Kasvatustieteen päivien esiseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatustieteen päivien esiseminaari 21.11.2012"

Transkriptio

1 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään tulevaisuus Koulutusuudistuksen toteuttaminen Tampereen yliopistossa Harri Melin Mikko Markkola Tehtävä Tampereen yliopiston keskeinen tehtävä on kasvattaa opiskelijoista kansainvälisesti toimintakykyisiä, vastuuntuntoisia akateemisia vaikuttajia ja asiantuntijoita, jotka valmistuttuaan saavat koulutustaan vastaava työtä. Toimenpiteet Yliopisto toteuttaa kokonaisvaltaisen koulutuksen uudistuksen Hakukohteita ja sisäänottoa vähennetään Koulutus järjestetään tutkinto-ohjelmina, joissa on laaja-alaiset kandidaattiohjelmat Opetus ja opetuksen suunnittelu on osaamisperustaista Opettajien osaaminen varmistetaan lisäämällä yliopistopedagogista koulutusta Lisätään kansainvälistymistä Huolehditaan elinikäisen oppimisen mahdollistamisesta omilla koulutusaloilla 3 4 Yliopisto toteuttaa kokonaisvaltaisen koulutuksen uudistuksen Yliopisto on toteuttanut koulutuksen uudistusta projektimuotoisesti, millä on varmistettu yhteisten linjausten mukainen opetussuunnitelmatyön eteneminen kussakin yksikössä yhteisen aikataulun mukaisesti Hakukohteita ja sisäänottoa vähennetään Vuonna 2012 Tampereen yliopistossa on 25 tutkinto-ohjelmaa, joihin on 28 päävalinnan hakukohdetta. Vuonna 2011 vastaava hakukohteiden lukumäärä oli 55. Sisäänoton kiintiö vuonna 2012 on Vuonna 2011 vastaava kiintiö oli Hakijoita kevään 2012 yhteishaussa oli , vuonna , jolloin oli sisäänotto myös teatterityöhön (n hakijaa) Koulutus järjestetään tutkinto-ohjelmina, joissa on laaja-alaiset kandidaattiohjelmat Laaja-alaisuutta on toteutettu tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa opetusneuvoston linjausten mukaisesti useasta näkökulmasta: mahdollisuuksina edetä tutkinto-ohjelman puitteissa erilaisiin maisteriopintoihin, mahdollisuuksina valita laajat valinnaiset opinnot, tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisillä opinnoilla sekä tieteenaloja integroivilla moni- ja poikkitieteellisillä opinnoilla. Laaja-alaisuus on ollut myös näkökulma osaamistavoitteiden määrittelylle, tietojen ja taitojen lisäksi on otettu huomioon asenteisiin, eettisiin ulottuvuuksiin ja identiteetin rakentumiseen liittyviä näkökulmia. Opetus ja opetuksen suunnittelu on osaamisperustaista 3-vuotiset opetussuunnitelmat hyväksyttiin mennessä ja julkaistiin Opetussuunnitelmiin sisältyy osaamistavoitteiden ja niihin kytkeytyvien arviointiperiaatteiden määrittely Opetusohjelmat hyväksyttiin toukokuun taitteessa ja julkaistiin Opetusohjelmatasolla osaamistavoitteita ja arviointia tarkennetaan edelleen opetuksen toteutuksen näkökulmasta opetuksen jatkuva kehittäminen opetussuunnitelmien voimassaoloaikana. Opettajien osaaminen varmistetaan lisäämällä yliopistopedagogista koulutusta Yliopistopedagogiikan perusteiden (10 op) lisäksi on toteutettu jatkokurssi (15 op), joka on kytketty oman yksikön opetussuunnitelmatyön kehittämiseen. Yliopistopedagogiikan koulutus on laadittu osaksi kasvatustieteiden yksikön opetussuunnitelmaa ja muodostaa perusopintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden lisäksi toteutetaan erityisiin teema-alueisiin liittyviä suppeampia koulutuksia (esim. ohjauksen kysymykset). Kullakin tutkinto-ohjelmalla on pedagogisesti orientoitunut ohjausvastaava, joka tukee tutkinto-ohjelman ohjauksen kokonaisuutta. 5 6 Lisätään kansainvälistymistä Opetusneuvosto on linjannut yliopiston kansainvälistymisohjelman pohjalta tutkinto-ohjelmien opintoihin liittyvät kansainvälistymisen periaatteet, joiden mukaisesti tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa on kuvattu kansainvälistymistä ja kansainvälistä osaamista edistävät opinnot, tavoitteet ja käytännöt. Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus osana opintoja Kansainvälistyminen tutkinto-ohjelman järjestämissä opinnoissa Kansainvälistymiskokonaisuuden avulla tehdään näkyväksi opiskelijan kartuttama, kriteerit täyttävä osaaminen. Yliopistossa organisoidaan kansainvälisen koulutuksen keskus koordinoimaan ja tukemaan tieteenalayksiköitä kansainvälistymistavoitteiden saavuttamisessa Rehtori päätti syksyllä 2013 aloittavista kansainvälisistä maisteriohjelmista. Opetussuunnitelmien laatiminen on aloitettu. Ohjelmien rakenteita yhtenäistetään ja opetussuunnitelmista tehdään osaamisperustaisia. Kieliperiaatetyöryhmä jätti ehdotuksen kieliperiaatteista rehtorille Kaikissa tutkinto-ohjelmissa toteutetaan yhdenmukaiset kieli- ja viestintäopinnot sekä informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan opinnot Huolehditaan elinikäisen oppimisen mahdollistamisesta omilla koulutusaloilla Avoin yliopisto-opetus on integroitu osaksi tieteenalayksiköiden koulutuksen kokonaisuutta sekä avoimen yliopisto-opetuksen tukipalvelut osaksi opintopalveluita. Avoimen yliopisto-opetuksen määrälliset tavoitteet on määritelty kullekin yksikölle. Lukuvuoden avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta on päätetty osana yksikön opetussuunnitelman ja opetusohjelman laatimista. Haku avoimeen yliopisto-opetukseen alkoi Yliopistossa on valmisteltu tutkinnon suorittaneiden osaamisen päivittämisen mahdollistavia käytäntöjä 1

2 7 8 Koulutusuudistuksen eteneminen Ennen koulutusuudistuksen toteuttamisvaihetta laadittiin aikataulu, jossa koottiin yhteen opetussuunnitelmatyön kokonaisuuteen liittyvät keskeiset, kaikille yhteiset etapit ja niiden päivämäärät Koulutusuudistuksen toteuttamisesta projektina tehtiin päätös, jossa annettiin projektiorganisaatiolle tehtäväksi koordinoida yliopiston linjausten mukaisesti kehitystyön etenemistä koordinoida tieteenalayksiköiden ja tukipalveluiden yhteistyötä linjakkaan opetussuunnitelmatyön toteutumiseksi Aikataulun yksityiskohtia on tarkennettu suunnittelutyön edetessä, mutta yhteisistä etapeista on pidetty kiinni Esim. kevään 2012 yhteishaun aikataulujen varmistuttua asetettiin opetussuunnitelmien valmistumisen tavoiteajaksi , jonka mukaisesti yksiköt laativat ja hyväksyivät tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat Koulutusuudistuksen Opiskelijavalinnan arviointi alkaa Johtosääntö voimaan. Hakukohteet tulokset Uusi organisaatio (30.9.) ja valintaperusteet Opetus alkaa Yliopistolaki Yhteishaku voimaan alkaa Opetusneuvosto asetetaan Strategia vahvistetaan Opetusohjelmat Koulutusuudistusprojekti päättyy Tutkinto-ohjelmat hyväksytty perustetaan Koulutusuudistusprojekti asetetaan Opetussuunnitelmat Opiskelijat aloittavat uusissa tutkinto-ohjelmissa. hyväksytty Tutkintosääntö ja opintojen arviointisääntö voimaan Koulutusprojektin organisaatio Koulutusprojektin organisaatio ja tehtävät Projektiorganisaatio koostui johtoryhmästä, projektihallinnosta sekä tieteenalayksikkökohtaisista osaprojekteista. Projekti toimi yhteistyössä opetusneuvoston kanssa. Keskitetty projektiorganisaatio koordinoi yliopiston hallituksen ja rehtorin päätösten sekä opetusneuvoston linjausten mukaisesti koulutusuudistukseen kytkeytyvien kehityshankkeiden etenemistä sekä yksiköiden ja tukipalveluiden yhteistyötä koulutusuudistuksen aikana Projektin johtoryhmä ohjasi ja seurasi projektin etenemistä ja kehittämisresurssien käyttöä. Johtoryhmä nimitti tukiryhmän ja muita tarpeellisia työryhmiä. Projektihallinto vastasi projektisuunnittelun ja seurannan toteuttamisesta, koulutusuudistusta tukevien kehittämishankkeiden suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnista sekä uudistuksen tueksi tarvittavien tukipalveluiden kohdentamisesta. Tieteenalayksikkökohtaiset projektit vastasivat yksikön opetussuunnitelmatyön linjakkaasta toteutumisesta suhteessa koulutusuudistuksen kokonaisuuteen. Koulutusprojekti Uusien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyön tuki Aikuiskoulutuksen mallintaminen -hanke Ura- ja rekryntointipalveluiden Käsitteiden mallinnus Koulutuksen suunnittelu ja Rakenteellisten uudistusten Yhteistyössä HY toteuttaminen kokonaisuutena toteuttaminen U&R-palveluissa Campus Conexus -hankkeet Yliopiston intranetin kehittäminen 11 Yhteistyössä UNIPOLI Opintojen suunnittelun työpöytä Koulutusuudistus: järjestelmäkehityksen hankesalkku kaaviona Koulutusprojekti: Uusien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyön tuki Tukiryhmästä opintopalveluiden ja tietohallinnon edustajat mukana hankkeiden toteutuksessa (OHA-Tieto kokoukset) Koulutusuudistusta toteuttavat projektit Koulutusuudistukseen liittyvät projektit TIPTOP tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (Raketti-OPI) 12 JOHTORYHMÄ OPETUSNEUVOSTO Linjaukset ja seuranta Projektihallinto Projektipäällikkö: Sami Hautakangas, OpPa Projektisihteeri: Liisa Ahlava, OpPa Tukiryhmä IBT SIS JKK EDU LTL MED CMT HES YKY uudistusprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojektprojekti Tutkinto-ohjelmien opinto- ja Vastuutahot: Opintopalvelut tutkintohallinnon suunnittelun Campus Conexus/ opiskelijapalautteen integrointi tuki Aikuiskoulutuksen mallintaminen/ Koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen kokonaisuutena Osaamisperustaisten Vastuutahot: Opetusneuvosto: Strategisia rasteja -seminaarit opetussuunnitelmien Campus Conexus hanke/ pedagogisen suunnittelun tuki ja osallistava opetussuunnitelmatyö, yliopistopedagogiikan jatkokurssi koulutus EDU: Yliopistopedagogiikan perusteet -koulutus RAKETTI-OPI-hankkeet Opintohallinnon Vastuutahot: Opintopalvelut tietojärjestelmien tuki ja KSHJ Tietohallinto/hallinnon ryhmä kehittäminen TIPTOP Tietohallinto/opetusteknologiakeskus Intranetin kehittäminen Yhteisöt ja opiskelijatoiminta Osallisuutta luova (SYL, TAMY) opetussuunnitelmatyö Ohjaus ja neuvonta (Aalto) Opiskelijapalautteen integrointi Verkkopalvelut (TTY) YO-pedagoginen koulutus RAKETTI-OPI-yhteistyöhön liittyvät hankkeet TIPTOP, opinto- ja Opintojen suunnittelu ja seuranta urapolun palvelut HOPS-prosessien kehittäminen ja tuki (CSC, JY, TY, TAMK, Metropolia, OAMK, FUAS, Siirtymät tutkintorakenteiden HY) mukaisesti Lukuvuosiilmoittautuminen ja maksut Ajankäytön suunnittelu Ohjaus ja ennakointi (korkeakoulut) AHOT-menettelyjen tuki Käsitemallin kehittäminen Rajapintojen kehittäminen Tietovarastopilotit Muut hankkeet Opetukseen liittyvät toiminnot Opintohallinnon järjestelmien kehittäminen Tutkinto-ohjelmien kuvaukset Yhteistyössä TY Osasuoritusten hallinta Henkilökunnan NettiOpsu Rajapintojen kehittäminen Sähköinen tenttiminen KV-opiskelun tuen kehittäminen Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hanke Oman valintajärjestelmän Käsitteiden mallinnus sovittaminen Yhteinen hakujärjestelmä Valinnan valmistelun kehittäminen Opintosuoritusten käsittely Henkilökunnan NettiOpsu Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi sähköinen tenttipalvelu (HY, Aalto, TaY) Koulutuksen suunnittelu kokonaisuutena aikuiskoulutuksen Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen mallintaminen opetuksen suunnittelu opiskelijapalautteen integrointi Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä -hanke Opiskelijavalinnan palvelut SADe oppijan verkkopalvelu Yliopiston intranetin kehittäminen KV-opiskelun tuen kehittäminen Väinö ja Venla Palvelupohjaisen arkkitehtuurin kehittäminen -hankkeiden teknisten ratkaisujen vakiinnuttaminen 2

3 13 14 Prosessien järjestelmätuki Koulutuksen perustaminen Uudistustyön edetessä on pyritty tunnistamaan kokonaisuuden kannalta keskeiset järjestelmämuutokset ja toteuttamaan ne sovitettuna uudistustyön aikatauluun. Suurimmat muutokset ovat kohdistuneet opetuksen suunnittelujärjestelmään sekä opiskelijatietojärjestelmän oppiainerakenteeseen liittyviin osuuksiin. Nämä ovat pohjana opiskelijoiden opintojen suunnittelun palveluille, joita kehitetään TIPTOP-hankkeen yhteydessä ja toimintoja lanseerataan vaiheittain. Tieteenalayksikköjä pyydettiin esittämään uusia tutkinto-ohjelmia rehtorille mennessä. Yksiköt valmistelivat esitykset perusteluineen yhteisen mallin mukaisesti opetuksen suunnittelujärjestelmän (OPSI) avulla Koulutuksen pysyvät perustiedot perustettiin koodistoihin Koulutuksen perustiedot opetussuunnitelmassa sitovat yhteen haun ja valinnan tiedot, opiskeluoikeuksien tiedot sekä opetussuunnitelmassa kuvatut tutkintorakenteet Opetussuunnitelma Haku ja valinta Opetussuunnitelman laatimisen tuki OPSIssa käsittää mm. tutkintorakenteiden ja opintojen ECTS/M-määritysten mukaisten kuvausten valmistelun ja pakollisten tietojen tarkistamisen kommentointitoiminnot työn dokumentoimiseksi strategisten teemojen mukainen rakenteisuus opintojen vastaavuuksien kuvaaminen opetussuunnitelmien välillä tulosteiden tuottaminen päätösten liitteiksi tarkistuslistaukset kokonaisuuden hallitsemiseksi opetussuunnitelman tietojen riittävyyden takaaminen opiskelijatietojärjestelmän päivittäminen opetussuunnitelman tilan hallinnointi opintojaksotasolle (suunnitteilla, valmis hyväksyttäväksi, valmiiden lukitseminen, julkaisu-tila kullekin rakenteen osalle erikseen) julkaisutoiminnot: www-julkaisu, tulosteet, taitto-ohjelman (InDesign) formaatin mukainen rtf Opiskelijavalintojen ja valintaperusteiden valmistelu tapahtuu opetuksen suunnittelujärjestelmän avulla Koulutuksen yleiskuvaus ja osaamistavoitteet koulutuksen perustiedoista Vuotuiset tiedot sekä raporttinäkymät päätöksentekoa varten Julkaisurajapinta (www-sisällönhallintajärjestelmä käyttää) Taitto-ohjelman (InDesign) formaatin mukainen rtf Tietojen vienti valtakunnallisiin järjestelmiin toistaiseksi manuaalista Valinta toteutetaan valintajärjestelmä Valtsun avulla Opiskelijan identiteetin muodostaminen, käyttäjähallinnan ja opiskelija- ja kulkukorttien integrointi prosessiin Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden käytössä oma sovelluksensa Turun yliopiston kehittämän, verkkomaksamisen sisältämän ilmoittautumispalvelun käyttöönotto työn alla Opintoneuvonta ja ohjaus Opetusohjelma järjestettiin strateginen rasti Ohjaus yliopisto-opinnoissa. Yliopisto järjesti valtakunnallisen opo-päivän, jossa uusia tutkintoohjelmia esiteltiin lukioiden opinto-ohjaajille. Opetusneuvosto linjasi opintojen ohjauksesta Tampereen yliopistossa opiskelijan ja yliopiston oikeudet ja velvollisuudet ohjaukseen liittyen ohjauksen kokonaisuus: tiedotus, neuvonta, ohjaus, erityisohjaus esitys opintojen ohjausjärjestelmän kehittämisestä: opetussuunnitelma tärkein ohjauksen väline, jokainen yliopisto-opettaja ohjaa, tutkinto-ohjelmille ohjausvastaavat opintojen ohjausjärjestelmän kehittäminen jatkuu Tutkinto-ohjelmien ohjauskäytännöt on kuvattu omana osuutenaan opetussuunnitelmissa Sähköistä opintojen suunnittelun työkalua kehitetään osana TIPTOP-hanketta HOPS-opettajille ja ohjausvastaaville järjestetään systemaattisesti koulutuksia Opetusohjelman laatiminen käynnistettiin yksikkökohtaisilla tapaamisilla maaliskuun alussa 2012 viikoilla 11 ja 12. Tarkentavat ohjeet opetusohjelmien laatimisesta opetustietojärjestelmään sekä käyttökoulutus järjestettiin maaliskuussa Erityisenä huomion kohteena oli opetusohjelman rakenteen muutosten lisäksi osaamistavoitteiden ja arviointiperusteiden tarkentaminen suhteessa opetussuunnitelmaan. Opetusohjelmat hyväksyttiin tieteenalayksiköissä huhti-toukokuun taitteessa ja julkaistiin Opetusohjelman tietoja tarkennetaan ja täsmennetään normaaliin tapaan lukuvuoden aikana. Opetukseen liittyvää palautejärjestelmää kehitetään ja palautetietoa hyödynnetään monipuolisesti opetusohjelmaa uudistettaessa keväällä

4 19 20 Työsuunnitelma Opintojen suunnittelu ja suorittaminen 1/2 Opettajien työsuunnitelmien laatiminen tieteenalayksiköissä aloitettiin samaan aikaan opetusohjelman valmistelun kanssa. Uusien opettajien rekrytointi vaikutti työsuunnitelmien laatimisen aikatauluun. Opetussuunnitelmatyön aikana on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että opetussuunnitelmat ja opetusohjelma sisältävät tiedot, joiden perusteella opiskelija voi suunnitella opintojaan sekä niissä etenemistä sujuvasti. Suunnittelussa on painotettu opintojen eri suoritustapojen kattavuutta ja monipuolisuutta sujuvan opinnoissa etenemisen takaamiseksi Opetussuunnitelman tiedot ovat keskeinen perusta myös opintojen suunnittelun sähköisten välineiden kehittämiselle, käytölle ja toimivuudelle Lukuvuotta silmällä pitäen tutkintosäännön ja opintojen arviointisäännön päivittämisessä opintojen sujuvuuden näkökulma oli keskeinen, koska uudet tutkinto-ohjelmat aloittavat toimintansa. Opintosuoritusten hallinnointia on kehitetty ja kehitetään edelleen mahdollistamaan mm. opintojen etenemisen ja suoritusten kertymisen aiempaa parempi seuranta Opintojen suunnittelu ja suorittaminen 2/2 Koulutuksen lakkauttaminen Rehtori päätti yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista, joiden perusteella tieteenalayksiköt laativat tarkemmat vanhoja opiskelijoita koskevat menettelyt siirtymäaikana. Huolehditaan siitä, että vanhamuotoisessa koulutuksessa opiskelevat opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun kohtuullisen siirtymäkauden aikana. Tiedottamiseen vanhojen opiskelijoille on kiinnitetty erityistä huomiota. On mm. laadittu verkkosivut uudistuksesta yliopiston ja yksiköiden tasolla ja tieteenalayksiköt ovat järjestäneet tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia keväästä 2012 alkaen. Vanhoille opiskelijoille lähetettiin keskitetysti henkilökohtainen tietopaketti uudistuksen vaikutuksista. Opiskelijoita tuetaan tuottamalla informaatiota mm. aiempien opintojen ja uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojen vastaavuuksista sekä opintojen suositelluista suoritusajankohdista. Kokonaisvaltaisessa uudistuksessa on käyty läpi kauttaaltaan kaikki vanhatkin koulutukset, joissa on vielä opiskelijoita. Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen tarkistetaan. Mm. tutkintosäännön uudistamisen yhteydessä yliopistossa on tarkennettu koulutuksen lakkauttamisen käytäntöjä Koulutusuudistukseen liittyviä toimintamuotoja Opetusneuvoston strategiset rastit -sarja Pedagogista, opintohallinnollista ja toiminnallista tukea Tähän mennessä järjestetty 14 rastia: Koulutusuudistus ja sen toteuttaminen Uusien tutkintojen kieli- ja viestintäopinnot Informaatiolukutaito ja e-aineistot Laaja-alaisuus ja osaamisperustaisuus Työelämänäkökulma Osallistavan opetussuunnitelmatyön organisointi Ohjaus yliopisto-opinnoissa Osaaminen ja arviointi Opetusmenetelmät Kansainvälistyminen ja kestävä kehitys HOPS Kansainväliset maisteriohjelmat Viestejä työelämästä Opetukseen liittyvä palaute Suunniteltujen rastien teemoja ovat: Opiskelijavalinta, Viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Koulutuskahvit Kohdennettuja keskustelutilaisuuksia Keskittyneet koulutuksen kokonaisuuteen ja opintojen ohjaukseen Työpajat ja kartoitustilaisuudet Yksiköiden käytäntöjen kartoitusta Sähköisten sovellusten ja tukivälineiden kehittämiseen liittyviä tilaisuuksia Opiskelijan opintojen suunnittelun työpöytä (sähköinen HOPS) Arviointipalvelu Yksikkökäynnit ja -kierrokset Ajankohtaisiin asioihin liittyviä osallistavia tilaisuuksia Akuutteihin asioihin liittyviä spontaaneja käyntejä Linjaukset, ohjeet ja opetussuunnitelmatyön käsikirja Koulutusuudistuksen etenemistä on tuettu ja ohjattu rehtorin, hallituksen ja yksiköiden päätösten lisäksi erityisesti erityyppisten osallistavien toimintamuotojen avulla, opetusneuvoston linjauksilla opintopalveluiden ohjeilla sekä opetussuunnitelmatyön käsikirjalla, johon on koottu oleellinen ohjaava informaatio: Opetusneuvoston linjaukset Opintopalveluiden ohjeet OPS-työn käsikirja Laaja-alaisuus Osaamisperustaisuus Siirtymäaika Tutkinto-ohjelman rakenne Siirtyminen kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin Opintojen ohjaus Terminologia E-aineistot Osaamistavoitteiden taso Kansainvälistymiskokonaisuus Kestävä kehitys opetuksessa Hyvät opiskelukäytännöt Tutkintoohjelmakuvauksen teko Opiskelijavalinnan valmistelun ohjeet Opetussuunnitelman ja opetusohjelman laatimiseen liittyvät ohjeet Opetussuunnitelman ja opetusohjelman hyväksymiseen liittyvät ohjeet Opintohallinnon soveltamisohjeet Lait ja asetukset Yliopiston strategia ja laadunvarmistus Tutkintosääntö ja opintojen arviointisääntö Rehtorin päättämät yleiset siirtymäsäännösperiaatteet Opintohallinnolliset, pedagogiset sekä opintohallinnon järjestelmien käyttöohjeet Kehitetään edelleen; jää pysyväksi tukivälineeksi Siirtyy yliopiston uuteen intraan (Tietopankki -> Opetussuunnitelmatyö) 4

5 25 Koulutusuudistuksen arviointi Arviointisuunnitelman valmistelu opetusneuvosto käsitteli Osa-alueet Koulutusuudistusprosessin organisointi, koulutusprojekti ja opetussuunnitelmatyö yksiköissä Uudet opetussuunnitelmat Koulutusuudistuksen vaikuttavuus Muuta arvioinnissa huomattavaa Koulutusuudistus strategian toteuttamisena Arviointi osana yliopiston laadunvarmistusta Mitä arvioidaan nyt mitä voidaan arvioida vasta myöhemmin Tulossa - suhteuttettava strategian tarkistaminen (väliarvio; 2013) sisäinen auditointi opetuksen arviointi (2015) KKA:n auditointi (2014) YO-PALA osaksi yliopistojen rahoitusmallia 2015 työnantajakysely 5

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin näytöt ja näytteet Sisällysluettelo 1. Näyte 1. Korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteiden, toimintojen, toimijoiden sekä vastuiden

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Turo Virtanen Helena Ahonen Henna Ahonen Pirkko Koski Jyrki Lähteenmäki Kirsi Mustonen Teatterikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-142-3

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 2010 2012 Opetuksen ja opintojen kehittämisen toimeenpanosuunnitelma 1 Tutkimukseen perustuva opetus ja oppiminen maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opetus

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa

KARELIA/TASO 2014. Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet. Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa KARELIA/TASO 2014 Vuoden 2014 kehittämisen painopisteet ja tulostavoitteet Hyväksytty 10.12.2013 Karelia-ammattikorkeakoulun hallituksessa SISÄLLYSLUETTELO 1. KARELIA/TASO YHTEISET TAVOITTEET 2014 3 2.

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.)

JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen. Liisa Marttila (toim.) JOHTAJUUDEN JÄLJILLÄ näkökulmia ammattikorkeakoulun johtamiseen Liisa Marttila (toim.) Ulkoasu ja taitto: Anne Rissanen Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 71. ISBN 978-952-5903-57-7(PDF)

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

Tavoitetilassa tuetut prosessit

Tavoitetilassa tuetut prosessit Tavoitetilassa tuetut prosessit OPI-viitearkkitehtuurin prosessikartan pohjalta on tuotettu projektin tavoitetta ja rajausta kuvaava kaavio Opintohallinnon prosessikartta: OTM-prosessit ja raja-alueen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot