Sibelius-Akatemia 14/ Äänenkuljettaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja"

Transkriptio

1 Sibelius-Akatemia 14/ Äänenkuljettaja 1

2 Sisältö Äänenkuljettaja 13/ Pääkirjoitus 33 Sisäistä viestintää tutkitaan 3 Opintoasioita 4 Opintotuki, opintoviikot ja opintojen päätoimisuus 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta 10 Ruokalista 11 Menu 12 PK Poikia ja ääniä 13 Henkilökunnan joulujuhlat 16 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Materiaali toimittajalle viimeistään maanantaina. Toimitusneuvosto: Pekka Vapaavuori, Tuula Linsiö, Matti Perttula ja Ville Sumelles Toimitus ja taitto: Tuulikki Väänänen ISSN Äänenkuljettaja

3 Pääkirjoitus Opiskeluajat puhuttavat edelleen. Opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen nimesi Acatiimi-lehden haastattelussa yliopistojen ylivoimaisesti keskeisimmäksi haasteeksi opintoajat siihen liittyvine opetuksen ja ohjauksen laatua koskevine kysymyksineen: Tämä on vakavampi asia kuin äkkiseltään uskoisi, se liittyy yleiseen huolenaiheeseen väestökehityksestä. OPM on myös pyytänyt vuoden loppuun kaikilta yliopistoilta strategiat, joilla perusopetusta ja tutkintoja kehitetään niin, että tehokas opiskelu tulee mahdolliseksi ja opintoajat lyhenevät. Sibelius-Akatemiassa tähän haasteeseen on parin viimeksi kuluneen vuoden aikana paneuduttu. On kehitetty opetussuunnitelmia niin, että niiden mukaan olisi helpompi toimia ja että ne sisältäisivät entistä enemmän mahdollisuuksia opiskelijan omiin valintoihin. Teoriaopintojen sisältöjä pyritään integroimaan solistisiin oppiainei- siin. Opintohallinnon järjestelmiä kehitetään niin, että niillä olisi entistä enemmän opintojen sujuvaa kulkua tukeva vaikutus ja opintoohjausta pyritään tehostamaan. Myös se, että henkilökohtaisista syistä opinnot eivät kulje kaikilla samaa tahtia, pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Niinpä kautta koko Sibelius- Akatemian on otettu käyttöön henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS. Siinähän opiskelija, jolle ei syystä tai toisesta sovi opintooppaan määrittelemä vuotuinen opinto-ohjelma, voi laatia omansa, joka sopii paremmin hänen elämäntilanteeseensa. Tähän, itse laatimaansa suunnitelman opiskelijan tulee sitoutua, muuten järjestelmä ei toimi. Opiskelu on kuitenkin opiskelijan päätyö, joka ei saa jäädä kaikkien muiden, hetken impulssien mukana syntyneisiin uusien suunnitelmien jalkoihin. Tämä on sitä samaa vastuullisuutta, jota tarvitaan myös työelämässä. Eri asia Sisäistä viestintää tutkitaan on, jos vastaan tulee muuttuvia elämäntilanteita, joille ei voi mitään. Silloin HOPSiakin pitää tarkistaa ja tehdä siihen tarvittavat muutokset yhdessä amanuenssin tai osastonjohtajan kanssa neuvotellen. HOPS on väline, jolla pyritään helpottamaan opintojen suunnitelmallista sujumista. Se sitoo vastuullisuuteen niin opiskelijan kuin oppilaitoksenkin. Kyllä järjestelmään kuuluu sanktioitakin. Tutkintosääntöön on kirjattu säännökset siitä, että opiskelijalta, jonka HOPSin mukaiset opinnot ovat kohtuuttomasti viivästyneet, voidaan evätä oikeus saada henkilökohtaista opetusta siihen saakka, kun kaikki HOPSin mukaiset aineet on suoritettu. Tämän säännön on ylioppilaskuntakin siunannut. Olemme yhteistuumin olleet luomassa järjestelmää, joka koituisi kaikkien parhaaksi. Yritetään olla yksituumaisia sen toteuttamisessakin. Pekka Vapaavuori Viestinnän puute on organisaatioissa yleinen ja suosittu syntipukki. Melkein kaikki ongelmat voidaan helposti panna viestinnän viaksi. Joskus tietoa tulee liikaa niin että infoähky uhkaa. Toisinaan taas tieto ei kulje - miksei minulle ole kukaan kertonut? Harvoin tiedon saanti ja tiedon tarve ovat kohdallaan. Viisi vuotta sitten Sibelius- Akatemian henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa tehtiin sisäisen tiedonkulun ja yhteisökuvatutkimus. Melko tyytyväisiä yleiseen tiedonkulkuun silloin oli 58 % - tulos oli parempi kuin suomalaisissa organisaatioissa keskimäärin. Yhdeksi pahimmista puutteista koettiin se, että tiedot tulevat perille huhuina. Tietoa ei myöskään saatu riittävästi johdolta, esimiehiltä ja opettajilta. Mikä on tilanne tänään? Vuoden vaihteessa Sibelius-Akatemiassa suoritetaan opettajien ja hallintohenkilökunnan keskuudessa sisäisen viestinnän tutkimus, ns. OCD-barometri. Lähipäivinä lähetetään opettajille kotiin ja hallintohenkilökunnalle sisäpostissa kysely, jossa tiedustellaan henkilöstön tyytyväisyyttä/tyytymättömyyttä tiedonkulkuun, omaa työtä koskeviin tietoihin sekä tyytyväisyyttä akatemian viestintään yleensä. Vastaamalla kyselyyn voit parhaiten vaikuttaa tiedonkulun paranemiseen Sibelius-Akatemiassa. Tuula Linsiö Töölönkadun palvelupiste on perjantaina suljettu! Äänenkuljettaja 3

4 Opintoasioita Muutos opetusaikaan! Studiotekniikan perusteet (0,5 ov) viikonloppukurssiin II-ryhmälle on tullut muutos lauantain suhteen. Uudet ajat: la klo su klo Studio 1. Opintotuki, opintoviikot ja opintojen päätoimisuus??? KELASTA lokakuun lopulla lähetetty opintojen edistymistä koskeva kysely on jälleen herättänyt ihmetystä ja närkästystä opiskelijoiden keskuudessa. Kysely postitettiin n.170:lle opiskelijalle ja jälleen kerran n. 40 opiskelijaa sai sen aiheettomasti, mikä johtui tietojensiirrossa tapahtuneesta virheestä. Aiheettoman kyselyn saaneilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä opiskelijoita, joilla opintoviikkokertymä oli viime lukuvuodelta yli 2,5 opintoviikkoa/ tukikuukausi eli n.23 opintoviikkoa/lukuvuosi. Kaikki muut (n.130 opiskelijaa) ovat saaneet kyselyn, koska opintoviikkokertymä on alittanut opintotukilautakunnan asettaman minimirajan eli suorituksia ei ole kertynyt päätoimiselle opiskelulle vaadittua määrää. Korostettakoon, että minimimäärän (n. 23 opintoviikkoa/lukuvuosi) suorittamisella useana vuonna peräkkäin on maisterintutkintoon sallitut 55 opintotukikuukautta käytetty jo siinä vaiheessa kun opintoviikkoja on kertynyt n.130. Opintoviikkokyselyn epäkohtana Sibelius-Akatemian opiskelijoi- den näkökulmasta voidaan pitää sitä, että isoista tutkintokokonaisuuksista (C-, B- ja A-tutkinnot sekä pääinstrumenttitutkinnot) opintoviikot rekisteröidään vasta ohjelmiston suorittamisen jälkeen vaikka opiskeluun olisi käytetty useampia vuosia. Moni selvityspyynnön saanut opiskelija on kysynyt miksi selvitystyötä ei tehdä virkatyönä. Koska opintoviikkorajan alitus voi johtua monista muistakin syistä, kuin ohjelmasuoritusta varten opiskelusta ja harjoittelusta ei selvitystyön tekeminen virkatyönä ole mahdollista. Kurssitutkintojen kohdalla ollaan kuitenkin siirtymässä osasuoritusten rekisteröintiin (tällä hetkellä mm. pianomusiikin ja orkesterisoitinten osasto), mikä tulee vähentämään huomattavasti Kelan selvityspyyntöjä. Valitettavan moni opiskelija sai selvityspyynnön sen vuoksi, että rekisteristä puuttui viime keväänä suoritettuja opintoja. Puuttuvat suoritukset aiheuttivat turhaa lisätyötä opiskelijalle, osastoille ja palveluyksikölle. Tämän suhteen olisi toivottavaa, että opiskelijat seuraisivat suoritusrekisteriään aktiivisemmin ja ottaisivat yhteyttä osastoon/opettajaan jos suoritusmerkintää ei näy rekisterissä viimeistään kuukauden kuluessa suorituspäivästä (Sibelius-Akatemian tutkintosääntö 27 ja 31 pykälät ). Koska toistaiseksi ei opintojen päätoimisuuden selvittämiseen ole kehitetty mitään muuta mittaria kuin opintoviikko, on systeemiin tyytyminen. Todettakoon kuitenkin, että suurin osa Sibelius-Akatemian opintotuen piirissä olevista opiskelijoista (n. 600) suorittaa joka vuosi riittävän määrän opintoviikkoja ja kyselyn saa vuosittain hieman yli 100 opiskelijaa. Lopuksi mainittakoon, että Kelan opintotuki on yhteiskunnan antama tarveharkintainen etuus ja oppilaitokset ovat velvollisia toimittamaan tuen myöntäjälle sen tarvitsemat tiedot. Kelan ohjeistus perustuu lainsäädäntöön, jota meidänkin on täällä noudatettava. Tuovi Martinsen Eija Heinola Heidi Salomäki Leena Palander 4 Äänenkuljettaja

5 Meillä ja muualla Viululahjoituksia Pääkonsuli Henrik Lilius lahjoitti Sibelius-Akatemialle Stradivarius (kopio) -alttoviulun ja Guarneri (kopio) - viulun. Sibelius-Akatemian hallussa oleva aito Stradivarius on niinikään Henrik Liliuksen lahjoittama. Kuva viulujen luovutustilaisuudesta vas. Pekka Vapaavuori, Teemu Kupiainen, Janne Nisonen ja Henrik Lilius. Valmistuneita Tutkintotodistusten jaossa todistuksen saavat seuraavat henkilöt: MUSIIKIN LISENSIAATTI s(taiteellinen): Attila Laura MUSIIKIN MAISTERIT: Esittävä säveltaide: Chestopal Victor, piano Jääskeläinen Terhi, piano Nuora Elina, viulu Laulumusiikki: Lampela-Anttila Eila Tamjärv Tarmo Arts Management: Peltoniemi Satumaija Musiikkikasvatus: Mattila Outi MUSIIKIN KANDIDAATIT: Esittävä säveltaide: Lönnqvist Nike, nokkahuilu Tuominen Kati, viulu Musiikkikasvatus: Pihlajamaa Terhi Äänenkuljettaja 5

6 Hyvä hyvä opiskelija! Kevään opiskelijakonsertit ovat nyt jaossa. Varaa ajoissa omasi pois kuljeksimasta! tai p (ma ja to) Goethe-instituutti Keravan taidemuseo Oopperatalon lämpiö Kampin palvelukeskus Temppeliaukion kirkko Kanneltalo Villa Kokkonen Kallio-Kuninkala Goethe-instituutti Oopperatalon lämpiö Järvenpään taidegalleria UKK-museo Kanneltalo Kampin palvelukeskus Kanneltalo Cygnaeuksen galleria Temppeliaukion kirkko Keravan taidemuseo Kansallismuseo Oopperatalon lämpiö Sederhomin talo Goethe-instituutti Kallio-Kuninkala Kanneltalo Gygnaeuksen galleria Kampin palvelukeskus Temppeliaukion kirkko Kansallismuseo Tennispalatsi/taidemuseo (HUOM! 1900-luvun musiikkia) UKK-museo Oopperatalon lämpiö Keravan taidemuseo UKK-museo Goethe-instituutti Kallio-Kuninkala Kampin palvelukeskus Järvenpään taidegalleria Cygnaeuksen galleria Tennispalatsi/taidemuseo (HUOM! 1900-luvun musiikkia) Temppeliaukion kirkko Kansallismuseo UKK-museo Sederhomin talo Goethe-instituutti Oopperatalon lämpiö Cygnaeuksen galleria 6 Äänenkuljettaja

7 Huomio huomio huomio huomio huomio Muutoksia palkanmaksussa euroon siirtymisen johdosta. Joulukuussa on vain yksi maksupäivä, ei siis ole palkanmaksupäivä. Virkasuhteiset saavat kuukausipalkkansa Sivutoimisille tuntiopettajille maksetaan marraskuussa pidetyt tunnit Seuraava maksupäivä on Silloin maksetaan sivutoimisten tuntiopettajien joulukuun tunnit. Sama aikataulu koskee myös palkkioita. Henkilöstöhallinto Kirjaston aukioloajat jouluna! Pe kirjaston molemmat osastot avoinna klo Kirjasto suljettu la ti ! Ke pe kirjaston osastot avoinna klo HUOM! alkaen lainausosasto avoinna ma - ke klo 10-18, to - pe klo Hallituksen pidettävässä kokouksessa käsiteltävät esityslistat: - Matti Huttusen nimittäminen esittävän säveltaiteen tutkimuksen professorin virkaan (A28, nro 333) - DocMus -yksikön johtokunnan nimittäminen - Peruskoulutusstrategian hyväksyminen Äänenkuljettaja 7

8 European Union Youth Orchestra Vielä on tilaisuus ilmoittautua EUbändin koesoittoon, joka järjestetään tiistaina kamarimusiikkisalissa. Kesän 2002 kiertueen päivämäärät ovat , ja orkesteria johtaa Vladimir Ashkenazy. Pikaiset ilmoittautumiset Anna Krohnille, p , , Myös pakolliset orkesteristemmat saa Annalta. Sibelius-Akatemian Avoin yliopisto tiedottaa: SIBIKSEN AVOIMEN PIKKUJOU- LUJAMIT ma klo alkaen Café Caruselissa, Merisatamanranta 10. Ohjelmassa jazzklassikoita ja -evergreenejä. Esiintyjinä Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston jazzopiskelijat. Vapaa pääsy. LÄMPIMÄSTI TERVE- TULOA! Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston opetustarjontaa kevätlukukaudella 2002: perusopetusta suoraan vastaavat opintojaksot 1900-luvun musiikki (2 ov) Afroamerikkalaisen musiikin historia (2 ov) Maailman musiikkikulttuurit (2 ov/ 3 ov) muut opintojaksot Argentiinalaisen tangon historia (1,5-2,5 ov) Jazzlaulun workshop/perusteet (2 ov) Naissäveltäjät ja -säveltäjyys kautta aikojen (2 ov) Saliäänentoiston perusteet (2 ov) Ideasta elämykseksi (2 ov) - elokuvaan liittyvä opintojakso (Taik:n, Teak:n ja SibA:n yhteistuotantoa) Avoimen yliopiston iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävät opintojaksot ovat hyvä vaihtoehto sinulle, jonka on vaikea sovittaa aikatauluusi päiväopetus. Ilmoittautuminen ma klo 9-18 ja ti - pe klo 9-16 puhelimitse avoimen yliopiston toimistoon. Tarkempia tietoja opetuksesta saat www-sivuiltamme avoin tai toimistostamme Mari Karjalaiselta, puh ja Tiina Aaltoselta, puh Apurahoja Kirkkomusiikin osaston apurahat/ Syyslukukausi 2001 Kirkkomusiikin osasto julistaa haettavaksi syyslukukaudella 2001 apurahoja perusopiskelijoille yht mk Hakukaavakkeita palvelupisteistä. Hakuaika päättyy ma klo Hakemukset on toimitettava palvelupisteisiin. Peter Peitsalo osastonjohtaja Indonesian Opetusministeriö järjestää apurahaohjelman mm. suomalaisille opiskelijoille korkeakouluopintoja varten Indonesiassa taiteiden ja kielten aloilla. Henkilön, joka haluaa hakeutua Darmasiswa RI -apurahaohjelmaan, on täytettävä hakemuskaavake sekä toimitettava lääkärin antama terveystodistus. Hakemus liitteineen on palautettava Indonesian Tasavalla Helsingin suurlähetystöön, Kuusisaarentie 3, Helsinki. p Hakemuslomakkeen sekä luettelon oppilaitoksista saa Tuulikki Väänäseltä, T-talo, 2. krs. p ALBERTO VILAR GLOBAL ELLOWS IN THE PER ORMING ARTS AT NEW YORK CITY UNIVERSITY IN INSTRUMENTAL PER ORMANCE: PIANO AND WOODWINDS, JAZZ MUSIC, MUSIC TECHNOLOGY, MUSIC THEATRE AND MUSIC COMPOSITION & OTHER IELDS IN ARTS & HUMANITIES Alberto Vilar Global fellows receive $40,000 a year stipend for a two-year graduate education (inclusive of housing and travel expenses). The Alberto Vilar Global ellowship brings together exceptionally talented students in the performing arts from around the world. Application deadline: December 14, More information available at: A brochure can be found at the 2nd floor corridor, T house. Toimia avoinna Lappeenrannan musiikkiopisto julistaa haettavaksi vakituista täyttämistä varten viulunsoiton lehtorin toimen ja 2 pianonsoiton opettajan tointa. Lähempiä tietoja saa rehtori Mauri Hannikaiselta (puh tai ) ja Sibelius-Akatemian rekrytointisivuilta netissä. Opettajaa Etsimme pianonsoiton opettajaa, joka tulisi kotiimme Munkkivuoreen kerran viikossa ja opettaisi pianonsoiton alkeita isälle ja tyttärelle (12v) Yhteydet Jarmo Kuusisto p , 8 Äänenkuljettaja

9 Konsertteja ti klo Kamarimusiikkisali Erik T. Tawaststjernan piano-oppilaiden konsertti. Esiintyjinä Säde Erkkilä, Virva Garam, Ulrike Gneist, Emil Holmström ja Hanna Sarvala. Vapaa pääsy ti klo Kanneltalo Klaneettitie 5 Kohtaa musiikki! -opiskelijakonsertti Mari Tampere-Bezrodnyn viuluoppilaiden k0nsertti. Liis Joamets, Maija Linkola, Laura Airola, Anna-Liisa Bezrodny, Ville Kaila ja Mikk Murdvee. Pianisteina Natalia Lehtinen ja Risto Lauriala. Liput 20 mk ti klo Olaus-Petrin kirkko Soiva akatemia Ensikonsertti Varpu Haavisto, viola da gamba sekä Assi Karttunen, cembalo Eero Manninen, fortepiano orqueray - Marais - J.S. Bach - C.Ph.E. Bach Liput: 60/40,- Varpu Haaviston gamba on soinut useissa vanhan musiikin yhtyeissä niin livenä kuin levyilläkin. ke klo Konserttisali Docmus-konsertti Kansan suusta - Kalevalaan ja kansanrunoihin sävellettyä kuoromusiikkia vuosilta Kamarikuoro Kampin Laulu joht. Timo Lehtovaara Länsiö - Viitanen - Kostiainen - Wessman - Mäntyjärvi - Jouko Linjama Vapaa pääsy ke klo Kamarimusiikkisali TALLARI 15 VUOTTA! Kansanmusiikin ammattilaisyhtye Tallari juhlii 15-vuotista taivaltaan kansanmusiikin osaston opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Suora lähetys Radio Ylen Ykkösessä. Vapaa pääsy pe klo Konserttisali KOE! Kansanmusiikin opettajat estradilla KLUSTER Kimmo Pohjonen trioineen venyttää paljetta, ääntä ja tilaa - mukana annos ainutlaatuista JPP-viulismia! Kimmo Pohjonen, haitari / ääni Samuli Kosminen, haitari / äänisamplet Abdissa Assefa, lyömäsoittimet Heikki Iso-Ahola, äänisuunnittelu Kalle Vanhapelto, äänisuunnittelu Valo Virtanen, visualisointi JPP: Arto Järvelä, Mauno Järvelä, Matti Mäkelä, Tommi Pyykönen, viulut, Timo Alakotila, harmooni, Timo Myllykangas, basso Liput 60/30 mk su klo Urho Kekkosen museo Tamminiemi Seurasaarentie 15 Kohtaa musiikki! -opiskelijakonsertti Anna-Liisa Bezrodny, viulu Timo Koskinen, piano Museon pääsymaksu Avoimen tulen teko on kielletty Sibelius-Akatemiassa. Siispä jätetään ne tunnelmalliset joulukynttilät työpöydillä sytyttämättä. Tiltur-tiimi Äänenkuljettaja 9

10 Ylioppilaskunta/The Student s Union JOULUALENNUSMYYNTI JATKUU Jotta Anoppi pysyy tyytyväisenä, osta hänelle joululahjaksi ranteenlämmittimet, nyt 50 mk. Ne sopivat myös anopin muille jäsenille. Jos olet juuri hankkiutunut äidiksi tai isäksi, voit käyttää ranteenlämmittimiä (nyt 50 mk) pienen vaavisi reisienlämmittiminä. Ja jotta vaavi ei olisi perheen ainoa SAYtuotetta sisältävä asia, osta partnerillesi pikkujoululahjaksi t- paita, nyt 20 mk. Itsellesi voit ostaa mielikuvitusta villisti käyttäen pikkujouluja varten t-paidan, nyt 50 mk. Sen jälkeen voitte vertailla kumman t-paita (nyt 20 mk, nyt 50 mk) näyttää fiinimmältä. Ja lisäksi voitte kisailla myös siitä, kumpi lukee SAY-historiikin, nyt 80 mk, nopeammin. BILEKALENTERI ON OIKEASTI PÄIVITETTY AKATEMIAN PIKKUJOULUT TI Tietysti Bottalla. Muitakin pikkuisia jouluja marrasjoulukuussa. JOULUJUHLIA joulukuussa Joulu SE TULI Uusi on. Ja hieno. Musta. Ja punainen. Ammattilaisten tekemä. Ilmainen SAY:n jäsenille. Muille hyperhalpa. Joululahjaksi. Hänelle. Olethan jo päättänyt. Tai hakenut. Omasi. Ja pari muuta. Kalenteri. HALLITUS KOKOONTUU...joka viikko. Viimeksi muutettiin vippilaina ja pääsihteerin palkka euroiksi, nimettiin edustaja PYY ry:n vuosikokoukseen, keskusteltiin SYL:n liittokokouksesta ja toimintasuunnitelmasta. Tutortoiminnan kehittäminen oli ankaran pohdiskelun alla ja tuloksiakin syntyi. Nimettiin Tiina Hokkanen YTHS-valtuuskuntaan SAY:n edustajaksi toimikaudeksi Nimettiin Jonna Hurskainen SAY:n edustajaksi Nyyti ry:n syyskokoukseen ja ehdokkaaksi Nyytin hallitukseen. Keskusteltiin lisäksi mm. vararehtorin valintaan liittyvistä seikoista, ruokalatoimikunnasta, uudesta edustajistosta ja päätettiin järjestää SAY-tuotteiden joulualennusmyynti. Muita päätöksiä ja puheenaiheita voit käydä katselemassa yo-kunnan huoneen ilmoitustaululla. TUTORIKSI ENSI VUONNA Ne joilla järki leikkaa kuin partaveitsi, ovat paitsi parrakkaiden suosiossa myös kiinnostuneita tutor-toiminnasta. Kaikki nokkelat ihmiset nimittäin haluavat lähimmäisilleen ja itsellen parasta. Tutorina tällaista missiotyyppistä toimintaa on mahdollista harrastaa. Ja kun palkkaakin on tarjolla, tulee myös oma maha huomioitua. Joillakin järki leikkaa niin lujaa, että tutoroinnin suunnittelu kiinnostaa ja onnistuu. Luvassa taloudellista hyötyä. Korvat hörölle. VIIKON KYSYMYKSIÄ Kuka keräsi eniten ääniä edustajistovaaleissa? Ja miltä osastolta hän on kotoisin? Vastaus ensi viikolla. MMM... HIERONTAA...MMM... Töölö Gym Hieroja Harri Samooja, puh , /2 h 100 mk, 45 min 120 mk, 1 h 140 mk; tutustumiskerta 100 mk/h Talin tenniskeskus Hieroja Liisa Eerola, puh , /2 h 80 mk, 1 h 120 mk TOIMISTO ON AVOINNA/The Student s Union office is open ma/mon - to/thu pe/ ri Toimiston p tai (405 4)773, Pääsihteeri Jonna Hurskainen Puheenjohtaja Hanna Susitaival p Siivoustyötä tarjolla Ostinatossa Nykyinen siivoojamme muuttaa pois paikkakunnalta, joten haemme uutta reilua ja reipasta henkilöä pitämään pikkuisen kauppamme puhtaana ja siistinä. Työaika on noin 2,5 tuntia kahtena iltana viikossa. Rahallinen korvaus ei ole suuren suuri, mutta työsuhde-etuna voimme tarjota nuottien hankintaan liittyviä tuntuvia kevennyksiä. Jos olet kiinnostunut tietämään lisää siitä, mikä sinua odottaa, soita tai tule käymään. Asiasta enemmän tietävät Tiina Tuomikoski ja Arna Bertin-Huolman, p , sisäpuhelin Äänenkuljettaja

11 Ruokalista P-talo Ma Kanaviillokkia ja riisiä Uuniperuna savukalatäytteellä Aurinkoista kasvispaellaa Ruusunmarjakiisseli Ti Siskonmakkarakeittoa Jauhelihamusakaa Peruna-juustopihvit, kurkku-jogurttikastiketta ja hunajaporkkanoita Omena- kanelirahka Ke ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ ODOTELLESSA: Karjalanpaistia 18/25/26/28,50 - perunasosetta ja puolukkahilloa Broileri-paprikakastiketta ja pennepastaa Tomaatti-herkkusienikastiketta ja pennepastaa Karpalovaahto To Kahvila-ravintola PPP on suljettuna. Levollista Itsenäisyyspäivää! Pe Huom! Suljemme klo Lounas klo Kaalikääryleet, sipulikeittoa, puolukkahilloa ja keitetyt perunat Venetsialaista kasvispataa ja jasminriisiä La Makkarakastiketta ja keitetyt perunat Viherpihvit ja muhennetut porkkanat R-talo Ma Makkarakeitto Broileripasta Kasvispyörykät, tomaattikastike Pariloitua porsasta, maustevoi Ti Aurajuustokeitto Spagetti, jauhelihakastike Parsakaali-pinaattipihvi, sitruunayrttikastike Lehtipihvi, maustevoi Ke Tonnikalapiirakka Porsaanpaisti, purjokastike, muusi Gratinoidut kasvikset Sveitsinleike To Hyvää Itsenäisyyspäivää! Pe Pastaa, pepperonikastike Kalkkunapyörykät, currykastike Grepsit kasvistäytteellä Wieninleike T-talo Ma Porsasstroganoff, peruna (L) (AM) Juustomestarinkiusaus (myös VL) Uunikirjolohta, tilli-kermaperunat, sitruuna 19/26/27 mk Suklaa-kermaunelma Ti Tilli-kermasilakat, perunasose (myös VL) Kasvis-pennepata (VL) (AM) Chilien Chilladat 19/26/27 mk Marjarahka Ke Itsenäisyyspäivän lounas! Rommilla marinoitu broilerileike, kermaperunat, hedelmäinen jogurttikastike, parsakaalia 22/29/30 mk Tomaatti-basilikakastike, spagetti (L) (AM) Jauheliha-perunaviipalelaatikko (L) Appelsiini-viikunasalaatti, kanelikermavaahtoa To Hyvää Itsenäisyyspäivää! Cafe da Capo on suljettu. Pe Cafe da Capo avoinna , lounas Kana-kasviskastike, riisi (VL) Puutarhurinpihvi, paprikakastike, peruna (L) Makkarakeito (L) (AM) Hedelmiä kinuskikastikkeessa La Kinkkukiusaus (myös VL) Kasvis-herkkusienirisotto (L) Äänenkuljettaja 11

12 Menu P-house Mon Chicken sauce and rice Baked potato with smoked fish filling Vegetable paella Rosehip fool Tue Pork sausage and potato soup Minced meat and potato musaka Potato and cheese patties, yoghurt sauce and honey carrots Apple and cinnamon fromage blanc cream Wed Kareilian stew, mashed potatoes and lingonperry jam 18/25/26/28,50 IM Thu The Cafe and Restaurant PPP will be closed. Have a paeceful Independence Day! ri Attention! Our closing time is on friday 3.00 p.m. Lunch time is from a.m. to 2.30 p.m. Cabbage rolls, onion sauce and potatoes Venetian ham soup Vegetable stew indonesian style Sat Sausage sauce and potatoes Green vegetable patties and creamed carrots. T-house Mon Pork stroganoff,potatoes Cheese maker s casserole Oven baked rainbow trout,dill-cream potatoes, a lemon wedge 19.00/26.00/27.00 Tue Baltic herrings in dill cream,mashed potatoes Vegetable and penne pasta stew Chili enchilladas 19.00/26.00/27.00 Wed Independence day lunch! Rum marinated chicken s breast,cream potatoes,fruity yoghurt sauce,broccoli 22.00/29.00/30.00 Tomato and basil sauce,spaghetti Minced meat and potato casserole Thu HAPPY INDEPENDENCE DAY! Cafe da capo is closed! ri Cafe da capo is open lunch Chicken and vegetable sauce,rice Gardener s patties,sweet pepper sauce,potatoes Sausage soup Sat Creamy ham and potato casserole Vegetable amd mushroom risotto 12 Äänenkuljettaja

13 Äänenkuljettaja 13

14 14 Äänenkuljettaja

15 Äänenkuljettaja 15

16 Sibelius-Akatemian henkilökunnan joulujuhlat perjantaina klo 19 alkaen Kamarimusiikkisalissa Ohjelmassa joululaulut, puuropuheet, musiikkishow Neidit Lavalla, vapaata seurustelua, tanssia, yhdessäoloa Jouluruoat ja -juomat Tervetuloa! Virkistystoimikunta 16 Äänenkuljettaja

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat

Lounas/Lunch. Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat ounas/unch Maanantai / Monday 8.6.2015 Jauhelihapihvit, kermainen sipulikastike ja keitetyt perunat Minced meat patties, creamy onion sauce and boiled potatoes, (kysy gluteiiniton pihvi) Sitruuna-persilja

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike

Lounas/Lunch. Lisäkevaihtoehdot: lohkoperunat, caesarsalaatti. Kastikevaihtoehdot: Bbq-kastike, bearnaisekastike Maanantai / Monday 18.5.2015 Ylikypsää porsaan kasleria, sinappikastiketta ja juureksia Over cooked pork kassler, mustard sauce and root vegetables, G Juurespihvejä, oliiveja, tomaattia, riisiä ja minttujogurttikastiketta

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja 1 SIBELIUS-AKATEMIA 6/2002-03 4.10.2002 Sisältö 4/2002-03 Sibelius-Akatemian visio 3 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s Union 10 Ruokalista 11

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 14/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 5 Jälkiviisauksia 6 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday 3.8.2015 9,80. Jauheliha- makaronipata. Kasviskevätkääryleet 9,80. Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok 9,80 L, G ounas/unch Maanantai / Monday 3.8.2015 Jauheliha- makaronipata Minced meat & macaroni casserole Kasviskevätkääryleet Vegetable spring rolls Street Food: Kylmäsavukirjolohi wok Street Food: Cold-smoked

Lisätiedot

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish MENU Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish PPULOUNAS VL = vähälaktoosinen / Low lactose L = laktoositon / Lactose free M = maidoton / Milk free G = gluteeniton / Gluten free G* = saatavana myös

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi ounas/unch Maanantai / Monday 4.5.2015 ihapullia kermakastikkeessa ja perunasosetta Meatballs with cream sauce and mashed potatoes ohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi Salmon

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 16/2001-02 14.12.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 16/2001-02 14.12.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 16/2001-02 14.12.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 16/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Sl 2001 strategiatyöskentelyn väliyhteenveto 4 Peruskoulutusstrategia 4 Opetus-

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 5/2002-2003 27.9.2002 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 12/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Meillä ja muualla 4 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The Student s

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 4/2002-2003 20.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 4/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 7/2001-02 Pääkirjoitus 3 Hallituksen päätöksiä 3 Osastojen tarjontaa 3 Apurahoja 4 Virikkeitä opettajille 4 Työryhmä laulumusiikkia

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 11/2001-02 9.11.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 11/2001-02 9.11.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 11/2001-02 9.11.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 10/2001-02 Pääkirjoitus 3 Henkinen hyvinvointi 3 Hallituksen päätöksiä 4 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 6 Konsertteja

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 19 30.1.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 19/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Opintoasioita 8 Apurahoja, Konsertteja 9 Ilmoitustaulu 14 Ylioppilaskunta 15 Ruokalista

Lisätiedot

OPINTOTUKI KESÄAJALLE

OPINTOTUKI KESÄAJALLE 1 OPINTOTUKI KESÄAJALLE Edellytykset kesällä on tehtävä opintoja 5 op tukikuukautta kohti; koko kesälle haettaessa opintoja suoritettava siis 15 op harjoitteluajalta ei edellytetä em. opintopistemäärää,

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 24/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 8 Ylioppilaskunta 9 Ruokalista

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 19/2001-02 25.1.2002. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 19/2001-02 25.1.2002. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 19/2001-02 25.1.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 19/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Seppo Suihko: Missio, arvot ja visiot Opintoasioita 5 Opintotukiasiaa 5 Virkoja

Lisätiedot

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I

S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I S O R S A N P E S Ä S E I N Ä J O K I WELCOME tervetuloa Skagentoast Pulled pork Chili Chocolate Frost SPECIAL Alkuruoat / Starters Skagentoast (L,*G) Shredded Chicken Salad (M,G) Talon paahtoleipää, katkarapucremeä

Lisätiedot

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 13/2002-03 22.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 13/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

Kreikkalainen salaatti / Greek salad

Kreikkalainen salaatti / Greek salad Kreikkalainen salaatti / Greek salad Grillipihvi / Grilled steak Alkuruoat / Starters 1 Raikas vihreä salaatti / Fresh green salad (m,g) Kurkkua, tomaattia, salaattia ja balsamico-kastiketta Cucumber,

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 23/2001-02 22.2.2002. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 23/2001-02 22.2.2002. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 23/2001-02 22.2.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 23/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Sapattivuosiapuraha lukuvuodeksi 2002-03 3 Seppo Suihko: Lisää arvoista 4 Osastoilta

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday Maanantai / Monday 1.6.2015 Pasta carbonara ja parmesanjuustoa Pasta carbonara and parmesan cheese Haudutettua puna-ahventa, valkoviinikastiketta ja tilliperunaa Braised red fish, white vine sauce and

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja SIBELIUS-AKATEMIA 29/2001-2002 12.4.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 29/2001-02 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Apurahoja 4 Opiskelijan muotokuva 8 Opintoasioita 9 Meillä ja

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 21/2001-02 8.2.2002. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 21/2001-02 8.2.2002. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 21/2001-02 8.2.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 20/2001-02 Seppo Suihko: Keskustelukulttuurista Irmeli Koskimies: Kirjasto tienhaarassa Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia. Kuva: Pekka Elomaa 11/2000-01

Sibelius-Akatemia. Kuva: Pekka Elomaa 11/2000-01 Sibelius-Akatemia Kuva: Pekka Elomaa 11/2000-01 3.11.2000 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 11/2000-01 Musiikkitalo 3 Töölönlahden asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 4 Musiikkitalo-näyttely Helsinki-forumissa

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 3/2002-2003 13.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 3/2002-2003 13.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 3/2002-2003 13.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 3/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia. Kuva: Maarit Kytöharju 3/2001-02 14.9.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia. Kuva: Maarit Kytöharju 3/2001-02 14.9.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia Kuva: Maarit Kytöharju 3/2001-02 14.9.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 3/2001-02 Ohjausta ja kannustusta 3 Tohtorin tutkinnon tarkastustilaisuus 3 Kiitokset Storyvillen

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 16/2002-03 Pääkirjoitus 3 Terveisiä Otiumista 4 Kolumni 5 Tapahtuu meillä 5 Opintoasioita 9 Silppuja 10

Lisätiedot

Tervetuloa Manhattaniin!

Tervetuloa Manhattaniin! MENU Suomi LISUKEVAIHTOEHDOT. KASTIKEVAIHTOEHDOT. Tervetuloa Manhattaniin! Onnistunut ravintolailta ei synny pelkästään hyvästä ruoasta ja juomasta. Se vaatii lisäksi iloista ja asiantuntevaa palvelua,

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 6/2001-02 5.10.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 6/2001-02 5.10.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 6/2001-02 5.10.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 6/2001-02 Pääkirjoitus 3 Hallituksen kokouksen asialista 3 Laskussako - MUKA? 3 Kirkkomusiikin osasto 4 Nuorisokoulutus 5

Lisätiedot

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä

Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa, sämpylä Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burgerit Lapsille Jälkiruokia PIENI/ISO SMALL/LARGE Kauden salaatteja, oranssimelonia,persikkaa, tuorekurkkua, tomaattia, vuohenjuustoa, vadelmavinegrettiä, hunajaa,

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia. Kuva: Maarit Kytöharju 5/2000-01

Sibelius-Akatemia. Kuva: Maarit Kytöharju 5/2000-01 Sibelius-Akatemia Kuva: Maarit Kytöharju 5/2000-01 22.9.2000 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 5/2000-01 Mikä ihmeen informaatiokeskus? 3 Opetus- ja tutkimusneuvoston kokous 3 Yhteistyö on voimaa

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 22/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Kristiina Ilmonen: Meillä on piimä kun aisaa ja kaffi kun puukonpäätä 3 Seppo

Lisätiedot

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Huittisten musiikkiopisto Tapahtumakalenteri elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Elokuu su 31.8. klo 14 Kesäistä klassista jousilla,uusi Lahti Kamariorkesteri,

Lisätiedot

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut

Tietoa opintotuesta. Opintotukipalvelut Tietoa opintotuesta Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 7/2002-03 11.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 7/2002-03 11.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 7/2002-03 11.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 7/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s

Lisätiedot

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö

Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Ravintola Saaga Chefs Menu 60 /henkilö Porocarpaccio Reindeer Carpaccio Kylmäsavulohta & siikaa Cold smoked salmon and white fish Rautua ja punajuurta Artic char and beetroot Poronvasan paahtopaistia ja

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 15/2001-02 7.12.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 15/2001-02 7.12.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 15/2001-02 7.12.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 15/2001-02 Pääkirjoitus 3 Putket ja normit 4 Ajankohtaista musiikkitalosta 4 Tärkeää asiaa opintojen korvaamisesta 5 Myönnettyjä

Lisätiedot

1. Vihreä salaatti 4.90

1. Vihreä salaatti 4.90 Alkuruokia Starters 1. Vihreä salaatti 4.90 Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa, yrtti-vinegrette, patonkia Green salad, tomato, cucumber, red bell pepper, herb vinegar and baguette 2. Punajuuri-vuohenjuustoleipä

Lisätiedot

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Lokakuu su 3.10. klo 18.00 Mikkelinpäivän kauneimmat runot ja laulut Viinijärven kirkossa. Mukana, Sirpa ja Vilma Naumanen sekä Jutta, Minttu ja Pinja Kurki,

Lisätiedot

LENTÄVÄ LÄHTÖ Uusien fysiikan opiskelijoiden intensiivikurssi (FYSP010, 2 op)

LENTÄVÄ LÄHTÖ Uusien fysiikan opiskelijoiden intensiivikurssi (FYSP010, 2 op) LENTÄVÄ LÄHTÖ 3.-14.9.2012 Uusien fysiikan opiskelijoiden intensiivikurssi (FYSP010, 2 op) Kahden viikon ohjelma sisältää: Lentävä lähtö kurssi FYSP010, 2 op Matematiikkaa: MATP100 Johdatus matematiikkaan,

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut

Opintotuki 2.9.2013. Opintotukipalvelut Opintotuki 2.9.2013 Opintotukipalvelut Opintotukipalvelut Yliopistolla omat opintotukipalvelut, missä hoidetaan kaikki opintotukeen liittyvät asiat, myös päätöksenteko Sijaitsee Luotsi-rakennuksen ensimmäisessä

Lisätiedot

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 27/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta

Lisätiedot

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle.

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. MENU Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burger-ateriat Lapsille Jälkiruokia Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. A basket of garlic

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648,

Sihteeri: Olli Nuutinen, puh. 3648, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 2/2009 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Asia: laitosneuvoston kokous Aika: tiistai 10.2.2009 klo 9.00 Paikka: MaB 305 Läsnä: Jäsen Asiat: Varajäsen Asiat: Professori

Lisätiedot

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI

ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI ORIENTOIVAT OPINNOT 2 VUONNA 2010 OPINTOTUKI OPINTOTUKI ON opintoraha asumislisä lainantakaus lainavähennysoikeus 2 TUKIAJAT Yliopistotutkintoon ( tukiajat 1.8.2005 alkaen) Opinto oikeus pelkästään alempaan

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 18/2001-02

Sibelius-Akatemia 18/2001-02 Sibelius-Akatemia 18/2001-02 18.1.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 18/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 In memoriam 3 Hannu Tolvanen: Musiikkitalo ja arvot Merit Palas: Ympäristöstä,

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 24/2001-02. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 24/2001-02. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 24 24/2001-02 1.3.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 24/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Tuula Kotilainen: Public Hearing Euroopan Parlamentissa 3 Jari Perkiömäki:

Lisätiedot

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella Starter KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90 Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella BAIERI KELDRI KÜÜSLAUGULEIVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 18 17.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 18/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Kannanotto 5 Opintoasioita 6 Meillä ja muualla 8 Konsertteja

Lisätiedot

Cross- Kitchen LOUNAS LUNCH 9,50. Maanantai Monday. 1. Malai Kofta G

Cross- Kitchen LOUNAS LUNCH 9,50. Maanantai Monday. 1. Malai Kofta G Maanantai Monday 1. Malai Kofta G Tuorejuustoa, kasvispyöryköitä tomaatti-kermakastikkeessa. Cottage cheese and vegetable balls in tomato cream sauce. 2. Saag Kukhuro L, G Kanaa pinaatti-inkivääri-kermakastikkeessa.

Lisätiedot

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 24.4.2015

TILAUS PALAUTETTAVA KULJETTAJALLE VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA 24.4.2015 Kylän Kattaus / Ristonmaan ateriakeskuruokalista Ajalla: 4.5-10.5.2015 Vko 19 PERJANTAINA 24.4.2015 MAANANTAI 4.5 KESKIVIIKKO 6.5 PERJANTAI 8.5 A Viherpippurihärkää A Tomaattinen jauhelihakastike A Kermainen

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 10 7.11.2003 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 10/2003-2004 3 Talokahveilla sana on vapaa 4 Uutisia 5 Keskustelua 8 Talon väkeä Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

PALUUORIENTAATIO 2015

PALUUORIENTAATIO 2015 1 PALUUORIENTAATIO 2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ VAIHTO-OPINNOT JA OPINTOTUKI VAIHDOSTA PALAAVAN OPISKELIJAN MUISTILISTA OPINTOJEN RIITTÄVÄ EDISTYMINEN EDISTYMISEN SEURANTA OPINTOLAINA JA LAINAVÄHENNYSOIKEUS

Lisätiedot

Ylläs Saaga Bistro Menu

Ylläs Saaga Bistro Menu Ylläs Saaga Bistro Menu Ruokailun aluksi Maalaissalaatti M,(G) 6,90 Tomaattia, oliivia, marinoitua punasipulia, krutonkeja Savusellerikeitto L, G 7,90 Juureslastuja, kananmunaa osakashinta 7 Savumuikkuja

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Wilma. https://wilma.sakky.fi

Wilma. https://wilma.sakky.fi Wilma https://wilma.sakky.fi Mikä Wilma on? Opiskelijan Wilma lukujärjestykset suorituksien seuranta poissaolojen seuranta oppilaitoksen tiedotteet viestintä opettajien kanssa kurssien valinta kyselyihin

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma syksyn 2017 ohjelma Puisto on avoinna: ma-to klo 8-16 sekä pe klo 8-15 WC:t ja Pöllönpesä (=eväshuone) käytössä puiston aukioloaikoina. Tilat suljetaan siistimisen vuoksi 15 min. ennen sulkemisaikaa. Pihalelut

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki RUOKALISTA KEVÄT 2014 OPETUSVIRASTO Stadin ammattiopisto P/K

Helsingin kaupunki RUOKALISTA KEVÄT 2014 OPETUSVIRASTO Stadin ammattiopisto P/K Viikko 1 Kalenteriviikoilla 2, 8, 14, 20 ma Nakkikastiketta (M L K) Naudanlihapataa (L G S K) Soijasuikalekastiketta (L G K), tummaa riisiä ti Kasvis-pestolasagnettea (VL K) Kasvis-kikhernekiusausta (L

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

nro 30 23.4.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 30 23.4.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 30 23.4.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 30/2003-2004 3 Pääkirjoitus 4 Hallituksen päätöksiä 5 Uutisia Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015

TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 1 TIEDOTE OPPILAILLE ELOKUU 2015 Tervetuloa takaisin musiikkiopiston opintojen pariin kesätauon jälkeen. Tervetuloa mukaan musiikkiopiston toimintaan myös kaikki uudet oppilaat ja heidän vanhempansa. Seuraavassa

Lisätiedot

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI. Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17

KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI. Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 KARKKILAN RUOKAPALVELUT RUOKALISTA 2015 lista 1 Kalenteriviikot: 33, 39, 45, 51, 5, 11, 17 Bolognesekastike Uunimakkara L,M,G Kebabkeitto Broileripyörykkä L,M Tonnikalapastavuoka L L,M perunasose L,G currykastike

Lisätiedot

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 30.10. maanantai klo 12.30 Yhteislaulua; Jorma Peltola & Hannu Hiironmäki klo 14 Asiakasohjaajan info- ja keskustelutilaisuus ryhmätilassa 31.10. tiistai

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 20 31.1.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 20/2002-03 Keskustelua 3 Kolumni 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 14 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 5,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 / 325 PÄIVÄN KEITTO 8,90 / 13,90 TALON LEIPÄÄ VL, G SOUP OF THE DAY, CRISPY

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

AMERICAN & ITALIAN BISTRO

AMERICAN & ITALIAN BISTRO AMERICAN & ITALIAN BISTRO ALKURUOKIA STARTERS LEIPÄKORI L BREAD 1-4 hengelle/persons 3.50 BISTRON VIHERSALAATTI L, G Raikasta salaattisekoitusta, kirsikkatomaattia, punasipulia ja balsamicoa GREEN SALAD

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018 PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu tammikuulla 2018 1.1. maanantai Ravintola suljettu 2.1. tiistai 3.1. keskiviikko klo 12 14 Maestro-Karaoke, Sarin johdolla 4.1. torstai 5.1. perjantai klo 10.30 Kenkäesittely

Lisätiedot

Grilled steak with slow-baked cherry tomatoes and Café de Paris butter. Served with butter fried potatoes tossed with rocket and sea salt.

Grilled steak with slow-baked cherry tomatoes and Café de Paris butter. Served with butter fried potatoes tossed with rocket and sea salt. Grillattu ulkofileepihvi, paahdettuja kirsikkatomaatteja ja Café de Paris -voita. Tarjotaan voissa paistettujen, rucolalla ja merisuolalla maustettujen perunoiden kera. Grilled steak with slow-baked cherry

Lisätiedot