Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +"

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokousaika: perjantai lauantai Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + (poissa kohdat 85-88) Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Henri Backman pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 5/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen alussa hallitus kävi keskustelun ajankohtaisista asioista, erityisesti maahanmuuton ja vastaanottokeskusten perustamisen vaikutuksista, yksinäisyydestä sekä asenneilmapiirin kehittymiseen liittyvistä kysymyksistä sekä SPR:n roolista muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. 86 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 87 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin kohdaksi valtuutus Merikatu 5:n jätekatoksen lupahakemusta varten. 88 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backmania. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backman. 89 SPR:N KESKUSHALLINNON VÄLITILINPÄÄTÖS Tausta: Oheisena keskushallinnon välitilinpäätös per (liite 89).

3 Piirien lähettämistä välitilinpäätöksistä laaditaan yhteenveto hallituksen seuraavaan kokoukseen. 3 Talousjohtaja esittelee keskushallinnon yhteenvedot per sekä SPR:n kiinteistöjen kehitystilanteen. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon välitilinpäätöksen tiedoksi. Päätös: Kuultiin selvitys keskushallinnon välitilinpäätöksestä. Piirien välitilinpäätökset valmistuvat seuraavaan kokoukseen. Merkittiin keskushallinnon välitilinpäätös tiedoksi. 90 TILANNEKATSAUS YLEISKOKOUSKAUDEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN Tausta: Yleiskokouskauden tavoitteille on asetettu mittarit, joilla niiden saavuttamista seurataan. Hallitus seuraa tavoitteiden saavuttamista säännöllisesti ja käy keskustelun tilanteesta. Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi. Päätös: Hallitus sai raportin yleiskokouskauden tavoitteiden saavuttamisesta kotimaan toiminnan, viestinnän ja varainhankinnan osalta. Pääsääntöisesti suunta on positiivinen, mutta haasteita on edelleen erityisesti jäsenmäärän sekä nuorisojäsenten osalta. Keskustelussa korostettiin suurten kaupunkien merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa sekä tulosten suhteuttamista kunkin alueen tilanteeseen ja tarpeeseen. Merkittiin raportti tiedoksi. 91 VARAINHANKINNAN TILANNE (ei julkinen) Tausta: Kokouksessaan syyskuussa 2014 hallitus hyväksyi varainhankinnan kehittämisinvestoinnin ja päätti, että varainhankinnan kehityksestä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Hallitus kuulee raportin varainhankinnan kehityksestä (liite 91). Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin varainhankinnan kehityksestä ja syyskuussa 2014 hyväksytyn investointisuunnitelman toteutumisesta tähän asti. Keskustoimiston ja piirien välistä yhteistyötä varainhankinnassa pyritään parantamaan. Merkittiin saatu raportti tiedoksi.

4 92 ALUSTAVA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA Tausta: Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 17 :n mukaan hyväksyy järjestön hallitus vuotuisen toimintasuunnitelman syys-lokakuussa yleiskokouksen hyväksymän suuntaviiva-asiakirjan pohjalta. Piirien ja osastojen on omissa suunnitelmissaan otettava huomioon soveltuvin osin järjestön toimintasuunnitelmassa vahvistetut tavoitteet ja painopistealueet. Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 12 :n mukaan hallitus vahvistaa piirien ja keskushallinnon taloussuunnitelman syyskuussa talousarviovuotta ja kahta seuraavaa talousarviovuotta koskevaksi. SPR hallitus hyväksyi kokouksessaan SPR:n yleiskokouksessa hyväksytyn Toimintalinjauksen pohjalta laaditun kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille Nyt käsillä oleva esitys pohjautuu hallituksen kolmivuotisen talous-ja toimintasuunnitelman päivitykseen ja tarkennuksiin vuoden 2016 osalta (liite 92.1 ja 92.2). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun vuoden 2016 toiminnan ja talouden painopisteistä hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Keskustelun pohjalta pääsihteeri valmistelee hallituksen pidettävään kokoukseen päätettäväksi SPR:n keskushallinnon talous- ja toimintasuunnitelman. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuoden 2016 toiminnan ja talouden painopisteistä hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Hallitukselle esiteltiin olennaisimmat muutokset toiminnassa. Hallitus kävi keskustelun erityisesti ensiapukoulutuksen järjestämisestä nykyisessä kilpailutilanteessa. Hallitus päätti teettää selvityksen SPR:n valtakunnallisesta ensiapukoulutuksesta. Selvityksen tavoitteena on tehdä analyysi SPR:n ensiapukoulutuksen tavoitteista, kilpailutilanteesta, markkina-asemasta, laadunvalvonnasta ja toimintamallista. Selvitys sisältää esityksen ensiapukoulutuksen valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta kehittämisestä. Hallitus valtuutti pääsihteerin laatimaan selvityksen yksityiskohtaisen toimeksiannon ja nimeämään selvityshenkilön. Selvitys käsitellään SPR:n hallituksen kokouksessa tammikuussa Hallitukselle esiteltiin vuoden 2016 taloussuunnitelman ensimmäinen luonnos. Merkittäviä muutoksia ei ole tulossa, erityisesti piirien tulotaso pyritään pitämään ennustettavana. Keskustelun pohjalta pääsihteeri valmistelee hallituksen pidettävään kokoukseen päätettäväksi SPR:n keskushallinnon talous- ja toimintasuunnitelman.

5 93 SÄÄNTÖUUDISTUS 5 Tausta: kokouksessaan hallitus päätti sääntöuudistusprosessista. Alueellisesti on järjestetty työpajoja, joissa vapaaehtoiset ja työntekijät ovat keskustelleet muutostoiveista. Nykyisten sääntöjen tekninen tarkastus on käynnissä. Hallitus kuulee raportin prosessin etenemisestä ja käy keskustelun työpajoissa esille tulleista ajatuksista ja ehdotuksista. Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Hallitus kävi keskustelun työpajoissa esille tulleista ehdotuksista. Ajatuksia on esitetty erityisesti järjestön arvojen kunnioittamisesta ja mahdollisista tavoista puuttua arvojen vastaiseen toimintaan, osastojen yhteistyöstä sekä osastojen hallinnon keventämisestä. Hallituksen keskustelussa korostettiin, että kaikki esitetyt muutostarpeet eivät edellytä sääntöjen uudistamista, vaan monet ehdotukset liittyvät järjestön johtamiseen tai hallintotapaan. Merkittiin raportti tiedoksi. Hallitus palaa aiheeseen tammikuun kokouksessaan. 94 (ei julkinen) 95 SPR:N HENKILÖSTÖSTRATEGIA Tausta: Suomen Punaista Ristiä koskevan asetuksen 40 3 kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on vahvistaa järjestön henkilöstöpoliittinen yleislinja. SPR:n henkilöstöstrategiaa ei uusittu edellisen yleiskokouskauden aikana, vaan strategian voimassaoloaikaa jatkettiin. Nyt voimassa olevan toimintalinjauksen vision ja painopisteiden toteuttaminen vaatii myös henkilöstöstrategian päivittämistä. Tavoitteena on laatia johtamista tukeva työkalu SPR:n piirien ja keskustoimiston käyttöön. Veripalvelulla on voimassa oleva henkilöstölinjaus ja Kontti-kierrätystalo sekä Nuorten Turvatalot soveltavat SPR:n strategiaa soveltuvin osin. Valmistelussa kuullaan aktiivisesti henkilökuntaa (digium-kyselyt, kuulemiset, yhteiset koulutus- ja valmennustilaisuudet) sekä aihetta käsitellään SPR:n johdon ja piirien toiminnanjohtajien laajennetussa johtoryhmässä. Henkilöstöstrategian valmistelu on henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan vuosikellossa syksylle Hallitus käsittelee strategiaa marraskuun 20. päivän kokouksessaan ja päätettäväksi linjaus tuodaan hallitukseen 1/2016 (liite 95). Päätösehdotus: Hallitus päättää laatia henkilöstöstrategian. Valmistelun aikataulu on Hallituksen henkilöstö- ja kehitysvaliokunta toimii valmistelun ohjausryhmänä.

6 Päätös: Hallitus kuuli esityksen strategian laatimiseen periaatteista ja aikataulusta. Hallitus päätti laatia henkilöstöstrategian. Hallituksen henkilöstö- ja kehitysvaliokunta toimii valmistelun ohjausryhmänä AJANKOHTAISKATSAUS KANSAINVÄLISEN AVUN TILANTEESEEN Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. Päätös: Kuultiin ajankohtaiskatsaus kansainvälisen avun tilanteesta. Hallitus kävi keskustelun kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun määrärahojen leikkauksista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista järjestön toimintaan. Hallitus pitää erittäin tärkeänä, että Punaisen Ristin kokonaisvalmius, osaaminen ja nopea auttamisvalmius pidetään korkeana ja siten varmistetaan Suomen aktiivinen rooli humanitaarisessa avussa ja vahvistetaan suomalaista osaamista. Hallituksessa sovittu kansainvälisen avun yksikön valmistelema power point -esitys "SPR:n kansainvälinen toiminta" tulee hallituksen jäsenille lähipäivinä. 97 LIIKKEEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2015 Tausta: Joka neljäs vuosi järjestetään Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen piirissä sarja kansainvälisiä kokouksia: Liiton yleiskokous, valtuutettujen neuvosto sekä kansainvälinen konferenssi. Kansallisilla yhdistyksillä on oikeus lähettää edustajansa kaikkiin kokouksiin. Kansainväliseen konferenssiin osallistuvat kansallisten yhdistysten, Liiton ja Komitean ohella Geneven sopimukset allekirjoittaneet valtiot. Liiton yleiskokous hyväksyy seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Liiton toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Kokouksen esityslistan mukaan keskeisiä kokouksessa käsiteltäviä teemoja ovat liiton strategia 2020:n väliarviointi sekä liiton sääntöjen osittainen muuttaminen. Yleiskokouksessa nimitetään lisäksi puheenjohtaja ja jäsenet vaalikomiteaan (Election Committee) valmistelemaan seuraavia vaaleja, samoin kuin puheenjohtaja ja jäsenet myös muihin komiteoihin (Finance Commission, Youth Commission, Compliance and Mediation Committee). Kansainvälisen konferenssin teemoja tulevat olemaan väkivallan ennaltaehkäisy ja väkivallan vastaiset toimet, turvallisuus ja avun perillepääsy sekä riskien vähentäminen ja yhteisöjen katastrofikestävyys. Konferenssin agendalla on lisäksi muun muassa edellisen konferenssin tulosten seuranta sekä kansainvälien humanitaarisen oikeuden edistäminen. Kaikilla konferenssin osallistujilla on mahdollisuus antaa kansallisia tai monenkeskisiä sitoumuksia (pledges) konferenssin teemoihin liittyvien hankkeiden edistämisestä. Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on tehdä selkeitä ja toiminnallisia sitoumuksia yhdessä EU-maiden ja pohjoismaisten

7 7 Punaisten Ristien kanssa, samoin kuin sitoumusten kautta tiivistää yhteistyötä suomalaisten viranomaisten kanssa. Sitoumuksia koskevat valmistelut ovat käynnissä. Kokouksessa valitaan myös Pysyvän komission (Standing Commission) jäsenet. Pysyvä komissio työskentelee liikkeen yhtenäisyyden ja yhteistyön edistämiseksi kansainvälisten kokousten välillä ja pyrkii edistämään kansainvälisissä konferensseissa tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanoa. Se myös vastaa osaltaan kansainvälisen konferenssin valmisteluista (liite 97). Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi kansainvälisten kokousten valmistelutilanteen ja valitsee kansainvälisten kokousten delegaatiot: Yleiskokous: Pertti Torstila Henri Backman Markku Suokas Kristiina Kumpula Valtuutettujen neuvosto ja kansainvälinen konferenssi: Pertti Torstila Otto Kari Eero Rämö Kristiina Kumpula Pääsihteeri nimeää delegaatioille avustajat. Päätös: Hallitus kuuli esityksen kokousten sisällöistä ja merkitsi tiedoksi kansainvälisten kokousten valmistelutilanteen. Hallitus valitsi kokousten delegaatiot esityksen mukaisesti. Pääsihteeri nimeää delegaatioille avustajat. Konferenssissa hyväksyttävät sitoumukset tuodaan hallituksen käsittelyyn syksyn aikana. 98 NENÄPÄIVÄSÄÄTIÖN SOPIMUKSEN UUSIMINEN Tausta: Suomen Punainen Risti yhdessä Kirkon Ulkomaan avun ja Suomen UNICEF-yhdistyksen kanssa ovat Nenäpäiväsäätiön perustajajäseniä. Muita jäseniä ovat Pelastakaa lapset ry, Plan, Solidaarisuus säätiö, Lähetysseura, Fida ja Suomen ammattiliittojen solidaarisuussäätiö SASK. Säätiö järjestää yhteistyössä YLE:n kanssa vuosittain Nenäpäivä kampanjan kehitysmaiden lasten hyväksi. Keräyksen tulot jaetaan yhdeksän järjestön kesken. Säätiön jäsenyyttä koskeva sopimus on vanhentunut ja se uusittiin. Suurimmat muutokset liittyvät jäsenyyden irtisanomismahdollisuuteen, uusien jäsenten hyväksymiseen sekä erimielisyyksien ratkomistapaan. Uusi sopimus viedään kaikkien järjestöjen hallitusten päätettäväksi (liite 98). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy sopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan Nenäpäiväsäätiön sopimuksen SPR:n puolesta.

8 8 Päätös: Hallitus hyväksyi sopimuksen ja valtuutti puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan Nenäpäiväsäätiön sopimuksen SPR:n puolesta. 99 KONTTI-KETJUN JOHTOKUNNAN TÄYDENTÄMINEN Tausta: Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén on jäänyt vuodeksi opintovapaalle alkaen. Koska hän on myös Kontti-ketjun johtokunnan jäsen, tulee johtokuntaan nimetä sijainen asti. Päätösehdotus: Hallitus nimeää Oulun piirin toiminnanjohtajan Pertti Saarelan Kontti-ketjun johtokunnan jäseneksi asti. Päätös: Hallitus nimesi Oulun piirin toiminnanjohtajan Pertti Saarelan Konttiketjun johtokunnan jäseneksi asti. 100 ARVONIMEN HAKEMINEN (ei julkinen) 101 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin lyhyt raportti nuorisotoimikunnan sekä nuorten turvatalojen johtokunnan kokouksista. Kuultiin lisäksi selvitys Veripalvelun hallituksen tulevan kokouksen asioista. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 102 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus, joka käsitteli pakolaisten vastaanottoa, maahantulovarautumista, autokoulujen kanssa alkavaa yhteistyötä sekä liiton sääntöuudistusta ja strategian valmistelua. Maahanmuutto- ja vastaanottokeskusasiat ovat olleet erityisesti piirien ohjelmassa läpi kesän. 103 ILMOITUSASIAT

9 103.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 4/15 oheisena (liite ) - ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirjat 1 ja 2/15 oheisena (liite ) - Kontti-johtokunnan pöytäkirja 1/15 oheisena (liite ) - Nuorten Turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 2/15 oheisena (liite ) Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 103.2) Katastrofirahaston raportti - jaettiin kokouksessa (liite 103.3) Jäsenmäärä per jaettiin kokouksessa (liite 103.4) Varainhankinnan raportti per jaettiin kokouksessa (liite 103.5) Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 104 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Valtuutus Merikatu 5:n jätekatoksen lupahakemusta varten Tausta: Merikatu 5 on SPR:n suorassa omistuksessa oleva kiinteistö Helsingin Ullanlinnassa. Kiinteistön omistamalle pihalle toteutetaan uusi, viereisen taloyhtiön kanssa yhteinen jätekatos. Helsingin rakennusvirasto edellyttää kiinteistön omistajalta rakennuslupahakemusta. Rakennuslupahakemuksen laatii ja sen hakee SPR:n puolesta viereisen taloyhtiön saneerauksessa käytetty arkkitehti Jarmo Saari. Päätösehdotus: Hallitukselle esitetään, että hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan järjestön puolesta arkkitehti Jarmo Saarelle valtakirjan rakennusluvan hakemiseksi. Päätös: Hallitus valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan järjestön puolesta arkkitehti Jarmo Saarelle valtakirjan rakennusluvan hakemiseksi Nynäsin kiinteistö Todettiin kiitoksella kiinteistössä tehdyt parannustyöt. 105 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

10 Seuraava hallituksen kokous perjantaina klo 10-14: 10 - Talous- ja toimintasuunnitelma Hallituksen vuosikello RAY-hakemukset - Valtuuston kokous Vastuullista sijoittamista ohjaavat kriteerit, alustava keskustelu 106 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: Perjantai 24. huhtikuuta 2015 klo 9.06-12.54 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokousaika: Perjantai 22. toukokuuta 2015 klo 10.10-11.50. Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00.

Puheenjohtaja E. Vuola avasi kokouksen klo 13:00. Kepa PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (8) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 Aika 4.2.2013 klo 13.00 Paikka KEPA, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja Purje

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI

Toimintakertomus 2014. Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri APUA SINUN AVULLASI APUA SINUN AVULLASI Toimintakertomus 2014 Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri rednet.punainenristi.fi/turunmaa Facebook: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt - Turunmaan piiri SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 1 Kokoustiedot Aika: 29.10.2009 klo 9.30 13.30 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Hallinnointi 1 Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet

Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Forssan kaupunki Konserniohjeet sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.2.2012 Voimaantuloajankohta 1.3.2012 Kv. 27.5.2013, lisäys Sisällys KONSERNIOHJEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot