Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ålandsbanken Sijoitusrahastot. Vuosikertomus 2014. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy"

Transkriptio

1 Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

2 Sisältö Toimintakatsaus Ålandsbanken Asuntorahasto Sijoitukset Tuloslaskelma ja tase Tilintarkastuskertomus Sanasto

3 Toimintakatsaus 2014 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi Ålandsbankenin Suomessa rekisteröityjä sijoitusrahastoja. Rahastovalikoima on sopeutettu Ålandsbankenin asiakkaiden sijoitustarpeisiin. Yhtiön strategiana on tarjota rahastoja niissä omaisuusluokissa, joissa Ålandsbankenin varainhoito luo asiakkaille lisäarvoa. Rahastoyhtiö on Ålandsbankenin kokonaan omistama tytäryhtiö. Vuoden 2014 aikana yhtiön toiminta kehittyi vakaasti. Erityisesti Ålandsbankenin Asuntorahasto kehittyi vahvasti. 4 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Rahastotoiminnan kehitys Rahastoyhtiö hallinnoi toimintavuoden 2014 päättyessä 12 sijoitusrahastoa (UCITS) ja yhtä erikoissijoitusrahastoa (AIF). Hallinnoitava pääoma kasvoi katsastuskauden aikana 21 prosenttia, 138 miljoonaa euroa, ja oli vuoden lopussa 796 miljoonaa euroa (658 miljoonaa euroa ). Kasvusta 85 prosenttia, 118 miljoonaa euroa, koostui nettomerkinnöistä eli asiakkaiden uusista sijoituksista rahastoihin. Rahastojen yhteenlaskettu arvonkehitys oli 20 miljoonaa euroa. Ålandsbanken Asuntorahaston, Ålandsbankenin korkorahastojen sekä Premium-varainhoitorahastojen pääoma kasvoi vuoden aikana, kun taas osakerahastojen pääoma laski hieman. Rahastoosuudenomistajien määrä nousi runsaat 9 prosenttia ollen yhteensä noin vuoden lopussa. Sekä hallinnoitavan rahastopääoman että rahasto-osuudenomistajien määrän kehitys ylitti keskimääräisen kehityksen Suomen rahastomarkkinoilla. *) Merkittäviä tapahtumia jakson aikana Huhtikuussa rahastoyhtiö laski Ålandsbankenin Premium-varainhoitorahastoissa ja euromääräisissä korkorahastoissa liikkeeseen uusia Ruotsin kruunumääräisiä rahasto-osuuksia (SEK) markkinoitaviksi Ruotsin markkinoilla. Korkorahastojen kruunumääräiset rahasto-osuudet ovat suojattuja euron ja kruunun välisen valuuttakurssin muutoksilta. Valuuttakurssisuojattujen SEK-määräisten rahastoosuuksien tarkoituksena on tarjota Ruotsin kruunuissa sijoittaville mahdollisuus hyötyä rahastojen euromääräisestä kehityksestä ilman valuuttakurssiriskiä. Premium-varainhoitorahastojen SEK-määräisten rahastoosuuksien kurssi ei ole valuuttasuojattu, vaan päivittäinen arvo lasketaan euron ja kruunun välisen päivittäisen valuuttakurssin perusteella. Huhtikuussa Ålandsbanken Eco Performance Sijoitusrahasto sulautui Ålandsbanken Europe Value Sijoitusrahastoon. Ålandsbanken Eco Performance rahaston strategia, jonka mukaan rahasto huomioi sijoituskohteiden valinnassaan yhtiöiden toiminnan kestävyyttä ympäristönäkökulmasta, oli sinänsä arvostettu, mutta valitettavasti rahasto ei yltänyt riittävän suureen pääomaan. Tämän vuoksi arvioitiin, että rahaston sulautuminen Ålandsbanken Europe Value -rahastoon oli rahasto-osuudenomistajien etujen mukaista. Samaten huhtikuussa uusi Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahasto aloitti toimintansa. Tämä rahasto on etenkin tarkoitettu luottolaitoksille (pankeille) Basel III -sääntöjen mukaiseen likvidivarojen hallintaan. Kesäkuussa Ålandsbanken Euro Bond, keskipitkän koron rahasto, sai Lipper Fund Award -palkinnon luokkansa parhaana rahastona, tarkasteltuna 3, 5 sekä 10 vuoden jaksolla. Rahasto on myös aikaisempina vuosina saanut saman palkinnon. Syyskuussa Ålandsbanken Rahastoyhtiö sai toimiluvan vaihtoehtorahastojen hoitajana toimimiseen (nk. AIF-toimilupa). Yhtiö on näin oikeutettu harjoittamaan sekä rahastotoimintaa (UCITS-rahastot) siihen liittyvine toimintoineen että toimimaan vaihtoehtorahastojen hoitajana. Joulukuussa Ålandsbanken Asuntorahasto keräsi vuoden viimeisen neljänneksen merkintäpäivänä ennätysmäiset yli 30 miljoonan euron nettomerkinnät. Tämä osoittaa, että rahaston suosio ja sijoittajien kiinnostus tehdä asuntosijoituksia jatkuvat vakaana. Koko vuoden aikana uutta pääomaa sijoitettiin Asuntorahastoon 73 miljoonaa euroa. Viimeisenä merkittävänä tapahtumana vuoden aikana mainittakoon uuden osakerahaston, Ålandsbanken Ruotsi Osake Sijoitusrahaston, toiminnan käynnistäminen ennen vuodenvaihdetta. Rahasto on ensimmäinen Ålandsbankenin uusista osakerahastoista, jotka tuodaan markkinoille vuoden 2015 aikana. Rahaston ensimmäinen tilikausi on pidennetty. Rahaston ensimmäinen tilinpäätös laaditaan Rahastojen tuotto Ålandsbankenin korkorahastot kehittyivät ennätysalhaisista koroista huolimatta edelleen vakaasti ja olivat edelleen asiakkaiden suosimia. Ålandsbanken Premium -varainhoitorahastojen tavoitteena on luoda optimaalinen tuotto ko. rahaston sallitulla riskitasolla painottaen aktiivisesti sijoituksissaan korko- tai osakesijoituksia Ålandsbankenin markkinanäkemyksen mukaan. Premiumvarainhoitorahastot eivät tuottaneet tyydyttävästi vuoden 2014 aikana. Ålandsbankenin osakerahastojen tuotto ei myöskään yltänyt odotetulle tasolle, ja rahastojen kehitys jäi ko. markkinoiden *) Perustuu Finanssialan Keskusliiton julkaiseman rahastoraportin tilastoihin. vertailuindeksien tuotosta. Vuoden 2015 aikana Ålandsbankenin rahastovalikoima osakerahastopuolella uudistuu huomattavasti. Rahastojen sijoitustyyli uudistuu ja osakerahastojen valikoima laajenee, kun uusia osakerahastoja tuodaan markkinoille. Sekä Premium-varainhoitorahastojen että osakerahastojen salkunhoitajat vaihtuvat, tai ovat jo vaihtuneet. Tavoitteena on luoda osakerahastovalikoima, joka tarjoaa kilpailukykyistä tuottoa rahastojen osuudenomistajille noudattamalla uutta sijoituspolitiikkaa, joka aiempaa paremmin edustaa alla olevien markkinoiden kehitystä. Samalla Ålandsbankenin varainhoitotoimintaa konsernitasolla tehostetaan. Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston toiminta kehittyi edelleen vahvasti vuoden aikana. Hankkiessaan kerralla suuria määriä uusia asuntoja rahasto on onnistuneesti neuvotellut itselleen erittäin kilpailukykyiset hintaehdot. Asuntojen hankintahintojen alennukset, verrattuna markkinahintoihin, vastasivat valtaosasta rahaston hyvästä kehityksestä vuoden 2014 aikana. Kaikkien rahastojen tuotot riippuvat alla olevien markkinoiden kehityksestä sekä salkunhoidon menestyksellisyydestä. Lisätietoja kunkin rahaston kehityksestä ilmenee rahastokohtaisista tiedoista, jotka löytyvät rahastojen ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta sekä rahastojen kuukausitiedotteista joulukuulta Vastuullinen sijoittaminen Ålandsbankenin rahastotoiminnassa sovelletaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Perusteellinen yhtiön liiketoiminnan tunteminen taloudellisten tietojen ohella on aina ollut keskeinen osa Ålandsbankenin sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on ollut analysoida niiden yhtiöiden, joihin rahastot sijoittavat, toimintojen vastuullisuus. Tässä työssä sovelletaan nk. best-in-class -menetelmää, jonka mukaan rahastojen sijoituksia pyritään ohjaamaan ensisijaisesti niihin yhtiöihin, jotka edustavat alansa parhaimmistoa vastuullisuusnäkökulmasta. Rahastot voivat tämän soveltamansa menetelmän mukaan sijoittaa kaikille toimialoille. Eettisestä näkökulmasta kaikki rahastot pyrkivät välttämään sijoituksia tupakka-, ase-, uhkapeli- tai aikuisviihteen alalla toimiviin yhtiöihin, ja ne sijoittavat ainoastaan valikoidusti yhtiöihin, joiden toimintaan kuuluvat alkoholijuomat. Sijoitusrahastojen vuosikertomus

4 Tuotonjako rahastojen tuotto-osuuksille vuodelta 2014 Rahastoyhtiön hallitus esittää rahastoyhtiön yhtiökokoukselle ja rahasto-osuudenomistajien kokoukselle, että tuottoa vuodelta 2014 rahastojen tuotto-osuuksille jaetaan seuraavasti. Ehdotus tuotonjaosta Rahasto Osuuden arvo Tuotonjako % Tuotto, /osuus Rahastojen salkunhoito Rahastojen salkunhoidosta vastasi vuoden 2014 aikana Ålandsbanken Asset Management Ab rahastoyhtiön rahastojen lukuun solmiman täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen mukaan. Rahastojen salkunhoito siirtyy vuoden 2015 aikana rahastoyhtiön hoidettavaksi Ålandsbanken-konsernin varainhoito-organisaation uudistamisen myötä. Rahastojen myynti ja markkinointi Yhtiön rahastoja myy ja markkinoi Ålandsbanken Abp:n kaikki konttorit ja ulkopuoliset välittäjät. Rahastoja voi merkitä myös Internetkonttorin kautta, Hallitus ja tilintarkastajat Varsinaisissa yhtiökokouksissa ja rahastoosuudenomistajien kokouksissa valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti: Varsinaiset jäsenet Peter Wiklöf, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Abp Tony Karlström, sijoitusjohtaja, Alandia- Vakuutus, rahasto-osuudenomistajien valitsema jäsen Magnus Holm, Ålandsbankenin Ruotsin toimintojen liiketoimintajohtaja, Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial sivuliike Tilinpäätösperiaatteet Rahastojen tuloslaskelmat ja taseet sekä tilinpäätösten liitetiedot on laadittu valtiovarainministeriön 20. maaliskuuta 2014 antaman asetuksen 231/2014 mukaisesti. Rahastojen varat koostuvat arvopapereista, johdannaissopimuksista, saamisista ja käteisvaroista. Arvopaperit ja johdannaissopimukset on arvostettu markkina-arvoonsa, joka on viimeksi noteerattu kaupankäyntikurssi 31. joulukuuta 2014 ennen klo Mikäli edellä mainittua kurssia ei ole ollut tilinpäätöspäivältä, rahastojen varat on arvostettu rahastojen yhteisten sääntöjen 9 :ssä mainitulla tavalla. Saamiset ja velat on merkitty tilinpäätöksiin nimellisarvon suuruisina. Muut kuin euromääräiset arvopaperit, saamiset ja velat on muunnettu tilinpäätöspäivänä 31. joulukuuta 2014 euroiksi käyttäen Euroopan Keskuspankin viimeksi ilmoittamaa virallista kurssinoteerausta kullekin valuutalle. Rahastojen sijoituksista syntyneet luovutusvoitot ja -tappiot on kirjattu keskihintaperiaatteen mukaisesti. Maarianhamina 26. helmikuuta 2015 Tom Pettersson Toimitusjohtaja Tom Pettersson Ålandsbanken Cash Manager A 20,62 1 % 0,21 Ålandsbanken Euro Bond A 19,44 3 % 0,58 Ålandsbanken Euro High Yield A 22,53 4 % 0,90 Ålandsbanken Premium 30 A 19,69 4 % 0,79 Ålandsbanken Premium 50 A 17,28 5 % 0,86 Ålandsbanken Premium 70 A 10,98 6 % 0,66 Ålandsbanken Europe Value A 12,73 6 % 0,76 Ålandsbanken Emerging Markets A 15,18 6 % 0,91 Ålandsbanken Nordic Value A 10,66 6 % 0,64 Ålandsbanken Finland Value A 11,77 6 % 0,71 Ålandsbanken Asuntorahasto A 120,72 3 % 3,62 Ålandsbanken Asuntorahasto C 122,41 3 % 3,67 Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahastossa on ainoastaan kasvuosuuksia, eikä rahasto näin jaa tuottoa. Varajäsenet Mikael Mörn, osastopäällikkö, Ålandsbanken Private Banking, Ahvenanmaa, Ålandsbanken Abp Juhana Rauthovi, Chief Risk and Compliance Officer, Ålandsbanken Abp Daniel Widman, asianajaja, Advokatbyrå Widman & Co, rahasto-osuudenomistajien valitsema varajäsen Tilintarkastajat Pauli Salminen, KHT, KPMG Oy Ab Birgitta Immertahl, KHT, KPMG Oy Ab, rahastoosuudenomistajien valitsema tilintarkastaja Kaikkien rahastojen, paitsi Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahaston, osalta jaettava tuotto on laskettu perustuen rahaston edellisen vuoden viimeiselle pankkipäivälle eli laskettuun tuotto-osuuden arvoon. Varatilintarkastajat Tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Kim Järvi, KHT Rahastoyhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Tom Pettersson. 6 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

5 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Asuntorahaston hyvä menestys jatkui rahaston toisen toimintavuoden 2014 aikana. Pääomavirta rahastoon jatkui voimakkaana sijoittajien suuresta kiinnostuksesta johtuen. Rahaston sijoitusstrategia, jonka mukaan rahasto sijoittaa yksittäisiin asuntoihin uusissa asuinkiinteistöissä (ei kokonaisiin vuokrakiinteistöihin), on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja se on mahdollistanut hyvin optimoidun asuntosalkun rakentamisen verrattain nopeasti. Toteutuneiden asuntokauppojen kokonaismäärä markkinoilla oli verrattain vaisu vuonna Rahoituksen saanti oli monelle ostajalle vaikeaa, mikä puolestaan lisäsi vuokra-asuntojen kysyntää. Yleinen vaisu markkinatilanne edesauttoi rahastoa toteuttamaan strategiaansa, jonka mukaan se sijoittaa asuntoihin alueilla, joilla vuokrakysyntä on vahvaa. Yksiöiden ja kaksioiden lisäksi rahasto sijoitti vuoden aikana pieniin tehokkaisiin perheasuntoihin. Rahoituksen saannin vaikeutumisen johdosta myös pienten perheasuntojen vuokrakysyntä on kasvanut. Rahaston omistamista asunnoista 85 prosenttia oli pinta-alaltaan alle 70 neliötä. Vaikka kokonaiskysyntä oli vaisua, pienten sijoitusasuntojen kysyntä kasvukeskuksissa oli vakaata. Rahaston vuokraustoiminnan tuotto kasvoi vuoden aikana. Rahaston omistamista asunnoista merkittävä osa oli kuitenkin edelleen rakennusvaiheessa, eivätkä ne näin ollen tuottaneet vuokratuottoa koko vuodelta. Hankkiessaan kerralla suuria määriä uusia asuntoja rahasto on onnistunut saamaan erittäin kilpailukykyiset ostohinnat. Kun asunnot valmistuvat ja otetaan vuokrakäyttöön, ne arvostetaan markkinahintaansa. Tästä seurannut asuntojen arvonnousu on vaikuttanut rahasto-osuuden arvon kehitykseen. Joulukuussa rahasto myi ensimmäistä kertaa asunnon. Espoon Matinkylästä myydyn asunnon ostajana oli asunnon vuokralainen, ja toteutunut kauppahinta ylitti rahaston arvonmäärityksessä käytetyn arvon. Vuoden 2014 aikana rahaston sääntöjä tuotonjaosta täydennettiin määräyksellä vähimmäistuotosta. Entisiin tuotonjakomääräyksiin (joiden mukaan tuotonjako on vähintään 75 prosenttia kunkin tilivuoden toteutuneesta tuloksesta) tehtiin lisäys, jonka mukaan rahasto-osuudenomistajille maksetaan nyt tuottona aina vähintään 3 prosenttia rahasto-osuuden arvosta kunkin tilivuoden viimeiseltä päivältä (31.12). Tuotto maksetaan seuraavan vuoden maaliskuussa niille rahasto-osuudenomistajille, jotka omistavat rahasto-osuuksia tilinpäätöspäivänä. Salkunhoitajat: Antti Valkama ja Stefan Wiklund Arvioimme, että asuntomarkkinat piristyvät hieman vuoden 2015 aikana, ja että toteutuneiden asuntokauppojen määrä kasvanee jonkin verran. Tämän oletetaan tukevan myös rahaston omistamien asuntojen hintakehitystä. Asuntomarkkinoiden kahtiajaon oletetaan myös jatkuvan. Asuntojen hintojen arvioidaan edelleen laskevan taantuvissa kunnissa ja pysyvän vakaana tai jopa hieman nousevan kasvukeskuksissa. Arvioimme, että rahastolla on hyvät edellytykset kehittyä suotuisasti myös vuoden 2015 aikana edellyttäen, että asuntomarkkinat säilyvät vakaina. Yleiset tiedot Rahastotyyppi Alotituspäivä Hallinnointi- ja säilytyspalkkio Merkintäpalkkio Lunastuspalkkio (määräytyy sijoitusajan peruusteella) Minimisijoitus IBAN Salkunhoitaja ISIN-koodit Rahasto-osuuden arvon julkaisu Asuntojen vuokrauspalvelut Kiinteistöjen tekniset huoltopalvelut Arviointipalvelut Rakennusprojektien tekninen valvonta Erikoissijotusrahasto A-sarja: 2,25 %/vuosi C-sarja: 1,50 %/vuosi A-sarja: 2,00 % C-sarja: 2,00 % Alle 1 vuosi: 4,00 % 1-3 vuotta: 3,00 % 3-5 vuotta:2,00 % Yli 5 vuotta: 1,00 % A-sarja: 500 EUR C-sarja: EUR FI Ålandsbanken Asset Management Ab FI (A) / FI (C) Realia Management Oy Realia Management Oy Realia Management Oy Arviontipalvelu Ostrocont Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

6 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit osakkeita asunto-osakeyhtiöissä, jotka oikeuttavat seuraaviin asuntoihin , ,68 VALMIIT ASUNNOT , ,00 Pääkaupunkiseutu ,00 Asunto Oy Espoon Lieska * Tuomarila , ,00 49,42 Asunto Oy Espoon Ulappa Espoonlahti , ,00 19,77 Asunto Oy Espoon Valkea Tuomarila , ,00 9,37 Asunto Oy Sininärhintie 5 Vallikallio , ,00 35,82 Asunto Oy Espoon Tähystäjä Espoonlahti , ,00 13,20 Asunto Oy Espoon Kompassi Kauklahti , ,00 34,76 Asunto Oy Espoon Karaveli Kauklahti , ,00 47,86 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 1 Matinkylä , ,00 38,41 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 2 Matinkylä , ,00 33,55 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 3 Matinkylä , ,00 100,00 Asunto Oy Espoon Suulperi Niittymaa , ,00 27,32 Asunto Oy Espoon Albert Kilo , ,00 30,65 Asunto Oy Espoon Artesaani Matinkylä , ,00 4,75 Asunto Oy Espoon Sinetti * Järvenperä , ,00 16,39 Asunto Oy Espoon Sepelkyyhky * Saunalahti , ,00 16,46 Asunto Oy Espoon Päivänkehrä Espoonlahti , ,00 18,88 Asunto Oy Espoon Rosetti * Lintuvaara , ,00 10,77 Asunto Oy Espoon Valssikallio * Leppävaara , ,00 4,02 Asunto Oy Helsingin Felix Vallila , ,00 13,24 Asunto Oy Helsingin Iita Vallila , ,00 10,44 Asunto Oy Helsingin Rafael Vallila , ,00 27,56 Asunto Oy Helsingin Atsimuutti Kalasatama , ,00 16,84 Asunto Oy Helsingin Emmy Keskusta , ,00 1,65 Asunto Oy Helsingin Vihervarpunen Tapanila , ,00 18,56 Asunto Oy Helsingin Apteekkari * Viikki , ,00 36,59 Asunto Oy Helsingin Jungmanni Lauttasaari , ,00 11,28 Asunto Oy Kauniaisten Calla Kauniainen , ,00 29,93 Asunto Oy Kauniaisten Clematis Kauniainen , ,00 24,60 Asunto Oy Kauniaisten Venevalkamantie 3 Kauniainen , ,00 24,48 Asunto Oy Kirkkonummen Kaarisilta Kirkkolaakso , ,00 13,96 Asunto Oy Kirkkonummen Pronssi Masala , ,00 37,00 Asunto Oy Kirkkonummen Kaaripiha Kirkkolaakso , ,00 22,77 Asunto Oy Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,00 17,80 Asunto Oy Nurmijärven Ukonkivi Kirkonkylä , ,00 21,53 Asunto Oy Nurmijärven Kuukivi Kirkonkylä , ,00 20,46 Asunto Oy Nurmijärven Orikivi * Kirkonkylä , ,00 34,05 Asunto Oy Patruunantie 1 Nurmijärvi Rajamäki , ,00 16,29 Asunto Oy Riihimäen Lovisa Peltokylä , ,00 25,75 Asunto Oy Riihimäen Laidunaho Taipale , ,00 40,36 Asunto Oy Riihimäen Lukkari Peltomäki , ,00 21,64 Asunto Oy Sipoon Nikkilänportti Nikkilä , ,00 20,09 Asunto Oy Vantaan Kaunis Bertta Myyrmäki , ,00 28,78 Asunto Oy Vantaan Lammaskallio Pähkinärinne , ,00 34,68 Asunto Oy Vantaan Punapellava Hiekkaharju , ,00 7,67 Asunto Oy Vantaan Sarka Pakkala , ,00 35,26 Asunto Oy Vantaan Soma Bertta Myyrmäki , ,00 28,10 Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio Tikkurila , ,00 23,35 Asunto Oy Vantaan Luhtalemmikki Kaivoksela , ,00 25,68 Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Asunto Oy Vantaan Kardemumma Jokiniemi , ,00 36,03 Asunto Oy Vantaan Virna Pakkala , ,00 11,62 Asunto Oy Vantaan Brankkari Simonkylä , ,00 12,32 Asunto Oy Vantaan Kuparikoivu Koivukylä , ,00 32,40 Asunto Oy Vantaan Purppurakoivu Koivukylä , ,00 33,64 Asunto Oy Vantaan Kilterinmetsä Kilteri , ,00 17,43 Asunto Oy Vantaan Huhta * Pakkala , ,00 30,41 Asunto Oy Nurmijärven Kaiholanpuisto Klaukkala , ,00 40,33 Asunto Oy Hyvinkään Rukki Tehdas , ,00 16,57 Asunto Oy Hyvinkään Ukko-Pekka Mustamännistö , ,00 36,94 Asunto Oy Vihdin Pajula Härköilä , ,00 45,09 Asunto Oy Vihdin Haapala * Härköilä , ,00 25,29 Asunto Oy Järvenpään Saundi Keskusta , ,00 7,68 Asunto Oy Tuusulan Pihta * Hyrylä , ,00 31,50 Asunto Oy Porvoon Karmiini * Haikkoo , ,00 43,65 Tampere ,00 Katariina Niemenranta , ,00 7,14 Verneri Niemenranta , ,00 20,92 Vilhelmiina Niemenranta , ,00 29,91 Asunto Oy Tampereen Professori Hervanta , ,00 35,49 Asunto Oy Tampereen Vuorenpeikko Vuores , ,00 22,92 Helene Niemenranta , ,00 18,03 Asunto Oy Tampereen Ruuti Rahola , ,00 33,36 Asunto Oy Tampereen Raholan Herttua Rahola , ,00 20,76 Asunto Oy Vuoreksen Sirius Vuores , ,00 19,66 Asunto Oy Vuoreksen Iris Vuores , ,00 20,45 Asunto Oy Villilän Wilhelmiina Villilä , ,00 30,11 Kesäheinä * Niemenranta , ,00 29,60 Asunto Oy Tampereen Patruuna Rahola , ,00 34,91 Asunto Oy Nokian Penttilän Pioni Keskusta , ,00 19,07 Kiineistö Oy Auttilankadun Parkki Rahola , ,00 Kiinteistö Oy Ruukin Pysäköinti Niemenranta , ,00 Kiinteistö Oy Sonata Vuores , ,00 Hämeenlinna ,00 Asunto Oy Hämeenlinnan Hugo Sairio , ,00 21,35 Asunto Oy Hämeenlinnan Villa Lavanda Sairio , ,00 41,01 Asunto Oy Hämeenlinnan Tulliaukio Keskusta , ,00 20,40 Asunto Oy Hämeenlinnan Asemapäällikkö *) Keinusaari , ,00 29,58 Lahti ,00 Asunto Oy Lahden Leinikki Mukkula , ,00 45,75 Asunto Oy Lahden Lähteenpuisto Laune , ,00 35,90 Asunto Oy Lahden Viikarinkulma Sopenkorpi , ,00 19,59 Asunto Oy Lahden Hilma Kärpänen , ,00 24,85 Asunto Oy Lahden Pehtoori Keski-Lahti , ,00 4,82 Asunto Oy Lahden Aleksanteri Keski-Lahti , ,00 14,55 Asunto Oy Hollolan Hanna Salpakangas , ,00 28,39 Asunto Oy Hollolan Sompapuisto Vesala , ,00 26,35 Asunto Oy Asikkalan Kansleri Keskusta , ,00 9,98 10 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

7 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Sijoitukset Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa 12 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Jyväskylä ,00 Asunto Oy Jyväskylän Graniitti Seppälä , ,00 19,47 Asunto Oy Jyväskylän Kaunis Veera Lutakko , ,00 32,94 Asunto Oy Jyväskylän Lohikosken Majakka Lohikoski , ,00 6,60 Asunto Oy Jyväskylän Tukkipoika Lutakko , ,00 36,26 Asunto Oy Jyväskylän Uuno Keljo , ,00 38,59 Asunto Oy Lohikosken Onni ja Oskari Lohikoski , ,00 29,24 Asunto Oy Jyväskylän Tietous Keskusta , ,00 20,32 Asunto Oy Jyväskylän Postiwankkuri Savela , ,00 14,99 Asunto Oy Jyväskylän Sirous Keskusta , ,00 25,79 Asunto Oy Jyväskylän Mäki-Matti Mäki-Matti , ,00 13,21 Asunto Oy Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,00 10,71 Asunto Oy Jyväskylän Jokivarren Ranta Kuokkala , ,00 8,77 Asunto Oy Jyväskylän Lohikosken Loiste Lohikoski , ,00 21,92 Jyväskylän Sataman parkki Oy Lutakko , ,00 Jyväskylän Faneerin Parkki Oy Lutakko , ,00 Kuopio ,00 Asunto Oy Kuopion Harjunherra Lehtoniemi , ,00 26,60 Asunto Oy Kuopion Kanavankaari Saaristokaupunki , ,00 41,62 Asunto Oy Kuopion Keilankaari Saaristokaupunki , ,00 9,78 Asunto Oy Kuopion Pihlajalaakso Puijo , ,00 30,66 Asunto Oy Kuopion Veturi Maljalahti , ,00 41,88 Asunto Oy Kuopion Ruustinnanpiha Linnanpelto , ,00 9,63 Asunto Oy Kuopion Helmisimpukka Saaristokaupunki , ,00 10,32 Asunto Oy Kuopion Rantahelmi Lehtoniemi , ,00 15,90 Asunto Oy Lehtoniemen Lumous Saaristokaupunki , ,00 21,59 Asunto Oy Lehtoniemen Säihke Saaristokaupunki , ,00 27,58 Asunto Oy Kuopion Satamanpiha Keskusta , ,00 5,43 Kiinteistö Oy Lehtoniemen parkki , ,00 Rovaniemi ,00 Asunto Oy Rovaniemen Isokarpalo 3. kaupunginosa , ,00 26,82 Asunto Oy Rovaniemen Koivula , ,00 21,70 Asunto Oy Rovaniemen Neidonkenkä , ,00 44,80 Turku ,00 Asunto Oy Turun Kehräämö Raunistula , ,00 30,65 Asunto Oy Turun Pumpuli Raunistula , ,00 29,48 VALMISTUVAT ASUNNOT , ,32 Pääkaupunkiseutu ,18 Asunto Oy Vantaan Punakoivu Koivukylä , ,23 35,00 Asunto Oy Vantaan Visakoivu Koivukylä , ,14 34,00 Asunto Oy Vantaan Popliini Tikkurila , ,30 12,00 Asunto Oy Vantaan Paddington Tikkurila , ,73 20,00 Asunto Oy Vantaan Huhta * Pakkala , ,44 20,00 Asunto Oy Vantaan Spinelli Kivistö , ,79 28,00 Asunto Oy Vantaan Bertta Kulta Myyrmäki , ,46 34,00 Asunto Oy Vantaan Inkivääri Jokiniemi , ,61 34,00 Asunto Oy Vantaan Kurrenpiilo Koivuhaka , ,22 24,00 Asunto Oy Vantaan Piletti Tikkurila , ,26 29,00 Asunto Oy Vantaan Torppari Pakkala , ,32 23,00 Asunto Oy Vantaan Kardemumma (Jokiniemen Pysäköinti Oy) Jokiniemi , ,00 7,00 Asunto Oy Vantaan Vuorikilta Kaivoksela , ,55 24,00 Asunto Oy Espoon Lieska * Tuomarila , ,34 49,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 4 Matinkylä , ,48 27,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 5 Matinkylä , ,76 33,00 Asunto Oy Espoon Matinpuronpuisto 6 Matinkylä , ,26 30,00 Paikkakunta Asunto Oy Kaupunginosa Valmis/ valmistuu Asuntoja Neliömetriä Autopaikkoja Osuus Markkina-arvo taloyhtiön EUR osakkeista Muut arvopaperit Pääkaupunkiseutu Asunto Oy Espoon Sinetti * Järvenperä , ,45 16,00 Asunto Oy Espoon Sepelkyyhky * Saunalahti , ,90 16,00 Asunto Oy Espoon Konkari Niittymaa , ,18 15,00 Asunto Oy Espoon Tiilentekijä Kauklahti , ,92 23,00 Asunto Oy Tapiolan Pyökki Tapiola , ,25 8,00 Asunto Oy Espoon Rosetti * Lintuvaara , ,28 11,00 Asunto Oy Espoon Valssikallio * Leppävaara , ,71 4,00 Asunto Oy Helsingin Bliksti Vallila , ,36 18,00 Asunto Oy Helsingin Apteekkari * Viikki , ,33 37,00 Asunto Oy Helsingin Tenderi Vallila , ,94 11,00 Asunto Oy Helsingin Juusteni Malminkartano , ,58 23,00 Asunto Oy Helsingin Limnologi Viikki , ,08 19,00 Asunto Oy Mäntsälän Pilvikirsikka * Mäntsälä , ,50 18,00 Asunto Oy Mäntsälän Kultavarpu Mäntsälä , ,46 24,00 Asunto Oy Nurmijärven Orikivi * Kirkonkylä , ,12 34,00 Asunto Oy Vihdin Haapala * Härköilä , ,40 25,00 Asunto Oy Järvenpään Hehku Pajala , ,74 15,00 Asunto Oy Tuusulan Pihta * Hyrylä , ,07 25,00 Asunto Oy Porvoon Karmiini * Haikkoo , ,02 25,00 Tampere ,46 Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Lentolaituri Härmälänranta , ,12 9,00 Asunto Oy Vuoreksen Asilon Vuores , ,65 29,00 Asunto Oy Vuoreksen Bastion Vuores , ,66 27,00 Kesäheinä * Niemenranta , ,63 30,00 Asunto Oy Tampereen Kaukajärven Kaukametsä Kaukajärvi , ,40 23,00 Hämeenlinna ,08 Asunto Oy Hämeenlinnan Asemapäällikkö * Keinusaari , ,08 30,00 Lahti ,60 Asunto Oy Malskin kruunu Keskusta , ,60 19,00 Jyväskylä ,63 Asunto Oy Jyväskylän Maailmanpylväs * Äijälänranta , ,60 11,00 Asunto Oy Sulkulan Huvitus Kuokkala , ,71 26,00 Asunto Oy Jyväskylän Kullervo Äijälänranta , ,50 36,00 Asunto Oy Palokunnanmäen Palomies Mäki-Matti , ,82 30,00 Kuopio ,37 Asunto Oy Kuopion Sinisimpukka Saaristokaupunki , ,24 9,00 Asunto Oy Kuopion Kauppakatu 49 Multimäki , ,16 9,00 Asunto Oy Lehtoniemen Kimallus Saaristokaupunki , ,97 30,00 Arvopaperit ja velkasitoumukset yhteensä ,68 0,00 Velkaosuus taloyhtiöiden lainoista ,23 Kassa ja muut varat, netto ,16 0,00 Rahaston arvo (NAV) ,61 0,00 *) Näissä asunto-osakeyhtiöissä rahasto omistaa sekä valmistuneita että valmisteilla olevia asuntoja. Sijoitusrahastojen vuosikertomus

8 Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto Rahaston muut tiedot Rahaston arvo, EUR ,61 Tuotto-osuuden arvo (A), EUR 120,72 Tuotto-osuuden arvo (C), EUR 122,41 Tuotto-osuuksien lukumäärä (A), kpl ,0737 Tuotto-osuuksien lukumäärä (C), kpl ,0980 Osuudenomistajien lukumäärä, kpl Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 % Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot - Hallinnointipalkkio, EUR ,90 Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio, EUR ,75 Total Expense Ratio - TER (A) 3,59 % Total Expense Ratio - TER (C) 3,10 % Juoksevat kulut (A) 4,09 % Juoksevat kulut (C) 3,25 % A-osuuden arvon kehitys, %* 3 kk, p.a 2,46 Vuoden alusta 9,94 6 kk, p.a 5,28 Osuussarjan aloituspäivästä 20,72 C-osuuden arvon kehitys, %* 3 kk, p.a 2,61 Vuoden alusta 10,58 6 kk, p.a 5,58 Osuussarjan aloituspäivästä 22,41 *) Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuloslaskelma Tuotot ja arvonmuutokset Arvopapereiden nettotuotot , ,83 Korkotuotot 3 754, ,93 Vuokrat ** , ,16 Muut tuotot , ,51 Tuotot yhteensä , ,43 Kulut Palkkiokulut Hallinnointipalkkio , ,14 Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio , ,45 Muut kulut , ,50 Kulut yhteensä , ,09 Tilikauden voitto , ,34 Tuloslaskelman liitetiedot Arvopapereiden nettotuotot Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot ,59 0,00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto , ,00 Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot , ,83 Yhteensä , ,83 Taseen liitetiedot Muut saatavat Matinpuronpuisto , ,78 Merkintäsaatavat , ,20 Ennakkoon maksetut yhtiövastikkeet , ,00 Varainsiirtoverojen saatavat ,59 0,00 Lunastuspalkkiosaatavat 6 689, ,21 Muut saatavat , ,52 Yhteensä , ,71 Muut velat Lunastusvelat , ,51 Palkkiovelat , ,27 Varainsiirtoverovelat , ,00 Muut velat , ,81 Yhteensä , ,59 Rahaston arvo ,96 0,00 Rahasto-osuuksien merkinnät , ,85 Rahasto-osuuksien lunastukset , ,23 Velkaosuus yhtiölainoista , ,00 Yhtiölainojen lyhennykset , ,00 Tilikauden tulos , ,34 Rahaston arvo (GAV) , ,96 Kiinteistöjen hankinnat ja luovutukset Kiinteistöjen hankinta-arvo , ,05 Kiinteistöjen luovutukset , ,00 Yhteensä , ,05 **) Maksettujen yhtövastikkeiden jälkeen. Tase Vastaavaa Asunnot ja tontit , ,94 Velkaosuus yhtiölainoista , ,00 Varainsiirtoverot , ,82 Sijoitusrahastot , ,83 Muut saatavat , ,71 Siirtosaamiset 3 973, ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 Vastaavaa yhteensä , ,55 Vastattavaa Rahaston arvo (GAV) , ,96 Muut velat , ,59 Vastattavaa yhteensä , ,55 14 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus

9 Tilintarkastuskertomus Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osuudenomistajille Olemme tarkastaneet Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen kirjanpidot, tilinpäätökset ja toimintakertomukset tilikaudelta Tilinpäätökset sisältävät taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy hallinnoi seuraavia sijoitus- ja erikoissijoitusrahastoja: Sijoitusrahastot Ålandsbanken Cash Manager, Ålandsbanken Euro Bond, Ålandsbanken Euro High Yield, Ålandsbanken Premium 30, Ålandsbanken Premium 50, Ålandsbanken Premium 70, Ålandsbanken Europe Value, Ålandsbanken Emerging Markets, Ålandsbanken Nordic Value, Ålandsbanken Finland Value, Ålandsbanken Eco Performance ja Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Rahastoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rahastoyhtiön hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksissä tai toimintakertomuksissa olennaisia virheellisyyksiä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on rahastoyhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon rahastoyhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, yhtiön johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätösten ja toimintakertomusten yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätökset ja toimintakertomukset antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sijoitusrahastojen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomusten ja tilinpäätösten tiedot ovat ristiriidattomia. Helsinki / Maarianhamina 14. maaliskuuta 2014 KPMG OY AB Pauli Salminen CGR Birgitta Immerthal CGR Sijoitusrahastojen vuosikertomus

10 Sanasto Alla kuvataan tarkemmin rahastojen tiedoissa esiintyvien tiettyjen sanojen merkitystä. Tiedot ilmoitetaan 12 kuukaden ajailta ja ilmoitetaan ainostaan jos rahastolla on ollut toiminnassa vähintään 12 kuukautta. Tarkempia tietoja tunnuslukujen laskentatavasta on saatavana rahastoyhtiöltä. Vuoden 2007 ja sitä edeltävien vuosien vertailuluvut ja tiedot niiden laskentatavasta ovat saatavana rahastoyhtiöltä. Duraatio Duraatio kuvaa rahaston korkosijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksiin. Mitä pitempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. Duraatio tarkoittaa korkosijoitusten keskimääräistä jäljellä olevaa voimassaoloaikaa ja se ilmaistaan vuosina. Duraatio kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Korkoriski Korkoriski kuvaa korkosijoituksen arvonmuutosta korkotason muuttuessa. Korkoriskillä ilmaistaan kuinka paljon yhden prosentin muutos korkotasossa vaikuttaa korkosijoituksen markkina-arvon. Korkoriski kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Salkun kiertonopeus Salkun kiertonopeus kuvaa rahaston arvopapereiden vaihtuvuutta. Rahaston kiertonopeus raportoidaan jatkuvana 12 kuukauden lukuna ellei toisin mainita. Kiertonopeus lasketaan siten, että rahaston ostamien ja myymien arvopapereiden yhteissummasta vähennetään rahaston merkintöjen ja lunastuksien yhteissumma. Näin saatu arvo jaetaan rahaston keskimääräisellä arvolla. Tällä laskentatavalla pyritään eliminoimaan rahasto-osuuksien merkinnöistä tai lunastuksista aiheutuva kierto. Jos kiertonopeus on esimerkiksi 0,5 kertaa/vuosi niin rahaston arvopapereista puolet on vaihtunut tarkastelujakson aikana. Rahaston kaupankäyntikulut Rahaston arvopaperikaupoista aiheutuviksi kuluiksi katsotaan arvopaperivälittäjille maksettavat palkkiot sekä valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina rahaston raportointikauden korkeimmasta pääomasta. Lähipiirin palkkio-osuus Lähipiirin palkkio-osuudella tarkoitetaan välityspalkkioita, jotka rahasto on maksanut sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaan rahastoyhtiön kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille. Rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluville yrityksille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston arvopaperikaupastaan maksamista yhteenlasketuista välityspalkkioista. Sharpen mittari Sharpen mittari osoittaa rahaston tuottoa riskiin suhteutettuna. Sharpen mittari lasketaan vähentämällä riskittömän koron tuotto (3kk euribor) rahaston tuotosta ja jakamalla näin saatu arvo rahaston volatiliteetilla. Volatiliteetti lasketaan käyttäen viikoittaisia havaintoja. Mitä korkeampi Sharpen mittari on, sitä parempi on rahaston riskikorjattu tuotto. Arvoa, joka ylittää 1,0 voidaan pitää erittäin hyvänä. TER Total Expense Ratio TER-luku kuvaa rahaston hallinnoinnista ja rahaston arvopapereiden säilytyksestä veloitettavien kulujen osuutta rahaston pääomasta. TER ilmaistaan prosentteina vuodessa. TER-lukuun sisältyy rahaston hallinnointi- ja säilytyspalkkio, mutta ei rahaston arvopapereiden kaupankäyntikuluja. Synteettinen TER Rahasto-osuusrahastoille (rahastojen rahastoille) lasketaan n.k. synteettinen TER-luku. Synteettisessä TER-luvussa kohderahastojen TER-luku lisätään rahaston TER-lukuun. Laskettaessa synteettistä TER-lukua Ålandsbankenin rahastojen rahastoille, kohderahastojen TER-luvusta vähennetään Ålandsbankenin rahastojen saamat palkkionalennukset (jotka rahastot saavat täysimääräisinä), eli TERluvussa huomioidaan rahastojen nettokustannus sijoituksistaan kohderahastoihin. Tracking Error (aktiivinen riski) Tracking error mittaa kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Tracking error ilmaistaan prosentteina tietyltä ajanjaksolta, tavallisesti 12 kuukaudelta. Mitä suurempi tracking error, sitä enemmän rahaston arvon muutokset poikkeavat vertailuindeksin arvon muutoksista. Jos tracking error on 8 prosenttia rahaston tuotto poikkeaa +/ 8 prosenttia vertailuindeksin tuotosta kahtena vuotena kolmesta. Rahaston tracking error on nolla, mikäli rahaston tuotto vastaa täysin vertailuindeksin tuottoa. Tracking error lasketaan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen perusteella ja ilmaistaan prosentteina. Volatiliteetti (standardipoikkeama) Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituskohteen riski arvonmuutoksiin. Jos rahaston odotettu tuotto on 10 prosenttia vuodessa ja volatiliteetti on 15 prosenttia, tämä tarkoittaa että rahaston tuotto kahtena vuotena kolmesta todennäköisesti on 5 ja +25 prosentin välillä. Volatiliteetti lasketaan rahaston ja vertailuindeksin viikkotuottojen perusteella ja ilmaistaan prosentteina. Osakeriski Osakeriski kuvaa sitä osuutta osakerahaston varoista joka on riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä eli sitä osuutta rahaston varoista joka on sijoitettu suoraan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin johdannaisinstrumentteihin. Osakeriski kuvaa tilannetta rahaston salkussa raporttipäivänä. Juoksevat kulut Rahaston juoksevilla kuluilla tarkoitetaan rahaston hallinnoinnista aiheutuvat, säännölliset vuosittaiset kulut. Mahdollinen tuottosidonnainen hallinnointipalkkio ei sisälly juokseviin kuluihin, koska tämä on kertaluonteinen erä, joka määrittyy rahaston tuoton perusteella, ja voi vaihdella vuositasolla. 18 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

11 ålandsbanken rahastoyhtiö oy PB 3, Mariehamn Puh , fax Y-tunnus ålandsbanken abp pääkonttori Lähiosoite: Nygatan 2, Mariehamn Postiosoite: PB 3, Mariehamn Puh , fax BIC AABA FI 22 ålandsbanken asset management ab Bulevardi 3, Helsinki Puh helsinki Bulevardi 3, puh tampere Hämeenkatu 8, puh turku Hansakortteli Eerikinkatu 17, puh parainen Kauppiaskatu 24, puh vaasa Hovioikeudenpuistikko 11, puh ahvenanmaa 8 paikalliskonttoria, puh ruotsi 3 paikalliskonttoria, puh. +46(0) contact center Puh

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA

SUOMEN SIJOITUSRAHASTOYHDISTYS RY SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA 1.9.2005 SUOSITUS ERÄIDEN TUNNUSLUKUJEN SÄÄNNÖLLISESTÄ RAPORTOINNISTA Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen hallitus on 13. marraskuuta 2001 hyväksynyt tämän suosituksen eräiden tunnuslukujen raportoinnista.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap:

MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: Fondita European Small Cap: RAHASTOESITE 01/2014 MERKINTÄTILIT Fondita Equity Spice: SEB FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX Aktia FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Nordea FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH OP FI97 5780 3820 0712 97 OKOYFIHH

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite 8.6.2009 Sisältö 3 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 9 Tietoja verotuksesta 10 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 11 Sanasto 12 Rahastosijoituksiin liittyvät pääasialliset

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI INDEKSIRAHASTO 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura Japan Strategic Value

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2009 1.1.-30.6.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi reilulla 8 %:lla viime vuoteen verrattuna Sijoitukset tuottivat 3,3 % Listatut osakkeet 24,3 % Kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahastoesite

Rahastoesite ÅLANDSBANKEN SIJOITUSRAHASTOT Rahastoesite 1.10.2010 ÅLANDSBANKEN RAHASTOYHTIÖ OY Sisältö 3 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 9 Tietoja verotuksesta 10 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 11 Sanasto 12 Rahastosijoituksiin

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5

AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 AKTIA PROFIILIPALVELU SALKKU 5 Kehittyneiden markkinoiden osakkeet Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia Eurooppa, Aktia Europe Small Cap, Aktia America, Nomura

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 17.3.2016 YHTEENVETO YHTEENVETO KPY:n osuuden tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) 31.12.2015 on tämän arvoanalyysin perusteella 39,7 euroa. KPY:n osuuden hinta nousi 15.12.2014 22.12.2015 22,6 eurosta 23,0 euroon.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy Sijoitusrahastojen vuosikertomus 2008 1 Sisältö 3 6 7 11 15 18 21 24 28 31 34 37 40 43 44 Toimintakertomus Makkinakatsaus Sijoitusrahasto Ålandsbanken Cash Manager 8 Sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS OP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINTO KORKORAHASTOT Rahamarkkinarahastot OP-Likvidi -sijoitusrahasto OP-Dollari -sijoitusrahasto

Lisätiedot

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. LIITE 1 1 VIRPINIEMI GOLF OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI Yhtiön toiminimi on Virpiniemi Golf Oy ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2 YHTIÖN TOIMIALA Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot