INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014"

Transkriptio

1 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014 Palvelupäällikön tervehdys Muutama päivä jouluun ja ennen sitä monta työasiaa hoidettavana, joulupuuhista puhumattakaan. Takana on vauhdikas kuntakokeilun toinen kokonainen vuosi ja jo nyt mielessä siintävät hankkeen viimeinen vuosi ja jatkosuunnitelmat. Monesti sitä huomaa vain säntäävänsä palaverista toiseen, kirjoittamassa kiireellisiä sähköposteja ja raportteja, jolloin unohtuu se tärkein eli kiitos ja katsominen taaksepäin. Katsominen taaksepäin, jotta huomaa kuinka paljon sitä on tapahtunut ja kuinka paljon sitä on saatu aikaiseksi yhdessä. Tässä muutama poiminta Tampereen kuntakokeilusta, mikä kuntakokeilu on lukuina ja toimintamalleina. Lukuina Arvi-palvelussa on tehty 2791 palvelutarvearviota tai aktivointisuunnitelmaa noin puolet asiakkaista on lähtenyt Työllisyydenhoidon palveluyksikön palveluihin. Jatkopoluttava työhönvalmennus on saanut 247 uutta asiakasta. Japon päättäneistä asiakkaista on siirtynyt suunnitelmallisesti eteenpäin noin 70 prosenttia asiakkaista. Avoimille!-palvelu on saanut 523 uutta asiakasta. Avoimille!- palvelun päättäneistä asiakkaista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille tai siirtynyt koulutukseen noin 45 prosenttia. Uusina toimintamalleina ja käytäntöinä Typassa Palvelutarvearvion kehittäminen Kaupungin omana tuotantona tuotettu työhönvalmennus (sisältää mm. arvioivan työhönvalmennuksen, kuntouttavan työtoiminnan päättäville asiakkaille suunnatun työhönvalmennuksen, yrityksiin suuntaavan työhönvalmennuksen, yritysvalmennuksen ja maahanmuuttajien työhönvalmennuksen) Täsmä-palvelu (tuella palkatun siirtäminen toisen työnantajan tehtäviin), uudet työnantajakumppanit Verkostoyhteistyö TE-palveluiden, Kelan, sosiaalityön, terveyspalveluiden, sosiaalityön ja työnantajien kanssa, esimerkkeinä yhteinen asiakasohjaustyöryhmä, yhteiset koulutukset, (mm.ratkaisukeskeinen työote, puheeksi ottaminen, vertaiskehittämistapaamiset, lääkäreiden muistilista) Koulutusvalmennus ja laaja palvelupolku yhdessä Pirkanmaan Elyn kanssa Asiakkaille hankittu lupakortteja (100) ja lyhytkoulutuksia (20) ja tämän lisäksi hyödynnetty TE-palveluiden työssäoppimispainotteista koulutusta. Työ- ja toimintakyvyn arviointi Työttömän asiakkaan palvelupolun kuvaaminen Tulossa on mm.yhteinen asiakashallintajärjestelmä ja työnantajien reissuvihko maahanmuuttajille toiminnallinen kielikoulutus. Varmasti jotain jäi luettelematta, mutta tässä keskeisiä. Tänä syksynä on pidetty yhdessä Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kanssa yhteisiä työpajoja, joiden tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Typ:n ja kuntakokeilun välillä ja siirtää puolin ja toisin hyviä toimintamalleja. Samalla on tullut pohdituksi kokonaisuudessaan miten asiakkaan näkökulmasta Typan prosessit kulkisivat vielä paremmin. Hankkeen viimeisen vuoden pyörähtäessä käyntiin, on aloitettava suunnitelman laatiminen ja Palvelupäällikkö Mari Toivonen perusteleminen, mitä palveluita aiotaan kuntakokeilusta vakinaistaa. Mitään varmaa ei ole, mutta kuntakokeilu on osoittanut monia uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, joita olisi hyvä siirtää pysyviksi toimintamalleiksi kaupungin työllisyydenhoitoon. Kuntakokeilu ei ole ollut vain kunnan hanke, vaan se on ollut yhteinen hanke. Vähänevissä resursseissa meidän on yhdessä mietittävä miten saamme palvelut toimimaan yhteen vielä paremmin. Olemme hyvällä tiellä, josta on hyvä jatkaa. Kiitos! Erityisesti te kaikki kuntakokeilun työntekijät. Kiitos yhteistyökumppanit; TE-toimisto, Kela, sosiaalityö, terveyspalvelut, työnantajat, oppilaitokset, asiakkaitta unohtamatta. Nautitaan joulun tuoksuista ja läheisistä rakkaista. Jatketaan ensi vuonna yhdessä! Mari Toivonen Palvelupäällikkö Työllisyydenhoidon palveluyksikkö

2 Tampereen kuntakokeilu Tampereen kaupunki valittiin mukaan hallitusohjelman mukaiseen valtakunnalliseen kuntakokeiluun, joka käynnistyi ja päättyy Tampereen kuntakokeilussa on keskeistä aukottoman palvelupolun rakentaminen. Tavoitteena on kehittää kaikista kaupungin ja TE-hallinnon tarjoamista palveluista yhtenäinen, hallittu ja toimenpiteiltään vaikuttava palveluiden kokonaisuus. Kuntakokeilu ei ole erillinen projekti vaan se kehittää kaupungin työllisyydenhoidon palveluita yhteistyössä muiden kaupungin palveluiden kanssa. Kuntakokeilu on verkostohanke ja on keskeistä saada yhteistyö toimimaan eri toimijoiden kanssa. ARVI-palvelu ARVI-palvelu on Tampereen kaupungin kuntakokeilun keskitetty palvelutarvearviointi yli vuoden työttömänä olleille tamperelaisille työnhakijoille. Palvelu toimii ovena ja kulkuväylänä kaikkiin Työllisyydenhoidon palveluyksikön palveluihin. Arvissa toimii tällä hetkellä kuusi kaupungin palveluohjaajaa ja kaksi Te-asiantuntijaa. Palveluun ohjaudutaan pääasiassa Te-toimiston järjestämien ryhmäinfojen kautta tai kutsumalla asiakkaita KELAn 500-päiväisten listoilta. Asiakkaat voivat myös itse varata aika puhelimitse. Mitä ARVI-palvelussa sitten oikein tehdään? Kaupungin palveluohjaajat tekevät aikavarauksella palvelutarvearvion asiakkaan tilanteesta. Yhden tunnin aikana selvitetään asiakkaan työ- ja koulutustilanne, elämäntilanne ja siihen vaikuttavat tekijät, terveydentila ja työkyky sekä toiveita työllistymiselle. Asiakkaan kanssa keskustellaan yhdessä siitä, mikä olisi sopiva palvelu asiakkaan tilanteeseen. Palveluihin ohjaamisessa vaaditaan asiakkaan omaa motivaatiota sitoutua palveluun ja oman tilanteensa selvittämiseen. Lisäksi kaupungin palveluohjaajat tekevät TE-asiantuntijoiden kanssa aktivointisuunnitelmia. Marraskuun alkuun mennessä Arvissa oli käynyt yhteensä 1497 asiakasta, joista 1397 uutta asiakasta. Osaa asiakkaista on tavattu kahdesti, mikäli heille on tehty sekä palvelutarvearvio ja lisäksi ohjaus kuntouttavaan työtoimintaan. 46% Arvissa käyneistä asiakkaista on ohjautunut TYPAn omiin palveluihin. Eniten on ohjattu asiakkaita Kuntakokeilun Avoimille! työhönvalmennukseen, yhteensä 17 prosenttia Arvissa käyneistä asiakkaista, eli 240 asiakasta. Toiseksi eniten asiakkaita on ohjattu Työvoiman palvelukeskukseen (17%) sekä Kuntouttavaan työtoimintaan (11%). Jonkin verran asiakkaita on ohjattu myös Te-toimiston palveluihin, kuten ammatinvalinnan ohjaajalle, valmennuksiin tai erilaisille lyhyille kursseille, yhteensä 151 asiakasta, eli 11 prosenttia. Muita palveluita, mihin asiakkaita on ohjattu on mm. TYPAn nuorten palvelut, maahanmuuttajien työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus sekä terveyspalvelut. Kaikille asiakkaille ei löydy kuitenkaan sopivaa palvelua. Tällaisia asiakkaita Arvissa on käynyt huonon työllisyystilanteen takia varsin paljon. Näillä asiakkailla on koulutus ja osaaminen kohdallaan sekä työnhakuvalmiudet kunnossa, mutta työ vain puuttuu. Joidenkin kohdalla palvelun aloittaminen ei ole ajankohtaista esimerkiksi perhetilanteen takia. Tällaisia asiakkaita on 12 prosenttia. Osa asiakkaista ei halua mitään palvelua, vaikka heille sitä tarjotaankin. Myös tällaisia asiakkaita on 12 prosenttia. Muita syitä siihen, miksei asiakasta ohjata palveluun ovat mm. yrittäjyyden aloittaminen, osa-aikatyö, muutto pois paikkakunnalta tai sairasloma. ARVI-tiimi toivottaa Hyvää Joulua!

3 Avoimille -työhönvalmennuspalvelu Avoimille!- palvelussa työskentelee yksi vastaava- ja neljä työhönvalmentajaa sekä yrityskoordinaattori. Työhönvalmennuksen tavoitteena on tukea ja ohjata asiakkaita kohti avoimia työmarkkinoita eli palveluun ohjautuu asiakkaita, joilla on selkeä urasuunnitelma, mutta heidän työttömyytensä on pitkittynyt ja he tarvitsevat tukea ja ohjausta työ tai koulutuspaikan etsimiseen. Avoimille!-palvelussa asiakkaalle etsitään yksilöllisesti palkkatuki- tai työpaikka pääsääntöisesti yrityksestä, mutta tarpeen mukaan myös yhdistyksestä tai kaupungin yksiköstä. Tarvittaessa palveluun sisällytetään työnhakuvalmiuksien hiomista ja koulutusta. Asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia lisätään räätälöidyillä koulutuksilla. Työnantajakontakteja luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ja työhönvalmennuksen aikana tuetaan sekä asiakasta että työnantajaa. Vuonna 2014 käynnistettiin ryhmämuotoinen starttipäivä, jonka kautta asiakkaat kiinnittyvät palveluun. Arvi- palvelu ohjaa asiakasta/starttiryhmä. Starttipäiviä on kolmen viikon välein. Startti kestää koko päivän ja siinä annetaan asiakkaille yhtäaikaisesti kaikki tieto liittyen Avoimilletyöhönvalmennuksen sisältöön, asiakkaiden käytössä olevista työnhaun tukimuodoista kuten palkkatuesta, työkokeilusta ja Täsmä-palvelusta. Asiakkailla on oltava valmiina CV ja viisi työnantajaa listattuna. Asiakasta aktivoidaan itsenäiseen työnhakuunsa päivän aikana. Päivän aikana asiakas saa oman työhönvalmentajan. Noin kuukauden kuluttua on ns. tsekkauspäivä, jossa mm. tarkennetaan asiakkaan työnhaun tilannetta. Ryhmäpäivät ovat osoittautuneet hyväksi käytännöksi ja vertaistuen merkitys on osoittautunut tärkeäksi. Työnantajapalveluiden kehittämiseksi Avoimille- palvelussa on suunnitteltu palautelomake työnantajille yhteistyön kehittämiseksi. Työnantajia kontaktoidaan sekä palveluista tiedotetaan aktiivisesti. Avoimille- palvelussa on käynnistynyt pilotti video CV:n käyttämistä työnhaun välineenä erityisesti korkeakoulutetuille IT- aloille hakeutuville työnhakijoille. Tämän asiakaskunnan on huomattu olevan kasvussa työnhakijoiden joukossa. Pilotin tavoitteena on edistää kohderyhmän työllistymistä IT- alalle hyödyntäen sosiaalista mediaa ja erityisesti videota. Tavoitteena on kartoittaa yritysten tarve IT- alan osaajille sekä työnhakijoiden mahdollinen lisäkoulutuksen tarve. Yhteistyötä tehdään pilotin tiimoilta yhteistyökumppanien kanssa, mm. eri IT- alan yrityksien, TEAKin, oppilaitosten ja Typan tiimien kanssa. Avoimille! palvelussa on elokuussa 2013 otettu käyttöön työmalli tuella palkatun siirtämisestä toisen työnjärjestäjän tehtäviin eli Täsmä-palvelu. Uuden työmallin kehittäminen ja Kuvassa Avoimille-palvelun energinen ja tehokas tiimi. käytäntöön laittaminen on vaatinut paljon aikaa ja palvelun kehittämistyötä valmentajilta. Palvelu on koettu hienoksi mahdollisuudeksi asiakkaille jatkotyöllistyä yritykseen ja työnantajat ovat olleet kiinnostuneita yhteistyömuodosta. Asiakkaat ohjataan Täsmä- palveluun hallitusti asiakkaan tarpeista lähtien. Täsmäpalvelua työmallina kehitetään edelleen Avoimille- palvelussa. Hyvää Joulua! Pia Vallenius vastaava työhönvalmentaja

4 Jatkopoluttava työhönvalmennus -palvelu Kuntakokeilun Jatkopoluttava työhönvalmennus -tiimin eli Japon vuosi on ollut työntäyteinen. Uusia asiakkaita on ohjautunut Tampereen työtoiminnasta, Arvista sekä muista Typan palveluista yhteensä 110. Kokonaisasiakasmäärä mennessä on 221 asiakasta. Asiakasohjausta on jouduttu syksyllä hillitsemään, koska äitiysloman sijaisuutta ei saatu heti täytettyä. Asiakkaamme ovat osallistuneet yksilö- ja ryhmävalmennukseen. Erilaisia työnhakuryhmiä on järjestetty yhteensä 9. Asiakkaille on hankittu heidän tarpeensa mukaan erilaisia lupakortteja ja passeja sekä koulutusvalmennusta. 125 asiakkaan asiakkuus on päättynyt mennessä. Näistä 30 on työllistynyt, 16 siirtynyt koulutukseen ja 45 ohjattu muuhun palveluun (Tampereen työtoiminta, TYP, muut Typan palvelut, sosiaalinen kuntoutus, uravalmennus). Tiimissä on toteutettu työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelun kilpailutus ja ensimmäiset asiakkaat on juuri lähetetty arviointeihin. Osa tiimin asiakkaista on osallistunut Kipinää työllistymiseen ryhmään, joka on hankittu ostopalveluna. Kuntaliiton toimintakykymittarin toinen aineistonkeruu on toteutettu loka-marraskuussa. Tiimistä löytyy monenlaista osaamista. Valmentajille on hankittu koulutus Melba-menetelmän käyttöön. Melban avulla arvioidaan työn vaativuutta ja asiakkaan taitoja. Työhönvalmentajat Arja Kemppainen ja Leena Huttunen ovat osallistuneet työn ohessa Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutukseen. He hyödyntävät työssään koulutuksessa saamiaan oppeja ja jakavat osaamistaan myös muille. Riikka Lindstenille on hankeaikana karttunut osaamista maahanmuuttajien työhönvalmennuksesta ja hänen osaamistaan osataan jo hyödyntää koko talossa. Kalliomäen Ilonan äitiysloman sijaisena on lähtien toiminut Tarja Kivistö. Hän on aiemmin organisaatiovalmennuksen parissa toiminut kasvatustieteiden maisteri, jolla on mm. NLP-osaamista. Tällä joukolla valmistaudumme vuoteen 2015, viimeiseen hankevuoteen ja jalkauttamaan kuntakokeilun hyviä käytäntöjä Typaan. Lämmintä joulunodotusta kumppaniverkostollemme! Toivottavat Sari Soini ja koko japo-tiimi Typan palvelut esillä Tampereen valtuutetuille Työllisyydenhoidon palveluyksikkö esittäytyi ständillä Tampereen kaupungin valtuuston kokouksessa Typan palveluita olivat esittelemässä TYP:johtaja Lotta Lammi (kuvassa vas.), Tampereen työtoiminnan vastaava sosiaalityöntekijä Katja Kuorikoski, Typan palvelupäällikkö Mari Toivonen, Nuorten työllisyyspalvelujen vastaava ohjaaja Katariina Ratia ja Typan Kehittämispäällikkö Riina Hiipakka-Lahti.

5 Töissä työllisyydenhoidon parissa Tällä palstalla esittelemme työllisyydenhoidon ammattilaisia eri puolilta Tampereen seutukuntaa. Esittelyssä oleva henkilö päättää, kuka on esittelyssä seuraavassa infokirjeessä. Nimi, titteli, työpaikka ja keskeiset tehtävät? Ilkka Rantanen Pirkanmaan TE-toimistosta, asiantuntija ja työkykykoordinaattori tuetun työllistymisen palvelulinjalta. Maantieteellisesti työpaikka sijaitsee Pellavatehtaankadulla 3. kerroksessa muiden tamperelaisten kolmospalvelulinjan asiantuntijoiden joukossa. Työskentelen nuorten tamperelaisten ja nokialaisten osatyökykyisten nuorten työnhakijoiden kanssa ja näin ollen työni sisältö asemoituu ammatillisen kuntoutuksen monipuoliselle pelikentälle. Pirkanmaan TE-toimisto on pilotoimassa STM:n Osatyökykyiset työssä ohjelmaa (Osku). Osku ( ) tarjoaa tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Ohjelma koskee sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella olevia osatyökykyisiä. Ohjelman kiinnostava lähtökohta on mielestäni siinä, että sen tavoitteena ei ole välttämättä keksiä jotakin uutta ja mullistavaa vaan tavoitteena on ainoastaan hyödyntää kuntoutuksen erilaisia palveluja nykyistä osuvammin ja tehokkaammin. Ohjelmaan ja sen pilotointiin kannattaa käydä tutustumassa STM:n sivuilla Mikä on parasta työssäsi? Ensimmäisenä tulee mieleen, että kaikki. Työni pitää sisällään asiakastyötä ja yhteistyötä sekä TE-toimiston sisällä että monitahoisen verkoston kanssa. Olen tutustunut asiantunteviin yhteistyötahoihin, jotka tekevät työnsä osaavasti ja tavoitteellisesti. Tunnen olevani etuoikeutettu kun saan työskennellä nuorten työnhakijoiden kanssa. Saan tavata työssäni hienoja ihmisiä, joilla on aito halu kehittyä ja löytää paikkansa työelämässä. Erityisen palkitsevaa ja omalla tavallaan koskettavaa on ollut huomata, että on työnantajia, joilla on valmiutta tarjota erilaisille ihmisille mahdollisuus työelämäosallisuuteen ja työllistymiseen. Olen sitä mieltä, että työnantajat, jotka työllistävät osatyökykyisiä henkilöitä, ovat erityisen suurella sydämellä varustettuja. Mitkä ovat keskeisiä asioita työssäsi tällä hetkellä? Työkykykoordinaattorin työ on TE-toimiston normaalia asiakastyötä. Pidän ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden näkökulmasta keskeisenä sitä, että niin työllisyyden hoidon kuin kuntoutuksen parissa ylipäänsä tunnettaisiin nykyistä paremmin toinen toisensa palvelut, tekeminen ja osaaminen. Omalta osaltani pyrin ainakin Pirkanmaan TE-toimistossa levittämään tähän liittyvää osaamista ja tietoutta. Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntija ja työkykykoordinaattori Ilkka Rantanen Millaisia haasteita olet todennut nykyisessä työssäsi? Yksittäisiä haasteita riittää varmaan kaikkien työssä. Kuntoutuksen kokonaisuus sinällään on mielestäni sekava ja monimutkainen. Terveydenhuollon eri tasot ja tahot ovat keskeisiä toimijoita lääkinnällisen kuntoutuksen osalta ja usein ammatillisen kuntoutuksen lähtölaukauksen antajia. Sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuudet ovat viime vuosina lisääntyneet paljon. Kuntoutukseen liittyvä sosiaaliturva on ihan oma maailmansa. Yksi suurimmista haasteista lienee se, että ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia yksittäisen ihmisen kohdalla ei aina osata ottaa huomioon ajoissa tai ollenkaan. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että kuntoutujasta ei välttämättä tulekaan missään vaiheessa kuntoutujaa vaan hän pysyy pelkästään työnhakijana, potilaana tai etuuden saajana. Oskulla pyritään siihen, että kuntoutuja saisi palvelutarpeensa mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Nöyrästi pystyn omalta osaltani näin julkisestikin tunnustamaan olevani aika ajoin asiakkaan kanssa hukassa ammatillisen kuntoutuksen sekavassa, mutta ei vaarallisessa viidakossa. Minkälaista vastapainoa työllisyydenhoidon asioille oli tiedossa joululomalla ja muuten vapaa-ajalla? Joululomalla syön, lojun, vietän aikaa perheen kanssa ja jos luonto suo niin hiihtelen. Muuna aikana tuohon listaan voisi lisätä omakotiasumisen, perinteisen työleirimökkeilyn ja romaanien lueskelun. Kenet haluat, että esitellään seuraavassa infokirjeessä ja miksi? TYP-työntekijä, vakuutussihteeri Mira Viitanen. Kela on Miran myötä tullut konkreettisesti pirkanmaalaiselle työllisyydenhoidon kentälle. Haluaisin kuulla, miten Kela on paikkansa ja roolinsa työllisyydenhoidossa löytänyt ja mieltänyt.

6 Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta sekä Hyvää Joulua ja Menestyksellistä vuotta 2015! Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Typa Seuraava infokirje ilmestyy helmikuussa typa.fi

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen

Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Hyvät historiatiedot auttavat Mika Itästä näkemään tulevaisuuteen Tenniksen nelinpelissä onnistuminen tuottaa palveluyksikön johtajalle Mika Itäselle erityisen onnistumisen tunteen. Hän aloitti maaliskuun

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä

Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä 1 (7) PÖYTÄKIRJA Tampereen kaupunkiseudun työpoliittisen kehittämisohjelman 2012 2016 seutuohjausryhmä Kokous: 20.2.2013 kello 13 15 Paikka: Työllisyydenhoidon palveluyksikön kokoustila Omena, os. Hammareninkatu

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira

Ratkaisukeskeisyys työotteena. Emeritusprofessori. Jorma Sipilä. Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Välityömarkkinoille talvisodan henkeä! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Pirkko Mahlamäki vaikuttaja ja vallan vahtikoira Emeritusprofessori Jorma Sipilä ja ajan Heli Poikela henki koordinoi järjestöjen

Lisätiedot

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen

Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012. Projektipäällikkö Mikko Metsänen Kertomus Akaan Verkko -hankkeesta 2010-2012 Projektipäällikkö Mikko Metsänen 1 Akaan Verkko -hanke Toimintalinja: Euroopan sosiaalirahasto: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä

Lisätiedot

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.)

Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Kuntoutussäätiö TYÖURIEN JATKAMISEN TUKI Pirkko Mäkelä-Pusa (toim.) KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TYÖSELOSTEITA WORKING PAPERS 47/2014 1 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen

Asunnottomuuskirja. Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen Asunnottomuuskirja Näkökulmia asunnottomien palvelujen kehittämiseen SOCCAn ja Heikki Waris instituutin julkaisusarja nro 13, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA www.socca.fi

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot