Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11.1.2011 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus"

Transkriptio

1 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 1

2 MENETELMÄT Tilastoanalyysit ja trendiextrapolaatio Ekonometriset mallit, simulaatiot Haastattelututkimukset, delfoi Environmental Scanning Tulevaisuuspyörä ja tulevaisuusverstas Skenaariot Strateginen ennakointi Numeeriset Määrälliset Ei-numeeriset Laadulliset Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 2

3 TIEDON LUONNE Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä Pieni LUOVAN AJATTELUN JA KEKSELIÄISYYDEN VAPAUS Suuri Laadullinen, verbaalinen Text Mining Trendit Haastattelut Delfoi Tulevaisuusverstas Tulevaisuuspyörä Megatrendit Tulevaisuustaulukko Relevanssipuu Bonsai MindMap Strateginen nelikenttä TASSU Skenaariot Määrällinen, numeerinen Trendiextrapolaatio Tilastoanalyysit Ekonometriset mallit Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 3

4 Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä LÄHDE: RINER (1987). ARTIKKELISSA: Borg Olavi (2003): Tulevaisuuden tutkimksen suhde muihin tieteisiin, 306. TEOKSESSA: Vapaavuori Matti ja Von Bruun Santtu (Toim.)(2003): Miten tutkimme Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus tulevaisuutta? 4

5 Theodore J. Gordon and Jerome C. Glenn: Futures Research Methodology Version 3.0 [CD-ROM] (The Millennium Project, 2009) Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 5

6 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 6

7 LÄHDE: Alar Tamming (2008): Talous on luonteeltaan syklinen. Lehtiartikkeli: Tavexin Kultalehti nro. 2 / 2008 Kondratieff in pitkät syklit Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 7

8 Toimialakatsaukset Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 8

9 1/2000 1/2001 1/2002 1/2003 1/2004 1/2005 1/2006 Indeksi 2000=100 Toimialakatsaukset 200 Liikevaihdon kehitys koneiden ja laitteiden valmistuksessa (TOL 29) Päijät-Hämeen maakunnassa Alkuperäinen Trendi Trendi, Suomi Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 9

10 Lineaarinen malli arvonlisäyksestä toimialoittain Arvonlisäys, Milj., ja lin. Ennuste, Hemaasu 2, Versio Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan v. T ekstiili-, nahkatuotteiden ja nahan v. Puutavaran ja puutuotteiden v. Massan, paperin yms valm; kust. ja pain. R² = 0,7141 ; 0,2073 ; 0,9226 ; 0,9127 LINREGR y = mx + b Joni Vainikka & Jukka Vepsäläinen, Hämeen TE-keskus 10

11 Hämeen Aluetalous Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 11

12 Henkilöä Trendin arviointi: Luonnollinen väestönmuutos Kanta- ja Päijät- Hämeessä vuosina Kanta-Häme Päijät-Häme Päivitetty LÄHDE: Tilastotietokannat > Tietokanta: PX-Web Statfin > Väestö/Syntyneet, Väestönmuutokset alueittain. Viimeisin tieto Tilastokeskus Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 12

13 Henkilöä Trendin arviointi: Luonnollinen väestönmuutos Kanta- ja Päijät- Hämeessä vuosina Kanta-Häme Päijät-Häme Päivitetty LÄHDE: Tilastotietokannat > Tietokanta: PX-Web Statfin > Väestö/Syntyneet, Väestönmuutokset alueittain. Viimeisin tieto Tilastokeskus Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 13

14 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 14

15 HEMAASU Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 15

16 HEMAASU Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 16

17 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 17

18 Vattage LÄHDE: Honkatukia Juha (2009): Yleisen tasapainon mallien käyttö työllisyyden kehityksen ennakoinnissa ja talouspolitiikan vaikutusten analysoinnissa. Työpoliittinen aikakauskirja 1/ Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 18

19 Vattage LÄHDE: Honkatukia Juha (2009): Yleisen tasapainon mallien käyttö työllisyyden kehityksen ennakoinnissa ja talouspolitiikan vaikutusten analysoinnissa. Työpoliittinen aikakauskirja 1/ Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 19

20 Suomen Pankin suhdanne-ennusteen laadintaprosessi AINO-ennustemallilla Ekonometristen mallien soveltaminen edellyttää myös luovaa ajattelua Tulevaisuus, oletukset Historia, trendit LÄHDE: Pieleen meni Onko ennustamisessa järkeä? Helsingin Sanomat , E Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 20

21 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 21

22 Työvoima- ja koulutustarvetutkimukset ja barometrit Yritysharava Ammattibarometri PK-yritysbarometri Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 22

23 Delfoi Delphi Delfi Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 23

24 Delfi-menetelmän historia LÄHDE: Kerstin Cuhls, Delphi Method. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Germany Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 24

25 Delfi-peosessi LÄHDE: Kerstin Cuhls, Delphi Method. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Germany Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 25

26 Delfoi Ei ole olemassa mitään tiettyä oikeaoppista Delfoi-tekniikkaa Linstonen ja Turoffin määritelmä (1975): Delfoi-tekniikkaa voidaan luonnehtia kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa. Voidaan käyttää arvojen, uusien näkemysten ja ideoiden tuomisessa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi; tulevaisuusväitteet, -teesit Kolme keskeistä piirrettä: anonymiteetti argumenttien iteraatio palaute Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 26

27 Paneelin koko henkilöä Delfoi Osallistujat Tutkimusalan asiantuntijoita Käytäntöön panevien organisaatioiden asiantuntijoita Alan lainsäädännön ja hallinnon asiantuntijoita Muita relevantteja toimijoita (poliittiset puolueet, kuluttajaorganisaatiot, ympäristöorganisaatiot, talouselämän edustajat, työmarkkinajärjestöt...) Raadissa/paneelissa olevan ominaisuuksia asiantuntija kiinnostunut ja halukas olemaan mukana erilaisia näkökulmia omaava tulevaisuusorientoitunut argumentoiva Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 27

28 LÄHDE: Kerstin Cuhls, Delphi Method. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Germany Delfi-surveylomake Tuntemukseni aiheesta Merkittävä seuraavien teemojen kannalta Sektorit, joilla tarvitaan toimenpiteitä Toteutumisajankohta Jatkotoimenpiteet Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 28

29 Delfoi Asiantuntijat vastaavat väitteisiin tai kysymyksiin LÄHDE: LAWRENCE H. DAY : Delphi Research in the Corporate Environment, 179. TEOKSESSA: Murray Turoff and Harold A. Linstone (Toim.) (2002): The Delphi Method. Techniques and Applications Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 29

30 Delfoi Asiantuntijat kommentoivat toistensa näkemyksiä LÄHDE: LAWRENCE H. DAY : Delphi Research in the Corporate Environment, 180. TEOKSESSA: Murray Turoff and Harold A. Linstone (Toim.) (2002): The Delphi Method. Techniques and Applications Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 30

31 Delfi-yhteenveto LÄHDE: Kerstin Cuhls, Delphi Method. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Germany Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 31

32 Delfoi Suositeltava kierrosten määrä 2-4 Vastaajien motivointi tärkeää Kyselylomake testattava, kuten kyselylomakkeet aina Kysymyksiin liittyvät samat ongelmat kuin muissa kyselyissä (kysymysten pituus, sanojen merkitys, jne.) Onko tieto historiasta tai nykyisyydestä kaikilla sama vai varmistetaanko tämä tarjoamalla tietoa? Onko tieto johdattelevaa? Aikajänne: asiantuntijat yleensä lyhyellä välillä optimistisia, pitkällä pessimistisiä pitkä aikajänne lisää vastausten hajontaa tapahtumien haluttavuus ja todennäköisyys ovat eri asioita, jotka helposti sekoitetaan kysytäänkö yksilön vai organisaation näkemystä Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 32

33 MURRAY TUROFF Delphi for Foresight and Large Groups Communications TREND DELPHI 1. Pyydä osanottajia piirtämään käyrä tulevaisuuteen 2. Jokaisen pitää kirjoittaa 3 perustetta ja oletusta sille, miksi piirsi käyrän niin kuin piirsi 3. Käyrät pyydetään takaisin ja poistetaan samanlaiset (jää jäljelle esim. 30 %) 4. Käyrät ja perustelut lähetetään takaisin, niin että jokainen joutuu arvioimaan toisten käyriä PROBLEM SOLVING DELPHI POLICY DELPHI CROSS IMPACT DELPH LÄHDE: Turoff Murray (2009): Dephi for Foresight and Large Group Communicatios. LUENTO: Tuelvaisuuden Tutkimuksen seuran jarjestämä tileisuus. Helsingin Yliopisto Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 33

34 Toimintaympäristön muutosten tarkastelu: Heikot signaalit, Signaalit, Trendit ja megatrendit Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 34

35 Environmental scanning Toimintaympäristön ja sen muutosten tarkastelu Muutosvoimien jäljittäminen (monitorointi) muodostaa yhden tärkeimmistä tulevaisuudentutkimuksen tutkimusprosessin työvaiheista = Ilmiöiden ja niiden muutosten tarkastelua ja ymmärtämistä tapahtumien, päätöksenteon ja valintojen aikaansaamien erilaisten tulevaisuusseuraamusten näkökulmasta Sisältää mm. trendien, megatrendien, heikkojen signaalien, villien korttien ja "driving force" ilmiöiden jäljittämisen, tunnistamisen ja analyysin Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 35

36 Heikoista signaaleista megatrendeihin Todennäköisyys Tunnettuus Selkeys Näkyvissä olo Megatrendit Trendit Signaalit Heikot signaalit Aika Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 36

37 Muutoskäsitteitä Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 37

38 Heikot signaalit Heikko signaali on ensimmäinen ilmaus muutoksesta tai se voi olla juuri se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulkua ratkaisevasti erilaiseen suuntaan. Heikon signaalin yhteyttä tulevaan tilanteeseen ei välttämättä voida perustella tilastollisesti uskottavalla jatkuvuudella, kuten historiallisella aikasarjalla. Heikkojen signaalien jäljittäminen ja erilaisten ilmiöiden ymmärtäminen heikoiksi signaaleiksi muodostaa yhden haastavimmista tulevaisuudentutkimuksen osa-alueista Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 38

39 Kuinka tunnistaa heikot signaalit Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen: Kysymyksessä on heikko signaali, jos 1) se saa kollegat nauramaan tai 2) kollegat vastustavat asiaa kiivaasti: no way, ei voi ikinä tapahtua tai 3) se herättää ihmetystä tai 4) kukaan ei ole kuullut asiasta ennen tai 5) halutaan, että kyseisestä asiasta ei puhuta enempää tässä organisaatiossa Parhaimmillaan heikko signaali toteuttaa kohdat 1-5. Jos mikään kohdista 1-5 ei toteudu, kyseessä ei ole heikko signaali Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 39

40 Kuinka heikkoja signaaleja voi hyödyntää Tulevaisuuden innovoinnissa heikot signaalit rikkovat ajatusmallejamme ja pistävät meidät pohtimaan uusia asioita. Visuaaliset heikot signaalit, eli kuvat heikoista signaaleista, on yksi tapa käyttää heikkoja signaaleja tulevaisuusajattelun kannustamiseen ja innovointiin organisaatiossa. Kuva on helppo ymmärtää ja omaksua kuva on helppo myös väärinymmärtää, joka sinällään kannustaa innovoimiseen. Tulevaisuusikkuna menetelmä / Elina Hiltunen, testattu mm. VTT:lla hyödynnetään Luovassa TulevaisuusTilassa (Innopark ja HAMK/kirjasto) Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 40

41 Tulevaisuuden muutosten teemoittaminen, ryhmittely ja sektorointi Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 41

42 PESTE-analyysi LÄHDE: Janne Hyvärinen , Alueellinen ennakointitoiminta Salon seudulla alustus, Aulanko, Hämeenlinna Foresight Network 2010: Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental (PESTLE) R = Regionaalinen, alueellinen A = Administratiivinen, hallinnollinen C = Cultural, kultuurinen Jne.. PESTLERAC Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 42

43 Tulevaisuuden muutosvoimia: MEGATRENDEJÄ Globalisaatio Ikääntyminen Häme Keskittyminen Ympäristön ja ekologian merkityksen kasvu Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 43

44 Relevanssipuu TEEMA Osio 1 Osio 2 Osio 3 Osio 4 A B Z X Erityislohko 1. kolmannes 2. kolmannes 3. kolmannes 1993 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 44

45 Tulevaisuuspyörä THE FUTURES WHEEL Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 45

46 Tulevaisuuspyörä Millennium Project hankkeen vetäjän Jerome Glennin 1970-luvulla kehittämä strukturoitu, aivoriihityyppinen menetelmä Tulevaisuuspyörän avulla voidaan järjestellä, ymmärtää ja täsmentää erilaisia tulevaisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia Etsitään tärkeän trendin, tapahtuman, päätöksen tai heikon signaalin ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen vaikutuksia yhteiskunnan tai organisaation toimintaan, arvoihin jne. Käytetään usein osana tulevaisuusverstastyöskentelyä Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 46

47 Tulevaisuuspyörä Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 47

48 Tulevaisuuspyörä Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 48

49 Tulevaisuuspyörä Pyörän keskellä on ideoinnin ja työstäminen kohteena oleva asia, ilmiö, ongelma, tms. Ensimmäiselle kehälle ideoidaan aiheeseen liittyviä vetovoimatekijöitä, hidasteita, vaikutuksia tms. Työskentelyn, keskustelun ja mahdollisesti tarkempaan käsittelyyn valittavien teemojen osalta työskentelyä jatketaan toiselle kehälle. Osallistujat kirjoittavat ehdotuksiaan ja ideoita muistilapuille, jotka kiinnitetään em. kehille. Muistilappuja voidaan näin ollen myöhemmin ryhmitellä joustavasti uuteen kokoonpanoon. Keskustelun jälkeen suoritetaan äänestys jatkotyöskentelyä varten. Kullakin osallistujalla on käytössään kaksi ääntä, jotka kohdistetaan vetovoimatekijöihin. Seuraavaksi työstetään Tulevaisuuspyörä 1:n kakkoskehälle ensimmäiseltä kehältä valittujen kolmen vetovoimatekijän osalta: + merkkisiä ajureita eli kyseistä vetovoimatekijää eteen päin ajavia seikkoja - merkkisenä kyseiselle vetovoimatekijälle esteenä, riskinä tai hidasteena olevia asioita Ryhmissä täydennetään ensimmäiselle kehälle ideoita konkreettisista tuotteista, palveluista ja toimintamalleista Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 49

50 Tulevaisuusverstas Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 50

51 Tulevaisuusverstas Idean isä prof. Robert Jungk järjesti ensimmäiset tulevaisuusverstaat Wienissä1950-luvulla Tulevaisuusverstas on ryhmätyöskentelynä tapahtuva menetelmä, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan tulevaisuutta nykyhetken ongelmien ja toiveiden pohjalta. Työskentelyssä yhdistyvät faktatietojen kerääminen ja analysoiminen, osallistujien itsenäinen työ, keskustelu sekä luovaa ajattelua edistävät menetelmät. Verstastyöskentely perustuu avoimeen asiantuntijuuteen ja sen jakamiseen, jolloin yhteistoiminta luo yhteistä tietämystä. Työskentely verstaassa edellyttää luovuutta ja ennakkoluulottomuutta, mutta myös kykyä erilaisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen analyyttiseen arviointiin Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 51

52 Valmisteluvaihe Tulevaisuusverstaan vaiheet Motivoidaan osallistujia ja kerrotaan verstaan kulku Jaetaan osallistujat 4-6 hengen ryhmiin Ongelmavaihe Käydään läpi valittuun tehtävään tai kiinnostuksen kohteena olevaan asiaan liittyvät ongelmat (= analyysi) a) Valitaan jokin laaja teema tai ongelma, jota kukin ryhmä ryhtyy käsittelemään b) Ryhmissä kukin osallistuja kertoo vuorollaan omia ajatuksiaan teemasta. Muut eivät kommentoi esityksiä, vaan ne kirjataan ylös sellaisenaan. Esityksistä ei keskustella. c) Ryhmien työskentelyssä pyritään löytämään teemaan liittyviä ongelmia. Tarkoitus on generoida monipuolisesti erilaisia ongelmia, joita myöhemmässä vaiheessa ryhdytään ratkaisemaan. d) Ryhmätyöskentelyn jälkeen fasilitaattori esittelee kaikki esiin nostetut ongelmat. Ideat voidaan kiinnittää esimerkiksi seinätaululle A4 arkkien avulla Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 52

53 Tulevaisuusverstaan vaiheet Äänestysvaihe Ideointivaihe a) Kullakin osallistujalla on 3 ääntä, jokainen osallistuja antaa äänensä ongelmille, kuitenkin enintään 1 ääni per idea b) Fasilitaattori laskee äänet ja ottaa ongelmista syvempään käsittelyyn 4-5 eniten ääniä saanutta ongelmaa Ideoidaan ja luodaan unelmia siitä, miten tilannetta voidaan parantaa (= ideointi). a) Palataan takaisin ryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee jonkin em. eniten ääniä saaneen ongelman käsiteltäväkseen b) Ryhmä pyrkii löytämään ongelmaan uusia ratkaisuja ja vastauksia. Työskentely on vapaata ryhmätyöskentelyä. Tavoitteena on löytää uusia, käyttökelpoisia toimenpiteitä Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 53

54 Tulevaisuusverstaan vaiheet Todentamisvaihe Arvioidaan ideoiden toteuttamismahdollisuuksia ja laaditaan toimintasuunnitelma (= ratkaisu) a) Kukin ryhmä esittää omat ajatuksensa ja ratkaisuehdotuksensa b) Laaditaan toimintasuunnitelma ratkaisuehdotusten pohjalta Jatkotyöskentelyn pohjaksi Mitä pitäisi tehdä tai tietää jotta valitun teema-alueen myönteistä kehitystä voidaan edistää tai epätoivottua tulevaisuutta välttää? Esimerkiksi: 1. Mitä toimijoiden pitäisi tehdä: mistä aiheista tarvitaan yhteistyötä, selvityksiä, työryhmiä, seminaareja, viestintää tms.? 2. Millaisia tiedonpuutteita on: mihin tutkimustoimintaa pitäisi suunnata? 3. Millaisia toimijoita tai toimintaa tarvitaan vuonna xxx ja siihen mennessä: mihin kehittämistoimintaa pitäisi suunnata? 4. Millaista osaamista tarvitaan tällaisessa toimintaympäristössä? Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 54

55 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 55

56 Tulevaisuustaulukko Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 56

57 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 57

58 Tulevaisuustaulukko: Alustava vanhustenhuollon tulevaisuustaulukko LÄHDE: Seppälä Yrjö (1993), Tulevaisuustaulukkomenetelmä - Sovelluksena vanhustenhuolto, 226. TEOKSESSA: Vapaavuori Matti ja Von Bruun Santtu (Toim.)(2003): Miten tutkimme tulevaisuutta? Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 58

59 Tulevaisuustaulukko: Tulevaisuuskuvien muodostaminen LÄHDE: Seppälä Yrjö (1993), Tulevaisuustaulukkomenetelmä - Sovelluksena vanhustenhuolto, 227. TEOKSESSA: Vapaavuori Matti ja Von Bruun Santtu (Toim.)(2003): Miten tutkimme tulevaisuutta? Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 59

60 Tulevaisuustaulukko: Vanhustenhuollon tulevaisuustaulukko LÄHDE: Seppälä Yrjö (1993), Tulevaisuustaulukkomenetelmä - Sovelluksena vanhustenhuolto, 229. TEOKSESSA: Vapaavuori Matti ja Von Bruun Santtu (Toim.)(2003): Miten tutkimme tulevaisuutta? Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 60

61 Skenaariot Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 61

62 Skenaariot Skenaariot ovat...oletuksiin perustuvia, toisiaan seuraavien tapahtumien kuvauksia, jotka on laadittu sen vuoksi, että voitaisiin kiinnittää huomiota syyyhteydellisiin prosesseihin ja päätöksentekohetkiin. (Herman Kahn 1967)...tapahtumien tai prosessien ketju, jossa maailman, kansakunnan tai järjestelmän nykytila kehittyy joksikin tulevaisuudentilaksi. (Ian Miles 1986) näytelmän toiminnallisia käsikirjoituksia (Anita Rubin 2002) Tulevaisuuden tutkimuksen Verkostoakatemia TVA Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 62

63 Skenaariot Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 63

64 Skenaarioiden laatiminen heuristisesti Skenaarioita voidaan laatia esimerkiksi seuraavista näkökulmista lähtien: Mikä on mahdollista? Mikä on uskottavaa? Mikä on toivottavaa? Mikä meitä uhkaa? Tyypillisiä ovat esimerkiksi: muuttumattomana jatkuvan kasvun skenaario (business as usual) katastrofiskenaario paluu menneeseen skenaario muutosskenaario Tulevaisuuden tutkimuksen Verkostoakatemia TVA Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 64

65 Skenaarioiden laatiminen toimintaympäristön ajavista voimista (driving forces) lähtien Tulevaisuuden tutkimuksen Verkostoakatemia TVA Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 65

66 Sahateollisuuden kasvuskenaario LÄHDE: Uotila Tuomo (1993): Skenaariot yrityksen toimintaympäristön kartoittamisessa, 250. TEOKSESSA: Vapaavuori Matti ja Von Bruun Santtu (Toim.)(2003): Miten tutkimme tulevaisuutta? Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 66

67 Kaupunkijärjestelmän vaihtoehtoiset kehitysväylät skenaariopolkuina Aikaulottuvuus keskeinen! LÄHDE: Sneck Timo (2003): Vaiheittainen skenaariomenetelmä, 110. TEOKSESSA: Vapaavuori Matti ja Von Bruun Santtu Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus (Toim.)(2003): Miten tutkimme tulevaisuutta? 67

68 Skenaariomenetelmän edut ja haitat Plussat Parhaimmillaan on erittäin osallistava työskentelymuoto Avaa mieltä erilaisille vaihtoehdoille Pakottavat ottamaan kantaa erilaisiin mahdollisuuksiin niin positiivisiin kuin negatiivisiinkin Miinukset Skenaarioista tulee helposti saman skenaarion muunnelmia Skenaariot muodostuvat enemmän tulevaisuuskuviksi kuin kuvauksiksi siitä millaiset polut johtavat mihinkin mahdollisiin maailmoihin Skenaariotarinat jäävät liian yleisiksi eivätkä ole riittävässä kytköksessä päätöksentekoon Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 68

69 Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 69

70 Strategian koko rakenne NYKYTILA TULEVAISUUS ULKOINEN SISÄINEN 1. STRATEGINEN NELIKENTTÄ: Mitä on ollut? Mitä on? Miltä tulevaisuus näyttää? Arvot VISIO VISIO Millainen haluttaisiin olla? PÄÄMÄÄRÄ PÄÄMÄÄRÄ PÄÄMÄÄRÄ Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite 3. TAVOITTEENASETTELU: Mitä aiotaan tehdä, jotta visio toteutuisi? Tavoite Tavoite Tavoite RAHA: Budjetti (Ulkoiset: tuet / Sisäiset: Toimintamenot) HENKILÖSTÖ: Määrä, Osaaminen TOIMINNAN PUITTEET: Infrastruktuuri, toimintaperiaatteet a) Strategian toteutuksen organisointi, vaiheistus, aikataulut,... b) Päätökset, Hankkeet, yksittäiset toimenpiteet, toimintatavat Toimintaympäristöseuranta, Tilaseuranta, Tulosseuranta, Hankeseuranta 4. VOIMAVARAT: Millä resursseilla tavoitteita on mahdollista toteuttaa? 5. TOTEUTUS: Millä toimenpiteillä toteutetaan? 6. SEURANTA: Tulosten arviointi Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 70

71 ENNAKOINTIA & TULEVAISUUDEN TUTKIMUSTA Arvot Strategian koko rakenne ULKOINEN SISÄINEN NYKYTILA TULEVAISUUS VISIO STRATEGINEN NELIKENTTÄ: Mitä on ollut? Mitä on? Miltä tulevaisuus näyttää? 2. VISIO Millainen haluttaisiin olla? PÄÄMÄÄRÄ PÄÄMÄÄRÄ PÄÄMÄÄRÄ Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite 3. TAVOITTEENASETTELU: Mitä aiotaan tehdä, jotta visio toteutuisi? Tavoite Tavoite Tavoite RAHA: Budjetti (Ulkoiset: tuet / Sisäiset: Toimintamenot) HENKILÖSTÖ: Määrä, Osaaminen TOIMINNAN PUITTEET: Infrastruktuuri, toimintaperiaatteet a) Strategian toteutuksen organisointi, vaiheistus, aikataulut,... b) Päätökset, Hankkeet, yksittäiset toimenpiteet, toimintatavat Toimintaympäristöseuranta, Tilaseuranta, Tulosseuranta, Hankeseuranta 4. VOIMAVARAT: Millä resursseilla tavoitteita on mahdollista toteuttaa? 5. TOTEUTUS: Millä toimenpiteillä toteutetaan? 6. SEURANTA: Tulosten arviointi Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 71

72 Ei yksi ennakointimenetelmä, vaan prosessi, jossa useita menetelmiä Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 72

73 Ennakointiprosessi on useiden menetelmien summa LÄHDE: Uotila Tuomo (1993): Skenaariot yrityksen toiminta-ympäristön kartoittamisessa, 248. TEOKSESSA: Vapaavuori Matti ja Von Bruun Santtu (Toim.)(2003): Miten tutkimme tulevaisuutta? Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 73

74 Strateginen nelikenttä ja SWOT PESTE ja sovellukset + TASSU Syy-seuraus -kausaalisuhteet ja MIND MAP Tulevaisuuden tekeminen: TAVOITTEENASETTELU JA STRATEGIA-DESIGN Bonsai Anne Laakso, HAMK & Jukka Vepsäläinen, Hämeen ELY-keskus 74

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi

Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi Ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen menetelmät ja prosessi Kaakkois-Suomen ennakointiverkosto Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta 11.4.2012 Tässä kuvasarjassa esillä olevat tekstit ja

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi

Oppimisen tulevaisuus 2030. Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Oppimisen tulevaisuus 2030 Hannu Linturi, Tommi Laitio, Anita Rubin, Olli Sirén, Jenni Linturi Otavan Opiston Osuuskunta, Demos Helsinki, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus 200 3. Sisällysluettelo.

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu. ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.fi Tavoitteita Ennakointityö ja sen soveltaminen organisaatiossa Ennakoinnin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana

Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana menetelmäkuvaus ja käytännön kokemukset Taina Hussi Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset:

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut ELLO-HANKE: FORSSAN TULEVAISUUSVERSTAAN 20.1.2011 RAPORTTI Timo Nurmi Marko Ahvenainen Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Kirjoittajat:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS

MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Olli Hietanen MATKAILUN JA ELÄMYSTUOTANNON OSAAMISKESKUSOHJELMAN TULEVAISUUSKOULUTUS Yhteenveto alueellisten koulutusverstaiden menetelmistä ja tuloksista TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TUTU-JULKAISUJA 3/2009

Lisätiedot

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut

FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut FUTURES FOCUS koulutus- ja kehittämispalvelut ELLO-HANKKEEN KOTKAN TULEVAISUUSVERSTAAN 9.12.2010 RAPORTTI Timo Nurmi Marko Ahvenainen Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Kirjoittajat:

Lisätiedot

Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä

Hypoteeseista ja skenaarioista kohti yhteiskäyttäjien ennakoivia ohjantajärjestelmiä ESPOO 2002 VTT PUBLICATIONS 468 Yllätyksen tunnistus Indikaattorin pysyvyys Uuden tiedon 1. Kaaos, täsmällisyystason kehittä- yllätykset, sattuma minen vanhaa tietoa koettelevilla hypoteeseilla Epävarmuuden

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen,

Suurpelto Pop-up. Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, 1 Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Suurpelto Pop-up Blomqvist, Korja, Kyynäräinen, Lappalainen, Vesala Liiketalous + Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Raportti Joulukuu, 2014 2 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työn tulevaisuus kirkas pilvi? Työn ja Internetin yhteen kietoutuvat kehitysnäkymät 2020

Työn tulevaisuus kirkas pilvi? Työn ja Internetin yhteen kietoutuvat kehitysnäkymät 2020 Työn tulevaisuus kirkas pilvi? Työn ja Internetin yhteen kietoutuvat kehitysnäkymät 2020 Luova TulevaisuusTila -sessio Teknologiakeskus InnoParkissa 24.5.2011 Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

9.luento MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op.

9.luento MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op. 9.luento MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op. Kirsi Silius & Anne-Maritta Tervakari 21.2.2006 Aiheet Tulevaisuustutkimuksen periaatteet Trendianalyysit Megatrendianalyysi Kuluttajapaneelit

Lisätiedot

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Tapaustutkimus Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry:stä Terhi Väänänen Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot