Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +"

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai lauantai Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + (poissa käsiteltäessä kohtaa 21) Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: 1-28 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Maria Pietikäinen pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 1/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi SPR:n uuden viestintäjohtajan Ilpo Kiiskisen. Lisäksi puheenjohtaja antoi hallituksen jäsenille selvityksen syksyn aikana tekemistään vierailusta piireihin (kuusi piiriä käyty, helmikuussa Oulun piiri) ja ulkomaille (Geneve, Tukholma) sekä vierailujen aikana saadusta palautteesta. Puheenjohtaja osallistuu World Humanitarian Summit maailmankonferenssin valmisteluihin Budapestissa ja pohjoismaiden puheenjohtajien kokoukseen Kööpenhaminassa. 2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Irmeli Metsästä. Päätös: Irmeli Metsäsen poissa ollessa valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maria Pietikäinen. 5 SUOMEN PUNAISEN RISTIN KANSAINVÄLISEN AVUN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kansainvälisen katastrofivalmiuden, pitkäjänteisen kehitysyhteistyön sekä ajankohtaisten ohjelmien tilanteesta. Keskustelun pohjaksi on valmisteltu

3 3 luonnos kansainvälisen avustustoiminnan linjaukseksi, joka tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sen seuraavassa kokouksessa maaliskuussa 2015 (liite 5). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan tilanteesta ja tavoitteista sekä alustavan keskustelun kansainvälisen avustustoiminnan linjauksesta. Hallitus päättää seurata meneillään olevia kansainvälisen avun ohjelmia säännöllisesti kokouksissaan. Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestön kansainvälisen avun tilanteesta, tavoitteista sekä alustavasta luonnoksesta kansainvälisen avun linjaukseksi. Esityksessä tuotiin esille erityisesti kehitysyhteistyön kasvanut merkitys sekä sitä, että myös katastrofiapua annettaessa SPR korostaa pitkäjänteistä ja tarvittaessa pitkäkestoista työtä. SPR:n rooli on kansainvälisestikin merkittävä paitsi rahoittajana ja Suomen tuen kanavoijana, myös avustustyöntekijöiden kouluttajana ja lähettäjänä, vaateavun antajana sekä suurien nopean avun yksiköiden lähettäjänä. Hallitus saa huhtikuussa 2015 tiivistetyn ajankohtaiskatsauksen kansainvälisen avun tilanteesta. Kansainvälisistä ohjelmista ja avustusoperaatioista raportoidaan hallitukselle jatkossa pääsihteerin tilannekatsauksen yhteydessä kolme kertaa vuodessa kootusti ja nostamalla ajankohtaisia ohjelmia ja operaatioita tarpeen mukaan näkyviin. Hallitus kävi alustavan keskustelun kansainvälisen avun linjauksesta ja siinä määritellyistä tavoitteista. Keskustelun pohjalta viimeistelty linjaus annetaan hallituksen hyväksyttäväksi maaliskuussa KOTIMAAN VALMIUDEN TILANNE Tausta: Hallitus seuraa säännöllisesti kokouksissaan yleiskokouksen asettamien tavoitteiden toteutumista ja kehittymistä. Hallitus kuulee raportin kotimaan valmiuden tilanteesta ja ajankohtaisista kysymyksistä. Esitellään kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun kotimaan valmiuden tilanteesta ja tavoitteista. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen kotimaan valmiuden tilasta. SPR:n valmius muodostuu kotimaan ja kansainvälisen avun valmiudesta. Valmiuden ylläpitäminen edellyttää tietojen ja taitojen käyttöä normaalitilassa, jotta niiden käyttökyky säilyy korkeana. Valmiuden kokonaisuus on monitahoinen: katastrofivalmius ja valmius auttaa onnettomuuksissa, ensihuolto ja ensiapu, henkinen tuki sekä varautuminen maahanmuuttoon. Viranomaisyhteistyössä korostuu sopimuksellisuus, yhteiset harjoitukset sekä yhteinen näkemys järjestöjen toiminnan täydentävyydestä. SPR:n koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on tärkeä verkosto, joka mahdollistaa järjestöjen koordinoidun tuen viranomaisille. Hallitus kävi esityksen pohjalta keskustelun ja korosti erityisesti, että toimivan valmiuden kannalta järjestöllä on oltava sekä vapaaehtoisia, joilla on korkea osaamistaso ja jotka tarvittaessa voivat kouluttaa ja johtaa

4 4 muita, että myös suuri määrä niitä, joilla on laaja-alainen taito antaa matalan kynnyksen apua ja jotka voidaan helposti ja nopeasti mobilisoida. Kyky toimia yhteistyössä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa on olennaista. Osastojen valmiussuunnitelmalla on suuri merkitys valmiuden ylläpitämisessä. 7 VUODEN 2014 TULOSENNUSTE Tausta: Vuoden 2014 osalta on laadittu alustava tulosennuste (liite 7). Vuoden 2014 kirjanpidon päättämiseen toimet ovat vielä kesken. Lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvityksen olennaisimmista eroista. Kontin tulosennusteen mukainen jakokelpoinen tulos tulee ylittämään budjetoidun tason. Piirien ja keskustoimiston tuotto-osuudet maksetaan budjetin mukaisina. Budjetin ylittävän määrän osalta on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: 1. Budjetin ylittävä osuus maksetaan piirille ja keskustoimistolle vuodelle 2014 vahvistetun budjetin mukaisina suhteellisina osuuksina. 2. Ylijäämä siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahaston käyttöä koskevien sääntöjen mukaisesti. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päättää, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuoden 2014 alustavasta tulosennusteesta sekä edellisen selvityksen jälkeen tapahtuneista muutoksista. Hallitus merkitsi keskushallinnon alustavan tulosennusteen vuodelle 2014 tiedoksi. Vuoden 2014 lopullisten lukujen valmistuttua hallitukselle laaditaan talousarviovertailu ja selvitys olennaisimmista eroista. Hallitus päätti, että Kontin budjetin ylittävä osuus siirretään yhteistoimintarahastoon käytettäväksi rahastolle vahvistettujen sääntöjen mukaisesti (asetus SPR:n säännöistä 51). 8 KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET Tausta: SPR:n taloussäännön 19 :n 3. momentin mukaisesti kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilin käyttöoikeus. Liitteessä 8 on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (liite 8 mallina Tapiola Pankki Oy, vastaavat tehty myös Nordea Suomi Oyj, Aktia Säästöpankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, Helsingin Op, S-pankki, Svenska Handelsbanken

5 Ab, Nooa Säästöpankki ja Danske Bank). Veripalvelun hallitus vahvistaa Veripalvelua koskevat tilinkäyttöoikeudet järjestön hallituksen antaman delegointipäätöksen perusteella. 5 Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 8 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet. 9 KESKUSTOIMISTON SAAMAT TESTAMENTIT VUONNA 2014 JA TESTAMENTEILLA SAADUN KIINTEÄN OMAISUUDEN TOTEUTUNEET KAUPPAHINNAT Tausta: Hallitukselle on koottu yhteenveto keskustoimiston saamista testamenteista vuonna 2014 (liite 9). Tilintarkastajan suositusten mukaan järjestön hallitukselle raportoidaan myös hallituksen antamilla valtuuksilla myytyjen, testamenteilla saadun kiinteän omaisuuden toteutuneet kauppahinnat. Päätösehdotus: Merkitään testamenttiasiat tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuonna 2014 saaduista testamenteista ja kävi keskustelun järjestön käytännöistä riitautettujen testamenttien suhteen. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 10 SOPIMUS MATKATOIMISTON KANSSA Tausta: Järjestön toiminta edellyttää paljon matkustamista niin kotimaassa kuin ulkomailla. SPR on jo pitkään käyttänyt Via Egencia (aikaisemmin Via Travelzon) nimistä matkatoimistoketjua, jolla on tiettyjä hinnoitteluetuja muihin järjestäjiin nähden. Muilta palveluiltaan matkatoimiston palvelut ovat kilpailukykyisiä. Veripalvelu käyttää toiminnassaan Carlson Wagonlit Travel matkatoimistoa, jonka kanssa sopimuksen on edellisen kerran neuvoteltu vuonna Veripalvelun selvitysten mukaan varteenotettavia matkatoimistoja on Suomessa vain muutama, joiden palvelut ovat hyvin samanlaisia. Matkatoimiston palvelumaksut ja sopimushinnat ovat vain pieni osa matkustuskustannuksista. Veripalvelu on keskittynyt itsevarausprosentin kasvattamiseen ja mahdollisimman aikaisin tehtäviin varauksiin, jotta matkaliput saadaan kustannustehokkaasti hankittua. Veripalvelu on tyytyväinen nykyiseen CWT-yhteistyöhön. Jatkossa Via Egencia yhteistyössä voimme tuoda palvelutuottajan uusia ratkaisuja käyttöömme ja parantaa myös itsevarausten osuutta onlinekanavan kautta. Tällä hetkellä se on 2 % varauksista, mutta parhaimmillaan se voisi olla 10 15%:n luokkaa. Päätösehdotus: Hallitus päättää, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset.

6 Päätös: Hallitus päätti, että Via Egencian kanssa solmitaan sopimus, ja valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan yrityksen kanssa tehtävät sopimukset KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN AVUSTUSANOMUS JA MALLI TALOUDELLISEN LISÄTUEN HAKEMISEKSI Tausta: Yleinen taloustilanne on jatkunut vaikeana jo pitkään. Tämä näkyy myös SPR:n toiminnassa. Eri ennustelaitosten laatimat talousennusteet lähtevät siitä, että talouskasvu pitemmälläkin aikavälillä olisi vaatimatonta Suomen osalta. Tämän vuoksi järjestön taloussuunnittelun lähtökohta on, että uutta tulorahoitusta on vaikea aikaansaada ja nykyisillä resursseilla on tultava toimeen. Toimintaa on tehostettava erityisesti toimintatapoja uudistamalla siellä, missä se on mahdollista. SPR:n Kaakkois-Suomen piirin talous on rakenteellisessa epätasapainossa. Iso alijäämä sisältää jo kahden piiritoimiston tehtävän täyttämättä jättämisen ja talousarvion mukaiset keskustoimiston avustukset piirille. Koska piirien taloustilanne on yleisesti heikentynyt, keskustoimisto on valmistellut Kaakkois-Suomen piirin kokemusten pohjalta mallia, jonka perusteella taloustilanne piireissä jatkossa voidaan analysoida, määritellä tarvittavat muutostoimenpiteet ja tarvittaessa hakea tilanteen korjaamiseksi tukea keskustoimistolta. Mallin tavoitteena on laatia piirin koko toiminnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen perustuva analyysi, johon perustuen mahdollisista tukitarpeista voidaan tehdä hakemus pääsihteerille käsiteltäväksi järjestön hallituksessa. Liite 11. Päätösesitys: Hallitus käy keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta. Hallitus päättää, että piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla. Hallitus käy keskustelun analyysimallin periaatteista. Hallitus päättää, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Päätös: Hallitus kävi keskustelun SPR:n Kaakkois-Suomen piirin avustusanomuksesta sekä analyysimallin periaatteista. Hallitus korosti, että väliaikaisten toimien lisäksi taloudellinen tilanne on pyrittävä korjaamaan pysyväluontoisesti ja tarvittaessa rakenteellisin uudistuksin. Hallitus päätti, että Kaakkois-Suomen piirin talouden rakenteellisen epätasapainon korjaamista avustetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla. Lisäksi hallitus valtuutti pääsihteerin yhdessä Kaakkois-Suomen piirin kanssa valmistelemaan konkreettisen ohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosille Hallitus päätti, että esitetyn mallin mukainen analyysikäytäntö toteutetaan liitteessä 11.1 kuvatulla tavalla ja keskustoimisto valmistelee tarvittavan ohjeistuksen ja materiaalin analyysin toteuttamiselle piirien käyttöön. Hallitus korosti, että sellaisten piirien tilannetta, joilla tiedetään olevan taloudellisia

7 7 ongelmia, tulisi pyrkiä analysoimaan tilanteensa etupainotteisesti niin, ettei niiden taloustilanne pääse liian vaikeaksi. Puheenjohtaja tutustuu yhdessä talousjohtajan ja kotimaantoimintojen johtajan kanssa piirin tilanteeseen paikan päällä Kouvolassa huhtikuussa. 12 SÄÄNTÖUUDISTUKSEN TOTEUTTAMINEN Tausta: Yleiskokous 2011 antoi hallituksen tehtäväksi SPR:n sääntöjen uudistamisen. Hallituksen perustama johtamisjärjestelmätyöryhmä teki hallitukselle esityksen, jonka mukaan tuolla yleiskokouskaudella asetusuudistusta ei tehdä, vaan painopiste on toimintamallien ja hallintotavan kehittämisessä. Yleiskokouskaudella nostettiin esille toimintakulttuurin kehittäminen yhteisen hyvän perusteella, yhtenäistettiin tilintarkastustoiminta, vahvistettiin valvontatoimintaa sekä vahvistettiin SPR:n hallituksen tarkastusvaliokunnan roolia SPR:n piirien (pois lukien Ahvenanmaan piiri) ja nk. suurten osastojen talouden ja toiminnan valvonnassa. SPR:n yleiskokous Turussa vuonna 2014 uusi päätöksen SPR:iä koskevien sääntöjen muuttamiseksi. Tavoitteena on periaatteellinen ja pysyvä asetusmuutos. Hallitukselle esitetään sääntöuudistusmuutoksen prosessia siten, että vuoden 2015 aikana käydään laaja järjestökeskustelu sääntöuudistukselle asetettavista tavoitteista: Minkälaisen Punaisen Ristin rakennamme? (liite 12). Tässä yhteydessä pohditaan myös laajemmin vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta ja jäsenyyttä (ks. esityslistan kohta 13). Keskustelussa hyödynnetään sähköisiä viestimiä, aikataulussa olevia tilaisuuksia (piirien vuosikokoukset, puheenjohtajatapaamiset, seminaarit jne.). Tähän liittyen hallitus päättää OCAC-itsearvioinnin (Organisational Capacity Assessment Certification) tekemisestä vuoden 2015 aikana. Yhteistyössä järjestötoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa arvioidaan voimassa olevan asetuksen tekniset muutostarpeet. Voimassa oleva asetus toimitetaan myös Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liiton ja Kansainvälisen Punaisen Ristin Komitean yhteisen työryhmän (Joint Comission) arvioitavaksi. Liiton jäsenyys edellyttää, että kansallisella yhdistyksellä on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen hyväksymät säännöt. Myös uuden esityksen tulee olla yhteisen työryhmän hyväksymä. Suomen Punainen Risti kuuluu sisäministeriön hallinnonalaan ja säännöt annetaan asetuksella. Ministeriön kanssa käydään keskustelu asetuksen muutoksen aikataulusta; yleiskokouksen ajankohta mahdollistaa asetuksen voimaantulon alkaen. Järjestökeskustelun ja teknisen arvioinnin jälkeen valmistellaan sääntöehdotus järjestökäsittelyyn vuoden 2017 Helsingissä pidettävää yleiskokousta varten. Hallitus muodostaa sääntöuudistusprosessin ohjausryhmän. Päätösehdotus: Hallitus päättää aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyy muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päättää toteuttaa järjestön itsearvioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä.

8 Päätös: Hallitus kuuli esityksen sääntöuudistuksen prosessista sekä Veripalvelun roolista järjestön toiminnan osana. Hallitus keskusteli prosessin yksityiskohdista ja erityisesti piirien ja osastojen kuulemisen käytännön toteuttamisesta ja aikataulusta. Ensimmäinen kuulemiskierros on tarkoitus toteuttaa heti prosessin alkuvaiheessa keväällä 2015; kaikkiaan järjestökentän kuulemiskierroksia järjestetään kolme. Korostettiin, että kaikki esille tulevat muutosehdotukset eivät välttämättä vaadi sääntömuutosta, vaan edellyttävät toimintakulttuurin muutosta. Hallitus päätti sääntöuudistuksen yhteydessä linjata SPR:n omistajapolitiikkaa. Hallitus käy asiasta keskustelun ensimmäisessä varsinaisessa sääntöuudistuksen sisältöä koskevassa kokouksessaan elokuussa Hallitus päätti aloittaa sääntöuudistusprosessin heti hallituksen kokouksen jälkeen ja hyväksyi muutosprosessin kokonaisaikataulun. Hallitus päätti toteuttaa järjestön itsearvioinnin ja sertifioinnin (OCAC), jonka aikataulu varmistuu Liiton aikataulun perusteella. Hallitus toimii sääntöuudistuksen ohjausryhmänä VAPAAEHTOISTOIMINNAN TULEVAISUUS JA JÄSENYYS Tausta: SPR:n toimintalinjauksen onnistumisen yhtenä indikaattorina on vapaaehtoisten määrän kaksinkertaistaminen. Ohjelmien toteuttaminen ja avun perillemenon varmistaminen edellyttää, että Punaisen Ristin paikallistoiminta on avointa kaikille järjestön periaatteet hyväksyville ihmisille. Eri tavoin säännöllisesti Punaisen Ristin toimintaan osallistuvat jäsenet, vapaaehtoiset, säännölliset ja kuukausilahjoittajat ja verenluovuttajat. Kaikki SPR:n vapaaehtoiset tai säännöllisesti lahjoittavat eivät ole järjestön jäseniä. Vapaaehtoislinjauksessa kehotetaan kutsumaan vapaaehtoiset aktiivisesti Punaisen Ristin jäseneksi. SPR:n toiminnan yhtenä vaikuttavuuden mittarina pidetään niiden ihmisten määrää, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja ovat järjestön jäseniä. Jäsenmäärä SPR:ssä on laskeva; uusien jäsenmaksun maksavien jäsenten määrä on vähäisempi kuin jäsenmaksunsa eri syistä maksamatta jättävien ihmisten määrä. Jäsenmäärän lasku ei ole väistämätön kehitys, monien järjestöjen jäsenmäärä ja vapaaehtoisten määrä on kasvava. SPR:ssä päätöksentekoon, luottamuselimiin osallistuminen sekä palkitsemisjärjestelmä perustuvat jäsenyyteen. Edellisellä yleiskokouskaudella SPR:n hallituksen jäsen- ja vapaaehtoisvaliokunta käsitteli laajasti jäsen- ja vapaaehtoisperusteita SPR:ssä. Osana sääntöuudistusta voidaan käsitellä myös kysymystä jäsenyydestä ja vapaaehtoisena osallistumisesta. Tavoitteena on arvioida uudelleen ja selkiyttää jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden määritelmät Punaisessa Ristissä. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun jäsenyydestä ja vapaaehtoisuudesta Punaisessa Ristissä sekä tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Hallitus asettaa

9 valmistelua varten oman työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. 9 Päätös: Puheenjohtaja selosti piirikäynneillä kokoamiaan vaikutteita vapaaehtoistoiminnan ja jäsenyyden suhteesta ml. kysymys vapaaehtoisten palkitsemisesta. Hallitus kävi keskustelun tarpeesta ottaa jäsenyys ja vapaaehtoisuus keskusteluun osana sääntöuudistusta. Keskustelussa arvioitiin jäsenten ja vapaaehtoisten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä eri ryhmien palkitsemista ja roolia järjestössä. Voimassa olevan vapaaehtoislinjauksen mukaisesti SPR:n vapaaehtoisia rohkaistaan aktiivisesti liittymään SPR:n jäseniksi. Sääntöuudistuksen keskeisistä kysymyksistä on jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden uudelleen määrittely ja arvostaminen; jäsenyys ei ole ainoastaan varainhankinnallinen kysymys, vaan se on tärkeä osa Punaisen Ristin arvojen toteuttamista, omistajuutta ja osallisuutta päätöksentekoon järjestön kaikilla tasoilla. Hallitus päätti asettaa jäsenyyttä ja vapaaehtoisuutta käsittelevän ja sääntöuudistuksen valmistelua varten työryhmän, jonka toimeksianto ja kokoonpano vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Hallitus kävi myös keskustelun järjestön huomionosoitusohjeiden tulkinnasta ja aktiivisten vapaaehtoisten palkitsemista. Perinteisten huomionosoitusten (ansiomerkkien ja -mitalien) lisäksi tulisi löytää uusia, ihmisten erilaiset motiivit ja kiinnostuksenaiheet huomioon ottavia tapoja palkita järjestöaktiivit. Hallitus päätti, että pääsihteeri ohjaa osastoja ja piirejä palkitsemaan ansiomerkeillä ja huomionosoituksilla myös sellaisia aktiivisia vapaaehtoisia, jotka eivät ole jäseniä. 14 KOTIMAAN AVUN OHJEET Tausta: Hallitus hyväksyi kokouksessaan uuden kotimaan avun ohjeen. Tämän jälkeen ohjeeseen on tehty keräysten järjestämisen osalta tekninen korjaus yksittäisen henkilön tai perheen hyväksi tehtävien keräysten järjestämisen osalta. Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen keräyslupa ei salli näiden keräysten järjestämistä. Sen sijaan osastoilla on rahankeräyslain mukainen mahdollisuus hakea keräykselle lupaa poliisilaitokselta. Näitä keräyksiä ei edelleenkään suositella. Lisäksi ohjeen kieliasua on parannettu (liite 14). Päätösehdotus: Merkitään korjattu ohje tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen tehdyistä muutoksista ja merkitsi ne tiedoksi. Kotimaan avun ohjeet jaetaan piireille ja osastoille.

10 15 VÄHÄVARAISTEN AVUN TOIMENPIDEOHJELMA 10 Tausta: EU:n Vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa (Fund for European Aid to the Most Deprived, FAED) on Suomen osalta valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä sekä Maaseutuvirastossa, ja mukana valmistelussa on ollut niitä organisaatioita, jotka edellisellä EU-ohjelmakaudella toteuttivat ruoka-apua Suomessa. Niin viranomaisten kuin kumppaniorganisaatioiden toive on ollut yksi kansallinen ohjelma, jota viranomaiset hallinnoivat. SPR ei ole aiemmin ollut ohjelman kumppaniorganisaatio. Muutama SPR:n osasto eri puolilla maata on jakanut ruoka-apua vähävaraisille ja niistä saadut kokemukset ovat olleet positiivisia. SPR:n keskitetty osallistuminen ohjelmaan kumppaniorganisaationa mahdollistaisi toiminnan yhtenäisen laajentamisen valtakunnallisesti. Ohjelmasta ei jaeta hallintokulukorvauksia kumppaniorganisaatiolle, mistä johtuen ruuan mahdollisesta varastoinnista sekä muista liitännäistoimista aiheutuu kuluja, joita ei ohjelman puitteissa korvata (liite 15). Päätösehdotus: Hallitus päättää, että SPR hakee vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Päätös: Hallitus päätti, että SPR liittyy vähävaraisten avun toimenpideohjelman kumppaniorganisaatioksi. Hallitus valtuutti pääsihteerin tiedottamaan päätöksestä SPR:n piireille ja osastoille. Siltä varalta, että ohjelmaan osallistuvien osastojen määrä kasvaa merkittävästi, valmistellaan SPR:n Kalkun keskusvaraston osallistumista ruoka-avun jakamisen logistiikkaan. Vähävaraisten avun toimenpideohjelma on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla vahavaraisten_avun_toimenpideohjelma_ LIITON ALUEELLISEN KONFERENSSIN SEURANTA Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton Euroopan alueellinen konferenssi järjestettiin Italiassa kesäkuussa Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin päätöslauselma kansallisten yhdistysten vaikuttamis- ja sidosryhmätyön edistämiseksi ja kehittämiseksi, nk. Florence call for action. Hallitukselle raportoidaan päätöslauselman suositusten huomioimisesta Suomen Punaisen Ristin toimintasuunnitelmassa vuosille 2015 (liite 16). Päätösehdotus: Merkitään saatu selvitys tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. Suurin osa päätöslauselman suosituksista on jo joko sisällytetty tavoitteina toimintasuunnitelmaan tai

11 11 niitä toteutetaan muutoin käytännössä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan hallituksessa säännöllisesti. 17 LIITON NUORISOSTRATEGIA (YOUTH ENGAGEMENT STRATEGY) Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton nuorisostrategia hyväksyttiin vuonna 2013 liiton yleiskokouksessa. Hallitukselle annetaan raportti strategian toteutumisesta Suomen Punaisen Ristin toiminnassa (liite 17). Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Merkittiin saatu raportti tiedoksi. SPR:n nuorisotoiminnan tavoitteet sekä nuorten mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon vastaavat pääsääntöisesti liiton strategiaa. Nuorisotoimikunta seuraa strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista jatkossa. 18 ALOITE HALLINTOTAVAN KEHITTÄMISESTÄ Tausta: Jarno Laivola, Petri Raita ja Mika Vilpo ovat tehneet hallitukselle aloitteen hallituksen sekä järjestön muiden yksiköiden hallintotavan kehittämisestä avoimemmaksi (liite 18). Aloitteessa on esitetty, että 1) Hallitus julkaisee pöytäkirjojen lisäksi kaikki ei-salaiset liitteet, tai vaihtoehtoisesti, että pöytäkirjaan kirjataan päätöksen keskeinen sisältö; 2) Hallitus julkaisee jatkossa pöytäkirjasta skannaamattoman PDF-version; 3) Hallitus julkaisee ohjeen ei-julkisista ja salaisista asioista; ja 4) Hallitus kannustaa muita järjestöyksiköitä toimimaan vastaavalla tavalla omien asiakirjojensa kanssa. Päätösehdotus: Hallitus kiittää Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Vaikka järjestöjen luottamuselinten pöytäkirjat ovat lähtökohtaisesti ei-julkisia, hallitus kannattaa päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Hallitus myös kannattaa pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, eijulkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä Päätös: Hallitus kiitti Jarno Laivolaa, Petri Raitaa ja Mika Vilpoa hallitukselle tehdystä aloitteesta. Järjestön toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ovat keskeisiä periaatteita viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi Punaisessa Ristissä. Hallitus kannatti päätöksenteon avoimuuden lisäämistä ja päätti kiinnittää enemmän huomiota päätösten kattavampaan kirjaamiseen. Mikäli liitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan julkaista, pöytäkirjoihin lisätään tieto siitä, mistä liite on saatavissa. Muista asioista pyritään tuomaan

12 12 pöytäkirjoissa esille pääpiirteet. Hallitus myös kannatti pöytäkirjojen julkaisemista skannaamattomana PDF-versiona. Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, ei-julkisista sekä salaisista asioista. SPR:n valtuusto on päätöksellään kehottanut kaikkia järjestöyksiköitä toimimaan avoimesti päätösasiakirjojen kanssa. Valtuusto saa raportin piirien ja laitosten päätöksistä päätösasiakirjojen julkisuudesta keväällä ALOITE SINISTEN LIIVIEN KÄYTÖSTÄ PÄIVYSTYKSESSÄ Tausta: SPR:n Hämeen piirin hallitus on pyytänyt SPR:n hallitukselta päätöstä SPR:n päihdetyöntekijöiden päivystysliivien palauttamisesta sinisiksi. Tavoitteena on näkyä päihdevapaaehtoisina ja erottua ensiapupäivystäjistä (liite 19). Vapaaehtoiset päihdetyöntekijät tekevät työtä ensiavun tapaan punaisissa liiveissä. Pari vuotta sitten heillä oli siniset liivit. Viesti päihdetyössä vapaaehtoisilta on, että heidät sekoitetaan ensiapupäivystäjiin. Nuorten vuosikokous esitti tukevansa Hämeen piirin esitystä liivien värin vaihtamisesta takaisin siniseksi. Päätösehdotus: Hallitus pitää tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystysja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. Kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rinta- sekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa. SPR:n hallitus ei päätä palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen ja kävi keskustelun olemassa olevasta käytännöstä sekä sen eduista ja haitoista. Hallitus totesi, että järjestön vapaaehtoisten yhtenäinen näkyvyys eri päivystys- ja valmiustapahtumissa vahvistaa Punaisen Ristin tunnettuutta ja ykseyttä. Hallitus piti tärkeänä, että järjestön päivystystehtävissä olevilla vapaaehtoisilla on kaikissa tilaisuuksissa laaja auttamisen ja tuen osaaminen ja että he esiintyvät selkeästi Punaisen Ristin vapaaehtoisina ja päivystäjinä. Lisäksi hallitus piti tärkeänä, että kaikille vapaaehtoisille tarjotaan tarvittaessa mahdollisuus hankkia ensiavun ja hätäensiavun perustiedot, jotta mahdollisimman moni järjestön toimija kykenee tarjoamaan kiireellisintä ensiapua. Koulutusten ja valmennusten sekä viestinnän avulla varmistetaan myös Punaisen Ristin auttamisen yhdenmukaisuus. SPR:n hallitus ei päättänyt palauttaa päihdepäivystäjien sinistä liiviä. Lisäksi kesän aikana panostetaan viestintään kertomalla Punaisen Ristin vapaaehtoisista, millä tavoin he auttavat kesätapahtumissa ja minkälaisista rintasekä selkämerkeistä eri vapaaehtoiset tunnistaa.

13 Hallituksen varapuheenjohtaja Henri Backman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit tarkastusvaliokunnan, Konttien johtokunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, nuorten turvatalojen johtokunnan sekä nuorisotoimikunnan viimeaikaisista kokouksista. Kaikkien johto- ja valiokuntien toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 21 HUOMIONOSOITUKSET Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (liite 21). Hallituksen jäsen Hannu Harri ei esteellisenä osallistunut kohdan 21 käsittelyyn Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit Tausta: Määräajassa on esitetty 37 ansiomerkkianomusta. Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 37 ansiomerkkianomusta. Päätös: Hallitus hyväksyi 37 ansiomerkkihakemusta Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit Tausta: Määräajassa on esitetty 145 pronssista, 52 hopeista sekä 43 kultaista ansiomitalianomusta. Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi. Päätös: Hallitus hyväksyi 145 pronssista, 52 hopeista ja 43 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi.

14 22 KEVÄÄN KAMPANJAT 14 Tausta: Punaisen Ristin vuosikalenteriin kuuluvat keväällä 2015 Ystävänpäivä 14.2, Rasismin vastainen viikko sekä Punaisen Ristin viikko Esitellään kunkin kampanjan pääteema sekä tavoite. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin esitys Ystävänpäivän 14.2, Rasismin vastaisen viikon sekä Punaisen Ristin viikon kampanjoista. Kaikkien kampanjoiden tavoitteet ovat realistisia ja materiaali on jaettu/jaetaan osastoille hyvissä ajoin. Lisäksi tarkoituksena on tehdä järjestöstä mielikuvatutkimus. Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. 23 SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola. Säätiö muutti keväällä sääntöjään lakkauttamalla hallintoneuvoston. Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. Päätös: Päätettiin, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2015 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. 24 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus, jossa käsiteltiin Tsunami 10 vuotta sekä Vain Elämää -ohjelmia, Hyvä Joulumieli-kampanjaa, rahapelijärjestelmään esitettyjä muutoksia, rahankeräyslakiin esitettyjen muutosten tilannetta, liiton sääntöuudistusta ja liiton pääsihteerin ajatuksia järjestön uudistamisesta, liiton Everyone counts - tilastoraporttia (saatavissa osoitteessa sekä Land Roverin kanssa suunniteltua yhteistyöstä. Keskusteltiin erityisesti syksyn ohjelmien ja kampanjoiden antamasta näkyvyydestä ja hyvin saavutetuista tavoitteista.

15 25 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirjat 9-10/14 oheisena (liite ) - Valtuuston syksyn 2014 pöytäkirja oheisena (liite ) - Konttijohtokunnan pöytäkirja 3/14 oheisena (liite ) 25.2 Sijoitustoiminnan raportti jaettiin kokouksessa (liite 25.2) 25.3 Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 25.3) Merkittiin saadut liitteet vastaanotetuiksi. 26 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Puheenjohtaja esitti järjestön internetsivuille tarpeellisia muutoksia. 27 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous : - Tilinpäätös ja toimintakertomus, ensimmäinen versio - Sijoitustoiminnan tulos - Varainhankinnan tulos Varainhoitajien raportti - Raha-automaattiyhdistyksen päätökset - Palautejärjestelmän prosessi - Kansainvälisen avun linjaus - Vapaaehtois- ja jäsenyystyöryhmän perustaminen - Itsearviointi- ja sertifikaatioryhmän perustaminen Hallituksen tilinpäätöskokous pidetään Kokousaikaa on aikaistettu alkamaan klo Valtuuston ja hallituksen kokoukset ovat Hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen tapaaminen Hallituksen elokuun kokouksen ajankohtaa aikaistettiin viikolla; kokous pidetään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai 25.9.2015 klo 10.06-12.24 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys)

Vastaava esittelijä: 28-36, 42) Hannu Harri + Eija Karine (poissa kohta 39) + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen - Markku Suokas + (etäyhteys) 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokousaika: perjantai 18.3.2016 klo 10.08-13.12 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + kohdat 134-139) Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kokousaika: perjantai 20.11.2015 klo 10-12 Kokouspaikka: hotelli Radisson Blue Seaside, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika: Perjantai 27.1.2017 kello 12.40-17.02 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous. Vastaava esittelijä:

Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kokousaika: perjantai 23.9. klo 9 tutustumiskierros, klo 10-14.30 kokous Kokouspaikka: Kalkku, Tampere Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika: perjantai 29. lauantai 30.1.2016 Kokouspaikka: Harriniva, Muonio Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 8/2016 Kokousaika: Perjantai 18.11.2016 klo 10.11-12.09 Kokouspaikka: Hotelli Seurahuone, Kaivokatu, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kokousaika: perjantai 22.4.2016 klo 10.07 14.25 Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä:

Lisätiedot

Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Vastaava esittelijä:

Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokousaika: perjantai 26.8. kello 13.00 lauantai 27.8.2016 kello 12.58 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen

Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä ILOA AUTTAMISESTA. Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus Otto-Ville Väätäinen Otto-Ville Väätäinen ILOA AUTTAMISESTA Näin vaikutan yleiskokouksessa Helsingissä 10.-11.6.2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 Suomen Punainen Risti Järjestökoulutus 2017 sivu 1 KAIKKI MUKAAN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kokousaika: perjantai 20.5.2016 klo 10.04 12.32 Kokouspaikka: Hotelli Haaga, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 1 Kokoustiedot Aika: 4.4.2013 klo 10.00 13.25 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö

Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö (Hyväksytty Suomen Punaisen Ristin valtuuston kokouksessa 12.5.2006, muutettu 8.12.2006) Suomen Punaisesta Rististä annetun tasavallan presidentin asetuksen (811/2005),

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Suomen Punaisen Ristin toiminnasta Alueellinen maanpuolustuskurssi, 24.11.2016 Sirkka-Liisa Oinaala, toiminnanjohtaja Suomen Punainen Risti, osa maailmanlaajuista liikettä Suomen Punainen Risti kuuluu

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus

B 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus B 8 Oulun yliopiston sisäinen tarkastus HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2012 Aika Keskiviikko 23.5.2012 kello 8.30 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Talousjohtaja B 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa)

Marjo-Reetta Kaul. Julianna Merikoski. Noorasofia Palmio. Pinja Peltovako Anni Salmesvuori. nuoriso-ohjaaja (ei äänivaltaa) Tampereen Nuorisofoorumin hallituksen kokouksen kokouskutsu Aika 5.3.2013 klo 16.30 Paikka Monitoimitalo 13 Läsnäolijat Heini Nurminen puheenjohtaja Jesse Kosonen 1.varapuheenjohtaja Sofia Julin 2.varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.9.2015 klo 9.00 Paikka Valkea talo, kokoushuone A 3.44, Helsinki Läsnä Jaana Aaltonen puheenjohtaja Outi Ahonen Elina Blundin poissa Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot