VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:"

Transkriptio

1

2 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu -Toiminnalliset sisältöalueet -Leikistä -Hirsimäen päiväkoti esittäytyy -Toiminta-ajatus -Arvot -Päiväkodin arvot -Vanhempien arvot -Lasten arvoja -Kasvatuskumppanuus -Lapsikäsitys -Lapsilähtöisyys -Oppimiskäsitys -Oppimisympäristö

3 HIRSIMÄEN PÄIVÄKOTI ESITTÄYTYY Päiväkotimme valmistui Hirsimäen luonnonläheiselle asuinalueelle vuonna Suunnitteluvaiheessa keskeisiksi aiheiksi nousivat hiljaisuus ja taide, jotka näkyvät ja kuuluvat päiväkodin arjessa. Iso sali tarjoaa hyvät puitteet liikunnalle sekä erilaisille juhlille ja tapahtumille. Päiväkotimme on avoinna pääsääntöisesti vuotiaiden esiopetusaika on Ryhmiä talossa toimii viisi; Tuohitossut (1-3 v), Heinähatut (3-5v), Kivitaskut (5-6 v), Naavaparrat (5-6v) ja vuonna 2005 aloittanut luontoryhmä Metsänhaltiat ( 6 v). Saman katon alla toimii Nummen koulun kaksi luokkaa, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Iltapäivisin koulun tiloissa toimii koululaisten iltapäiväkerho. Päiväkodin tiloissa järjestetään myös monipuolista iltatoimintaa alueen asukkaille.

4 TOIMINTA-AJATUS Tavoitteenamme on tarjota laadukasta päivähoitoa luonnonläheisessä ja viihtyisässä päiväkodissa. Haluamme tarjota turvallista ja hyvää päivähoitoa Hirsimäen alueen lapsille. Meille LUONTO on tärkeä. Päiväkotimme on metsän lähellä. Arkipäivän toimintaamme on luonnon tutkiminen ja retkeily. Uskomme, että sitä mitä lapsi oppii rakastamaan lapsena, ei hän aikuisenakaan halua tuhota. LEIKKI on mukana kaikessa toiminnassa. Se on oppimisen väline, täynnä mahdollisuuksia toteuttaa jokaisessa lapsessa olevaa LUOVUUTTA. Minä opin, olen iloinen, että opin! Arvostamme: Lasta ja lapsuutta Vanhemmuutta Yhteistyötä vanhempien kanssa Turvallisuutta Luontoa ja ympäristöä Meillä on LIIKUNTAA monipuolisesti sekä sisällä että ulkona. Talvella hiihdämme ja luistelemme, syksyllä ja keväällä käytämme läheistä kenttää sisätilojen lisäksi. Sosiaalisten taitojen kehittymistä pidämme erittäin tärkeänä, kaiken pohjana. Toiminnassaan lapsi oppii yhdessä toimimaan toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lapsella on rauha tehdä ja tutkia asioita, joista hän on kiinnostunut. Metsän suuri puu on kerran ollut käpy

5 MEIDÄN ARVOT Hirsimäen päiväkodin arvot ovat syntyneet vanhempien, lasten ja henkilökunnan keskustelujen perusteella. Arvot ovat yhteneväiset esiopetussuunnitelman kanssa. 2. Elämän ja elävän kunnioittaminen Kaikessa toiminnassa meitä ohjaavat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, toisen ihmisen kuunteleminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Luontokasvatus on meille tärkeä. Keskustelujen ja kokemusten myötä lapset kasvavat vastuuseen luonnosta. Lapselle kasvaa kiireetön, tutkiva, positiivinen suhde lähiympäristöönsä, kun luontokasvatusta toteutetaan jatkumona koko varhaiskasvatuksen ajan. 1.Turvallisuus Lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus toteutuu päivittäin. esim. Varahenkilö mahdollisti retken olemalla paikalla kunnes riittävä henkilökunta tuli. Fyysinen turvallisuus Riittävä määrä henkilökuntaa, erityishuomio retkiin Läsnä olevien lasten nimilistat ryhmissä aikuisilla Turvalliset välineet ja ympäristö Palo- ja pelastautumissuunnitelmat päivitettynä Psyykkinen turvallisuus Aikuinen huomioi lapsen tarpeen esim. lapsella ei ole kaveria Aikuinen on lapsen saatavilla syli on avoin. Aikuisten kesken on avoin ilmapiiri.

6 3. Lapsen ja perheen kunnioittaminen Meille tärkeitä ovat vanhempien ja lasten tutustumispäivät, keskustelut sekä tuonti- ja hakutilanteet. Aikuisten asenne ja käyttäytyminen antaa mallin. Aikuisten asenne on positiivinen erilaisille tunteille, aikuinen on herkkä aistimaan lapsen tunnetilan. : Perheiden erilaisia elämäntilanteita ymmärretään. Perheiden arvoja kuunnellaan, arvostetaan ja toimintaa kehitetään näiden perusteella. 4. Työn arvostaminen Työ on arvo sinänsä niin aikuisten kuin lasten kesken. Hyvä itsetunto arvosta omaa työtäsi ota vastuu omasta työstäsi - anna arvo toisen työlle. Jokaisella, niin aikuisella kuin lapsella, omat vahvuudet tulevat käyttöön. Arjen arvostaminen rutiinit luovat turvallisuutta virheistä opitaan. Työstä kerrotaan vanhemmille. 5. Hyvä ilmapiiri ja luottamus Hyvä ilmapiiri vapauttaa voimavaroja työskentelyyn. Yksikössämme on lupa epäonnistua, usein se synnyttää uutta. Yhteiset tavoitteet toiminnalla.. Ihmissuhdetaitoihin panostaminen ristiriitatilanteiden selvittäminen Työyhteisö on avoin, rehellinen ja joustava.

7 VANHEMPIEN ARVOJA Keräsimme perheiden arvoja vanhempainilloissa otsikolla näitä asioita pidän tärkeänä lapseni päiväkotihoidossa. -Lasten yksilöllinen huomioiminen. -Itkevän lapsen lohduttelu ja syliin ottaminen. -Opetellaan ihan tavallisia arjen asioita, käytöstapoja, pukemista jne. -Avointa keskustelua aikuisten kesken niin hyvässä kuin pahassa -Lapsen huomioimista, rajat ja niissä pysyminen. -Oppia toimimaan ryhmässä. -Turvallinen ja luonnonläheinen kasvuympäristö. -Rohkaisua lapselle kasvaa omaksi itsekseen. -Elämykset, kokemukset, yhdessä tekeminen, onnistumisen kokemukset. -Leikin avulla oppiminen. Hyvät kaverit, hauskat leikit, leikkirauha. KOHTAA > läheisyys, syli, huomiointi, läsnäolo ym. KUNNIOITA > yksilöllinen huomiointi, lapsen asioiden/ tarpeiden arvostus, toisten kunnioitus KUUNTELE > aikaa kuulla lasta ja vanhempaa, ympäristön kuuntelu ym. Edelliset kolme Koota suhteessa lapseen, ryhmään, vanhempiin, ympäristöön ja päiväkotiin

8 LASTEN ARVOJA -Haluaisin pelata, uida ja värittää ja piirtää. -Tykkään leikkiä merirosvoja kans. -Tykkään uida ja piirtää. -Haluan leikkiä barbeilla ja uida ja pelata pelejä. -Haluaisin retkelle näkötorniin. -Mä tykkään askarrella ja nukkua täällä. -On kiva pelata pelejä ja haluaisin uida. -Näin on ihan hyvä, ei tarvi lisätä mitään.

9 KASVATUSKUMPPANUUS Lapsen vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja oikeus ja he tuntevat lapsensa ja hänen arkipäivänsä parhaiten. Päiväkodin henkilökunnalla on taas ammatillista osaamista ja tietoa eri-ikäistä lapsista sekä lapsista ryhmän jäsenenä. Kun vanhempien ja henkilökunnan erilaiset tietämykset yhdistyvät voivat he sitoutua toimimaan lapsen parhaaksi tukien lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Luottamuksen syntyminen on edellytys kasvatuskumppanuuden onnistumiselle. Molemminpuolinen avoimuus ja mielipiteiden kunnioittaminen kannattelevat aitoa kasvatuskumppanuutta. Päivittäiset kuulumiset lasta tuotaessa ja haettaessa, kasvatuskeskustelut sekä vanhempainillat rakentavat yhteistä tietoisuutta lapsesta.

10 LAPSILÄHTÖISYYS JA KÄSITYS LAPSESTA Jokainen ihminen on aikansa lapsi. Ympäristö ja yhteiskunnalliset muutokset muokkaavat lapsuutta ja sitä ilmapiiriä, missä lapset elävät. Mikään lapsen kehitysvaihe ei kestä kauan. Lapsen hoitopäivässä hoito, kasvatus ja opetus muodostavat kokonaisuuden. Lapsen iästä riippuu mikä osa-alue korostuu. Lapsen omat mielenkiinnon kohteet ja ajatukset, vanhempien toiveet ja kodin ilmapiiri vaikuttavat. Kasvattajien käsitykset lapsesta ja lapsuudesta ovat joka päivä näkyvillä lasten arjessa. Lapsuus on ainutkertainen vaihe lapsen elämässä, josta ei tule uusintaa. Lapsi minäkuva alkaa rakentua.

11 AJATTELEMME ETTÄ: lapsi * leikkii kokemuksiaan, ajatuksiaan. * on ainutkertainen, hyvä, oma persoona. * on utelias, kiinnostunut asioista ja ilmiöistä. * on kokonaisvaltainen, täysillä mukana elämässä. * on liikkuva, toimiva. * kertoo mielipiteitään, hän osaa arvioida asioita. kasvattaja päiväkodissa * luo lapselle turvallisen ja rennon ilmapiirin. * luo lapselle turvalliset rajat ja säännöt. * on reilu ja pitää sopimuksista kiinni. * ei korosta omaa rooliaan vaan antaa tilaa lapselle ja hänen ajatuksilleen. * toteuttaa toimintaa lapsilähtöisesti, vaikka ohjat ovat aikuisella.

12 YHTEISTOIMINNALLISUUS Lapset ja aikuiset suunnittelevat toimintaa yhdessä joka päivä. Omaehtoiselle toiminnalle on reilusti aikaa. Lapsi esittää omia ideoitaan. Kasvattajan tehtävä on auttaa jokaista lasta toiminnan alkuun ja hankkia esim. lapsen toivomia roolivaatteita leikkiin. Aikuinen luo turvallisen ilmapiirin ja on aidosti läsnä. Leikkejä seuraamalla ja havainnoimalla pystytään miettimään, minkälaista tukea lapsi mahdollisesti tarvitsee ja mitkä ovat hänen kiinnostuksen kohteensa. Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutussuhde on kasvualusta kaikelle oppimiselle ja toiminnalle. Aikuinen hoivaa ja auttaa lasta. Hän on myös turvamuurina ja tulkkina ympäröivän todellisuuden ja lapsen välillä. Toiset lapset ovat tärkeitä vertaisia lapselle.

13 OPPIMISKÄSITYS Lapsi oppii oman kokemuksen kautta. Tärkeimmät oppimiskokemukset lapsi saa leikissä, yksin ja toisten kanssa. Uteliaisuus on lapselle luontaista. Lapsi haluaa oppia uutta tutkimalla ja kokeilemalla, eri aistikanavia käyttämällä. Aikuisen tärkein tehtävä on tukea lapsen kiinnostusta ja herkkyyskausia. Aikuinen antaa välineet oppimiselle ja luo mahdollisuuksia, aikaa oppia. Aikuisen täytyy kuunnella lasta, olla tietoinen hänen kehityksestään ja tarpeistaan. On tärkeää kunnioittaa lapsen omaa persoonallisuuttaan, oppimistyyliä ja tahtia. Jokaisella lapsella on oma opinpolkunsa jossa tärkeämpää on kuljettu matka, ei päätepysäkki.

14 HIRSIMÄEN PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖ FYYSINEN: Fyysisessä ympäristössä korostetaan turvallisuutta ja lasten viihtymistä. Rakennuksessamme on teemana hiljaisuus ja taide. Hiljaisuus on saatu aikaan akustiikkalevyillä ja hyvällä äänieristyksellä tilojen välillä. Taiteesta on vastannut taiteilija Pertti Kukkonen. Kukkonen on tehnyt sisätiloihin Päivänkierto-taideteoksen ja ulos Nouseva Kuu-teoksen. Läheisellä metsä-alueella Impivaarassa on Metsänhaltioiden majapaikka. Syksyllä 2005 rakennettiin kota 14 esikouluikäisen lapsen luontopainotteiseen esiopetusryhmään. Rakennuksessa on neljä päiväkotiryhmää sekä Nummen koulun kaksi luokkaa ja iltapäiväkerho. Keskellä rakennusta on iso liikunta/leikkisali. Myös runsas käytävätila on lasten käytössä. Päiväkodin pihan lisäksi lapsilla on mahdollisuus tehdä retkiä läheisiin metsiin ja puistoihin. Päiväkoti sijaitsee luonnonläheisellä alueella ja Hirsimäki onkin valittu yhdeksi kaupungin hiljaisista alueista.

15 SOSIAALINEN: Sosiaalisessa ympäristössä lapsilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Sosiaalinen oppiminen korostuu erilaisissa projekteissa ja teemoissa. Yhdessä tekemällä ja tutkimalla oppii myös kavereilta. PSYYKKINEN: Psyykkisessä ympäristössä korostetaan lapsen ja perheiden arvostamista ja tasa-arvoista kohtelua. Huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet ja perheiden toiveet. Lapsilla on hyvä ja turvallinen olo päivän aikana. Aikuinen on aina saatavilla ja oikeasti läsnä. Lapsilla on mahdollisuus ilmaista erilaisia tunteita. EMOTIONAALINEN: Emotionaalinen ympäristö on lämmin ja kiireetön. Annetaan lapselle turvallisuutta ja läheisyyttä. Huomioidaan lasten tunteet. Kuunnellaan lasta ja perheitä aidosti. Päiväkodin ilmapiirillä on tärkeä merkitys. KOGNITIIVINEN: Mahdollisuus kehitystasoa vastaavaan oppimiseen. Huomioidaan yksilöllisyys. Välineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla kiinnostuksen mukaisesti. Osastoilla on käytössä toiminta/leikkialueet. Oppimisessa korostetaan leikkiä ja leikissä oppimista. Lapset kokeilevat ja keksivät ratkaisuja itse.

16 LEIKKI Leikki on yksi oppimismenetelmistämme. Se on lapselle luontaisin tapa oppia ja olla olemassa. Leikki kehittyy pikku hiljaa esineleikistä rinnakkaisleikin kautta mielikuvitus- ja roolileikkiin. Kohti kouluikää mentäessä leikki pelkistyy kohti käsitteellistä ajattelua. Aikuinen turvaa lapselle leikkirauhan, sopivat välineet sekä tilan. Hän on läsnä ja mukana leikissä tarpeen mukaan. Leikki on * oppimista * iloa * seikkailua * tutkimista * kokeilua * tunteiden harjoittelua * mielikuvituksen lentoa * sääntöjen opettelua * riitojen selvittelemistä * yhteistyötaitojen opettelemista

17 MATEMAATTINEN AJATTELU Näin meillä harjoitellaan matemaattista ajattelua: Arkipäivän tilanteissa, leikeissä ja peleissä matemaattiset peruskäsitteet tulevat lapselle tutuiksi kuin itsestään. Ympäristö sinänsä herättelee lasten matemaattista ajattelua. * Ulkovalvojilla on aina mukanaan nimilista oman ryhmän lapsista. Lapsia haettaessa nimi raakataan listasta ja lasketaan yhdessä kuinka monta on vielä paikalla. * Arttu 4v. lusikoi aamupuuroa. Sovitaan, että viisi lusikallista on sopiva määrä. Pojalla on toisen käden sormet pystyssä ja toisella hän lappaa puuroa. Arttu taittaa sormen sitä mukaa kun puurolusikallinen sujahtaa suuhun. * Lapset pyytävät pihakeinussa rakettivauhteja ja laskevat : 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 ja sitten saavat hurjat vauhdit! * Ruokapöydässä lapset vertailevat annoksia lautasella. "Mulla on enemmän pinaattilettuja kuin sulla! Lettupinoni on paljon korkeampi kuin sinun!" * " Ottaako Liisa puuroonsa mansikkahilloa vai sokeria? " Liisa tutkii vaatteitansa ja tuumaa." Otan hilloa! Minulla on tänään päälläni punainen uusi mekko ja siksi haluan punaista hilloakin!. * Lapset ovat lähdössä ulkoilemaan. Tehdään jono. Lasten/hattujen lukumäärä lasketaan yhteen ääneen. * Ennen kuin maitolasiin kaadetaan ruokailuaikana maitoa lasin pohjassa oleva numero tulee tarkistaa. Lapset vertailevat kenen numero on isoin ja kenen pienin.

18 ÄIDINKIELI JA VUOROVAIKUTUS Näin meillä näkyy äidinkielen harjoittelu ja vuorovaikutus: 6vuotiaat kirjoittivat ja kuvittivat omat satukirjat. Tämä kertoo pitkällä olevasta kielentietoisuudesta. Lapsilla on aina mahdollisuus kirjojen "lukemiseen". Materiaalia on lapsen saatavilla ja nähtävillä. Loruttelut ja riimittelyt ovat helppoja 6v:lle. Ne on "opittu" jo aikaisemmin. Lasta hypitellään polvilla ja lausutaan yhdessä : "Jenkki tuli kaupunkiin ratsunansa poni. Hän pisti sulan hattuunsa ja huusi Makaroni!" Ruokailutilanne pienillä lokakuussa v "Kiitos ja näkemiin!" Anu-aikuinen sanoo Santulle, kun tämän ruokailu ei sujunut hyvien ruokatapojen mukaisesti. - Ruokailutilanne kesäkuussa v "En syö enää! Ok? Kiitos ja näkemiin!" Sanoi Santtu Anu-aikuiselle ja poistui pöydästä pesulle ja unille. Tarjotaan/Mahdollistetaan lapselle kielellisesti virikkeellinen ympäristö, jossa hänelle herää halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan. Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot rikastuvat mm. mallioppimisen, ohjattujen hetkien ja arkisten touhujen myötä.

19 TAIDE JA KULTTUURI Näin meillä näkyy taide- ja kulttuurikasvatus: Kädentaidon alueella pyrkimyksenä on tutustuttaa lapsi erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Tarjoamme lapselle taiteen kautta onnistumisen elämyksiä. Jokaisen lapsen tuotos on arvokas. Lapsen esteettistä näkemistä herätellään kiinnittämällä huomiota sekä jo olemassa oleviin asioihin että itse tehtyihin tuotoksiin. Päiväkotimme on mielikuvitusta herättelevä ympäristö, missä kannustetaan lasta omanlaiseen itseilmaisuun. Lasten omat näytelmät ja esitykset antavat heille aineksia ajattelun, tunteiden, toiminnan, erilaisten itseilmaisumuotojen ja sosiaalisuuden kehittymiselle. Draama ja leikki ovat vahvasti nivoutuneina toisiinsa. Musiikin saralla tärkeintä on miellyttävien musiikkielämysten kokeminen kuuntelemalla sekä itse tuottamalla. Lapsia kannustetaan ja rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin sekä nauttimaan jokapäiväisistä musiikillisista hetkistä. Kulttuurikasvatus on meillä oman kansanperinteen jakamista sekä tutustumista muiden maiden kulttuureihin lasten innostuksen/kiinnostuksen mukaan.

20 Draama... Kädentaidot... "Minä olen Peppi Pitkätossu, enkä Julia!" Julia-tyttö kuulee kutsun vain Peppi-nimeä käytettäessä. "Toin metsästä mukanani havunneulasia ja aijon liimata ne paperille. Teen Simo Siilin." Anni valitsee roolivaatelaatikosta itselleen korkokengät, laukun sekä rimpsumekon. "Olen Monika-täti!" Minna pukee taas valkoisen takin ylleen ja asettelee stetoskoopin kaulalleen. "Tule Monika lääkäriin!", huutelee Minna Annille. Aikuinen esittää pöytäteatterina Kolme pukkia. Lapset saavat leikkiä/kokeilla/esittää toisilleen saman/ omanlaisensa esityksen. Äiti, maalasin tänään krokotiilin ja liimasin sille ihanista napeista siniset silmät" Sirpa kertoo päiväkotipäivän päätyttyä.

21 LUONTO JA YMPÄRISTÖ Meillä luonnon ja ympäristön läheisyys näkyy näin: Tutkimisen, ihmettelyn ja oivaltamisen keinoin luonto tarjoaa monia elämyksiä. Kokemukset rikastuvat eri aistien avulla. Lapsi oppii liikkumaan luonnossa sekä nauttimaan siitä. Näin luonnosta tulee lapselle aidosti rakas, arvokas ja läheinen. Retkillä havaitaan luonnon muuttuminen. Mikähän muutos tässä on tapahtunut? Sinivuokot kukkivat. Se on selkeä kevään merkki! Aikakäsitys hahmottuu... Metsäretkellä pysähdytään kuuntelemaan linnun laulua. Mikähän lintu? Tutkitaan lintukirjasta nähtyjä lintuja. Hirsimäen lapset ovat oppineet rakentamaan luonnonmateriaaleista. Päiväkodin pihassa rakennellaan majoja. Koko leikin rakentaminen luonnonmateriaaleja käyttäen on hyvinkin mieleistä! Henkilökunnan asenne on myönteinen luonto- ja ympäristökasvatukseen, jolloin mallioppimisen ja aikuisen ihmettelyn kautta lapsi herää huomaamaan luonnon ihmeet. Lapsi tutustuu lähiympäristöönsä mm. odotettujen retkien, juhlien ja tapahtumien myötä.

22 LIIKUNTA JA TERVEYS Perushoidon tilanteet muodostavat lapselle tutun päivärytmin. Ruokailussa korostuvat terveelliset ruokailutottumukset ja hyvät tavat. Päivän lepohetki on kaikille tärkeä rauhoittumisen, rentoutumisen ja jaksamisen kannalta. Pukemis- ja riisumistilanteissa kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja omatoimisuuteen. Siisteyskasvatuksessa korostetaan huolellisuuden ja puhtauden tärkeyttä. Turvallisessa ympäristössä lapsella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti. Kannustava ilmapiiri rohkaisee kokeilemaan tuoden onnistumisen ja riemun elämyksiä. Lapsen kehitystaso antaa suunnan toiminnalle.

23 USKONTO JA ETIIKKA Päiväkotimme uskontokasvatus keskittyy lähinnä luterilaisten juhlapyhien viettoon kunnioittaen kuitenkin perheiden omaa uskonnollista elämänkatsomusta. Lämmin ja turvallinen ilmapiiri päiväkodissamme kehittää lapsen positiivista minäkuvaa, sekä elämänasennetta. Lapsi oppii hyväksymään erilaisuutta ja kunnioittamaan toisia. Lapsen kotikasvatusta tuetaan rehellisessä ja avoimessa yhteistyössä vanhempien kanssa.

24 Havainnointi on lasten toimintojen seurantaa ja niiden dokumentointia; mitä lapset tekevät ja miten. Havainnoinnin avulla kasvatushenkilökunta pysyy ajan tasalla lapsen kasvussa. Havainnoituaan lapsen oppimisen haasteet toiminnan suunnittelu on helpompaa; missä lapsi tarvitsee vielä apua, mitä hän jo osaa. Luonnollinen havainnointi on kenties tärkein tapa saada tietoa lapsista. Lapsille arvioiva havainnointi osoittaa, että oppiminen on tärkeää ja arvokasta, koska aikuinen kirjaa sitä. Dokumentointi on lapsilähtöinen tapa seurata sekä arvioida lapsen toimintaa ja oppimista. Se tekee lapsen näkyväksi varhaiskasvatuksessa. Hirsimäen päiväkodissa dokumentointi tapahtuu esim. valokuvin, lasten töiden näyttelyillä ja lasten tarinoiden kirjaamisella. Lasta havainnoidaan kokonaisvaltaisesti, arjen keskellä. HAVAINNOINTI / DOKUMENTOINTI

25 Hirsimäen päiväkodissa tietojen ja taitojen kartoittamisen tehtävä on lapsen oppimisen ja kasvun tukeminen, kuten myös kasvattajan kehittäminen. Arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä, ei niinkään tavoitteiden saavuttamista. Kartoitusta oppimisesta käydään jatkuvasti lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa jokapäiväisessä toiminnassa. Lasten seurannan tarkoitus ei ole osoittaa toisen paremmuutta, vaan yksilöllistä kehitystä. Arvioinnin tarkoitus on löytää lapsen vahvuudet ja kehitystä tukevat mielenkiinnon alueet. Arviointi on kannustavaa ja positiivista, mutta samalla ohjaa lapsia ymmärtämään, että oppimiseen kuuluu myös epäonnistumiset. Tässä lapset samalla oppivat ymmärtämään ja hyväksymään, että ihmiset ovat erilaisia ja oppivat asioita omaa tahtiaan. Lapsi oppii myös ymmärtämään, että oppimiseen ja taidonsujuvaan hallintaan tarvitaan vaivannäköä sekä pitkäjänteisyyttä. Samoin arviointi auttaa aikuista löytämään lapsen tuettavat alueet. ARVIOINTI

26 Hirsimäen päiväkodissa käytetään arvioinnin ja havainnoinnin eri tasoja seuraavasti : 1. Varhaiskasvatussuunnitelman arviointi Koko ajan kehittyvä ja elävä Vuosittainen päivitys henkilökunnan kesken 2. Henkilökunnan oman työn arviointi Kehityskeskustelut, kehityskeskustelulomakkeet, henkilökohtaiset tavoitteet Päivittäiset keskustelut ja kyselyt 3. Lapsen kehityksen seuranta ja arviointi Keskustelut vanhempien kanssa Lasten havainnointi ja seuranta: hoito- ja kasvatussuunnitelma 0-5 vuotiaille Neuvolan 5-vuotis kaavake Viisivuotiaan lapsen kehityksen arviointi neuvolassa ja päiväkodissa - KEHU 4. Lapsen itsearviointi Lasten haastattelut, kyselyt ja keskustelut Lapsen henkilökohtainen ja pienryhmän keskustelu toiminnasta ja käyttäytymisestä 5. Arviointi ja havainnointi vanhemmilta ja lapsilta Jokapäiväiset keskustelut sekä vanhempainillat ja yhteisyökeskustelut Palvelutyytyväisyys kysely vuosittain

27 HIRSIMÄEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT - Neuvola - Koulu - Poliisi - Seurakunta - Sosiaalialan oppilaitos - Perheneuvola - Palokunta - Lasten psykiatria - Asukasyhdistys - HPK / HJS - Työkeskus Viisari - Hämeen Sanomat - Perhetyö päivhoidossa - Lasten neurologia - Ahveniston ulkoilualue - Radio Häme - Ruokapalvelu/ keskuskeittiö - ARX - Muut päiväkodit - Lasten liikunnan tuki ry - Teatteri - Kirjasto - Työvoimatoimisto - Lasten perheet / vanhemmat - Erityispäivähoito - Terveyskeskuksen erityistyöntekijät - Lastensuojelu - Työterveyshuolto - Taidemuseo - Perhepäivähoito / länsi - Luontokoulu Ilves / Metsämörri - Kaupunkiuutiset

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Otokylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme on vuoroyksikkö, joka tarjoaa hoitoa hoitovarausten mukaan maanantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Hoidamme lapsia vauvasta (1v.) esiopetusikäisiin. Päiväkodissamme toimii tällä hetkellä neljä lapsiryhmää.

Hoidamme lapsia vauvasta (1v.) esiopetusikäisiin. Päiväkodissamme toimii tällä hetkellä neljä lapsiryhmää. 1 1. PÄIVÄKOTI MERILINTU Päiväkoti Merilintu on vuonna 1974 perustettu päiväkoti kilometrin päässä Uudenkaupungin keskustasta. Päiväkotimme sijaitsee metsikön laidalla, leikkipuiston vieressä ja parin

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2. TOIMINTA-AJATUS 3. LAPSIKÄSITYS 4. OPPIMISKÄSITYS 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 5.1 LEIKKIEN 5.2 LIIKKUEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot