KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 KASVATETTAVAN OSALLISTAMINEN JA KASVUN ARVIOINTI VTT/ Sosiologi Hanna Vilkka Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi -seminaari/ Turun kesäyliopisto

2 RAKENTEISTA TOIMIJAAN Oma kasvu merkityksissä, joita sukupuolelle ja seksuaalisuudelle annetaan ELI omien sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien uskomusten, ihanteiden, arvojen, halujen, mielikuvien ja arvostusten (laatujen) kriittinen tarkastelu. Tunne itsesi ja tunne tapasi kohdata toinen. Yksilöt heijastavat seksuaalikasvatuksen opetuksen tuloksia yksilöinä ja sosiaalisesti, toisten kanssa toimiessa.

3 KUKA TULKITSEE? Henkilö tulkitsee ja nimeää itse omia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä kokemuksiaan, käsityksiään, uskomuksiaan, esteitään, rajojaan, halujaan, arvojaan, arvostuksiaan sekä käsitysten muutosta ja vaihtelua prosessin aikana. työvälineenä portfolio

4 KUKA ARVIOI? Henkilö arvioi itse ja yhdessä toisten kanssa prosessin aikana oppimaansa ja omaa sukupuolena ja seksuaalisena olemisen kasvuaan.

5 MIKÄ ON ARVIOINNISSA TUTKIMUSKOHDE? SOSIAALISET ARVOT Seksuaalikasvatuksen opetuksen tulokset paljastuvat yksilössä mutta sosiaalisessa toiminnassa muistaen: Arviointiin vaikuttaa se, miten ymmärrämme tutkittavan asian ja ihmisen, jota tutkitaan (ihmiskäsitys, sukupuolijärjestelmä, maailmankuva, normaali ihminen). Arviointi on ulkoisesti ja sisäisesti arvotettu.

6 SOSIAALISET ARVOT MITEN KOHTELEN TOISTA IHMISTÄ YHTEISÖSSÄ?

7 ARVIOINNIN KOHTEET SOSIAALISISSA ARVOISSA Ymmärrys sukupuoli- ja seksuaalikäsityksemme historiallisesta muotoutumisesta Ymmärrys seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä lainsäädännöstä ja niiden historiallisesta kehityksestä Ymmärrys siitä, mikä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen ero Ymmärrys siitä, miten moninaisesti sukupuoli ja seksuaalisuus ilmenevät yhteiskunnassa

8 Ymmärrys stereotypioiden moninaisesta käytöstä yhteiskunnassa: peilinä identiteetin rakentamisessa sekä taloudellisena-, poliittisena, sosiaalisena- ja uskonnollisena valtana. Ymmärrys sukupuolesta ja seksuaalisuudesta biologisena, sosiaalisena, aistisena ja psyykkisenä kokemuksena. Ymmärrys monenlaisista sukupuolisista ja seksuaalisista tuntemuksista ja niiden muuttuvuudesta. Ymmärrys sukupuolisesta ja seksuaalisesta taidosta yhteiskunnallisena voimavarana ja miten ne paljastuvat sosiaalisessa toiminnassa

9 Ymmärrys vastuusta, joka koskee omaa ja toisen sukupuoliseksi ja seksuaaliseksi kasvamista sekä sukupuoli- ja seksuaalikäsitystemme muotoutumista Ymmärrys siitä, miten sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä voidaan käyttää yhteiskuntaa rikastuttavasti tai vallan välineenä Ymmärrys siitä, miten kohtaa toisen sosiaalisessa tilanteessa Ymmärrys siitä, millaisia arvoja sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyy ja millaisia arvoja henkilö itse tunnistaa ja kykenee kohtaamaan samanarvoisina

10 MENETELMIÄ Luotain: Henkilön havaintoja itsedokumentoiden sukupuolisena tai seksuaalisena olemisestaan (päiväkirja, valokuvaus, piirtäminen). Skenaario: Henkilön suullinen tai kirjallinen yksilötason kuvaus omasta sukupuolen ja seksuaalisuuden kokemuksestaan ja käsityksistään. Ajurit: Henkilön lyhyitä kirjallisia kuvauksia sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistään arvoistaan, uskomuksistaan, ihanteistaan tai toiveistaan.

11 Verkostoanalyysi: Henkilö kartoittaa oman sosiaalisen verkostonsa näkökulmana oma sukupuoli ja seksuaalisuus Ajurit (engl. design drivers): Henkilön lyhyt kirjallinen kuvaus esimerkiksi vaatimuksistaan sukupuoliselle ja seksuaaliselle vuorovaikutukselle. Kuvataulut: Henkilö kartoittaa toisille käsityksiään sukupuolesta ja seksuaalisuudesta rajaten ja tyylitellen piirtämällä, leikkaamalla kuvia ja/tai maalaamalla. Työpaja: Verkostoanalyysien, kuvataulujen, ajureiden, skenaarioiden tai luotainten läpikäyntiä yhdessä toisten kanssa - toisille tulkiten ja yhdessä tulkiten, jopa arvioiden.

12 OPETUKSEN ARVIOINTI Henkilökohtaista portfolioita tarkastellaan ottaen huomioon opetuksen tavoitteet ja arviointiin vaikuttavat käsitykset siitä, miten ymmärrämme tutkittavan asian (ihmiskäsitys, sukupuolijärjestelmä, maailmankuva, normaali ihminen).

13 MITÄ ARVIOIDAAN? Mitä tietoa arviossa haluamme? Mihin arviossa saadulla tiedolla pyrimme? Mihin tarkoitukseen tietoa käytämme? Haluammeko arviossa tietää sen, miltä asiat näyttää olevan vai sen, miten ne ovat?

14 Henkilön lisääntynyt taito erotella, luokitella, ryhmitellä, nimetä ja tulkita (analyysi) sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä henkilökohtaisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja asioita. Henkilön tarkentunut kuva omasta sukupuoli- ja seksuaalikäsityksestä ja sen vaikutuksista toiseen. Terävämpi kuva: selkeä, erillinen ja moniulotteinen. Arviointi sosiaalisessa tilanteessa: Huomaako toinen, että ajattelu- ja puhetavoissani on tapahtunut muutosta opetuksen aikana? Millaisia muutoksia.

15 KIITOS