Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +"

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + (poissa kohdat 37-48) Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + (poissa päätettäessä asiasta 37) Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen +(poissa kohdat 44-48) Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö - Poissa: Eero Rämö Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Irmeli Metsänen pöytäkirjan tarkastaja

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 2/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 31 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista, ja lisättiin kohtaan 46 muut asiat hallituksen kannanotto vapaaehtoisuuden merkityksestä. 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsästä. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsänen. 33 VARAINHOITAJAN RAPORTTI HALLITUKSELLE VARAINHOIDOSTA 2014 SEKÄ SIJOITUSLINJAUKSEN PÄIVITYS (Ei julkinen) 33.1 Varainhoitajan raportti varainhoidosta 2014 Tausta: Pohjola Varainhoito Oy:n kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti varainhoitaja raportoi vuosittain järjestön hallitukselle. Varainhoitaja raportoi järjestön arvopaperisalkun kehityksestä vuonna 2014 ja markkinanäkemyksistään lähivuosien osalta (liite ja ). Päätösehdotus: Merkitään varainhoitajan raportti tiedoksi. Päätös: Kuultiin varainhoitajien raportti arvopaperisalkun kehityksestä vuonna 2014 sekä arvio tulevasta kehityksestä. Hallitus kiitti varainhoitajia esityksestä ja merkitsi saadun raportin tiedoksi.

3 33.2 Sijoituslinjauksen päivitys 3 Tausta: SPR:n hallituksen sijoituslinjauksen mukaisesti hallitus tarkistaa linjauksen säännöllisesti. Voimassaolevan sijoitustoiminnan linjauksen hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Hallitus päätti kokouksessaan päivittää sen keväällä 2015, oheisena uusittu linjaus (liite 33.2). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy päivitetyn sijoituslinjauksen. Päätös: Sijoitustoiminnan linjausta on päivitetty erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusten osalta. Sijoitustoimikunta seuraa linjauksen toimeenpanoa. Vastuullisen sijoittamisen kriteerit esitellään ja hyväksytään hallituksessa syksyllä Hallitus hyväksyi päivitetyn sijoituslinjauksen kokouksessa esitetyillä, kielenhuoltoon liittyvillä muutoksilla. 34 VARAINHANKINNAN TULOS 2014 (Ei julkinen) Tausta: SPR:n hallitus kokouksessaan käsitteli varainhankinnan ja resurssikehityksen vaatimia investointeja. Hallitus korosti päätöksessään tarvetta investoida pitkäjänteiseen varainhankintaan ja päätti seurata varainhankinnan tulosta systemaattisesti. Hallitus kuulee raportin varainhankinnan kehittymisestä vuonna Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja merkitsi tiedoksi raportin varainhankinnan kehittymisestä vuonna ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Tausta: Ensimmäinen luonnos vuosikertomukseksi oheisena (liite 35, tuloslaskelma ja tase lähetetään myöhemmin). Päätösehdotus: Merkitään alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle kokouksessa, jolloin hallitus myös sen allekirjoittaa. Päätös: Merkittiin alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. Kirjalliset kommentit tulee toimittaa sihteerille viimeistään Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle kokouksessa. Ruotsinkieliseen käännökseen kiinnitetään erityistä huomiota. 36 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUSTEN JAKO Tausta: Raha-automaattiyhdistyksen päätökset Suomen Punaisen Ristin ohjelmiin on vahvistettu helmikuussa. Raha-automaattiyhdistys jakoi Suomelle Punaiselle Ristille yhteensä euroa. Tästä yleisavustusta

4 , Nuorten turvatalolle ja Länsi-Suomen piirin ystävätoiminnan kehittämiseen. SPR:n valtakunnalliseen kotimaan ohjelmaja projektityöhön avustusta jaettiin Yhteistyössä piirien kanssa on valmisteltu esitys valtakunnallisten ohjelmien RAY-avustusten jakamisesta. Siirtyvien ohjelma-avustusten jako piireille perustuu piirien kiinnostukseen, toiminnan volyymiin ja piirien omiin voimavaroihin. Oheisena jakoesitys (liite 36). Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2015 Raha-automaattiyhdistyksen myöntämien avustusten jakamisesta piirien ja keskustoimiston kesken. Päätös: Hallitus päätti vuoden 2015 Raha-automaattiyhdistyksen myöntämien avustusten jakamisesta piirien ja keskustoimiston kesken esityksen mukaisesti. 37 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIHALLITUKSEN KIRJE Tausta: SPR:n hallitus teki kokouksessaan päätöksen SPR:n Kaakkois- Suomen piirin talouden tasapainottamisen tukemisesta vuosina Tavoitteena on tukea piiriä tekemään suunnitelmallinen talouden ja toiminnan kehittämisohjelma. SPR:n Kaakkois-suomen piirin hallitus on lähettänyt SPR:n hallitukselle kirjeen liittyen hallituksen päätökseen (liite 37.1). Päätösehdotus: Hallitus käsittelee piirin kirjeen ja vastaa kirjallisesti liitteen mukaisesti (liite 37.2). SPR:n puheenjohtaja, talous- ja järjestöjohtajat osallistuvat Kaakkois-Suomen piirin vuosikokoukseen, jonka yhteydessä jatketaan keskustelua yhteistyöstä piirin talouden tasapainottamiseksi. Päätös: Hallitus käsitteli piirin kirjeen ja keskusteli olosuhteista, jotka olivat johtaneet käsillä olevaan tilanteeseen. Hallitus kiinnitti huomiota piirin ja keskustoimiston väliseen yhteydenpitoon ja toivoi parempaa kommunikaatiota sekä korosti tarvetta löytää asiassa pysyväisluonteinen ratkaisu. Pääsihteeri viimeistelee piirin hallitukselle lähetettävän vastauksen, joka toimitetaan hallituksen jäsenille ennen sen lähettämistä. Hallitus käsittelee piirin ja keskustoimiston yhdessä valmistelemaa kehittämisohjelmaa toukokuun kokouksessaan. Piirin tilanteeseen ja kehittämisohjelmaan liittyen puheenjohtaja Torstila tapaa piirihallituksen puheenjohtaja Lauri Melton Helsingissä ja osallistuu piirin vuosikokoukseen Kouvolassa Hallituksen jäsen Eija Karine osallistui alustavaan keskusteluun asiantuntijana, mutta ei esteellisenä osallistunut varsinaiseen päätökseen liittyvään keskusteluun eikä vastineen käsittelyyn ja hyväksymiseen.

5 38 KANSAINVÄLISEN AVUN LINJAUS 5 Tausta: SPR:n hallitus käsitteli kokouksessaan esitystä kansainvälisen avun linjaukseksi ja lähetti esityksen jatkokäsittelyyn (liite 38). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy kansainvälisen avun linjauksen. Päätös: Hallitus kuuli esityksen edellisen kokouksen pohjalta tehdyistä muutoksista ja hyväksyi kansainvälisen avun linjauksen. Hallitukselle raportoidaan kansainvälisestä toiminnasta säännöllisesti. Kansainvälisen avun linjaus julkaistaan järjestön internet-sivuilla ja jaetaan piireille ja osastoille, kun se on viimeistelty. Kansainvälisen avun yksikkö valmistelee toukokuun hallituksen kokoukseen ja hallituksen jäsenten käyttöön power point -luentopohjan valokuvineen SPR:n kansainvälisestä toiminnasta. 39 NUORISOLINJAUKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA JA VALTAKUNNALLISEN NUORISOTOIMIKUNNAN TYÖOHJELMA Tausta: SPR:n hallitus pyysi kokouksessaan valtakunnallista nuorisotoimikuntaa laatimaan hyväksytyn Nuorisolinjauksen toteuttamista varten toimeenpanosuunnitelman SPR:n nuorisotoiminnan kehittämiseksi ja yleiskokoustavoitteiden saavuttamiseksi. Nuorisojäsenmäärän ja vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen on yleiskokouksessa hyväksytyn Toimintalinjauksen ydinmittareita. Toimeenpanosuunnitelman keskeinen viesti on, että nuorisotoiminnassa onnistuminen on keskeinen menestystekijä järjestön elinvoimaisuuden kannalta Valtakunnallinen nuorisotoimikunta on laatinut hallituksen hyväksyttäväksi toimeenpanosuunnitelman ja toimikunnan työohjelman yleiskokouskaudelle (liitteet 39.1 ja 39.2) Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy toimeenpanosuunnitelman ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan työohjelman Nuorisolinjauksen toimeenpanoksi vuosille Päätös: Hallitus kuuli esityksen nuorisotoimikunnan laatimasta toimeenpanosuunnitelmasta ja työohjelmasta. Keskustelussa korostettiin erityisesti sitä, että kentällä toimijoilla tulee olla riittävästi vapautta toteuttaa varsinaista toimintaa linjausten ja suunnitelmien sitä liikaa rajaamatta. Hallitus hyväksyi toimeenpanosuunnitelman ja valtakunnallisen nuorisotoimikunnan työohjelman Nuorisolinjauksen toimeenpanoksi vuosille ITSEARVIOINTI- JA SERTIFIKAATIORYHMÄN PERUSTAMINEN Tausta: Yleiskokous 2011 antoi hallituksen tehtäväksi SPR:n sääntöjen uudistamisen. SPR:n yleiskokous Turussa vuonna 2014 uusi päätöksen

6 6 SPR:ää koskevien sääntöjen muuttamiseksi. Tavoitteena on periaatteellinen ja pysyvä asetusmuutos. Hallitus päätti sääntöuudistuksen prosessista sekä tähän liittyen OCACitsearvioinnin (Organisational Capacity Assessment Certification) tekemisestä vuoden 2015 aikana. Prosessiin sisältyvään työpajaan osallistuu järjestön erilaista toimijaa. Ryhmään tulisi kuulua toimenkuvaltaan, kokemukseltaan, iältään ja sukupuoleltaan mahdollisimman monipuolisesti toimijoita. Työpajaan osallistuvat henkilöt suorittavat itsearvioinnin kolmen päivän aikana , jonka pohjalta liiton fasilitaattorit laativat raportin. Hallitukselle tehdään esitys OCAC-itsearviointityöryhmän kokoonpanosta (liite 40). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy OCAC itsearviointiryhmän kokoonpanon esityksen mukaisesti. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin nimeämään varahenkilön työryhmään, mikäli nyt valittu henkilö ei voi osallistua arviointitilaisuuteen. Arviointitilaisuus järjestetään Helsingin lähistöllä Päätös: Hallitus hyväksyi OCAC-itsearviointiryhmän kokoonpanon esityksen mukaisesti. Hallitus valtuutti pääsihteerin nimeämään varahenkilön työryhmään, mikäli nyt valittu henkilö ei voi osallistua arviointitilaisuuteen. 41 VAPAAEHTOIS- JA JÄSENYYSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN Tausta: SPR:n hallitus päätti kokouksessaan perustaa työryhmän tekemään hallitukselle sääntöuudistusprosessia varten esityksen SPR:n jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden uudelleen muotoilemiseksi. Työryhmän kuulee työskentelynsä aikana tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita, piirien ja osastojen edustajia, laitoksia sekä SPR:n hallituksen nuorisotoimikuntaa sekä henkilöstö- ja kehitysvaliokuntaa (liite 41). Päätösehdotus: Hallitus nimeää vapaaehtois- ja jäsenyystyöryhmän sekä toimeksiannon. Työryhmä tuottaa hallitukselle esityksen käsiteltäväksi syksyn 2015 valtuuston kokouksessa. Päätös: Hallitus nimesi vapaaehtois- ja jäsenyystyöryhmän sekä toimeksiannon esityksen mukaisesti. Toimeksiantoon lisättiin pohdinta vapaaehtoisten ja jäsenten palkitsemisesta. Työryhmä tuottaa hallitukselle esityksen käsiteltäväksi syksyn 2015 valtuuston kokouksessa. 42 RISKIENHALLINTA Tausta: SPR:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan SPR:n riskienhallintalinjauksen (liite 42.1). Linjauksen mukaisesti riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko Suomen Punaisen Ristin organisaatiota kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä riskienhallinnan toimivuuden seuranta. Riskienhallinta on osa Suomen Punaisen Ristin johtamisprosessia. Riskienhallintaa toteutetaan tämän

7 7 linjauksen pohjalta yhtenäisesti eri järjestöyksiköissä. Hallitus aloittaa riskikartoituksen keskustoimistossa, piireissä sekä Nuorten Turvatalossa ja Kontissa. Mahdollisuuksien mukaan riskienhallintavalmennuksia järjestetään myös suurimmissa osastoissa. SPR:n Veripalvelun hallitus on vahvistanut Veripalvelua koskevan oman riskiarvioinnin. Riskienhallinnan osana järjestetään yksiköissä hyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan koulutuksia sekä riskikartoitustyöpajoja. Riskiarvio ja yhteenveto huomioista käsitellään keväällä 2016 SPR:n tarkastusvaliokunnassa. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun riskienhallinnan linjauksen mahdollisesta päivittämistarpeesta. Hallitus päättää toteuttaa riskienhallintaa tällä yleiskokouskaudella esityksen mukaisesti (liite 42.2) ja käsittelee riskiarvion tulokset ja siihen liittyvät toimenpide-esitykset kokouksessaan keväällä Päätös: Kuultiin esitys riskienhallinnan linjauksesta sekä suunnitelmasta riskienhallintaprosessin läpi käymisestä piirien ja suurimpien osastojen kanssa. Keskustelussa korostettiin erityisesti hallituksen omaa roolia ja vastuuta riskien hallinnassa. Hallitus hyväksyi linjauksen uudelleen ja päätti toteuttaa riskienhallintaa tällä yleiskokouskaudella esityksen mukaisesti. 43 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin selvitys valtakunnallisen nuorisotoimikunnan, nuorten turvatalojen johtokunnan, Konttiketjun johtokunnan, kehitys- ja henkilöstövaliokunnan sekä ensiapu- ja terveystoimikunnan viimeisistä kokouksista. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 44 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Pääsihteerin katsaus käsitteli ystäväpäiväkampanjan onnistumista, Vain elämää -ohjelman tuloksia vapaaehtoistoimintaan liittyneiden osalta, testamenttimarkkinointia, ICRC:n pääjohtajan vierailua Suomessa 25.2, World Humanitarian Summitin alueellisia konsultaatioita, kansainvälistä avustustoimintaa (ebola, Ukraina, Syyria) sekä rahapelijärjestelmään suunniteltuja muutoksia ja rahankeräyslain uudistusta. Keskusteltiin erityisesti kansainvälisen toiminnan kehityksestä.

8 45 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 1/15 oheisena (liite ) - tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 1/15 oheisena (liite ) - nuorisotoimikunnan pöytäkirja 6/14 oheisena (liite ) - Konttiketjun johtokunnan pöytäkirja 4/14 oheisena (liite ) - nuorisotoimikunnan pöytäkirja 1/15 oheisena (liite ) 45.2 Sijoitustoiminnan raportti jaettiin kokouksessa (liite 45.2) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 46 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Hallituksen kannanotto vapaaehtoisuuden merkityksestä Hallitukselle esitettiin luonnos kannanotoksi vapaaehtoisuudesta ja järjestöjen roolista yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Kannanotto on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisten käyttöön ja tueksi vaikuttamistyössä yleensä, mutta erityisesti eduskuntavaalien alla. Hallitus hyväksyi kannanoton, joka jaetaan välittömästi kentän käyttöön. Myöhemmin kannanoton sisältöä pyritään tuomaan esiin myös keskitetysti median kautta. 47 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous alkaen klo 9: - Tilinpäätös ja toimintakertomus - Ajankohtaiskatsaus kansainvälisen avun tilanteeseen - Palautejärjestelmän prosessi - Kouluyhteistyön linjaus - SPR:n piirien tulokset Katastrofirahaston tulos Q1/ Jäsenmäärä Q1/ Nuorten vuosikokouksen aloitteet - Punaisen Ristin viikko, esitys kokonaiskampanjasta Sitä seuraava hallituksen ja samalla valtuuston kokous pidetään perjantaina Jatkoksi hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen tapaaminen Nämä kokoukset Radisson Blue Royal hotellissa Kampissa. 48 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokousaika: Perjantai 22. toukokuuta 2015 klo 10.10-11.50. Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

Kaudella 1.6.2015-31.5.2016 osastofoorumikummit ovat:

Kaudella 1.6.2015-31.5.2016 osastofoorumikummit ovat: 21.5.2015 1 PIIRIN HALLITUKSEN KOKOUS 19.5.2015 Vuosikokouksessa valittu piirin hallitus piti ensimmäisen kokouksensa uudessa kokoonpanossa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Hannu Harri (Keravan osasto),

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot