Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus 2014. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy"

Transkriptio

1 Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

2 Sisältö Toimintakatsaus Ålandsbanken Asuntorahasto Sijoitukset Tuloslaskelma ja tase Tilintarkastuskertomus Sanasto

3 Toimintakatsaus 2014 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Ålandsbankenin Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastoja. Rahastovalikoima on sopeutettu Ålandsbankenin asiakkaiden sijoitustarpeisiin. Yhtiön strategiana on tarjota rahastoja niissä omaisuusluokissa, joissa Ålandsbankenin varainhoito luo asiakkaille lisäarvoa. Rahastoyhtiö on Ålandsbankenin kokonaan omistama tytäryhtiö. Vuoden 2014 aikana yhtiön toiminta kehittyi vakaasti. Erityisesti Ålandsbankenin Asuntorahasto kehittyi vahvasti. 4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Rahastotoiminnan kehitys Rahastoyhtiö hallinnoi toimintavuoden 2014 päättyessä 12 sijoitusrahastoa (UCITS) ja yhtä erikoissijoitusrahastoa (AIF). Hallinnoitava pääoma kasvoi katsastuskauden aikana 21 prosenttia, 138 miljoonaa euroa, ja oli vuoden lopussa 796 miljoonaa euroa (658 miljoonaa euroa ). Kasvusta 85 prosenttia, 118 miljoonaa euroa, koostui nettomerkinnöistä eli asiakkaiden uusista sijoituksista rahastoihin. Rahastojen yhteenlaskettu arvonkehitys oli 20 miljoonaa euroa. Ålandsbanken Asuntorahaston, Ålandsbankenin korkorahastojen sekä Premium-varainhoitorahastojen pääoma kasvoi vuoden aikana, kun taas osakerahastojen pääoma laski hieman. Rahastoosuudenomistajien määrä nousi runsaat 9 prosenttia ollen yhteensä noin vuoden lopussa. Sekä hallinnoitavan rahastopääoman että rahasto-osuudenomistajien määrän kehitys ylitti keskimääräisen kehityksen Suomen rahastomarkkinoilla. *) Merkittäviä tapahtumia jakson aikana Huhtikuussa rahastoyhtiö laski Ålandsbankenin Premium-varainhoitorahastoissa ja euromääräisissä korkorahastoissa liikkeeseen uusia Ruotsin kruunumääräisiä rahasto-osuuksia (SEK) markkinoitaviksi Ruotsin markkinoilla. Korkorahastojen kruunumääräiset rahasto-osuudet ovat suojattuja euron ja kruunun välisen valuuttakurssin muutoksilta. Valuuttakurssisuojattujen SEK-määräisten rahastoosuuksien tarkoituksena on tarjota Ruotsin kruunuissa sijoittaville mahdollisuus hyötyä rahastojen euromääräisestä kehityksestä ilman valuuttakurssiriskiä. Premium-varainhoitorahastojen SEK-määräisten rahastoosuuksien kurssi ei ole valuuttasuojattu, vaan päivittäinen arvo lasketaan euron ja kruunun välisen päivittäisen valuuttakurssin perusteella. Huhtikuussa Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahasto sulautui Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahastoon. Ålandsbanken Eco Performance rahaston strategia, jonka mukaan rahasto huomioi sijoituskohteiden valinnassaan yhtiöiden toiminnan kestävyyttä ympäristönäkökulmasta, oli sinänsä arvostettu, mutta valitettavasti rahasto ei yltänyt riittävän suureen pääomaan. Tämän vuoksi arvioitiin, että rahaston sulautuminen Ålandsbanken Europe Value -rahastoon oli rahasto-osuudenomistajien etujen mukaista. Samaten huhtikuussa uusi Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahasto aloitti toimintansa. Tämä rahasto on etenkin tarkoitettu luottolaitoksille (pankeille) Basel III -sääntöjen mukaiseen likvidivarojen hallintaan. Kesäkuussa Ålandsbanken Euro Bond, keskipitkän koron rahasto, sai Lipper Fund Award -palkinnon luokkansa parhaana rahastona, tarkasteltuna 3, 5 sekä 10 vuoden jaksolla. Rahasto on myös aikaisempina vuosina saanut saman palkinnon. Syyskuussa Ålandsbanken Rahastoyhtiö sai toimiluvan vaihtoehtorahastojen hoitajana toimimiseen (nk. AIF-toimilupa). Yhtiö on näin oikeutettu harjoittamaan sekä rahastotoimintaa (UCITS-rahastot) siihen liittyvine toimintoineen että toimimaan vaihtoehtorahastojen hoitajana. Joulukuussa Ålandsbanken Asuntorahasto keräsi vuoden viimeisen neljänneksen merkintäpäivänä ennätysmäiset yli 30 miljoonan euron nettomerkinnät. Tämä osoittaa, että rahaston suosio ja sijoittajien kiinnostus tehdä asuntosijoituksia jatkuvat vakaana. Koko vuoden aikana uutta pääomaa sijoitettiin Asuntorahastoon 73 miljoonaa euroa. Viimeisenä merkittävänä tapahtumana vuoden aikana mainittakoon uuden osakerahaston, Ålandsbanken Ruotsi Osake Sijoitusrahaston, toiminnan käynnistäminen ennen vuodenvaihdetta. Rahasto on ensimmäinen Ålandsbankenin uusista osakerahastoista, jotka tuodaan markkinoille vuoden 2015 aikana. Rahaston ensimmäinen tilikausi on pidennetty. Rahaston ensimmäinen tilinpäätös laaditaan Rahastojen tuotto Ålandsbankenin korkorahastot kehittyivät ennätysalhaisista koroista huolimatta edelleen vakaasti ja olivat edelleen asiakkaiden suosimia. Ålandsbanken Premium -varainhoitorahastojen tavoitteena on luoda optimaalinen tuotto ko. rahaston sallitulla riskitasolla painottaen aktiivisesti sijoituksissaan korko- tai osakesijoituksia Ålandsbankenin markkinanäkemyksen mukaan. Premiumvarainhoitorahastot eivät tuottaneet tyydyttävästi vuoden 2014 aikana. Ålandsbankenin osakerahastojen tuotto ei myöskään yltänyt odotetulle tasolle, ja rahastojen kehitys jäi ko. markkinoiden *) Perustuu Finanssialan Keskusliiton julkaiseman rahastoraportin tilastoihin. vertailuindeksien tuotosta. Vuoden 2015 aikana Ålandsbankenin rahastovalikoima osakerahastopuolella uudistuu huomattavasti. Rahastojen sijoitustyyli uudistuu ja osakerahastojen valikoima laajenee, kun uusia osakerahastoja tuodaan markkinoille. Sekä Premium-varainhoitorahastojen että osakerahastojen salkunhoitajat vaihtuvat, tai ovat jo vaihtuneet. Tavoitteena on luoda osakerahastovalikoima, joka tarjoaa kilpailukykyistä tuottoa rahastojen osuudenomistajille noudattamalla uutta sijoituspolitiikkaa, joka aiempaa paremmin edustaa alla olevien markkinoiden kehitystä. Samalla Ålandsbankenin varainhoitotoimintaa konsernitasolla tehostetaan. Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston toiminta kehittyi edelleen vahvasti vuoden aikana. Hankkiessaan kerralla suuria määriä uusia asuntoja rahasto on onnistuneesti neuvotellut itselleen erittäin kilpailukykyiset hintaehdot. Asuntojen hankintahintojen alennukset, verrattuna markkinahintoihin, vastasivat valtaosasta rahaston hyvästä kehityksestä vuoden 2014 aikana. Kaikkien rahastojen tuotot riippuvat alla olevien markkinoiden kehityksestä sekä salkunhoidon menestyksellisyydestä. Lisätietoja kunkin rahaston kehityksestä ilmenee rahastokohtaisista tiedoista, jotka löytyvät rahastojen ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta sekä rahastojen kuukausitiedotteista joulukuulta Vastuullinen sijoittaminen Ålandsbankenin rahastotoiminnassa sovelletaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Perusteellinen yhtiön liiketoiminnan tunteminen taloudellisten tietojen ohella on aina ollut keskeinen osa Ålandsbankenin sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on ollut analysoida niiden yhtiöiden, joihin rahastot sijoittavat, toimintojen vastuullisuus. Tässä työssä sovelletaan nk. best-in-class -menetelmää, jonka mukaan rahastojen sijoituksia pyritään ohjaamaan ensisijaisesti niihin yhtiöihin, jotka edustavat alansa parhaimmistoa vastuullisuusnäkökulmasta. Rahastot voivat tämän soveltamansa menetelmän mukaan sijoittaa kaikille toimialoille. Eettisestä näkökulmasta kaikki rahastot pyrkivät välttämään sijoituksia tupakka-, ase-, uhkapeli- tai aikuisviihteen alalla toimiviin yhtiöihin, ja ne sijoittavat ainoastaan valikoidusti yhtiöihin, joiden toimintaan kuuluvat alkoholijuomat. Sijoitusrahastojen vuosikertomus

4 Tuotonjako rahastojen tuotto-osuuksille vuodelta 2014 Rahastoyhtiön hallitus esittää rahastoyhtiön yhtiökokoukselle ja rahasto-osuudenomistajien kokoukselle, että tuottoa vuodelta 2014 rahastojen tuotto-osuuksille jaetaan seuraavasti. Ehdotus tuotonjaosta Rahasto Osuuden arvo Tuotonjako % Tuotto, /osuus Rahastojen salkunhoito Rahastojen salkunhoidosta vastasi vuoden 2014 aikana Ålandsbanken Asset Management Ab rahastoyhtiön rahastojen lukuun solmiman täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen mukaan. Rahastojen salkunhoito siirtyy vuoden 2015 aikana rahastoyhtiön hoidettavaksi Ålandsbanken-konsernin varainhoito-organisaation uudistamisen myötä. Rahastojen myynti ja markkinointi Yhtiön rahastoja myy ja markkinoi Ålandsbanken Abp:n kaikki konttorit ja ulkopuoliset välittäjät. Rahastoja voi merkitä myös Internetkonttorin kautta, Hallitus ja tilintarkastajat Varsinaisissa yhtiökokouksissa ja rahastoosuudenomistajien kokouksissa valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Peter Wiklöf, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Abp Tony Karlström, sijoitusjohtaja, Alandia- Vakuutus, rahasto-osuudenomistajien valitsema jäsen Magnus Holm, Ålandsbankenin Ruotsin toimintojen liiketoimintajohtaja, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial sivuliike Tilinpäätösperiaatteet Rahastojen tuloslaskelmat ja taseet sekä tilinpäätösten liitetiedot on laadittu valtiovarainministeriön 20. maaliskuuta 2014 antaman asetuksen 231/2014 mukaisesti. Rahastojen varat koostuvat arvopapereista, johdannaissopimuksista, saamisista ja käteisvaroista. Arvopaperit ja johdannaissopimukset on arvostettu markkina-arvoonsa, joka on viimeksi noteerattu kaupankäyntikurssi 31. joulukuuta 2014 ennen klo Mikäli edellä mainittua kurssia ei ole ollut tilinpäätöspäivältä, rahastojen varat on arvostettu rahastojen yhteisten sääntöjen 9 :ssä mainitulla tavalla. Saamiset ja velat on merkitty tilinpäätöksiin nimellisarvon suuruisina. Muut kuin euromääräiset arvopaperit, saamiset ja velat on muunnettu tilinpäätöspäivänä 31. joulukuuta 2014 euroiksi käyttäen Euroopan Keskuspankin viimeksi ilmoittamaa virallista kurssinoteerausta kullekin valuutalle. Rahastojen sijoituksista syntyneet luovutusvoitot ja -tappiot on kirjattu keskihintaperiaatteen mukaisesti. Maarianhamina 26. helmikuuta 2015 Tom Pettersson Toimitusjohtaja Tom Pettersson Ålandsbanken Cash Manager A 20,62 1 % 0,21 Ålandsbanken Euro Bond A 19,44 3 % 0,58 Ålandsbanken Euro High Yield A 22,53 4 % 0,90 Ålandsbanken Premium 30 A 19,69 4 % 0,79 Ålandsbanken Premium 50 A 17,28 5 % 0,86 Ålandsbanken Premium 70 A 10,98 6 % 0,66 Ålandsbanken Europe Value A 12,73 6 % 0,76 Ålandsbanken Emerging Markets A 15,18 6 % 0,91 Ålandsbanken Nordic Value A 10,66 6 % 0,64 Ålandsbanken Finland Value A 11,77 6 % 0,71 Ålandsbanken Asuntorahasto A 120,72 3 % 3,62 Ålandsbanken Asuntorahasto C 122,41 3 % 3,67 Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia, eikä rahasto näin jaa tuottoa. Varajäsenet Mikael Mörn, osastopäällikkö, Ålandsbanken Private Banking, Ahvenanmaa, Ålandsbanken Abp Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Daniel Widman, asianajaja, Advokatbyrå Widman & Co, rahasto-osuudenomistajien valitsema varajäsen Tilintarkastajat Pauli Salminen, KHT, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, KHT, KPMG Oy Ab, rahastoosuudenomistajien valitsema tilintarkastaja Kaikkien rahastojen, paitsi Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston, osalta jaettava tuotto on laskettu perustuen rahaston edellisen vuoden viimeiselle pankkipäivälle eli laskettuun tuotto-osuuden arvoon. Varatilintarkastajat Tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Kim Järvi, KHT Rahastoyhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Tom Pettersson. 6 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

5 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Asuntorahaston hyvä menestys jatkui rahaston toisen toimintavuoden 2014 aikana. Pääomavirta rahastoon jatkui voimakkaana sijoittajien suuresta kiinnostuksesta johtuen. Rahaston sijoitusstrategia, jonka mukaan rahasto sijoittaa yksittäisiin asuntoihin uusissa asuinkiinteistöissä (ei kokonaisiin vuokrakiinteistöihin), on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja se on mahdollistanut hyvin optimoidun asuntosalkun rakentamisen verrattain nopeasti. Toteutuneiden asuntokauppojen kokonaismäärä markkinoilla oli verrattain vaisu vuonna Rahoituksen saanti oli monelle ostajalle vaikeaa, mikä puolestaan lisäsi vuokra-asuntojen kysyntää. Yleinen vaisu markkinatilanne edesauttoi rahastoa toteuttamaan strategiaansa, jonka mukaan se sijoittaa asuntoihin alueilla, joilla vuokrakysyntä on vahvaa. Yksiöiden ja kaksioiden lisäksi rahasto sijoitti vuoden aikana pieniin tehokkaisiin perheasuntoihin. Rahoituksen saannin vaikeutumisen johdosta myös pienten perheasuntojen vuokrakysyntä on kasvanut. Rahaston omistamista asunnoista 85 prosenttia oli pinta-alaltaan alle 70 neliötä. Vaikka kokonaiskysyntä oli vaisua, pienten sijoitusasuntojen kysyntä kasvukeskuksissa oli vakaata. Rahaston vuokraustoiminnan tuotto kasvoi vuoden aikana. Rahaston omistamista asunnoista merkittävä osa oli kuitenkin edelleen rakennusvaiheessa, eivätkä ne näin ollen tuottaneet vuokratuottoa koko vuodelta. Hankkiessaan kerralla suuria määriä uusia asuntoja rahasto on onnistunut saamaan erittäin kilpailukykyiset ostohinnat. Kun asunnot valmistuvat ja otetaan vuokrakäyttöön, ne arvostetaan markkinahintaansa. Tästä seurannut asuntojen arvonnousu on vaikuttanut rahasto-osuuden arvon kehitykseen. Joulukuussa rahasto myi ensimmäistä kertaa asunnon. Espoon Matinkylästä myydyn asunnon ostajana oli asunnon vuokralainen, ja toteutunut kauppahinta ylitti rahaston arvonmäärityksessä käytetyn arvon. Vuoden 2014 aikana rahaston sääntöjä tuotonjaosta täydennettiin määräyksellä vähimmäistuotosta. Entisiin tuotonjakomääräyksiin (joiden mukaan tuotonjako on vähintään 75 prosenttia kunkin tilivuoden toteutuneesta tuloksesta) tehtiin lisäys, jonka mukaan rahasto-osuudenomistajille maksetaan nyt tuottona aina vähintään 3 prosenttia rahasto-osuuden arvosta kunkin tilivuoden viimeiseltä päivältä (31.12). Tuotto maksetaan seuraavan vuoden maaliskuussa niille rahasto-osuudenomistajille, jotka omistavat rahasto-osuuksia tilinpäätöspäivänä. Salkunhoitajat: Antti Valkama ja Stefan Wiklund Arvioimme, että asuntomarkkinat piristyvät hieman vuoden 2015 aikana, ja että toteutuneiden asuntokauppojen määrä kasvanee jonkin verran. Tämän oletetaan tukevan myös rahaston omistamien asuntojen hintakehitystä. Asuntomarkkinoiden kahtiajaon oletetaan myös jatkuvan. Asuntojen hintojen arvioidaan edelleen laskevan taantuvissa kunnissa ja pysyvän vakaana tai jopa hieman nousevan kasvukeskuksissa. Arvioimme, että rahastolla on hyvät edellytykset kehittyä suotuisasti myös vuoden 2015 aikana edellyttäen, että asuntomarkkinat säilyvät vakaina. Yleiset tiedot Rahastotyyppi Alotituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio (määräytyy sijoitusajan peruusteella) Minimisijoitus IBAN Salkunhoitaja ISIN-koodit Rahasto-osuuden arvon julkaisu Asuntojen vuokrauspalvelut Kiinteistöjen tekniset huoltopalvelut Arviointipalvelut Rakennusprojektien tekninen valvonta Erikoissijotusrahasto A-sarja: 2,25 %/vuosi C-sarja: 1,50 %/vuosi A-sarja: 2,00 % C-sarja: 2,00 % Alle 1 vuosi: 4,00 % 1-3 vuotta: 3,00 % 3-5 vuotta:2,00 % Yli 5 vuotta: 1,00 % A-sarja: 500 EUR C-sarja: EUR FI Ålandsbanken Asset Management Ab FI (A) / FI (C) Realia Management Oy Realia Management Oy Realia Management Oy Arviontipalvelu Ostrocont Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

6 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit osakkeita asunto-osakeyhtiöissä, jotka oikeuttavat seuraaviin asuntoihin , ,68 VALMIIT ASUNNOT , ,00 Pääkaupunkiseutu ,00 Asunto Oy Espoon Lieska * Tuomarila , ,00 49,42 Asunto Oy Espoon Ulappa Espoonlahti , ,00 19,77 Asunto Oy Espoon Valkea Tuomarila , ,00 9,37 Asunto Oy Sininärhintie 5 Vallikallio , ,00 35,82 Asunto Oy Espoon Tähystäjä Espoonlahti , ,00 13,20 Asunto Oy Espoon Kompassi Kauklahti , ,00 34,76 Asunto Oy Espoon Karaveli Kauklahti , ,00 47,86 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä , ,00 38,41 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä , ,00 33,55 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 3 Matinkylä , ,00 100,00 Asunto Oy Espoon Suulperi Niittymaa , ,00 27,32 Asunto Oy Espoon Albert Kilo , ,00 30,65 Asunto Oy Espoon Artesaani Matinkylä , ,00 4,75 Asunto Oy Espoon Sinetti * Järvenperä , ,00 16,39 Asunto Oy Espoon Sepelkyyhky * Saunalahti , ,00 16,46 Asunto Oy Espoon Päivänkehrä Espoonlahti , ,00 18,88 Asunto Oy Espoon Rosetti * Lintuvaara , ,00 10,77 Asunto Oy Espoon Valssikallio * Leppävaara , ,00 4,02 Asunto Oy Helsingin Felix Vallila , ,00 13,24 Asunto Oy Helsingin Iita Vallila , ,00 10,44 Asunto Oy Helsingin Rafael Vallila , ,00 27,56 Asunto Oy Helsingin Atsimuutti Kalasatama , ,00 16,84 Asunto Oy Helsingin Emmy Keskusta , ,00 1,65 Asunto Oy Helsingin Vihervarpunen Tapanila , ,00 18,56 Asunto Oy Helsingin Apteekkari * Viikki , ,00 36,59 Asunto Oy Helsingin Jungmanni Lauttasaari , ,00 11,28 Asunto Oy Kauniaisten Calla Kauniainen , ,00 29,93 Asunto Oy Kauniaisten Clematis Kauniainen , ,00 24,60 Asunto Oy Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen , ,00 24,48 Asunto Oy Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso , ,00 13,96 Asunto Oy Kirkkonummen Pronssi Masala , ,00 37,00 Asunto Oy Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso , ,00 22,77 Asunto Oy Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,00 17,80 Asunto Oy Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä , ,00 21,53 Asunto Oy Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä , ,00 20,46 Asunto Oy Nurmijärven Orikivi * Kirkonkylä , ,00 34,05 Asunto Oy Patruunantie 1 Nurmijärvi Rajamäki , ,00 16,29 Asunto Oy Riihimäen Lovisa Peltokylä , ,00 25,75 Asunto Oy Riihimäen Laidunaho Taipale , ,00 40,36 Asunto Oy Riihimäen Lukkari Peltomäki , ,00 21,64 Asunto Oy Sipoon Nikkilänportti Nikkilä , ,00 20,09 Asunto Oy Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki , ,00 28,78 Asunto Oy Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne , ,00 34,68 Asunto Oy Vantaan Punapellava Hiekkaharju , ,00 7,67 Asunto Oy Vantaan Sarka Pakkala , ,00 35,26 Asunto Oy Vantaan Soma Bertta Myyrmäki , ,00 28,10 Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila , ,00 23,35 Asunto Oy Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela , ,00 25,68 Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Asunto Oy Vantaan Kardemumma Jokiniemi , ,00 36,03 Asunto Oy Vantaan Virna Pakkala , ,00 11,62 Asunto Oy Vantaan Brankkari Simonkylä , ,00 12,32 Asunto Oy Vantaan Kuparikoivu Koivukylä , ,00 32,40 Asunto Oy Vantaan Purppurakoivu Koivukylä , ,00 33,64 Asunto Oy Vantaan Kilterinmetsä Kilteri , ,00 17,43 Asunto Oy Vantaan Huhta * Pakkala , ,00 30,41 Asunto Oy Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala , ,00 40,33 Asunto Oy Hyvinkään Rukki Tehdas , ,00 16,57 Asunto Oy Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö , ,00 36,94 Asunto Oy Vihdin Pajula Härköilä , ,00 45,09 Asunto Oy Vihdin Haapala * Härköilä , ,00 25,29 Asunto Oy Järvenpään Saundi Keskusta , ,00 7,68 Asunto Oy Tuusulan Pihta * Hyrylä , ,00 31,50 Asunto Oy Porvoon Karmiini * Haikkoo , ,00 43,65 Tampere ,00 Katariina Niemenranta , ,00 7,14 Verneri Niemenranta , ,00 20,92 Vilhelmiina Niemenranta , ,00 29,91 Asunto Oy Tampereen Professori Hervanta , ,00 35,49 Asunto Oy Tampereen Vuorenpeikko Vuores , ,00 22,92 Helene Niemenranta , ,00 18,03 Asunto Oy Tampereen Ruuti Rahola , ,00 33,36 Asunto Oy Tampereen Raholan Herttua Rahola , ,00 20,76 Asunto Oy Vuoreksen Sirius Vuores , ,00 19,66 Asunto Oy Vuoreksen Iris Vuores , ,00 20,45 Asunto Oy Villilän Wilhelmiina Villilä , ,00 30,11 Kesäheinä * Niemenranta , ,00 29,60 Asunto Oy Tampereen Patruuna Rahola , ,00 34,91 Asunto Oy Nokian Penttilän Pioni Keskusta , ,00 19,07 Kiineistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola , ,00 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti Niemenranta , ,00 Kiinteistö Oy Sonata Vuores , ,00 Hämeenlinna ,00 Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo Sairio , ,00 21,35 Asunto Oy Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio , ,00 41,01 Asunto Oy Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta , ,00 20,40 Asunto Oy Hämeenlinnan Asemapäällikkö *) Keinusaari , ,00 29,58 Lahti ,00 Asunto Oy Lahden Leinikki Mukkula , ,00 45,75 Asunto Oy Lahden Lähteenpuisto Laune , ,00 35,90 Asunto Oy Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi , ,00 19,59 Asunto Oy Lahden Hilma Kärpänen , ,00 24,85 Asunto Oy Lahden Pehtoori Keski-Lahti , ,00 4,82 Asunto Oy Lahden Aleksanteri Keski-Lahti , ,00 14,55 Asunto Oy Hollolan Hanna Salpakangas , ,00 28,39 Asunto Oy Hollolan Sompapuisto Vesala , ,00 26,35 Asunto Oy Asikkalan Kansleri Keskusta , ,00 9,98 10 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

7 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa 12 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Jyväskylä ,00 Asunto Oy Jyväskylän Graniitti Seppälä , ,00 19,47 Asunto Oy Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko , ,00 32,94 Asunto Oy Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski , ,00 6,60 Asunto Oy Jyväskylän Tukkipoika Lutakko , ,00 36,26 Asunto Oy Jyväskylän Uuno Keljo , ,00 38,59 Asunto Oy Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski , ,00 29,24 Asunto Oy Jyväskylän Tietous Keskusta , ,00 20,32 Asunto Oy Jyväskylän Postiwankkuri Savela , ,00 14,99 Asunto Oy Jyväskylän Sirous Keskusta , ,00 25,79 Asunto Oy Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti , ,00 13,21 Asunto Oy Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,00 10,71 Asunto Oy Jyväskylän Jokivarren Ranta Kuokkala , ,00 8,77 Asunto Oy Jyväskylän Lohikosken Loiste Lohikoski , ,00 21,92 Jyväskylän Sataman parkki Oy Lutakko , ,00 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko , ,00 Kuopio ,00 Asunto Oy Kuopion Harjunherra Lehtoniemi , ,00 26,60 Asunto Oy Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki , ,00 41,62 Asunto Oy Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki , ,00 9,78 Asunto Oy Kuopion Pihlajalaakso Puijo , ,00 30,66 Asunto Oy Kuopion Veturi Maljalahti , ,00 41,88 Asunto Oy Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto , ,00 9,63 Asunto Oy Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki , ,00 10,32 Asunto Oy Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi , ,00 15,90 Asunto Oy Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki , ,00 21,59 Asunto Oy Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki , ,00 27,58 Asunto Oy Kuopion Satamanpiha Keskusta , ,00 5,43 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki , ,00 Rovaniemi ,00 Asunto Oy Rovaniemen Isokarpalo 3. kaupunginosa , ,00 26,82 Asunto Oy Rovaniemen Koivula , ,00 21,70 Asunto Oy Rovaniemen Neidonkenkä , ,00 44,80 Turku ,00 Asunto Oy Turun Kehräämö Raunistula , ,00 30,65 Asunto Oy Turun Pumpuli Raunistula , ,00 29,48 VALMISTUVAT ASUNNOT , ,32 Pääkaupunkiseutu ,18 Asunto Oy Vantaan Punakoivu Koivukylä , ,23 35,00 Asunto Oy Vantaan Visakoivu Koivukylä , ,14 34,00 Asunto Oy Vantaan Popliini Tikkurila , ,30 12,00 Asunto Oy Vantaan Paddington Tikkurila , ,73 20,00 Asunto Oy Vantaan Huhta * Pakkala , ,44 20,00 Asunto Oy Vantaan Spinelli Kivistö , ,79 28,00 Asunto Oy Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki , ,46 34,00 Asunto Oy Vantaan Inkivääri Jokiniemi , ,61 34,00 Asunto Oy Vantaan Kurrenpiilo Koivuhaka , ,22 24,00 Asunto Oy Vantaan Piletti Tikkurila , ,26 29,00 Asunto Oy Vantaan Torppari Pakkala , ,32 23,00 Asunto Oy Vantaan Kardemumma (Jokiniemen Pysäköinti Oy) Jokiniemi , ,00 7,00 Asunto Oy Vantaan Vuorikilta Kaivoksela , ,55 24,00 Asunto Oy Espoon Lieska * Tuomarila , ,34 49,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä , ,48 27,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä , ,76 33,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä , ,26 30,00 Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Pääkaupunkiseutu Asunto Oy Espoon Sinetti * Järvenperä , ,45 16,00 Asunto Oy Espoon Sepelkyyhky * Saunalahti , ,90 16,00 Asunto Oy Espoon Konkari Niittymaa , ,18 15,00 Asunto Oy Espoon Tiilentekijä Kauklahti , ,92 23,00 Asunto Oy Tapiolan Pyökki Tapiola , ,25 8,00 Asunto Oy Espoon Rosetti * Lintuvaara , ,28 11,00 Asunto Oy Espoon Valssikallio * Leppävaara , ,71 4,00 Asunto Oy Helsingin Bliksti Vallila , ,36 18,00 Asunto Oy Helsingin Apteekkari * Viikki , ,33 37,00 Asunto Oy Helsingin Tenderi Vallila , ,94 11,00 Asunto Oy Helsingin Juusteni Malminkartano , ,58 23,00 Asunto Oy Helsingin Limnologi Viikki , ,08 19,00 Asunto Oy Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,50 18,00 Asunto Oy Mäntsälän Kultavarpu Mäntsälä , ,46 24,00 Asunto Oy Nurmijärven Orikivi * Kirkonkylä , ,12 34,00 Asunto Oy Vihdin Haapala * Härköilä , ,40 25,00 Asunto Oy Järvenpään Hehku Pajala , ,74 15,00 Asunto Oy Tuusulan Pihta * Hyrylä , ,07 25,00 Asunto Oy Porvoon Karmiini * Haikkoo , ,02 25,00 Tampere ,46 Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta , ,12 9,00 Asunto Oy Vuoreksen Asilon Vuores , ,65 29,00 Asunto Oy Vuoreksen Bastion Vuores , ,66 27,00 Kesäheinä * Niemenranta , ,63 30,00 Asunto Oy Tampereen Kaukajärven Kaukametsä Kaukajärvi , ,40 23,00 Hämeenlinna ,08 Asunto Oy Hämeenlinnan Asemapäällikkö * Keinusaari , ,08 30,00 Lahti ,60 Asunto Oy Malskin kruunu Keskusta , ,60 19,00 Jyväskylä ,63 Asunto Oy Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,60 11,00 Asunto Oy Sulkulan Huvitus Kuokkala , ,71 26,00 Asunto Oy Jyväskylän Kullervo Äijälänranta , ,50 36,00 Asunto Oy Palokunnanmäen Palomies Mäki-Matti , ,82 30,00 Kuopio ,37 Asunto Oy Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki , ,24 9,00 Asunto Oy Kuopion Kauppakatu 49 Multimäki , ,16 9,00 Asunto Oy Lehtoniemen Kimallus Saaristokaupunki , ,97 30,00 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,68 0,00 Velkaosuus taloyhtiöiden lainoista ,23 Kassa ja muut varat, netto ,16 0,00 Rahaston arvo (NAV) ,61 0,00 *) Näissä asunto-osakeyhtiöissä rahasto omistaa sekä valmistuneita että valmisteilla olevia asuntoja. Sijoitusrahastojen vuosikertomus

8 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Rahaston muut tiedot Rahaston arvo, EUR ,61 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 120,72 Tuotto-osuuden arvo (C), EUR 122,41 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl ,0737 Tuotto-osuuksien lukumäärä (C), kpl ,0980 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot - Hallinnointipalkkio, EUR ,90 Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, EUR ,75 Total Expense Ratio - TER (A) 3,59 % Total Expense Ratio - TER (C) 3,10 % Juoksevat kulut (A) 4,09 % Juoksevat kulut (C) 3,25 % A-osuuden arvon kehitys, %* 3 kk, p.a 2,46 Vuoden alusta 9,94 6 kk, p.a 5,28 Osuussarjan aloituspäivästä 20,72 C-osuuden arvon kehitys, %* 3 kk, p.a 2,61 Vuoden alusta 10,58 6 kk, p.a 5,58 Osuussarjan aloituspäivästä 22,41 *) Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuloslaskelma Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,83 Korkotuotot 3 754, ,93 Vuokrat ** , ,16 Muut tuotot , ,51 Tuotot yhteensä , ,43 Kulut Palkkiokulut Hallinnointipalkkio , ,14 Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio , ,45 Muut kulut , ,50 Kulut yhteensä , ,09 Tilikauden voitto , ,34 Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,59 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,00 Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,83 Yhteensä , ,83 Taseen liitetiedot Muut saatavat Matinpuronpuisto , ,78 Merkintäsaatavat , ,20 Ennakkoon maksetut yhtiövastikkeet , ,00 Varainsiirtoverojen saatavat ,59 0,00 Lunastuspalkkiosaatavat 6 689, ,21 Muut saatavat , ,52 Yhteensä , ,71 Muut velat Lunastusvelat , ,51 Palkkiovelat , ,27 Varainsiirtoverovelat , ,00 Muut velat , ,81 Yhteensä , ,59 Rahaston arvo ,96 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,85 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,23 Velkaosuus yhtiölainoista , ,00 Yhtiölainojen lyhennykset , ,00 Tilikauden tulos , ,34 Rahaston arvo (GAV) , ,96 Kiinteistöjen hankinnat ja luovutukset Kiinteistöjen hankinta-arvo , ,05 Kiinteistöjen luovutukset , ,00 Yhteensä , ,05 **) Maksettujen yhtövastikkeiden jälkeen. Tase Vastaavaa Asunnot ja tontit , ,94 Velkaosuus yhtiölainoista , ,00 Varainsiirtoverot , ,82 Sijoitusrahastot , ,83 Muut saatavat , ,71 Siirtosaamiset 3 973, ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vastaavaa yhteensä , ,55 Vastattavaa Rahaston arvo (GAV) , ,96 Muut velat , ,59 Vastattavaa yhteensä , ,55 14 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

9 Tilintarkastuskertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osuudenomistajille Olemme tarkastaneet Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen kirjanpidot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset tilikaudelta Tilinpäätökset sisältävät taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi seuraavia sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoja: Sijoitusrahastot Ålandsbanken Cash Manager, Ålandsbanken Euro Bond, Ålandsbanken Euro High Yield, Ålandsbanken Premium 30, Ålandsbanken Premium 50, Ålandsbanken Premium 70, Ålandsbanken Europe Value, Ålandsbanken Emerging Markets, Ålandsbanken Nordic Value, Ålandsbanken Finland Value, Ålandsbanken Eco Performance ja Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Rahastoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rahastoyhtiön hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksissä tai toimintakertomuksissa olennaisia virheellisyyksiä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on rahastoyhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon rahastoyhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, yhtiön johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätösten ja toimintakertomusten yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätökset ja toimintakertomukset antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sijoitusrahastojen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomusten ja tilinpäätösten tiedot ovat ristiriidattomia. Helsinki / Maarianhamina 14. maaliskuuta 2014 KPMG OY AB Pauli Salminen CGR Birgitta Immerthal CGR Sijoitusrahastojen vuosikertomus

10 Sanasto Alla kuvataan tarkemmin rahastojen tiedoissa esiintyvien tiettyjen sanojen merkitystä. Tiedot ilmoitetaan 12 kuukaden ajailta ja ilmoitetaan ainostaan jos rahastolla on ollut toiminnassa vähintään 12 kuukautta. Tarkempia tietoja tunnuslukujen laskentatavasta on saatavana rahastoyhtiöltä. Vuoden 2007 ja sitä edeltävien vuosien vertailuluvut ja tiedot niiden laskentatavasta ovat saatavana rahastoyhtiöltä. Duraatio Duraatio kuvaa rahaston korkosijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksiin. Mitä pitempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatio tarkoittaa korkosijoitusten keskimääräistä jäljellä olevaa voimassaoloaikaa ja se ilmaistaan vuosina. Duraatio kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Korkoriski Korkoriski kuvaa korkosijoituksen arvonmuutosta korkotason muuttuessa. Korkoriskillä ilmaistaan kuinka paljon yhden prosentin muutos korkotasossa vaikuttaa korkosijoituksen markkina-arvon. Korkoriski kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Salkun kiertonopeus Salkun kiertonopeus kuvaa rahaston arvopapereiden vaihtuvuutta. Rahaston kiertonopeus raportoidaan jatkuvana 12 kuukauden lukuna ellei toisin mainita. Kiertonopeus lasketaan siten, että rahaston ostamien ja myymien arvopapereiden yhteissummasta vähennetään rahaston merkintöjen ja lunastuksien yhteissumma. Näin saatu arvo jaetaan rahaston keskimääräisellä arvolla. Tällä laskentatavalla pyritään eliminoimaan rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista aiheutuva kierto. Jos kiertonopeus on esimerkiksi 0,5 kertaa/vuosi niin rahaston arvopapereista puolet on vaihtunut tarkastelujakson aikana. Rahaston kaupankäyntikulut Rahaston arvopaperikaupoista aiheutuviksi kuluiksi katsotaan arvopaperivälittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina rahaston raportointikauden korkeimmasta pääomasta. Lähipiirin palkkio-osuus Lähipiirin palkkio-osuudella tarkoitetaan välityspalkkioita, jotka rahasto on maksanut sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaan rahastoyhtiön kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille. Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville yrityksille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston arvopaperikaupastaan maksamista yhteenlasketuista välityspalkkioista. Sharpen mittari Sharpen mittari osoittaa rahaston tuottoa riskiin suhteutettuna. Sharpen mittari lasketaan vähentämällä riskittömän koron tuotto (3kk euribor) rahaston tuotosta ja jakamalla näin saatu arvo rahaston volatiliteetilla. Volatiliteetti lasketaan käyttäen viikoittaisia havaintoja. Mitä korkeampi Sharpen mittari on, sitä parempi on rahaston riskikorjattu tuotto. Arvoa, joka ylittää 1,0 voidaan pitää erittäin hyvänä. TER Total Expense Ratio TER-luku kuvaa rahaston hallinnoinnista ja rahaston arvopapereiden säilytyksestä veloitettavien kulujen osuutta rahaston pääomasta. TER ilmaistaan prosentteina vuodessa. TER-lukuun sisältyy rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkio, mutta ei rahaston arvopapereiden kaupankäyntikuluja. Synteettinen TER Rahasto-osuusrahastoille (rahastojen rahastoille) lasketaan n.k. synteettinen TER-luku. Synteettisessä TER-luvussa kohderahastojen TER-luku lisätään rahaston TER-lukuun. Laskettaessa synteettistä TER-lukua Ålandsbankenin rahastojen rahastoille, kohderahastojen TER-luvusta vähennetään Ålandsbankenin rahastojen saamat palkkionalennukset (jotka rahastot saavat täysimääräisinä), eli TERluvussa huomioidaan rahastojen nettokustannus sijoituksistaan kohderahastoihin. Tracking Error (aktiivinen riski) Tracking error mittaa kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Tracking error ilmaistaan prosentteina tietyltä ajanjaksolta, tavallisesti 12 kuukaudelta. Mitä suurempi tracking error, sitä enemmän rahaston arvon muutokset poikkeavat vertailuindeksin arvon muutoksista. Jos tracking error on 8 prosenttia rahaston tuotto poikkeaa +/ 8 prosenttia vertailuindeksin tuotosta kahtena vuotena kolmesta. Rahaston tracking error on nolla, mikäli rahaston tuotto vastaa täysin vertailuindeksin tuottoa. Tracking error lasketaan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen perusteella ja ilmaistaan prosentteina. Volatiliteetti (standardipoikkeama) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituskohteen riski arvonmuutoksiin. Jos rahaston odotettu tuotto on 10 prosenttia vuodessa ja volatiliteetti on 15 prosenttia, tämä tarkoittaa että rahaston tuotto kahtena vuotena kolmesta todennäköisesti on 5 ja +25 prosentin välillä. Volatiliteetti lasketaan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen perusteella ja ilmaistaan prosentteina. Osakeriski Osakeriski kuvaa sitä osuutta osakerahaston varoista joka on riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä eli sitä osuutta rahaston varoista joka on sijoitettu suoraan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin johdannaisinstrumentteihin. Osakeriski kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Juoksevat kulut Rahaston juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston hallinnoinnista aiheutuvat, säännölliset vuosittaiset kulut. Mahdollinen tuottosidonnainen hallinnointipalkkio ei sisälly juokseviin kuluihin, koska tämä on kertaluonteinen erä, joka määrittyy rahaston tuoton perusteella, ja voi vaihdella vuositasolla. 18 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

11 ålandsbanken rahastoyhtiö oy PB 3, Mariehamn Puh , fax Y-tunnus ålandsbanken abp pääkonttori Lähiosoite: Nygatan 2, Mariehamn Postiosoite: PB 3, Mariehamn Puh , fax BIC AABA FI 22 ålandsbanken asset management ab Bulevardi 3, Helsinki Puh helsinki Bulevardi 3, puh tampere Hämeenkatu 8, puh turku Hansakortteli Eerikinkatu 17, puh parainen Kauppiaskatu 24, puh vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, puh ahvenanmaa 8 paikalliskonttoria, puh ruotsi 3 paikalliskonttoria, puh. +46(0) contact center Puh

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2014

Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2014 Ålandsbanken Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2014 Ålandsbanken yhtiö Oy Sisältö Toimintakatsaus...4 Ålandsbanken Asuntorahasto...9 Sijoitukset...10 Ålandsbanken Cash Manager...13 Sijoitukset...15

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO

VUOSIKATSAUS ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO VUOSIKATSAUS 2014 ESTLANDER & PARTNERS DYNAMIC, FREEDOM JA PRESTO Sijoitusrahaston nimi Dynamic Freedom Presto Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners

Lisätiedot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot

Rahastoesite. Suomeen rekisteröidyt rahastot Rahastoesite Suomeen rekisteröidyt rahastot Säännöt vahvistettu 12.11.2009 Yhteystiedot Vastuunrajoitus Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 3. kerros 00100 HELSINKI Puhelinvaihde (09) 2283

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Erikoissijoitusrahasto eq Japani Indeksi Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Japani

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM HOIVAKIINTEISTÖ RAHASTOESITE (26.5.2015) YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ, SÄILYTYS- YHTEISÖSTÄ JA MUISTA PALVELUN- TARJOAJISTA Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 4.4.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Pankkitilit SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 RAHASTOESITE YLEINEN OSA RAHASTOESITTEEN RAKENNE Tämä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n (jäljempänä Rahastoyhtiö ) rahastoesite koostuu itse rahastoesitteestä, kaikkia Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Varsinainen rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Rahasto Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt (ruotsiksi Specialplaceringsfond eq Vård, englanniksi Special Investment Fund eq Care)

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite

Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite 20.1.2015 Sijoitusrahasto eq LCR Korko Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq LCR Korko on Suomen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

V U O S I K E R TO M U S

V U O S I K E R TO M U S V UOSIKERTOMUS 2000 Kansikuvan on valokuvannut Tommi Heinonen ÅLANDSBANKEN ABP V UOSIKERTOMUS 2000 Å LANDSBANKEN ABP LYHYESTI (KONSERNI) Miljoonaa euroa TULOS Rahoituskate 32,1 23,4 Muut tuotot 17,5 16,3

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot