INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014"

Transkriptio

1 INFOKIRJE Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut 19. joulukuuta 5/2014 Palvelupäällikön tervehdys Muutama päivä jouluun ja ennen sitä monta työasiaa hoidettavana, joulupuuhista puhumattakaan. Takana on vauhdikas kuntakokeilun toinen kokonainen vuosi ja jo nyt mielessä siintävät hankkeen viimeinen vuosi ja jatkosuunnitelmat. Monesti sitä huomaa vain säntäävänsä palaverista toiseen, kirjoittamassa kiireellisiä sähköposteja ja raportteja, jolloin unohtuu se tärkein eli kiitos ja katsominen taaksepäin. Katsominen taaksepäin, jotta huomaa kuinka paljon sitä on tapahtunut ja kuinka paljon sitä on saatu aikaiseksi yhdessä. Tässä muutama poiminta Tampereen kuntakokeilusta, mikä kuntakokeilu on lukuina ja toimintamalleina. Lukuina Arvi-palvelussa on tehty 2791 palvelutarvearviota tai aktivointisuunnitelmaa noin puolet asiakkaista on lähtenyt Työllisyydenhoidon palveluyksikön palveluihin. Jatkopoluttava työhönvalmennus on saanut 247 uutta asiakasta. Japon päättäneistä asiakkaista on siirtynyt suunnitelmallisesti eteenpäin noin 70 prosenttia asiakkaista. Avoimille!-palvelu on saanut 523 uutta asiakasta. Avoimille!- palvelun päättäneistä asiakkaista on työllistynyt avoimille työmarkkinoille tai siirtynyt koulutukseen noin 45 prosenttia. Uusina toimintamalleina ja käytäntöinä Typassa Palvelutarvearvion kehittäminen Kaupungin omana tuotantona tuotettu työhönvalmennus (sisältää mm. arvioivan työhönvalmennuksen, kuntouttavan työtoiminnan päättäville asiakkaille suunnatun työhönvalmennuksen, yrityksiin suuntaavan työhönvalmennuksen, yritysvalmennuksen ja maahanmuuttajien työhönvalmennuksen) Täsmä-palvelu (tuella palkatun siirtäminen toisen työnantajan tehtäviin), uudet työnantajakumppanit Verkostoyhteistyö TE-palveluiden, Kelan, sosiaalityön, terveyspalveluiden, sosiaalityön ja työnantajien kanssa, esimerkkeinä yhteinen asiakasohjaustyöryhmä, yhteiset koulutukset, (mm.ratkaisukeskeinen työote, puheeksi ottaminen, vertaiskehittämistapaamiset, lääkäreiden muistilista) Koulutusvalmennus ja laaja palvelupolku yhdessä Pirkanmaan Elyn kanssa Asiakkaille hankittu lupakortteja (100) ja lyhytkoulutuksia (20) ja tämän lisäksi hyödynnetty TE-palveluiden työssäoppimispainotteista koulutusta. Työ- ja toimintakyvyn arviointi Työttömän asiakkaan palvelupolun kuvaaminen Tulossa on mm.yhteinen asiakashallintajärjestelmä ja työnantajien reissuvihko maahanmuuttajille toiminnallinen kielikoulutus. Varmasti jotain jäi luettelematta, mutta tässä keskeisiä. Tänä syksynä on pidetty yhdessä Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kanssa yhteisiä työpajoja, joiden tavoitteena on tiivistää yhteistyötä Typ:n ja kuntakokeilun välillä ja siirtää puolin ja toisin hyviä toimintamalleja. Samalla on tullut pohdituksi kokonaisuudessaan miten asiakkaan näkökulmasta Typan prosessit kulkisivat vielä paremmin. Hankkeen viimeisen vuoden pyörähtäessä käyntiin, on aloitettava suunnitelman laatiminen ja Palvelupäällikkö Mari Toivonen perusteleminen, mitä palveluita aiotaan kuntakokeilusta vakinaistaa. Mitään varmaa ei ole, mutta kuntakokeilu on osoittanut monia uusia toimintamalleja ja käytäntöjä, joita olisi hyvä siirtää pysyviksi toimintamalleiksi kaupungin työllisyydenhoitoon. Kuntakokeilu ei ole ollut vain kunnan hanke, vaan se on ollut yhteinen hanke. Vähänevissä resursseissa meidän on yhdessä mietittävä miten saamme palvelut toimimaan yhteen vielä paremmin. Olemme hyvällä tiellä, josta on hyvä jatkaa. Kiitos! Erityisesti te kaikki kuntakokeilun työntekijät. Kiitos yhteistyökumppanit; TE-toimisto, Kela, sosiaalityö, terveyspalvelut, työnantajat, oppilaitokset, asiakkaitta unohtamatta. Nautitaan joulun tuoksuista ja läheisistä rakkaista. Jatketaan ensi vuonna yhdessä! Mari Toivonen Palvelupäällikkö Työllisyydenhoidon palveluyksikkö

2 Tampereen kuntakokeilu Tampereen kaupunki valittiin mukaan hallitusohjelman mukaiseen valtakunnalliseen kuntakokeiluun, joka käynnistyi ja päättyy Tampereen kuntakokeilussa on keskeistä aukottoman palvelupolun rakentaminen. Tavoitteena on kehittää kaikista kaupungin ja TE-hallinnon tarjoamista palveluista yhtenäinen, hallittu ja toimenpiteiltään vaikuttava palveluiden kokonaisuus. Kuntakokeilu ei ole erillinen projekti vaan se kehittää kaupungin työllisyydenhoidon palveluita yhteistyössä muiden kaupungin palveluiden kanssa. Kuntakokeilu on verkostohanke ja on keskeistä saada yhteistyö toimimaan eri toimijoiden kanssa. ARVI-palvelu ARVI-palvelu on Tampereen kaupungin kuntakokeilun keskitetty palvelutarvearviointi yli vuoden työttömänä olleille tamperelaisille työnhakijoille. Palvelu toimii ovena ja kulkuväylänä kaikkiin Työllisyydenhoidon palveluyksikön palveluihin. Arvissa toimii tällä hetkellä kuusi kaupungin palveluohjaajaa ja kaksi Te-asiantuntijaa. Palveluun ohjaudutaan pääasiassa Te-toimiston järjestämien ryhmäinfojen kautta tai kutsumalla asiakkaita KELAn 500-päiväisten listoilta. Asiakkaat voivat myös itse varata aika puhelimitse. Mitä ARVI-palvelussa sitten oikein tehdään? Kaupungin palveluohjaajat tekevät aikavarauksella palvelutarvearvion asiakkaan tilanteesta. Yhden tunnin aikana selvitetään asiakkaan työ- ja koulutustilanne, elämäntilanne ja siihen vaikuttavat tekijät, terveydentila ja työkyky sekä toiveita työllistymiselle. Asiakkaan kanssa keskustellaan yhdessä siitä, mikä olisi sopiva palvelu asiakkaan tilanteeseen. Palveluihin ohjaamisessa vaaditaan asiakkaan omaa motivaatiota sitoutua palveluun ja oman tilanteensa selvittämiseen. Lisäksi kaupungin palveluohjaajat tekevät TE-asiantuntijoiden kanssa aktivointisuunnitelmia. Marraskuun alkuun mennessä Arvissa oli käynyt yhteensä 1497 asiakasta, joista 1397 uutta asiakasta. Osaa asiakkaista on tavattu kahdesti, mikäli heille on tehty sekä palvelutarvearvio ja lisäksi ohjaus kuntouttavaan työtoimintaan. 46% Arvissa käyneistä asiakkaista on ohjautunut TYPAn omiin palveluihin. Eniten on ohjattu asiakkaita Kuntakokeilun Avoimille! työhönvalmennukseen, yhteensä 17 prosenttia Arvissa käyneistä asiakkaista, eli 240 asiakasta. Toiseksi eniten asiakkaita on ohjattu Työvoiman palvelukeskukseen (17%) sekä Kuntouttavaan työtoimintaan (11%). Jonkin verran asiakkaita on ohjattu myös Te-toimiston palveluihin, kuten ammatinvalinnan ohjaajalle, valmennuksiin tai erilaisille lyhyille kursseille, yhteensä 151 asiakasta, eli 11 prosenttia. Muita palveluita, mihin asiakkaita on ohjattu on mm. TYPAn nuorten palvelut, maahanmuuttajien työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus sekä terveyspalvelut. Kaikille asiakkaille ei löydy kuitenkaan sopivaa palvelua. Tällaisia asiakkaita Arvissa on käynyt huonon työllisyystilanteen takia varsin paljon. Näillä asiakkailla on koulutus ja osaaminen kohdallaan sekä työnhakuvalmiudet kunnossa, mutta työ vain puuttuu. Joidenkin kohdalla palvelun aloittaminen ei ole ajankohtaista esimerkiksi perhetilanteen takia. Tällaisia asiakkaita on 12 prosenttia. Osa asiakkaista ei halua mitään palvelua, vaikka heille sitä tarjotaankin. Myös tällaisia asiakkaita on 12 prosenttia. Muita syitä siihen, miksei asiakasta ohjata palveluun ovat mm. yrittäjyyden aloittaminen, osa-aikatyö, muutto pois paikkakunnalta tai sairasloma. ARVI-tiimi toivottaa Hyvää Joulua!

3 Avoimille -työhönvalmennuspalvelu Avoimille!- palvelussa työskentelee yksi vastaava- ja neljä työhönvalmentajaa sekä yrityskoordinaattori. Työhönvalmennuksen tavoitteena on tukea ja ohjata asiakkaita kohti avoimia työmarkkinoita eli palveluun ohjautuu asiakkaita, joilla on selkeä urasuunnitelma, mutta heidän työttömyytensä on pitkittynyt ja he tarvitsevat tukea ja ohjausta työ tai koulutuspaikan etsimiseen. Avoimille!-palvelussa asiakkaalle etsitään yksilöllisesti palkkatuki- tai työpaikka pääsääntöisesti yrityksestä, mutta tarpeen mukaan myös yhdistyksestä tai kaupungin yksiköstä. Tarvittaessa palveluun sisällytetään työnhakuvalmiuksien hiomista ja koulutusta. Asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia lisätään räätälöidyillä koulutuksilla. Työnantajakontakteja luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ja työhönvalmennuksen aikana tuetaan sekä asiakasta että työnantajaa. Vuonna 2014 käynnistettiin ryhmämuotoinen starttipäivä, jonka kautta asiakkaat kiinnittyvät palveluun. Arvi- palvelu ohjaa asiakasta/starttiryhmä. Starttipäiviä on kolmen viikon välein. Startti kestää koko päivän ja siinä annetaan asiakkaille yhtäaikaisesti kaikki tieto liittyen Avoimilletyöhönvalmennuksen sisältöön, asiakkaiden käytössä olevista työnhaun tukimuodoista kuten palkkatuesta, työkokeilusta ja Täsmä-palvelusta. Asiakkailla on oltava valmiina CV ja viisi työnantajaa listattuna. Asiakasta aktivoidaan itsenäiseen työnhakuunsa päivän aikana. Päivän aikana asiakas saa oman työhönvalmentajan. Noin kuukauden kuluttua on ns. tsekkauspäivä, jossa mm. tarkennetaan asiakkaan työnhaun tilannetta. Ryhmäpäivät ovat osoittautuneet hyväksi käytännöksi ja vertaistuen merkitys on osoittautunut tärkeäksi. Työnantajapalveluiden kehittämiseksi Avoimille- palvelussa on suunnitteltu palautelomake työnantajille yhteistyön kehittämiseksi. Työnantajia kontaktoidaan sekä palveluista tiedotetaan aktiivisesti. Avoimille- palvelussa on käynnistynyt pilotti video CV:n käyttämistä työnhaun välineenä erityisesti korkeakoulutetuille IT- aloille hakeutuville työnhakijoille. Tämän asiakaskunnan on huomattu olevan kasvussa työnhakijoiden joukossa. Pilotin tavoitteena on edistää kohderyhmän työllistymistä IT- alalle hyödyntäen sosiaalista mediaa ja erityisesti videota. Tavoitteena on kartoittaa yritysten tarve IT- alan osaajille sekä työnhakijoiden mahdollinen lisäkoulutuksen tarve. Yhteistyötä tehdään pilotin tiimoilta yhteistyökumppanien kanssa, mm. eri IT- alan yrityksien, TEAKin, oppilaitosten ja Typan tiimien kanssa. Avoimille! palvelussa on elokuussa 2013 otettu käyttöön työmalli tuella palkatun siirtämisestä toisen työnjärjestäjän tehtäviin eli Täsmä-palvelu. Uuden työmallin kehittäminen ja Kuvassa Avoimille-palvelun energinen ja tehokas tiimi. käytäntöön laittaminen on vaatinut paljon aikaa ja palvelun kehittämistyötä valmentajilta. Palvelu on koettu hienoksi mahdollisuudeksi asiakkaille jatkotyöllistyä yritykseen ja työnantajat ovat olleet kiinnostuneita yhteistyömuodosta. Asiakkaat ohjataan Täsmä- palveluun hallitusti asiakkaan tarpeista lähtien. Täsmäpalvelua työmallina kehitetään edelleen Avoimille- palvelussa. Hyvää Joulua! Pia Vallenius vastaava työhönvalmentaja

4 Jatkopoluttava työhönvalmennus -palvelu Kuntakokeilun Jatkopoluttava työhönvalmennus -tiimin eli Japon vuosi on ollut työntäyteinen. Uusia asiakkaita on ohjautunut Tampereen työtoiminnasta, Arvista sekä muista Typan palveluista yhteensä 110. Kokonaisasiakasmäärä mennessä on 221 asiakasta. Asiakasohjausta on jouduttu syksyllä hillitsemään, koska äitiysloman sijaisuutta ei saatu heti täytettyä. Asiakkaamme ovat osallistuneet yksilö- ja ryhmävalmennukseen. Erilaisia työnhakuryhmiä on järjestetty yhteensä 9. Asiakkaille on hankittu heidän tarpeensa mukaan erilaisia lupakortteja ja passeja sekä koulutusvalmennusta. 125 asiakkaan asiakkuus on päättynyt mennessä. Näistä 30 on työllistynyt, 16 siirtynyt koulutukseen ja 45 ohjattu muuhun palveluun (Tampereen työtoiminta, TYP, muut Typan palvelut, sosiaalinen kuntoutus, uravalmennus). Tiimissä on toteutettu työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelun kilpailutus ja ensimmäiset asiakkaat on juuri lähetetty arviointeihin. Osa tiimin asiakkaista on osallistunut Kipinää työllistymiseen ryhmään, joka on hankittu ostopalveluna. Kuntaliiton toimintakykymittarin toinen aineistonkeruu on toteutettu loka-marraskuussa. Tiimistä löytyy monenlaista osaamista. Valmentajille on hankittu koulutus Melba-menetelmän käyttöön. Melban avulla arvioidaan työn vaativuutta ja asiakkaan taitoja. Työhönvalmentajat Arja Kemppainen ja Leena Huttunen ovat osallistuneet työn ohessa Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja koulutukseen. He hyödyntävät työssään koulutuksessa saamiaan oppeja ja jakavat osaamistaan myös muille. Riikka Lindstenille on hankeaikana karttunut osaamista maahanmuuttajien työhönvalmennuksesta ja hänen osaamistaan osataan jo hyödyntää koko talossa. Kalliomäen Ilonan äitiysloman sijaisena on lähtien toiminut Tarja Kivistö. Hän on aiemmin organisaatiovalmennuksen parissa toiminut kasvatustieteiden maisteri, jolla on mm. NLP-osaamista. Tällä joukolla valmistaudumme vuoteen 2015, viimeiseen hankevuoteen ja jalkauttamaan kuntakokeilun hyviä käytäntöjä Typaan. Lämmintä joulunodotusta kumppaniverkostollemme! Toivottavat Sari Soini ja koko japo-tiimi Typan palvelut esillä Tampereen valtuutetuille Työllisyydenhoidon palveluyksikkö esittäytyi ständillä Tampereen kaupungin valtuuston kokouksessa Typan palveluita olivat esittelemässä TYP:johtaja Lotta Lammi (kuvassa vas.), Tampereen työtoiminnan vastaava sosiaalityöntekijä Katja Kuorikoski, Typan palvelupäällikkö Mari Toivonen, Nuorten työllisyyspalvelujen vastaava ohjaaja Katariina Ratia ja Typan Kehittämispäällikkö Riina Hiipakka-Lahti.

5 Töissä työllisyydenhoidon parissa Tällä palstalla esittelemme työllisyydenhoidon ammattilaisia eri puolilta Tampereen seutukuntaa. Esittelyssä oleva henkilö päättää, kuka on esittelyssä seuraavassa infokirjeessä. Nimi, titteli, työpaikka ja keskeiset tehtävät? Ilkka Rantanen Pirkanmaan TE-toimistosta, asiantuntija ja työkykykoordinaattori tuetun työllistymisen palvelulinjalta. Maantieteellisesti työpaikka sijaitsee Pellavatehtaankadulla 3. kerroksessa muiden tamperelaisten kolmospalvelulinjan asiantuntijoiden joukossa. Työskentelen nuorten tamperelaisten ja nokialaisten osatyökykyisten nuorten työnhakijoiden kanssa ja näin ollen työni sisältö asemoituu ammatillisen kuntoutuksen monipuoliselle pelikentälle. Pirkanmaan TE-toimisto on pilotoimassa STM:n Osatyökykyiset työssä ohjelmaa (Osku). Osku ( ) tarjoaa tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen. Ohjelma koskee sekä työelämässä että työelämän ulkopuolella olevia osatyökykyisiä. Ohjelman kiinnostava lähtökohta on mielestäni siinä, että sen tavoitteena ei ole välttämättä keksiä jotakin uutta ja mullistavaa vaan tavoitteena on ainoastaan hyödyntää kuntoutuksen erilaisia palveluja nykyistä osuvammin ja tehokkaammin. Ohjelmaan ja sen pilotointiin kannattaa käydä tutustumassa STM:n sivuilla Mikä on parasta työssäsi? Ensimmäisenä tulee mieleen, että kaikki. Työni pitää sisällään asiakastyötä ja yhteistyötä sekä TE-toimiston sisällä että monitahoisen verkoston kanssa. Olen tutustunut asiantunteviin yhteistyötahoihin, jotka tekevät työnsä osaavasti ja tavoitteellisesti. Tunnen olevani etuoikeutettu kun saan työskennellä nuorten työnhakijoiden kanssa. Saan tavata työssäni hienoja ihmisiä, joilla on aito halu kehittyä ja löytää paikkansa työelämässä. Erityisen palkitsevaa ja omalla tavallaan koskettavaa on ollut huomata, että on työnantajia, joilla on valmiutta tarjota erilaisille ihmisille mahdollisuus työelämäosallisuuteen ja työllistymiseen. Olen sitä mieltä, että työnantajat, jotka työllistävät osatyökykyisiä henkilöitä, ovat erityisen suurella sydämellä varustettuja. Mitkä ovat keskeisiä asioita työssäsi tällä hetkellä? Työkykykoordinaattorin työ on TE-toimiston normaalia asiakastyötä. Pidän ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden näkökulmasta keskeisenä sitä, että niin työllisyyden hoidon kuin kuntoutuksen parissa ylipäänsä tunnettaisiin nykyistä paremmin toinen toisensa palvelut, tekeminen ja osaaminen. Omalta osaltani pyrin ainakin Pirkanmaan TE-toimistossa levittämään tähän liittyvää osaamista ja tietoutta. Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntija ja työkykykoordinaattori Ilkka Rantanen Millaisia haasteita olet todennut nykyisessä työssäsi? Yksittäisiä haasteita riittää varmaan kaikkien työssä. Kuntoutuksen kokonaisuus sinällään on mielestäni sekava ja monimutkainen. Terveydenhuollon eri tasot ja tahot ovat keskeisiä toimijoita lääkinnällisen kuntoutuksen osalta ja usein ammatillisen kuntoutuksen lähtölaukauksen antajia. Sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisuudet ovat viime vuosina lisääntyneet paljon. Kuntoutukseen liittyvä sosiaaliturva on ihan oma maailmansa. Yksi suurimmista haasteista lienee se, että ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia yksittäisen ihmisen kohdalla ei aina osata ottaa huomioon ajoissa tai ollenkaan. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että kuntoutujasta ei välttämättä tulekaan missään vaiheessa kuntoutujaa vaan hän pysyy pelkästään työnhakijana, potilaana tai etuuden saajana. Oskulla pyritään siihen, että kuntoutuja saisi palvelutarpeensa mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Nöyrästi pystyn omalta osaltani näin julkisestikin tunnustamaan olevani aika ajoin asiakkaan kanssa hukassa ammatillisen kuntoutuksen sekavassa, mutta ei vaarallisessa viidakossa. Minkälaista vastapainoa työllisyydenhoidon asioille oli tiedossa joululomalla ja muuten vapaa-ajalla? Joululomalla syön, lojun, vietän aikaa perheen kanssa ja jos luonto suo niin hiihtelen. Muuna aikana tuohon listaan voisi lisätä omakotiasumisen, perinteisen työleirimökkeilyn ja romaanien lueskelun. Kenet haluat, että esitellään seuraavassa infokirjeessä ja miksi? TYP-työntekijä, vakuutussihteeri Mira Viitanen. Kela on Miran myötä tullut konkreettisesti pirkanmaalaiselle työllisyydenhoidon kentälle. Haluaisin kuulla, miten Kela on paikkansa ja roolinsa työllisyydenhoidossa löytänyt ja mieltänyt.

6 Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta sekä Hyvää Joulua ja Menestyksellistä vuotta 2015! Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Typa Seuraava infokirje ilmestyy helmikuussa typa.fi

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7705/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (1) 98 Asianro 7705/05.20.00/2015 Osatyökykyiset täysillä töihin -hanke Perusturva- ja terveyslautakunnan kokouksessa 21.10.2015 keskusteltiin osatyökykyisten työttömien

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

TKK-Pilotti Pirkanmaan TEtoimistossa

TKK-Pilotti Pirkanmaan TEtoimistossa TKK-Pilotti Pirkanmaan TEtoimistossa Välityömarkkinoiden työpaja 3/2016 7.10.2016 Työkykykoordinaattori Ilkka Rantanen, Pirkanmaan TE-toimisto Vähän taustaa Kunnan tehtävänä järjestää työttömien terveyspalvelut.

Lisätiedot

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet

Nuorisotakuu ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Nuorisotakuu 2013 - ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen tai perusopetuksen lisäopetukseen. Noin 120

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4 15.3.2013 1 Toimikausi 1.9.2012-31.12.2015 TEM hyväksynyt hankehakemukset (ks. www.pori.fi/kk) Rahoitus Satakunnan ELY myöntänyt työllisyyspoliittisen avustuksen TEMin päätöksen mukaisesti Suomessa 26

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Koulutuspäivä

Koulutuspäivä Koulutuspäivä 8.12.15 Palvelujärjestelmän vaihtoehdot ja kipukohdat Anne Korhonen Kaija Ray 8.12.15 Mitkä muutokset työhön heijastuvat? (1) SOSIAALI- HUOLTOLAKI TEOS-LAKI TYP-LAKI Tutkinnonuudistus ja

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUS OLENNAISIMPIA ASIOITA, JOTKA JATKOSSA MUUTTUVAT TAVOITTEET AIEMMIN Työkokeilu, max. 40 vrk + 3 seurantaa max. 120 vrk + 23 seurantaa MTtyöhönvalmennus max.240

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista

Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Välittämistä ja vaikutuksia Välkeprojektista Tampereelta Levi 26.9.2013 Mari Toivonen Hankepäällikkö Tampereen kuntakokeilu Välke-välityömarkkinoiden kehittäminen Tampereella Toteutettiin ajalla 8/2008-12/2012

Lisätiedot

Aikaisempia tuloksia - Virta I

Aikaisempia tuloksia - Virta I Virta II: tausta Kainuun tulottomat alle 25 -vuotiaat nuoret, noin 250-300 (henkilöä?) Valtakunnallinen kehittämiskonteksti Virta I hankkeen tulokset / havainnot Aikaisempia tuloksia - Virta I Nuorten

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä

Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Palvelutarpeenarvio Käytännöt Tampereen aikuissosiaalityössä Riikka Kimpanpää Projektipäällikkö Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden tehostamisen projekti 2016 1 Uudistuvat palvelut Tampereelle uusi keskitetty

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi

Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi Työttömän henkilön hoito ja palveluprosessi Työhallinnon keinot palvelutarpeen tunnistamiseen - Oikea aika vai oikea paikka? 1 14.12.2015 /Varsinais-Suomen TE-toimisto/Maaret Mast Työhallinnon keinoista

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus

Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Pitkäaikaistyöttömien kuntoutus Peppi Saikku Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.-13.4.2011/ Helsinki Mitä tiedetään pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksesta? Mitkä asiat selittävät nykyistä tilannetta? Millaisia

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Heikossa työmarkkina-asemassa olevien parempaan työllistymiseen Työministerin valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Autismisäätiön seminaari 5.11.2014 Kehittyvät työvoima- ja yrityspalvelut Julkisissa työvoima-

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE)

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Etunimi Sukunimi 8/31/2016 2 Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke

Lisätiedot

Elinvoimaa maahanmuutosta

Elinvoimaa maahanmuutosta Elinvoimaa maahanmuutosta 8.12.2016 Maahanmuuttajan polku työhön 1 Polku avattuna palvelujen kautta, esimerkkinä kotoutuja-asiakas Ostetussa alkuhaastattelussa testataan asiakkaan kielitaito ja kartoitetaan

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla

ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ESR:n työllisyyshankkeet Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa helmikuu Päivitetty 22.03./Sari Teimola Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Yksilölliseen tavoitteenasetteluun perustuvan arviointimallin (GAS) mahdollisuudet ja rajat

Yksilölliseen tavoitteenasetteluun perustuvan arviointimallin (GAS) mahdollisuudet ja rajat Kannattava työllistäminen -projekti Yksilölliseen tavoitteenasetteluun perustuvan arviointimallin (GAS) mahdollisuudet ja rajat Tuloksekas työllistäminen ja Kannattava työllistäminen hankkeiden päätösseminaari

Lisätiedot