tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT Helmikuu 2008 Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa SivuT 6-7 DIGITAALINEN VALMISTUS TUOTANNON 7 HUKKAA SCM:n hallinta - kasvava kilpailuvaltti RFID- TEKNIIKKA TEHOSTAJANA CASE: HUHTAMÄKI Auto- ja lentoteollisuus panostavat yhä enemmän digitaaliseen suunnitteluun. - Ja muut seuraavat perässä. Toyotan johtava insinööri on määritellyt yleisimmät hukkakohteet tarkkailemalla lattiatason työtä. Toimitusketjun hallinta on yhä tärkeämpi osa toiminnanohjausjärjestelmää. Kokoonpanoteollisuudessa edut näkyvät virtauksen tehostumisessa ja helpottumisessa. Huhtamäelle suunniteltu ja toteutettu automaatiojärjestelmä on heidän tarpeisiinsa räätälöity ratkaisu. Sivut 4-5 Sivut 4-5 Sivut 8-9 Sivu 9 Sivut 10-11

2 2 LEAN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Pääkirjoitus ILMOITUSLIITE Helmikuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa SIVUT 6-7 DIGITAALINEN TUOTANNON SCM:N HALLINTA RFID- TEKNIIKKA CASE: VALMISTUS 7 HUKKAA - KASVAVA KILPAILUVALTTI TEHOSTAJANA HUHTAMÄKI Auto- ja lentoteollisuus panostavat Toyotan johtava insinööri on mää- Toimitusketjun hallinta on yhä tär- Kokoonpanoteollisuudessa edut Huhtamäelle suunniteltu ja toteu- yhä enemmän digitaaliseen suunnit- ritellyt yleisimmät hukkakohteet keämpi osa toiminnanohjausjärjes- näkyvät virtauksen tehostumisessa tettu automaatiojärjestelmä on hei- teluun. - Ja muut seuraavat perässä. tarkkailemalla lattiatason työtä. telmää. ja helpottumisessa. dän tarpeisiinsa räätälöity ratkaisu. Sivut 4-5 Sivut 4-5 Sivut 8-9 Sivu 9 Sivut LEAN MANAGEMENT on Mediaplanetin tuottama teemalehti, JOKA ilmestyy KAUPPALEHDEN yhteydessä tavoittaen lukijaa. Kannen kuva: PENTIK Kuva: Andrew Johnson Toimintaperiaatteita Vaikka usein se tärkein unohtuukin, yrityksen toiminnan lähtökohtana on asiakas. Yrityksen kaikki toiminnot ovat tukitoimintoja asiakkaan palvelemiseksi. Näistä tukitoiminnoista asiakas ei maksa. Asiakas maksaa lopputuotteesta, ei siihen käytetystä ajasta, materiaalista tai muista kustannuksista. Tuotteen hintaan edellä mainitut kustannukset toki sisältyvät, mutta asiakasta ei välttämättä kiinnosta mistä hinta koostuu. Häntä kiinnostaa mikä hinta on, ja miten tuote palvelee sitä tarkoitusta mihin se hankitaan. Ajatuksesta olisikin syytä johtaa kysymys: Mitkä prosessit ja toimintatavat ovat yrityksessä välttämättömiä, mitkä turhia, ja mitä voitaisiin kehittää? Voiko toimintaa tehostaa niin, että lopputuotteen arvo ei heikkene? Lean-toimintatavan yksi ydinajatuksista onkin palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Tällöin joustava palvelu ei kariudu kankeaan organisaatiorakenteeseen eikä toimitusajat veny toimitusketjun hajanaisuuden takia. Olennainen osa Lean-toimintatapaa onkin asiakaslähtöisyyden ja kustannustehokkuuden yhdistäminen. Nämä eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Lean-toiminta antaa siis mahdollisuuden olla samaan aikaan sekä kustannustehokas että asiakaslähtöinen. Tämä on mahdollista vain, jos henkilöstö on motivoitunut ja innostunut työtehtävistään. Monet Lean-ajattelun asiantuntijat väittävätkin, että Lean-ajattelutapa vaatii paljon organisaatiolta. Ajattelutapa, joka ajaa kustannukset alas ja vie tehokkuuden ylös, ei kuulosta organisaatioiden rakennusaineen, työntekijöiden näkökulmasta tavoittelemisen arvoiselta. Kuitenkin prosessien takaa löytyy aina ihminen. Lean-ajattelutapa kattaakin kaikki tehtaanjohtajan toiveet: Henkilöstö on motivoitunutta, tuotanto ei junnaa, turhia varastoja ei ole, kustannukset ovat alhaalla, ja ennen kaikkea asiakas on tyytyväinen. Sopiikin kysyä, onko Leanajattelutapa pinnalle noussut muotitermi, jolla tarkoitetaan tuotannon tavoitetilaa? Kukapa ei haluaisi johtaa organisaatiota, joka toimii Lean-periaatteella. Haaste lienee siinä, miten se saavutetaan. Tässä lehdessä esitellään keinoja, joilla tähän Lean-ajattelutapaan, tai tuotannon tavoitetilaan, on mahdollista päästä. Mediaplanet toimitus SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 Kerralla oikein! Hukka vaanii valmistajaa Mitä laatu on?...5 Oikeaan aikaan oikeassa paikassa Lihat on jaettu - missä karhu?...7 SCM:n tehokas hallinta kasvava kilpailuvaltti Tehostajana RFID- tekniikka...9 Toimivuudesta todelliseen tehokkuuteen - case Huhtamäki Sähköinen taloushallinto tehostaa toimintaa...11 PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Pietari Suvanto, TOIMITTAJAT: Päivi Remes, Päivi Surakka TuotantopäälLikkö: Nora Helanto, taitto: Mikko Hänninen, helsinki TUKHOLMA lontoo zürich madrid oslo KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO dublin TALLINNA BRYSSEL NEW YORK VARSOVA MALMÖ Jaetaan KAUPPALEHDEN välissä: Lisätietoja Suomi Mediaplanet Oy:n teemalehdistä: Suomi Mediaplanet Oy, Unioninkatu 18, Helsinki

3 ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT 3

4 4 LEAN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Kerralla oikein! Maailman johtavat auto ja lentokoneteollisuuden yritykset ovat kertoneet viime vuosina panostuksistaan digitaaliseen valmistukseen. Autoteollisuus on toiminut usein tuottavuuden kehitysasioissa suunnan näyttäjänä. JOT, Lean, laatu, jatkuvan parantamisen (Kaizen) filosofiat sekä CAD/PDM ovat tulleet tutuiksi autoteollisuuden opeista. Viimeisintä uutta on ollut digitaalinen valmistus, johon esim. Toyota ja Daimler ovat kohdistaneet viimeisen 5 vuoden aikana suurimmat IT-investointinsa. Miksi näin? Meillä Suomessahan miljoonat sijoitetaan ERP hankkeisiin, kun simuloinnit on jätetty perinteisesti diplomityöntekijöille. Onko painotuksissa meillä Suomessa jotain vikaa vai ovatko Toyota, Nissan, Renault, Boeing menneet sijoittamaan tyhmyyksissään rahansa johonkin aivan turhaan eli tuotannon tehostamiseen. tuotetiedon hallintaa tuotteen koko elinkaaren aikana. Tähän lukeutuvat mukaan resurssit ja prosessit, tuotteen, sen valmistuksen ja ylläpidon suunnittelu, valmistusmateriaalit ja sekä työkalut. Yhtälailla PLM:n piiriin kuuluvat tuotteen huoltotoimenpiteet ja huoltokirjat. PLM ei siis ole pelkkää tiedonhallintaa, kuten Suomessa edelleen ajatellaan, vaan suunnittelumetodi. Digitaalisen valmistuksen avulla voidaan optimoida tuotteiden valmistettavuus, tuotantoresurssit ja kustannukset sekä vähentää prosessien määrä ja parantaa tuotteiden laatua. Kaikki tämä voidaan tehdä jo tuotesuunnittelun aikana, jolloin suunnittelumuutosten tekeminen on vielä halpaa. Kuulostaako loogiselta? Vuoden 2003 Toyotan vuosikertomus antoi jo hieman vinkkiä tulevasta. Siinä Toyota kertoo parilla sivulla Digitaalisen valmistuksen projektistaan ja vallankumouksellisesta suunnittelumetodista, jonka avulla voidaan parantaa laatua ja alentaa kustannuksia. Mitä digitaalinen valmistus on ja miksi siihen kannattaisi satsata? Digitaalinen valmistus nähdään tänään osana tuotteen elinkaaren hallintaa (PLM). PLM mahdollistaa Autoteollisuus puhuu jo kuukauden autosta, jossa suunnittelun aloituksesta tuotannon aloitukseen kuluu alle vuosi. Lyhyt aika tarkoittaa nopeampaa markkinareagointia, minkä avulla taas on pystytty nostamaan markkinaosuuksia. Toyota kertoo, että digitaaliset mallit tuovat ongelmia esille 30 prosenttia enemmän kuin prototyypit ja vasteaika ongelmien korjaamisen digimaailmassa lyhentyi kahdesta viikosta kahteen päivään. Boeing kertoo, että digitaalisen valmistuksen avulla he pystyvät rakentamaan ensimmäisen lentokoneen samalla tehokkuudella kuin noin kymmenennen koneen perinteisellä tavalla tehtynä. CIMdatan tekemän teollisuustutkimuksen mukaan digitaalisen valmistuksen hyödyntäminen on vähentänyt tuotantokustannuksia 13 prosentilla, lyhentänyt tuotannon läpimenoaikaa 15 prosenttia sekä nopeuttanut tuotteen valmistuksen aloitusta 30 prosentilla. Miten tämä on mahdollista? Nopea aikataulu pakottaa protojen ja testituotannon vähentämiseen tai poistamiseen. Kaikki mahdollinen kuten käytettävyys, valmistettavuus, toimitus ja huolto tulee simuloida. Lisäksi on siirrettävä painopiste mittaamisesta ja suunniteluun. Perinteiseen kokeillaan, mitataan ja korjataan ei ole enää varaa, ei ajassa eikä rahassa. Uusi toimintamalli vaatii suurempia Hukka vaanii valmistajaa 7 hukkaa on hyödyllinen työkalu mille tahansa organisaatiolle, joka haluaa aktivoida Lean-johtamisen tuotantoa ohjaavaksi tekijäksi. Teksti: Päivi Surakka Lean Management suomennetaan usein hoikaksi tai niukaksi johtamiseksi. Pähkinänkuoressa Lean-ajattelu kokoaa useita johtamisjärjestelmiä perimmäisenä tarkoituksenaan vähentää tuotannon hukkia ja virheitä sekä ylipäänsä auttaa organisaatio- ta keskittymään olennaiseen. Yrityksen tulisi panostaa siihen, mistä on asiakkaalle hyötyä. Muut prosessit voidaan tietyin varauksin karsia pois tehtäväkentästä. Kuten useimmilla johtamisjärjestelmillä, myös Lean Managementilla on tavoitteena laatu. ISO-määritelmän mu- Tuotannon 7 hukkaa: Ylituotanto: Yritys tuottaa enemmän kuin on tarpeen. Ylituotanto johtuu usein prosessin tai laitteiston epäluotettavuudesta, ja ennen kaikkea kommunikaation huonosta laadusta. Liikatuotannon varastoiminen ja siitä huolehtiminen aiheuttavat turhaa työtä. Odottaminen: Syntyy joko odotellessa materiaalien saapumista, tuotannon valmistumista tai tuotteen odottaessa varastossa. Materiaalin siirrot: Tuotteiden siirtely ei luo lisäarvoa ja aiheuttaa riskejä. Turhia materiaalisiirtoja mahtuu tavarantoimittaja-valmistaja-loppukäyttäjä ketjuun useita kymmeniä. Ylimääräinen prosessointi: Väärän prosessin, liian monimutkaisen laitteen tai epäsopivan alihankkijan käyttö ja siitä seuraavan ylimääräisen työn tekeminen. Johtuu usein epäonnistuneesta kommunikoinnista. Varastointi: Varasto voi koostua raakamateriaaleista, osittain valmiista tai täysin valmiista tuotteista. Tarpeettoman varaston kertyminen on usein seurausta huonosta informaatiovirrasta.

5 ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT 5 KUVA: TOYOTA AUTO FINLAND OY Mitä laatu on? Laadulla, sillä mikä nähdään hyvänä ja tavoiteltavana, on oma määritelmänsä, joka on vaihdellut vuosikymmenestä toiseen. Laatugurut ovat kirjoittaneet omat määritelmänsä ajan hengessä. Yhteistä kaikille mainituille laadun määritelmille on sopivuus tarkoituksen mukaiseen käyttöön. Voisi sanoa ensimmäiseksi, että lähestymistapa on tuoteperusteinen, onpa kysymyksessä palvelutuote tai perinteinen tuote. Toisena asiana voisi sanoa, että määritelmä keskittyy asiakastyytyväisyyteen, jonka parantaminen on pohja koko laatutyölle. Harva osaa yhdistää, että laatuasiat koskettavat myös toimintaa. Onpa kysymyksessä julkishallinto, yritystoiminta, palvelu- tai tuotanto-organisaatio. Puhutaankin tuotelaadusta ja toiminnan laadusta. Nyt on taas päivitetty laadun määritelmä. Uuden määritelmän on kirjoittanut Tri Mikel J. Harry. Nykyinen määritelmä on käyttökelpoisempi. Määritelmä käsittää sopivuuden käyttöön, asiakastyytyväisyyden ja tuo painotetusti palvelun esille. Uutena asiana tulee arvon korvaus (=raha) ja ennen kaikkea se huomioi tuottajatyytyväisyyden. Tuottajatyytyväisyysnäkökulma on tärkeä, koska nykyään on yleistä pitkät toimittajaketjut ja vaarana tappion tekeminen laadun kustannuksella. Painotetaan tuottavuutta ja kannattavuutta. Puhutaankin kumppanuudesta, jossa molempien, niin asiakkaan kuin toimittajan pitää elää, siis saada riittävä korvaus. Laatu on muutakin; laatu on sana, joka kuvaa edellä esitettyä asiaa, mutta harva tietää, että meillä on olemassa laatujohtamisen lisäksi myös oma tieteenala laatutekniikka (Quality Engineering). Tieteenala, jonka teknologiaa (= laatutekniikan konsepteja) voi soveltaa toimialasta ja toiminnasta riippumatta. Toisin sanoen on löydetty ja löydetään yhä uusia yleisiä kausaalilakeja, jolla laatu saadaan aikaan. Laatu ei ole vain ammattitaitoa. Se on osaamista, jota voidaan opettaa! Kirjoittajat: Eero E Karjalainen sekä Antti Piirainen, Quality knowhow Karjalainen Laadun määritelmiä: Deming (1940): asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla TQM (1950): asiakkaan odotusten täyttäminen Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Juran (1989): sopivuus käyttöön tai tarkoitukseen Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Lillrank (1998): vaihdannassa eli transaktiossa näkyvä ominaisuus, joka vaikuttaa asiakkaan arviointeihin ja päätöksiin satsauksia suunnittelun alkumetreille. Kun valmistettavuuden kustannukset ja ongelmat huomioidaan konseptisuunnitteluvaiheessa, kustannuksiin ja laatuun voidaan vaikuttaa radikaalisti jo aikaisessa vaiheessa. Tämä vaatii toimintatapamuutosta ja siilomaisten organisaatioiden purkua. On uskallettava tehdä myös ratkaisuja, joita kilpailijoilla ei jo ole. Teknologiateollisuuden raporttien mukaan metalliteollisuutemme tuottavuus ei ole kehittynyt kymmenessä vuodessa juurikaan. Paljon on siis edelleen tehtävissä. Kirjoittaja: Raimo Puro CEO, Delfoi Oy A I N U T L A AT U I N E N K O K O N A I S U U S VARASTOINTIIN. Kun etsit tuottavuutta varastointiin ja logistiikkaan, saat nyt kaikki johtavat ratkaisut samalta toimittajalta. SSI SCHÄFERin logistiset ratkaisut on luotu säästämään tilaa, aikaa ja kustannuksia. kaan laatuun sisältyy tuotteen tai palvelun kaikki ne piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet. Laatu on siis asiakkaan vaatimusten täyttämistä ja mahdollisesti jopa niiden ylittämistä. Lean-ajattelun keskeistä käsitteistöä on seitsemän hukkaa. Toyotan joh- tava insinööri Taiichi Ohno määritti aikoinaan yleisimmät hukkakohdat tarkkailemalla lattiatason työtä Toyotan tehtaalla. Hukka-määritteet auttavat ohjaamaan prosessien osia joustaviksi kokonaisuuksiksi ja karsimaan niistä turhat virheet ja menetykset pois. Turhat liikkeet: Henkilöstö joutuu poistumaan työalueeltaan noutaakseen tarvittavia työkaluja, tietoa, materiaaleja jne., jolloin aikaa tuhlaantuu tarpeettomasti ja riskejä syntyy. Virheet: Vialliset tuotteet sekä viallinen informaatio. Pahimmillaan viallinen tuote liikkuu eri tuotantopaikkojen välillä, mikä johtaa ekstratyöhön. Paperityö lisää osaltaan virheitä, jonka takia Lean-ajattelussa suositaan kauttaaltaan implementoituja tiedonhallintajärjestelmiä. HYLLYT TASOT LAATIKOT AUTOMAATTIVARASTOT OHJELMISTOT SUUNNITTELU RAKENTAMINEN SSI SCHÄFER FINLAND Teknobulevardi 3-5, PL Vantaa Puhelin S-posti SSI SCHÄFER FINLAND, Turku Linnankatu Turku Puhelin

6 6 LEAN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Oikeaan aikaan oikeassa paikassa Näkyvien brändien taustalta löytyy lähes poikkeuksetta erinomaista toimitusketjun hallintaa. Pentikillä Leanajattelu edesauttaa tuotemerkin näkyvyyttä. Yrityksessä on kehitetty toimitusketjun hallintaa lisäämällä varastojärjestelmien automatisaatiota, minkä seurauksena virheet ovat vähentyneet ja tehokkuus lisääntynyt. Pentikin mallisto uusiutuu neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi valikoiman perustuotteiden tulee olla myymälöissa saatavilla aina. Teksti: Päivi Surakka Pentik on vuosien saatossa kasvanut yli 300 henkilön työllistäjäksi kotimaisen sisustustuotebrändinsä voimin. Anu Pentikin Posiolla 70-luvulla perustama yritys on laajentunut pienestä keramiikkapajasta arvostetuksi sisustusmyymäläketjuksi, jonka Pentik-myymälöitä löytyy eri puolilta Skandinaviaa lähes seitsemältäkymmeneltä paikkakunnalta. Mutta kuinka suurta roolia Pentikin menestyksessä varastonhallinnan ja logistiikan taitaminen näyttelevät? - Hyvin suurta. Pentikin mallisto uusiutuu neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi valikoiman perustuotteiden tulee olla myymälöissa saatavilla aina. Tuotteiden täytyy olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vastaa Pentikin varatoimitusjohtaja Harri Bergman. - Toimitusketjun hallinta mahdollistaa nopeuden. Lean-ajattelu näkyy Pentikillä monessa. - Palvelun laatuun kuuluu virheettömyys. Kaikki hankkimamme varastointijärjestelmät nopeuttavat läpimenoa ja vähentävät virheitä sekä turhaa työtä. Pentik on automatisoinut varastojärjestelmiään useamman vuoden ajan, ja päivityksiä ajetaan läpi jatkuvasti. Yrityksessä on käytössä Winstore-varastonhallintajärjestelmä sekä useampi varastoautomaatti. Bergman selventää varastoautomaatin toimintalogiikkaa: - Ero perinteiseen lavakeräilyyn on se, että varastoautomaatti tuo tuotteen keräilijän luo, ei päin vastoin. Varastoautomaatti on yksinkertaisesti laite, joka varastoi tuotteita. Automaatin sisällä oleva hissi noutaa hallintajärjestelmän kautta tilatut tuotteet työskentelypisteeseen noutoa odottamaan. Automaatin konkreettiset hyödyt näkyvät tilan- ja ajansäästössä, paremmassa keruutiheydessä sekä hallinnan lisääntymisessä. Kaikki hankkimamme varastointijärjestelmät nopeuttavat läpimenoa ja vähentävät virheitä sekä turhaa työtä. Pentikille hankitut varastoautomaatit ovat 9,5 metrin korkuisia, joten varastointi onnistuu huomattavan vähällä neliöpinta-alalla. - Meillä varastoautomaatteja on käytetty lähinnä ns. sillisalaattituotteiden varastoimisessa. Koska automaatin tila on pölytön, on siinä hyvä säilyttää myymälämateriaalia, tarroja, pesuohjeita ja esitteitä välttämättömyyksiä, joiden tulee löytyä jokaisesta myyntipisteestämme, Bergman kertoo. Pikkutuotteet eivät välttämättä näyttele suurta roolia Pentikin kokonaiskuvassa, mutta hyöty tuleekin juuri sen kautta ettei oheistuotteista huolehtimiseen tarvitse käyttää energiaa. - Suoritamme ensin normaalin lavakeruun, jonka jälkeen tilaukseen lisätään oheistuotteet. Kardexin tuottamat varastointiratkaisut on räätälöity juuri Pentikille, joka on itse muokannut ja päivittänyt toimintoja edelleen. - Järjestelmästä on saatu tehokas ja nopea. Käytännön varastotyötä on hallintaohjelmalla äärimmäisen helppo pyörittää, sillä hoituu varastonsiirrot, keruut, inventoinnit ja kollitarrojen tulostukset, Bergman toteaa. Varastonhallintaohjelmisto on ollut Pentikillä käytössä viisi vuotta ja automaatit pari vuotta. Investoinnit ovat tulleet konkreettiseen tarpeeseen. -Tämä on selkeä paketti, jossa kaikki toimii samassa järjestelmässä. Meille tärkeintä varastoautomaateissa on, että mekaniikka toimii, Bergman lisää.

7 ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT 7 Kuvat: PENTIK Lihat on jaettu - missä karhu? Lean syntyi ohjaamaan tuotannon sujuvoittamista, Lean Enterprise vastaavasti muiden toimintojen virtaviivaistamiseen. Aikana, jolloin paljon tehtiin itse, kyettiin kokonaisuuksia hallitsemaan ja ohjaamaan. Leanin periaatteiden soveltaminen oli selväpiirteistä. Enää ei virtaviivaistaminen ole yhtä helppoa. Päivän sana on verkostoina toimiminen. Ulkoistuksilla haetaan säästöjä ja joustavuutta. Monella kuitenkin on ongelmia verkostokumppaneidensa kanssa. Ulkoistusten ja verkostojen myötä asioiden johtaminen on monesti karannut käsistä ja sopimusjuridiikka noussut tilalle. Sopimuksilla ei kuitenkaan voida korvata toiminnan johtamista eikä ainakaan järkevillä kustannuksilla vaikuttaa kaikessa vaikuttavaan vaihteluun ja epävarmuuteen. Vaihtelu ei tottele sopimuksia. Verkostoituneessa maailmassa on noustava omasta laatikosta katsomaan laajempia kokonaisuuksia. Leanin periaatteita on sovellettava koko verkostoon. Asiakasta ei kiinnosta teemmekö asiat itse vai käytämmekö kumppaneita. Vain lopputulos ratkaisee. Omistajaakin kiinnostaa vain yrityksen tuotto ja arvo, syntyi se millä rakenteella hyvänsä. Verkostojen ja ulkoistusten edullisuus kaatuu helposti puutteelliseen kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Matalilla hinnoilla tai palkoilla on merkitystä vasta kun koko verkosto on trimmattu niin, että rahaa ei enää kulu sähläämiseen ja laaduttomuuteen. Tehdyt analyysit osoittavat, että laaduttomuuden kustannukset yrityksissä ovat kaksinumeroinen luku, prosenttia liikevaihdosta. Verkostoissa tilanne on pahempi, rahareiät kun ovat piilossa ja kontrollin ulkopuolella. Posiolainen Pentik Oy sai alkunsa Anu Pentikin keramiikka- ja nahkaharrastuksesta vuonna Toiminta alkoi lastenhuoneessa ja omakotitalon kellarissa. Pentikin ensimmäinen myymälä avattiin Helsingin Esplanadille vuonna luvulla yritys keskittyi ydinosaamiseensa: keramiikan valmistukseen ja myyntiin. Muista toimialoista luovuttiin ja oma myymäläketju rakennettiin nopeasti. Keramiikkamallisto uudistettiin lähes kokonaisuudessaan ja muu tuotteisto, kuten lasistot, tekstiilit, sisustustuotteet ja herkut, kehitettiin muodostamaan PENTIK life style -kokonaisuuksia. Pentik-myymälöitä on Suomessa tällä hetkellä kuutisenkymmentä ja Pohjoismaissa kymmenkunta. Posion keramiikkatehtaassa valmistuu vuodessa yli miljoona esinettä. Lähde: Päähankkija vastaa asiakkaille aina myös toimittajiensa laadusta tai sen puutteesta, ja yksittäisen yrityksen kehittäminen verkostossa johtaa osaoptimointiin. Tänään kilpailevat verkostot keskenään, eivät yritykset. Kilpailussa selviämisen haasteet ovat verkostojen laaduttomuuskustannusten tunnistaminen ja yhteistyö kokonaisuuden kehittämiseksi. Vain kokonaiskustannuksilla on merkitystä. Kiina ja Intia tulevat, ehdimmekö ymmärtää kokonaisuuksien ja yhteistyön arvon? Pekka O. Einistö Kirjoittaja on nykymenosta huolestunut Laatukeskuksen vanhempi konsultti. Suomenkieliset LEAN SIX SIGMA -valmennukset Sibeliustalossa vuodesta 1999 Onnistuvatko kehitysprojektit? Black Belt -koulutusprojektien vuotuinen keskituotto euroa/henkilö. Katso: Seuraavat suositut suomenkieliset Lean Six Sigma -valmennukset: Green Belt (8 pv), aloitus Black Belt (23 pv), aloitus Valmennamme myös Lean filosofiaa ja laatutekniikoita sekä niihin liittyviä menetelmiä, kuten 5S, VSM, SPC, ISO, DoE jne. Tutustu myös Suomen suurimpaan Lean- ja laatukirjojen myymälään: Lisätietoja: tai tai

8 8 LEAN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE SCM:n tehokas kilpailuvaltti Toimitusketjun hallinta (SCM) on yhä tärkeämmäksi muodostuva osa toiminnanohjausjärjestelmää. Sen kehittäminen olisikin hyvä yhdistää kiinteästi tietojärjestelmien kehittämisprojekteihin ja yrityksen ylimmän johdon strategiasuunnitteluun. - Ymmärrystä on, mutta hallinnan mestareina suomalaisia yrityksiä harvemmin maailmalla näkee, kertoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston logistiikan professori ja toimitusketjujohtamisen dosentti Olli-Pekka Hilmola. MATKALLA HUIPULLE. Sähköiset taloushallintopalvelumme tarjoavat sinulle helpomman tien. Katso missä kaikessa voimme auttaa: Teksti: Päivi Remes Toimitusketjun johtamisella (SCM, Supply Chain Management) tarkoitetaan tuotteiden toimituksen ja palveluketjun optimointia. SCM tehostaa parhaimmillaan toimitusketjun eri osapuolten - toimittajien, jakelijoiden, alihankkijoiden ja liikepartnereiden - yhdistämistä ja koko ketjun tehokasta hallinnointia. Tavoitteena on lisätä ja yhtenäistää kaikkien osapuolten välistä kommunikointia ja siten alentaa kustannuksia, kasvattaa myyntiä ja tehostaa asiakaspalvelua. - Jos SCM nähdään logististen ja osittain tietojärjestelmiin liittyvien kysymysten nostona ylimmän johdon päätöksenteon keskeiseksi teemaksi siten, että toimitusketjussa luodaan kustannusten lisäksi asiakkaalle lisäarvoa sekä yritykselle kate-euroja, ja näkemällä yritys yhtenä linkkinä yhteistyöketjussa, niin suomalaiset yritykset suoriutuvat tässä tehtävässään keskinkertaisesti. Ymmärrystä on, mutta hallinnan mestareina suomalaisia yrityksiä harvemmin maailmalla näkee, kertoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston logistiikan professori ja toimitusketjujohtamisen dosentti Olli-Pekka Hilmola. - Syynä on usein se, että yritystemme keskeisenä menestystekijänä ovat perinteisesti olleet teknisesti ylivoimaiset, uudet tuotteet, ja markkinoille ollaan menty hieman kurvit suoriksi toimintatavalla, Hilmola pohtii. SCM:n toimivuus punnitaan kriisitilanteessa - Ajatellaan vaikkapa amerikkalaista Wal-Mart -vähittäiskauppaketjua, jolla on yli 1.9 miljoonaa työntekijää: kuinka näinkin suuri organisaatio toistuvasti kykenee avaamaan esimerkiksi pyörremyrskyjen jälkeen ympäristökriisialueiden kauppansa useita viikkoja ennen kilpailijoitaan, Hilmola konkretisoi ja viittaa toimivaan SCM:iin. Hänen mukaansa SCM:n kehittämiseen ja tutkimukseen panostetaan nykyisin maailmanlaajuisesti paljon ja siihen on olemassa selvät syynsä. - Kansainvälisessä ympäristössä tehdasverkoston, kuljetusten sekä varastoinnin hallinta korostuu huomattavasti. Tuotanto Aasiassa onnistuu edullisesti, mutta kuljetuksen aiheuttamat viiveet, riskit, muuttuvat kustannukset ja varastotasot ovat usein ongelmallisia hallita. Tulevaisuudessa lähialueillamme nopeasti kehittyvät taloudet, kuten entinen Itä-Eurooppa, Ukraina javenäjä ovat Aasian rinnalla tärkeä osa toimitusketjujen kehitysaluetta, Hilmola ennustaa. Sähköiset järjestelmät, automatisointi - Joku viisas on sanonut, että tilauksen käsittelyssä tilauksesta toimitukseen käytetystä ajasta on yli 90 % turhaa. Perinteisesti tilauksen saapuessa se syötetään järjestelmään ja viedään varastoon. Jos tuotetta ei ole varastossa, sitä on ostettava. Tähän prosessiin sekaantuu monta henkilöä, jotka käsittelevät samoja asioita ja prosessiin kuluu aikaa. Tehokkaimmillaan myyntitilaus luo automaattisesti ostotilauksen ja lähettää sen suoraan toimittajalle sähköisesti. Samalla järjestelmä tarkastaa toimittajan järjestelmästä saatavuuden ja toimitusajan. Tieto päivittyy suoraan tilaavaan järjestelmään ja uudesta toimitusajasta lähtee ilmoitus myyjälle ja asiakkaalle automaattisesti. Myös tavaran vastaanotto ja toimitusrutiinit voidaan samalla automatisoida. Tähän prosessiin kuluu aikaa ehkä sekunteja, kuvailee Matti Pulla Epicor Oy:stä. Prosessin nopeutuminen mahdollistaa myös suurten varmuusvarastojen siirtymisen historiaan - Nykyaikaisessa mallissa ostetaan vain mitä on kulutettu ja toimitetaan tai valmistetaan vain mitä on tilattu. Lisäksi kommunikointi kansainvälisessä toiminnassa helpottuu mm. aikaerojen merkityksen poistuessa.

9 ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT 9 Kuva: ABB hallinta kasvava Muutos ja automatisointi on järkevää tehdä mahdollisimman käyttäjäystävällisesti ja kustannustehokkaasti. - Nykyaikainen SOA-pohjainen (Service Oriented Architecture) järjestelmä pienentää integrointien kustannuksia ja nopeuttaa uusien prosessien käyttöönottoa. Matti Pulla korostaa vielä yhtä tärkeätä seikkaa: - On huolehdittava, että automatisoidaan oikeita asioita. Se, mikä ei toimi manuaalisesti, ei toimi myöskään automaattisesti. Sisäisen toimitusketjun merkitys - Lopputuotteiden ja puolivalmisteiden valmistus on usein hajautunut moniin eri toimipisteisiin, monesti myös useisiin maihin. Oleellista onkin tarkastella ja puntaroida eri kantilta nykytilannetta ennen SCM-kehityshanketta. Onko yrityksellä ns. order desk tai vastaava käytössä tai harkinnassa, eli hallinnoidaanko asiakastilaukset yhdestä paikasta, josta ne osoitetaan sopivaan toimipisteeseen, vai onko käytössä ns. myyntikonttorimenettely, jossa tilaukset tulevat esimerkiksi maakohtaisesti yhteen osoitteeseen, kuvailee Jaakko Mäntyniemi IFS Finland:sta. Sisäisten muutosten onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti myös toimittajiin ja asiakkaisiin kohdistuviin muutoksiin. - Usein varsinkin muutostilanteessa ilmenee sisäisiä haasteita, koska prosessit ja yksittäisten ihmisten toimenkuvat saattavat muuttua paljonkin. Kannattaakin pohtia syvällisesti, ovatko halutut muutoskuviot ylipäänsä mahdollisia ja minkälaisella aikataululla sekä sitä, kuinka automaattiseksi tällaiset ketjut halutaan ja mitä toisaalta ihminen ohjaa, Mäntyniemi neuvoo. Nopeammin, tehokkaammin, yhtenäisemmin - Käytännön elämässä tietojärjestelmävaatimuksiin on tullut yhä laajemmassa määrin esimerkiksi tarkentunut tuotteiden valmistusaika viikoista tunteihin aivan yksittäiskappalevalmistuksessakin, Mäntyniemi sanoo ja mainitsee vielä yhden laajemman muutoksen organisaatiorajojen ylittävästä viestintäketjun yhtenäistämisestä. - Nimikkeiden ja tuoterakenteiden hallinnan yhteisen PDM:n avulla yrityksen eri toimipaikkojen järjestelmissä on huomattu olevan myös tärkeä osa toimitusketjua, jota ei ole mahdollista kitkatta hoitaa mikäli tuotteet, puolivalmisteet tai materiaalit eivät ole yhteisesti tunnistettavissa. Lue lisää aiheesta Mediaplanetin SOA - teemalehdestä Kauppalehden yhteydessä On huolehdittava, että automatisoidaan oikeita asioita. Se, mikä ei toimi manuaalisesti, ei toimi myöskään automaattisesti, kertoo Matti Pulla Epicor Oy:stä. Tehostajana RFIDtekniikka Työntekijä vahvistaa ruudulta RFID-lukijan tunnistaman RFID-merkityn materiaalilaatikon. Järjestelmä liipaisee täydennystilauksen. RFID-tekniikan ensimmäisiä sovelluksia on käytetty jo toisen maailmansodan aikaan omien ja viholliskoneiden tunnistuksessa. Moderni maailma hyödyntää teknologiaa nyt erityisesti tuotannon tehostajana. Teksti: Päivi Surakka Suomessa kuluttajakäytössä RFID auttaa uudehkojen sovellusten muodossa. HKL:n lippujärjestelmä sekä monilla työpaikoilla käytössä olevat ovilukijat pohjaavat RFID-tekniikkaan. - Kyseessä on evoluutio, ei niinkään revoluutio, toimitusjohtaja Antti Virkkunen selittää RFID-pohjaisiin tunnistusjärjestelmiin erikoistuneesta Vilant Systems Oy:stä. - Viivakooditekniikka on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana yleistynyt valtavirran käyttöön. RFID on tunnistuksen kehittyneempi muoto, jolla on edessä vastaava kehityskaari. RFID-lyhenne tulee sanoista Radio Frequency Identification. Kuvainnollisesti voidaan puhua sähköisestä viivakoodista. Kun perinteistä viivakooditarraa luetaan useimmiten kädessä pidettävällä laserviivakoodilukijalla, luetaan RFID-tunniste puolestaan automaattisella RFID-lukijalla, joka ei vaadi visuaalista yhteyttä koodiin. Tunniste kiinnitetään kolliin esim. tarrana, joka RFID-lukijaporttiin joutuessaan aktivoituu portin lähettämistä radioaalloista. Tarra ikään kuin morsettaa kaikuna itsestään tietoa, josta portti tunnistaa mitä tageja sen alueella on. - Tämä on passiivista RFID-tekniikkaa eli tunnisteessa ei ole patteria. Sen elinikä on ääretön, Virkkunen selventää. Kokoonpanoteollisuudessa merkittävimmät RFIDtekniikan tarjoamat edut näkyvät virtauksen tehostumisessa ja helpottumisessa. RFID:tä hyödynnetään mm. tavaran vastaanotossa, imukutsuissa ja materiaalisiirroissa. Lukuisat suuryritykset, kuten ABB Drives, Aker Yards, Nokia, Rautaruukki ja Itella hyödyntävät jo RFID-tekniikkaa tuotannossaan. (lähde: RFID Lab Finland) Uuden teknologian implementointi on aina sekä rahallinen että ajallinen investointi. Virkkunen korostaakin portaittaisen siirtymisen tärkeyttä: - Yrityksellä, jolla on toimitusketju, on tyypillisesti hallittavanaan runsaasti yksittäisiä prosesseja. Missään nimessä ei pidä ajatella, että RFID tulisi ottaa kerralla käyttöön kaikkialla. Meidän tehtävämme on analysoida järkevimmät kohteet, joilla lähdetään liikkeelle. RFID-tekniikan soveltamisen säännöstö 1. Mallinna materiaaliprosessi paperille. - Missä tarvitaan imukutsu- tai materiaalisiirtolukijoita? - Missä tarvitaan tavaran vastaanottolukijoita? - Minkälaisia tunnistettavat kohteet ovat? Miten ne saadaan merkittyä? 2. Tee tarvittaessa lukuvarmuuden todentamismittaukset. 3. Suunnittele pilottijärjestelmä ja hahmottele tuotantojärjestelmä, arvioi kustannus. Vertaa säästöihin. 4. Mikäli säästöpotentiaali on ilmeinen, toteuta pilotti, aja prosessia 3 kk. 5. Laajenna tuotantoon portaittain: parhaiten säästöjä tuottava prosessi aina seuraavaksi.

10 10 LEAN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Toimivuudesta todelliseen tehokkuuteen - case Huhtamäki Robotisoituihin kappaleenkäsittelyjärjestelmiin erikoistunut Orfer Oy tietää miten tehokkuutta synnytetään. Orferin Huhtamäelle suunnittelema ja toteuttama automaatiojärjestelmä on räätälöity ratkaisu Huhtamäen tarpeisiin. Teksti: Päivi Surakka Lean-ajattelu ohjaa yritystä keskittymään toiminnassaan siihen, mikä luo asiakkaalle lisäarvoa. Tavoitteena on nopeuttaa toimitusketjuja ja rakentaa eri prosesseista toimivia kokonaisuuksia, joiden hallintaa tehostetaan laitteilla sekä ohjausjärjestelmillä. Prosessienhallinnasta seuraa parhaimmillaan sulavaa tiedonkulkua, joka organisaation sisällä edelleen edistää tehokkuuden ja tuottavuuden kasvua. Perinteisestä logiikasta siirtyminen Lean Managementiin ei kuitenkaan käy kädenkäänteessä. Muutoksen toteuttaminen ja ajaminen toimintakuntoon on aikaa vievä ja työläs prosessi. Markkinointijohtaja Jukka Kettunen Orferilta tuntee muutosprosessin aikajänteet hyvin. Orimattilaan sijoittunut Orfer Oy kehittää, suunnittelee ja valmistaa kokonaisvaltaisia kappaleenkäsittelyjärjestelmiä teollisuuden käyttöön. Järjestelmissä hyödynnetään robottitekniikkaa. - Toimitimme Huhtamäelle pienemmän järjestelmän vuonna 2001, minkä yhteydessä tuli esiin, että heille on tulossa suuri laajennus. Käytännössä asiakkaan tarve tuli tietoisuuteemme kahvipöytäkeskustelussa ja suuntaa-antavat neuvottelut aloitettiin saman tien. Ensimmäiset suunnitelmat piirrettiin heti paikan päällä pahvilaatikon kanteen, muistelee Kettunen, koulutukseltaan diplomiinsinööri. Esisuunnittelun jälkeen Huhtamäki teki järjestelmän hankkimisesta investointipäätöksen ja kilpailutettuaan mahdolliset toimittajat Euroopan suurimman yksittäisen robottikeskuslavaamon toteuttajaksi valittiin Orfer Oy. Automaation kehittämisprosessi oli pitkä ja järjestelmä kehittyi matkan varrella asiakkaan tarpeiden täsmennyttyä. Lopullinen malli on täysin miehittämätön keskuslavaamo, joka toimii kolmessa vuorossa käsitellen yli 400 laatikkoa tunnissa. Huhtamäen keskuslavaamoon saapuu yli viideltäkymmeneltä tuotantolinjalta erikokoisia ja eri tuotteita sisältäviä laatikoita, jotka lavataan viivakoodin tunnistamisen jälkeen kahden lineaariradalla liikkuvan robotin avulla 51:lle lavapaikalle. Lavaamisen lisäksi robotit hoitavat tyhjien lavojen siirtämisen lavauspaikoille. Täydet lavat kuljetetaan täysin automaattisesti siirtovaunun avulla lavakäärintään ja sieltä vihivaunulla varastoon.

11 ILMOITUSLIITE LEAN MANAGEMENT 11 KuvaT: Orfer Oy, Niina Voutilainen Sähköinen taloushallinto tehostaa toimintaa Taloushallinnon prosessien tehostaminen käy helposti sähköisen taloushallinnon ja ulkoistamisen avulla. Näin päästään olennaisesti leikkaamaan turhia kustannuksia ja parantamaan kontrollia. Huhtamäen keskuslavaamoon saapuu yli viideltäkymmeneltä tuotantolinjalta erikokoisia ja eri tuotteita sisältäviä laatikoita, jotka lavataan viivakoodin tunnistamisen jälkeen kahden lineaariradalla liikkuvan robotin avulla 51:lle lavapaikalle. Teksti: Päivi Remes Taloushallinnan prosesseihin saattaa sisältyä paljon hukkatyötä, jota voidaan olennaisesti vähentää sähköistämisellä ja automatisoinnilla. Näin manuaaliset, päällekkäiset rutiinit vähenevät ja inhimilliset virheet minimoituvat. Prosesseista tulee läpinäkyvämpiä ja näin ollen myös tehokkaampia. - Reaaliaikaisuus, nettipohjaisuus ja ulkoistaminen, siinä tämän hetken trendit, kiteyttää Administer Oy:n toimitusjohtaja Peter Aho. Manual versus automatic Aho antaa yksinkertaisen esimerkin siitä, kuinka manuaalisesti tehtävä laskunkäsittely hoituu näppärästi automaattisesti ja mitä se maksaa. - Perinteinen paperi-ostolaskun käsittely maksaa euroa per lasku. Työvaiheita siinä on useita ja aikaa kuluu: vastaanottaja avaa kuoren, silmäilee laskun, laittaa puumerkin ja laskun eteenpäin hyväksyjälle, joka tutkii laskun ja hyväksyy sen ja laittaa maksettavaksi sihteerille, joka hoitaa maksun ja toimittaa laskun kirjanpitäjälle. Mappeihin syntyy kopioita ja välillä lasku makaa jonkun pöydällä viikon päivät tai pahimmassa tapauksessa häviää kokonaan. Sitten se toinen vaihtoehto: - Käsittelyaika pudotetaan minimiin: verkkolaskuna saapunut tai paperilaskusta skannattu lasku taltioidaan taloushallintojärjestelmään. Lasku hyväksytään sähköisen kierrätyksen avulla, jonka jälkeen automatisoitu maksuliikenne hoitaa maksatuksen eräpäivänä: samaa laskua ei esimerkiksi tule maksettua kahteen kertaan, kuten manuaalisesti tehtynä yllättävänkin paljon tapahtuu. Käsittelykulu jää murto-osaan perinteisesti hoidetusta. Hyvästit kouluajan kirjanpitotaulukoille Kehitys kehittyy ja moni meistä luovuttaa helpottuneena kaksinkertaisen kirjanpidon sinisten vihkojen ylivallan tietokoneelle ja siirtyy painamaan ok -painiketta. - Esimerkiksi, kun suoritus tulee yritykseen, myyntilaskusta se näkyy heti. Kirjanpito muuttuu sivutuotteeksi, koska järjestelmät ovat yhtä ja samaa ja näin ollen kirjanpito elää koko ajan päivittäisten kirjausten mukana. Ulkoistaminen nyt helppoa Aikaisemmin, kun taloushallinto hoidettiin perinteisesti, sitä oli oikeastaan mahdotonta kokonaan ulkoistaa, koska yritys ei olisi pystynyt tekemään ajantasaseurantaa taloushallintoon. - Toisin on nyt: netti on mahdollistanut reaaliaikaisen seurannan mistä päin maailmaa tahansa ja tämä onkin antanut uutta potkua ulkoistamiselle. Ja mitä turvallisuuteen tulee, jokaiselle käyttäjälle voidaan määritellä halutuntasoiset käyttöoikeudet, Aho muistuttaa. Ja mukavuusnäkökulmakin löytyy: esimerkiksi ostolaskujen sähköinen hyväksyminen vapauttaa käymästä toimistolla loma-aikana. Sähköistä taloushallintoa sähköinen taloushallinta vähentää kustannuksia inhimillisen toiminnan mukana tuomat virheet minimoituvat kirjanpito nähtävissä reaaliajassa käyttöoikeudet myönnettävissä eri asteisina ulkoistaminen helpottuu Huhtamäki on maailman suurimpia kuluttajapakkauksia valmistava yritys, jonka tuotteistoon kuuluu mm. elintarvikepakkauksia sekä paperiastioita. Tuotteet eivät sinänsä vaikuta monimutkaisilta, mutta todellisuus on toinen. - Kertakäyttökuppi ei ole high-tech tuote, mutta sen valmistamiseen liittyy paljon tekniikkaa ja teknologiaa, Huhtamäen teknisen osaston päällikkö Jari Nuuttila kertoo. Tekniikan lisääntyminen kuuluu oleellisesti Leanajatteluun. Se on myös tapa säilyttää tuotantoa Suomessa. Huhtamäellä on paljon asiakkaita lähietäisyydellä, mikä on osin vaikuttanut siihen, ettei tuotantoa ole haluttu lähteä ulkoistamaan. - Kustannustehokkuuden lisääminen on yksi keino pitää tuotanto lähellä, Nuuttila toteaa. Ja kustannustehokkuutta Huhtamäki onkin saanut. Orferin järjestelmä on tilausohjautuva ja toteuttaa tuotevaihdot itsestään. - Olemme valmistaneet järjestelmän, joka vastaa juuri Huhtamäen tarpeisiin. Lean Management näkyy siinäkin, että nimenomaan asiakkaan tarpeista on lähdetty liikkeelle, Kettunen toteaa. Räätälöity lopputulos on ollut Huhtamäelle mieluinen. - Tehostaminen on meille avainasia. Nyt tavarat kulkevat itsestään oikeisiin paikkoihin, virheet ja hukka ovat vähentyneet, listaa Nuuttila automatisaation hyötyjä. - Aiemmin esim. kirjausvirheistä seurasi jonkin verran ekstratöitä ja jälkikäteen paikkailua. Nyt siitäkin on päästy.

12 12 LEAN MANAGEMENT ILMOITUSLIITE GROWTH IN SIGHT Kun valitsemasi suunta on ylös. Ota vastaan haasteet ja hyödy niistä. Epicor-ratkaisut Tuotantoon lisäävät yrityksesi reagointiherkkyyttä ja toiminnan joustoa. Sen avulla löytyvät tuotannon pullonkaulat ja ratkaisut työprosessien- ja materiaalivirtojen hallintaan. Oli tuotantomallisi varasto-tai lean managementiin perustuva, Epicor auttaa tuotannon toimimista tehokkaasti ja tukemaan yrityksesi kasvua myös muutosten keskellä. Asiakkaita meillä on 146 maassa yli ja Suomessa olemme olleet jo vuodesta Epicor Ratkaisut: Taloushallinto Tuotanto Logistiikka Projektinhallinta Business Intelligence Epicor auttaa sinua kasvattamaan bisnestäsi kannattavasti Epicor Software Corporation. Epicor and the Epicor logo are registered trademarks of Epicor Software Corporation.

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI

Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon OHUTLEVY- JA JOUSITUOTEKUMPPANISI PARTNERSHIP POWER Ohutlevy- ja jousiosaamista proto tyypistä volyymi tuotantoon Meconet on johtava jousi-, meisto- ja syvävetotuotteiden valmistaja. Tarjoamme asiakkaillemme ylivoimaisen palveluketjun

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006

EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat. Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 EGLO RFID-projektit 2005-2006 -IDrum - A. Jalander - Nokian Renkaat Vesa-Pekka Tapper 30.6.2006 IDrum Kaapeliteollisuuden toimitusketjun tehostaminen RFID-ratkaisuilla Selvitystyö, EP Logistics Osallistujat

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012 Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn Liisa Boman 31.10.2012 Wermundsen Oy Wexon Oy Solotop Oy Gistele Oy OOO Wexon Wermundsen Oy Konsernin emoyhtiö Hallintopalvelut

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13

Teollisuuden kriittiset menestystekijät. Tuotanto-automaation. automaation haasteet. Answers for Industry. Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Tuotanto-automaation automaation haasteet Answers for Industry Page 1 / 13 Teollisuuden kriittiset menestystekijät Strategisen suunnittelun merkitys kasvaa Markkinoiden

Lisätiedot

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Muokkaa perustyyl. napsautt. PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Valmentaja: Juha Isomäki DI, TTKK (turvallisuustekniikka ja tuotantotalous). Stora Enso Packaging Oy

Lisätiedot

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI

Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI Logistiikkapalvelukeskus metalliteollisuuden kunnossapidossa ja alihankinnassa SERVIISI http://partnet.vtt.fi/serviisi/ Hankintalogistiikan ulkoistamisesta hankintatoimen ulkoistamiseen EGLO-ohjelman vuosiseminaari

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013

PUUTEKNOLOGIAPALVELUT. RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 PUUTEKNOLOGIAPALVELUT RFID-hankkeen casejen esittely 4.6.2013 RFID hankkeen casejen esittelyt 1. Kuopion Woodi Oy 2. Varkauden puu Oy 3. Lameco LHT Oy 4. RFID-hankkeet Tarve / ongelmana: 1. Kuopion Woodi

Lisätiedot

Kouluttaja. Koulutus ja työkokemus:

Kouluttaja. Koulutus ja työkokemus: Lean ja Six Sigma ------ Tehokkuutta palvelu- ja tuotantotoimintaan Paikka: Henry Aika: 23.9.2009 2009 Quality Knowhow Karjalainen Oy. All Rights Reserved. Kouluttaja 2 Koulutus ja työkokemus: Six Sigma

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet

Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet Digitaaliset työvälineet päämies-alihankkija -yhteistyössä Case: Sandvik Breakers - Nomet LADEC:n Kohti teollista internetiä -tilaisuus 3.3.2015 Harri Lakkala Harri Lakkala DI, yhteisöllisen bisneskehityksen

Lisätiedot

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja -

- Lähiruokatukku ja -myymälä. LähiPuoti Remes. - Paikallisia Herkkuja - - Lähiruokatukku ja -myymälä LähiPuoti Remes - Paikallisia Herkkuja - Yrityksen toiminta: LähiPuoti Remes Oy perustetaan ja toiminta alkaa 2012-2013 vaihteessa, Puotipuksu Kimmo Remes. Lähi- ja luomuruokaa

Lisätiedot

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Suomen Riskienhallintayhdistys Miniseminaari 21.9.2010 Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Lassi Väisänen Matti Paakkolanvaara Yrityksen ja riskienhallinnan kehitysvaiheet

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella

CASE Pisla Oy. Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella CASE Pisla Oy Sähköistä osto- ja matkalaskujen käsittelyä eofficella Pisla Oy yritysinfo Pisla Oy on vuonna 1976 perustettu konserni, pääpaikka on Viitasaarella Suomessa. Konserniin kuuluvat seuraavat

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö

Helposti sähköiseen laskutukseen. Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Sami Nikula Tuotemarkkinointipäällikkö Helposti sähköiseen laskutukseen Miksi verkkolaskutus kannattaa aloittaa jo tänään? Poista paperilaskut yhtälöstä Ratkaisut lähetykseen

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014

Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS. Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Parempaan jäljitettävyyteen GS1 standardeilla Projektiesittely: GS1 GLS Mikko Luokkamäki 10.4.2014 Sisältö 1. GS1 organisaatio ja GS1 Finland 2. GS1 standardijärjestelmä 3. GS1 standardit lisäämässä jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen.

Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Asiakaskeskeisyys, joustavuus ja luotettavuus ovat yrityksellemme tärkeitä arvoja. Toimintatapamme perustuu rehellisyyteen ja avoimuuteen. Stairon Oy on isojen, vaativien ja ruostumattomien ohutlevytuotteiden

Lisätiedot

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi

Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN AUTOMATISOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT READSOFTIN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN RATKAISUN AVULLA Sähköiset laskut kaikissa muodoissa suoraan nykyiseen järjestelmääsi ON-BOARDING TOOL INCLUDED

Lisätiedot

Turulan konepajalla panostetaan ensiluokkaiseen

Turulan konepajalla panostetaan ensiluokkaiseen Tehtaanjohtaja Ilkka Hiltunen ja kolme Brasiliaan lähtevää järeää kiekkosuodatinta. Turulan konepajalla panostetaan ensiluokkaiseen teknologiaan Teknologiayritys Outotec on ottanut Turulan konepajansa

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Ohjelma 8.00 Aamukahvi 8.15 Tervetuloa, Annele Bergman, Inspiratio 8.30 estrategia,

Lisätiedot

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Johdanto Palvelutarjooma Pakettiratkaisut verkkolaskujen lähettämiseen

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012

HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN. Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 HELPOSTI SÄHKÖISEEN LASKUTUKSEEN Jaakko Laurila E-invoicing forum 31.10.2012 Basware verkkolaskuoperaattorina Yli 25 vuoden kokemus laskujen käsittelystä ja hankinnasta maksuun -prosessista Avoin verkko

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager

Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään. TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Siirtyminen sähköiseen tilausjärjestelmään TOOLS Finland Oy Timo Kaartinen, MDM- manager Pohjoismaiden johtava teollisuustarvikkeiden ja komponenttien toimittaja B&B TOOLS pähkinänkuoressa Toimipisteitä

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Case Tieto Taloussanomat-seminaari Laura Hänninen Treasury Specialist Tieto, Group Treasury laura.hanninen@tieto.com Agenda Johdanto Haasteista ratkaisuihin Saavutetut

Lisätiedot

Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys

Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys Laserkeskus Oy Vuonna 2003 Laitilaan perustettu Laserkeskus Oy on erikoistunut metalliteollisuudessa toimivien tuotannollisten yritysten esikäsittelypalveluiden

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla

Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla A Basware Presentation Talouden tiikerinloikka Talousjohtajan dilemma: kannattaako ulkoistaa vai sisäistää Verkkolasku pieni suuri askel automaation polulla Ilkka Sihvo 31.5.2011 Talousjohtajan dilemma:

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN

LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN LEAN & KORJAUSRAKENTAMINEN; KOKEMUKSIA LEAN -TYÖKALUJEN JA TOIMINTAMALLIEN SOVELTAMISESTA KORJAUSRAKENTAMISEEN Korjausrakennushankkeen osapuolten aikainen osallistaminen; Case Joensuun Kirkkokatu Professori

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet

Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Valmistusautomaation uudet mahdollisuudet Kari Ollila Oy www.cimsolar.com 1 Oy Perustettu 1.1.2008 Pohjana Cimcorp Oy:n 2006-2007 tekemä kehitystyö ohutkalvotekniikalla valmistettavien aurinkosähköpaneelien

Lisätiedot

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Globaaliin kilpailuun vastaaminen kehittämällä suomalaista alihankintaverkostoa Janne Karppinen, Hankintajohtaja, Kemppi Oy Kemppi Oy lyhyesti

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Administer Oy Taloushallinnon palvelut Suomalainen perheyritys Kasvaa vauhdikkaasti,

Lisätiedot

Ilkka Kouri. Lean taskukirja

Ilkka Kouri. Lean taskukirja Ilkka Kouri Lean taskukirja Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus

www.kaeser.com SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Paineilman toimitussopimus SIGMA AIR UTILITY Osta vain paineilmaa Kuvitelkaa tilanne, jossa uusi paineilmajärjestelmä ei edellytä minkäänlaisia investointeja: hankinta ei vaadi sen paremmin

Lisätiedot

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015 Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija 27.4.2015 Maapallon megatrendit ja Suomi Digitalisaatio ja robottitekniikan laajamittainen käyttöönotto uuden teollistamisen

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Muistatko, miten asiat olivat ennen?

Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistat varmaan ajan, kun jokaisella menestyvällä yrityksellä oli vähintään yksi oma palvelin? Muistat varmaan myös, että palvelimen käyttöönottoprojekti oli lähes

Lisätiedot