Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +"

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokousaika: Perjantai 24. huhtikuuta 2015 klo Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg (videoyhteys) + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas (puhelinyhteys) + Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Markku Suokas pöytäkirjan tarkastaja

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 3/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 51 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista, ja lisättiin kohtaan 65 muut asiat liiton hallituksen työskentely (ei julkinen) sekä järjestön internetsivujen kehittäminen. 52 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokas. 53 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Tausta: Hallitus käsitteli luonnoksen vuosikirjaksi kokouksessaan Tarkastusvaliokunta käsitteli tilinpäätöksen, vuosikirjan sekä tilintarkastajien havainnot kokouksessaan Tilintarkastuskokous pidetään ja vuosikirja lähetetään valtuustolle (liite 53). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2014 esitettäväksi valtuustolle Päätös: Hallitus kuuli talous- ja henkilöstöjohtajan selvityksen vuoden 2014 tilinpäätöksestä, hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2014 esitettäväksi valtuustolle

3 3 54 SPR:N PIIRIEN TULOKSET 2014 Tausta: SPR:n hallitus saa tiedoksi SPR:n piirien tilinpäätökset, piirien vuosikokoukset pidetään huhtikuun aikana. Tilinpäätökset ja piirien talouden tulevaisuuden näkymiä on valmisteltu yhdessä piirien kanssa (liite 54). Päätösehdotus: Hallitus merkitsee piirien tilinpäätökset tiedoksi ja käsittelee tasapainotettua taloutta piirien puheenjohtajien, hallituksen ja toimivan johdon seminaarissa Päätös: Hallitus kuuli talous- ja henkilöstöjohtajan selvityksen piirien talouden tilasta sekä tulevaisuuden näkymistä, kävi keskustelun piirien talouden arviointiin ja tukemiseen kehitetystä analyysimallista. Niiden piirien osalta, joilla on tunnistettuja taloudellisia haasteita, pääsihteeri laatii toimeksiannon piirin hallitukselle analyysin ja muutosohjelman laatimiseksi. Muutosohjelma raportoidaan pääsihteerille käsiteltäväksi järjestön hallituksessa. Niiden piirien osalta, joilla on talouden heikkenemisen riski, järjestön hallitus esittää piirin hallitukselle, että se analysoi piirin tilanteen kehityksen lähivuosina ja raportoi analyysin tuloksista ja tarvittavista toimenpiteistä pääsihteerille. Muiden piirien osalta järjestön hallitus suosittelee, että piirin hallitus arvioi piirin toimintaan liittyvät riskit ja huomioi ne piirin toiminnan suunnittelussa. Piiri raportoi riskiarvion perusteella käynnistettävistä toimenpiteistä pääsihteerille. Keskustelussa hallituksen jäsenet korostivat erityisesti varsinaisen toiminnan kehittämisen merkitystä talouden tasapainottamisen rinnalla. Osastojen ja piirien keskinäinen yhteistyö on tässä keskeisessä asemassa. Hallitus merkitsi piirien tilinpäätökset tiedoksi ja tulee keskustelemaan piirien tasapainotetusta taloudesta sekä ehdotetuista toimenpiteistä piirien puheenjohtajien, hallituksen ja toimivan johdon seminaarissa JÄSENMAKSUN SUURUUS 2016 JA SEN JAKAUTUMINEN Tausta: Hallitus antaa esityksen valtuustolle jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle (liite 55). Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle esityksen mukaisesti SPR:n jäsenmaksun, perhejäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden, sekä sen jakautumisen järjestöportaittain. Päätös: Hallitus päätti esittää valtuustolle esityksen mukaisesti SPR:n jäsenmaksun, perhejäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruuden, sekä sen jakautumisen järjestöportaittain. Jäsenmaksut sekä jakautuminen eri järjestöportaille esitetään pidettävän samana kuin vuoden 2014 jäsenmaksut sekä jako.

4 4 56 VALTUUSTON KOKOUS Tausta: SPR:n asetuksen 35 :n mukaisesti kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä. SPR:n kokonaisaikataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään perjantaina Helsingissä. Asetuksen 37 :n mukaisesti valtuuston varsinaisessa kokouksessa: 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta; 2) esitetään yhteenveto piirien tilinpäätöksistä; 3) esitetään tilintarkastuskertomus; 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille; 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö; 6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä 7) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltävikseen. Tilintarkastus pidetään , jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan kokouksessa. Oheisena tiedoksi kokouksen esityslista (liite 56). Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa kuullaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liiton varapuheenjohtaja Abbas Gulletin tervehdys ja käsitellään SPR:n hallituksen päätöstä taloudellisissa vaikeuksissa olevien piirien tukemisesta. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous Helsingissä. Päätös: Merkittiin tiedoksi SPR:n valtuuston kokous Helsingissä. 57 OHJE PÄÄTÖSASIAKIRJOJEN JULKISUUDESTA Tausta: SPR:n hallitus päätti kokouksessaan julkaista kokoustensa pöytäkirjat internet-sivuilla sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty. Tällöin hallitus päätti, että pöytäkirjan liitteet eivät ole julkisia. Kokouksessaan SPR:n hallitus täydensi edellistä päätöstä: mikäli liitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan julkaista, pöytäkirjoihin lisätään tieto siitä, mistä liite on saatavissa. Muista asioista pyritään tuomaan pöytäkirjoissa esille pääpiirteet. Lisäksi hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan ohjeen osastojen, piirien ja keskushallinnon periaatteista julkisista, ei-julkisista sekä salaisista asioista.

5 Ohjeessa tarkennetaan esimerkein sitä, mitkä osat hallituksen pöytäkirjoista ovat julkisia, ja miten periaatetta sovelletaan pöytäkirjojen liitteisiin (liite 57). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy ohjeen periaatteista koskien pöytäkirjojen julkisuutta. Ohje julkaistaan järjestön RedNetissä. Hallitus kannustaa piirejä ja osastoja käyttämään ohjetta soveltuvin osin tiedottaessaan päätöksistään. Päätös: Hallitus hyväksyi ohjeen periaatteista koskien pöytäkirjojen julkisuutta, kuitenkin niin, että kohtaan 3 lisätään: ellei hallitus päätä toisesta menettelystä valiokunnan, toimikunnan tai johtokunnan esityksestä. Ohje julkaistaan järjestön RedNetissä ja siitä tiedotetaan myös suoraan piireille. Hallitus kannustaa piirejä ja osastoja käyttämään ohjetta soveltuvin osin tiedottaessaan päätöksistään INHIMILLINEN KÄDENOJENNUS Tausta: SPR on antanut vuodesta 1988 inhimillisen kädenojennuksen henkilölle, järjestölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansioitunut inhimillisten teemojen, arvojen ja toiminnan edistäjänä Suomessa. Perinteisesti inhimillinen kädenojennus on annettu Punaisen Ristin päivän aamukahveilla, jotka tänä vuonna pidetään 6.5. SPR:n piireiltä ja laitoksilta on pyydetty esityksiä inhimillisen kädenojennuksen saajista. Päätösehdotus: Hallitus päättää vuoden 2015 inhimillisen kädenojennuksen saajan (liite 58 jaettiin kokouksessa). Päätös: Hallitus päätti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuspalkinnon esityksen mukaisesti. Palkinnon saaja julkistetaan Punaisen Ristin päivän aamukahveilla KOULUYHTEISTYÖN LINJAUS Tausta: Hallitus käsitteli kouluyhteistyön linjausta kokouksessaan Hallitus kävi linjauksesta keskustelun ja pyysi, että toimitettu ja jatkotyöstetty esitys tuodaan uudelleen käsiteltäväksi. Kouluyhteistyön linjausta on sisällöllisesti täsmennetty ja kieliasu tarkastettu (liite 59). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy kouluyhteistyön linjauksen vuosille ja kuulee raportin linjauksen toimeenpanosta osana toimintalinjauksen arviointia. Päätös: Hallitus kuuli järjestöjohtajan esityksen kouluyhteistyön linjauksesta sekä raportin linjauksen toimeenpanosta osana arviointia. Hallituksen keskustelussa nousi esiin erityisesti kouluissa annettavan ensiapukoulutuksen

6 merkitys ja kehittäminen. Myös alakouluille annettavaa koulutusta tulisi kehittää. 6 Hallitus hyväksyi kouluyhteistyön linjauksen vuosille Viimeistelyn jälkeen linjaus julkaistaan RedNetissä sekä toimitetaan suoraan järjestön työntekijöille. 60 SPR:N PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tausta: SPR:n tarkastusvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan SPR:ssä käyttöönotettavaa palautejärjestelmää (nk. whistle blowingjärjestelmä), jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus antaa palautetta Punaisen Ristin toiminnasta nimettömänä. Tavoitteena on paitsi kuulla palautetta toiminnasta mutta myös antaa mahdollisuus raportoida mahdollisista väärinkäytöksistä, häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä. Ilmoitukset vastaanottaa sisäinen tarkastaja, joka raportoi palautteesta ja sen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä pääsihteerille ja tarkastusvaliokunnalle, piirien ja osaston kysymyksissä piirin toiminnanjohtajalle. Hallitus ja piirien hallitukset saavat yhteenvedon tarkastusvaliokunnalta palautteesta ja sen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä. Palautejärjestelmä on sähköinen ja viestintä vastaa järjestelmästä tiedottamisesta järjestön sähköisillä sivuilla ja RedNetissä sekä piirien omilla sähköisillä sivuilla (liite 60). Päätösehdotus: Hallitus päättää, että SPR:ssä otetaan käyttöön palautejärjestelmä, viimeistään mennessä. Pääsihteeri velvoitetaan huolehtimaan järjestelmästä tiedottamisesta järjestön sisällä ja sidosryhmille. Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestelmän periaatteista ja toteutustavasta. Hallitus päätti, että SPR:ssä otetaan käyttöön palautejärjestelmä, viimeistään mennessä. Hallitus korosti, että järjestelmän toteutuksessa on varmistettava palautteen anonymiteetin säilyttäminen, eikä esim. palautteen antajan IP-osoitetta voida selvittää. Pääsihteeri velvoitettiin huolehtimaan järjestelmästä tiedottamisesta järjestön sisällä ja sidosryhmille. 61 AJANKOHTAISKATSAUS KANSAINVÄLISEN AVUN TILANTEESEEN Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Kokouksessaan hallitus pyysi esittelyjä varten dia-esittelysarjan. Kyseessä on ensimmäinen raporttiluonnos ja hallituksen jäseniltä toivotaan raportista palautetta ja kehittämisajatuksia (liite 61). Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli kansainvälisen avun linjan johtajan esityksen järjestön kansainvälisestä toiminnasta. Esityksessä käytiin läpi linjan organisaatiorakenne sekä kehitysyhteystyön, katastrofiavun, henkilöavun ja materiaaliavun rahoitus ja käyttö. Hallitus kiitti materiaalista sekä pyysi, että siitä

7 7 tehdään myös lyhennetty sekä resurssien salliessa englanninkielinen versio. Hallituksen jäsenet voivat toimittaa huomioitaan ja muutostoiveitaan sähköpostitse. Hallitus merkitsi kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. 62 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli ja merkitsi tiedoksi raportit nuorisotoimikunnan, henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, Veripalvelun hallituksen sekä ensiapu- ja terveystoimikunnan viimeisistä kokouksista. 63 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus käsitteli Välimeren siirtolaiskatastrofia, Asennematkan onnistumista, tulevaa Punaisen Ristin viikkoa sekä liiton jäsenmaksu-uudistusta. Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. 64 ILMOITUSASIAT 64.1 Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirja 2/15 (liite ) Turvatalojohtokunnan pöytäkirja 1/15 (liite ) 64.2 Sijoitustoiminnan raportti jaettiin kokouksessa (liite 64.2) 64.3 Katastrofirahaston raportti jaettiin kokouksessa (liite 64.3) 64.4 Jäsenmäärä per jaettiin kokouksessa (liite 64.4) 64.5 Varainhankinnan raportti per jaettiin kokouksessa (liite 64.5) 65 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Liiton hallituksen työskentely

8 (ei julkinen) Järjestön internet-sivujen kehittäminen Hallitus pyysi seuraavaan kokoukseen raportin viestintäjohtajan ajatuksista koskien järjestön internet-sivujen kehittämistarpeita. Erityisesti piirien ja osastojen toimintaa tulisi tuoda selkeämmin esille. 66 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous alkaen klo 10: - Nuorten vuosikokouksen aloitteet - Piirien kokoukset - Konttien ajankohtaiskatsaus Jatkoksi hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen tapaaminen Nämä kokoukset Radisson Blue Royal hotellissa Kampissa. Ohjelmaluonnos oheisena (liite 66). 67 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokousaika: Perjantai 20. maaliskuuta 2015 klo 10.06-14.55 Kokouspaikka: SPR:n keskustoimisto, Helsinki, Tehtaankatu 1 a Läsnä: Vastaava

Lisätiedot

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä:

Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki. Vastaava esittelijä: 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokousaika: Perjantai 22. toukokuuta 2015 klo 10.10-11.50. Kokouspaikka: Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki Läsnä:

Lisätiedot

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokousaika: Perjantai 30. - lauantai 31.1.2015 Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila +

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 22.5.2015, kello 13.00 Paikka Hotelli Radisson Blue Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Kokoustiedot Aika: 19.4.2012 klo 9.30 13.05 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012

MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011, muutettu 7 3 mom 25.9.2012 mmm d:no 1541/481/2012 05.11.2012 RIISTANHOITOYHDISTYSTEN TYÖJÄRJESTYS Voimaantulo 1.1.2012, voimassa toistaiseksi Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa 18.11.2011, MMM vahvistanut 30.12.2011 mmm d:no 768/424/2011,

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi kuulua jäsenenä päättämiinsä yhdistyksiin tai yhteisöihin. SÄÄNNÖT 1 (9) SÄÄNNÖT 1 OPISKELIJAKUNTA Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä JAMKO. Kansainvälisissä yhteyksissä opiskelijakunnasta

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT

ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI SÄÄNNÖT ja JOHTOSÄÄNNÖT ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI-SÖDRA SAVOLAX HANDELSKAMMARE- SOUHT SAVO CHAMBER OF COMMERCE SÄÄNNÖT (1.1.2003 alkaen) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Etelä-Savon kauppakamari Södra Savolax handelskammare

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot