Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus 2014. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy"

Transkriptio

1 Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

2 Sisältö Toimintakatsaus Ålandsbanken Asuntorahasto Sijoitukset Tuloslaskelma ja tase Tilintarkastuskertomus Sanasto

3 Toimintakatsaus 2014 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Ålandsbankenin Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastoja. Rahastovalikoima on sopeutettu Ålandsbankenin asiakkaiden sijoitustarpeisiin. Yhtiön strategiana on tarjota rahastoja niissä omaisuusluokissa, joissa Ålandsbankenin varainhoito luo asiakkaille lisäarvoa. Rahastoyhtiö on Ålandsbankenin kokonaan omistama tytäryhtiö. Vuoden 2014 aikana yhtiön toiminta kehittyi vakaasti. Erityisesti Ålandsbankenin Asuntorahasto kehittyi vahvasti. 4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Rahastotoiminnan kehitys Rahastoyhtiö hallinnoi toimintavuoden 2014 päättyessä 12 sijoitusrahastoa (UCITS) ja yhtä erikoissijoitusrahastoa (AIF). Hallinnoitava pääoma kasvoi katsastuskauden aikana 21 prosenttia, 138 miljoonaa euroa, ja oli vuoden lopussa 796 miljoonaa euroa (658 miljoonaa euroa ). Kasvusta 85 prosenttia, 118 miljoonaa euroa, koostui nettomerkinnöistä eli asiakkaiden uusista sijoituksista rahastoihin. Rahastojen yhteenlaskettu arvonkehitys oli 20 miljoonaa euroa. Ålandsbanken Asuntorahaston, Ålandsbankenin korkorahastojen sekä Premium-varainhoitorahastojen pääoma kasvoi vuoden aikana, kun taas osakerahastojen pääoma laski hieman. Rahastoosuudenomistajien määrä nousi runsaat 9 prosenttia ollen yhteensä noin vuoden lopussa. Sekä hallinnoitavan rahastopääoman että rahasto-osuudenomistajien määrän kehitys ylitti keskimääräisen kehityksen Suomen rahastomarkkinoilla. *) Merkittäviä tapahtumia jakson aikana Huhtikuussa rahastoyhtiö laski Ålandsbankenin Premium-varainhoitorahastoissa ja euromääräisissä korkorahastoissa liikkeeseen uusia Ruotsin kruunumääräisiä rahasto-osuuksia (SEK) markkinoitaviksi Ruotsin markkinoilla. Korkorahastojen kruunumääräiset rahasto-osuudet ovat suojattuja euron ja kruunun välisen valuuttakurssin muutoksilta. Valuuttakurssisuojattujen SEK-määräisten rahastoosuuksien tarkoituksena on tarjota Ruotsin kruunuissa sijoittaville mahdollisuus hyötyä rahastojen euromääräisestä kehityksestä ilman valuuttakurssiriskiä. Premium-varainhoitorahastojen SEK-määräisten rahastoosuuksien kurssi ei ole valuuttasuojattu, vaan päivittäinen arvo lasketaan euron ja kruunun välisen päivittäisen valuuttakurssin perusteella. Huhtikuussa Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahasto sulautui Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahastoon. Ålandsbanken Eco Performance rahaston strategia, jonka mukaan rahasto huomioi sijoituskohteiden valinnassaan yhtiöiden toiminnan kestävyyttä ympäristönäkökulmasta, oli sinänsä arvostettu, mutta valitettavasti rahasto ei yltänyt riittävän suureen pääomaan. Tämän vuoksi arvioitiin, että rahaston sulautuminen Ålandsbanken Europe Value -rahastoon oli rahasto-osuudenomistajien etujen mukaista. Samaten huhtikuussa uusi Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahasto aloitti toimintansa. Tämä rahasto on etenkin tarkoitettu luottolaitoksille (pankeille) Basel III -sääntöjen mukaiseen likvidivarojen hallintaan. Kesäkuussa Ålandsbanken Euro Bond, keskipitkän koron rahasto, sai Lipper Fund Award -palkinnon luokkansa parhaana rahastona, tarkasteltuna 3, 5 sekä 10 vuoden jaksolla. Rahasto on myös aikaisempina vuosina saanut saman palkinnon. Syyskuussa Ålandsbanken Rahastoyhtiö sai toimiluvan vaihtoehtorahastojen hoitajana toimimiseen (nk. AIF-toimilupa). Yhtiö on näin oikeutettu harjoittamaan sekä rahastotoimintaa (UCITS-rahastot) siihen liittyvine toimintoineen että toimimaan vaihtoehtorahastojen hoitajana. Joulukuussa Ålandsbanken Asuntorahasto keräsi vuoden viimeisen neljänneksen merkintäpäivänä ennätysmäiset yli 30 miljoonan euron nettomerkinnät. Tämä osoittaa, että rahaston suosio ja sijoittajien kiinnostus tehdä asuntosijoituksia jatkuvat vakaana. Koko vuoden aikana uutta pääomaa sijoitettiin Asuntorahastoon 73 miljoonaa euroa. Viimeisenä merkittävänä tapahtumana vuoden aikana mainittakoon uuden osakerahaston, Ålandsbanken Ruotsi Osake Sijoitusrahaston, toiminnan käynnistäminen ennen vuodenvaihdetta. Rahasto on ensimmäinen Ålandsbankenin uusista osakerahastoista, jotka tuodaan markkinoille vuoden 2015 aikana. Rahaston ensimmäinen tilikausi on pidennetty. Rahaston ensimmäinen tilinpäätös laaditaan Rahastojen tuotto Ålandsbankenin korkorahastot kehittyivät ennätysalhaisista koroista huolimatta edelleen vakaasti ja olivat edelleen asiakkaiden suosimia. Ålandsbanken Premium -varainhoitorahastojen tavoitteena on luoda optimaalinen tuotto ko. rahaston sallitulla riskitasolla painottaen aktiivisesti sijoituksissaan korko- tai osakesijoituksia Ålandsbankenin markkinanäkemyksen mukaan. Premiumvarainhoitorahastot eivät tuottaneet tyydyttävästi vuoden 2014 aikana. Ålandsbankenin osakerahastojen tuotto ei myöskään yltänyt odotetulle tasolle, ja rahastojen kehitys jäi ko. markkinoiden *) Perustuu Finanssialan Keskusliiton julkaiseman rahastoraportin tilastoihin. vertailuindeksien tuotosta. Vuoden 2015 aikana Ålandsbankenin rahastovalikoima osakerahastopuolella uudistuu huomattavasti. Rahastojen sijoitustyyli uudistuu ja osakerahastojen valikoima laajenee, kun uusia osakerahastoja tuodaan markkinoille. Sekä Premium-varainhoitorahastojen että osakerahastojen salkunhoitajat vaihtuvat, tai ovat jo vaihtuneet. Tavoitteena on luoda osakerahastovalikoima, joka tarjoaa kilpailukykyistä tuottoa rahastojen osuudenomistajille noudattamalla uutta sijoituspolitiikkaa, joka aiempaa paremmin edustaa alla olevien markkinoiden kehitystä. Samalla Ålandsbankenin varainhoitotoimintaa konsernitasolla tehostetaan. Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston toiminta kehittyi edelleen vahvasti vuoden aikana. Hankkiessaan kerralla suuria määriä uusia asuntoja rahasto on onnistuneesti neuvotellut itselleen erittäin kilpailukykyiset hintaehdot. Asuntojen hankintahintojen alennukset, verrattuna markkinahintoihin, vastasivat valtaosasta rahaston hyvästä kehityksestä vuoden 2014 aikana. Kaikkien rahastojen tuotot riippuvat alla olevien markkinoiden kehityksestä sekä salkunhoidon menestyksellisyydestä. Lisätietoja kunkin rahaston kehityksestä ilmenee rahastokohtaisista tiedoista, jotka löytyvät rahastojen ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta sekä rahastojen kuukausitiedotteista joulukuulta Vastuullinen sijoittaminen Ålandsbankenin rahastotoiminnassa sovelletaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Perusteellinen yhtiön liiketoiminnan tunteminen taloudellisten tietojen ohella on aina ollut keskeinen osa Ålandsbankenin sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on ollut analysoida niiden yhtiöiden, joihin rahastot sijoittavat, toimintojen vastuullisuus. Tässä työssä sovelletaan nk. best-in-class -menetelmää, jonka mukaan rahastojen sijoituksia pyritään ohjaamaan ensisijaisesti niihin yhtiöihin, jotka edustavat alansa parhaimmistoa vastuullisuusnäkökulmasta. Rahastot voivat tämän soveltamansa menetelmän mukaan sijoittaa kaikille toimialoille. Eettisestä näkökulmasta kaikki rahastot pyrkivät välttämään sijoituksia tupakka-, ase-, uhkapeli- tai aikuisviihteen alalla toimiviin yhtiöihin, ja ne sijoittavat ainoastaan valikoidusti yhtiöihin, joiden toimintaan kuuluvat alkoholijuomat. Sijoitusrahastojen vuosikertomus

4 Tuotonjako rahastojen tuotto-osuuksille vuodelta 2014 Rahastoyhtiön hallitus esittää rahastoyhtiön yhtiökokoukselle ja rahasto-osuudenomistajien kokoukselle, että tuottoa vuodelta 2014 rahastojen tuotto-osuuksille jaetaan seuraavasti. Ehdotus tuotonjaosta Rahasto Osuuden arvo Tuotonjako % Tuotto, /osuus Rahastojen salkunhoito Rahastojen salkunhoidosta vastasi vuoden 2014 aikana Ålandsbanken Asset Management Ab rahastoyhtiön rahastojen lukuun solmiman täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen mukaan. Rahastojen salkunhoito siirtyy vuoden 2015 aikana rahastoyhtiön hoidettavaksi Ålandsbanken-konsernin varainhoito-organisaation uudistamisen myötä. Rahastojen myynti ja markkinointi Yhtiön rahastoja myy ja markkinoi Ålandsbanken Abp:n kaikki konttorit ja ulkopuoliset välittäjät. Rahastoja voi merkitä myös Internetkonttorin kautta, Hallitus ja tilintarkastajat Varsinaisissa yhtiökokouksissa ja rahastoosuudenomistajien kokouksissa valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Peter Wiklöf, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Abp Tony Karlström, sijoitusjohtaja, Alandia- Vakuutus, rahasto-osuudenomistajien valitsema jäsen Magnus Holm, Ålandsbankenin Ruotsin toimintojen liiketoimintajohtaja, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial sivuliike Tilinpäätösperiaatteet Rahastojen tuloslaskelmat ja taseet sekä tilinpäätösten liitetiedot on laadittu valtiovarainministeriön 20. maaliskuuta 2014 antaman asetuksen 231/2014 mukaisesti. Rahastojen varat koostuvat arvopapereista, johdannaissopimuksista, saamisista ja käteisvaroista. Arvopaperit ja johdannaissopimukset on arvostettu markkina-arvoonsa, joka on viimeksi noteerattu kaupankäyntikurssi 31. joulukuuta 2014 ennen klo Mikäli edellä mainittua kurssia ei ole ollut tilinpäätöspäivältä, rahastojen varat on arvostettu rahastojen yhteisten sääntöjen 9 :ssä mainitulla tavalla. Saamiset ja velat on merkitty tilinpäätöksiin nimellisarvon suuruisina. Muut kuin euromääräiset arvopaperit, saamiset ja velat on muunnettu tilinpäätöspäivänä 31. joulukuuta 2014 euroiksi käyttäen Euroopan Keskuspankin viimeksi ilmoittamaa virallista kurssinoteerausta kullekin valuutalle. Rahastojen sijoituksista syntyneet luovutusvoitot ja -tappiot on kirjattu keskihintaperiaatteen mukaisesti. Maarianhamina 26. helmikuuta 2015 Tom Pettersson Toimitusjohtaja Tom Pettersson Ålandsbanken Cash Manager A 20,62 1 % 0,21 Ålandsbanken Euro Bond A 19,44 3 % 0,58 Ålandsbanken Euro High Yield A 22,53 4 % 0,90 Ålandsbanken Premium 30 A 19,69 4 % 0,79 Ålandsbanken Premium 50 A 17,28 5 % 0,86 Ålandsbanken Premium 70 A 10,98 6 % 0,66 Ålandsbanken Europe Value A 12,73 6 % 0,76 Ålandsbanken Emerging Markets A 15,18 6 % 0,91 Ålandsbanken Nordic Value A 10,66 6 % 0,64 Ålandsbanken Finland Value A 11,77 6 % 0,71 Ålandsbanken Asuntorahasto A 120,72 3 % 3,62 Ålandsbanken Asuntorahasto C 122,41 3 % 3,67 Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia, eikä rahasto näin jaa tuottoa. Varajäsenet Mikael Mörn, osastopäällikkö, Ålandsbanken Private Banking, Ahvenanmaa, Ålandsbanken Abp Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Daniel Widman, asianajaja, Advokatbyrå Widman & Co, rahasto-osuudenomistajien valitsema varajäsen Tilintarkastajat Pauli Salminen, KHT, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, KHT, KPMG Oy Ab, rahastoosuudenomistajien valitsema tilintarkastaja Kaikkien rahastojen, paitsi Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston, osalta jaettava tuotto on laskettu perustuen rahaston edellisen vuoden viimeiselle pankkipäivälle eli laskettuun tuotto-osuuden arvoon. Varatilintarkastajat Tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Kim Järvi, KHT Rahastoyhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Tom Pettersson. 6 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

5 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Asuntorahaston hyvä menestys jatkui rahaston toisen toimintavuoden 2014 aikana. Pääomavirta rahastoon jatkui voimakkaana sijoittajien suuresta kiinnostuksesta johtuen. Rahaston sijoitusstrategia, jonka mukaan rahasto sijoittaa yksittäisiin asuntoihin uusissa asuinkiinteistöissä (ei kokonaisiin vuokrakiinteistöihin), on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja se on mahdollistanut hyvin optimoidun asuntosalkun rakentamisen verrattain nopeasti. Toteutuneiden asuntokauppojen kokonaismäärä markkinoilla oli verrattain vaisu vuonna Rahoituksen saanti oli monelle ostajalle vaikeaa, mikä puolestaan lisäsi vuokra-asuntojen kysyntää. Yleinen vaisu markkinatilanne edesauttoi rahastoa toteuttamaan strategiaansa, jonka mukaan se sijoittaa asuntoihin alueilla, joilla vuokrakysyntä on vahvaa. Yksiöiden ja kaksioiden lisäksi rahasto sijoitti vuoden aikana pieniin tehokkaisiin perheasuntoihin. Rahoituksen saannin vaikeutumisen johdosta myös pienten perheasuntojen vuokrakysyntä on kasvanut. Rahaston omistamista asunnoista 85 prosenttia oli pinta-alaltaan alle 70 neliötä. Vaikka kokonaiskysyntä oli vaisua, pienten sijoitusasuntojen kysyntä kasvukeskuksissa oli vakaata. Rahaston vuokraustoiminnan tuotto kasvoi vuoden aikana. Rahaston omistamista asunnoista merkittävä osa oli kuitenkin edelleen rakennusvaiheessa, eivätkä ne näin ollen tuottaneet vuokratuottoa koko vuodelta. Hankkiessaan kerralla suuria määriä uusia asuntoja rahasto on onnistunut saamaan erittäin kilpailukykyiset ostohinnat. Kun asunnot valmistuvat ja otetaan vuokrakäyttöön, ne arvostetaan markkinahintaansa. Tästä seurannut asuntojen arvonnousu on vaikuttanut rahasto-osuuden arvon kehitykseen. Joulukuussa rahasto myi ensimmäistä kertaa asunnon. Espoon Matinkylästä myydyn asunnon ostajana oli asunnon vuokralainen, ja toteutunut kauppahinta ylitti rahaston arvonmäärityksessä käytetyn arvon. Vuoden 2014 aikana rahaston sääntöjä tuotonjaosta täydennettiin määräyksellä vähimmäistuotosta. Entisiin tuotonjakomääräyksiin (joiden mukaan tuotonjako on vähintään 75 prosenttia kunkin tilivuoden toteutuneesta tuloksesta) tehtiin lisäys, jonka mukaan rahasto-osuudenomistajille maksetaan nyt tuottona aina vähintään 3 prosenttia rahasto-osuuden arvosta kunkin tilivuoden viimeiseltä päivältä (31.12). Tuotto maksetaan seuraavan vuoden maaliskuussa niille rahasto-osuudenomistajille, jotka omistavat rahasto-osuuksia tilinpäätöspäivänä. Salkunhoitajat: Antti Valkama ja Stefan Wiklund Arvioimme, että asuntomarkkinat piristyvät hieman vuoden 2015 aikana, ja että toteutuneiden asuntokauppojen määrä kasvanee jonkin verran. Tämän oletetaan tukevan myös rahaston omistamien asuntojen hintakehitystä. Asuntomarkkinoiden kahtiajaon oletetaan myös jatkuvan. Asuntojen hintojen arvioidaan edelleen laskevan taantuvissa kunnissa ja pysyvän vakaana tai jopa hieman nousevan kasvukeskuksissa. Arvioimme, että rahastolla on hyvät edellytykset kehittyä suotuisasti myös vuoden 2015 aikana edellyttäen, että asuntomarkkinat säilyvät vakaina. Yleiset tiedot Rahastotyyppi Alotituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio (määräytyy sijoitusajan peruusteella) Minimisijoitus IBAN Salkunhoitaja ISIN-koodit Rahasto-osuuden arvon julkaisu Asuntojen vuokrauspalvelut Kiinteistöjen tekniset huoltopalvelut Arviointipalvelut Rakennusprojektien tekninen valvonta Erikoissijotusrahasto A-sarja: 2,25 %/vuosi C-sarja: 1,50 %/vuosi A-sarja: 2,00 % C-sarja: 2,00 % Alle 1 vuosi: 4,00 % 1-3 vuotta: 3,00 % 3-5 vuotta:2,00 % Yli 5 vuotta: 1,00 % A-sarja: 500 EUR C-sarja: EUR FI Ålandsbanken Asset Management Ab FI (A) / FI (C) Realia Management Oy Realia Management Oy Realia Management Oy Arviontipalvelu Ostrocont Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

6 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit osakkeita asunto-osakeyhtiöissä, jotka oikeuttavat seuraaviin asuntoihin , ,68 VALMIIT ASUNNOT , ,00 Pääkaupunkiseutu ,00 Asunto Oy Espoon Lieska * Tuomarila , ,00 49,42 Asunto Oy Espoon Ulappa Espoonlahti , ,00 19,77 Asunto Oy Espoon Valkea Tuomarila , ,00 9,37 Asunto Oy Sininärhintie 5 Vallikallio , ,00 35,82 Asunto Oy Espoon Tähystäjä Espoonlahti , ,00 13,20 Asunto Oy Espoon Kompassi Kauklahti , ,00 34,76 Asunto Oy Espoon Karaveli Kauklahti , ,00 47,86 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä , ,00 38,41 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä , ,00 33,55 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 3 Matinkylä , ,00 100,00 Asunto Oy Espoon Suulperi Niittymaa , ,00 27,32 Asunto Oy Espoon Albert Kilo , ,00 30,65 Asunto Oy Espoon Artesaani Matinkylä , ,00 4,75 Asunto Oy Espoon Sinetti * Järvenperä , ,00 16,39 Asunto Oy Espoon Sepelkyyhky * Saunalahti , ,00 16,46 Asunto Oy Espoon Päivänkehrä Espoonlahti , ,00 18,88 Asunto Oy Espoon Rosetti * Lintuvaara , ,00 10,77 Asunto Oy Espoon Valssikallio * Leppävaara , ,00 4,02 Asunto Oy Helsingin Felix Vallila , ,00 13,24 Asunto Oy Helsingin Iita Vallila , ,00 10,44 Asunto Oy Helsingin Rafael Vallila , ,00 27,56 Asunto Oy Helsingin Atsimuutti Kalasatama , ,00 16,84 Asunto Oy Helsingin Emmy Keskusta , ,00 1,65 Asunto Oy Helsingin Vihervarpunen Tapanila , ,00 18,56 Asunto Oy Helsingin Apteekkari * Viikki , ,00 36,59 Asunto Oy Helsingin Jungmanni Lauttasaari , ,00 11,28 Asunto Oy Kauniaisten Calla Kauniainen , ,00 29,93 Asunto Oy Kauniaisten Clematis Kauniainen , ,00 24,60 Asunto Oy Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen , ,00 24,48 Asunto Oy Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso , ,00 13,96 Asunto Oy Kirkkonummen Pronssi Masala , ,00 37,00 Asunto Oy Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso , ,00 22,77 Asunto Oy Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,00 17,80 Asunto Oy Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä , ,00 21,53 Asunto Oy Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä , ,00 20,46 Asunto Oy Nurmijärven Orikivi * Kirkonkylä , ,00 34,05 Asunto Oy Patruunantie 1 Nurmijärvi Rajamäki , ,00 16,29 Asunto Oy Riihimäen Lovisa Peltokylä , ,00 25,75 Asunto Oy Riihimäen Laidunaho Taipale , ,00 40,36 Asunto Oy Riihimäen Lukkari Peltomäki , ,00 21,64 Asunto Oy Sipoon Nikkilänportti Nikkilä , ,00 20,09 Asunto Oy Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki , ,00 28,78 Asunto Oy Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne , ,00 34,68 Asunto Oy Vantaan Punapellava Hiekkaharju , ,00 7,67 Asunto Oy Vantaan Sarka Pakkala , ,00 35,26 Asunto Oy Vantaan Soma Bertta Myyrmäki , ,00 28,10 Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila , ,00 23,35 Asunto Oy Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela , ,00 25,68 Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Asunto Oy Vantaan Kardemumma Jokiniemi , ,00 36,03 Asunto Oy Vantaan Virna Pakkala , ,00 11,62 Asunto Oy Vantaan Brankkari Simonkylä , ,00 12,32 Asunto Oy Vantaan Kuparikoivu Koivukylä , ,00 32,40 Asunto Oy Vantaan Purppurakoivu Koivukylä , ,00 33,64 Asunto Oy Vantaan Kilterinmetsä Kilteri , ,00 17,43 Asunto Oy Vantaan Huhta * Pakkala , ,00 30,41 Asunto Oy Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala , ,00 40,33 Asunto Oy Hyvinkään Rukki Tehdas , ,00 16,57 Asunto Oy Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö , ,00 36,94 Asunto Oy Vihdin Pajula Härköilä , ,00 45,09 Asunto Oy Vihdin Haapala * Härköilä , ,00 25,29 Asunto Oy Järvenpään Saundi Keskusta , ,00 7,68 Asunto Oy Tuusulan Pihta * Hyrylä , ,00 31,50 Asunto Oy Porvoon Karmiini * Haikkoo , ,00 43,65 Tampere ,00 Katariina Niemenranta , ,00 7,14 Verneri Niemenranta , ,00 20,92 Vilhelmiina Niemenranta , ,00 29,91 Asunto Oy Tampereen Professori Hervanta , ,00 35,49 Asunto Oy Tampereen Vuorenpeikko Vuores , ,00 22,92 Helene Niemenranta , ,00 18,03 Asunto Oy Tampereen Ruuti Rahola , ,00 33,36 Asunto Oy Tampereen Raholan Herttua Rahola , ,00 20,76 Asunto Oy Vuoreksen Sirius Vuores , ,00 19,66 Asunto Oy Vuoreksen Iris Vuores , ,00 20,45 Asunto Oy Villilän Wilhelmiina Villilä , ,00 30,11 Kesäheinä * Niemenranta , ,00 29,60 Asunto Oy Tampereen Patruuna Rahola , ,00 34,91 Asunto Oy Nokian Penttilän Pioni Keskusta , ,00 19,07 Kiineistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola , ,00 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti Niemenranta , ,00 Kiinteistö Oy Sonata Vuores , ,00 Hämeenlinna ,00 Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo Sairio , ,00 21,35 Asunto Oy Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio , ,00 41,01 Asunto Oy Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta , ,00 20,40 Asunto Oy Hämeenlinnan Asemapäällikkö *) Keinusaari , ,00 29,58 Lahti ,00 Asunto Oy Lahden Leinikki Mukkula , ,00 45,75 Asunto Oy Lahden Lähteenpuisto Laune , ,00 35,90 Asunto Oy Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi , ,00 19,59 Asunto Oy Lahden Hilma Kärpänen , ,00 24,85 Asunto Oy Lahden Pehtoori Keski-Lahti , ,00 4,82 Asunto Oy Lahden Aleksanteri Keski-Lahti , ,00 14,55 Asunto Oy Hollolan Hanna Salpakangas , ,00 28,39 Asunto Oy Hollolan Sompapuisto Vesala , ,00 26,35 Asunto Oy Asikkalan Kansleri Keskusta , ,00 9,98 10 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

7 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa 12 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Jyväskylä ,00 Asunto Oy Jyväskylän Graniitti Seppälä , ,00 19,47 Asunto Oy Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko , ,00 32,94 Asunto Oy Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski , ,00 6,60 Asunto Oy Jyväskylän Tukkipoika Lutakko , ,00 36,26 Asunto Oy Jyväskylän Uuno Keljo , ,00 38,59 Asunto Oy Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski , ,00 29,24 Asunto Oy Jyväskylän Tietous Keskusta , ,00 20,32 Asunto Oy Jyväskylän Postiwankkuri Savela , ,00 14,99 Asunto Oy Jyväskylän Sirous Keskusta , ,00 25,79 Asunto Oy Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti , ,00 13,21 Asunto Oy Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,00 10,71 Asunto Oy Jyväskylän Jokivarren Ranta Kuokkala , ,00 8,77 Asunto Oy Jyväskylän Lohikosken Loiste Lohikoski , ,00 21,92 Jyväskylän Sataman parkki Oy Lutakko , ,00 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko , ,00 Kuopio ,00 Asunto Oy Kuopion Harjunherra Lehtoniemi , ,00 26,60 Asunto Oy Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki , ,00 41,62 Asunto Oy Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki , ,00 9,78 Asunto Oy Kuopion Pihlajalaakso Puijo , ,00 30,66 Asunto Oy Kuopion Veturi Maljalahti , ,00 41,88 Asunto Oy Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto , ,00 9,63 Asunto Oy Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki , ,00 10,32 Asunto Oy Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi , ,00 15,90 Asunto Oy Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki , ,00 21,59 Asunto Oy Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki , ,00 27,58 Asunto Oy Kuopion Satamanpiha Keskusta , ,00 5,43 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki , ,00 Rovaniemi ,00 Asunto Oy Rovaniemen Isokarpalo 3. kaupunginosa , ,00 26,82 Asunto Oy Rovaniemen Koivula , ,00 21,70 Asunto Oy Rovaniemen Neidonkenkä , ,00 44,80 Turku ,00 Asunto Oy Turun Kehräämö Raunistula , ,00 30,65 Asunto Oy Turun Pumpuli Raunistula , ,00 29,48 VALMISTUVAT ASUNNOT , ,32 Pääkaupunkiseutu ,18 Asunto Oy Vantaan Punakoivu Koivukylä , ,23 35,00 Asunto Oy Vantaan Visakoivu Koivukylä , ,14 34,00 Asunto Oy Vantaan Popliini Tikkurila , ,30 12,00 Asunto Oy Vantaan Paddington Tikkurila , ,73 20,00 Asunto Oy Vantaan Huhta * Pakkala , ,44 20,00 Asunto Oy Vantaan Spinelli Kivistö , ,79 28,00 Asunto Oy Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki , ,46 34,00 Asunto Oy Vantaan Inkivääri Jokiniemi , ,61 34,00 Asunto Oy Vantaan Kurrenpiilo Koivuhaka , ,22 24,00 Asunto Oy Vantaan Piletti Tikkurila , ,26 29,00 Asunto Oy Vantaan Torppari Pakkala , ,32 23,00 Asunto Oy Vantaan Kardemumma (Jokiniemen Pysäköinti Oy) Jokiniemi , ,00 7,00 Asunto Oy Vantaan Vuorikilta Kaivoksela , ,55 24,00 Asunto Oy Espoon Lieska * Tuomarila , ,34 49,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä , ,48 27,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä , ,76 33,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä , ,26 30,00 Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Pääkaupunkiseutu Asunto Oy Espoon Sinetti * Järvenperä , ,45 16,00 Asunto Oy Espoon Sepelkyyhky * Saunalahti , ,90 16,00 Asunto Oy Espoon Konkari Niittymaa , ,18 15,00 Asunto Oy Espoon Tiilentekijä Kauklahti , ,92 23,00 Asunto Oy Tapiolan Pyökki Tapiola , ,25 8,00 Asunto Oy Espoon Rosetti * Lintuvaara , ,28 11,00 Asunto Oy Espoon Valssikallio * Leppävaara , ,71 4,00 Asunto Oy Helsingin Bliksti Vallila , ,36 18,00 Asunto Oy Helsingin Apteekkari * Viikki , ,33 37,00 Asunto Oy Helsingin Tenderi Vallila , ,94 11,00 Asunto Oy Helsingin Juusteni Malminkartano , ,58 23,00 Asunto Oy Helsingin Limnologi Viikki , ,08 19,00 Asunto Oy Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,50 18,00 Asunto Oy Mäntsälän Kultavarpu Mäntsälä , ,46 24,00 Asunto Oy Nurmijärven Orikivi * Kirkonkylä , ,12 34,00 Asunto Oy Vihdin Haapala * Härköilä , ,40 25,00 Asunto Oy Järvenpään Hehku Pajala , ,74 15,00 Asunto Oy Tuusulan Pihta * Hyrylä , ,07 25,00 Asunto Oy Porvoon Karmiini * Haikkoo , ,02 25,00 Tampere ,46 Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta , ,12 9,00 Asunto Oy Vuoreksen Asilon Vuores , ,65 29,00 Asunto Oy Vuoreksen Bastion Vuores , ,66 27,00 Kesäheinä * Niemenranta , ,63 30,00 Asunto Oy Tampereen Kaukajärven Kaukametsä Kaukajärvi , ,40 23,00 Hämeenlinna ,08 Asunto Oy Hämeenlinnan Asemapäällikkö * Keinusaari , ,08 30,00 Lahti ,60 Asunto Oy Malskin kruunu Keskusta , ,60 19,00 Jyväskylä ,63 Asunto Oy Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,60 11,00 Asunto Oy Sulkulan Huvitus Kuokkala , ,71 26,00 Asunto Oy Jyväskylän Kullervo Äijälänranta , ,50 36,00 Asunto Oy Palokunnanmäen Palomies Mäki-Matti , ,82 30,00 Kuopio ,37 Asunto Oy Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki , ,24 9,00 Asunto Oy Kuopion Kauppakatu 49 Multimäki , ,16 9,00 Asunto Oy Lehtoniemen Kimallus Saaristokaupunki , ,97 30,00 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,68 0,00 Velkaosuus taloyhtiöiden lainoista ,23 Kassa ja muut varat, netto ,16 0,00 Rahaston arvo (NAV) ,61 0,00 *) Näissä asunto-osakeyhtiöissä rahasto omistaa sekä valmistuneita että valmisteilla olevia asuntoja. Sijoitusrahastojen vuosikertomus

8 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Rahaston muut tiedot Rahaston arvo, EUR ,61 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 120,72 Tuotto-osuuden arvo (C), EUR 122,41 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl ,0737 Tuotto-osuuksien lukumäärä (C), kpl ,0980 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot - Hallinnointipalkkio, EUR ,90 Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, EUR ,75 Total Expense Ratio - TER (A) 3,59 % Total Expense Ratio - TER (C) 3,10 % Juoksevat kulut (A) 4,09 % Juoksevat kulut (C) 3,25 % A-osuuden arvon kehitys, %* 3 kk, p.a 2,46 Vuoden alusta 9,94 6 kk, p.a 5,28 Osuussarjan aloituspäivästä 20,72 C-osuuden arvon kehitys, %* 3 kk, p.a 2,61 Vuoden alusta 10,58 6 kk, p.a 5,58 Osuussarjan aloituspäivästä 22,41 *) Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuloslaskelma Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,83 Korkotuotot 3 754, ,93 Vuokrat ** , ,16 Muut tuotot , ,51 Tuotot yhteensä , ,43 Kulut Palkkiokulut Hallinnointipalkkio , ,14 Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio , ,45 Muut kulut , ,50 Kulut yhteensä , ,09 Tilikauden voitto , ,34 Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,59 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,00 Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,83 Yhteensä , ,83 Taseen liitetiedot Muut saatavat Matinpuronpuisto , ,78 Merkintäsaatavat , ,20 Ennakkoon maksetut yhtiövastikkeet , ,00 Varainsiirtoverojen saatavat ,59 0,00 Lunastuspalkkiosaatavat 6 689, ,21 Muut saatavat , ,52 Yhteensä , ,71 Muut velat Lunastusvelat , ,51 Palkkiovelat , ,27 Varainsiirtoverovelat , ,00 Muut velat , ,81 Yhteensä , ,59 Rahaston arvo ,96 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,85 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,23 Velkaosuus yhtiölainoista , ,00 Yhtiölainojen lyhennykset , ,00 Tilikauden tulos , ,34 Rahaston arvo (GAV) , ,96 Kiinteistöjen hankinnat ja luovutukset Kiinteistöjen hankinta-arvo , ,05 Kiinteistöjen luovutukset , ,00 Yhteensä , ,05 **) Maksettujen yhtövastikkeiden jälkeen. Tase Vastaavaa Asunnot ja tontit , ,94 Velkaosuus yhtiölainoista , ,00 Varainsiirtoverot , ,82 Sijoitusrahastot , ,83 Muut saatavat , ,71 Siirtosaamiset 3 973, ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vastaavaa yhteensä , ,55 Vastattavaa Rahaston arvo (GAV) , ,96 Muut velat , ,59 Vastattavaa yhteensä , ,55 14 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

9 Tilintarkastuskertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osuudenomistajille Olemme tarkastaneet Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen kirjanpidot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset tilikaudelta Tilinpäätökset sisältävät taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi seuraavia sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoja: Sijoitusrahastot Ålandsbanken Cash Manager, Ålandsbanken Euro Bond, Ålandsbanken Euro High Yield, Ålandsbanken Premium 30, Ålandsbanken Premium 50, Ålandsbanken Premium 70, Ålandsbanken Europe Value, Ålandsbanken Emerging Markets, Ålandsbanken Nordic Value, Ålandsbanken Finland Value, Ålandsbanken Eco Performance ja Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Rahastoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rahastoyhtiön hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksissä tai toimintakertomuksissa olennaisia virheellisyyksiä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on rahastoyhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon rahastoyhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, yhtiön johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätösten ja toimintakertomusten yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätökset ja toimintakertomukset antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sijoitusrahastojen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomusten ja tilinpäätösten tiedot ovat ristiriidattomia. Helsinki / Maarianhamina 14. maaliskuuta 2014 KPMG OY AB Pauli Salminen CGR Birgitta Immerthal CGR Sijoitusrahastojen vuosikertomus

10 Sanasto Alla kuvataan tarkemmin rahastojen tiedoissa esiintyvien tiettyjen sanojen merkitystä. Tiedot ilmoitetaan 12 kuukaden ajailta ja ilmoitetaan ainostaan jos rahastolla on ollut toiminnassa vähintään 12 kuukautta. Tarkempia tietoja tunnuslukujen laskentatavasta on saatavana rahastoyhtiöltä. Vuoden 2007 ja sitä edeltävien vuosien vertailuluvut ja tiedot niiden laskentatavasta ovat saatavana rahastoyhtiöltä. Duraatio Duraatio kuvaa rahaston korkosijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksiin. Mitä pitempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatio tarkoittaa korkosijoitusten keskimääräistä jäljellä olevaa voimassaoloaikaa ja se ilmaistaan vuosina. Duraatio kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Korkoriski Korkoriski kuvaa korkosijoituksen arvonmuutosta korkotason muuttuessa. Korkoriskillä ilmaistaan kuinka paljon yhden prosentin muutos korkotasossa vaikuttaa korkosijoituksen markkina-arvon. Korkoriski kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Salkun kiertonopeus Salkun kiertonopeus kuvaa rahaston arvopapereiden vaihtuvuutta. Rahaston kiertonopeus raportoidaan jatkuvana 12 kuukauden lukuna ellei toisin mainita. Kiertonopeus lasketaan siten, että rahaston ostamien ja myymien arvopapereiden yhteissummasta vähennetään rahaston merkintöjen ja lunastuksien yhteissumma. Näin saatu arvo jaetaan rahaston keskimääräisellä arvolla. Tällä laskentatavalla pyritään eliminoimaan rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista aiheutuva kierto. Jos kiertonopeus on esimerkiksi 0,5 kertaa/vuosi niin rahaston arvopapereista puolet on vaihtunut tarkastelujakson aikana. Rahaston kaupankäyntikulut Rahaston arvopaperikaupoista aiheutuviksi kuluiksi katsotaan arvopaperivälittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina rahaston raportointikauden korkeimmasta pääomasta. Lähipiirin palkkio-osuus Lähipiirin palkkio-osuudella tarkoitetaan välityspalkkioita, jotka rahasto on maksanut sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaan rahastoyhtiön kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille. Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville yrityksille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston arvopaperikaupastaan maksamista yhteenlasketuista välityspalkkioista. Sharpen mittari Sharpen mittari osoittaa rahaston tuottoa riskiin suhteutettuna. Sharpen mittari lasketaan vähentämällä riskittömän koron tuotto (3kk euribor) rahaston tuotosta ja jakamalla näin saatu arvo rahaston volatiliteetilla. Volatiliteetti lasketaan käyttäen viikoittaisia havaintoja. Mitä korkeampi Sharpen mittari on, sitä parempi on rahaston riskikorjattu tuotto. Arvoa, joka ylittää 1,0 voidaan pitää erittäin hyvänä. TER Total Expense Ratio TER-luku kuvaa rahaston hallinnoinnista ja rahaston arvopapereiden säilytyksestä veloitettavien kulujen osuutta rahaston pääomasta. TER ilmaistaan prosentteina vuodessa. TER-lukuun sisältyy rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkio, mutta ei rahaston arvopapereiden kaupankäyntikuluja. Synteettinen TER Rahasto-osuusrahastoille (rahastojen rahastoille) lasketaan n.k. synteettinen TER-luku. Synteettisessä TER-luvussa kohderahastojen TER-luku lisätään rahaston TER-lukuun. Laskettaessa synteettistä TER-lukua Ålandsbankenin rahastojen rahastoille, kohderahastojen TER-luvusta vähennetään Ålandsbankenin rahastojen saamat palkkionalennukset (jotka rahastot saavat täysimääräisinä), eli TERluvussa huomioidaan rahastojen nettokustannus sijoituksistaan kohderahastoihin. Tracking Error (aktiivinen riski) Tracking error mittaa kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Tracking error ilmaistaan prosentteina tietyltä ajanjaksolta, tavallisesti 12 kuukaudelta. Mitä suurempi tracking error, sitä enemmän rahaston arvon muutokset poikkeavat vertailuindeksin arvon muutoksista. Jos tracking error on 8 prosenttia rahaston tuotto poikkeaa +/ 8 prosenttia vertailuindeksin tuotosta kahtena vuotena kolmesta. Rahaston tracking error on nolla, mikäli rahaston tuotto vastaa täysin vertailuindeksin tuottoa. Tracking error lasketaan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen perusteella ja ilmaistaan prosentteina. Volatiliteetti (standardipoikkeama) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituskohteen riski arvonmuutoksiin. Jos rahaston odotettu tuotto on 10 prosenttia vuodessa ja volatiliteetti on 15 prosenttia, tämä tarkoittaa että rahaston tuotto kahtena vuotena kolmesta todennäköisesti on 5 ja +25 prosentin välillä. Volatiliteetti lasketaan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen perusteella ja ilmaistaan prosentteina. Osakeriski Osakeriski kuvaa sitä osuutta osakerahaston varoista joka on riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä eli sitä osuutta rahaston varoista joka on sijoitettu suoraan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin johdannaisinstrumentteihin. Osakeriski kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Juoksevat kulut Rahaston juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston hallinnoinnista aiheutuvat, säännölliset vuosittaiset kulut. Mahdollinen tuottosidonnainen hallinnointipalkkio ei sisälly juokseviin kuluihin, koska tämä on kertaluonteinen erä, joka määrittyy rahaston tuoton perusteella, ja voi vaihdella vuositasolla. 18 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

11 ålandsbanken rahastoyhtiö oy PB 3, Mariehamn Puh , fax Y-tunnus ålandsbanken abp pääkonttori Lähiosoite: Nygatan 2, Mariehamn Postiosoite: PB 3, Mariehamn Puh , fax BIC AABA FI 22 ålandsbanken asset management ab Bulevardi 3, Helsinki Puh helsinki Bulevardi 3, puh tampere Hämeenkatu 8, puh turku Hansakortteli Eerikinkatu 17, puh parainen Kauppiaskatu 24, puh vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, puh ahvenanmaa 8 paikalliskonttoria, puh ruotsi 3 paikalliskonttoria, puh. +46(0) contact center Puh

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2008 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Ålandsbankenin erikoissijoitusrahastot Asuntorahasto ja Tonttirahasto

Ålandsbankenin erikoissijoitusrahastot Asuntorahasto ja Tonttirahasto Ålandsbankenin erikoissijoitusrahastot Asuntorahasto ja Tonttirahasto 2 Vallitsevan korkotilanteen ja globaalien finanssimarkkinoiden epävakauden vuoksi on tärkeää löytää sijoitusvaihtoehtoja korkosijoituksille

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO CORPORATE BOND -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2015 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sisältö Toimintakatsaus... 4 Ålandsbanken Asuntorahasto... 9 Sijoitukset... 10 Tuloslaskelma ja tase... 16 Tilintarkastuskertomus...

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään

Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Aloita säännöllinen rahastosäästäminen sijoita tulevaisuuteen jo tänään Rahastot ja elämästä nauttiminen. Elämästä nauttiminen ei ehkä ensiksi tule mieleesi, kun kuulet sanan rahasto. Säännöllinen rahastosäästäminen

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET

SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET SELIGSON & CO:n RAHASTOVÄLITYS- PALVELUN PÄÄPIIRTEET Syyskuu 2015 MIKSI? Uusia vaihtoehtoja hajautukseen Suurien markkina-alueiden pien- ja arvoyhtiöitä Ruotsalaisia yhtiöitä Kumpienkin rahastotyyppien

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 8.6.2009 Sisältö 3 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 9 Tietoja verotuksesta 10 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 11 Sanasto 12 Rahastosijoituksiin liittyvät pääasialliset

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EUROOPPA 50 -INDEKSIRAHASTO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahastoesite

Rahastoesite ÅLANDSBANKEN SIJOITUSRAHASTOT Rahastoesite 1.10.2010 ÅLANDSBANKEN RAHASTOYHTIÖ OY Sisältö 3 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 9 Tietoja verotuksesta 10 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 11 Sanasto 12 Rahastosijoituksiin

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot