LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Tapio Virtanen klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 112 valinta 114 Projektisuunnitelma 115 Hallintosäännön uudistaminen 116 Jätehuoltopalvelut 117 Johtavien viranhaltijoiden palkat 118 Kuntayhtymän strategiaprosessi 119 Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 120 Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 121 Liiketoimintasiirtona virkaan ja toimeen Faktia Koulutus Oy:stä siirtyminen 122 Tulosrahoitus vuodelle 2016

2 125 TVA-Lisät 127 Rakennustöiden vuosiurakoitsijat 128 Artesaanikoulutus 129 Ajoneuvoja koskevat asiat 130 Kannustuslisän uudistaminen 131 Yhteistoimintasopimus 132 Talouden sopeuttaminen Asuntolan peruskorjaushankkeen toteutuminen 2015 Puheenjohtaja Ossi Stenholm

3 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 111 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 111 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _

4 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 112 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 112 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Kantee ja Olla-Riitta Aarikka. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo _

5 Yhtymähallitus PROJEKTISUUNNITELMA Yh 114 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymien yhteisessä hallitusseminaarissa päätettiin, että kuntayhtymän johtajat tekevät projektisuunnitelman mahdollista oppilaitosten yhdistymistä varten. Projektisuunnitelma on liitteenä. Projektin mahdollista aloitusta edeltää OKM:ssä käyminen alkuvuodesta 2016 ja muut mahdolliset ammatillista koulutusta koskevat muutokset, joista tietoa tulee tulevan vuoden 2016 aikana. Keskustellaan projektisuunnitelmasta ja sen aikataulusta sekä päätetään jatkotoimenpiteistä. Yh 114 Päätös: Merkitään projektisuunnitelma tiedoksi ja käsitellään projektin aloitusaikataulua joulukuussa _

6 Yhtymähallitus HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Yh 115 Hallintosäännön uudistamiselle on tullut tarvetta uuden organisaation aloittaessa Uudistettua hallintosääntöä esitellään tarkemmin kokouksessa. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n uudistetun hallintosäännön lukien. Yh 115 Päätös: Hyväksyttiin. _

7 Yhtymähallitus JÄTEHUOLTOPALVELUT Yh 116 Kuntayhtymän jätehuoltopalveluita koskevaa sopimusta Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa jatkettiin yhtymähallituksen päätöksellä ( 9/2015) vuoden 2015 loppuun. Kuntayhtymä on mukana Forssan kaupungin ympäristöhuollon palveluita koskevassa kilpailutuksessa. Ympäristöhuollon palveluita koskeva tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa. Hankinnan kokonaisarvo ylittää kuitenkin EU-kynnysarvot, jonka johdosta myös tarjousaika pitenee. Tarjousten palautusaika on Tämä aiheuttaa sen, että päätöksenteko asiasta menee ensi vuoden puolelle ja päätös saavuttaa lainvoiman vasta helmikuun puolella. Kaupunki on neuvotellut Lassila- Tikanojan kanssa nykyisen sopimuksen jatkamisesta saakka koskien myös kuntayhtymää. Lassila-Tikanojan vaatimus hinnoittelun suhteen on, että he voivat korjata jätteenkäsittelymaksujen osuutta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n taksakorotusten mukaisesti heti muutoksen voimaantulosta alkaen. Jatketaan jätehuoltosopimusta saakka Lassila & Tikanoja Oyj:n kanssa. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin. _

8 Yhtymähallitus JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PALKAT Yh 117 Organisaatiomuutoksen yhteydessä on sovittu pääperiaatteena, että liikkeenluovutuksen yhteydessä Faktia osakeyhtiöissä toimineiden palkat pysyvät ennallaan, jos tehtävät pysyvät samanlaisina. Kuntayhtymässä määritellään kuitenkin tehtäväkohtaiset palkat tehtävän vaativuuden mukaisesti. Jos Faktia osakeyhtiöissä työskennelleiden palkat ovat kuntayhtymätasoa korkeammat palkkojen välinen erotus maksetaan henkilökohtaisena palkanlisänä. Johtavien viranhaltijoiden osalta tehtävät muuttuvat. Palkkauksen osalta on päätettävä tehtäväkohtaisista palkoista ja määritettävä ne vastuun mukaisesti. Asiaa käsitellään tarkemmin kokouksessa. Puheen joht.: Hyväksytään kokouksessa käsiteltävän liitteen mukaiset palkat. Yh 117 Päätös: Hyväksyttiin. Tapio Virtanen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo Liite 3, ei-julkinen, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta. _

9 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN STRATEGIAPROSESSI Yh 118 Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy yhdistyvät yhdeksi koulutuskonserniksi. Yhdistymisen seurauksena saadaan yksi vahvempi seudullinen kouluttaja, palvelujen tuottaja, työnantaja ja yhteistyökumppani. Vahva uusi toimija tarvitsee yhteisen ja toimintoja yhdistävän strategian, joka varmistaa suuntaa ja johon jokainen uuden koulutusorganisaation työntekijä on sitoutunut. Strategiatyön tavoitteena On laatia konkreettinen, sisällöltään hahmotettava uuden koulutusorganisaation toimintastrategia, jonka sisältöön ja toimeenpanoon jokainen työntekijä on voinut osaltaan vaikuttaa. On hyödyntää yhdistyvien organisaatioiden ammattitaito, osaaminen strategiaprosessin aikana ja strategiassa. On työskennellä riittävällä aikajänteellä, jotta ymmärrys ja sitoutuminen strategiaan sisäistyy prosessin aikana. On innostaa muutokseen, vähentää muutoksen aiheuttamaa mahdollista vastustusta ja vahvistaa henkilökunnan luottamusta johtoon ja tulevaisuuteen. On integroida erilaisia organisaatioiden toimintakulttuuria. Strategiatyön tuloksena koulutuskonsernilla on uusi toimintastrategia, joka on organisaation päästrategia; visio, perustehtävä, arvot, strategiset painopisteet Strategiatyön tuloksena tulevan organisaation osastoilla on päästrategiasta johdetut osastokohtaiset strategiat. Strategiatyön tuloksena organisaatiolla on strategiatyön toimeenpanosuunnitelma. Strategiatyön tuloksena organisaatiolla on toimintastrategiasta ja alakohtaisista toimintastrategioista johdetut tuloskortit, joiden kautta voidaan varmistaa osaltaan strategisten tavoitteiden toteutuminen. Strategiatyön tuloksena organisaatiolla on strategiaan sitoutunut johto ja henkilökunta. Strategiatyö käynnistyi tulevan konsernin johtoryhmän strategiapajalla, sitä seurasi tulevien esimiesten (laajennettu pedagoginen ryhmä) strategiapaja Joulukuussa 2015 on uudelleen konsernin

10 johtoryhmän työskentelypäivä. Alakohtaiset, koko henkilöstöä koskevat strategiapajat toteutetaan keväällä 2016 (tammi- huhtikuussa). Yhtymähallitus käsittelee strategiaa seminaarissaan viikolla Tuloskorttipäivät ovat elokuussa Syys-lokakuussa 2016 käynnistetään arvoprosessi ja joulukuussa on henkilökuntatilaisuus ja opiskelijoiden kuuleminen. Tavoitteena on toimeenpanna strategia tammikuussa 2017, minkä jälkeen strategiaa vielä hiotaan mm. tuloskorttien osalta. Kesäkuussa 2017 arvioidaan strategian toimivuutta ja päätetään työskentely. Tarkempia tietoja strategiaprosessin etenemisestä ja strategiapajojen tuotoksista on luettavissa Fai:n ja Faktian intranetissä. Merkitään tiedoksi. Yh 118 Päätös: Hyväksyttiin. _

11 Yhtymähallitus VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Yh 119 Ehdotus vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjetta on päivitetty vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyy myös sisäisen valvonnan suunnitelma. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Lisäksi ruokapalveluesimiehellä ja opiskelijapalveluiden esimiehellä on yksikkönsä laskujenhyväksymisoikeus voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Yh 119 Päätös: Hyväksyttiin. _

12 Yhtymähallitus HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Yh 120 Yleinen hintataso on noussut vuoden aikana jonkin verran. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa kuitenkin 2,0 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kuluttajahintaindeksin vuosimuutos on -0,6 prosenttia, työvoimakustannusten nousu 1,0 %. Hinnastossa esitetyt henkilökunta-aterioiden hinnat ovat tässä vaiheessa arviot, koska verottajan vahvistamia ravintoetuarvoja ei ollut vielä käytettävissä. Hinnastoa korjataan tarvittaessa tältä osin, kun ravintoetuarvot on vahvistettu. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä on ollut esillä hinnoitteluperusteet Ehdotus hinnoitteluperusteiksi ja lukien on esitetty liitteenä. Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2016 hinnoitteluperusteiksi. Yh 120 Päätös: Hyväksyttiin. _

13 Yhtymähallitus LIIKETOIMINTASIIRTONA VIRKAAN JA TOIMEEN FAKTIA KOULUTUS OY:STÄ SIIRTYMINEN Yh 121 Osana organisaatiomuutosta Faktia Koulutus Oy:n henkilökunta siirtyy liiketoimintasiirtona kuntayhtymään Virkaan siirtyviä varten perustettiin virat valtuuston päätöksellä Liiketoimintasiirtona virkoihin siirtyville henkilöille määritetään kuntayhtymässä OVTES:n mukainen tehtäväkohtainen palkka. Kaikki kuntayhtymään virkoihin siirtyvät ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla irtisanovat työsopimussuhteensa kun heille myönnetty virka on saanut lainvoiman. Näin ollen kaikkiin virkaan siirtyviin sovelletaan kunnallista opetushenkilöstön virkaja työehtosopimusta alkaen. Osakeyhtiön maksaman kokonaispalkan ja kuntayhtymän varsinaisen palkan erotus määritetään henkilökohtaiseksi palkanlisäksi. Kokouksessa esitellään virkojen palkkauksen rakenne ja henkilökohtaisten lisien määräytyminen. Muissa kuin koulutustehtävissä toimiville tulee perustaa toimet. Uusien toimien osalta määritetään tehtäväkohtainen palkka. Liiketoimintasiirrolla kuntayhtymän toimiin siirtyvien henkilöiden kokonaispalkka säilyy kuitenkin ennallaan. Siksi myös toimiin siirtyville määritellään nykyisen kokonaispalkan ja kuntayhtymän varsinaisen palkan erotus henkilökohtaisena palkanlisänä. Perustettavat toimet ja niiden tehtäväkohtaiset palkat: Toimi Määrä Tehtäväkoht. palkka ICT-tukihenkilö ,67 Ravintolapäällikkö ,92 Kokki ,96 Koulutussihteeri ,32 Asiakkuuspäällikkö ,00 Koordinaattori ,00 Ammatillinen ohjaaja ,45 Yhteensä 12 Kokouksessa esitellään tarkemmin toimien palkkauksen rakenne ja henkilökohtaisten lisien määräytyminen. Liiketoimintasiirron vuoksi määritelty henkilökohtainen palkanlisä poistuu viran tai toimen palkassa tapahtuvia muutoksia vastaavasti tai viran- tai toimenhaltijan siirtyessä muuhun virkaan tai toimeen. Ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtaista palkkaa tulee tarkistaa, koska esimiestehtävässä olevan henkilön palkan tulee olla oikeassa suhteessa

14 alaisten palkkoihin nähden sekä vastuuseen nähden. Ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtaista palkkaa esitetään muutettavaksi nykyisestä 2333,89 eurosta 2600,00 euroon. Oppisopimussihteerin tehtäväkohtainen palkka ei vastaa tällä hetkellä tehtävien vaativuutta. Oppisopimussihteerin tehtäväkohtaista palkkaa esitetään korotettavaksi 2300,00 euroon, joka vastaa laskentasihteerin tehtäväkohtaista palkkaa. Nykyinen tehtäväkohtainen palkka on 2135,32 euroa. Perustetaan edellä mainitut toimet liiketoimintasiirtona siirtyville. Hyväksytään virkoihin ja toimiin siirtyvien henkilöiden tehtäväkohtaiset palkat ja henkilökohtaiset palkanlisät. Korotetaan ruokapalveluesimiehen tehtäväkohtainen palkka 2600,00 euroon alkaen. Korotetaan oppisopimussihteerin tehtäväkohtainen palkka 2300,00 euroon alkaen. Yh 121 Päätös: Hyväksyttiin. _

15 Yhtymähallitus TULOSRAHOITUS VUODELLE 2016 Yh 122 Forssan ammatti-instituutti on menestynyt tulosrahoituksessa useita vuosia hyvin, saaden tulosrahaa n /vuosi. Vuoden 2016 sijoitus on huono, tulosindeksin jäädessä alle 1000:een. Tulosindeksi on 966 ( ). Aiempina vuosina tulosrahaa ei ole saanut juurikaan alle 1000-indeksillä. Vuodelle 2016 minimi-indeksi oli yllättävän alhainen, 943. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tulosraha Forssan ammatti-instituutille on euroa ja oppisopimuksen tulosrahan n euroa Talousarvioon 2016 sen osuudeksi on kuitenkin laskettu euroa. Vuoden 2015 tulosraha oli euroa. Suurin painoarvo on vaikuttavuudella, jossa painoarvo on opiskelijoiden työllistymisessä ja jatko-opintoihin sijoittumisessa sekä läpäisyllä. Edellisen lisäksi tulosrahaan vaikuttavat opettajien muodollinen kelpoisuus ja henkilöstön kehittämiseen käytettävä raha. Euromäärään vaikuttaa myös opiskelijamäärät. Vaikuttavuusmittarin 2016 tiedot koskevat tarkastelujaksoa Tulosindeksin heikkeneminen näin rajusti on yllätys. Tulosindeksin heikkeneminen on tosin koskettanut monia koulutuksenjärjestäjiä ja mm. kaikkia Kanta-Hämeen oppilaitoksia. Alla Kanta-Hämeen oppilaitosten tulosindeksit 2016: Faktia koulutus Oy 645 Hevosopisto Oy 994 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky 998 Koulutus ky Tavastia 995 Lounais-Hämeen amma.koul. ky 966 sekä muuta vertailutietoa: Lounais-Suomen koul ky 929 Salon seudun koul. ky 1017 Sastamalan koul. ky 965 Valkekosken koul. ky 1043 Optima samkommun 1232 (Suomen paras, jo vuosia) Hyvä tulosindeksi taattaisiin sillä, että koulutetaan vain niille aloille mistä työllistyy hyvin. Forssan seudulla se olisi sosiaali- ja terveysala. Koko järjestämislupakiintiötä, eikä suurinta osaakaan siitä ole tarkoituksenmukaista käyttää yhteen tai muutamaan osaamisalaan. Se ei olisi työelämän

16 tarpeidenkaan mukaista. Toiseksi, hyvän tulosindeksin takaisi se, että opiskelemaan voitaisiin valita vain hyvän peruskoulun päättötodistuksen omaavat, motivoituneet opiskelijat. Tämä taas ei tue yhteiskunnallisen vastuun kantamisen ajatusta, jonka mukaan myös heikoimmista tulee pitää huolta. Ikäluokkakehityskin aloituspaikkoihin nähden takaa jokaisen pääsyn opiskelemaan. Yksi ja ehkä vaikuttavin ratkaisu opiskelijoiden työllistymiseen olisi uusien työpaikkojen syntyminen seudulle. Koulutuksen järjestäjän keinot ovat rajalliset, mutta painottamalla yrittäjyyttä opinnoissa voidaan ehkä hieman edistää yrittäjyyden syntymistä. Oppilaitos onkin aloittanut neuvottelut opiskelijoiden osuuskuntatoiminnan käynnistämisestä, jolla toivotaan olevan positiivisia vaikutuksia nuortenkin uskallukseen ryhtyä yrittäjäksi pian opintojen jälkeen. Forssan ammatti-instituutin opintojen keskeyttämisaste on matala. Vuonna 2014 kokonaiskeskeyttäminen oman tilastomme mukaan oli 5,2 % ja negatiivinen keskeyttäminen 2,6 %.Prosenttilukuja ei juurikaan voi pienentää ottaen huomioon, että opiskelijakarsintaa ei ole juuri lainkaan, tosin eri aloilla se vaihtelee. Opetus- ja opiskelijapalveluhenkilöstö ovat tämän asian suhteen toimineet tehokkaasti. Lisää tietoa tulosrahoituksesta löytyy OPH:n sivuilta osoitteesta rahoitus/valtionosuudet/linkki tulosrahoitus Merkitään tulosrahoitus tiedoksi ja otetaan tulosindeksin parantaminen kehittämiskohteeksi. Yh 122 Päätös: Hyväksyttiin. Emmi Lintonen poistui tämän pykälän käsittelyn alussa klo Juha Mäenpää poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo _

17 Yhtymähallitus TVA-LISÄT Yh 125 Osa opettajien palkkausta on ns. TVA-lisä, jota maksetaan erinäisistä tehtävistä/lisävastuista. Organisaatiomuutoksen myötä osa lisistä sisältyy uusien koulutuspäälliköiden kokonaispalkkaan. Jäljelle jäävien TVA-lisien osalta käytiin virkaehtosopimuksen mukainen paikallisneuvottelu Neuvottelun tuloksena sovittiin liitteen mukaisista TVA-lisistä, jotka astuvat voimaan Hyväksytään neuvottelun mukaiset TVA-lisät. Yh 125 Päätös: Hyväksyttiin. _

18 Yhtymähallitus RAKENNUSTÖIDEN VUOSIURAKOITSIJAT Yh 127 Forssan kaupungin tekninen ja ympäristötoimi on kilpailuttanut rakennustöiden vuosiurakoinnin. Tarjouspyynnössä on mukana olevana yhteisönä nimetty myös Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. Kuntayhtymällä on näin ollen mahdollisuus liittyä Forssan kaupungin rakennustöiden vuosiurakoitsijaa koskevaan hankintasopimukseen. Hankintasopimus koskee vuoden 2016 aikana suoritettavia pienehköjä korjaustöitä. Sopimuksessa on lisäksi optio vuosille Tarjouskilpailun voitti Rakennus Timo Pekka Oy. Liitytään Forssan kaupungin rakennustöiden vuosiurakoitsijaa koskevaan hankintasopimukseen. Yh 127 Päätös: Hyväksyttiin. _

19 Yhtymähallitus ARTESAANIKOULUTUS Yh 128 Artesaanikoulutusta järjestetään Tammelan kunnan tiloissa Norrintiellä. Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2022 eikä sitä voi irtisanoa. Opiskelijoita on tällä hetkellä kahdella eri osaamisalalla, keramiikalla 31 ja tekstiili- ja vaatetuksessa 15, kolme vuotta kestävässä koulutuksessa. Syksystä 2016 lukien artesaanikoulutuksen ammatilliset opinnot tiivistetään kahteen vuoteen opiskelijoiden aikuispainotteisuuden johdosta, mutta peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada yhteisten tutkinnon osien (YTO) opinnot kolmannen vuoden aikana yhdistettynä joihinkin muihin ryhmiin ja osittain verkko-opetuksena. YTO-opinnot takaavat jatkoopintokelpoisuuden. Pintakäsittelyn osaamisala aloitettiin uutena osaamisalana syksyllä Pintakäsittelijäopiskelijoita on tällä hetkellä 11. He suorittavat osan opinnoistaan, ns. työpajaharjoittelun, Tammelassa. Pajaympäristö saatiin pienillä muutoksilla, kun tekstiilin ja vaatetuksen osaamisala pystyi tiivistämään toimintojaan vähäisestä opiskelijamäärästä johtuen. Kulkuyhteydet Tammelaan heikentyivät syksyllä 2015 ja elokuussa pohdittiinkin sekä oppilaitoksen että Tammelan kunnan edustajien kanssa miten ongelma voitaisiin ratkaista. Lopputulos oli kuitenkin se, että opiskelijat pääsevät kulkemaan yhteiskuljetuksilla. Tosin marraskuussa 2015 on jälleen nostettu esiin kulkuongelmat. Opiskelijaruokailu Tammelaan on ostettu viime vuodet Tammelan kunnalta. Tammelan kunta on kuitenkin päättänyt keskittää ravitsemuspalveluja niin, että syksystä 2016 Tammelan yksikön opiskelijat ruokailevat Tammelan koulukeskuksessa oman opiskelurakennuksensa asemesta. Järjestelyä pidetään ongelmallisena liikuntarajoitteisten opiskelijoiden osalta. Tammelan yksikön vuotuiset tukipalvelukustannukset ovat seuraavat: lämmitys n e sähkö n e vesi n e ruokailu n e siivous n e muu kiinteistönhuolto n e + nettopoistot n e Tammelan kunnassa on meneillään kouluverkkoselvitys. Kolmessa eri vaihtoehdossa on kirjattu Fain käytössä oleva kiinteistö siirrettäväksi Tammelan peruskoulun käyttöön. Tammelan kunta päättänee asiasta helmikuun 2016 aikana. Norrintien kiinteistöstä Faille koituvat kustannukset ovat suuret varsinkin opiskelijamääriin suhteutettuna. Toiseksi opiskelijamäärät Forssassa

20 pienenevät niin aikuis- kuin nuorisokoulutuksenkin osalta jo vuonna 2016, joten tilaa tulee vapautumaan ja niitä on suhteellisen helppo muokata uusiin tarpeisiin. Kustannussäästöjä tulisi helposti heti n euron edestä vaikka peruslämpöä Tammelan kiinteistössä pidettäisiinkin. Esille on myös nostettu keramiikka-alan siirtyminen Kehräämön alueelle kuvataidekoulun yhteyteen, mutta siellä se toimisi vuokratiloissa. Vielä ei myöskään ole kartoitettu mistä tilat tarkalleen ottaen voitaisiin saada ja millaiset ne olisivat. Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja aloittamaan kartoitus artesaanikoulutuksen siirtymiseksi Forssaan lähivuosina ja yhteissuunnittelu Tammelan yksikön henkilöstön kanssa. Yh 128 Päätös: Hyväksyttiin. Eino Järvinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo _

21 Yhtymähallitus AJONEUVOJA KOSKEVAT ASIAT Yh 129 Kuntayhtymän nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta todetaan uuden ehdolla olevan hallintosäännön 9. luvun 2 :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja ja varmentaa talousjohtaja tai asianomaisen tulosalueen johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Oppilaitoksen puolesta tehtävät sopimukset allekirjoittaa rehtori tai kuntayhtymän johtaja ja varmentaa talousjohtaja tai asianomaisen tulosalueen johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Toimielimen puheenjohtaja tai sihteeri voi yksinkin allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa oikeaksi. Tulosalueen johtaja voi allekirjoittaa toimivaltaansa kuuluvan asiakirjan. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Valtutetaan tukipalvelupäällikkö tai talousjohtaja yksin allekirjoittamaan ajoneuvojen ja perävaunujen rekisteröintiä koskevat asiakirjat. Yh 129 Päätös: Hyväksyttiin. _

22 Yhtymähallitus KANNUSTUSLISÄN UUDISTAMINEN Yh 130 Yhtymähallitus on päättänyt kannustuslisän maksamisesta lukien seuraavasti: - johtava rehtori myöntää (tulosaluejohtajien esityksestä) kannustuslisinä ryhmille 0,2 % kk-palkkaisten palkkamenoista - tulosaluejohtaja myöntää kannustuslisinä 0,2 % kk-palkkaisten palkkamenoista - kannustuslisät myönnetään enintään kalenterivuodeksi kerrallaan ja muutoinkin niiden jaossa noudatetaan yhtymähallituksen hyväksymiä perusteita. Organisaation muutoksen myötä vanhan kannustuslisäjärjestelmän soveltaminen ei kuitenkaan enää ole tarkoituksenmukaista, joten kannustuslisän uudet myöntämisperusteet ja käytännöt tulee määrittää uudelleen. Määritetään vuoden 2016 aikana uudet kannustuslisän myöntämisen perusteet. Vanhaa kannustuslisäpäätöstä ei sovelleta enää vuonna Yh 130 Päätös: Hyväksyttiin. _

23 Yhtymähallitus YHTEISTOIMINTASOPIMUS Yh 131 Organisaation muutoksen vuoksi on päivitettävä paikallista sopimusta yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä. Sopimus käsiteltiin yhteistoimintaryhmässä ja yhteistoimintaryhmä esittää hallitukselle sopimuksen hyväksymistä. Sopimus on liitteenä. Hyväksytään liitteenä oleva paikallinen sopimus yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä. Yh 131 Päätös: Hyväksyttiin. _

24 Yhtymähallitus TALOUDEN SOPEUTTAMINEN Yh 132 Tulosrahan saamatta jääminen aiheuttaa euron sopeuttamistarpeen vuodelle Tulosrahan saaminen tuleville vuosille on epävarmaa, joten sitä ei ole syytä laskea toimintatuotoiksi myöskään tuleville vuosille. Vuoden 2016 talousarviossa on huomioitu yksikköhintojen mahdolliset leikkaukset 5 % tasolla. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen yksikköhintoihin kohdistuva % leikkaus vuonna 2017 tarkoittaa Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:ssä euron sopeuttamistarvetta. Myös oppisopimuskoulutukseen kohdistunee leikkauksia, mutta niistä ei vielä ole saatu tietoa. Toimintoja pyritään edelleen tehostamaan ja tilojen käyttöastetta parantamaan. Kaikkia säästöjä ei saada tukipalveluja tehostamalla vaan tehostaminen tulee koskemaan myös opetusta ja näin ollen opetushenkilöstöä. Aikuiskoulutuksen (Faktia) osalta vuoden 2016 toimintatuotot vähenevät n euroa (20% yhtiön budjettiin verrattuna) Hämeen Ely-keskuksen päätöksen johdosta. Konsernin tuleva johtoryhmä jatkaa talouden sopeuttamiskeinojen kartoittamista. Luottamushenkilöiltä on pyydetty oma esitys. Ehdotukset talouden sopeuttamiskeinoista esitellään yhtymähallitukselle tammikuun 2016 kokouksessa. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajaa käynnistämään yhteistoiminnan mukaiset neuvottelut alkuvuodesta 2016 koko kuntayhtymän osalta. Ennakkoilmoitus töiden vähenemisestä annetaan jo vuoden 2015 lopussa koko koulutuskonsernia koskevana. Yh 132 Päätös: Hyväksyttiin. _

25 Yhtymähallitus ASUNTOLAN PERUSKORJAUSHANKKEEN TOTEUTUMINEN 2015 Yh 133 Vuoden 2015 investointiohjelmassa oli euron suuruinen määräraha asuntolan peruskorjausta varten. Peruskorjaushanke toteutettiin suunnitelmien mukaan helmi-heinäkuun välisenä aikana Peruskorjauksen toteutuneet kustannukset olivat yhteensä euroa. Peruskorjaushankkeen toteuma eriteltynä: Peruskorjaushanke Urakoitsija toteutunut Rakennusurakka NCC Rakennus Oy Sähkö Sähkömatti Oy Putki Loimaan HT-Asennus Oy Ilmanvaihto Air-Tikki Oy kustannus- toteutunut erotus arvio Rakennusurakka Kustannusylitysvaraus Laitteet, kalusteet, suunnittelu ja valvonta Kaikki yhteensä Merkitään tiedoksi Yh 133 Päätös: Hyväksyttiin. _

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.9.2011 klo 16.30 17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 15.2.2011 klo 16.30-16.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 11.12.2012 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2012 klo 11.30-12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Kati Fonsell

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Kari

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.4.2015 klo 16.30-17.45 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Ossi Stenholm

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 19.4.2011 klo 16.30-17.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.10.2009 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.9.2010 klo 16.30 18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Juha

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Auli Hossi Sanni

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Ansa Mikkola

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 13.04.2004 kello 16.30-18.10 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Jorma Hacklin Pentti Jolanki

Lisätiedot

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 1/2016. Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 1/2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 29.1.2016 klo 9.00 11.00 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 25.10.2011 klo 11.30 12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana.

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2015 Aika: Keskiviikko 21.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka: keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Hukka

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2015 Sivistyslautakunta. Aika 25.11.2015 klo 18.00- Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 25.11.2015 klo 18.00- Paikka Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone Asiat 110 Vuorotteluvapaahakemus, ei julkaista Internet-sivuilla 111 Vuorotteluvapaahakemus,

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) 265 Palvelutalojen ruokapalveluhankinta HEL 2014-002626 T 02 08 02 00 Päätös päätti tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat palveluntuottajat palvelutalokohtaisesti

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot

Sopimuksen mukaiset koulutuksen järjestäjät: Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue, lukiokoulutus/ Kuopion lukiot 1/5 TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS Juankosken sivistyslautakunta 25.3.2014 15, liite 9 Tällä sopimuksella seuraavat osapuolet sopivat Kuopion alueen toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Turengin asema, Asematie 6, Turenki, kokoustila

Turengin asema, Asematie 6, Turenki, kokoustila YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 6/2016 Kokousaika 7. kesäkuuta 2016 klo 15.30 Kokouspaikka Turengin asema, Asematie 6, Turenki, kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen

KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen Maakuntahallitus 75 16.03.2015 KVTESn II luvun 17 :n mukaiset työnantajan edustajat Uudenmaan liitossa ja ylimmän johdon palkkausohjeen hyväksyminen 90/01.00.03/2015 MHS 16.03.2015 75 Hallintosäännön 41

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 2/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 13 KOKOUSAIKA 15.3.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 17.00 17.38 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 25.1.2011 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Puheenjohtajaksi v. 2008 valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Korpela.

Puheenjohtajaksi v. 2008 valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Marja-Leena Korpela. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 1/2008 Aika: Maanantai 4.2.2008 klo 14.30 15.10 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Jouni Mäkelä, yhtymähallituksen pj, kokouksen

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot