Kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman päivitys. Kaisu Kuusela Seutufoorumi

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman päivitys. Kaisu Kuusela Seutufoorumi"

Transkriptio

1 Kaupunkiseudun Rakennesuunnitelman päivitys Kaisu Kuusela Seutufoorumi

2 MAL 4 -sopimus seudun kuntien ja valtio-osapuolen välinen sopimus laaditaan vuosille Tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, riittävän ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen sekä kestävän liikennejärjestelmän edistäminen.

3 MAL4-sopimuksen taustalle Auditoidaan rakennesuunnitelma, jotta nähdään suunnitelman ajantasaisuus ja -mukaisuus. Rakennetaan kehikko vaikutusten arviointiin, jotta voidaan kevään edetessä arvioida rakenteen toimivuutta erilaisilla muuttujilla.

4 Kuva: Tapani Touru MAL-sopimukseen valmistautumisen aikataulu Prosessin suunnittelu ja töiden ohjelmointi RASUn auditointi Vaikutusten arviointikehikon muodostaminen Syksyllä 2018 kehitetään prosessia ja muodostetaan lähtökohtia. MAL4-sopimukseen tähtäävä valmistelu painottuu alkuvuoteen Tunnistetaan keihäänkärkiä huomioitavaksi hallitusohjelman valmistelussa (~4/2019) - Neuvotellaan ja valmistellaan MAL-sopimus (~10/2019) Rakennesuunnitelman päivitys valmistuu tämän valtuustokauden aikana LJ-kokous MASTO-kokous KJK-kokous Ryhmien tavoitteet 2019 = prosessin toteutus Kehittämispäivä Arviointiohjelman teemat ja toimenpiteiden keskeiset teemat Suunnitelma V0 Vaikutusten arviointi Pyöreän pöydän keskustelu Alustavat kehittämis teemat ja priorisoinnin perusteet Suunnitelma V1 Vaikutusten arviointi Suunnitelma V2 Toteuttamisen vastuuttaminen Vaikutusten arviointi Viimeiste ly Näkemykset valmiina hallitusohjelman valmistelua ja MAL-neuvotteluja varten. Suunnitelma viimeistellään elo-syyskuussa. 8/18 10/18 1/19 4/19 7/19

5 Tässä esityksessä 1. Käyn läpi Rakennesuunnitelman 2040 keskeiset ratkaisut ja esittelen syksyllä 2018 Rakennesuunnitelmaan tehtävän auditoinnin tuloksia. 2. Esittelen tiiviisti Tapani Tourun johdolla rakennetun vaikutusten arviointikehikon, jonka voimalla keväällä 2019 ryhdytään MAL4-sopimukseen tähtäävää suunnitelmaa tekemään.

6 Rakennesuunnitelma 2040

7 Rakennesuunnitelma uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä (noin 4100 vuodessa)

8 Rakennesuunnitelma uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä (noin 4100 vuodessa) uutta työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä (noin 2000 vuodessa)

9 Rasun jäsentäminen auditoinnissa 1. Seudun rakenteen toimivuus. 2. Toteuttamisen edellytykset.

10 Rakenne

11 Keskeiset periaatteet

12 Asuminen ja joukkoliikenne Noin 68% väestönkasvusta sijoitetaan keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle. Näiden alueiden määrätietoinen tiivistäminen mahdollistaa järeän joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen seudulle.

13

14 Aluetehokkuus

15 Keskustojen väestö Rakennesuunnitelman keskustoissa Tampere 2 km, muut 1 km säteellä noin asukasta ~ 32 % seudun väestöstä Lielahti; 3988 Asukasluku 2017 Lakalaiva; 3267 Ylöjärvi; 3690 Kangasala; 2538 Lempäälä; 2579 Orivesi; 2732 Nokia; 4454 Pirkkala; 4844 Koilliskeskus; 6037 Sääksjärvi; 1743 Lentola; 1370 Vesilahti kk; 1306 Tampere; Tesoma; 6449 Härmälä-Partola; 6667 Hervanta; Tampere Hervanta Härmälä-Partola Tesoma Koilliskeskus Pirkkala Nokia Lielahti Ylöjärvi Lakalaiva Orivesi Lempäälä Kangasala Sääksjärvi Lentola Vesilahti kk

16 Raitiotievyöhykkeen väestö vaihe 1. Raitiotien 1.vaiheen linjasta 800 metrin säteellä noin asukasta (2017) Osuus seudun asukasmäärästä (2017) 23 % 77 % Muu seutu Raitiotie 1.vaihe

17 Raitiotievyöhykkeen väestö vaihe 2. Raitiotien 1. ja 2.vaiheen linjasta 800 metrin säteellä noin asukasta (2017) Osuus seudun asukasmäärästä (2017) 27 % 73 % Muu seutu Raitiotie 1. ja 2. vaihe

18 Raitiotievyöhykkeen väestö laajenemissuunnat Raitiotien 1. ja 2.vaiheen, sekä laajenemissuuntien linjasta 800 metrin säteellä noin asukasta (2017) Osuus seudun asukasmäärästä (2017) 41 % 59 % Muu seutu Raitiotie 1. ja 2. vaihe sekä laajenemissuunnat

19 Asemanseutujen väestö Rakennesuunnitelman lähijuna-asemista 3 km:n säteellä n asukasta (2017), eli noin 45 % prosenttia seudun väestöstä. Väestö 3 km:n säteellä asemasta (2017) Huom. asemien vyöhykkeet ovat osin päällekkäisiä

20 Uudet ja vanhat joukkoliikennevyöhykkeet Vuonna 2015 seudun väestöstä 64% asui suunnitteilla olevien raitiotielinjojen ja asemanseutujen vaikutusalueella. Lisäksi seudun joukkoliikennevyöhykkeillä asuvan väestön osuus on huomattava. Yhteensä raitiolinjojen, asemanseutujen ja joukkoliikennevyöhykkeen nykyväestö on 79% seudun väestöstä.

21 Keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden ulkopuolella oleva väestö YKR-vyöhykkeiden (2015) mukaisten keskusta- tai joukkoliikennevyöhykkeiden ulkopuolella (2017) noin asukasta, eli noin 34 % seudun väestöstä. Tästä noin asukasta YKR:n mukaisella autovyöhykkeellä, loput vyöhykkeiden ulkopuolella. Väestön jakautuminen % 24 % 9 % Autovyöhyke Ulkopuolinen alue Keskustat ja joukkoliikennevyöhykkeet

22 Huomioita väestönkasvun suuntaamisesta Rakennesuunnitelman ratkaisu tukee jo ennestään vahvoja joukkoliikennekäytäviä sekä luo uusia seudun aluekeskusten välille. Tehokkaan joukkoliikenteen mahdollistaminen vaatii määrätietoista maankäytön kehittämistä etenkin tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkorajalla.

23 Auditointiryhmä valitsee: Investointien TOP 10 Kriittisiä, jotta liikenneinvestointi tulee. Toivottavia. Keskustat asumisen ja palveluiden sijainteina.!

24 Toteuttamisohjelmien auditointi nostot kartan äärellä Keskustat ovat mahdollisuus seudun tasapainoisen kasvun kannalta: monipuolinen rakentaminen sekä ARAtuotanto joukkoliikenne palvelut työpaikkamäärien kasvattaminen keskustoissa

25 Keskustat Keskustat ovat mahdollisuus seudun tasapainoisen kasvun kannalta: monipuolinen rakentaminen sekä ARAtuotanto joukkoliikenne palvelut työpaikkamäärien kasvattaminen keskustoissa

26 Keskustat Keskustat ovat mahdollisuus seudun tasapainoisen kasvun kannalta: monipuolinen rakentaminen sekä ARAtuotanto joukkoliikenne palvelut työpaikkamäärien kasvattaminen keskustoissa

27 Työpaikkamäärien muutos YKR-rajausten mukaisilla keskusta-alueilla Työpaikkoja oli vuonna 2015 keskustoissa ja niiden reunavyöhykkeillä Tämä on 63 prosenttia kaikista seudun työpaikoista. Kehyskunnissa keskustojen osuus seudun on työpaikka-alueiden pinta-alasta 11%.

28 Keskustat ja rakennesuunnitelman työpaikka-alueet

29 Työpaikka-alueiden saavuttavuus joukkoliikenteellä

30 Huomioita työpaikka-alueista Seudulla on kahtalainen rakenne: Muutamiin keskustoihin nojaavat osaamisen, palveluiden ja teollisuuden työpaikat sekä liikenneverkkoon nojaavat seudun vanhat ja uudet työpaikka-alueet.

31 Toteuttamisohjelmat

32

33 Asuntotuotannon ohjelmointi

34 Väestönkasvu (%/vuosi) Väestönkasvun suuntaaminen Rasussa 2,5 Rakennesuunnitelman edellyttämät* keskimääräiset vuosikasvuprosentit toteutuskausittain 2 1,5 1 0,5 0 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Kunta *perustuen aluekohtaisten mitoitusten tuomaan uuteen asukasmäärään (64% mitoituksesta) toteutusohjelmassa. Luvuissa oletetaan kuntien muiden alueiden väkiluvun pysyvän samana.

35 % Väestönkasvun jakautuminen seudulla - Väestönkasvun jakautumisessa Tampereen ja kehyskuntien välillä on tapahtunut selvä muutos: Vuodesta 2013 eteenpäin Tampereen kasvuvauhti on ollut kehyskuntia nopeampi. Väestönkasvu Tampere Tre kehyskunnat 3,00 Väestömuutos (%) Tampereen seudulla 2000-luvulla Tampere Tre kaupunkiseutu Tre kehyskunnat 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,

36 Väestönmuutos

37 MAL3 Kokonaisasuntotuotantotavoitteen toteutuminen 11/2018 Kangas Lempäälä MAL 3 Asuntotuotantotavoite: Tilanne 11/ Kangasala on ylittänyt jo koko MAL-kauden tavoitteensa 134 asunnolla. Nokia Orivesi 18 8 Ei 2018 tietoa 94 Pirkkala Tampere Vesilahti Ei 2018 tietoa Tampere on ylittänyt jo koko MAL-kauden tavoitteensa 137 asunnolla. Ylöjärvi Kaupun % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Valmistuneet asunnot 2016 Valmistuneet asunnot (11/2018) Jäljellä *2018 tieto on ennakkotieto kuntien rakennus-ja huoneistorekistereiden perusteella valmistuneista asunnoista. Tieto ei sisällä esimerkiksi laajennusten tai käyttötarkoitusten muutosten kautta syntyneitä uusia asuntoja

38 Asuntotuotannon ohjelmointi, Johtopäätöksenä: Rakennesuunnitelman mitoitus asettaa joillekin kunnille voimakkaan kasvupaineen. Toisaalta: Seudun epätasapainoinen kasvu on uhka joukkoliikenteeseen nojaavan rakenteen syntymiselle. Keskustojen kehittäminen joukkoliikenteen kehittämiseen tukeutuen on mahdollisuus. Keskustojen kehittäminen mahdollistaa palveluiden tasapainoisen kehittämisen.

39 Kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon kuntakohtaiset osuudet

40 ARA-indeksi Tampereen seudun kunnissa ARA-indeksi osoittaa markkinatilanteen olleen vuonna 2017 Tampereen seudulla normaali Tampereella, Nokialla ja Lempäälässä. Orivedellä on ylitarjontaa ja muissa kunnissa lievää ylitarjontaa Kangasala 15, ,1 15,2 15,5 13,7 Lempäälä 16,3 19,3 18,9 16,5 12,1 15 Nokia 17, ,3 ei tietoa 14,1 16,4 Orivesi ei tietoa 6,2 5,9 5,9 5,1 6,2 Pirkkala ei tietoa 18,8 18,1 19,7 16ei tietoa Tampere 18,8 17,6 20,7 20,6 17,8 18,5 Vesilahti 8,3 8,8 7,4 14,8 ei tietoa 11,3 Ylöjärvi 13,9 17,3 12,8 13,9 14,1 13,4 Markkinatilanne: kireä (30-50), melko kireä (20-30), normaali (15-20), lievää ylitarjontaa (10-15), ylitarjontaa (0-10) Lähde: ARA:n asuntomarkkinakatsaukset

41 ARA-asuntotuotantotavoitteen toteutuminen MAL3 ARA-asuntotuotantotavoite: Toteuma 2016 ja 2017 sekä arvio toteumasta 2018 ja /2018 mukaisilla lainapäätöksillä* Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Koko seutu Kangasala ylittää tavoitteensa 24 asunnolla (+16,8 %) Nokia ylittää tavoitteensa 22 asunnolla (+(14,1 %) Orivesi ylittää tavoitteensa 47 asunnolla (+ 391,7 %) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % * 2019* Jäljelle * Vuosien 2018 ja 2019 asuntomäärät perustuvat ARAn lainapäätöksen 9/2018 saaneisiin, valmistuneihin tai rakenteilla oleviin kohteisiin. Lähteet: ARA ja kuntien rakennus- ja huoneistorekisterit

42 % Vuosittaisesta tavoitteesta Vuosittaisen ARA-asuntotuotantotavoitteen* saavuttaminen tontinluovutusohjelmilla ja % 284% 250% 200% 150% 143% 111% 174% 131% 153% 154% 114% 100% 78% 84% 92% 50% 29% 31% 0% Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi Seutu yht. Akselin otsikko 0% Tavoitteen saavuttaminen (%) Tavoitteen saavuttaminen (%) Kuvassa verrataan tontinluovutusohjelmien ARA-merkittyjen kohteiden asuntomäärää vuosittaiseen ARA-asuntotuotantotavoitteeseen. * 1 asunto =59 k-m2. Tieto perustuu kunnilta (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi) saatujen tontinluovutusohjelmien ARA-merkittyihin kohteisiin. ARA-merkityt kohteet sisältävät myös nykyiseen MAL-sopimukseen kuulumattomia ASO- ja takauslainakohteita. Vuotuinen ARA-asuntotuotantotavoite perustuu Rakennesuunitelmaan (ja MAL3 sopimukseen).

43 Kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto, Johtopäätökset: Kysyntä kohdistuu keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Tarjonta pitäisi saada palveluiden äärelle. Haaste on se, että siellä missä kysyntää olisi, ei ole tarjontaa. Järjestelmästä puuttuu nyt joustavuus. Mekanismit eivät tue joustavuutta elämäntilanteiden mukaan. Tämä johtaa siihen, että muuttaminen vähenee ja ihmiset asuvat ahtaasti, koska eivät halua muuttaa huonoille sijainneille. Kohtuuhintaista asumista tarvitaan. ASO on yksi kohtuuhintaisuuden muoto, johon on jo järjestelmä. ASO on myös mahdollisuus monipuolistaa asuntokantaa sekä joustava asuntomalli. Eriytymiskehitys on iso kysymys samoin kuin sen aiheuttama kierre.

44 Palveluverkkosuunnittelu

45 Johtopäätökset, Palveluverkko Hyvinvointipalveluiden työryhmän keskustelun yhteenveto Työryhmä totesi, että rakennesuunnitelma 2040 liitteessä 2 olevat palveluverkon suunnittelun pääperiaatteet ovat monelta osin vanhentuneet eivätkä vastaa tilannekuvaa tai tulevaisuuden tarpeisiin. Palveluverkon seudullinen tarkastelu ei huomioi ajankohtaisia ilmiöitä, kuten maakunta- ja soteuudistusta. Palveluverkon pääperiaatteiden päivitys ei ole riittävä toimenpide, vaan seudulle tulisi luoda kokonaan uusi malli palveluverkon suunnitteluun. Mallin tulisi olla päivittyvä ja prosessin omainen, ei kertaluontoinen projekti. Palveluverkko on keskeinen osa yhdyskuntarakennetta ja yksi tärkeimmistä rakenteen toimivuuden ja ihmisten arjen sujuvuutta määrittävistä tekijöistä, siksi sen tulisi olla mukana myös MAL 4 sopimusta valmisteltaessa. Palvelun käsite tulisi tarkentaa siten, että se ei ole vain palvelualojen maantieteellinen toimipisteverkosto.

46 Työpaikka-alueiden ohjelmointi

47 Väestönkasvu, työpaikkamäärien kasvu

48 40000 Työpaikkamäärät suurimmilla toimialoilla Q Terveys- ja sosiaalipalvelut C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus P Koulutus N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta F Rakentaminen Olemmeko siirtymässä teollisesta seudusta osaamisen kautta palveluseuduksi?

49 Johtopäätökset työpaikka-alueiden ohjelmoinnista: Alueiden kehittäminen perustuu tällä hetkellä seudulliseen saavutettavuuteen, ei toimialojen kehittämiseen. Määrätietoisempi kokonaisuuksien kehittäminen. > Tiivistäminen ja sisäisen saavutettavuuden parantaminen sekä yritysalueiden tukeminen toimialojen tarpeet ymmärtäen. Seudun rakenne väljenee autovyöhykkeelle. Onko näitä alueita mahdollista kehittää tai palvella?

50 Liikennejärjestelmän kehittäminen

51 Johtopäätökset, Liikennejärjestelmä Raitiotien rakentaminen sekä 2. vaiheen suunnittelu näkyvät maankäytön suunnittelussa. Mikäli raideliikenne kehittyy seudulla jatkossakin, myös yhdyskuntarakenne eheytyy. Raiteet ovat vahvassa nosteessa seudulla, mikä auttaa muutakin kestävää liikkumista, kävelyä, pyöräilyä. Tämä pitäisi kytkeä joukkoliikennejärjestelmään samoin kuin matkaketjuajattelu ja MAAS. Myöskään liikennepoliittisia ohjauskeinoja ei ole Rakennesuunnitelmassa tunnistettu. Valtion investointien katkeaminen joukkoliikennehankkeisiin on uhka.

52 Johtopäätöksiä Rakennesuunnitelman tarkastelusta

53 Rakennesuunnitelma kuntien yhteistyön välikappaleena kaipaa seurantaa ja ajanmukaisuuden arviointia. Kuntien on tärkeää aina uudestaan arvioida, mitkä yhteiset valinnat ovat seudun menestyksen kannalta tärkeitä. MAL-sopimuksen kautta myös valtion rooli hyvän yhdyskuntarakenteen edistäjänä tulee puntaroitavaksi.

54 Vaikutusten arviointikehikko

55 Kuva: Tapani Touru Vaikutusten arviointikehikon muodostaminen Tavoite: muodostaa johdonmukainen ja havainnollistava työkalu suunnittelun ohjaamiseen, toimenpiteiden perustelemiseen ja vaikuttavuuden seurantaan. Arviointikehikkoa valmisteltu seutustrategian tavoitteiden pohjalta nimetyn työryhmän toimesta. Arviointikehikon hierarkia ja toteuttamistapa hahmollaan: Arviointihierarkia: Seudullisen ja strategisen tason vaikutusten arviointi: Aluekohtainen ja taktisen tason vaikutusten arviointi: Laadullinen ja yksilöön kohdistuvien vaikutusten arviointi: Lisäksi toteuttamisedellytysten arviointi. Arvioinnissa alustavati 5 vaihetta: 1. Suuntaa-antavat strategiset vaikutukset 2. Alueelliset tarkastelut 3. Laadulliset tarkastelut 4. Strategisen tason synteesi 5. Suositukset suunnitteluun Arviointikehikon ensimmäinen luonnos valmistunut. Arviointikehikko valmistuu joulukuun alussa. Keskeistä huomioida, millaiseen vaikutusten arviointiprosessiin seudulla on edellytykset (tietopohja ja muut resurssit)

56 Kuva: Tapani Touru Suunnittelun ja arvioinnin organisoituminen Suunnittelua valmisteleva työryhmä Suunnittelu Konsultin ohjaus Tilaisuuksien valmistelu Vaikutusten arviointia valmisteleva työryhmä Vaikutusten arviointi Konsultin ohjaus Tilaisuuksien valmistelu Suunnittelun ja arvioinnin erityisasiantuntijaryhmä Erityisasiantuntemusta edellyttävien teemojen evästäminen Valmistelu Kuntakierrokset lähtökohtien kartoittaminen HYPA ja INFRA Sisältöjen tuottaminen Asiantuntemuksen pohjalta Vaikutusten arvioinnin pohjalta MASTO ja LJ Suunnittelun linjaaminen Asiantuntemuksen pohjalta Vaikutusten arvioinnin pohjalta Tampereen kaupunkiseutu: seutusuunnittelupäällikkö, liikennejärjestelmäpäällikkö, seutujohtaja. Valmistelun koordinointi Kuntajohtajakokous Suunnitelman valmistelun ohjaus valmistelun edetessä Seutuhallitus Suunnitelman valmistelun ohjaus keskeisissä vaiheissa (esim. V0 ja V2 vaikutusten arvioinnin jälkeen) Valmistelun linjaaminen

57 Kiitos!

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 Kasvu tiivistyy sisäänpäin tultaessa Vuonna 2014 kaupunkiseudun väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4 500 vuonna 2013), mikä vastaa keskimääräistä kasvua 2000-luvulla.

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä. Pro Rautatie seminaari Seutujohtaja Päivi Nurminen Kaupunkiseudun raideliikenneratkaisut osana MALsopimusmenettelyä Pro Rautatie seminaari 29.11.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella

Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Voiko kuntarajoja sivuuttaa? MAL-suunnittelu 8 kunnan alueella Kotkan-Haminan seutufoorumi 4.5.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä www.tampereenseutu.fi www.tampereenseutu2040.fi

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen

Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Tampereen kaupunkiseudun näkemys liikenneverkkojen kehittämiseen Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä, LVM 5.10.2017 Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Lisätiedot

Seudun kestävän rakenteen kehittymisen kannalta keskeinen infra

Seudun kestävän rakenteen kehittymisen kannalta keskeinen infra LIITE 1 Seudun kestävän rakenteen kehittymisen kannalta keskeinen infra 1. Raitiotien laajeneminen Tampereelta Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan suuntiin - Valtio osallistuu vuosina 2019-2020 tapahtuvaan

Lisätiedot

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Onnistumisia seutuyhteistyössä. Tampereen kaupunkiseudulla. Oulu Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Onnistumisia seutuyhteistyössä Tampereen kaupunkiseudulla Oulu 2.3.2016 Kimmo Kurunmäki Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Aiheita 1. Yhteistyön rakenne 2. Aikaansaannoksia 3. Kaupunkiseutujen yhteistyön

Lisätiedot

Seudullisen asuntopolitiikan mahdollisuudet?

Seudullisen asuntopolitiikan mahdollisuudet? Seudullisen asuntopolitiikan mahdollisuudet? MAL-verkosto, Suomen Kuntaliitto ja Ympäristöministeriö 21.10.2015 Tampereen kaupunki apulaispormestari Pekka Salmi Kaupunkiseudun alue Väestö 31.12.2014 Kangasala

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen

Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne. Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Kaupunkiseudun MAL3-sopimuksen valmistelutilanne Seutufoorumi 3.11.2015 Päivi Nurminen Esitykseni Sopimusmenettelyn lähtökohdat Kaupunkiseudun tavoitteet MAL3-kierrokselle Tavoitteista toimenpiteisiin

Lisätiedot

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen

MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta. Seutujohtaja Päivi Nurminen MAL2-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta Seutujohtaja Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 365 000 asukasta Tampereen kaupunkiseudun lähtökohdat Toinen sopimuskausi MAL1 sopimuksen

Lisätiedot

Mikä on rakennesuunnitelma?

Mikä on rakennesuunnitelma? Kimmo Kurunmäki, Seutufoorumi 13.11.2014 Mikä on rakennesuunnitelma? Kaupunkiseudun ydinalueita koskeva strateginen suunnitelma, jossa kuvataan maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluverkon tavoitteellinen

Lisätiedot

MAL- SEURANTARAPORTTI 2014

MAL- SEURANTARAPORTTI 2014 MAL- SEURANTARAPORTTI 2014 Seutuhallitus 27.5.2015 Väestö, maanhankinta, kaavoitus, asuntotuotanto, liikkuminen Väestön kasvuun varautuminen Vuonna 2014 väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus Seurantaryhmän 1. kokous , Helsinki Maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) aiesopimus 2011-2012 Seurantaryhmän 1. kokous 7.2.2012, Helsinki Tampereen kaupunkiseutu, 360 600 as., 8 kuntaa Tampere Kangasala Lempäälä Pirkkala Orivesi Nokia

Lisätiedot

Rajaton seutu työpaja Synteesi- ja ohjelmointipaja

Rajaton seutu työpaja Synteesi- ja ohjelmointipaja Rajaton seutu työpaja 4 30.5.2018 Synteesi- ja ohjelmointipaja Pajassa 30.5. 10-10:45 1. Edellisessä työpajassa sovittua ja pajojen välissä esiin noussutta asiaa 2. Tiivistelmä analyyseistä sekä niistä

Lisätiedot

Työohjelma luonnos LJ MASTO Rakennesuunnitelman 2040 auditointi 2018

Työohjelma luonnos LJ MASTO Rakennesuunnitelman 2040 auditointi 2018 Työohjelma luonnos LJ 22.8.2018 MASTO 23.8.2018 Rakennesuunnitelman 2040 auditointi 2018 Sisällys Saatteeksi... 3 Työohjelma... 4 1. Toimintaympäristön muutokset... 4 1.1 Tarkasteluun valittavat toimintaympäristön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen -työryhmä asialista 7/ Aika: torstai 29.9.2016 klo 11.00 16.00 Huom. lounas klo 11 ravintolasalissa 1. kerroksessa. Paikka: Puistotorni, kokoushuone Yrjö Mäkelin, Hämeenpuisto 28, 6. krs Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

MAL sopimusmenettely. Tampere, Seutufoorumi Matti Vatilo, YM

MAL sopimusmenettely. Tampere, Seutufoorumi Matti Vatilo, YM MAL sopimusmenettely Tampere, Seutufoorumi 28.11.2018 Matti Vatilo, YM MAL-sopimisen tarkoitus ja osapuolet Kaupunkiseudun kuntien välisen yhteistyön ja luottamuksen vahvistaminen maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

Tampereen raitiotiehanke

Tampereen raitiotiehanke Tampereen raitiotiehanke Tulevaisuuden liikenne seminaari Joensuu 19.11.2015 ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen Vaiheita Tampereen ratikkahankkeen historiassa raitiotiehanke 1914, haudattiin eka kerran v.

Lisätiedot

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto 26.8.2017 NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi, 32 806 Väestö 31.12.2016 Kangasala, 31 177 Lempäälä, 22 747 Pirkkala, 19

Lisätiedot

esittelydiat kuntakäsittelyihin Tampereen kaupunkiseutu 19.1.2015 Seutuhallitus 17.12.2014

esittelydiat kuntakäsittelyihin Tampereen kaupunkiseutu 19.1.2015 Seutuhallitus 17.12.2014 esittelydiat kuntakäsittelyihin Tampereen kaupunkiseutu 19.1.2015 Seutuhallitus 17.12.2014 Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 8 kunnan toiminnallinen kokonaisuus. Strateginen suunnitelma ja poliittinen

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen eteneminen

Raitiotiehankkeen eteneminen 23.2.2016 Raitiotiehankkeen eteneminen Raitiotien suunnittelu alkaa 16.6. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta 15.6. Valtuusto päätti

Lisätiedot

SEURANTA JA INDIKAATTORIT KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Seuranta osana MAL-aiesopimuksia. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 16.9.

SEURANTA JA INDIKAATTORIT KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Seuranta osana MAL-aiesopimuksia. Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 16.9. SEURANTA JA INDIKAATTORIT KESTÄVÄSSÄ KAUPUNKILIIKENTEESSÄ Seuranta osana MAL-aiesopimuksia Kaisa Mäkelä Ympäristöministeriö 16.9.2015 MAL aiesopimusmenettely PARAS-hanke, pääministeri Kataisen hallitusohjelma

Lisätiedot

MAL-suunnittelun vaikutusten arviointikehikon muodostaminen

MAL-suunnittelun vaikutusten arviointikehikon muodostaminen MAL-suunnittelun vaikutusten arviointikehikon muodostaminen Työohjelma luonnos 14.8.2018 Sisällys 1. Johdanto... 3 MAL-sopimuksen valmistelu ja rakennesuunnitelman päivitys... 3 2. Lähtökohdat... 4 Seutusuunnittelun

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

MAL sopimukset ja yhdyskuntarakenteen seuranta

MAL sopimukset ja yhdyskuntarakenteen seuranta MAL sopimukset ja yhdyskuntarakenteen seuranta Mitä seurataan? Tiivistyykö ja eheytyykö yhdyskuntarakenne? Vastaako asuntotuotanto kysyntään? Kehittyykö liikkuminen kestävämpään suuntaan? YKR kaupunkiseutu

Lisätiedot

MAL-seuranta 2017 onnistuminen suhteessa toteutuksen ohjelmointiin

MAL-seuranta 2017 onnistuminen suhteessa toteutuksen ohjelmointiin MAL-seuranta 2017 onnistuminen suhteessa toteutuksen ohjelmointiin luonnos: LJ 21.2.2018 MASTO 22.2.2018 Hyväksyminen MASTO 22.3.2018, LJ 28.3.2018, KJK 6.4.2018, SH 25.4.2018 Sisältö Tiivistelmä Seudun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Aika: 5.4.2019 klo 8.30-11.35 Kokouksen jälkeen mahdollisuus lounaaseen. Paikka: HUOM! TECHNOPOLIS YLIOPISTONRINNE, KALEVANTIE 2, HÄGGMAN-SALI Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SIDOSRYHMÄFOORUMI Tampere-talo, Tampere 2.10.2015 SOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT I. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 II. MAL2-aiesopimus III. Sipilän hallitusohjelma

Lisätiedot

+ 115 000. Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-aiesopimus kasvun hallinnan välineinä. Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö www.tampereenseutu.

+ 115 000. Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-aiesopimus kasvun hallinnan välineinä. Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö www.tampereenseutu. + 115 000 Rakennesuunnitelma 2040 ja MAL-aiesopimus kasvun hallinnan välineinä Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö www.tampereenseutu.fi + 115 000 - Varautuminen 115 000 asukkaan väestönkasvuun 2013-2040

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

Tampereen seudun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät keskeiset selvitykset ja päätökset

Tampereen seudun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät keskeiset selvitykset ja päätökset Ylöjärvi, Tekniikka- ja ympäristöosasto, kaavoitus Tampereen seudun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät keskeiset selvitykset ja päätökset Tampereen seudullista joukkoliikennettä on kehitetty pitkäjänteisesti

Lisätiedot

MAL4-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNE 18.4.

MAL4-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNE 18.4. MAL4-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNE 18.4. Sisällys 1 SOPIJAOSAPUOLET... 2 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 2 3 SOPIMUKSEN TAVOITTEET... 2 4 KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 3 4.1.

Lisätiedot

Kuntajohtajat käsittelivät asiaa kokouksessa Käydystä keskustelusta voidaan tehdä seuraavat nostot:

Kuntajohtajat käsittelivät asiaa kokouksessa Käydystä keskustelusta voidaan tehdä seuraavat nostot: SEUTUHALLITUS 30.1.2019/ 8, lisäys Valtio-osapuoli on lähettänyt keskustelun avauksen MAL4-sopimuksen rakenteesta ja sisältöaineksista (liitteenä). Luonnosta on tarkoitus kommentoida valmisteluryhmässä

Lisätiedot

MAL3-sopimus seuranta 2018 onnistuminen suhteessa toteutuksen ohjelmointiin. Luonnos MASTO ja LJ , KJK , SH 26.6.

MAL3-sopimus seuranta 2018 onnistuminen suhteessa toteutuksen ohjelmointiin. Luonnos MASTO ja LJ , KJK , SH 26.6. MAL3-sopimus seuranta 2018 onnistuminen suhteessa toteutuksen ohjelmointiin Luonnos MASTO ja LJ 2.5.2019, KJK 17.5.2019, SH 26.6.2019 Sisältö Tiivistelmä Seudun tunnuslukuja ja karttoja Valmistuneet MALhankkeet

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 8.2.2011 Tampereen kaupunkiseudun alue 8 kuntaa 355 749 asukasta Kasvu 1 % Kasvun kärki kehyksellä Väestö

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Ilmastovaikutusten arviointi Kuntien 7. Ilmastokonferenssi Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio 9.5.2014 T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Pohjoinen suuralue

Lisätiedot

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Alakeskukset Työssäkäyntialueet Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Keskustan reunavyöhyke Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Lisätiedot

Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys Ari Vandell

Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys Ari Vandell Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja 8.10.2014 Tampereen kestävän kaupunkiliikenteen esiselvitys 8.10.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen

Lisätiedot

Sisällys. Versio 14.1.2016. Neuvoteltavat kysymykset ja muut huomiot on esitetty punaisella.

Sisällys. Versio 14.1.2016. Neuvoteltavat kysymykset ja muut huomiot on esitetty punaisella. Sisällys 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 3 3. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 4. VALTION VÄLINEET SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEKSI... 4 5. KAUPUNKISEUDUN STRATEGISET TAVOITTEET, KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä

Helsingin seudun yhteistyökokous apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin seudun MAL-visio 2050 -taustaa Kansainvälinen Greater Helsinki Vision 2050 - ideakilpailu vuonna 2007 Kilpailutulosten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA

SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA SEUDULLINEN ASUNTOPOLITIIKKA LAHDEN SEUDULLA ASUNTOPOLIITTINEN SEMINAARI 21.10.2015 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Lahden kaupunki Lahden seudun MAL-asuntotyöryhmän kuntien seudullinen asuntostrategia

Lisätiedot

Hankkeen esittely ja päivän tilanne

Hankkeen esittely ja päivän tilanne Hankkeen esittely ja päivän tilanne Tampereen raitiotieallianssin hankintapäivä ammattilaisille Galleria Nottbeck, 30.5.2016 Tampereen kaupunki, raitiotiehanke projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen infra

Lisätiedot

Suunittelujärjestelmän tulevaisuus kommenttipuheenvuoro kaupunkiseutujen roolista

Suunittelujärjestelmän tulevaisuus kommenttipuheenvuoro kaupunkiseutujen roolista Suunittelujärjestelmän tulevaisuus kommenttipuheenvuoro kaupunkiseutujen roolista Suomi kaupungistuu kaupungistuuko Suomi Kalasataman Kellohalli, Helsinki Anne Jarva Tulevaisuuden kuntaan kohdistuu monia

Lisätiedot

Helsingin kaupungin näkemyksiä asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Anni Sinnemäki Kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsinki

Helsingin kaupungin näkemyksiä asuntopolitiikan kehittämiskohteista. Anni Sinnemäki Kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsinki Helsingin kaupungin näkemyksiä asuntopolitiikan kehittämiskohteista Anni Sinnemäki Kaupunkiympäristön apulaispormestari, Helsinki Helsinki kasvaa voimakkaasti Helsingissä on käynnissä Euroopan suurimpia

Lisätiedot

Ratikka tulee Tampereelle

Ratikka tulee Tampereelle Ratikka tulee Tampereelle Muutoksen hallintaa Tampereella Kehto-foorumi 26.4.2018 Ari Vandell, Suunnittelupäällikkö KAUPUNGIN TAVOITTEET RAITIOTIELLE 18.10.2016 SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KAHDESSA OSASSA

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä

Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä Liikkumispreferenssit ja yhdyskuntarakenne - liikkumisen ominaispiirteitä eri vyöhykkeillä 13.6.2014 Hanna Kalenoja Tutkimuspäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 1

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

MAL3-aiesopimus Alustava jäsennys luonnoksesta

MAL3-aiesopimus Alustava jäsennys luonnoksesta MAL3-aiesopimus Alustava jäsennys luonnoksesta 7.9.2015 Valmisteluprosessi Kuntien hallitukset ja valtuustot Valmistelun käynnistämi nen Yhteiskokous valtion kanssa 26.8 (valmistelu) Tavoitteet/ Luonnos

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Ratikka kasvun hallintaan

Ratikka kasvun hallintaan Ratikka kasvun hallintaan Elinkeinoelämän ratikkatilaisuus 23.2.2016 Kari Kankaala Tampereen kaupunkiseudulla v. 2040 lähes puoli miljoonaa asukasta - 115000 uutta asukasta ja uutta 90000 asuntoa (Tre

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 7/ LIIKENNEJÄRJESTELMÄRYHMÄN KOKOUS Aika: perjantai 4.11.2016 klo 14:00-16:00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä:

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Rajaton seutu VÄLITYÖ kevät Kuntajohtajat ja Seutuhallitus

Rajaton seutu VÄLITYÖ kevät Kuntajohtajat ja Seutuhallitus Rajaton seutu VÄLITYÖ kevät 2018 Kuntajohtajat ja Seutuhallitus Työpajassa 25.4. käsiteltyä ja sovittua Työpajojen osallistujat määrittelevät välityönään oman ajatuksensa seudun yhdyskuntarakenteen ja

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus

SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus SIIRTYMINEN KESTÄVÄÄN RAKENTAMISEEN Aluerakentamisen näkökulma- Alueellinen ekotehokkuus 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen Sitra 23.11.2009 Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa 1 Aluerakentamisen näkökulma

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja 20.5.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori

Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa. Marja Uusivuori Maankäytön ja palveluverkon suunnittelun yhteensovitus toteutettua ja tulevaa Marja Uusivuori 20.6.2016 KymppiMoni Tampereella Taustalla PALM-suunnittelun kehittämistarve PALM= Palvelut, Asuminen, Liikenne,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Joukkoliikenneratkaisun toteutuksen ensimmäinen vaihe

Joukkoliikenneratkaisun toteutuksen ensimmäinen vaihe Joukkoliikenneratkaisun toteutuksen ensimmäinen vaihe Kaupunginjohtaja Minna Arve 11.2.2019 Kuva Sigge Arkkitehdit Oy Raitiotiehanke ei ole vain joukkoliikennehanke, vaan merkittävä kasvua tukeva strateginen

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON STRATEGINEN VIITEKEHYS

MAL-VERKOSTON STRATEGINEN VIITEKEHYS MAL-VERKOSTON STRATEGINEN VIITEKEHYS 2019-2022 ELÄVÄT ASEMANSEUDUT Fiksu Assa kehitysalusta Asemanseutujen digihack (palvelut) Asemanseutujen maankäyttö KAUPUNKISEUDUILLE ELINVOIMAA JA KILPAILUKYKYÄ ASUMINEN

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Kaupunkiympäristön palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Kaupunkiympäristön palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Mikko Nurminen 1 Kasvun kestävä hallinta Tampere on kasvanut viime vuosina voimakkaasti,

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Urban Zone. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Urban Zone. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Urban Zone Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet TUTKIMUSRYHMÄ Suomen ympäristökeskus SYKE, Rakennetun ympäristön yksikkö: Mika Ristimäki, Maija Tiitu, Ville Helminen, Antti Rehunen, Panu Söderström Tampereen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Neuvoteltavat kysymykset ja muut huomiot on esitetty punaisella.

SISÄLLYS. Neuvoteltavat kysymykset ja muut huomiot on esitetty punaisella. Ehdotusversio 11.2.2016 SISÄLLYS 1. SOPIJAOSAPUOLET... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 3 3. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 4. VALTION VÄLINEET SOPIMUKSEN TOTEUTTAMISEKSI... 4 5. KAUPUNKISEUDUN STRATEGISET

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallitus

SEUTUYHTEISTYÖ Seutuhallitus SEUTUYHTEISTYÖ 2013-2017 Seutuhallitus 3.5.2017 SEUTUHALLITUKSEN KESKEISET TEEMAT 2013-2017 TOIMINTAJAKSO 2013-2014 Rakennesuunnitelma 2040, MAL2-aiesopimus, maakuntakaava, lähijunaliikenne, asuntopolitiikka

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

MUISTIO 1 (5) 05.04.2007 KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ. Aika 27.3.2007 klo 12.00. Asuntotoimi, neuvotteluhuone

MUISTIO 1 (5) 05.04.2007 KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ. Aika 27.3.2007 klo 12.00. Asuntotoimi, neuvotteluhuone MUISTIO 1 (5) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika 27.3.2007 klo 12.00 Paikka Läsnä Asuntotoimi, neuvotteluhuone Harstila Pekka Hartman Jaakko Hinkkanen Pekka (puheenjohtaja) Heinävä Auli Kangasniemi

Lisätiedot

Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 1/

Maankäyttö ja asuminen -työryhmä Muistio 1/ MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN -TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: torstai 25.1.2018 klo 13-16 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Roine Kelloportinkatu 1B, 3.krs, Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen -työryhmä

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot