Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus"

Transkriptio

1 Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti

2 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3 Opintojen muodostuminen... 4 Lukusuunnitelma yhteensä 40 ov... 5 Opintojen eteneminen ja järjestäminen PIO:ssa... 6 Tutkinnon osat... 8 Pakolliset tutkinnon osat... 8 Opiskelu- ja elämäntaidot 6 ov Alkuhaastattelu ja HOPS:n tekeminen Oppimaan oppimnen 1 ov Tunne itsesi 1 ov Arjentaidot 3 ov Liikunta ja terveystieto 1, 5 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 8,5 ov Äidinkieli 1 ov Ruotsi 0,5 ov Englanti 1 ov Matematiikka 1 ov TVT:n perusteet 2 ov Taito- ja taideaineet 3 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 13 ov Opinto-ohjaus 2 ov Urasuunnittelu 1, 5 ov Tutustuminen ammatilliseen koulutukseen 4 ov Työturvallisuus 1 ov Tutustuminen työelämään 4 ov Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot 9 ov muotoiluassistentin opinnot 2 ov sisustusrakennusalan opinnot 2 ov hienopuusepän opinnot 2 ov tekstiilialan opinnot 1 ov media-assistentin opinnot 2 ov Muut valinnaiset opinnot 4 ov Valinnainen 1 (2 ov) Valinnainen 2 (2 ov) Opiskelijan arviointi Ohjauksen järjestäminen Työssäoppimiseen valmentautuminen ja työturvallisuus Erityisopetuksen toteuttaminen Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto ja moniammatillinen yhteistyö... 34

3 3 TUTKINTOKOHTAINEN OSA (Opetussuunnitelma hyväksytty / Siika-Pyhäjokialueen kky, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä) Kuvaus koulutusalasta Päätavoite on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. Opiskelija osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta.

4 4 Opintojen muodostuminen Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan suunnata alakohtaisesti. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

5 5 Lukusuunnitelma yhteensä 40 ov a. Pakolliset opinnot 1. Opiskelu- ja elämäntaidot 6,5 ov 1.1 Alkuhaastattelu ja HOPS 1.2 Oppimaan oppiminen 1.2 Tunne itsesi 1.3 Arjentaidot 1.4 Liikunta 1.5 Terveystieto 2. Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 8,5 ov 2.1 Äidinkieli 2.2 Ruotsi 2.3 Englanti 2.4. Matematiikka ja luonnontieteet 2.5 TVT:n perusteet 2.6 Taito- ja taideaineet 3. Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot 12 ov A. Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 3.1 Opinto-ohjaus 3.2 Urasuunnittelu 3.3 Tutustuminen koulutukseen ja työelämään koulutuskokeilut B Työssäoppimiseen valmentautuminen 3.4 Työsuojelu 3.5 Työssäoppimisen perusteet työpaikkakokeilut 0, , , ,5 1, b. Valinnaiset opinnot 4. Ammatilliset opinnot 9 ov 4.1 muotoiluassistentin opinnot 4.2 sisustusalan opinnot 4.3 hienopuusepän opinnot 4.4 tekstiilialan opinnot 4.5 media-assistentin opinnot Muut valinnaiset opinnot 4 ov 5.1 valinnainen valinnainen 2 2 2

6 6 Opintojen eteneminen ja järjestäminen PIO:ssa Opiskelija etenee opinnoissaan yksilöllisesti henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti. HOPS laaditaan yhdessä opiskelijan ja hänelle tärkeiden henkilöiden (esim. huoltajat) kanssa. Hopsin avulla suunnitellaan opiskelijalle yksilöllinen ja hänen opiskelutavoitteitaan tukeva opiskeluvuosi (tai opiskelujakso). Opiskelijan lähtötaso, aikaisemmat opinnot ja elämänkokemus otetaan huomioon HOPS:n laadinnassa. Yksilöllinen tuki ja ohjaustarve tunnistetaan tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Erityisesti yhteistyö peruskoulujen opinto-ohjaajien kanssa on opintojen alkuvaiheessa tärkeää. Kuviossa 1. on esitetty opintojen järjestämisen ja etenemisen periaatteet. Kuvio 1. Opintojen järjestämisen ja etenemisen periaatteet.

7 7 OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN (HOPS:n mukaisesti) Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot 12 ov Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen Opinto-ohjaus Urasuunnittelu Tutustuminen koulutukseen ja työelämään koulutuskokeilut Työssäoppimiseen valmentautuminen Työsuojelu Työssäoppimisen perusteet Työpaikkakokeilut Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 8,5 ov äidinkieli matematiikka ja luonnontieteet englanti ja ruotsi TVT:n perusteet Taito- ja taideaineet Opiskelu- ja elämäntaidot 6, 5 ov oppimaan oppiminen vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omat tulevaisuudensuunnitelm at opinto-ohjaus Työelämävalmennus Valinnaiset opinnot 13 ov ammatilliset opinnot 9 ov muut valinnaiset 4 ov OPINTOJEN ETENEMINEN ESIMERKKEJÄ OPINTOJEN ETENEMISESTÄ HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA HOPS 2. Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 3. Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot 4. Ammatilliset opinnot KOKEILUT PIO:SSA /MUISSA OPPILAI TOKSISSA 1.Opiskeluja elämäntaidot KOKEILUT TYÖPAIKOI LLA Y H T E I S V A L I N T A Opinnot ja kokeilut jatkuvat HOPS:n mukaisesti Eteneminen HOPS:n mukaisesti

8 8 Tutkinnon osat Pakolliset tutkinnon osat Opiskelu- ja elämäntaidot 6 ov 1.1 Alkuhaastattelu ja HOPS( 0,75 ov) 1.2 Oppimaan oppiminen (1 ov) 1.3 Tunne itsesi (1 ov) 1.4 Arjentaidot 1, Liikunta (1 ov) ja terveystieto (0,5 ov) TAVOITTEET Opiskelija tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä.

9 9 1.1 Alkuhaastattelu ja HOPS:n tekeminen Tavoitteet Opiskelija: motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen Alkuhaastattelu opiskelijan henkilötiedot primukseen Opiskelijan aikaisempi osaaminen, koulutus ja työkokemus HOPS:n tekeminen koulutustausta ja koulutustarpeet yksilölliset valinnat ja opinnoissa eteneminen opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen työssäoppimiseen valmentautuminen Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Opettajan ohjaus ja neuvonta yksilöllisesti ja ryhmässä Tarvittavat välineet ja tehtävät jaetaan tuntien yhteydessä Oppimateriaali osoitetaan HOPS:n laadinnan yhteydessä. Toteutus luokanvalvojan / ryhmänohjaajan toimesta. 1.2 Oppimaan oppimnen 1 ov Tavoitteet Opiskelija: tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja Sisältö Oppiminen mitä oppiminen on? oma tapa opiskella ja oppia oppimisstrategiat ja itseohjautuva oppiminen Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä oma oppimistyyli

10 10 opiskelumotivaatio omat kyvyt oppimisvaikeudet Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Medialukutaito ja tietotekniikka oppimisessa tiedon hankkiminen ja välittäminen tvt:n avulla omien viestien /mediaesitysten tuottaminen (esim.portfolio) mediaesitysten analysointi ja kriittinen arvioiminen (esim. lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus) Luento-opetus ja harjoituksia omaan oppimiseen liittyen. Tarvittavat välineet ja tehtävät jaetaan tuntien yhteydessä Oppimateriaali osoitetaan tuntien yhteydessä. Esim. Opi oppimaan hankkeen työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen (osoitetuin kohdin). Opi oppimaan kurssit pidetään kahdessa osassa; 0,5 ov syksyllä ja 0,5 ov keväällä.

11 Tunne itsesi 1 ov Tavoitteet Opiskelija on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Sisältö Itsetunto / itsetuntemus - itsetunto - minäkuva - ihmisen elämänkaari - persoonallisuus ja temperamentti Voimavarat ja jaksaminen - stressi ja sen hallinta - omat voimavarat - erilaiset hallintakeinot Ryhmän toiminta - Ryhmän ominaisuudet, kehitysvaiheet, roolit, - vuorovaikutus ja viestintä (verbaalinen ja nonverbaalinen) Vuorovaikutus - Vuorovaikutus ryhmässä ja työelämässä - vuorovaikutuksen osatekijät Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Luento-opetus ja harjoituksia kurssin teemoihin liittyen liittyen. Tarvittavat välineet ja tehtävät jaetaan tuntien yhteydessä. Tietokone ja internet. Oppimateriaali osoitetaan tuntien yhteydessä. Esimerkiksi starttitreenit matriaali, joka löytyy Moodlesta. Muuta huomioitavaa

12 Arjentaidot 3 ov Tavoitteet Opiskelija on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet Sisältö Hyvät käytöstavat, pukeutuminen erilaisissa tilanteissa, kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Arkielämän ja työelämän vuorovaikutus Vuorovaikutuksen muodot ja vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät Ryhmän eri muodot, erialisissa ryhmissä toimiminen, ryhmäytyminen ja sen merkitys Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kuluttajana toimiminen Rahankäyttö Ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävä kehitys Totuttamistapa Menetelmät Opetuskeskustelut, pari- ja ryhmätyöt Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Opetusmonisteet, netti, alan kirjallisuus Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun on opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista

13 Liikunta ja terveystieto 1, 5 ov Tavoitteet Opiskelija on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja Sisältö Liikunta 1 ov Positiivinen käsitys itsestä liikkujana Itselle sopivien urheilu- ja liikuntalajien löytäminen liikunnallinen elämäntapa ja retket lähiympäristön luontoon Terveystieto 0,5 ov Terveyden ja sairauden määrittelyjä Terveysosaaminen ja omat terveysvalinnat Oppilaitos työskentely-ympäristönä: terveysriskit, ensiaputarvikkeet ja toimintaohjeet, ergonomia sekä vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet Opiskeluterveydenhuoltopalvelut/terveydenhuoltopalvelut/työterveyshuolto Terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät Terveyden edistäminen: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, sen arvioiminen ja edistäminen Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Opetuskeskustelu, oppimistehtävät, verkko-oppimisympäristö, vierailevat luennoitsijat Osoitetaan oppituntien yhteydessä. Alan kirjallisuus/julkaisut, nettitietokannat. Muuta huomioitavaa

14 14 Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 8,5 ov 2.1 Äidinkieli 1 ov 2.2 Ruotsi 0,5 ov 2.3 Englanti 1 ov 2.4. Matematiikka 1 ov 2.5 TVT:n perusteet 2 ov 2.6 Taito- ja taideaineet 3 ov TAVOITTEET Opiskelija saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja. Arviointi Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut. Ammatillisen peruskoulutuksen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittaminen merkitään kohtaan ammatilliset opinnot. Perusopetuksen oppimäärän mukaisten arvosanojen korottaminen: Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetusasetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Opiskelija, jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, voi halutessaan suorittaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden oppimääriä osallistumalla perusopetuslain 628/1998 :ssä 38 tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. Tutkinnon voi vastaanottaa ja todistuksen kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Tutkintoon osallistuvan suoritusten arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 1/011/2004 oppilaan arviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä.

15 Äidinkieli 1 ov 2.2 Ruotsi 0,5 ov 2.3 Englanti 1 ov 2.4. Matematiikka 1 ov Tavoitteet opiskelija saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten ja matematiikan, valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla Sisältö Äidinkieli 1 ov Opiskelijan kirjoitus- ja muiden viestintätaitojen arviointi ja tarpeen mukainen kehittäminen. Lukitestaus tarvittaessa (yksilötesti). Ruotsi 0,5 ov Arkielämän sanontoja ja perusteiden lyhyt kertaus. Englanti 1 ov Opiskelijan englannin kielen taitotason määrittäminen ja sen mukaiset harjoitukset. Tarvittaessa perusteiden kertausta. Matematiikka 1 ov Lähtötason määrittäminen ja yksilölliset tehtävät perusasioiden selventämiseksi. Perusasioita voivat olla esimerkiksi mittayksiköt, desimaaliluvut ja prosenttilaskut. Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Lukitesti tai muu osaamisen kartoitus ja sen mukaisesti perusteiden kertaus ja kehittäminen. Välineet osoitetaan oppitunneilla. Oppimateriaali jaetaan oppituntien/ työtehtävien yhteydessä. Opinnot arvioidaan S- merkinnällä. Lisäksi HOPS:n mukaisesti yksilöllinen suunnitelma perusopetuksen sisältöjen ja arvosanojen kertaamisesta/ korottamisesta Oulun aikuislukion opiskelupakettien avulla (näiden kurssien tuntimäärän lisäksi). Jos opiskelija suorittaa am-

16 16 mattitaitoa täydentäviä opintoja jo nyt, ne kirjataan HOPS:ssa ammatillisiin opintoihin ja suoritetaan sekä arvioidaan tutkintovaatimusten mukaisesti.

17 TVT:n perusteet 2 ov Sisältö Oppilaitoksen tarjonta - oppilaitoksen koneet ja laitteet - sähköpostin ja Wilman käyttö Ohjelmien perusteet - tekstinkäsittelyohjelman, esitysgrafiikkaohjelman ja kuvankäsittelyohjelman käyttö omassa harjoitustyössä - valokuvaus (omien tuotteiden kuvaaminen) Tietoverkon turvallinen käyttö - netiketti - toimiminen viisaasti verkossa Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Harjoitukset, yksilölliset oppimistehtävät Tietokone, internet, käyttöoppaat Tarvittava oppimateriaali osoitetaan oppituntien yhteydessä. Muuta huomioitavaa

18 Taito- ja taideaineet 3 ov Sisältö - värioppi - työvälineet ja niiden huolto - materiaalien tuntemus - kuvasommittelu - plastinen sommittelu - valokuvaus - katsaus kulttuurihistoriaan - taide- ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa työpajatyöskentely, ryhmätyö ja mahdollisesti taidenäyttelyvierailu kuvallisen ilmaisun perusvälineet opetusmonisteet, alan kirjallisuus, näyttelyesitteet, käsiohjelmat, Internet Kurssin painopiste vaihtelee opiskelijoiden ammatillisen kiinnostuksen mukaan

19 19 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 13 ov A. Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumine 3.1 Opinto-ohjaus 3.2 Urasuunnittelu 3.3 Tutustuminen ammatilliseen koulutukseen B. Työssäoppimiseen valmentauminen TAVOITTEET Opiskelija Opiskelija tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelija hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot jakautuvat kahteen eri osaan (A ja B), jotka molemmat on suoritettava: A. ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumiseen sekä B työssäoppimiseen valmentautumiseen. Arviointi Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S)- merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

20 Opinto-ohjaus 2 ov Tavoitteet Opiskelija tuntee toisen asteen koulutusrakenteen ja Suomen koulutusjärjestelmän perehtyy kiinnostuksensa mukaisesti eri koulutusalojen hakumenettelyyn ja valintakriteereihin sekä opiskelumahdollisuuksiin tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia tietää työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä Sisältö alkuperehdytys ja opintoihin orientoituminen Suomen koulutusjärjestelmä ja koulutusmuodot ammattialojen esittely, ammattikuvaukset ja ammattitaitovaatimukset opiskelu ja opetusmenetelmät ammatillisessa peruskoulutuksessa eettisyys ja oikeudenmukaisuus valintojen tekemisessä sosiaaliset taidot omien vahvuuksien, taitojen ja kiinnostusten kohteiden kartoitus ja arviointi koulutukseen hakeutuminen Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Opetuskeskustelut, yksilötestit, pari- ja ryhmätyöskentely, ohjauskeskustelut AVO-ammatinvalintatesti netissä Mansikkapaikka-testi (ammatinvalinta.fi) haenyt.fi sivusto, koulutusnetti.fi sivusto oph.fi sivusto Muuta huomioitavaa

21 Urasuunnittelu 1, 5 ov Tavoitteet Opiskelija tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja ja perustella ne asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä Sisältö Työelämän arvostamat taidot ja ominaisuudet työelämän pelisäännöt työnhaku: työhaastattelu, työsopimus, työhakemus sosiaaliset taidot työelämässä ja omien taitojen arviointi Oman alan etsiminen millainen työ kiinnostaa? persoonallisuus ja uravalinta terveys ja uravalinta arvot ja uravalinta Työllistyminen tulevaisuuden työllistymisnäkymät eri aloilla Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Opetuskeskustelut, yksilötestit, pari- ja ryhmätyöskentely, ohjauskeskustelut, asiantuntijavierailut ja opintokäynnit esim. TE-toimistossa AVO-ammatinvalintatesti netissä Mansikkapaikka-testi (ammatinvalinta.fi) haenyt.fi sivusto, koulutusnetti.fi sivusto oph.fi sivusto alan kirjallisuus, netti Muuta huomioitavaa Urasuunnittelun kurssi toteutetaan kandessa osassa; 0,5 ov syksyllä ja 0,5 ov keväällä.

22 Tutustuminen ammatilliseen koulutukseen 4 ov Tavoitteet Opiskelija tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu- ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassaan tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa hankkii tietoa eri ammateista ja työympäristöistä sekä niissä edellytettävistä perustaidoista tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja Sisältö Opiskelija hankkii tietoa erialojen koulutusmahdollisuuksista tutustumalla eri oppilaitosten esitteisiin ja nettisivuihin, sekä osallistumalla koulutusmessuihin. Opiskelija osallistuu oppilaitosvierailuihin. Opiskelija tutustuu valitsemansa alan/alojen opiskelu- ja opetusmenetelmiin koulutuskokeiluissa, sekä havainnoi alan vaatimukset. Opiskelija kehittää sosiaalisia taitojaan koulutuskokeilujen aikana tutustumalla uuteen ryhmään ja sosiaaliseen ympäristöön. Opiskelija kypsyy hankitun tiedon perusteella arvioimaan mahdollisuuksiaan ja kiinnostustaan hakeutua alalle/koulutukseen. Toteuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Oppilaitosvierailut ja esittelyt, koulutusmessuille osallistuminen, yksilötyöskentely, ryhmäkeskustelut, Ohjauskeskustelut Koulutuskokeilut, päiväkirja Netti Esitteet yms. esittely materiaali Opinnot arvioidaan S-merkinnällä osallistumisen mukaan.

23 23 B. TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN 5 ov 3.4 Työturvallisuus 1 ov Tavoitteet Opiskelija tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia tietää työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviä perusasioita tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä suojautuu niitä vastaan oikein ja torjuu vaaraa aiheuttavia tilanteita ennalta Sisältö Työturvallisuus työelämän pelisäännöt ja lakitieto; työturvallisuus laki, työaikalaki, laki nuoren työntekijän suojelusta haitat ja niiden torjunta; melu, pöly, vaaralliset aineet, henkilökohtaiset suojavarusteet ja -välineet kone-, laite- ja sähköturvallisuus työympäristö; valaistus, paloturvallisuus, siisteys palo- ja pelastusohjeet ensiapu ohjeistus ja hätäilmoituksen tekeminen työergonomia Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Luennot, käytännön harjoitustehtävät ja testaukset, portfolio, koe mittarit, testaukset ja suojavarusteet Opetusmateriaali, alan kirjallisuus, internet-kaavakkeet Kurssin sisältöä syvennetään ja yksilöllistetään opiskelijan henkilökohtaisen kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Opinnot arvioidaan S-merkinnällä.

24 Tutustuminen työelämään 4 ov Tavoitteet Opiskelija hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin Sisältö Tutustuminen yritysvierailujen kautta eri ammatteihin ja työympäristöihin. Tutustuminen työelämän eri ammatteihin ja niiden vaatimuksiin aidossa työympäristössä omien valintojensa pohjalta. Opiskelija tutustuu kurssin aikana erilaisiin työtehtäviin ja saa käsityksen itsestään työntekijänä. Opiskelija kehittää sosiaalisia taitojaan kurssin aikana tutustumalla uuteen ryhmään ja sosiaaliseen ympäristöön. Opiskelija saa ohjausta ja palautetta työpaikoilta ja tekee itsearvioinnin. Opiskelija kypsyy hankitun tiedon perusteella arvioimaan mahdollisuuksiaan, soveltuvuuttaan ja kiinnostustaan hakeutua alalle. Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali. työskentely aidossa työympäristössä ja raportointi/esittely, päiväkirja ja arviointi lomake Alan perustyövälineet Muuta huomioitavaa Opinnot arvioidaan S-merkinnällä osallistumisen mukaan.

25 25 Valinnaiset opinnot 4. Ammatilliset opinnot 9 ov 4.1 muotoiluassistentin opinnot 2 ov 4.2 sisustusrakennusalan opinnot 2 ov 4.3 hienopuusepän opinnot 2 ov 4.4 tekstiilialan opinnot 1 ov 4.5 media-assistentin opinnot 2 ov TAVOITTEET Arviointi Opiskelija Opiskelijan tavoitteisiin voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti sisältyä osia ammatillisen perustutkinnon opinnoista, jos opiskelijalla on siihen valmiuksia ja hänellä on edellytyksiä saavuttaa niiden tavoitteita. Opinnot voivat olla ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tai ammatillisten tutkinnon osien opintoja Opinnot arvioidaan sen mukaan kuin niitä koskevissa perustutkintojen perusteissa määrätään. Ammatillisten opintojen osaaminen tunnustetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kun suoritus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan ja koulutuksen järjestäjä sen hyväksyy.

26 26 Sisältö 4.1 muotoiluassistentin opinnot 2 ov - perehdytään mallinrakentajan pääasiallisesti käyttämiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen pienimuotoisten harjoitustehtävien kautta - tutustutaan alan opiskeluun seuraamalla oppitunteja ja haastattelemalla koulun opiskelijoita ja opettajia PIO:ssa - perehdytään alan työvaatimuksiin ja selvitetään opiskelijan soveltuvuus alalle - tutustutaan alan työpaikkoihin 4.2 sisustusrakennusalan opinnot 2 ov - perehdytään sisustusrakentamiseen suunnittelu- ja remonttikohteessa työskentelyn kautta. - tutustutaan alan opiskeluun seuraamalla oppitunteja, vierailemalla remonttikohteissa ja haastattelemalla koulun opiskelijoita ja opettajia - perehdytään alan työvaatimuksiin ja selvitetään opiskelijan soveltuvuus alalle - tutustutaan alan työpaikkoihin ja työllisyystilanteeseen 4.3 hienopuusepän opinnot 2 ov - Työsalityöskentelynä valmistetaan itsesuunniteltu pienimuotoinen tuote tai esine - työturvallisuuteen ja alan erityisvaatimuksiin perehtyminen sekä opiskelijan soveltuvuus alalle - tutustutaan alan opiskeluun seuraamalla oppitunteja ja haastattelemalla koulun opiskelijoita ja opettajia - tutustutaan alan työpaikkoihin ja koulutustarjontaan 4.4. tekstiilialan opinnot 1 ov - tutustutaan erilaisin tekstiilialan tekniikoihin valmistamalla tuotteita esim. huovuttamalla, ompelemalla, kankaanpainannalla, värjäämällä, kutomalla, virkkaamalla tai neulomalla - tuotteet suunnitellaan itse tai käytetään valmiita malleja opiskelijan valinnan mukaan 4.5. media-assistentin opinnot 2 ov Totuttamistapa Menetelmät - tutkitaan ja arvioidaan kriittisesti erilaisia mediatuotteita - tekijänoikeus - tutustutaan alan opiskeluun seuraamalla oppitunteja ja haastattelemalla koulun opiskelijoita ja opettajia - harjoitustehtävässä tutustutaan digikuvaukseen ja kuvankäsittelyyn, oppilas tuottaa pieniä diaesityksiä (esitysgrafiikka) sekä suunnittelee ja tekee aiheen (kuva, teksti) T-paitaan. - tutustutaan alan työpaikkoihin ja koulutustarjontaan työpajatyöskentely, tutustumiskäynnit ja opintomatka, portfolio

27 27 Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa alan perustyövälineet alan kirjallisuus, haastattelut, internet, opetus dvd Opinnot toteutuvat opiskelijan hops:n mukaisesti. Painoarvo opiskelijoiden ammatillisen kiinnostuksen mukaan.

28 28 5. Muut valinnaiset opinnot 4 ov 5.1 valinnainen valinnainen 2 TAVOITTEET Opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa omien tarpeidensa, kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaan tekemällä yksilöllisiä valintoja osaa valita opintoja tutkintoon johtavista ammatillisista opinnoista, ammatillisen tutkinnon suorittamista tukevista tai muista opinnoista oppilaitoksen tai eri koulutuksen järjestäjien tarjonnasta saa vahvistusta urasuunnitteluunsa saa lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin. Arviointi Valinnaiset opinnot arvioidaan koulutuksen järjestäjän opintoihin liittyvän opetussuunnitelman mukaan joko asteikolla 1-3 tai suoritusmerkinnällä (S). Sisältö 5.1 Valinnainen 1 (2 ov) - valitaan valinnaiskurssitarjottimelta itseä kiinnostava kurssi 5.2 Valinnainen 2 (2 ov) - valitaan valinnaiskurssitarjottimelta itseä kiinnostava kurssi Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Työpajatyöskentelyä kurssiohjelman mukaisesti. Tarvittavista välineistä tiedotetaan kurssikohtaisesti ennen kurssivalintoja. Oppimateriaali osoitetaan tuntien yhteydessä. Muuta huomioitavaa

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot