Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 -FI V.A001

2 Sisällysluettelo 1 Varoitukset Koneen kuvaus Sisäiset komponentit Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen Toiminnan selostus Yleistä Kylmän talteenotto Tehonhallinta Tehon rajoitus Ohitustoiminto (lisävaruste) Jäähdytysvirtauskaavio Jäähdytystoiminto Komponentit ja toiminta Kompressori Taajuusmuuttaja (FC) Tehon säätö Kompressorin suojaus Kylmäaine Lauhdutin/Höyrystin Tippakaukalo Ohituspelti (lisävaruste) Huolto Vianetsintä...10

3 1 Varoitukset Seuraavat varoitukset on esitetty asiakirjan eri jaksoissa. Vaara Varmista, että kone on kytketty irti sähköverkosta ennen huolto- ja sähkötöitä! Kaikki sähköliitännät on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten määräysten mukaisesti. Kylmäainepiiriin liittyvät työt saa tehdä vain valtuutettu kylmälaiteasentaja. Varoitus Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Käytä suojavaatteita. Vältettävä kylmäaineen ihokosketusta. Käytä suojalaseja, hengityssuojainta, käsineitä ja asianmukaisia suojavaatteita. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Jos sinulle tulee paleltumisvammoja, mene lääkäriin. Jos ainetta pääsee iholle, pese kyseinen kohta huolella. Jos ainetta pääsee silmiin, käytä silmähuuhtelulaitetta tai haaleaa vettä ja huuhtele silmiä 20 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin. Koneen verkkojänniteliitännän etupuolelle pitää asentaa turvakytkin, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Tätä konetta ei ole tarkoitettu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on rajoittunut tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut tai valvo heitä koneen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään koneella. 1 Systemair AB

4 2 Koneen kuvaus 2.1 Sisäiset komponentit Kuva 1 Liitännät ja peruskomponentit vasenkätisissä malleissa Sijainti Kuvaus 1. Kompressori 2. Lauhdutin 3. Höyrystin 4. Suodatin/kuivain tarkastuslasilla 5. Paisuntaventtiili 6. Tippakaukalo ja vedenpoisto 7. Vesilukko 8. Kaapeliläpivienti lisäkaapeleille 9. Sähkökaappi taajuusmuuttajalla 10. Poistoilmakanavaliitäntä 11. Poistoilma-anturi, EHS 12. Paine/kuumakaasuanturit 13. Kylmäainejärjestelmän korkea/matalapainepuolen mittauspisteet 2 Systemair AB

5 Kuva 2 Sijainti Kuvaus 1. Liitinrima, verkkojännite 2. Virrankatkaisin (AS3), öljylämmittimet 3. Releet 4. Liitinrima, sisäiset/ulkoiset kytkennät 5. Taajuusmuuttaja, näyttö 6. EMC-suodatin 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen Topvex SoftCooler TR toimitetaan valmiiksi kylmäaineella täytettynä ja kuuluu ryhmään "Laitteet, jotka sisältävät yli 3 kg kylmäainetta piiriä kohti". Ennen käyttöönottoa valtuutetun kylmälaiteasentajan on laadittava asennuksen tarkastuspöytäkirja. Tiiviystarkastus on tehtävä kerran vuodessa ja siitä on laadittava pöytäkirja. Topvex SoftCooler TR -jäähdytyskoneen asennuksesta on tehtävä ilmoitus vain, jos kiinteistön kylmäainemäärä on asennuksen jälkeen yli 10 kg (ei sisällä "pieniä laitteita", joissa on alle 3 kg kylmäainetta ts. normaalit jääkaapit/pakastimet). Ilmoitus on tehtävä tarkastusviranomaiselle (yleensä kunnallinen ympäristövirasto). Määräykset saattavat vaihdella maakohtaisesti. Kysy lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. 3 Systemair AB

6 4 Toiminnan selostus DEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Kuva 3 Ilman ohitusta, vasenkätinen malli DEH DBEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Kuva 4 Ohituksen kanssa, vasenkätinen malli Sijainti EF SF SS OS ETS EHS UC RC RM HE Kuvaus Poistoilmapuhallin Tuloilmapuhallin Tuloilman lämpötila-anturi Ulkoilman lämpötila-anturi Poistoilman lämpötila-anturi Poistoilman lämpötila-anturi Ohjausyksikkö E28 Roottorin ohjain Roottorin moottori Vaihdin 4 Systemair AB

7 Sijainti DO DEH DBEH FC CPR EV CO HPS Kuvaus Pelti, ulkoilma (lisävaruste) Pelti, jäteilma (lisävaruste) Ohituspelti, poistoilma (lisävaruste) Taajuusmuuttaja Kompressori Höyrystin Lauhdutin Lauhduttimen paineanturi 4.1 Yleistä Ohjausyksikkö E28 (UC) mittaa lämpötilan poistoilman lämpötila-anturin (ETS) avulla ja pyrkii pitämään sen tasaisena ohjaamalla kompressoria (CPR), lämmönvaihdinta (HE) ja kuumavesi/sähkölämmitintä (HWL/H, ELH). Tuloilman lämpötila-anturi (SS) mittaa tuloilman lämpötilan. 4.2 Kylmän talteenotto Lämmönvaihdin HE ottaa kylmää talteen poistoilmasta, kun poistoilma on kylmempää kuin ulkoilma. 4.3 Tehonhallinta Taajuusmuuttaja voi ohjata kompressoria (CPR) portaattomasti minimi- ja maksimitaajuuksien välillä. 4.4 Tehon rajoitus Taajuusmuuttaja (FC) valvoo jatkuvasti lauhduttimen painetta korkeapaineanturin (HPS) avulla ja hidastaa kompressoria (CPR), jos paine ylittää asetusarvon. Tämä tehdään korkeapainehälytyksen välttämiseksi. 4.5 Ohitustoiminto (lisävaruste) Jotta poistoilmapuhallin ei kuluta energiaa silloin, kun ei ole jäähdytystarvetta, poistoilman ohituspelti (lisävaruste) avataan ja poistoilma virtaa lauhduttimen ohi (CO). Kun kone on pysäytetty, kaikki pellit ovat kiinni. Huom! Tässä ohjeessa selostetaan Topvex SoftCooler TR -jäähdytyskoneen toiminnot, täydellisen selostuksen löydät asiakirjasta Topvex TR09, TR12, TR15 Ilmankäsittelykoneet Asennusohjeet. 5 Jäähdytysvirtauskaavio 5.1 Jäähdytystoiminto Kylmäaine kiertää täysin suljetussa järjestelmässä seuraavassa järjestyksessä: höyrystin, kompressori, lauhdutin ja paisuntaventtiili. Paisuntaventtiilistä kylmäaine virtaa höyrystimeen ja höyrystyy (kiehuu), 5 Systemair AB

8 jolloin se absorboi lämpöä. Tuloilmasta otetaan lämpöä kun se virtaa höyrystimen läpi, jolloin tuloilman lämpötila laskee. Höyrystimen jälkeen kompressori puristaa kylmäaineen kokoon. Korkeapaineinen kylmäaine virtaa lauhduttimeen, jossa se tiivistyy nesteeksi ja luovuttaa lämmön. Lämpö siirtyy lauhduttimen läpi virtaavaan poistoilmaan. Näin järjestelmä on siirtänyt lämmön tuloilmasta poistoilmaan. Kun nestemäinen kylmäaine on poistunut lauhduttimesta, se virtaa paisuntaventtiilin läpi. Paisuntaventtiili säätää höyrystimeen virtaavan kylmäaineen määrää ja kierto on umpeutunut. 5.2 Komponentit ja toiminta Kompressori Topvex Soft Coolerin kompressori on tehokas pyörimisnopeussäädetty scroll-kompressori. Se on suunniteltu erityisesti nopeudensäätöä varten eikä sitä voi käyttää ilman taajuusmuuttajaa. Nopeutta ja jäähdytystehoa säädetään taajuutta muuttamalla, kompressorin toiminta-alue on Hz. Pienemmissä yksiköissä maksimitaajuus on rajoitettu taajuusmuuttajan asetuksilla. Kompressoria ohjataan täysin automaattisesti tarpeen mukaan. Ohjaussignaali tulee ohjausyksiköstä E28 taajuusmuuttajaan Taajuusmuuttaja (FC) Kompressorin taajuusmuuttaja on sähkökaapissa. Taajuusmuuttaja saa ilmastointikuormaa vastaavan ohjaussignaalin (0-10 V DC) ohjausyksiköstä E28 ja säätelee kompressorin nopeutta ilmastointikuorman mukaan. Taajuusmuuttajassa on myös korkeapaineanturi (HPS) (4-20 ma). Anturin mittaa jatkuvasti jäähdytysjärjestelmän paineen. Jos paine ylittää taajuusmuuttajan asetusarvon, lähtötaajuutta pienennetään, jolloin kompressorin nopeus laskee niin, ettei paine nouse tasolle, jolla korkeapaineanturi (PSH) liipaisee. Kompressorin liian tiheä käynnistyminen ja pysähtyminen on estetty taajuusmuuttajan uudelleenkäynnistysviivetoiminnolla (3 minuuttia) Taajuusmuuttaja, pikaopas (5) (6) (4) (1) (2) (3) (8) (15) (7) (10) (9) (16) (11) (12) (13) (14) Kuva 5 Näyttöä käytetään taajuusmuuttajan parametrien ohjelmointiin ja tiettyjen parametriarvojen valvontaan käytön aikana Kohteet Sisällys (1) Virran merkkivalo Muuttuu vihreäksi, kun taajuusmuuttaja on päällä. (2) Hälytyksen merkkivalo Muuttuu punaiseksi, kun taajuusmuuttaja liipaisee. (3) Ohjelmoinnin merkkivalo Muuttuu vihreäksi, kun näyttö näyttää muutettavan parametrin. Vilkkuu, kun asetuksissa on ristiriita. (4) Käynnin merkkivalo Muuttuu vihreäksi, kun taajuusmuuttaja ohjaa moottoria. (5) Valvonnan merkkivalo [Hz] Muuttuu vihreäksi, kun näytetty tieto liittyy taajuuteen. 6 Systemair AB

9 Kohteet Sisällys (6) Valvonnan merkkivalo [A] Muuttuu vihreäksi, kun näytetty tieto liittyy virtaan. (7) Run-komennon merkkivalo Muuttuu vihreäksi, kun Run-komento on asetettu. (Run-painike aktiivinen) (8) 7-osainen LED Näyttää parametrit, tiedot jne. (9) Run-painike Käynnistää taajuusmuuttajan. (10) Seis/nollaa-painike Pysäyttää taajuusmuuttajan. Nollaa taajuusmuuttajan, kun se on liipaissut. (11) CYCLE-painike Siirtyy seuraavan toimintoryhmän yläpäähän, kun toimintokoodi näytetään Peruuttaa asetuksen ja palaa toimintokoodiin, kun näytössä näytetään dataa Siirtää kohdistinta vasemmalle muokkaustilassa (12) Ylöspainike 1 sekunnin mittainen painallus näyttää d001:n tiedot nykyisestä näytöstä riippumatta. Suurentaa tai pienentää arvoa. (13) Alaspainike Molempien painikkeiden painaminen siirtää muokkaustilaan. (14) SET-painike Siirtyy datanäyttötilaan, kun toimintokoodi näytetään Tallentaa asetuksen ja palaa toimintokoodiin, kun näytössä näytetään dataa Siirtää kohdistinta oikealle muokkaustilassa. (15) USB-liitin Kytke liittimeen USB-pistoke (mini-b) PC-tiedonsiirtoa varten. 816) RJ45-liitin Kytke liittimeen RJ45-pistoke etäkäyttöä varten. Taulukko 1: Koodit d001 d002 d003 d004 d005 d005 Lähtötaajuus Hz Lähtövirta A Pyörimissuunta Prosessimuuttuja (PV), PID-takaisinkytkentä Tulon tila Lähdön tila Taulukko 2: Vikakoodit E01-E04 Ylivirta E05 Ylikuormitus E07 Ylijännite DC E08 Muistivirhe E09 Alijännite DC E10 Sisäinen sähkökatkos E11 CPU virhe E14 Maadoitusvika E15 Ylijännite IN E21 Ylikuumeneminen E50.1 Paine/lämpötilahälytys (paine- ja kuumakaasukytkin) 7 Systemair AB

10 5.2.3 Tehon säätö Ilmankäsittelykoneen ohjausyksikkö E28 lähettää tarvesignaalin ("Y3-jäähdytys", 0-10V DC), suhteessa poistoilman (tai huoneen) jäähdytystarpeeseen. Signaali siirretään releen (R1) välityksellä taajuusmuuttajan analogiatuloon. Kun signaali on päällä, rele (R1) toimii ja kompressori käynnistyy, kun signaali on yli 1.0V. Nopeutta säädetään sitten tarvesignaalin mukaan minimitaajuuden (20 Hz) ja maksimitaajuuden (yksikön koosta riippuva, mutta enintään 120 Hz) välillä. Kompressori pysähtyy, kun tarvesignaali on alle 0.5 V Kompressorin suojaus Kompressori on suojattu seuraavilla: Moottorinsuojaus taajuusmuuttajassa (FC) Korkeapainekytkin korkeapainepuolella (PSH) Matalapainekytkin matalapainepuolella (PSL) Kuumakaasutermostaatti kuumakaasuputkessa (HGS) Jos jokin em. suojauksista liipaistaan, ohjausyksikkö E28 näyttää hälytyksen Hälytys jäähdytyspumppu. Hälytys pitää kuitata ja nollata ennen kuin kompressori voi käynnistyä uudelleen Kylmäaine Kylmäaine on tyyppiä R407C. Järjestelmä on tehtaalla valmiiksi täytetty ja koekäytetty. Topvex SoftCooler:n yläsivulla on korkea- ja matalapainepuolen mittausliittimet. Kylmälaiteasennuksen tarkastus ja ilmoittaminen, katso luku Lauhdutin/Höyrystin Lauhdutin ja höyrystin on valmistettu alumiinilamellein varustetuista kupariputkista Tippakaukalo Tippakaukalo on höyrystimen alla ja kerää talteen jäähdytyskäytössä tiivistyvän veden. Tippakaukalo on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on 32 mm liitäntä vedenpoistoputkelle (muovia), jossa vesi virtaa vesilukon kautta lattiakaivoon Ohituspelti (lisävaruste) Ohituspeltiä ohjataan releellä (R2), jonka ohjausyksikkö E28 aktivoi jäähdytystarpeen yhteydessä. Tällöin pelti (DBEH) sulkeutuu ja poistoilma ohjataan lauhduttimen läpi. 8 Systemair AB

11 6 Huolto Varo Topvex SoftCooler huolto on erittäin tärkeää koko järjestelmän ympäristövaikutusten, käyttötalouden, kestävyyden, turvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Lue luvut Varoitukset luku 1 sekä Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen luku 3 ennen SoftCooler-yksikön huoltoa. Laite tulisi huoltaa kahdesti vuodessa. Puhdistuksen lisäksi tulisi suorittaa seuraavat: 1. Tiiviystarkastus (vaatimus: vähintään kerran vuodessa) Määräykset saattavat vaihdella maakohtaisesti. Kysy lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. 2. Yleistarkastus. Kuuntele kuuluuko laitteesta outojä ääniä tai tärinää. Tarkasta onko öljyvuotoja (voivat viitata kylmäainevuotoon). Tarkasta näkyykö korroosiota, vaurioita, löystyneitä liitoksia. 3. Höyrystimen ja lauhduttimen tarkastus. Ajan myötä siirtimiin saattaa muodostua kerrostumia, jotka voivat estää lämmön siirtymisen ja ilmavirran. Imuroi lämmönsiirtimet huolellisesti likaiselta puolelta. 4. Tippakaukalon tarkastus. Ajan myötä tippakaukaloon ja vedenpoistoletkuun saattaa muodostua kerrostumia, jotka voivat veden virtauksen. Tarkasta, että tippakaukalo, vedenpoistoletku, vesilukko ja putket ovat puhtaat ja avoimet. 5. Taajuusmuuttajan ilmansuodattimen tarkastus. Suodatin on tarkastusluukussa. Ajan myötä suodatin saattaa tukkeentua niin, että jäähdytysilmavirta pienenee ja taajuusmuuttaja ylikuumenee. Irrota suodatin tarkastusluukusta. Vaihda suodatin tarvittaessa (suodatin G5). TR Systemair AB

12 7 Vianetsintä Varoitus Lue luvut Varoitukset luku 1 sekä Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen luku 3 ennen SoftCooler-yksikön huoltoa. Jos koneeseen tulee toimintahäiriö, tarkasta seuraavat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Tarkasta aina, onko ilmankäsittelykoneen ohjauspaneelissa hälytysilmaisimia. Huomaa, että kompressorin uudelleenkäynnistysviive on 3 minuuttia. Taulukko 3: Kompressori ei käynnisty Onko ilmankäsittelykoneen näytössä hälytys Vika P1-jäähdytin? Kyllä Onko taajuusmuuttajan näytössä vikakoodi E50.1? Ei Puuttuuko jäähdyttimen jännitteensyöttö (400 V 3~)? Kyllä Ei Kyllä Ei Kompressorin painekytkin (2 kpl) tai kuumakaasukytkin on liipaissut. Tarkasta seuraavat: - Ilmansuodatin tukossa? - Tulo-/poistoilmalämmönsiirrin tukossa? - Tulo-/poistoilmapuhallin pyörii? Onko taajuusmuuttajan näytössä (INV) vikakoodi E01- E45? Tarkasta ja huolla: - Ulkoiset varokkeet - Turvakytkin Tuleeko ohjausyksiköstä (E28) yli 1,0 V jäähdytyssignaali? Nollaa painekytkimet ja kuumakaasukytkin nollauspainikkeilla. Nollaa sitten taajuusmuuttaja painamalla Seis/Nollaapainiketta. Nollaa lopuksi ohjausyksikkö (E28) painamalla ohjauspaneelin hälytyspainiketta ja sitten kaksi kertaa OK, kun Vika P1-jäähdytin näkyy näytössä. Jos hälytys toistuu, ota yhteys huoltoon! Kyllä Ei Kyllä Ei 10 Systemair AB

13 Kompressori ei käynnisty Jatk Onko ilmankäsittelykoneen näytössä hälytys Vika P1-jäähdytin? Kompressorin taajuusmuuttaja ("FC") on liipaissut ylivirran, ylikuumentumisen jne. johdosta. (Katso Taajuusmuuttaja pikaopas") Tarkasta seuraavat: - Ovatko ulkoiset varokkeet ja syöttö kunnossa? Nollaa taajuusmuuttaja katkaisemalla jännite 30 sekunniksi (kytke SoftCoolerin turvakytkin pois päältä). Kytke sitten turvakytkin päälle ja nollaa taajuusmuuttaja painamalla Seis/Nollaapainiketta. Nollaa lopuksi ohjausyksikkö (E28) painamalla ohjauspaneelin hälytyspainiketta ja sitten kaksi kertaa OK, kun Vika P1-jäähdytin näkyy näytössä. Jos hälytys toistuu, ota yhteys huoltoon! Ota yhteys huoltoon! Ota yhteys huoltoon! Liian pieni jäähdytyspyyntö! Kun signaali on alle 1,0 V, kompressori ei käynnisty. Lue signaali ohjausyksyksikö (E28) näytöstä: Käyntitila - Tulo/Lähtö - Analoginen lähtö - AO3: Y3- jäähdytys" 11 Systemair AB

14 lastpage Systemair Oy Nietostie Vantaa Puh Fax Systemair AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tähän käsikirjaan milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V)

KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE MAALÄMPÖPUMPPU. Käyttöohje. Maalämpöpumppu. INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT G-10 (3x400V) 1. Käyttöohje KÄYTTÖOHJE 1.9.2009 MAALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Maalämpöpumppu MAALÄMPÖPUMPPU Innova Heat G-6 (3X400V) Innova Heat G-8 (3X400V) Innova Heat G-10 (3X400V) INNOVA HEAT G-6 (3x400V) INNOVA HEAT

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

SCU 10 031967 SCU 10 LEK

SCU 10 031967 SCU 10 LEK MOS FI 1127-1 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET 031967 LEK Sisällys Omakotitalon omistajalle Yleistä Täytetään, kun tuote on asennettu 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate 3 Etupaneeli Näytön kuvaus 4 Asetukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2-

SISÄLTÖ. Tärkeät turvaohjeet. Kuvaus -2- Hakemisto SISÄLTÖ 3 TÄRKEÄT TURVAOHJEET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖPANEELI 5 PIIRIKORTIN LIITTIMET 5 KYTKENNÄT 8 LAITTEISTON OHJELMOINTI 8 AUKI- JA KIINNI-ASENTOJEN MÄÄRITTÄMINEN 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTATILAT 9 VALOPUOMIT

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ:

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: FI KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten Art.nr. 172773-01 Yleistä Kosteudenpoistaja on kannettava

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot