Puolivuotiskatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2014"

Transkriptio

1 Ålandsbanken Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus Ålandsbanken yhtiö Oy

2 Sisältö Toimintakatsaus...4 Ålandsbanken Asuntorahasto...9 Sijoitukset...10 Ålandsbanken Cash Manager...13 Sijoitukset...15 Ålandsbanken Euro Bond...17 Sijoitukset...19 Ålandsbanken Euro High Yield Sijoitukset Ålandsbanken Premium Sijoitukset Ålandsbanken Premium Sijoitukset Ålandsbanken Premium Sijoitukset Ålandsbanken Europe Value Sijoitukset Ålandsbanken Emerging Markets Sijoitukset Ålandsbanken Nordic Value Sijoitukset Ålandsbanken Finland Value Sijoitukset Ålandsbanken LCR Sijoitukset Sanasto... 54

3 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Ålandsbanken Asuntorahaston vakaa kehitys jatkui Ålandsbanken yhtiö Oy on Ålandsbanken Abp:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö hallinnoi Ålandsbankenin Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastoja. yhtiön strategiana on tarjota Ålandsbankenin asiakkaiden sijoitustarpeisiin sopeutettuja rahastoja, niissä omaisuusluokissa, joissa Ålandsbankenin varainhoidolla on mahdollisuus luoda lisäarvoa. Ålandsbanken Sijoitusrahastot yhtiö hallinnoi vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana seuraavia sijoitusrahastoja: Ålandsbanken asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Cash Manager Lyhyen koron rahasto Ålandsbanken Euro Bond Keskipitkän koron rahasto Ålandsbanken Euro High Yield Euromääräinen High Yield -korkorahasto Ålandsbanken Premium 30 Maltillinen varainhoitorahasto Ålandsbanken Premium 50 Tasapainoinen varainhoitorahasto Ålandsbanken premium 70 Offensiivinen varainhoitorahasto Ålandsbanken Europe Value Eurooppalainen osakerahasto Ålandsbanken Emerging Markets Kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin sijoittava rahastojen rahasto Ålandsbanken Nordic Value Pohjoismainen osakerahasto Ålandsbanken Finland Value Suomeen sijoittava osakerahasto ÅLANDSBANKEN LCR KORKO Sijoitusrahasto pääoma ja osuudenomistajat yhtiö hallinnoi katsastuskauden aikana 11 sijoitusrahastoa ja yhden erikoissijoitusrahaston. Hallinnoitava pääoma kasvoi katsastuskauden aikana 10 prosenttia, 68 miljoonaa euroa, ja oli 726 miljoonaa euroa (658 miljoonaa euroa ). -osuudenomistajien määrä nousi 4 prosenttia, ja rahasto-osuudenomistajia oli yhteensä ( per ). Merkittäviä tapahtumia jakson aikana 14. Huhtikuuta Ålandsbankenin euromääräisissä (EUR) korkorahastoissa sekä Premium varainhoitorahastoissa otettiin käyttöön Ruotsin kruunu (SEK) -määräisiä rahasto-osuussarjoja, markkinoitaviksi Ruotsissa. Ålandsbanken Cash Manager, Euro Bond sekä Euro High Yield korkorahastoissa SEK-määräiset rahasto-osuudet suojataan EUR/SEK valuuttakurssiriskiä vastaan. Tarkoituksena on tarjota ruotsin kruunuissa sijoittaville mahdollisuus saada ruotsin kruunuissa tuotto, joka vastaa rahaston EUR määräistä tuottoa, ilman heilahteluista johtuen EUR/SEK valuuttakurssien kehityksestä. Premium varainhoitorahastojen SEK-määräiset rahasto-osuudet eivät ole suojattuja valuuttariskiltä, ainoastaan kruunuiksi muunneltuja kursseja. 28. huhtikuuta 2014 Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahasto sulautui Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahastoon. Sulautuminen tapahtui nk. absorptiosulautumisena, jonka yhteydessä Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahaston varat ja velat siirtyivät Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahastolle, ja Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajat saivat vastikkeena Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia arvosta, joka vastasi täsmälleen heidän sulautumispäivänä omistamiensa Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien arvoa. Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahaston soveltama sijoitusten kohdentaminen yhtiöihin, jotka harjoittavat ympäristömielessä kestävää toimintaa, jatkuu sulautumisen jälkeen Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahaston laajemmin yhtiöiden kestävää toimintaa arvioivalla kestävän kehityksen sijoitussuuntauksella, joka huomioi ympäristövastuun lisäksi myös yhtiöiden hallinnon ja yhteiskuntasuhteiden kestävyyttä. Huhtikuun lopussa myös uuden rahaston, Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahasto, toiminta käynnistyi. Ålandsbanken LCR Korko on erityisesti luottolaitoksille (pankeille) tarkoitettu rahasto, välineeksi Basel III vaatimusten mukaiseen likvidivarojen hallintaan. Voimme myös ilomielin todeta että Ålandsbanken Euro Bond rahasto voitti kesäkuussa arvostetun Lipper Fund Awards 2014 palkinnon; ollen Pohjoismaiden paras rahasto kategoriassaan, tarkasteltuna sekä 3, 5 ja 10 vuoden ajanjaksoilla. jen salkunhoito jen salkunhoidosta vastaa sopimuksen mukaan Ålandsbanken Asset Management Ab. Korkorahastojen varainhoito oli edelleen menestyksellinen. Ålandsbanken Cash Manager ja Ålandsbanken Euro Bond rahastot tuottivat vertailuindeksiään paremmin, ja myös Ålandsbanken Euro High Yield rahaston kehitys oli hyvä. Tämä johtui kaikkien korkorahastojen osalta ensisijaisesti onnistuneista sijoituksista valikoituihin yrityslainoihin. Ålandsbanken Premium varainhoitorahastojen sijoituksia kohdistetaan osake- ja korkomarkkinoille Ålandsbankenin markkinanäkemyksen mukaan. jen tavoitteena on luoda optimaalinen tuotto suhteessa rahaston riskiprofiiliin joka markkinatilanteessa. Ålandsbankenin markkinanäkemys osoitti katsastuskauden aikana, että osakesijoituksista alettiin odottaa parempaa tuottoa, mutta epävarmuus oli vielä lyhyellä tähtäimellä huomattava. Tämän takia Premium rahastojen osakepainotusta pidettiin jakson aikana lähellä neutraalitasoa (joka on Premium 30: 30, Premium 50: 50 ja Premium 70: 70). t kehittyivät näillä sijoituspainotuksilla kuitenkin hieman vertailuindeksiään heikommin, lähinnä johtuen osakesijoitusten toimialajakaumasta, joka ei ollut optimaalinen. Osakerahastojen varainhoidon tulos ei yltänyt tyydyttävälle tasolle, johtuen samasta asiasta kuten Premium rahastoissakin, eli osakkeiden toimiala-allokoinnista, joka ei tuottanut odotetulla tavalla. Positiivisena poikkeuksena tästä trendistä mainittakoon Pohjoismaalainen osakerahasto, Ålandsbanken Nordic Value, jonka sijoitustoiminta on onnistuneesti muutettu kuluneen 12 kuukauden aikana, ja jonka kehitys on nyt taas hyvällä tasolla. Muita muutoksia osakerahastovalikoimassa, tavoitteena luoda rahastojen osuudenomistajille kilpailukykyistä tuottoa, suunnitellaan toteuttavaksi syksyn 2014 aikana. Ålandsbankenin Asuntorahaston toiminnan positiivinen kehitys jatkui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. n asuntosijoitukset tuottivat vakaasti. kiinnosti sijoittajat, ja siihen sijoitettiin varteenotettavasti uutta pääomaa. Lisätietoja rahastojen kehityksestä ilmenee rahastokohtaisista tiedoista. Vastuullinen sijoittaminen Ålandsbanken on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltaviksi rahastotoiminnassa. Perusteellinen yhtiön liiketoiminnan tunteminen, taloudellisten tietojen ohella, on aina ollut keskeinen osa Ålandsbankenin sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on ollut systematisoida rahastojen sijoituskohteena olevien yhtiöiden tunteminen, tarkastelemalla niiden toimintaa vastuullisuusnäkökulmasta. Eettisestä näkökulmasta, kaikki rahastot tavoittelevat vielä välttämään sijoituksia tupakka-, ase-, uhkapeli- ja aikuisviihteen alalla toimiviin yhtiöihin, ja ne sijoittavat ainoastaan valikoidusti yhtiöihin joiden toimintaan kuuluvat alkoholijuomia. jen myynti ja markkinointi Ålandsbankenin sijoitusrahastoja myy ja markkinoi Ålandsbanken Abp sekä ulkopuoliset välittäjät, esimerkiksi Avanza ja Nordnet Bank. Tietyt rahastot ovat myös merkittävissä Ruotsissa Pensionsmyndighetenin kautta. 4 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

4 Hallitus ja tilintarkastajat Varsinaisissa yhtiö- ja rahasto-osuudenomistajien kokouksissa valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti: Hallitus, varsinaiset jäsenet Peter Wiklöf, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Abp Tony Karlström, sijoitusjohtaja, Alandia Vakuutus, rahasto-osuudenomistajien valitsema jäsen Magnus Holm, Ålandsbankenin Ruotsin toimintojen liiketoimintajohtaja, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial sivuliike Tuotonjako rahastojen tuotto-osuuksille (A-osuudet) yhtiön yhtiökokouksessa, sekä kunkin rahaston osuudenomistajien kokouksessa päätettiin jakaa tuottoa rahastojen tuotto-osuuksille, viime vuoden viimeiselle pankkipäivälle ( ) lasketun tuotto-osuuden (A-osuuden) arvon perusteella seuraavasti: jen tuotonjako 2013 Osuuden arvo , euroa Tuotonjako Tuotto, euroa/osuus l Cash Manager A 20,49 2,00 0,41 Euro Bond A 19,49 4 0,78 Euro High Yield A 24, ,40 Premium 30 A 18,36 4 0,73 Premium 50 A 16,61 5 0,83 Premium 70 A 10,81 6 0,65 Europe Value A 12,55 6 0,75 Eco Performance A 95,28 6 5,72 Emerging Markets A 17,88 6 1,07 Nordic Value A 10,14 6 0,61 Finland Value A 10,97 6 0,66 Kaikkien rahastojen, paitsi Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston, osalta jaettava tuotto on laskettu perustuen rahaston edellisen vuoden viimeiselle pankkipäivälle eli laskettuun tuotto-osuuden arvoon. Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto jakaa sääntöjensä mukaan tuottoa määrän, joka vastaa vähintään 75 prosenttia rahaston edellisen toimintavuoden realisoituneesta tuloksesta. Realisoituneella tuloksella tarkoitetaan rahaston kirjanpitokauden aikana toteutuneet tuotot vähennettynä rahaston kuluilla. n omistamien asuntojen kertynyt markkina-arvon muutos ei sisälly realisoituneeseen tulokseen. Koska vuosi 2013 oli rahaston ensimmäinen toimintavuosi, rahaston toiminta oli vielä käynnistysvaiheessa, ja varsinainen realisoitunut tulos oli vielä negatiivinen, rahaston positiivisesta arvonkehityksestä huolimatta. Suuri osa rahaston ostamista asunnoista eivät olleet vielä valmiit, eikä esim. vuokratuottoa vielä kertynyt täysimääräisesti koko vuodelta. Tämän takia rahasto ei jaa tuottoa vuodelta Hallitus, varajäsenet Mikael Mörn, osastopäällikkö, Ålandsbanken Private Banking, Ahvenanmaa, Ålandsbanken Abp Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Daniel Widman, asianajaja, Advokatbyrå Widman & Co Ab, rahasto-osuudenomistajien valitsema varajäsen Tilintarkastajat Pauli Salminen, KHT, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, KHT, KPMG Oy Ab, rahastoosuudenomistajien valitsema tilintarkastaja Varatilintarkastajat Tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Kim Järvi, KHT Oscar Orrström, CGR, KPMG Oy Ab, rahastoosuudenomistajien valitsema varatilintarkastaja yhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Tom Pettersson. Maarianhamina Heinäkuu 2014 Tom Pettersson Toimitusjohtaja Tom Pettersson Toimitusjohtaja 6 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

5 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen jälkeen rahasto on toiminut kuuden vuosineljänneksen ajan. Arvonkehitys on ollut tasainen, ja ylittää jo C-rahasto-osuuksien osalta 15 prosenttia aloituspäivästä. Mielenkiinto rahastoa kohtaan on kasvanut koko ajan, ja rahasto on saanut jatkuvasti uutta pääomaa. Tämä on mahdollistanut varteenotettavan asuntosalkun rakentamisen lyhyen ajan kuluessa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rahasto sopi yhteensä noin 280 uuden asunnon ostosta joiden yhteisarvo oli noin 64 miljoonaa euroa. Näistä 110 valmistui mennessä ja loput valmistuvat 2014 toisen vuosipuoliskon ja vuoden 2015 aikana. on ostanut ja sopinut yhteensä noin 1350 asunnon ostosta. Noin 680 asuntoa on valmiina ja rahaston kassavirta vuokratoiminnasta kasvaa sitä mukaan kun uutta asuntokantaa valmistuu. n omistamien asuntojen maantieteellinen jakauma kehittyi strategian mukaisesti siten että Helsingin työssäkäyntialueen painoarvo lähenee 80 prosenttia. n strategia perustuu uusien vuokra-asuntojen omistamiseen omistustaloissa, perinteisten vuokrakiinteistöjen sijaan. Tämä on mahdollistanut erittäin hyvän yhteistyömallin rakennusyhtiöiden kanssa. Myös vuokralaiset ovat todenneet toimintamallimme hyväksi ja siitä syystä vuokralaisvaihtuvuus on merkittävästi alan keskiarvoa alhaisempi. Tämä säästää kustannuksia ja parantaa tuottoa. Salkunhoitajat: Antti Valkama ja Stefan Wiklund Asuntomarkkinoiden nykytilasta on kirjoiteltu viime aikoina paljon. Arvioimme että asuntomarkkinoiden kahtiajako kiihtyy entisestään. Uusien asuntojen kysyntä pysyy vakaana ja kasvaa. Vanhan asuntokannan osalta kysyntään liittyy riskejä koska asumisen kokonaiskustannus saa entistä suuremman merkityksen asuntokaupassa tulevaisuudessa. Kun talouden elpyminen alkaa, odotamme että erityisesti uusien ja nykyaikaisten asuntojen hintakehitys on huomattavasti vanhojen asuntojen kehitystä parempi. Uusien asuntojen vuokratason kehitys on parempi ja kulut merkittävästi vanhaa asuntokantaa alhaisemmat. Suhteellisen kannattavuuden kehitys muodostuu näin ollen paremmaksi. Siksi myös arvonkehityksen uusien asuntojen kohdalla odotetaan olevan parempi kuin vanhojen asuntojen. n arvonkehitys koostuu vuokraustoiminnan nettotuotoista ja rahaston omistamien asuntojen arvonmuutoksesta. n kehitys ensimmäiseltä vuosipuoliskolta vastasi odotuksia, ja olemme optimistisia myös toisen vuosipuoliskon tuoton suhteen. Yleiset tiedot tyyppi Suomen pecialplaceringsfond (alt. placeringsfond) Alotituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio A-sarja: 2,25 /vuosi, C-serien: 1,50 /vuosi Merkintäpalkkio A-sarja: 2,00, C-sarja: 2,00 Lunastuspalkkio (määräytyy sijoitusajan peruusteella) Alle 1 vuosi: 4, 1-3 vuotta: 3, 3-5 vuoota:2, yli 5 vuotta: 1 Minimisijoitus A-sarja: 500 EUR, C-sarja: EUR Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab Asuntojen vuokrauspalvelut, tekniset huoltopalvelut Realia Management Oy Arviointipalvelu Realia Management Oy Arviontipalvelu Rakennusprojektien tekninen valvonta Ostrocont Oy historisk avkastning * 3 kk (A) 2,48 12 kk (A) 10,40 Aloituspäivästä (A) 14,67 3 kk (C) 2,64 12 kk (C) 11,04 Aloituspäivästä (C) 15,94 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta n muut tiedot n arvo, EUR , , ,26 n kokonaisvarallisuus ,, , ,40 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 114,67 109,81 103,87 Tuotto-osuuden arvo (C), EUR 115,94 110,70 104,41 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl , , ,9900 Tuotto-osuuksien lukumäärä (C), kpl , , ,5800 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,00 0,00 0,00 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot Hallinnointipalkkio, EUR , , ,98 Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, EUR , , ,14 TER (A) 3,92 3,92 TER (C) 3,38 3,38 Juoksevat kulut (A) 2,51 2,51 Juoksevat kulut (C) 1,75 1,75 Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

6 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Valmis/ valmistuu Asuntoja lkm Neliömetriä Autopaikkoja lkm Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit osakkeita asunto-osakeyhtiöissä, jotka oikeuttavat seuraaviin asuntoihin , ,63 VALMIIT ASUNNOT *) , ,00 Espoo ,00 Asunto Oy Sininärhintie 5 Vallikallio , ,00 35,82 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä , ,00 38,41 Asunto Oy Espoon Päivänkehrä Espoonlahti , ,00 18,88 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä , ,00 36,02 Asunto Oy Espoon Lieska Tuomarila , ,00 49,40 Asunto Oy Espoon Tähystäjä Espoonlahti , ,00 13,20 Asunto Oy Espoon Ulappa Espoonlahti , ,00 19,77 Asunto Oy Espoon Karaveli Kauklahti , ,00 47,86 Asunto Oy Espoon Kompassi Kauklahti , ,00 34,76 Asunto Oy Espoon Sepelkyyhky Saunalahti , ,00 16,46 Asunto Oy Espoon Sinetti Järvenperä , ,00 16,39 Asunto Oy Espoon Artesaani Matinkylä , ,00 5,87 Asunto Oy Espoon Valkea Tuomarila , ,00 9,37 Asunto Oy Espoon Ulappa (varasto) Espoonlahti ,00 Vantaa ,00 Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila , ,00 23,35 Asunto Oy Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki , ,00 34,19 Asunto Oy Vantaan Sarka Pakkala , ,00 40,25 Asunto Oy Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne , ,00 34,68 Asunto Oy Vantaan Kuparikoivu Koivukylä , ,00 32,40 Asunto Oy Vantaan Huhta Pakkala , ,00 19,85 Asunto Oy Vantaan Virna Pakkala , ,00 11,62 Asunto Oy Vantaan Punapellava Hiekkaharju , ,00 7,67 Tampere ,00 Asunto Oy Tampereen Niemenrannan Vilhelmiina Niemenranta , ,00 29,91 Asunto Oy Tampereen Professori Hervanta , ,00 28,01 Asunto Oy Tampereen Patruuna Rahola , ,00 34,91 Asunto Oy Tampereen Ruuti Rahola , ,00 33,36 Asunto Oy Villilän Wilhelmiina Villilä , ,00 30,11 Asunto Oy Tampereen Vuorenpeikko Vuores , ,00 22,92 Asunto Oy Nokian Penttilän Pioni Keskusta , ,00 19,07 Asunto Oy Tampereen Niemenrannan Helene Niemenranta , ,00 9,95 Asunto Oy Vuoreksen Iris Vuores , ,00 20,45 Asunto Oy Tampereen Raholan Herttua Rahola , ,00 20,76 Asunto Oy Vuoreksen Sirius Vuores , ,00 19,66 Asunto Oy Tampereen Niemenrannan Katariina Niemenranta , ,00 7,14 Kiineistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola ,00 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti (Niemenrannan pysäköintipaikat) Niemenranta ,00 Jyväskylä ,00 Asunto Oy Jyväskylän Tukkipoika Lutakko , ,00 36,26 Asunto Oy Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko , ,00 32,94 Asunto Oy Jyväskylän Sirous Keskusta , ,00 25,79 Asunto Oy Jyväskylän Uuno Keljo , ,00 38,59 Asunto Oy Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski , ,00 37,73 Asunto Oy Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti , ,00 14,62 Asunto Oy Jyväskylän Postiwankkuri Savela , ,00 18,14 Asunto Oy Jyväskylän Tietous Keskusta , ,00 21,61 Asunto Oy Jyväskylän Graniitti Seppälä , ,00 22,86 Asunto Oy Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski , ,00 7,67 Asunto Oy Jyväskylän Jokivarrenranta Kuokkala , ,00 8,77 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko ,00 Jyväskylän Sataman parkki Oy Lutakko ,00 Helsinki ,00 Asunto Oy Helsingin Atsimuutti Kalasatama , ,00 16,84 Asunto Oy Helsingin Iita 10 Ålandsbanken yhtiö Oy Vallila , ,00 10,44 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Valmis/ valmistuu Asuntoja lkm Neliömetriä Autopaikkoja lkm Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Asunto Oy Helsingin Felix Vallila , ,00 13,24 Asunto Oy Helsingin Rafael Vallila , ,00 14,42 Asunto Oy Helsingin Emmy Keskusta , ,00 1,65 Asunto Oy Helsingin Rafael (varasto) Vallila Kuopio ,00 Asunto Oy Kuopion Veturi Maljalahti , ,00 26,02 Asunto Oy Kuopion Pihlajalaakso Puijo , ,00 30,66 Asunto Oy Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki , ,00 14,89 Asunto Oy Kuopion Harjunherra Lehtoniemi , ,00 26,60 Asunto Oy Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto , ,00 11,25 Asunto Oy Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki , ,00 12,17 Asunto Oy Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki , ,00 9,78 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki Saaristokaupunki ,00 Lahti ,00 Asunto Oy Lahden Lähteenpuisto Laune , ,00 25,53 Asunto Oy Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi , ,00 17,02 Asunto Oy Hollolan Hanna Salpakangas , ,00 28,39 Asunto Oy Hollolan Sompapuisto Vesala , ,00 26,35 Asunto Oy Lahden Leinikki Mukkula , ,00 26,77 Asunto Oy Asikkalan Kansleri Keskusta , ,00 9,98 Hämeenlinna ,00 Asunto Oy Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta , ,00 20,40 Asunto Oy Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio , ,00 32,52 Asunto Oy Hämeenlinnan Asemapäällikkö Keinusaari , ,00 29,58 Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo Sairio , ,00 21,35 Kauniainen ,00 Asunto Oy Kauniaisten Calla Kauniainen , ,00 26,18 Asunto Oy Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen , ,00 24,48 Asunto Oy Kauniaisten Clematis Kauniainen , ,00 15,44 Turku ,00 Asunto Oy Turun Kehräämö Raunistula , ,00 30,65 Asunto Oy Turun Pumpuli Raunistula , ,00 29,48 Rihimäki ,00 Asunto Oy Riihimäen Lovisa Peltokylä , ,00 25,75 Asunto Oy Riihimäen Lukkari Peltomäki , ,00 21,64 Asunto Oy Riihimäen Laidunaho Taipale , ,00 21,95 Hyvinkää ,00 Asunto Oy Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö , ,00 36,94 Asunto Oy Hyvinkään Rukki Tehdas , ,00 16,57 Nurmijärvi ,00 Asunto Oy Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä , ,00 20,46 Asunto Oy Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä , ,00 21,53 Klaukkala ,00 Asunto Oy Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala , ,00 35,38 Tuusula ,00 Asunto Oy Tuusulan Pihta Hyrylä , ,00 24,63 Rovaniemi ,00 Asunto Oy Rovaniemen Isokarpalo 3. kaupunginosa , ,00 26,82 Nummela ,00 Asunto Oy Vihdin Pajula Härköilä , ,00 45,09 Kirkkonummi ,00 Asunto Oy Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso , ,00 17,35 Järvenpää ,00 Asunto Oy Järvenpään Saundi Keskusta , ,00 9,32 Porvoo ,00 Asunto Oy Porvoon Karmiini Haikkoo , ,00 25,39 Mäntsälä ,00 Asunto Oy Mäntsälän Pilvikirsikka Mäntsälä , ,00 17,80 Sipoo ,00 Asunto Oy Sipoon Nikkilänportti Nikkilä , ,00 20,09 Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

7 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Cash Manager Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Valmis/ valmistuu Asuntoja lkm Neliömetriä Autopaikkoja lkm Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit VALMISTUVAT ASUNNOT , ,51 Espoo ,84 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 3 Matinkylä , , Asunto Oy Espoon Albert Kilo , ,00 31 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä , ,00 30 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä , ,00 33 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä , ,00 27 Asunto Oy Espoon Suulperi Niittymaa , ,06 27 Vantaa ,38 Asunto Oy Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki , ,25 34 Asunto Oy Vantaan Inkivääri Jokiniemi , ,05 34 Asunto Oy Vantaan Soma Bertta Myyrmäki , ,12 23 Asunto Oy Vantaan Purppurakoivu Koivukylä , ,00 34 Asunto Oy Vantaan Kardemumma Jokiniemi , ,36 36 Asunto Oy Vantaan Paddington Tikkurila , ,73 20 Asunto Oy Vantaan Spinelli Kivistö , ,75 28 Asunto Oy Vantaan Popliini Kaivoksela , ,20 26 Asunto Oy Vantaan Punakoivu Tikkurila , ,30 12 Asunto Oy Vantaan Kilterinmetsä Koivukylä , ,23 35 Asunto Oy Vantaan Luhtalemmikki Kilteri , ,81 17 Asunto Oy Vantaan Visakoivu Koivukylä , ,14 34 Asunto Oy Vantaan Brankkari Simonkylä , ,44 12 Helsinki ,00 Asunto Oy Helsingin Apteekkari Viikki , ,00 37 Asunto Oy Helsingin Bliksti Vallila , ,00 18 Kuopio ,23 Asunto Oy Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki , ,00 33 Asunto Oy Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi , ,00 8 Asunto Oy Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki , ,49 28 Asunto Oy Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki , ,74 9 Kirkkonummi ,93 Asunto Oy Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso , ,20 15 Asunto Oy Kirkkonummen Pronssi Masala , ,73 37 Jyväskylä ,41 Asunto Oy Sulkulan Huvitus Kuokkala , ,00 26 Asunto Oy Lohikosken Loiste Lohikoski , ,41 22 Tampere ,12 Asunto Oy Tampereen Niemenrannan Verneri Niemenranta , ,00 21 Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta , ,12 9 Lahti ,60 Asunto Oy Malskin kruunu Keskusta , ,60 19 Asunto Oy Lahden Hilma Kärpänen , ,00 15 Nummela ,00 Asunto Oy Vihdin Haapala Härköilä , ,00 25 Rovaniemi ,00 Asunto Oy Rovaniemen Neidonkenkä , ,00 37 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,51 68,00 Velkaosuus taloyhtiöiden lainoista ,14 Kassa ja muut varat, netto ,92 32,00 n arvo (NAV) ,29 100,00 Lyhyen koron rahasto Vuoden 2014 alku oli positiivinen korkomarkkinoilla, erityisesti Etelä-Euroopan maiden osalta. Heti tammikuussa Irlanti ja Espanja irtautuivat tukiohjelmistaan ja Portugali seurasi perässä toukokuussa. Alkuvuoden aikana Espanjan ja Italian 10 vuoden valtionlainojen korot painuivatkin kaikkien aikojen alhaisimmille tasoille. Myös muun euroalueen pitkät korot laskivat koko alkuvuoden, kun euroalueen inflaatio oli vain 0,5-0,7 prosenttia vuositasolla, joka on selvästi alle EKP:n tavoitteen. Markkinat alkoivatkin odottaa EKP:ltä koronlaskua tai muita talouden elvytystoimenpiteitä matalan inflaation ja hitaan talouskasvun takia. Ukrainassa keväällä alkanut kriisi lisäsi turvallisten valtionlainojen kysyntää, mikä laski edelleen korkoja. Markkinat saivat odottaa ja spekuloida EKP:n toimenpiteillä aina kesäkuun alkuun asti, kunnes keskuspankki teki sen mitä markkinat olivat odottaneet ja vielä vähän päällekin. EKP teki historiallisen päätöksen laskea pankkien talletuskorko negatiiviseksi (-0,10 prosenttia) sekä laski ohjauskoron ennätysalhaiseksi 0,15 prosenttiin. Lisäksi keskuspankki pumppaa pankeille rahaa sekä lyhyillä operaatioilla että uudella pitkällä lainanantoon sidotulla operaatiolla. Tämän seurauksena markkinakorot painuivat taas kaikkien aikojen alhaisimmille tasoille. Vielä kun joukkolainojen riskimarginaalit ovat laskeneet koko alkuvuoden, on korkomarkkinoilta saatava tuotto painunut todella alhaiseksi. n toimintaympäristö on alkuvuonna ollut suhteellisen vakaa johtuen eurokriisin laantumisesta ja keskuspankkien elvytystoimista. n tuotto vuoden ensimmäisiltä kuudelta kuukaudelta on ollut tasaista ja yllätyksetöntä. Odotamme viitekorkojen pysyvän erittäin alhaisilla tasoilla ainakin koko loppuvuoden. Tämä heijastuu tietysti rahaston tuotto-odotukseen seuraavalle puolivuotiskaudelle, jolle odotuksemme on että rahaston tuotto tulee olemaan vallitsevan korkotason mukaisesti vaatimaton, mutta kuitenkin päihittämään 3 kk:n euriborkoron tuoton. Tiedot rahastosta Yleiset tiedot tyyppi Lyhyen koron rahasto Vertailuindeksi Euribor 3M Aloituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,45 /vuosi Merkintäpalkkio 0,00 Lunastuspalkkio 0,00 Minimisijoitus 50 EUR IBAN FI Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koodit FI (B) / FI (A) OMX-koodit ALBCASHMAB (B) / ALBCASHMAA (A) Bloomberg-koodit ALCSHMB FH (B) / ALCSHMA FH (A) -osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä Tunnusluvut Volatiliteetti 0,16 0,01 Sharpen mittari 6,83-3,07 Tracking error 0,15 Kiertonopeus 40,26 kertaa/vuosi Total Expense Ratio (TER) 0,45 Duraatio 1,26 vuotta Korkoriski 0,28 B-kasvuosuudet, rahaston arvosta 98,72 A-tuotto-osuudet, rahaston arvosta 1,28 Salkunhoitajat: Pontus Soramäki ja Jarkko Toivonen 12 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

8 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Cash Manager Sijoitusten jakauma Vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjat 74,74 Yritystodistukset 15,76 Joukkovelkakirjat 7,56 Käteisvarat 1,94, vuotuinen tuotto, vuotuinen tuotto Toimialakohtainen jakauma Rahoitus 55,67 Teollisuus 28,98 Kestokulutustavarat 3,85 Energia 3,13 Julkiset palvelut 2,15 Tietoliikenne 1,71 Päivittäistavarat 1,71 Muut 0,85 Käteisvarat 1,94 Suurimmat omistukset Ålandsbanken FRN ,42 YIT FRN ,09 Finlands Hypoteksförening FRN ,03 Barclays FRN ,99 Danske Bank 4, /15 2,90 UPM-Kymmene FRN ,79 Lloyds FRN /14 2,78 Volvo Treasury FRN ,67 ABN Amro Bank FRN ,57 Nykredit Bank FRN ,57 Suurimman sijoituksen osuus koko rahastosta on 28,81. B-osuuden arvon kehitys, * 1 kk 0,12 0,03 Vuoden alusta 0,63 0,15 12 kk 1,34 0,22 3 vuotta, p.a. 1,74 0,57 5 vuotta, p.a. 3,38 0,68 aloituspäivästä 28,65 20,56 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. B-osuuden arvon kehitys, ,54 1,75 0, ,63 0,14 0,15 Erotus ,91 1,61 0,48 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Sijoitukset Arvopaperit Eräpäivä Nimellisarvo, EUR Markkinahinta Markkina-arvo, EUR rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla Joukkolainat ,51 82,30 Vaihtuvakorkoiset yrityslainat ,41 74,74 Ålandsbanken FRN , ,51 3,43 YIT FRN , ,81 3,09 Suomen Hypoteekkiyhdistus FRN , ,00 3,03 Barclays FRN , ,00 2,99 UPM-Kymmene FRN , ,91 2,79 Lloyds FRN / , ,96 2,78 Volvo Treasury FRN , ,00 2,67 ABN Amro Bank FRN , ,67 2,57 Nykredit Bank FRN , ,75 2,57 Santander Intl Debt FRN , ,00 2,57 Mercedes-Benz Fin FRN , ,00 2,57 Assa Abloy FRN , ,00 2,57 Caterpillar Intl FRN , ,50 2,56 RBS FRN , ,67 2,56 HSBC Bank FRN / , ,00 2,54 Ald FRN , ,50 2,31 Aviva VAR / , ,45 2,23 Snam FRN , ,47 2,15 Paccar Financial FRN , ,58 2,14 Tapiola Pankki Debenttuurilaina 1/ , ,00 2,12 Eni FRN , ,22 1,85 Säästöpankki Optia FRN , ,00 1,73 BPCE FRN , ,83 1,72 Nooa Bank FRN , ,33 1,71 Pohjola FRN , ,50 1,71 Telefonica Emisiones FRN , ,33 1,71 Deutsche Bank FRN / , ,67 1,71 Pohjola Pankki FRN / , ,20 1,49 ING Groep NV FRN , ,63 1,48 Uponor FRN , ,44 1,38 Suomen Hypoteekkiyhdistus FRN , ,58 1,29 Nordea Bank FRN , ,08 1,28 Volkswagen FRN , ,63 1,28 ING Bank FRN / , ,25 1,28 POP Bank Group FRN , ,94 0,86 Kiinteäkorkoiset yrityslainat ,10 7,56 Danske Bank 4, / , ,21 2,90 Allied Irish Banks 5, , ,10 2,24 Santander 1, , ,06 1,29 Fiat Finance 6, , ,73 1,13 Sijoitustodistukset ,33 15,76 Yritystodistukset ,33 15,76 Lemminkäinen FC , ,96 2,55 Finnlines FC , ,80 2,12 Cramo FC , ,58 1,71 Ingman FC , ,89 1,71 HK-Scan FC , ,96 1,71 Vantaan Energia FC , ,24 1,28 Sponda FC , ,89 1,28-1,0 14 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

9 Ålandsbanken Cash Manager Ålandsbanken Euro Bond VVO FC , ,68 0,85 Ingman FC , ,83 0,85 VVO FC , ,92 0,85 SRV FC , ,58 0,85 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,84 98,06 Kassa ja muut varat, netto ,21 1,94 n arvo ,05 100,00 Keskipitkän koron rahasto Vuoden 2014 alku oli positiivinen korkomarkkinoilla, erityisesti Etelä-Euroopan maiden osalta. Heti tammikuussa Irlanti ja Espanja irtautuivat tukiohjelmistaan ja Portugali seurasi perässä toukokuussa. Alkuvuoden aikana Espanjan ja Italian 10 vuoden valtionlainojen korot painuivatkin kaikkien aikojen alhaisimmille tasoille. Myös muun euroalueen pitkät korot laskivat koko alkuvuoden, kun euroalueen inflaatio oli vain 0,5-0,7 prosenttia vuositasolla, joka on selvästi alle EKP:n tavoitteen. Markkinat alkoivatkin odottaa EKP:ltä koronlaskua tai muita talouden elvytystoimenpiteitä matalan inflaation ja hitaan talouskasvun takia. n muut tiedot n arvo, EUR , , ,51 Kasvuosuuden arvo (B), EUR 25,73 25,39 24,75 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 20,54 20,29 20,18 Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl , , ,4500 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl 72834,2145, , ,2453 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,00 0,00 0,00 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot Hallinnointipalkkio, EUR , , ,61 Säilytyspalkkio, EUR , , ,59 Markkinat saivat odottaa ja spekuloida EKP:n toimenpiteillä aina kesäkuun alkuun asti, kunnes keskuspankki teki sen mitä markkinat olivat odottaneet ja vielä vähän päällekin. EKP teki historiallisen päätöksen laskea pankkien talletuskorko negatiiviseksi (-0,10 prosenttia) sekä laski ohjauskoron ennätysalhaiseksi 0,15 prosenttiin. Lisäksi keskuspankki pumppaa pankeille rahaa sekä lyhyillä operaatioilla että uudella pitkällä lainanantoon sidotulla operaatiolla. Tämän seurauksena markkinakorot painuivat taas kaikkien aikojen alhaisimmille tasoille. Vielä kun joukkolainojen riskimarginaalit ovat laskeneet koko alkuvuoden, on korkomarkkinoilta saatava tuotto painunut todella alhaiseksi. Yrityslainamarkkinat ovat toimineet alkuvuonna hyvin ja varsinkin emissiorintamalla aktiviteetti on ollut hyvää. Olemme suhteellisen tyytyväisiä rahaston alkuvuoden vakaaseen tuottokehitykseen, vaikkakin korkojohdannaisilla tehty korkosuojaus on hiukan laskenut tuottoa. Tulemme kuitenkin jatkamaan korkoriskin osittaista suojaamista johdannaisilla myös loppuvuonna, mahdollisen koronnousun vaikutuksilta. Lopuksi voimme mainita että rahasto voitti kesäkuussa arvostetun Lipper Fund Awards 2014 palkinnon; Pohjoismaiden paras rahasto kategoriassaan, tarkasteltuna sekä 3, 5 ja 10 vuoden ajanjaksoilla. Tiedot rahastosta Yleiset tiedot tyyppi Keskipitkän koron rahasto Vertailuindeksi JP Morgan EUR Bond 1 3 Y Aloituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,69 /vuosi Merkintäpalkkio 0,50, min. 1 EUR Lunastuspalkkio 0,50, min. 1 EUR Minimisijoitus 50 EUR IBAN FI Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koodit FI (B) / FI (A) OMX-koodit ALBEUBOB (B) / ALBEUBOA (A) Bloomberg-koodit ALAEUBB FH (B) / ALAEUBA FH (A) -osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä Salkunhoitajat: Pontus Soramäki ja Jarkko Toivonen Tunnusluvut Volatiliteetti 0,95 0,62 Sharpen mittari 5,16 4,18 Tracking error 0,79 Kiertonopeus 2,39 kertaa/vuosi Total Expense Ratio (TER) 0,70 Duraatio 2,77 vuotta Korkoriski 1,94 B-kasvuosuudet, rahaston arvosta 96,95 A-tuotto-osuudet, rahaston arvosta 3,05 16 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

10 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro Bond Sijoitusten jakauma Joukkovelkakirjat 68,79 Vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjat 25,57 Kuntion takaamat 1,46 Valtion takaamat 1,08 Muut -0,07 Käteisvarat 3,17, vuotuinen tuotto, vuotuinen tuotto Toimialakohtainen jakauma Rahoitus 52,00 Teollisuus 14,08 Perusteollisuus 11,21 Kestokulutustavarat 7,26 Tietoliikenne 2,44 Kuntion takaamat 1,46 Energia 1,08 Valtion takaamat 1,08 Päivittäistavarat 0,99 Terveydenhuolto 0,97 Informaatioteknologia 0,97 Muut 3,29 Käteisvarat 3,17 Suurimmat omistukset Sanoma ,43 Stockmann 3, ,18 Stena 6, ,16 SHB 2, /19 1,97 Finlands hypoteksförening FRN ,92 Santander Intl Debt 1, ,88 SEB Var /21 1,87 Bayerische Landesbank Var ,85 SSAB 3, ,76 DNB NOR Boligkreditt 2, ,62 Suurimman sijoituksen osuus koko rahastosta on 18,02. B-osuuden arvon kehitys, * 1 kk 0,42 0,27 Vuoden alusta 2,86 1,36 12 kk 5,04 2,76 3 vuotta, p.a. 4,30 2,70 5 vuotta, p.a. 5,65 1,99 10 vuotta, p.a. 4,03 2,95 aloituspäivästä 86,04 70,58 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. B-osuuden arvon kehitys, ,77 3,33 2, ,35 1,89 1,36 Erotus ,42 1,44 1,50 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Sijoitukset Arvopaperit Eräpäivä Nimellisarvo, EUR Markkinahinta Markkina-arvo, EUR rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla Joukkolainat ,93 96,90 Kiinteäkorkoiset yrityslainat ,54 68,79 Sanoma 5, , ,56 2,45 Stockmann 3, , ,52 2,18 Stena 6, , ,16 1,99 SHB 2, / , ,52 1,96 Santander Intl Debt 1, , ,57 1,90 Seb Var / , ,06 1,89 SSAB 3, , ,35 1,77 Swedbank 3, / , ,10 1,75 ING Bank 3, / , ,15 1,75 YIT 4, , ,55 1,68 ABN AMRO 4, / , ,23 1,57 Cargotec 3, , ,97 1,57 Danske Bank 3, / , ,75 1,55 Cramo 4, , ,22 1,51 Outokumpu 5, , ,23 1,48 DNB NOR Boligkreditt 2, , ,47 1,47 Tornator 3, , ,49 1,47 Nokian Renkaat 3, , ,42 1,46 DNA 2, , ,21 1,46 Metsäliitto 5, , ,39 1,45 Huhtamäki 3, , ,58 1,41 ST1 4, , ,86 1,41 Finnair 5, , ,18 1,27 Pohjola Bank 2, , ,52 1,24 Rettig Group 5, , ,13 1,24 SHB 4, / , ,47 1,24 Sponda 3, , ,75 1,23 Kemira 2, , ,50 1,18 Outotec 3, , ,07 1,18 Stora Enso 5, , ,78 1,09 Neste Oil 6, , ,48 1,08 Aviva VAR / , ,14 1,02 Bureau Veritas 3, , ,35 1,01 Itella 4, , ,36 0,99 Telefonica Europe VAR / , ,88 0,99 Nordea Bank Ab 2, , ,56 0,98 Tieto 2, , ,78 0,97 Orion 2, , ,50 0,97 Aktia Pankki 1, , ,38 0,97 KBC 1, , ,45 0,97 Sponda Oyj 4, , ,76 0,96 SRV Yhtiöt 5, , ,23 0,96 VVO-yhtymä 3, , ,89 0,96 Sydbank 1, , ,07 0,96 Garantia 2, , ,41 0,96 Allianz 4, / , ,91 0,96 Pohjola Bank 2, , ,03 0,96 Ålandsbanken 1, , ,84 0,90 Achmea Bank NV 2, , ,47 0,75 Stadshypotek 1, , ,91 0,74-2,0 18 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

11 Ålandsbanken Euro Bond Ålandsbanken Euro High Yield Outokumpu 5, , ,21 0,72 Metsä Board 4, , ,78 0,62 Componenta 10, , ,44 0,60 Itella 4, , ,18 0,51 IF Skadeförsäkring 4, , ,08 0,48 Praktiker Finance 5, , ,00 0,00 Elcoteq Hybriidilaina ,00 1,69 0,00 Vaihtuvakorkoiset yrityslainat ,93 25,57 Suomen HypoteekkiyhdistusFRN , ,79 1,93 Bayerische Landesbank Var , ,94 1,89 Lloyds FRN / , ,73 1,70 HSBC Bank FRN / , ,00 1,63 ABN AMRO Bank NV FRN , ,00 1,42 Nooa Bank FRN , ,00 1,41 Rabobank FRN , ,00 1,39 Royal Bank of Scotland FRN / , ,33 1,37 Nordea Bank FRN / , ,62 1,25 Banque Fed Cred Mutuel FRN , ,00 1,18 Volkswagen FRN , ,38 1,18 Morgan Stanley FRN , ,43 1,17 Tapiola Pankki Debentuurilaina 1/ , ,00 1,17 Unicredit FRN , ,06 0,95 Suomen Hypoteekkiyhdistus FRN , ,78 0,94 POP Bank Group FRN , ,89 0,94 Pohjola FRN , ,50 0,94 Ald FRN , ,89 0,94 Lloyds FRN , ,67 0,93 Pohjola Bank FRN / , ,17 0,68 UPM-Kymmene FRN , ,75 0,56 Kuntalainat ,88 1,46 Kuntarahoitus 4, , ,88 1,46 Valtionlainat ,58 1,08 Irish Government 3, , ,58 1,08 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,93 96,90 Johdannaissopimukset Korkojohdannaiset ,00-0,07 _EURO BOBL Future , ,00-0,02 _EURO BUND Future , ,00-0,04 *suojaamistarkoituksessa tehty Kassa ja muut varat, netto ,46 3,17 n arvo ,39 100,00 n muut tiedot n arvo, EUR , , ,69 Kasvuosuuden arvo (B), EUR 31,29 29,79 27,94 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 19,31 18,94 18,50 Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl , , ,8760 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl , , ,3007 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,00 0,00 0,00 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot Hallinnointipalkkio, EUR , , ,08 Säilytyspalkkio, EUR , , ,46 Euromääräinen high yield-korkorahasto Ensimmäinen vuosipuolisko 2014 oli erittäin hyvä Euro High Yield -markkinoilla. High Yield -sijoitusten kysyntä oli vahva, ja liikkeeseenlaskija-yhtiöiden konkurssien määrä oli alhaisella tasolla, mikä tuki markkinoita. Lisäksi Etelä-Euroopan markkinat elpyivät voimakkaasti. Tämän alueen osuus on lähes 40 prosenttia Euro High-Yield -markkinoista. EKP:n ohjauskoron alentaminen, yhdistettynä useisiin toimenpiteisiin talouden elvyttämiseksi alensi High-Yield -lainojen riskipreemiot, ja samalla laskeneet korot tukivat tuottoa. kehittyi myös suotuisasti, vaikka vuosi alkoi rahaston kohdalla heikosti, koska yksi rahaston liikkeeseenlaskijayhtiöistä laski merkittävästi kun se joutui ilmoittamaan tarvitsevansa neuvotella lainojensa uudelleenjärjestelyistä. Lisäksi eräät liikkeeseenlaskijat, joilla oli toimintaa kehittyvillä markkinoilla kärsivät levottomuuksista. Yllä mainittu ongelmallinen sijoitus on myyty, ja rahaston kehittyvien markkinoiden maista riippuvaiset sijoitukset ovat elpyneet. Helmikuusta lähtien rahasto on kehittynyt hyvin, ja rahasto pyrkii nykyisellä sijoitussuuntauksellaan jatkamaan tätä trendiä loppuvuoden aikana. Alkuvuoden aikana, rahasto on osallistunut valikoidusti uusien lainojen liikkeeseenlaskuihin, aktiivisilla uus-emissiomarkkinoilla. jätti kuitenkin useita lainoja merkitsemättä, koska niitä arvioitiin olevan liian riskipitoisia, tai niiden katsottiin tarjoavan liian alhaista korkoa, usein yhteydessä pitkään laina-aikaan. kasvatti kuitenkin Espanjalaisten ja Italialaisten sekä tietoliikenne-alan sijoitustensa osuutta merkitsemällä uusia lainoja jakson aikana. Edelleen 4-6 prosentin vuotuista tuottopotentiaalia tarjoavien High-Yield -lainojen kysyntä on vahva. EKP:n toimet ja puheet osoittavat, että alhainen korkotaso säilyy vielä pitkään Euroopassa. Samalla talouden elpyminen odotetaan pitävän yhtiökonkurssit alhaisella tasolla. Odotamme näin Euro High-Yield -markkinoiden näin tarjoava yhä kilpailukykyistä tuottoa, etenkin jos sijoitukset tehdään, rahaston kaltaisella sijoitusstrategialla, valikoituihin lainoihin. Mutta sekä geopoliittiset uhkakuvat ja rahoitusalan ratkaisemattomat kysymykset merkitsevät kuitenkin, että markkinoiden heilahtelut jatkuvat. Tiedot rahastosta Yleiset tiedot tyyppi Eurooppalainen high yield-korkorahasto Vertailuindeksi Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Aloituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,00 /vuosi Merkintäpalkkio 1,00, min. 1 EUR Lunastuspalkkio 1,00, min. 1 EUR Minimisijoitus 50 EUR IBAN FI Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koodit FI (B) / FI (A) OMX-koodit ALBMMHYB (B) / ALBMMHYA (A) Bloomberg-koodit ALMMHYB FH B (B) / ALMMHYA FH (A) -osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä Tunnusluvut Volatiliteetti 2,65 2,08 Sharpen mittari 4,20 6,63 Tracking error 1,90 Kiertonopeus 0,23 kertaa/vuosi Synteettinen TER 1,02 Duraatio 3,37 vuotta B-kasvuosuudet, rahaston arvosta 99,24 A-tuotto-osuudet, rahaston arvosta 0,76 Salkunhoitajat: Pontus Soramäki ja Jarkko Toivonen 20 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

12 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Euro High Yield Luottokelpoisuuden jakauma AAA 0,00 AA 0,00 A 0,00 BBB 3,14 BB 17,70 B 41,86 CCC ja alemmat 10,75 NR (not rated) 24,47, vuotuinen tuotto, vuotuinen tuotto Toimialakohtainen jakauma Teollisuus 21,09 Tietoliikenne 14,78 Rahoitus 11,33 Kestokulutustavarat 10,74 Päivittäistavarat 9,70 Muut 8,79 Energia 7,19 Perusteollisuus 5,92 Terveydenhuolto 2,87 Informaatioteknologia 2,69 Julkiset palvelut 2,58 Käteisvarat 2,31 Suurimmat omistukset Corral Petroleum Var ,03 Telefonica Europe VAR /24 3,46 Rickmers Holding 8, ,38 Investec UK 7, /15 3,25 Univeg Holding 7, /16 3,23 Kerling Plc 10, ,23 Euro Directories FRN /16 3,18 Eircom Finance 9, /16 3,04 Catalent Pharma 9, ,87 Siemens Enterpr.Comm 10, ,69 Suurimman sijoituksen osuus koko rahastosta on 33,36. B-osuuden arvon kehitys, * 1 kk 0,66 0,58 Vuoden alusta 4,21 5,33 12 kk 11,54 13,52 3 vuotta, p.a. 5,89 11,17 5 vuotta, p.a. 12,65 15,94 aloituspäivästä 90,45 108,02 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. B-osuuden arvon kehitys, ,72 8,81 4, ,91 10,04 5,33 Erotus ,81-1,23-1,12 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Sijoitukset Arvopaperit Eräpäivä Määrä/ Nimellisarvo, EUR Kurssi/ Markkinahinta Markkina-arvo, EUR rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla Joukkolainat ,47 90,51 Kiinteäkorkoiset yrityslainat ,32 78,60 Corral Petroleum Var , ,57 5,05 Telefonica Europe VAR / , ,37 3,47 Rickmers Holding 8, , ,36 3,39 Investec UK 7, / , ,23 3,26 Univeg Holding 7, / , ,83 3,24 Kerling Plc 10, , ,16 3,24 Eircom Finance 9, / , ,04 3,05 Catalent Pharma 9, , ,05 2,88 Siemens Enterpr. Comm. 10, , ,33 2,70 Thomas Cook 7, / , ,91 2,64 Mobile Challenger 8, , ,96 2,58 Grp Isolux Corsan Fin 6, , ,10 2,43 Salini Costruttori 6, , ,41 2,43 Sanoma 7, / , ,10 2,30 Lemminkäinen VAR / , ,78 2,17 Governor VAR , ,93 2,13 Hypo Alpe-Adria-Bank 4, , ,59 2,11 Edcon Holdings 13, / , ,73 2,02 Albea Beauty Holdings 8, , ,19 1,78 Matterhorn Midco 7, / , ,19 1,73 Findus 9, , ,16 1,51 Ovako 6, / , ,95 1,39 ST1 4, , ,80 1,38 Outokumpu 5, , ,59 1,28 Baggot Securities 10, , ,74 1,21 Ardagh 11, , ,86 1,20 Wind Acquisition 7, / , ,68 1,16 CMA CGM 8, , ,58 1,15 Altice 7, / , ,73 1,14 Grupo Antolin Dutch 4, / , ,58 1,12 Telefonica Europe VAR / , ,93 1,12 ABN AMRO 4, / , ,62 1,10 LM Group Holding 8, , ,89 1,09 Nyrstar 5, , ,51 1,08 Etrion Corp 8, / , ,11 1,07 Edcon 9, / , ,03 1,05 Takko Luxembourg 9, / , ,06 1,05 Componenta 12, / , ,27 1,01 Autodis 6, , ,03 0,58 Numericable Group 5, / , ,62 0,57 Labeyire Fine Foods 5, / , ,81 0,57 Piaggio & C SPA 4, / , ,77 0,56 Talvivaara 9, , ,00 0,34 Componenta 10, , ,89 0,27 Praktiker Finance 5, , ,00 0,00 Elcoteq Hybriidilaina ,00 2,28 0,00 Vaihtuvakorkoiset yrityslainat ,15 11,91 Euro Directories FRN / , ,75 3,19 Bravida Holding FRN / , ,53 2,59 Finnair FRN / , ,20 2,44 Troax FRN , ,00 2,13 Royal Bank of Scotland FRN / , ,67 1,55-20,0 22 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus ,0

13 Ålandsbanken Euro High Yield Ålandsbanken Premium 30 SIJOITUSrahastot ,60 7,18 Korkorahastot ,60 7,18 UBAM EM High Yield Short Duration A , , ,89 2,47 Global Evolution Frontier Markets , , ,06 2,41 Schroder ISF Global HY A EUR Hedged Acc , , ,65 2,29 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,07 97,69 Kassa ja muut varat, netto ,83 2,31 n arvo ,90 100,00 n muut tiedot n arvo, EUR , , ,72 Kasvuosuuden arvo (B), EUR 38,09 34,15 29,85 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 23,64 22,06 21,33 Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl , , ,7993 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl , , ,5750 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,00 0,00 0,00 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot Hallinnointipalkkio, EUR , , ,71 Säilytyspalkkio, EUR 9 251, , ,91 Varovainen varainhoitorahasto Alkuvuosi 2014 oli osakesijoittajalle edelleen suotuisa, vaikka pörssit ajoittain sahasivat edestakaisin hermostuneissa tunnelmissa. Yhdysvaltojen paremmasta taloudellisesta tilasta kertovat makroluvut, kohentunut työllisyys sekä odotuksia paremmat yritysten tulosraportit ovat antaneet vankan tuen osakekurssien nousulle. Myös Euroopassa talouden kehitystä ennakoivat indikaattorit, sekä sijoittajien odotukset talouden elpymisestä ovat pitäneet osakkeiden arvostuksen hienoisella nousu-uralla. Pörssit jatkoivat nousuaan kesäkuun loppupuolelle saakka, jolloin markkinoilla huolestuttiin kohonneista arvostustasoista suhteessa kasvuodotuksiin. Geopoliittiset kriisit ovat myös olleet omiaan heiluttelemaan osakekursseja, mutta kriiseistä on toivuttu suhteellisen nopeasti. Sijoittajien riskinottohalukkuus on säilynyt korkeana, koska vallitsevassa korkotilanteessa sijoitusvaihtoehtojen vähyys on omiaan tukemaan rahavirtoja osakemarkkinoille. Osakkeiden arvostustasot sekä Euroopassa että USA:ssa ovat jonkin verran kohonneet. Emme ole tästä huolissamme, koska osakemarkkinat odottavat jo markkinoiden elpymistä. Osakepaino vuoden ensimmäisen puoliskon aikana on ollut noin 30 prosenttia. n osakesijoituksista Autoliv kuului parhaimmistoon kun taas Deutsche Bank tuotti pettymyksen. n korkosijoitukset ovat antaneet vakaan mutta suhteellisen maltillisen tuoton. Markkinoilla on jo näkyvissä useita merkkejä reaalitalouden elpymisestä. Yhdysvaltojen taloudessa on nähtävissä jatkuvaa vahvistumista, ja Kiina on sitoutunut elvyttämään talouskasvuaan. Myös Euroopan johtavat indikaattorit osoittavat edelleen elpymisen merkkejä, mutta toteutunut kasvu on jäänyt vaatimattomaksi. Uskomme kansainvälisen talouden kasvavan vuonna Osakkeiden arvostustasot ovat vielä moneen muuhun omaisuuslajiin verrattuna houkuttelevilla tasoilla, minkä pitäisi tukea rahavirtoja osakesijoituksiin, ja luoda hyvä pörssivuosi Jatkossa markkinat keskittyvät yhä enemmän yritysten tuloskasvuun ja osakevalinta korostuu. Tämä tulee lisäämään markkinoiden volatiliteettiä verrattuna vuoteen Tiedot rahastosta Yleiset tiedot tyyppi Varovainen varainhoitorahasto Vertailuindeksi 13,5 MSCI Europe Total Return 16,5 MSCI World ex. Europe Total Return 60 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Aloituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,30 /vuosi Merkintäpalkkio 1,00, min. 1 EUR Lunastuspalkkio 1,00, min. 1 EUR Minimisijoitus 50 EUR IBAN FI Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koodit FI (B) / FI (A) OMX-koodit ALBMM30B (B) / ALBMM30A (A) Bloomberg-koodit ALMM30B FH (B) / ALMM30A FH (A) -osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä Tunnusluvut Volatiliteetti 3,69 3,51 Sharpen mittari 2,51 2,77 Tracking error 1,45 Kiertonopeus 10,32 kertaa/vuosi Synteettinen TER 1,49 Duraatio, korkosijoitukset 2,92 vuotta B-kasvuosuudet, rahaston arvosta 99,69 A-tuotto-osuudet, rahaston arvosta 0,31 Salkunhoitaja: Anna-Stina Wiklund 24 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

14 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 30 Sijoitusten jakauma Korkosijoitukset 64,02 Osakesijoitukset 29,04 Käteisvarat 6,93, vuotuinen tuotto, vuotuinen tuotto Toimialakohtainen jakauma Rahoitus 13,69 Teollisuus 10,68 Kestokulutustavarat 7,33 Perusteollisuus 6,38 Päivittäistavarat 1,72 Informaatioteknologia 1,58 Terveydenhuolto 1,53 Energia 0,56 Käteisvarat ja muut 56,54 Suurimmat omistukset Ålandsbanken Euro Bond B 4,54 ECM Dynamic Credit A Acc 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A 4,41 Schroder ISF Euro Corporate Bo 4,21 Robeco US Large Cap Equities 3,99 UBAM EM HY Short Duration 3,84 Ålandsbanken Cash Manager 3,78 Henderson Horizon Euro Corp Bond 3,49 Pictet Short-term Money Market I (EUR) 3,16 Suurimman sijoituksen osuus koko rahastosta on 35,90. B-osuuden arvon kehitys, * 1 kk 0,16 0,69 Vuoden alusta 2,54 4,57 12 kk 9,26 9,71 3 vuotta, p.a. 2,95 7,73 5 vuotta, p.a. 5,79 7,20 aloituspäivästä 29,20 45,62 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. B-osuuden arvon kehitys, ,59 7,55 2, ,77 7,51 4,57 Erotus ,18 0,04-2,03 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Sijoitukset Arvopaperit Määrä Kurssi Markkina-arvo, EUR rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet ,80 17,86 Teollisuus ,73 4,35 Fraport , ,00 0,90 Deutsche Post Ag , ,00 0,83 Kone B , ,00 0,77 Siemens , ,00 0,68 Sandvik , ,74 0,45 ABB AG , ,52 0,38 Intertek , ,47 0,34 Kestokulutustavarat ,19 4,13 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 1,38 The Swatch Group , ,42 0,99 Hennes & Mauritz B , ,38 0,92 Autoliv , ,39 0,85 Perusteollisuus ,77 2,13 Linde , ,01 Imerys SA , ,60 Syngenta , ,77 0,51 Rahoitus ,01 1,87 Deutsche Bank Reg , ,50 0,88 Deutsche Boerse , ,00 0,60 Banco Santander SA , ,51 0,39 Päivittäistavarat ,89 1,72 Unilever NL , ,90 Nestle , ,89 0,51 Metro Ag , ,31 Informaatioteknologia ,07 1,57 Sap , ,00 0,79 Amadeus IT Holding , ,00 0,59 Spectris PLC , ,07 0,19 Terveydenhuolto ,14 1,53 Novo Nordisk B , ,14 1,53 Energia ,00 0,56 Technip SA , ,00 0,56 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla markkinapaikalla Sijoitusrahastot ,89 51,22 Korkorahastot ,28 40,04 Ålandsbanken Euro Bond B , , ,75 4,53 ECM Dynamic Credit A Acc 591, , ,53 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,04 4,40 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,07 4,21 UBAM EM High Yield Short Duration A 5 138, , ,12 3,84 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,09 3,77 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 3 440, , ,46 3,49 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 3 209, , ,50 3,16 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,83 2,89 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 2 956, , ,13 2,65 Ålandsbanken Euro High Yield B 9 831, , ,76 2,62 Osakerahastot ,61 11,18 Robeco US Large Cap Equities I ACC 4 139, , ,86 3,99 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2 808, , ,62 2,14 26 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

15 Ålandsbanken Premium 30 Ålandsbanken Premium 50 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 2 005, , ,62 1,74 Aberdeen Global Japanese Equity A , , ,92 0,92 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1 500, , ,00 0,91 Gam Star China Equity ACC 6 637, , ,59 0,78 Amundi ETF S&P Global Luxury Ucits ETF , ,00 0,70 Joukkolainat ,54 23,98 Kiinteäkorkoiset yrityslainat ,42 17,41 SSAB 3, , ,42 2,11 SHB 2, / , ,66 1,83 Finnair 5, , ,49 1,52 Rettig Group 5, , ,22 1,51 Bayerische Landesbank Var , ,28 1,45 Santander Intl Debt 1, , ,78 1,42 Kemira 2, , ,64 1,42 Stockmann 3, , ,78 1,40 Sanoma 5, , ,73 1,10 ABN AMRO 4, / , ,78 0,78 UPM 4, , ,63 0,73 Lloyds FRN / , ,79 0,72 Outokumpu 5, , ,22 0,72 Cargotec 3, , ,00 0,71 Vaihtuvakorkoiset yrityslainat ,12 6,19 Nordea Var , ,44 2,16 Finnair FRN / , ,07 1,53 Aviva VAR / , ,11 1,45 Volvo Treasury FRN , ,50 1,06 Muut ,00 0,38 RBS Eurostoxx 50 II , ,00 0,38 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,23 93,07 Kassa ja muut varat, netto ,78 6,93 n arvo ,01 100,00 n muut tiedot n arvo, EUR , , ,32 Kasvuosuuden arvo (B), EUR 25,84 23,65 21,98 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 19,44 18,53 17,22 Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl , , ,9412 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl 2 312, Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,02 0,02 0,04 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot 3,40 5,88 32,70 Hallinnointipalkkio, EUR , , ,03 Säilytyspalkkio, EUR 1 318,88 797,59 517,78 28 Ålandsbanken yhtiö Oy Salkunhoitaja: Anna-Stina Wiklund Tasapainoinen varainhoitorahasto Alkuvuosi 2014 oli osakesijoittajalle edelleen suotuisa, vaikka pörssit ajoittain sahasivat edestakaisin hermostuneissa tunnelmissa. Yhdysvaltojen paremmasta taloudellisesta tilasta kertovat makroluvut, kohentunut työllisyys sekä odotuksia paremmat yritysten tulosraportit ovat antaneet vankan tuen osakekurssien nousulle. Myös Euroopassa talouden kehitystä ennakoivat indikaattorit, sekä sijoittajien odotukset talouden elpymisestä ovat pitäneet osakkeiden arvostuksen hienoisella nousu-uralla. Pörssit jatkoivat nousuaan kesäkuun loppupuolelle saakka, jolloin markkinoilla huolestuttiin kohonneista arvostustasoista suhteessa kasvuodotuksiin. Geopoliittiset kriisit ovat myös olleet omiaan heiluttelemaan osakekursseja, mutta kriiseistä on toivuttu suhteellisen nopeasti. Sijoittajien riskinottohalukkuus on säilynyt korkeana, koska vallitsevassa korkotilanteessa sijoitusvaihtoehtojen vähyys on omiaan tukemaan rahavirtoja osakemarkkinoille. Osakkeiden arvostustasot sekä Euroopassa että USA:ssa ovat jonkin verran kohonneet. Emme ole tästä huolissamme, koska osakemarkkinat odottavat jo markkinoiden elpymistä. n osakepaino on ollut noin 53 prosenttia vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. n osakesijoituksista Autoliv kuului parhaimmistoon kun taas Deutsche Bank tuotti pettymyksen. n korkosijoitukset ovat antaneet vakaan mutta suhteellisen maltillisen tuoton. Markkinoilla on jo näkyvissä useita merkkejä reaalitalouden elpymisestä. Yhdysvaltojen taloudessa on nähtävissä jatkuvaa vahvistumista, ja Kiina on sitoutunut elvyttämään talouskasvuaan. Myös Euroopan johtavat indikaattorit osoittavat edelleen elpymisen merkkejä, mutta toteutunut kasvu on jäänyt vaatimattomaksi. Uskomme kansainvälisen talouden kasvavan vuonna Osakkeiden arvostustasot ovat vielä moneen muuhun omaisuuslajiin verrattuna houkuttelevilla tasoilla, minkä pitäisi tukea rahavirtoja osakesijoituksiin, ja luoda hyvä pörssivuosi Jatkossa markkinat keskittyvät yhä enemmän yritysten tuloskasvuun ja osakevalinta korostuu. Tämä tulee lisäämään markkinoiden volatiliteettiä verrattuna vuoteen Tiedot rahastosta Yleiset tiedot tyyppi Tasapainoinen varainhoitorahasto Vertailuindeksi 22,5 MSCI Europe Total Return 27,5 MSCI World ex. Europe Total Return 40 JP Morgan EMU Bond 3 5 YRS 10 Euribor 3M Aloituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,50 /vuosi Merkintäpalkkio 1,00, min. 1 EUR Lunastuspalkkio 1,00, min. 1 EUR Minimisijoitus 50 EUR IBAN FI Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koodit FI (B) / FI (A) OMX-koodit ALBMM50B (B) / ALBMM50A (A) Bloomberg-koodit ALMM50B FH (B) / ALMM50A FH (A) -osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä Tunnusluvut Volatiliteetti 5,99 5,53 Sharpen mittari 1,97 2,23 Tracking error 2,17 Kiertonopeus 30,95 kertaa/vuosi Synteettinen TER 1,67 Duraatio, korkorahastot 3,16 vuotta B-kasvuosuudet, rahaston arvosta 99,00 A-tuotto-osuudet, rahaston arvosta 1,00 Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

16 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 50 Toimialakohtainen jakauma Rahoitus 11,87 Kestokulutustavarat 9,60 Teollisuus 8,28 Perusteollisuus 7,82 Päivittäistavarat 3,21 Informaationteknologia 2,92 Terveydenhuolto 1,79 Energia 1,30 Käteisvarat ja muut 53,20 Suurimmat omistukset Robeco US Large Cap Equities I ACC 5,37 ECM Dynamic Credit A Acc 4,40 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 4,02 Heptagon Yacktman US Equity Fund 3,54 UBAM EM High Yield Short Duration A 3,54 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 2,92 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 2,85 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc 2,81 Linde 2,60 Suurimman sijoituksen osuus koko rahastosta on 32,05. B-osuuden arvon kehitys, * 1 kk -0,08 0,76 Vuoden alusta 2,83 5,15 12 kk 11,63 12,33 3 vuotta, p.a. 2,97 9,30 5 vuotta, p.a. 7,52 9,53 aloituspäivästä 27,15 47,58 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. B-osuuden arvon kehitys, ,26 9,62 2, ,02 11,21 5,15 Erotus ,76-1,59-2,32 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20, Sijoitusten jakauma Korkosijoitukset 52,25 Osakesijoitukset 42,70 Käteisvarat 5,05, vuotuinen tuotto, vuotuinen tuotto Sijoitukset Arvopaperit Osuuksien lukumäärä Kurssi Markkina-arvo, EUR rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet ,44 32,98 Kestokulutustavarat ,60 7,41 Autoliv , ,41 2,17 The Swatch Group , ,21 2,16 Hennes & Mauritz B , ,98 1,95 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 1,13 Teollisuus ,31 7,14 Kone B , ,00 1,36 Fraport , ,00 1,32 Deutsche Post Ag , ,00 1,00 Siemens , ,50 0,98 Sandvik , ,50 0,80 Intertek , ,92 0,65 TKH Group NV , ,50 0,58 ABB AG , ,89 0,45 Perusteollisuus ,27 5,57 Linde , ,00 2,60 Symrise AG , ,50 1,20 Imerys SA , ,00 0,96 Syngenta , ,77 0,82 Rahoitus ,65 3,63 Deutsche Boerse , ,00 1,33 Deutsche Bank Reg , ,00 1,26 Banco Santander SA , ,65 0,53 Nordea Bank FDR , ,00 0,52 Päivittäistavarat ,77 3,21 Kesko B , ,00 1,29 Unilever NL , ,00 1,00 Nestle , ,77 0,57 Metro Ag , ,00 0,35 Informaatioteknologia ,33 2,92 Sap , ,00 1,26 Amadeus IT Holding , ,00 1,07 Spectris PLC , ,33 0,59 Terveydenhuolto ,74 1,79 Novo Nordisk B , ,54 1,31 Merck Kgaa , ,20 0,48 Statoil ASA , ,69 0,38 Energia ,77 1,30 Technip SA , ,00 0,71 Amec Plc , ,77 0,59 Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä markkinapaikalla Sijoitusrahastot ,06 50,74 Korkorahastot ,39 31,47 ECM Dynamic Credit A Acc 371, , ,21 4,48 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,40 4,40 UBAM EM High Yield Short Duration A 2 973, , ,86 3,53 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 1 809, , ,56 2,92 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 1 995, , ,68 2,84 Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,55 2,81 Ålandsbanken Euro High Yield B 5 255, , ,93 2,23 30 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

17 Ålandsbanken Premium 50 Ålandsbanken Premium 70 Franklin High Yield (Euro) A acc , , ,27 2,16 Ålandsbanken Cash Manager B 7 260, , ,63 2,08 Pictet Short-Term Money Market I (EUR) 1 283, , ,17 2,01 Ålandsbanken Euro Bond B 5 737, , ,13 2,00 Osakerahastot ,67 19,27 Robeco US Large Cap Equities I ACC 3498, , ,12 5,37 Heptagon Yacktman US Equity Fund 2910, , ,89 3,54 Aberdeen Global Japanese Equity A , , ,27 2,32 Gam Star China Equity ACC , , ,36 1,91 Ishares S&P , , ,72 1,82 RAM Emerging Markets Eq.B Acc 1275, , ,31 1,76 Amundi ETF MSCI Europe Banks 1600, , ,00 1,54 Amundi ETF S&P Global Luxury Ucits ETF 1100, , ,00 1,01 Joukkolainat ,85 11,23 Kiinteäkorkoiset yrityslainat ,33 6,83 Sanoma 5, , ,15 1,17 ABN AMRO 4, / , ,16 1,15 Santander Intl Debt 1, , ,39 1,13 Cargotec 3, , ,00 1,13 Kemira 2, , ,82 1,13 SSAB 3, , ,81 1,12 Vaihtuvakorkoiset joukkovelkakirjat ,52 2,96 Aviva VAR / , ,58 1,73 Nordea Var , ,94 1,22 Muut ,00 1,45 RBS Eurostoxx 50 II , ,00 1,45 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,35 94,95 Kassa ja muut varat, netto ,45 5,05 n arvo ,80 100,00 Eurooppalainen varainhoitorahasto Alkuvuosi 2014 oli osakesijoittajalle edelleen suotuisa, vaikka pörssit ajoittain sahasivat edestakaisin hermostuneissa tunnelmissa. Yhdysvaltojen paremmasta taloudellisesta tilasta kertovat makroluvut, kohentunut työllisyys sekä odotuksia paremmat yritysten tulosraportit ovat antaneet vankan tuen osakekurssien nousulle. Myös Euroopassa talouden kehitystä ennakoivat indikaattorit, sekä sijoittajien odotukset talouden elpymisestä ovat pitäneet osakkeiden arvostuksen hienoisella nousu-uralla. Pörssit jatkoivat nousuaan kesäkuun loppupuolelle saakka, jolloin markkinoilla huolestuttiin kohonneista arvostustasoista suhteessa kasvuodotuksiin. Geopoliittiset kriisit ovat myös olleet omiaan heiluttelemaan osakekursseja, mutta kriiseistä on toivuttu suhteellisen nopeasti. Sijoittajien riskinottohalukkuus on säilynyt korkeana, koska vallitsevassa korkotilanteessa sijoitusvaihtoehtojen vähyys on omiaan tukemaan rahavirtoja osakemarkkinoille. Osakkeiden arvostustasot sekä Euroopassa että USA:ssa ovat jonkin verran kohonneet. Emme ole tästä huolissamme, koska osakemarkkinat odottavat jo markkinoiden elpymistä. n osakepaino on vuoden ensimmäisen puoliskon aikana ollut 75 prosenttia. n osakesijoituksista Autoliv kuului parhaimmistoon kun taas Deutsche Bank tuotti pettymyksen. n korkosijoitukset ovat antaneet vakaan mutta suhteellisen maltillisen tuoton. Markkinoilla on jo näkyvissä useita merkkejä reaalitalouden elpymisestä. Yhdysvaltojen taloudessa on nähtävissä jatkuvaa vahvistumista, ja Kiina on sitoutunut elvyttämään talouskasvuaan. Myös Euroopan johtavat indikaattorit osoittavat edelleen elpymisen merkkejä, mutta toteutunut kasvu on jäänyt vaatimattomaksi. Uskomme kansainvälisen talouden kasvavan vuonna Osakkeiden arvostustasot ovat vielä moneen muuhun omaisuuslajiin verrattuna houkuttelevilla tasoilla, minkä pitäisi tukea rahavirtoja osakesijoituksiin, ja luoda hyvä pörssivuosi Jatkossa markkinat keskittyvät yhä enemmän yritysten tuloskasvuun ja osakevalinta korostuu. Tämä tulee lisäämään markkinoiden volatiliteettiä verrattuna vuoteen Salkunhoitaja: Anna-Stina Wikllund n muut tiedot n arvo, EUR , , ,82 Kasvuosuuden arvo (B), EUR 25,43 22,78 20,96 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 16,91 15,95 15,43 Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl , , ,3530 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl 5 303, , ,9753 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,06 0,04 0,05 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot 17,50 7,37 47,25 Hallinnointipalkkio, EUR , , ,76 Säilytyspalkkio, EUR 876,32 755,75 630,16 Tiedot rahastosta Yleiset tiedot tyyppi Eurooppalainen varainhoitorahasto Vertailuindeksi 70 MSCI Europe Total Return 30 JP Morgan EMU Bond Aloituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,92 /vuosi Merkintäpalkkio 1,00, min. 1 EUR Lunastuspalkkio 1,00, min. 1 EUR Minimisijoitus 50 EUR IBAN FI Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koodit FI (B) / FI (A) OMX-koodit ALBEUACTPB (B) / ALBEUACTPA (A) Bloomberg-koodit ALAEAPB FH (B) / ALAEAPA FH (A) -osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä Tunnusluvut Volatiliteetti 8,61 8,07 Sharpen mittari 1,89 2,33 Tracking error 2,94 Kiertonopeus 31,26 kertaa/vuosi Total Expense Ratio (TER) 1,96 B-kasvuosuudet, rahaston arvosta 99,57 A-tuotto-osuudet, rahaston arvosta 0,43 32 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

18 Ålandsbanken Premium 70 Ålandsbanken Premium 70 Sijoitusten jakauma Osakesijoitukset 73,62 Korkosijoitukset 21,49 Käteisvarat 4,88 B-osuuden arvon kehitys, Toimialakohtainen jakauma Kestokulutustavarat 15,81 Teollisuus 15,48 Perusteollisuus 12,26 Rahoitus 10,84 Päivittäistavarat 7,66 Informaatioteknologia 6,33 Terveydenhuolto 4,35 Energia 2,22 Käteisvarat ja muut 25,06 Suurimmat omistukset Hennes & Mauritz B 3,76 Deutsche Post Ag 3,55 Deutsche Boerse 3,49 The Swatch Group 3,47 Linde 3,23 Autoliv 3,22 Invesco Euro Corporate Bond A Acc 3,06 Fraport 3,02 Sap 3,01 Suurimman sijoituksen osuus koko rahastosta on 29,81. B-osuuden arvon kehitys, * 1 kk -1,08 0,02 Vuoden alusta 2,30 6,55 12 kk 16,20 18,79 3 vuotta, p.a. 3,45 10,18 5 vuotta, p.a. 9,14 11,39 10 vuotta, p.a. 5,38 6,35 aloituspäivästä 58,63 100,91 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta ,39 14,54 2, ,75 14,46 6,55 Erotus ,36 0,08-4,25 40,0 30,0 20,0 10,0 Sijoitukset Arvopaperit Eräpäivä Määrä/ Nimellisarvo, EUR Kurssi/ Markkinahinta Markkina-arvo, EUR rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet ,62 71,21 Kestokulutustavarat ,03 15,81 Hennes & Mauritz B , ,90 3,76 The Swatch Group , ,45 3,47 Autoliv , ,05 3,22 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 2,72 IC Companys , ,63 2,64 Teollisuus ,90 15,48 Deutsche Post Ag , ,00 3,55 Fraport , ,00 3,02 Kone B , ,00 1,70 Heijmans , ,00 1,64 Sandvik , ,57 1,28 Siemens , ,00 1,24 ABB AG , ,91 1,23 Intertek , ,42 0,94 TKH Group NV , ,00 0,86 Perusteollisuus ,52 11,39 Linde , ,00 3,23 Syngenta , ,22 2,20 Umicore , ,00 1,60 Imerys SA , ,00 1,59 Symrise AG , ,00 1,44 Rio Tinto , ,30 1,33 Rahoitus ,41 7,98 Deutsche Boerse , ,00 3,49 Deutsche Bank Reg , ,50 2,38 Nordea Bank FDR , ,00 1,11 Banco Santander SA , ,91 1,02 Päivittäistavarat ,53 7,66 Kesko B , ,00 2,59 Unilever NL , ,00 2,34 Nestle , ,53 2,04 Metro Ag , ,00 0,68 Informaatioteknologia ,60 6,33 Sap , ,00 3,01 Amadeus IT Holding , ,00 1,88 Spectris PLC , ,60 1,44 Terveydenhuolto ,71 4,35 Novo Nordisk B , ,71 2,49 Merck Kgaa , ,00 1,85 Energia ,92 2,22 Technip SA , ,00 1,03 Amec Plc , ,92 0,78 Schoeller Bleckmann Oilfield , ,00 0,41, vuotuinen tuotto, vuotuinen tuotto 0,0-10,0-20,0-30,0-40, Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla markkinapaikalla Sijoitusrahastot ,61 22,59 Korkorahastot ,61 20,18 Invesco Euro Corporate Bond A Acc , , ,22 3,06 UBAM EM High Yield Short Duration A 5 947, , ,82 2,73 34 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

19 Ålandsbanken Premium 70 Ålandsbanken Europe Value Schroder ISF Euro Corporate Bond A Acc , , ,04 2,71 ECM Dynamic Credit A Acc 561, , ,84 2,61 Henderson Horizon Euro Corp Bond FD Eur 4 181, , ,98 2,60 Petercam L BD EUR HY SH/T-F 4 254, , ,98 2,34 Ålandsbanken Euro High Yield B , , ,37 2,17 Ålandsbanken Cash Manager B , , ,36 1,96 Osakerahastot ,00 2,41 Amundi ETF MSCI Europe Banks 6 500, , ,00 2,41 Joukkolainat ,78 1,31 Kiinteäkorkoiset yrityslainat ,78 1,31 SSAB 3, , ,62 0,86 ABN AMRO 4, / , ,16 0,45 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,01 95,12 Kassa ja muut varat, netto ,86 4,88 n arvo ,87 100,00 n muut tiedot n arvo, EUR , , ,63 Kasvuosuuden arvo (B), EUR 26,68 22,96 20,94 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 11,21 10,25 9,94 Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl , , ,2977 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl 8 906, , ,5482 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,05 0,08 0,11 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot 9,73 11,56 27,11 Hallinnointipalkkio, EUR , , ,32 Säilytyspalkkio, EUR 6 907, , ,60 Eurooppalainen osakerahasto Alkuvuosi 2014 oli osakesijoittajalle edelleen suotuisa, vaikka pörssit ajoittain sahasivat edestakaisin hermostuneissa tunnelmissa. Yhdysvaltojen paremmasta taloudellisesta tilasta kertovat makroluvut, kohentunut työllisyys sekä odotuksia paremmat yritysten tulosraportit ovat antaneet vankan tuen osakekurssien nousulle. Myös Euroopassa talouden kehitystä ennakoivat indikaattorit, sekä sijoittajien odotukset talouden elpymisestä ovat pitäneet osakkeiden arvostuksen hienoisella nousu-uralla. Pörssit jatkoivat nousuaan kesäkuun loppupuolelle saakka, jolloin markkinoilla huolestuttiin kohonneista arvostustasoista suhteessa kasvuodotuksiin. Geopoliittiset kriisit ovat myös olleet omiaan heiluttelemaan osakekursseja, mutta kriiseistä on toivuttu suhteellisen nopeasti. Sijoittajien riskinottohalukkuus on säilynyt korkeana, koska vallitsevassa korkotilanteessa sijoitusvaihtoehtojen vähyys on omiaan tukemaan rahavirtoja osakemarkkinoille. Osakkeiden arvostustasot sekä Euroopassa että USA:ssa ovat jonkin verran kohonneet. Emme ole tästä huolissamme, koska osakemarkkinat odottavat jo markkinoiden elpymistä. Toimialatasolla rahasto on vuoden aikana ylipainottanut teollisuutta, kestokulutustavaroita, perusteollisuutta sekä rahoitusta, ja alipainottanut julkisia palveluita, tietoliikennettä sekä terveydenhuoltoa. Maantieteellisesti sijoitukset ovat keskittyneet Keski- ja Pohjois-Eurooppaan, kuten Saksaan, Sveitsiin ja Britanniaan. Yhtiöistä Autoliv, Symrise ja IC Companys tuottivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana parhaiten. Deutsche Bank ja Spectris sen sijaan tuottivat pettymyksen. Markkinoilla on jo näkyvissä useita merkkejä reaalitalouden elpymisestä. Yhdysvaltojen taloudessa on nähtävissä jatkuvaa vahvistumista, ja Kiina on sitoutunut elvyttämään talouskasvuaan. Myös Euroopan johtavat indikaattorit osoittavat edelleen elpymisen merkkejä, mutta toteutunut kasvu on jäänyt vaatimattomaksi. Uskomme kansainvälisen talouden kasvavan vuonna Osakkeiden arvostustasot ovat vielä moneen muuhun omaisuuslajiin verrattuna houkuttelevilla tasoilla, minkä pitäisi tukea rahavirtoja osakesijoituksiin, ja luoda hyvä pörssivuosi Jatkossa markkinat keskittyvät yhä enemmän yritysten tuloskasvuun ja osakevalinta korostuu. Tämä tulee lisäämään markkinoiden volatiliteettiä verrattuna vuoteen Salkunhoitaja: Marcus Lundqvist Tiedot rahastosta Yleiset tiedot tyyppi Eurooppalainen osakerahasto Vertailuindeksi MSCI Europe Total Return Aloituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,58 /vuosi Merkintäpalkkio 1,00, min. 1 EUR Lunastuspalkkio 1,00, min. 1 EUR Minimisijoitus 50 EUR IBAN FI Salkunhoitaja Ålandsbanken Asset Management Ab ISIN-koodit FI (B) / FI (A) OMX-koodit ALBEURVALB (B) / ALBEURVALA (A) Bloomberg-koodit ALAEVAB FH (B) / ALAEVAA FH (A) -osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä 36 Ålandsbanken yhtiö Oy Tunnusluvut Volatiliteetti 10,92 11,50 Sharpen mittari 1,61 1,96 Tracking error 4,36 Kiertonopeus 33,22 kertaa/vuosi Total Expense Ratio (TER) 1,61 Osakeriski 97,93 B-kasvuosuudet, rahaston arvosta 93,05 A-tuotto-osuudet, rahaston arvosta 6,95 Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

20 Maantieteellinen jakauma Saksa 32,12 Sveitsi 15,45 Ranska 10,46 Alankomaat 10,26 Iso-Britannia 9,67 Muut 19,97 Käteisvarat 2,07 B-osuuden arvon kehitys, Ålandsbanken Europe Value Toimialakohtainen jakauma Teollisuus 22,61 Kestokulutustavarat 18,10 Rahoitus 15,65 Perusteollisuus 15,46 Informaatioteknologia 11,00 Päivittäistavarat 8,94 Terveydenhuolto 3,39 Energia 2,77 Käteisvarat 2,07 Suurimmat omistukset Linde 4,95 The Swatch Group 4,89 Fraport 4,65 Syngenta 4,52 Deutsche Boerse 3,93 Unilever 3,91 Sap 3,91 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,90 Spectris 3,84 IC Companys 3,79 Suurimman sijoituksen osuus koko rahastosta on 42,29. B-osuuden arvon kehitys, * 1 kk -1,82-0,44 Vuoden alusta 1,92 6,15 12 kk 17,30 22,74 3 vuotta, p.a. 6,15 10,77 5 vuotta, p.a. 11,29 13,58 10 vuotta, p.a. 5,69 6,27 aloituspäivästä 48,50 39,10 *Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta ,47 17,74 1, ,29 19,28 6,15 Erotus ,18-1,54-4,23 40,0 30,0 Ålandsbanken Europe Value Sijoitukset Arvopaperit Maat Määrä Kurssi Markkina-arvo, EUR rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Osakkeet ,99 97,93 Teollisuus ,56 22,61 Fraport , ,00 4,65 Deutsche Post Ag , ,00 3,66 ABB AG , ,11 2,91 Intertek , ,45 2,85 KSB Ag Pref , ,00 2,48 TKH Group NV , ,00 2,24 Heijmans , ,00 2,21 Prysmian , ,00 1,60 Kestokulutustavarat ,47 18,10 The Swatch Group , ,59 4,88 LVMH Moet Hennessy Louis Vui , ,00 3,90 IC , ,22 3,79 Autoliv , ,82 2,62 Trigano SA , ,00 2,08 Hennes & Mauritz B , ,84 0,82 Rahoitus ,67 15,65 Deutsche Boerse , ,00 3,93 Nordea Bank FDR , ,00 3,69 Deutsche Bank Reg , ,00 3,21 Lloyds Tsb Group , ,67 2,98 Banco Santander SA , ,00 1,85 Perusteollisuus ,04 15,46 Linde , ,00 4,95 Syngenta , ,04 4,52 Basf Ag , ,00 1,77 Imerys SA , ,00 1,71 Umicore , ,00 1,41 Symrise AG , ,00 1,10 Informaatioteknologia ,61 11,00 Sap , ,00 3,91 Spectris PLC , ,61 3,84 Amadeus IT Holding , ,00 3,26 Päivittäistavarat ,29 8,94 Unilever NL , ,75 3,91 Nestle , ,04 3,13 Nutreco , ,50 1,90 Terveydenhuolto ,35 3,39 Merck Kgaa , ,00 2,46 Novo Nordisk B , ,35 0,93 Energia ,00 2,77 Technip SA , ,00 2,77 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,99 97,93 Kassa ja muut varat, netto ,78 2,07 n arvo ,77 100,00, vuotuinen tuotto, vuotuinen tuotto 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50, n muut tiedot n arvo, EUR , , ,78 Kasvuosuuden arvo (B), EUR 29,70 25,32 22,33 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 13,34 12,08 11,32 Kasvuosuuksien lukumäärä (B), kpl , , ,8646 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl , , ,8078 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl n kaupankäyntikulut 0,06 0,14 0,15 yhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot 3,00 2,23 34,62 Hallinnointipalkkio, EUR , , ,94 Säilytyspalkkio, EUR , , ,55 38 Ålandsbanken yhtiö Oy Sijoitusrahastojen puolivuotiskatsaus

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus

Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Eufex Rahastohallinto Oy:n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 :n hallinnoimat rahastot Puolivuotiskatsaus Bon 75 Eufex Rahastohallinto 2010.06.30 Rahaston perustiedot Tuotto Rahasto Vertailuindeksi Ero Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot,

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2010 Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Alfred Berg Europe Alfred Berg Global Alfred Berg Optimal Alfred Berg Obligaatio Alfred Berg Korko Alfred

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS FIM BRANDS FIM BRAZIL FIM BRIC+ FIM BRIC+ SMALL CAP FIM CHINA FIM EURO FIM EURO HIGH YIELD FIM FIM SIJOITUSRAHASTOJEN VUOSIKERTOMUS 2013 2 4 6 10 14 17 21 25 29 32 35 39 43 48 51 55 58 62 66 70 74 77 81 85 88 92 97 101 105 109 112 115 118 123 126 191 192 194 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN

Lisätiedot

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009 Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililauturinkuja 2, Helsinki 00075 SAMPO PANKKI

Lisätiedot

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS

PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS PORTFOLIO DESIGN ARCHITECTS SISÄLLYS ARTIKKELIT (YMS.) MATALIEN KORKOJEN KÄÄNTÖPUOLI 3 ASUNTOSIJOITTAJALLE TURVAA JA TUOTTOA? 4 TRENDER I PASSIVT PLACERANDE 24 KANTAA, EI KANNA (SARJAKUVA) 31 AKTIIVISET

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7. Phoenix... 11. Phoebus... 14. Russian Prosperity Fund Euro... 20. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS ODOTUKSISTA, MARKKINOISTA JA MAANTIETEESTÄ... 3 PERÄSSÄHIIHTOA JA HARHOJEN HALLINTAA... 4 PILIKKIÄ JA PANKKIPOLITIKKAA... 17 INDEKSIRAHASTOJEN VUOSI...... 18 UUSI TUNNUSLUKU.. 27 FOTBOLL SOM INVESTERING....

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 18. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 18. Rahamarkkinarahasto AAA... SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAMINEN SUOMESSA 15 VUOTTA!... 3 JÄRKI JA TUNTEET, SÄÄTIÖ JA SIJOITTAMINEN... 4 RAHASTOMERKINTÖIHIN VIRTUAALIVIIVAKOODI.. 16 HUIPPUTIETO JA MARKKINALOGIIKKA... 17 OM BUBBLOR OCH BIN...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 7 Phoenix... 10 Phoebus... 13 Russian Prosperity... 17 SISÄLLYS INDEKSISIJOITTAJAN KESÄ...... 3 KANNATTAAKO KOTIMAINEN....... 4 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ... 6 KORKORAHASTOISTA JA INDEKSEISTÄ... 16 HYVÄ YHTIO, HYVÄ SIJOITUS......... 24 DU ÄR BÄTTRE ÄN BANKEN!.......

Lisätiedot

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014

SELIGSON & CO NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 NAURETAAN ITSELLEMME (s. 7) SALKKU RANTAKUNTOON (s. 23) GRATISGODIS MED EN NYPA SALT (s. 26) NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 1 / 2014 Yritätsä ennustaa kesän säätä? Eikun mä tarvitsen tulevan markkinatuoton varainhoidon

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

2010 VUOSIKERTOMUS 2010

2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Vuosi 2010 2 Norvestia lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Katsaus teollisuussijoituksiin 7 Osakepääoma ja omistusrakenne 8 Konsernin substanssiarvo 9 Sijoitukset 31.

Lisätiedot

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015

FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 FIM Sijoituspalvelut Sijoitussuositukset 21.5.2015 1 Sisällysluettelo Yhteenveto Suhdanne- ja markkinanäkemys sekä sijoitussuositukset 3-4 Suhdanne- ja markkinanäkemys 5 11 Suomi osakkeet 12 16 Pohjoismaiset

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2012 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Vuosi 2012 lyhyesti Taloudellinen yhteenveto 2012 Osakkeenomistajille kuuluva vuoden 2012 tulos oli 11,6 miljoonaa euroa euro

Lisätiedot

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN!

OMX HELSINKI 25 INDEKSIOSUUSRAHASTO TAAS SUOMEN EDULLISIN! SISÄLLYS INDEKSIRAHASTOJEN PALKKIOT ALENEVAT... 3 UUTTA AASIAN MARKKINOILLE... 3 ABC KISSA SIJOITTELEE...... 4 PCM UUDEN VENÄJÄN TUNTIJA..... 7 INDEKSISALKUNHOIDON ARKEA.... 9 TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMIÄ.

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa

Vuosikertomus 2013. ODIN Osakerahastot. Helmikuu 2014. ODIN tuottaa lisäarvoa Vuosikertomus 213 ODIN Osakerahastot Helmikuu 214 ODIN tuottaa lisäarvoa Sisältö 3 Toimitusjohtajan tervehdys 4-5 Markkinakommentit 6-7 ODINin sijoitusprosessi 8-9 Hallituksen toimintakertomus 1 Liitetiedot

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2007 V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Norvestia lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osakepääoma ja omistusrakenne 6 Konsernin substanssiarvo 7 Katsaus teollisuussijoituksiin 8 Sijoitukset 31. joulukuuta

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S

V U O S I K E R TO M U S V UOSIKERTOMUS 2000 Kansikuvan on valokuvannut Tommi Heinonen ÅLANDSBANKEN ABP V UOSIKERTOMUS 2000 Å LANDSBANKEN ABP LYHYESTI (KONSERNI) Miljoonaa euroa TULOS Rahoituskate 32,1 23,4 Muut tuotot 17,5 16,3

Lisätiedot

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 17. Rahamarkkinarahasto AAA...

SISÄLLYS. Varainhoitorahasto Pharos... 6. Phoenix... 10. Phoebus... 13. Russian Prosperity Fund Euro... 17. Rahamarkkinarahasto AAA... $ $ SISÄLLYS ELÄMÄSTÄ JA ENNUSTAMISESTA....... 3 YLI SIITÄ, MISSÄ HEDGE ON MATALIN?... 4 10 ÅR AV EURO(KRIS?)... 16 OMA SALKUN VAIHTOPALVELU. 19 KERRANKIN KUNNON TUTKIMUS!...... 25 MARKKINA, SE OLET SINÄ!

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot