Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +"

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai lauantai Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + (poissa käsiteltäessä kohtaa 21) Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: 1-28 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Maria Pietikäinen pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 1/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi SPR:n uuden viestintäjohtajan Ilpo Kiiskisen. Lisäksi puheenjohtaja antoi hallituksen jäsenille selvityksen syksyn aikana tekemistään vierailusta piireihin (kuusi piiriä käyty, helmikuussa Oulun piiri) ja ulkomaille (Geneve, Tukholma) sekä vierailujen aikana saadusta palautteesta. Puheenjohtaja osallistuu World Humanitarian Summit maailmankonferenssin valmisteluihin Budapestissa ja pohjoismaiden puheenjohtajien kokoukseen Kööpenhaminassa. 2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsästä. Päätös: Irmeli Metsäsen poissa ollessa valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maria Pietikäinen. 5 SUOMEN PUNAISEN RISTIN KANSAINVÄLISEN AVUN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kansainvälisen katastrofivalmiuden, pitkäjänteisen kehitysyhteistyön sekä ajankohtaisten ohjelmien tilanteesta. Keskustelun pohjaksi on valmisteltu

3 3 luonnos kansainvälisen avustustoiminnan linjaukseksi, joka tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sen seuraavassa kokouksessa maaliskuussa 2015 (liite 5). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan tilanteesta ja tavoitteista sekä alustavan keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan linjauksesta. Hallitus päättää seurata meneillään olevia kansainvälisen avun ohjelmia säännöllisesti kokouksissaan. Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestön kansainvälisen avun tilanteesta, tavoitteista sekä alustavasta luonnoksesta kansainvälisen avun linjaukseksi. Esityksessä tuotiin esille erityisesti kehitysyhteistyön kasvanut merkitys sekä sitä, että myös katastrofiapua annettaessa SPR korostaa pitkäjänteistä ja tarvittaessa pitkäkestoista työtä. SPR:n rooli on kansainvälisestikin merkittävä paitsi rahoittajana ja Suomen tuen kanavoijana, myös avustustyöntekijöiden kouluttajana ja lähettäjänä, vaateavun antajana sekä suurien nopean avun yksiköiden lähettäjänä. Hallitus saa huhtikuussa 2015 tiivistetyn ajankohtaiskatsauksen kansainvälisen avun tilanteesta. Kansainvälisistä ohjelmista ja avustusoperaatioista raportoidaan hallitukselle jatkossa pääsihteerin tilannekatsauksen yhteydessä kolme kertaa vuodessa kootusti ja nostamalla ajankohtaisia ohjelmia ja operaatioita tarpeen mukaan näkyviin. Hallitus kävi alustavan keskustelun kansainvälisen avun linjauksesta ja siinä määritellyistä tavoitteista. Keskustelun pohjalta viimeistelty linjaus annetaan hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa KOTIMAAN VALMIUDEN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kotimaan valmiuden tilanteesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Esitellään kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kotimaan valmiuden tilanteesta ja tavoitteista. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen kotimaan valmiuden tilasta. SPR:n valmius muodostuu kotimaan ja kansainvälisen avun valmiudesta. Valmiuden ylläpitäminen edellyttää tietojen ja taitojen käyttöä normaalitilassa, jotta niiden käyttökyky säilyy korkeana. Valmiuden kokonaisuus on monitahoinen: katastrofivalmius ja valmius auttaa onnettomuuksissa, ensihuolto ja ensiapu, henkinen tuki sekä varautuminen maahanmuuttoon. Viranomaisyhteistyössä korostuu sopimuksellisuus, yhteiset harjoitukset sekä yhteinen näkemys järjestöjen toiminnan täydentävyydestä. SPR:n koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on tärkeä verkosto, joka mahdollistaa järjestöjen koordinoidun tuen viranomaisille. Hallitus kävi esityksen pohjalta keskustelun ja korosti erityisesti, että toimivan valmiuden kannalta järjestöllä on oltava sekä vapaaehtoisia, joilla on korkea osaamistaso ja jotka tarvittaessa voivat kouluttaa ja johtaa

4 4 muita, että myös suuri määrä niitä, joilla on laaja-alainen taito antaa matalan kynnyksen apua ja jotka voidaan helposti ja nopeasti mobilisoida. Kyky toimia yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa on olennaista. Osastojen valmiussuunnitelmalla on suuri merkitys valmiuden ylläpitämisessä. 7 VUODEN 2014 TULOSENNUSTE Tausta: Vuoden 2014 osalta on laadittu alustava tulosennuste (liite 7). Vuoden 2014 kirjanpidon päättämiseen toimet ovat vielä kesken. Lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvityksen olennaisimmista eroista. Kontin tulosennusteen mukainen jakokelpoinen tulos tulee ylittämään budjetoidun tason. Piirien ja keskustoimiston tuotto-osuudet maksetaan budjetin mukaisina. Budjetin ylittävän määrän osalta on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. Budjetin ylittävä osuus maksetaan piirille ja keskustoimistolle vuodelle 2014 vahvistetun budjetin mukaisina suhteellisina osuuksina. 2. Ylijäämä siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahaston käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päättää, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuoden 2014 alustavasta tulosennusteesta sekä edellisen selvityksen jälkeen tapahtuneista muutoksista. Hallitus merkitsi keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päätti, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti (asetus SPR:n säännöistä 51). 8 KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET Tausta: SPR:n taloussäännön 19 :n 3. momentin mukaisesti kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilin käyttöoikeus. Liitteessä 8 on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (liite 8 mallina Tapiola Pankki Oy, vastaavat tehty myös Nordea Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, Helsingin Op, S-pankki, Svenska Handelsbanken

5 Ab, Nooa Säästöpankki ja Danske Bank). Veripalvelun hallitus vahvistaa Veripalvelua koskevat tilinkäyttöoikeudet järjestön hallituksen antaman delegointipäätöksen perusteella. 5 Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. 9 KESKUSTOIMISTON SAAMAT TESTAMENTIT VUONNA 2014 JA TESTAMENTEILLA SAADUN KIINTEÄN OMAISUUDEN TOTEUTUNEET KAUPPAHINNAT Tausta: Hallitukselle on koottu yhteenveto keskustoimiston saamista testamenteista vuonna 2014 (liite 9). Tilintarkastajan suositusten mukaan järjestön hallitukselle raportoidaan myös hallituksen antamilla valtuuksilla myytyjen, testamenteilla saadun kiinteän omaisuuden toteutuneet kauppahinnat. Päätösehdotus: Merkitään testamenttiasiat tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuonna 2014 saaduista testamenteista ja kävi keskustelun järjestön käytännöistä riitautettujen testamenttien suhteen. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 10 SOPIMUS MATKATOIMISTON KANSSA Tausta: Järjestön toiminta edellyttää paljon matkustamista niin kotimaassa kuin ulkomailla. SPR on jo pitkään käyttänyt Via Egencia (aikaisemmin Via Travelzon) nimistä matkatoimistoketjua, jolla on tiettyjä hinnoitteluetuja muihin järjestäjiin nähden. Muilta palveluiltaan matkatoimiston palvelut ovat kilpailukykyisiä. Veripalvelu käyttää toiminnassaan Carlson Wagonlit Travel matkatoimistoa, jonka kanssa sopimuksen on edellisen kerran neuvoteltu vuonna Veripalvelun selvitysten mukaan varteenotettavia matkatoimistoja on Suomessa vain muutama, joiden palvelut ovat hyvin samanlaisia. Matkatoimiston palvelumaksut ja sopimushinnat ovat vain pieni osa matkustuskustannuksista. Veripalvelu on keskittynyt itsevarausprosentin kasvattamiseen ja mahdollisimman aikaisin tehtäviin varauksiin, jotta matkaliput saadaan kustannustehokkaasti hankittua. Veripalvelu on tyytyväinen nykyiseen CWT-yhteistyöhön. Jatkossa Via Egencia yhteistyössä voimme tuoda palvelutuottajan uusia ratkaisuja käyttöömme ja parantaa myös itsevarausten osuutta onlinekanavan kautta. Tällä hetkellä se on 2 % varauksista, mutta parhaimmillaan se voisi olla 10 15%:n luokkaa. Päätösehdotus: Hallitus päättää, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset.

6 Päätös: Hallitus päätti, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus, ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN AVUSTUSANOMUS JA MALLI TALOUDELLISEN LISÄTUEN HAKEMISEKSI Tausta: Yleinen taloustilanne on jatkunut vaikeana jo pitkään. Tämä näkyy myös SPR:n toiminnassa. Eri ennustelaitosten laatimat talousennusteet lähtevät siitä, että talouskasvu pitemmälläkin aikavälillä olisi vaatimatonta Suomen osalta. Tämän vuoksi järjestön taloussuunnittelun lähtökohta on, että uutta tulorahoitusta on vaikea aikaansaada ja nykyisillä resursseilla on tultava toimeen. Toimintaa on tehostettava erityisesti toimintatapoja uudistamalla siellä, missä se on mahdollista. SPR:n Kaakkois-Suomen piirin talous on rakenteellisessa epätasapainossa. Iso alijäämä sisältää jo kahden piiritoimiston tehtävän täyttämättä jättämisen ja talousarvion mukaiset keskustoimiston avustukset piirille. Koska piirien taloustilanne on yleisesti heikentynyt, keskustoimisto on valmistellut Kaakkois-Suomen piirin kokemusten pohjalta mallia, jonka perusteella taloustilanne piireissä jatkossa voidaan analysoida, määritellä tarvittavat muutostoimenpiteet ja tarvittaessa hakea tilanteen korjaamiseksi tukea keskustoimistolta. Mallin tavoitteena on laatia piirin koko toiminnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen perustuva analyysi, johon perustuen mahdollisista tukitarpeista voidaan tehdä hakemus pääsihteerille käsiteltäväksi järjestön hallituksessa. Liite 11. Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta. Hallitus päättää, että piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla. Hallitus käy keskustelun analyysimallin periaatteista. Hallitus päättää, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Päätös: Hallitus kävi keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta sekä analyysimallin periaatteista. Hallitus korosti, että väliaikaisten toimien lisäksi taloudellinen tilanne on pyrittävä korjaamaan pysyväluontoisesti ja tarvittaessa rakenteellisin uudistuksin. Hallitus päätti, että Kaakkois-Suomen piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin yhdessä Kaakkois-Suomen piirin kanssa valmistelemaan konkreettisen ohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosille Hallitus päätti, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Hallitus korosti, että sellaisten piirien tilannetta, joilla tiedetään olevan taloudellisia

7 7 ongelmia, tulisi pyrkiä analysoimaan tilanteensa etupainotteisesti niin, ettei niiden taloustilanne pääse liian vaikeaksi. Puheenjohtaja tutustuu yhdessä talousjohtajan ja kotimaantoimintojen johtajan kanssa piirin tilanteeseen paikan päällä Kouvolassa huhtikuussa. 12 SÄÄNTÖUUDISTUKSEN TOTEUTTAMINEN Tausta: Yleiskokous 2011 antoi hallituksen tehtäväksi SPR:n sääntöjen uudistamisen. Hallituksen perustama johtamisjärjestelmätyöryhmä teki hallitukselle esityksen, jonka mukaan tuolla yleiskokouskaudella asetusuudistusta ei tehdä, vaan painopiste on toimintamallien ja hallintotavan kehittämisessä. Yleiskokouskaudella nostettiin esille toimintakulttuurin kehittäminen yhteisen hyvän perusteella, yhtenäistettiin tilintarkastustoiminta, vahvistettiin valvontatoimintaa sekä vahvistettiin SPR:n hallituksen tarkastusvaliokunnan roolia SPR:n piirien (pois lukien Ahvenanmaan piiri) ja nk. suurten osastojen talouden ja toiminnan valvonnassa. SPR:n yleiskokous Turussa vuonna 2014 uusi päätöksen SPR:iä koskevien sääntöjen muuttamiseksi. Tavoitteena on periaatteellinen ja pysyvä asetusmuutos. Hallitukselle esitetään sääntöuudistusmuutoksen prosessia siten, että vuoden 2015 aikana käydään laaja järjestökeskustelu sääntöuudistukselle asetettavista tavoitteista: Minkälaisen Punaisen Ristin rakennamme? (liite 12). Tässä yhteydessä pohditaan myös laajemmin vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta ja jäsenyyttä (ks. esityslistan kohta 13). Keskustelussa hyödynnetään sähköisiä viestimiä, aikataulussa olevia tilaisuuksia (piirien vuosikokoukset, puheenjohtajatapaamiset, seminaarit jne.). Tähän liittyen hallitus päättää OCAC-itsearvioinnin (Organisational Capacity Assessment Certification) tekemisestä vuoden 2015 aikana. Yhteistyössä järjestötoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa arvioidaan voimassa olevan asetuksen tekniset muutostarpeet. Voimassa oleva asetus toimitetaan myös Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton ja Kansainvälisen Punaisen Ristin Komitean yhteisen työryhmän (Joint Comission) arvioitavaksi. Liiton jäsenyys edellyttää, että kansallisella yhdistyksellä on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hyväksymät säännöt. Myös uuden esityksen tulee olla yhteisen työryhmän hyväksymä. Suomen Punainen Risti kuuluu sisäministeriön hallinnonalaan ja säännöt annetaan asetuksella. Ministeriön kanssa käydään keskustelu asetuksen muutoksen aikataulusta; yleiskokouksen ajankohta mahdollistaa asetuksen voimaantulon alkaen. Järjestökeskustelun ja teknisen arvioinnin jälkeen valmistellaan sääntöehdotus järjestökäsittelyyn vuoden 2017 Helsingissä pidettävää yleiskokousta varten. Hallitus muodostaa sääntöuudistusprosessin ohjausryhmän. Päätösehdotus: Hallitus päättää aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyy muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päättää toteuttaa järjestön itsearvioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä.

8 Päätös: Hallitus kuuli esityksen sääntöuudistuksen prosessista sekä Veripalvelun roolista järjestön toiminnan osana. Hallitus keskusteli prosessin yksityiskohdista ja erityisesti piirien ja osastojen kuulemisen käytännön toteuttamisesta ja aikataulusta. Ensimmäinen kuulemiskierros on tarkoitus toteuttaa heti prosessin alkuvaiheessa keväällä 2015; kaikkiaan järjestökentän kuulemiskierroksia järjestetään kolme. Korostettiin, että kaikki esille tulevat muutosehdotukset eivät välttämättä vaadi sääntömuutosta, vaan edellyttävät toimintakulttuurin muutosta. Hallitus päätti sääntöuudistuksen yhteydessä linjata SPR:n omistajapolitiikkaa. Hallitus käy asiasta keskustelun ensimmäisessä varsinaisessa sääntöuudistuksen sisältöä koskevassa kokouksessaan elokuussa Hallitus päätti aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyi muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päätti toteuttaa järjestön itsearvioinnin ja sertifioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAISUUS JA JÄSENYYS Tausta: SPR:n toimintalinjauksen onnistumisen yhtenä indikaattorina on vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen. Ohjelmien toteuttaminen ja avun perillemenon varmistaminen edellyttää, että Punaisen Ristin paikallistoiminta on avointa kaikille järjestön periaatteet hyväksyville ihmisille. Eri tavoin säännöllisesti Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat jäsenet, vapaaehtoiset, säännölliset ja kuukausilahjoittajat ja verenluovuttajat. Kaikki SPR:n vapaaehtoiset tai säännöllisesti lahjoittavat eivät ole järjestön jäseniä. Vapaaehtoislinjauksessa kehotetaan kutsumaan vapaaehtoiset aktiivisesti Punaisen Ristin jäseneksi. SPR:n toiminnan yhtenä vaikuttavuuden mittarina pidetään niiden ihmisten määrää, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja ovat järjestön jäseniä. Jäsenmäärä SPR:ssä on laskeva; uusien jäsenmaksun maksavien jäsenten määrä on vähäisempi kuin jäsenmaksunsa eri syistä maksamatta jättävien ihmisten määrä. Jäsenmäärän lasku ei ole väistämätön kehitys, monien järjestöjen jäsenmäärä ja vapaaehtoisten määrä on kasvava. SPR:ssä päätöksentekoon, luottamuselimiin osallistuminen sekä palkitsemisjärjestelmä perustuvat jäsenyyteen. Edellisellä yleiskokouskaudella SPR:n hallituksen jäsen- ja vapaaehtoisvaliokunta käsitteli laajasti jäsen- ja vapaaehtoisperusteita SPR:ssä. Osana sääntöuudistusta voidaan käsitellä myös kysymystä jäsenyydestä ja vapaaehtoisena osallistumisesta. Tavoitteena on arvioida uudelleen ja selkiyttää jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden määritelmät Punaisessa Ristissä. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun jäsenyydestä ja vapaaehtoisuudesta Punaisessa Ristissä sekä tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Hallitus asettaa

9 valmistelua varten oman työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. 9 Päätös: Puheenjohtaja selosti piirikäynneillä kokoamiaan vaikutteita vapaaehtoistoiminnan ja jäsenyyden suhteesta ml. kysymys vapaaehtoisten palkitsemisesta. Hallitus kävi keskustelun tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Keskustelussa arvioitiin jäsenten ja vapaaehtoisten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä eri ryhmien palkitsemista ja roolia järjestössä. Voimassa olevan vapaaehtoislinjauksen mukaisesti SPR:n vapaaehtoisia rohkaistaan aktiivisesti liittymään SPR:n jäseniksi. Sääntöuudistuksen keskeisistä kysymyksistä on jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden uudelleen määrittely ja arvostaminen; jäsenyys ei ole ainoastaan varainhankinnallinen kysymys, vaan se on tärkeä osa Punaisen Ristin arvojen toteuttamista, omistajuutta ja osallisuutta päätöksentekoon järjestön kaikilla tasoilla. Hallitus päätti asettaa jäsenyyttä ja vapaaehtoisuutta käsittelevän ja sääntöuudistuksen valmistelua varten työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Hallitus kävi myös keskustelun järjestön huomionosoitusohjeiden tulkinnasta ja aktiivisten vapaaehtoisten palkitsemista. Perinteisten huomionosoitusten (ansiomerkkien ja -mitalien) lisäksi tulisi löytää uusia, ihmisten erilaiset motiivit ja kiinnostuksenaiheet huomioon ottavia tapoja palkita järjestöaktiivit. Hallitus päätti, että pääsihteeri ohjaa osastoja ja piirejä palkitsemaan ansiomerkeillä ja huomionosoituksilla myös sellaisia aktiivisia vapaaehtoisia, jotka eivät ole jäseniä. 14 KOTIMAAN AVUN OHJEET Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden kotimaan avun ohjeen. Tämän jälkeen ohjeeseen on tehty keräysten järjestämisen osalta tekninen korjaus yksittäisen henkilön tai perheen hyväksi tehtävien keräysten järjestämisen osalta. Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen keräyslupa ei salli näiden keräysten järjestämistä. Sen sijaan osastoilla on rahankeräyslain mukainen mahdollisuus hakea keräykselle lupaa poliisilaitokselta. Näitä keräyksiä ei edelleenkään suositella. Lisäksi ohjeen kieliasua on parannettu (liite 14). Päätösehdotus: Merkitään korjattu ohje tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen tehdyistä muutoksista ja merkitsi ne tiedoksi. Kotimaan avun ohjeet jaetaan piireille ja osastoille.

10 15 VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 10 Tausta: EU:n Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa (Fund for European Aid to the Most Deprived, FAED) on Suomen osalta valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Maaseutuvirastossa, ja mukana valmistelussa on ollut niitä organisaatioita, jotka edellisellä EU-ohjelmakaudella toteuttivat ruoka-apua Suomessa. Niin viranomaisten kuin kumppaniorganisaatioiden toive on ollut yksi kansallinen ohjelma, jota viranomaiset hallinnoivat. SPR ei ole aiemmin ollut ohjelman kumppaniorganisaatio. Muutama SPR:n osasto eri puolilla maata on jakanut ruoka-apua vähävaraisille ja niistä saadut kokemukset ovat olleet positiivisia. SPR:n keskitetty osallistuminen ohjelmaan kumppaniorganisaationa mahdollistaisi toiminnan yhtenäisen laajentamisen valtakunnallisesti. Ohjelmasta ei jaeta hallintokulukorvauksia kumppaniorganisaatiolle, mistä johtuen ruuan mahdollisesta varastoinnista sekä muista liitännäistoimista aiheutuu kuluja, joita ei ohjelman puitteissa korvata (liite 15). Päätösehdotus: Hallitus päättää, että SPR hakee vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Päätös: Hallitus päätti, että SPR liittyy vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuutti pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Vähävaraisten avun toimenpideohjelma on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla vahavaraisten_avun_toimenpideohjelma_ LIITON ALUEELLISEN KONFERENSSIN SEURANTA Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton Euroopan alueellinen konferenssi järjestettiin Italiassa kesäkuussa Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin päätöslauselma kansallisten yhdistysten vaikuttamis- ja sidosryhmätyön edistämiseksi ja kehittämiseksi, nk. Florence call for action. Hallitukselle raportoidaan päätöslauselman suositusten huomioimisesta Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelmassa vuosille 2015 (liite 16). Päätösehdotus: Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. Suurin osa päätöslauselman suosituksista on jo joko sisällytetty tavoitteina toimintasuunnitelmaan tai

11 11 niitä toteutetaan muutoin käytännössä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan hallituksessa säännöllisesti. 17 LIITON NUORISOSTRATEGIA (YOUTH ENGAGEMENT STRATEGY) Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton nuorisostrategia hyväksyttiin vuonna 2013 liiton yleiskokouksessa. Hallitukselle annetaan raportti strategian toteutumisesta Suomen Punaisen Ristin toiminnassa (liite 17). Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu raportti tiedoksi. SPR:n nuorisotoiminnan tavoitteet sekä nuorten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon vastaavat pääsääntöisesti liiton strategiaa. Nuorisotoimikunta seuraa strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista jatkossa. 18 ALOITE HALLINTOTAVAN KEHITTÄMISESTÄ Tausta: Jarno Laivola, Petri Raita ja Mika Vilpo ovat tehneet hallitukselle aloitteen hallituksen sekä järjestön muiden yksiköiden hallintotavan kehittämisestä avoimemmaksi (liite 18). Aloitteessa on esitetty, että 1) Hallitus julkaisee pöytäkirjojen lisäksi kaikki ei-salaiset liitteet, tai vaihtoehtoisesti, että pöytäkirjaan kirjataan päätöksen keskeinen sisältö; 2) Hallitus julkaisee jatkossa pöytäkirjasta skannaamattoman PDF-version; 3) Hallitus julkaisee ohjeen ei-julkisista ja salaisista asioista; ja 4) Hallitus kannustaa muita järjestöyksiköitä toimimaan vastaavalla tavalla omien asiakirjojensa kanssa. Päätösehdotus: Hallitus kiittää Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Vaikka järjestöjen luottamuselinten pöytäkirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia, hallitus kannattaa päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Hallitus myös kannattaa pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, eijulkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä Päätös: Hallitus kiitti Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Hallitus kannatti päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja päätti kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Mikäli liitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan julkaista, pöytäkirjoihin lisätään tieto siitä, mistä liite on saatavissa. Muista asioista pyritään tuomaan

12 12 pöytäkirjoissa esille pääpiirteet. Hallitus myös kannatti pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, ei-julkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä ALOITE SINISTEN LIIVIEN KÄYTÖSTÄ PÄIVYSTYKSESSÄ Tausta: SPR:n Hämeen piirin hallitus on pyytänyt SPR:n hallitukselta päätöstä SPR:n päihdetyöntekijöiden päivystysliivien palauttamisesta sinisiksi. Tavoitteena on näkyä päihdevapaaehtoisina ja erottua ensiapupäivystäjistä (liite 19). Vapaaehtoiset päihdetyöntekijät tekevät työtä ensiavun tapaan punaisissa liiveissä. Pari vuotta sitten heillä oli siniset liivit. Viesti päihdetyössä vapaaehtoisilta on, että heidät sekoitetaan ensiapupäivystäjiin. Nuorten vuosikokous esitti tukevansa Hämeen piirin esitystä liivien värin vaihtamisesta takaisin siniseksi. Päätösehdotus: Hallitus pitää tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystysja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. Kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rinta- sekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa. SPR:n hallitus ei päätä palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen ja kävi keskustelun olemassa olevasta käytännöstä sekä sen eduista ja haitoista. Hallitus totesi, että järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystys- ja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Hallitus piti tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Lisäksi hallitus piti tärkeänä, että kaikille vapaaehtoisille tarjotaan tarvittaessa mahdollisuus hankkia ensiavun ja hätäensiavun perustiedot, jotta mahdollisimman moni järjestön toimija kykenee tarjoamaan kiireellisintä ensiapua. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. SPR:n hallitus ei päättänyt palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Lisäksi kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rintasekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa.

13 Hallituksen varapuheenjohtaja Henri Backman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnan, Konttien johtokunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, nuorten turvatalojen johtokunnan sekä nuorisotoimikunnan viimeaikaisista kokouksista. Kaikkien johto- ja valiokuntien toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 21 HUOMIONOSOITUKSET Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (liite 21). Hallituksen jäsen Hannu Harri ei esteellisenä osallistunut kohdan 21 käsittelyyn Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit Tausta: Määräajassa on esitetty 37 ansiomerkkianomusta. Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 37 ansiomerkkianomusta. Päätös: Hallitus hyväksyi 37 ansiomerkkihakemusta Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit Tausta: Määräajassa on esitetty 145 pronssista, 52 hopeista sekä 43 kultaista ansiomitalianomusta. Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi. Päätös: Hallitus hyväksyi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

14 22 KEVÄÄN KAMPANJAT 14 Tausta: Punaisen Ristin vuosikalenteriin kuuluvat keväällä 2015 Ystävänpäivä 14.2, Rasismin vastainen viikko sekä Punaisen Ristin viikko Esitellään kunkin kampanjan pääteema sekä tavoite. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin esitys Ystävänpäivän 14.2, Rasismin vastaisen viikon sekä Punaisen Ristin viikon kampanjoista. Kaikkien kampanjoiden tavoitteet ovat realistisia ja materiaali on jaettu/jaetaan osastoille hyvissä ajoin. Lisäksi tarkoituksena on tehdä järjestöstä mielikuvatutkimus. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 23 SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola. Säätiö muutti keväällä sääntöjään lakkauttamalla hallintoneuvoston. Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. Päätös: Päätettiin, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. 24 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus, jossa käsiteltiin Tsunami 10 vuotta sekä Vain Elämää -ohjelmia, Hyvä Joulumieli-kampanjaa, rahapelijärjestelmään esitettyjä muutoksia, rahankeräyslakiin esitettyjen muutosten tilannetta, liiton sääntöuudistusta ja liiton pääsihteerin ajatuksia järjestön uudistamisesta, liiton Everyone counts - tilastoraporttia (saatavissa osoitteessa sekä Land Roverin kanssa suunniteltua yhteistyöstä. Keskusteltiin erityisesti syksyn ohjelmien ja kampanjoiden antamasta näkyvyydestä ja hyvin saavutetuista tavoitteista.

15 25 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirjat 9-10/14 oheisena (liite ) - Valtuuston syksyn 2014 pöytäkirja oheisena (liite ) - Konttijohtokunnan pöytäkirja 3/14 oheisena (liite ) 25.2 Sijoitustoiminnan raportti jaettiin kokouksessa (liite 25.2) 25.3 Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 25.3) Merkittiin saadut liitteet vastaanotetuiksi. 26 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Puheenjohtaja esitti järjestön internetsivuille tarpeellisia muutoksia. 27 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous : - Tilinpäätös ja toimintakertomus, ensimmäinen versio - Sijoitustoiminnan tulos - Varainhankinnan tulos Varainhoitajien raportti - Raha-automaattiyhdistyksen päätökset - Palautejärjestelmän prosessi - Kansainvälisen avun linjaus - Vapaaehtois- ja jäsenyystyöryhmän perustaminen - Itsearviointi- ja sertifikaatioryhmän perustaminen Hallituksen tilinpäätöskokous pidetään Kokousaikaa on aikaistettu alkamaan klo Valtuuston ja hallituksen kokoukset ovat Hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen tapaaminen Hallituksen elokuun kokouksen ajankohtaa aikaistettiin viikolla; kokous pidetään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kokousaika: perjantai 20.11.2015 klo 10-12 Kokouspaikka: hotelli Radisson Blue Seaside, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: Perjantai 24. huhtikuuta 2015 klo 9.06-12.54 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous. Vastaava esittelijä:

Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kokousaika: perjantai 23.9. klo 9 tutustumiskierros, klo 10-14.30 kokous Kokouspaikka: Kalkku, Tampere Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika: perjantai 29. lauantai 30.1.2016 Kokouspaikka: Harriniva, Muonio Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2016 Kokousaika: Perjantai 18.11.2016 klo 10.11-12.09 Kokouspaikka: Hotelli Seurahuone, Kaivokatu, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokousaika: perjantai lauantai 21.- 22.8.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokousaika: Perjantai 22. toukokuuta 2015 klo 10.10-11.50. Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Vastaava esittelijä:

Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokousaika: perjantai 26.8. kello 13.00 lauantai 27.8.2016 kello 12.58 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika: perjantai 22.4.2016 klo 10.07 14.25 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kokousaika: perjantai 20.5.2016 klo 10.04 12.32 Kokouspaikka: Hotelli Haaga, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika 31.3.2014 klo 13.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/9 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 13.11.2015 Sivu 1 / 5 Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello 18.14. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Oikarinen avasi kokouksen kello 18.14. 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 05.10.2004 35/2004 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 05.10.2004 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen huoneisto Särkiniementie 7 Tatu Oikarinen, puheenjohtaja Kristina Schmidt, sihteeri Laura

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35.

Päätöksentekijät: Sonja Pukkila edustajiston jäsen, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg edustajiston jäsen, poistui kohdassa 5, 15.35. 1(5) Aika: 21.3.2015, klo. 12.00 16.00 Paikka: Wanha Walimo, kokoushuone Winssi (Vesijärvenkatu 25,15140 Lahti) Päätöksentekijät: Sonja Pukkila, poistui kohdassa 10, 15.44. Milla Risberg, poistui kohdassa

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011

SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 SUOMENLINNAN OSASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Näkyvämpi arvojen puolustaja osasto ottaa tarvittaessa kantaa julkisesti paikallisen epäkohdan korjaamiseksi, inhimillisyyden puolesta Osasto esittelee omaa

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Finlands Kommunförbund rf. Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2011 1 Kokoustiedot Aika: 20.4.2011 klo 9.30 13.32, kokous keskeytettynä klo 13.25 13.29 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja

Borgström Toni, edustajiston varapuheenjohtaja Pöytäkirja 15 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 15/2014 Aika: 24.9.2014 kello 16.00 Paikka: Kutsutut: Neuvottelutila Kummeli, Lappeenranta Paakki Pauliina, hallituksen puheenjohtaja Huhtiranta Sonja Hämäläinen

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo

Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo ROVANIEMEN SEUDUN Kokouspäivämäärä 17.12.2002 RIISTANHOITOYHDISTYS JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA AIKA Kello 17.00 PAIKKA PAIKALLA PUHEENJOHTAJA ESITTELIJÄ PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Ala-Ounasjoen Erästäjien toimitalo Juha

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 16.1.2015 klo 13.00 15.05 Vihnuskoti, Vihnuskatu 5, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) 8.9.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 3/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ma klo 16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen Tarja Salo Teuvo

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 3/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Keskiviikko 05.06.2013 klo. 17.05-18.20 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 3 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013 Aika: kello 16.00 Paikka: Läsnä: Neuvotteluhuone Kummeli, Skinnarila, Lappeenranta Eskelinen Patrik, puheenjohtaja Borgström Toni, varapuheenjohtaja Huhtiranta

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere

Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Suomen Paaritaksit ry Perustamiskokous Aika: 18.10.2006, kello 18:00-21:22 Paikka: Lahdesjärven ABC Liikenneaseman kokoustilat, Tampere Läsnä: Tarmo Vuorinen, Tampere Markku Tuulinen, Pori Lauri Savolainen,

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot