TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ... 1 ... 2 ... 7 ... 10"

Transkriptio

1

2 TIIVISTELMÄ... ALUETALOUS POHJOIS-SAVOSSA LIIKEVAIHTO VIENTI PALKKASUMMA TYÖVOIMAVARAT JA TYÖLLISYYS VOIDAANKO LOPPUVUODEN OSALTA OLLA OPTIMISTISIA TOIMIALOJEN TRENDIT V. -KESÄKUU LIIKEVAIHDON, PALKKASUMMAN JA VIENNIN MUUTOKSET POHJOIS-SAVOSSA... 0

3 Tiivistelmä Talouden taantuma vaikuttanut erityisesti rakennemuutosalueilla n alueen yritysten liikevaihto ja vienti heikentyivät voimakkaasti etenkin tehdasteollijois-savossa globaalin taantuman seurauksena, vähenemisestä. Vienti on vähentynyt koko Pohsuudessa loppuvuodesta alkaen. Liikevaihto mutta vähenemisen vaikutukset näkyvät voimakkaimpina Varkauden ja Koillis-Savon seuduilla. ja palkkasumma ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla vähentyneet eniten Varkauden ja Koillis-Savon seuduilla. Ongelmat johtuvat viennin makkaaseen Myös muiden jen vienti on kääntynyt voi- laskuun. Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon, palkkasumman ja viennin keskimääräiset vuosimuutokset Keskim. vuosi 200- (-6) Liikevaihto 4,5 8,2 6,4-7,8 4,6 0,4 8,0-8,2 Kuopion 5,6 0,8 8,4-5,4 Varkauden 2,3 8,0 8, -26, Ylä-Savon 4,3 3,0 8,7-7,2 Koillis-Savon 3,5 0,3 0,3-22,7 Sisä-Savon 5,2 3,6 7, -,2 Palkkasumma 4,7 5,9 6,4 3,9 4,5 5,7 6,2 -,6 Kuopion 5, 7, 6,9 0,5 Varkauden 2,9, 4,3-7,3 Ylä-Savon 4,8 6,0 6,7-2,0 Koillis-Savon 3,6 5,6 4,0-8,5 Sisä-Savon 5,4 4,0 4,9 3, Vienti 5,3 8,4 4,5-33,2 3, 9,8 9,0-35,8 Kuopion 5,2 0,3 5,9-36,0 Varkauden 0,8,4 7,9-35,3 Ylä-Savon 6,4 25,4 5,8-28,5 Koillis-Savon, 6,7-4,4-67,9 Sisä-Savon 0,2-8, 0,2-33,7 Vielä vuoden aikana liikevaihdon kasvu oli valtakunnan keskimääräistä tasoa parempaa monella toimialalla, mikä trendivertailuissa lisää vuoden alun laskun jyrkkyyttä. Metalliteollisuudessa on palkkasummatilastojen perusteella tehty laajamittaisia lomautuksia. Aluetaloutta kokonaisuutena tarkasteltaessa positiivista on ollut se, että kauppa ja matkailu ovat selvinneet valtakunnan tasoa lähes puolet pienemmällä laskulla alkuvuodesta ja myös liike-elämän palveluissa ssa lasku on ollut vähäisempää kuin valtakunnassa keskimäärin. Työttömyys on kasvanut koko alueella keskimäärin valtakunnan keskiarvon mukaisesti. Seudulliset erot työttömyyden kehityksessä ovat suuria. Työttömyyden kasvu on kohdistunut erityisesti nuorimpiin ikäluokkiin. Pahiten kärsineitä ammattialoja ovat olleet metalliteollisuus sekä kuljetus ja rakentaminen, joissa suuri osa työttömyyden kasvusta johtuu lomautusten määrän lisääntymisestä.

4 Aluetalous ssa. Liikevaihto 40 Kaikkien toimialojen liikevaihto tammik. - kesäkuu, indeksi =00 30 indeksi = Kuopion sk Ylä-Savo Sisä-Savo Koillis-Savo Varkauden sk 200 Lähde: Varkauden trendiä indeksikorjattu n liittossa (TR&JHi), muutoin Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Liikevaihdon lasku on iskenyt voimakkaimmin ja koko maata pahemmin rakennemuutosalueiksi nimettyihin Varkauden ja Koillis-Savon kuntiin. Maakunnassa liikevaihto on laskenut keskimäärin yhtä paljon kuin koko maassa. Kuopion ja Sisä-Savon seuduilla yritykset ovat pärjänneet LIIKEVAIHTO paremmin kuin maassa keskimäärin. Tehdasteollisuuden liikevaihto on alkuvuodesta ollut voimakkaassa laskussa, kun taas kaupassa ja matkailussa sekä liike-elämän palveluissa lasku on ollut huomattavasti vähäisempää kuin koko maassa. Keskim. vuosi 200- (-6) Kaikki toimialat 4,6 0,4 8,0-8,2 4,5 8,2 6,4-7,8 Tehdasteollisuus 3, 3,8 0,4-30,8 2,8 8,3 3,5-28,6 Mekaaninen puu, paperiteoll. sekä painaminen,0 5,0-8,5-34,5 0,2 2, ,4 Koko metalli 6,3 25,9 8,5-37, 3,7,5 4,4-32,4 Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoim. 3,8 4,9 5, -9, 5, 7,5 6,6-6,5 Rahoitus- ja vak.toim., kiinteistöala, kustant. jne. 2,4 5,5 4,5 -,3 4,7 9,2 5,9-2,4 2

5 .2 Vienti Kaikkien toimialojen vienti tammik. - kesäkuu, indeksi =00 40 indeksi = Ylä-Savo Kuopion sk Varkauden sk Sisä-Savo Koillis-Savo Yritysten vienti on ssa tullut rytisten alaspäin vuoden huipputasoiltaan. Koillis-Savossa kartonkitehtaan alasajo näkyy voimakkaasti seudun viennin arvon laskussa. Viennin tason lasku on ollut lähes yhtä jyrkkää myös muualla Suomessa, mutta ssa metalli- ja paperiteollisuuden VIENTI viennin lasku on ollut vielä valtakunnan tasoja voimakkaampaa, mikä johtuu Varkauden ja Koillis-Savon ongelmista. Laskun jyrkkyyttä korostaa myös se, että vuoden puoliväliin ajoittui maakunnan lähivuosien viennin kasvun huippu Sisä-Savoa lukuun ottamatta. Keskim. vuosi 200- (-6) Kaikki toimialat 3, 9,8 9,0-35,8 5,3 8,4 4,5-33,2 Tehdasteollisuus 2,7 9,7 0,4-37, 3,7 7,7 3,0-3,8 Mekaaninen puu, paperiteoll. sekä painaminen 0,3 2,5-9,2-36,7-0,7 0,0-8,8-29,4 Koko metalli 7,8 2,3 26,4-38,6 5,2 0,5 4,9-33,2 3

6 .3 Palkkasumma 30 Kaikkien toimialojen palkkasumma tammik. - kesäkuu, indeksi =00 indeksi = Kuopion sk Sisä-Savo Ylä-Savo Koillis-Savo Varkauden sk 200 PALKKASUMMA Palkkasummatilastot kertovat liikevaihtotilastoja selkeämmin rakennemuutosalueiden voimakkaasti heikentyneestä tilanteesta verrattuna alueen muihin ihin. Tehdasteollisuuden vaikeudet Varkaudessa ja Koillis-Savossa näkyvät palkkasumman merkittävänä vähenemisenä. Muiden jen tilanne on valtakunnan keskimääräisellä tasolla ja Kuopion seudulla jopa hieman parempi. Metalliteollisuudessa vuoden keväällä ssa tehdyt lomautukset erottuvat selkeästi muiden toimialojen pitäessä vielä pääasiallisesti kiinni osaavasta työvoimastaan. Keskim. vuosi 200- (-6) Kaikki toimialat 4,5 5,7 6,2 -,6 4,7 5,9 6,4 3,9 Tehdasteollisuus 3, 6, 6,2-4, 3,0 4,5 3,9-7,7 Mekaaninen puu, paperiteoll. sekä painaminen 5,4 3,,6-2,0,8-3, -9, -2,7 Koko metalli 2,5-0,6-27,9 4 6,4 6,6-7,5 Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoim. 3,7 7,6 7,2,7 5, 6,4 7,5 0,0 Rahoitus- ja vak.toim., kiinteistöala, kustant. jne. 5,2 5, 8,2 4, 7,7 8, -0,3 4

7 .4 Työvoimavarat ja työllisyys Aluetalouden muutokset alkoivat näkyä hyvin nopeasti työllisyydessä vuoden loppupuolella. Lomautukset lisääntyivät erittäin nopeasti ja voimakkaasti muutaman kuukauden ajan. Lomautukset moninkertaistuivat jo vuoden viimeisten kuukausien aikana, erityisesti vientiyritysten toiminnan lähes pysähdyttyä. Viive taloustilanteen näkymisestä työllisyydessä oli poikkeuksellisen lyhyt ja työttömyyden nousu erityisen jyrkkä. Keväästä alkaen työttömyyden kasvu on hidastunut selvästi lomautusten määrän tasaantuessa. Lomautusten keston pidentyessä riski lomautusten muuttumisesta toistaiseksi voimassa oleviksi ja edelleen irtisanomisiksi, on joillakin toimialoilla erittäin suuri. Alueemme viidestä kunnasta kaksi on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi (Varkaus ja Koillis-Savo) voimakkaiden työpaikkamenetysten vuoksi. Lisäksi Ylä-Savossa aiempina vuosina voimakkaasti kasvanut vientiteollisuus on kokenut suuria vaikeuksia, jonka seurauksena on ollut merkittävä lomautusaalto sekä runsaasti irtisanomisia. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä on noussut erityisesti Koillis-Savossa ja Ylä- Savossa. Varkaudessa työttömyyden alenema pysähtyi jo selvästi ennen taloudellisen taantuman alkua teollisuuden rakennemuutoksesta johtuen. Koillis-Savon vaikea tilanne johtuu pääasiassa paikallisen kartonkitehtaan konkurssista. Kuopion ja Sisä-Savon kunnilla työttömyyden nousu on ollut maltillisempaa ja koko maan keskiarvoa hitaampaa. Kunnittaiset erot alueen ja jen sisällä ovat muodostuneet hyvin suuriksi. Ikäluokittain tarkasteltuna nouseva työttömyys on kohdentunut rajuimmin alle 30-vuotiaisiin, joiden työttömyys on noussut edelliseen vuoteen verrattuna yli 50 prosenttia. Vaikka lomautukset ovat nostaneet kokonaistyöttömyyttä hyvin merkittävästi, ovat ammattialoittaiset erot suuria myös ilman lomautettuja. Työttömyys on noussut eniten teollisuus- (+52 %) ja rakennusalan (+52 %) sekä kuljetusalan ammattiryhmissä (+ 42 %). Taantuman vaikutukset palvelualojen ja julkisen sektorin työllisyyteen tulevat aina pidemmällä viiveellä. Mm. tästä johtuen työttömyyden 5

8 nousu on ollut pienintä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla (+ 4 %) sekä palvelualalla (+ 9 %). tasoittaa työttömyyden nousua jo lyhyellä tähtäimellä joillakin ammattialoilla. n alueen korkea ikärakenne ja runsas eläköityminen vaikuttavat niin ikään hyvin merkittävästi alueen työllisyyteen lähivuosina. Tämä.5 Voidaanko loppuvuoden osalta olla optimistisia Moni yritys ja työntekijä ssa varmuudella toivoo, että talous kääntyisi jo syksystä lievään nousuun. Nousun ennustaminen ja ajoittaminen on kuitenkin edelleen hyvin vaikeata. Yleisissä talousennusteissa ennakoidaan Suomen hidasta ja pitkään kestävää nousua taantumasta, jossa vientiteollisuudella on merkittävä asema. n aluetalous pysytteli vuoden aikana valtakunnan keskitasoja pidempään kasvuuralla, mutta alkuvuodesta lasku on ollut tehdasteollisuudessa jopa voimakkaampaa kuin valtakunnassa keskimäärin. n keskimääräistä suurempi julkisen sektorin koko ja sisämarkkinayritysten verrattain iso määrä osaltaan hidastavat maailmantalouden heilahtelujen näkymistä alueella, mutta alueen työllisyydessä lasku on ollut joillakin toimialoilla osittain jopa voimakkaampaa, erityisesti teollisuusvaltaisilla seuduilla, kuin maassa keskimäärin. Mikäli teollisuusyritysten tilaukset eivät ala lisääntymään syksyllä, alkaa se näkyä merkittävällä tavalla myös palkkatulojen heikkenemisenä ja erilaisina negatiivisina kerrannaisvaikutuksina kuten ostovoiman vähenemisenä ja työttömyyden kasvuna. Varastosykli vai talouden käänne Aluetalouden laskun oltua loppuvuoden ja alkuvuoden aikana jyrkkää, voi myös nousu olla nopeaa, kun alueen yritysten tilauskannat alkavat elpyä. Tämä kuitenkin edellyttää, että yritykset ovat kyenneet pitämään kiinni osaavasta työvoimastaan, alihankkijoista, muusta kapasiteetista ja asiakkaistaan riittävissä määrin taantuman aikana. Alkusyksystä on ollut havaittavissa merkkejä siitä, että yritykset ovat alkaneet täyttää varastojaan ja esimerkiksi toisella vuosineljänneksellä maailmantalouden kannalta positiivinen uutinen oli, että bkt kääntyi kasvuun mm. Saksassa, Ranskassa ja Japanissa. Myös osakemarkkinoilla ja kuluttajien luottamuksessa on ollut havaittavissa orastavaa käännettä kasvuun, joka on vauhdittanut maailmantalouden elpymisodotuksia keväästä alkaen. Talouden käänne ei kuitenkaan ole vielä varma, sillä kyseessä voi olla myös luonnollinen yritysten varastosykli. Yritykset ja kuluttajat ovat palanneet kesän jälkeen normaaliin käyttäytymiseen kriisin aiheuttamasta ylivarovaisuudesta. Talouskriisin vaikutuksesta teollisuus ja kaupan ala päästivät varastonsa poikkeuksellisen alhaiselle tasolle alkuvuoden aikana ja alkusyksystä niitä on ollut pakko täyttää. Jos kyseessä on pelkkä varastosykli, ei se itsessään vielä riitä kääntämään taloutta pysyvämpään nousuun. Pysyvämpään nousuun tarvitaan lisäksi myös kulutuksen ja investointien reipasta elpymistä. 6

9 2 Toimialojen trendit v. -kesäkuu Indeksi = Liikevaihto, kaikki toimialat A-X: ja koko maa 200 Indeksi = Vienti, kaikki toimialat A-X: ja koko maa 200 Lähde: n trendiä indeksikorjattu Pohjois- Savon liitossa (TR&JHi), muutoin Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Indeksi = Palkkasumma, kaikki toimialat A-X: ja koko maa 200 Indeksi = Liikevaihto, tehdasteollisuus C: ja koko maa 200 Indeksi = Vienti, tehdasteollisuus C, ja koko maa 200 Indeksi = Palkkasumma, tehdasteollisuus C: ja koko maa 200 7

10 Liikevaihto, koko metalli 24-30: ja koko maa Vienti, koko metalli 24-30: ja koko maa Indeksi = Indeksi = Lähde: n trendiä indeksikorjattu n liitossa (TR&JHi), muutoin Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Indeksi = Palkkasumma, koko metalli 24-30: ja koko maa 200 Indeksi = Liikevaihto, mekaaninen puu + paperiteoll. sekä painaminen 62+30, 6, 7+8: ja koko maa 200 Lähde: n trendiä indeksikorjattu Pohjois- Savon liitossa (TR&JHi), muutoin Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Indeksi =00 Vienti, mekaaninen puu + paperiteoll. sekä painanminen 62+30, 6, 7+8: Pohjois- Savo ja koko maa Lähde: n trendiä indeksikorjattu Pohjois- Savon liitossa (TR&JHi), muutoin Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Indeksi =00 Palkkasumma, mekaaninen puu+ paperiteoll. sekä painaminen 62+30, 6, 7+8: ja koko maa

11 Indeksi = Liikevaihto, kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta G+I: ja koko maa 200 Indeksi = Palkkasumma, kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta G+I: ja koko maa 200 Indeksi =00 Liikevaihto, rahoitus- ja vak.toim., kiinteistöalan toim., ammatill. ja tekninen toim., kustannustoim. jne: K+L, M pl. 72, 58-6: ja koko maa Indeksi =00 Palkkasumma, rahoitus- ja vak.toim., kiinteistöalan toim., ammatillinen ja tekn. toim., kustantaminen jne TOL K+L, M pl. 72, 58-6: ja koko maa

12 3 Liikevaihdon, palkkasumman ja viennin muutokset ssa keskim. muutos % Liikevaihdon keskimääräinen vuosimuutos kaudella 200- sekä vuosina, ja tammi-kesäkuussa Pohjois- Savo Kuopion Varkauden Ylä-Savon 200- (-6) Koillils- Savon Sisä-Savon keskim. muutos % Palkkasumman keskimääräinen vuosimuutos kaudella 200- sekä vuosina, ja tammi-kesäkuussa Pohjois- Savo Kuopion Varkauden Ylä-Savon 200- (-6) Koillils- Savon Sisä-Savon 40 Viennin keskimääräinen vuosimuutos kaudella 200- sekä vuosina, ja tammi-kesäkuussa 20 keskim. muutos % Pohjois- Savo Kuopion Varkauden Ylä-Savon Koillils- Savon Sisä-Savon 200- (-6) 0

13 Liite Aluetalouskatsauksen liikevaihtoa, vientiä ja palkkasummia koskevat tiedot on toimittanut Tilastokeskus, asiakaskohtaisena tietopalveluna. Tietoja ja kuviota on tarkasteltu ja muokattu edelleen n liitossa. Työvoimaa ja työllisyyttä kuvaavat tiedot on saatu n TE-keskukselta. Puolivuosittaiset muutostiedot (%) pohjaavat neljännesvuosittaisiin muutosprosentteihin, jotka on laskettu vertaamalla neljännesvuosisummia edellisen vuoden vastaaviin neljänneksiin. Alkuvuoden tiedot ovat siis suuntaa antavia ja voivat myös tarkentua myöhemmin. Lisätietoja antavat: n Liitto Sepänkatu, PL KUOPIO aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi puh tai aluekehityssuunnittelija Juuso Hieta juuso.hieta(at)pohjois-savo.fi puh n työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) Käsityökatu 4, PL 0 KUOPIO johtaja Kari Virranta puh tai työmarkkina-analyytikko Juha Kaipiainen puh

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14

TIIVISTELMÄ... 2. 2 Pohjois-Savon kehityskuva... 14 Syksy 2012 Sisällysluettelo: TIIVISTELMÄ... 2 1 Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 6 1.3 Palkkasumma... 8 1.4 Työllisyys ja väestö... 10 1.5 Maakuntien vertailua... 13 2

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

TEM-analyyseja 16/2009

TEM-analyyseja 16/2009 TEM-analyyseja 16/2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2009 Johanna Alatalo - Ilkka Nio Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-258-4 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen toimialaryhmät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

TEM-analyyseja 8/2008

TEM-analyyseja 8/2008 TEM-analyyseja 8/2008 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2008 Ilkka Nio - Kai Torvi - Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-106-8 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 2 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO MAAKUNNAN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT... 5 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 7 13.9.7 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 9 kesäkuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Talouskehitys jatkui vahvana myös loppuvuonna 2006. Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011

Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011 Mediatiedote 1 (14) Keski-Suomi julkinen 1.9.2011 klo 10.00 Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema, kaksi kertaa

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet Rahoitusmarkkinat RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet melko suotuisina. Korot ovat maltillisesta nousustaan huolimatta edelleen

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Suhdannekatsaus, kevät 2010

Suhdannekatsaus, kevät 2010 Tutkimusyksikkö Suhdannekatsaus, kevät 21 Kansainväliset suhdannenäkymät...1 Suomen metalliteollisuuden näkymät... 3 suomen metalliteollisuuden taloudellinen tilanne... 5 palkkakehitys... 6 metalliteollisuuden

Lisätiedot

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky

Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky Satakunnan elinvoima ja kilpailukyky 11.2.2014 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 2 Satakunnan väestökehitys 3 Satakunnan

Lisätiedot