VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:"

Transkriptio

1

2 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu -Toiminnalliset sisältöalueet -Leikistä -Hirsimäen päiväkoti esittäytyy -Toiminta-ajatus -Arvot -Päiväkodin arvot -Vanhempien arvot -Lasten arvoja -Kasvatuskumppanuus -Lapsikäsitys -Lapsilähtöisyys -Oppimiskäsitys -Oppimisympäristö

3 HIRSIMÄEN PÄIVÄKOTI ESITTÄYTYY Päiväkotimme valmistui Hirsimäen luonnonläheiselle asuinalueelle vuonna Suunnitteluvaiheessa keskeisiksi aiheiksi nousivat hiljaisuus ja taide, jotka näkyvät ja kuuluvat päiväkodin arjessa. Iso sali tarjoaa hyvät puitteet liikunnalle sekä erilaisille juhlille ja tapahtumille. Päiväkotimme on avoinna pääsääntöisesti vuotiaiden esiopetusaika on Ryhmiä talossa toimii viisi; Tuohitossut (1-3 v), Heinähatut (3-5v), Kivitaskut (5-6 v), Naavaparrat (5-6v) ja vuonna 2005 aloittanut luontoryhmä Metsänhaltiat ( 6 v). Saman katon alla toimii Nummen koulun kaksi luokkaa, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Iltapäivisin koulun tiloissa toimii koululaisten iltapäiväkerho. Päiväkodin tiloissa järjestetään myös monipuolista iltatoimintaa alueen asukkaille.

4 TOIMINTA-AJATUS Tavoitteenamme on tarjota laadukasta päivähoitoa luonnonläheisessä ja viihtyisässä päiväkodissa. Haluamme tarjota turvallista ja hyvää päivähoitoa Hirsimäen alueen lapsille. Meille LUONTO on tärkeä. Päiväkotimme on metsän lähellä. Arkipäivän toimintaamme on luonnon tutkiminen ja retkeily. Uskomme, että sitä mitä lapsi oppii rakastamaan lapsena, ei hän aikuisenakaan halua tuhota. LEIKKI on mukana kaikessa toiminnassa. Se on oppimisen väline, täynnä mahdollisuuksia toteuttaa jokaisessa lapsessa olevaa LUOVUUTTA. Minä opin, olen iloinen, että opin! Arvostamme: Lasta ja lapsuutta Vanhemmuutta Yhteistyötä vanhempien kanssa Turvallisuutta Luontoa ja ympäristöä Meillä on LIIKUNTAA monipuolisesti sekä sisällä että ulkona. Talvella hiihdämme ja luistelemme, syksyllä ja keväällä käytämme läheistä kenttää sisätilojen lisäksi. Sosiaalisten taitojen kehittymistä pidämme erittäin tärkeänä, kaiken pohjana. Toiminnassaan lapsi oppii yhdessä toimimaan toisten lasten ja aikuisten kanssa. Lapsella on rauha tehdä ja tutkia asioita, joista hän on kiinnostunut. Metsän suuri puu on kerran ollut käpy

5 MEIDÄN ARVOT Hirsimäen päiväkodin arvot ovat syntyneet vanhempien, lasten ja henkilökunnan keskustelujen perusteella. Arvot ovat yhteneväiset esiopetussuunnitelman kanssa. 2. Elämän ja elävän kunnioittaminen Kaikessa toiminnassa meitä ohjaavat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, toisen ihmisen kuunteleminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Luontokasvatus on meille tärkeä. Keskustelujen ja kokemusten myötä lapset kasvavat vastuuseen luonnosta. Lapselle kasvaa kiireetön, tutkiva, positiivinen suhde lähiympäristöönsä, kun luontokasvatusta toteutetaan jatkumona koko varhaiskasvatuksen ajan. 1.Turvallisuus Lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus toteutuu päivittäin. esim. Varahenkilö mahdollisti retken olemalla paikalla kunnes riittävä henkilökunta tuli. Fyysinen turvallisuus Riittävä määrä henkilökuntaa, erityishuomio retkiin Läsnä olevien lasten nimilistat ryhmissä aikuisilla Turvalliset välineet ja ympäristö Palo- ja pelastautumissuunnitelmat päivitettynä Psyykkinen turvallisuus Aikuinen huomioi lapsen tarpeen esim. lapsella ei ole kaveria Aikuinen on lapsen saatavilla syli on avoin. Aikuisten kesken on avoin ilmapiiri.

6 3. Lapsen ja perheen kunnioittaminen Meille tärkeitä ovat vanhempien ja lasten tutustumispäivät, keskustelut sekä tuonti- ja hakutilanteet. Aikuisten asenne ja käyttäytyminen antaa mallin. Aikuisten asenne on positiivinen erilaisille tunteille, aikuinen on herkkä aistimaan lapsen tunnetilan. : Perheiden erilaisia elämäntilanteita ymmärretään. Perheiden arvoja kuunnellaan, arvostetaan ja toimintaa kehitetään näiden perusteella. 4. Työn arvostaminen Työ on arvo sinänsä niin aikuisten kuin lasten kesken. Hyvä itsetunto arvosta omaa työtäsi ota vastuu omasta työstäsi - anna arvo toisen työlle. Jokaisella, niin aikuisella kuin lapsella, omat vahvuudet tulevat käyttöön. Arjen arvostaminen rutiinit luovat turvallisuutta virheistä opitaan. Työstä kerrotaan vanhemmille. 5. Hyvä ilmapiiri ja luottamus Hyvä ilmapiiri vapauttaa voimavaroja työskentelyyn. Yksikössämme on lupa epäonnistua, usein se synnyttää uutta. Yhteiset tavoitteet toiminnalla.. Ihmissuhdetaitoihin panostaminen ristiriitatilanteiden selvittäminen Työyhteisö on avoin, rehellinen ja joustava.

7 VANHEMPIEN ARVOJA Keräsimme perheiden arvoja vanhempainilloissa otsikolla näitä asioita pidän tärkeänä lapseni päiväkotihoidossa. -Lasten yksilöllinen huomioiminen. -Itkevän lapsen lohduttelu ja syliin ottaminen. -Opetellaan ihan tavallisia arjen asioita, käytöstapoja, pukemista jne. -Avointa keskustelua aikuisten kesken niin hyvässä kuin pahassa -Lapsen huomioimista, rajat ja niissä pysyminen. -Oppia toimimaan ryhmässä. -Turvallinen ja luonnonläheinen kasvuympäristö. -Rohkaisua lapselle kasvaa omaksi itsekseen. -Elämykset, kokemukset, yhdessä tekeminen, onnistumisen kokemukset. -Leikin avulla oppiminen. Hyvät kaverit, hauskat leikit, leikkirauha. KOHTAA > läheisyys, syli, huomiointi, läsnäolo ym. KUNNIOITA > yksilöllinen huomiointi, lapsen asioiden/ tarpeiden arvostus, toisten kunnioitus KUUNTELE > aikaa kuulla lasta ja vanhempaa, ympäristön kuuntelu ym. Edelliset kolme Koota suhteessa lapseen, ryhmään, vanhempiin, ympäristöön ja päiväkotiin

8 LASTEN ARVOJA -Haluaisin pelata, uida ja värittää ja piirtää. -Tykkään leikkiä merirosvoja kans. -Tykkään uida ja piirtää. -Haluan leikkiä barbeilla ja uida ja pelata pelejä. -Haluaisin retkelle näkötorniin. -Mä tykkään askarrella ja nukkua täällä. -On kiva pelata pelejä ja haluaisin uida. -Näin on ihan hyvä, ei tarvi lisätä mitään.

9 KASVATUSKUMPPANUUS Lapsen vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu ja oikeus ja he tuntevat lapsensa ja hänen arkipäivänsä parhaiten. Päiväkodin henkilökunnalla on taas ammatillista osaamista ja tietoa eri-ikäistä lapsista sekä lapsista ryhmän jäsenenä. Kun vanhempien ja henkilökunnan erilaiset tietämykset yhdistyvät voivat he sitoutua toimimaan lapsen parhaaksi tukien lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Luottamuksen syntyminen on edellytys kasvatuskumppanuuden onnistumiselle. Molemminpuolinen avoimuus ja mielipiteiden kunnioittaminen kannattelevat aitoa kasvatuskumppanuutta. Päivittäiset kuulumiset lasta tuotaessa ja haettaessa, kasvatuskeskustelut sekä vanhempainillat rakentavat yhteistä tietoisuutta lapsesta.

10 LAPSILÄHTÖISYYS JA KÄSITYS LAPSESTA Jokainen ihminen on aikansa lapsi. Ympäristö ja yhteiskunnalliset muutokset muokkaavat lapsuutta ja sitä ilmapiiriä, missä lapset elävät. Mikään lapsen kehitysvaihe ei kestä kauan. Lapsen hoitopäivässä hoito, kasvatus ja opetus muodostavat kokonaisuuden. Lapsen iästä riippuu mikä osa-alue korostuu. Lapsen omat mielenkiinnon kohteet ja ajatukset, vanhempien toiveet ja kodin ilmapiiri vaikuttavat. Kasvattajien käsitykset lapsesta ja lapsuudesta ovat joka päivä näkyvillä lasten arjessa. Lapsuus on ainutkertainen vaihe lapsen elämässä, josta ei tule uusintaa. Lapsi minäkuva alkaa rakentua.

11 AJATTELEMME ETTÄ: lapsi * leikkii kokemuksiaan, ajatuksiaan. * on ainutkertainen, hyvä, oma persoona. * on utelias, kiinnostunut asioista ja ilmiöistä. * on kokonaisvaltainen, täysillä mukana elämässä. * on liikkuva, toimiva. * kertoo mielipiteitään, hän osaa arvioida asioita. kasvattaja päiväkodissa * luo lapselle turvallisen ja rennon ilmapiirin. * luo lapselle turvalliset rajat ja säännöt. * on reilu ja pitää sopimuksista kiinni. * ei korosta omaa rooliaan vaan antaa tilaa lapselle ja hänen ajatuksilleen. * toteuttaa toimintaa lapsilähtöisesti, vaikka ohjat ovat aikuisella.

12 YHTEISTOIMINNALLISUUS Lapset ja aikuiset suunnittelevat toimintaa yhdessä joka päivä. Omaehtoiselle toiminnalle on reilusti aikaa. Lapsi esittää omia ideoitaan. Kasvattajan tehtävä on auttaa jokaista lasta toiminnan alkuun ja hankkia esim. lapsen toivomia roolivaatteita leikkiin. Aikuinen luo turvallisen ilmapiirin ja on aidosti läsnä. Leikkejä seuraamalla ja havainnoimalla pystytään miettimään, minkälaista tukea lapsi mahdollisesti tarvitsee ja mitkä ovat hänen kiinnostuksen kohteensa. Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutussuhde on kasvualusta kaikelle oppimiselle ja toiminnalle. Aikuinen hoivaa ja auttaa lasta. Hän on myös turvamuurina ja tulkkina ympäröivän todellisuuden ja lapsen välillä. Toiset lapset ovat tärkeitä vertaisia lapselle.

13 OPPIMISKÄSITYS Lapsi oppii oman kokemuksen kautta. Tärkeimmät oppimiskokemukset lapsi saa leikissä, yksin ja toisten kanssa. Uteliaisuus on lapselle luontaista. Lapsi haluaa oppia uutta tutkimalla ja kokeilemalla, eri aistikanavia käyttämällä. Aikuisen tärkein tehtävä on tukea lapsen kiinnostusta ja herkkyyskausia. Aikuinen antaa välineet oppimiselle ja luo mahdollisuuksia, aikaa oppia. Aikuisen täytyy kuunnella lasta, olla tietoinen hänen kehityksestään ja tarpeistaan. On tärkeää kunnioittaa lapsen omaa persoonallisuuttaan, oppimistyyliä ja tahtia. Jokaisella lapsella on oma opinpolkunsa jossa tärkeämpää on kuljettu matka, ei päätepysäkki.

14 HIRSIMÄEN PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖ FYYSINEN: Fyysisessä ympäristössä korostetaan turvallisuutta ja lasten viihtymistä. Rakennuksessamme on teemana hiljaisuus ja taide. Hiljaisuus on saatu aikaan akustiikkalevyillä ja hyvällä äänieristyksellä tilojen välillä. Taiteesta on vastannut taiteilija Pertti Kukkonen. Kukkonen on tehnyt sisätiloihin Päivänkierto-taideteoksen ja ulos Nouseva Kuu-teoksen. Läheisellä metsä-alueella Impivaarassa on Metsänhaltioiden majapaikka. Syksyllä 2005 rakennettiin kota 14 esikouluikäisen lapsen luontopainotteiseen esiopetusryhmään. Rakennuksessa on neljä päiväkotiryhmää sekä Nummen koulun kaksi luokkaa ja iltapäiväkerho. Keskellä rakennusta on iso liikunta/leikkisali. Myös runsas käytävätila on lasten käytössä. Päiväkodin pihan lisäksi lapsilla on mahdollisuus tehdä retkiä läheisiin metsiin ja puistoihin. Päiväkoti sijaitsee luonnonläheisellä alueella ja Hirsimäki onkin valittu yhdeksi kaupungin hiljaisista alueista.

15 SOSIAALINEN: Sosiaalisessa ympäristössä lapsilla on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Sosiaalinen oppiminen korostuu erilaisissa projekteissa ja teemoissa. Yhdessä tekemällä ja tutkimalla oppii myös kavereilta. PSYYKKINEN: Psyykkisessä ympäristössä korostetaan lapsen ja perheiden arvostamista ja tasa-arvoista kohtelua. Huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet ja perheiden toiveet. Lapsilla on hyvä ja turvallinen olo päivän aikana. Aikuinen on aina saatavilla ja oikeasti läsnä. Lapsilla on mahdollisuus ilmaista erilaisia tunteita. EMOTIONAALINEN: Emotionaalinen ympäristö on lämmin ja kiireetön. Annetaan lapselle turvallisuutta ja läheisyyttä. Huomioidaan lasten tunteet. Kuunnellaan lasta ja perheitä aidosti. Päiväkodin ilmapiirillä on tärkeä merkitys. KOGNITIIVINEN: Mahdollisuus kehitystasoa vastaavaan oppimiseen. Huomioidaan yksilöllisyys. Välineet ja materiaalit ovat lasten saatavilla kiinnostuksen mukaisesti. Osastoilla on käytössä toiminta/leikkialueet. Oppimisessa korostetaan leikkiä ja leikissä oppimista. Lapset kokeilevat ja keksivät ratkaisuja itse.

16 LEIKKI Leikki on yksi oppimismenetelmistämme. Se on lapselle luontaisin tapa oppia ja olla olemassa. Leikki kehittyy pikku hiljaa esineleikistä rinnakkaisleikin kautta mielikuvitus- ja roolileikkiin. Kohti kouluikää mentäessä leikki pelkistyy kohti käsitteellistä ajattelua. Aikuinen turvaa lapselle leikkirauhan, sopivat välineet sekä tilan. Hän on läsnä ja mukana leikissä tarpeen mukaan. Leikki on * oppimista * iloa * seikkailua * tutkimista * kokeilua * tunteiden harjoittelua * mielikuvituksen lentoa * sääntöjen opettelua * riitojen selvittelemistä * yhteistyötaitojen opettelemista

17 MATEMAATTINEN AJATTELU Näin meillä harjoitellaan matemaattista ajattelua: Arkipäivän tilanteissa, leikeissä ja peleissä matemaattiset peruskäsitteet tulevat lapselle tutuiksi kuin itsestään. Ympäristö sinänsä herättelee lasten matemaattista ajattelua. * Ulkovalvojilla on aina mukanaan nimilista oman ryhmän lapsista. Lapsia haettaessa nimi raakataan listasta ja lasketaan yhdessä kuinka monta on vielä paikalla. * Arttu 4v. lusikoi aamupuuroa. Sovitaan, että viisi lusikallista on sopiva määrä. Pojalla on toisen käden sormet pystyssä ja toisella hän lappaa puuroa. Arttu taittaa sormen sitä mukaa kun puurolusikallinen sujahtaa suuhun. * Lapset pyytävät pihakeinussa rakettivauhteja ja laskevat : 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 ja sitten saavat hurjat vauhdit! * Ruokapöydässä lapset vertailevat annoksia lautasella. "Mulla on enemmän pinaattilettuja kuin sulla! Lettupinoni on paljon korkeampi kuin sinun!" * " Ottaako Liisa puuroonsa mansikkahilloa vai sokeria? " Liisa tutkii vaatteitansa ja tuumaa." Otan hilloa! Minulla on tänään päälläni punainen uusi mekko ja siksi haluan punaista hilloakin!. * Lapset ovat lähdössä ulkoilemaan. Tehdään jono. Lasten/hattujen lukumäärä lasketaan yhteen ääneen. * Ennen kuin maitolasiin kaadetaan ruokailuaikana maitoa lasin pohjassa oleva numero tulee tarkistaa. Lapset vertailevat kenen numero on isoin ja kenen pienin.

18 ÄIDINKIELI JA VUOROVAIKUTUS Näin meillä näkyy äidinkielen harjoittelu ja vuorovaikutus: 6vuotiaat kirjoittivat ja kuvittivat omat satukirjat. Tämä kertoo pitkällä olevasta kielentietoisuudesta. Lapsilla on aina mahdollisuus kirjojen "lukemiseen". Materiaalia on lapsen saatavilla ja nähtävillä. Loruttelut ja riimittelyt ovat helppoja 6v:lle. Ne on "opittu" jo aikaisemmin. Lasta hypitellään polvilla ja lausutaan yhdessä : "Jenkki tuli kaupunkiin ratsunansa poni. Hän pisti sulan hattuunsa ja huusi Makaroni!" Ruokailutilanne pienillä lokakuussa v "Kiitos ja näkemiin!" Anu-aikuinen sanoo Santulle, kun tämän ruokailu ei sujunut hyvien ruokatapojen mukaisesti. - Ruokailutilanne kesäkuussa v "En syö enää! Ok? Kiitos ja näkemiin!" Sanoi Santtu Anu-aikuiselle ja poistui pöydästä pesulle ja unille. Tarjotaan/Mahdollistetaan lapselle kielellisesti virikkeellinen ympäristö, jossa hänelle herää halu, rohkeus ja taito ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan. Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot rikastuvat mm. mallioppimisen, ohjattujen hetkien ja arkisten touhujen myötä.

19 TAIDE JA KULTTUURI Näin meillä näkyy taide- ja kulttuurikasvatus: Kädentaidon alueella pyrkimyksenä on tutustuttaa lapsi erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Tarjoamme lapselle taiteen kautta onnistumisen elämyksiä. Jokaisen lapsen tuotos on arvokas. Lapsen esteettistä näkemistä herätellään kiinnittämällä huomiota sekä jo olemassa oleviin asioihin että itse tehtyihin tuotoksiin. Päiväkotimme on mielikuvitusta herättelevä ympäristö, missä kannustetaan lasta omanlaiseen itseilmaisuun. Lasten omat näytelmät ja esitykset antavat heille aineksia ajattelun, tunteiden, toiminnan, erilaisten itseilmaisumuotojen ja sosiaalisuuden kehittymiselle. Draama ja leikki ovat vahvasti nivoutuneina toisiinsa. Musiikin saralla tärkeintä on miellyttävien musiikkielämysten kokeminen kuuntelemalla sekä itse tuottamalla. Lapsia kannustetaan ja rohkaistaan ilmaisemaan itseään musiikin keinoin sekä nauttimaan jokapäiväisistä musiikillisista hetkistä. Kulttuurikasvatus on meillä oman kansanperinteen jakamista sekä tutustumista muiden maiden kulttuureihin lasten innostuksen/kiinnostuksen mukaan.

20 Draama... Kädentaidot... "Minä olen Peppi Pitkätossu, enkä Julia!" Julia-tyttö kuulee kutsun vain Peppi-nimeä käytettäessä. "Toin metsästä mukanani havunneulasia ja aijon liimata ne paperille. Teen Simo Siilin." Anni valitsee roolivaatelaatikosta itselleen korkokengät, laukun sekä rimpsumekon. "Olen Monika-täti!" Minna pukee taas valkoisen takin ylleen ja asettelee stetoskoopin kaulalleen. "Tule Monika lääkäriin!", huutelee Minna Annille. Aikuinen esittää pöytäteatterina Kolme pukkia. Lapset saavat leikkiä/kokeilla/esittää toisilleen saman/ omanlaisensa esityksen. Äiti, maalasin tänään krokotiilin ja liimasin sille ihanista napeista siniset silmät" Sirpa kertoo päiväkotipäivän päätyttyä.

21 LUONTO JA YMPÄRISTÖ Meillä luonnon ja ympäristön läheisyys näkyy näin: Tutkimisen, ihmettelyn ja oivaltamisen keinoin luonto tarjoaa monia elämyksiä. Kokemukset rikastuvat eri aistien avulla. Lapsi oppii liikkumaan luonnossa sekä nauttimaan siitä. Näin luonnosta tulee lapselle aidosti rakas, arvokas ja läheinen. Retkillä havaitaan luonnon muuttuminen. Mikähän muutos tässä on tapahtunut? Sinivuokot kukkivat. Se on selkeä kevään merkki! Aikakäsitys hahmottuu... Metsäretkellä pysähdytään kuuntelemaan linnun laulua. Mikähän lintu? Tutkitaan lintukirjasta nähtyjä lintuja. Hirsimäen lapset ovat oppineet rakentamaan luonnonmateriaaleista. Päiväkodin pihassa rakennellaan majoja. Koko leikin rakentaminen luonnonmateriaaleja käyttäen on hyvinkin mieleistä! Henkilökunnan asenne on myönteinen luonto- ja ympäristökasvatukseen, jolloin mallioppimisen ja aikuisen ihmettelyn kautta lapsi herää huomaamaan luonnon ihmeet. Lapsi tutustuu lähiympäristöönsä mm. odotettujen retkien, juhlien ja tapahtumien myötä.

22 LIIKUNTA JA TERVEYS Perushoidon tilanteet muodostavat lapselle tutun päivärytmin. Ruokailussa korostuvat terveelliset ruokailutottumukset ja hyvät tavat. Päivän lepohetki on kaikille tärkeä rauhoittumisen, rentoutumisen ja jaksamisen kannalta. Pukemis- ja riisumistilanteissa kannustetaan itsenäiseen ajatteluun ja omatoimisuuteen. Siisteyskasvatuksessa korostetaan huolellisuuden ja puhtauden tärkeyttä. Turvallisessa ympäristössä lapsella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti. Kannustava ilmapiiri rohkaisee kokeilemaan tuoden onnistumisen ja riemun elämyksiä. Lapsen kehitystaso antaa suunnan toiminnalle.

23 USKONTO JA ETIIKKA Päiväkotimme uskontokasvatus keskittyy lähinnä luterilaisten juhlapyhien viettoon kunnioittaen kuitenkin perheiden omaa uskonnollista elämänkatsomusta. Lämmin ja turvallinen ilmapiiri päiväkodissamme kehittää lapsen positiivista minäkuvaa, sekä elämänasennetta. Lapsi oppii hyväksymään erilaisuutta ja kunnioittamaan toisia. Lapsen kotikasvatusta tuetaan rehellisessä ja avoimessa yhteistyössä vanhempien kanssa.

24 Havainnointi on lasten toimintojen seurantaa ja niiden dokumentointia; mitä lapset tekevät ja miten. Havainnoinnin avulla kasvatushenkilökunta pysyy ajan tasalla lapsen kasvussa. Havainnoituaan lapsen oppimisen haasteet toiminnan suunnittelu on helpompaa; missä lapsi tarvitsee vielä apua, mitä hän jo osaa. Luonnollinen havainnointi on kenties tärkein tapa saada tietoa lapsista. Lapsille arvioiva havainnointi osoittaa, että oppiminen on tärkeää ja arvokasta, koska aikuinen kirjaa sitä. Dokumentointi on lapsilähtöinen tapa seurata sekä arvioida lapsen toimintaa ja oppimista. Se tekee lapsen näkyväksi varhaiskasvatuksessa. Hirsimäen päiväkodissa dokumentointi tapahtuu esim. valokuvin, lasten töiden näyttelyillä ja lasten tarinoiden kirjaamisella. Lasta havainnoidaan kokonaisvaltaisesti, arjen keskellä. HAVAINNOINTI / DOKUMENTOINTI

25 Hirsimäen päiväkodissa tietojen ja taitojen kartoittamisen tehtävä on lapsen oppimisen ja kasvun tukeminen, kuten myös kasvattajan kehittäminen. Arvioinnissa painotetaan lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä, ei niinkään tavoitteiden saavuttamista. Kartoitusta oppimisesta käydään jatkuvasti lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa jokapäiväisessä toiminnassa. Lasten seurannan tarkoitus ei ole osoittaa toisen paremmuutta, vaan yksilöllistä kehitystä. Arvioinnin tarkoitus on löytää lapsen vahvuudet ja kehitystä tukevat mielenkiinnon alueet. Arviointi on kannustavaa ja positiivista, mutta samalla ohjaa lapsia ymmärtämään, että oppimiseen kuuluu myös epäonnistumiset. Tässä lapset samalla oppivat ymmärtämään ja hyväksymään, että ihmiset ovat erilaisia ja oppivat asioita omaa tahtiaan. Lapsi oppii myös ymmärtämään, että oppimiseen ja taidonsujuvaan hallintaan tarvitaan vaivannäköä sekä pitkäjänteisyyttä. Samoin arviointi auttaa aikuista löytämään lapsen tuettavat alueet. ARVIOINTI

26 Hirsimäen päiväkodissa käytetään arvioinnin ja havainnoinnin eri tasoja seuraavasti : 1. Varhaiskasvatussuunnitelman arviointi Koko ajan kehittyvä ja elävä Vuosittainen päivitys henkilökunnan kesken 2. Henkilökunnan oman työn arviointi Kehityskeskustelut, kehityskeskustelulomakkeet, henkilökohtaiset tavoitteet Päivittäiset keskustelut ja kyselyt 3. Lapsen kehityksen seuranta ja arviointi Keskustelut vanhempien kanssa Lasten havainnointi ja seuranta: hoito- ja kasvatussuunnitelma 0-5 vuotiaille Neuvolan 5-vuotis kaavake Viisivuotiaan lapsen kehityksen arviointi neuvolassa ja päiväkodissa - KEHU 4. Lapsen itsearviointi Lasten haastattelut, kyselyt ja keskustelut Lapsen henkilökohtainen ja pienryhmän keskustelu toiminnasta ja käyttäytymisestä 5. Arviointi ja havainnointi vanhemmilta ja lapsilta Jokapäiväiset keskustelut sekä vanhempainillat ja yhteisyökeskustelut Palvelutyytyväisyys kysely vuosittain

27 HIRSIMÄEN PÄIVÄKODIN YHTEISTYÖTAHOT - Neuvola - Koulu - Poliisi - Seurakunta - Sosiaalialan oppilaitos - Perheneuvola - Palokunta - Lasten psykiatria - Asukasyhdistys - HPK / HJS - Työkeskus Viisari - Hämeen Sanomat - Perhetyö päivhoidossa - Lasten neurologia - Ahveniston ulkoilualue - Radio Häme - Ruokapalvelu/ keskuskeittiö - ARX - Muut päiväkodit - Lasten liikunnan tuki ry - Teatteri - Kirjasto - Työvoimatoimisto - Lasten perheet / vanhemmat - Erityispäivähoito - Terveyskeskuksen erityistyöntekijät - Lastensuojelu - Työterveyshuolto - Taidemuseo - Perhepäivähoito / länsi - Luontokoulu Ilves / Metsämörri - Kaupunkiuutiset

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 %

Oppilaiden Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % Vanhemmat 1061 33 3,1 % Oppilaiden lkm Vastanneita Vastaus-% Oppilaat 4. - 9.lk 570 108 18,9 % 1061 33 3,1 % Muu Oppilaan tausta ei ole taakka Vähemmistökulttuurien tuntemus Oman kulttuurin arvostaminen Yhteisen päätöksenteon

Lisätiedot

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PEURASAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN KUVAUS - oppimisympäristö - menestystekijät 2. PEURASAAREN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Toiminta-ajatus: lapsen kasvun,

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÖLLÄRINRANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT...3 TOIMINTA-AJATUS....3 ARVOT............3 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari

Koti, koulu ja lapsen paras. Kari Uusikylä MLL -seminaari Koti, koulu ja lapsen paras Kari Uusikylä MLL -seminaari 30.09.2016 Miksi yhteistyötä? Siksi, että se on lapsen etu Opiskelu tehostuu Ongelmat tunnistetaan Muodostuu aito kouluyhteisö, turvallinen, välittävä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RITARI Tänne lämpöiseen syliin on lapsen hyvä aamulla tupsahtaa, aikuisen syliin kapsahtaa. Täällä Tiitiäiset, Männiäiset ja Sähikäiset yhdessä rämpivät,

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot