SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2003"

Transkriptio

1 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa 1,3 mrd euroa jaossa Palvelumallihanke etenee joutuisasti Työttömyyden kimppuun uusin eväin Pohjois-Savossa Asiointivirrat keskittyvät Kuopioon Pohjois-Savon aluetalous on kestänyt taantumaa Tavoite 1 -ohjelman puoliaikatulos positiivinen Päijänne-Saimaan kanavan rakentamiselle kannatus Pohjois-Savo viestii -projekti etenee Pohjois-Savon Liiton toiminta kasvussa Maakunnan maineteko -palkintoja jaettu

2 HYVÄ LUKIJA Olet saanut uusimuotoisen Pohjois-Savon liiton Savo Sinuksi -tiedotuslehden. Uuden ulkoasun, taiton ja tekstityypin on suunnitellut Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun opiskelija Jukka Ollikainen. Lehden muutos koskee pääosin ulkoasua, joten sisältörakenne on säilynyt pääpiirteiltään ennallaan. Lehti jatkaa uudistumistaan v. 2004, joten toivomme palautetta niin sisällön kuin ulkoasunkin suhteen. Palautteen voit kohdentaa lehden toimituskunnan puheenjohtajalle, hallintopäällikkö Jarmo Muiniekalle osoitteeseen p. (017) , fax (017) SISÄLTÖ Pohjois-Savon uusimman aluetalouskatsauksen mukaan maakunnan elinkeinoelämä on kestänyt taloudellista taantumaa tähän asti kohtalaisesti eivätkä tulevaisuuden odotuksetkaan näytä kovin synkiltä. Myös tavoite 1 -ohjelman välitulosarviointi kertoo hyvää EUtukien vaikutuksista. Toteutumista ja näkymistä lisää sivut Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston jatkokokous päätyi äänestyksen jälkeen kannattamaan Päijänne-Saimaa kanavan rakentamista. Pallo on nyt rahoitusratkaisussa valtiolla. Kanava-asiasta lisää sivut Pääkirjoitus: Katse yrittäjyyteen!... 3 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistui... 4 Pohjois-Savon liiton yhteyteen esitetään yrittäjyysryhmää... 5 Aluekeskusten ulkopuolinen yrittäjyys ansaitsee lisätukea.. 6 Pohjois-Savossa starttasi uusi työllisyysstrategiahanke... 7 Pohjois-Savon palvelumallihanke eteni väliarviointiin... 8 Asiointivirrat Pohjois-Savossa keskittyvät Kuopioon Panostukset maakunnan elinkeinotoimintaan alkavat näkyä Tavoite 1 -ohjelma puolivälissä Pohjois-Savo hyödyntänyt rahoituksen tehokkaasti Tavoite 1 -ohjelman hyvä välitulos poikimassa lisätukea Tavoite 1 -ohjelman tukihakuilmoitus 1/ EU:n hankkeiden koko kasvaa, määrä vähenee EU-hanketahoille opastusta tiedottamiseen Itä-Suomen EU-tukien jatko vielä avoinna Työharjoitteluun Brysseliin? Itä-Suomen innovatiiviset toimet etenevät suunnitellusti Maakuntavaltuusto hyväksyi Päijänne Saimaa -kanavan toteutuksen Kanavahanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava Ylä-Savon maakuntakaavakartta netissä Kuopion seudun maakuntakaavan vaihtoehdot nähtäville Pohjois-Savon elintarvikeklusteri: Puhtaasti parasta! Ict-klusterin jatkokehitys valinkauhassa Hyvinvointiklusterin toinen kehittämisvaihe päättyy valoisasti Pohjois-Savon kulttuuriklusteriin uutta voimaa Projektipäällikkö Petri Jussila uskoo kulttuuriyrittäjyyden kasvuun Pohjois-Savo Viestii -hanke vahvistaa maakunnan tunnettuutta Yritteliäs Ylä-Savo -hanke viitoittaa uutta yhteistyötä Pohjois-Savon liiton toiminta ja talous ovat haasteellisia v Laajakaistaa kaikille Pohjois-Savossa Itä-Suomen liikenneinfran kehittämiseen edunajamista Maakunnan mainetekopalkinnot Hannu Isotalolle ja Aarno Kellbergille Ykkösohjelma veti nuorisoa Työ & Elämä -messuilla Uutisia ja kevätkauden 2004 kokouspäiviä Pohjois-Savon liiton ja henkilöstön yhteystiedot SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti Päätoimittaja: Antti Mykkänen, Toimitussihteeri ja toimittaja: Ilpo Lommi, Itäfax Oy Toimitus: Sepänkatu 1, PL Kuopio Puh. (017) Fax (017) tai (017) Toimituskunta: Jarmo Muiniekka (pj), Jouko Kohvakka, Ilpo Lommi, Kirsi Moisander, Marja Partanen, Irma Toivanen ja Satu Vehreävesa. Ulkoasu: Jukka Ollikainen Taitto ja painopaikka: Kuopion Liikekirjapaino Oy ISSN

3 Tiedotuslehti Pääkirjoitus KATSE YRITTÄJYYTEEN! Kehityksen reitti on selvä. Vahva yritystoiminta luo työtä ja rahoitusperustan palveluille. Kehityksen mittareiden mukaan maakuntamme yritystoiminta on kehittynyt kohtuullisesti viime vuosina. Liikevaihto, palkkasumma ja vienti ovat kasvaneet enemmän kuin maassa keskimäärin. Maakuntamme yritysten liikevaihdon kokonaismäärä on tällä hetkellä vajaa 8 miljardia euroa. Jotta yritysten tuottavuus olisi valtakunnan keskivertoa, tulisi liikevaihdon olla 500 miljoonaa euroa suurempi. Aluetaloutemme kannalta palkkasumma on vielä keskeisempi mittari. Maakuntamme kokonaispalkkasumma on noin 2 miljardia euroa ja tämän vuoden kasvu yli 4 %. Se on prosenttiyksikön enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin. Erityisen suuri haaste ovat yritysten sukupolvenvaihdokset. Maakunnassamme perustetaan vuosittain noin 800 yritystä. Se on saman verran kuin vuosittainen poistuma. Tulevaisuudessa uusia yrittäjiä on oltava vähintään vuosittaisen poistuman ja sukupolvenvaihdosten määrä ja sen päälle vielä pari sataa yritystä lisää. Näin tavoitteemme eli yrittäjien sukupolvenvaihdosta ja uutta yritystä toteutuisivat vuoteen 2010 mennessä. Hyviä eväitä yritystoiminnan vahvistamiseen antaa tänä vuonna hyväksytty maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma. Laajasti ja rohkeasti tulkiten sitä voidaan pitää varsinaisena yrittämisen ja yrittäjyyden ohjelmana. Maakuntaohjelman v rahoituskehys on noin 1,5 miljardia euroa. Siitä suoraan yrittämiseen ja yrittäjyyteen kohdistuu 650 miljoonaa euroa. Osaamiseen ja työllisyyteen suuntautuu noin 460 miljoonaa, mistä yritysten omarahoitusosuutta on noin 350 miljoonaa. Suoraan ja välillisesti yrittäjyyteen kohdistuu ohjelman kautta yli 1 miljardin euron kehittämispanostus. Se merkitsee yli 250 miljoonaa euroa vuodessa. Summa on Pohjois-Savon mitassa kohtuullinen. Koko Itä-Suomeakin tarkastellen Pohjois- Savossa on yrittämisen painotus poikkeuksellisen vahva. Panostuksista on myös lupa odottaa tuloksia. Yritystalouden luvut kertovat myönteisestä kehityksestä. Tavoite 1 -ohjelman väliarviointi antaa samanlaisia viitteitä. Työpaikka- ja yritysmäärätavoitteet ovat lähes toteutuneet jo ohjelman puolivälissä. Syitä on useita. Joko tavoitteet ovat liian alhaalla, tilastoinnissa on puutteita tai yksinkertaisesti on onnistuttu. Totuus pitää sisällään kaikkia näitä selityksiä. Maakunnan luomat yleiset puitteet strategia, ohjelma ja rahoituskehys tukevat yrittäjyyttä. Kaiken tämän on kuitenkin muututtava yritysten kautta työksi ja toimeentuloksi. Tämä prosessi ei ole yksinkertainen. Käytännön työssä kannattaa heti keskittyä muutamiin asioihin. Mielestäni niitä ovat sukupolvenvaihdokset, yritysten kansainvälistyminen, tietoja muun teknologian hyväksikäyttö sekä keskinäinen verkottuminen. Kehittämistyössä maantieteelliset rajat kannattaa unohtaa niin kunta-, seutukunta- kuin maakuntatasollakin. Yrittäjät ovat tähän saakka olleet kiitettävästi mukana ohjelma- ja muussa kehittämistyössä. Liittomme yhtey teen on tarkoitus perustaa yrittäjyysryhmä. Tämän yrittäjävetoisen ryhmän päätehtävinä on viedä käytäntöön maakuntaohjelman lukuisia yrittäjyyspainotuksia. Samalla ryhmä voisi ohjata maakunnassa toteutettavia yrittäjyyttä edistäviä hankkeita. Edunajamisessa on tärkeää varmistaa yrittäjyyden yleisiä toimintamahdollisuuksia. Tärkeintä on kuitenkin työ, mitä itse täällä teemme. Sitä työsarkaa riittää. Onneksi. Antti Mykkänen maakuntajohtaja 3

4 Tiedotuslehti POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA VALMISTUI Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma v valmistui, kun maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyi sen ja Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus Ohjelman vahvistivat vielä allekirjoituksillaan EU:n tavoite 1 -ohjelman rahoittajatahojen edustajat Pohjois-Savon TE-keskuksesta, Itä-Suomen lääninhallituksesta, Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta, tiehallinnosta/savo-karjalan tiepiiri, Finnvera Oyj:stä sekä Pohjois-Savon liitosta. Toteuttamissuunnitelma (TOTSU) sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien keskeisistä hankkeista sekä arvion niiden rahoittamisesta. Uuden aluei den kehittämislain mukaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistellaan vuosittain maakunnan liiton johdolla kahden seuraavan vuoden jaksolle. Toteuttamissuunnitelman keskeinen tavoite on palvella valtion talousarvion valmistelua ja budjetilla tehtävää määrärahojen alueellista jakoa. Näin TOTSU on erittäin merkittävä alueellisen edunvalvonnan väline. Toteuttamissuunnitelman on oltava aluehallinnon viranomaisten määrärahoja koskevissa tuloskeskusteluissa ao. ministeriöiden kanssa loka-marraskuussa. Tästä seuraa, että toteuttamissuunnitelman valmistelun valtakunnallisen aikataulun takaraja on kunkin vuoden lokakuun loppu. Toteuttamissuunnitelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen edustajien kanssa. Valmistelu sujui hyvässä yhteisymmärryksessä ja toteuttamissuunnitelman sisältö soviteltiin jo valmisteluvaiheessa. Tästä johtui, että toteuttamissuunnitelman käsittely maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa eteni yksimielisesti. Rahoituspotti 1,3 mrd euroa Pohjois-Savon toteuttamissuunnitelman rahoitus yltää kokonaissummaltaan v yhteensä miljoonaan euroon. Tästä valtion ja EU:n osuus on yhteensä 718,6, kuntien 216,9 ja yksityisen rahoituksen 354,8 milj. euroa. Ohjelma painottuu selkeästi yritystoiminnan edistämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmä Yritystoiminnan ja elinkeinojen kehittämisen toimintalinjalle on toteuttamissuunnitelmassa arvioitu tarvittavan nousujohteisesti 562 milj. euroa v Tämä on 44 % suunnitelman koko rahoituksesta. Julkista eli valtion ja jossain mitassa myös kuntien rahoitusta on toimintalinjalle kaavailtu yhteensä 279 ja yksityistä 283 miljoonaa. Osaamisen ja työllisyyden vahvistamisen toimintalinjalle varataan toteuttamissuunnitelmassa 426,0 milj. euroa eli 33 % koko rahoitusarviosta. Tästä julkista rahoitusta on 387,5 ja yksityistä 38,5 miljoonaa. Hyvinvoinnin vahvistamisen toimintalinjalla rahoituskokonaisuus on 98,2 milj. euroa eli 8 % koko rahoitussuunnitelmasta. Siitä julkisen sektorin osuus on 71,5 ja yksityisen 26,7 miljoonaa. Maakunnan perusrakenteen, saavutettavuuden ja ympäristön kehittämisen toimintalinjalla rahoitusta arvioidaan tarvittavan 204,1 milj. euroa eli 16 % koko rahoituksesta. Siitä julkista rahoitusta on 197,5 ja yksityistä 6,6 miljoonaa. Seuraavan valmistelu alkaa v alussa Toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain. Seuraavan TOTSU:n valmistelussa ja valtion aluehallintoviranomaiset järjestävät neuvottelukierrokset v alkukuukausina viiden seutukunnan kanssa ja kokoavat niiden näkemykset hankkeista eri hallinnonaloittain seuraavalle kaudelle v Neuvotteluissa ovat pohjana seutujen strategiat ja kehittämispainotukset hankkeineen samoin kuin aluehallinnon omat suunnitelmat. Tämä korostaa toteuttamissuunnitelman yhteensovittavaa ja kokoavaa roolia. Simo Kotiluoto maakuntasuunnittelija 4

5 Tiedotuslehti POHJOIS-SAVON LIITON YHTEYTEEN ESITETÄÄN YRITTÄJYYSRYHMÄÄ Pohjois-Savon liiton yhteyteen on syntymässä Savon Yrittäjät ry:n aloitteesta yrittäjyysryhmä. Sen päätehtävä on arvioida ja tehdä ehdotuksia, miten maakunnan pk-yritysten kilpailukykyä parannetaan, valtakunnallista yrittäjyyspolitiikkaohjelmaa jalkautetaan maakuntaan ja Pohjois- Savon maakuntaohjelman yrittämiseen liittyviä painotuksia toteutetaan käytännössä. Ryhmä voisi näin ohjata laajasti Pohjois-Savon yrittäjyyttä edistäviä hankkeita, kertoo Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Antti Mykkänen. Antti Mykkänen Yrittäjyysryhmä koostuu Antti Mykkäsen mukaan ensisijaisesti yrittäjien edustajista, mutta siihen tulee edustus myös keskeisistä rahoittajista, koulutuksen tarjoajista ja työmarkkinajärjestöistä. Antti Mykkänen korostaa, että alkuvuodesta valmistuneessa Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa on yrittäjyydellä keskeinen painoarvo. Ohjelman avainsanoja ovat yrittäjyyden edistäminen, tuotekehityksen ja tutkimuksen soveltaminen yrityksissä, työvoiman saatavuus, osaamisen vahvistaminen, vienti ja kansainvälistyminen sekä yritysten verkostoyhteistyö. Yli miljardi euroa yritystoiminnan kehittämiseen Maakuntaohjelman v noin 1,5 miljardin euron potista satsataan yritystoiminnan kehittämiseen yli miljardi euroa. Lisäksi suuri osa yhteiskunnan infrastruktuuriin, mm. liikenneväyliin panostettavista rahoistakin hyödyttää yritystoimintaa. Kaikesta Pohjois-Savon kehittämisrahoituksesta yli 70 % kohdistuu suoraan tai välillisesti yritystoiminnan hyväksi, muistuttaa Mykkänen. Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Eino Fagerlund kertoo, että maakunnallisen yrittäjyysryhmän perustaminen on ollut yrittäjäjärjestön tavoitelistan kärkipäässä. On hienoa, jos ryhmä saadaan jalkeille jo vuoden 2004 alusta. Yrittäjistä löytyy aktiivisia osallistujia sen toimintaan. Toivottavasti se saa mahdollisuudet käsitellä yrittäjyyteen liittyviä konkreettisia asioita ja yrittäjien edustajat pääsevät vaikuttamaan suunnitteluun nykyistä aikaisemmassa vaiheessa. Yrittäjien edustus saisi lisääntyä myös maakunnan klusteriryhmien toiminnassa. Pohjois-Savon kehittämisen vauhtia kiihdytettävä Eino Fagerlund korostaa, että hallituksen valtakunnallisen yrittäjyyspolitiikkaohjelman jalkauttaminen maakuntaan onnistuneesti on Pohjois-Savon myönteiselle tulevaisuudelle välttämätöntä. Maakunnassamme on erityispiirteitä, jotka vaativat muuta maata voimakkaampia toimia Eino Fagerlund 5 yrittäjyyspolitiikka-ohjelman toteuttamiseksi. Jatkajan löytäminen pohjoissavolaisiin pk-yrityksiin on ongelmallisinta koko Suomessa. Pk-barometrin mukaan lähimmän viiden vuoden aikana omistajanvaihdoksen eteen joutuvista yrityksistä jopa puoleen ei ole jatkajaa tiedossa. Pohjois-Savossa on nuoria alle 35-vuotiaita yrittäjiä koko yrittäjäkunnasta vähiten Suomen maakunnista. Lisäksi nuorista yrittäjistä naisten osuus on lähes vähäisin koko maassa. Pohjois-Savosta väki vähenee edelleen ja vain Kuopion seutu kasvattaa väkilukuaan. Toisaalta Kuopion seudun vetovoima ei riitä samalla tavalla kuin Jyvässeutu tai Oulun seutu pysäyttämään maaseutukunnista irtautuvaa väkeä maakuntakeskukseen. Tällä hetkellä ei elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisessä ole riittävän laajaa seudullista yhteistoimintaa missään osassa Pohjois-Savoa. Pk-yritysten suurimpia kehittymisen ja työllistämisen esteitä Pohjois-Savossa on osaavan työvoiman saatavuus. Lisäksi alueen koulutustarjontaan ovat pk-yritykset tyytymättömiä. Tyytymättömyys on kasvanut parin viime vuoden aikana selvästi, joten yrittäjyyspolitiikkaohjelman maakunnallisella soveltamisella on useita haasteita. Yrittäjyysryhmän perustaminen on tässä lupaava avaus oikeaan suuntaan, tähdensi Eino Fagerlund. Ilpo Lommi

6 Tiedotuslehti Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen: ALUEKESKUSTEN ULKOPUOLINEN YRITTÄJYYS ANSAITSEE LISÄTUKEA Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen korosti alkusyksyisellä vierailullaan Kuopiossa hallituksen yrittäjyysohjelman keskeistä merkitystä työttömyyden nujertamisessa maakunnissa. Hänen mukaansa on erityisen merkittävää, että kaikki hallinnonalat sidotaan nyt yhdensuuntaisesti yrittämisen toimintaedellytysten parantamiseen sekä -esteiden poistamiseen. Haaste on suuri, sillä leijonanosa hallituksen uuden työpaikan tavoitteesta sälyttyy pienten ja keskisuurten yritysten harteille. Samalla yritystä kaipaa lähivuosina jatkajaa sukupolvenvaihdoksen tai yrityskaupan kautta. Itä-Suomen maakuntahallitusten ja kansanedustajien yhteiskokouksessa vierailleen Mauri Pekkarisen mukaan ensi vuoden budjettiin on varattu yritystoiminnan edistämiseen aiempaa enemmän varoja, mm. alueperusteisia elinkeinotukia. Niiden määrä ei tosin yllä kuin murto-osaan valtakunnallisista tutkimus- ja tuotekehityspanostuksista, joista 80 % suuntautuu viiteen suurimpaan aluekeskukseen. Alueperusteisilla elinkeinotuilla pystytään kuitenkin tasapainottamaan jonkin verran näiden keskusten ulkopuolisten yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Myös Tekesin asiamiesverkoston laajentaminen maakuntiin tukee tasapuolisempaa alueellista elinkeinopolitiikkaa. Pohjois- Savoonkin on tulossa yksi Tekesin viidestä uudesta alueellisesta asiamiehestä. Valtion vuoden 2004 budjetissa vakansseja on luvassa viisi lisää ja jatkoa on tiedossa seuraavina vuosinakin niin, että alueasiamiesverkosto ulottuu joka maakuntaan. Ministeri Pekkarisen mukaan Suomen menestymisen ehto on osaamiseen panostaminen. Emme pärjää Baltian maiden kanssa tavanomaisen tuotannon kilpailussa, minkä vuoksi meillä on oltava teknologisessa osaamisessa ja tehokkuudessa ylivoima. Itä-Suomessakin on syytä löytää nämä ylivoimamahdollisuudet. Hallitus on antanut aluemaantieteen professori Eino Siuruaiselle tehtävän selvittää keinot suurten aluekeskusten ulkopuolella toimivien yritysten tuotannollisen osaamisen, teknologisen perustan sekä liikkeenjohtoja markkinointitaidon parantamiseksi. Konkreettisena kädenojennuksena on hallituskaudelle varattu 235 milj. euron lisäys tutkimus- ja tuotekehityspanoksiin. Siitä Tekesin kautta kanavoidaan 85 miljoonaa. Maakunnissa lisävarojen jako on pitkälti työvoima- ja elinkeinokeskusten sekä niiden alaisten organisaatioiden tehtävänä mutta maakuntien liitoillakin on tärkeä rooli yrittäjyys- ja kehitysmyönteisen ilmapiirin rakentamisessa, korosti ministeri Pekkarinen. Sisäasiainministeri Kari Rajamäki: EU:n alueelliset vaikutukset arvioitava Itä-Suomessa Samassa itäsuomalaisten päättäjien kokoontumisessa puhunut sisäasiainministeri Kari Rajamäki tähdensi, että vuoden 2004 aikana on Itä-Suomessa arvioitava EU:n laajentumisen ja erityisesti Baltian maiden jäsenyyden alueelliset vaikutukset. Tämä tehtävä soveltuu Rajamäen mukaan parhaiten maakunnan liitoille. Selvitystyössä on arvioitava yritystoiminnan ja työpaikkojen sijoittumista Itä-Suomeen, alueen vetovoiman kohentamista sekä keinoja tehostaa osaamistason nostoa ja innovatiivisten toimintaympäristöjen luomista. Toinen tärkeä asia EU:n laajentumisen vaikutusarvioinnissa on Venäjän kehittymisen luomat mahdollisuudet Itä-Suomelle. Erityisesti Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntäminen ja Pietarin alueen talouden suotuisa kehitys tarjoavat mahdollisuuksia Itä-Suomelle. Selvitystyössä on tämän vuoksi tarkasteltava, mitä mahdollisuuksia ja tarpeita Pietarin läheisyys ja sen nousu luovat, muistutti Rajamäki. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen evästi itäsuomalaisia maakunnallisia päättäjiä varsinkin aluekeskusten ulkopuolisen yrittäjyyden aktivointiin mm. väestön muuttoliikkeen ja työttömyyden torjumiseksi. Valtiovallaltakin on tulossa konkreettisia kädenojennuksia tähän kamppailuun. Hän nosti esiin myös liikennehankkeita valmistelevan ministeriryhmän työn. Siihen liittyen on tärkeää, että Itä-Suomen maakunnat yhdessä arvioivat ja linjaavat itäisen suuralueen kehitystä tukevia infrastruktuurihankkeita. Maakuntien on arvioitava valtatie 17:n uuden linjauksen merkitystä Itä-Suomelle. Ilpo Lommi 6

7 Tiedotuslehti POHJOIS-SAVOSSA STARTTASI UUSI TYÖLLISYYSSTRATEGIA -HANKE Pohjois-Savossa käynnistyi marras-joulukuun taitteessa 2003 kaksivuotinen EU-rahoitteinen Oppiva työllisyysstrategia -hanke. Sen vetovastuu on Pohjois-Savon liitolla, mutta käytännössä hanketta toteuttavat kuusi määräaikaista hankevetäjää. He verkostuvat ja tekevät yhteistyötä pohjoissavolaisten kuntien, elinkeinoelämän ja muiden intressiryhmien kanssa. Hankevetäjistä viisi on seudullista ja yksi maakunnallinen. Hankkeen vastuuhenkilöinä Pohjois-Savon liitossa olevat tutkimuspäällikkö Juhani Pirskanen ja maakuntasuunnittelija Aila Salminen kertovat, että tarkoituksena on saada lisää työpaikkoja ja kohentaa työllistymistä jokaisessa pohjoissavolaisessa kunnassa. Heidän mielestään yhteiskunta on sellaisten rakennemuutosten kourissa, että työllisyyden turvaamiseksi joudutaan soveltamaan uusiakin toimenpiteitä. Mm. EU:n tavoite 1 -ohjelmalla syntyneistä monista työpaikoista huolimatta kokonaistyöllisyys ei ole viime aikoina kehittynyt enää suotuisasti johtuen irtisanomis- ja lomautuskierteestä yksityissektorilla. Hankevetäjiksi on rekrytoitu joulukuussa Master of Science Roy Nyberg, Ylä-Savoon valt.kand. Harri-Pekka Luomi, Koillis-Savoon YM Jan Blomberg, Sisä-Savoon YM Pasi Iivarinen, Varkauden seudulle YM Seija Nissinen ja Kuopion seudulle TM Sari Marttila. Yrityksissä suuri toivo ja vastuu Työllisyysstrategia -hankkeella pureudutaan työttömyyden todellisiin syihin seikkaperäisellä ja laajalla kartoituksella useiden asiantuntijoiden tietoja hyödyntäen. Tältä pohjalta on realistista suunnitella työttömyyden torjuntatoimenpiteitä. Väistämättä katseet kääntyvät yhä enemmän yritysmaailman suuntaan, koska julkisen sektorin mahdollisuudet uusien työpaikkojen perustamiseen kaventuvat huolimatta palvelujen kysynnän kasvusta. Kunnilla on kuitenkin keskeinen osa palvelutuotantonsa koordinoinnissa eivätkä ne saa irtautua työttömyyden torjunnasta. Onhan niiden intresseissä kunnallisten tuloverojen kertyminen sekä työvoiman saannin turvaaminen tulevaisuudessa etenkin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin, tähdensi Pirskanen. Hän muistuttaa, että nyt on jo korkea aika suunnitella, miten osaavaa työvoimaa Liian moni tietokoneasemakin odottaa Pohjois-Savossa edelleen käyttäjäänsä. riittää ensi vuosikymmenellä julkisen sektorin ja yritysmaailman töihin suurten ikäluokkien eläköityessä. Ammattitaitoa ja ns. hiljaista osaamista on siirrettävä uusille ikäluokille. Samalla on pidettävä uskoa toimeentulomahdollisuuksista maakunnassa. Koulutuksen on vastattava tulevaisuuden työelämän tarpeisiin, mikä vaatii ammatilliselta koulutukselta ja muiltakin koulutustasoilta ennakointikykyä oppilasmäärien ja opetussisältöjen suunnittelussa. Nyt ei näperrellä Oppiva työllisyysstrategia -hankkeen budjetti on euroa, mistä EU-tuki muodostaa euroa. Loput tulevat kunnilta ja Pohjois-Savon liitolta. Hankkeen massiivisuutta ja perusteellisuutta kuvastaa, että siihen valitaan kuusi päätoimista ammattitaitoista vetäjää, kun yleensä heitä on yksi tai kaksi hanketta kohti. Lisäksi hankkeeseen aiotaan verkostoida jopa pari sataa työllisyysasioiden asiantuntijaa. Hankkeen perustehtävänä on Juhani Pirskasen ja Aila Salmisen mukaan kartoittaa ja analysoida alueellisia työllisyystavoitteita ja -kokeiluja, etsiä piileviä työpaikkoja, ratkaista työllistymisen alueellisia pullonkauloja ja kehittää mallia, jolla ennakoidaan ja lievennetään rakennemuutoksia työllisyyden osalta. Lisäksi aiotaan solmia kansainvälisiä yhteyksiä ainakin kahteen alueeseen Euroopassa työllistämiskokemusten selvittämiseksi. Yhteiskunnan rakennemuutos on Pohjois-Savossakin jatkuvaa. Sitä on ymmärrettävä ja ennakoitava haittavaikutusten torjumiseksi. Parasta työttömyyden eliminointia on pureutua alkusyihin eikä vain haittojen lievittämiseen ja jälkisammutukseen. Uuden työpaikan luominen on monesti suuremman työn ja panostusten takana kuin olemassa olevan säilyttäminen, muistuttavat Aila Salminen ja Juhani Pirskanen. Ilpo Lommi 7

8 Tiedotuslehti POHJOIS-SAVON PALVELUMALLIHANKE ETENI VÄLIARVIOINTIIN Pohjois-Savossakin on kehittymässä seuraavina vuosikymmeninä erityisesti väestön vanhenemisen ja muuttoliikkeen vuoksi kuntien palvelutuotannossa epätasapainotilanne, josta ei selvitä ilman nykyisten palvelurakenteiden olennaista uudistamista ja voimavarojen jaon uudelleen arviointia. Maakunnassa on ryhdytty varautumaan tulevaisuuden megahaasteeseen mm. Pohjois-Savon palvelumalli -projektilla. Sen tarkoituksena on tuottaa ensi helmikuun loppuun mennessä tilannearviointi ja toimenpide-ehdotukset pohjoissavolaisten kuntien palvelujen tuotantotavoista. Ratkaisut tulevista toimenpiteistä tekevät kuntien ja maakunnan luottamushenkilöpäättäjät. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuusto antoi seminaarissaan marraskuussa 2002 liitolle tehtäväksi selvittää maakunnan kuntayhteistyön tilaa ja valmistella vaihtoehtoisia palvelutuotantorakenteita. Samalla valtuusto asetti selvitystyölle keskeiset reunaehdot. Tästä käynnistyi Pohjois-Savon palvelumallihankkeen valmistelu. Sen tavoitteeksi määriteltiin kuntien keskinäiseen sekä kuntien ja maakunnan väliseen työnjakoon perustuvan uuden toteuttamiskelpoisen palvelutuotantomallin luominen. Palvelumalli kattaa kaikki kunnalliset toimialat. Se tuottaa ennakkoluulottomia rakennevaihtoehtoja yhdistyneenä valtion ja elinkeinoelämän palveluorganisaatioiden tarkasteluun. Viime kädessä tavoitteena on turvata kunnalliset palvelut tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti mutta samalla asiakaslähtöisesti karsien hallinnollisia ja toiminnallisia päällekkäisyyksiä. Tammikuussa 2003 maakuntahallitus päätti toimia hankkeen ohjausryhmänä. Samalla se asetti johtoryhmän maakuntajohtaja Antti Mykkäsen johdolla. Johtoryhmä koostuu seutukuntia edustavista kunnan/kaupunginjohtajista. Asiantuntijajäsenenä on professori Vuokko Niiranen Kuopion yliopistosta. Hankkeen selvityshenkilö, toimitusjohtaja Ilkka Ronkainen Yritystaito Oy:stä, vieraili Pohjois-Savon kaikissa 25 kunnassa sekä Etelä-Savossa Asukaslähtöinen palveluprosessin organisointi: Ilkka Ronkainen Heinäveden ja Joroisten kunnissa toukokuussa Maakunnalliset toimialaseminaarit pidettiin touko-kesäkuussa Lisäksi on järjestetty ohjausryhmän ja kaikkien toimialojen yhteisseminaari syyskuussa Pilottialueeksi valittiin Koillis-Savon seutu. Julkisen palvelutuotannon kohtauspaikat Palvelujen järjestämis- ja tuottamistaso eri puolilla maakuntaa vaihtelee: taso valitaan aina asia kastarpeiden ja toiminnan järkevyyden kannalta ottaen huomioon myös tunnetekijät. asukkaat ovat kuntien asiakkaita, kunnat taas seudun ja maakunnan asiakkaita. Palvelumallihankkeen selvityksissä on ilmennyt, että Pohjois-Savon kunnat tekevät nykyisin monimuotoista yhteistyötä yli rajojensa yksittäisistä, kuntapareittain tuotettavista palveluista syvälle menevään seutuyhteistyöhön ja jopa kuntaliitoksiin saakka. Hankkeessa on käynyt ilmeiseksi, ettei ole kaikille kuntaryppäille soveltuvaa yhtä työnjakomallia eikä sitä 8

9 Tiedotuslehti ole tarkoituksenmukaistakaan hakea. Toisaalta selkeästi kavahdetaan laajoja, tiukasti organisoituja maakunnallisia yhteistyömalleja, joissa kustannusten ja demokratian pelätään karkaavan liian etäälle kuntalaisista. Maakunnan liitolle ei nähdä tarkoituksenmukaiseksi delegoida peruspalvelutuotantotehtäviä. Sen sijaan liiton rooli nähdään tiedon ja kokemusten kokoajana sekä välittäjänä ja yhteisenä foorumina kuntarypäs/seuturajat ylittävälle yhteistyölle. Maakunnan liitolta edellytetään koordinaattorin roolia kuntien tietohallinnossa. Liitto onkin aktiivisesti rakentamassa haja-asutusalueelle ulottuvaa laajakaistaverkkoa maakunnan kattavasti. Kuntien yhteistyötä hidastaa atk-ohjelmien erilaisuus ja yhteensopimattomuus. Siksi maakuntaliiton on toimittava koordinaattorina kuntarajat ylittävässä tietohallintoyhteistyössä, jonka tavoite on maakunnallinen tietohuoltostrategia. Hyvän pohjan sille antavat seudulliset tietohuoltostrategiat Ylä-Savossa, Varkauden seudulla ja Kuopion seudulla. Pohjois-Savon liiton yhteyteen ehdotetaan perustettavaksi maakunnallinen tilaus- ja osto-organisaatio, joka auttaisi kuntia palvelujen kilpailuttamiseen ja ostamiseen liittyvissä tehtävissä. Niitä voivat olla kiinteistöhuoltopalvelut, materiaalihankinnat ja kuljetukset. Niin ikään maakunnan liiton yhteyteen on ehdotettu uutta rakennusvalvonta- ja muita ympäristöpalveluita tuottavaa yksikköä, joka vastaisi erityisesti pienten kuntien ao. palveluista turvaamalla riittävän asiantuntemuksen ja osaamisen maakunnallisesti. Kohtaamispaikan neljä salia Mosaiikkimainen kohtauspaikka muodostuu neljästä kuvaannollisesta salista, joissa erilaiset ihmiset eli palvelutuottajat/ järjestäjät kohtaavat. Näitä saleja näyttää olevan neljä: 1. kokemuksenvaihdon ja oppimisen sali 2. yhteisen tekemisen sali 3. innovoinnin sali ja 4. maineen sali Kokemusten vaihdon ja oppimisen salissa vaihdetaan kokemuksia palvelutuotannon järjestämistavoista ja pidetään koulutustilaisuuksia ajankohtaisasioista. Yhteisen tekemisen salissa toteutetaan yhdessä sovittuja hankkeita. Innovoinnin salissa kehitetään uusia ideoita palvelutuotannon parantamiseksi sallivassa, uuteen erilaiseen ajatteluun kannustavassa hengessä. Maineen salissa tehdään asioita, jotka parantavat Pohjois-Savon ja sen kuntien mainetta. Maakunnassa fyysisesti tai tietoverkossa vierailevat viedään ensin tähän saliin. Päätavoitteena kohtauspaikan rakentamisessa on luoda Pohjois-Savon asukkaille ja kunnille menestymisen edellytyksiä niin, että julkiset palvelut ovat kilpailukykyisiä ja tukevat asumista maakunnassa. Käytännössä kukin toiminto edellyttää organisointia ja resurssien varaamista maakuntaliitossa. Ennakkoluulottomilla tietoyhteiskuntaratkaisuilla toteutetaan julkisten palvelujen muodonmuutosprosessi, jolla on selkeä johto. Kuntien kiinteistöhuoltopalvelut ovat yksi palveluryhmistä, joita on ajateltu siirrettäväksi maakunnalliseen palvelutuotantoon. Työnjakoon selkeyttä Maakuntavaltuusto kävi Pohjois-Savon palvelumallista evästyskeskustelun Puheenvuoroissa palvelumalli sai hyvän vastaanoton ja valtuutetut kannustivat jatkamaan valmistelua. Keskustelussa esille nousi varsin vahvasti Pohjois-Savon liiton ja muiden aluekehittäjien keskinäisen tehtäväjaon ja yhteistyön selkiinnyttäminen. Yksi keino olisi koota aluekehitystoimet maakuntahallinnon alaisuuteen, jossa ylimpänä päätöksiä tekevänä elimenä toimisi suoralla kansanvaalilla valittu maakuntavaltuusto. Toisaalta puheenvuoroissa korostettiin, että maakunnan liitto ei ole toimeksiantaja kunnille vaan kaiken perusta on kunnallinen itsehallinto ja kuntien oma tahto, jolle erilaisten palvelumallien on rakennuttava. Tasa-arvo, demokratia ja osallistuva vaikuttaminen nousivat valtuuston evästyskeskustelun avainsanoiksi. Toimintojen ylikunnallinen yhtiöittäminen ei saanut varauksetonta kannatusta, vaikka varsin monissa kuntien tukipalvelutehtävissä laaja yhtiömuotoinen yhteistyö voisi lyhyelläkin tähtäyksellä tuoda tiukkenevaan kuntatalouteen helpotusta. Ymmärrettävää on, että kaikki tähänastiset maakuntatason yhteistyön prosessit eivät ole sujuneet jokaisen kunnan odotusten mukaisesti. Esimerkiksi pelastustoimen organisoinnissa ja järjestämisessä ilmeni vaikeuksia sovittaa yhteen erilaisia palvelutuotantointressejä ja kustannusrakenteita. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana ollut kansanedustaja Jyrki Katainen (kok.) totesi, että tuottavuuden lisääminen ei enää tulevaisuudessa voi tarkoittaa työntekijöiden vähentämistä ja työn määrän lisäämistä, sillä palvelujen kysynnän kasvu vaatii päinvastaista kehitystä. Sen sijaan julkisen sektorin tuottavuutta voidaan lisätä muuttamalla työn ja palvelujen organisointitapoja. Loppuraportti v alussa Hankkeen loppuraportti valmistuu helmikuun 2004 loppuun mennessä. Näyttää siltä, että Kainuun hallintomallin tapaista kokonaisvaltaista aluekehitys- ja viranomaistoimintojen sekä palvelutuotannon kokoamista yhden viranomaisen tai toimijan vastuulle ei Pohjois-Savossa synny. Alkuvuodesta palvelumallihankkeen loppuraportin kanssa samoihin aikoihin valmistuu professori Paavo Riepulan johdolla mietintö maakunnan liittojen tehtävistä. Pohjois-Savossa on juuri nyt hyvä tilaisuus järjestää palvelutuotannon ja aluekehittämisen työkalupakki uudella tavalla. Viime kädessä muutoksen syntyminen perustuu poliittiseen tahtoon ja toimijoiden keskinäiseen luottamukseen. Jarmo Muiniekka Hallintopäällikkö 9

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 1 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 1 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 1 2004 Maakuntavaltuuston uuden puheenjohtajan linjanvetoja Pohjois-Savon yrittäjyysryhmä starttasi Kääntyikö Pohjois-Savon aluetalous nousuun? Miten etenee

Lisätiedot

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004

SAVO SINUKSI. Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 SAVO SINUKSI Pohjois-Savon liiton tiedotuslehti 2 2004 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistui Puheenjohtaja Markku Rossin haastattelu Kunnallisvaalit vaikuttivat maakuntahallintoon

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista

Yrityskatsaus 2014. Murroksia ja uudistumista Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 39/2014 Yrityskatsaus 2014 Murroksia ja uudistumista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB Yrittajyysohjelma_v2.indd 1 21.5.2010 00:57:41 Yrittäjyysohjelma 2010 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Sisältö 1. Yrittäjä sitä työtä luo 3 2. Perustietoa suomalaisesta

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot