Kasvatustieteen päivien esiseminaari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatustieteen päivien esiseminaari 21.11.2012"

Transkriptio

1 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään tulevaisuus Koulutusuudistuksen toteuttaminen Tampereen yliopistossa Harri Melin Mikko Markkola Tehtävä Tampereen yliopiston keskeinen tehtävä on kasvattaa opiskelijoista kansainvälisesti toimintakykyisiä, vastuuntuntoisia akateemisia vaikuttajia ja asiantuntijoita, jotka valmistuttuaan saavat koulutustaan vastaava työtä. Toimenpiteet Yliopisto toteuttaa kokonaisvaltaisen koulutuksen uudistuksen Hakukohteita ja sisäänottoa vähennetään Koulutus järjestetään tutkinto-ohjelmina, joissa on laaja-alaiset kandidaattiohjelmat Opetus ja opetuksen suunnittelu on osaamisperustaista Opettajien osaaminen varmistetaan lisäämällä yliopistopedagogista koulutusta Lisätään kansainvälistymistä Huolehditaan elinikäisen oppimisen mahdollistamisesta omilla koulutusaloilla 3 4 Yliopisto toteuttaa kokonaisvaltaisen koulutuksen uudistuksen Yliopisto on toteuttanut koulutuksen uudistusta projektimuotoisesti, millä on varmistettu yhteisten linjausten mukainen opetussuunnitelmatyön eteneminen kussakin yksikössä yhteisen aikataulun mukaisesti Hakukohteita ja sisäänottoa vähennetään Vuonna 2012 Tampereen yliopistossa on 25 tutkinto-ohjelmaa, joihin on 28 päävalinnan hakukohdetta. Vuonna 2011 vastaava hakukohteiden lukumäärä oli 55. Sisäänoton kiintiö vuonna 2012 on Vuonna 2011 vastaava kiintiö oli Hakijoita kevään 2012 yhteishaussa oli , vuonna , jolloin oli sisäänotto myös teatterityöhön (n hakijaa) Koulutus järjestetään tutkinto-ohjelmina, joissa on laaja-alaiset kandidaattiohjelmat Laaja-alaisuutta on toteutettu tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa opetusneuvoston linjausten mukaisesti useasta näkökulmasta: mahdollisuuksina edetä tutkinto-ohjelman puitteissa erilaisiin maisteriopintoihin, mahdollisuuksina valita laajat valinnaiset opinnot, tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisillä opinnoilla sekä tieteenaloja integroivilla moni- ja poikkitieteellisillä opinnoilla. Laaja-alaisuus on ollut myös näkökulma osaamistavoitteiden määrittelylle, tietojen ja taitojen lisäksi on otettu huomioon asenteisiin, eettisiin ulottuvuuksiin ja identiteetin rakentumiseen liittyviä näkökulmia. Opetus ja opetuksen suunnittelu on osaamisperustaista 3-vuotiset opetussuunnitelmat hyväksyttiin mennessä ja julkaistiin Opetussuunnitelmiin sisältyy osaamistavoitteiden ja niihin kytkeytyvien arviointiperiaatteiden määrittely Opetusohjelmat hyväksyttiin toukokuun taitteessa ja julkaistiin Opetusohjelmatasolla osaamistavoitteita ja arviointia tarkennetaan edelleen opetuksen toteutuksen näkökulmasta opetuksen jatkuva kehittäminen opetussuunnitelmien voimassaoloaikana. Opettajien osaaminen varmistetaan lisäämällä yliopistopedagogista koulutusta Yliopistopedagogiikan perusteiden (10 op) lisäksi on toteutettu jatkokurssi (15 op), joka on kytketty oman yksikön opetussuunnitelmatyön kehittämiseen. Yliopistopedagogiikan koulutus on laadittu osaksi kasvatustieteiden yksikön opetussuunnitelmaa ja muodostaa perusopintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden lisäksi toteutetaan erityisiin teema-alueisiin liittyviä suppeampia koulutuksia (esim. ohjauksen kysymykset). Kullakin tutkinto-ohjelmalla on pedagogisesti orientoitunut ohjausvastaava, joka tukee tutkinto-ohjelman ohjauksen kokonaisuutta. 5 6 Lisätään kansainvälistymistä Opetusneuvosto on linjannut yliopiston kansainvälistymisohjelman pohjalta tutkinto-ohjelmien opintoihin liittyvät kansainvälistymisen periaatteet, joiden mukaisesti tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on kuvattu kansainvälistymistä ja kansainvälistä osaamista edistävät opinnot, tavoitteet ja käytännöt. Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus osana opintoja Kansainvälistyminen tutkinto-ohjelman järjestämissä opinnoissa Kansainvälistymiskokonaisuuden avulla tehdään näkyväksi opiskelijan kartuttama, kriteerit täyttävä osaaminen. Yliopistossa organisoidaan kansainvälisen koulutuksen keskus koordinoimaan ja tukemaan tieteenalayksiköitä kansainvälistymistavoitteiden saavuttamisessa Rehtori päätti syksyllä 2013 aloittavista kansainvälisistä maisteriohjelmista. Opetussuunnitelmien laatiminen on aloitettu. Ohjelmien rakenteita yhtenäistetään ja opetussuunnitelmista tehdään osaamisperustaisia. Kieliperiaatetyöryhmä jätti ehdotuksen kieliperiaatteista rehtorille Kaikissa tutkinto-ohjelmissa toteutetaan yhdenmukaiset kieli- ja viestintäopinnot sekä informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan opinnot Huolehditaan elinikäisen oppimisen mahdollistamisesta omilla koulutusaloilla Avoin yliopisto-opetus on integroitu osaksi tieteenalayksiköiden koulutuksen kokonaisuutta sekä avoimen yliopisto-opetuksen tukipalvelut osaksi opintopalveluita. Avoimen yliopisto-opetuksen määrälliset tavoitteet on määritelty kullekin yksikölle. Lukuvuoden avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta on päätetty osana yksikön opetussuunnitelman ja opetusohjelman laatimista. Haku avoimeen yliopisto-opetukseen alkoi Yliopistossa on valmisteltu tutkinnon suorittaneiden osaamisen päivittämisen mahdollistavia käytäntöjä 1

2 7 8 Koulutusuudistuksen eteneminen Ennen koulutusuudistuksen toteuttamisvaihetta laadittiin aikataulu, jossa koottiin yhteen opetussuunnitelmatyön kokonaisuuteen liittyvät keskeiset, kaikille yhteiset etapit ja niiden päivämäärät Koulutusuudistuksen toteuttamisesta projektina tehtiin päätös, jossa annettiin projektiorganisaatiolle tehtäväksi koordinoida yliopiston linjausten mukaisesti kehitystyön etenemistä koordinoida tieteenalayksiköiden ja tukipalveluiden yhteistyötä linjakkaan opetussuunnitelmatyön toteutumiseksi Aikataulun yksityiskohtia on tarkennettu suunnittelutyön edetessä, mutta yhteisistä etapeista on pidetty kiinni Esim. kevään 2012 yhteishaun aikataulujen varmistuttua asetettiin opetussuunnitelmien valmistumisen tavoiteajaksi , jonka mukaisesti yksiköt laativat ja hyväksyivät tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat Koulutusuudistuksen Opiskelijavalinnan arviointi alkaa Johtosääntö voimaan. Hakukohteet tulokset Uusi organisaatio (30.9.) ja valintaperusteet Opetus alkaa Yliopistolaki Yhteishaku voimaan alkaa Opetusneuvosto asetetaan Strategia vahvistetaan Opetusohjelmat Koulutusuudistusprojekti päättyy Tutkinto-ohjelmat hyväksytty perustetaan Koulutusuudistusprojekti asetetaan Opetussuunnitelmat Opiskelijat aloittavat uusissa tutkinto-ohjelmissa. hyväksytty Tutkintosääntö ja opintojen arviointisääntö voimaan Koulutusprojektin organisaatio Koulutusprojektin organisaatio ja tehtävät Projektiorganisaatio koostui johtoryhmästä, projektihallinnosta sekä tieteenalayksikkökohtaisista osaprojekteista. Projekti toimi yhteistyössä opetusneuvoston kanssa. Keskitetty projektiorganisaatio koordinoi yliopiston hallituksen ja rehtorin päätösten sekä opetusneuvoston linjausten mukaisesti koulutusuudistukseen kytkeytyvien kehityshankkeiden etenemistä sekä yksiköiden ja tukipalveluiden yhteistyötä koulutusuudistuksen aikana Projektin johtoryhmä ohjasi ja seurasi projektin etenemistä ja kehittämisresurssien käyttöä. Johtoryhmä nimitti tukiryhmän ja muita tarpeellisia työryhmiä. Projektihallinto vastasi projektisuunnittelun ja seurannan toteuttamisesta, koulutusuudistusta tukevien kehittämishankkeiden suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnista sekä uudistuksen tueksi tarvittavien tukipalveluiden kohdentamisesta. Tieteenalayksikkökohtaiset projektit vastasivat yksikön opetussuunnitelmatyön linjakkaasta toteutumisesta suhteessa koulutusuudistuksen kokonaisuuteen. Koulutusprojekti Uusien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyön tuki Aikuiskoulutuksen mallintaminen -hanke Ura- ja rekryntointipalveluiden Käsitteiden mallinnus Koulutuksen suunnittelu ja Rakenteellisten uudistusten Yhteistyössä HY toteuttaminen kokonaisuutena toteuttaminen U&R-palveluissa Campus Conexus -hankkeet Yliopiston intranetin kehittäminen 11 Yhteistyössä UNIPOLI Opintojen suunnittelun työpöytä Koulutusuudistus: järjestelmäkehityksen hankesalkku kaaviona Koulutusprojekti: Uusien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyön tuki Tukiryhmästä opintopalveluiden ja tietohallinnon edustajat mukana hankkeiden toteutuksessa (OHA-Tieto kokoukset) Koulutusuudistusta toteuttavat projektit Koulutusuudistukseen liittyvät projektit TIPTOP tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (Raketti-OPI) 12 JOHTORYHMÄ OPETUSNEUVOSTO Linjaukset ja seuranta Projektihallinto Projektipäällikkö: Sami Hautakangas, OpPa Projektisihteeri: Liisa Ahlava, OpPa Tukiryhmä IBT SIS JKK EDU LTL MED CMT HES YKY uudistusprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojekti Tutkinto-ohjelmien opinto- ja Vastuutahot: Opintopalvelut tutkintohallinnon suunnittelun Campus Conexus/ opiskelijapalautteen integrointi tuki Aikuiskoulutuksen mallintaminen/ Koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen kokonaisuutena Osaamisperustaisten Vastuutahot: Opetusneuvosto: Strategisia rasteja -seminaarit opetussuunnitelmien Campus Conexus hanke/ pedagogisen suunnittelun tuki ja osallistava opetussuunnitelmatyö, yliopistopedagogiikan jatkokurssi koulutus EDU: Yliopistopedagogiikan perusteet -koulutus RAKETTI-OPI-hankkeet Opintohallinnon Vastuutahot: Opintopalvelut tietojärjestelmien tuki ja KSHJ Tietohallinto/hallinnon ryhmä kehittäminen TIPTOP Tietohallinto/opetusteknologiakeskus Intranetin kehittäminen Yhteisöt ja opiskelijatoiminta Osallisuutta luova (SYL, TAMY) opetussuunnitelmatyö Ohjaus ja neuvonta (Aalto) Opiskelijapalautteen integrointi Verkkopalvelut (TTY) YO-pedagoginen koulutus RAKETTI-OPI-yhteistyöhön liittyvät hankkeet TIPTOP, opinto- ja Opintojen suunnittelu ja seuranta urapolun palvelut HOPS-prosessien kehittäminen ja tuki (CSC, JY, TY, TAMK, Metropolia, OAMK, FUAS, Siirtymät tutkintorakenteiden HY) mukaisesti Lukuvuosiilmoittautuminen ja maksut Ajankäytön suunnittelu Ohjaus ja ennakointi (korkeakoulut) AHOT-menettelyjen tuki Käsitemallin kehittäminen Rajapintojen kehittäminen Tietovarastopilotit Muut hankkeet Opetukseen liittyvät toiminnot Opintohallinnon järjestelmien kehittäminen Tutkinto-ohjelmien kuvaukset Yhteistyössä TY Osasuoritusten hallinta Henkilökunnan NettiOpsu Rajapintojen kehittäminen Sähköinen tenttiminen KV-opiskelun tuen kehittäminen Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hanke Oman valintajärjestelmän Käsitteiden mallinnus sovittaminen Yhteinen hakujärjestelmä Valinnan valmistelun kehittäminen Opintosuoritusten käsittely Henkilökunnan NettiOpsu Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi sähköinen tenttipalvelu (HY, Aalto, TaY) Koulutuksen suunnittelu kokonaisuutena aikuiskoulutuksen Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen mallintaminen opetuksen suunnittelu opiskelijapalautteen integrointi Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hanke Opiskelijavalinnan palvelut SADe oppijan verkkopalvelu Yliopiston intranetin kehittäminen KV-opiskelun tuen kehittäminen Väinö ja Venla Palvelupohjaisen arkkitehtuurin kehittäminen -hankkeiden teknisten ratkaisujen vakiinnuttaminen 2

3 13 14 Prosessien järjestelmätuki Koulutuksen perustaminen Uudistustyön edetessä on pyritty tunnistamaan kokonaisuuden kannalta keskeiset järjestelmämuutokset ja toteuttamaan ne sovitettuna uudistustyön aikatauluun. Suurimmat muutokset ovat kohdistuneet opetuksen suunnittelujärjestelmään sekä opiskelijatietojärjestelmän oppiainerakenteeseen liittyviin osuuksiin. Nämä ovat pohjana opiskelijoiden opintojen suunnittelun palveluille, joita kehitetään TIPTOP-hankkeen yhteydessä ja toimintoja lanseerataan vaiheittain. Tieteenalayksikköjä pyydettiin esittämään uusia tutkinto-ohjelmia rehtorille mennessä. Yksiköt valmistelivat esitykset perusteluineen yhteisen mallin mukaisesti opetuksen suunnittelujärjestelmän (OPSI) avulla Koulutuksen pysyvät perustiedot perustettiin koodistoihin Koulutuksen perustiedot opetussuunnitelmassa sitovat yhteen haun ja valinnan tiedot, opiskeluoikeuksien tiedot sekä opetussuunnitelmassa kuvatut tutkintorakenteet Opetussuunnitelma Haku ja valinta Opetussuunnitelman laatimisen tuki OPSIssa käsittää mm. tutkintorakenteiden ja opintojen ECTS/M-määritysten mukaisten kuvausten valmistelun ja pakollisten tietojen tarkistamisen kommentointitoiminnot työn dokumentoimiseksi strategisten teemojen mukainen rakenteisuus opintojen vastaavuuksien kuvaaminen opetussuunnitelmien välillä tulosteiden tuottaminen päätösten liitteiksi tarkistuslistaukset kokonaisuuden hallitsemiseksi opetussuunnitelman tietojen riittävyyden takaaminen opiskelijatietojärjestelmän päivittäminen opetussuunnitelman tilan hallinnointi opintojaksotasolle (suunnitteilla, valmis hyväksyttäväksi, valmiiden lukitseminen, julkaisu-tila kullekin rakenteen osalle erikseen) julkaisutoiminnot: www-julkaisu, tulosteet, taitto-ohjelman (InDesign) formaatin mukainen rtf Opiskelijavalintojen ja valintaperusteiden valmistelu tapahtuu opetuksen suunnittelujärjestelmän avulla Koulutuksen yleiskuvaus ja osaamistavoitteet koulutuksen perustiedoista Vuotuiset tiedot sekä raporttinäkymät päätöksentekoa varten Julkaisurajapinta (www-sisällönhallintajärjestelmä käyttää) Taitto-ohjelman (InDesign) formaatin mukainen rtf Tietojen vienti valtakunnallisiin järjestelmiin toistaiseksi manuaalista Valinta toteutetaan valintajärjestelmä Valtsun avulla Opiskelijan identiteetin muodostaminen, käyttäjähallinnan ja opiskelija- ja kulkukorttien integrointi prosessiin Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden käytössä oma sovelluksensa Turun yliopiston kehittämän, verkkomaksamisen sisältämän ilmoittautumispalvelun käyttöönotto työn alla Opintoneuvonta ja ohjaus Opetusohjelma järjestettiin strateginen rasti Ohjaus yliopisto-opinnoissa. Yliopisto järjesti valtakunnallisen opo-päivän, jossa uusia tutkintoohjelmia esiteltiin lukioiden opinto-ohjaajille. Opetusneuvosto linjasi opintojen ohjauksesta Tampereen yliopistossa opiskelijan ja yliopiston oikeudet ja velvollisuudet ohjaukseen liittyen ohjauksen kokonaisuus: tiedotus, neuvonta, ohjaus, erityisohjaus esitys opintojen ohjausjärjestelmän kehittämisestä: opetussuunnitelma tärkein ohjauksen väline, jokainen yliopisto-opettaja ohjaa, tutkinto-ohjelmille ohjausvastaavat opintojen ohjausjärjestelmän kehittäminen jatkuu Tutkinto-ohjelmien ohjauskäytännöt on kuvattu omana osuutenaan opetussuunnitelmissa Sähköistä opintojen suunnittelun työkalua kehitetään osana TIPTOP-hanketta HOPS-opettajille ja ohjausvastaaville järjestetään systemaattisesti koulutuksia Opetusohjelman laatiminen käynnistettiin yksikkökohtaisilla tapaamisilla maaliskuun alussa 2012 viikoilla 11 ja 12. Tarkentavat ohjeet opetusohjelmien laatimisesta opetustietojärjestelmään sekä käyttökoulutus järjestettiin maaliskuussa Erityisenä huomion kohteena oli opetusohjelman rakenteen muutosten lisäksi osaamistavoitteiden ja arviointiperusteiden tarkentaminen suhteessa opetussuunnitelmaan. Opetusohjelmat hyväksyttiin tieteenalayksiköissä huhti-toukokuun taitteessa ja julkaistiin Opetusohjelman tietoja tarkennetaan ja täsmennetään normaaliin tapaan lukuvuoden aikana. Opetukseen liittyvää palautejärjestelmää kehitetään ja palautetietoa hyödynnetään monipuolisesti opetusohjelmaa uudistettaessa keväällä

4 19 20 Työsuunnitelma Opintojen suunnittelu ja suorittaminen 1/2 Opettajien työsuunnitelmien laatiminen tieteenalayksiköissä aloitettiin samaan aikaan opetusohjelman valmistelun kanssa. Uusien opettajien rekrytointi vaikutti työsuunnitelmien laatimisen aikatauluun. Opetussuunnitelmatyön aikana on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että opetussuunnitelmat ja opetusohjelma sisältävät tiedot, joiden perusteella opiskelija voi suunnitella opintojaan sekä niissä etenemistä sujuvasti. Suunnittelussa on painotettu opintojen eri suoritustapojen kattavuutta ja monipuolisuutta sujuvan opinnoissa etenemisen takaamiseksi Opetussuunnitelman tiedot ovat keskeinen perusta myös opintojen suunnittelun sähköisten välineiden kehittämiselle, käytölle ja toimivuudelle Lukuvuotta silmällä pitäen tutkintosäännön ja opintojen arviointisäännön päivittämisessä opintojen sujuvuuden näkökulma oli keskeinen, koska uudet tutkinto-ohjelmat aloittavat toimintansa. Opintosuoritusten hallinnointia on kehitetty ja kehitetään edelleen mahdollistamaan mm. opintojen etenemisen ja suoritusten kertymisen aiempaa parempi seuranta Opintojen suunnittelu ja suorittaminen 2/2 Koulutuksen lakkauttaminen Rehtori päätti yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista, joiden perusteella tieteenalayksiköt laativat tarkemmat vanhoja opiskelijoita koskevat menettelyt siirtymäaikana. Huolehditaan siitä, että vanhamuotoisessa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun kohtuullisen siirtymäkauden aikana. Tiedottamiseen vanhojen opiskelijoille on kiinnitetty erityistä huomiota. On mm. laadittu verkkosivut uudistuksesta yliopiston ja yksiköiden tasolla ja tieteenalayksiköt ovat järjestäneet tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia keväästä 2012 alkaen. Vanhoille opiskelijoille lähetettiin keskitetysti henkilökohtainen tietopaketti uudistuksen vaikutuksista. Opiskelijoita tuetaan tuottamalla informaatiota mm. aiempien opintojen ja uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojen vastaavuuksista sekä opintojen suositelluista suoritusajankohdista. Kokonaisvaltaisessa uudistuksessa on käyty läpi kauttaaltaan kaikki vanhatkin koulutukset, joissa on vielä opiskelijoita. Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen tarkistetaan. Mm. tutkintosäännön uudistamisen yhteydessä yliopistossa on tarkennettu koulutuksen lakkauttamisen käytäntöjä Koulutusuudistukseen liittyviä toimintamuotoja Opetusneuvoston strategiset rastit -sarja Pedagogista, opintohallinnollista ja toiminnallista tukea Tähän mennessä järjestetty 14 rastia: Koulutusuudistus ja sen toteuttaminen Uusien tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot Informaatiolukutaito ja e-aineistot Laaja-alaisuus ja osaamisperustaisuus Työelämänäkökulma Osallistavan opetussuunnitelmatyön organisointi Ohjaus yliopisto-opinnoissa Osaaminen ja arviointi Opetusmenetelmät Kansainvälistyminen ja kestävä kehitys HOPS Kansainväliset maisteriohjelmat Viestejä työelämästä Opetukseen liittyvä palaute Suunniteltujen rastien teemoja ovat: Opiskelijavalinta, Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Koulutuskahvit Kohdennettuja keskustelutilaisuuksia Keskittyneet koulutuksen kokonaisuuteen ja opintojen ohjaukseen Työpajat ja kartoitustilaisuudet Yksiköiden käytäntöjen kartoitusta Sähköisten sovellusten ja tukivälineiden kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia Opiskelijan opintojen suunnittelun työpöytä (sähköinen HOPS) Arviointipalvelu Yksikkökäynnit ja -kierrokset Ajankohtaisiin asioihin liittyviä osallistavia tilaisuuksia Akuutteihin asioihin liittyviä spontaaneja käyntejä Linjaukset, ohjeet ja opetussuunnitelmatyön käsikirja Koulutusuudistuksen etenemistä on tuettu ja ohjattu rehtorin, hallituksen ja yksiköiden päätösten lisäksi erityisesti erityyppisten osallistavien toimintamuotojen avulla, opetusneuvoston linjauksilla opintopalveluiden ohjeilla sekä opetussuunnitelmatyön käsikirjalla, johon on koottu oleellinen ohjaava informaatio: Opetusneuvoston linjaukset Opintopalveluiden ohjeet OPS-työn käsikirja Laaja-alaisuus Osaamisperustaisuus Siirtymäaika Tutkinto-ohjelman rakenne Siirtyminen kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin Opintojen ohjaus Terminologia E-aineistot Osaamistavoitteiden taso Kansainvälistymiskokonaisuus Kestävä kehitys opetuksessa Hyvät opiskelukäytännöt Tutkintoohjelmakuvauksen teko Opiskelijavalinnan valmistelun ohjeet Opetussuunnitelman ja opetusohjelman laatimiseen liittyvät ohjeet Opetussuunnitelman ja opetusohjelman hyväksymiseen liittyvät ohjeet Opintohallinnon soveltamisohjeet Lait ja asetukset Yliopiston strategia ja laadunvarmistus Tutkintosääntö ja opintojen arviointisääntö Rehtorin päättämät yleiset siirtymäsäännösperiaatteet Opintohallinnolliset, pedagogiset sekä opintohallinnon järjestelmien käyttöohjeet Kehitetään edelleen; jää pysyväksi tukivälineeksi Siirtyy yliopiston uuteen intraan (Tietopankki -> Opetussuunnitelmatyö) 4

5 25 Koulutusuudistuksen arviointi Arviointisuunnitelman valmistelu opetusneuvosto käsitteli Osa-alueet Koulutusuudistusprosessin organisointi, koulutusprojekti ja opetussuunnitelmatyö yksiköissä Uudet opetussuunnitelmat Koulutusuudistuksen vaikuttavuus Muuta arvioinnissa huomattavaa Koulutusuudistus strategian toteuttamisena Arviointi osana yliopiston laadunvarmistusta Mitä arvioidaan nyt mitä voidaan arvioida vasta myöhemmin Tulossa - suhteuttettava strategian tarkistaminen (väliarvio; 2013) sisäinen auditointi opetuksen arviointi (2015) KKA:n auditointi (2014) YO-PALA osaksi yliopistojen rahoitusmallia 2015 työnantajakysely 5

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen 12.10.2011 Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen osastopäällikkö Mikko Markkola 2 Koulutusuudistus-projektin organisaatio JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Laaja-alaiset kandidaattiohjelmat kokemuksia Tampereen yliopistosta. Liisa Ahlava 21.10.2015

Laaja-alaiset kandidaattiohjelmat kokemuksia Tampereen yliopistosta. Liisa Ahlava 21.10.2015 Laaja-alaiset kandidaattiohjelmat kokemuksia Tampereen yliopistosta Liisa Ahlava 21.10.2015 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään tulevaisuus (15.2.2010) Tehtävä Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011

Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos. Harri Melin 29.9.2011 Yliopistot liikkeessä Tampereen yliopiston muutos Harri Melin 29.9.2011 Uusi laki uusi yliopisto Yliopistojen autonomian lisääminen Yliopistojen talouden vahvistaminen Yliopistojen johtamisen modernisoiminen

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 7.5.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIESTINTÄVASTAAVILLE Erja Nokkanen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa linjatut korkeakouluhakuja

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen

Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen. Sari Pulkkinen Opiskelijavalinnan valtakunnalliset kehityssuunnat ja sähköisen yhteishakujärjestelmän kehittäminen Sari Pulkkinen 29.9.2011 Vuonna 2010 kevään ylioppilastutkinnossa hyväksyttiin 28 795 kokelasta yliopistoihin

Lisätiedot

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava 29.3.2012 HOPS välineenä Strategiset rastit: HOPS 29.3.2012 Sami Hautakangas & Liisa Ahlava Kenen/minkä väline? Opiskelijan Ohjausvastaavan / HOPS-opettajan Tutkinto-ohjelman johtajan / vastuutahon Tieteenalayksikön

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 14.12.2012 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintoihin siirtymisen nopeuttaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen, sähköisten

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston muutos Harri Melin Hallintopäälliköiden neuvottelupäivät 2011 11.08.2011

Tampereen yliopiston muutos Harri Melin Hallintopäälliköiden neuvottelupäivät 2011 11.08.2011 Presentaation nimi Esittäjän nimi, päivämäärä Tampereen yliopiston muutos Harri Melin Hallintopäälliköiden neuvottelupäivät 2011 11.08.2011 Tampereen yliopisto lyhyesti perustettu 1925 Helsingissä Kansalaiskorkeakouluna

Lisätiedot

Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi. Yhteistyöryhmä Ossi Raatikainen, CSC

Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi. Yhteistyöryhmä Ossi Raatikainen, CSC Opintopolun käyttöönoton tuki ja organisointi Yhteistyöryhmä 2.9.2014 Ossi Raatikainen, CSC Sisältö Johdanto Mikä muuttuu, mikä ei? Kuinka kokonaisuutta hallitaan Sidoshankkeita Ryhmien nykytila Painopisteet

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku.

Opintopolku.fi. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus Opintopolku. Mikä on uusi Opintopolku ja miten korkeakouluun hakeutuminen uudistuu? Joni Penkari, Opetushallitus 8.10.2013 Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perusopetukseen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus

Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely. Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Oppijan palvelut ehops-palvelun vaatimusmäärittely Työpaja 1 13.3.2014 Opetushallitus Agenda 10.00-10.15 Työpajan avaus, esittäytyminen ja päivät tavoitteet 10.15-12.00 Projektin lähtökohdat - Alustukset

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Historian tutkinto-ohjelma. Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Historian tutkinto-ohjelma Ohjaus historian tutkinto-ohjelmassa Historian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden ohjaukseen.

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Toteuttajien vastuualuueet

Toteuttajien vastuualuueet Toteuttajien vastuualuueet TIPTOP-kokonaisuus on jaettu osa-alueisiin, palveluihin. Jokaisella palelulla on päävastuullinen toteuttaja ja mahdollisia osallistujatoteuttajia. Vastuutoteuttajan vastuulla

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelut. 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelut 29.1.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi SADe -ohjelma Valtiovarainministeriön koordinoima Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma. Rakennettavilla palveluilla

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit

Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit LIITE Kohta 6: Yliopistojen meneillään olevien kehityskohteiden esittely. ** Kehitettävää: Tekstit: Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén

Tutkintorakenteen uudistaminen. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén Tutkintorakenteen uudistaminen Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi

Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Elinikäisen ohjauksen työryhmän linjaukset ja Oppijan verkkopalvelu-uudistuksen tilanne Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen foorumi Laila Puranen 20.4.2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.9.2010

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä. Kasvatustieteiden yksikkö Arja Tahvola Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä Kasvatustieteiden yksikkö 11.11.2014 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISET TUTKINNOT, ennen v. 2012 KK- JA KM-TUTKINNOT Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen

Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013. 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen kehittäminen vuoteen 2013 29.3.2011 Ilmari Hyvönen Opiskelijavalintojen uudistaminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän suositukset syksyltä 2009 Opintoihin siirtymistä

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen eteneminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Aiheita Uudistuksen vaiheet Lainsäädäntötyön eteneminen Tietojärjestelmähankkeen eteneminen Uudistuksen toisen vaiheen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET

TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET TOHTORIKOULUTUKSEN ARVIOINTI 2016 JA SITÄ SEURAAVAT KEHITTÄMISTOIMET 2016-2020 Laadunohjausryhmä ti 6.9.2016 Tuula Oksanen, tutkijakoulukoordinaattori Tausta Strategian toimenpideohjelma 2015-2016 Tohtorikoulutus

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa

Linjakas palaute TAHI Palautteen pedagogiikkaa Linjakas TAHI Palautteen pedagogiikkaa Markku Ihonen 24.9.2012 markku.ihonen@uta.fi Yleistä opiskelijapalautteesta 1 arvioidaan sitä, mihin voidaan vaikuttaa kaikki muodostaa yhdessä tärkeän tietopohjan

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari

OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari OKM Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittäminen -seminaari Kommenttipuheenvuoro Opiskelijapalveluiden päällikkö HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu KSHJ-valmistelu keväästä 2011 syksyyn 2013 Keväällä 2011

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuri Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke,

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista

Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus Ajankohtaista opiskelijavalinnoista Keskeisiä linjausasioita Yleistä KSHJ:n esitutkimuksen yhteydessä sekä korkeakoulujen siitä antamissa lausunnoissa nousi

Lisätiedot

SIS n-230 (*n-127) JKK n-346 (*n-193)

SIS n-230 (*n-127) JKK n-346 (*n-193) Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 24.8.2011 "Miten merkittävinä pidät työllistymisesi kannalta seuraavia tekijöitä?" Viidennen vuoden opiskelijat 2007-2011* SIS n-230 (*n-127) JKK n-346 (*n-193) EDU

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen

Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta. Ilmari Hyvönen Ajankohtaista opiskelijavalintojen uudistamisesta Ilmari Hyvönen 21.5.2013 Opiskelijavalintojen uudistaminen Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut

Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile

Lisätiedot

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere)

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere) 1 19.6.2014 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere) Johdanto Tässä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelmassa kuvataan opintojen ohjauksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Huomioita KSHJ:n prosessista

Huomioita KSHJ:n prosessista Huomioita KSHJ:n prosessista Erityisasiantuntija Joni Penkari, Opetushallitus 2013 -> 2015 YSHJ, HAREK, AMKHAUT -> KSHJ Nykytila -> Tulevaisuus Korkeakoulujen hakuja ja valintoja toteutetaan nykytilassa

Lisätiedot

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012

Outi Kivipelto. Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Outi Kivipelto Oppijan verkkopalvelu 7.11.2012 Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Oppijan verkkopalvelu tukee elinikäistä oppimista Oppijan

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena

RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI-osahankkeen tulokset projektien tukena RAKETTI-tulosseminaari

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa OSAAMISEN TUNNISTAMINEN (muk. Jäntti 2007) OPPIMISTEOT JA OSAAMISTAVOITTEET: OPPIMISTULOKSINA ARVIOINTI opiskelija opettaja arvioija

Lisätiedot

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi

Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä. IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen JY:ssä IT-palvelut Markku Närhi Koulutuksen tietojärjestelmien kehittäminen - taustaa Modernit verkkopalvelut ovat osa korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen

Lisätiedot

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto

Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Hyvän tieteellisen käytännön oppiminen ja Turnitinin käyttöönotto Strateginen rasti 15.5.2013: Hyvä tieteellinen käytäntö opetuksessa Markku Ihonen TENK:n ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittäminen - rakenteistaminen ja sähköistäminen 14.2.2011

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke

Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Ristiinopiskelun kehittäminen -hanke Joustavia opiskelumahdollisuuksia tuetusti Hankkeen yleissuunnitelma ja esittely Sami Hautakangas, Markku Närhi Tukea eri ristiinopiskelun muotoihin: hallinnoinnin

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula

Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtäväkokonaisuudet 10.12.2007 Tytti Tenhula Tehtäväkokonaisuus KOULUTUS Apukysymyksiä Koulutuksen markkinointi Mm. www-sivut, esitteet,

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä

Anita Johansson KSHJ. Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä Anita Johansson KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kirjeessään (Dnro 116/040/2010) hankkeen korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämiseksi.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH

KSHJ tilannekatsaus Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH KSHJ tilannekatsaus 12.10.2012 Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä Hankkeen keskeiset tavoitteet KSHJ:n rakenne Hankkeen aikataulu Miten kehitystä

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opetusneuvoston linjauksia koulutusuudistuksen toteuttamiseksi 2

Opetusneuvoston linjauksia koulutusuudistuksen toteuttamiseksi 2 Opetusneuvoston linjauksia koulutusuudistuksen toteuttamiseksi 2 Hyväksytty opetusneuvoston kokouksessa 12.9.2011. Siirtyminen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnoista maisteriopintoihin periaatteet ja

Lisätiedot

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe

Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Opiskelijavalintojen uudistaminen - lainsäädäntötyön eteneminen, kiintiöt ja opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaihe Birgitta Vuorinen, Ilmari Hyvönen 14.12.2012 Aiheita Lainsäädäntötyön eteneminen

Lisätiedot

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle

TIPTOP. Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle TIPTOP Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle 14.2.2013 Pakollinen dia ESR-rahoitteinen projekti (12/2011 3/2014), 2 M Tukee Raketti-projektin tavoitteita luomalla syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot