Äänenkuljettaja 3/ SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänenkuljettaja 3/2002-2003 13.9.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja"

Transkriptio

1 Äänenkuljettaja 3/ SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1

2 Sisältö Äänenkuljettaja 3/ Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 7 Konsertteja 11 Ylioppilaskunta/The Student s Union 12 Ruokalista 14 Menu 15 Ruskaretki Nuuksioon 16 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Materiaali toimittajalle viimeistään maanantaina. Toimitusneuvosto: Pekka Vapaavuori, Tuula Linsiö, Matti Perttula ja Jussi Kainulainen Toimitus ja taitto: Tuulikki Väänänen ISSN Äänenkuljettaja

3 Pääkirjoitus Vararehtorin tehtävistä Joskus vanhoina hyvinä aikoina, silloin kun pikkuveljet vielä olivat pieniä, eräs poika tapasi ammatinvalinnasta puhuttaessa sanoa, että hänestä tulee isona Neste Oy:n varatoimitusjohtaja. Vastauksena kysymykseen miksi juuri varatoimitusjohtaja hän selitti, että sellaisella on kaikki johtajan edut mutta ei lainkaan töitä. Kuukauden nykyistä työtäni hoidettuani olen jo ehtinyt huomata, että moinen ei päde vararehtoreihin. Jo hyvissä ajoin ennen elokuun alkua rehtorilta tuli pitkä lista vastuulleni kuuluvista tehtävistä nuorisokoulutuksesta virtuaaliyliopistoon. Olen myöskin havainnut että Sibelius-Akatemiassa on runsaasti henkilöitä, jotka ovat erinomaisen taitavia täyttämään työtovereittensa kalentereita. Uusista tehtävistäni epäilemättä keskeisin on seurata Sibelius- Akatemian peruskoulutusta ja huolehtia siihen liittyvistä tutkinto- ja opinto-oikeusasioista niiltä osin kuin asiat säädösten mukaan kuuluisivat rehtorille. Siihen liittyen minulla on velvollisuus seurata sitä, että koulutusta koskevat normit ja päätökset Sibelius-Akatemiassa tukevat yliopistomme hallituksen toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Lisäksi minun tulisi val- voa, että päätöksiä sovelletaan osastoilla ja muussa opintohallinnossa asianmukaisesti, ja että opiskelijoita kohdellaan opintoasioissa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Jokainen joka tietää Sibelius-Akatemian koulutuksesta ylipäätään yhtään mitään, tietää, että tällainen koulutuksen seuraamis- ja valvontatehtävä on lievästi sanottuna haastava. Ehkä joidenkin mielestä työ on myös turhaa. Yliopistomme toimintaa ei tietenkään pidä normeilla - kuten tutkintosäännöllä - kahlita yhtään sen enempää kuin on välttämätöntä. Säädösten tarkoituksenahan on vain luoda koulutukselle puitteet ja periaatteet, joita osastojen johto sekä kaikki opettajat ja opiskelijat toiminnassaan soveltavat. Tutkinnot ja niihen liittyvät todistuksetkin ovat tavallaan vain oppilaitosten tapoja kertoa maailmalle, että opiskelija on saavuttanut sellaiset tiedot ja taidot ja oman alansa hallitsemisen laajuuden, jotka oppilaitoksista ulos tulevilta opiskelijoilta odotetaan olevan. Ei sen enempää eikä vähempää. Tutkintojärjestelmäämme pitää jatkuvasti ajanmukaistaa erityisesti siksi, että Sibelius-Akatemia ei ole erillinen saareke yliopistomaailmassa eikä yhteiskunnassa ylipäätään. Toimintaympäristömme on elävän luonnon tavoin jatkuvassa muutostilassa ja me voimme myös itse siihen vaikuttaa. Se tulisi ottaa Sibelius-Akatemian koulutusta koskevissa normeissakin huomioon. Yliopistolaitoksessa puhutaan paljon Bolognan julistuksesta ja eri EU-maiden yliopistollisten tutkintojärjestelmien yhteennivomisesta. Tuntuu kuitenkin aika kaukaiselta tavoitteelta sovittaa Sibelius-Akatemian tutkintoja ja opintoja vaikkapa italialaiseen tutkintojärjestelmään. Useimmissa Euroopan maissa ylin musiikkioppilaitos on edelleenkin musiikkikorkeakoulu, jossa ei ole jatkotutkintoja. On tapahduttava paljon ennen kuin eri maiden koulutusjärjestelmät ovat muutenkaan lähimainkaan vertailukelpoisia. Pitää olla realisti. Silti vertailu on jo käytännön arkipäivää ja yhä kasvava joukko suomalaisistakin opiskelijoista tekee osan opinnoistaan ulkomailla. Globaalin musiikkikoulutuksen juna kulkee Sibelius-Akatemian toiminnasta välittämättä ja olisi parempi matkustaa sen sisä- kuin ulkopuolella. Mutta sen verran anarkisti pitää olla, että ei osta jokaista paikkaja matkalippua, eikä vararehtorin tarvitse olla konduktööri. Toivotan kaikille Sibelius- Akatemiassa opiskeleville ja työskenteleville hyvää syksyä. Keskustelua Taiteellisesta tutkimuksesta Hannu Apajalahti Entinen rehtorimme Lassi Rajamaa oli Äänenkuljettajassa 2/ (s. 15) huolissaan avajaispuheessa käyttämästäni taiteellisen tutkimuksen käsitteestä. Hän kytki sen suoraan jatkotutkintoihin. Kytkentä lienee syntynyt huolimattoman kuuntelun pohjalta, jossa käytetty termi on pompannut irti yhteydestään. Enhän minä puhunut jatkotutkinnoista hakiessani sisältöa termille taiteellinen tutkimus, vaan siitä syvällisestä, luonteeltaan tutkimuksellisesta prosessista, jonka jokainen taiteilija käy läpi, ennen kuin hänen teostansa/esitystänsä voi taydellä syyllä nimittää taiteeksi. Se, mitä tällainen käsitteiden analysointi mahdollisesti vaikuttaa jatkotukintojen sisältöihin, on kokonaan toinen juttu. Puheeni on luettavissa samaisen Äänenkuljettajan sivuilla 2-3. Ystävällisin terveisin Pekka Vapaavuori Äänenkuljettaja 3

4 Taiteellista tutkimusta Tutkitaanko Sibiksessäkin nykyään taiteellisesti?, ihmettelee Lassi Rajamaa (Äänenkuljettaja 2/ ). Itse ihmettelen sitä, miksi olen viime aikoina niin usein törmännyt vastaavaan ihmettelyyn. Lieneekö epidemiaksi kasvanut ihmettely seurausta jatkokoulutuksen jatkuvasta muutostilasta. Pioneerien on vaikea ymmärtää, miten kauas lähtöpisteestä on jo edetty ja kaltaisteni keltanokkien on vaikea mieltää, miten kaukana nykyisistä itsestäänselvyyksistä vielä äsken oltiin. Sama vielä aivan suoraan: Lassille ja muille jatkokoulutuksen uranuurtajille kiitos ja kunnia tekemästänne arvokkaasta työstä. Lassin ihmettelyyn vastaisin, että Sibiksessä on aina tutkittu muusikoille ominaisella tavalla, taiteellisesti. Tapamme ajatella taiteellista on vain aiemmin estänyt meitä ymmärtämästä toiminnan tutkimuksellista luonnetta. Heinäsirkat tutkivat siinä missä muurahaisetkin, mutta tutkimisen tapa on niin erilainen, että muurahainen ei välttämättä edes ymmärrä heinäsirkan tutkivan. Tutkiminen kuuluu erottamattomasti ihmisenä olemiseen.tutkiminen ei ole tiedeyhteisön yksinoikeus, eivätkä nykyisissä tiedeyhteisöissä hyväksytyt tutkimisen tavat ole ainoita mahdollisia, eivätkä välttämättä parhaita. (Vain täysi sokeus historialle voi estää näkemästä tätä.) Monenlaiset tiedepiirit ovat kyllä väittäneet, että oma tutkimisen tapa on se paras. Muusikko tutkimustyössä ei tästä huolimatta ole heinäsirkka muurahaisen hommissa, vaan muusikko muusikkona olemistaan toteuttamassa. Liiallinen kulttuuristen rajaaitojen kunnioitus on johtanut täysin suljettuun, tautologiseen ajatteluun: taiteellinen työ on olemukseltaan taidetta. Hauki on kala, kyllä. Hauki kuitenkin varioituu näkökulman mukaisesti (nälkäiselle ruokaa, kalastajalle saalis, ahvenelle uhka ). Myös se, mitä taiteellinen työ on, varioituu näkökulman mukaisesti. Tuntuisi luontevalta, että Sibiksessä keskityttäisiin siihen, mitä taiteellinen työ on taiteilijoille itselleen. Tarjotakseen hyviä vastauksia muusikoiden on kuitenkin opittava vastaamaan tarkkaan oman näkökulmansa mukaisesti ja lakattava toistamasta hauki-on-kala- latteuksia, joiden ainoa hyve on siinä, että ne on yleisesti hyväksytty totuuksiksi. Aidosti uusi on usein sellaista, että sitä ei voi ymmärtää entisen nojalla, vaan ainoastaan sen omista lähtökohdista. Taiteellisen tutkimisen käsite on mielekäs juuri siksi: se artikuloi jotakin, joka on vasta syntymässä, jolla ei vielä ole selkeitä rajoja eikä pelisääntöjä. Taiteellisen tutkimisen merkitys ei tyhjene sen kahteen tuttuun sanaan, vaan se viittaa johonkin, josta emme vielä tiedä. Muusikoille tämä on mahdollisuus, ei uhka. Uhkakuvat tulevat ihan muualta. Jatko-opinnot musiikkiyliopistossa ovat siis tutkimista, mutta tutkimisen lähtökohdat ja käytännöt ovat aivan erilaisia kuin tiedeyliopistoissa. Sibiksen tämänhetkinen haaste onkin omien lähtökohtien ja tutkimuskäytäntöjen selvittäminen. Oleellista on ymmärtää, että tämä ei voi tapahtua jäljittelemällä tiedeyliopistojen puhe- ajattelu- ja toimintatapoja. Sibiksessä tarvitaan omaehtoista etsimistä, kokeilua, sokkonakin toimimista, tehdyistä virheistä ja onnistumisista oppimista ja avoimena pysyttelemistä. Tällä hetkellä keskeisin ongelma on se, että muusikoiden jatko-opinnot pirstaloituvat irrallisiksi suorituksiksi (taiteelliset opinnäytteet, tukiopinnot, kirjallinen työ), joiden ei tarvitse muodostaa mitään järkevää kokonaisuutta. Monen muusikon opiskeluinto on lopahtanut tähän hajanaisuuteen. Harjoitteleminen, esiintyminen, lukeminen, kirjoittaminen ja seminaareissa istuminen saisivat aivan uudenlaisen mielen, jos ne muodostaisivat yhden yhtenäisen tutkimusprojektin. Muusikontoimien ja kirjoittamisen yhteyttä pitäisi siis vaatia ja vaalia ehdoitta. Tutkimusprojekteja ei pitäisi katsella minkäänlaisten tieteellisten silmälasien läpi, vaan niiden omista lähtökohdista alkaen. Oleellista on ohjaus, joka ymmärtää kaikkia tutkimusprojektin osa-alueita ja tarttuu projektiin kokonaisuutena. Jokainen opiskelija tarvitsee siis yhden vastuullisen ohjaajan (tai yhteistyökykyisen ohjausryhmän). Muun muassa tästä syystä jatkokoulutuksessa tarvitaan kipeästi eri tasoisia taiteellis-tutkimuksellisia virkoja. Tuomas Mali Assistentti, heinäsirkka DocMus-yksikkö 4 Äänenkuljettaja

5 Opintoasioita Luennon muuttunut aika Hei Mukan, Kimun ja Kamun opiskelijat. Ensimmäisen luennon aika on muuttunut. Orkesterisoitinten osasto Orson linjanjohtajat ovat tavattavissa seuraavasti: Lisäys avoimiin kursseihin musiikkiteknologian osastolla: V 39 tai 7V54 Ääänenkäyttö ja -huolto & 5 P 36 äänenhuolto - opintojaksoihin kuuluvat pakolliset luennot pidetään T-talon Wegelius-salissa seuraavasti: pe klo ti klo ti klo pe klo Luennoilla käsitellään mm.: äänen vaikuttavat tekijät, äänihygienia, rentouden ja ryhdin merkitys äänelle, hengityslihasten toiminta äänenkäytössä (ns. tuki), kurkunpään toiminta, äänen syntyminen, rekisterit, resonanssi, toiminnalliset häiriät puhe- ja lauluäänessä Luovat musikon taidot Iv, 2 ov klo P/22. Luovat Muusikontaidot I - III jaksojen (ent. Luovat Vuorovaikutustaidot 6 ov) jatkokurssi, jossa sovelletaan jo opittuja taitoja ja käydään läpi uusia lähetymistapoja soveltaen niitä instrumenttipedagogiikkaan. Vetäjänä Erja Joukamo-Ampuja. Ilmoittautuminen R-talon alakerran ilmoitustaulun listalle (pedagogiikka-info) syyskuun looppuun mennessä. Max ryhmäkoko noin jousien linjanjohtaja Jouko Mansnerus tiistaisin klo puh.numerossa puhaltimien linjanjohtaja Erja Joukamo-Ampuja tiistaisin klo , joko luokassa R-402 tai puhelimitse, vanhan musiikin linjanjohtaja Anssi Mattila puh.numerossa orkesterin- ja kuoronjohdon linjanjohtaja Atso Almila puh.numerossa Orson kanslia sijaitsee R-talon kuudennessa kerroksessa ja osastonjohtajan työhuone luokassa R-410. Tapaamisajat osastonjohtaja Merit Palaksen kanssa sovitaan puhelimitse, joko tai Hänet tavoittaa myös sähköpostiosoitteesta Pianopedagogiikkaa Stuttgartin ja Alazburgin musiikkikorkeakouluissa opettava Mirja Leihensender vierailee Sibelius.- Akatemiassa syyskuussa. Hän pitää mm. kaksi luentoa: Tiistaina klo T-313 hän esittelee tekemänsä pianokoulun Klavierschule 2000 ja keskiviikkona klo T-313 aiheena on Improvisation with Children Pianopedagogiikkaopiskelijat saavat tilaisuuksista auskultointimerkinnän. Tervetuloa kaikki asiasta p Musiikin matemaattiset perusteet (korvaavuus TP20). Laajuus 2-5 ov riippuen osallistumisesta ja harjoitustöistä. Käsiteltäviksi aiheiksi on alustavasti kaavailtu mm. Ääntä kuvaavat suureet ja niiden yksiköt, lukusuhteet: Pythagoras, Mersenne, Euler, puhtaan virityksen ongelmat, sointivärit ja viritysjärjestelmät, sointuanalyysi Eulerin mittaa käyttäen, tonaalinen avaruus, musiikin koodaus, pakkausmenetelmät (mp3 ja uudemmat), musiikin visualisointi, notaatiojärjestelmät ja niiden historia eri kulttuureissa. Opettajana Erkki Kurenniemi. Tiistaisin klo alkaen R-414. Mestarikurssi pianisteille Prof. Laszlo Simon Berliinistä pitää mestarikurssin PIMU:n opiskelijoille to - pe Wegelius-salissa. Ilmoittautumiset T-talon 4. kerroksen ilmoitustaululla olevaan lukujärjestykseen. Opiskelijat hyväksytään kurssille ilmittautumisjärjestyksessä. Äänenkuljettaja 5

6 6 Äänenkuljettaja

7 Meillä ja muualla Suoritettuja tuntkintoja MUSIIKIN MAISTERIT Jazzmusiikki Hirvi Lasse Sakari Lampela Jussi Antero Esittävä säveltaide Hyytinen Tommi Tapani, käyrätorvi Jaakola Petri Mika Juhani, piano Kuula Heidi Kaarina, viulu Niemi Ninni-Riikka, piano Susitaival Hanna Talvikki, piano Tiusanen Taru Johanna, kontrabasso Kansanmusiikki Kauranen Sari Hilja Logrén Lassi Oskari Kirkkomusiikki Heimo-Korhonen Minna, Kuopio Kontunen Katja Maaria Laulumusiikki Blom Pär Anders Hakala Tommi Johannes Häkkinen Vikke Petteri Lahtinen Jyri Antero Lindeberg Tuuli Helena Mitt Andrus Musiikkikasvatus Huhtinen Hannele Lindroos Lena Maria Ingegerd Sävellys ja musiikinteoria Haapanen Perttu Antero Rusila Kristian Olli Tapani MUSIIKIN KANDIDAATIT Esittävä säveltaide Helgadóttir Birna, piano Koskinen Katri Pauliina, klarinetti Oramo Anna-Maaria, cembalo Vikman Laura Katriina, viulu Kansanmusiikki Lerche Anni Pauliina Timonen Vilma Elina Musiikkikasvatus Kadambi Gita Marianne Sjöblom Pia Martina Tan Elisa May Hoa Arkistomme muuttaa Musiikin osa-aikainen läänintaiteilija Erityisesti kuoro- ja monipuolinen orkesteritoiminnan tunteminen on hakijalle eduksi. 20 h/vk, 50 % A20. Viimeinen hakupäivä Etelä-Savon taidetoimikunta Vuorikatu 3 A, Mikkeli Risto Kekarainen p faksi Orkesterimuusikkotutkimus Sibelius - Akatemian vanhin arkistoaineisto ( v ) muuttaa Taideteollisen korkeakoulun tiloista Hämeentieltä Helsingin yliopiston kirjastoluolaan (Unionink. 36) syyskuun aikana. Muuton vuoksi aineisto on käytettävissä aikaisintaan lokakuun alusta lähtien. Hoidan tutkijapalvelun Sibelius Akatemian arkiston osalta Helsingin yliopiston kirjaston tiloissa. Koska työskentelen sekä siellä että Sibassa vain tiettyinä päivinä viikossa, pyydän kaikkia varautumaan vähintäin viiden arkipäivän toimitusaikaan. Tutkimus- ja tietopalvelupyynnöt arkiston osalta voi edelleen ohjata minulle, kätevintä on käyttää sähköpostia. Informoin asiasta lisää myöhemmin, kunhan nähdään, millaiseksi käytäntö tulee muodostumaan. Ystäv. terveisin Leo Mononen Syksyllä 2002 Suomessa suoritetaan laaja orkesterimuusikkotutkimus. Tavanomaisten terveysongelmien lisäksi muusikkoja vaivaavat monet soittamiseen liittyvät vaivat, jotka kärjistyvät varsinkin orkesterimuusikoilla. Enemmistö vaivoista on tuki- ja liikuntaelinsairauksia, mutta myös varsinkin stressiin liittyvät henkiset ongelmat ovat yleisiä. Orkesterisoittajan työtila on varsin ahdas sallien vähän liiketilaa. Itse instrumenttiin liittyvä soittoasento on usein epäfysiologinen. Soittamisen luonteeseen kuuluvat nopeat, jatkuvasti toistuvat liikkeet ja vaikeat staattiset asennot ylittävät kudosten kestokyvyn ja rasittavat usein soittajaa liikaa. Ikääntyessään muusikot altistuvat samoille kulumasairauksille kuin muu väestö. Yksipuolisista ja toistuvista työliikkeistä johtuen ne voivat johtaa pitkäaikaisiin ongelmiin niskan, selän, hartian ja yläraajan alueella ja alentaa työkykyä. Soittajan vaivat uhkaavat kuitenkin jo nuoriakin soittajia, jotka uransa alkuvaiheessa joutuvat ponnistamaan voimansa äärimmilleen selvitäkseen tutkinnoista ja kehittääkseen soittotaitonsa huippuunsa. Suomessa ei ole aikaisemmin suoritettu merkittävää laajaa tutkimusta orkesterisoittajien terveydentilasta, työolosuhteista ja elämänlaadusta. Maailmalla näitä asioita kyllä on tutkittu runsaastikin. Soittajien terveydentilassa on toivomisen varaa. On tärkeää selvittää kokonaistilanne maassamme. Tutkimuksessa selvitetään yli 180 kysymystä sisältävällä kyselykaavakkeella Suomen kaikkien ammattiorkesterien soittajien, eläkkeellä olevien orkesterimuusikkojen ja orkesterimuusikoksi Sibelius-Akatemiassa opiskelevien terveydentilaa, liikunta- Äänenkuljettaja 7

8 aktiviteettia, elämäntapoja, elämänlaatua ja työ/opiskeluolosuhteita sekä työ/ opiskeluyhteisöön ja työssä/opiskelussa viihtyvyyteen liittyviä asioita. Lisäksi kysytään henkilökohtaisia toiveita puutteiden korjaamiseksi. Tutkimuksen suorittaa usean alan asiantuntemusta omaava työryhmä, jonka johtajana toimii tutkimuksen alkuunpanija ylilääkäri, käsikirurgian dosentti Martti Vastamäki Sairaala- ja Tutkimus ORTONista. Jäseninä ovat Sairaala ORTONin johtava ylilääkäri, ortopedian dosentti Seppo Seitsalo, Turun ilharmonisen orkesterin intendentti Tero-Pekka Henell, dos. Antti Malmivaara Työterveyslaitokselta, viulisti Minna Kinnari Suomen Kansallisoopperasta Suomen Muusikkojen liiton edustajana sekä lääket.kand Heidi Vastamäki Oulun yliopistosta (Suomen Musiikkilääketieteen yhdistys ry:n, SMULYn sihteeri). Tulokset tutkimuksesta analysoidaan kevään 2003 kuluessa ja julkaistaan Suomen Musiikkilääketieteen yhdistyksen järjestämän 10. Euroopan Musiikkilääketieteen kongressin yhteydessä Turussa sekä mm. Muusikko-lehdessä. Tutkimusryhmä toivoo, että jokainen tutkimukseen osallistuva suhtautuisi tähän muusikkojen parhaaksi tehtävään tutkimukseen positiivisesti ja uhraisi aikaansa tutkimuskaavakkeen täyttöön. Osallistumisinnostuksen parantamiseksi tutkimuskuluihin on sisällytetty myös kannustuspalkintoja asianmukaisesti kaavakkeet täyttäneille muusikoille yhteensä 8000 euron verran (4 kpl 1000 euron ja 20 kpl 200 euron lahjakortteja). Pyydämme muusikoiden myötämielisyyttä tutkimuksellemme. Uskomme sen tulosten antavan merkittävää tietoa muusikoiden vaivoista, jolloin niiden ennaltaehkäisy ja hoitokin tulevat helpommiksi. Tutkimusryhmän puolesta Martti Vastamäki, dos. Elotie 1 A 2, Kaarina ax Apurahoja Yhdysvaltoihin Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton Apurahasäätiö ilmoittaa haettaviksi apurahoja Yhdysvaltoihin lukuvuodeksi Apurahat ovat pääsääntöisesti jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön tarkoitettuja. 1. Industri Kapital -apuraha nuorelle miel. alle 26-vuotiaalle kauppatieteiden tai tekniikan opiskelijalle, myös vastavalmistuneelle, jatko- tai rinnakkaisopintoihin Yhdysvalloissa (esim. MBA). Apurahan suuruus on e. 2. Yhteensä kahdeksan (8) USD arvoista stipendiä alle 35- vuotiaille jatko-opiskelijoille ja tutkijoille Yhdysvalloissa tapahtuviin opintoihin. Nämä stipendit ovat The American Scandinavian oundationin ja Thanks to Scandinavia -järjestön varoista myönnettäviä apurahoja. 3. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton 1-2 USD suuruista stipendiä taiteen tai tieteen harjoittajille opintoihin tai tutkimustyöhön Yhdysvalloissa. 4. Thanks to Scandinavian myöntämät yhteispohjoismaisessa kilpahaussa olevat stipendit seuraaviin yliopistoihin: Cornell, Columbia, New York, Pennsylvania (Philadelphia), New School for Social Research, Chicago Law School, Michigan (Ann Arbor), Beth Israel Medical Center New York, Yeshiva (Albert Einstein School of Medicine). Apurahat ovat suuruudeltaan $ Kaksi USD suuruista Thanks to Scandinavian apurahaa perusopintoihin University of Oklahomaan (Norman) sekä kaksi USD 6000 masters grantsia yhteispohjoismaisessa kilpahaussa samaan yliopistoon. 6. Thanks to Scandinavia säätiön stipendejä Luther Collegeen opettajien kesäopintoihin, USD Thanks to Scandinavia säätiön Belldegrun Human Rights Research ellowship neljäksi kuukaudeksi. Hakuaika päättyy , hakemukset suoraan Yhdysvaltoihin (osoite: Hakuaika päättyy Hakemukset lähetetään Suomi- Amerikka Yhdistysten Liittoon, jonka apurahasäätiön hallitus tekee valinnat helmikuun aikana. Hakulomake osoitteessa: Lisätietoja myös Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitosta p Opettajille tiedoksi Töölönkadun pediluokista! Varausjärjestelmän muuttuessa kaikki vakiovaraukset T-talon pediluokkiin lakkautuvat maanantaina Uusia vakiovarauksia ottaa vastaan lähtien Töölönkadun 1. kerroksen vahtimestari Mikael Kokljuschkin. (puh: , Terveisin TILTUR-tiimi. 8 Äänenkuljettaja

9 Laulajia kaivataan Ortodoksinen kirkkokuoro SIRATA etsii riveihinsä uusia laulajia. Kuoro laulaa etupäässä kirkkoslaavin kielellä ortodoksisia jumalanpalveluslauluja erilaisissa konserttitapahtumissa. Jonkun verran laulamme myös suomen kielellä ja venäjän kielellä n.k. maallisia lauluja.venäjän kielen taito ei ole välttämätön.teksti translitteroidaan. Kuorossa on n. 20 laulajaa ja parhaillaan suunnittelemme levytystä. Yhteystiedot: Kuoronjohtaja Nikolai Ratschinsky puh Lahden toisella puolella tapahtuu Marion Melnik, 20, Sibelius-Akatemian toisen vuoden Laulumusiikin koulutusohjelman opiskelija voitti keväällä 2002 toisen palkinnon kansainvälisessä Baltianmaiden nuorten laulukilpailussa Tartossa. Syksyllä hän debytoi Tallinnan Kamariorkesterin nuorena solistina. Hän lauloi kapellimestari Eri Klasin johdolla 31.8 Tallinnan filharmonian avajaiskonsertissa Mozartin Exsultate Jubilaten. Konsertti myös televisioitiin ja se aloittaa Viron televisiossa nähtävän musiikkisarjan Klassista Klasin kanssa. Avajaiskonsertti järjestettiin Toompealla, Steinbockin pihalla, eduskuntatalon edustalla. Konsertti tehtiin yhteistyössä Viron hallituksen ja Eestin Konsertin kanssa. Eestin päivälehti kirjoittaa Tällä kertaa Tallinnan Kamariorkesterin solistina kuultiin nuorta lupaavaa sopraanoa, Marion Melnikiä, joka on juuri lopettanut ensimmäisen lukuvuotensa Sibelius- Akatemiassa. Marion Melnik sopi, ei ainoastaan äänensä, vaan myös madonnamaisen kauneutensa puolesta Mozartin taivaalliseen motettiin. Hänen suloisesti nauraen esittämänsä koloratuurit toivat rokokoo-ajan sulouden, pienuuden ja herkkyyden eloon. Konsertti sai erityisen merkityksen, kun se lähetettiin myös televisiosta, sen vuoksi, että yleisö istui lähellä, eikä orkesteria oltu vahvistettu. Tällaisen konsertin toteuttamiseksi tarvitaan korkeata tasoa. Heili Vaus- Tamm Vielä syksyn jumpista. Opettajille ja hallintohenkilökunnalle tarkoitetut jumpat. Ajankohdat ovat: T-talon jumppasalissa Tiistai aamuna klo Vetäjänä Adele Salonen P-talon liikuntasali Torstaina klo Vetäjänä Tuula Näreharju Jumppamaksu on alennettu 20 e koko syyslukukaudesta ja samalla maksulla voi osallistua molempiin ryhmiin. Ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan Anja Talvitie puh. 648 tai sähköposti. Welcome to move, stretch and relax On Thursday groups will start on T-building in Töölö. 1 st group 9:00 10:30 We are moving efficiently raising the pulse (no jumping). Muscle training part will contain exercises for neck-shoulder area, stomach and back muscles. We are stretching at the end of the class. 2 nd group 10:30 12:00 In the beginning of the class we are having exercises with small weights and gymnastics sticks. The rest of the class contains different stretching and relaxation exercises. If you are interested in participating these lessons, please enter your name on the lists you can find on the door of the gymnastics room. Now you have excellent chance to come and care yourself and to get familiar with the other students! Welcome! Adèle Salonen Physiotherapist Urkupedioppilasta haetaan Yhtä urkupedioppilasta kaivattaisiin. Aikaisempi kokemus urkujensoitossa ei välttämätöntä, mutta kosketinsoitintausta olisi tarpeen. Vaikkapa mukalainen. Ja kontaktit ja puh on Äänenkuljettaja 9

10 Jälkiviisauksia EST-julkaisusarjan nro 8 Musiikin vierestä syntyi syyskuun ensimmäisellä viikolla. Olin kannustamassa kätilöitä ja muistelin Sibiksen julkaisutoiminnan ensiaskelia: julkaistavaa oli, mutta vastassa ammotti Pyhimys Byrokratiuksen kita. Välihuomautus: rehtori Veikko Helasvuo päätti Rovaniemellä Musiikkioppilaitosten liiton vuosipäivillä 70-luvun lopussa puheenvuoronsa: Mieluummin olen haihattelava humanisti kuin m-u-s-i-i-k-k-i-o-p-pp-i-l-a-i-t-o-s-b-y-r-o-k-r-a-a-t-ti. 80-luvulla oltiin paavillisia, noudatettiin pitkiä sanoja: valtion maksupalvelusasetusta. Tällöin koin byrokratian äärimmäisen 471-pisteen. Byrokratia sinänsä on historiallinen kehitysvaihe oligarkiasta demokratiaan. Pitäisikö sitä rakastaa? Silput Myydään hyvä 1/8 viulu, hinta 150 euroa. Lisäksi tarjolla pelkkä 1/4 viulun kotelo (uusi). Leena Veijonsuo puh vuotias Janne Itä-Helsingistä haluaisi alkaa soittaa pianoa. Kotoa löytyy jo soitin. Isän tai äidin saa kiinni: tai Sähköpostitse: tai Etsin lapsilleni (6 ja 9 vuotta) pianonsoitonopettajaa, joka voisi käydä meillä kotona opettamassa kerran viikossa. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä: Heidi Wikström p tai Asumme Vantaalla Hämevaarassa. I m Soledad Arroyo, an interchange student. I m looking for some person who would like to take some cello lessons and participate in Pedagogics Classes with me. I m Spanish and can speak English but little innish. Sole! Soledad Arroyo P Myydään OBOE Puoliautomaatti Dupin, 3-vuotias, erittäin hyväkuntoinen ja kaikin puolin erinomainen ammattilaissoitin. Hp euroa, tiedustelut: Heikki Alanen p Haluatko antaa soittotunteja. 10v. poika haluaa opetusta poikkihuilun soiton alkeista sekä puhallustekniikasta. P Kiti Wiik Valtion maksupalvelusasetukesen mukaan julkaistavan kirjan hintaan tuli sisällyttää KAIKKI työ, joka opuksen ulostuloon liittyi, kirjoituspalkkiot, jokaisen freelanserin ja vakivirkamiehen tuntipalkka kerrottuna direktiivin edellyttämällä pii llä tms. Istuimme kokousta, pähkäilimme, fundeerasimme hintaa Leena Siukosen Leopold Mozart -kirjalle. Joku otti aikaa, eli hinta nousi minuutti minuutilta Pyhimys B:n pitkän varjon alla. Voi meitä raatoja: mitä hitaampia olimme, sitä kalliimmaksi hinta nousi. Onneksi Leena Siukosen kirja myytiin loppuun ja otettiin toinenkin painos NORMA-neiti, 11 v, tarvitsee pianonsoiton opettajaa Katajanokalle. Soita Petri Tuomi-Nikula, Siivoustyötä tarjolla Ostinatossa Haemme reilua ja reipasta henkilöä pitämään pikkuisen kauppamme puhtaana ja siistinä. Työaika on noin 2,5 tuntia kahtena iltana viikossa. Rahallinen korvaus ei ole suuren suuri, mutta työsuhde-etuna voimme tarjota nuottien hankintaan liittyviä tuntuvia kevennyksiä. Jos olet kiinnostunut tietämään lisää siitä, mikä sinua odottaa, soita tai tule käymään. Asiasta enemmän tietää Arna Bertin-Huolman, p tai Lassi Rajamaa 10 Äänenkuljettaja

11 Konsertteja ti 17.9 klo Konserttisali Seria classica Ensikonsertti Bernadett Bogányi, huilu Mukana myös: Gergely Bogányi, piano Bence Bogányi, fagotti Tibor Bogányi, sello Schubert: Sonatiini a-molli huilulle ja pianolle op. 137 Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras nro 6 huilulle ja fagotille Kalevi Aho: Balladi (tilausteos 1999, omistettu Bogányi- kvartetille) Caplet: Rêverie ja Petite valse huilulle ja pianolle auré: Sonaatti A-duuri op. 13 huilulle ja pianolle Liput: 10/7 e Ke klo Helsingin kaupungin taidemuseo/ Tennispalatsi Keidas - opiskelijakonsertti Niina Uggeldahl, piano Händel - Liszt - Lindberg Museon pääsymaksu 5/4,20 e To klo Temppeliaukion kirkko Keidas - opiskelijakonsertti Heini Lehto, piano D.Scarlatti - Chopin - de Sévérac - Ravel Vapaa pääsy To klo Kamarimusiikkisali Sibis Jazz Tuomas Kauppi Trio Tuomas Kauppi, piano Sami Linna, kitara Teemu Keränen, basso Vapaa pääsy La klo Kanneltalo Keidas - opiskelijakonsertti Laura Sippola, laulu & piano Jazzia & rytmimusiikkia Su klo Keidas - opiskelijakonsertti Urho Kekkosen museo Kimmo Rahunen, kitara Giuliani - Szostak - Mertz - Ponce - Tarrega - Villa-Lobos Museon pääsymaksu Su klo Cygnaeuksen galleria Keidas - opiskelijakonsertti Anna Orasmaa, cembalo Susanna Enckell, viulu (J.S.Bach) rescobaldi - roberger - Duphly - W..Bach - J.S.Bach Museon pääsymaksu 2,5/1,5e Su klo Konserttisali CHOPIN 2002 Gergely Bogányi, piano Keväällä alkanut suosittu Chopinsarja jatkuu. Illan ohjelmassa Chopinin scherzoja, nokturnoja, masurkkoja, valsseja ja poloneeseja. Liput 10/7 e Lippupisteestä Äänenkuljettaja 11

12 Ylioppilaskunta/The Student s Union Hyvinvointiviikko Voitko pahoin? Et enää. Jos nimittäin osallistut hyvinvointiviikon tapahtumiin. Viikon ohjelma: ysioterapiapäivä, Ruskaretki Nuuksioon ja Akateeminen Wartti. Liiku! Liity liikuntapostilistalle Hallitus SAY:n Hallitus keskusteli mm. Akatemian tasa-arvoasioista ja perusteilla olevasta selvitystyöryhmästä, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa häirintä-, syrjintä- ja tasa-arvoon liityvissä selvitystä vaativissa tapauksissa. Lisää hallituksen kokouksista voit lukea t-talon yo-kunnan ilmoitustaululta. Palautetta osoitteeseen Kaikien pitää syödä ja liikkua. Liikkumista helpottaa huomattavasti se, että liität itsesi SAY:n liikuntasähköpostilistalle. Suunnistusta, jalkapalloa, sählyä, viestijuoksua, maratonia... Sitä ei uskoisi mitä kaikkea muusikko voi vartalollaan tehdä. Liity siis remmiin ja lähetä tieto liikunnallisesta aktiivisuudestasi osoitteeseen ja olet liikkumassa ennen kuin huomaatkaan. Juhlia ja muuta kivaa Kalenteriin kannattaa merkata seuraavat: ysioterapiapäivä 19.9., Ruskaretki Nuuksioon (ilmoittaudu ajoissa!) 21.9., Akateeminen Wartti ja Vuosijuhlat Bileistä ja muista ylioppilaskunnan riennoista ja ahdistuksista voit lukea kattavia reportaaseja Saymaasta, jonka ensimmäinen numero ilmestyy noin syyskuun 25. päivä. Keikalle! Tee keikkaa. Heitä keikkaa. Opeta. Älä lopeta. Ylioppilaskunta ei heitä vaan välittää keikkoja kaikille SAY:n jäsenille, jotka tulevat täyttämään lomakkeen toimistolle. Ne jotka ovat jo keikkavälitystietokannassa, päivittäkää tietonne NYT. Lomakkeita saa ylioppilaskunnan toimistolta. Hierontaa Hierontapalvelu Tuija Ojala tarjoaa hierontaa P-talolla. Hinta 1/2 tuntia 14 euroa, minuuttia 22 euroa (1. käynti) ja seuraava käynti 20 euroa. Ajanvaraukset numerosta HUOM! Jos olet varannut ajan, mutta sairastut/jotain muuta odottamatonta sattuu, PERUuta aikasi mahd. pian, ja teet hierojan onnelliseksi. Kiitos. Toimisto/The Student s Union office Ma/Mon - to/thu 10-15, pe/ ri Toimiston p tai (405 4)773 Pääsihteeri Jonna Hurskainen Puheenjohtaja Tiina Hokkanen p Siviilipalvelusmies Janne Strausz. Office tel or (405 4)773 Tiina Hokkanen, Chairperson of Student Union, tel Ivan Dubov, all-aroundcivilizationserviceman, tel palautetta yo-kunnalle: 12 Äänenkuljettaja

13 Äänenkuljettaja 13

14 Ruokalista P-talo R-talo T-talo Ma Tulista jauhelihakastiketta ja riisiä Juustomestarin uunikalaa ja tilliperunoita Tofu-kasviswokkia ja keitettyä riisiä Tattarihiutalepuuroa, lisäkesalaatti ja leipäannos mustikkarahka Ti Kalaseljankaa Täytetty uunimakkara ja muhennettuja perunoita Kasvis-perunapannua Kookos-linssikeitta ja leipäannos Omena-kauramuropaistosta ja vaniljakastiketta Ke Kinkkukastiketta ja spagettia Savustettua kirjolohta, kananmuna-tillikastikkeella etajuustokastiketta ja spagettia Meksikolaista tomaatti-kasviskeittoa ja tortilla-chipsejä Valkosuklaamousse To Lihamureketta ja perunasosetta Kalkkuna-kasvispastaa Itämaista risottoa Ohrahutalepuuroa, lisäkesalaatti ja leipäannos Mandariini-banaanisalatti Pe Porsasta inkiväärikastikkeessa ja keitettyä riisiä Broilerpyöryköitä, chilimajoneesia, keitettyä riisiä Espanjalaista uunimunakasta Hernesosekeittoa ja leipäannos La Kana-kasviskastiketta ja keitettyä riisiä Kasviskroketit ja kermaviilikastiketta Ma Isoäidin kalakeitto Lihapullat, muusi, kermasinappikastike Kaali-kasvispiirakka, puolukkahillo Grillipihvi, maustevoi Ti Pastaa, kinkku-sipulikastike Smetanapossua, riisi Raejuusto-punajuurikiusaus Oskarinleike Ke Pepperonipizza Metsästäjän mureke, muusi Kasvispasta Wieninleike To Hernekeitto, pannukakku Burgundinpata, riisi Kreikkalainen kasvisvuoka Sveitsinleike Pe Italiankeitto Pyttipannu, paistettu muna Sienikiusaus Pariloitua porsasta Ma Tulinen jauhelihakastike, riisi (L) Tofu-kasviswokki, riisi (L) Juustomestarin kalaa, peruna (myös VL) Ti Kalaseljankaa, smetana (VL) Kasvis-perunapannua, jogurttia (VL) Täytetty uunimakkara, muhennettua perunaa (myös VL) Mandariinirahkaa Ke Vuoden vihannes on tomaatti. Osallistu kilpailuun!!! Kinkku-tomaattikastike, pastaa (VL) Tomaatti-juureskastike, pastaa (L) Riistakäristys, perunasose, herukkasurvos 2,60/3,87/4,10 e Hedelmäsalaatti, kermavaahtoa To Uunibroileria, curry-kurpitsa-kastike, villiriisimix (VL) Kikhernesosekeitto, leipäannos (L) Uuniperunaa aura-kasvistäytteellä (VL) Vispipuuro Pe Lihamureke, ruskea kastike, perunasose (myös VL) Itämaista risottoa (L) Creipy kalafile, perunasose, sitruuna, herne 3,45/4,72/4,90 e Pihlajanmarjakiisseli, kermavaahtoa La Stroganoff, peruna (L) Juustokasvispiirakka (VL) 14 Äänenkuljettaja

15 Menu P-house T-house MON 16.9 Hot minced meat sause and rice Cheesemakers fish and potatoes Tofu and vegetable wok Buchwheat porridge, salad and bread portion 1.30 / 2.57 / 2.60 / 3.20 e Bilberry fromage TUE 17.9 ish selyanka Oven baked sausage and creamed potatoes Vegetable and potato pan Coconut and lentil soup and bread portion Apple pie and vanilla sauce WED 18.9 Ham sauce and spaghetti Smoked rainbow trout, egg and dill sause eta cheese sauce and spaghetti Mexican tomato soup and tortilla chips White chocolate mousse THU 19.9 Meat loaf and mashed potatoes Turkey and vegetable pasta 2.40 / 3.67 / 3.90 / 5.50 e Risotto Oriental Barley porridge, salad, bread portion 1.30 / 2.57 / 2.60 / 3.20 e Tangerine and banana salad Mon 169. Hot minced meat sauce, rice Tofu and vegetable wok, rice Cheese maker s fish, potatoes Tue ish soup seljanka sour cream Vegetable and potato casserole Oven baked sausage, creamned potatoes Wed Ham and tomato sauce, pasta Root vegetable and tomato sauce, pasta Sauteed game, mashed potatoes, currants 2.60/3.87/4.10 Thu Oven baked chicken, curry and zucchini sauce, wild rice Chick pea soup, bread Oven baked potatoes, blue cheese and vegetable stuffing ri Meat loaf, brown sauce, mashed potatoes Oriental risotto Crispy fillet of fish, mashed potatoes, lemon, peas /4.90 e Sat Stroganoff, potatoes Cheese and vegetable tart RI 20.9 Pork in ginger sauce and rice Chicken balls, chilli mayonnaise, rice Spanish oven baked omelette Purèed pea soup, bread portion SAT 21.9 Chicken and vegetable sauce, rice Vegetable kroquettes, sour cream sauce Äänenkuljettaja 15

16 RUSKARETKI NUUKSIOON LAUANTAINA opiskelijoille, opettajille ja hallintohenkilökunnalle Yo-kunnan järjestämälle perinteiselle ruskaretkelle Nuuksioon kutsutaan nyt mukaan myös opettajat ja hallintohenkilökunta! Luvassa reipasta ulkoilua, mukavaa yhdessäoloa sekä makkaranpaistoa. Ilmainen bussikuljetus T-talolta klo 11.00, paluu noin klo Muista patikointijalkineet sekä säänmukainen varustus! Ilmoittautumiset Tuula Linsiölle perjantaiaamuun mennessä puh tai , Tervetuloa! Virkistystoimikunta 16 Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 1/2002-2003 30.8.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 1/2002-2003 30.8.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 1/2002-2003 30.8.2002 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 890123456789 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 12/2002-03 15.11.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 12/2002-03 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Meillä ja muualla 4 Konsertteja 7 Ylioppilaskunta/The Student s

Lisätiedot

nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 23/2003-2004 3 Pääkirjoitus, Otn:n päätöksiä 4 Rehtorin vaali 6 Keskustelua Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

Äänenkuljettaja SIBELIUS-AKATEMIA 33/2001-2002 10.5.2002. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja SIBELIUS-AKATEMIA 33/2001-2002 10.5.2002. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja SIBELIUS-AKATEMIA 33/2001-2002 10.5.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 33/2001-02 Pääkirjoitus 3 Keskustelua 3 Opiskelijan muotokuva 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 5 Konsertteja

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 7/2001-02 Pääkirjoitus 3 Hallituksen päätöksiä 3 Osastojen tarjontaa 3 Apurahoja 4 Virikkeitä opettajille 4 Työryhmä laulumusiikkia

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 14/2001-02 30.11.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 13/2001-02 Pääkirjoitus 33 Sisäistä viestintää tutkitaan 3 Opintoasioita 4 Opintotuki, opintoviikot ja opintojen päätoimisuus

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 22/2001-02 15.2.2002 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 22/2001-02 Pekka Vapaavuori: Pääkirjoitus 3 Kristiina Ilmonen: Meillä on piimä kun aisaa ja kaffi kun puukonpäätä 3 Seppo

Lisätiedot

nro 10 / 4.11.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006

nro 10 / 4.11.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 nro 10 / 4.11.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 Sisältö Äänenkuljettaja nro 10/2005-2006 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 7 Talon väkeä 8 Opintoasioita 14 Tapahtumia 17 Ylioppilaskunta 19 Ilmoitustaulu 20 Ruokalistat

Lisätiedot

nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006

nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 Sisältö Äänenkuljettaja nro 2/2005-2006 3 Pääkirjoitus 4 Sonetti avoinna 5 Uutisia 6 Keskustelua 9 Talon väkeä 12 Opintoasioita 16 Apurahoja 17 Tapahtumia 19

Lisätiedot

nro 22 / 25.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 22 / 25.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 22 / 25.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 22/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 6 Keskustelua 10 Talon väkeä 11 Opintoasioita 14 Tapahtumia 16 Ylioppilaskunta 17 Ilmoitustaulu

Lisätiedot

nro 16 / 14.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 16 / 14.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 16 / 14.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 16/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Opintoviikot mummoiksi 5 Uutisia 10 Keskustelua 13 Talon väkeä 14 Opintoasioita 20 Ilmoitustaulu

Lisätiedot

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista

Lisätiedot

nro 11 / 12.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 11 / 12.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 11 / 12.10.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 11/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 8 Opintoasioita 9 Koulutusta Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

Äänenkuljettaja 15/2002-03 5.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja

Äänenkuljettaja 15/2002-03 5.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA. Äänenkuljettaja Äänenkuljettaja 15/2002-03 5.12.2002 SIBELIUS-AKATEMIA Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 15/2002-03 Pääkirjoitus 3 Kolumni 4 Opintoasioita 5 Meillä ja muualla 6 Konsertteja 10 Ruokalista 11 Joulujuhla

Lisätiedot

nro 25 / 18.3.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 25 / 18.3.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 25 / 18.3.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 25/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Talon väkeä 7 Opintoasioita 13 Koulutusta 15 Tapahtumia 16 Konsertteja 17 Ylioppilaskunta

Lisätiedot

nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 31/2004-2005 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka,

Lisätiedot

nro 18 / 28.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 18 / 28.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 18 / 28.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 18/2004-2005 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka,

Lisätiedot

nro 6 / 7.10.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006

nro 6 / 7.10.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 nro 6 / 7.10.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 Sisältö ÄÄNENKULJETTAJA AJA 6/2005-2006 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 9 Talon väkeä 10 Keskustelua 11 Opintoasioita 15 Tapahtumia 19 Ylioppilaskunta 21

Lisätiedot

nro 16 / 16.12.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006

nro 16 / 16.12.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 nro 16 / 16.12.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 Sisältö ÄÄNENKULJETTAJA NRO 16 2005-2006 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 11 Keskustelua 13 Opintoasioita 19 Tapahtumia 21 Konsertteja 22 Ylioppilaskunta 23 Ainejärjestöt

Lisätiedot

nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Vapaapulsatiivinen vasurina Sisältö Äänenkuljettaja nro 1/2004-2005 3 Lukuvuoden 2004-2005 avajaiset 9 In Memoriam Pertti Hostikka ja Olli Kosonen 10 In Memoriam

Lisätiedot

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23.

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Puheenjohtajan palsta 3. Kouvolan 1. pianotapahtuma 23. Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008 Puheenjohtajan palsta 3 Tuula Pulkki Elämää Beethovenin jälkeen 4 Ari Helander Musiikin avara maaperä 10 Ari Helander Reija Silvonen mestaripianisti Kouvolasta

Lisätiedot

MISTÄ ON SUURET MUUSIKOT TEHTY?

MISTÄ ON SUURET MUUSIKOT TEHTY? MISTÄ ON SUURET MUUSIKOT TEHTY? Tutkielma Tampere Filharmonian muusikoiden taustoista Heli Palomaa Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Musiikin koulutusohjelma Esittävän säveltaiteen suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI

SUOMEN KONTRABASSOKLUBI Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen lehti julkaistiin vuonna 1982 Painos 170 kpl Päätoimittaja: Henrica Fagerlund Toimituskunta: Yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

Syyspäivät Oriveden rauhallisissa tunnelmissa. Kuule, minä soitan! Virikkeitä ja välineitä monikulttuurisen koulun musiikinopetukseen

Syyspäivät Oriveden rauhallisissa tunnelmissa. Kuule, minä soitan! Virikkeitä ja välineitä monikulttuurisen koulun musiikinopetukseen MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 4/2011 Syyspäivät Oriveden rauhallisissa tunnelmissa Kuule, minä soitan! Virikkeitä ja välineitä monikulttuurisen koulun musiikinopetukseen Koulujen Musiikinopettajat

Lisätiedot

Otavantie 7 D 54 00200 HELSINKI

Otavantie 7 D 54 00200 HELSINKI CKONTRA 1/2005 2 ckontra Kontra-C Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 24. vuosikerta. Ensimmäinen lehti julkaistiin vuonna 1982 Painos 170 kpl Päätoimittaja: Toimituskunta: Mainossihteeri: Taitto:

Lisätiedot

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Jussi Siirala Puheenjohtajan palsta... 3

Sisältö: Pianopedagogit ry:n hallitus 2008. www2.siba.fi/pianopedagogit. Jussi Siirala Puheenjohtajan palsta... 3 2007 Sisältö: Jussi Siirala Puheenjohtajan palsta... 3 Seppo Salovius Mr. Raekallio, Professor of Piano in New York, Hannover and Helsinki... 4 Ari Helander Janne Mertanen pianisti... 11 Katariina Liimatainen

Lisätiedot

Gramexpress. Jonnan kesä. alkaa keikkabussissa. Euroviisujen historia täynnä supertähtiä 20. Ralf Gothóni: Kesäfestivaalit hieno villitys 10

Gramexpress. Jonnan kesä. alkaa keikkabussissa. Euroviisujen historia täynnä supertähtiä 20. Ralf Gothóni: Kesäfestivaalit hieno villitys 10 Gramexpress 2 2007 E S I T T Ä V I E N T A I T E I L I J O I D E N J A Ä Ä N I T T E I D E N T U O T T A J I E N T E K I J Ä N O I K E U S Y H D I S T Y S G R A M E X R Y : N A S I A K A S L E H T I Euroviisujen

Lisätiedot

UNELMIA TUTKIMUKSESTA

UNELMIA TUTKIMUKSESTA UNELMIA TUTKIMUKSESTA kollokvion raportti 13.10. 2012 U N E L M I A T U T K I M U K S E S T A TIEDETTÄ? TAIDETTA? RAHAA? JULKAISUJA? VERKOSTOJA? RESIDENSSEJÄ? TUKEA? KOLLOKVIO TAIDEYLIOPISTON POST-DOC

Lisätiedot

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA kevät 2015 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää... 8 Avoin yliopisto...

Lisätiedot

Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012. Lahden lahja musiikille. Kivaa kesätyötä tiedossa. Monitoimimatka Britanniaan

Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012. Lahden lahja musiikille. Kivaa kesätyötä tiedossa. Monitoimimatka Britanniaan Aplodit Orkesterille r.y:n jäsenlehti kevät/syksy 2012 Lahden lahja musiikille Kivaa kesätyötä tiedossa Monitoimimatka Britanniaan 10.4. alkaen palvelemme Sokosta vastapäätä, osoitteessa Aleksanterinkatu

Lisätiedot