Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +"

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai lauantai Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + (poissa käsiteltäessä kohtaa 21) Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: 1-28 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Maria Pietikäinen pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 1/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi SPR:n uuden viestintäjohtajan Ilpo Kiiskisen. Lisäksi puheenjohtaja antoi hallituksen jäsenille selvityksen syksyn aikana tekemistään vierailusta piireihin (kuusi piiriä käyty, helmikuussa Oulun piiri) ja ulkomaille (Geneve, Tukholma) sekä vierailujen aikana saadusta palautteesta. Puheenjohtaja osallistuu World Humanitarian Summit maailmankonferenssin valmisteluihin Budapestissa ja pohjoismaiden puheenjohtajien kokoukseen Kööpenhaminassa. 2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsästä. Päätös: Irmeli Metsäsen poissa ollessa valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maria Pietikäinen. 5 SUOMEN PUNAISEN RISTIN KANSAINVÄLISEN AVUN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kansainvälisen katastrofivalmiuden, pitkäjänteisen kehitysyhteistyön sekä ajankohtaisten ohjelmien tilanteesta. Keskustelun pohjaksi on valmisteltu

3 3 luonnos kansainvälisen avustustoiminnan linjaukseksi, joka tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sen seuraavassa kokouksessa maaliskuussa 2015 (liite 5). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan tilanteesta ja tavoitteista sekä alustavan keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan linjauksesta. Hallitus päättää seurata meneillään olevia kansainvälisen avun ohjelmia säännöllisesti kokouksissaan. Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestön kansainvälisen avun tilanteesta, tavoitteista sekä alustavasta luonnoksesta kansainvälisen avun linjaukseksi. Esityksessä tuotiin esille erityisesti kehitysyhteistyön kasvanut merkitys sekä sitä, että myös katastrofiapua annettaessa SPR korostaa pitkäjänteistä ja tarvittaessa pitkäkestoista työtä. SPR:n rooli on kansainvälisestikin merkittävä paitsi rahoittajana ja Suomen tuen kanavoijana, myös avustustyöntekijöiden kouluttajana ja lähettäjänä, vaateavun antajana sekä suurien nopean avun yksiköiden lähettäjänä. Hallitus saa huhtikuussa 2015 tiivistetyn ajankohtaiskatsauksen kansainvälisen avun tilanteesta. Kansainvälisistä ohjelmista ja avustusoperaatioista raportoidaan hallitukselle jatkossa pääsihteerin tilannekatsauksen yhteydessä kolme kertaa vuodessa kootusti ja nostamalla ajankohtaisia ohjelmia ja operaatioita tarpeen mukaan näkyviin. Hallitus kävi alustavan keskustelun kansainvälisen avun linjauksesta ja siinä määritellyistä tavoitteista. Keskustelun pohjalta viimeistelty linjaus annetaan hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa KOTIMAAN VALMIUDEN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kotimaan valmiuden tilanteesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Esitellään kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kotimaan valmiuden tilanteesta ja tavoitteista. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen kotimaan valmiuden tilasta. SPR:n valmius muodostuu kotimaan ja kansainvälisen avun valmiudesta. Valmiuden ylläpitäminen edellyttää tietojen ja taitojen käyttöä normaalitilassa, jotta niiden käyttökyky säilyy korkeana. Valmiuden kokonaisuus on monitahoinen: katastrofivalmius ja valmius auttaa onnettomuuksissa, ensihuolto ja ensiapu, henkinen tuki sekä varautuminen maahanmuuttoon. Viranomaisyhteistyössä korostuu sopimuksellisuus, yhteiset harjoitukset sekä yhteinen näkemys järjestöjen toiminnan täydentävyydestä. SPR:n koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on tärkeä verkosto, joka mahdollistaa järjestöjen koordinoidun tuen viranomaisille. Hallitus kävi esityksen pohjalta keskustelun ja korosti erityisesti, että toimivan valmiuden kannalta järjestöllä on oltava sekä vapaaehtoisia, joilla on korkea osaamistaso ja jotka tarvittaessa voivat kouluttaa ja johtaa

4 4 muita, että myös suuri määrä niitä, joilla on laaja-alainen taito antaa matalan kynnyksen apua ja jotka voidaan helposti ja nopeasti mobilisoida. Kyky toimia yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa on olennaista. Osastojen valmiussuunnitelmalla on suuri merkitys valmiuden ylläpitämisessä. 7 VUODEN 2014 TULOSENNUSTE Tausta: Vuoden 2014 osalta on laadittu alustava tulosennuste (liite 7). Vuoden 2014 kirjanpidon päättämiseen toimet ovat vielä kesken. Lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvityksen olennaisimmista eroista. Kontin tulosennusteen mukainen jakokelpoinen tulos tulee ylittämään budjetoidun tason. Piirien ja keskustoimiston tuotto-osuudet maksetaan budjetin mukaisina. Budjetin ylittävän määrän osalta on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. Budjetin ylittävä osuus maksetaan piirille ja keskustoimistolle vuodelle 2014 vahvistetun budjetin mukaisina suhteellisina osuuksina. 2. Ylijäämä siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahaston käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päättää, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuoden 2014 alustavasta tulosennusteesta sekä edellisen selvityksen jälkeen tapahtuneista muutoksista. Hallitus merkitsi keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päätti, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti (asetus SPR:n säännöistä 51). 8 KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET Tausta: SPR:n taloussäännön 19 :n 3. momentin mukaisesti kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilin käyttöoikeus. Liitteessä 8 on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (liite 8 mallina Tapiola Pankki Oy, vastaavat tehty myös Nordea Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, Helsingin Op, S-pankki, Svenska Handelsbanken

5 Ab, Nooa Säästöpankki ja Danske Bank). Veripalvelun hallitus vahvistaa Veripalvelua koskevat tilinkäyttöoikeudet järjestön hallituksen antaman delegointipäätöksen perusteella. 5 Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. 9 KESKUSTOIMISTON SAAMAT TESTAMENTIT VUONNA 2014 JA TESTAMENTEILLA SAADUN KIINTEÄN OMAISUUDEN TOTEUTUNEET KAUPPAHINNAT Tausta: Hallitukselle on koottu yhteenveto keskustoimiston saamista testamenteista vuonna 2014 (liite 9). Tilintarkastajan suositusten mukaan järjestön hallitukselle raportoidaan myös hallituksen antamilla valtuuksilla myytyjen, testamenteilla saadun kiinteän omaisuuden toteutuneet kauppahinnat. Päätösehdotus: Merkitään testamenttiasiat tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuonna 2014 saaduista testamenteista ja kävi keskustelun järjestön käytännöistä riitautettujen testamenttien suhteen. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 10 SOPIMUS MATKATOIMISTON KANSSA Tausta: Järjestön toiminta edellyttää paljon matkustamista niin kotimaassa kuin ulkomailla. SPR on jo pitkään käyttänyt Via Egencia (aikaisemmin Via Travelzon) nimistä matkatoimistoketjua, jolla on tiettyjä hinnoitteluetuja muihin järjestäjiin nähden. Muilta palveluiltaan matkatoimiston palvelut ovat kilpailukykyisiä. Veripalvelu käyttää toiminnassaan Carlson Wagonlit Travel matkatoimistoa, jonka kanssa sopimuksen on edellisen kerran neuvoteltu vuonna Veripalvelun selvitysten mukaan varteenotettavia matkatoimistoja on Suomessa vain muutama, joiden palvelut ovat hyvin samanlaisia. Matkatoimiston palvelumaksut ja sopimushinnat ovat vain pieni osa matkustuskustannuksista. Veripalvelu on keskittynyt itsevarausprosentin kasvattamiseen ja mahdollisimman aikaisin tehtäviin varauksiin, jotta matkaliput saadaan kustannustehokkaasti hankittua. Veripalvelu on tyytyväinen nykyiseen CWT-yhteistyöhön. Jatkossa Via Egencia yhteistyössä voimme tuoda palvelutuottajan uusia ratkaisuja käyttöömme ja parantaa myös itsevarausten osuutta onlinekanavan kautta. Tällä hetkellä se on 2 % varauksista, mutta parhaimmillaan se voisi olla 10 15%:n luokkaa. Päätösehdotus: Hallitus päättää, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset.

6 Päätös: Hallitus päätti, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus, ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN AVUSTUSANOMUS JA MALLI TALOUDELLISEN LISÄTUEN HAKEMISEKSI Tausta: Yleinen taloustilanne on jatkunut vaikeana jo pitkään. Tämä näkyy myös SPR:n toiminnassa. Eri ennustelaitosten laatimat talousennusteet lähtevät siitä, että talouskasvu pitemmälläkin aikavälillä olisi vaatimatonta Suomen osalta. Tämän vuoksi järjestön taloussuunnittelun lähtökohta on, että uutta tulorahoitusta on vaikea aikaansaada ja nykyisillä resursseilla on tultava toimeen. Toimintaa on tehostettava erityisesti toimintatapoja uudistamalla siellä, missä se on mahdollista. SPR:n Kaakkois-Suomen piirin talous on rakenteellisessa epätasapainossa. Iso alijäämä sisältää jo kahden piiritoimiston tehtävän täyttämättä jättämisen ja talousarvion mukaiset keskustoimiston avustukset piirille. Koska piirien taloustilanne on yleisesti heikentynyt, keskustoimisto on valmistellut Kaakkois-Suomen piirin kokemusten pohjalta mallia, jonka perusteella taloustilanne piireissä jatkossa voidaan analysoida, määritellä tarvittavat muutostoimenpiteet ja tarvittaessa hakea tilanteen korjaamiseksi tukea keskustoimistolta. Mallin tavoitteena on laatia piirin koko toiminnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen perustuva analyysi, johon perustuen mahdollisista tukitarpeista voidaan tehdä hakemus pääsihteerille käsiteltäväksi järjestön hallituksessa. Liite 11. Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta. Hallitus päättää, että piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla. Hallitus käy keskustelun analyysimallin periaatteista. Hallitus päättää, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Päätös: Hallitus kävi keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta sekä analyysimallin periaatteista. Hallitus korosti, että väliaikaisten toimien lisäksi taloudellinen tilanne on pyrittävä korjaamaan pysyväluontoisesti ja tarvittaessa rakenteellisin uudistuksin. Hallitus päätti, että Kaakkois-Suomen piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin yhdessä Kaakkois-Suomen piirin kanssa valmistelemaan konkreettisen ohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosille Hallitus päätti, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Hallitus korosti, että sellaisten piirien tilannetta, joilla tiedetään olevan taloudellisia

7 7 ongelmia, tulisi pyrkiä analysoimaan tilanteensa etupainotteisesti niin, ettei niiden taloustilanne pääse liian vaikeaksi. Puheenjohtaja tutustuu yhdessä talousjohtajan ja kotimaantoimintojen johtajan kanssa piirin tilanteeseen paikan päällä Kouvolassa huhtikuussa. 12 SÄÄNTÖUUDISTUKSEN TOTEUTTAMINEN Tausta: Yleiskokous 2011 antoi hallituksen tehtäväksi SPR:n sääntöjen uudistamisen. Hallituksen perustama johtamisjärjestelmätyöryhmä teki hallitukselle esityksen, jonka mukaan tuolla yleiskokouskaudella asetusuudistusta ei tehdä, vaan painopiste on toimintamallien ja hallintotavan kehittämisessä. Yleiskokouskaudella nostettiin esille toimintakulttuurin kehittäminen yhteisen hyvän perusteella, yhtenäistettiin tilintarkastustoiminta, vahvistettiin valvontatoimintaa sekä vahvistettiin SPR:n hallituksen tarkastusvaliokunnan roolia SPR:n piirien (pois lukien Ahvenanmaan piiri) ja nk. suurten osastojen talouden ja toiminnan valvonnassa. SPR:n yleiskokous Turussa vuonna 2014 uusi päätöksen SPR:iä koskevien sääntöjen muuttamiseksi. Tavoitteena on periaatteellinen ja pysyvä asetusmuutos. Hallitukselle esitetään sääntöuudistusmuutoksen prosessia siten, että vuoden 2015 aikana käydään laaja järjestökeskustelu sääntöuudistukselle asetettavista tavoitteista: Minkälaisen Punaisen Ristin rakennamme? (liite 12). Tässä yhteydessä pohditaan myös laajemmin vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta ja jäsenyyttä (ks. esityslistan kohta 13). Keskustelussa hyödynnetään sähköisiä viestimiä, aikataulussa olevia tilaisuuksia (piirien vuosikokoukset, puheenjohtajatapaamiset, seminaarit jne.). Tähän liittyen hallitus päättää OCAC-itsearvioinnin (Organisational Capacity Assessment Certification) tekemisestä vuoden 2015 aikana. Yhteistyössä järjestötoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa arvioidaan voimassa olevan asetuksen tekniset muutostarpeet. Voimassa oleva asetus toimitetaan myös Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton ja Kansainvälisen Punaisen Ristin Komitean yhteisen työryhmän (Joint Comission) arvioitavaksi. Liiton jäsenyys edellyttää, että kansallisella yhdistyksellä on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hyväksymät säännöt. Myös uuden esityksen tulee olla yhteisen työryhmän hyväksymä. Suomen Punainen Risti kuuluu sisäministeriön hallinnonalaan ja säännöt annetaan asetuksella. Ministeriön kanssa käydään keskustelu asetuksen muutoksen aikataulusta; yleiskokouksen ajankohta mahdollistaa asetuksen voimaantulon alkaen. Järjestökeskustelun ja teknisen arvioinnin jälkeen valmistellaan sääntöehdotus järjestökäsittelyyn vuoden 2017 Helsingissä pidettävää yleiskokousta varten. Hallitus muodostaa sääntöuudistusprosessin ohjausryhmän. Päätösehdotus: Hallitus päättää aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyy muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päättää toteuttaa järjestön itsearvioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä.

8 Päätös: Hallitus kuuli esityksen sääntöuudistuksen prosessista sekä Veripalvelun roolista järjestön toiminnan osana. Hallitus keskusteli prosessin yksityiskohdista ja erityisesti piirien ja osastojen kuulemisen käytännön toteuttamisesta ja aikataulusta. Ensimmäinen kuulemiskierros on tarkoitus toteuttaa heti prosessin alkuvaiheessa keväällä 2015; kaikkiaan järjestökentän kuulemiskierroksia järjestetään kolme. Korostettiin, että kaikki esille tulevat muutosehdotukset eivät välttämättä vaadi sääntömuutosta, vaan edellyttävät toimintakulttuurin muutosta. Hallitus päätti sääntöuudistuksen yhteydessä linjata SPR:n omistajapolitiikkaa. Hallitus käy asiasta keskustelun ensimmäisessä varsinaisessa sääntöuudistuksen sisältöä koskevassa kokouksessaan elokuussa Hallitus päätti aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyi muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päätti toteuttaa järjestön itsearvioinnin ja sertifioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAISUUS JA JÄSENYYS Tausta: SPR:n toimintalinjauksen onnistumisen yhtenä indikaattorina on vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen. Ohjelmien toteuttaminen ja avun perillemenon varmistaminen edellyttää, että Punaisen Ristin paikallistoiminta on avointa kaikille järjestön periaatteet hyväksyville ihmisille. Eri tavoin säännöllisesti Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat jäsenet, vapaaehtoiset, säännölliset ja kuukausilahjoittajat ja verenluovuttajat. Kaikki SPR:n vapaaehtoiset tai säännöllisesti lahjoittavat eivät ole järjestön jäseniä. Vapaaehtoislinjauksessa kehotetaan kutsumaan vapaaehtoiset aktiivisesti Punaisen Ristin jäseneksi. SPR:n toiminnan yhtenä vaikuttavuuden mittarina pidetään niiden ihmisten määrää, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja ovat järjestön jäseniä. Jäsenmäärä SPR:ssä on laskeva; uusien jäsenmaksun maksavien jäsenten määrä on vähäisempi kuin jäsenmaksunsa eri syistä maksamatta jättävien ihmisten määrä. Jäsenmäärän lasku ei ole väistämätön kehitys, monien järjestöjen jäsenmäärä ja vapaaehtoisten määrä on kasvava. SPR:ssä päätöksentekoon, luottamuselimiin osallistuminen sekä palkitsemisjärjestelmä perustuvat jäsenyyteen. Edellisellä yleiskokouskaudella SPR:n hallituksen jäsen- ja vapaaehtoisvaliokunta käsitteli laajasti jäsen- ja vapaaehtoisperusteita SPR:ssä. Osana sääntöuudistusta voidaan käsitellä myös kysymystä jäsenyydestä ja vapaaehtoisena osallistumisesta. Tavoitteena on arvioida uudelleen ja selkiyttää jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden määritelmät Punaisessa Ristissä. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun jäsenyydestä ja vapaaehtoisuudesta Punaisessa Ristissä sekä tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Hallitus asettaa

9 valmistelua varten oman työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. 9 Päätös: Puheenjohtaja selosti piirikäynneillä kokoamiaan vaikutteita vapaaehtoistoiminnan ja jäsenyyden suhteesta ml. kysymys vapaaehtoisten palkitsemisesta. Hallitus kävi keskustelun tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Keskustelussa arvioitiin jäsenten ja vapaaehtoisten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä eri ryhmien palkitsemista ja roolia järjestössä. Voimassa olevan vapaaehtoislinjauksen mukaisesti SPR:n vapaaehtoisia rohkaistaan aktiivisesti liittymään SPR:n jäseniksi. Sääntöuudistuksen keskeisistä kysymyksistä on jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden uudelleen määrittely ja arvostaminen; jäsenyys ei ole ainoastaan varainhankinnallinen kysymys, vaan se on tärkeä osa Punaisen Ristin arvojen toteuttamista, omistajuutta ja osallisuutta päätöksentekoon järjestön kaikilla tasoilla. Hallitus päätti asettaa jäsenyyttä ja vapaaehtoisuutta käsittelevän ja sääntöuudistuksen valmistelua varten työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Hallitus kävi myös keskustelun järjestön huomionosoitusohjeiden tulkinnasta ja aktiivisten vapaaehtoisten palkitsemista. Perinteisten huomionosoitusten (ansiomerkkien ja -mitalien) lisäksi tulisi löytää uusia, ihmisten erilaiset motiivit ja kiinnostuksenaiheet huomioon ottavia tapoja palkita järjestöaktiivit. Hallitus päätti, että pääsihteeri ohjaa osastoja ja piirejä palkitsemaan ansiomerkeillä ja huomionosoituksilla myös sellaisia aktiivisia vapaaehtoisia, jotka eivät ole jäseniä. 14 KOTIMAAN AVUN OHJEET Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden kotimaan avun ohjeen. Tämän jälkeen ohjeeseen on tehty keräysten järjestämisen osalta tekninen korjaus yksittäisen henkilön tai perheen hyväksi tehtävien keräysten järjestämisen osalta. Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen keräyslupa ei salli näiden keräysten järjestämistä. Sen sijaan osastoilla on rahankeräyslain mukainen mahdollisuus hakea keräykselle lupaa poliisilaitokselta. Näitä keräyksiä ei edelleenkään suositella. Lisäksi ohjeen kieliasua on parannettu (liite 14). Päätösehdotus: Merkitään korjattu ohje tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen tehdyistä muutoksista ja merkitsi ne tiedoksi. Kotimaan avun ohjeet jaetaan piireille ja osastoille.

10 15 VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 10 Tausta: EU:n Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa (Fund for European Aid to the Most Deprived, FAED) on Suomen osalta valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Maaseutuvirastossa, ja mukana valmistelussa on ollut niitä organisaatioita, jotka edellisellä EU-ohjelmakaudella toteuttivat ruoka-apua Suomessa. Niin viranomaisten kuin kumppaniorganisaatioiden toive on ollut yksi kansallinen ohjelma, jota viranomaiset hallinnoivat. SPR ei ole aiemmin ollut ohjelman kumppaniorganisaatio. Muutama SPR:n osasto eri puolilla maata on jakanut ruoka-apua vähävaraisille ja niistä saadut kokemukset ovat olleet positiivisia. SPR:n keskitetty osallistuminen ohjelmaan kumppaniorganisaationa mahdollistaisi toiminnan yhtenäisen laajentamisen valtakunnallisesti. Ohjelmasta ei jaeta hallintokulukorvauksia kumppaniorganisaatiolle, mistä johtuen ruuan mahdollisesta varastoinnista sekä muista liitännäistoimista aiheutuu kuluja, joita ei ohjelman puitteissa korvata (liite 15). Päätösehdotus: Hallitus päättää, että SPR hakee vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Päätös: Hallitus päätti, että SPR liittyy vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuutti pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Vähävaraisten avun toimenpideohjelma on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla vahavaraisten_avun_toimenpideohjelma_ LIITON ALUEELLISEN KONFERENSSIN SEURANTA Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton Euroopan alueellinen konferenssi järjestettiin Italiassa kesäkuussa Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin päätöslauselma kansallisten yhdistysten vaikuttamis- ja sidosryhmätyön edistämiseksi ja kehittämiseksi, nk. Florence call for action. Hallitukselle raportoidaan päätöslauselman suositusten huomioimisesta Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelmassa vuosille 2015 (liite 16). Päätösehdotus: Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. Suurin osa päätöslauselman suosituksista on jo joko sisällytetty tavoitteina toimintasuunnitelmaan tai

11 11 niitä toteutetaan muutoin käytännössä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan hallituksessa säännöllisesti. 17 LIITON NUORISOSTRATEGIA (YOUTH ENGAGEMENT STRATEGY) Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton nuorisostrategia hyväksyttiin vuonna 2013 liiton yleiskokouksessa. Hallitukselle annetaan raportti strategian toteutumisesta Suomen Punaisen Ristin toiminnassa (liite 17). Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu raportti tiedoksi. SPR:n nuorisotoiminnan tavoitteet sekä nuorten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon vastaavat pääsääntöisesti liiton strategiaa. Nuorisotoimikunta seuraa strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista jatkossa. 18 ALOITE HALLINTOTAVAN KEHITTÄMISESTÄ Tausta: Jarno Laivola, Petri Raita ja Mika Vilpo ovat tehneet hallitukselle aloitteen hallituksen sekä järjestön muiden yksiköiden hallintotavan kehittämisestä avoimemmaksi (liite 18). Aloitteessa on esitetty, että 1) Hallitus julkaisee pöytäkirjojen lisäksi kaikki ei-salaiset liitteet, tai vaihtoehtoisesti, että pöytäkirjaan kirjataan päätöksen keskeinen sisältö; 2) Hallitus julkaisee jatkossa pöytäkirjasta skannaamattoman PDF-version; 3) Hallitus julkaisee ohjeen ei-julkisista ja salaisista asioista; ja 4) Hallitus kannustaa muita järjestöyksiköitä toimimaan vastaavalla tavalla omien asiakirjojensa kanssa. Päätösehdotus: Hallitus kiittää Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Vaikka järjestöjen luottamuselinten pöytäkirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia, hallitus kannattaa päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Hallitus myös kannattaa pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, eijulkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä Päätös: Hallitus kiitti Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Hallitus kannatti päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja päätti kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Mikäli liitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan julkaista, pöytäkirjoihin lisätään tieto siitä, mistä liite on saatavissa. Muista asioista pyritään tuomaan

12 12 pöytäkirjoissa esille pääpiirteet. Hallitus myös kannatti pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, ei-julkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä ALOITE SINISTEN LIIVIEN KÄYTÖSTÄ PÄIVYSTYKSESSÄ Tausta: SPR:n Hämeen piirin hallitus on pyytänyt SPR:n hallitukselta päätöstä SPR:n päihdetyöntekijöiden päivystysliivien palauttamisesta sinisiksi. Tavoitteena on näkyä päihdevapaaehtoisina ja erottua ensiapupäivystäjistä (liite 19). Vapaaehtoiset päihdetyöntekijät tekevät työtä ensiavun tapaan punaisissa liiveissä. Pari vuotta sitten heillä oli siniset liivit. Viesti päihdetyössä vapaaehtoisilta on, että heidät sekoitetaan ensiapupäivystäjiin. Nuorten vuosikokous esitti tukevansa Hämeen piirin esitystä liivien värin vaihtamisesta takaisin siniseksi. Päätösehdotus: Hallitus pitää tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystysja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. Kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rinta- sekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa. SPR:n hallitus ei päätä palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen ja kävi keskustelun olemassa olevasta käytännöstä sekä sen eduista ja haitoista. Hallitus totesi, että järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystys- ja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Hallitus piti tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Lisäksi hallitus piti tärkeänä, että kaikille vapaaehtoisille tarjotaan tarvittaessa mahdollisuus hankkia ensiavun ja hätäensiavun perustiedot, jotta mahdollisimman moni järjestön toimija kykenee tarjoamaan kiireellisintä ensiapua. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. SPR:n hallitus ei päättänyt palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Lisäksi kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rintasekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa.

13 Hallituksen varapuheenjohtaja Henri Backman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnan, Konttien johtokunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, nuorten turvatalojen johtokunnan sekä nuorisotoimikunnan viimeaikaisista kokouksista. Kaikkien johto- ja valiokuntien toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 21 HUOMIONOSOITUKSET Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (liite 21). Hallituksen jäsen Hannu Harri ei esteellisenä osallistunut kohdan 21 käsittelyyn Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit Tausta: Määräajassa on esitetty 37 ansiomerkkianomusta. Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 37 ansiomerkkianomusta. Päätös: Hallitus hyväksyi 37 ansiomerkkihakemusta Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit Tausta: Määräajassa on esitetty 145 pronssista, 52 hopeista sekä 43 kultaista ansiomitalianomusta. Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi. Päätös: Hallitus hyväksyi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

14 22 KEVÄÄN KAMPANJAT 14 Tausta: Punaisen Ristin vuosikalenteriin kuuluvat keväällä 2015 Ystävänpäivä 14.2, Rasismin vastainen viikko sekä Punaisen Ristin viikko Esitellään kunkin kampanjan pääteema sekä tavoite. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin esitys Ystävänpäivän 14.2, Rasismin vastaisen viikon sekä Punaisen Ristin viikon kampanjoista. Kaikkien kampanjoiden tavoitteet ovat realistisia ja materiaali on jaettu/jaetaan osastoille hyvissä ajoin. Lisäksi tarkoituksena on tehdä järjestöstä mielikuvatutkimus. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 23 SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola. Säätiö muutti keväällä sääntöjään lakkauttamalla hallintoneuvoston. Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. Päätös: Päätettiin, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. 24 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus, jossa käsiteltiin Tsunami 10 vuotta sekä Vain Elämää -ohjelmia, Hyvä Joulumieli-kampanjaa, rahapelijärjestelmään esitettyjä muutoksia, rahankeräyslakiin esitettyjen muutosten tilannetta, liiton sääntöuudistusta ja liiton pääsihteerin ajatuksia järjestön uudistamisesta, liiton Everyone counts - tilastoraporttia (saatavissa osoitteessa sekä Land Roverin kanssa suunniteltua yhteistyöstä. Keskusteltiin erityisesti syksyn ohjelmien ja kampanjoiden antamasta näkyvyydestä ja hyvin saavutetuista tavoitteista.

15 25 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirjat 9-10/14 oheisena (liite ) - Valtuuston syksyn 2014 pöytäkirja oheisena (liite ) - Konttijohtokunnan pöytäkirja 3/14 oheisena (liite ) 25.2 Sijoitustoiminnan raportti jaettiin kokouksessa (liite 25.2) 25.3 Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 25.3) Merkittiin saadut liitteet vastaanotetuiksi. 26 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Puheenjohtaja esitti järjestön internetsivuille tarpeellisia muutoksia. 27 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous : - Tilinpäätös ja toimintakertomus, ensimmäinen versio - Sijoitustoiminnan tulos - Varainhankinnan tulos Varainhoitajien raportti - Raha-automaattiyhdistyksen päätökset - Palautejärjestelmän prosessi - Kansainvälisen avun linjaus - Vapaaehtois- ja jäsenyystyöryhmän perustaminen - Itsearviointi- ja sertifikaatioryhmän perustaminen Hallituksen tilinpäätöskokous pidetään Kokousaikaa on aikaistettu alkamaan klo Valtuuston ja hallituksen kokoukset ovat Hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen tapaaminen Hallituksen elokuun kokouksen ajankohtaa aikaistettiin viikolla; kokous pidetään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokousaika: Perjantai 22. toukokuuta 2015 klo 10.10-11.50. Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista

Yleiskokouksen päätökset yleiskokoukselle tehdyistä aloitteista Aloitteet 1. Suomen Punaisen Ristin hallinnon päätöksenteon avoimuus ja näkyvyys 2. Uuden toimintamuodon kokeileminen ensiapuryhmätoiminnassa 3. Huomionosoitusjärjestelmän uudistaminen 4. Jäsenmaksujen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2013 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2013 Suomen Punainen Risti 16.5.2014 1 Hyväksytty valtuuston kokouksessa 16.5.2014 Kannen kuva: Toimittaja: Kuvaaja: Sydäntalvi-harjoitus onnistui loistavasti. Salossa

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012

APUA SINUN AVULLASI. Vuosikertomus 2012 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2012 Suomen Punainen Risti 20.5.2013 1 Kannen kuva: Suomen Punaisen Ristin nuorten vuosikokous 2012 Kuvaaja: Alejandro Lorenzo Suomen Punainen Risti, Tehtaankatu 1a, 00140

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1

APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 APUA SINUN AVULLASI Vuosikertomus 2011 Suomen Punainen Risti 11.5.2012 1 Kannen kuva: Niklas Meltio Kuvassa: Paula Nuorteva Nälkäpäivänä 2011 11.5.2012 2 Sisältö Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN

OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN OPAS IHOLIITON JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINTAAN Tähän oppaaseen on koottu Iholiiton jäsenyhdistysten toiminnan kannalta keskeisiä tietoja. Aluksi on lyhyt kuvaus Iholiiton toiminnasta ja organisaatiosta. Luvussa

Lisätiedot

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön.

TÄSSÄ JA NYT. Hämeen piiri. Järjestötiedote 2/2015 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. Ensiapulaukku yleiskäyttöön. TÄSSÄ JA NYT Hämeen piiri Järjestötiedote 2/2015 Ensiapulaukku yleiskäyttöön Taskupakkaus Matkailijan ensiapupakkaus Joka kodin ensiapulaukku 1 ENSIAPULAUKKUJEN ULKONÄKÖ ON MUUTTUNUT. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri

Vuosikertomus vuodelta 2014. Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus vuodelta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri S i v u 2 Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Vuosikertomus Sivu Sisällysluettelo 2 1. Piirin hallituksen toimintakertomus 4

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot