KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006"

Transkriptio

1 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELU- PALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 11/2006 ISSN X ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 Kuluttajaviraston ohjeita Dnro 2006/52/ Säädösperuste: - Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) - Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) Kohderyhmät: - Elinkeinonharjoittajat ja muut palvelun tarjoajat - Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004) säädetyt valvontaviranomaiset KULUTTAJAVIRASTON OHJEET LASKETTELUPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajavirasto antaa ohjeen laskettelupalvelun turvallisuuden edistämiseksi. Ohje perustuu kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin (75/2004). Ohjeiden tarkoituksena on kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain perusteella määrittää laskettelupalveluiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä laskettelupalvelun turvallisuutta ja tehostaa tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaista turvallisuuden valvontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia. Nämä ohjeet tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006 ja ne korvaavat 10 päivänä marraskuuta 2000 annetun ohjeen Dnro 2000/52/3993. Ylijohtaja Marita Wilska Johtaja Tomi Lounema

3 SISÄLLYS: 1 OHJEIDEN TARKOITUS SOVELTAMISALA PERUSKÄSITTEET LASKETTELUPALVELUIDEN TURVALLISUUDELLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET MARKKINOINTI TURVALLISUUSASIAKIRJA Yleistä Riskien arviointi ja hallinta Onnettomuuskirjanpito, onnettomuuden syyn tutkinta ja ilmoitusvelvollisuus HENKILÖKUNTA JA HENKILÖKUNNAN ENSIAPU- JA TURVALLISUUSKOULUTUS Henkilökunnalle asetettavat perusvaatimukset Henkilökunnan ensiapu- ja turvallisuuskoulutus ASIAKKAILLE ANNETTAVAT TIEDOT LASKETTELURINTEET JA ERITYISSUORITUSPAIKAT Yleistä Turvajärjestelyt Opasteet MOOTTORIKÄYTTÖISILLÄ AJONEUVOILLA LIIKKUMINEN KÄYTÖSSÄ OLEVASSA LASKETTELURINTEESSÄ Yleistä Liikkuminen Nopeusrajoitus Moottorikäyttöisten ajoneuvojen havaittavuus käytössä olevassa laskettelurinteessä Havaittavuutta lisäävien varusteiden käyttäminen KONEET JA LAITTEET HIIHTOKOULUT ALIHANKINTA JA VUOKRAUSTOIMINTA TUOTETURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAINEN VALVONTA OHJEIDEN TOTEUTTAMINEN OHJEIDEN VOIMAANTULO MUITA MÄÄRÄYKSIÄ, OHJEITA JA SUOSITUKSIA Soveltuvaa lainsäädäntöä Turvallisuuteen liittyvää kirjallisuutta Liite 1 Ohjeet snowtubingrinteiden turvallisuuden edistämiseksi Liite 2 Esimerkkejä rinneopasteista Liite 3 Hiihtokeskuksen tai vastaavan turvallisuusasiakirja Liite 4 Yhteystahoja

4 1 OHJEIDEN TARKOITUS Ohjeiden tarkoituksena on kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) ns. KuTuL:n perusteella määrittää laskettelupalveluiden käyttämisen turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä laskettelupalveluiden turvallisuutta ja tehostaa tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaista turvallisuuden valvontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia. Kuluttajavirasto on laatinut nämä ohjeet yhteistyössä Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n (SHKY) ja sen hiihtokoulujen, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton, Liikennevakuutuskeskuksen ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. 2 SOVELTAMISALA KuTuL koskee elinkeinonharjoittajan (yritykset ja muut voittoa tavoittelevat tahot) kuluttajille elinkeinotoimintansa yhteydessä tarjoamia palveluja ja muita palvelun tarjoajia (esim. kunnat, yhdistykset), jotka luovuttavat muussa kuin elinkeinotoiminnassa palveluita kuluttajiin rinnastettavien henkilöiden käytettäväksi. Laki ei koske yleishyödyllistä yhdistystä siltä osin kuin se tarjoaa palveluita ainoastaan jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa, jos ei tavoitella taloudellista hyötyä. Ohjeita sovelletaan laskettelupalveluiden turvallisuuden määrittämiseen tuoteturvallisuuslainsäädännön soveltamisalalla. Ohjeita sovelletaan myös välinevuokraukseen ja hiihtokoulujen tarjoamiin palveluihin. Ohjeita ei sovelleta hiihtohissien teknisten ominaisuuksien ja turvallisuuden valvontaan. Niitä valvovat työsuojeluviranomaiset. Ohjeita ei myöskään sovelleta kilpailujen turvallisuusvaatimuksiin tai valvontajärjestelyihin. Sen sijaan ohjeita sovelletaan kilpailujen katsojien turvallisuuden varmistamiseen siltä osin kuin Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS: Fédération Internationale de Ski) antamat turvallisuusohjeet eivät niitä koske sekä muihin tarjottaviin palveluihin. Muihin kuluttajapalveluihin, joita voidaan tarjota laskettelupalveluiden ohessa (erilaiset rinnetapahtumat esim. Suomi Slalom tapahtuma,) sekä laskettelurinteissä kesällä tapahtuviin palveluihin sovelletaan Kuluttajaviraston ohjeita ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi. Näitä ohjeita noudatetaan soveltuvin osin Snowtubingrinteiden turvallisuuteen. Tämän ohjeen liitteenä ovat Snowtubingrinteiden turvallisuuden edistämiseksi laaditut tarkemmat ohjeet (Liite 1). 3 PERUSKÄSITTEET Elinkeinonharjoittaja: Luonnollinen henkilö tai yksityinen tai julkinen oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti valmistaa, suorittaa, pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muuten elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa kulutustavaroita ja kuluttajapalveluksia (esim. yritys, yhdistys tai kerho tarjoaa palvelua maksua vastaan tai kylkiäisenä) (Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 1 ). 3

5 Muu palvelun tarjoaja: Julkinen tai yksityinen oikeushenkilö, joka luovuttaa muussa kuin elinkeinotoiminnassa kulutustavaroita tai kuluttajapalveluksia kuluttajiin rinnastettavien henkilöiden käytettäväksi (esim. kuntien, seurakuntien, koulujen ja oppilaitosten tarjoamat palvelut, joista ei peritä maksua) (Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 1 ). Erityissuorituspaikka: Erityissuorituksia (esimerkiksi snowpark, half-pipet, streetit ja kumpareikot) varten suunniteltu ja merkitty rinne tai rinnealue. Hiihtokurssi: Useammalle kuin yhdelle päivälle ajoittuva opetus / liikuntatapahtuma. Hiihtotunti: Samana päivänä tapahtuva, yhden tai useamman tunnin kestoinen opetus. Hyväksyttävä riski: Lasketteluun liittyy aina vaaroja ja mahdollisuus loukkaantua (esim. kaatuminen rinteessä tai hyppyreissä). Riski on hyväksyttävä, jos laskettelurinteessä tai laskettelupalvelussa on toteutettu tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaiset toimet vaarojen poistamiseksi. Laskettelupalvelu: Palvelu, jonka toiminnanharjoittaja tarjoaa rinteen aukioloaikana kuluttajien käyttöön suksilla, lumilaudalla tai muulla hiihtokeskuksen hyväksymällä välineellä liikkumista varten. Laskettelupalveluun sisältyvät myös vuokraamo- ja hiihtokoulupalvelut sekä opastetut hiihtokeskuksen tai hiihtokoulun järjestämät kunnostettujen rinteiden ulkopuolelle suuntautuvat retket ja reitit. Laskettelurinne: Laskettelua varten kunnostettu, selkeästi havaittavissa oleva rinnealue, mukaan lukien siirtymärinteet. Sovellettaessa ohjeen kohtaa 9. laskettelurinteeseen rinnastetaan hissien ala- ja yläasemat sekä niiden läheisyydessä olevat suksilla liikuttavaksi kunnostetut alueet. Lumiaita: Aita, jonka tarkoituksena on kerätä irtolunta. Läheltä piti tilanne: Odottamaton tapahtuma, josta olisi voinut seurata onnettomuus (standardi BS 8800:fi). Tilanteeseen liittyvät eri tekijät ovat aiheuttaneet vaaran, mutta henkilövahingoilta on vältytty. Merkintäverkko ja keppi: Huomion kiinnittämiseen ja laskettelijan varoittamiseen tarkoitettu verkko tai keppi, jota käytetään osoittamaan vaarallista paikkaa. Pelastussuunnitelma: Pelastuslainsäädännön [pelastuslaki (468/2003) 9 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) 9 ja 10 ] edellyttämä suunnitelma. Pelastussuunnitelmaan sisällytettävät asiat ovat osa turvallisuusasiakirjaa. Pelastussuunnitelmalla ja omatoimisella varautumisella suojataan yleisemmin ihmistä, omaisuutta ja ympäristöä todennäköisiltä vaaroilta ja vahingoilta. Rinne- ja erityissuorituspaikkaopasteet: Laskettelijoiden opastamiseen ja varoittamiseen käytettävät opastekyltit tai vastaavat. Rinnekone: Laskettelurinteiden kunnostukseen ja huoltoon tarkoitettu, moottorikäyttöinen, hytillinen tela- tai pyöräajoneuvo taikka muu vastaava raskas ajoneuvo. Se voi olla varustettu lisälaitteilla eri käyttötarkoituksiin sekä useiden henkilöiden kuljettamiseen kabiinilla tai muulla tavoin. 4

6 Riski: Haitallisen tapahtuman todennäköisyys ja seurausten vakavuus (Riskin arviointi, STM). Riskien arviointi: Laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista sekä niiden merkitysten arvioimista turvallisuudelle, terveydelle ja omaisuudelle. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta. Toiminnanharjoittaja: Yhteisnimitys elinkeinonharjoittajalle tai muun palvelun tarjoajalle. Turva-aita ja verkko: Aita tai verkko, jonka tarkoituksena on pysäyttää laskettelija törmäystilanteessa. Samalla huomiota kiinnittävä ja laskettelijaa varoittava. Turvallisuus: Toiminta on turvallista, jos siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. Turvallisuudella tarkoitetaan kokonaisvaltaista turvallisuutta niin, ettei kenellekään aiheudu loukkaantumista tai vammautumista, ei horjuteta tarpeettomasti psyykkistä tasapainoa eikä aiheuteta vahinkoa omaisuudelle. Turvallisuusasiakirja: Toiminnanharjoittajan laatima kirjallinen asiakirja, jossa on määritelty laskettelupalvelun toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä asioita esim. turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja heidän tehtävät, riskien arviointi ja hallinta, turvallisuussuunnitelma, avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteisiin. Turvapehmuste: Pehmuste, jonka tarkoituksena on estää laskettelijan vammautuminen törmäyksessä. Samalla huomiota kiinnittävä ja laskettelijaa varoittava. Vaara: Tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan fyysisesti, psyykkisesti tai taloudellisesti haitallisen tapahtuman. 4 LASKETTELUPALVELUIDEN TURVALLISUUDELLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET Laskettelupalvelu tai siihen osallistuminen ei saa olla KuTuL:n 6 :ssä tarkoitetulla tavalla vaarallista palveluun osallistuvan kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Laskettelupalvelu ei saa myöskään aiheuttaa vaaraa tai haittaa sen vaikutuspiirissä oleville muille henkilöille esim. katsojille, ohikulkijoille. Muut hiihtokeskuksen palvelut (esim. käymälät, maastohiihtopalvelut) tulee suunnitella siten, etteivät ne aiheuta vaaraa laskettelupalveluja käyttäville tai muille henkilöille. Palvelusta tulee antaa Valtioneuvoston asetuksen (613/2004) mukaiset tiedot. Työntekijöiden (työsuhteinen henkilökunta, vapaaehtoistyö ja alle 18 vuotiaat) turvallisuus tulee huomioida työturvallisuuslain (738/2002) edellyttämällä tavalla. KuTuL:n 3 :n mukaisesti toiminnanharjoittaja vastaa laskettelupalvelun turvallisuudesta koko palvelun ajan (esim. hiihtohissit, laskettelurinteet, hiihtokoulut). Laskettelupalvelun on oltava kulloinenkin osallistujaryhmä ja osallistujien lukumäärä sekä olosuhteet huomioon ottaen riittävän turvallista. Laskettelurinteiden yleistä tur- 5

7 vallisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota rinteiden kuntoon, erityisesti lumipeitteen paksuuteen ja rinteessä mahdollisesti oleviin jäisiin alueisiin. Rinteiden ulkopuolelle suuntautuvissa opastetuissa retkissä on erityisesti kiinnitettävä huomiota poikkeavien olosuhteiden (esim. lumivyöryt, kova lumipyry) aiheuttamaan vaaraan. Toiminnanharjoittajalla tulee olla selkeät toimintaohjeet, miten toimitaan, jos olosuhteet muuttuvat toiminnan aikana (esim. kova lumipyry, tuuli, sumu, sähkökatkokset) tai jos esimerkiksi kalustoa ja henkilöstöä irrotetaan toimintaan onnettomuustilanteissa tai sidotaan pelastustehtäviin. Lisäksi tulee olla toimintaohjeet siitä, miten henkilökunnan tulee toimia, jos havaitaan, että rinteessä harjoitetaan vaaraa aiheuttavaa toimintaa (esim. rinteessä on pulkkailijoita rinteen ollessa auki tai suljettuna, laskettelijat eivät noudata annettuja ohjeita tms.). Toimintaohjeet edellä kuvatuissa tilanteissa tulee merkitä turvallisuusasiakirjaan ja niiden tulee olla koko henkilökunnan tiedossa. Toiminnanharjoittajan on etukäteen määritettävä turvallisuuden kannalta tarpeelliset ikä-, taito- tai muut vaatimukset ja rajoitukset. Mahdolliset rajoitukset on merkittävä turvallisuusasiakirjaan. Rajoituksista on tiedotettava asiakkaille. 5 MARKKINOINTI Markkinoinnissa tulee noudattaa kuluttajansuojalain (38/1978) vaatimuksia. Markkinoinnin tulee sisältää kuluttajien terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot. Kuluttajansuojalain 2 luvun 2 :n mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Markkinoinnissa ei myöskään saa jättää pois kuluttajan kannalta merkittäviä tietoja tai esittää tietoja epäselvästi (esim. siten, että kuluttajalle syntyy tavalla tai toisella väärä käsitys tarjotun palvelun sisällöstä tai sen hankkimiseen liittyvistä seikoista). Markkinointimateriaalin (esim. mainokset, esitteet, internet mainonta) tulee kuvata realistisesti tarjottavia toimintoja ja palveluita. Markkinointimateriaalissa tulee kuvata, kenelle tapahtuma on tarkoitettu. Markkinoinnissa esitetyn kuvamateriaalin tulee olla todellisilta suorituspaikoilta. Kuvissa esiintyvillä henkilöillä tulisi olla toimintaan tarkoitetut henkilönsuojaimet. 6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.1 Yleistä Toiminnanharjoittajan tulee laatia kirjallinen turvallisuusasiakirja, joka sisältää ainakin liitteessä 3 olevan mallin mukaiset vähimmäistiedot laskettelupalvelun turvallisuuden varmistamisesta. Turvallisuusasiakirja tulee käydä läpi henkilökunnan, laskettelurinteessä toimivien hiihtokoulujen ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa siinä laajuudessa kuin edellä mainittujen henkilöstöryhmien työtehtävät sitä vaativat. 6

8 Turvallisuusasiakirja tulee säilyttää helposti löydettävässä paikassa. Turvallisuusasiakirjaa tulee päivittää laskettelukausittain tai tilanteiden ja olosuhteiden muuttuessa. Henkilökunnan tulee kerrata turvallisuusasiakirjan sisältö säännöllisesti ja turvallisuusasiakirja tulee käydä läpi aina uuden henkilön perehdyttämisen yhteydessä. Turvallisuusasiakirja voidaan yhdistää pelastuslainsäädännön (pelastuslaki 468/2003 ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) edellyttämän pelastussuunnitelman kanssa. Toiminnanharjoittajan tulee varautua omatoimisesti vaaratilanteiden varalta. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomioon myös työturvallisuuslain (738/2002) vaatimukset ja mm. laatia työsuojelun toimintaohjelma. Eri turvallisuussuunnitelmien yhdistäminen tai kokoaminen yhteen selkeyttää toimintaa ja helpottaa suunnitelmien ajantasaisena pitämistä ja henkilöstölle suunnattua koulutusta. 6.2 Riskien arviointi ja hallinta Toiminnanharjoittajan tulee arvioida laskettelupalveluun liittyvät riskit. Riskien arviointi tulee laatia kirjallisesti osana turvallisuusasiakirjaa. Riskien arvioinnin ja hallinnan avulla voidaan suunnitelmallisesti ennaltaehkäistä mahdollisten tapaturmien ja onnettomuuksien syntyminen. Riskien arvioinnissa ja hallinnassa: 1. Tunnistetaan, mitä vaaroja toimintaan liittyy, missä tilanteissa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia toiminnassa voi sattua (esim. laskettelijoiden jääminen kovassa pakkasessa ja viimassa hiihtohissiin esim. hissin vikaantumisen tai sähkökatkon seurauksena, lumivyöry rinnealueella tai rinteiden ulkopuolelle suuntautuvissa opastetuissa retkissä, laskettelijoiden kaatuminen, törmääminen, rinteiden kunto, rakenteet rinteissä, muuttuvat olosuhteet jne.) 2. Selvitetään toimenpiteet tunnistettujen vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi sekä tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. 3. Varautuminen ja valmius mahdollisiin tapaturmiin ja onnettomuuksiin. Riskien arvioinnissa on suositeltavaa miettiä, mistä vaaroista saattaa aiheutua vakavimmat tapaturmat ja minkä vaarojen osalta on suuri todennäköisyys, että ne aiheuttavat onnettomuuden. Mietittäessä toteutettavia toimenpiteitä tulee eniten huomiota kiinnittää vaaroihin, joiden seurauksilla on suuri vakavuus tai joilla on suuri todennäköisyys tapahtua. 6.3 Onnettomuuskirjanpito, onnettomuuden syyn tutkinta ja ilmoitusvelvollisuus Toiminnanharjoittajan on pidettävä onnettomuuskirjanpitoa, joka sisältää tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi myös vakavat läheltä piti tilanteet sekä tiedossa olevat syyt onnettomuuksiin. 7

9 Onnettomuuksien ja niiden syiden tutkinta ja analysointi antaa pohjaa mahdollisten vastaavien tapausten estämiseksi, riskien arvioinnille ja hallinnalle sekä turvallisuusjärjestelmän kehittämiselle. Onnettomuuskirjanpidon kautta tiedot ovat tarvittaessa viranomaisten ja mm. vakuutusyhtiöiden saatavilla. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 4 :n mukaan toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kaikista toiminnassa sattuneista vakavista onnettomuuksista (esim. sairaalahoitoa vaatineista tapaturmista) ja erityisen vakavista läheltä piti tilanteista ensi tilassa kunnan tuoteturvallisuusvalvontaviranomaiselle (terveystarkastajalle), lääninhallitukselle tai Kuluttajavirastolle. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi Kuluttajaviraston internet sivuilla osoitteessa olevalla lomakkeella. Internetosoitteessa on myös tarkempia ohjeita ilmoituksen tekemiseksi. Valvontaviranomaiselle ei ole tarpeen tehdä ns. koonti-ilmoitusta esim. palvelun suorittamisessa talven / vuoden aikana tapahtuneista vähäisistä onnettomuuksista. Työsuojelun valvontalain (131/1973) ja tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaan työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle sattuneet vakavat onnettomuudet työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. 7 HENKILÖKUNTA JA HENKILÖKUNNAN ENSIAPU- JA TURVALLISUUSKOULUTUS 7.1 Henkilökunnalle asetettavat perusvaatimukset Toiminnanharjoittajan tulee nimetä turvallisuusvastaava sekä hänen varahenkilönsä. Turvallisuusvastaava voi olla sama henkilö kuin valtioneuvoston asetuksessa (253/2002) henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistosta 12 :ssä mainittu vastaava hoitaja. Turvallisuusvastaavan ja varahenkilön nimi, yhteystiedot ja tehtävät on merkittävä turvallisuusasiakirjaan ja niiden on oltava kaikkien henkilökuntaan kuuluvien ja vapaaehtoistyöntekijöiden tiedossa. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi ottaen huomioon toiminnan laatu, asiakkaiden määrä ja taitotaso sekä sääolosuhteet. Turvallisuudesta vastaavilla työntekijöillä tulee olla kirjalliset toimenkuvat, joissa on esitetty henkilön tehtävät ja vastuut. Näiden työntekijöiden toimenkuvat tulee löytyä turvallisuusasiakirjasta. 7.2 Henkilökunnan ensiapu- ja turvallisuuskoulutus Henkilökunnalla tulee olla toiminnan luonne ja laatu huomioon ottaen riittävät ensiapu-, pelastus- ja alkusammutustaidot. Ensiavun järjestelyt voidaan sopia myös hoidettavaksi riittävästi ensiaputoimintaan perehtyneen ulkopuolisen tahon kanssa. Toiminnanharjoittajan tulee kuitenkin huolehtia, että kohteessa on riittävä jokahetkinen ensiapuvalmius. 8

10 Kaikkien työntekijöiden, myös vapaaehtoisten, on osattava hälyttää apua, tiedettävä keinot avun hälyttämiseksi ja tunnettava toimintatavat hätätilanteessa. Laskettelupalveluja käyttävien saatavilla on oltava aina vähintään yksi ensiapukoulutuksen (vähintään Suomen Punaisen Ristin EA1 tai vastaavat tiedot ja taidot) ja alkusammutuskoulutuksen saanut henkilö. Ensiapukoulutuksen saaneiden henkilöiden koulutuksen kertaus on järjestettävä riittävän usein (esim. SPR:n EA-kortin voimassaoloaika on 3 vuotta). Ensiapu- ja pelastustaitovaatimukset ovat suuremmat silloin, kun toiminta tapahtuu rinne-alueen ulkopuolella (esim. opastetut off-piste retket). Tällöin ohjaajien ensiaputaitona tulee olla vähintään SPR:n EA2 -tasoinen koulutus (tai vastaavat tiedot ja taidot), jos laskettelurinteen ensiapujärjestelyt eivät ole saatavilla riittävän tehokkaasti ja nopeasti. Kaikkien työntekijöiden tiedossa tulee olla henkilökunnan tehtäväjako (kuka pelastaa, antaa ensiapua, hälyttää apua, menee opastamaan jne.) ja johtamisvastuun määräytyminen onnettomuustilanteessa. Tehtäväjako ja johtamisvastuu tulee merkitä turvallisuusasiakirjaan. Koko henkilökunnalle tulee järjestää vähintään kerran vuodessa turvallisuuskoulutusta ja valmiusharjoitus, jolloin kerrataan käytännössä hälyttämistoimenpiteet, pelastusja sammutusvälineiden käyttö, elvytys ja toiminta tavallisimmissa sairauskohtaustapauksissa ja tapaturmissa. Erityisesti tulee harjoitella pelastustoimenpiteitä ja henkilökunnan yhteistoimintaa. Koulutuksista ja harjoituksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään koulutuksen päivämäärä, ajallinen kesto, aiheet ja osallistujat sekä koulutuksen/harjoituksen johtaja. Harjoituksia voidaan järjestää yhteistyössä esim. pelastusviranomaisten ja toisten toiminnanharjoittajien kanssa. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että rinnekeskuksessa on saatavilla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvarusteita. 8 ASIAKKAILLE ANNETTAVAT TIEDOT Valtioneuvoston asetuksen kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) 10 :ssä on mainittu ne tiedot, jotka palvelun tarjoajan on annettava kuluttajalle ennakolta, jos ne ovat tarpeen kysymyksessä olevasta kuluttajapalveluksesta terveydelle ja omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Tällaisia tietoja ovat mm: - palveluksen vaativuustaso (esim. rinteiden vaativuusmerkinnät Liite 2) - tarpeellinen valmistautuminen palvelukseen ja vaadittava taitotaso ja varusteet (esim. osallistuminen hiihtokouluun), - tiedot erityisiä palveluja sisältävien toimintojen riskeistä (esim. off-piste retket) - tarpeelliset toiminta- ja käyttäytymisohjeet palveluksen suorittamisen aikana (SHKY:n rinneohjeet, kapula-, ankkuri-, tuoli- ja gondolihissiohjeet ja koneita rinteessä - ohjeet) 9

11 - palveluksen turvallisuudesta vastaava henkilö tai henkilöstö (tiedot turvallisuusasiakirjassa). Tiedot on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi sekä kirjallisesti, jollei erityisistä syistä muunlainen tiedonanto ole tarkoituksenmukaisempaa (7, 8 ja 11 ). Palvelun tarjoajan on tietoja antaessaan otettava huomioon palvelun käyttäjien perehtyneisyys palvelukseen, kyky omaksua ohjeita sekä erityisryhmien tarpeet (esim. rinteessä olevat opastaulut). Ohjeiden on oltava suomenkielellä ja ruotsinkielisissä kunnissa sijaitsevissa hiihtokeskuksissa lisäksi ruotsinkielellä sekä tarvittaessa muilla kielillä, jotta mahdollisimman monet asiakasryhmät ymmärtäisivät ohjeet. Ohjeiden on sijaittava sellaisessa paikassa, josta ne ovat helposti nähtävissä. 9 LASKETTELURINTEET JA ERITYISSUORITUSPAIKAT 9.1 Yleistä Laskettelurinteiden ja erityissuorituspaikkojen on oltava vallitsevat sääolosuhteet, lumiolosuhteet ja laskettelijoiden lukumäärä huomioon ottaen aina aukioloaikana turvallisesti lasketeltavissa. Laskettelurinteiden ja erityissuorituspaikkojen huollosta ja kunnossapidosta on huolehdittava säännöllisesti. Laskettelurinteessä, lukuun ottamatta erityissuorituspaikkoja, ei saa olla kiinteitä eikä muita esteitä. Kiinteät esteet, joiden aiheuttama turvallisuusriski on pieni ja joita ei voida poistaa tai siirtää ilman huomattavaa haittaa, ovat kuitenkin sallittuja kohdassa 9.2 mainituin edellytyksin. Erityissuorituspaikkojen käyttötarkoitukseen olennaisesti liittyvät rakenteet on suunniteltava ja sijoitettava niin, että laskettelurinne tai sen käyttäminen ei ole vaarallinen hiihtokeskuksen palveluja käyttävän kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Erityissuorituspaikkojen rakenteita koskevia suunnitteluohjeita löytyy Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toiminnanharjoittajille tarkoitetuilta extranet - sivuilta. Laskettelurinteessä on käytettävä jäljempänä kohdissa 9.2 ja 9.3 kuvattuja turvajärjestelyjä ja opasteita. Pimeän aikana käytössä olevan laskettelurinteen ja erityissuorituspaikan on oltava valaistu. 9.2 Turvajärjestelyt Riskinarvioinnin perusteella on laskettelurinteissä ja erityissuorituspaikoissa käytettävä seuraavia turvajärjestelyjä varmistamaan rinteiden turvallinen käyttö: 10

12 Merkintäverkot ja merkintäkepit - ominaisuudet ja käyttö Merkintäverkot ovat korkeudeltaan vähintään 100 cm, väriltään selvästi erottuvia esim. punaisia, oransseja tai raidoitettuja musta-keltaisia. Jos lumiaitaa käytetään myös merkintätarkoituksessa, on lumiaidan täytettävä merkintäverkkojen värivaatimukset. Merkintäkepit ovat korkeudeltaan vähintään 150 cm, väriltään selvästi erottuvia esim. punaisia, oransseja tai raidoitettuja musta-keltaisia. Merkintäverkkoja on pääsääntöisesti käytettävä laajojen alueiden, merkintäkeppejä yksittäisten kohteiden merkitsemiseen. Merkintäverkkoja on käytettävä, jos alueen eristäminen on tarpeen. Esimerkkejä käyttökohteista: - hiihtokeskuksen oman valvonnan yhteydessä havaitut kohteet / alueet, joissa laskettelu olosuhteiden vuoksi ei ole turvallista (esim. lumipeite on lasketteluun riittämätön, alueen lumettaminen on käynnissä); - hiihtokeskuksen oman valvonnan yhteydessä havaitut tilapäiset rakennelmat tai kiinteät rakennelmat (esim. hyppyrit, lumetusputket, tms.); sekä - eristettävät alueet (esim. lasten rinteet, pulkkamäet, erityissuorituspaikat, erityisvälineiden käyttöön tarkoitetut alueet) - rinteiden tai rinteiden osien ja ajoväylien risteykset tulee varustaa merkintäverkolla tehtävällä rakennelmalla eli ns. karsinalla, joka toimii vauhtia hidastavana. Lisäksi ajoväylälle on asetettava laskettelijoista varoittava liikennemerkki. Turvapehmusteet - ominaisuudet ja käyttö Turvapehmusteet ovat vähintään 150 cm korkeita, väriltään selvästi erottuvia esim. punaisia, oransseja tai raidoitettuja musta-keltaisia. Ne säilyttävät suojaavat ominaisuutensa sään vaihteluista huolimatta. Pehmusteita on käytettävä laskettelurinteessä olevien, kohdassa 9.1 tarkoitettujen, kiinteiden esteiden pehmustamiseen. Turvapehmusteen on oltava asennettu siten, että pehmusteen alaosa on kiinni lumen pinnassa. Turva-aidat ja turvaverkot - ominaisuudet ja käyttö Turva-aidat ja verkot ovat vähintään 150 cm korkeita, väriltään selvästi erottuvia esim. punaisia, oransseja tai musta-keltaisia. Ne pysäyttävät törmäävän laskettelijan kaikissa tilanteissa. Turva-aidan ja -verkon on oltava ominaisuuksiltaan ja asennettu siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta vaaraa laskettelijalle esim. turva-aidan ja -verkon on oltava asennettu siten, että aidan tai verkon alaosa on kiinni lumen pinnassa. Aitaa tai verkkoa on käytettävä paikoissa, jotka ovat tarpeen laskettelijan suojelemiseksi vakavilta ruumiinvammoilta. Merkintäverkko ja lumiaita eivät ole turva-aitoja. Esimerkkejä käyttökohteista: - jyrkänteet ja louhikot. 11

13 Merkintäverkojen, merkintäkeppien, turvapehmusteiden, turva-aitojen ja turvaverkkojen kunnosta on pidettävä huolta säännöllisesti ja tarvittaessa ne on korjattava tai vaihdettava uusiin. 9.3 Opasteet Opasteiden on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti havaittavissa. Kirjallisten opasteiden on oltava kaksikielisissä kunnissa sijaitsevissa hiihtokeskuksissa suomen ja ruotsin kielellä ja tarpeen vaatiessa muilla kielillä. Opasteita on käytettävä liitteenä 2 olevassa opastekuvauksessa esitetyissä paikoissa ja tilanteissa opastamaan ja varoittamaan laskettelijaa. Opastekuvauksessa esitettyjen (tai Suomen Standardisoimisliitto ry:n standardi SFS 4424: Ulkoilun ja urheilun merkit) vakiintuneiden merkintöjen käyttö on suositeltavaa. Laskettelurinteiden vaikeustaso määritetään ensisijaisesti sellaisen jyrkimmän rinteen osan perusteella, jonka pituus on vähintään 50 metriä. Jos tätä määritystä ei voida käyttää, vaikeustaso määritetään sellaisten erillisten yhtä jyrkkien osien perusteella, jotka yhdessä muodostavat 1/10 rinteen pituudesta. Rajatapauksissa on lisäksi otettava huomioon rinteen leveys, maastonmuodot ja muut vastaavat ominaisuudet. Laskettelurinteiden vaikeustasoa kuvaavien opasteiden on sijaittava rinteissä helposti havaittavissa paikoissa. Laskettelurinteiden yleisominaisuuksia kuvaavat värit: vihreä erittäin helppo, suurin kaltevuus enintään 15 % ( 8 ) sininen helppo, suurin kaltevuus % (8-15 ) punainen keskivaikea, suurin kaltevuus % (16-25 ) musta vaikea, suurin kaltevuus vähintään 45 % (25 ) Paikoissa, joissa on vaarana eksyä reitiltä laskettelurinteen ulkopuolelle (esimerkiksi avotunturit), on käytettävä rinteen ulko- ja sisäpuolen osoittavia värimerkintöjä tai merkittävä rinteen reuna merkintäkepeillä. Varsinkin avotunturissa merkintöjen (rinteet ja siirtymärinteet) tulee olla kaikissa vallitsevissa sääolosuhteissa näkyvissä. Erityissuorituspaikat on merkittävä suoritusta kuvaavalla opasteella. Opasteiden on sijaittava sellaisissa paikoissa, että laskettelija ei joudu epähuomiossa erityissuorituspaikkaan. Rinneopasteiden on sijaittava opasteen tarkoittaman kohteen yhteydessä, kuitenkin riittävän etäällä itse kohteesta. Opasteet on sijoitettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa laskettelijalle. 12

14 Opasteiden ja merkintöjen näkyvyydestä on huolehdittava säännöllisellä huollolla ja puhdistuksella. Opasteiden ja ohjeiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon myös ne asiakkaat, jotka eivät kulje lipunmyyntipisteiden / hissien ala-asemien kautta. 10 MOOTTORIKÄYTTÖISILLÄ AJONEUVOILLA LIIKKUMINEN KÄYTÖSSÄ OLEVASSA LASKETTELURINTEESSÄ 10.1 Yleistä Rinne ja muiden toimintojen edellyttämät ajot tulisi suunnitella toteutettavaksi rinteen ollessa suljettuna tai käyttäen ajoneuvoille varattuja reittejä. Lähtökohtaisesti aukiolevassa rinteessä ei saa liikkua moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla saa liikkua laskettelurinteessä vain silloin, kun: - liikkuminen on välttämätöntä kohdissa 4 ja 14 tarkoitetun velvollisuuden täyttämiseksi; - liikkuminen on välttämätöntä onnettomuustilanteen sattuessa; sekä - liikkuminen on rinteen muiden toimintojen vaatiman huollon järjestämiseksi välttämätöntä. Ennen rinnekoneen tuomista laskettelurinteeseen, on rinteen ala- ja yläpäähän sekä risteämäkohtiin sijoitettava rinnekoneesta varoittava rinneopaste ja odotettava riittävän pitkä aika, jotta rinnettä käyttävät ovat voineet havaita opasteen Liikkuminen Liikuttaessa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla laskettelurinteessä on onnettomuuksien välttämiseksi: - ensisijaisesti käytettävä rinneajoneuvoille varattua reittiä - suljettuna olevan hissin nousulatua; ja - toissijaisesti käytettävä käytössä olevan hissin nousuladun viereistä aluetta, jos se on leveydeltään vähintään kolme metriä tai laskettelurinteen ulkoreunaa. Mikäli maastollisista olosuhteista tai ajoneuvon ominaisuuksista johtuen edellä mainittujen reittien käyttäminen ei ole mahdollista, on käytettävä muuta turvallista reittikarttaan merkittyä reittiä. Tällöin on noudatettava seuraavia turvallisuusseikkoja: - laskettelurinnettä ei saa ylittää, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Ylitys on tarvittaessa suoritettava kohtisuoraan, rinteen sellaisella osalla, jossa ajoneuvon havaittavuus on hyvä. Mahdollisuuksien mukaan on käytettävä rinteen kapeinta osaa; - käytössä olevan hissin nousulatua, mukaan lukien poistumisalue, ei saa ylittää rinnekoneella; ja 13

15 - kahden tai useamman ajoneuvon ollessa samanaikaisesti samassa rinteessä, niiden on liikuttava tiiviissä muodostelmassa. Liikkumiseen varatut reitit on merkittävä reittikarttaan Nopeusrajoitus Moottorikelkka, mönkijä, muu ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettuihin L-luokkiin kuuluva ajoneuvo tai muu vastaava moottorikäyttöinen ajoneuvo: 40 km/h. Rinnekone tai muu vastaava moottorikäyttöinen ajoneuvo: 20 km/h. Nopeusrajoituksista voidaan yksittäistapauksessa poiketa pakottavasta syystä (esimerkiksi loukkaantuneen noutaminen) tai tilapäisesti, jos maastolliset olosuhteet sitä edellyttävät Moottorikäyttöisten ajoneuvojen havaittavuus käytössä olevassa laskettelurinteessä Ajoneuvon havaittavuuden lisäämiseksi moottorikelkassa ja rinnekoneessa tai niihin rinnastettavassa muussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on oltava seuraavat varusteet: a) moottorikelkka, mönkijä tai muu vastaava moottorikäyttöinen ajoneuvo: - merkkilippu: pinta-alaltaan vähintään 0.1 m 2 :n kokoinen oranssi viiri tai lippu tai vilkkuva keltainen varoitusvalaisin asennettuna vähintään 1.8 metrin korkeudelle maanpinnasta; ja - Lähi- ja kaukovalaisin: Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista (1251/2002) (tai Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista (1250/2002)) tarkoitetut viranomaisen hyväksymät lähi- ja kaukovalaisimet b) rinnekone tai muu vastaava moottorikäyttöinen ajoneuvo: - äänimerkinantolaite: käsin kytkettävissä oleva äänimerkinantolaite; ja - vilkkuva varoitusvalaisin: Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista (1251/2002) tarkoitettu, viranomaisen moottorityökoneille hyväksymä ja ajoneuvon katolle asennettu 360 astetta valaiseva pyörivä keltainen vilkkuva varoitusvalaisin Havaittavuutta lisäävien varusteiden käyttäminen Kohdassa 10.4 määriteltyjä varusteita on käytettävä aina liikuttaessa käytössä olevassa rinteessä. Rinnekoneen äänimerkinantolaitetta on käytettävä kuitenkin vain seuraavien tilanteiden yhteydessä: - liikkeelle lähdettäessä; - peruutettaessa; 14

16 - näkemäesteen yhteydessä ja havaittavuutta haittaavien sää- tai muiden olosuhteiden vaatiessa. 11 KONEET JA LAITTEET Koneiden ja laitteiden (esim. moottorikelkat, mönkijät, taikamatot, käsityökoneet) tulee olla suoritettavaan toimintaan soveltuvia ja täyttää niitä koskevat määräykset: - Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/1994). - Valtioneuvoston päätös koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (856/1998). - Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (437/2003). Koneet ja laitteet eivät saa aiheuttaa vaaraa niitä käyttävälle asiakkaalle. Asiakkaille tarkoitettujen koneiden ja laitteiden käytöstä tulee olla selkeät, ymmärrettävät ja helposti havaittavissa olevat ohjeet koneiden ja laitteiden välittömässä läheisyydessä. Koneille ja laitteille tulee olla nimetty vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot tulee olla merkittynä turvallisuusasiakirjaan. Koneet ja laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti ja huolehtia lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista. Koneiden ja laitteiden tarkastuksesta ja huollosta tulee tehdä huoltosuunnitelma ja niistä tulee pitää huoltopäiväkirjaa. 12 HIIHTOKOULUT Hiihtokoulun opetus suuntautuu etupäässä henkilöihin, joilla ei ole vielä kokemusta ja riittäviä taitoja lasketteluun. Asiakkaalle tulee kertoa lajiin liittyvistä vaaroista ja riskeistä sekä toimintatavoista, miten onnettomuuksia voidaan ennaltaehkäistä (esim. siteiden säädöt, henkilönsuojainten käyttö, ohjeiden noudattaminen). Opetuksessa on hyvä kertoa laskettelussa käytettävistä turvavälineistä ja tavanomaisista henkilönsuojaimista (esim. kypärät, silmiensuojaimet, rannesuojat, polvisuojat), niiden oikeasta käytöstä ja pukemisesta sekä kehotettava käyttämään asianmukaisia suojaimia. Hiihtokoulunopettajien on esimerkillään edistettävä henkilönsuojainten käyttöä. Opetuksessa on opastettava asiakkaita toimimaan oikein mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Hiihtokoulun toiminnasta vastaavan henkilön tulee olla Suomen Hiihdonopettajat ry:n (SHORY) tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja taidot omaava. Toiminnasta vastaavan tulee huolehtia siitä, että hiihdonopettajilla on riittävä pätevyys ja ensiapu- 15

17 koulutus. Apuopettajat eivät saa toimia yksin, vaan lähellä on oltava koulutuksen saanut hiihdonopettaja. Hiihtokoulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista, tapaturmista ja onnettomuuksista laskettelupalvelua tarjoavalle toiminnanharjoittajalle. Turvallisuuskoulutukset ja valmiusharjoitukset tulee ulottaa koskemaan myös hiihtokouluja ja niiden henkilöstöä. 13 ALIHANKINTA JA VUOKRAUSTOIMINTA KuTuL:n mukaan elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja, joka tarjoaa palvelun kuluttajalle, vastaa palvelun turvallisuudesta. Tämä koskee myös vuokraus- ja alihankintatoimintaa. Käytettäessä alihankintapalveluja tulee toiminnanharjoittajan varmistaa kokonaispalvelun turvallisuus (eli palvelupaketin tarjoava toiminnanharjoittaja vastaa koko palvelutapahtuman turvallisuudesta). Alihankintapalveluita koskevat samat turvallisuusvaatimukset kuin pääasiallista toiminnanharjoittajaa. Lasketteluvälineiden vuokrauksessa tulee toiminnanharjoittajan huolehtia siitä, että varusteet ovat suoritettavaan palveluun soveltuvia, turvallisessa kunnossa sekä tarpeen mukaan huollettuja (SHKY:n suksivuokraamojen toimitusehdot). Vuokraustoiminnan yhteydessä tulee asiakkaille kertoa vuokrattaviin välineisiin liittyvät turvallisuusasiat (esim. siteiden käyttö ja säätö, kypärän käyttö). Vuokrattavien henkilönsuojainten (lähinnä kypärät) tulee täyttää voimassa olevat määräykset. Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista (1406/1993) sisältää näitä määräyksiä, mm. henkilönsuojainten tulee olla CE -merkittyjä. Vuokrattaville henkilönsuojaimille tulee olla nimetty vastuuhenkilö. Suojaimet tulee tarkastaa ja huoltaa määräajoin ja niiden tarkastuksesta tulee pitää päiväkirjaa. Välineet ja suojaimet tulee säilyttää ja huoltaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokrattavien henkilönsuojaimien tulee olla ehjiä, puhtaita ja helposti saatavilla. Rikkinäiset ja käyttökelvottomat suojaimet pitää hävittää, jotta ne eivät missään olosuhteissa sekoitu käyttökelpoisten varusteiden kanssa. 14 TUOTETURVALLISUUSLAINSÄÄDÄNNÖN MUKAINEN VALVONTA Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 3 :n mukaisesti laskettelupalvelun turvallisuudesta vastaa ensisijaisesti palvelun tuottava toiminnanharjoittaja. Rinteiden ollessa käytössä turvallisuuteen kohdistuvan hiihtokeskuksen oman valvonnan on oltava päivittäistä. Vallitsevat sääolosuhteet ja laskettelijoiden lukumäärä on otettava huomioon arvioitaessa tarvetta valvonnan tehostamiseen. Valvonnan yhteydessä on varmistettava, että laskettelurinteet ovat myös kohdassa 4 mainitulla tavalla perusominaisuuksiltaan turvallisesti lasketeltavissa. 16

18 Tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaiset kuluttajapalveluiden valvontaviranomaiset ovat Kuluttajavirasto, lääninhallitukset ja kuntien valvontaviranomaiset. Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 16 :n mukaan elinkeinonharjoittajan ja muun palvelun tarjoajan on annettava valvontaviranomaiselle tämän määräämässä ajassa lain noudattamisen valvonnassa tarpeelliset tiedot. Jos palvelu aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle, viranomainen voi kieltää lain 24 :n mukaan palvelun tarjoamisen määräajaksi tai asettaa lain 23 :n mukaisen suorituskiellon. Suorituskieltoa tehostetaan uhkasakolla ja siitä tiedotetaan. 15 OHJEIDEN TOTEUTTAMINEN Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n (SHKY ) ja sen hiihtokoulut, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Liikennevakuutuskeskus ja Suomen Punainen Risti pyrkivät käytettävissään olevin keinoin myötävaikuttamaan siihen, että näitä ohjeita noudatetaan. 16 OHJEIDEN VOIMAANTULO Nämä ohjeet tulevat voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006 ja ne korvaavat 10 päivänä marraskuuta 2000 annetun ohjeen Dnro 2000/52/ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ, OHJEITA JA SUOSITUKSIA 17.1 Soveltuvaa lainsäädäntöä Ajoneuvolaki (1090/2002) Järjestyslaki (612/2003) Kokoontumislaki (530/1999) Kuluttajansuojalaki (38/1978) Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista (1250/2002) Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista (1251/2002) Pelastuslaki (468/2003) ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000) Terveydensuojelulaki (763/1994) ja Terveydensuojeluasetus (1280/1994) Tieliikennelaki (267/1981) ja Tieliikenneasetus (182/1982) 17

19 Tuotevastuulaki (694/1990) Työturvallisuuslaki (738/2002) Tapaturmavakuutuslaki (608/1948) Ulkoilulaki (606/1973) Vahingonkorvauslaki (412/1974) Valmismatkalaki (1079/1994) Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista (1406/1993) Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/1994) Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Suomen rakentamismääräyskokoelma E1. Määräykset ja ohjeet. Helsinki Ympäristöministeriön asetus tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta. Suomen rakentamismääräyskokoelma E2 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000). Ajantasainen lainsäädäntö löytyy esim. oikeusministeriön ja Editan ylläpitämästä säädöstietopankista Turvallisuuteen liittyvää kirjallisuutta Kuluttajaviraston ohjeet ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi Alkusammutusopas. Suomen Palopäällystöliitto ry, Helsinki BS 8800:fi. Ohje työterveys- ja turvallisuusjärjestelmistä. Suomen Standardisoimisliitto, Helsinki Ensiapuopas. Duodecim, Suomen Punainen Risti. Gummerus Pk -yritysten riskienhallinta Riskin arviointi. Työsuojeluoppaita ja ohjeita 14. Sosiaali- ja terveysministeriö. Tampere Pelastussuunnitelma, opas yrityksille ja laitoksille. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Helsinki Ulkoilureittien suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n käsikirjat osat 1 ja 2 Standardeja: SFS 5900: Fire precaution of hot works during assembly, maintenance and repair works. Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä. SFS-EN 1077 Helmets for alpine skiers 18

20 LIITE 1 OHJEET SNOWTUBINGRINTEIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Snowtubing turvallisuusohjeet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. snowtubinghissin turvallisuusohjeet, 2. snowtubingrinteen ohjeet ja 3. ohjeet snowtubingrinteen asiakkaille. 1. Snowtubinghissin turvallisuusohjeet 1.1 Snowtubing hissin tulee olla hissistandardin mukainen. 1.2 Hissin tulee olla auktorisoidun tarkastajan hyväksytysti tarkastama. 1.3 Lähtöpaikalla on oltava vähintään renkaan halkaisijan suuruinen, tasainen alue, jossa rengas pysyy paikallaan. 1.4 Lähtöpaikalla tulee estää renkaan valuminen hissin vetopyörän alle esimerkiksi lumivallin, aidan tai muun kiinteän esteen avulla. 1.5 Renkaan pääsy vetoköyden alle tulee estää esimerkiksi vetoköyden ja nousuuran välissä olevalla noin 30 cm korkealla lumivallilla tai muulla asianmukaisella tavalla. 1.6 Nousu-uran kaltevuuden tulee olla ulospäin 1 %. Uran leveyden on oltava vähintään 1,5 x renkaan halkaisija, kuitenkin enintään 3 metriä. 1.7 Kapulasta irronneen renkaan törmääminen takana tulevaan renkaaseen tulee estää nousu-uran vieressä olevalla turvauralla tai käyttämällä turvavalleja 15 m välein. Turva-uran kaltevuuden tulee olla ulospäin 2 %. Turvavallina käytettävän lumivallin tai muun vastaavan esteen korkeuden, esimerkiksi heinäpaalin tai verkkoaidan, tulee olla vähintään 50 cm. 1.8 Poistumispaikalla tulee varmistaa renkaan irtoaminen vetoköyden kapulasta joko rakenteellisin keinoin tai poistumispaikan muotoilulla ja kaltevuudella. 1.9 Poistumispaikan jälkeinen kokooma-alue tulee olla sellainen, ettei laskija jatka hallitsemattomasti matkaa. 19

Kuluttajaviraston ohjeet laskettelurinteiden turvallisuuden edistämiseksi

Kuluttajaviraston ohjeet laskettelurinteiden turvallisuuden edistämiseksi Kuluttajaviraston ohjeet laskettelurinteiden turvallisuuden edistämiseksi 10.11.2000 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeiden tarkoitus 3 2 Soveltamisala 3 3 Peruskäsitteet 3 4 Laskettelurinteiden turvallisuudelle

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

LASKETTELUPALVELUIDEN TURVALLISUUS VALVONTAPROJEKTI 2014

LASKETTELUPALVELUIDEN TURVALLISUUS VALVONTAPROJEKTI 2014 LSSAVI/25/05.14.06/2014 Länsi- ja Sisä-Suomi 16.1.2015 LASKETTELUPALVELUIDEN TURVALLISUUS VALVONTAPROJEKTI 2014 Yleistä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella toteutettiin laskettelupalveluiden

Lisätiedot

LASKETTELUPALVELUJEN TURVALLISUUS Valvontaprojekti 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue Yhteenvetoraportti

LASKETTELUPALVELUJEN TURVALLISUUS Valvontaprojekti 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue Yhteenvetoraportti K Yhteenvetoraportti PSAVI/40/05.14.06/2015 19.1.2016 LASKETTELUPALVELUJEN TURVALLISUUS Valvontaprojekti 2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue Yhteenvetoraportti Projektin kuvaus ja tavoitteet

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja:

Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus koskee niitä toiminnanharjoittajia, jotka tarjoavat lain 6.1 :n 1-14 kohdissa lueteltuja palveluja: 1 (5) 27.12.2011 KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN MUKAINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. Velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7 :n mukaan eräitä kuluttajapalveluja tarjoavien

Lisätiedot

Laskettelupalveluiden Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen turvallisuuden edistäminen

Laskettelupalveluiden Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen turvallisuuden edistäminen Ohje 3/2015 17.3.2015 0 (45) Tukes-ohje Tukes-ohje 3/2015 3/2015 Laskettelupalveluiden Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen turvallisuuden edistäminen Ohje 3/2015 17.3.2015 1 (45) Sisältöalue

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4.11.2017 Kuluttajaturvallisuuslaki ja raviratojen sekä ravitallien turvallisuus Kielo Kestinmäki Kuvat:Kielo Kestinmäki, Suomen Hippos kuvapankki ja SRL 1 Kuluttajapalveluiden

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava

Sanna Rassa- Salakka, hallituksen jäsen ja kouluratsastusvastaava 1. YLEISTÄ SEURASTA Vesilahden Seudun Ratsastajat ry. (VESRA) on vuoden 2004 alusta toimintansa aloittanut ratsastusseura, joka on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) alainen. Seurassa on n. 165 jäsentä. Seura

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen

Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen 18.10.2017 0 (45) Tukes-ohje 3/2015 Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen 18.10.2017 1 (45) Sisältöalue Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen Kohderyhmät Toiminnanharjoittajat, valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

SISÄLLYS. N:o 613. Valtioneuvoston asetus. kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 613 617 SISÄLLYS N:o Sivu 613 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista...

Lisätiedot

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri

Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Pasi Poukka Raumanmeren Ohjelmapalvelut / AquaSport Raumanmeri Lomailu ja kohde ovat asiakkaalle vapaavalintaisia. Pääosa matkailijoista ajattelee helppoutta ja turvallisuutta. Matkailu on altis erilaisille

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 17.11.2015 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys ohjeiksi Tarve saattaa Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset.

Talousvesi otetaan vesijohtoverkostosta Jokin muu vedenhankinta, mikä: Milloin tutkittu: Vesipisteiden lukumäärä alueella: Naiset. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTILAISUUDESTA Elintarvikelaki (23/2006), Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), Terveydensuojelulaki (763/1994), Tupakkalaki (693/1976)

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00

XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 XCO Suomenmestaruuskilpailut Hollolan Messilässä 21.7 2013 klo 8.00-17.00 PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja varahenkilöt Mika Tervala Turvallisuusvastaava puh

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pipsa Korkolainen 8.10.2013 Palvelun tarjoaja vastaa turvallisuudesta Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) Sovelletaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU

PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU PUTOAMISSUOJAUKSEN SUUNNITTELU LAINSÄÄDÄNTÖ - Putoamissuojausta koskeva lainsäädäntö edellyttää työnantajalta toimenpiteitä putoamistapaturmien estämiseksi, jos työntekijä työskentelee yli 2 metrin korkeudella

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS

Kupiainen Niina 8.10.2014. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaprojekti: ULKOKUNTOILUPAIKKOJEN TURVALLISUUS Ulkokuntoilupaikka Ulkona sijaitsevista, vapaasti käytettävistä kuntoiluvälineistä

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle dokumentoinnille /käyttöohjeille Esityksen rakenne Yleistä

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012

SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 TURVALLISUUSSUUNNITELMA 12.8.2012 1(8) SM 14/15 Yleisurheilu Kaarlenkenttä, Vaasa, 17.-19.8.2012 1. TAPAHTUMAN ja toiminnan kuvaus... 2 2. Toiminnan turvallisuudesta vastuulliset... 2 3. Suorituspaikat

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ohjelmapalveluiden turvallisuus

Ohjelmapalveluiden turvallisuus Hannu Mattila, Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus, PL 5, 00531 Helsinki Ohjelmapalveluiden turvallisuus 1 OHJEIDEN TARKOITUS Ohjeiden tarkoituksena on kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki

ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki ILMOITUS SUURESTA YLEISÖTAPAHTUMASTA Elintarvikelaki, Kuluttajaturvallisuuslaki, Terveydensuojelulaki Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Ilmoituksen tekeminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

ASIAKASOHJE Sivu 1 (15) PALVELUN TARJOAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ASIAKASOHJE Sivu 1 (15) PALVELUN TARJOAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA ASIAKASOHJE Sivu 1 (15) PALVELUN TARJOAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Ohje perustuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Internet-sivujen sisältöön (noudettu 23.5.2011, päivitetty 7.3.2012). 1. OMAVALVONTA

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja

Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja 1.10.2015 Leikkikenttien ja lähiliikuntapaikkojen kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 7 mukainen turvallisuusasiakirja Tekninen Lautakunta 13.10.2015 Sivu 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Leikkipaikkojen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä 12.5.2016 Kuluttajaturvallisuuslaki ja ulkoilureitit Tukesin organisaatio 12.5.2016 REILA-hankkeen seminaari, Kaarina Kärnä 2 Kuluttajaturvallisuuslaki

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

RATSASTUSPALVELUJEN TURVALLISUUS VUONNA 2009 OULUN LÄÄNISSÄ VALVONTAPROJEKTIN YHTEENVETO

RATSASTUSPALVELUJEN TURVALLISUUS VUONNA 2009 OULUN LÄÄNISSÄ VALVONTAPROJEKTIN YHTEENVETO Yhteenvetoraportti PSAVI-2010-00163/Yr-54 8.7.2010 RATSASTUSPALVELUJEN TURVALLISUUS VUONNA 2009 OULUN LÄÄNISSÄ VALVONTAPROJEKTIN YHTEENVETO Projektin kuvaus Oulun lääninhallitus toteutti ratsastuspalvelujen

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003

KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI. Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 KULUTTAJAVIRASTON OHJEET OHJELMAPALVELUIDEN TURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI Kuluttajaviraston julkaisusarja 9/2003 ISSN 0788-544X ISBN 951-681-052-7 (nid.) ISBN 951-681-053-5 (PDF) Kuluttajaviraston ohjeita

Lisätiedot

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt

Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalottelun turvallisuusjärjestelyt Futsalin seuraseminaari 28.4.2012 Helsinki Turvallisuuspäällikkö Juha Karjalainen Suomen Palloliitto 1 Sisältö Turvallisuuden peruskäsitteitä Keskeinen lainsäädäntö

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma

Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Tornion kaupunki Uimarantojen turvallisuussuunnitelma Kaakamonniemen uimaranta Kirkkoputaan uimaranta Kivirannan EU-uimaranta Laiskanlahden uimaranta Pikisaaren uimaranta Uitonrannan EU-uimaranta Suunnitelman

Lisätiedot

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus Hyvässä seurassa on turvallista liikkua Turvallisuuskoulutus Onko Suomi turvallinen maa? Sisäasianministeriö listasi uhkakuvat Suomessa seuraavalle 10 vuodelle! Terveys, kunto, uusavuttomuus, ikääntyminen

Lisätiedot