toteutuvat Pohjanmaalla PPP-Botniatutkimuksessa. Enemmistöllä sekä miehistä että naisista LDL-kolesteroliarvo ylitti 3.0 mmol/l (Taulukko 3). Joka kolmannella oli tavoitetta vähemmän suojaavaa HDL-kolesterolia. Korkeita triglyseridiarvoja oli sekä nuorilla että keski-ikäisillä miehillä kun taas vanhemmassa väestössä ei sukupuolieroa nähty. Kolesterolia laskeva lääkitys, käytännössä statiinilääkitys, oli käytössä joka viidennellä yli 60-vuotiaalla, vajaalla kymmenesosalla vuotiasta ja hyvin harvoin tätä nuoremmilla. Yli 60-vuotiaiden joukossa 40 % naisista ja 4 % miehistä käytti verenpainelääkitystä. Vaikka lääkitys oli yleinen vanhemmilla ihmisillä, verenpaineen tavoitetasoa ei väestötasolla saavutettu. Ilahduttavasti kuitenkin nähtiin, että hyvin pienellä osalla verenpaine ylitti 180/1 mmhg. Taulukko 3: Poikkeavien rasva-arvojen ja kohonneen verenpaineen (RR) esiintyvyys sekä lääkityksen käyttö iän mukaan (%) v v v. Miehet LDL >3.0 mmol/l HDL <1.0 mmol/l Triglyseridit >1.7 mmol/l Statiinilääkitys RR >140/90 mmhg RR >180/1 mmhg Verenpainelääkitys Naiset LDL >3.0 mmol/l HDL <1.0 mmol/l Triglyseridit >1.7 mmol/l Statiinilääkitys RR >140/90 mmhg RR >180/1 mmhg Verenpainelääkitys

11 Kuva 6. Säännöllinen tupakointi (%) miehet naiset v. 0-9 v v v v. kaiki 70-7 v. 3.. Tupakointi, elämäntavat ja koettu terveys Kyselylomakkeella selvitettiin osallistujien senhetkistä tupakointia (Kuva 6). 17 % miehistä ja 13 % naisista tupakoi säännöllisesti. Peräti joka neljäs nuori mies tupakoi kun vastaava osuus yli 70-vuotiaista miehistä ja naisista oli %. Taulukossa 4 esitetään eri elämäntapoihin liittyvien tekijöiden jakautumista. Kyselylomakkeen avulla selvitettiin esimerkiksi nuuskan käyttöä ja liikuntatottumuksia. Säännöllisellä kohtuullisella liikunnalla tarkoitetaan vähintään kolmasti viikossa vähintään 30 minuuttia kerrallaan kestävää liikuntaa, joka aiheuttaa hikoilua tai hengästymistä. Ruokailutottumuksia kartoitettiin nk. frekvenssikysymyksillä: osallistujat vastasivat, montako kertaa viikossa/kuukaudessa he käyttivät tiettyä elintarvikeryhmää. Henkilön ruokailutottumusten katsottiin olevan terveellisiä, mikäli he vastasivat myönteisesti vähintään kahteen seuraavista kolmesta kysymyksestä: 1) rasvattoman maidon käyttö, 2) päivittäinen kasvisten tai hedelmien nauttiminen, 3) levitteenä leivän päällä kasvisrasvaa tai ei laisinkaan rasvaa. Kuten taulukosta käy ilmi, naiset sekä liikkuivat enemmän että söivät terveellisemmin, miehet tupakoivat enemmän ja erityisesti nuorten miesten keskuudessa nuuskan käyttö oli yleistä. Huomionarvoista oli, että 40% nuorista miehistä käytti nikotiinituotteita. Lisäksi miesten ja naisten välillä oli suuria eroja raportoidussa alkoholinkäytössä. Naiset ilmoittivat käyttävänsä masennuslääkkeitä kaksi kertaa miehiä useammin vuotiaista naisista 7.2 % ilmoitti käyttävänsä antidepressiivistä lääkitystä.

12 11 Taulukko 4: Elämäntapoihin liittyvät tekijät ikäryhmittäin (%) v v v. Miehet Tupakointi Nuuskankäyttö Säännöllinen kohtuullinen liikunta Terveelliset ruokatottumukset Koettu hyvä terveys Masennuslääkitys Yli alkoholiannosta/viikko Yli alkoholiannosta/viikko Naiset Tupakointi Nuuskankäyttö Säännöllinen kohtuullinen liikunta Terveelliset ruokatottumukset Koettu hyvä terveys Masennuslääkitys Yli alkoholiannosta/viikko Yli alkoholiannosta/viikko

13 Fyysinen kunto Fyysistä kuntoa arvioitiin kuntoindeksillä, joka perustuu standardoituun 2 km UKKkävelytestiin. Analyyseistä poistettiin osallistujat, jotka käyttivät syketasoon vaikuttavaa lääkitystä, joiden painoindeksi oli yli 40 kg/m 2 ja henkilöt, jotka eivät kyenneet kävelemään ripeästi (kävelyajan perusteella). Sukupuolierot olivat huomattavat. Naisista puolella oli normaali kuntoindeksi kun taas 6%:lla miehistä oli erittäin huono tai huono kunto (Kuva 7). Vain %:lla osallistujista oli hyvä kunto. Kuva 7. Kuntoindeksn jakautuminen (n=214) erittäin huono huono normaali hyvä miehet naiset 4. PPP-Botnia- tutkimuksen jatko Perustutkimus toteutettiin vuosina Sen tarkoituksena oli selvittää nimen ensimmäinen P, diabeteksen, sen esiasteiden ja metabolisen oireyhtymän prevalenssi eli esiintyvyys. Jotta toiseen P :hen eli prediktioon (ennustettavuuteen) saadaan vastaus, aloitetaan seurantatutkimus vuoden 20 lopussa (Prospektiivinen PPP-Botnia- tutkimus). Perustutkimukseen osallistuneet kutsutaan uusintatutkimukseen kuuden vuoden kohdalla ensimmäisestä tutkimuksesta. Täten voidaan tutkia eri riskitekijöiden, sekä perinnöllisten tekijöäiden että elämäntapatekijöiden, yhteisvaikutusta diabeteksen kehittymisessä. Osa perustutkimukseen osallistuneista (n=291) on myös mukana interventiotutkimuksessa, jossa verrataan järjestetyn liikunnan ja liikuntaohjauksen vaikutusta kuntoon ja aineenvaihduntatekijöihin huonokuntoisilla henkilöillä. Tällä tutkimuksella pyritään vastaamaan kolmannen P :n kysymykseen (preventio, ehkäisy). 12

14 13. PPP-Botnia tutkimukseen liittyviä julkaisuja 1. Lyssenko V, Orho-Melander M, Sjögren M, Ling C, Lupi R, Marchetti P, DelPrato S, Eriksson, K-F, Lethagen Å-L, Berglund G, Tuomi T, Nilsson P, Groop L: Mechanisms by which common variants in the TCF7L2 gene increase risk of future type 2 diabetes. J Clin Invest 2007;117: Orho-Melander M, Melander O, Guiducci C et al. A Common Missense Variant in the Glucokinase Regulatory Protein Gene (GCKR) Is Associated with Increased Plasma Triglyceride and C-Reactive Protein but Lower Fasting Glucose Concentrations. Diabetes 2008; 7: Lyssenko V, Nagorny CLF, Erdos MR et al. A common variant in the melatonin receptor gene (MTNR1B) is associated with increased risk of type 2 diabetes and impaired early insulin secretion. Nature Genetics; 41:82-88, Prokopenko I, Langenberg C, Florez JC et al. Variants in the melatonin receptor 1B gene (MTNR1B) influence fasting glucose levels and risk of type 2 diabetes. Nature Genetics 2009; 41: Willer CJ, Speliotes EK, Loos RJF et al. for the GIANT Consortium. Six new loci associated with body mass index highlight a neuronal influence on body weight regulation. Nature Genetics 2009; 41: Jonsson A, Renström F, Lyssenko V, Brito EC, Isomaa B, Berglund G, Nilsson PM, Groop L, Franks PW: Assessing the effect of interaction between an FTO variant (rs ) and physical activity on obesity in 1.92 Swedish and 211 Finnish adults. Diabetologia 2: , Kotronen A, Yki-Järvinen H, Aminoff A, Bergholm R, Pietiläinen KH, Westerbacka J, Talmud PJ, Humphries SE, Hamsten A, Isomaa B, Groop L, Orho-Melander M, Ehrenborg E, Fisher RM: Genetic variation in the ADIPOR2 gene is associated with liver fat content and its surrogate markers in three independent cohorts. Eur J Endocrinol 160:93-602, Lindgren CM. Heid IM, Randal J et al. for the GIANT consortium. Genome wide association scan meta-analysis identifies three loci influencing adiposity and fat distribution. PLOS Genetics 2009;(6):e Jonsson A, Isomaa B, Tuomi T, Taneera J, Salehi A, Nilsson P, Groop L, Lyssenko V. A variant in the KCNQ1 gene predicts future type 2 diabetes and mediates impaired insulin secretion. Diabetes 8: , Dupuis J, Langenberg C, Prokopenko I et al for the MAGIC investigators. New genetic loci implicated in fasting glucose homeostasis and their impact on type 2 diabetes risk. Nature Genetics 42:-16,

15 Saxena R, Hivert M-F, Langenberg C et al. for the MAGIC investigators. Genetic Variation in Gastric Inhibitory Polypeptide Receptor (GIPR) Impacts the Glucose and Insulin Responses to an Oral Glucose Challenge. Nat Genetics 42:142-8, Pyykkönen A-J, Räikkönen K, Tuomi T, Eriksson JG, Groop L, Isomaa B. Stressful life events and the metabolic syndrome: The PPP-Botnia Study. Diabetes Care 33: , B. Isomaa, B. Forsén, K. Lahti, N. Holmström, J Wadén, O. Matintupa, P. Almgren, J.G. Eriksson, V. Lyssenko, M.-R. Taskinen, T. Tuomi, L.C. Groop. A family history of diabetes is associated with reduced physical fitness in the Prevalence, Prediction and Prevention of Diabetes (PPP)- Botnia study. Diabetologia 3: , Ingelsson E, Langenberg C, Hivert M-F et al. on behalf of the MAGIC investigators. Detailed Physiologic Characterization Reveals Diverse Mechanisms for Novel Genetic Loci Regulating Glucose and Insulin Metabolism in Humans. Nature Genetics. Diabetes 9:1266-7, Nilsson L, Olsson AH, Isomaa B, Groop L, Billig H, Ling C: A common variant near the PRL gene is associated with increased adiposity in males. Accepted 20 for publication in Molecular Genetics and Metabolism 14

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ

INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ OULU 2006 D 907 ACTA Tuula Tähtinen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA INSULIINIRESISTENSSIIN LIITTYVÄT KARDIOVASKULAARISET RISKITEKIJÄT SUOMALAISILLA VARUSMIEHILLÄ TUPAKOINNIN YHTEYS RISKITEKIJÖIHIN LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA

SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA OPINNÄYTETYÖ SANNA SAARINIEMI 2011 SOKERIRASITUSPÄIVÄN MERKITYS DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYSSÄ JA VARHAISESSA TOTEAMISESSA HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA SAIRAANHOITAJA AMK ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma. Korkean riskin strategia Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Korkean riskin strategia 2003 2010 2 TYYPIN 2 DIABETEKSEN EHKÄISYOHJELMA Korkean riskin strategia Dehko-materiaalia: Diabetesliitto Diabeteskeskus Kirjoniementie 15

Lisätiedot

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo

5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. Kuva: Rodeo 5 2012 marraskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Rodeo Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään? Outi

Lisätiedot

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset

Psykoosisairauksiin liittyvä fyysinen sairastavuus ja toimintakyvyn rajoitukset tieteessä Satu Viertiö FT, tutkija satu.viertio@thl.fi Jonna Perälä LL, tutkija Samuli I. Saarni LT, FT, dosentti, erikoistutkija apulaisylilääkäri HUS, psykiatrian toimiala Helsingin yliopisto Krista

Lisätiedot

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti

Kainuulainen työkunto -projekti. Loppuraportti Kainuulainen työkunto -projekti Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kainuulainen työkunto -projekti PL 400 87070 KAINUU Puh. (08) 615 541 Fax: (08) 6155

Lisätiedot

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 13. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Simo Näyhä 1,2 ja Mauri Laakso 1 1 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos 2Oulun aluetyöterveyslaitos 13.1 Katsauksen tausta Kun kuva maamme

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+)

Kuntoutussäätiö. Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) Kuntoutussäätiö Juhani Julkunen Piia Pietilä Mila Gustavsson-Lilius Risto Sala Tuula

Lisätiedot

2/2006. Diabeteksen hoito raskauden jälkeen Diabeetikon raskauden ehkäisy Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa

2/2006. Diabeteksen hoito raskauden jälkeen Diabeetikon raskauden ehkäisy Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa 2/2006 VOL. 35 HUHTIKUU SUOMEN DIABETESLIITTO Diabeteksen hoito raskauden jälkeen Diabeetikon raskauden ehkäisy Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa Kuva: Timo Saaristo Tilauslomake internetissä:

Lisätiedot

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10

SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8 SVT JA DIABETES 8 SVT JA DIABETES... 1 8.1 Yhteiset perusraportit... 9 8.1.001 Verenkiertoelinsairaudet Suomessa... 9 8.1.002 Diabetes Suomessa... 9 8.2 Muut tieteelliset julkaisut... 10 8.2.1 Vaaratekijät...

Lisätiedot

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin

Kehittyvä. Ravitsemus: moneen tautiin Kehittyvä 2 2002 Ravitsemus: Ruokavaliohoito tehoaa moneen tautiin www.storaenso.com Stora Enso committed Yrityksen on kohdistettava voimansa. Me Stora Ensossa keskitymme asiakkaaseen. Sitoudumme täyttämään

Lisätiedot

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti Sund Reijo, Koski Sari FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 Helsinki 2005 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 Kristina

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Panu Hirvonen Janne Röntynen POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN NUORISOASTEEN OPISKELIJOIDEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN Opinnäytetyö Huhtikuu

Lisätiedot

Sydämesi hyvinvointi

Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi Sydämesi hyvinvointi -esitteen avulla voit perehtyä tekijöihin, jotka vaikuttavat omaan sydänterveyteesi. Uskomme, että sinun kannattaa tutustua näihin eri tekijöihin ja samalla miettiä,

Lisätiedot

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet

Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Nuorten kahvin ja energiajuomien käyttö sekä kofeiiniin liittyvät oireet Pro gradu Heini Kuoppamäki Kansanterveystiede Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA

SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA SYÖMISKÄYTTÄYTYMINEN JA SYÖMISKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT SUOMALAISILLA NUORILLA Ida-Lina Lukkarila Pro gradu -tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen

Lisätiedot

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta

LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 LIHAVUUS painavaa asiaa painosta 1 2 3 40 4 Johdanto Mitä ovat konsensuskokoukset? Konsensuskokoukset ovat kaikille avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja tutkimusnäytön

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi

Diabetes ja lääkäri. Uusi opiskelupaikka verkossa. diabetes.fi. Tyyppi 2 tutuksi 4 2013 syyskuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri www.diabetes.fi/d-opisto Uusi opiskelupaikka verkossa Tyyppi 2 tutuksi Tule rohkeasti mukaan! D-opisto on Diabetesliiton uusi opiskelupaikka

Lisätiedot

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 -

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - tiistai 2.12.2008 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Sosiaalilääketieteen yhdistys ry 1 Sisällys Ohjelma 3 Työpajat klo 10.30 4 Työpajat klo 14.30 5 Lounasravintolat

Lisätiedot

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka?

Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Harri Helajärvi, Katja Pahkala, Olli Raitakari, Tuija Tammelin, Jorma Viikari ja Olli Heinonen KATSAUS Istu ja pala! Onko istuminen uusi terveysuhka? Vanhan viisauden mukaan vierivä kivi ei sammaloidu,

Lisätiedot

Voi ja sydäninfarktiriski

Voi ja sydäninfarktiriski Alkuperäistutkimus tieteessä Sari Voutilainen dosentti, ravitsemusepidemiologi sari.voutilainen@uef.fi Anna Nurmi FaT, post doc -tutkija Jyrki Virtanen dosentti, ravitsemusepidemiologi Jaakko Mursu FT,

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015

OHJAUS. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2015 OHJAUS Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta 13 2013 Ohjaus 13/2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansallisen lihavuusohjelman ohjelmaryhmä Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot