Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen materiaalit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen 6.9.2011 materiaalit"

Transkriptio

1 Avoinyliopisto.fi johtoryhmän kokouksen materiaalit LIITE Kohta 6: Yliopistojen meneillään olevien kehityskohteiden esittely. ** Kehitettävää: Tekstit: Itä-Suomen yliopisto, Vaasan yliopisto, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto (teksti) Jyväskylän yliopisto (teksti) Lappeenrannan teknillinen yliopisto (teksti) Svenska handelshögskolan (teksti) Turun yliopisto (teksti) Åbo Akademi (teksti) Liitteet: Helsingin yliopisto (liite) Tampereen yliopisto (liite) Ei kehitettävää: Aalto-yliopisto Sibelius-Akatemia UEF, VY, LY ja OY AVOINTEN YLIOPISTOJEN SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KROK on neljän yliopiston (UEF, VY, LY, OY) yhteinen hanke Avoimen yliopiston sähköisen asioinnin edistämiseksi. Hankkeessa kehitetään tunnistautumis-, ilmoittautumis- ja maksuprosessien palveluita Oodin yhteyteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oodi-konsortion kanssa osana OODI-328 tiketin määrittelyä siten, että kehitettävät palvelut ovat myös muiden Oodi-yliopistojen käytettävissä. Hanketta varten ei perusteta yliopistojen välistä erillistä konsortiota vaan hanke toteutetaan Oodikonsortion puitteissa ja yliopistot yhdessä ostavat projektipäällikön työaikaa Oodi-konsortiolta. UEF, VY, LY ja OY tekevät asiasta keskinäisen aiesopimuksen ja perustavat hankkeelle yliopistokohtaiset projektit. Yliopistot vastaavat yliopistokohtaisista kustannuksista ja osuuksistaan yhteisistä kustannuksista. Avointen yliopistojen näkökulmasta kehitettävän ratkaisun suunnittelun, käyttöönoton ja jatkokehityksen tavoitteena on pysyvä järjestelmä, jossa on huomioitu käynnissä olevat kansalliset hankkeet, esim. LVI-projekti, OPI Maksu ja KOTVE -hankkeet. 1

2 Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto käyttää JY:n Korppi-järjestelmää perusjärjestelmänään. Korpin kautta tapahtuu opintojen esittely, opintoihin ilmoittautuminen, maksatustietojen generoituminen, opinto-oikeuksien hallinta, lähiopetusryhmiin ilmoittautuminen, opintosuoritusten kirjaus opintorekisteriin jne. Osana Korppi-järjestelmää toimii myös avoimen yliopiston opintorekisterijärjestelmä. JYAY:ssa ei tällä hetkellä ole suunnitteilla kehittämistoimia normaalia Korpin pienimuotoista päivittämistä lukuun ottamatta. Jyväskylän yliopisto on parhaillaan kehittämässä uutta opintorekisterijärjestelmää ROTIa, jonka käyttöönoton jälkeen tulee JYAY:n arvioida Korpissa olevan avoimen yliopiston opintorekisterijärjestelmän ja ROTIn suhdetta. Järjestelmien välille tehdään vähintään rajapinta tiedonsiirtojen mahdollistamiseksi tai mahdollisesti JYAY siirtyy myös käyttämään ROTIa. Lisäksi JY:n tietohallintokeskus on osallistunut RAKETTI-hankkeeseen, jonka tuloksena kahden vuoden sisällö saattaa tulla uusia järjestelmien osia käyttöön myös JY:oon. JYAY seuraa THK:n avustuksella RAKETTI-hankkeen kehityskohteita omalta osaltaan. Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT:n avoimen yliopiston osalta totean, että tietojärjestelmiin liittyen meillä ei ole näköpiirissä suuria muutoksia. Käytämme avoimessa täydennyskoulutuksen kanssa yhteistä CRM-järjelmää ja opintohallinnon tietojärjestelmänä Oodia. Kumpaakaan järjestelmään ei ole tulossa erityisesti avoimeen yliopistoon liittyviä uudistuksia tai päivityksiä. Avoimen yliopiston kannalta suurimpia puuteita nykyjärjestelmissä ovat: CRM:n ja Oodin välillä ei tieto siirry, eikä sähköinen maksaminen ole mahdollista. Sähköinen maksaminen on LUT:ssa joltain osin mahdollista ja tarkoitus on selvittää, saisiko sähköisen maksamisen käyttöön myös avoimeen. Eniten kuitenkin odotamme valtakunnallisia oodiin liittyviä ratkaisuja, jotka toivottavasti realisoituvat tämän yhteistyön myötä. Svenska handelshögskolan Öppna universitetet vid Hanken har planer på att utveckla både anmälningsystemet och överföringen av både kursanmälningar och personuppgifter till högskolans studieregister. Utvecklingsarbetet kommer att högst antagligen innebära bland annat utvecklings- och planeringssamarbete tillsammans med Oodikonsortiet. Turun yliopisto Turun yliopistolla kehitetään parhaillaan uutta avoimen yliopiston opintohallinnon tietojärjestelmää Avoimen yliopiston NettiOpsu, joka tulee sisältämään opiskelijan sähköiset opintohallinnon palvelut kuten opintoihin ilmoittautuminen, tentteihin ilmoittautuminen ja opintosuoritusten seuraaminen. 2

3 Virkailijan palveluita uudessa järjestelmässä tulevat olemaan hakukohteiden hallinta, hakijoiden ja opiskelijoiden hallinta, ilmoittautumisten hallinta, opinto-oikeuksien hallinta, opintomaksujen hallinta, opintosuoritusten hallinta sekä tenttien hallinta. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2011 aikana mutta sen kehittämistä tullaan varmastikin jatkamaan ainakin vuonna NettiOpsun ohella otetaan käyttöön Rekka-järjestelmä, joka sisältää virkailijan käyttöön joitain, lähinnä opintosuoritusten hallintaan liittyviä, opintohallinnon palveluita. Rekkassa oleva palvelut on tarkoitus ajan myötä siirtää kokonaan NettiOpsuun. Seuraavan kahden vuoden aikana Avoimen yliopiston NettiOpsuun on myös tarkoitus kehittää verkkokauppamallisia opintojen maksutoimintoja, joiden avulla on tarkoitus päästä eroon erillisiin laskuihin perustuvasta opintomaksujen maksamisesta. Turun yliopiston tutkintopuolella on viimeisten vuosien aikana otettu käyttöön sähköinen opetustietojärjestelmä OPSI opetussuunnitelmien laatimiseen ja julkaisemiseen. OPSI on tarkoitus ottaa käyttöön avoimessa yliopistossa seuraavien vuosien aikana. Tavoitteena on, että OPSI olisi opetussuunnitelma- ja opetustarjontatietojen primäärijärjestelmä, josta tietoja olisi mahdollista, mahdollisimman automaattisesti, julkaista muihin järjestelmiin kuten Avoinyliopisto.fi -palveluun. Turun yliopisto tekee opintohallinnon järjestelmien kehitystä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa, jossa on käytössä samat (Tampereen yliopistolla alun perin kehitetyt) perusjärjestelmät (OPSU, OPSI, Rekka) kuin Turun yliopistolla. ÅA Vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi arbetar vi för närvarande med att integrera vårt studerandeoch prestationsregister med Åbo Akademis motsvarande för ordinarie studerande. Vi har inga andra planer eller satsningar på gång. 3

4 Helsingin yliopisto Avoimen yliopiston opintohallinnon kehittämiskohteita Helsingin yliopistossa tavoitteena on saada avoimen yliopiston opiskelijoille käyttöön samat sähköiset opiskelun palvelut kuin tutkinto-opiskelijoilla ja toteuttaa opintohallinto mahdollisimman pitkälti samoilla välineillä kuin tutkinto-opiskelussa. Tavoitteeseen tähtäävä projekti on käynnistetty 2011 ja välietappeja toteutetaan parhaillaan. Alkuperäinen tavoite-aikataulu on vuoden 2012 lopussa. Kehittämiskohteina ovat: Julkiset verkkopalvelut ja intrapalvelut o Opiskelijoiden opintohallinnon palvelut yliopiston uuteen intranetiin (Flamma) o Opetustarjonta mahdollisimman pian uuteen yhteiseen palveluun (KOTVE) Opetuksen suunnittelu o Uusi väline koko yliopiston käyttöön o Opetuksen suunnittelun prosessin kehittäminen suhteessa sen tarvitsemiin järjestelmiin (Oodi, Meteor, suunnittelun työkalu, tilavaraus etc.) Opetustarjonnan perustaminen ja julkaisu o Opetustarjonnan perustaminen Oodiin pilotti lv o Oodin pilotti julkaisun osalta käynnissä o Opetustarjonnan julkaisu Flammassa kehitettäneen lv aikana (opetustarjonta Oodissa) Opetuksen järjestäminen ja palaute o Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen Avoimen oma ilmoittautumisjärjestelmä kunnes Oodissa riittävä maksutoiminnallisuus (nykyinen 2010 uudistettu järjestelmä käytössä luultavimmin 2-4 vuotta) Opinto-/tenttimaksujen käsittely taloushallinnon järjestelmissä 2012 o Oodi avoimen opiskelijoiden käyttöön lv Suoritustietojen tarkastelu o Palaute opinnoista Tavoitteena palauteoodin käyttöönotto Käyttöluvat o Lupien myöntöprosessin uusiminen ja tekninen toteutus 2012 o Välivaiheen toteutus on otettu käyttöön

5 Tampereen yliopiston kehittämiskohteita avoimessa yliopistoopetuksessa Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen kehittämistyö liittyy tällä hetkellä yliopiston strategian toteuttamiseen kuuluvaan organisaatiouudistukseen sekä laajamittaiseen koulutusuudistukseen. Avoin yliopisto-opetus on siirtynyt tieteenalayksiköiden vastuulle avoimen yliopiston keskitettyjen palveluiden ollessa osa yliopistopalveluiden opintopalveluita. Keskeinen tavoite on tukea yksiköiden koulutuksen suunnittelua kokonaisuutena. Tähän liittyen avoimen yliopisto-opetuksen opetustarjonnan suunnittelu ja vahvistaminen on jo keväällä 2011 tapahtunut osana tieteenalayksiköiden opetusohjelman laatimisprosessia. Integraatio opetussuunnitelmatyöhön jatkuu seuraavan lukuvuoden aikana yksiköiden suunnitellessa uusia tutkinto-ohjelmia sekä niiden opetussuunnitelmia. Sähköisten palveluiden näkökulmasta tavoitteena on integroida vaiheittain avoimen yliopiston toiminta samoihin palveluihin kuin tutkinto-opiskelukin, koska mm. yhteisopetus tulee todennäköisesti lisääntymään jatkossa. Koska samojen palveluiden kohdentaminen useammalle kohderyhmälle on hyväksytty myös Raketti-OPI-hankkeen Arkki-työssä arkkitehtuurin perusperiaatteisiin, pyrkimys on toteuttaa integraatiota uusia palveluita kehitettäessä erityisesti yhteistyöhankkeiden kautta (mm. TIPTOP-hanke ). Välivaiheessa joudutaan tekemään muutoksia myös olemassa oleviin opintohallinnon järjestelmiin, osittain myös niiden integroimiseksi uuteen palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin. Seuraavassa keskeisimpiä lähiajan kehityskohteita, joissa tehdään yhteistyötä erityisesti Turun yliopiston kanssa: - avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelun tarvitsemien tietojen lisääminen opetuksen suunnittelujärjestelmään - opiskelijan käyttöliittymän integraatio tutkinto-opiskelijan käyttöliittymän kanssa - haku- ja ilmoittautumistoimintojen parantaminen (sähköinen haku Turussa käyttöönottovaiheessa, yhteisopetuksen parempi hallinta suunnitteilla kattamaan myös Moodle-integraation) - opintojen suunnittelupalveluiden kehittäminen osana TIPTOP-hanketta - arviointipalveluiden kehittäminen osana TIPTOP-hanketta

Kasvatustieteen päivien esiseminaari 21.11.2012

Kasvatustieteen päivien esiseminaari 21.11.2012 1 12.10.2012 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään tulevaisuus Koulutusuudistuksen toteuttaminen Tampereen yliopistossa Harri Melin Mikko Markkola 22.10.2012 Tehtävä Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi OPI-osahanke Synergiaryhmän kokous 25.2.2011, Helsinki

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

Atik III projektin toimintakertomus 2008

Atik III projektin toimintakertomus 2008 1 Atik III projektin toimintakertomus 2008 Hyväksyntätiedot: Versio Päivämäärä Hyväksyjä 1.0 08062009 Ohjausryhmä Ylläpitotiedot: Versio Päivämäärä Muutos Tekijä 0.1 16012009 Ensimmäinen versio Minna Herno

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl 18.2.2014 Aalto-yliopisto

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl 18.2.2014 Aalto-yliopisto Ympärivuotisen opiskelun edistäminen dl 18.2.2014 Aalto-yliopisto 1. Mitä ratkaisuja on tehty tai suunnitteilla lukukausien aikaisten opintojen tehostamiseksi? (joustavat tenttikäytännöt, harjoittelun

Lisätiedot

Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit

Tutkimusryhmän näkyvys ja vaikuttavuus - bibliometriset analyysit 1 of 12 Yleinen huomio Tutkimustietokannat / Julkaisurekisterit ja niihin liittyvät palvelut Bibliometriset palvelut; mitä bibliometristen menetelmien avulla mitataan: 1. julkaisutuotantoa; 2. vaikuttavuutta,

Lisätiedot

Tavoitetilassa tuetut prosessit

Tavoitetilassa tuetut prosessit Tavoitetilassa tuetut prosessit OPI-viitearkkitehtuurin prosessikartan pohjalta on tuotettu projektin tavoitetta ja rajausta kuvaava kaavio Opintohallinnon prosessikartta: OTM-prosessit ja raja-alueen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015

Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2006:52 Opetusministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia 2006

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ VERKKOPALVELUSTRATEGIAKYSELYN YHTEENVETO 9.3.004 Sisältö. TAUSTAA.... KYSELYN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ... 3. STRATEGIATILANNE HELMIKUUSSA 004... 4. TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET...3 5. SUURIMMAT

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1(32) 16.4.2012 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, fornamn.efternamn@oph.fi,

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

Tavoiteohjelma 2010-2012

Tavoiteohjelma 2010-2012 Tavoiteohjelma 2010-2012 OSA I STRATEGINEN KEHYS 1.1. Tehtävä Avoin yliopisto vastaa Helsingin yliopistossa tutkimusperustaisesta, tutkintovaatimusten mukaisesta ja kaikille kansalaisille avoimesta yliopisto-opetuksesta.

Lisätiedot

MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ

MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ Loimaan kaupunki MARKKINOINTI- TYÖRYHMÄ Työryhmän ehdotukset 2015 1. Työryhmän toimeksianto Jyvällä tulevaisuudesta Loimaan kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan 3.11.2014 384 markkinoinnin suunnitteluryhmän.

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ YLIOPISTOILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Asia on mielettömän tärkeä 25.10.2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri

Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi Esiselvitys Johtoryhmä Pekka Kähkipuro, IT-johtaja, Aalto, (pj) Satu Kekäläinen, asiakkuuspäällikkö, Aalto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Esteetön opiskelu yliopistoissa

Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina Laaksonen Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina

Lisätiedot