Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6"

Transkriptio

1 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti NRO 2 Lauri Ihalainen vieraili edustajiston kokouksessa s. 4 6

2 2 S I S Ä L L Y S 2/06 4 Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa 6 Ay-toiminta tarvitsee ravistelua Jäsenestä pitää olla kiinnostunut 8 Nicky Raju rakastaa hapanleipää ja mämmiä 10 Työsuojelukausi vaihtui 12 Kolumni Tommi Toivola 13 In Memorian Hemmo Hänninen 14 Laki tilaajan vastuusta edistää työelämän reiluja pelisääntöjä 16 NTF:n edustajakokous halusi konkreettisia tavoitteita 18 Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu iso haaste 22 Alkoholin käyttö työpaikoilla on siistiytynyt 24 Jäsenkortti mukaan matkalle 25 Palkkarakennetutkimus 26 ITA:n kevätkokous 27 Johto vaihtui UTL:ssä 27 LSI:n kevätkokous 28 Caribian lämpöä syksyyn Ilmailualan Unioni kesäpäivät Levikki Vuosikerta Julkaisija Ilmailualan Unioni IAU ry ISSN (Painettu) X (Verkkolehti) Päätoimittaja Tapani Kautto Puh. (09) Toimitussihteeri Pekka Kainulainen Puh Toimituskunta Arto Kujala Erkki Luoto Ari Miettinen Tuomo Oksanen Alpo Pehkonen Toimitus John Stenbergin ranta 6 PL HELSINKI Fax. (09) Osoitteenmuutokset Liiton jäsenistön osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti postiin/ väestörekisteriin tehdyn ilmoituksen perusteella. Muut osoitteenmuutokset voi toimittaa mieluiten sähköpostitse osoitteeseen Ilmestyminen Lehti ilmestyy v kuusi kertaa. Ilmestymisaikataulu takakannen sisäsivulla. Aineisto Toimitus ei vastaa pyytämättä lähetetyistä aineistoista eikä palauta niitä. Ulkoasu Sanna Kallio Paino Sälekarin Kirjapaino Oy, Somero Kansi GlobeGround Finland Oy:n työntekijät käännyttämässä konetta lentokentällä. Kansikuva Ari Miettinen

3 P Ä Ä K I R J O I T U S Meidän on tiivistettävä rivejämme Ajatukset ammattiliittojen rivien tiivistämisestä ja jopa liittojen määrän vähentämisestä eivät ole sattumalta syntynyttä ajattelua. Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n, syntyminen ja sen tulevaisuuden linjaukset ovat pakottaneet ammattiyhdistysliikkeen myös pohtimaan omaa tilaansa tätäkin taustaa vasten. Tämä on lisähaaste muiden haasteiden joukossa. EK on tiivistämässä omaa järjestökenttäänsä radikaalisti, liittojen määrää aiotaan vähentää nykyisestä 42:sta kymmenen ja kahdenkymmenen välille. Myös työehtosopimusten määrä nykyisestä lähes 230 sopimuksesta pitäisi saada puolitettua. Tästä johtuen paineet olemassa olevien liitto- ja sopimusrajojen muuttamiseen kasvavat työnantajien puolelta. Onko tämä jo uhka seuraavan valtakunnallisen tulopoliittisen sopimuksen eli tupon synnylle? Myös meidän Ilmailualan Unionissa on harkittava hyvin tarkasti omaa tulevaisuuttamme. Pohdittava yhteistyökuvioita ja luotava selvä kuva siitä mihin me olemme Unioniamme kehittämässä. Onko itsenäisyys meidän tärkein lähtökohtamme vai tulisiko ajatella hyvinkin syvälle organisaatioon menevää yhteistyökuviota joidenkin liittojen kanssa, joilla on samoja ongelmia? Pitäisikö meidän etsiä yhteistyötä niiden liittojen kanssa, joiden toimintaympäristö on muu kuin suoranaisesti lentoliikenteeseen liittyvä? Vai olisiko sittenkin paras ratkaisu etsiä suurempaa yhteistyökuviota, johon sisältyisi osapuolia sekä lentoliikenteen alueelta että lentoliikenteen ulkopuolelta. Kysymyksiä joihin meidän on pikaisesti löydettävä vastauksia. Emme kuitenkaan saa unohtaa tärkeintä asiaamme, oman jäsenistömme edunvalvontaa ja hyvinvointia. Sopimusalueemme suurimman työnantajan Finnair konsernin johto on viestittänyt jo pitkään kulujen leikkauksien ja säästöjen välttämättömyydestä. Pitää juosta kovaa, jotta pysyisimme edes paikallamme. Tiedämme entisistä kokemuksista mitä nämä puheet tarkoittavat meille, suorittavalle portaalle, lisää työtä entistä vähemmillä resursseilla. Puolentoista vuoden päästä meidän työehtosopimuksemme päättyy, mitä meille tarjotaan uudessa sopimuksessa, huononnuksia vai nollalinjaa? Meidän on valmistauduttava vastaamaan toimiin, joilla työnantajat pyrkivät maksattamaan hintakilpailun työntekijöillä. Meidän on myös valmistauduttava tilanteeseen, jossa työnantaja on valmis käyttämään jopa työsulkua huononnuksien läpiviemiseksi, kuten paperialan tilanteesta opimme. Kuinka moni meistä on vielä vuoden kuluttua työllistetty ja kuinka moni meistä etsii uutta työtä? Kaikki nämä linjaukset on tehtävä mahdollisimman pian, jotta meillä olisi aikaa valmistautua huolella tulevaisuuteen ja että pystyisimme turvaamaan kaikkien meidän jäsentemme mahdollisimman hyvän lähitulevaisuuden, työpaikkojen jatkuvuutena ja jopa lisääntyvinä työpaikkoina. Meidän on hoidettava asiamme niin, että emme joudu maksamaan kalliista öljyn hinnasta moneen kertaan: ensin tankatessamme omaa autoamme bensa-asemalla ja toiseen kertaan työpaikallamme kohdataksemme siellä työmääriin nähden alimitoitetut resurssit ja huononnetut työehdot. Jokaisen meistä on nyt mietittävä mitkä ovat ne toimet, joilla jokainen yksilönä ja kaikki yhdessä voimme parhaiten edistää valmistautumista alkavaan, entisestäänkin tiukkenevaan työelämään. Eikö nyt ole vihdoinkin aika lyödä käsi lujasti vieressä olevan kaverin käteen ja ottaa pitävä ote, näin rakennamme lujan ja yhteisen ketjun joka kestää rajujakin ulkopuolisia hyökkäyksiä? On aika tiivistää rivit ja kääriä hihat ryhtyäksemme yhdessä toimimaan saavuttaaksemme näissä meille niin elintärkeissä asioissa mahdollisimman hyvän tuloksen! ERKKI LUOTO, edustajiston puheenjohtaja 3

4 4 Ari Miettinen Globalisaatiolla on myös myönteinen puolensa Talouden globalisaatio jakaa valtiot kuskeihin ja matkustajiksi joutuneisiin. Mikä on Suomen ja SAK:laisten liittojen työntekijöiden asema maailmassa tällä hetkellä? SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen luennoi näistä asioista IAU:n edustajistolle ja antoi uskoa suomalaisen työn tulevai suuteen. Hän muistutti myös hyvinvointiyhteiskuntamme puolustamisen tärkeydestä. Esityksen alussa puheenjohtaja Ihalainen kuvasi SAK:laisen ay-liikkeen asemaa ja roolia yhteiskunnassa, joka on parlamentarismiin ja sopimusyhteiskuntaan perustuva. SAK:n merkitys on erityisesti korostunut kolmikantayhteistyössä sopijaosapuolena, joka on omalta osaltaan luonut myönteistä ilmapiiriä poliittiselle vakaudelle ja talouskasvulle.

5 Lauri Ihalainen muistutti, että kuljetusliittojen tulisi ottaa toiminnassaan huomioon logistiikka-alan työnantajaliittojen yhdistymispyrkimykset, jotka vaikuttavat osaltaan toimintaympäristöön ja neuvotteluasetelmiin. Liittojen yhteistyöjärjestö SAK vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn paitsi puitesopimuksien, myös kansallisen EU-politiikan kautta. Lisäksi SAK vaikuttaa yhteiskunnallisesti sopiessaan esimerkiksi työlaeista ja palkkaperusteisesta sosiaaliturvasta. SAK:n strategia lähtee ihmisen tarpeista. SAK:n toiminnan pääkohteet ovat: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon kuuluu mm. globalisaation, sekä EU:n laajenemisen ja syvenemisen vaikutusten hallinta. jäsenvaikuttavuus, johon kuuluu mm. vähimmäistyöehdoista sopiminen, työolojen parantaminen ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen. järjestöllinen ja edunvalvonnallinen toimintakyky, jolla tarkoitetaan mm. vahvaa järjestötoimintaa sekä luottamushenkilöstön toimintakyvyn vahvistamista taloudelliset voimavarat, johon kuuluu mm. järjestön turvallinen ja tuottava varojen sijoittaminen Globalisaatio Globalisaatiotilannetta tarkasteltiin lähinnä teollisuuden näkökulmasta; onhan suurin osa SAK:laisten liittojen jäsenistä teollisuuden palveluksessa. Monikansalliset suuryritykset siirtävät tuotantoaan edullisempien kustannuksien maihin. Kuitenkin Suomen vienti vetää, josta on viimeisimpänä esimerkkinä Masa Yardsin saama maailman suurimman risteilyaluksen tilaus. Lauri totesikin Suomen olevan toistaiseksi voitolla, kun arvioidaan globalisaation vaikutuksia kansantalouteen. Suomi ei voi kilpailla globaalisti työvoimakustannuksilla. Kustannustasomme on silti sopivalla tasolla. Tuottavuuden kehitys on niin hyvää, että vastaavasti hyvä palkkataso on perusteltua. Se myös takaa kotimaisen kysynnän. SAK luottaa korkean koulutustason, osaamisen ja laadukkaiden tuotteiden turvaavan suomalaisen työn säilymisen. Palvelukonsepteja kannattaa viedä, sekä panostaa jatkossakin tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Hyvinvointiin panostaminen kannattaa Tasainen ostovoiman kasvu ei tule pelkästään nimellispalkkojen korotuksilla. Hyvinvointiyhteiskunta on vahvuus eikä riski, kuten työnantaja antaa ymmärtää. Työikäisen väestön työllisyysaste on Suomessa vain 68 % ja sen pitäisi olla korkeampi hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi. Oli si hyvä saada oppilaitoksista valmistuvat nuoret aikuiset nopeammin työelämään ja kehittää keinoja, jotta ikääntyvät työntekijät saataisiin selviämään työssänsä ja tuntemaan asemansa arvostetuksi eläkeikään asti. Näin ihmisen työelämän kaari saataisiin pidemmäksi. Suomen työmarkkinoilla tulee tapahtumaan suuri ikäpolvimurros, kun seuraavan 15 vuoden aikana työelämästä tulee poistumaan yli puolet nykyisestä työvoimasta. Samaan aikaan nuoria tulee työelämään vähemmän kuin sieltä poistuu. Työmarkkinoilla kohtaavat sekä sitkeä rakennetyöttömyys, että osaavan työvoiman vaje samaan aikaan, ja tämä ongelma tulisi pystyä ratkaisemaan. Yhtenä ratkaisuna tarjottua maahanmuuttoa SAK: ssa ei vastusteta, mutta sen pitää olla työperusteista ja suomalaisiin työehtoihin perustuvaa. Vuokratyövoiman pelisääntöihin tulee panostaa, koska sen osuus pätkätöistä tulee olemaan merkittävä. Teollisuudessa vain harvoilla aloilla on onnistuttu tekemään sopimuksia. Tässä yhteydessä mainittiin myönteisinä esimerkkeinä Kemianliitto ja Ilmailualan Ari Miettinen Esityksen alussa puheenjohtaja Ihalainen kuvasi SAK:laisen ayliikkeen asemaa ja roolia yhteiskunnassa. 5

6 6 Unioni vuokratyöehtosopimuksia tehneinä työntekijäjärjestöinä. Ketkä sopivat jatkossa? Työnantajat pyrkivät viemään sopimustoiminnan työpaikoille päästäkseen eroon yleiskorotuksista. Lisäksi työnantaja pyrkii eroon jakovaramallista ja haluaa muuttaa keskitetyn mallin toimiala- ja yrityskohtaiseksi malliksi. Mutta kun tiedetään, että puolessa suomalaisista työpaikoista on alle 30 työntekijää, eikä monissa edes luottamusmiestä sopijaosapuoleksi, niin miten siellä voisi tehdä sopimuksiakaan? On hyvä todeta työnantajapuolen koventunut linja,, mistä on osoituksena paperialan pitkä työsulku viime keväänä. Mihin suuntaan työmarkkinasopimista siten pitäisi jatkossa kehittää? Palkanmuodostuksessa on edelleenkin kestäviä perusteita sitoa palkkakehitys kansantalouden tuottavuuteen ja arvioidun inflaation muodostavalle jakovaramallille työllisyysvara jättäen. Tavoitteena on myös hyvä ostovoiman kehitys, joka kootaan useista eri lähteistä, kuten palkoista, veroista, inflaatiosta ja tulonsiirroista. Lisäksi palkkausjärjestelmiä tulee kehittää kahdella tasolla, jotka perustuvat työn vaativuuteen sekä tulos- ja voittopalkkioiden laajentamiseen. Kysyttäessä liittofuusioista Lauri Ihalainen sanoi, että. SAK:n ja STTK:n fuusiota ei ole suunnitteilla, mutta muistutti, että kuljetusliittojen tulisi ottaa toiminnassaan huomioon logistiikka-alan työnantajaliittojen yhdistymispyrkimykset, jotka vaikuttavat osaltaan toimintaympäristöön ja neuvotteluasetelmiin. MARKO HENTTUNEN Ay-toiminta tarvitsee ravistelua Jäsenestä pitää olla kiinnostunut Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle myös SAK:n aktiivien määrä vähenee, ja edunvalvontaan tarvitaan uusia osaajia. Samalla täytyy pitää huolta jäsenpohjasta. SAK:n järjestöpäällikkö Pertti T. Hyvönen ja projektisihteeri Antti Lindtman usuttavat pohtimaan, miten ammattiyhdistystoiminnasta saadaan houkuttelevaa. Kilpailu ihmisten huomiosta on kiristynyt entisestään. Siksi ay-liikkeenkin pitää ottaa uudet keinot käyttöönsä. Antti Lindtman kehottaa ay-liikettä nostamaan profiiliaan. Mikään muu taho ei tässä maassa ole tehnyt yhtä paljon pätkätyöläisten hyväksi kuin ay-liike. Liitot voisivat kertoa julkisuudessa, paljonko oikeusjuttuja on meneillään ja kuinka monen työsuhde on saatu vakinaistettua. Liittojen ei kannata Pertti T. Hyvösen mukaan jäädä pohtimaan, miksi niiden toiminnasta ei kiinnostuta. Ongelma pitää kaataa päälaelleen. Pitäisi pystyä osoittamaan ihmisille, että ammattiliito on kiinnostunut heistä ja heidän ongelmistaan, Hyvönen sanoo. Hän arvioi, etteivät ihmiset enää tiedä, miksi ammattiliittoon kannattaa kuulua. Esimerkiksi työehtosopimusten yleissitovuus ei tavalliselle pulliaiselle paljoa sano. Ay-liikkeen täytyisi konkretisoida se, että tässä hoidetaan ihmisten asioita. Hyvönen muistuttaa, että liitoissa on käsiteltävänä isot määrät työpaikkojen riita-asioita, joissa on kyse ihmisten kohtelusta. Kulttuurin muututtava työpaikoilla Lindtmanin mielestä ay-liike nukkuu Ruususen unta. Meille ei ehkä ole välttämättä valjennut, kuinka pirstaloitunut työelämä voi olla. Ei olla herätty siihen, että osa pätkätöistä on tullut jäädäkseen. Työpaikoilla ei ole enää tilaisuuksia keskustella työkavereiden kanssa. Vain hetken työssä viipyvälle ei huomata tarjota jäsenyyttä. Lindtmanin mukaan työpaikoilla ei ole myöskään kulttuuria siitä, miten pätkätyöläisten etua ajetaan. Uskon, että aktiivit ja luottamusmiehet ovat oikeudenmukaista porukkaa, mutta pätkätyöntekijöiden etujen ajaminen ei ole vielä vakiintunut. Ei välttämättä tiedetä, miten painaa päälle, jotta työpaikat saadaan vaki-

7 Pekka Kainulainen Ay-liike tuo turvallisuutta. naistettua tai pätkätyöntekijälle hankittua ne turvakengät. Palvelukeskus uusien jäsenten väyläksi? Kiinnostus ay-toimintaan on alle 30- vuotiaiden keskuudessa laimeaa. Se ei povaa hyvää liittojen järjestäytymisasteelle, sillä vuoteen 2010 mennessä viidesosa SAK:n jäsenistä on jäämässä eläkkeelle. Jäseneksi tuloa halutaan pehmentää. Oppilasjäsenyys tai liittojen yhteinen palvelukeskus, ns. porstua, voisi alentaa kynnystä liittyä varsinaiseen ammattiliittoon. Porstua voisi tarjota työsuhdeneuvontaa tavallista pienempää jäsenmaksua vastaan, ja kenties myös nuorten Arvo-lehden. Työpaikoille tulee ihmisiä, joita ay-liike ei tavoita. Siksi joustavasti toimiva palvelukeskus voisi tarjota henkilökohtaista neuvontaa nopeasti. Täytyy kuitenkin pitää huoli, ettei siitä pääse syntymään ammattiliiton korviketta, Hyvönen pohtii. Lindtmanin mukaan ay-liikkeen ima go vakinaisten työntekijöiden etujen ajajana tarvitsee ravistelua. Palvelukeskus voisi olla tarvittava avaus. Oikeat asiat kiinnostavat ihmisiä Uusien jäsenten saaminen ay-toimintaan on SAK:lle toinen iso haaste. Puolueissa on herätty antamaan nuorille tilaisuuksia, mutta ay-liikkeessä luottamustehtäviä pidetään turhan usein saavutettuina etuina. Lindtman esittää mestari-kisällimallin soveltamista ammattiyhdistyksiin. Kun uusi jäsen on vähitellen perehdytetty asioihin, hänelle annetaan tehtäviäkin. Hyvösen mielestä mielenkiintoa ammattiyhdistysasioihin voisi lisätä ottamalla työpaikan ongelmia ammattiosastojen puitaviksi. Saapuneen postin ja sääntömääräisten asioiden käsittely ei uusia jäseniä kokouksiin houkuta. Hyvönen muistelee SAK:n pätkätyöprojektin loppuvaiheita. Kun ihmisiltä kyseltiin tuoreimpia kuulumisia, yksi totesi, että olisi kiva, jos samaa joskus kysyisi ammattiosastokin. Ay-toiminta siirrettävä palkansaajien luokse Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa. Hyvösen mielestä palkansaajaa ei kannata syyllistää, jos tämä ei ole kiinnostunut ay-asioista. Asiat on tehtävä mielenkiintoisiksi ja vietävä ihmisten ulottuville. Ay-liikkeen pitää toimia lähellä ihmisten arkea. Perhetilaisuuksiakin tarvitaan, sillä ne vetävät ihmisiä. Niissä pääsee puhumaan vapaammin työpaikan asioista kuin työpaikalla. Lindtman miettii, että SAK voisi lähestyä nuoria menemällä esimerkiksi rockfestivaaleille. Jossain Ankkarockissa porukka vaikuttaa hurjalta. Se on kuitenkin sitä porukkaa, joka vetää haalarit päälle maanantainaamuna, kun festarit on ohi. Voisi kokeilla, miten SAK:n viesti otetaan siellä vastaan. Jos homma ei toimi, unohdetaan se. UP/BIRGITTA SUORSA 7

8 8 Nicky Raju rakastaa hapanleipää ja mämmiä Erkki Luoto Syntyisin Singaporesta, yli kolmekymmentä vuotta Suomessa, kolme vuotta Pariisissa ja jälleen Suomessa lentokonemekaanikko Nicky Rajun muutos suomalaiseksi. Kreikkalaisessa laivassa seilannut Nicky pistäytyi Suomessa ensimmäistä kertaa Laivan ollessa satamassa Nicky ehti rakastua Suomen luontoon, puhtaaseen ilmaan ja tilan tuntuun. Singaporen ahtaudessa kasvaneena Helsingin ruuhkattomuus oli mieltä rauhoittavaa. Nicky päätti jäädä Suomeen hetkeksi, mutta rakastui suomalaiseen, perusti perheen vuonna 1971, hankki ammatin ja muuttui vaimon mielestä suomalaisemmaksi kuin moni suomalainen onkaan. Nicky rakastaa hapanleipää ja mämmiä, jota hän Pariisin vuosinaan piti pakkasessa aina valmiina nautittavaksi. Hindulaisena Nicky vakavoituu miet tiessään ensi syksyn uskontoon liittyvää seremoniaa Singaporessa. Nickyllä on kaksi lasta ja neljä lastenlasta. Tytär työskentelee Northport Oy:ssä ja poika on saanut lennonjohtajan pätevyyden Ilmailulaitoksen koulutuksessa. Lapsenlapset ovat Nickyn silmäteriä. Nicky sai Suomen kansalaisuuden vuonna 1974, jolloin hän suoritti vielä asevelvollisuudenkin. Nicky työskenteli aluksi ravintoloissa tiskaajana, ja siinä sivussa soitteli levyjä ravintolojen tanssi-illoissa. Sitten Nicky siirtyi metallialan töihin. Ensikosketuksen lentoyhtiöön Nicky sai silloisessa Keinäsen Spearairissa, jonka mennessä konkurssiin hän siirtyi Finnairille, jossa sai asentajaja mekaanikkokoulutuksen. Hän toimi n. kahdeksan vuotta linjahuollossa ja yhtä pitkään startissa. Vuonna 1989 Nicky siirtyi BA:n palkkalistoille mekaanikoksi. Nicky toimi myös aktiivisesti ulkomaisten lentoyhtiöiden edustajana Ilmailualan Unionissa. Vuonna 2002 hän siirtyi KLM:n palvelukseen Pariisiin. Kyllähän Nicky viihtyi Ranskassa, mutta kaipuu takaisin Suomeen oli kuitenkin koko ajan mukana. Vuonna 2005 KLM teki uusia järjestelyjä Pariisissa, ja tarjosi Nickylle paikkaa Italiassa tai Espanjassa, mutta samaan aikaan aukeni mahdollisuus tulla takaisin Finnairille ja Suomeen. Nyt Nicky asuu Kaivokselassa ja etsii asuntoa lähempänä lentokenttää. Hän ulkoilee ja lenkkeilee aktiivisesti ja etsiskelee mahdollisuutta aloittaa jalkapallon harrastaminen uudelleen, jossakin harrastelijajoukkueessa. Nickystä huokuu tyytyväisyys olostaan taas Suomessa ja tunne juttutuokion aikana on, että hän osaa arvostaa Suomea enemmin kuin monet meistä täällä syntyneistä. ERKKI LUOTO

9 lintu lensi pesästä Ihan kuin se vielä hetki sitten olisi ollut muna, tuumi kyyhkysäiti katsellessaan pörhistelevää poikastaan. Nyt se kuitenkin oli valmiina nousemaan omille siivilleen, työelämään. Täynnä itseluottamusta poikanen räpytteli jo kohti kyyhkyslakkaa. Sillä oli hyvä työpaikka tiedossa, kirjekyyhkynä. Kirje mulle, jyvä sulle, oli pomo selittänyt nuorelle pilotille. Eikä mitään papereita tarvita meidän kyyhkyläisten kesken. Kuulostaa reilulta, ajatteli untuvikko. Jyvänjakopäivänä pomoa ei näkynyt missään. Tavoittelemaanne matkapuhelinnumeroon ei juuri nyt saada yhteyttä, toivotti pomon puhelinvastaaja jäähyväisiksi nuorelle työn sankarille. - ammattiliitot - viidakon lait eivät enää ole voimassa. Ohjaa oma untuvikkosi osoitteeseen 9

10 A K T I I V E J A Työsuojelukausi vaihtui Otimme yhteyttä muutamaan luottamustointaan jatkavaan työsuojeluvaltuutettuun. Esitimme heille kysymyksiä työsuojeluasioiden hoidosta seuraavasti: 1) Sujuuko yhteistyö työnantajan kanssa? 2) Onko esim. ollut mahdollisuus saada perehtyä työturvallisuusasioihin (kuten valvontalain uudistus jne.) kunnolla? 3) Ovatko alueellasi työturvallisuusasiat yleensä ottaen kunnossa ja jos ovat, niin mistä ongelmista on päästy eroon? 4) Mitkä ovat tämän hetken suurimmat ongelmat tai mikä asia ehkä antaa toivoa paremmasta? 5) Jotain muuta mieleen tulevaa? Lilli Ansari Eero Markkanen Finnair Oyj 1) Työsuojeluyhteistyö ei oikein suju työturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla. Tekniikka rajoittaa voimakkaasti työsuojelutoimikunnan kokouksia. 2) Olen saanut perehtyä työturvallisuusasioihin. Tietoa valvontalain uudistuksesta olen tähän mennessä saanut itse opiskellen, kaivamalla tietoa netistä. Koulutusta kaipaan tästä asiasta niin työsuojeluorganisaatiossa mukana oleville kuin kaikille työturvallisuudesta vastuussa oleville, eli esimiehille ja johdolle. 3) Pääsääntöisesti ovat kunnossa. Mielestäni työturvallisuus taso on hiipunut, eikä vieläkään oteta työturvallisuusasioita vakavasti linjaorganisaatiossa. 4) Suurimmat ongelmat ovat tapaturmien tilastoinnissa ja niiden tutkimisessa. Tapaturman tutkinnan tuloksen julkistaminen ja hyödyntäminen työpaikoilla ei oikein toimi. Tähän asiaan auttaa uusi ohjelma, jota ollaan suunnittelemassa. 5) Työturvallisuuden pitäisi tulla enem män julkisuuteen ja siitä tulisi tiedottaa enemmin eri lehdissä ja netissäkin voisi olla esim. tietoiskuja. Linjaorganisaation ja johdon tulisi ottaa työturvallisuusvastuu jokapäiväisessä toiminnassa. Olisiko liian suuri toive siitä, että jokainen palaveri aloitettaisiin työturvallisuudella? Tapaturmista aiheutuvat kustannukset ovat tällä hetkellä korkeat. Vakuutusyhtiölle maksettujen korvauksien sijasta nämä eurot olisi parempi ohjata henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseen. Nino Ketonen Eero Markkanen 10

11 A K T I I V E J A Ansari Lilli Northport Oy Nino Ketonen Finnair Cargo Oy 1) Yhteistyö työnantajan kanssa sujuu suhteellisen hyvin. 2) Northportissa oli juuri oltu koulutuspäivällä, jolloin mm. Jyrki Hollmen EK:sta piti työturvallisuuslainsäädäntökatsauksen, jossa myös käsiteltiin työsuojelun valvontalaki ja sen uudistus. 3) Varmaankaan koskaan ei tule hetkeä, jolloin voidaan sanoa että kaikki on kunnossa. Paljon on ongelmia ja niitä myös paljon työstetään. Kouluttamista on lisätty tarvetta kyllä oli mm. tietoiskuja, alkusammutuskoulutusta asematasolle, ergonomiatutkimuksia ja -koulutuksia, ensiapukoulutusta jne. Jokainen sattunut tapaturma tutkitaan, syyt selvitetään ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja. 4) Vaikea kysymys. Ehkäpä suurimpana ongelmana oman työni kannalta koen infrastruktuurin, teemme työtä vuokratiloissa ja tilojen ahtaus ja toimimattomuus asettavat suuria haasteita turvalliselle työn teolle. Pientä orastavaa toivoa siinä suh teessa on jos todellinen aito yhteistyö IL:n kanssa saadaan aikaiseksi. 5) Jokainen pienikin askel eteenpäin on aina työvoitto. Joukossa on voimaa, ja jos kaikki ovat mukana parantamassa työturvallisuutta ja työhyvinvointia, ollaan jo voiton puolella. 1) Useissa asioissa sujuu yhteistyö työnantajan kanssa hyvin, mutta joidenkin asioiden hoitamiseen tie tuntuu olevan välillä turhan pitkä. Tiedonkulku voisi olla parempaa, ettei tarvitsisi kaikesta ottaa selvää omin päin. 2) Alueen asioihin olen päässyt perehtymään hyvin, ja oman tiedon ja taidon lisääntyessä menee tietenkin paremmin. Tietoa kyllä on saatavilla enemmän kuin riittävästi sormien ulottuvilla, esim. internetissä. 3) Työturvallisuusasioissa eritoten pienemmät tuntuvat hitailta ja kankeilta korjata, vaikka tärkeistä asioista onkin kysymys. Eteenpäin ollaan joka tapauksessa menossa, kuten mm. ergonomiassa koulutuksen myötä ja uusien trukkien istuimien kanssa, joita meidän pitäisi saada lähiaikoina. Toimistossa on kokeiltavana tällä hetkellä satulatuoli ja toisia on vielä tulossa, jos vaikka toimistoergonomiaakin saataisiin parannettua työsuojelutoimikunnan puolesta. Varaston vetoisuuteen on myös kiinnitetty huomiota ja muutamaa uutta ovea ollaan suunnittelemassa, jotka vähentäisivät vetoa merkittävästi. 4) Suurin ongelma, niin kuin varmaan muuallakin, on työntekijöiden jaksaminen. Säästöt ja kiristyvä kilpailu luovat paineita huomisesta ja työntekijät kuormittuvat niin henkisesti kuin fyysisestikin. Toisaalta hyvä tulos vaikeanakin aikana antaa toivoa paremmasta. Reijo Hiltunen Reijo Hiltunen Finnair Catering Oy 1) Yhteistyö työnantajan kanssa sujuu, mutta toisinaan kuitenkaan ei. 2) Työturvallisuusasioihin perehtymisen osalta asiat ovat kunnossa. 3) Alueen työturvallisuusasiat ovat yleensä ottaen kunnossa. Laitteiden yleinen työturvallisuus on jopa parantunut. 4) Ongelmia aiheuttaa jatkuvasta säästämisestä johtuva kireä ilmapiiri. Työntekijöistä otetaan säälimättömästi jokainen hikipisara irti. Jaospäällikkötason kirjava suhtautuminen työsuojeluun aiheuttaa myös ongelmia. Toivottavasti tulevaisuudessa työsuojelu mielletään luontevaksi osaksi työntekoa. 5) Asenteiden muuttaminen sekä työntekijöiden ja etenkin työnantajan kohdalla on suurin haaste. Työturvallisuuden pitäisi olla luonteva osa arkista työntekoa. Työturvallisuutta ei pitäisi uhrata talouden ja tuottavuuden nimissä missään tapauksessa. Tämän tosiasian tunnustaminen tuntuu olevan työnantajalle välillä vaikeaa. 11

12 K O L U M N I Tommi Toivola Työnantajien otteet koventuneet Suomen työnantajat ovat julkaisseet omat työmarkkinapoliittiset linjaukset. SAK puolestaan valmistautuu 17. edustajakokoukseensa ja siellä käsitellään ohjelma-asiakirja: muutoksen suunta osaava ja oikeudenmukainen Suomi. Työnantajat ja työntekijät käsittelevät kyllä samoja asioita mutta näkökulma ja painotukset ovat tyystin erilaisia. Viime vuosina työelämän ilmapiiri on kiristynyt. Tätä on tutkittu. Suomessa luottamusmiehet ovat sitä mieltä, että työnantajien otteet ovat koventuneet. Tämä otteiden koventuminen näkyy käytännössä työpaikoilla joka päivä mutta myös työnantajien kannanotoissa ja linjauksissa. Suomalainen työelämä on perustunut sopimuksiin. Myös työnantajat, ainakin juhlapuheissa, tiedostavat suomalaisen sopimusyhteiskunnan vahvuudet. On kuitenkin ollut huolestuttavaa havaita miten paljon työnantajat nyt kritisoivat meidän työelämäämme. Suomalaisen sopimusyhteiskunnan perusideana on ollut yhteen sovittaa työmarkkinaosapuolten ja poliittisten päättäjien tavoitteita. Tässä ns. kolmikantayhteistyössä on onnistuttu tähän mennessä. Nyt joudumme tarkastelemaan, että jatkuuko sopimuksiin perustuva yhteistyö. Työnantajat vaativat lisää joustoja. Mikään ei tunnu riittävän. Edellytetään jopa sitä, että paikallisella tasolla olisi mahdollista alittaa työehtosopimusten vähimmäismääräyksiä. Lentoliikenteen osalta työnantajan toimenpiteet ovat olleet samoja kuin muillakin aloilla. Lentoyhtiöt keskittyvät ydinliiketoimintoihin. Korjaamo- ja huoltotoimintoja sekä maapalvelu- ja cateringtoimintoja ulkoistetaan. Keskitytään henkilöstökulusäästöihin ja joustoihin. Halutaan työ- ja palkkaehtojen nykyaikaistamista, joka suomeksi sanottuna merkitsee huonontamista. Työnantajien haluista huolimatta on työntekijöiden toimittava sen puolesta, että sopimusyhteiskuntamalli säilyy. Sen lisäksi, että SAK linjaa toimintaanasa edustajakokouksessa, on meidän tehtävä omat päätöksemme IAU:ssa. Pystymmekö tekemään sellaisia päätöksiä, joilla muutamme organisaatiotamme ja liittoyhteisöämme niin, että jäsenten työpaikat säilyy ja edunvalvonta on tehokasta. Onko tärkeämpää säilyttää nykyisen kaltaiset ammattiosastot ja liitto vai pitäisikö tunnustaa se, että tärkein tuotteemme on yleissitova työehtosopimuksemme mahdollisimman laajalle joukolle. Voimavarat on käytettävä työehtosopimuksemme turvaamiseen ja valvontaan. TOMMI TOIVOLA Kirjoittaja toimii Northport Oy:n pääluottamusmiehenä. Hän ja liittosihteeri Alpo Pehkonen osallistuvat SAK:n edustakokoukseen kesäkuussa. 12

13 In memoriam Hemmo Hänninen Hemmo Hänninen toimi Ilmailualan Unionissa vaikutusvaltaisissa tehtävissä vuodesta 1969 alkaen, jolloin liitto yhdistymisien jälkeen aloitti toimintansa. Alkuperäiseltä ammatiltaan hän oli liikennevirkailija Turun lentoasemalla. Vuonna 1974 hänet valittiin liiton 1 sihteeriksi ja 1977 lähtien liiton puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä hän toimi vuoden 1985 liittokokoukseen asti. Hän oli Ilmailualan Unionin ensimmäinen päätoiminen puheenjohtaja ja hänen puheenjohtajakaudellaan muutkin liiton puheenjohtajiston tehtävät muutettiin päätoimisiksi. Hemmo oli vahva toimija ja ennakkoluuloton uudistaja. Hän oli uudistamassa myös silloista Finnair Oy: tä koskevaa työehtosopimusta monin tavoin samoin kuin muita Finnairia koskevia sopimuksia. Eräs tällaisista sopimuksista oli Finnairin ja sen eri henkilöstöjärjestöjen välinen yhteistoimintasopimus, joka oli ensimmäisiä koko maassa. Hemmo olikin todellinen sopimuspolitiikan ideanikkari: Jos yhdellä esityksellä ei syntynyt ratkaisua, takataskussa piti aina olla tukku vaihtoehtoja, joilla tulosta syntyi. Usein hän totesi, että huonokin sopimus on parempi kuin se, että asiasta ei ole sovittu ollenkaan. Hyvät henkilö- ja neuvottelusuhteet niin omassa joukossa kuin vastapuolenkin kanssa edesauttoivat asiaa. Edellä mainituista avuista oli varmasti hyötyä myös hänen työssään, kun hän pitkän järjestöuran jälkeen siirtyi Finnair Oy:n henkilöstöpäälliköksi, mistä hän siirtyi 1993 eläkkeelle. Hemmo toimi kaikessa tehtävissään suurella sydämellä, mikä teki hänestä pidetyn ja arvostetun. Hänellä oli kyky ja taito ratkoa asioita tavalla mikä toi hänelle mieluimmin ystäviä kuin vihamiehiä. Hemmon ystävyys oli aito, sen hän ilmaisi useasti ystävilleen laulamalla ystävänlaulun sellaisella tunteella, jota kukaan kenelle hän sen lauloi, ei varmaankaan voi koskaan unohtaa. Hemmon poismeno merkitsee hänen suurelle ystäväjoukolle suurta menetystä. Poissa on henkilö, jonka oppien ja opetusten mukaan monet meistä nykyisistä Ilmailualan Unionin aktiivi toimijoista olemme yhteisten asioiden hoitamista aloitelleet. Ilmailualan Unioni ottaa osaa Hemmon lähiomaisten suruun, he ovat menettäneet rinnaltaan ihmisen, jonka koko elämän työ pohjautui toisten ihmisten asioiden hoitamiseen ja heille paremman huomisen rakentamiseen. Rainer Hakala, puheenjohtaja 13

14 Laki tilaajan vastuusta edistää työelämän reiluja pelisääntöjä Tilaajan vastuusta säädettävä laki on läpimurto työelämän reilujen pelisääntöjen edistämisessä ja harmaan talouden vas tai sessa kamppailussa. Laki velvoittaa tilaajan selvittämään käyttämiensä alihankkijoiden ja vuokratyöyritysten luotet ta vuuden. Lakiesitys täyttää SAK:n keskeiset tilaajan vastuulle asettamat tavoitteet. Näin sanoo päälakimies Jorma Rusanen SAK:sta. Lakiesityksestä päästiin taannoin yksimielisyyteen kolmikantaisessa työministeriön Ulteva 2 -työryhmässä. Työnantajat vas tustivat alun perin lakitason sääntelyä asiassa. Lain säätäminen tilaajan vastuusta oli muutosturvan ohella SAK:n kes keisiä tavoitteita voimassaolevaa tupoa neuvoteltaessa. Tilaajan vastuu on eri muodoissa käytössä jo useissa Euroo pan maissa. Lakiesitykseen on kirjattu mitä asioita yrityksen on selvitettävä, kun se käyttää ulkopuolista työvoimaa. Tavoitteena on taata, että yrityksen käyttämät alihankinta- ja vuokratyöyritykset hoitavat omat velvoitteensa ja noudattavat työehtoja. Jorma Rusanen korostaa, että tilaajan vastuusta hyötyvät kaikki osapuolet. Samaa mieltä on työministeri Tarja Filatov (sd). Hän huomauttaa lakiesitystä koskevassa tiedotteessaan, että tilaajan vastuu turvaa osaltaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta varmistaessaan, että säädetyt verot ja eläkemaksut maksetaan. Filatovin mukaan laki parantaa työn tekijöiden lisäksi myös rehellisillä pelisäännöillä toimivien yritysten asemaa, kun kilpailua vääristävät vapaamatkustajat saadaan kuriin. Laki tilaajan vastuusta pyritään käsittelemään ripeästi niin, että se tulisi voimaan jo syksyllä. Tilaajalla selvitysvelvollisuus Työryhmän esittämän lain mukaan tilaajayrityksen on selvitettävä, onko sen käyttämä alihankinta- tai vuokratyöyritys merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverollisen rekisteriin. Lisäksi tarvitaan kaupparekisteriote sekä todistus verojen ja eläketurvamaksujen maksamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä maksuja koskeva maksusuunnitelma tai -sopimus on tehty. Sopimuskumppanin on lisäksi annettava tilaajalle selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vastaavat tiedot on tilaajayrityksen hankittava myös ulkomaisista alihankinta- ja vuokratyöyrityksistä. Tilaajan sopimusosapuoli, esimerkiksi alihankkija, on velvollinen toimittamaan tiedot työn tilaajalle, ja jos näin ei tapah du, tilaajan on pyydettävä niitä sopimusosapuoleltaan. Turhaa selvitysten tekoa halutaan välttää sillä, että tilaajan ei tarvitse pyytää tietoja, jos hänellä on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajan ei tarvitse pyytää tietoja, jos alihankinta- tai vuokratyöfirman toiminta on vakiintunut tai jos osapuolten sopimussuhde on vakiintunut. Jos sopimuskumppanina on esimerkiksi valtio, kunta, julkinen osakeyhtiö tai valtion liikelaitos, selvitystä ei myöskään tarvitse tehdä. Toiminnan vakiin tuneisuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritys on harjoittanut liiketoimintaa noin kolme vuotta. Lakia tilaajan vastuusta sovelletaan, jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 7500 euroa. Tietoja myös luottamushenkilöille Tilaajayrityksen on pyynnöstä ilmoitettava alihankinta- tai vuokratyösopimuksesta luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Asiasta ilmoitettaessa on selvitettävä työntekijöihin sovellettava työehtosopimus tai keskeiset työehdot, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen nimi, työtehtävät ja sopimuksen kesto. Luottamushenkilöiden oikeus saada tietoja ulkopuolisen työvoiman käytöstä ja työehdoista oli neuvotteluissa SAK:n keskeisiä tavoitteita. Ehdotettu laki antaa luottamushenkilöille paremmat mahdollisuudet valvoa ulkopuolisen työvoiman käyttöä ja työ ehtoja. On tärkeätä, että myös tilaaja selvittää, miten alihankkija tai vuokratyöyritys on hoitanut palkkoihin, veroihin ja eläkemaksuihin liittyvät velvoitteensa. Vastuullinen tilaaja on jo nyt, ennen sopimuksen tekoa, selvittänyt tulevan sopimuskumppaninsa taustat. Uuden lain myötä tämä tulee pakolliseksi kaikille, toteaa Jorma Rusanen. Sanktiona laiminlyöntimaksu Lain keskeisenä tavoitteena on, että jos työn tilaaja saa selvitysten perusteella käsityksen, että tarjoajayritys ei aio hoitaa työnantajavelvoitteitaan, tilaajan ei tule tehdä sopimusta kyseisen yrityksen kanssa. 14

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

Liiton uusin jäsen s. 12

Liiton uusin jäsen s. 12 Ilmailualan Unioni IAU ry:n jäsenlehti 18.2.2006 NRO 1 Liiton uusin jäsen s. 12 2 S I S Ä L L Y S 3 Pääkirjoitus 4 IAU Next Step -messuilla 6 Kaksi uutta sopimusta tasoittuvasta työajasta 7 Tasoittuvan

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni24.2.2012 Nro 1 Ilmailutietotekniset osaksi IAU:ta Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi sisällys 1 2012 3 Pääkirjoitus 4 Tuulia

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 18.4.2008 NRO 2 Kotimaa kun taakse jäi s. 14 SISÄLLYS 2 2008 3 Pääkirjoitus 4 Asiantuntemusta ilmailulaitteiden ylläpidosta 6 Insta DefSec 7 SAK:n tulevaisuusblogi avattu

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta

METALLIN VAALIT. s. 32-35. Ennakkoäänestys 2.-16.3. Komennusmiesehdokkaat. Uurnavaali 25.-27.3. Asiaa liittokokouksesta METALLIN VAALIT Ennakkoäänestys 2.-16.3. Uurnavaali 25.-27.3. Komennusmiesehdokkaat Asiaa liittokokouksesta s. 32-35 Tässä numerossa mm: Liittosihteeri Matti Mäkelän haastattelu Majoitusasiaa: Vihdoinkin

Lisätiedot

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia.

Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI HELSINKI 1/2008 METALLIN LIITTOKOKOUSVAALIT 2008 Ennakkoäänestys 14. - 28.3.2008 Uurnavaali 6. - 8.4.2008 Se on meistä kiinni. Äänestä Metalliliiton vahvoja vaikuttajia. Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura

Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti 8.9.2014 Nro 3 Nasta kolmikantapäässä Kissa pöydällä / Mekaanikon uusi ura sisällys 3 2014 3 Pääkirjoitus 4 Liitto röntgenkuvassa 6 Areenan täydeltä sirkushupia 7 Kuljetusliitot

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 2. Yhteistyö pirstoutuu. Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni27.4.2012 Nro 2 Yhteistyö pirstoutuu Säästövapaa / Edustajiston kokous / Väykkä pysäyttää aikaa sisällys 2 2012 3 Pääkirjoitus 4 Finavia ja yhteistyön uudet tuulet

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1. Volgan lautturit. Aasian strategia

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1. Volgan lautturit. Aasian strategia ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 12.2.2010 NRO 1 Volgan lautturit Aasian strategia SISÄLLYS 1 2010 2 Pääkirjoitus 4 Pakettimatka eli johan myrkyn lykkäs 7 SLSY muutti Hakaniemeen 8 Eläkeiän nosto torjuttiin

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004.

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004. metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 1-2004 SIVU 2 SIVU 2 SIVU 3 SIVU 3 SIVU 4 ja 5 SIVU 6 ja 7 ENNAKKOÄÄNESTYS POSTIN KAUTTA 5.-18.3.2004. AMMATTIOSASTON TOIMISTOLLA

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013

Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2013 Tervetuloa kevätkokoukseen s. 3 Määräaikaisten ja vuokratyön tekijöiden oikeuksiin parannuksia s. 9 Yritys tarvitsee hyvinvoivan henkilöstön menestyäkseen s. 16 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin Muuntautumiskyky takaa työnsaannin 42015 Työturvallisuus ydinvoimalassa Inssikerhossa lapsikin oppii Lavan parketilla kesätansseissa 22 10 Sisällys 4/2015 10 Kiinalaisia kaivinkoneita 14 Työturvallisuus

Lisätiedot

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot