Sibelius-Akatemia 14/ Äänenkuljettaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja"

Transkriptio

1 Sibelius-Akatemia 14/ Äänenkuljettaja 1

2 Sisältö Äänenkuljettaja 13/ Pääkirjoitus 33 Sisäistä viestintää tutkitaan 3 Opintoasioita 4 Opintotuki, opintoviikot ja opintojen päätoimisuus 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta 10 Ruokalista 11 Menu 12 PK Poikia ja ääniä 13 Henkilökunnan joulujuhlat 16 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Materiaali toimittajalle viimeistään maanantaina. Toimitusneuvosto: Pekka Vapaavuori, Tuula Linsiö, Matti Perttula ja Ville Sumelles Toimitus ja taitto: Tuulikki Väänänen ISSN Äänenkuljettaja

3 Pääkirjoitus Opiskeluajat puhuttavat edelleen. Opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen nimesi Acatiimi-lehden haastattelussa yliopistojen ylivoimaisesti keskeisimmäksi haasteeksi opintoajat siihen liittyvine opetuksen ja ohjauksen laatua koskevine kysymyksineen: Tämä on vakavampi asia kuin äkkiseltään uskoisi, se liittyy yleiseen huolenaiheeseen väestökehityksestä. OPM on myös pyytänyt vuoden loppuun kaikilta yliopistoilta strategiat, joilla perusopetusta ja tutkintoja kehitetään niin, että tehokas opiskelu tulee mahdolliseksi ja opintoajat lyhenevät. Sibelius-Akatemiassa tähän haasteeseen on parin viimeksi kuluneen vuoden aikana paneuduttu. On kehitetty opetussuunnitelmia niin, että niiden mukaan olisi helpompi toimia ja että ne sisältäisivät entistä enemmän mahdollisuuksia opiskelijan omiin valintoihin. Teoriaopintojen sisältöjä pyritään integroimaan solistisiin oppiainei- siin. Opintohallinnon järjestelmiä kehitetään niin, että niillä olisi entistä enemmän opintojen sujuvaa kulkua tukeva vaikutus ja opintoohjausta pyritään tehostamaan. Myös se, että henkilökohtaisista syistä opinnot eivät kulje kaikilla samaa tahtia, pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Niinpä kautta koko Sibelius- Akatemian on otettu käyttöön henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS. Siinähän opiskelija, jolle ei syystä tai toisesta sovi opintooppaan määrittelemä vuotuinen opinto-ohjelma, voi laatia omansa, joka sopii paremmin hänen elämäntilanteeseensa. Tähän, itse laatimaansa suunnitelman opiskelijan tulee sitoutua, muuten järjestelmä ei toimi. Opiskelu on kuitenkin opiskelijan päätyö, joka ei saa jäädä kaikkien muiden, hetken impulssien mukana syntyneisiin uusien suunnitelmien jalkoihin. Tämä on sitä samaa vastuullisuutta, jota tarvitaan myös työelämässä. Eri asia Sisäistä viestintää tutkitaan on, jos vastaan tulee muuttuvia elämäntilanteita, joille ei voi mitään. Silloin HOPSiakin pitää tarkistaa ja tehdä siihen tarvittavat muutokset yhdessä amanuenssin tai osastonjohtajan kanssa neuvotellen. HOPS on väline, jolla pyritään helpottamaan opintojen suunnitelmallista sujumista. Se sitoo vastuullisuuteen niin opiskelijan kuin oppilaitoksenkin. Kyllä järjestelmään kuuluu sanktioitakin. Tutkintosääntöön on kirjattu säännökset siitä, että opiskelijalta, jonka HOPSin mukaiset opinnot ovat kohtuuttomasti viivästyneet, voidaan evätä oikeus saada henkilökohtaista opetusta siihen saakka, kun kaikki HOPSin mukaiset aineet on suoritettu. Tämän säännön on ylioppilaskuntakin siunannut. Olemme yhteistuumin olleet luomassa järjestelmää, joka koituisi kaikkien parhaaksi. Yritetään olla yksituumaisia sen toteuttamisessakin. Pekka Vapaavuori Viestinnän puute on organisaatioissa yleinen ja suosittu syntipukki. Melkein kaikki ongelmat voidaan helposti panna viestinnän viaksi. Joskus tietoa tulee liikaa niin että infoähky uhkaa. Toisinaan taas tieto ei kulje - miksei minulle ole kukaan kertonut? Harvoin tiedon saanti ja tiedon tarve ovat kohdallaan. Viisi vuotta sitten Sibelius- Akatemian henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa tehtiin sisäisen tiedonkulun ja yhteisökuvatutkimus. Melko tyytyväisiä yleiseen tiedonkulkuun silloin oli 58 % - tulos oli parempi kuin suomalaisissa organisaatioissa keskimäärin. Yhdeksi pahimmista puutteista koettiin se, että tiedot tulevat perille huhuina. Tietoa ei myöskään saatu riittävästi johdolta, esimiehiltä ja opettajilta. Mikä on tilanne tänään? Vuoden vaihteessa Sibelius-Akatemiassa suoritetaan opettajien ja hallintohenkilökunnan keskuudessa sisäisen viestinnän tutkimus, ns. OCD-barometri. Lähipäivinä lähetetään opettajille kotiin ja hallintohenkilökunnalle sisäpostissa kysely, jossa tiedustellaan henkilöstön tyytyväisyyttä/tyytymättömyyttä tiedonkulkuun, omaa työtä koskeviin tietoihin sekä tyytyväisyyttä akatemian viestintään yleensä. Vastaamalla kyselyyn voit parhaiten vaikuttaa tiedonkulun paranemiseen Sibelius-Akatemiassa. Tuula Linsiö Töölönkadun palvelupiste on perjantaina suljettu! Äänenkuljettaja 3

4 Opintoasioita Muutos opetusaikaan! Studiotekniikan perusteet (0,5 ov) viikonloppukurssiin II-ryhmälle on tullut muutos lauantain suhteen. Uudet ajat: la klo su klo Studio 1. Opintotuki, opintoviikot ja opintojen päätoimisuus??? KELASTA lokakuun lopulla lähetetty opintojen edistymistä koskeva kysely on jälleen herättänyt ihmetystä ja närkästystä opiskelijoiden keskuudessa. Kysely postitettiin n.170:lle opiskelijalle ja jälleen kerran n. 40 opiskelijaa sai sen aiheettomasti, mikä johtui tietojensiirrossa tapahtuneesta virheestä. Aiheettoman kyselyn saaneilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä opiskelijoita, joilla opintoviikkokertymä oli viime lukuvuodelta yli 2,5 opintoviikkoa/ tukikuukausi eli n.23 opintoviikkoa/lukuvuosi. Kaikki muut (n.130 opiskelijaa) ovat saaneet kyselyn, koska opintoviikkokertymä on alittanut opintotukilautakunnan asettaman minimirajan eli suorituksia ei ole kertynyt päätoimiselle opiskelulle vaadittua määrää. Korostettakoon, että minimimäärän (n. 23 opintoviikkoa/lukuvuosi) suorittamisella useana vuonna peräkkäin on maisterintutkintoon sallitut 55 opintotukikuukautta käytetty jo siinä vaiheessa kun opintoviikkoja on kertynyt n.130. Opintoviikkokyselyn epäkohtana Sibelius-Akatemian opiskelijoi- den näkökulmasta voidaan pitää sitä, että isoista tutkintokokonaisuuksista (C-, B- ja A-tutkinnot sekä pääinstrumenttitutkinnot) opintoviikot rekisteröidään vasta ohjelmiston suorittamisen jälkeen vaikka opiskeluun olisi käytetty useampia vuosia. Moni selvityspyynnön saanut opiskelija on kysynyt miksi selvitystyötä ei tehdä virkatyönä. Koska opintoviikkorajan alitus voi johtua monista muistakin syistä, kuin ohjelmasuoritusta varten opiskelusta ja harjoittelusta ei selvitystyön tekeminen virkatyönä ole mahdollista. Kurssitutkintojen kohdalla ollaan kuitenkin siirtymässä osasuoritusten rekisteröintiin (tällä hetkellä mm. pianomusiikin ja orkesterisoitinten osasto), mikä tulee vähentämään huomattavasti Kelan selvityspyyntöjä. Valitettavan moni opiskelija sai selvityspyynnön sen vuoksi, että rekisteristä puuttui viime keväänä suoritettuja opintoja. Puuttuvat suoritukset aiheuttivat turhaa lisätyötä opiskelijalle, osastoille ja palveluyksikölle. Tämän suhteen olisi toivottavaa, että opiskelijat seuraisivat suoritusrekisteriään aktiivisemmin ja ottaisivat yhteyttä osastoon/opettajaan jos suoritusmerkintää ei näy rekisterissä viimeistään kuukauden kuluessa suorituspäivästä (Sibelius-Akatemian tutkintosääntö 27 ja 31 pykälät ). Koska toistaiseksi ei opintojen päätoimisuuden selvittämiseen ole kehitetty mitään muuta mittaria kuin opintoviikko, on systeemiin tyytyminen. Todettakoon kuitenkin, että suurin osa Sibelius-Akatemian opintotuen piirissä olevista opiskelijoista (n. 600) suorittaa joka vuosi riittävän määrän opintoviikkoja ja kyselyn saa vuosittain hieman yli 100 opiskelijaa. Lopuksi mainittakoon, että Kelan opintotuki on yhteiskunnan antama tarveharkintainen etuus ja oppilaitokset ovat velvollisia toimittamaan tuen myöntäjälle sen tarvitsemat tiedot. Kelan ohjeistus perustuu lainsäädäntöön, jota meidänkin on täällä noudatettava. Tuovi Martinsen Eija Heinola Heidi Salomäki Leena Palander 4 Äänenkuljettaja

5 Meillä ja muualla Viululahjoituksia Pääkonsuli Henrik Lilius lahjoitti Sibelius-Akatemialle Stradivarius (kopio) -alttoviulun ja Guarneri (kopio) - viulun. Sibelius-Akatemian hallussa oleva aito Stradivarius on niinikään Henrik Liliuksen lahjoittama. Kuva viulujen luovutustilaisuudesta vas. Pekka Vapaavuori, Teemu Kupiainen, Janne Nisonen ja Henrik Lilius. Valmistuneita Tutkintotodistusten jaossa todistuksen saavat seuraavat henkilöt: MUSIIKIN LISENSIAATTI s(taiteellinen): Attila Laura MUSIIKIN MAISTERIT: Esittävä säveltaide: Chestopal Victor, piano Jääskeläinen Terhi, piano Nuora Elina, viulu Laulumusiikki: Lampela-Anttila Eila Tamjärv Tarmo Arts Management: Peltoniemi Satumaija Musiikkikasvatus: Mattila Outi MUSIIKIN KANDIDAATIT: Esittävä säveltaide: Lönnqvist Nike, nokkahuilu Tuominen Kati, viulu Musiikkikasvatus: Pihlajamaa Terhi Äänenkuljettaja 5

6 Hyvä hyvä opiskelija! Kevään opiskelijakonsertit ovat nyt jaossa. Varaa ajoissa omasi pois kuljeksimasta! tai p (ma ja to) Goethe-instituutti Keravan taidemuseo Oopperatalon lämpiö Kampin palvelukeskus Temppeliaukion kirkko Kanneltalo Villa Kokkonen Kallio-Kuninkala Goethe-instituutti Oopperatalon lämpiö Järvenpään taidegalleria UKK-museo Kanneltalo Kampin palvelukeskus Kanneltalo Cygnaeuksen galleria Temppeliaukion kirkko Keravan taidemuseo Kansallismuseo Oopperatalon lämpiö Sederhomin talo Goethe-instituutti Kallio-Kuninkala Kanneltalo Gygnaeuksen galleria Kampin palvelukeskus Temppeliaukion kirkko Kansallismuseo Tennispalatsi/taidemuseo (HUOM! 1900-luvun musiikkia) UKK-museo Oopperatalon lämpiö Keravan taidemuseo UKK-museo Goethe-instituutti Kallio-Kuninkala Kampin palvelukeskus Järvenpään taidegalleria Cygnaeuksen galleria Tennispalatsi/taidemuseo (HUOM! 1900-luvun musiikkia) Temppeliaukion kirkko Kansallismuseo UKK-museo Sederhomin talo Goethe-instituutti Oopperatalon lämpiö Cygnaeuksen galleria 6 Äänenkuljettaja

7 Huomio huomio huomio huomio huomio Muutoksia palkanmaksussa euroon siirtymisen johdosta. Joulukuussa on vain yksi maksupäivä, ei siis ole palkanmaksupäivä. Virkasuhteiset saavat kuukausipalkkansa Sivutoimisille tuntiopettajille maksetaan marraskuussa pidetyt tunnit Seuraava maksupäivä on Silloin maksetaan sivutoimisten tuntiopettajien joulukuun tunnit. Sama aikataulu koskee myös palkkioita. Henkilöstöhallinto Kirjaston aukioloajat jouluna! Pe kirjaston molemmat osastot avoinna klo Kirjasto suljettu la ti ! Ke pe kirjaston osastot avoinna klo HUOM! alkaen lainausosasto avoinna ma - ke klo 10-18, to - pe klo Hallituksen pidettävässä kokouksessa käsiteltävät esityslistat: - Matti Huttusen nimittäminen esittävän säveltaiteen tutkimuksen professorin virkaan (A28, nro 333) - DocMus -yksikön johtokunnan nimittäminen - Peruskoulutusstrategian hyväksyminen Äänenkuljettaja 7

8 European Union Youth Orchestra Vielä on tilaisuus ilmoittautua EUbändin koesoittoon, joka järjestetään tiistaina kamarimusiikkisalissa. Kesän 2002 kiertueen päivämäärät ovat , ja orkesteria johtaa Vladimir Ashkenazy. Pikaiset ilmoittautumiset Anna Krohnille, p , , Myös pakolliset orkesteristemmat saa Annalta. Sibelius-Akatemian Avoin yliopisto tiedottaa: SIBIKSEN AVOIMEN PIKKUJOU- LUJAMIT ma klo alkaen Café Caruselissa, Merisatamanranta 10. Ohjelmassa jazzklassikoita ja -evergreenejä. Esiintyjinä Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston jazzopiskelijat. Vapaa pääsy. LÄMPIMÄSTI TERVE- TULOA! Sibelius-Akatemian avoimen yliopiston opetustarjontaa kevätlukukaudella 2002: perusopetusta suoraan vastaavat opintojaksot 1900-luvun musiikki (2 ov) Afroamerikkalaisen musiikin historia (2 ov) Maailman musiikkikulttuurit (2 ov/ 3 ov) muut opintojaksot Argentiinalaisen tangon historia (1,5-2,5 ov) Jazzlaulun workshop/perusteet (2 ov) Naissäveltäjät ja -säveltäjyys kautta aikojen (2 ov) Saliäänentoiston perusteet (2 ov) Ideasta elämykseksi (2 ov) - elokuvaan liittyvä opintojakso (Taik:n, Teak:n ja SibA:n yhteistuotantoa) Avoimen yliopiston iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävät opintojaksot ovat hyvä vaihtoehto sinulle, jonka on vaikea sovittaa aikatauluusi päiväopetus. Ilmoittautuminen ma klo 9-18 ja ti - pe klo 9-16 puhelimitse avoimen yliopiston toimistoon. Tarkempia tietoja opetuksesta saat www-sivuiltamme avoin tai toimistostamme Mari Karjalaiselta, puh ja Tiina Aaltoselta, puh Apurahoja Kirkkomusiikin osaston apurahat/ Syyslukukausi 2001 Kirkkomusiikin osasto julistaa haettavaksi syyslukukaudella 2001 apurahoja perusopiskelijoille yht mk Hakukaavakkeita palvelupisteistä. Hakuaika päättyy ma klo Hakemukset on toimitettava palvelupisteisiin. Peter Peitsalo osastonjohtaja Indonesian Opetusministeriö järjestää apurahaohjelman mm. suomalaisille opiskelijoille korkeakouluopintoja varten Indonesiassa taiteiden ja kielten aloilla. Henkilön, joka haluaa hakeutua Darmasiswa RI -apurahaohjelmaan, on täytettävä hakemuskaavake sekä toimitettava lääkärin antama terveystodistus. Hakemus liitteineen on palautettava Indonesian Tasavalla Helsingin suurlähetystöön, Kuusisaarentie 3, Helsinki. p Hakemuslomakkeen sekä luettelon oppilaitoksista saa Tuulikki Väänäseltä, T-talo, 2. krs. p ALBERTO VILAR GLOBAL ELLOWS IN THE PER ORMING ARTS AT NEW YORK CITY UNIVERSITY IN INSTRUMENTAL PER ORMANCE: PIANO AND WOODWINDS, JAZZ MUSIC, MUSIC TECHNOLOGY, MUSIC THEATRE AND MUSIC COMPOSITION & OTHER IELDS IN ARTS & HUMANITIES Alberto Vilar Global fellows receive $40,000 a year stipend for a two-year graduate education (inclusive of housing and travel expenses). The Alberto Vilar Global ellowship brings together exceptionally talented students in the performing arts from around the world. Application deadline: December 14, More information available at: A brochure can be found at the 2nd floor corridor, T house. Toimia avoinna Lappeenrannan musiikkiopisto julistaa haettavaksi vakituista täyttämistä varten viulunsoiton lehtorin toimen ja 2 pianonsoiton opettajan tointa. Lähempiä tietoja saa rehtori Mauri Hannikaiselta (puh tai ) ja Sibelius-Akatemian rekrytointisivuilta netissä. Opettajaa Etsimme pianonsoiton opettajaa, joka tulisi kotiimme Munkkivuoreen kerran viikossa ja opettaisi pianonsoiton alkeita isälle ja tyttärelle (12v) Yhteydet Jarmo Kuusisto p , 8 Äänenkuljettaja

9 Konsertteja ti klo Kamarimusiikkisali Erik T. Tawaststjernan piano-oppilaiden konsertti. Esiintyjinä Säde Erkkilä, Virva Garam, Ulrike Gneist, Emil Holmström ja Hanna Sarvala. Vapaa pääsy ti klo Kanneltalo Klaneettitie 5 Kohtaa musiikki! -opiskelijakonsertti Mari Tampere-Bezrodnyn viuluoppilaiden k0nsertti. Liis Joamets, Maija Linkola, Laura Airola, Anna-Liisa Bezrodny, Ville Kaila ja Mikk Murdvee. Pianisteina Natalia Lehtinen ja Risto Lauriala. Liput 20 mk ti klo Olaus-Petrin kirkko Soiva akatemia Ensikonsertti Varpu Haavisto, viola da gamba sekä Assi Karttunen, cembalo Eero Manninen, fortepiano orqueray - Marais - J.S. Bach - C.Ph.E. Bach Liput: 60/40,- Varpu Haaviston gamba on soinut useissa vanhan musiikin yhtyeissä niin livenä kuin levyilläkin. ke klo Konserttisali Docmus-konsertti Kansan suusta - Kalevalaan ja kansanrunoihin sävellettyä kuoromusiikkia vuosilta Kamarikuoro Kampin Laulu joht. Timo Lehtovaara Länsiö - Viitanen - Kostiainen - Wessman - Mäntyjärvi - Jouko Linjama Vapaa pääsy ke klo Kamarimusiikkisali TALLARI 15 VUOTTA! Kansanmusiikin ammattilaisyhtye Tallari juhlii 15-vuotista taivaltaan kansanmusiikin osaston opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Suora lähetys Radio Ylen Ykkösessä. Vapaa pääsy pe klo Konserttisali KOE! Kansanmusiikin opettajat estradilla KLUSTER Kimmo Pohjonen trioineen venyttää paljetta, ääntä ja tilaa - mukana annos ainutlaatuista JPP-viulismia! Kimmo Pohjonen, haitari / ääni Samuli Kosminen, haitari / äänisamplet Abdissa Assefa, lyömäsoittimet Heikki Iso-Ahola, äänisuunnittelu Kalle Vanhapelto, äänisuunnittelu Valo Virtanen, visualisointi JPP: Arto Järvelä, Mauno Järvelä, Matti Mäkelä, Tommi Pyykönen, viulut, Timo Alakotila, harmooni, Timo Myllykangas, basso Liput 60/30 mk su klo Urho Kekkosen museo Tamminiemi Seurasaarentie 15 Kohtaa musiikki! -opiskelijakonsertti Anna-Liisa Bezrodny, viulu Timo Koskinen, piano Museon pääsymaksu Avoimen tulen teko on kielletty Sibelius-Akatemiassa. Siispä jätetään ne tunnelmalliset joulukynttilät työpöydillä sytyttämättä. Tiltur-tiimi Äänenkuljettaja 9

10 Ylioppilaskunta/The Student s Union JOULUALENNUSMYYNTI JATKUU Jotta Anoppi pysyy tyytyväisenä, osta hänelle joululahjaksi ranteenlämmittimet, nyt 50 mk. Ne sopivat myös anopin muille jäsenille. Jos olet juuri hankkiutunut äidiksi tai isäksi, voit käyttää ranteenlämmittimiä (nyt 50 mk) pienen vaavisi reisienlämmittiminä. Ja jotta vaavi ei olisi perheen ainoa SAYtuotetta sisältävä asia, osta partnerillesi pikkujoululahjaksi t- paita, nyt 20 mk. Itsellesi voit ostaa mielikuvitusta villisti käyttäen pikkujouluja varten t-paidan, nyt 50 mk. Sen jälkeen voitte vertailla kumman t-paita (nyt 20 mk, nyt 50 mk) näyttää fiinimmältä. Ja lisäksi voitte kisailla myös siitä, kumpi lukee SAY-historiikin, nyt 80 mk, nopeammin. BILEKALENTERI ON OIKEASTI PÄIVITETTY AKATEMIAN PIKKUJOULUT TI Tietysti Bottalla. Muitakin pikkuisia jouluja marrasjoulukuussa. JOULUJUHLIA joulukuussa Joulu SE TULI Uusi on. Ja hieno. Musta. Ja punainen. Ammattilaisten tekemä. Ilmainen SAY:n jäsenille. Muille hyperhalpa. Joululahjaksi. Hänelle. Olethan jo päättänyt. Tai hakenut. Omasi. Ja pari muuta. Kalenteri. HALLITUS KOKOONTUU...joka viikko. Viimeksi muutettiin vippilaina ja pääsihteerin palkka euroiksi, nimettiin edustaja PYY ry:n vuosikokoukseen, keskusteltiin SYL:n liittokokouksesta ja toimintasuunnitelmasta. Tutortoiminnan kehittäminen oli ankaran pohdiskelun alla ja tuloksiakin syntyi. Nimettiin Tiina Hokkanen YTHS-valtuuskuntaan SAY:n edustajaksi toimikaudeksi Nimettiin Jonna Hurskainen SAY:n edustajaksi Nyyti ry:n syyskokoukseen ja ehdokkaaksi Nyytin hallitukseen. Keskusteltiin lisäksi mm. vararehtorin valintaan liittyvistä seikoista, ruokalatoimikunnasta, uudesta edustajistosta ja päätettiin järjestää SAY-tuotteiden joulualennusmyynti. Muita päätöksiä ja puheenaiheita voit käydä katselemassa yo-kunnan huoneen ilmoitustaululla. TUTORIKSI ENSI VUONNA Ne joilla järki leikkaa kuin partaveitsi, ovat paitsi parrakkaiden suosiossa myös kiinnostuneita tutor-toiminnasta. Kaikki nokkelat ihmiset nimittäin haluavat lähimmäisilleen ja itsellen parasta. Tutorina tällaista missiotyyppistä toimintaa on mahdollista harrastaa. Ja kun palkkaakin on tarjolla, tulee myös oma maha huomioitua. Joillakin järki leikkaa niin lujaa, että tutoroinnin suunnittelu kiinnostaa ja onnistuu. Luvassa taloudellista hyötyä. Korvat hörölle. VIIKON KYSYMYKSIÄ Kuka keräsi eniten ääniä edustajistovaaleissa? Ja miltä osastolta hän on kotoisin? Vastaus ensi viikolla. MMM... HIERONTAA...MMM... Töölö Gym Hieroja Harri Samooja, puh , /2 h 100 mk, 45 min 120 mk, 1 h 140 mk; tutustumiskerta 100 mk/h Talin tenniskeskus Hieroja Liisa Eerola, puh , /2 h 80 mk, 1 h 120 mk TOIMISTO ON AVOINNA/The Student s Union office is open ma/mon - to/thu pe/ ri Toimiston p tai (405 4)773, Pääsihteeri Jonna Hurskainen Puheenjohtaja Hanna Susitaival p Siivoustyötä tarjolla Ostinatossa Nykyinen siivoojamme muuttaa pois paikkakunnalta, joten haemme uutta reilua ja reipasta henkilöä pitämään pikkuisen kauppamme puhtaana ja siistinä. Työaika on noin 2,5 tuntia kahtena iltana viikossa. Rahallinen korvaus ei ole suuren suuri, mutta työsuhde-etuna voimme tarjota nuottien hankintaan liittyviä tuntuvia kevennyksiä. Jos olet kiinnostunut tietämään lisää siitä, mikä sinua odottaa, soita tai tule käymään. Asiasta enemmän tietävät Tiina Tuomikoski ja Arna Bertin-Huolman, p , sisäpuhelin Äänenkuljettaja

11 Ruokalista P-talo Ma Kanaviillokkia ja riisiä Uuniperuna savukalatäytteellä Aurinkoista kasvispaellaa Ruusunmarjakiisseli Ti Siskonmakkarakeittoa Jauhelihamusakaa Peruna-juustopihvit, kurkku-jogurttikastiketta ja hunajaporkkanoita Omena- kanelirahka Ke ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ ODOTELLESSA: Karjalanpaistia 18/25/26/28,50 - perunasosetta ja puolukkahilloa Broileri-paprikakastiketta ja pennepastaa Tomaatti-herkkusienikastiketta ja pennepastaa Karpalovaahto To Kahvila-ravintola PPP on suljettuna. Levollista Itsenäisyyspäivää! Pe Huom! Suljemme klo Lounas klo Kaalikääryleet, sipulikeittoa, puolukkahilloa ja keitetyt perunat Venetsialaista kasvispataa ja jasminriisiä La Makkarakastiketta ja keitetyt perunat Viherpihvit ja muhennetut porkkanat R-talo Ma Makkarakeitto Broileripasta Kasvispyörykät, tomaattikastike Pariloitua porsasta, maustevoi Ti Aurajuustokeitto Spagetti, jauhelihakastike Parsakaali-pinaattipihvi, sitruunayrttikastike Lehtipihvi, maustevoi Ke Tonnikalapiirakka Porsaanpaisti, purjokastike, muusi Gratinoidut kasvikset Sveitsinleike To Hyvää Itsenäisyyspäivää! Pe Pastaa, pepperonikastike Kalkkunapyörykät, currykastike Grepsit kasvistäytteellä Wieninleike T-talo Ma Porsasstroganoff, peruna (L) (AM) Juustomestarinkiusaus (myös VL) Uunikirjolohta, tilli-kermaperunat, sitruuna 19/26/27 mk Suklaa-kermaunelma Ti Tilli-kermasilakat, perunasose (myös VL) Kasvis-pennepata (VL) (AM) Chilien Chilladat 19/26/27 mk Marjarahka Ke Itsenäisyyspäivän lounas! Rommilla marinoitu broilerileike, kermaperunat, hedelmäinen jogurttikastike, parsakaalia 22/29/30 mk Tomaatti-basilikakastike, spagetti (L) (AM) Jauheliha-perunaviipalelaatikko (L) Appelsiini-viikunasalaatti, kanelikermavaahtoa To Hyvää Itsenäisyyspäivää! Cafe da Capo on suljettu. Pe Cafe da Capo avoinna , lounas Kana-kasviskastike, riisi (VL) Puutarhurinpihvi, paprikakastike, peruna (L) Makkarakeito (L) (AM) Hedelmiä kinuskikastikkeessa La Kinkkukiusaus (myös VL) Kasvis-herkkusienirisotto (L) Äänenkuljettaja 11

12 Menu P-house Mon Chicken sauce and rice Baked potato with smoked fish filling Vegetable paella Rosehip fool Tue Pork sausage and potato soup Minced meat and potato musaka Potato and cheese patties, yoghurt sauce and honey carrots Apple and cinnamon fromage blanc cream Wed Kareilian stew, mashed potatoes and lingonperry jam 18/25/26/28,50 IM Thu The Cafe and Restaurant PPP will be closed. Have a paeceful Independence Day! ri Attention! Our closing time is on friday 3.00 p.m. Lunch time is from a.m. to 2.30 p.m. Cabbage rolls, onion sauce and potatoes Venetian ham soup Vegetable stew indonesian style Sat Sausage sauce and potatoes Green vegetable patties and creamed carrots. T-house Mon Pork stroganoff,potatoes Cheese maker s casserole Oven baked rainbow trout,dill-cream potatoes, a lemon wedge 19.00/26.00/27.00 Tue Baltic herrings in dill cream,mashed potatoes Vegetable and penne pasta stew Chili enchilladas 19.00/26.00/27.00 Wed Independence day lunch! Rum marinated chicken s breast,cream potatoes,fruity yoghurt sauce,broccoli 22.00/29.00/30.00 Tomato and basil sauce,spaghetti Minced meat and potato casserole Thu HAPPY INDEPENDENCE DAY! Cafe da capo is closed! ri Cafe da capo is open lunch Chicken and vegetable sauce,rice Gardener s patties,sweet pepper sauce,potatoes Sausage soup Sat Creamy ham and potato casserole Vegetable amd mushroom risotto 12 Äänenkuljettaja

13 Äänenkuljettaja 13

14 14 Äänenkuljettaja

15 Äänenkuljettaja 15

16 Sibelius-Akatemian henkilökunnan joulujuhlat perjantaina klo 19 alkaen Kamarimusiikkisalissa Ohjelmassa joululaulut, puuropuheet, musiikkishow Neidit Lavalla, vapaata seurustelua, tanssia, yhdessäoloa Jouluruoat ja -juomat Tervetuloa! Virkistystoimikunta 16 Äänenkuljettaja

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 6/2002-03 4.10.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja 1 SIBELIUS-AKATEMIA 6/2002-03 4.10.2002 Sisältö 4/2002-03 Sibelius-Akatemian visio 3 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 9 Ylioppilaskunta/The Student s Union 10 Ruokalista 11

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish

MENU. Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish MENU Voissa paistettua siikaa Butter Fried Whitefish PPULOUNAS VL = vähälaktoosinen / Low lactose L = laktoositon / Lactose free M = maidoton / Milk free G = gluteeniton / Gluten free G* = saatavana myös

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 14/2002-03 29.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 14/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 5 Jälkiviisauksia 6 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi

Lounas/Lunch. Lohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi ounas/unch Maanantai / Monday 4.5.2015 ihapullia kermakastikkeessa ja perunasosetta Meatballs with cream sauce and mashed potatoes ohi täytteinen kampelarulla pestokastikkeessa ja basmati riisi Salmon

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 16/2001-02 14.12.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 16/2001-02 14.12.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 16/2001-02 14.12.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 16/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Sl 2001 strategiatyöskentelyn väliyhteenveto 4 Peruskoulutusstrategia 4 Opetus-

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Lokakuu su 3.10. klo 18.00 Mikkelinpäivän kauneimmat runot ja laulut Viinijärven kirkossa. Mukana, Sirpa ja Vilma Naumanen sekä Jutta, Minttu ja Pinja Kurki,

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus

Opintotuki. Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus. Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op Opintotuki Opintotukisihteeri Päivi Piiroinen, Joensuun kampus Opintotukilautakunnan sihteeri Ulla Pitkänen, Kuopion kampus Opintotuki Itä-Suomen yliopistolla on oma

Lisätiedot

Kreikkalainen salaatti / Greek salad

Kreikkalainen salaatti / Greek salad Kreikkalainen salaatti / Greek salad Grillipihvi / Grilled steak Alkuruoat / Starters 1 Raikas vihreä salaatti / Fresh green salad (m,g) Kurkkua, tomaattia, salaattia ja balsamico-kastiketta Cucumber,

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

LENTÄVÄ LÄHTÖ Uusien fysiikan opiskelijoiden intensiivikurssi (FYSP010, 2 op)

LENTÄVÄ LÄHTÖ Uusien fysiikan opiskelijoiden intensiivikurssi (FYSP010, 2 op) LENTÄVÄ LÄHTÖ 3.-14.9.2012 Uusien fysiikan opiskelijoiden intensiivikurssi (FYSP010, 2 op) Kahden viikon ohjelma sisältää: Lentävä lähtö kurssi FYSP010, 2 op Matematiikkaa: MATP100 Johdatus matematiikkaan,

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Viikko 35 (25.-29.8.2014)

Viikko 35 (25.-29.8.2014) Viikko 35 (25.-29.8.2014) Tiistai 26.8. Tuutotointikoulutusta ja uudet opiskelijat saapuvat tiedekuntaan kello 8-11 Tiedekunnan opettaja- ja opiskelijatuutorikoulutusta, ls16 (tämän lisäksi opiskelijatuutoreille

Lisätiedot

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday

Lounas/Lunch. Maanantai / Monday Maanantai / Monday 1.6.2015 Pasta carbonara ja parmesanjuustoa Pasta carbonara and parmesan cheese Haudutettua puna-ahventa, valkoviinikastiketta ja tilliperunaa Braised red fish, white vine sauce and

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja vuoteen 2012 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 31.03.2014 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna 2012 ja

Lisätiedot

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup

ETURUOAT STARTERS. 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup. 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup. 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup ETURUOAT STARTERS 1. PEKINGIN KEITTO Peking soup (strong) 2. KANA-PARSAKEITTO Chicken-aspargus soup 3. KOLMEN MAUN KEITTO Three-ingredience soup 4. MAISSIKEITTO Sweet corn soup 5. VIHANNESKEITTO Vegetables

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 24 28.2.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 24/2002-03 Pääkirjoitus 3 Opintoasioita 4 Meillä ja muualla 5 Konsertteja 8 Ylioppilaskunta 9 Ruokalista

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 2.12.2005 Aika Maanantaina 12.12.2005 kello 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2.

Lisätiedot

Tervetuloa Manhattaniin!

Tervetuloa Manhattaniin! MENU Suomi LISUKEVAIHTOEHDOT. KASTIKEVAIHTOEHDOT. Tervetuloa Manhattaniin! Onnistunut ravintolailta ei synny pelkästään hyvästä ruoasta ja juomasta. Se vaatii lisäksi iloista ja asiantuntevaa palvelua,

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

AHOT-toiminta TAMKissa

AHOT-toiminta TAMKissa AHOT-toiminta TAMKissa AHOT voi jonain päivänä olla kilpailuvaltti! Hanna Saraketo Koulutuspäällikkö, liiketoiminta ja palvelut yksikkö, liiketalouden ja matkailun koulutusohjelmat, Ikaalisten toimipiste

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi

TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi TIES406 Tietotekniikan opintojen aktivointi Auri Kaihlavirta 1.6.2011 1. Tapaaminen 1.6. klo 16-18 Varajohtajan terveiset Kurssin esittely Tavoite Läsnäolo Suoritustavat Esittäytyminen HOPS 1 Opintojen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle.

Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. MENU Salaatit & Keitot Pääruoat Lämpimät leivät Burger-ateriat Lapsille Jälkiruokia Korillinen valkosipulilla maustettua ruisleipää, ruohosipuli-tuorejuustoa. Hyvä alkupala 2-4 hengelle. A basket of garlic

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella

KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90. Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella Starter KRÕBEDAD SEAKÕRVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA 7.90 Crunchy pork ears with sour cream and dill sauce Rapeat siankorvat tillismetanakastikkeella BAIERI KELDRI KÜÜSLAUGULEIVAD TILLI-HAPUKOORE KASTMEGA

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 16/2002-03 13.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 16/2002-03 Pääkirjoitus 3 Terveisiä Otiumista 4 Kolumni 5 Tapahtuu meillä 5 Opintoasioita 9 Silppuja 10

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa.

Musiikkikasvatuksen koulutus Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste. Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. 1 Musiikkikasvatuksen koulutus 2012-2013 Vuosikurssit 1. ja 2. Kotkantien toimipiste Huom! Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua.. Opetusperiodit

Lisätiedot

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska

OUR EARTH HOUR 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska 2012-2013 Veej jakaja Suomi Cambrésis Ranska OUR EARTH HOUR 31.3.2012 klo 20.30-21.30 Tapahtuma Pieksämäellä (Nuorisokahvila) ja Mäntyharjussa (Komppa) FACEBOOK ryhmä Valokuvaus / Piirustus kilpailu Kuva

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Kreivilän, Moision ja Paavolan koulujen johtokunta

PÖYTÄKIRJA 1/ Kreivilän, Moision ja Paavolan koulujen johtokunta PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Asialista: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastajat 5 Moision koulun toimintakertomus 2011-2012 6 Moision koulun

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa!

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa! TIEDOTE 04/2015 Huhtikuun tiedotteet Oppilaat viettävät koulussa pääsiäisjuhlaa kiirastorstaina 2.4.2015. Koulu alkaa työjärjestyksen mukaisesti ja päättyy kaikilla luokilla ruokailuun. Kevään vanhempainiltoja:

Lisätiedot

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua).

Vesivyöjuoksu ja vesijumppa. Vesitreeni tällä viikolla klo (sis. juoksua, jumppaa ja lihaskuntoharjoittelua). TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU 2012 VIIKKO 26 MA 25.6 TI 26.6 KE 27.6 TO 28.6 PE 29.6 LA 30.6 SU 1.7 25.6. zumba/ zumbatoning 2.7.ja 9.7. combatic+core Seniorijumppa klo 9.30-10.00 puisto. Jumppa on maksuton.

Lisätiedot

1. Vihreä salaatti 4.90

1. Vihreä salaatti 4.90 Alkuruokia Starters 1. Vihreä salaatti 4.90 Salaattia, tomaattia, kurkkua, paprikaa, yrtti-vinegrette, patonkia Green salad, tomato, cucumber, red bell pepper, herb vinegar and baguette 2. Punajuuri-vuohenjuustoleipä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja

äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja äänenkuljettaja 27 21.3.2003 Sibelius-Akatemia 2002 03 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 27/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Keskustelua 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 13 Ylioppilaskunta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Keskiviikko 3.12.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu

Lisätiedot

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta

Opintotuen saajien tulot vuonna 2014 ja vuoteen 2014 kohdistunut tulovalvonta Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.03.2016 Anna Koski-Pirilä, puh. 020 634 1373, Ilpo Lahtinen, puh. 020 634 3254, etunimi.sukunimi@kela.fi etunimi.sukunimi@kela.fi Opintotuen saajien tulot vuonna ja vuoteen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014

7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 7 10.02.2014 11.02.2014 12.02.2014 13.02.2014 14.02.2014 Stroganov L Uunimakkara L,M,G Silakkapihvit L Broilerikeitto L,M,G Jauheliha-perunaviipalelaatikko M,L,G Perunat Perunasose L, G Peruna Lämmin kasvis

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

Navigaattori 2015 2016

Navigaattori 2015 2016 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2015 2016 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016.

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. VIIKKO-OHJELMA klo ma ti ke to pe 9.00 TIEDOLLINEN JAKSO 10.30 Tauko

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G

ENSIN FIRST GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO RAIKAS SMOOTHIE TUOREISTA KASVIKSISTA M, G ENSIN FIRST 334 TALON VIHERSALAATTI 5,90 YRTTIÖLJYÄ JA BALSAMICOA L, G GREEN SALAD OF THE HOUSE WITH HERBY OIL AND BALSAMICO 337 / 325 PÄIVÄN KEITTO 8,90 / 13,90 TALON LEIPÄÄ VL, G SOUP OF THE DAY, CRISPY

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa psykologin työssä vaadittavia työtapoja ja menetelmiä jollakin psykologian sovellusalueella. Hän pystyy

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki

Tapahtumakalenteri ja uutisia kotisivuillamme: www.helsinginseurakunnat.fi/kannelmaki 1 Sisällysluettelo Suvivirsi...3 Seurakunta verkossa.4 Tervetuloa kirkkoon jumalanpalvelukset.5 Retkiä, seuraa, soppaa.6 Konsertteja.8 Lasten kesäkurssit ja retki..12 Apua ja tukea elämään...12 Anna palautetta

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS Aika 29.9.2014 klo 16.30 Paikka OSAKOn toimisto, Kajaanintie 32 D 61 Paikalla Matti Haarala Tuomas Tikkala Saana Annala Eemeli Kyröläinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Navigaattori 2014 2015

Navigaattori 2014 2015 Navigaattori TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE 2014 2015 Opintotoimistossa hoituvat muun muassa lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset.

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Alkuruoat Förrätter Starters

Alkuruoat Förrätter Starters Tervetuloa Hyvän Olon makumaailmaan! Alkuruoat Förrätter Starters Mozzarella-tomaatti bruschetta L Mozzarella-tomat bruschetta Mozzarella and tomato bruschetta 7,00 Leipäjuusto-pekonisalaatti L, G Bondost-baconsallad

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot